zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zaměstnávání osob se zdravotním postižením"

Transkript

1 1 INSPIRUJ SE

2

3 zaměstnávání osob se zdravotním postižením

4

5 úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace zaměstnáním, který je financovaný z Evropského sociálního fondu. Tento projekt probíhal od července roku 2012 do prosince roku 2014 v Centru pracovní rehabilitace, Asistence, o.p.s. Snažili jsme se v ní zachytit zejména příklady dobré praxe klientů Asistence, o.p.s., kterým se v průběhu tohoto projektu podařilo najít zaměstnání. Dále shrnuje nejdůležitější legislativu, týkající se zaměstnávání OZP. Celkem si za pomoci pracovních konzultantek v rámci projektu našlo práci 32 klientů Asistence, o.p.s. a 16 lidí s postižením se zapojilo do tréninkového programu grafického studia Maturus, o.p.s. Tento projekt byl zaměřený také na zaměstnavatele, kteří mohli využít finanční příspěvek na proplacení mezd zaměstnanců s postižením po dobu prvních 6ti měsíců. V průběhu projektu se ukázalo, že finanční zvýhodnění není pro zaměstnavatele hlavní motivací při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Věříme, že projekt přinesl užitečné zkušenosti jak zaměstnavatelům, tak i jejich zaměstnancům. Zároveň jsme si však vědomi, že před námi v této oblasti leží ještě velký kus cesty. Doufáme, že v této brožurce najdete hlavní informace, které Vám pomohou při rozhodování ohledně zaměstnávání osob s postižením. Snad Vás příběhy firem a jejich zaměstnanců budou INSPIROVAT.

6 INSPIRUJ SE

7 55 Posláním Asistence, o.p.s. je rozpouštět vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením. Obecně prospěšná společnost Asistence byla založena v roce 1995 při Jedličkově ústavu a školách v Praze, rodiči a přáteli studentů a absolventů. Podnětem ke vzniku organizace byla situace absolventů, kteří do té doby zůstávali po ukončení studia doma, bez možnosti aktivního uplatnění ve společnosti. Poskytuje své služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří využívají službu na území hl. m. Prahy. V současné době nabízíme tyto sociální služby: Osobní asistence Sociální rehabilitace Tranzitní program Podporované zaměstnávání Ergoterapie

8

9 7 podporované zaměstnávání

10 8 podporované zaměstnávání Podporované zaměstnávání je časově omezená služba, určená pro lidi se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Cílem je, aby klient získal a udržel si takové zaměstnání, které odpovídá jeho zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Podporované zaměstnávání pomáhá klientům vytvářet a rozvíjet jejich dovednosti potřebné k nalezení zaměstnání. Podporu v rámci služby může čerpat taktéž zaměstnavatel, např. v podobě pracovní asistence. PRINCIPY PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ: 1. Uplatnění práva na práci každý má právo na práci, svobodnou volbu povolání, spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky. Lidé se zdravotním postižením mohou toto právo uplatnit s určitou mírou podpory. 2. Občanský princip člověk znevýhodněný na trhu práce má stejná práva, ale i stejné povinnosti jako člověk bez znevýhodnění. 3. Konstruktivní přistup hledání zájmů, přání, nadání, dovedností a možností člověka propojit tyto potřeby s možnostmi a potřebami zaměstnavatele. 4. Individuální přístup respektující přístup ke klientovi vycházející z jeho zájmů, přání, schopností a dovedností. 5. Aktivní přístup uživatele služeb klient je zodpovědný za získání a udržení si práce. OBECNĚ O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DÁLE OZP) Podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 81 je zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v poměrné výši, která činí 4% (tj. 1 člověk s postižením na každých 25 zaměstnanců). Pokud zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu osoby se zdravotním znevýhodněním nezaměstnává, má povinnost: anebo anebo ročně zaplatit do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy tj. cca 60tis.Kč nakoupit výrobky či služby od zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením ve výši 7násobku průměrné mzdy tj. cca 166 tis. Kč kombinace výše uvedeného

11 podporované zaměstnávání 9 VÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Nefinanční výhody: Finanční výhody: Zisk stabilního, motivovaného, loajálního zaměstnance Konkurenční výhoda společensky odpovědná firma Snížení nákladů na pracovní místo u pracovníků z domova Zlepšení a posílení sociální atmosféry ve firmě Udržení duševní rovnováhy, odbornosti OZP Zlepšení zdravotního stavu a kontaktu s pracovním trhem pro OZP Sleva na dani pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením - podle 35 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů činí výše slevy ,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením (1. a 2. stupeň ID) a ,- Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením (3. stupeň ID). Příspěvky z úřadu práce příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa, podle 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 8-12ti násobku průměrné mzdy. Zvýhodnění zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením např. v obchodní veřejné soutěži. Snížení stresu na pracovišti, zlepšení a posílení sociální atmosféry ve firmě diverzita pracovních týmů

12 10 asistence o.p.s. SLUŽBY ASISTENCE, O.P.S., CENTRA PRACOVNÍ REHABILITACE Pro zaměstnavatele Pro klienty Příprava společnosti na zaměstnávání OZP (osvěta, poskytování informací) Ujasnění si motivací a představ o práci a vlastních možností Definování finančních a nefinančních výhod zaměstnávání OZP a specifikace jejich získávání Podpora osobnostního růstu Zprostředkovávání dalšího vzdělávání Vytipování a nalezení vhodného zaměstnance z řad klientů Optimalizace a úprava pracoviště a pracovní náplně Administrativní podpora související s přijímáním zaměstnance do pracovního poměru Podpora a zapracování OZP Poradenství při zřízení chráněného pracovního místa Orientace na trhu práce Příprava CV a motivačního dopisu Zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem Doprovody na pracovní pohovory Pracovně právní poradenství Trénink dovedností a návyků (příprava a trénování pracovního pohovoru, telefonování se zaměstnavatelem, atd.) Základní sociální poradenství

13 11

14

15 13 13 příklady dobré praxe

16 14 příklady dobré praxe

17 příklady dobré praxe 15 learning machine s.r.o.

18 16 příklady dobré praxe Learning Machine s.r.o. Klientka Lucie Skálová 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s.) Jsem ve III. stupni invalidního důchodu, ale jelikož mi chybí potřebné odpracované roky, jsem bez nároku na výplatu. 2. Co pro Vás znamená práce? Práce pro mě znamená příjem a také, protože jsem stále doma a vzhledem k mým diagnózám užívám léky s obsahem opiátů (morfium), je pro mě důležité pracovat z domova a určitě pro mě práce znamená i vytržení ze stereotypu. 3. S čím jste potřebovala pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Jelikož jsem hledala práci z domova a na internetu, kde jsem hledala, byly především samé podvodné inzeráty, tak jsem potřebovala pomoc. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Asistence mi pomohla najít brigádu, následně zaměstnání a především mi pomohla při sestavení smlouvy. Konzultantka vše s mým zaměstnavatelem domluvila, byla přítomna na naší první pracovní schůzce, což jsem velmi ocenila, jelikož na co jsem se zapomněla zeptat já, tak se zeptala konzultantka. 5. Měla jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Obavy z nástupu do zaměstnání jsem neměla. Jelikož pracuji z domova a práci si mohu dělat, kdy chci, tak můj začátek v práci byl v pohodě a bez obav. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Pracuji pro firmu zabývající se prodejem oděvů, tedy především šatů. Mou pracovní náplní je zadávat a popisovat zboží, které můj zaměstnavatel nabízí v internetovém obchodě. 7. Jaká je spolupráce s kolegy? Pracuji sama. 8. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Změny nastaly především v tom, že mám příjem a že se celé dny nenudím. 9. Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Pro mě je toto ideální práce, naprosto mi vyhovuje a hlavně i baví.

19 Learning Machine s.r.o. příklady dobré praxe Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? Zácvik probíhal na pobočce Asistence, o.p.s, měli jsme tam schůzku s mým zaměstnavatelem a on mi vše vysvětlil a názorně i ukázal. U zapracování nebyla potřeba asistentka. 11. Co byste vzkázala zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Že pokud mohou, ať se nad tím zamyslí. Pro nás je to veliká pomoc. A nejen finanční, ale když to budu posuzovat podle sebe, tak je to příjemné vyplnění části dne.

20 18 příklady dobré praxe Learning Machine s.r.o. Klientka Pavla Řehořová 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s., věk, zdravotní postižení) Mé jméno zní Pavla Řehořová a pocházím z Prahy. Od útlého věku mám diagnózu dětská mozková obrna. Absolvovala jsem základní školu v Jedličkově ústavu. Po té jsem studovala střední školu sociální na Evangelické akademii. A nyní jsem absolvovala bakalářský obor Veřejná s práva na Metropolitní univerzitě. Mám dvě malé děti, o které pečujeme spolu s manželem, který je zaměstnán v Jedličkově ústavu jako pedagog. O Asistenci, o.p.s. jsem se dozvěděla prostřednictvím Jedličkova ústavu. 2. Co pro Vás znamená práce? Práce pro mě znamená především vydělávání peněz, které jsou potřebné k zabezpečení všech potřeb svých i rodiny. Práce je důležitá i z hlediska sociálních vztahů a profesního vývoje. 3. S čím jste potřeboval/a pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Na trhu práce jsem z hlediska svého zdravotního postižení znevýhodněna, což umocňuje mé postižení mluvidel. Zaměstnání se občanům se zdravotním postižením hledá hůře a veřejná správa není v tomto ohledu příliš nápomocna z důvodu jisté nevědomosti a neznalosti. Proto se musí člověk spíše obrátit na neziskový sektor, který je v tomto ohledu více informovaný a jeho zaměstnanci mají více zkušeností s han- dicapovanými občany. Přispívají k tomu i vystudované specializace zaměřené na osoby se zdravotním postižením. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Asistence a její konzultantky mi poskytly informace např. ohledně vyhledávání zaměstnání na různých internetových stránkách. Přitom se konzultantky angažovaly ve vyhledávání zaměstnání jednoduše proto, aby na to člověk nebyl sám. Poskytování pravidelného poradenství je součástí programu na hledání si a udržení vhodného místa. 5. Měl jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Obavy mám vždy, ale je to součást mé povahy. Vždy jsou obavy na místě. Například jaký bude zaměstnavatel a pracovní místo, pozice, na které budete umístěni. Zda bude dostatečně na pracovišti vyřešena bezbariérovost a odstraněny diskriminační faktory apod. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Mé zaměstnání spočívá ve vyplňování položek, které jsou nutné k informaci o jednotlivých druzích oblečení internetového obchodu. Popis je důležitý a složí k informaci zákazníků o vzhledu oděvu. Můj zaměstnavatel je velice vstřícný. Firma, u které činnost vykonávám, se jmenuje Learning machine s.r.o. Činnost vykonávám

21 Learning Machine s.r.o. příklady dobré praxe 19 z domova pomocí internetu. V tomto ohledu mi chybí sociální kontakt. Na druhou stranu se mohu lépe starat o svoje děti. 7. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Změny jsou minimální z důvodu výkonu činnosti z domu. Komunikace se zaměstnavatelem je bezproblémová a pružná. Trávím více času na počítači, který je pro výkon práce stěžejní. 8. Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Chtěla bych pomáhat lidem tělesně, mentálně či jinak sociálně handicapovaným. Vymýšlet a zúčastnit se projektů na podporu bezbariérovosti a jiných důležitých odvětví života. Mým druhým cílem je též pracovat v ekologických organizacích, které jsou ku prospěchu životnímu prostředí. které mu bylo nabídnuto, protože se mu také hůře nachází. Navíc zaměstnavatel, který zaměstnává handicapovaného člověka, má spoustu výhod, které mu zaručuje legislativa. 11. Co byste vzkázal ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří váhají s nástupem do zaměstnání? Aby našli odvahu a pustili se do toho. Záleží na člověku. Já se například bojím také, ale situace mě vždy donutí udělat další krok vpřed, i když jednoduché to z pohledu zaměstnanosti v České republice není vůbec. Člověk musí být hodně trpělivý a odolný vůči předsudkům společnosti. 9. Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? Pracovní asistent potřeba nebyl. Nácvik probíhal v rámci konzultací se zaměstnavatelem. Práce není složitá. 10. Co byste vzkázal zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Aby se obav zdrželi. Myslím si, že handicapovaný člověk má své kvality ať už se to týká manuální či psychické práce. Člověk se zdravotním postižením si mnohem více váží zaměstnání,

22 20 příklady dobré praxe Learning Machine s.r.o. Zaměstnavatel Ladislav Červenka 1. Co Vás přivedlo k rozhodnutí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Jako lidé (Miloš Červenka a Ladislav Červenka) i jako společnost (Learning Machine s.r.o) věříme v to, že osoby se zdravotním postižením dokáží i pracovně přinést minimálně stejnou hodnotu jako osoby bez zdravotního postižení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit přímo osoby se zdravotním postižením. 2. Znali jste výhody zaměstnávání OZP a hrály tyto výhody nějakou roli ve Vašem rozhodování? Neznali, nehrály. Nejdůležitější oblastí, ve které nám Asistence pomohla, byla: Doporučení vhodných kandidátů na otevřené pozice Pomoc s administrativou a právními aspekty spojenými se zaměstnáváním OZP (jsme malá společnost a nemáme vlastní personalisty, kteří by této oblasti rozuměli) 6. Jak probíhalo zapracování nového zaměstnance? Využili jste nějaké podpory či pracovní asistence? Podpory jsme nevyužili, zapracování proběhlo bez jakýchkoliv problémů. 3. Které z výhod zaměstnávání OZP jsou pro Vás nejdůležitější? Podle naší zkušenosti jsou OZP motivovanější a odvádějí lepší práci než ne-ozp zaměstnanci. 4. Jakým způsobem jste oslovovali vhodné uchazeče z řad OZP? Asistence, o.p.s. nám pomohla najít vhodné kandidáty na pozice v naší společnosti. S těmito kandidáty jsme poté absolvovali pohovor v prostorách Asistence, o.p.s., na základě něhož jsme se dohodli na konkrétní spolupráci. 5. Pokud jste využili služeb organizace poskytující podporované zaměstnávání, v čem konkrétně byla spolupráce s ní pro Vás přínosem? Asistence, o.p.s. nám pomohla v mnoha oblastech a hrála klíčovou roli v tom, abychom mohli zaměstnat OZP. 7. Byli jste nuceni upravovat pracovní podmínky (náplň práce, pracovní dobu, technické úpravy pracoviště apod.)? Ne. 8. Jak přijal kolektiv nového zaměstnance se zdravotním postižením? Kolektiv přijal nové zaměstnance dobře, stejně jako ostatní nové zaměstnance, kteří se připojili k našemu týmu. 9. Existovaly na počátku zaměstnávání OZP nějaké obavy z Vaší strany? Pokud ano, změnilo se něco? Na počátku jsme měli obavy z toho, že se zaměstnáváním OZP bude více administrativy než s ostatními zaměstnanci. Tato obava se ukázala jako mylná.

23 Learning Machine s.r.o. příklady dobré praxe Co byste vzkázal ostatním zaměstnavatelům, kteří doposud nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením? Je těžké najít schopné a motivované lidi, kteří by se připojili k vašemu pracovnímu týmu. S pomocí organizace jako Asistence, o.p.s. můžete oslovit více relevantních kandidátů z řad OZP, kteří jsou také většinou schopnější a motivovanější než průměrní kandidáti na českém trhu práce.

24 22 příklady dobré praxe

25 příklady dobré praxe 23 český hydrometeorologický ústav

26 24 příklady dobré praxe ČHMÚ Klient RNDr. Jan Maňák 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s.) Jako mladý jsem chodil na vysokou školu a učil jsem se matematiku a fyziku. Pak jsem pracoval v Hydrometeorologickém ústavu a počítal znečištění ovzduší v celých Čechách. Když mě bylo necelých 40 let, začal jsem pracovat sám a vytvářel jsem pro dost organizací výpočty a výsledky. Jezdil jsem každý rok i do ciziny a učil se poznávat tam další spoustu věcí. Taky jsem sportoval a jezdil na kole. Jenže když mě bylo před čtyřmi roky 58 let, přejelo mě na kole auto. Ztratil jsem mnoho znalostí a postupně se je snažím znovu vytvořit. Do Asistence jsem už chodil před dnešními 2 lety a učil jsem se češtinu, čtení a něco v počítači. 2. Co pro Vás znamená práce? Pracovat u hezkých věcí je fajn, aspoň polovinu lidí to baví a s nimi tam jsou často i dobré informace a vztahy. A kdyby tam pracovali i lumpové, radši bych šel pracovat jinam. 3. S čím jste potřeboval/a pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Při nápadu, kde bych pracoval, jsem ještě neuměl všechno důležité dohodnout s pracovištěm a s vedoucím. Proto to lépe udělala konzultantka Asistence. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Konzultantka dohodla v mojí práci podrobnosti s vedoucím, co a kolik bude peněz, jak mají pomáhat i mně, abych se dozvěděl i detaily. 5. Měl jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Zaměstnání jsem zvolil tam, kde jsem už dávno před lety pracoval. A zkusil jsem to bez obav a rád. Jenže ta běžná složitější práce mě ještě nešla dobře, protože taková složitější věc mě jen pomalu roste stejně jako u dětí. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Pracuji teď u organizace (mimo Prahu) a dělám pro ně spoustu různých fotografií. To je pro mě práce jednoduchá a snad i vhodná. 7. Jaká je spolupráce s kolegy? Jeden člověk, který mě vede, mě často učí, co a jak je potřeba vytvářet, dělat a fotografovat. 8. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Není to takový nástup do práce, je to sdělení, co se všechno dá vyfotografovat a udělat to do nějaké určité doby. A aby to bylo v pořádku.

27 ČHMÚ příklady dobré praxe Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Moje současná práce je pěkná a pro mě jednodušší. Původní práce, kterou jsem rád dělal, je složitější a teprve se trochu snažím, abych se jí zase učil. 10. Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? V současné mé práci fotografovat jsem nepotřeboval nácvik, to šlo snadno. Ale získávám další množství podrobností, které jsem původně ani neuměl. 11. Co byste vzkázal zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Mnozí zaměstnavatelé mají tyto obavy proto, že dost lidí pracuje s problémy a bez dobrých nápadů. Kdyby ale pak zjišťovali, kdo pro ně umí pracovat velice pěkně, pak by to byla výhoda i pro ně. Takže jim to zkuste navrhnout. 12. Co byste vzkázal ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří váhají s nástupem do zaměstnání? Ať neváhají a zkusí to! Ale ať počítají s tím, že jim to desetkrát nevyjde a třeba po jedenácté to najednou půjde.

28 26 příklady dobré praxe

29 příklady dobré praxe 27 rubikon, o.p.s.

30 28 příklady dobré praxe Rubikon, o.p.s. Klientka Michaela Hlaváčková Jmenuji se Michaela Hlaváčková, je mi 32 let, celý život žiju v Praze. Po recidivě mozkového nádoru (ve 13 a 23 letech) mimo jiné špatně chodím, venku se neobejdu bez doprovodu. Mezi mé zájmy patří četba, filmy, divadlo, hudba (poslech), cizí jazyky a poznávání jiných kultur, názorů a způsobu života, cestování, historie, počítačová grafika. Absolvovala jsem základní školu s rozšířenou výukou jazyků, jazyky byly němčina (od 3. třídy) a angličtina (od 5. třídy). Pak jsem nastoupila na všeobecné gymnázium, odmaturovala jsem z češtiny, základů společenských věd a obou jazyků. Vždycky jsem cítila, že mi jde líp čeština a cizí jazyky, než matematika, fyzika a chemie. Během gymnázia se potvrdilo, že jsem humanitní typ a ve vodách přírodních věd se nikdy pohybovat nebudu, stejně jako to, že se vždycky budu živit hlavou a nikoli rukama. Střední škola mi pomohla ujasnit si, co mě baví a co mi nejde. Podle toho jsem volila obor při podávání přihlášky na VŠ. První rok jsem zkoušela obory knihovnictví a komparatistika, ale neuspěla jsem. Navštěvovala jsem tedy roční pomaturitní studium němčiny a nakonec jsem se rozhodla, že se tomuto jazyku budu věnovat dál ve větší intenzitě. Přihlásila jsem se na FFUK na obor německý jazyk a literatura a tentokrát to vyšlo. Ve třetím ročníku jsem absolvovala 6-měsíční stipendijní pobyt v německém Pasově v programu Erasmus. Po návratu jsem ze zdravotních důvodů na jeden akademický rok přerušila studium. Dokončit VŠ a získat magisterský diplom se mi povedlo až v roce V roce 2010 jsem z vlastní iniciativy docházela na Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK, kde jsem od pacientů dostala kontakt na pracovní poradnu Asistence, o.p.s. Tam jsem zavítala až v roce 2012 s tím, že mám jednak všelijaké zdravotní potíže a nevím, jak to formulovat v životopise srozumitelným způsobem, za druhé přesně nevím, co vlastně chci dělat. S pracovní poradkyní jsem tedy podepsala Smlouvu o poskytování sociální služby sociální rehabilitace, Dohodu o poskytování služby Podporované zaměstnávání a sestavily jsme individuální plán, kde jsem si vytyčila 7 dílčích cílů, které povedou k nalezení stabilního zaměstnání. Docházela jsem do Asistence pravidelně na konzultace a ani ne po měsíci se zúročila naše snaha o precizní životopis. Do Asistence přišel zástupce z neziskové organizace RUBIKON Centrum s dotazem, zda mezi klienty Asistence není zájemce o práci, který by splňoval takové a takové podmínky na konkrétní pozici v RUBIKON Centru. Já jsem na onu pozici vhodná nebyla, ale pracovní poradkyně přece jen nabídla můj životopis, který zaujal natolik, že jsem za týden šla na pohovor a za dva týdny jsem nastoupila. Moje pozice byla prozatím definována jako administrativní pracovník a náplň práce se vyprofilovala až během zkušební doby, kdy se rozhodlo, do kterého běžícího projektu se zapojím. V listopadu 2014 budu v RUBIKON Centru 2 roky a pracuji na pozici odborná asistentka projektu. Z pohovoru v RUBIKON Centru jsem neměla vůbec obavy. Ne snad proto, že bych byla tak sebevědomá, naopak, jsem obrovský trémista! Bylo to spíš štěstí v nevědomosti. Pracovní konzultantka v Asistenci mi řekla, že se spolu půjdeme do RUBIKON Centra nezávazně podívat, jak to tam vypadá, a pak se můžu já i oni rozhodnout. Fajn, řekla jsem si, takže žádný stres... Přesto jsem si prošla webové stránky té organizace a podívala se na Wikipedii na některé pojmy, abych byla v obraze, čím se vlastně zabývají. A ukázalo se, že to bylo víc než dobře! Paní ředitelka se mě zeptala, jestli vím aspoň obecně, co dělají, a já jí klidně odpověděla, co jsem si zjistila. Pak už došlo na konkrétní věci jako moje (fyzické) možnosti ohledně úvazku, časový režim ( Pracujete raději od rána, nebo spíš odpoledne? ), případnou úpravu pracovního prostoru (stolička pod nohy, vhodná kancelářská židle apod.) a nakonec jsem byla provedena po kancelářích. Když jsme odcházely, nechtělo se mi uvěřit, že by to klaplo, ale za pár dnů jsem

31 Rubikon, o.p.s. příklady dobré praxe 29 dostala , že pokud souhlasím, můžu následující týden nastoupit. RUBIKON Centrum mi vyšlo ve všem vstříc, během prvních měsíců a i teď se moji nadřízení ptají, jestli objem práce zvládám bez potíží. Práce pro mě znamená v současné době to nejdůležitější v životě, protože díky ní se dostanu mezi lidi (mám důvod a zároveň povinnost). Jsem na jednu stranu docela plachá a stydlivá, ale zároveň jsem ráda mezi lidmi, zvlášť přibližně stejného věku. Práce mě naplňuje, dává mému životu smysl. Potřebuji vidět něco za sebou, ať už jsou to odeslané y, zpracovaná tabulka v Excelu, sepsaná zpráva o průběhu realizace projektu apod. K duševnímu uspokojení se přidává i vědomí, že jsem něco platná, že to, co dělám, není samoúčelné. A k tomu všemu je to zdroj financí, což není zanedbatelná věc. Pracuji v neziskové organizaci RUBIKON Centrum (v Praze), která pomáhá lidem s trestní minulostí zapojit se zpátky do společnosti, začít žít spořádaným životem. Provozujeme pracovní poradenství, dluhové poradenství a podporujeme vykonávání alternativních trestů. Já působím v té třetí oblasti. Jako odborná asistentka mám na starosti organizační záležitosti při realizaci probačního programu pro mladistvé pachatele, což je právě forma alternativního trestu. Komunikuji s lektory tohoto probačního programu, kteří s mladistvými přímo pracují, komunikuji s Probační a mediační službou ČR, která se na realizaci programu také podílí. Práce zahrnuje i spoustu administrativy, která ale není úplně bezduchá. Každou chvíli se objeví situace, která tu ještě nebyla a je třeba ji řešit, ať už individuálně, nebo v projektovém týmu. Za dva roky jsem se naučila opravdu hodně. Magisterské vzdělání z mého oboru tady sice nepotřebuji, ale němčinu jsem mnohokrát využila a využívám. Např. jsem díky její znalosti mohla pomoci kolegům s psaním závěrečné zprávy v jistém projektu evropské spolupráce. Spolupráce s kolegy je skvělá. Všichni jsou vstřícní a milí. Díky dobré organizaci a struktuře přesně vím, na koho se s čím můžu obrátit. Všichni jsme přibližně ve stejném věku, takže atmosféra je příjemná a mnohdy veselá. Nástup do práce značně přispěl ke zvýšení mého sebevědomí. Mám povinnosti a úkoly, za jejichž řešení a výsledek jsem zodpovědná. Mám důvěru svého nadřízeného, který mě zároveň bere jako rovnocennou osobu. Mám denní režim, což je pro mě důležité. Nemůže se stát, že bych nevěděla, jestli je všední den nebo víkend. Ideální práce je taková, která mě baví a naplňuje, nabízí příležitosti osobního rozvoje, je užitečná společnosti a placená aspoň tak, abych nestrádala. Takovou práci mám. V neziskové organizaci nikdo nedostává smlouvu na dobu neurčitou, protože vše závisí na projektech a financování. O to víc si své práce vážím(e). Zaměstnavatelům bych vzkázala: Dejte zdravotně znevýhodněným lidem šanci. Možná budete překvapeni, co všechno zvládnou. Mají dvojnásobně silnou vůli než zdraví lidé, protože bojují na dvou frontách - v každodenním životě jako všichni ostatní a ještě se svou nemocí či handicapem. Když je zaměstnáte, uděláte dobrou věc a dáte smysl lidskému životu. A z pragmatického hlediska - vyplatí se vám to i finančně :) Ostatním lidem s postižením vzkazuji: Nebojte se, neváhejte a běžte do Asistence nebo jiné organizace pro zdravotně postižené, kde vám pomůžou najít cestu k sebeuplatnění. Nic nevzdávejte předem. Člověk nikdy neví a štěstí přeje připraveným!!

32 30 příklady dobré praxe

33 příklady dobré praxe 31 hračkotéka

34 32 příklady dobré praxe Hračkotéka Klientka Petra Hynková 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s.) Jmenuji se Petra Hynková. Vystudovala jsem střední školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Pak jsem šla na divadelní vědu FF UK. Divadlo je i mým koníčkem. Mám ráda hudbu a ráda maluji. Praxi jsem měla také v Národní knihovně, kde to bylo báječné. Asistenci už znám tak dlouho, že si první kontakt nepamatuji. 2. Co pro Vás znamená práce? Výrazný socializační prvek, finanční zdroj a motivace k činnostem. 3. S čím jste potřeboval/a pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Potřebovala jsem pomoct s tím, naučit se pořádně napsat curriculum vitae. Obzvláště v tom, v čem jsem dobrá. Také jsem potřebovala pomoct s psaním motivačního dopisu a vyzkoušela jsem si demonstrační pohovor. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Viz bod Měl jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Měla jsem obavy, že nenajdu cestu do práce a obavy z přístupu kolektivu. Ani jedno se naštěstí nenaplnilo. Nástup probíhal celkem hladce. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Pracuji v Hračkotéce jako prodejní asistent. Má náplň práce je prodej hraček a občasná administrativa podle potřeby. 7. Jaká je spolupráce s kolegy? Úplně úžasná. 8. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Přinesl mi návrat komunikačních schopností a vyšší pocit zodpovědnosti. Změna je ta, že si musím koordinovat svůj čas. 9. Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Toto je má vysněná práce. Protože mám skvělé šéfky a kolegy a mohu prodávat hračky. A mohu tam vídat děti a věnovat se jim, což mě baví. 10. Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? Pracovní asistent potřeba nebyl, protože zakládající bytosti byly ergoterapeutky a se vším mi pomohly. Zácvik probíhal tak, že jsem se musela naučit všem dovednostem, které jsou potřeba v obchůdku. Nejen prodavač, ale také i skladník.

35 Hračkotéka příklady dobré praxe Co byste vzkázal zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Aby se nebáli komunikovat se zájemcem. A aby byli připraveni na to, že většina prostor, které jsou k dispozici, se musí přestavět na bezbariérové. 12. Co byste vzkázal ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří váhají s nástupem do zaměstnání? Pracovat je nejenom potřeba, ale i zdroj nečekaných možností a motivací.

36 34 příklady dobré praxe Hračkotéka Zaměstnavatel Jana Řehořková 1. Co Vás přivedlo k rozhodnutí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Během studia ergoterapie a potom v občanském sdružení Asistence, kde jsem působila jako pracovní konzultantka, jsem se seznámila s problematikou podporovaného zaměstnávání. Lidem s postižením jsem pomáhala psát životopisy, hledat v inzerátech, chodit na pracovní pohovory a podporovat je v prvních měsících nové práce. Bývalo to někdy hodně náročné přesvědčit zaměstnavatele, aby dal šanci právě člověku se znevýhodněním. V jednu chvíli jsem si uvědomila, že by se mi líbilo stát na druhé straně a být zaměstnavatelem, který práci lidem s hendikepem nabízí, hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici. Neměli jsme zkušenosti s psaním projektů, ale myšlenka založit sociální firmu byla tak silná, že jsme to prostě zkusily. Získaly jsme dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu Praha Adaptabilita. Největší výhodu téhle práce spatřuji v tom, že nás baví. Prodávat hračky je samo o sobě po nějaké době nuda. Ale zaměstnávat lidi se znevýhodněním je obohacující a hlavně velmi různorodé. U lidí s postižením vidíte větší nadšení i motivaci k práci. Mají radost, že jsou součástí týmu, že se s nimi počítá a mohou zasahovat do rozhodování o směřování firmy. 2. Znali jste výhody zaměstnávání OZP a hrály tyto výhody nějakou roli ve Vašem rozhodování? Ano, znali jsme výhody zaměstnávání OZP, ale tyto výhody v našem rozhodování nehrály roli. 3. Které z výhod zaměstnávání OZP jsou pro Vás nejdůležitější? V současné době nevyužíváme žádné výhody zaměstnávání OZP. Od ledna 2015 budeme využívat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením od ÚP. 4. Jakým způsobem jste oslovovali vhodné uchazeče z řad OZP? Spolupracujeme s několika neziskovými organizacemi, které poskytují podporované zaměstnávání Asistence, Dílny tvořivosti, Ergoaktiv, Borůvka, Rytmus. Tyto organizace nám uchazeče o zaměstnání zprostředkovali. Někteří uchazeči si nás našli sami nebo jsme jim byli doporučeni známými. 5. Pokud jste využili služeb organizace poskytující podporované zaměstnávání, v čem konkrétně byla spolupráce s ní pro Vás přínosem? Přínos spatřuji převážně v propojenosti a návaznosti služeb. Když k nám přichází člověk z organizace poskytující PZ, máme o něm přesné informace, známe jeho individuální potřeby, víme, jaké je třeba udělat úpravy a jsme tak lépe připravení. 6. Jak probíhalo zapracování nového zaměstnance? Využili jste nějaké podpory či pracovní asistence? Zaměstnance vždy zapracováváme sami. Pracovní asistence, ani jiné podpory nevyužíváme.

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < >

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > +?» Úvod Poděkování Tato publikace byla vydána v rámci projektu Cesta do práce osob po poškození mozku, který byl financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE RUBIKoNovINy 02 / 2015 Již 21 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum Korunní 101 130 00 Praha

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová AUTOŘI TEXTŮ: Středisko rané péče SPRP České Budějovice: Mgr. Kateřina Doskočilová, Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová Středisko

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více