Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012"

Transkript

1 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Příjmy celkem , ,64 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,64 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Výdaje celkem , ,49 Výdaje na projekty TP , ,30 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,05 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,14 Financování , ,85 Celkové saldo 0,00 0,00 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

2 Položka Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* , ,00 0,00 0, , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Z ostatních prostředků ( 6310) z MMR na předfinancování prostředků z EU 0,00 0, , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) Příjmy rozpočtu z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na navýšení spolufinancování projektů (5 % z 2. a 3. výzvy) , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

3 Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Položka Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* , ,2 Vlastní činnost ÚRR - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,2 a) osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy zaměstnanců ÚRR 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Odměny zaměstnanců zaměstnaných na DPČ a DPP 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v době nemoci zaměstnancům dle Zákoníku práce b) věcné výdaje neinvestiční , ,2 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky , ,00 Ochranné pomůcky pro kontrolory a k auditům operací 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 Doplnění vybavení příručních lékárniček 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 Odborná literatura a tisk (Ekonom, ČUS, Rozpočtová skladba, UNES, MF Dnes, Účetnictví nevýdělečných organizací apod.) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 Fotoaparát pro audity operací (2,5 tis. Kč), pomůcky pro kontrolu (3 tis. Kč), infopanel (2,75 tis. Kč), nahrávací zařízení na zasedání MV (5 tis. Kč), skříně a archivační regály (150 tis. Kč) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,00 Drobné nákupy - materiál pro služební automobily, hygienické a čistící prostředky, cedulky v rámci orientačního systému ÚRR a ostatní drobný materiál (226,25 tis. Kč), PIDy (10 tis. Kč), kancelářské potřeby vč. archivačních krabic a boxů (240 tis. Kč), tonery do tiskáren mimo servisní službu (90 tis. Kč), 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,00 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (90 tis. Kč) a Plzni (15 tis. Kč) 5152 Teplo , ,00 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (130 tis. Kč) a Plzni (50 tis. Kč) 5154 Elektrická energie , ,00 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (195 tis. Kč) a Plzni (70 tis. Kč) 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,00 Pohonné hmoty do 5 služebních automobilů Scvhálený rozpočet RRRSJ na

4 6174 Položka Rozpočet na rok Upr. rozpočet k 30.9.* 516 Nákup služeb , , Služby pošt , ,00 Poštovné a ostatní poplatky za listovní zásilky a kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (456 tis. Kč), internetové domény (5 tis. Kč), datové spoje - Cesnet (230,4 tis. Kč), SITMP (99 tis. Kč) a Starnet (35,7 tis.kč) 5163 Služby peněžních ústavů , ,56 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění platební karty (6,5 tis. Kč), pojištění vozidel a na zahraniční cesty (160 tis. Kč), pojištění majetku (70 tis. Kč) 5164 Nájemné , ,00 Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni (1 980 tis. Kč), v ČB (4 970 tis. Kč), pronájem archivačních skříní (3,75 tis. Kč), pronájem datového spoje (63 tis. Kč), ostatní nájemné - za parkovací místa v ČB, cizí prostory při PS, školeních, seminářích (228 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Daňové a účetní poradenství (100 tis. Kč), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (200 tis. Kč), expertní posudky (50 tis. Kč), audit TP (100 tis. Kč), posouzení veřejné podpory ROP a ostatní posudky (400 tis. Kč), právní a konzultační služby (1 400 tis. Kč) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,00 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,60 Mytí a čištění aut (12 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor Plzeň (140 tis. Kč), stěhování projektů (10 tis. Kč), monitoring médií Newton Media (72 tis. Kč), tlumočení MV (15 tis. Kč), technická podpora GINIS a zásahy nad rámec smlouvy (1 467 tis. Kč), poplatky rozhlasové a televizní (9 tis. Kč), servisní smlouva na autoprovoz (180 tis. Kč), úklidové služby v ČB a Plzni vč. mytí oken (402 tis. Kč), služby v oblasti BOZP (94 tis. Kč), vstupní prohlídky (7 tis. Kč), udržovací poplatky SW ASPI (110 tis. Kč), SW Fluxpam (20 tis. Kč), SW antivir (50 tis. Kč), SW antispam (30 tis. Kč), podpora SW modulu finančního zdraví ecba (36 tis. Kč), externí dohled IT (231 tis. Kč), roční poplatek za technickou podporu Metastorm (322 tis. Kč), Transoft - kopírování a tisk (350 tis. Kč), napojení na pult centralizované ochrany - PCO (15 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor ČB (280 tis. Kč), ostatní služby např. sevis klimatizace a kopírek, revize elektrospotřebičů, příprava na STK apod. (137 tis. Kč), svoz odpadu ASA (30 tis. Kč), stravenky (650 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , , Opravy vybavení ÚRR (kopírky, tiskárny, PC, automobily apod.) a servisní prohlídky automobilů Programové vybavení , ,00 Upgrade SW a rozšíření stávajících instalací (100 tis. Kč), pořízení SW (licence MS Office atd.) (150 tis. Kč) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR 5175 Pohoštění , ,00 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (18 tis.), VRR (80 tis.), pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR (102 tis.) 5176 Účastnické poplatky na konference , ,00 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 500, ,00 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené , ,00 Odvody podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Scvhálený rozpočet RRRSJ na

5 6174 Položka Rozpočet na rok Upr. rozpočet k 30.9.* 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 Členský příspěvek ČIIA - Český institut interních auditorů 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků 5 000, ,00 Pořízení kolkových známek za účelem platby daní a poplatků státu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 800, ,00 Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky 590 Ostatní neivestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,00 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2012 c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2012 Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,0 Věcné výdaje neinvestiční , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci ,0 0, Ostatní osobní výdaje ,0 0,0 Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP) 513 Nákupy materiálu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 0,0 Tvorba roll-up bannerů 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,00 Tiskové práce - tisk příruček (PPP), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, PF a vizitek (600 tis. Kč), výroba 3D propagačních předmětů (200 tis. Kč) 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,00 Pronájem prostor na konference a další publ. akce (100 tis. Kč), zapůjčení předmětů k publicitě - nábytek na VK, prezentační technika (60 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Realizace evaluačních studií a jiných podobných aktivit 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Zpracování OP KS a realizace OP KS - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, tiskový mluvčí (750 tis. Kč), Web - služby úpravy, zhotovení aplikací (30 tis. Kč), inzerce a publ. fotografie (860 tis. Kč), zpracování reportážního průřezového DVD (450 tis. Kč), služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. (250 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,00 Pohoštění Výroční konference a další publicitní akce * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 a jedná se o rozpočet na všechny projekty TP 4.1 a 4.2 realizované v roce 2011 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

6 Výdaje rozpočtu na projekty prioritních os 1-3 Položka Výdaje na projekty celkem Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,06 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,19 K rozdělení prostřednictvím rozpočtových opatření na základě předložených ŽoP v roce 2012 na projekty vybrané VRR k financování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a ) , , , , , ,73 z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (na INV i NIV) , ,61 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,87 K rozdělení prostřednictvím rozpočtových opatření na základě předložených ŽoP v roce 2012 na projekty vybrané VRR k financování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a ) * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok , , , , , ,95 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

7 6174 Položka Ostatní výdaje rozpočtu Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem , ,00 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,00 Úroky za případné čerpání kontokorentního úvěru na proplácení ŽoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 4 600, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů a za bezpečnostní schránku 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 517 Ostatní nákupy , , Cestovné , ,00 Náhrady cestovného členům VRR za účast na jednání VRR 5175 Pohoštění 4 000, ,00 Pohoštění - nezpůsobilé výdaje v rámci projektů technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady , , Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady , ,00 Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 Prostředky na navýšení spolufinancování projektů ROP JZ ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy (finanční oprava) 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,00 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých i způsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

8 Ostatní výdaje - výdaje na předfinancování PAS 6174 Položka Rozpočet na rok Upr. rozpočet k 30.9.* Předfinancování osobních nákladů na zaměstnance PAS , ,0 Osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 Mzdy pro zaměstnance PAS 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 3 500, , Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem při nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 a obsahuje rovněž dotace příjaté z OP TP na financování PAS Scvhálený rozpočet RRRSJ na

9 Příloha č. 1 rozpočtu RRRSJ na rok 2012 Indikativní přehled projektů proplácených dle smluv v roce 2012 (stav k ) (prioritní osy 1-3) ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem ,44 CZ.1.14/1.1.00/ Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3) Jihočeský kraj ,40 CZ.1.14/1.1.00/ Obchvat Všerub Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 Ulice Zámecká - Spálené Poříčí, stavební úpravy stavebního objektu CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 komunikace CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnice III/19351 Černovice Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ III/ úsek Obecní úřad Dýšina - Horomyslická (Průtah Dýšinou) Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,74 CZ.1.14/1.1.00/ Most ev.č přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí-Přísednice - III.etapa Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,65 CZ.1.14/1.1.00/ Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4) Jihočeský kraj ,32 CZ.1.14/1.1.00/ II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,70 CZ.1.14/1.1.00/ III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,13 CZ.1.14/1.1.00/ II/201 Manětín - průtah Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,10 CZ.1.14/1.1.00/ II/197 Horšovský Týn - Srby Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,16 CZ.1.14/1.1.00/ Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,74 CZ.1.14/1.1.00/ Silnice III/ průtah obcí Krchleby Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,40 CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ II/117 Průtah Blovice, Husova ulice Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,51 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce mostu č.ev Vodokrty Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,62 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce mostu č.ev Stod Správa a údržba silnice Plzeňského kraje , ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Rekonstrukce autobusových nádraží ve Vimperku a Písku ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Rozvoj IDP (1. etapa) - Rozvoj IDP s využitím bezkontaktní čipové karty Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni - Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy Statutární město Plzeň , ,02 CZ.1.14/1.3.00/ Nákup 14 trolejbusů Dopravní podnik města České Budějovice, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace vozového parku MHD Písek ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Nákup trolejbusů a modernizace tramvají Plzeňské městské dopravní podniky, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO PLZEŇSKÝ KRAJ České dráhy, a.s , , ,69 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací Město Hluboká nad Vltavou ,34 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora OBEC LENORA ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místní komunikace - ulice B. Němcové Rokycany Město Rokycany ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce Vodárenské ulice a komunikace Padělky v Borovanech Město Borovany ,05 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov - východ Město Tachov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov - západ Město Tachov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace ve Stříbře (propojení ul. Soběslavova a Město Stříbro ul. Nerudova) ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Stavební úpravy Budovcovy ulice v Táboře Město Tábor ,00 CZ.1.14/1.5.00/ NOVÉ HRADY - VÝSTAVBA A MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Město NOVÉ HRADY ,95 CZ.1.14/1.5.00/ I.etapa-rekonstrukce místních komunikací-revitalizace Sídliště ve Vlachově Březí Město Vlachovo Březí ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni Město Třeboň ,86 CZ.1.14/1.5.00/ Modernizace místních komunikací v Budíškovicích Obec Budíškovice ,19 CZ.1.14/1.5.00/ Místní komunikace Pod Zvíkovcem Město Milevsko ,25 CZ.1.14/1.5.00/ Zlepšení dopravní situace v obci Dolní Žďár Obec Dolní Žďár ,30 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

10 ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/1.5.00/ Obytná zóna V Jámě Město Horní Bříza ,55 CZ.1.14/1.5.00/ Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací Město Nepomuk ,60 CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov Město Český Krumlov ,12 Rekonstrukce místních komunikací na sídliští Červený Vrch v Dačicích - III. etapa Město Dačice ,63 Modernizace místních komunikací Nové Hrady - zlepšení dostupnosti Město NOVÉ HRADY a bezpečnosti na daných úsecích ,00 CZ.1.14/1.5.00/ REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - LÁSENICE Obec Lásenice , , ,92 CZ.1.14/2.1.00/ Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti (28. října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) Statutární město České Budějovice ,52 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) Statutární město České Budějovice ,70 CZ.1.14/2.1.00/ Obnova vnějšího pláště Sokolovny Tělocvičná jednota Sokol Plzeň ,52 CZ.1.14/2.1.00/ Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část Statutární město České Budějovice ,80 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti (B.Smetany, Skuherského, J.Š. Baara)) Statutární město České Budějovice ,94 CZ.1.14/2.1.00/ Relax centrum Štruncovy sady Statutární město Plzeň , ,32 CZ.1.14/2.2.00/ Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa Město Český Krumlov ,86 CZ.1.14/2.2.00/ Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část Město Tachov ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Rekonstrukce a přístavba objektu Sokolovny ve Kdyni - I. etapa Město Kdyně ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Multifunkční zařízení Veřechov - pro kulturu, sport a vzdělávání Město Horažďovice ,84 CZ.1.14/2.2.00/ Komunitní centrum Sušice Město Sušice ,97 CZ.1.14/2.2.00/ Sušice - S.I.R.K.A (Sušická regionální kulturní aula) Město Sušice , ,08 CZ.1.14/2.3.00/ Bezbarierové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství Město Kladruby ,49 CZ.1.14/2.3.00/ Dešenice-rekonstrukce části bývalé tvrze č.p.1 za účelem rozvoje kultury a kvality služeb veř.správy Městys Dešenice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace centra města Nepomuk - obnova veřejných prostranství Město Nepomuk Přesanické náměstí a Plzeňská ulice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Infocentrum Přimda - dokončení revitalizace centra města Město Přimda ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace náměstí městyse Ševětín Městys Ševětín ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace objektu a parku v Radošovicích - rozvoj komunitního života a zvýšení atraktivity obce Obec Radošovice ,60 CZ.1.14/2.3.00/ Tartanový ovál Zliv Město Zliv ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace části obce - multifunkční hřiště Češnovice Obec Pištín ,17 CZ.1.14/2.3.00/ Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí Obec Volenice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace relaxačního areálu jako centra volnočasových aktivit ve Městys Strunkovice nad Blanicí Strunkovicích ,82 CZ.1.14/2.3.00/ Nové Hrady - investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality společenského a spolkového života Město Nové Hrady , ,33 CZ.1.14/2.4.00/ AREÁL ZŠ V TLUČNÉ - 1. ETAPA Obec Tlučná ,53 CZ.1.14/2.4.00/ Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Výstavba venkovního sportoviště pro ZŠ Čapkova, Klatovy Město Klatovy ,80 CZ.1.14/2.4.00/ MODERNIZACE ZŠ F.L.ČELAKOVSKÉHO, STRAKONICE Město Strakonice , ,78 CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská Město České Budějovice ,82 CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou Mateřská škola Hluboká nad Vltavou ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Senior residence Terasy Kompas Social o.s ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okr. Tachov Obec Kostelec ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Nástavba, přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Radnice Město Radnice ,22 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

11 ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce denního stacionáře Radost v Soběkurech Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně ,94 CZ.1.14/2.5.00/ MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HOMOLE - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ Obec Homole KAPACITY ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Stavební úpravy MŠ Boršov nad Vltavou - III. fáze Obec Boršov nad Vltavou ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Totem - Dům napříč generacemi TOTEM-regionální dobrovolnické centrum ,29 CZ.1.14/2.5.00/ Centrum sociální rehabilitace Sv.Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv.josefa Diecézní charita Plzeň ,80 CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce Terapautické komunity Vršíček Středisko křesťanské pomoci Plzeň ,69 CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem uplatnění principu rovných příležitostí Město Poběžovice ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Domov Matky Vojtěchy Hospic sv.jana N. Neumanna , ,46 CZ.1.14/2.6.00/ Dostavba klatovské nemocnice Plzeňský kraj ,57 CZ.1.14/2.6.00/ Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov OBEC VACOV , , ,22 CZ.1.14/3.1.00/ I. Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o ,31 CZ.1.14/3.1.00/ II Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o ,43 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce hotelu Relax, Dolní Vltavice, Lipno EDIKT a.s ,20 CZ.1.14/3.1.00/ Hotel Sklárna Škola v přírodě Sklárna, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory Precis Holding s.r.o ,28 CZ.1.14/3.1.00/ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO REKREAČNÍ A KONGRESOVOU TURISTIKU ČESKÉ BUDĚJOVICE - I. ETAPA CB Electric s.r.o ,57 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba ubytovacího zařízení pro agroturistiku - Klášterec Jiří Brautferger ,06 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu v obci Lažiště OBEC LAŽIŠTĚ ,45 CZ.1.14/3.1.00/ Zlepšení infrastruktury a kvality služeb rekreačního areálu Dráchov Ivan Fousek - práce HSV a PSV ,07 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření Sportcentra Mrkáček pro rozvoj kultury a kongresové turistiky v Lišově Milan Mrkáček ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou Město Týn nad Vltavou ,86 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce hospodářského stavení na krokodýlí zoo Nadace Tomistoma ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba a certifikace ubytovacího zařízení se zaměřením na cykloturistiku a kongresovou turistiku Kamila Čechová ,78 CZ.1.14/3.1.00/ Penzion U kostela v Kunžaku ABC Trepka, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Budějovice INEKO BM s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Turistická ubytovna Strážný Obec Strážný ,13 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Libínské Sedlo I.etapa Tělovýchovná jednota Libín 1096 o.s ,03 CZ.1.14/3.1.00/ Hájenka hraběte Buqouye - vstupní brána do Novohradských hor Jana Šulková ,98 CZ.1.14/3.1.00/ Rozhledna s kovářským muzeem, Slapsko Venkov a kovárny o.s ,36 CZ.1.14/3.1.00/ Hotelový dům pro seniory - České Budějovice ALBATROS Prachatice s.r.o ,24 CZ.1.14/3.1.00/ Rodinný penzion TEDDY ARKO Clinical Research Organisation spol. s r.o ,40 CZ.1.14/3.1.00/ VÍTEJTE NA BOLFÁNKU Občanské sdružení Otisk ,55 Kolo dělá pěkné tělo aneb výstavba a modernizace cyklotrasy v k. ú. CZ.1.14/3.1.00/ Obec Čejetice ,97 Sudoměř a Mladějovice CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce a dostavba penzionu Harmony ve Frymburku Šárka Uberlackerová ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy Město Klatovy ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné Sportovní klub SLALOM ,06 CZ.1.14/3.1.00/ Rozvoj areálu ubytovacího zařízení v Petrovicích u Sušice Josef Běloch ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a rekonstrukce tenisového areálu v Hluboké nad Vltavou Tenisová hala Hluboká a.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice Město Horažďovice ,80 CZ.1.14/3.1.00/ Jaroslava Štochlová - rozšiřování ubytovacích kapacit a sportovní a relaxační zázemí v Mýtě Jaroslava Štochlová ,50 CZ.1.14/3.1.00/ ZÁMEK TÝNEC Jan Pelánek ,58 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačních objektů A,B,C v areálu Brčálník STAVINVEST Šumava s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačního objektu D v areálu Brčálník. STAVINVEST Šumava s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportcentrum Velešín- vybudování zázemí pro rozvoj cestovního ruchu Občanské sdružení TENIS VELEŠÍN ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace hotelu Palcát Palcát club & bar s.r.o ,50 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

12 ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/3.1.00/ REKREAČNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM NOVÉ DVORY - II. ETAPA PRECIS HOLDING s.r.o ,54 CZ.1.14/3.1.00/ Vinařský dvůr Ing. Monika Kalašová ,36 CZ.1.14/3.1.00/ Lesovna Jaronín - stavební úpravy a změna užívání na penzion GASTROTENDER s.r.o ,73 CZ.1.14/3.1.00/ ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE A Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE- (investiční část) LOCAL ACTION GROUP" ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Housův mlýn Tábor - zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví Sdružení Housova mlýna ,01 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň ,88 CZ.1.14/3.1.00/ PENZION U MLEJNA VALTÍNOV Czech Canada s.r.o ,13 Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro CZ.1.14/3.1.00/ STAVINVEST Tábor s.r.o ,00 rekondiční pobyty v Hotelu MAS Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským CZ.1.14/3.1.00/ PENA plus a.s ,75 sálem a minipivovarem v Č.Rudolci CZ.1.14/3.1.00/ AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY RANČ VĚTROVY, a.s ,34 CZ.1.14/3.1.00/ Depandance Slunečná louka JULIA UNO Group s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Obnova a dostavba vycházkových pěších turistických cest a mobiliáře zámeckého parku Lázeň Czernínská správa majetku s.r.o ,48 CZ.1.14/3.1.00/ Žihobce - zámek, revitalizace a kulturní využití historického objektu Obec Žihobce ,10 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce koupaliště - Nýřany Město Nýřany ,29 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklopenzion Kardašova Řečice CH & Ž s.r.o , ,41 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace Buquoyské rezidence v Nových Hradech REZIDENCE Nové Hrady, a.s ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Odpočinková zóna Jordán I. etapa Město Tábor ,88 CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ Expozice lidové architektury v Chanovicích - transfer a rekonstrukce Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech ,00 roubené obytné chalupy Těšeniny Revitalizace vodního náhonu a nádržky technické památky vodní Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,99 hamr v Dobřívě Techmania science center - Restaurování regionálních průmyslových Regionální technické muzeum o.p.s ,16 exponátů REVITALIZACE OBJEKTU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V PLZNI A ZŘÍZENÍ MUZEA CÍRKEV. UMĚNÍ PLZ. DIECÉZE Biskupství plzeňské ,92 CZ.1.14/3.2.00/ Dvůr Vondrov - revitalizace historické památky AGRIPOD CZ a.s ,67 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Č.Krumlově - Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. Kulturně hist. centrum III.meandr ,75 CZ.1.14/3.2.00/ Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Mikuláše a děkanství v ČB. Nepomuckého, České Budějovice ,06 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí ,27 CZ.1.14/3.2.00/ Klatovské katakomby 2010 Klatovské katakomby ,36 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa Město Strážov ,25 CZ.1.14/3.2.00/ Rekonstrukce technické památky vodárenské věže v Heřmanově Huti Obec Heřmanova Huť ,80 CZ.1.14/3.2.00/ Architektonická obnova kulturní památky - jezuitského kostela v Klatovech Římskokatolická farnost Klatovy ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Rekonstrukce bývalého zájezdního hostince čp. 79 na regionální muzeum Obec Nečtiny ,99 CZ.1.14/3.2.00/ Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Zřízení nového sídla Milevského muzea (rekonstrukce domu č.p. 557 Královská kanonie premonstrátů na Strahově v milevském klášteře) ,53 CZ.1.14/3.2.00/ Zastavení na cestě za kulturou po Českobudějovicku - rekonstrukce Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana kostela sv. Jana Nepomuckého Nepomuckého, České Budějovice ,36 CZ.1.14/3.2.00/ Vybudování Muzea čokolády a marcipánu v Táboře Kovandovi s.r.o , ,42 ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE B Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE- CZ.1.14/3.3.00/ ,00 (neinvestiční část) LOCAL ACTION GROUP" CZ.1.14/3.3.00/ Marketingová strategie a propagace Šumavy Mikroregion Šumava-západ ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Tvorba tiskových materiálů vč. el. verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí - 2.část Jihočeský kraj ,73 CZ.1.14/3.3.00/ Hrady, zámky a tvrze Plzeňského kraje, jak je neznáte AgAkcent, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Multimediální DVD Encyklopedie husitství Město Tábor ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu v zahraničí Jihočeský kraj ,75 CZ.1.14/3.3.00/ Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o. p. s ,94 Celkem , ,09 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

13 Příloha č. 2 rozpočtu RRRSJ na rok 2012 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/32 Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/32 Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/32 Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více