SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ"

Transkript

1 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A001 Arteterapie se zrakově postiženými Perout Evžen Okamžik A002 Hry ve tmě Bellacová Brigitte Albatros A003 Hluchoslepí mezi námi LORM ks A004 Adresář sociálních služeb 1998 HESTIA A005 Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří Tošnerová Tamara Ambulance pro poruchy paměti A006 Tvoříme s dětmi Hutňanová Zuzana Mladá fronta A007 Ahoj bráško! Bernardinová Eva Rodiče ks A008 Akceptace vady jako produkt sociálních vztahů Čálek Oldřich Svaz invalidů v ČRS ks postiženého jedince A009 Almanach Labyrint 2004: ročenka Labyrint A010 Andělské zvonění 83 2 ks A011 Antologie reedukace zraku 1. díl Jesenský Jan Tyfloinformační agentura Radar Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR ks A012 Axmanova technika hmatového modelování pro Axman Štěpán Slepíši - výukové centrum Axmanovy 2005 str ks zdravotně postižené techniky modelování pro zdr. postižené A014 Bestseller o životě Rucká Renata NUT'S PRODUCTION ks A015 Běžecké lyžování - metodika Valníčková Pavla, Čermák sešit - 6 Karel A016 Bodytalk: řeč těla 245 A017 Cesty s bílou holí Dvořák Pavel Společnost nevidomých a slabozrakých KS 1994 brožurka - 2 ks ks A018 Cesty transformace organizací zrakově postižených Jesenský Ján Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR A019 Co vlastně ti nevidomí dělají? Okamžik o ks A020 Cvičné texty pro reedukační čtení a psaní zrakově Jesenský J. SNS postižených I. A021 Cvičné texty pro reedukační čtení a psaní zrakově Jesenský J. SNS postižených II. A022 Cvičné texty pro reedukační čtení a psaní zrakově Jesenský J. SNS postižených III. A023 Čich a chuť u zrakově postižených Keblová Alena SEPTIMA 1999 brožura - 2 ks A024 Čteme je správně? Honzáková Marie, Honzák Albatros František, Romportl Milan (formát A6) A025 Desatero kontaktu s osobami se zdravotním Olomoucký kraj 2005 brožura 3 ks A026 Detstvo ako sen Rakytka Ján ASCO ks 30

2 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A027 Dějiny literatury jidiš Shmeruk Ch. Votobia A028 Děti z planety D. S. (Downův syndrom) Strusková Olga Nakladelství G plus G A029 Dobrovolníci: obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci HESTIA 2001 brožurka - 24 A030 Dobrovolníci: obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci HESTIA brožurka - 16 A031 Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizaci Tošner J., Sozanská O. Portál A032 Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích Tošner Jiří, Sozanská Olga Portál A033 Dobrovolníci: cenný zdroj Ochman Malgorzata, Jordan John Hopkins University Baltimore 1997 brožura - Pavel 32 A034 Dobrovolníci v neziskových organizacích Kolektiv autorů Informační centrum neziskových 2001 brožurka - organizací 24 A035 Dobrovolníci v zařízeních sociální a zdravotní péče stran 6 ks A036 Dobrovolnictví a dárcovství obnova občanských ctností : sborník z mezinárodní konference Kroměříž 2001 Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha A037 Dobrovolnictví středoškoláků 2003 brožura - 40 A038 Dobrovolníkův první pracovní den: minipříručka pro Vaněčková Stanislava Občanské poradenské středisko, 2005 brožura 17 2 ks neziskové organizace o.p. - Dobrovolnická informační kancelář A039 Dobrý zrak bez brýlí: příručka k odstranění očních vad Vícha František MAJA Ostrava 71 A040 Dokořán: bulletin obce spisovatelů A041 Dokumentace dobrovolnických center a programů: Hestia 2002 studijní materiály pro výcvik koordinátorů dobrovolníků A042 Dotýkejte se, prosím!: průvodce hmatovými projekty Hradilková Tereza, Sdružení Hapestetika A043 Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku A044 Emergentní psychiatrie Brown Tom M., Pullen Ian A045 Sýkorová Vladimíra Květoňová-Švecová Lea Paido M., Scott Allen I. F. Psychoanalytické nakladatelství 1992 Finanční řízení: sborník vybraných materiálů Agnes specializačního kurzu "Řízení neziskových organizací" A046 Finanční zdroje Evropské Unie pro ČR Informační centrum EU 2001 brožura - 20 A047 Focusing Gendlin Fugen T. Portál A048 Gerontopsychiatrie Baštecký J., Kümpel Q., Vojtěchovský M. a kol. Grada Aviceum KS 3 ks

3 A049 Hele - rýmy i zádrhele, slovní hříčky s kolapsíčky, slogany Michálek Miroslav brožura - a gagany a vůbec 87 A050 Hlubší pohled na život Zgublačenko Mnoháček Pampeliška 48 A051 Hmatové modelování - Bible, Betlém Sdružení Slepíši a Ateliér hmatového modelování A052 Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky Jesenský Ján Státní pedagogické nakladatelství Praha 2000 brožura 2 ks A053 Hmat u zrakově postižených Keblová Alena Septima 1999 brožura - 40 A054 Hmatové kresby Francová Pavla Okamžik o pohlednice 3 ks A055 Hovory s rodiči o výchově nevidomého dítěte Smýkal Josef ÚV Svazu invalidů ks A056 Hry a činnosti pro vývoj dítěte s Newman S. Portál A057 Hry pro posílení psychické odolnosti Portmannová R. Portál A058 Hry pro těžce zrakově postižené děti Vachulová Jana, Vachule ÚV Svazu invalidů v ČSR ks Robert a kol. A059 Hry s hudbou a techniky mezikoterapie ve výchově, Šimanovský Z. Portál sociální práci a klinické praxi A060 Humorné příběhy aneb Človíčku, človíčku, žij naplno a Maršálek Jiří Gloria nedej se! A061 Chraňte svůj zrak Pitrová Šárka a kolektiv Grada Avicenum ks A062 ICN: výroční zpráva A063 I dospělí si mohou hrát Bakalář Eduard, Kopský Pressfoto 1987 Vojtěch A064 Informace, kontakty a sociální služby pro seniory Městské centrum sociálních služeb a prevence A065 Informace, kontakty a služby pro osoby se zdravotním Městské centrum sociálních služeb a prevence A066 Informační spisek Spolku nevidomých intelektuálů Homola Jaroslav ks "Macan" A067 Instituce EU Informační centrum EU 2002 brožura - 50 A068 Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob se Plesník V. a kolektiv Reintegra zdravotním zpět do pracovního procesu A069 ISBN - soupis účastníků systému mezinárodního Národní agentura ISBN v ČR standardního číslování knih ISBN v ČR A070 Jak být nablízku: provázení posledními týdny a dny života Cesta domů 2005 brožura 28 A071 Jak funguje Evropská Unie Informační centrum EU brožura ks 2 ks

4 A072 Jak motivovat sebe a své spolupracovníky Niermeyer Rainer, Seyfert Grada Publishing Manuel A073 Jak neztratit nadšení Křivohlavý Jaro Grada Publishing A074 Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku? Čálek Oldřich ÚV Svazu invalidů v ČSR 1987 brožura 29 8 ks A075 Jak slepci píší, čtou a žijí Pilný Jaromír Český slepecký tisk 1940 brožura 16 A076 Jak se dělá kniha Pistorius V. Paseka A077 Jak se žije dětem s Chvátalová H. Portál A078 Jak udělat keramickou sochu Acero Raúl BB/art A079 Jak zvládat stres LaRoche Loretta MOTTO A080 Jóbova zpověď, zpráva o mrtvých Nerková Delicie ks A081 Jsme invalidé Kacanu Eva Mutabene A082 Katalog k výtvarné soutěži Navzájem Okamžik o kroužková vazba A083 Každý běží svou míli kolektiv autorů Okamžik o ks A084 Každý z nás může něco nabídnout - 30 dní pro občanský 1999 sektor A085 Když už jsem se narodil Kučera Ilja ml. Pražská imaginace A086 A087 Když vás trápí někdo blízký: manželské a rodinné vztahy z pohledu psychologa a právníka Když vás trápí někdo blízký: partnerské a rodinné vztahy a jejich krize Kopřiva K., Mach J., Šmolka HESTIA P., Tošner J. Mach J., Šmolka P. Portál A088 Klubíčko Beroun: výroční zpráva za rok brožura A089 Klub zvukové knihy při AudioStory AudioStory 1999 brožura A090 Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ Keblová Alena Septima 1995 brožura 19 A091 Komunita občanská a komunita terapeutická Hartl Pavel Sociologické nakladatelství A092 Komunitní plánování - Věc veřejná Ministerstvo práce a sociálních věcí 2002 brožurka - 15 A093 Koncepce činnosti Sjednocené organizace nevidomých 1998 a slabozrakých ČR A094 Konflikty mezi lidmi Křivohlavý Jaro Portál A095 K partnerským vztahům zdravotně postižených Jesenský J. a kolektiv FVSI 1988 A096 Krizová intervence Vodáčková D. a kolektiv Portál A097 Kuffnerské nářečí Zgublačenko M. Pampeliška brožura 48 2 ks A098 Lidský vztah jako součást profese Kopřiva K. Portál ks

5 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A099 Lepě švihlí tlové: básnický almanach Petrov A100 Leben verboten Rakytka Ján A101 Life Forbidden Rakytka Ján A102 Lži na pohovce Yalom I. D. Portál A103 Malá životní klopýtnutí: o konfliktu, toleranci, bolesti a Eis Zdeněk Portál 165 lásce A104 Malý Labyrint literatury Kudělka Viktor Albatros A105 Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) v České republice kolektiv autorů Asociace Pět P v ČR A106 Metodiky integrace dobrovolnictví v zařízeních pro seniory Domov Sue Ryder Domov sv. Karla Boromejského, Národní dobrovolnické centrum Hestia A107 Metodika výcviku čtení a psaní nevidomých Jesenský J., Čálek O. a kol Společnost nevidomých a A108 slabozrakých KS ks Metodické poznámky k vytváření podmínek pro Dudr Viktor, Lněnička Petr Sjednocené organizace nevidomých ks samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých a slabozrakých ČR A109 Metody a řízení sociální práce Matoušek Oldřich a kolektiv Portál A110 Mezinárodní rok dobrovolníků v ČR MPSV 2001 A111 Mezinárodní soutěže nevidomých a slabozrakých Společenství organizace nevidomých 1995 brožura 45 hudebních interpretů a skladatelů a slabozrakých A112 Mít, nebo být? Fromm Erich Aurora A113 Mladosť ako sen Rakytka Ján Slovenský literárny klub v ČR ks A114 Model výchovné, vzdělávací a poradenské péče pro Svaz postižených civilizačními mládež a dospělé s tělesným a dalším chorobami v ČR A115 Možná sdělení Moravská galerie v Brně 2001 A116 Možnosti poskytování a financování osobní asistence v Marková Lada, Straková Asistence o.s ks Praze Dita A117 Mrkni na mě Michálek Miroslav Zora 1995 brožura A118 Muž, který sázel stromy Giono Jean Tyfloservis brožurka 27 A119 Poradenství aneb Nebojte se zeptat Městské centrum sociálních služeb 2005 A120 Naděje chodí po špičkách Jergl I. Okamžik o ks A121 Naprostá ztráta soudnosti Michálek Miroslav Zora 1999 brožura 77 A122 Naše slepecké tiskárny Československý slepecký tisk 1938 brožura 23 5 ks

6 A123 Návaznost pracovního uplatnění na možnosti vzdělávání Botošová Martina Pedagogická fakulta Univerzity zrakově postižených v ČR Palackého v Olomouci A124 Navzájem: katalog z celostátní výtvarné soutěže zdravotně postižených umělců kolektiv autorů Okamžik o ks A125 Ne tak, ale tak van Dyck Herman Tyfloservis ks A126 Nebyl jsem vyřazen ze života: deník mého syna Frančeová Eva Tauris A127 Neurologie 2 Hrbek J. Avicenum A128 Nevídáno Francová P., Jakeš J., Okamžik o ks Michálek M. A129 Nevídáno - z výtvarné tvorby nevidomých kolektiv autorů Okamžik o ks A13 Barevné vnímání zrakově postižené mládeže: možnosti využití ve výchově vzdělání a rehabilitaci Hofmannová, Heidemarie Společnost nevidomých a slabozrakých A130 Nevidomí známí, neznámí Krchňák Rudolf Společnost nevidomých a slabozrakých ČR ks A131 Nevolníci říše Rakytka Ján A132 Nezaměstnanost jako sociální problém Mareš Petr Sociologické nakladatelství A133 Nicht so sondern so van Dyck Herman 1993 brožura 32 A134 Nová idea pro Evropu Informační centrum EU 2000 brožura 28 A135 Lidské zdroje - výkladový slovník Palán Zdeněk Academia A136 Pravidla českého pravopisu Academia A137 Kapitoly ze speciální pedagogiky Pipeková a spol. Paido A138 Supervize v pomáhajících profesích Hawkins Peter, Shohet Portál 2004 Robin A139 Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci Národní dobrovolnické centrum A140 Oční komplikace při onemocnění cukrovkou a diabetická retinopatie Hestia, Portál Sosna Tomáš Triangl brožura 31 A141 Ohnivý kruh ozvena ticha Hupka Gustáv Ars stigmy ks A142 Ochrana zdravotně postižených před sexuálním zneužitím Sdružení zdravotně postižených v ČR A143 Olivova dětská léčebna Výroční zpráva A144 Olžiny písně 3 ks A145 O ochraně spotřebitele: praktická příručka se vzory a Zdražil Miloš Linde Praha judikaturou A146 Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému životu: informace o péči o občany se zdr. Hrdá Jana, Šroňková M. Pražská organizace vozíčkářů

7 A147 Osobní asistence: příručka postupů a rad pro klienty Hrdá Jana Pražská organizace vozíčkářů 1997 brožura - 53 A148 Osobní asistence handicapovaným: absolventská práce Lucie Poláková na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální A149 Osvětlení a slabozrakost 48 A150 Otcové - společná cesta Schmitt Paul, Armenta- Společnost pro ranou péči 2004 brožura 47 2 ks Schmitt Fernanda A151 Pavla Francová: katalog k výtvarné tvorbě autorky Okamžik o ks A152 Per Musicam Aequo Kyndrová Dana ks A153 Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné příslušníky: průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele Tamara Tošnerová Ambulance pro poruchy paměti A154 Pohádky na celý večer a pro celou rodinu Dvořák Pavel Nakolenězdat 1991 brožura - 2 ks 27 A155 Pohled do hrnce uprchlíka / A glance in a refugee s Český helsinský výbor brožura cooking pot A156 Pohled do hrnce uprchlíka / A glance in a refugee s Český helsinský výbor 2002 brožura cooking pot II. A157 Pomoc nevidomým: zpráva z praxe na Vysoké škole J. A. Kubantová Marcela 15 Komenského A158 Občanský zákon s komentářem, Zákon o živnostenských Poradce úřadech A159 Pracovní uplatnění zrakově postižených osob Čálek Oldřich Státní pedagogické nakladatelství A160 Praktická personalistika v otázkách a odpovědích Kahle Bohuslav Nakladatelství Pragoeduca A161 Praktický průvodce programem Dobrovolníci v nemocnicích FN Motol, Národní dobrovolnické centrum Hestia 2004 (šano A162 Praktický průvodce programem Dobrovolníci v nemocnicích FN Motol, Národní dobrovolnické centrum Hestia n) 2005 (šano n) A163 Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží Kutý Jan Sdružení mladých ochránců přírody 2001, 2002 brožura - 2 ks 90 A164 Pražský sysel Michálek Miroslav Okamžik o ks A165 Prázdniny se šlehačkou: malá ilustrovaná čítanka Hora Petr a kolektiv Mladá fronta A166 Programové prohlášení Obvodní rady městské části brožura 16 Praha 7 pro volební období A167 Prosím, pomoz mi! 1993 brožura - 8 A168 Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených Wiener Pavel Aviceum ks

8 A169 Prst, který se nikdy nedotkne Fischerová Daniela nakladatelství Hynek A170 Průvodce: rodina a škola, volný čas a integrace mladých Marková K., Krump L., Užitečný život lidí s tělesným Jonáš M. A171 Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA 2003 brožura - 2 ks 35 A172 Kdo je kdo v obci spisovatelů Obec spisovatelů 2005 A173 Přehled základních sociálněprávních informací pro Ptáčník Pavel Centrum sociálně právního 2001 nevidomé a slabozraké občany poradenství SONS A174 Přehled základních sociálněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany Ptáčník Pavel Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 2001 Příručka pečovatele: starší dlouhodobě nemocný člověk Ambulance pro poruchy paměti 1998 brožura - 2 ks A175 A176 rodině - a co dál Příručka pečovatele: starší dlouhodobě nemocný člověk rodině - a co dál 63 Ambulance pro poruchy paměti 2002 brožura (kroužková vazba) A177 Příručka pro přepis textů do bodového písma I. Gonzúrová Wanda Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana A178 Příručka pro přepis textů do bodového písma II. Gonzúrová Wanda Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana A179 Příručka pro přepis textů do bodového písma III. Gonzúrová Wanda Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (kroužková vazba) (kroužková vazba) A180 Příručka pro přepis textů do bodového písma IV. Gonzúrová Wanda Knihovna a tiskárna pro nevidomé K E. Macana (kroužková vazba) A181 Psychoanalýza a náboženství Fromm Erich Aurora A182 Psychohygiena a dobrovolnictví Hrdá Jana Učební materiál "Vzdělávací modul pro pracovníky v oblasti sociální péče" A Psychohry: moderní společenské hry s psychologickou Bakalář Eduard Mladá Fronta tematikou A184 Psychohry 2 Bakalář Eduard Vyšehrad A185 Psychologie handicapu Vágnerová M., Hadj- Karolinum Moussová Z., Štech S. A186 Psychologie nemocných a zdravotně postižených 161 stran A187 Psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová M. Portál A188 Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace Jesenský Ján Společnost nevidomých a ks slabozrakých v ČR A189 Revolver Revue č. 54 z roku 2004 Společnost pro Revolver Revue ks

9 A190 Ročenka 2000 Gymnázium, OA a Obchodní škola pro zrakově postiženou mládež A191 Rodinný sjezd Kraus Ivan Academia A192 Rýmy pro Adélku Dvořák Pavel SNS 1996 brožura 27 A193 Rytíři naděje Nouza Jan Avicenum Řízek na severozápadě A194 A195 A196 Řízení lidských zdrojů: sborník vybraných materiálů specializačního kurzu "Řízení neziskových organizací" Řízení neziskové organizace: sborník vybraných materiálů specializačního kurzu "Řízení nezisk. organizací" A197 Samostatnost zrakově postižených v kuchyni Ličková Viera, Ličko Ján Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR Agnes Agnes A198 S bílou holí Krchňák Rudolf Podpůrný spolek samostatných 1948 slepců v Brně A199 S bílou holí Krchňák Rudolf Typos A200 S bílou holí I: příběhy nevidomých Medveďová Jiřina Zlín brožurka 28 A201 S bílou holí: příběhy nevidomých Medvěďová Jiřina (sestavila) 2004 A202 Sexualita ve stáří Ambulance pro poruchy paměti 1998 brožura 2 ks A203 Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou Kaplan A. a kolektiv Portál A204 S kloboukem na nepřítele Kalabisová J. Okamžik o ks A205 Slabikář a čítanka Braillova bodového písma pro dospělé Tyfloservis nevidomé A206 Slova znění Schmidtová Eva A brožura 32 A207 Slovník cizích slov Klimeš Lumír Státní pedagogické nakladatelství A208 Slovník českých spisovatelů Menclová a kolektiv Libri A209 Slovník zakázaných autorů Brabec J. a kolektiv SPN A210 Slovník znakové řeči Horizont 1998 Slovníky A211 Sluchové vnímání u zrakově postižených Keblová A. Septima 1999 brožura 30 2 ks A212 Sme medzi vami: stretnutie so zrakovo postinutým Únia nevidiacich a slabozrakých 2001 brožura 26 2 ks človekom Slovenska A213 Sociální psychologie / Sociálna psychológia Výrost Josef, Slaměník Ivan ISV - nakladatelství ks

10 A214 Soros o Sorosovi: zůstat na vrcholu křivky Soros G, Wien B., Kalligram Doplněk Koenenová K. A215 Současná poezie 2004 King , formát A6 A216 Správa daní ve vzorech aneb jak lépe komunikovat s Linde Praha finančními úřady A217 Spřátelte se s výtvarnými projekty Janda Jiří Tereza A218 Stanovy a seznam členů Obce spisovatelů A219 Stručný přehled učiva pro praktickou část výcviku asistentů prostor. orientace a samost. pohybu zr. postiž. Společnost nevidomých a slabozrakých 1995 brožura ks A220 Kdo to má všechno číst Gruber David Gruber 1991 brožura 280 A221 Svatvečer Jaroš Stáňa Český slepecký tisk ks A222 A223 Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině: průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele Tošnerová Tamara (zpracovala) Ambulance pro poruchy paměti, Ústav lékařské etiky 3. LF UK Praha 2002 brožura 60 Štěstí jménem Zuzanka: zpověď maminky Švihálek Milan Tilia handicapovaného dítěte A224 Te Deum Nerková Delicie ks Telefonujte profesionálně: jak vést úspěšné telefonické Backwinkel Holger, Sturtz Grada Publishing A225 A226 rozhovory Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi Peter Campbellová Jean Portál A227 Terezčiny pohádky Janáčková T. MC nakladatelství A228 To nejdůležitější v životě Urban Hal Portál A229 Tvar jiného ticha Šuranská Pavla A230 Tyflografické výzkumy a studie Jesenský Ján A231 Tyflologické listy Tyfloservis 1998 A232 Tyflopedický lexikon jmenný Smýkal Josef Slepecké muzeum v Brně A233 Tyflologické minimum a základy komplexního zabezpečení zr. postižených: učební texty ústřední školy svazu invalidů Jesenský Ján ks A234 A235 A236 Uvedení do rehabilitace: učební texty ústřední školy svazu Jesenský Ján, Pfeiffer J invalidů 4 Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a Nöllke Claudia Grada Publishing působivě prezentovat V době zármutku: těm, kteří ztratili blízkého člověka, těm, Cesta domů 2004 brožura 28 2 ks kteří je provázejí

11 A237 Večery při svíčce Lichtenberg Georg Christoph Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění A238 Vedení lidí, týmů a firem Plamínek Jiří Grada Publishing A239 Velikému synu Jugoslávie Český slepecký tisk 1936 A240 Veverčák a mravenec Tellegen Toon Cinemax A241 V hlavě čtyři roztoči Michálek Miroslav Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR A242 Vítejte v éteru Brůhová Daniela Nadační fond Dobrý soused A243 Vybíjená Viewegh Michal Petrov A244 Vybrané přednášky z defektologie: učební texty ústřední Jesenský Ján školy svazu invalidů 3 A245 Výchova dětí v neúplné rodině Márová, Matějček, Státní pedagogické nakladatelství A246 Výchova dospívající zrakově postižené mládeže k samostatnosti Radvanová Praha Čálek Oldřich ÚV Svazu invalidů v ČSR A247 Vyprávění člověka Kuffnerského Zgublačenko Mnoháček Pampeliška brožura 48 2 ks A248 Průvodce fondy EU pro neziskové organizace NROS ks A249 Výstava pro všechny: i pro ty, kteří nemohou výtvarné 1998 brožura 4 ks umění vnímat očima A250 Vše o přijímacím pohovoru: jak poznat druhou stranu Matějka Marek, Vidlař Pavel Grada A251 Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených Čálek Oldřich, Cerha Josef, Holubář Zdeněk Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR ks A252 Vývoj slepeckého tisku v našich zemích Digrin Ladislav Společnost nevidomých a 1993 slabozrakých v ČR A253 Za zeptání nic nedáte aneb jak vidím svět, když nevidím Francová Pavla Okamžik o ks brožura A254 Začínáme: jak založit svépomocné skupiny a rozběhnout Česká společnost pro duševní zdraví brožura 40 jejich činnost A255 Základní pracovně právní informace pro nevidomé a Čulík Štefan Sjednocená organizace nevidomých 1997 slabozraké občany a slabozrakých ČR A256 Základy arteterapie Šicková-Fabrici J. Portál A257 Zákon o sociálních službách 2006 A258 Zaměstnání zdravotně postižených s vlastním zaměřením Sdružení zdravotně postižených v ČR na transformující se země A259 Zdeněk Matějček: naděje není v kouzlech (rozhovor) Jandourek J., Elblová M., Portál A260 Znáte nás? Sborník výstavy (+ adresář poskytovatelů zdravotně sociálních služeb v Praze 8) Chvátalová H.

12 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A261 Zlatý fond her Čálek a kolektiv Mladá Fronta A262 Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem Moravcová Dagmar Triton A263 Z literární tvorby zrakově postižených ks A264 Zvířata v domovech nejen pro seniory: příručka pro návštěvní programy, držení a chování zvířat HESTIA 1999 brožura 39 A265 Železnice 99...od začátku do konce Jonáš M. Užitečný život o A266 Žít zakázáno Ján Rakytka Vlastním nákladem ks A267 Život bez bariér: projekty a rekonstrukce Filipiová Daniela Grada A268 Život v prostoru svobody, bezpečí a práva: justice a Ministerstvo vnitra 2002 brožura 40 vnitřní věci v EU A269 čřččččččččččččččč Český slepecký tisk 1947 brožura 19 3 ks A270 XXXIII. výroční zpráva spolku Český slepecký tisk za rok 1947 Český slepecký tisk 1948 brožura 15 A let časopisu pro nevidomé Zora SONS 1997 brožura 56 A272 Od paragrafů k lidem SKOK 2007 brožura 76 A273 Nápadník Liga za práva vozíčkářů 2007 brožura 183 A Veletrh neziskových organizací Forum katalog 190 A275 Neznalost zákona neomlouvá Jahelka Ivo, Benátčanová Pavla KS 8 ks 8 ks 3 ks 2ks Motto A276 Ustvarjalnost ne pozna temé Padežnik Stane Nova Orbita A277 Využití dobrovolníků v nemocnicích Novotný Michal, Stará Ivana Hestia A278 Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Hutař Jan, Krása Václav NRZP ČR A cvičení pro děti raného věku Strassmeier Walter Portál A280 Osobní asistence Hrdá Jana POV 34 A281 Na ruce si nevidím Schindlerová Olga Okamžik A282 Bosé nohy ve vesmíru Varská Anna Volvox Globator A283 Můj Iktus Kasa Miroslav Miroslav Kasa A284 Mainstreaming sociálnícho začleňování SKOK ks A285 Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů SKOK a poskytovatelů A286 Dobrovolnictví - ochrana před sociálním vyloučením Hestia ks

13 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A287 Sochy - Peter Pavelek o Slepíši ks A288 Ordinary people doing extraordinary things Hestia A289 Cesty k účinnému fundraisingu Spiralis A290 Tváří v tvář Honey Peter Grada A291 Amor na útěku Nouza Jan Okamžik A292 Básně Haken Petr Okamžik A293 Inspirátor úspěšného vedoucího - komplexní manažerský Vácha Stanislav Eurovia 129 know-how A294 Pravdy a pocity, Sedmý den Nerková Delicie Vlastním nákladem k A295 Osobní informačmí systém Gruber David Gruber A296 Jak uspět při přijímacím pohovoru Monnet Béatrice Grada A297 Vzdělávání hluchoslepých 1 Ludíková Libuše Scientia A298 Vzpomínky psané ve tmě Mészáros Anton Bolit B-press A299 Sám sobě manželským poradcem Capponi Věra, Novák Grada Tomáš A300 Synergetický management Plamínek Jiří Argo A301 S bílou holí III sestavila Medveďová Jiřina 32 A302 S bílou holí V sestavila Medveďová Jiřina 32 A303 S bílou holí VII sestavila Medveďová Jiřina 32 A304 Jak připravit dobrou prezentaci Hindle Tim Slovart 72s A305 Díváme se rukama - seznamte se s archeologií ks A306 Manager je odoborník, management je odbornost Hospodářová, Ivana a spol. ICN s 2 ks A307 Vedení týmů - Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat Krüger, Wofgang Grada ks pracovní tým A308 Manuál implementace standardů kvality v terénních Skok s 2 ks sociálních službách A309 Projekt není problém (vzdělávací program - workshopy) Adra s 2 ks A310 Projekt není problém (vzdělávací program - teoretické Adra s 2 ks semináře) A311 Praktická výchova zrakově postižených Wiener Pavel UK IRZP UK FHS A312 Terapie zrakového handicapu Wiener Pavel, Rucká Renata A313 Prostorová orientace zrakově postižených Wiener Pavel, Rucká Renata UK IRZP UK FHS UK IRZP UK FHS A tipů pro úspěšné vedení lidí Laufer Hartmut Grada publishing A315 Eliška příběh hluchoslepé holčičky Jarníková Ivana Společnost pro ranou péči KS

14 A316 Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním Hutař Jan, JUDr. Národní rada osob se zdravotním A317 Sexuální výchova dětí se zrakovým - Škutová Daniela Univerzita Palackého v Olomouci Předškolní a mladší školní věk A318 Nevidomé dítě v péči rodinné Doskočil Jaromír Melantrich A319 Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým Matysková Kateřina Okamžik ks A320 Dopisy Janě (publikace s informacemi pro všchny lidi SPMP pečující o osoby s mentálním ) A321 Bílé hole Svárovský Miloš, Macháček Svárovský, r.o., Tyfloservis ks Pavel A322 Dobrovolníci v nemocnicích (metodický manuál pro zdrav. Novotný Michal, Stará Ivana Hestia a soc. zařízení) a kol. A323 "Příběh o Sunnym" (o Downově syndromu pro rodiče a Balasundaram, Pramila SPMP veřejnost) A324 Handicap v příbězích Slunečnice A325 Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých Schindlerová Olga a kol. Tyfloservis A326 Z rukopisného odkazu (Články k problematice ztráty Souček Jan SONS zraku a osobnosti nevidomého) A327 Desatero pro lepší komunikaci zdrav. pracovníků s Národní rada osob se zdravotním pacienty se zdrav. A328 Šumavský romantik (básně) Škach Karel 12 2 ks A329 Nová arteterapie v psychopedii Klivar Miroslav A. Drábek Balt-East A330 Služby pro lepší život lidí s mentálním a kombinovaným POHODA A331 Poradenství pro uživatele sociálních služeb Národní rada osob se zdravotním A332 Deset let naděje Naděje A333 Základní informace o podpoře pro studenty se spec. UK Praha ks Potřebami na UK v Praze A334 Informace pro studenty se spec.potřebami na UK v Praze UK Praha ks A335 Jak komunikovat aneb mám spolužáka se zdravotním Hynková P., Hofmann D., VDV Praha ks Hnátková M. A336 Počítejte s námi! Využijte výhod, které nabízí kolektiv autorů o. Společnost DUHA 48 zaměstnávání lidí se zdr. A337 Odložím to na zítra (Jak si zorganizovat život bez Passig Kathrin, Lobo Portál zbytečného organizování) Sascha A338 Střípky duše (Výbor z básní) Hosnedl Lukáš Metafora

15 A339 Burns Party. Večer s Burnsem. (básně v agličtině a Burns Robert, přeložil Gymn, OA a OŠ pro zrakově 60 předklad do češtiny) kolektiv autorů postiženou mládež v Praze 5 A340 Jak se bránit pracovnímu vyčerpání Potterová Beverly A. Votobia Mezinárodní Úmluva oprávech lidí s (ve SPMP A341 A342 snadném čtení) Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace Kažmierski Tomáš, Pelcl Petr Regionální environmentální centrum ks ČR a CpKP Psychiatrické centrum Praha A343 Efektivita trénování paměti Preiss M., Chrástková D., Steinová D., Vejsadová J. A344 Rádce pacienta (příručka ke zlepšení bezpečí pacienta) MZ ČR A345 Bezbariérová doprava Matuška Jaroslav Institut Jana Pernera s A346 Sociální vyloučení a chudoba (také z pohledu těch, SKOK kterých se týká) Hrubcová D., Pólová Š., Bořkovcová M., Bořkovcová M. A347 Váš nevidomý pacient Michálek Miroslav, Vojtíšek Petr, Vondráčková Jana Okamžik ks A348 ATHENA na cestách (Přístupný cestovní ruch v kostce) KAZUIST CD 3 ks A349 Karel Emanuel Macan Cinger František a kol. KTN A350 Dobrovolníci mění svět (sborník příkladů dobré praxe) Národní institut dětí a mládeže MŠMT ks A351 Jak se žije dětem s po deseti letech Chvátalová H. Portál A352 Nevidomý ve vaší firmě Kavalírová, K. Okamžik ks A353 Speciálněpedagogická podpora osob se ZP se zvláštním zřetelem na rozvoj čichového vnímání Květoňová, L., Šumníková P. PedF UK A354 Slepec Rakytka Ján NF Mathilda ks A355 APOA - výroční zpráva 2011 APOA s A356 Hluchoslepí mezi námi Hlaváčová, J. a kol. LORM ks + A357 CD ČRDM Kdo je kdo: Katalog členských sdružení České rady dětí a mládeže A358 Dělení slov: Slovotvorba v praxi Alois Bauer a kolektiv Nakladatelství Olomouc A359 Slova (z) Duše Eva A. Schmidtová TISK EXPRES A360 Společenská odpovědnost v malých a středních Bergerová M., Šedivý M., Vít Neziskovky.cz, o.p podnicích v Praze P. A361 Podivný autobus Gabriela Marta Gabriela Marta

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Závěrečná zpráva výzkumného úkolu Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Zadavatel: Ministerstvo financí ČR

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více