SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ"

Transkript

1 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A001 Arteterapie se zrakově postiženými Perout Evžen Okamžik A002 Hry ve tmě Bellacová Brigitte Albatros A003 Hluchoslepí mezi námi LORM ks A004 Adresář sociálních služeb 1998 HESTIA A005 Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří Tošnerová Tamara Ambulance pro poruchy paměti A006 Tvoříme s dětmi Hutňanová Zuzana Mladá fronta A007 Ahoj bráško! Bernardinová Eva Rodiče ks A008 Akceptace vady jako produkt sociálních vztahů Čálek Oldřich Svaz invalidů v ČRS ks postiženého jedince A009 Almanach Labyrint 2004: ročenka Labyrint A010 Andělské zvonění 83 2 ks A011 Antologie reedukace zraku 1. díl Jesenský Jan Tyfloinformační agentura Radar Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR ks A012 Axmanova technika hmatového modelování pro Axman Štěpán Slepíši - výukové centrum Axmanovy 2005 str ks zdravotně postižené techniky modelování pro zdr. postižené A014 Bestseller o životě Rucká Renata NUT'S PRODUCTION ks A015 Běžecké lyžování - metodika Valníčková Pavla, Čermák sešit - 6 Karel A016 Bodytalk: řeč těla 245 A017 Cesty s bílou holí Dvořák Pavel Společnost nevidomých a slabozrakých KS 1994 brožurka - 2 ks ks A018 Cesty transformace organizací zrakově postižených Jesenský Ján Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR A019 Co vlastně ti nevidomí dělají? Okamžik o ks A020 Cvičné texty pro reedukační čtení a psaní zrakově Jesenský J. SNS postižených I. A021 Cvičné texty pro reedukační čtení a psaní zrakově Jesenský J. SNS postižených II. A022 Cvičné texty pro reedukační čtení a psaní zrakově Jesenský J. SNS postižených III. A023 Čich a chuť u zrakově postižených Keblová Alena SEPTIMA 1999 brožura - 2 ks A024 Čteme je správně? Honzáková Marie, Honzák Albatros František, Romportl Milan (formát A6) A025 Desatero kontaktu s osobami se zdravotním Olomoucký kraj 2005 brožura 3 ks A026 Detstvo ako sen Rakytka Ján ASCO ks 30

2 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A027 Dějiny literatury jidiš Shmeruk Ch. Votobia A028 Děti z planety D. S. (Downův syndrom) Strusková Olga Nakladelství G plus G A029 Dobrovolníci: obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci HESTIA 2001 brožurka - 24 A030 Dobrovolníci: obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci HESTIA brožurka - 16 A031 Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizaci Tošner J., Sozanská O. Portál A032 Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích Tošner Jiří, Sozanská Olga Portál A033 Dobrovolníci: cenný zdroj Ochman Malgorzata, Jordan John Hopkins University Baltimore 1997 brožura - Pavel 32 A034 Dobrovolníci v neziskových organizacích Kolektiv autorů Informační centrum neziskových 2001 brožurka - organizací 24 A035 Dobrovolníci v zařízeních sociální a zdravotní péče stran 6 ks A036 Dobrovolnictví a dárcovství obnova občanských ctností : sborník z mezinárodní konference Kroměříž 2001 Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha A037 Dobrovolnictví středoškoláků 2003 brožura - 40 A038 Dobrovolníkův první pracovní den: minipříručka pro Vaněčková Stanislava Občanské poradenské středisko, 2005 brožura 17 2 ks neziskové organizace o.p. - Dobrovolnická informační kancelář A039 Dobrý zrak bez brýlí: příručka k odstranění očních vad Vícha František MAJA Ostrava 71 A040 Dokořán: bulletin obce spisovatelů A041 Dokumentace dobrovolnických center a programů: Hestia 2002 studijní materiály pro výcvik koordinátorů dobrovolníků A042 Dotýkejte se, prosím!: průvodce hmatovými projekty Hradilková Tereza, Sdružení Hapestetika A043 Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku A044 Emergentní psychiatrie Brown Tom M., Pullen Ian A045 Sýkorová Vladimíra Květoňová-Švecová Lea Paido M., Scott Allen I. F. Psychoanalytické nakladatelství 1992 Finanční řízení: sborník vybraných materiálů Agnes specializačního kurzu "Řízení neziskových organizací" A046 Finanční zdroje Evropské Unie pro ČR Informační centrum EU 2001 brožura - 20 A047 Focusing Gendlin Fugen T. Portál A048 Gerontopsychiatrie Baštecký J., Kümpel Q., Vojtěchovský M. a kol. Grada Aviceum KS 3 ks

3 A049 Hele - rýmy i zádrhele, slovní hříčky s kolapsíčky, slogany Michálek Miroslav brožura - a gagany a vůbec 87 A050 Hlubší pohled na život Zgublačenko Mnoháček Pampeliška 48 A051 Hmatové modelování - Bible, Betlém Sdružení Slepíši a Ateliér hmatového modelování A052 Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky Jesenský Ján Státní pedagogické nakladatelství Praha 2000 brožura 2 ks A053 Hmat u zrakově postižených Keblová Alena Septima 1999 brožura - 40 A054 Hmatové kresby Francová Pavla Okamžik o pohlednice 3 ks A055 Hovory s rodiči o výchově nevidomého dítěte Smýkal Josef ÚV Svazu invalidů ks A056 Hry a činnosti pro vývoj dítěte s Newman S. Portál A057 Hry pro posílení psychické odolnosti Portmannová R. Portál A058 Hry pro těžce zrakově postižené děti Vachulová Jana, Vachule ÚV Svazu invalidů v ČSR ks Robert a kol. A059 Hry s hudbou a techniky mezikoterapie ve výchově, Šimanovský Z. Portál sociální práci a klinické praxi A060 Humorné příběhy aneb Človíčku, človíčku, žij naplno a Maršálek Jiří Gloria nedej se! A061 Chraňte svůj zrak Pitrová Šárka a kolektiv Grada Avicenum ks A062 ICN: výroční zpráva A063 I dospělí si mohou hrát Bakalář Eduard, Kopský Pressfoto 1987 Vojtěch A064 Informace, kontakty a sociální služby pro seniory Městské centrum sociálních služeb a prevence A065 Informace, kontakty a služby pro osoby se zdravotním Městské centrum sociálních služeb a prevence A066 Informační spisek Spolku nevidomých intelektuálů Homola Jaroslav ks "Macan" A067 Instituce EU Informační centrum EU 2002 brožura - 50 A068 Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob se Plesník V. a kolektiv Reintegra zdravotním zpět do pracovního procesu A069 ISBN - soupis účastníků systému mezinárodního Národní agentura ISBN v ČR standardního číslování knih ISBN v ČR A070 Jak být nablízku: provázení posledními týdny a dny života Cesta domů 2005 brožura 28 A071 Jak funguje Evropská Unie Informační centrum EU brožura ks 2 ks

4 A072 Jak motivovat sebe a své spolupracovníky Niermeyer Rainer, Seyfert Grada Publishing Manuel A073 Jak neztratit nadšení Křivohlavý Jaro Grada Publishing A074 Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku? Čálek Oldřich ÚV Svazu invalidů v ČSR 1987 brožura 29 8 ks A075 Jak slepci píší, čtou a žijí Pilný Jaromír Český slepecký tisk 1940 brožura 16 A076 Jak se dělá kniha Pistorius V. Paseka A077 Jak se žije dětem s Chvátalová H. Portál A078 Jak udělat keramickou sochu Acero Raúl BB/art A079 Jak zvládat stres LaRoche Loretta MOTTO A080 Jóbova zpověď, zpráva o mrtvých Nerková Delicie ks A081 Jsme invalidé Kacanu Eva Mutabene A082 Katalog k výtvarné soutěži Navzájem Okamžik o kroužková vazba A083 Každý běží svou míli kolektiv autorů Okamžik o ks A084 Každý z nás může něco nabídnout - 30 dní pro občanský 1999 sektor A085 Když už jsem se narodil Kučera Ilja ml. Pražská imaginace A086 A087 Když vás trápí někdo blízký: manželské a rodinné vztahy z pohledu psychologa a právníka Když vás trápí někdo blízký: partnerské a rodinné vztahy a jejich krize Kopřiva K., Mach J., Šmolka HESTIA P., Tošner J. Mach J., Šmolka P. Portál A088 Klubíčko Beroun: výroční zpráva za rok brožura A089 Klub zvukové knihy při AudioStory AudioStory 1999 brožura A090 Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ Keblová Alena Septima 1995 brožura 19 A091 Komunita občanská a komunita terapeutická Hartl Pavel Sociologické nakladatelství A092 Komunitní plánování - Věc veřejná Ministerstvo práce a sociálních věcí 2002 brožurka - 15 A093 Koncepce činnosti Sjednocené organizace nevidomých 1998 a slabozrakých ČR A094 Konflikty mezi lidmi Křivohlavý Jaro Portál A095 K partnerským vztahům zdravotně postižených Jesenský J. a kolektiv FVSI 1988 A096 Krizová intervence Vodáčková D. a kolektiv Portál A097 Kuffnerské nářečí Zgublačenko M. Pampeliška brožura 48 2 ks A098 Lidský vztah jako součást profese Kopřiva K. Portál ks

5 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A099 Lepě švihlí tlové: básnický almanach Petrov A100 Leben verboten Rakytka Ján A101 Life Forbidden Rakytka Ján A102 Lži na pohovce Yalom I. D. Portál A103 Malá životní klopýtnutí: o konfliktu, toleranci, bolesti a Eis Zdeněk Portál 165 lásce A104 Malý Labyrint literatury Kudělka Viktor Albatros A105 Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) v České republice kolektiv autorů Asociace Pět P v ČR A106 Metodiky integrace dobrovolnictví v zařízeních pro seniory Domov Sue Ryder Domov sv. Karla Boromejského, Národní dobrovolnické centrum Hestia A107 Metodika výcviku čtení a psaní nevidomých Jesenský J., Čálek O. a kol Společnost nevidomých a A108 slabozrakých KS ks Metodické poznámky k vytváření podmínek pro Dudr Viktor, Lněnička Petr Sjednocené organizace nevidomých ks samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých a slabozrakých ČR A109 Metody a řízení sociální práce Matoušek Oldřich a kolektiv Portál A110 Mezinárodní rok dobrovolníků v ČR MPSV 2001 A111 Mezinárodní soutěže nevidomých a slabozrakých Společenství organizace nevidomých 1995 brožura 45 hudebních interpretů a skladatelů a slabozrakých A112 Mít, nebo být? Fromm Erich Aurora A113 Mladosť ako sen Rakytka Ján Slovenský literárny klub v ČR ks A114 Model výchovné, vzdělávací a poradenské péče pro Svaz postižených civilizačními mládež a dospělé s tělesným a dalším chorobami v ČR A115 Možná sdělení Moravská galerie v Brně 2001 A116 Možnosti poskytování a financování osobní asistence v Marková Lada, Straková Asistence o.s ks Praze Dita A117 Mrkni na mě Michálek Miroslav Zora 1995 brožura A118 Muž, který sázel stromy Giono Jean Tyfloservis brožurka 27 A119 Poradenství aneb Nebojte se zeptat Městské centrum sociálních služeb 2005 A120 Naděje chodí po špičkách Jergl I. Okamžik o ks A121 Naprostá ztráta soudnosti Michálek Miroslav Zora 1999 brožura 77 A122 Naše slepecké tiskárny Československý slepecký tisk 1938 brožura 23 5 ks

6 A123 Návaznost pracovního uplatnění na možnosti vzdělávání Botošová Martina Pedagogická fakulta Univerzity zrakově postižených v ČR Palackého v Olomouci A124 Navzájem: katalog z celostátní výtvarné soutěže zdravotně postižených umělců kolektiv autorů Okamžik o ks A125 Ne tak, ale tak van Dyck Herman Tyfloservis ks A126 Nebyl jsem vyřazen ze života: deník mého syna Frančeová Eva Tauris A127 Neurologie 2 Hrbek J. Avicenum A128 Nevídáno Francová P., Jakeš J., Okamžik o ks Michálek M. A129 Nevídáno - z výtvarné tvorby nevidomých kolektiv autorů Okamžik o ks A13 Barevné vnímání zrakově postižené mládeže: možnosti využití ve výchově vzdělání a rehabilitaci Hofmannová, Heidemarie Společnost nevidomých a slabozrakých A130 Nevidomí známí, neznámí Krchňák Rudolf Společnost nevidomých a slabozrakých ČR ks A131 Nevolníci říše Rakytka Ján A132 Nezaměstnanost jako sociální problém Mareš Petr Sociologické nakladatelství A133 Nicht so sondern so van Dyck Herman 1993 brožura 32 A134 Nová idea pro Evropu Informační centrum EU 2000 brožura 28 A135 Lidské zdroje - výkladový slovník Palán Zdeněk Academia A136 Pravidla českého pravopisu Academia A137 Kapitoly ze speciální pedagogiky Pipeková a spol. Paido A138 Supervize v pomáhajících profesích Hawkins Peter, Shohet Portál 2004 Robin A139 Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci Národní dobrovolnické centrum A140 Oční komplikace při onemocnění cukrovkou a diabetická retinopatie Hestia, Portál Sosna Tomáš Triangl brožura 31 A141 Ohnivý kruh ozvena ticha Hupka Gustáv Ars stigmy ks A142 Ochrana zdravotně postižených před sexuálním zneužitím Sdružení zdravotně postižených v ČR A143 Olivova dětská léčebna Výroční zpráva A144 Olžiny písně 3 ks A145 O ochraně spotřebitele: praktická příručka se vzory a Zdražil Miloš Linde Praha judikaturou A146 Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému životu: informace o péči o občany se zdr. Hrdá Jana, Šroňková M. Pražská organizace vozíčkářů

7 A147 Osobní asistence: příručka postupů a rad pro klienty Hrdá Jana Pražská organizace vozíčkářů 1997 brožura - 53 A148 Osobní asistence handicapovaným: absolventská práce Lucie Poláková na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální A149 Osvětlení a slabozrakost 48 A150 Otcové - společná cesta Schmitt Paul, Armenta- Společnost pro ranou péči 2004 brožura 47 2 ks Schmitt Fernanda A151 Pavla Francová: katalog k výtvarné tvorbě autorky Okamžik o ks A152 Per Musicam Aequo Kyndrová Dana ks A153 Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné příslušníky: průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele Tamara Tošnerová Ambulance pro poruchy paměti A154 Pohádky na celý večer a pro celou rodinu Dvořák Pavel Nakolenězdat 1991 brožura - 2 ks 27 A155 Pohled do hrnce uprchlíka / A glance in a refugee s Český helsinský výbor brožura cooking pot A156 Pohled do hrnce uprchlíka / A glance in a refugee s Český helsinský výbor 2002 brožura cooking pot II. A157 Pomoc nevidomým: zpráva z praxe na Vysoké škole J. A. Kubantová Marcela 15 Komenského A158 Občanský zákon s komentářem, Zákon o živnostenských Poradce úřadech A159 Pracovní uplatnění zrakově postižených osob Čálek Oldřich Státní pedagogické nakladatelství A160 Praktická personalistika v otázkách a odpovědích Kahle Bohuslav Nakladatelství Pragoeduca A161 Praktický průvodce programem Dobrovolníci v nemocnicích FN Motol, Národní dobrovolnické centrum Hestia 2004 (šano A162 Praktický průvodce programem Dobrovolníci v nemocnicích FN Motol, Národní dobrovolnické centrum Hestia n) 2005 (šano n) A163 Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží Kutý Jan Sdružení mladých ochránců přírody 2001, 2002 brožura - 2 ks 90 A164 Pražský sysel Michálek Miroslav Okamžik o ks A165 Prázdniny se šlehačkou: malá ilustrovaná čítanka Hora Petr a kolektiv Mladá fronta A166 Programové prohlášení Obvodní rady městské části brožura 16 Praha 7 pro volební období A167 Prosím, pomoz mi! 1993 brožura - 8 A168 Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených Wiener Pavel Aviceum ks

8 A169 Prst, který se nikdy nedotkne Fischerová Daniela nakladatelství Hynek A170 Průvodce: rodina a škola, volný čas a integrace mladých Marková K., Krump L., Užitečný život lidí s tělesným Jonáš M. A171 Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA 2003 brožura - 2 ks 35 A172 Kdo je kdo v obci spisovatelů Obec spisovatelů 2005 A173 Přehled základních sociálněprávních informací pro Ptáčník Pavel Centrum sociálně právního 2001 nevidomé a slabozraké občany poradenství SONS A174 Přehled základních sociálněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany Ptáčník Pavel Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 2001 Příručka pečovatele: starší dlouhodobě nemocný člověk Ambulance pro poruchy paměti 1998 brožura - 2 ks A175 A176 rodině - a co dál Příručka pečovatele: starší dlouhodobě nemocný člověk rodině - a co dál 63 Ambulance pro poruchy paměti 2002 brožura (kroužková vazba) A177 Příručka pro přepis textů do bodového písma I. Gonzúrová Wanda Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana A178 Příručka pro přepis textů do bodového písma II. Gonzúrová Wanda Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana A179 Příručka pro přepis textů do bodového písma III. Gonzúrová Wanda Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (kroužková vazba) (kroužková vazba) A180 Příručka pro přepis textů do bodového písma IV. Gonzúrová Wanda Knihovna a tiskárna pro nevidomé K E. Macana (kroužková vazba) A181 Psychoanalýza a náboženství Fromm Erich Aurora A182 Psychohygiena a dobrovolnictví Hrdá Jana Učební materiál "Vzdělávací modul pro pracovníky v oblasti sociální péče" A Psychohry: moderní společenské hry s psychologickou Bakalář Eduard Mladá Fronta tematikou A184 Psychohry 2 Bakalář Eduard Vyšehrad A185 Psychologie handicapu Vágnerová M., Hadj- Karolinum Moussová Z., Štech S. A186 Psychologie nemocných a zdravotně postižených 161 stran A187 Psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová M. Portál A188 Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace Jesenský Ján Společnost nevidomých a ks slabozrakých v ČR A189 Revolver Revue č. 54 z roku 2004 Společnost pro Revolver Revue ks

9 A190 Ročenka 2000 Gymnázium, OA a Obchodní škola pro zrakově postiženou mládež A191 Rodinný sjezd Kraus Ivan Academia A192 Rýmy pro Adélku Dvořák Pavel SNS 1996 brožura 27 A193 Rytíři naděje Nouza Jan Avicenum Řízek na severozápadě A194 A195 A196 Řízení lidských zdrojů: sborník vybraných materiálů specializačního kurzu "Řízení neziskových organizací" Řízení neziskové organizace: sborník vybraných materiálů specializačního kurzu "Řízení nezisk. organizací" A197 Samostatnost zrakově postižených v kuchyni Ličková Viera, Ličko Ján Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR Agnes Agnes A198 S bílou holí Krchňák Rudolf Podpůrný spolek samostatných 1948 slepců v Brně A199 S bílou holí Krchňák Rudolf Typos A200 S bílou holí I: příběhy nevidomých Medveďová Jiřina Zlín brožurka 28 A201 S bílou holí: příběhy nevidomých Medvěďová Jiřina (sestavila) 2004 A202 Sexualita ve stáří Ambulance pro poruchy paměti 1998 brožura 2 ks A203 Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou Kaplan A. a kolektiv Portál A204 S kloboukem na nepřítele Kalabisová J. Okamžik o ks A205 Slabikář a čítanka Braillova bodového písma pro dospělé Tyfloservis nevidomé A206 Slova znění Schmidtová Eva A brožura 32 A207 Slovník cizích slov Klimeš Lumír Státní pedagogické nakladatelství A208 Slovník českých spisovatelů Menclová a kolektiv Libri A209 Slovník zakázaných autorů Brabec J. a kolektiv SPN A210 Slovník znakové řeči Horizont 1998 Slovníky A211 Sluchové vnímání u zrakově postižených Keblová A. Septima 1999 brožura 30 2 ks A212 Sme medzi vami: stretnutie so zrakovo postinutým Únia nevidiacich a slabozrakých 2001 brožura 26 2 ks človekom Slovenska A213 Sociální psychologie / Sociálna psychológia Výrost Josef, Slaměník Ivan ISV - nakladatelství ks

10 A214 Soros o Sorosovi: zůstat na vrcholu křivky Soros G, Wien B., Kalligram Doplněk Koenenová K. A215 Současná poezie 2004 King , formát A6 A216 Správa daní ve vzorech aneb jak lépe komunikovat s Linde Praha finančními úřady A217 Spřátelte se s výtvarnými projekty Janda Jiří Tereza A218 Stanovy a seznam členů Obce spisovatelů A219 Stručný přehled učiva pro praktickou část výcviku asistentů prostor. orientace a samost. pohybu zr. postiž. Společnost nevidomých a slabozrakých 1995 brožura ks A220 Kdo to má všechno číst Gruber David Gruber 1991 brožura 280 A221 Svatvečer Jaroš Stáňa Český slepecký tisk ks A222 A223 Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině: průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele Tošnerová Tamara (zpracovala) Ambulance pro poruchy paměti, Ústav lékařské etiky 3. LF UK Praha 2002 brožura 60 Štěstí jménem Zuzanka: zpověď maminky Švihálek Milan Tilia handicapovaného dítěte A224 Te Deum Nerková Delicie ks Telefonujte profesionálně: jak vést úspěšné telefonické Backwinkel Holger, Sturtz Grada Publishing A225 A226 rozhovory Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi Peter Campbellová Jean Portál A227 Terezčiny pohádky Janáčková T. MC nakladatelství A228 To nejdůležitější v životě Urban Hal Portál A229 Tvar jiného ticha Šuranská Pavla A230 Tyflografické výzkumy a studie Jesenský Ján A231 Tyflologické listy Tyfloservis 1998 A232 Tyflopedický lexikon jmenný Smýkal Josef Slepecké muzeum v Brně A233 Tyflologické minimum a základy komplexního zabezpečení zr. postižených: učební texty ústřední školy svazu invalidů Jesenský Ján ks A234 A235 A236 Uvedení do rehabilitace: učební texty ústřední školy svazu Jesenský Ján, Pfeiffer J invalidů 4 Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a Nöllke Claudia Grada Publishing působivě prezentovat V době zármutku: těm, kteří ztratili blízkého člověka, těm, Cesta domů 2004 brožura 28 2 ks kteří je provázejí

11 A237 Večery při svíčce Lichtenberg Georg Christoph Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění A238 Vedení lidí, týmů a firem Plamínek Jiří Grada Publishing A239 Velikému synu Jugoslávie Český slepecký tisk 1936 A240 Veverčák a mravenec Tellegen Toon Cinemax A241 V hlavě čtyři roztoči Michálek Miroslav Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR A242 Vítejte v éteru Brůhová Daniela Nadační fond Dobrý soused A243 Vybíjená Viewegh Michal Petrov A244 Vybrané přednášky z defektologie: učební texty ústřední Jesenský Ján školy svazu invalidů 3 A245 Výchova dětí v neúplné rodině Márová, Matějček, Státní pedagogické nakladatelství A246 Výchova dospívající zrakově postižené mládeže k samostatnosti Radvanová Praha Čálek Oldřich ÚV Svazu invalidů v ČSR A247 Vyprávění člověka Kuffnerského Zgublačenko Mnoháček Pampeliška brožura 48 2 ks A248 Průvodce fondy EU pro neziskové organizace NROS ks A249 Výstava pro všechny: i pro ty, kteří nemohou výtvarné 1998 brožura 4 ks umění vnímat očima A250 Vše o přijímacím pohovoru: jak poznat druhou stranu Matějka Marek, Vidlař Pavel Grada A251 Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených Čálek Oldřich, Cerha Josef, Holubář Zdeněk Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR ks A252 Vývoj slepeckého tisku v našich zemích Digrin Ladislav Společnost nevidomých a 1993 slabozrakých v ČR A253 Za zeptání nic nedáte aneb jak vidím svět, když nevidím Francová Pavla Okamžik o ks brožura A254 Začínáme: jak založit svépomocné skupiny a rozběhnout Česká společnost pro duševní zdraví brožura 40 jejich činnost A255 Základní pracovně právní informace pro nevidomé a Čulík Štefan Sjednocená organizace nevidomých 1997 slabozraké občany a slabozrakých ČR A256 Základy arteterapie Šicková-Fabrici J. Portál A257 Zákon o sociálních službách 2006 A258 Zaměstnání zdravotně postižených s vlastním zaměřením Sdružení zdravotně postižených v ČR na transformující se země A259 Zdeněk Matějček: naděje není v kouzlech (rozhovor) Jandourek J., Elblová M., Portál A260 Znáte nás? Sborník výstavy (+ adresář poskytovatelů zdravotně sociálních služeb v Praze 8) Chvátalová H.

12 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A261 Zlatý fond her Čálek a kolektiv Mladá Fronta A262 Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem Moravcová Dagmar Triton A263 Z literární tvorby zrakově postižených ks A264 Zvířata v domovech nejen pro seniory: příručka pro návštěvní programy, držení a chování zvířat HESTIA 1999 brožura 39 A265 Železnice 99...od začátku do konce Jonáš M. Užitečný život o A266 Žít zakázáno Ján Rakytka Vlastním nákladem ks A267 Život bez bariér: projekty a rekonstrukce Filipiová Daniela Grada A268 Život v prostoru svobody, bezpečí a práva: justice a Ministerstvo vnitra 2002 brožura 40 vnitřní věci v EU A269 čřččččččččččččččč Český slepecký tisk 1947 brožura 19 3 ks A270 XXXIII. výroční zpráva spolku Český slepecký tisk za rok 1947 Český slepecký tisk 1948 brožura 15 A let časopisu pro nevidomé Zora SONS 1997 brožura 56 A272 Od paragrafů k lidem SKOK 2007 brožura 76 A273 Nápadník Liga za práva vozíčkářů 2007 brožura 183 A Veletrh neziskových organizací Forum katalog 190 A275 Neznalost zákona neomlouvá Jahelka Ivo, Benátčanová Pavla KS 8 ks 8 ks 3 ks 2ks Motto A276 Ustvarjalnost ne pozna temé Padežnik Stane Nova Orbita A277 Využití dobrovolníků v nemocnicích Novotný Michal, Stará Ivana Hestia A278 Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Hutař Jan, Krása Václav NRZP ČR A cvičení pro děti raného věku Strassmeier Walter Portál A280 Osobní asistence Hrdá Jana POV 34 A281 Na ruce si nevidím Schindlerová Olga Okamžik A282 Bosé nohy ve vesmíru Varská Anna Volvox Globator A283 Můj Iktus Kasa Miroslav Miroslav Kasa A284 Mainstreaming sociálnícho začleňování SKOK ks A285 Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů SKOK a poskytovatelů A286 Dobrovolnictví - ochrana před sociálním vyloučením Hestia ks

13 SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A287 Sochy - Peter Pavelek o Slepíši ks A288 Ordinary people doing extraordinary things Hestia A289 Cesty k účinnému fundraisingu Spiralis A290 Tváří v tvář Honey Peter Grada A291 Amor na útěku Nouza Jan Okamžik A292 Básně Haken Petr Okamžik A293 Inspirátor úspěšného vedoucího - komplexní manažerský Vácha Stanislav Eurovia 129 know-how A294 Pravdy a pocity, Sedmý den Nerková Delicie Vlastním nákladem k A295 Osobní informačmí systém Gruber David Gruber A296 Jak uspět při přijímacím pohovoru Monnet Béatrice Grada A297 Vzdělávání hluchoslepých 1 Ludíková Libuše Scientia A298 Vzpomínky psané ve tmě Mészáros Anton Bolit B-press A299 Sám sobě manželským poradcem Capponi Věra, Novák Grada Tomáš A300 Synergetický management Plamínek Jiří Argo A301 S bílou holí III sestavila Medveďová Jiřina 32 A302 S bílou holí V sestavila Medveďová Jiřina 32 A303 S bílou holí VII sestavila Medveďová Jiřina 32 A304 Jak připravit dobrou prezentaci Hindle Tim Slovart 72s A305 Díváme se rukama - seznamte se s archeologií ks A306 Manager je odoborník, management je odbornost Hospodářová, Ivana a spol. ICN s 2 ks A307 Vedení týmů - Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat Krüger, Wofgang Grada ks pracovní tým A308 Manuál implementace standardů kvality v terénních Skok s 2 ks sociálních službách A309 Projekt není problém (vzdělávací program - workshopy) Adra s 2 ks A310 Projekt není problém (vzdělávací program - teoretické Adra s 2 ks semináře) A311 Praktická výchova zrakově postižených Wiener Pavel UK IRZP UK FHS A312 Terapie zrakového handicapu Wiener Pavel, Rucká Renata A313 Prostorová orientace zrakově postižených Wiener Pavel, Rucká Renata UK IRZP UK FHS UK IRZP UK FHS A tipů pro úspěšné vedení lidí Laufer Hartmut Grada publishing A315 Eliška příběh hluchoslepé holčičky Jarníková Ivana Společnost pro ranou péči KS

14 A316 Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním Hutař Jan, JUDr. Národní rada osob se zdravotním A317 Sexuální výchova dětí se zrakovým - Škutová Daniela Univerzita Palackého v Olomouci Předškolní a mladší školní věk A318 Nevidomé dítě v péči rodinné Doskočil Jaromír Melantrich A319 Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým Matysková Kateřina Okamžik ks A320 Dopisy Janě (publikace s informacemi pro všchny lidi SPMP pečující o osoby s mentálním ) A321 Bílé hole Svárovský Miloš, Macháček Svárovský, r.o., Tyfloservis ks Pavel A322 Dobrovolníci v nemocnicích (metodický manuál pro zdrav. Novotný Michal, Stará Ivana Hestia a soc. zařízení) a kol. A323 "Příběh o Sunnym" (o Downově syndromu pro rodiče a Balasundaram, Pramila SPMP veřejnost) A324 Handicap v příbězích Slunečnice A325 Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých Schindlerová Olga a kol. Tyfloservis A326 Z rukopisného odkazu (Články k problematice ztráty Souček Jan SONS zraku a osobnosti nevidomého) A327 Desatero pro lepší komunikaci zdrav. pracovníků s Národní rada osob se zdravotním pacienty se zdrav. A328 Šumavský romantik (básně) Škach Karel 12 2 ks A329 Nová arteterapie v psychopedii Klivar Miroslav A. Drábek Balt-East A330 Služby pro lepší život lidí s mentálním a kombinovaným POHODA A331 Poradenství pro uživatele sociálních služeb Národní rada osob se zdravotním A332 Deset let naděje Naděje A333 Základní informace o podpoře pro studenty se spec. UK Praha ks Potřebami na UK v Praze A334 Informace pro studenty se spec.potřebami na UK v Praze UK Praha ks A335 Jak komunikovat aneb mám spolužáka se zdravotním Hynková P., Hofmann D., VDV Praha ks Hnátková M. A336 Počítejte s námi! Využijte výhod, které nabízí kolektiv autorů o. Společnost DUHA 48 zaměstnávání lidí se zdr. A337 Odložím to na zítra (Jak si zorganizovat život bez Passig Kathrin, Lobo Portál zbytečného organizování) Sascha A338 Střípky duše (Výbor z básní) Hosnedl Lukáš Metafora

15 A339 Burns Party. Večer s Burnsem. (básně v agličtině a Burns Robert, přeložil Gymn, OA a OŠ pro zrakově 60 předklad do češtiny) kolektiv autorů postiženou mládež v Praze 5 A340 Jak se bránit pracovnímu vyčerpání Potterová Beverly A. Votobia Mezinárodní Úmluva oprávech lidí s (ve SPMP A341 A342 snadném čtení) Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace Kažmierski Tomáš, Pelcl Petr Regionální environmentální centrum ks ČR a CpKP Psychiatrické centrum Praha A343 Efektivita trénování paměti Preiss M., Chrástková D., Steinová D., Vejsadová J. A344 Rádce pacienta (příručka ke zlepšení bezpečí pacienta) MZ ČR A345 Bezbariérová doprava Matuška Jaroslav Institut Jana Pernera s A346 Sociální vyloučení a chudoba (také z pohledu těch, SKOK kterých se týká) Hrubcová D., Pólová Š., Bořkovcová M., Bořkovcová M. A347 Váš nevidomý pacient Michálek Miroslav, Vojtíšek Petr, Vondráčková Jana Okamžik ks A348 ATHENA na cestách (Přístupný cestovní ruch v kostce) KAZUIST CD 3 ks A349 Karel Emanuel Macan Cinger František a kol. KTN A350 Dobrovolníci mění svět (sborník příkladů dobré praxe) Národní institut dětí a mládeže MŠMT ks A351 Jak se žije dětem s po deseti letech Chvátalová H. Portál A352 Nevidomý ve vaší firmě Kavalírová, K. Okamžik ks A353 Speciálněpedagogická podpora osob se ZP se zvláštním zřetelem na rozvoj čichového vnímání Květoňová, L., Šumníková P. PedF UK A354 Slepec Rakytka Ján NF Mathilda ks A355 APOA - výroční zpráva 2011 APOA s A356 Hluchoslepí mezi námi Hlaváčová, J. a kol. LORM ks + A357 CD ČRDM Kdo je kdo: Katalog členských sdružení České rady dětí a mládeže A358 Dělení slov: Slovotvorba v praxi Alois Bauer a kolektiv Nakladatelství Olomouc A359 Slova (z) Duše Eva A. Schmidtová TISK EXPRES A360 Společenská odpovědnost v malých a středních Bergerová M., Šedivý M., Vít Neziskovky.cz, o.p podnicích v Praze P. A361 Podivný autobus Gabriela Marta Gabriela Marta

FYZICKÝ POPIS KS TŘÍDĚNÍ Arteterapie se zrakově postiženými. 2005 101 s. 1 ks Zrakové postižení A1 Hry ve tmě

FYZICKÝ POPIS KS TŘÍDĚNÍ Arteterapie se zrakově postiženými. 2005 101 s. 1 ks Zrakové postižení A1 Hry ve tmě Arteterapie se zrakově postiženými 2005 101 s. 1 ks Zrakové postižení A1 Perout Evžen Okamžik Hry ve tmě Albatros 2004 95 s. 1 ks Volnočasové aktivity A2 Bellacová Brigitte Hluchoslepí mezi námi LORM 2003

Více

- 93 - KEBLOVÁ, Alena. Čich a chuť u zrakově postižených. 1. vyd. Praha : Septima, 1999. 32 s. ISBN 80-7216-081-8.

- 93 - KEBLOVÁ, Alena. Čich a chuť u zrakově postižených. 1. vyd. Praha : Septima, 1999. 32 s. ISBN 80-7216-081-8. - 93 - SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY Monografie BERNARD, Patrick, FABRE, Pierre. Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzeí : Muzea pro všechny. [Praha] : Český výbor ICO, 2003. [65] s. ISBN 80-86611-03-5.

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

SEZNAM PUBLIKACÍ. 1. Monografie. Na Poříčí 12, Praha 1 Tel.: +420 224 872 075 Fax: +420 224 872 076 E-mail: info@hest.cz

SEZNAM PUBLIKACÍ. 1. Monografie. Na Poříčí 12, Praha 1 Tel.: +420 224 872 075 Fax: +420 224 872 076 E-mail: info@hest.cz SEZNAM PUBLIKACÍ Na Poříčí 12, Praha 1 Tel.: +420 224 872 075 Fax: +420 224 872 076 E-mail: info@hest.cz 1. Monografie 1. Překlad z rakouského. originálu: Název: Zvířata v domovech nejen pro seniory Příručka

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 Oblast: SOCIÁLNÍ

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 Oblast: SOCIÁLNÍ Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 GSO-001/08 Dětské centrum 1990 denní stacionář Olomouc-Topolany, PSČ 772 00, Nedbalova 36/27 služby pro občany IČ:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP K obhajobám se dostavte 20 minut před určeným časem. Technika k dispozici nebude. 23.5.2016 učebna 129 - přízemí Jméno studenta Název práce 8

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel Tab. č. 34 GSO-001/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc ANO Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 00 IČ: 75095009 Registrovaná sociální služba raná péče 264 978 60 000 22,64 0 204 978 15 000 35 000 GSO-002/15

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 215 Evidenční číslo GSO-1/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 : 75959 Registrovaná

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Věra Linhartová, podzim 2013 Zrakové postižení omezení příjmu vizuálních informací ztížení příjmu vizuálních informací vliv na celou osobnost, psychický vývoj i fyzický

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Pilíře Vlastní zážitky k pochopení těch, kterým chceme připravit služby na míru Komunikace Sdílení

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100 Strana 1 Seznam akcí schválených k financování včetně výše dotace s dobou uznatelnosti nákladů od data podání žádosti maximálně do 30. 4. 2008 AKCE GS SROP, opatření 3.2-4. kolo výzvy e SF AKCE SCHVÁLENÉ

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Příjmení, titul Jméno E-mailová adresa Organizace Baštecká, PhDr., Baxová, Mgr. Bednář, Mgr., Brožová, PaedDr. Čermák, Bc. Dragomirecká, PhDr., Bohumila Pavla Martin Miloslav

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Dotace VÚA senioři 1. kolo na rok 2016 projekty doporučené k podpoře. Rozpočet projektu na r na r. 2016

Dotace VÚA senioři 1. kolo na rok 2016 projekty doporučené k podpoře. Rozpočet projektu na r na r. 2016 po 1-3 9000 ADRA, o.p.s. Dobrovolnická centra ADRA aktivizují seniory prostřednictvím dobrovolníků 4 986 840 1 029 472 1 029 472 99 ANO 983 146 1-3 9010 Cesta domů, z. ú. Dříve vyslovená přání v České

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--) 1. Svaz neslyšících a nedoslých. v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 10.000,-- 4.000,-- 7. denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených 2. Moravskoslezská unie neslyšících

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

DÍTĚ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ VE ŠKOLE

DÍTĚ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ VE ŠKOLE Seznam titulů Ev. číslo Autor Název Vydalo Č/2015/029 MOJE PSYCHOLOGIE 2/2008 Rok vydání K/2015/024 AGENTURA INFOA NAJDI MŮJ DOMEČEK GRAFOBAL 978-80-7240-415-5 K/2015/016 ANDERLIKOVÁ LORE CESTA K INKLUZI

Více

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce Dopolední blok Předsedající dopoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, MBA, Bc. Andrea

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz 4 Problematické situace v péči o seniory PhDr. Martina Venglářová PROBLEMATICKÉ SITUACE V PÉČI O SENIORY Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky

Více

Jiří Tošner

Jiří Tošner HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 tel.: 224 872 075 e-mail: info@hest.cz www.hest.cz, www.dobrovolnik.cz Dobrovolnictví v komunitě - - cesta k občanské soudržnosti

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry v knihovnách, bariéry v nás Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry architektonické orientační komunikační Rovný přístup k informacím v knihovně pro všechny Listina základních lidských

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory. Listopad 2013

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory. Listopad 2013 PEČUJ DOMA Projekt pro rodinné pečující o seniory Listopad 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické Obnovila svou činnost v červnu 1989. Angažuje se v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a pastorační.

Více

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Cíle a smysl sociální práce v Česku v posledních 25 letech jejího vývoje

Cíle a smysl sociální práce v Česku v posledních 25 letech jejího vývoje Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Workshop SP CSR. Přednášející: ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. Organizace: Ostravská univerzita

Workshop SP CSR. Přednášející: ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. Organizace: Ostravská univerzita Workshop SP CSR j Přednášející: ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. Organizace: Ostravská univerzita Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více