filmové kluby jeden svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "filmové kluby jeden svět"

Transkript

1 rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni

2

3 rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

4 JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH, FILMOVÉ KLUBY JEDEN SVĚT Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská 18, Praha 2 Autor: Diana Olčáková Na přípravě publikace se dále podíleli: Martina Makowetzová, Lenka Pekařová, Karel Strachota, Jaroslav Valůch, Vlasta Vyčichlová Jazyková úprava: Pavla Kučerová Grafika: Anežka Ciglerová 2007 Člověk v tísni, o. p. s. Všechna práva vyhrazena

5 obsah I. ÚVOD 5 II. O PROJEKTU 7 vývoj projektu 7 cíle a cílová skupina projektu 13 III. JAK NA TO 16 dřív než začnete 16 příprava projekce 21 realizace projekce 28 vyhodnocení aktivit filmového klubu 32 IV. ZÁVĚR 33

6 Tato publikace vznikla v rámci projektu Jeden svět na školách, který realizuje společnost Člověk v tísní, o. p. s. Obsažené materiály mají sloužit všem při vzdělávaní v oblasti lidských práv, především při využívaní dokumentárních filmů.

7 I. ÚVOD O tom, že dokumentární film jako moderní prostředek audiovizuální kultury mladé lidi oslovuje, svědčí mimo jiné i projekt studentských Filmových klubů Jeden svět, který realizuje společnost Člověk v tísni v rámci rozsáhlého projektu Jeden svět na školách. Středoškolští studenti zakládají filmové kluby a v rámci nich pořádají ve volném čase projekce dokumentárních filmů nejen pro své spolužáky. Manuál, který právě držíte v ruce, vznikl na základě našich zkušeností získaných během realizace projektu Filmové kluby Jeden svět a na 5 základě zkušeností samotných studentů organizátorů filmových klubů. Naší snahou je podělit se o tyto zkušenosti s vámi studenty, kteří s organizací projekcí teprve začínáte. Seznámíme vás s vývojem projektu Filmových klubů Jeden svět a také s jeho hlavními cíli. Jak napovídá již název manuálu, chceme vám nabídnout co nejkonkrétnější rady a doporučení, které vám pomohou vyhnout se zbytečným konfrontacím. Věříme, že tento manuál se pro vás stane praktickou příručkou plnou užitečných informací, jež vám usnadní jak nastartování, tak i udržování činnosti vašeho filmového klubu. Držíme vám palce!

8 Na tvorbě manuálu spolupracovali středoškolští studenti realizující projekce v rámci projektu Filmové kluby Jeden svět v České republice a také pedagogové a další odborníci. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na projektu osobně podílejí a kteří aktivity Filmových klubů Jeden svět podporují. Speciálně za pomoc při přípravě tohoto manuálu děkujeme organizátorům Filmových klubů Jeden svět: Michaela Černá Gymnázium Český Brod Karolína Chloubová Jedličkův ústav v Praze Jaroslav Kubíček Jiráskovo gymnázium Náchod Marek Mikulášek Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech 6 Katka Pánková Gymnázium Moravské Budějovice Gábina Věchetová Gymnázium Elišky Krásnohorské v Praze Iveta Zieglová Gymnázium Slovanské náměstí Brno Alena Zelenková Gymnázium Česká v Českých Budějovicích

9 II. O PROJEKTU VÝVOJ PROJEKTU Projekt Filmové kluby Jeden svět vznikl v rámci rozsáhlého projektu Jeden svět na školách, jehož hlavním cílem je využití výrazného potenciálu dokumentárního filmu a dalších audiovizuálních prostředků pro začlenění celé řady aktuálních a závažných témat do výuky na středních a základních školách. Jeden svět Stěžejním pilířem, který byl již na počátku projektu, je mezinárodní 7 filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Festival Jeden svět se stal za deset let své existence jedním z největších a nejprestižnějších festivalů týkajících se lidských práv v Evropě a neopomenutelnou součástí kulturního dění v České republice. Poukazuje na případy porušování lidských práv a na potřebu vzájemného porozumění a respektu. Festival usiluje o to být kritickým pohledem na současný stav světa a jeho proměny. Projekt Jeden svět na školách V návaznosti na filmový festival Jeden svět docházelo k rozvoji projektu Jeden svět na školách. Jeho cílem je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů, následných diskusí,

10 doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci a vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci. Součástí tohoto projektu je mimo jiné projekt studentských Filmových klubů Jeden svět. Filmové kluby Jeden svět Během realizace projektu Jeden svět na školách se z ohlasů pedagogů i studentů potvrdilo, že dokumentární film je atraktivním obohacením výuky. Pokud je filmem sdělovaná informace mladému člověku podávána vrstevníkem, často kamarádem či známým, navíc v prostoru, kam dotyčný divák přišel dobrovolně ve svém volném čase, je dopad filmu ještě daleko hlubší. Proto jsme v roce 2003 začali realizovat a koordinovat projekt 8 Filmových klubů Jeden svět, v rámci kterého pořádají skupinky aktivních studentů ve svém volném čase na středních školách projekce dokumentárních filmů pro spolužáky, učitele a další diváky. Kromě samotných projekcí připravují organizátoři filmových klubů další aktivity. Řada projekcí je doprovázena besedou se zajímavým hostem, který podává další informace k tématu, diskutuje s diváky. Moderátory besed se stávají studentiorganizátoři, na které jsou tak kladeny nároky týkající se přípravy, samostatného vzdělávání a zdokonalování se v oblasti veřejného vystupování. Studenti pořádají také výstavy či jiné doprovodné aktivity a výjimkou nejsou ani studentské festivaly a akce většího rozsahu. Filmové kluby využívají pro projekce dokumentární filmy tematicky zaměřené na rasismus, xenofobii, neonacismus, ochranu životního prostředí, život na ulici, kriminalitu, šikanu, stáří, zdravotně handicapované, migraci a uprchlíky, HIV, drogy, krizové oblasti světa, chudobu a rozvo-

11 jovou spolupráci, československé dějiny a další. U všech nabízených filmů jsou zajištěna autorská práva pro účely vzdělávacích projekcí. Naše zkušenosti ukazují, že je často možné získat licence od producentských společností k užívaní filmů k vzdělávacím účelům bezplatně nebo za symbolický poplatek. Nicméně nelze toto vnímat jako pravidlo. Pro řadu filmů bylo třeba získat práva k užívání za standardní ceny. O podmínkách získání jednotlivých snímků je třeba vždy individuálně vyjednávat. Organizátoři filmových klubů mají k dispozici propagační materiály projektu, jako jsou katalog filmů k projekcím, kolekci samolepek, trička a další tištěné i audiovizuální materiály. O aktualitách projektu jsou pravidelně informováni prostřednictvím elektronického Věstníku pro kluby. Důležitou součástí klubových aktivit jsou pravidelná setkávání. Jejich programem jsou modelové projekce, diskuse s hosty, filmovými tvůrci a odborníky, tematické workshopy a výměna zkušeností. Pro přípravu 9 a realizaci organizátoři projekcí využívají také materiály naší organizace, které doplňují témata filmů o další informace, čtivé reportáže a odkazy na další informační zdroje. Vrstevníci s omezenými příležitostmi V rámci dalšího rozvoje projektu Filmových klubů Jeden svět jsme motivovali studenty-organizátory k tomu, aby filmy využívali i při mimoškolních aktivitách a nabídli je jejich vrstevníkům, kteří z různých důvodů nemohou jako studenti navštěvovat projekce filmových klubů. Dokumentární film tak našel uplatnění při práci s další skupinou dětí a mladých lidí v zařízeních s nejrůznějším zaměřením (dětské domovy, nemocnice, nápravná zařízení, diagnostické ústavy, léčebná zařízení a další).

12 Zkušenost organizátora: Zuzana Knězová, studentka z Prahy, se na začátku navázání spolupráce s dětským domovem setkala s obtížemi: Spolupráce s personálem nám zpočátku dělala trochu problém, kámen úrazu asi spočíval v neochotě děti jakýmkoliv způsobem vzdělávat navíc. Nakonec se ale objevila jedna spřízněná duše, která o celý projekt projevila hlubší zájem. Nejdůležitější je vytrvat, ze začátku to totiž opravdu nejde jako po másle Gábina Věchetová z Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze přidává několik doporučení k vytvoření důvěrné atmosféry. Sama se zúčastnila promítání ve věznici a pravidelně docházela do dětských domovů. 10 Rozhodně bych všem doporučila, pokud budou chtít navštívit některá z takových zařízení, hlavně nebýt nervózní, být upřímní a sami sebou. V dětských domovech je důležité nebrat děti jako jednu masu, projevovat o ně osobní individuální zájem, nerozlišovat na já a vy, ale my všichni jako jednotlivci. Hlásím se k základní myšlence filmových projekcí v takovýchto zařízeních že pokud člověk v nějaké životní krizi nebo na okraji společnosti může skrze film prožít příběh jiného takto vyloučeného, může to být pro něj osobně povzbuzení. Projekce byly přínosem také pro mé studentky, jedna z nich pronikla více do prostředí léčebny a spolupráci pak využila při psaní seminární práce o drogových závislostech. Mgr. Vendula Šnokhousová z Českého Krumlova

13 Filmy a debaty mě nutí přemýšlet o sobě a jsou pro mě zajímavé také proto, že se z nich dozvím užitečné informace o různých problémech ve světě, říká sedmnáctiletá Eva z diagnostického ústavu v Praze. Šestnáctiletá Martina dodává: Filmy a příběhy mladých lidí mě zajímají a ukazují mi, že nejen já mám v životě svoje problémy, cítím se pak o něco silnější Mezinárodní spolupráce Aktuálnost a ožehavost celé řady společenských témat, která jsou ve filmech obsažena a jež přesahují hranice České republiky, přinesla myšlenku poskytnutí a dlouhodobého předávání know how získaného během realizace projektu také do dalších zemí. 11 V roce 2005 jsme asistovali při realizaci projektu studentských filmových klubů na Slovensku. Se slovenskými kolegy z organizace Človek v ohrození jsme navázali úzkou spolupráci a předali jim know how projektu včetně různých didaktických a metodických materiálů. Ve spolupráci nadále pokračujeme, mj. i prostřednictvím pravidelných setkání organizátorů filmových klubů, kterých se účastní koordinátoři i organizátoři filmových klubů ze Slovenska. Za pomoci slovenských partnerů jsme v roce 2007 předali know how projektu do Polska a Maďarska. Vznikla mezinárodní síť Filmových klubů Jeden svět s názvem One World Film Clubs Network, která přispívá k navázání kontaktů mezi mladými lidmi z různých členských zemí Evropské unie a vytváří prostor pro poznávání kultur zemí EU. To vše

14 prostřednictvím volnočasových aktivit zaměřených na další vzdělávání, získávání nových informací a organizačních a komunikačních dovedností. Do budoucna plánujeme tuto síť rozšiřovat o další země. V roce 2007 jsme rozšířili aktivity projektu studentských filmových klubů o vlastní dokumentární tvorbu samotných organizátorů. Mnoho z nich se o dokumentární film, jeho témata, zpracování a tvorbu, zajímá. V rámci Mezinárodní školy dokumentárního filmu Jeden svět se uskutečňuje řada workshopů ve spolupráci s odborníky, filmovými tvůrci, organizacemi věnujícími se dokumentární tvorbě a práci s mládeží. Mladí lidé získávají dovednosti nezbytné pro samostatnou tvorbu dokumentárního filmu učí se, jak sbírat materiál pro dokumenty, 12 zásady dokumentární tvorby, analýzu a zpracovaní filmového materiálu, pracují se zvukem, hudbou a titulky, získávají řadu dovedností pro samostatnou tvorbu. To vše posiluje jejich schopnost rozpoznat kvalitu snímků a schopnost oceňovat jednotlivé filmařské postupy. Filmová škola je zároveň i mezinárodním setkáním mladých lidí, které přispívá k upevňování kontaktů mezi vrstevníky z různých zemí a vytváří prostor pro poznávání rozličných kultur.

15 CÍLE A CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU Projekt Filmové kluby Jeden svět má za cíl: vychovávat mladé lidi prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů k tolerantní interkulturní komunikaci a vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci obracet pozornost mladých lidí k přemýšlení o hodnotách otevřené, tolerantní a demokratické společnosti, pomoci jim při hledání souvislostí a formování vlastních názorů, rozšířit jejich sociální, kulturní a historické povědomí přinášet svědectví a informace o porušování lidských práv v historii i současnosti přispívat k odstraňování předsudků, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie 13 nabídnout atraktivní a srozumitelný zdroj informací, který umožní mladým lidem lépe se orientovat ve složitém dění okolního světa a jeho aktuálních problémech rozvíjet organizační schopnosti a dovednosti mladých lidí rozvíjet mediální gramotnost mladých lidí podpořit osobnostní rozvoj a hodnotovou orientaci mladých lidí využít dokumentární film jako účinnou metodu v rámci volnočasových aktivit Cílovou skupinou projektu Filmové kluby Jeden svět jsou středoškolští studenti. Filmový klub Jeden svět může při dodržení stanovených pravidel zřídit v České republice jakýkoli student nebo skupina studentů střední školy. Jeho založení přináší řadu příležitostí:

16 bezplatné získávání libovolných filmů pro projekce z nabídky filmů pro filmové kluby seznámení se prostřednictvím pravidelných setkání s vrstevníky, kteří pořádají projekce na svých školách, vyměňování si zkušeností, hledání nových nápadů poznávání zajímavých lidí dokumentaristů a lidí s osobní zkušeností s tématy, o nichž filmy vypovídají seznamování se osobně s prací nevládních organizací věnujících se tématům zachycených ve filmech zapojení se do řady dalších zajímavých projektů, které jsou v rámci filmových klubů realizovány získání cenných zkušeností využitelných v dalším studiu nebo 14 zaměstnání Zkušenost organizátora: Projekt Filmových klubů Jeden svět znamená pro mě hodně. Díky němu jsem se naučila spoustu věcí, jako třeba jednat s lidmi, když zařizuji hosta, mluvit před lidmi při uvádění a řízení debaty, ovládat techniku zase z jiného hlediska, rozdělování si práce v kolektivu, zodpovědnosti atd., říká Karolína Chloubová, organizátorka filmového klubu Jedličkova ústavu v Praze. Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu při Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech, svoji pozici organizátora hodnotí: Být organizátorem Filmového klubu Jeden svět pro mě znamená občas trochu namáhavou práci, co se nakonec ale člověku stokrát v dobrém vrátí.

17 Když vám po promítání někdo napíše nebo řekne, že vám děkuje za ono odpoledne, že se dozvěděl spoustu nových věcí a vůbec že ho to obohatilo, jdou okamžitě všechny nepříjemné pocity z namáhavé organizační práce pryč a zůstane krásný pocit, že jsme udělali něco dobrého. Zbožňuji to. A když se na mě na chodbě školy obracejí jako na organizátora téhle úžasné akce, mám chuť dělat to napořád, říká. Projekce a ostatní aktivity související s projekcí plánují a organizují sami studenti. Existence filmového klubu na škole vyžaduje ze strany organizátorů dodržování pravidel vycházejících z nutnosti ochrany autorských práv a plynulého chodu klubů i na ostatních školách. Proto je nutné: realizovat projekce pouze v prostorách školy, případně i na jiných vhodných místech (volnočasové kluby apod.), organizovány však mohou 15 být výhradně středoškolskými studenty zapůjčené filmy využívat pouze pro projekci na škole (v klubu), jakékoli kopírování nebo půjčování dalším osobám není povoleno poskytnout kontakt na organizátora klubu sloužící ke vzájemné pravidelné komunikaci s koordinátorem projektu (organizátoři se zavazují k pravidelné a včasné komunikaci s koordinátorem) minimálně dva týdny před projekcí poslat koordinátorovi informaci o plánované projekci společně s objednávkou filmu nejpozději dva týdny po projekci poslat koordinátorovi stručné zhodnocení projekce spolu s fotodokumentací a propagačními letáky vracet zapůjčené nosiče s filmem (osobně, poštou nebo kurýrem českých drah) nejpozději do týdne od konání projekce

18 III. JAK NA TO DŘÍV NEŽ ZAČNETE Pokud jste se rozhodli založit na své škole filmový klub, dřív než začnete organizovat projekce filmů a jiné doprovodné aktivity, doporučujeme vám: 1. Vytvořte organizační tým jasně si rozdělte kompetence a úkoly, ušetříte tím čas a zabráníte 16 různým nedorozuměním vzájemně se informujte o všech důležitých věcech 2. Navažte komunikaci přímo s vedením a pedagogy školy s plánem založit filmový klub je nutné seznámit vedení školy vyhledejte kontaktní osoby je dobré, aby klub měl na starosti nějaký pedagog, který by byl společné komunikaci s klubem nakloněný určete si v rámci organizačního týmu jednoho komunikátora pokud se do komunikace zapojí příliš velké množství lidí, vzniká prostor pro různé nejasnosti, nepřesnosti, nedorozumění; snadno se ztratí orientace v tom, co už bylo dohodnuto Jak představit možnost založit Filmový klub Jeden svět vedení školy na začátku můžete požádat pedagoga nebo i vedení školy o spo-

19 lečnou schůzku; připravte si nabídku aktivit, které byste chtěli v rámci filmového klubu na škole realizovat při rozhovoru vysvětlete, jaké aktivity chcete svým spolužákům, ale i učitelům nabídnout, k čemu mohou být projekce dobré, v čem jsou zajímavé, jak intenzivní a častá by byla vaše práce zárukou kvality a smysluplnosti mohou být také informace o mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, o projektu Jeden svět na školách i o samém projektu Filmových klubů Jeden svět, které dokumentární filmy dlouhodobě využívají v rámci výchovně vzdělávacích a volnočasových aktivit v České republice V případě zájmu můžete nabídnout předání propagačních materiálů a dalších informací katalog/seznam filmů, které jsou k dispozici 17 informační letáky a další tištěné materiály odkazy na internetové stránky projektu 3. Zmapujte možnosti Když už máte svolení a podporu školy, před samotným založením filmového klubu je nezbytné ještě zjistit: jaké jsou prostorové a technické podmínky pro pořádání projekcí v jakém čase můžete projekce organizovat jaké filmy jste schopni pro projekce zajistit 4. Zjistěte technické zázemí na vaší škole Školy se někdy od sebe v tomto směru dost odlišují, proto hned na

20 začátku ve spolupráci s vedením školy je nutné zjistit: jaké typy přehrávačů (DVD či VHS přehrávač) budete mít k dispozici zda škola vlastní projekční plátno, dataprojektor, reproduktory zda se dá promítací místnost dostatečně zatemnit jaká je kapacita projekční místnosti V případě, že vaše škola potřebným vybavením nedisponuje, můžete se pokusit zapůjčit si techniku z jiných zařízení volnočasových center a klubů, škol nebo soukromých zdrojů. 5. Rozmyslete si termín a téma první projekce 18 projekce a ostatní aktivity související s projekcí plánujete a organizujete vy sami je dobré a důležité dát spolužákům i pedagogům školy možnost vstoupit do plánování aktivity, upevní to vzájemné vztahy; hlavními organizátory jste ale vždy vy studenti 6. Vyberte vhodný film při výběru filmu vám rádi poradí koordinátoři projektu s prosbou o radu se můžete obrátit také na více zkušené filmové kluby zkušenosti ukazují, že není vhodné začínat projekcí filmů zabývajících se kontroverzními tématy; na diskusi o nich je dobré být připravený a mít už značné zkušenosti

21 7. Vysvětlení případných nejasností Setkali jsme se s případy, kdy pedagogové na škole měli pocit, že aktivity filmového klubu pro ně mohou znamenat různé komplikace nebo že jsou nevhodné pro studenty třeba z důvodů někdy příliš realistických záběrů ve filmech (například lidé umírající na AIDS, aplikace drog apod.). V takovém případě vám doporučujeme vysvětlit význam a užitečnost projekcí, třeba na příkladech a zkušenostech filmových klubů na jiných školách. Zkušenost organizátora: Jaroslav Kubíček z filmového klubu Jiráskova gymnázia Náchod říká, jak jim učitel při zakládaní klubu pomohl: V okamžiku, kdy jsme se rozhodli pro založení filmového klubu na naší škole, šli jsme hledat podporu za profesorem vyučujícím společenské vědy, který nám zpočátku pomohl a poskytl nám mnoho rad. Dalším důležitým mezníkem bylo, že jsme 19 s naší činností obeznámili i ostatní profesory na pedagogické radě, také za podpory našeho profesora. Pomocí školního rozhlasu jsme pozvali zájemce o projekt na informační schůzku, pro lepší koordinaci mezi sebou jsme si pak založili diskusní skupinu a v důležitých částech přípravy jsme se opět sešli. Škola musí vidět, že to s filmovým klubem myslíte vážně, že to není jen začátečnické nadšení pro novou činnost, potvrzuje potřebu dobře obeznámit vedení školy o plánech filmového klubu již na samém začátku Karolína Chloubová, organizátorka filmového klubu Jedličkova ústavu

22 v Praze. O spolupráci mezi filmovým klubem a školou dále říká: Škola nám poskytuje spoustu věcí (techniku, tisk plakátů, prostory ve škole), bez kterých by klub nemohl existovat, a to nejen v naší škole, ale taky v kavárně, kam chodíme promítat. Na oplátku se snažíme vzbudit ve studentech zájem o rozšiřování znalostí o lidských právech, ekologii atd. a reprezentovat naši školu. Takže pro spolupráci je důležité, abysme škole něco z toho, co nám poskytne, nějakým způsobem vrátili. Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu při Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech, má pozitivní zkušenost: Když jsme přišli za panem ředitelem oznámit, že máme v plánu založit tento filmový klub, řekl nám, že si už dlouho něco takového na škole přál. Prý jen čekal, kdo mu 20 nabídne jako první, že se toho ujme. Takže navázání kontaktů se školou proběhlo naprosto v pohodě. Část učitelského sboru (dokonce pan ředitel sám) nám na promítání pravidelně chodí, a pokud je to zapotřebí, uvolňují nás z vyučování (např. když nám přijde film a musíme si ho jít vyzvednout). Neumím si představit, jak bych reagoval, kdyby vedení školy založení klubu povolilo a přitom ani nevědělo, o co jde, za co bojujeme, co je jeho posláním

23 PŘÍPRAVA PROJEKCE Pokud jste se setkali s pozitivním přijetím projektu ze strany vedení školy, můžete činnost filmového klubu odstartovat. Aby byl tento start úspěšný, doporučujeme vám při přípravě projekce promyslet: 1. Termín projekce S vedením školy dohodnete čas a datum projekce tak, aby na film i na debatu po promítání byl dostatek času. Je důležité zvážit zařazení projekce v rámci celého vyučování a aktivit školy. 2. Téma projekce a výběr filmu Pečlivě vyberte téma a dokumentární film. Pamatujte, že vašim cílem není za každou cenu šokovat a že je dobré také promluvit si se studenty 21 i pedagogy, kterému tématu by bylo dobré se více věnovat. Zkušenost organizátora: Michaela Černá z filmového klubu Gymnázia Český Brod říká, že filmy vybírají podle aktuálních problémů a také podle toho, co zajímá samotné studenty, a dodává: Filmy vybíráme tak, aby nebyly moc dlouhé a aby zaujaly co nejvíce lidí. Jaroslav Kubíček z filmového klubu Jiráskova gymnázia Náchod má podobnou zkušenost: Vždy se snažíme na naše aktuální téma vybrat co možná ten nejzajímavější dokument, který nezanechá v divákovi chladnou duši a vzbudí v něm emoce, zamyšlení a uvědomění. Proto dáváme

24 přednost autentickým a historickým záběrům nebo těm, jenž jednoduše v sobě mají ten správný náboj a divák si odnese cennou zkušenost. Abychom se co možná nejlíp trefili, pořádáme hlasování. 3. Zhlédnutí filmu před projekcí Film si objednejte s dostatečným předstihem, protože je vhodné zhlédnout jej ještě před plánovanou projekcí. Budete se tak moci připravit na projekci po lektorské stránce vyhledat dostatek informací o dané problematice, připravit se na debatu nebo na jinou aktivitu po projekci apod. Myslete na to, že jako příprava na diskusi po filmu, ať již s hostem, nebo bez hosta, nestačí jen přečíst synopsi, ale je dobré vidět způsob, jak je dané téma ve filmu rozpracované Doprovodné aktivity Nejčastější doprovodnou aktivitou bývají společné debaty o tématu filmu, a to buď s pozvaným hostem (odborníkem na danou problematiku nebo s člověkem, který prošel podobnou zkušeností jako hlavní protagonisté filmu), nebo navzájem mezi sebou. Pokud se rozhodnete pozvat hosta, musíte myslet na: a) vyhledání hosta ze zkušenosti víme, že na besedu o složitějších tématech je vhodné přizvat hosta; osvědčili se především lidé z praxe (účastníci misí, terénní pracovníci, členové občanských sdružení, přímí účastníci či samotní aktéři akcí, o kterých film pojednává) s vyhledáváním hosta začněte co nejdříve nejlépe hned, jakmile

25 víte termín projekce; můžete totiž narazit na problém, že jinak ochotný host je časově velmi vytížen; když začnete včas, ponecháte si tak dostatek času poohlédnout se případně po jiném hostu není nutné, aby byl vaším hostem přímo odborník na danou problematiku, může jím být člověk s osobní zkušeností, s lektorskými schopnostmi, který dokáže s publikem navázat kontakt a rozproudit dialog Zkušenost organizátora: Karolína Chloubová, organizátorka filmového klubu Jedličkova ústavu v Praze, vypráví krásný zážitek o síle improvizace při hledání hosta: Nejpříjemnější vzpomínka z projekce byla, když jsem pozvala na promítání filmu o československých dějinách hosta, který pracuje v naší škole jako údržbář, při besedě ho studenti a učitelé z naší školy mohli vidět v úplně jiném světle, než jak působí normálně. Takže nejen že jsme si připomněli 23 hrůzy komunismu, ale také (teda aspoň doufám) se pár lidí naučilo i něco o předsudcích. A hledání hosta může vypadat i takto: Když potkám někoho zajímavého a podaří se mi ho pozvat do filmového klubu, tak podle něj zvolím téma projekce. Občas je těžké sehnat hosta k nějakému filmu, který si vyberu. Tak si nejprve najdu hosta a pak k němu film, říká Karolína. b) informování hosta hosta při oslovování dostatečně informujte jednak o připravované projekci, ale také o smyslu celého projektu host by měl dostat všechny podstatné informace, aby se mohl rozhodnout, zda vaše pozvání přijme, či odmítne

26 c) udržování kontaktu s hostem mezi prvním rozhovorem s hostem a datem projekce může být dlouhý časový úsek, proto nezapomeňte informovat hosta o případných změnách a několik dní před projekcí ho zkontaktujte s připomenutím přesného data a času projekce d) honorář pro hosta finanční náklady spojené s pozváním lektora můžete řešit s podporou vedení školy, sponzorů či po konzultaci s koordinátorem projektu podáním žádosti o grant pokud si nemůžete dovolit poskytnout hostu honorář, je potřeba o tom hovořit hned na začátku, aby později nedošlo ke zbytečnému nedorozumění 24 po projekci můžete věnovat hostu drobný symbolický dárek jako výraz vašich díků e) příprava na debatu na debatu se pečlivě připravte (zhlédněte film ještě před projekcí a shromážděte co nejvíce informací o tématu) připravte si okruhy otázek, které využijete v případě, že debata bude váznout f) využití interaktivních her dobře zvolenou interaktivní hrou před samotnou projekcí či debatou můžete navodit uvolněnou atmosféru a podpořit vznik vzájemné důvěry; debata se pak může díky tomu spontánně rozvinout Dalšími nápady na doprovodné akce, které organizátoři filmových klubů doporučují, jsou například ukázky tradiční hudby, ochutnávky růz-

27 ných národních jídel, tematické výstavy apod. Možností je mnoho. Vše závisí na vaší fantazii. Zkušenost organizátora: O přínosu a významu organizování doprovodných akcí v rámci filmového klubu Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu při Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech, říká: Je důležité nenechat upadnout klub do stereotypu. Když bychom například promítali filmy na stále stejné téma a na besedy si zvali víceméně stejné hosty, obecenstvo by to postupem času přestalo bavit, přestalo by chodit a klub by vedl do ztracena. Podle mě je důležité vymýšlet zajímavé besedy, promítání na aktuální témata, speciální vychytávky (ochutnávky jídel, koncerty) Přemýšlet nad klubem, vyvíjet se, nestagnovat Propagace akce Akci je třeba propagovat, zviditelnit. Pokuste se vyhradit si na propagaci projektu v škole jednu nástěnku, kde budete moci umístit aktuální propagační materiál projektu i aktuální plakáty projekcí filmového klubu. Ve školách můžete kromě nástěnky využít také školní rozhlas či školní noviny. Další neméně účinnou možností je ústní podání. V praxi se k propagaci nejvíce osvědčují a zároveň i využívají především plakáty vytvořené samotnými organizátory. Další způsoby propagace, které lze doporučit, jsou články v místním tisku, radničním zpravodaji, lokálním rozhlase, regionálních kulturních přehledech, studentských časopisech, na internetu apod. Je vhodné zmínit také přítomnost hosta nebo realizaci dalších aktivit, které budou po projekci následovat.

28 Zkušenost organizátora: Výše uvedené doporučení potvrzuje svými zkušenostmi Alena Zelenková z filmového klubu Gymnázia Česká z Českých Budějovic: Při propagaci projekcí záleží na tom, nakolik chcete projekci otevřít. Pokud pořádáte projekci čistě pro vaši školu, nejefektivnějšími prostředky jsou rozhodně plakáty a letáčky (všude hlavní nástěnky, vedlejší nástěnky, nástěnky ve třídách a zejména v šatnách a na záchodcích), dál rozhlas, článek ve školním časopise atd. Jestliže ale promítáte pro širší veřejnost, doporučuji opět plakáty a letáčky, a to na místa, jako jsou čajovny, kluby, vegetariánské restaurace, fastfoody, poté podobně rozmístěné letáčky a plakáty v jiných školách ve vašem okolí. Ve většině případů jsme propagační letáky zhotovili na počítači a nechali 26 vytisknout v tiskárně, odkud jsme je roznesli do středních škol u nás ve městě. Získali jsme podporu u jejich vedení, a na návštěvnosti to bylo vždy velmi znát, hodnotí dopad propagace Jaroslav Kubíček z filmového klubu Jiráskova gymnázia Náchod. O akcích Filmového klubu Jeden svět na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech se můžete dočíst i na webové stránce města Louny. Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu, dodává: Plakáty s aktuálními informacemi pravidelně vylepujeme na místa, kde očekáváme lidi, kteří se zajímají o lidská práva knihovna, knihkupectví, střední a základní školy, umělecká škola, čajovna Každé promítání je na gymnáziu navíc vyhlášeno rozhlasem, aby studenti opravdu nemohli říkat, že o žádném promítání nevěděli

29 6. Zajištění techniky Velmi důležitou částí přípravy projekce je zajištění technického zázemí. Hladký průběh promítání je nezbytnou podmínkou jeho efektivnosti. Doporučujeme nepodcenit přípravu projekce po technické stránce (výběr učebny, bezchybný chod techniky, zatemnění apod.), protože zkušenosti dokazují, že: jiná projekce než na plátno nemá smysl technika je nevyzpytatelná vše je potřeba před projekcí vyzkoušet je třeba se ujistit, že projekční místnost lze dobře zatemnit film k projekci je nutné objednat přes koordinátora projektu na adekvátním nosiči (DVD/VHS) podle typu technického vybavení na vaší škole pokaždé před projekcí je nutné ověřit kvalitu kopie 27 To vše je potřeba zajistit v dostatečném předstihu, abyste měli čas případné závady a nedostatky odstranit. Nepřipravenost v tomto směru vždy negativně narušuje atmosféru a průběh samotné projekce. Doporučujeme vám také oživit prostředí projekční místnosti, například tím, že alespoň částečně změníte její uspořádání nebo vyvěsíte plakáty, abyste tak podpořili neformální atmosféru. Zkušenost organizátora: Alena Zelenková z Filmového klubu Gymnázia Česká z Českých Budějovic z hlediska techniky doporučuje: vše tisíckrát zajistit a ozkoušet. Technika je skutečně nevyzpytatelná.

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti,

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti, Je za námi opět další rok a tím pádem nastal opět čas zhodnotit výsledky naší píle a práce. Jak jistě víte, i tento

Více

TransBorders Czech Republic Austria, 2010-2011. Úvod. Cíle projektu

TransBorders Czech Republic Austria, 2010-2011. Úvod. Cíle projektu TransBorders Czech Republic Austria, 2010-2011 Úvod Projekt s názvem Přes hranice Česka a Rakouska ( TransBorders Czech Republic Austria ) je interaktivním projektem z oblasti ochrany lidských práv, který

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do 15. 6. 2014 Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Příklad dobré praxe Mgr. Stanislav Horáček, speciální pedagog ZŠ Libčická, Praha 8 1. Úvod V

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více