Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012"

Transkript

1 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Příjmy celkem , ,64 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,64 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Výdaje celkem , ,49 Výdaje na projekty TP , ,30 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,05 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,14 Financování , ,85 Celkové saldo 0,00 0,00 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

2 Položka Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* , ,00 0,00 0, , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Z ostatních prostředků ( 6310) z MMR na předfinancování prostředků z EU 0,00 0, , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) Příjmy rozpočtu z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na navýšení spolufinancování projektů (5 % z 2. a 3. výzvy) , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

3 Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Položka Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* , ,2 Vlastní činnost ÚRR - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,2 a) osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy zaměstnanců ÚRR 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Odměny zaměstnanců zaměstnaných na DPČ a DPP 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v době nemoci zaměstnancům dle Zákoníku práce b) věcné výdaje neinvestiční , ,2 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky , ,00 Ochranné pomůcky pro kontrolory a k auditům operací 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 Doplnění vybavení příručních lékárniček 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 Odborná literatura a tisk (Ekonom, ČUS, Rozpočtová skladba, UNES, MF Dnes, Účetnictví nevýdělečných organizací apod.) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 Fotoaparát pro audity operací (2,5 tis. Kč), pomůcky pro kontrolu (3 tis. Kč), infopanel (2,75 tis. Kč), nahrávací zařízení na zasedání MV (5 tis. Kč), skříně a archivační regály (150 tis. Kč) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,00 Drobné nákupy - materiál pro služební automobily, hygienické a čistící prostředky, cedulky v rámci orientačního systému ÚRR a ostatní drobný materiál (226,25 tis. Kč), PIDy (10 tis. Kč), kancelářské potřeby vč. archivačních krabic a boxů (240 tis. Kč), tonery do tiskáren mimo servisní službu (90 tis. Kč), 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,00 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (90 tis. Kč) a Plzni (15 tis. Kč) 5152 Teplo , ,00 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (130 tis. Kč) a Plzni (50 tis. Kč) 5154 Elektrická energie , ,00 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (195 tis. Kč) a Plzni (70 tis. Kč) 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,00 Pohonné hmoty do 5 služebních automobilů Scvhálený rozpočet RRRSJ na

4 6174 Položka Rozpočet na rok Upr. rozpočet k 30.9.* 516 Nákup služeb , , Služby pošt , ,00 Poštovné a ostatní poplatky za listovní zásilky a kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (456 tis. Kč), internetové domény (5 tis. Kč), datové spoje - Cesnet (230,4 tis. Kč), SITMP (99 tis. Kč) a Starnet (35,7 tis.kč) 5163 Služby peněžních ústavů , ,56 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění platební karty (6,5 tis. Kč), pojištění vozidel a na zahraniční cesty (160 tis. Kč), pojištění majetku (70 tis. Kč) 5164 Nájemné , ,00 Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni (1 980 tis. Kč), v ČB (4 970 tis. Kč), pronájem archivačních skříní (3,75 tis. Kč), pronájem datového spoje (63 tis. Kč), ostatní nájemné - za parkovací místa v ČB, cizí prostory při PS, školeních, seminářích (228 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Daňové a účetní poradenství (100 tis. Kč), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (200 tis. Kč), expertní posudky (50 tis. Kč), audit TP (100 tis. Kč), posouzení veřejné podpory ROP a ostatní posudky (400 tis. Kč), právní a konzultační služby (1 400 tis. Kč) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,00 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,60 Mytí a čištění aut (12 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor Plzeň (140 tis. Kč), stěhování projektů (10 tis. Kč), monitoring médií Newton Media (72 tis. Kč), tlumočení MV (15 tis. Kč), technická podpora GINIS a zásahy nad rámec smlouvy (1 467 tis. Kč), poplatky rozhlasové a televizní (9 tis. Kč), servisní smlouva na autoprovoz (180 tis. Kč), úklidové služby v ČB a Plzni vč. mytí oken (402 tis. Kč), služby v oblasti BOZP (94 tis. Kč), vstupní prohlídky (7 tis. Kč), udržovací poplatky SW ASPI (110 tis. Kč), SW Fluxpam (20 tis. Kč), SW antivir (50 tis. Kč), SW antispam (30 tis. Kč), podpora SW modulu finančního zdraví ecba (36 tis. Kč), externí dohled IT (231 tis. Kč), roční poplatek za technickou podporu Metastorm (322 tis. Kč), Transoft - kopírování a tisk (350 tis. Kč), napojení na pult centralizované ochrany - PCO (15 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor ČB (280 tis. Kč), ostatní služby např. sevis klimatizace a kopírek, revize elektrospotřebičů, příprava na STK apod. (137 tis. Kč), svoz odpadu ASA (30 tis. Kč), stravenky (650 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , , Opravy vybavení ÚRR (kopírky, tiskárny, PC, automobily apod.) a servisní prohlídky automobilů Programové vybavení , ,00 Upgrade SW a rozšíření stávajících instalací (100 tis. Kč), pořízení SW (licence MS Office atd.) (150 tis. Kč) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR 5175 Pohoštění , ,00 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (18 tis.), VRR (80 tis.), pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR (102 tis.) 5176 Účastnické poplatky na konference , ,00 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 500, ,00 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené , ,00 Odvody podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Scvhálený rozpočet RRRSJ na

5 6174 Položka Rozpočet na rok Upr. rozpočet k 30.9.* 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 Členský příspěvek ČIIA - Český institut interních auditorů 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků 5 000, ,00 Pořízení kolkových známek za účelem platby daní a poplatků státu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 800, ,00 Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky 590 Ostatní neivestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,00 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2012 c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2012 Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,0 Věcné výdaje neinvestiční , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci ,0 0, Ostatní osobní výdaje ,0 0,0 Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP) 513 Nákupy materiálu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 0,0 Tvorba roll-up bannerů 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,00 Tiskové práce - tisk příruček (PPP), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, PF a vizitek (600 tis. Kč), výroba 3D propagačních předmětů (200 tis. Kč) 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,00 Pronájem prostor na konference a další publ. akce (100 tis. Kč), zapůjčení předmětů k publicitě - nábytek na VK, prezentační technika (60 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Realizace evaluačních studií a jiných podobných aktivit 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Zpracování OP KS a realizace OP KS - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, tiskový mluvčí (750 tis. Kč), Web - služby úpravy, zhotovení aplikací (30 tis. Kč), inzerce a publ. fotografie (860 tis. Kč), zpracování reportážního průřezového DVD (450 tis. Kč), služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. (250 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,00 Pohoštění Výroční konference a další publicitní akce * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 a jedná se o rozpočet na všechny projekty TP 4.1 a 4.2 realizované v roce 2011 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

6 Výdaje rozpočtu na projekty prioritních os 1-3 Položka Výdaje na projekty celkem Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,06 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,19 K rozdělení prostřednictvím rozpočtových opatření na základě předložených ŽoP v roce 2012 na projekty vybrané VRR k financování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a ) , , , , , ,73 z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (na INV i NIV) , ,61 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,87 K rozdělení prostřednictvím rozpočtových opatření na základě předložených ŽoP v roce 2012 na projekty vybrané VRR k financování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a ) * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok , , , , , ,95 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

7 6174 Položka Ostatní výdaje rozpočtu Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem , ,00 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,00 Úroky za případné čerpání kontokorentního úvěru na proplácení ŽoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 4 600, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů a za bezpečnostní schránku 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 517 Ostatní nákupy , , Cestovné , ,00 Náhrady cestovného členům VRR za účast na jednání VRR 5175 Pohoštění 4 000, ,00 Pohoštění - nezpůsobilé výdaje v rámci projektů technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady , , Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady , ,00 Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 Prostředky na navýšení spolufinancování projektů ROP JZ ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy (finanční oprava) 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,00 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých i způsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

8 Ostatní výdaje - výdaje na předfinancování PAS 6174 Položka Rozpočet na rok Upr. rozpočet k 30.9.* Předfinancování osobních nákladů na zaměstnance PAS , ,0 Osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 Mzdy pro zaměstnance PAS 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 3 500, , Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem při nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 a obsahuje rovněž dotace příjaté z OP TP na financování PAS Scvhálený rozpočet RRRSJ na

9 Příloha č. 1 rozpočtu RRRSJ na rok 2012 Indikativní přehled projektů proplácených dle smluv v roce 2012 (stav k ) (prioritní osy 1-3) ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem ,44 CZ.1.14/1.1.00/ Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3) Jihočeský kraj ,40 CZ.1.14/1.1.00/ Obchvat Všerub Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 Ulice Zámecká - Spálené Poříčí, stavební úpravy stavebního objektu CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 komunikace CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnice III/19351 Černovice Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ III/ úsek Obecní úřad Dýšina - Horomyslická (Průtah Dýšinou) Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,74 CZ.1.14/1.1.00/ Most ev.č přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí-Přísednice - III.etapa Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,65 CZ.1.14/1.1.00/ Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4) Jihočeský kraj ,32 CZ.1.14/1.1.00/ II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,70 CZ.1.14/1.1.00/ III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,13 CZ.1.14/1.1.00/ II/201 Manětín - průtah Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,10 CZ.1.14/1.1.00/ II/197 Horšovský Týn - Srby Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,16 CZ.1.14/1.1.00/ Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,74 CZ.1.14/1.1.00/ Silnice III/ průtah obcí Krchleby Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,40 CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ II/117 Průtah Blovice, Husova ulice Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,51 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce mostu č.ev Vodokrty Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,62 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce mostu č.ev Stod Správa a údržba silnice Plzeňského kraje , ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Rekonstrukce autobusových nádraží ve Vimperku a Písku ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Rozvoj IDP (1. etapa) - Rozvoj IDP s využitím bezkontaktní čipové karty Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni - Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy Statutární město Plzeň , ,02 CZ.1.14/1.3.00/ Nákup 14 trolejbusů Dopravní podnik města České Budějovice, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace vozového parku MHD Písek ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Nákup trolejbusů a modernizace tramvají Plzeňské městské dopravní podniky, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO PLZEŇSKÝ KRAJ České dráhy, a.s , , ,69 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací Město Hluboká nad Vltavou ,34 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora OBEC LENORA ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místní komunikace - ulice B. Němcové Rokycany Město Rokycany ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce Vodárenské ulice a komunikace Padělky v Borovanech Město Borovany ,05 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov - východ Město Tachov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov - západ Město Tachov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace ve Stříbře (propojení ul. Soběslavova a Město Stříbro ul. Nerudova) ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Stavební úpravy Budovcovy ulice v Táboře Město Tábor ,00 CZ.1.14/1.5.00/ NOVÉ HRADY - VÝSTAVBA A MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Město NOVÉ HRADY ,95 CZ.1.14/1.5.00/ I.etapa-rekonstrukce místních komunikací-revitalizace Sídliště ve Vlachově Březí Město Vlachovo Březí ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni Město Třeboň ,86 CZ.1.14/1.5.00/ Modernizace místních komunikací v Budíškovicích Obec Budíškovice ,19 CZ.1.14/1.5.00/ Místní komunikace Pod Zvíkovcem Město Milevsko ,25 CZ.1.14/1.5.00/ Zlepšení dopravní situace v obci Dolní Žďár Obec Dolní Žďár ,30 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

10 ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/1.5.00/ Obytná zóna V Jámě Město Horní Bříza ,55 CZ.1.14/1.5.00/ Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací Město Nepomuk ,60 CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov Město Český Krumlov ,12 Rekonstrukce místních komunikací na sídliští Červený Vrch v Dačicích - III. etapa Město Dačice ,63 Modernizace místních komunikací Nové Hrady - zlepšení dostupnosti Město NOVÉ HRADY a bezpečnosti na daných úsecích ,00 CZ.1.14/1.5.00/ REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - LÁSENICE Obec Lásenice , , ,92 CZ.1.14/2.1.00/ Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti (28. října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) Statutární město České Budějovice ,52 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) Statutární město České Budějovice ,70 CZ.1.14/2.1.00/ Obnova vnějšího pláště Sokolovny Tělocvičná jednota Sokol Plzeň ,52 CZ.1.14/2.1.00/ Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část Statutární město České Budějovice ,80 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti (B.Smetany, Skuherského, J.Š. Baara)) Statutární město České Budějovice ,94 CZ.1.14/2.1.00/ Relax centrum Štruncovy sady Statutární město Plzeň , ,32 CZ.1.14/2.2.00/ Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa Město Český Krumlov ,86 CZ.1.14/2.2.00/ Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část Město Tachov ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Rekonstrukce a přístavba objektu Sokolovny ve Kdyni - I. etapa Město Kdyně ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Multifunkční zařízení Veřechov - pro kulturu, sport a vzdělávání Město Horažďovice ,84 CZ.1.14/2.2.00/ Komunitní centrum Sušice Město Sušice ,97 CZ.1.14/2.2.00/ Sušice - S.I.R.K.A (Sušická regionální kulturní aula) Město Sušice , ,08 CZ.1.14/2.3.00/ Bezbarierové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství Město Kladruby ,49 CZ.1.14/2.3.00/ Dešenice-rekonstrukce části bývalé tvrze č.p.1 za účelem rozvoje kultury a kvality služeb veř.správy Městys Dešenice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace centra města Nepomuk - obnova veřejných prostranství Město Nepomuk Přesanické náměstí a Plzeňská ulice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Infocentrum Přimda - dokončení revitalizace centra města Město Přimda ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace náměstí městyse Ševětín Městys Ševětín ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace objektu a parku v Radošovicích - rozvoj komunitního života a zvýšení atraktivity obce Obec Radošovice ,60 CZ.1.14/2.3.00/ Tartanový ovál Zliv Město Zliv ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace části obce - multifunkční hřiště Češnovice Obec Pištín ,17 CZ.1.14/2.3.00/ Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí Obec Volenice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace relaxačního areálu jako centra volnočasových aktivit ve Městys Strunkovice nad Blanicí Strunkovicích ,82 CZ.1.14/2.3.00/ Nové Hrady - investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality společenského a spolkového života Město Nové Hrady , ,33 CZ.1.14/2.4.00/ AREÁL ZŠ V TLUČNÉ - 1. ETAPA Obec Tlučná ,53 CZ.1.14/2.4.00/ Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Výstavba venkovního sportoviště pro ZŠ Čapkova, Klatovy Město Klatovy ,80 CZ.1.14/2.4.00/ MODERNIZACE ZŠ F.L.ČELAKOVSKÉHO, STRAKONICE Město Strakonice , ,78 CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská Město České Budějovice ,82 CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou Mateřská škola Hluboká nad Vltavou ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Senior residence Terasy Kompas Social o.s ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okr. Tachov Obec Kostelec ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Nástavba, přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Radnice Město Radnice ,22 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

11 ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce denního stacionáře Radost v Soběkurech Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně ,94 CZ.1.14/2.5.00/ MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HOMOLE - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ Obec Homole KAPACITY ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Stavební úpravy MŠ Boršov nad Vltavou - III. fáze Obec Boršov nad Vltavou ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Totem - Dům napříč generacemi TOTEM-regionální dobrovolnické centrum ,29 CZ.1.14/2.5.00/ Centrum sociální rehabilitace Sv.Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv.josefa Diecézní charita Plzeň ,80 CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce Terapautické komunity Vršíček Středisko křesťanské pomoci Plzeň ,69 CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem uplatnění principu rovných příležitostí Město Poběžovice ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Domov Matky Vojtěchy Hospic sv.jana N. Neumanna , ,46 CZ.1.14/2.6.00/ Dostavba klatovské nemocnice Plzeňský kraj ,57 CZ.1.14/2.6.00/ Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov OBEC VACOV , , ,22 CZ.1.14/3.1.00/ I. Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o ,31 CZ.1.14/3.1.00/ II Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o ,43 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce hotelu Relax, Dolní Vltavice, Lipno EDIKT a.s ,20 CZ.1.14/3.1.00/ Hotel Sklárna Škola v přírodě Sklárna, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory Precis Holding s.r.o ,28 CZ.1.14/3.1.00/ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO REKREAČNÍ A KONGRESOVOU TURISTIKU ČESKÉ BUDĚJOVICE - I. ETAPA CB Electric s.r.o ,57 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba ubytovacího zařízení pro agroturistiku - Klášterec Jiří Brautferger ,06 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu v obci Lažiště OBEC LAŽIŠTĚ ,45 CZ.1.14/3.1.00/ Zlepšení infrastruktury a kvality služeb rekreačního areálu Dráchov Ivan Fousek - práce HSV a PSV ,07 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření Sportcentra Mrkáček pro rozvoj kultury a kongresové turistiky v Lišově Milan Mrkáček ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou Město Týn nad Vltavou ,86 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce hospodářského stavení na krokodýlí zoo Nadace Tomistoma ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba a certifikace ubytovacího zařízení se zaměřením na cykloturistiku a kongresovou turistiku Kamila Čechová ,78 CZ.1.14/3.1.00/ Penzion U kostela v Kunžaku ABC Trepka, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Budějovice INEKO BM s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Turistická ubytovna Strážný Obec Strážný ,13 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Libínské Sedlo I.etapa Tělovýchovná jednota Libín 1096 o.s ,03 CZ.1.14/3.1.00/ Hájenka hraběte Buqouye - vstupní brána do Novohradských hor Jana Šulková ,98 CZ.1.14/3.1.00/ Rozhledna s kovářským muzeem, Slapsko Venkov a kovárny o.s ,36 CZ.1.14/3.1.00/ Hotelový dům pro seniory - České Budějovice ALBATROS Prachatice s.r.o ,24 CZ.1.14/3.1.00/ Rodinný penzion TEDDY ARKO Clinical Research Organisation spol. s r.o ,40 CZ.1.14/3.1.00/ VÍTEJTE NA BOLFÁNKU Občanské sdružení Otisk ,55 Kolo dělá pěkné tělo aneb výstavba a modernizace cyklotrasy v k. ú. CZ.1.14/3.1.00/ Obec Čejetice ,97 Sudoměř a Mladějovice CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce a dostavba penzionu Harmony ve Frymburku Šárka Uberlackerová ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy Město Klatovy ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné Sportovní klub SLALOM ,06 CZ.1.14/3.1.00/ Rozvoj areálu ubytovacího zařízení v Petrovicích u Sušice Josef Běloch ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a rekonstrukce tenisového areálu v Hluboké nad Vltavou Tenisová hala Hluboká a.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice Město Horažďovice ,80 CZ.1.14/3.1.00/ Jaroslava Štochlová - rozšiřování ubytovacích kapacit a sportovní a relaxační zázemí v Mýtě Jaroslava Štochlová ,50 CZ.1.14/3.1.00/ ZÁMEK TÝNEC Jan Pelánek ,58 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačních objektů A,B,C v areálu Brčálník STAVINVEST Šumava s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačního objektu D v areálu Brčálník. STAVINVEST Šumava s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportcentrum Velešín- vybudování zázemí pro rozvoj cestovního ruchu Občanské sdružení TENIS VELEŠÍN ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace hotelu Palcát Palcát club & bar s.r.o ,50 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

12 ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/3.1.00/ REKREAČNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM NOVÉ DVORY - II. ETAPA PRECIS HOLDING s.r.o ,54 CZ.1.14/3.1.00/ Vinařský dvůr Ing. Monika Kalašová ,36 CZ.1.14/3.1.00/ Lesovna Jaronín - stavební úpravy a změna užívání na penzion GASTROTENDER s.r.o ,73 CZ.1.14/3.1.00/ ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE A Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE- (investiční část) LOCAL ACTION GROUP" ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Housův mlýn Tábor - zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví Sdružení Housova mlýna ,01 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň ,88 CZ.1.14/3.1.00/ PENZION U MLEJNA VALTÍNOV Czech Canada s.r.o ,13 Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro CZ.1.14/3.1.00/ STAVINVEST Tábor s.r.o ,00 rekondiční pobyty v Hotelu MAS Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským CZ.1.14/3.1.00/ PENA plus a.s ,75 sálem a minipivovarem v Č.Rudolci CZ.1.14/3.1.00/ AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY RANČ VĚTROVY, a.s ,34 CZ.1.14/3.1.00/ Depandance Slunečná louka JULIA UNO Group s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Obnova a dostavba vycházkových pěších turistických cest a mobiliáře zámeckého parku Lázeň Czernínská správa majetku s.r.o ,48 CZ.1.14/3.1.00/ Žihobce - zámek, revitalizace a kulturní využití historického objektu Obec Žihobce ,10 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce koupaliště - Nýřany Město Nýřany ,29 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklopenzion Kardašova Řečice CH & Ž s.r.o , ,41 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace Buquoyské rezidence v Nových Hradech REZIDENCE Nové Hrady, a.s ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Odpočinková zóna Jordán I. etapa Město Tábor ,88 CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ Expozice lidové architektury v Chanovicích - transfer a rekonstrukce Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech ,00 roubené obytné chalupy Těšeniny Revitalizace vodního náhonu a nádržky technické památky vodní Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,99 hamr v Dobřívě Techmania science center - Restaurování regionálních průmyslových Regionální technické muzeum o.p.s ,16 exponátů REVITALIZACE OBJEKTU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V PLZNI A ZŘÍZENÍ MUZEA CÍRKEV. UMĚNÍ PLZ. DIECÉZE Biskupství plzeňské ,92 CZ.1.14/3.2.00/ Dvůr Vondrov - revitalizace historické památky AGRIPOD CZ a.s ,67 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Č.Krumlově - Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. Kulturně hist. centrum III.meandr ,75 CZ.1.14/3.2.00/ Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Mikuláše a děkanství v ČB. Nepomuckého, České Budějovice ,06 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí ,27 CZ.1.14/3.2.00/ Klatovské katakomby 2010 Klatovské katakomby ,36 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa Město Strážov ,25 CZ.1.14/3.2.00/ Rekonstrukce technické památky vodárenské věže v Heřmanově Huti Obec Heřmanova Huť ,80 CZ.1.14/3.2.00/ Architektonická obnova kulturní památky - jezuitského kostela v Klatovech Římskokatolická farnost Klatovy ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Rekonstrukce bývalého zájezdního hostince čp. 79 na regionální muzeum Obec Nečtiny ,99 CZ.1.14/3.2.00/ Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Zřízení nového sídla Milevského muzea (rekonstrukce domu č.p. 557 Královská kanonie premonstrátů na Strahově v milevském klášteře) ,53 CZ.1.14/3.2.00/ Zastavení na cestě za kulturou po Českobudějovicku - rekonstrukce Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana kostela sv. Jana Nepomuckého Nepomuckého, České Budějovice ,36 CZ.1.14/3.2.00/ Vybudování Muzea čokolády a marcipánu v Táboře Kovandovi s.r.o , ,42 ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE B Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE- CZ.1.14/3.3.00/ ,00 (neinvestiční část) LOCAL ACTION GROUP" CZ.1.14/3.3.00/ Marketingová strategie a propagace Šumavy Mikroregion Šumava-západ ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Tvorba tiskových materiálů vč. el. verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí - 2.část Jihočeský kraj ,73 CZ.1.14/3.3.00/ Hrady, zámky a tvrze Plzeňského kraje, jak je neznáte AgAkcent, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Multimediální DVD Encyklopedie husitství Město Tábor ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu v zahraničí Jihočeský kraj ,75 CZ.1.14/3.3.00/ Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o. p. s ,94 Celkem , ,09 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

13 Příloha č. 2 rozpočtu RRRSJ na rok 2012 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne 13.9.2012 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010)

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet 2011 2010

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 Schváleno usnesením č. 288/2009 ze dne 6. 11. 2009 Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem

Více

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Příjmy Rozpočet na rok 2009 Příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 1186/2015 ze dne 30. 11. 2015 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Souhrnná bilance

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 876/2013 ze dne 12. 12. 2013 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Souhrnná

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 USNESENÍ Č. 1080/2015 termín následujícího zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 USNESENÍ Č. 41/2007 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 40/2007. USNESENÍ Č. 42/2007 termín

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2017 Paragraf Položka Text 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 800 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 000,00

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

v tis. Kč Text položka 1.Daňové příjmy 2148

v tis. Kč Text položka 1.Daňové příjmy 2148 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Text položka 1.Daňové příjmy 2148 - místní poplatky celkem 403 z toho: ze psů 1341 57 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006.

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 070 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 1 137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 1 169 Nákup ostatních služeb 3 1 171 Opravy a udržování 3

Více

Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni Rada obce Dubicko

Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni Rada obce Dubicko Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni 19.11.2012 - Rada obce Dubicko VÝDAJE OBCE DUBICKO NA ROK 2012 Výdaje Obce Dubicko Rozpočet 2012 (Kč) Změna 2012-IX.(Kč) 2212-5011 Silice - Platy zaměstnanců

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více