filmové kluby jeden svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "filmové kluby jeden svět"

Transkript

1 rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni

2

3 rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

4 JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH, FILMOVÉ KLUBY JEDEN SVĚT Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská 18, Praha 2 Autor: Diana Olčáková Na přípravě publikace se dále podíleli: Martina Makowetzová, Lenka Pekařová, Karel Strachota, Jaroslav Valůch, Vlasta Vyčichlová Jazyková úprava: Pavla Kučerová Grafika: Anežka Ciglerová 2007 Člověk v tísni, o. p. s. Všechna práva vyhrazena

5 obsah I. ÚVOD 5 II. O PROJEKTU 7 vývoj projektu 7 cíle a cílová skupina projektu 13 III. JAK NA TO 16 dřív než začnete 16 příprava projekce 21 realizace projekce 28 vyhodnocení aktivit filmového klubu 32 IV. ZÁVĚR 33

6 Tato publikace vznikla v rámci projektu Jeden svět na školách, který realizuje společnost Člověk v tísní, o. p. s. Obsažené materiály mají sloužit všem při vzdělávaní v oblasti lidských práv, především při využívaní dokumentárních filmů.

7 I. ÚVOD O tom, že dokumentární film jako moderní prostředek audiovizuální kultury mladé lidi oslovuje, svědčí mimo jiné i projekt studentských Filmových klubů Jeden svět, který realizuje společnost Člověk v tísni v rámci rozsáhlého projektu Jeden svět na školách. Středoškolští studenti zakládají filmové kluby a v rámci nich pořádají ve volném čase projekce dokumentárních filmů nejen pro své spolužáky. Manuál, který právě držíte v ruce, vznikl na základě našich zkušeností získaných během realizace projektu Filmové kluby Jeden svět a na 5 základě zkušeností samotných studentů organizátorů filmových klubů. Naší snahou je podělit se o tyto zkušenosti s vámi studenty, kteří s organizací projekcí teprve začínáte. Seznámíme vás s vývojem projektu Filmových klubů Jeden svět a také s jeho hlavními cíli. Jak napovídá již název manuálu, chceme vám nabídnout co nejkonkrétnější rady a doporučení, které vám pomohou vyhnout se zbytečným konfrontacím. Věříme, že tento manuál se pro vás stane praktickou příručkou plnou užitečných informací, jež vám usnadní jak nastartování, tak i udržování činnosti vašeho filmového klubu. Držíme vám palce!

8 Na tvorbě manuálu spolupracovali středoškolští studenti realizující projekce v rámci projektu Filmové kluby Jeden svět v České republice a také pedagogové a další odborníci. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na projektu osobně podílejí a kteří aktivity Filmových klubů Jeden svět podporují. Speciálně za pomoc při přípravě tohoto manuálu děkujeme organizátorům Filmových klubů Jeden svět: Michaela Černá Gymnázium Český Brod Karolína Chloubová Jedličkův ústav v Praze Jaroslav Kubíček Jiráskovo gymnázium Náchod Marek Mikulášek Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech 6 Katka Pánková Gymnázium Moravské Budějovice Gábina Věchetová Gymnázium Elišky Krásnohorské v Praze Iveta Zieglová Gymnázium Slovanské náměstí Brno Alena Zelenková Gymnázium Česká v Českých Budějovicích

9 II. O PROJEKTU VÝVOJ PROJEKTU Projekt Filmové kluby Jeden svět vznikl v rámci rozsáhlého projektu Jeden svět na školách, jehož hlavním cílem je využití výrazného potenciálu dokumentárního filmu a dalších audiovizuálních prostředků pro začlenění celé řady aktuálních a závažných témat do výuky na středních a základních školách. Jeden svět Stěžejním pilířem, který byl již na počátku projektu, je mezinárodní 7 filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Festival Jeden svět se stal za deset let své existence jedním z největších a nejprestižnějších festivalů týkajících se lidských práv v Evropě a neopomenutelnou součástí kulturního dění v České republice. Poukazuje na případy porušování lidských práv a na potřebu vzájemného porozumění a respektu. Festival usiluje o to být kritickým pohledem na současný stav světa a jeho proměny. Projekt Jeden svět na školách V návaznosti na filmový festival Jeden svět docházelo k rozvoji projektu Jeden svět na školách. Jeho cílem je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů, následných diskusí,

10 doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci a vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci. Součástí tohoto projektu je mimo jiné projekt studentských Filmových klubů Jeden svět. Filmové kluby Jeden svět Během realizace projektu Jeden svět na školách se z ohlasů pedagogů i studentů potvrdilo, že dokumentární film je atraktivním obohacením výuky. Pokud je filmem sdělovaná informace mladému člověku podávána vrstevníkem, často kamarádem či známým, navíc v prostoru, kam dotyčný divák přišel dobrovolně ve svém volném čase, je dopad filmu ještě daleko hlubší. Proto jsme v roce 2003 začali realizovat a koordinovat projekt 8 Filmových klubů Jeden svět, v rámci kterého pořádají skupinky aktivních studentů ve svém volném čase na středních školách projekce dokumentárních filmů pro spolužáky, učitele a další diváky. Kromě samotných projekcí připravují organizátoři filmových klubů další aktivity. Řada projekcí je doprovázena besedou se zajímavým hostem, který podává další informace k tématu, diskutuje s diváky. Moderátory besed se stávají studentiorganizátoři, na které jsou tak kladeny nároky týkající se přípravy, samostatného vzdělávání a zdokonalování se v oblasti veřejného vystupování. Studenti pořádají také výstavy či jiné doprovodné aktivity a výjimkou nejsou ani studentské festivaly a akce většího rozsahu. Filmové kluby využívají pro projekce dokumentární filmy tematicky zaměřené na rasismus, xenofobii, neonacismus, ochranu životního prostředí, život na ulici, kriminalitu, šikanu, stáří, zdravotně handicapované, migraci a uprchlíky, HIV, drogy, krizové oblasti světa, chudobu a rozvo-

11 jovou spolupráci, československé dějiny a další. U všech nabízených filmů jsou zajištěna autorská práva pro účely vzdělávacích projekcí. Naše zkušenosti ukazují, že je často možné získat licence od producentských společností k užívaní filmů k vzdělávacím účelům bezplatně nebo za symbolický poplatek. Nicméně nelze toto vnímat jako pravidlo. Pro řadu filmů bylo třeba získat práva k užívání za standardní ceny. O podmínkách získání jednotlivých snímků je třeba vždy individuálně vyjednávat. Organizátoři filmových klubů mají k dispozici propagační materiály projektu, jako jsou katalog filmů k projekcím, kolekci samolepek, trička a další tištěné i audiovizuální materiály. O aktualitách projektu jsou pravidelně informováni prostřednictvím elektronického Věstníku pro kluby. Důležitou součástí klubových aktivit jsou pravidelná setkávání. Jejich programem jsou modelové projekce, diskuse s hosty, filmovými tvůrci a odborníky, tematické workshopy a výměna zkušeností. Pro přípravu 9 a realizaci organizátoři projekcí využívají také materiály naší organizace, které doplňují témata filmů o další informace, čtivé reportáže a odkazy na další informační zdroje. Vrstevníci s omezenými příležitostmi V rámci dalšího rozvoje projektu Filmových klubů Jeden svět jsme motivovali studenty-organizátory k tomu, aby filmy využívali i při mimoškolních aktivitách a nabídli je jejich vrstevníkům, kteří z různých důvodů nemohou jako studenti navštěvovat projekce filmových klubů. Dokumentární film tak našel uplatnění při práci s další skupinou dětí a mladých lidí v zařízeních s nejrůznějším zaměřením (dětské domovy, nemocnice, nápravná zařízení, diagnostické ústavy, léčebná zařízení a další).

12 Zkušenost organizátora: Zuzana Knězová, studentka z Prahy, se na začátku navázání spolupráce s dětským domovem setkala s obtížemi: Spolupráce s personálem nám zpočátku dělala trochu problém, kámen úrazu asi spočíval v neochotě děti jakýmkoliv způsobem vzdělávat navíc. Nakonec se ale objevila jedna spřízněná duše, která o celý projekt projevila hlubší zájem. Nejdůležitější je vytrvat, ze začátku to totiž opravdu nejde jako po másle Gábina Věchetová z Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze přidává několik doporučení k vytvoření důvěrné atmosféry. Sama se zúčastnila promítání ve věznici a pravidelně docházela do dětských domovů. 10 Rozhodně bych všem doporučila, pokud budou chtít navštívit některá z takových zařízení, hlavně nebýt nervózní, být upřímní a sami sebou. V dětských domovech je důležité nebrat děti jako jednu masu, projevovat o ně osobní individuální zájem, nerozlišovat na já a vy, ale my všichni jako jednotlivci. Hlásím se k základní myšlence filmových projekcí v takovýchto zařízeních že pokud člověk v nějaké životní krizi nebo na okraji společnosti může skrze film prožít příběh jiného takto vyloučeného, může to být pro něj osobně povzbuzení. Projekce byly přínosem také pro mé studentky, jedna z nich pronikla více do prostředí léčebny a spolupráci pak využila při psaní seminární práce o drogových závislostech. Mgr. Vendula Šnokhousová z Českého Krumlova

13 Filmy a debaty mě nutí přemýšlet o sobě a jsou pro mě zajímavé také proto, že se z nich dozvím užitečné informace o různých problémech ve světě, říká sedmnáctiletá Eva z diagnostického ústavu v Praze. Šestnáctiletá Martina dodává: Filmy a příběhy mladých lidí mě zajímají a ukazují mi, že nejen já mám v životě svoje problémy, cítím se pak o něco silnější Mezinárodní spolupráce Aktuálnost a ožehavost celé řady společenských témat, která jsou ve filmech obsažena a jež přesahují hranice České republiky, přinesla myšlenku poskytnutí a dlouhodobého předávání know how získaného během realizace projektu také do dalších zemí. 11 V roce 2005 jsme asistovali při realizaci projektu studentských filmových klubů na Slovensku. Se slovenskými kolegy z organizace Človek v ohrození jsme navázali úzkou spolupráci a předali jim know how projektu včetně různých didaktických a metodických materiálů. Ve spolupráci nadále pokračujeme, mj. i prostřednictvím pravidelných setkání organizátorů filmových klubů, kterých se účastní koordinátoři i organizátoři filmových klubů ze Slovenska. Za pomoci slovenských partnerů jsme v roce 2007 předali know how projektu do Polska a Maďarska. Vznikla mezinárodní síť Filmových klubů Jeden svět s názvem One World Film Clubs Network, která přispívá k navázání kontaktů mezi mladými lidmi z různých členských zemí Evropské unie a vytváří prostor pro poznávání kultur zemí EU. To vše

14 prostřednictvím volnočasových aktivit zaměřených na další vzdělávání, získávání nových informací a organizačních a komunikačních dovedností. Do budoucna plánujeme tuto síť rozšiřovat o další země. V roce 2007 jsme rozšířili aktivity projektu studentských filmových klubů o vlastní dokumentární tvorbu samotných organizátorů. Mnoho z nich se o dokumentární film, jeho témata, zpracování a tvorbu, zajímá. V rámci Mezinárodní školy dokumentárního filmu Jeden svět se uskutečňuje řada workshopů ve spolupráci s odborníky, filmovými tvůrci, organizacemi věnujícími se dokumentární tvorbě a práci s mládeží. Mladí lidé získávají dovednosti nezbytné pro samostatnou tvorbu dokumentárního filmu učí se, jak sbírat materiál pro dokumenty, 12 zásady dokumentární tvorby, analýzu a zpracovaní filmového materiálu, pracují se zvukem, hudbou a titulky, získávají řadu dovedností pro samostatnou tvorbu. To vše posiluje jejich schopnost rozpoznat kvalitu snímků a schopnost oceňovat jednotlivé filmařské postupy. Filmová škola je zároveň i mezinárodním setkáním mladých lidí, které přispívá k upevňování kontaktů mezi vrstevníky z různých zemí a vytváří prostor pro poznávání rozličných kultur.

15 CÍLE A CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU Projekt Filmové kluby Jeden svět má za cíl: vychovávat mladé lidi prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů k tolerantní interkulturní komunikaci a vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci obracet pozornost mladých lidí k přemýšlení o hodnotách otevřené, tolerantní a demokratické společnosti, pomoci jim při hledání souvislostí a formování vlastních názorů, rozšířit jejich sociální, kulturní a historické povědomí přinášet svědectví a informace o porušování lidských práv v historii i současnosti přispívat k odstraňování předsudků, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie 13 nabídnout atraktivní a srozumitelný zdroj informací, který umožní mladým lidem lépe se orientovat ve složitém dění okolního světa a jeho aktuálních problémech rozvíjet organizační schopnosti a dovednosti mladých lidí rozvíjet mediální gramotnost mladých lidí podpořit osobnostní rozvoj a hodnotovou orientaci mladých lidí využít dokumentární film jako účinnou metodu v rámci volnočasových aktivit Cílovou skupinou projektu Filmové kluby Jeden svět jsou středoškolští studenti. Filmový klub Jeden svět může při dodržení stanovených pravidel zřídit v České republice jakýkoli student nebo skupina studentů střední školy. Jeho založení přináší řadu příležitostí:

16 bezplatné získávání libovolných filmů pro projekce z nabídky filmů pro filmové kluby seznámení se prostřednictvím pravidelných setkání s vrstevníky, kteří pořádají projekce na svých školách, vyměňování si zkušeností, hledání nových nápadů poznávání zajímavých lidí dokumentaristů a lidí s osobní zkušeností s tématy, o nichž filmy vypovídají seznamování se osobně s prací nevládních organizací věnujících se tématům zachycených ve filmech zapojení se do řady dalších zajímavých projektů, které jsou v rámci filmových klubů realizovány získání cenných zkušeností využitelných v dalším studiu nebo 14 zaměstnání Zkušenost organizátora: Projekt Filmových klubů Jeden svět znamená pro mě hodně. Díky němu jsem se naučila spoustu věcí, jako třeba jednat s lidmi, když zařizuji hosta, mluvit před lidmi při uvádění a řízení debaty, ovládat techniku zase z jiného hlediska, rozdělování si práce v kolektivu, zodpovědnosti atd., říká Karolína Chloubová, organizátorka filmového klubu Jedličkova ústavu v Praze. Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu při Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech, svoji pozici organizátora hodnotí: Být organizátorem Filmového klubu Jeden svět pro mě znamená občas trochu namáhavou práci, co se nakonec ale člověku stokrát v dobrém vrátí.

17 Když vám po promítání někdo napíše nebo řekne, že vám děkuje za ono odpoledne, že se dozvěděl spoustu nových věcí a vůbec že ho to obohatilo, jdou okamžitě všechny nepříjemné pocity z namáhavé organizační práce pryč a zůstane krásný pocit, že jsme udělali něco dobrého. Zbožňuji to. A když se na mě na chodbě školy obracejí jako na organizátora téhle úžasné akce, mám chuť dělat to napořád, říká. Projekce a ostatní aktivity související s projekcí plánují a organizují sami studenti. Existence filmového klubu na škole vyžaduje ze strany organizátorů dodržování pravidel vycházejících z nutnosti ochrany autorských práv a plynulého chodu klubů i na ostatních školách. Proto je nutné: realizovat projekce pouze v prostorách školy, případně i na jiných vhodných místech (volnočasové kluby apod.), organizovány však mohou 15 být výhradně středoškolskými studenty zapůjčené filmy využívat pouze pro projekci na škole (v klubu), jakékoli kopírování nebo půjčování dalším osobám není povoleno poskytnout kontakt na organizátora klubu sloužící ke vzájemné pravidelné komunikaci s koordinátorem projektu (organizátoři se zavazují k pravidelné a včasné komunikaci s koordinátorem) minimálně dva týdny před projekcí poslat koordinátorovi informaci o plánované projekci společně s objednávkou filmu nejpozději dva týdny po projekci poslat koordinátorovi stručné zhodnocení projekce spolu s fotodokumentací a propagačními letáky vracet zapůjčené nosiče s filmem (osobně, poštou nebo kurýrem českých drah) nejpozději do týdne od konání projekce

18 III. JAK NA TO DŘÍV NEŽ ZAČNETE Pokud jste se rozhodli založit na své škole filmový klub, dřív než začnete organizovat projekce filmů a jiné doprovodné aktivity, doporučujeme vám: 1. Vytvořte organizační tým jasně si rozdělte kompetence a úkoly, ušetříte tím čas a zabráníte 16 různým nedorozuměním vzájemně se informujte o všech důležitých věcech 2. Navažte komunikaci přímo s vedením a pedagogy školy s plánem založit filmový klub je nutné seznámit vedení školy vyhledejte kontaktní osoby je dobré, aby klub měl na starosti nějaký pedagog, který by byl společné komunikaci s klubem nakloněný určete si v rámci organizačního týmu jednoho komunikátora pokud se do komunikace zapojí příliš velké množství lidí, vzniká prostor pro různé nejasnosti, nepřesnosti, nedorozumění; snadno se ztratí orientace v tom, co už bylo dohodnuto Jak představit možnost založit Filmový klub Jeden svět vedení školy na začátku můžete požádat pedagoga nebo i vedení školy o spo-

19 lečnou schůzku; připravte si nabídku aktivit, které byste chtěli v rámci filmového klubu na škole realizovat při rozhovoru vysvětlete, jaké aktivity chcete svým spolužákům, ale i učitelům nabídnout, k čemu mohou být projekce dobré, v čem jsou zajímavé, jak intenzivní a častá by byla vaše práce zárukou kvality a smysluplnosti mohou být také informace o mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, o projektu Jeden svět na školách i o samém projektu Filmových klubů Jeden svět, které dokumentární filmy dlouhodobě využívají v rámci výchovně vzdělávacích a volnočasových aktivit v České republice V případě zájmu můžete nabídnout předání propagačních materiálů a dalších informací katalog/seznam filmů, které jsou k dispozici 17 informační letáky a další tištěné materiály odkazy na internetové stránky projektu 3. Zmapujte možnosti Když už máte svolení a podporu školy, před samotným založením filmového klubu je nezbytné ještě zjistit: jaké jsou prostorové a technické podmínky pro pořádání projekcí v jakém čase můžete projekce organizovat jaké filmy jste schopni pro projekce zajistit 4. Zjistěte technické zázemí na vaší škole Školy se někdy od sebe v tomto směru dost odlišují, proto hned na

20 začátku ve spolupráci s vedením školy je nutné zjistit: jaké typy přehrávačů (DVD či VHS přehrávač) budete mít k dispozici zda škola vlastní projekční plátno, dataprojektor, reproduktory zda se dá promítací místnost dostatečně zatemnit jaká je kapacita projekční místnosti V případě, že vaše škola potřebným vybavením nedisponuje, můžete se pokusit zapůjčit si techniku z jiných zařízení volnočasových center a klubů, škol nebo soukromých zdrojů. 5. Rozmyslete si termín a téma první projekce 18 projekce a ostatní aktivity související s projekcí plánujete a organizujete vy sami je dobré a důležité dát spolužákům i pedagogům školy možnost vstoupit do plánování aktivity, upevní to vzájemné vztahy; hlavními organizátory jste ale vždy vy studenti 6. Vyberte vhodný film při výběru filmu vám rádi poradí koordinátoři projektu s prosbou o radu se můžete obrátit také na více zkušené filmové kluby zkušenosti ukazují, že není vhodné začínat projekcí filmů zabývajících se kontroverzními tématy; na diskusi o nich je dobré být připravený a mít už značné zkušenosti

21 7. Vysvětlení případných nejasností Setkali jsme se s případy, kdy pedagogové na škole měli pocit, že aktivity filmového klubu pro ně mohou znamenat různé komplikace nebo že jsou nevhodné pro studenty třeba z důvodů někdy příliš realistických záběrů ve filmech (například lidé umírající na AIDS, aplikace drog apod.). V takovém případě vám doporučujeme vysvětlit význam a užitečnost projekcí, třeba na příkladech a zkušenostech filmových klubů na jiných školách. Zkušenost organizátora: Jaroslav Kubíček z filmového klubu Jiráskova gymnázia Náchod říká, jak jim učitel při zakládaní klubu pomohl: V okamžiku, kdy jsme se rozhodli pro založení filmového klubu na naší škole, šli jsme hledat podporu za profesorem vyučujícím společenské vědy, který nám zpočátku pomohl a poskytl nám mnoho rad. Dalším důležitým mezníkem bylo, že jsme 19 s naší činností obeznámili i ostatní profesory na pedagogické radě, také za podpory našeho profesora. Pomocí školního rozhlasu jsme pozvali zájemce o projekt na informační schůzku, pro lepší koordinaci mezi sebou jsme si pak založili diskusní skupinu a v důležitých částech přípravy jsme se opět sešli. Škola musí vidět, že to s filmovým klubem myslíte vážně, že to není jen začátečnické nadšení pro novou činnost, potvrzuje potřebu dobře obeznámit vedení školy o plánech filmového klubu již na samém začátku Karolína Chloubová, organizátorka filmového klubu Jedličkova ústavu

22 v Praze. O spolupráci mezi filmovým klubem a školou dále říká: Škola nám poskytuje spoustu věcí (techniku, tisk plakátů, prostory ve škole), bez kterých by klub nemohl existovat, a to nejen v naší škole, ale taky v kavárně, kam chodíme promítat. Na oplátku se snažíme vzbudit ve studentech zájem o rozšiřování znalostí o lidských právech, ekologii atd. a reprezentovat naši školu. Takže pro spolupráci je důležité, abysme škole něco z toho, co nám poskytne, nějakým způsobem vrátili. Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu při Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech, má pozitivní zkušenost: Když jsme přišli za panem ředitelem oznámit, že máme v plánu založit tento filmový klub, řekl nám, že si už dlouho něco takového na škole přál. Prý jen čekal, kdo mu 20 nabídne jako první, že se toho ujme. Takže navázání kontaktů se školou proběhlo naprosto v pohodě. Část učitelského sboru (dokonce pan ředitel sám) nám na promítání pravidelně chodí, a pokud je to zapotřebí, uvolňují nás z vyučování (např. když nám přijde film a musíme si ho jít vyzvednout). Neumím si představit, jak bych reagoval, kdyby vedení školy založení klubu povolilo a přitom ani nevědělo, o co jde, za co bojujeme, co je jeho posláním

23 PŘÍPRAVA PROJEKCE Pokud jste se setkali s pozitivním přijetím projektu ze strany vedení školy, můžete činnost filmového klubu odstartovat. Aby byl tento start úspěšný, doporučujeme vám při přípravě projekce promyslet: 1. Termín projekce S vedením školy dohodnete čas a datum projekce tak, aby na film i na debatu po promítání byl dostatek času. Je důležité zvážit zařazení projekce v rámci celého vyučování a aktivit školy. 2. Téma projekce a výběr filmu Pečlivě vyberte téma a dokumentární film. Pamatujte, že vašim cílem není za každou cenu šokovat a že je dobré také promluvit si se studenty 21 i pedagogy, kterému tématu by bylo dobré se více věnovat. Zkušenost organizátora: Michaela Černá z filmového klubu Gymnázia Český Brod říká, že filmy vybírají podle aktuálních problémů a také podle toho, co zajímá samotné studenty, a dodává: Filmy vybíráme tak, aby nebyly moc dlouhé a aby zaujaly co nejvíce lidí. Jaroslav Kubíček z filmového klubu Jiráskova gymnázia Náchod má podobnou zkušenost: Vždy se snažíme na naše aktuální téma vybrat co možná ten nejzajímavější dokument, který nezanechá v divákovi chladnou duši a vzbudí v něm emoce, zamyšlení a uvědomění. Proto dáváme

24 přednost autentickým a historickým záběrům nebo těm, jenž jednoduše v sobě mají ten správný náboj a divák si odnese cennou zkušenost. Abychom se co možná nejlíp trefili, pořádáme hlasování. 3. Zhlédnutí filmu před projekcí Film si objednejte s dostatečným předstihem, protože je vhodné zhlédnout jej ještě před plánovanou projekcí. Budete se tak moci připravit na projekci po lektorské stránce vyhledat dostatek informací o dané problematice, připravit se na debatu nebo na jinou aktivitu po projekci apod. Myslete na to, že jako příprava na diskusi po filmu, ať již s hostem, nebo bez hosta, nestačí jen přečíst synopsi, ale je dobré vidět způsob, jak je dané téma ve filmu rozpracované Doprovodné aktivity Nejčastější doprovodnou aktivitou bývají společné debaty o tématu filmu, a to buď s pozvaným hostem (odborníkem na danou problematiku nebo s člověkem, který prošel podobnou zkušeností jako hlavní protagonisté filmu), nebo navzájem mezi sebou. Pokud se rozhodnete pozvat hosta, musíte myslet na: a) vyhledání hosta ze zkušenosti víme, že na besedu o složitějších tématech je vhodné přizvat hosta; osvědčili se především lidé z praxe (účastníci misí, terénní pracovníci, členové občanských sdružení, přímí účastníci či samotní aktéři akcí, o kterých film pojednává) s vyhledáváním hosta začněte co nejdříve nejlépe hned, jakmile

25 víte termín projekce; můžete totiž narazit na problém, že jinak ochotný host je časově velmi vytížen; když začnete včas, ponecháte si tak dostatek času poohlédnout se případně po jiném hostu není nutné, aby byl vaším hostem přímo odborník na danou problematiku, může jím být člověk s osobní zkušeností, s lektorskými schopnostmi, který dokáže s publikem navázat kontakt a rozproudit dialog Zkušenost organizátora: Karolína Chloubová, organizátorka filmového klubu Jedličkova ústavu v Praze, vypráví krásný zážitek o síle improvizace při hledání hosta: Nejpříjemnější vzpomínka z projekce byla, když jsem pozvala na promítání filmu o československých dějinách hosta, který pracuje v naší škole jako údržbář, při besedě ho studenti a učitelé z naší školy mohli vidět v úplně jiném světle, než jak působí normálně. Takže nejen že jsme si připomněli 23 hrůzy komunismu, ale také (teda aspoň doufám) se pár lidí naučilo i něco o předsudcích. A hledání hosta může vypadat i takto: Když potkám někoho zajímavého a podaří se mi ho pozvat do filmového klubu, tak podle něj zvolím téma projekce. Občas je těžké sehnat hosta k nějakému filmu, který si vyberu. Tak si nejprve najdu hosta a pak k němu film, říká Karolína. b) informování hosta hosta při oslovování dostatečně informujte jednak o připravované projekci, ale také o smyslu celého projektu host by měl dostat všechny podstatné informace, aby se mohl rozhodnout, zda vaše pozvání přijme, či odmítne

26 c) udržování kontaktu s hostem mezi prvním rozhovorem s hostem a datem projekce může být dlouhý časový úsek, proto nezapomeňte informovat hosta o případných změnách a několik dní před projekcí ho zkontaktujte s připomenutím přesného data a času projekce d) honorář pro hosta finanční náklady spojené s pozváním lektora můžete řešit s podporou vedení školy, sponzorů či po konzultaci s koordinátorem projektu podáním žádosti o grant pokud si nemůžete dovolit poskytnout hostu honorář, je potřeba o tom hovořit hned na začátku, aby později nedošlo ke zbytečnému nedorozumění 24 po projekci můžete věnovat hostu drobný symbolický dárek jako výraz vašich díků e) příprava na debatu na debatu se pečlivě připravte (zhlédněte film ještě před projekcí a shromážděte co nejvíce informací o tématu) připravte si okruhy otázek, které využijete v případě, že debata bude váznout f) využití interaktivních her dobře zvolenou interaktivní hrou před samotnou projekcí či debatou můžete navodit uvolněnou atmosféru a podpořit vznik vzájemné důvěry; debata se pak může díky tomu spontánně rozvinout Dalšími nápady na doprovodné akce, které organizátoři filmových klubů doporučují, jsou například ukázky tradiční hudby, ochutnávky růz-

27 ných národních jídel, tematické výstavy apod. Možností je mnoho. Vše závisí na vaší fantazii. Zkušenost organizátora: O přínosu a významu organizování doprovodných akcí v rámci filmového klubu Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu při Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech, říká: Je důležité nenechat upadnout klub do stereotypu. Když bychom například promítali filmy na stále stejné téma a na besedy si zvali víceméně stejné hosty, obecenstvo by to postupem času přestalo bavit, přestalo by chodit a klub by vedl do ztracena. Podle mě je důležité vymýšlet zajímavé besedy, promítání na aktuální témata, speciální vychytávky (ochutnávky jídel, koncerty) Přemýšlet nad klubem, vyvíjet se, nestagnovat Propagace akce Akci je třeba propagovat, zviditelnit. Pokuste se vyhradit si na propagaci projektu v škole jednu nástěnku, kde budete moci umístit aktuální propagační materiál projektu i aktuální plakáty projekcí filmového klubu. Ve školách můžete kromě nástěnky využít také školní rozhlas či školní noviny. Další neméně účinnou možností je ústní podání. V praxi se k propagaci nejvíce osvědčují a zároveň i využívají především plakáty vytvořené samotnými organizátory. Další způsoby propagace, které lze doporučit, jsou články v místním tisku, radničním zpravodaji, lokálním rozhlase, regionálních kulturních přehledech, studentských časopisech, na internetu apod. Je vhodné zmínit také přítomnost hosta nebo realizaci dalších aktivit, které budou po projekci následovat.

28 Zkušenost organizátora: Výše uvedené doporučení potvrzuje svými zkušenostmi Alena Zelenková z filmového klubu Gymnázia Česká z Českých Budějovic: Při propagaci projekcí záleží na tom, nakolik chcete projekci otevřít. Pokud pořádáte projekci čistě pro vaši školu, nejefektivnějšími prostředky jsou rozhodně plakáty a letáčky (všude hlavní nástěnky, vedlejší nástěnky, nástěnky ve třídách a zejména v šatnách a na záchodcích), dál rozhlas, článek ve školním časopise atd. Jestliže ale promítáte pro širší veřejnost, doporučuji opět plakáty a letáčky, a to na místa, jako jsou čajovny, kluby, vegetariánské restaurace, fastfoody, poté podobně rozmístěné letáčky a plakáty v jiných školách ve vašem okolí. Ve většině případů jsme propagační letáky zhotovili na počítači a nechali 26 vytisknout v tiskárně, odkud jsme je roznesli do středních škol u nás ve městě. Získali jsme podporu u jejich vedení, a na návštěvnosti to bylo vždy velmi znát, hodnotí dopad propagace Jaroslav Kubíček z filmového klubu Jiráskova gymnázia Náchod. O akcích Filmového klubu Jeden svět na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech se můžete dočíst i na webové stránce města Louny. Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu, dodává: Plakáty s aktuálními informacemi pravidelně vylepujeme na místa, kde očekáváme lidi, kteří se zajímají o lidská práva knihovna, knihkupectví, střední a základní školy, umělecká škola, čajovna Každé promítání je na gymnáziu navíc vyhlášeno rozhlasem, aby studenti opravdu nemohli říkat, že o žádném promítání nevěděli

29 6. Zajištění techniky Velmi důležitou částí přípravy projekce je zajištění technického zázemí. Hladký průběh promítání je nezbytnou podmínkou jeho efektivnosti. Doporučujeme nepodcenit přípravu projekce po technické stránce (výběr učebny, bezchybný chod techniky, zatemnění apod.), protože zkušenosti dokazují, že: jiná projekce než na plátno nemá smysl technika je nevyzpytatelná vše je potřeba před projekcí vyzkoušet je třeba se ujistit, že projekční místnost lze dobře zatemnit film k projekci je nutné objednat přes koordinátora projektu na adekvátním nosiči (DVD/VHS) podle typu technického vybavení na vaší škole pokaždé před projekcí je nutné ověřit kvalitu kopie 27 To vše je potřeba zajistit v dostatečném předstihu, abyste měli čas případné závady a nedostatky odstranit. Nepřipravenost v tomto směru vždy negativně narušuje atmosféru a průběh samotné projekce. Doporučujeme vám také oživit prostředí projekční místnosti, například tím, že alespoň částečně změníte její uspořádání nebo vyvěsíte plakáty, abyste tak podpořili neformální atmosféru. Zkušenost organizátora: Alena Zelenková z Filmového klubu Gymnázia Česká z Českých Budějovic z hlediska techniky doporučuje: vše tisíckrát zajistit a ozkoušet. Technika je skutečně nevyzpytatelná.

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Nabíídka jjednorrázových iinfforrmattiivníích besed v obllasttii drrogové prrobllemattiiky prro škollníí

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Metodická příručka aktivity 6 Aktivní občan jak se mohu podílet na veřejném dění Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 6 Aktivní občan jak se mohu podílet na veřejném dění Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 6 Aktivní občan jak se mohu podílet na veřejném dění Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Druhy medializace a propagace Tištěná forma : Propagační materiály, plakáty, letáky, bannery Pravidelné okénko v radničním Chrudimském zpravodaji Evaluační dotazníky

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Neklidný spánek MV EVVO VDO VMEGS MKV OSV Proč jsme neklidně spali? MV Ing. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ a MŠ Dobronín:

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3 Mentoring Individuální podpora pro pedagogy Informace ke klíčové aktivitě KA3 Motto: Milý učiteli, milá školo, nabízíme Ti zapojení do aktivit mentoringu, které mají sloužit k Tvé individuální a cílené

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno www.praguedining.cz Organizování nezapomenutelné a úspěšné akce je více, než hosté odcházející s plným žaludkem. Najít to správné místo je složité a časově náročné. PragueDining.cz poskytuje zdarma službu,

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více