Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012"

Transkript

1 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Příjmy celkem , ,64 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,64 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok Upr. rozpočet k Výdaje celkem , ,49 Výdaje na projekty TP , ,30 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,05 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,14 Financování , ,85 Celkové saldo 0,00 0,00 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

2 Položka Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* , ,00 0,00 0, , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Z ostatních prostředků ( 6310) z MMR na předfinancování prostředků z EU 0,00 0, , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) Příjmy rozpočtu z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na navýšení spolufinancování projektů (5 % z 2. a 3. výzvy) , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

3 Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Položka Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* , ,2 Vlastní činnost ÚRR - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,2 a) osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 Mzdy zaměstnanců ÚRR 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Odměny zaměstnanců zaměstnaných na DPČ a DPP 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem v době nemoci zaměstnancům dle Zákoníku práce b) věcné výdaje neinvestiční , ,2 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky , ,00 Ochranné pomůcky pro kontrolory a k auditům operací 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 Doplnění vybavení příručních lékárniček 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 Odborná literatura a tisk (Ekonom, ČUS, Rozpočtová skladba, UNES, MF Dnes, Účetnictví nevýdělečných organizací apod.) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 Fotoaparát pro audity operací (2,5 tis. Kč), pomůcky pro kontrolu (3 tis. Kč), infopanel (2,75 tis. Kč), nahrávací zařízení na zasedání MV (5 tis. Kč), skříně a archivační regály (150 tis. Kč) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,00 Drobné nákupy - materiál pro služební automobily, hygienické a čistící prostředky, cedulky v rámci orientačního systému ÚRR a ostatní drobný materiál (226,25 tis. Kč), PIDy (10 tis. Kč), kancelářské potřeby vč. archivačních krabic a boxů (240 tis. Kč), tonery do tiskáren mimo servisní službu (90 tis. Kč), 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,00 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (90 tis. Kč) a Plzni (15 tis. Kč) 5152 Teplo , ,00 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (130 tis. Kč) a Plzni (50 tis. Kč) 5154 Elektrická energie , ,00 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (195 tis. Kč) a Plzni (70 tis. Kč) 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,00 Pohonné hmoty do 5 služebních automobilů Scvhálený rozpočet RRRSJ na

4 6174 Položka Rozpočet na rok Upr. rozpočet k 30.9.* 516 Nákup služeb , , Služby pošt , ,00 Poštovné a ostatní poplatky za listovní zásilky a kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (456 tis. Kč), internetové domény (5 tis. Kč), datové spoje - Cesnet (230,4 tis. Kč), SITMP (99 tis. Kč) a Starnet (35,7 tis.kč) 5163 Služby peněžních ústavů , ,56 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění platební karty (6,5 tis. Kč), pojištění vozidel a na zahraniční cesty (160 tis. Kč), pojištění majetku (70 tis. Kč) 5164 Nájemné , ,00 Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni (1 980 tis. Kč), v ČB (4 970 tis. Kč), pronájem archivačních skříní (3,75 tis. Kč), pronájem datového spoje (63 tis. Kč), ostatní nájemné - za parkovací místa v ČB, cizí prostory při PS, školeních, seminářích (228 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Daňové a účetní poradenství (100 tis. Kč), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (200 tis. Kč), expertní posudky (50 tis. Kč), audit TP (100 tis. Kč), posouzení veřejné podpory ROP a ostatní posudky (400 tis. Kč), právní a konzultační služby (1 400 tis. Kč) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,00 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,60 Mytí a čištění aut (12 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor Plzeň (140 tis. Kč), stěhování projektů (10 tis. Kč), monitoring médií Newton Media (72 tis. Kč), tlumočení MV (15 tis. Kč), technická podpora GINIS a zásahy nad rámec smlouvy (1 467 tis. Kč), poplatky rozhlasové a televizní (9 tis. Kč), servisní smlouva na autoprovoz (180 tis. Kč), úklidové služby v ČB a Plzni vč. mytí oken (402 tis. Kč), služby v oblasti BOZP (94 tis. Kč), vstupní prohlídky (7 tis. Kč), udržovací poplatky SW ASPI (110 tis. Kč), SW Fluxpam (20 tis. Kč), SW antivir (50 tis. Kč), SW antispam (30 tis. Kč), podpora SW modulu finančního zdraví ecba (36 tis. Kč), externí dohled IT (231 tis. Kč), roční poplatek za technickou podporu Metastorm (322 tis. Kč), Transoft - kopírování a tisk (350 tis. Kč), napojení na pult centralizované ochrany - PCO (15 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor ČB (280 tis. Kč), ostatní služby např. sevis klimatizace a kopírek, revize elektrospotřebičů, příprava na STK apod. (137 tis. Kč), svoz odpadu ASA (30 tis. Kč), stravenky (650 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , , Opravy vybavení ÚRR (kopírky, tiskárny, PC, automobily apod.) a servisní prohlídky automobilů Programové vybavení , ,00 Upgrade SW a rozšíření stávajících instalací (100 tis. Kč), pořízení SW (licence MS Office atd.) (150 tis. Kč) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR 5175 Pohoštění , ,00 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (18 tis.), VRR (80 tis.), pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR (102 tis.) 5176 Účastnické poplatky na konference , ,00 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 500, ,00 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené , ,00 Odvody podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Scvhálený rozpočet RRRSJ na

5 6174 Položka Rozpočet na rok Upr. rozpočet k 30.9.* 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 Členský příspěvek ČIIA - Český institut interních auditorů 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků 5 000, ,00 Pořízení kolkových známek za účelem platby daní a poplatků státu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 800, ,00 Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky 590 Ostatní neivestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,00 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2012 c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2012 Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,0 Věcné výdaje neinvestiční , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci ,0 0, Ostatní osobní výdaje ,0 0,0 Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP) 513 Nákupy materiálu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 0,0 Tvorba roll-up bannerů 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,00 Tiskové práce - tisk příruček (PPP), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, PF a vizitek (600 tis. Kč), výroba 3D propagačních předmětů (200 tis. Kč) 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,00 Pronájem prostor na konference a další publ. akce (100 tis. Kč), zapůjčení předmětů k publicitě - nábytek na VK, prezentační technika (60 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Realizace evaluačních studií a jiných podobných aktivit 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Zpracování OP KS a realizace OP KS - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, tiskový mluvčí (750 tis. Kč), Web - služby úpravy, zhotovení aplikací (30 tis. Kč), inzerce a publ. fotografie (860 tis. Kč), zpracování reportážního průřezového DVD (450 tis. Kč), služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. (250 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,00 Pohoštění Výroční konference a další publicitní akce * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 a jedná se o rozpočet na všechny projekty TP 4.1 a 4.2 realizované v roce 2011 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

6 Výdaje rozpočtu na projekty prioritních os 1-3 Položka Výdaje na projekty celkem Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,06 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,19 K rozdělení prostřednictvím rozpočtových opatření na základě předložených ŽoP v roce 2012 na projekty vybrané VRR k financování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a ) , , , , , ,73 z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (na INV i NIV) , ,61 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,87 K rozdělení prostřednictvím rozpočtových opatření na základě předložených ŽoP v roce 2012 na projekty vybrané VRR k financování z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a ) * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok , , , , , ,95 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

7 6174 Položka Ostatní výdaje rozpočtu Rozpočet na rok 2012 Upr. rozpočet 2011 k 30.9.* Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem , ,00 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,00 Úroky za případné čerpání kontokorentního úvěru na proplácení ŽoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 4 600, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů a za bezpečnostní schránku 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 517 Ostatní nákupy , , Cestovné , ,00 Náhrady cestovného členům VRR za účast na jednání VRR 5175 Pohoštění 4 000, ,00 Pohoštění - nezpůsobilé výdaje v rámci projektů technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady , , Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady , ,00 Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 Prostředky na navýšení spolufinancování projektů ROP JZ ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy (finanční oprava) 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,00 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Z dotací od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých i způsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

8 Ostatní výdaje - výdaje na předfinancování PAS 6174 Položka Rozpočet na rok Upr. rozpočet k 30.9.* Předfinancování osobních nákladů na zaměstnance PAS , ,0 Osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 Mzdy pro zaměstnance PAS 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 3 500, , Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 Náhrady mezd hrazené zaměstnavatelem při nemoci zaměstnanců dle Zákoníku práce * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2012 a obsahuje rovněž dotace příjaté z OP TP na financování PAS Scvhálený rozpočet RRRSJ na

9 Příloha č. 1 rozpočtu RRRSJ na rok 2012 Indikativní přehled projektů proplácených dle smluv v roce 2012 (stav k ) (prioritní osy 1-3) ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem ,44 CZ.1.14/1.1.00/ Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3) Jihočeský kraj ,40 CZ.1.14/1.1.00/ Obchvat Všerub Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 Ulice Zámecká - Spálené Poříčí, stavební úpravy stavebního objektu CZ.1.14/1.1.00/ Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 komunikace CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnice III/19351 Černovice Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ III/ úsek Obecní úřad Dýšina - Horomyslická (Průtah Dýšinou) Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,74 CZ.1.14/1.1.00/ Most ev.č přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí-Přísednice - III.etapa Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,65 CZ.1.14/1.1.00/ Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4) Jihočeský kraj ,32 CZ.1.14/1.1.00/ II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,70 CZ.1.14/1.1.00/ III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,13 CZ.1.14/1.1.00/ II/201 Manětín - průtah Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,10 CZ.1.14/1.1.00/ II/197 Horšovský Týn - Srby Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,16 CZ.1.14/1.1.00/ Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,74 CZ.1.14/1.1.00/ Silnice III/ průtah obcí Krchleby Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,40 CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,00 CZ.1.14/1.1.00/ II/117 Průtah Blovice, Husova ulice Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,51 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce mostu č.ev Vodokrty Správa a údržba silnice Plzeňského kraje ,62 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce mostu č.ev Stod Správa a údržba silnice Plzeňského kraje , ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Rekonstrukce autobusových nádraží ve Vimperku a Písku ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Rozvoj IDP (1. etapa) - Rozvoj IDP s využitím bezkontaktní čipové karty Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/1.2.00/ Řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni - Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy Statutární město Plzeň , ,02 CZ.1.14/1.3.00/ Nákup 14 trolejbusů Dopravní podnik města České Budějovice, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace vozového parku MHD Písek ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Nákup trolejbusů a modernizace tramvají Plzeňské městské dopravní podniky, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO PLZEŇSKÝ KRAJ České dráhy, a.s , , ,69 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací Město Hluboká nad Vltavou ,34 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora OBEC LENORA ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místní komunikace - ulice B. Němcové Rokycany Město Rokycany ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce Vodárenské ulice a komunikace Padělky v Borovanech Město Borovany ,05 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov - východ Město Tachov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov - západ Město Tachov ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace ve Stříbře (propojení ul. Soběslavova a Město Stříbro ul. Nerudova) ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Stavební úpravy Budovcovy ulice v Táboře Město Tábor ,00 CZ.1.14/1.5.00/ NOVÉ HRADY - VÝSTAVBA A MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Město NOVÉ HRADY ,95 CZ.1.14/1.5.00/ I.etapa-rekonstrukce místních komunikací-revitalizace Sídliště ve Vlachově Březí Město Vlachovo Březí ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni Město Třeboň ,86 CZ.1.14/1.5.00/ Modernizace místních komunikací v Budíškovicích Obec Budíškovice ,19 CZ.1.14/1.5.00/ Místní komunikace Pod Zvíkovcem Město Milevsko ,25 CZ.1.14/1.5.00/ Zlepšení dopravní situace v obci Dolní Žďár Obec Dolní Žďár ,30 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

10 ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/1.5.00/ Obytná zóna V Jámě Město Horní Bříza ,55 CZ.1.14/1.5.00/ Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací Město Nepomuk ,60 CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov Město Český Krumlov ,12 Rekonstrukce místních komunikací na sídliští Červený Vrch v Dačicích - III. etapa Město Dačice ,63 Modernizace místních komunikací Nové Hrady - zlepšení dostupnosti Město NOVÉ HRADY a bezpečnosti na daných úsecích ,00 CZ.1.14/1.5.00/ REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - LÁSENICE Obec Lásenice , , ,92 CZ.1.14/2.1.00/ Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz Statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti (28. října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) Statutární město České Budějovice ,52 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) Statutární město České Budějovice ,70 CZ.1.14/2.1.00/ Obnova vnějšího pláště Sokolovny Tělocvičná jednota Sokol Plzeň ,52 CZ.1.14/2.1.00/ Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část Statutární město České Budějovice ,80 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti (B.Smetany, Skuherského, J.Š. Baara)) Statutární město České Budějovice ,94 CZ.1.14/2.1.00/ Relax centrum Štruncovy sady Statutární město Plzeň , ,32 CZ.1.14/2.2.00/ Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa Město Český Krumlov ,86 CZ.1.14/2.2.00/ Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část Město Tachov ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Rekonstrukce a přístavba objektu Sokolovny ve Kdyni - I. etapa Město Kdyně ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Multifunkční zařízení Veřechov - pro kulturu, sport a vzdělávání Město Horažďovice ,84 CZ.1.14/2.2.00/ Komunitní centrum Sušice Město Sušice ,97 CZ.1.14/2.2.00/ Sušice - S.I.R.K.A (Sušická regionální kulturní aula) Město Sušice , ,08 CZ.1.14/2.3.00/ Bezbarierové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství Město Kladruby ,49 CZ.1.14/2.3.00/ Dešenice-rekonstrukce části bývalé tvrze č.p.1 za účelem rozvoje kultury a kvality služeb veř.správy Městys Dešenice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace centra města Nepomuk - obnova veřejných prostranství Město Nepomuk Přesanické náměstí a Plzeňská ulice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Infocentrum Přimda - dokončení revitalizace centra města Město Přimda ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace náměstí městyse Ševětín Městys Ševětín ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace objektu a parku v Radošovicích - rozvoj komunitního života a zvýšení atraktivity obce Obec Radošovice ,60 CZ.1.14/2.3.00/ Tartanový ovál Zliv Město Zliv ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace části obce - multifunkční hřiště Češnovice Obec Pištín ,17 CZ.1.14/2.3.00/ Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí Obec Volenice ,00 CZ.1.14/2.3.00/ Revitalizace relaxačního areálu jako centra volnočasových aktivit ve Městys Strunkovice nad Blanicí Strunkovicích ,82 CZ.1.14/2.3.00/ Nové Hrady - investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality společenského a spolkového života Město Nové Hrady , ,33 CZ.1.14/2.4.00/ AREÁL ZŠ V TLUČNÉ - 1. ETAPA Obec Tlučná ,53 CZ.1.14/2.4.00/ Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Výstavba venkovního sportoviště pro ZŠ Čapkova, Klatovy Město Klatovy ,80 CZ.1.14/2.4.00/ MODERNIZACE ZŠ F.L.ČELAKOVSKÉHO, STRAKONICE Město Strakonice , ,78 CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská Město České Budějovice ,82 CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou Mateřská škola Hluboká nad Vltavou ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Senior residence Terasy Kompas Social o.s ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okr. Tachov Obec Kostelec ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Nástavba, přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Radnice Město Radnice ,22 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

11 ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce denního stacionáře Radost v Soběkurech Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně ,94 CZ.1.14/2.5.00/ MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HOMOLE - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ Obec Homole KAPACITY ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Stavební úpravy MŠ Boršov nad Vltavou - III. fáze Obec Boršov nad Vltavou ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Totem - Dům napříč generacemi TOTEM-regionální dobrovolnické centrum ,29 CZ.1.14/2.5.00/ Centrum sociální rehabilitace Sv.Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv.josefa Diecézní charita Plzeň ,80 CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce Terapautické komunity Vršíček Středisko křesťanské pomoci Plzeň ,69 CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem uplatnění principu rovných příležitostí Město Poběžovice ,00 CZ.1.14/2.5.00/ Domov Matky Vojtěchy Hospic sv.jana N. Neumanna , ,46 CZ.1.14/2.6.00/ Dostavba klatovské nemocnice Plzeňský kraj ,57 CZ.1.14/2.6.00/ Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov OBEC VACOV , , ,22 CZ.1.14/3.1.00/ I. Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o ,31 CZ.1.14/3.1.00/ II Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o ,43 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce hotelu Relax, Dolní Vltavice, Lipno EDIKT a.s ,20 CZ.1.14/3.1.00/ Hotel Sklárna Škola v přírodě Sklárna, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory Precis Holding s.r.o ,28 CZ.1.14/3.1.00/ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO REKREAČNÍ A KONGRESOVOU TURISTIKU ČESKÉ BUDĚJOVICE - I. ETAPA CB Electric s.r.o ,57 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba ubytovacího zařízení pro agroturistiku - Klášterec Jiří Brautferger ,06 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu v obci Lažiště OBEC LAŽIŠTĚ ,45 CZ.1.14/3.1.00/ Zlepšení infrastruktury a kvality služeb rekreačního areálu Dráchov Ivan Fousek - práce HSV a PSV ,07 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření Sportcentra Mrkáček pro rozvoj kultury a kongresové turistiky v Lišově Milan Mrkáček ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou Město Týn nad Vltavou ,86 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce hospodářského stavení na krokodýlí zoo Nadace Tomistoma ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba a certifikace ubytovacího zařízení se zaměřením na cykloturistiku a kongresovou turistiku Kamila Čechová ,78 CZ.1.14/3.1.00/ Penzion U kostela v Kunžaku ABC Trepka, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Budějovice INEKO BM s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Turistická ubytovna Strážný Obec Strážný ,13 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Libínské Sedlo I.etapa Tělovýchovná jednota Libín 1096 o.s ,03 CZ.1.14/3.1.00/ Hájenka hraběte Buqouye - vstupní brána do Novohradských hor Jana Šulková ,98 CZ.1.14/3.1.00/ Rozhledna s kovářským muzeem, Slapsko Venkov a kovárny o.s ,36 CZ.1.14/3.1.00/ Hotelový dům pro seniory - České Budějovice ALBATROS Prachatice s.r.o ,24 CZ.1.14/3.1.00/ Rodinný penzion TEDDY ARKO Clinical Research Organisation spol. s r.o ,40 CZ.1.14/3.1.00/ VÍTEJTE NA BOLFÁNKU Občanské sdružení Otisk ,55 Kolo dělá pěkné tělo aneb výstavba a modernizace cyklotrasy v k. ú. CZ.1.14/3.1.00/ Obec Čejetice ,97 Sudoměř a Mladějovice CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce a dostavba penzionu Harmony ve Frymburku Šárka Uberlackerová ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy Město Klatovy ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné Sportovní klub SLALOM ,06 CZ.1.14/3.1.00/ Rozvoj areálu ubytovacího zařízení v Petrovicích u Sušice Josef Běloch ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a rekonstrukce tenisového areálu v Hluboké nad Vltavou Tenisová hala Hluboká a.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice Město Horažďovice ,80 CZ.1.14/3.1.00/ Jaroslava Štochlová - rozšiřování ubytovacích kapacit a sportovní a relaxační zázemí v Mýtě Jaroslava Štochlová ,50 CZ.1.14/3.1.00/ ZÁMEK TÝNEC Jan Pelánek ,58 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačních objektů A,B,C v areálu Brčálník STAVINVEST Šumava s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačního objektu D v areálu Brčálník. STAVINVEST Šumava s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportcentrum Velešín- vybudování zázemí pro rozvoj cestovního ruchu Občanské sdružení TENIS VELEŠÍN ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace hotelu Palcát Palcát club & bar s.r.o ,50 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

12 ( v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/3.1.00/ REKREAČNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM NOVÉ DVORY - II. ETAPA PRECIS HOLDING s.r.o ,54 CZ.1.14/3.1.00/ Vinařský dvůr Ing. Monika Kalašová ,36 CZ.1.14/3.1.00/ Lesovna Jaronín - stavební úpravy a změna užívání na penzion GASTROTENDER s.r.o ,73 CZ.1.14/3.1.00/ ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE A Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE- (investiční část) LOCAL ACTION GROUP" ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Housův mlýn Tábor - zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví Sdružení Housova mlýna ,01 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň ,88 CZ.1.14/3.1.00/ PENZION U MLEJNA VALTÍNOV Czech Canada s.r.o ,13 Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro CZ.1.14/3.1.00/ STAVINVEST Tábor s.r.o ,00 rekondiční pobyty v Hotelu MAS Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským CZ.1.14/3.1.00/ PENA plus a.s ,75 sálem a minipivovarem v Č.Rudolci CZ.1.14/3.1.00/ AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY RANČ VĚTROVY, a.s ,34 CZ.1.14/3.1.00/ Depandance Slunečná louka JULIA UNO Group s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Obnova a dostavba vycházkových pěších turistických cest a mobiliáře zámeckého parku Lázeň Czernínská správa majetku s.r.o ,48 CZ.1.14/3.1.00/ Žihobce - zámek, revitalizace a kulturní využití historického objektu Obec Žihobce ,10 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce koupaliště - Nýřany Město Nýřany ,29 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklopenzion Kardašova Řečice CH & Ž s.r.o , ,41 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace Buquoyské rezidence v Nových Hradech REZIDENCE Nové Hrady, a.s ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Odpočinková zóna Jordán I. etapa Město Tábor ,88 CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ Expozice lidové architektury v Chanovicích - transfer a rekonstrukce Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech ,00 roubené obytné chalupy Těšeniny Revitalizace vodního náhonu a nádržky technické památky vodní Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,99 hamr v Dobřívě Techmania science center - Restaurování regionálních průmyslových Regionální technické muzeum o.p.s ,16 exponátů REVITALIZACE OBJEKTU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V PLZNI A ZŘÍZENÍ MUZEA CÍRKEV. UMĚNÍ PLZ. DIECÉZE Biskupství plzeňské ,92 CZ.1.14/3.2.00/ Dvůr Vondrov - revitalizace historické památky AGRIPOD CZ a.s ,67 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Č.Krumlově - Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. Kulturně hist. centrum III.meandr ,75 CZ.1.14/3.2.00/ Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Mikuláše a děkanství v ČB. Nepomuckého, České Budějovice ,06 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí ,27 CZ.1.14/3.2.00/ Klatovské katakomby 2010 Klatovské katakomby ,36 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa Město Strážov ,25 CZ.1.14/3.2.00/ Rekonstrukce technické památky vodárenské věže v Heřmanově Huti Obec Heřmanova Huť ,80 CZ.1.14/3.2.00/ Architektonická obnova kulturní památky - jezuitského kostela v Klatovech Římskokatolická farnost Klatovy ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Rekonstrukce bývalého zájezdního hostince čp. 79 na regionální muzeum Obec Nečtiny ,99 CZ.1.14/3.2.00/ Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Zřízení nového sídla Milevského muzea (rekonstrukce domu č.p. 557 Královská kanonie premonstrátů na Strahově v milevském klášteře) ,53 CZ.1.14/3.2.00/ Zastavení na cestě za kulturou po Českobudějovicku - rekonstrukce Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana kostela sv. Jana Nepomuckého Nepomuckého, České Budějovice ,36 CZ.1.14/3.2.00/ Vybudování Muzea čokolády a marcipánu v Táboře Kovandovi s.r.o , ,42 ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE B Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE- CZ.1.14/3.3.00/ ,00 (neinvestiční část) LOCAL ACTION GROUP" CZ.1.14/3.3.00/ Marketingová strategie a propagace Šumavy Mikroregion Šumava-západ ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Tvorba tiskových materiálů vč. el. verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí - 2.část Jihočeský kraj ,73 CZ.1.14/3.3.00/ Hrady, zámky a tvrze Plzeňského kraje, jak je neznáte AgAkcent, s.r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Multimediální DVD Encyklopedie husitství Město Tábor ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu v zahraničí Jihočeský kraj ,75 CZ.1.14/3.3.00/ Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o. p. s ,94 Celkem , ,09 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

13 Příloha č. 2 rozpočtu RRRSJ na rok 2012 Scvhálený rozpočet RRRSJ na

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne 13.9.2012 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010)

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet 2011 2010

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Příjmy Rozpočet na rok 2009 Příjmy

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 Schváleno usnesením č. 288/2009 ze dne 6. 11. 2009 Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

SEZNAM PŘÍJEMCŮ 3. VÝZVY PRO ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 4/11/2008)

SEZNAM PŘÍJEMCŮ 3. VÝZVY PRO ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 4/11/2008) AGENTURA J.S., s.r.o. 3.1 Agentura Třeboňsko o.p.s. 3.3 AGRIPROD CZ a.s. 3.1 AGRIPROD CZ a.s. 3.2 AHProfi s.r.o. 3.1 Multifunkční sportovně-relaxační centrum Černé údolí - II. etapa 2008/2009 Podpora cestovního

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ Výběrová kritéria: Program = CZ.1.14 - ROP NUTS II Jihozápad a Zdroj financování = + národní a Měna = CZK a Zobrazit hlavičku na všech stranách = ANO

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Aktualizováno leden 2014 Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění ský divadelní festival 2014 ská rozvojová 2014 Rekonstrukce sportovních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

1. výzva ROP NUTS II Jihozápad. The first application call of ROP NUTS II Southwest

1. výzva ROP NUTS II Jihozápad. The first application call of ROP NUTS II Southwest Seznam příjemců podpory ROP Jihozápad / List of beneficiars for ROP Southwest 1. - 14. výzva ROP NUTS II Jihozápad / 1. - 14. application call of ROP NUTS II Southwest Aktualizováno/Last updated 1. 11.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000.

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000. strana : 1 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5139 000000000 Materiál-záležit.pozem.komuni 50000.00 2219 0000 5169 000000000 Ost.služby-záležit.pozem.komun 50000.00 2219 0000 5171

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Ř. Legenda UZ PAR ORG POL 1 PAR CELKEM PŘÍJMY 2015_NÁVRH Pozn. Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více