filmové kluby jeden svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "filmové kluby jeden svět"

Transkript

1 rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni

2

3 rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

4 JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH, FILMOVÉ KLUBY JEDEN SVĚT Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská 18, Praha 2 Autor: Diana Olčáková Na přípravě publikace se dále podíleli: Martina Makowetzová, Lenka Pekařová, Karel Strachota, Jaroslav Valůch, Vlasta Vyčichlová Jazyková úprava: Pavla Kučerová Grafika: Anežka Ciglerová 2007 Člověk v tísni, o. p. s. Všechna práva vyhrazena

5 obsah I. ÚVOD 5 II. O PROJEKTU 7 vývoj projektu 7 cíle a cílová skupina projektu 13 III. JAK NA TO 16 dřív než začnete 16 příprava projekce 21 realizace projekce 28 vyhodnocení aktivit filmového klubu 32 IV. ZÁVĚR 33

6 Tato publikace vznikla v rámci projektu Jeden svět na školách, který realizuje společnost Člověk v tísní, o. p. s. Obsažené materiály mají sloužit všem při vzdělávaní v oblasti lidských práv, především při využívaní dokumentárních filmů.

7 I. ÚVOD O tom, že dokumentární film jako moderní prostředek audiovizuální kultury mladé lidi oslovuje, svědčí mimo jiné i projekt studentských Filmových klubů Jeden svět, který realizuje společnost Člověk v tísni v rámci rozsáhlého projektu Jeden svět na školách. Středoškolští studenti zakládají filmové kluby a v rámci nich pořádají ve volném čase projekce dokumentárních filmů nejen pro své spolužáky. Manuál, který právě držíte v ruce, vznikl na základě našich zkušeností získaných během realizace projektu Filmové kluby Jeden svět a na 5 základě zkušeností samotných studentů organizátorů filmových klubů. Naší snahou je podělit se o tyto zkušenosti s vámi studenty, kteří s organizací projekcí teprve začínáte. Seznámíme vás s vývojem projektu Filmových klubů Jeden svět a také s jeho hlavními cíli. Jak napovídá již název manuálu, chceme vám nabídnout co nejkonkrétnější rady a doporučení, které vám pomohou vyhnout se zbytečným konfrontacím. Věříme, že tento manuál se pro vás stane praktickou příručkou plnou užitečných informací, jež vám usnadní jak nastartování, tak i udržování činnosti vašeho filmového klubu. Držíme vám palce!

8 Na tvorbě manuálu spolupracovali středoškolští studenti realizující projekce v rámci projektu Filmové kluby Jeden svět v České republice a také pedagogové a další odborníci. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na projektu osobně podílejí a kteří aktivity Filmových klubů Jeden svět podporují. Speciálně za pomoc při přípravě tohoto manuálu děkujeme organizátorům Filmových klubů Jeden svět: Michaela Černá Gymnázium Český Brod Karolína Chloubová Jedličkův ústav v Praze Jaroslav Kubíček Jiráskovo gymnázium Náchod Marek Mikulášek Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech 6 Katka Pánková Gymnázium Moravské Budějovice Gábina Věchetová Gymnázium Elišky Krásnohorské v Praze Iveta Zieglová Gymnázium Slovanské náměstí Brno Alena Zelenková Gymnázium Česká v Českých Budějovicích

9 II. O PROJEKTU VÝVOJ PROJEKTU Projekt Filmové kluby Jeden svět vznikl v rámci rozsáhlého projektu Jeden svět na školách, jehož hlavním cílem je využití výrazného potenciálu dokumentárního filmu a dalších audiovizuálních prostředků pro začlenění celé řady aktuálních a závažných témat do výuky na středních a základních školách. Jeden svět Stěžejním pilířem, který byl již na počátku projektu, je mezinárodní 7 filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Festival Jeden svět se stal za deset let své existence jedním z největších a nejprestižnějších festivalů týkajících se lidských práv v Evropě a neopomenutelnou součástí kulturního dění v České republice. Poukazuje na případy porušování lidských práv a na potřebu vzájemného porozumění a respektu. Festival usiluje o to být kritickým pohledem na současný stav světa a jeho proměny. Projekt Jeden svět na školách V návaznosti na filmový festival Jeden svět docházelo k rozvoji projektu Jeden svět na školách. Jeho cílem je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů, následných diskusí,

10 doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci a vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci. Součástí tohoto projektu je mimo jiné projekt studentských Filmových klubů Jeden svět. Filmové kluby Jeden svět Během realizace projektu Jeden svět na školách se z ohlasů pedagogů i studentů potvrdilo, že dokumentární film je atraktivním obohacením výuky. Pokud je filmem sdělovaná informace mladému člověku podávána vrstevníkem, často kamarádem či známým, navíc v prostoru, kam dotyčný divák přišel dobrovolně ve svém volném čase, je dopad filmu ještě daleko hlubší. Proto jsme v roce 2003 začali realizovat a koordinovat projekt 8 Filmových klubů Jeden svět, v rámci kterého pořádají skupinky aktivních studentů ve svém volném čase na středních školách projekce dokumentárních filmů pro spolužáky, učitele a další diváky. Kromě samotných projekcí připravují organizátoři filmových klubů další aktivity. Řada projekcí je doprovázena besedou se zajímavým hostem, který podává další informace k tématu, diskutuje s diváky. Moderátory besed se stávají studentiorganizátoři, na které jsou tak kladeny nároky týkající se přípravy, samostatného vzdělávání a zdokonalování se v oblasti veřejného vystupování. Studenti pořádají také výstavy či jiné doprovodné aktivity a výjimkou nejsou ani studentské festivaly a akce většího rozsahu. Filmové kluby využívají pro projekce dokumentární filmy tematicky zaměřené na rasismus, xenofobii, neonacismus, ochranu životního prostředí, život na ulici, kriminalitu, šikanu, stáří, zdravotně handicapované, migraci a uprchlíky, HIV, drogy, krizové oblasti světa, chudobu a rozvo-

11 jovou spolupráci, československé dějiny a další. U všech nabízených filmů jsou zajištěna autorská práva pro účely vzdělávacích projekcí. Naše zkušenosti ukazují, že je často možné získat licence od producentských společností k užívaní filmů k vzdělávacím účelům bezplatně nebo za symbolický poplatek. Nicméně nelze toto vnímat jako pravidlo. Pro řadu filmů bylo třeba získat práva k užívání za standardní ceny. O podmínkách získání jednotlivých snímků je třeba vždy individuálně vyjednávat. Organizátoři filmových klubů mají k dispozici propagační materiály projektu, jako jsou katalog filmů k projekcím, kolekci samolepek, trička a další tištěné i audiovizuální materiály. O aktualitách projektu jsou pravidelně informováni prostřednictvím elektronického Věstníku pro kluby. Důležitou součástí klubových aktivit jsou pravidelná setkávání. Jejich programem jsou modelové projekce, diskuse s hosty, filmovými tvůrci a odborníky, tematické workshopy a výměna zkušeností. Pro přípravu 9 a realizaci organizátoři projekcí využívají také materiály naší organizace, které doplňují témata filmů o další informace, čtivé reportáže a odkazy na další informační zdroje. Vrstevníci s omezenými příležitostmi V rámci dalšího rozvoje projektu Filmových klubů Jeden svět jsme motivovali studenty-organizátory k tomu, aby filmy využívali i při mimoškolních aktivitách a nabídli je jejich vrstevníkům, kteří z různých důvodů nemohou jako studenti navštěvovat projekce filmových klubů. Dokumentární film tak našel uplatnění při práci s další skupinou dětí a mladých lidí v zařízeních s nejrůznějším zaměřením (dětské domovy, nemocnice, nápravná zařízení, diagnostické ústavy, léčebná zařízení a další).

12 Zkušenost organizátora: Zuzana Knězová, studentka z Prahy, se na začátku navázání spolupráce s dětským domovem setkala s obtížemi: Spolupráce s personálem nám zpočátku dělala trochu problém, kámen úrazu asi spočíval v neochotě děti jakýmkoliv způsobem vzdělávat navíc. Nakonec se ale objevila jedna spřízněná duše, která o celý projekt projevila hlubší zájem. Nejdůležitější je vytrvat, ze začátku to totiž opravdu nejde jako po másle Gábina Věchetová z Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze přidává několik doporučení k vytvoření důvěrné atmosféry. Sama se zúčastnila promítání ve věznici a pravidelně docházela do dětských domovů. 10 Rozhodně bych všem doporučila, pokud budou chtít navštívit některá z takových zařízení, hlavně nebýt nervózní, být upřímní a sami sebou. V dětských domovech je důležité nebrat děti jako jednu masu, projevovat o ně osobní individuální zájem, nerozlišovat na já a vy, ale my všichni jako jednotlivci. Hlásím se k základní myšlence filmových projekcí v takovýchto zařízeních že pokud člověk v nějaké životní krizi nebo na okraji společnosti může skrze film prožít příběh jiného takto vyloučeného, může to být pro něj osobně povzbuzení. Projekce byly přínosem také pro mé studentky, jedna z nich pronikla více do prostředí léčebny a spolupráci pak využila při psaní seminární práce o drogových závislostech. Mgr. Vendula Šnokhousová z Českého Krumlova

13 Filmy a debaty mě nutí přemýšlet o sobě a jsou pro mě zajímavé také proto, že se z nich dozvím užitečné informace o různých problémech ve světě, říká sedmnáctiletá Eva z diagnostického ústavu v Praze. Šestnáctiletá Martina dodává: Filmy a příběhy mladých lidí mě zajímají a ukazují mi, že nejen já mám v životě svoje problémy, cítím se pak o něco silnější Mezinárodní spolupráce Aktuálnost a ožehavost celé řady společenských témat, která jsou ve filmech obsažena a jež přesahují hranice České republiky, přinesla myšlenku poskytnutí a dlouhodobého předávání know how získaného během realizace projektu také do dalších zemí. 11 V roce 2005 jsme asistovali při realizaci projektu studentských filmových klubů na Slovensku. Se slovenskými kolegy z organizace Človek v ohrození jsme navázali úzkou spolupráci a předali jim know how projektu včetně různých didaktických a metodických materiálů. Ve spolupráci nadále pokračujeme, mj. i prostřednictvím pravidelných setkání organizátorů filmových klubů, kterých se účastní koordinátoři i organizátoři filmových klubů ze Slovenska. Za pomoci slovenských partnerů jsme v roce 2007 předali know how projektu do Polska a Maďarska. Vznikla mezinárodní síť Filmových klubů Jeden svět s názvem One World Film Clubs Network, která přispívá k navázání kontaktů mezi mladými lidmi z různých členských zemí Evropské unie a vytváří prostor pro poznávání kultur zemí EU. To vše

14 prostřednictvím volnočasových aktivit zaměřených na další vzdělávání, získávání nových informací a organizačních a komunikačních dovedností. Do budoucna plánujeme tuto síť rozšiřovat o další země. V roce 2007 jsme rozšířili aktivity projektu studentských filmových klubů o vlastní dokumentární tvorbu samotných organizátorů. Mnoho z nich se o dokumentární film, jeho témata, zpracování a tvorbu, zajímá. V rámci Mezinárodní školy dokumentárního filmu Jeden svět se uskutečňuje řada workshopů ve spolupráci s odborníky, filmovými tvůrci, organizacemi věnujícími se dokumentární tvorbě a práci s mládeží. Mladí lidé získávají dovednosti nezbytné pro samostatnou tvorbu dokumentárního filmu učí se, jak sbírat materiál pro dokumenty, 12 zásady dokumentární tvorby, analýzu a zpracovaní filmového materiálu, pracují se zvukem, hudbou a titulky, získávají řadu dovedností pro samostatnou tvorbu. To vše posiluje jejich schopnost rozpoznat kvalitu snímků a schopnost oceňovat jednotlivé filmařské postupy. Filmová škola je zároveň i mezinárodním setkáním mladých lidí, které přispívá k upevňování kontaktů mezi vrstevníky z různých zemí a vytváří prostor pro poznávání rozličných kultur.

15 CÍLE A CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU Projekt Filmové kluby Jeden svět má za cíl: vychovávat mladé lidi prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů k tolerantní interkulturní komunikaci a vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci obracet pozornost mladých lidí k přemýšlení o hodnotách otevřené, tolerantní a demokratické společnosti, pomoci jim při hledání souvislostí a formování vlastních názorů, rozšířit jejich sociální, kulturní a historické povědomí přinášet svědectví a informace o porušování lidských práv v historii i současnosti přispívat k odstraňování předsudků, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie 13 nabídnout atraktivní a srozumitelný zdroj informací, který umožní mladým lidem lépe se orientovat ve složitém dění okolního světa a jeho aktuálních problémech rozvíjet organizační schopnosti a dovednosti mladých lidí rozvíjet mediální gramotnost mladých lidí podpořit osobnostní rozvoj a hodnotovou orientaci mladých lidí využít dokumentární film jako účinnou metodu v rámci volnočasových aktivit Cílovou skupinou projektu Filmové kluby Jeden svět jsou středoškolští studenti. Filmový klub Jeden svět může při dodržení stanovených pravidel zřídit v České republice jakýkoli student nebo skupina studentů střední školy. Jeho založení přináší řadu příležitostí:

16 bezplatné získávání libovolných filmů pro projekce z nabídky filmů pro filmové kluby seznámení se prostřednictvím pravidelných setkání s vrstevníky, kteří pořádají projekce na svých školách, vyměňování si zkušeností, hledání nových nápadů poznávání zajímavých lidí dokumentaristů a lidí s osobní zkušeností s tématy, o nichž filmy vypovídají seznamování se osobně s prací nevládních organizací věnujících se tématům zachycených ve filmech zapojení se do řady dalších zajímavých projektů, které jsou v rámci filmových klubů realizovány získání cenných zkušeností využitelných v dalším studiu nebo 14 zaměstnání Zkušenost organizátora: Projekt Filmových klubů Jeden svět znamená pro mě hodně. Díky němu jsem se naučila spoustu věcí, jako třeba jednat s lidmi, když zařizuji hosta, mluvit před lidmi při uvádění a řízení debaty, ovládat techniku zase z jiného hlediska, rozdělování si práce v kolektivu, zodpovědnosti atd., říká Karolína Chloubová, organizátorka filmového klubu Jedličkova ústavu v Praze. Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu při Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech, svoji pozici organizátora hodnotí: Být organizátorem Filmového klubu Jeden svět pro mě znamená občas trochu namáhavou práci, co se nakonec ale člověku stokrát v dobrém vrátí.

17 Když vám po promítání někdo napíše nebo řekne, že vám děkuje za ono odpoledne, že se dozvěděl spoustu nových věcí a vůbec že ho to obohatilo, jdou okamžitě všechny nepříjemné pocity z namáhavé organizační práce pryč a zůstane krásný pocit, že jsme udělali něco dobrého. Zbožňuji to. A když se na mě na chodbě školy obracejí jako na organizátora téhle úžasné akce, mám chuť dělat to napořád, říká. Projekce a ostatní aktivity související s projekcí plánují a organizují sami studenti. Existence filmového klubu na škole vyžaduje ze strany organizátorů dodržování pravidel vycházejících z nutnosti ochrany autorských práv a plynulého chodu klubů i na ostatních školách. Proto je nutné: realizovat projekce pouze v prostorách školy, případně i na jiných vhodných místech (volnočasové kluby apod.), organizovány však mohou 15 být výhradně středoškolskými studenty zapůjčené filmy využívat pouze pro projekci na škole (v klubu), jakékoli kopírování nebo půjčování dalším osobám není povoleno poskytnout kontakt na organizátora klubu sloužící ke vzájemné pravidelné komunikaci s koordinátorem projektu (organizátoři se zavazují k pravidelné a včasné komunikaci s koordinátorem) minimálně dva týdny před projekcí poslat koordinátorovi informaci o plánované projekci společně s objednávkou filmu nejpozději dva týdny po projekci poslat koordinátorovi stručné zhodnocení projekce spolu s fotodokumentací a propagačními letáky vracet zapůjčené nosiče s filmem (osobně, poštou nebo kurýrem českých drah) nejpozději do týdne od konání projekce

18 III. JAK NA TO DŘÍV NEŽ ZAČNETE Pokud jste se rozhodli založit na své škole filmový klub, dřív než začnete organizovat projekce filmů a jiné doprovodné aktivity, doporučujeme vám: 1. Vytvořte organizační tým jasně si rozdělte kompetence a úkoly, ušetříte tím čas a zabráníte 16 různým nedorozuměním vzájemně se informujte o všech důležitých věcech 2. Navažte komunikaci přímo s vedením a pedagogy školy s plánem založit filmový klub je nutné seznámit vedení školy vyhledejte kontaktní osoby je dobré, aby klub měl na starosti nějaký pedagog, který by byl společné komunikaci s klubem nakloněný určete si v rámci organizačního týmu jednoho komunikátora pokud se do komunikace zapojí příliš velké množství lidí, vzniká prostor pro různé nejasnosti, nepřesnosti, nedorozumění; snadno se ztratí orientace v tom, co už bylo dohodnuto Jak představit možnost založit Filmový klub Jeden svět vedení školy na začátku můžete požádat pedagoga nebo i vedení školy o spo-

19 lečnou schůzku; připravte si nabídku aktivit, které byste chtěli v rámci filmového klubu na škole realizovat při rozhovoru vysvětlete, jaké aktivity chcete svým spolužákům, ale i učitelům nabídnout, k čemu mohou být projekce dobré, v čem jsou zajímavé, jak intenzivní a častá by byla vaše práce zárukou kvality a smysluplnosti mohou být také informace o mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, o projektu Jeden svět na školách i o samém projektu Filmových klubů Jeden svět, které dokumentární filmy dlouhodobě využívají v rámci výchovně vzdělávacích a volnočasových aktivit v České republice V případě zájmu můžete nabídnout předání propagačních materiálů a dalších informací katalog/seznam filmů, které jsou k dispozici 17 informační letáky a další tištěné materiály odkazy na internetové stránky projektu 3. Zmapujte možnosti Když už máte svolení a podporu školy, před samotným založením filmového klubu je nezbytné ještě zjistit: jaké jsou prostorové a technické podmínky pro pořádání projekcí v jakém čase můžete projekce organizovat jaké filmy jste schopni pro projekce zajistit 4. Zjistěte technické zázemí na vaší škole Školy se někdy od sebe v tomto směru dost odlišují, proto hned na

20 začátku ve spolupráci s vedením školy je nutné zjistit: jaké typy přehrávačů (DVD či VHS přehrávač) budete mít k dispozici zda škola vlastní projekční plátno, dataprojektor, reproduktory zda se dá promítací místnost dostatečně zatemnit jaká je kapacita projekční místnosti V případě, že vaše škola potřebným vybavením nedisponuje, můžete se pokusit zapůjčit si techniku z jiných zařízení volnočasových center a klubů, škol nebo soukromých zdrojů. 5. Rozmyslete si termín a téma první projekce 18 projekce a ostatní aktivity související s projekcí plánujete a organizujete vy sami je dobré a důležité dát spolužákům i pedagogům školy možnost vstoupit do plánování aktivity, upevní to vzájemné vztahy; hlavními organizátory jste ale vždy vy studenti 6. Vyberte vhodný film při výběru filmu vám rádi poradí koordinátoři projektu s prosbou o radu se můžete obrátit také na více zkušené filmové kluby zkušenosti ukazují, že není vhodné začínat projekcí filmů zabývajících se kontroverzními tématy; na diskusi o nich je dobré být připravený a mít už značné zkušenosti

21 7. Vysvětlení případných nejasností Setkali jsme se s případy, kdy pedagogové na škole měli pocit, že aktivity filmového klubu pro ně mohou znamenat různé komplikace nebo že jsou nevhodné pro studenty třeba z důvodů někdy příliš realistických záběrů ve filmech (například lidé umírající na AIDS, aplikace drog apod.). V takovém případě vám doporučujeme vysvětlit význam a užitečnost projekcí, třeba na příkladech a zkušenostech filmových klubů na jiných školách. Zkušenost organizátora: Jaroslav Kubíček z filmového klubu Jiráskova gymnázia Náchod říká, jak jim učitel při zakládaní klubu pomohl: V okamžiku, kdy jsme se rozhodli pro založení filmového klubu na naší škole, šli jsme hledat podporu za profesorem vyučujícím společenské vědy, který nám zpočátku pomohl a poskytl nám mnoho rad. Dalším důležitým mezníkem bylo, že jsme 19 s naší činností obeznámili i ostatní profesory na pedagogické radě, také za podpory našeho profesora. Pomocí školního rozhlasu jsme pozvali zájemce o projekt na informační schůzku, pro lepší koordinaci mezi sebou jsme si pak založili diskusní skupinu a v důležitých částech přípravy jsme se opět sešli. Škola musí vidět, že to s filmovým klubem myslíte vážně, že to není jen začátečnické nadšení pro novou činnost, potvrzuje potřebu dobře obeznámit vedení školy o plánech filmového klubu již na samém začátku Karolína Chloubová, organizátorka filmového klubu Jedličkova ústavu

22 v Praze. O spolupráci mezi filmovým klubem a školou dále říká: Škola nám poskytuje spoustu věcí (techniku, tisk plakátů, prostory ve škole), bez kterých by klub nemohl existovat, a to nejen v naší škole, ale taky v kavárně, kam chodíme promítat. Na oplátku se snažíme vzbudit ve studentech zájem o rozšiřování znalostí o lidských právech, ekologii atd. a reprezentovat naši školu. Takže pro spolupráci je důležité, abysme škole něco z toho, co nám poskytne, nějakým způsobem vrátili. Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu při Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech, má pozitivní zkušenost: Když jsme přišli za panem ředitelem oznámit, že máme v plánu založit tento filmový klub, řekl nám, že si už dlouho něco takového na škole přál. Prý jen čekal, kdo mu 20 nabídne jako první, že se toho ujme. Takže navázání kontaktů se školou proběhlo naprosto v pohodě. Část učitelského sboru (dokonce pan ředitel sám) nám na promítání pravidelně chodí, a pokud je to zapotřebí, uvolňují nás z vyučování (např. když nám přijde film a musíme si ho jít vyzvednout). Neumím si představit, jak bych reagoval, kdyby vedení školy založení klubu povolilo a přitom ani nevědělo, o co jde, za co bojujeme, co je jeho posláním

23 PŘÍPRAVA PROJEKCE Pokud jste se setkali s pozitivním přijetím projektu ze strany vedení školy, můžete činnost filmového klubu odstartovat. Aby byl tento start úspěšný, doporučujeme vám při přípravě projekce promyslet: 1. Termín projekce S vedením školy dohodnete čas a datum projekce tak, aby na film i na debatu po promítání byl dostatek času. Je důležité zvážit zařazení projekce v rámci celého vyučování a aktivit školy. 2. Téma projekce a výběr filmu Pečlivě vyberte téma a dokumentární film. Pamatujte, že vašim cílem není za každou cenu šokovat a že je dobré také promluvit si se studenty 21 i pedagogy, kterému tématu by bylo dobré se více věnovat. Zkušenost organizátora: Michaela Černá z filmového klubu Gymnázia Český Brod říká, že filmy vybírají podle aktuálních problémů a také podle toho, co zajímá samotné studenty, a dodává: Filmy vybíráme tak, aby nebyly moc dlouhé a aby zaujaly co nejvíce lidí. Jaroslav Kubíček z filmového klubu Jiráskova gymnázia Náchod má podobnou zkušenost: Vždy se snažíme na naše aktuální téma vybrat co možná ten nejzajímavější dokument, který nezanechá v divákovi chladnou duši a vzbudí v něm emoce, zamyšlení a uvědomění. Proto dáváme

24 přednost autentickým a historickým záběrům nebo těm, jenž jednoduše v sobě mají ten správný náboj a divák si odnese cennou zkušenost. Abychom se co možná nejlíp trefili, pořádáme hlasování. 3. Zhlédnutí filmu před projekcí Film si objednejte s dostatečným předstihem, protože je vhodné zhlédnout jej ještě před plánovanou projekcí. Budete se tak moci připravit na projekci po lektorské stránce vyhledat dostatek informací o dané problematice, připravit se na debatu nebo na jinou aktivitu po projekci apod. Myslete na to, že jako příprava na diskusi po filmu, ať již s hostem, nebo bez hosta, nestačí jen přečíst synopsi, ale je dobré vidět způsob, jak je dané téma ve filmu rozpracované Doprovodné aktivity Nejčastější doprovodnou aktivitou bývají společné debaty o tématu filmu, a to buď s pozvaným hostem (odborníkem na danou problematiku nebo s člověkem, který prošel podobnou zkušeností jako hlavní protagonisté filmu), nebo navzájem mezi sebou. Pokud se rozhodnete pozvat hosta, musíte myslet na: a) vyhledání hosta ze zkušenosti víme, že na besedu o složitějších tématech je vhodné přizvat hosta; osvědčili se především lidé z praxe (účastníci misí, terénní pracovníci, členové občanských sdružení, přímí účastníci či samotní aktéři akcí, o kterých film pojednává) s vyhledáváním hosta začněte co nejdříve nejlépe hned, jakmile

25 víte termín projekce; můžete totiž narazit na problém, že jinak ochotný host je časově velmi vytížen; když začnete včas, ponecháte si tak dostatek času poohlédnout se případně po jiném hostu není nutné, aby byl vaším hostem přímo odborník na danou problematiku, může jím být člověk s osobní zkušeností, s lektorskými schopnostmi, který dokáže s publikem navázat kontakt a rozproudit dialog Zkušenost organizátora: Karolína Chloubová, organizátorka filmového klubu Jedličkova ústavu v Praze, vypráví krásný zážitek o síle improvizace při hledání hosta: Nejpříjemnější vzpomínka z projekce byla, když jsem pozvala na promítání filmu o československých dějinách hosta, který pracuje v naší škole jako údržbář, při besedě ho studenti a učitelé z naší školy mohli vidět v úplně jiném světle, než jak působí normálně. Takže nejen že jsme si připomněli 23 hrůzy komunismu, ale také (teda aspoň doufám) se pár lidí naučilo i něco o předsudcích. A hledání hosta může vypadat i takto: Když potkám někoho zajímavého a podaří se mi ho pozvat do filmového klubu, tak podle něj zvolím téma projekce. Občas je těžké sehnat hosta k nějakému filmu, který si vyberu. Tak si nejprve najdu hosta a pak k němu film, říká Karolína. b) informování hosta hosta při oslovování dostatečně informujte jednak o připravované projekci, ale také o smyslu celého projektu host by měl dostat všechny podstatné informace, aby se mohl rozhodnout, zda vaše pozvání přijme, či odmítne

26 c) udržování kontaktu s hostem mezi prvním rozhovorem s hostem a datem projekce může být dlouhý časový úsek, proto nezapomeňte informovat hosta o případných změnách a několik dní před projekcí ho zkontaktujte s připomenutím přesného data a času projekce d) honorář pro hosta finanční náklady spojené s pozváním lektora můžete řešit s podporou vedení školy, sponzorů či po konzultaci s koordinátorem projektu podáním žádosti o grant pokud si nemůžete dovolit poskytnout hostu honorář, je potřeba o tom hovořit hned na začátku, aby později nedošlo ke zbytečnému nedorozumění 24 po projekci můžete věnovat hostu drobný symbolický dárek jako výraz vašich díků e) příprava na debatu na debatu se pečlivě připravte (zhlédněte film ještě před projekcí a shromážděte co nejvíce informací o tématu) připravte si okruhy otázek, které využijete v případě, že debata bude váznout f) využití interaktivních her dobře zvolenou interaktivní hrou před samotnou projekcí či debatou můžete navodit uvolněnou atmosféru a podpořit vznik vzájemné důvěry; debata se pak může díky tomu spontánně rozvinout Dalšími nápady na doprovodné akce, které organizátoři filmových klubů doporučují, jsou například ukázky tradiční hudby, ochutnávky růz-

27 ných národních jídel, tematické výstavy apod. Možností je mnoho. Vše závisí na vaší fantazii. Zkušenost organizátora: O přínosu a významu organizování doprovodných akcí v rámci filmového klubu Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu při Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech, říká: Je důležité nenechat upadnout klub do stereotypu. Když bychom například promítali filmy na stále stejné téma a na besedy si zvali víceméně stejné hosty, obecenstvo by to postupem času přestalo bavit, přestalo by chodit a klub by vedl do ztracena. Podle mě je důležité vymýšlet zajímavé besedy, promítání na aktuální témata, speciální vychytávky (ochutnávky jídel, koncerty) Přemýšlet nad klubem, vyvíjet se, nestagnovat Propagace akce Akci je třeba propagovat, zviditelnit. Pokuste se vyhradit si na propagaci projektu v škole jednu nástěnku, kde budete moci umístit aktuální propagační materiál projektu i aktuální plakáty projekcí filmového klubu. Ve školách můžete kromě nástěnky využít také školní rozhlas či školní noviny. Další neméně účinnou možností je ústní podání. V praxi se k propagaci nejvíce osvědčují a zároveň i využívají především plakáty vytvořené samotnými organizátory. Další způsoby propagace, které lze doporučit, jsou články v místním tisku, radničním zpravodaji, lokálním rozhlase, regionálních kulturních přehledech, studentských časopisech, na internetu apod. Je vhodné zmínit také přítomnost hosta nebo realizaci dalších aktivit, které budou po projekci následovat.

28 Zkušenost organizátora: Výše uvedené doporučení potvrzuje svými zkušenostmi Alena Zelenková z filmového klubu Gymnázia Česká z Českých Budějovic: Při propagaci projekcí záleží na tom, nakolik chcete projekci otevřít. Pokud pořádáte projekci čistě pro vaši školu, nejefektivnějšími prostředky jsou rozhodně plakáty a letáčky (všude hlavní nástěnky, vedlejší nástěnky, nástěnky ve třídách a zejména v šatnách a na záchodcích), dál rozhlas, článek ve školním časopise atd. Jestliže ale promítáte pro širší veřejnost, doporučuji opět plakáty a letáčky, a to na místa, jako jsou čajovny, kluby, vegetariánské restaurace, fastfoody, poté podobně rozmístěné letáčky a plakáty v jiných školách ve vašem okolí. Ve většině případů jsme propagační letáky zhotovili na počítači a nechali 26 vytisknout v tiskárně, odkud jsme je roznesli do středních škol u nás ve městě. Získali jsme podporu u jejich vedení, a na návštěvnosti to bylo vždy velmi znát, hodnotí dopad propagace Jaroslav Kubíček z filmového klubu Jiráskova gymnázia Náchod. O akcích Filmového klubu Jeden svět na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech se můžete dočíst i na webové stránce města Louny. Marek Mikulášek, organizátor filmového klubu, dodává: Plakáty s aktuálními informacemi pravidelně vylepujeme na místa, kde očekáváme lidi, kteří se zajímají o lidská práva knihovna, knihkupectví, střední a základní školy, umělecká škola, čajovna Každé promítání je na gymnáziu navíc vyhlášeno rozhlasem, aby studenti opravdu nemohli říkat, že o žádném promítání nevěděli

29 6. Zajištění techniky Velmi důležitou částí přípravy projekce je zajištění technického zázemí. Hladký průběh promítání je nezbytnou podmínkou jeho efektivnosti. Doporučujeme nepodcenit přípravu projekce po technické stránce (výběr učebny, bezchybný chod techniky, zatemnění apod.), protože zkušenosti dokazují, že: jiná projekce než na plátno nemá smysl technika je nevyzpytatelná vše je potřeba před projekcí vyzkoušet je třeba se ujistit, že projekční místnost lze dobře zatemnit film k projekci je nutné objednat přes koordinátora projektu na adekvátním nosiči (DVD/VHS) podle typu technického vybavení na vaší škole pokaždé před projekcí je nutné ověřit kvalitu kopie 27 To vše je potřeba zajistit v dostatečném předstihu, abyste měli čas případné závady a nedostatky odstranit. Nepřipravenost v tomto směru vždy negativně narušuje atmosféru a průběh samotné projekce. Doporučujeme vám také oživit prostředí projekční místnosti, například tím, že alespoň částečně změníte její uspořádání nebo vyvěsíte plakáty, abyste tak podpořili neformální atmosféru. Zkušenost organizátora: Alena Zelenková z Filmového klubu Gymnázia Česká z Českých Budějovic z hlediska techniky doporučuje: vše tisíckrát zajistit a ozkoušet. Technika je skutečně nevyzpytatelná.

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ METODIKA programu ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ František Klepaè M E T O D I K A p r o g r a m u R O Z V O J D O B R O V O L N I C T V Í M g r. F r a n t i š e k K l e p a č 2 0 0 6 Realizační tým procesu analýzy

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více