ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce"

Transkript

1 ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013

2 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám myšlenkou realizace školního statku při Waldorfské škole Příbram. Popisuji případné financování, provoz, možnosti využití statku, organizace zaměřené podobným směrem jako zdroj inspirace atd. Za nejdůležitější kapitoly považuji Proč založit školní statek a Možnosti využití školního statku, protože vystihují podstatu myšlenky tématu a zároveň jsou základními kameny mé práce. 2

3 Motto: Šedivá je teorie, jen strom života věčně zelená se. Johann Wolfgang von Goethe Děkuji Veronice Poláčkové za inspiraci a prvotní impuls k napsání této práce, mému muži a zároveň kolegovi Jarmilovi Bryndovi za profesní i partnerské sdílení, za poskytnutí materiálů a fotografií z jeho archivu, a dalším kolegům a přátelům za vstřícnost při rozhovorech na téma školního statku. 3

4 OBSAH ÚVOD... 5 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM... 6 Vize školy... 6 Co zahrnuje... 6 Má úloha ve škole... 6 PROČ ZALOŽIT ŠKOLNÍ STATEK... 7 Zralost pro zemi a vztah k životnímu prostředí... 8 Práce jako součást života... 9 Člověk a zvíře Péče o krajinu vnější i vnitřní Zpět ke kořenům s původními českými tradicemi Umění řemesel Statek jako živá učebnice Důvody proč školní statek nezakládat CO BY ŠKOLNÍ STATEK MĚL (NEBO MOHL) ZAHRNOVAT KDO BY NA ŠKOLNÍM STATKU ZAJIŠŤOVAL PROVOZ FINANCOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STATKU KROKY K REALIZACI ŠKOLNÍHO STATKU INSPIRACE OD PODOBNĚ ZAMĚŘENÝCH ORGANIZACÍ Waldorfská mateřská škola Havelhöhe v Berlíně-Spandau Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor Schlössli Ins Camphill České Kopisty Biodynamický statek Kout ve Fořtu u Vrchlabí Toulcův dvůr Sluňákov - Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s Lipka - Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Sdružení Zdravý životní styl Občanské sdružení Nobilis Tilia Botanicus, spol. s.r.o Ekocentrum Paleta Občanské sdružení Jiná krajina Chráněné dílny Sociální ateliér Tilia Keramická dílna Eliáš Textilní dílna Jinan Textilní dílna Gawain Dílna Ignis ZÁVĚR VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZDROJE INFORMACÍ PŘÍLOHY Ilustrační fotografie

5 ÚVOD Na myšlenku psát závěrečnou práci na toto téma mě přivedl nedávný náhodný rozhovor s kolegyní ve škole. Oslovila mě jako potenciálního zájemce o zhmotnění nápadu - statku Waldorfské školy Příbram. Měla jsem původně vybrané jiné téma, ale prvotní nadšení z něho postupně vyprchalo a tu se přede mnou objevila tato krásná idea, která mě chytla za srdce, začala jsem se jí intenzivně zabývat, rozvíjet myšlenky a výsledkem je tento návrh školního statku Waldorfské školy Příbram. Hovořila jsem s některými kolegy o možnostech využití školního statku v rámci vzhledem k ŠVP. Jejich názory, zkušenosti a rady mou práci obohatily. Vesměs shledali představu statku jako přínosnou záležitost pro zdravý a celostní rozvoj našich žáků, jako plnohodnotný doplněk našeho vzdělávacího cyklu od mateřského centra po střední stupeň. Při společné práci (pracovní skupiny pro vznik školního statku) by vzešlo jistě mnoho dalších možností, nápadů a jedinečných myšlenek jak celý projekt zrealizovat a obohatit o další možnosti. 5

6 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Vize školy Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnous láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás. Co zahrnuje Rodinné centrum Poupátko - projekt občanského sdružení Společnost waldorfské školy Příbram Mateřská škola Sedmikráska 1 waldorfská třída v rámci klasické MŠ Základní škola tř. + školní družina tř. Střední škola (Waldorfské lyceum, tř.) a Střední odborné učiliště (Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Umělecký truhlář a řezbář tř. ). Při škole fungují: Společnost Waldorfské školy Příbram - členy jsou rodiče a přátelé waldorfské školy Anthroposofická společnost pobočka Příbram Ke škole patří dvě detašovaná pracoviště truhlářské a kovářské dílny. Škola disponuje tělocvičnou, která zároveň slouží jako technicky vybavený divadelní sál, dále školní zahradou s hřištěm a pozemkem pro pěstitelské práce (záhony, skleník, klubovna). Má úloha ve škole V současné době pracuji ve Waldorfské škole Příbram jako asistentka pedagoga, od září tohoto roku ve 2. třídě a zároveň jako vychovatelka ve školní družině. Kromě toho se starám o školní knihovnu. 6

7 PROČ ZALOŽIT ŠKOLNÍ STATEK Následující slova nejlépe vystihují podstatu toho, co bych chtěla v této kapitole popsat: Děkujeme naší Matce Zemi, která nás živí. Děkujeme řekám a potokům, které nám dávají svou vodu. Děkujeme bylinám, které nám darují své léčivé síly. Děkujeme kukuřici a jejím sestrám fazoli a dýni, které nás uchovávají při životě. Děkujeme keřům a stromům, které nám dávají své plody. Děkujeme větru, který hýbe vzduchem a zahání nemoci. Děkujeme měsíci a hvězdám, které nám svítí svým světlem, když slunce zapadne. Děkujeme našemu dědovi Hé Norovi, který nás, svá vnoučata, chrání a dává nám svůj déšť. Děkujeme slunci, které přátelsky shlíží dolů na zemi. Především ale děkujeme velikému Duchu, který v sobě spojuje všechno dobré a který všechno řídí ku zdaru svých dětí. Carola Cornelius, indiánka z kmene Mohavků (Irokézové) Pozn. Hé Nor je strážný duch, který je dárcem životadárného deště a který je vzýván čestným titulem děd. Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem. Luther Stojící Medvěd, z kmene Lakotů V těchto textech nacházíme vyslovení hluboké úcty a pokory k přírodě, k Matce Zemi a k vlastnímu bytí. Relativní hojnost všeho v dnešní době mění životní hodnoty a klesá úcta k Zemi, k půdě a k práci druhých. Mnozí lidé pracují hlavou a ne rukama. Kontakt s přirozeným způsobem života tak pomalu mizí. Tomu se děti jen těžko dokáží sami ubránit, následují totiž většinou příklad rodičů. Školní statek by se mohl stát rozmanitým časoprostorem pro pozorování tvořivých sil přírody při péči o půdu a zvířata a pro smysluplné tvůrčí činnosti, při kterých lze zažít radost ze společného díla ve společenství a získat tak úctu k práci vlastní i druhých lidí. Pod projektem školního statku se skrývá velký potenciál a záleží způsobu jeho využití a potom také na tvůrčí aktivitě všech zúčastněných a jejich vůli k naplňování daných cílů. 7

8 Zralost pro zemi a vztah k životnímu prostředí Dítě se postupně stává zralým pro zemi a pro práci na ní. A právě v tento moment vstupuje do vyučování nový předmět, jímž je zahradnictví, či snad lépe pěstitelství, praktické rozvíjení pečujícího vztahu o životní prostředí. Rudolf Steiner si byl vědom výchovného působení pěstitelství v mnohem hlubším smyslu než jen v získávání pěstitelských dovedností. Ten, kdo má v mladém věku možnost zacházet pečujícím způsobem s přírodou v zahradě či na statku, v dospělosti instinktivně volí vzhledem k přírodě správný, zdravý způsob zacházení. Jde tak vlastně o nejpřirozenější způsob environmentální výchovy. V úvodu k učebnímu plánu zahradnictví v tzv. Richterově vzdělávacím programu píše K. Matzke, že kromě poznávání a pozitivního vnímání zahradnických dovedností a znalostí, které získávají při "práci pro zemi", rozvíjejí praktický smysl pro zodpovědnost, harmonizují se a zklidňují, a v neposlední řadě také zažívají, že pro zemi je možné prakticky něco dělat, což je vyvádí z pocitu bezmoci vůči ničení životního prostředí, kterému mohou mladí lidé zahlcení mediálními obrazy člověka - ničitele životního prostředí poměrně snadno propadnout. Epocha 3. třídy jako předobraz harmonického vztahu člověka k prostředí Zcela zásadní význam má vyučování, jež dítě seznamuje s činnostmi, kterými člověk získává svou potravu a obdělává zemi, se zemědělstvím v tom nejširším smyslu. Nedílnou součástí učení je při tom praktická činnost. Děti se svým učitelem projdou celý proces od přípravy půdy orbou a vláčením, přes setí sklizeň, vymlácení a semletí. Když potom z mouky upečou vlastní chléb, zažily děti v úplnosti jeden z nejzákladnějších procesů, které člověka včleňují do širšího přírodního dění jako je koloběh roku a ukazují na naši provázanost s přírodou. Důležité je, aby dítě ještě na této úrovni učení nebylo konfrontováno s problémy jako chemizace zemědělství používáním minerálních hnojiv a pesticidů, její ničení přílišným zhutňováním. Děti by měly zažít pokud možno nenarušené vztahy člověka s přírodou a jeho láskyplný pečující přístup, protože v tomto věku jde spíše o vytváření základních postojů a emočního naladění. I když dnes už v zemědělství pracuje mizivé procento obyvatelstva, chtěli bychom, aby z dnešních dětí vyrůstali lidé, kteří si budou vážit půdy a na ní vyrůstajících potravin. I když se stále více stěhujeme do měst a žijeme mezi auty a domy, betonem a asfaltem, chtěli bychom, aby naše děti znaly přírodu a milovaly rostliny i zvířata. I když naše děti znají divokou přírodu už jen z dokumentárních snímků nebo jako kulisu akčních filmů, i když všude kolem sebe vidí jen narovnané a zahloubené řeky, velká pole bez mezí a remízků, velké louky bez zvířat, velká města bez přírody, chtěli bychom, aby snad, jednou, napravily, co my jsme pokazili. Jak ale mohou být naše děti jiné než my sami? Proto chceme-li vychovávat naše děti k úctě a lásce k živým tvorům, musíme je sami milovat. To je naše hlavní pedagogické opatření v rámci ekologické výchovy a hlavní předpoklad naší pedagogické úspěšnosti, ať už jako rodičů, nebo jako učitelů. 8

9 Práce jako součást života Jen pracuj, radost pak přijde sama od sebe. Johann Wolfgang von Goethe Člověk se narodil k činnosti nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Práce je pro lidskou existenci zcela nepostradatelná. Prací si člověk získává obživu, předměty a hodnoty, kterými uspokojuje své potřeby, prací přetváří prostředí. Při práci se člověk také učí a zdokonaluje. Při práci se vytvářejí mezilidské vztahy. Štěstí člověka je závislé i na pocitu hrdosti z vykonané práce a uznání okolí. Práce a činnost ovlivňuje fyzický stav člověka (svalovou sílu, pohyblivost, vytrvalost). Má příznivý vliv na krevní oběh, dýchání, látkovou výměnu a psychické funkce. Nečinnost naopak snižuje tělesnou i duševní kondici a způsobuje nežádoucí změny v organismu. Z důvodu těchto potenciálně negativních následků se využívá smysluplná pracovní činnost jako prostředek terapie (ergoterapie - léčba prací). Pokud děti nemají mnoho příležitosti k manuální práci, jejich manuální zručnost se díky tomu nemůže rozvíjet a vzniká handicap budoucím v praktickém životě. V současné době ovšem žijeme pod stále silnějším vlivem techniky a trhu spotřeby, jejichž nabídky nám sice usnadňují práci, šetří tělesnou námahu, zkracují vzdálenosti a zahánějí nudu, avšak našemu zdraví, duchovnímu růstu a vůbec životu na této zemi neprospívají. Jejich zásluhou se lidé utápějí v nadbytečném množství věcí, které po jejich použití lehce odkládají a vyhazují, aniž myslí na to, odkud přišly, k čemu mají sloužit a co s nimi až doslouží. To vede ke ztrátě smyslu pro každodenní práci, ke ztrátě prožitku z činného života i k poklesu úcty k plodům tvořivosti. 9

10 Člověk a zvíře Dítě by mělo mít příležitost zažívat zvířata již od útlého věku a každé malé setkání s obyčejným domácím zvířetem je hlubší, než pohled na exotická zvířata v sofistikovaných dokumentech BBC. Je hlubší, protože se doslova otiskuje do tělesnosti všemi jeho citlivými smysly. Kdo někdy sledoval malé dítě při setkání se zvířaty, například pasoucími se krávami, ovcemi či koňmi, jistě si všiml, o jak bezprostřední a intenzivní setkání jde. Takových možností elementárních zážitků se zvířaty nemají dnešní děti mnoho. Většina z nich žije v denaturovaném, světě měst, kde se navíc nesmějí ničeho moc dotýkat a kde ostražité maminky hlídají každý jejich krok. D. Pleštil říká: Domnívám se, že je dnes takřka pedagogickou nutností, aby bylo v mateřských školách povinně alespoň jedno zvíře, třeba ovečka místo travní sekačky, nebo alespoň králík či morče. Co můžeme pozorovat a zažít u dětí ve vztahu ke zvířatům? Například: Krmení ovce vyžaduje určitou odvahu. Dítě se bojí: "Kousneš mě, ovce, když mi budeš jíst z ruky?" Ovce se něj dívá: "Já se tě také bojím." Chce to trpělivost a sebedůvěru, mají-li oba být přesvědčeni o opaku. E. Krupka vypozorovala, že děti, které se staraly o koně před zahájením školní docházky, byly potom ve škole motoricky přesnější a rychlejší, bezpečně zacházely se zvířaty, byly sebevědomé a měly lepší výhled na různé situace než děti, které tuto zkušenost neměly. Co se děti učí péčí o zvířata? Například v koňském stádu dítě zažije sociální strukturu, stejně jako člověk mezi lidmi. Všechna zvířata reagují přímo a autenticky na řeč těla jedince. Stačí, když si člověk myslí v přítomnosti koně, že nemůže vést zvíře, pak ho zvíře nebude následovat. Děti jsou konfrontovány sami se sebou a nevědomě tak na sobě pracují. Učí se vnímat každé zvíře a tím se učí respektu a pochopení individuality zvířete, později pak mohou lépe pochopit a přijmout individuality ve světě lidském. Jízda na koni podporuje motoriku, vyrovnávání svalové napětí, koordinaci a zapojuje všech dvanáct smyslů. Kdo jezdí na koni, musí splňovat alespoň pět úkolů najednou: sedět rovně, znát cestu, vědět, co musí udělat, něčeho dosáhnout, tj. správnými pohyby (rukou, nohou, hlasem) zvířeti sdělit svůj záměr.jezdec musí být vědomý, protože zvíře není vždy předvídatelné a reaguje neustále, a jezdec musí na novou situaci reagovat odpovídajícím způsobem. Zacházení se zvířaty je velmi účinným prvkem v terapii pro některé děti se sociálními problémy, pro hyperaktivní děti a pro děti s poruchami učení. Cholerikovi pomáhá udržet na uzdě jeho nedostatek sebeovládání, od sangvinika vyžaduje soustředění, u flegmatika probouzí mysl a melancholika směřuje k vnějšímu světu. Ve vztahu k péči o dvanáct smyslů S péčí o zvířata jde ruku v ruce vzdělávání smyslů. Zejména ve městě děti potřebují podněty, jako jsou tyto: o blízkost k přírodě, sezónní zkušenosti se zvířaty a vytrvat za všech povětrnostních podmínek o překonávat se a konat službu, která je nezbytná o nést odpovědnost 10

11 o rozvíjet sebevědomí díky dovednostem o budování vztahů, zvíře bere člověka takového, jaký je o získat důvěru druhých, učit se reagovat na ostatní o rozumět řeči zvířat a komunikovat s nimi o objevovat sama sebe, naučit se vést sama sebe, být připraven vést druhé V epoše zemědělství ve 3. třídě můžeme dítěti zprostředkovat obraz nenarušeného vztahu člověka k hospodářským zvířatům. Vztahu, pro nějž dnešní doba, která mluví o živočišné výrobě, docela ztratila smysl. Podaří-li se nám v tomto období založit v dětském citu vděčnost k tvorům, na jejichž oběti spočívá naše fyzická existence, vykonáme velice mnoho pro jejich pozdější život Péče o krajinu vnější i vnitřní Krajina dětství našich (pra)rodičů měla v sobě ještě doznívající harmonii člověka pobývajícího na polích, na lukách a v lesích. Nesla sebou vyváženost, lad, měřítko: člověk kravka strom cesta pole krajina nebe. Údolím proplétající se potok plný škeblí, ryb a raků s břehy porostlými blatouchy a petrklíči. Cesta se klikatila v prachu mezi domky a stromy lípami a hrušněmi a humna se táhla až na kopec a mnohdy ještě dál podél úvozů vyježděných cest a vychozených chodníků ve stínu třešní, trnek a jabloní. A stodoly byly plné sena a slámy. Zemědělský pokrok ve svých počátcích ještě respektující přírodní danosti však pomalu ale jistě nastínil nekompromisní změnu. Později ve snaze dokazování, že dokážeme, dokázal Současná dotační politika státu nadále podporuje ony výdobytky dob minulých. Za slovy údržba krajiny se skrývají především dotační peníze, bezduché rabování hektarů naši půdy, naší krajiny bez stínu stromů, bez míst k spočinutí, bez chodníků, bez člověka. Naše kulturní krajina byla zcizována člověku tak dlouho, až se ji člověk sám odcizil. Základní vztah člověka vesnice ke krajině nepřirozeným způsobem téměř zanikl. Duše se vytratila. Na polích tak téměř nespatříme živou bytost. Nevkročí tam ani noha, snad jen noha na pedálu a nějaký ten myslivec s flintou. Jak tedy navrátit krajinu člověku? Jak navrátit člověka krajině? Romantika je ta tam. Byla přirozeně spojena s nutností, s konkrétní dobou, způsobem života a práce. Pokroku se nedalo zabránit. Nyní je třeba mnohé přehodnotit, vnímat tu naši krajinu normálně a tyto zažité praktiky tržního pokroku dále neakceptovat. Vrátit se k přirozené logice krajiny, respektovat její odvěké zákonitosti obyčejným selským rozumem. Zbavme se neustále vnucované a možná i pohodlné apatie a pokusme se něco udělat pro naši vesnici, naši krajinu a tak i pro nás! Pokusme se prošlapat pár chodníků, zasadit pár stromů. Učme se procházet krajinou s otevřenýma očima. Nemysleme jen na sebe. Hledejme duši krajiny v nás. 11

12 Zpět ke kořenům s původními českými tradicemi Lidové svátky a tradice jsou přirozeně spjaté s českým venkovem. Ve městě jsme proto mnohdy odpojeni od jejich původního smyslu. Jednotlivé svátky dříve udávaly lidem v koloběhu roku rytmus výdech a nádech, slavnosti byly odměnou za určité pracovní období a mezníkem mezi dalším následujícím. V dnešní době je většina českých svátků pojata konzumním způsobem a duchovní základ se vytrácí. Někteří rodiče již nejsou schopni vysvětlit dětem, proč se který svátek vlastně slaví a také vpouští do svých domovů i svátky cizokrajné. Umění řemesel Řemeslo má zlaté dno. V hlubinách našeho srdce, naší duše. Tam odkud pochází všechno umění. Je dělníkem, kdo pracuje rukama, je řemeslníkem, kdo pracuje rukama a hlavou, je umělcem, kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem. Sv. František z Assisi Ve třetí a čtvrté třídě přichází od dětí otázka: Jak se dělá to, co máme kolem sebe? A tak pozorují (zkoušejí) řemesla v řemeslných dílnách ve svém okolí. A pak sami zkoušejí, pod vedením svého učitele a v nezbytné spolupráci s rodiči postavit dům. Nebo postavit něco, co má zcela praktický smysl pro druhé lidi: altánek, zahradní domek, pískoviště s lavičkami apod. Na téhle stavbě domu si děti prožijí, jak je důležitá spolupráce lidí; škola a život, tu tvoří organickou jednotu. Děti prožijí smysl lidské práce: radost společenství spojeného k cíli a z toho všeho povznesení srdce. A stanou se také řemeslníky: zedníky či tesaři, pokrývači či natěrači. Prožijí si odpověď na otázku: Jak se to všechno na světě dělá? A pak, po téhle přípravě nastoupí skutečná řemesla práce s hlínou, se dřevem, s kovem, s kamenem a nakonec předení. V řemeslném vyučování je proces, kterým žák projde, důležitější než hotový výrobek. 12

13 Statek jako živá učebnice A. Suchantke říká: Jestliže odborné znalosti představují setbu, z níž později uzraje poznání, jsou city, pocity a smyslové vjemy živnou půdou, kterou semena potřebují, aby mohla vzejít. Klaus Grünebach v časopise Erziehungskunst 09/2005, píše: "Při výzkumu mozku bylo nedávno potvrzeno studiemi, že učení a zkušenosti přímo souvisejí. Čím více intenzivní zážitek, tím úspěšnější a proces učení. Jedná se o vzdělávací základní jev zcela jistě známý již od nepaměti, ale teprve nyní byl objeven vědou... Pro úspěch vzdělávání je intenzivní fyzická zkušenost nanejvýš důležitá. " Řekni mi to a já zapomenu ukaž mi to a já si vzpomenu nech mě to udělat a já si to zapamatuju. Čínská moudrost Důvody proč školní statek nezakládat Pokud si pokládám otázku proč ano, logicky se nabízí otázka proč ne. Nejlépe by na ni odpověděl nejspíše člověk znalý hospodářské ekonomiky nebo někdo kdo má přímou zkušenost v této oblasti. Myslím si, že by nebylo účelné statek zakládat, pokud by se nenašla žádná zastřešující osoba, rodina, pracovní skupina nebo člen kolegia pedagogů Waldorfské školy Příbram, kdo by souhlasil s tímto záměrem a dokázal by ho zařadit do strategických cílů školy a pokud by se neučinily žádné kroky k naplnění těchto cílů, nebyla by příznivá finanční prognóza atd. 13

14 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO STATKU Statek by mohla využívat po celý rok celá škola od mateřského centra až po střední stupeň a zažívat ho v rytmu roku (koloběh ročních období, proměny přírody, tradiční lidové svátky). Nabízí se mnoho možností jak využít jeho případný potenciál. Předkládám všechny možnosti, které mě napadly, ale pochopitelně by nebylo nutné a z různých důvodů asi ani možné všechny obsáhnout a určitě by se našly možnosti jiné. Návštěvy dětí z RC Poupátko a MŠ Sedmikráska pozorování zvířátek, kontakt se zvířaty, krmení a péče o ně (přiměřené věku) účast na slavnostech např. na jaře vítání nových mláďátek, křtiny apod. pozorování přírody, hry, tvůrčí aktivity, řemesla, vycházky, apod. Epochové vyučování - např.: ve 3. tř. při epoše Ze zrna chléb vlastní políčko na orání, setí a sklízení obilí ve 3. tř. při epoše Stavitelství - Stavba domu na školním pozemku tř. nauka o člověku, zvířatech a rostlinách praktická výuka biologie, ekologické a enviromentální výchovy přímo na statku i v přilehlém okolí (pole, louky, lesy, rybníky, potoky - pozorování, zkoumání biotopů atd.) Průřezová témata Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) - realizace enviromentální výchovy Projektové týdny a školní projekty např.: Adaptační týden Řemeslný týden Zemědělské praktikum Zeměměřičské praktikum Sociální praktikum Profesní praktikum Ekologické praktikum Biologické praktikum Den Země, Den Zvířat, Den stromů Pěstitelské a zahradnické práce obdělávání půdy a zřizování záhonů, pěstování rostlin Terapeutické pobyty - pro žáky a studenty waldorfské školy se sociálními problémy (ve spolupráci s rodinou, pedagogy, speciálním pedagogem, výchovným poradcem, terapeutem) Zooterapie např. hipoterapie, canisterapie, apod. Zájmové kroužky jako smysluplné trávení volného času dětí např.: 14

15 zahradnictví chovatelství jezdectví včelařství tradiční řemesla zdravá výživa a bio-vaření (pečení, zavařování), šití waldorfských hraček landart apod. Kurzy řemeslné, umělecké, vzdělávací, terapeutické (arteterapie, muzikoterapie, apod.) Dílny a tradiční řemesla umělecká práce se dřevem košíkářství tkaní na tkalcovských stavech předení na kolovratu barvení ovčího rouna plstění šití, atd. Ateliér a umělecké činnosti malba, kresba umělecká práce s keramickou hlínou jiné tvůrčí činnosti výstavní prostor Pracovní příležitosti pro rodinu žijící na statku a další pracovníky pro místní obyvatele obce zapojení obyvatel do řemeslné výroby nebo do zemědělství by mohlo napomoci oživit sociální strukturu a obnovu vesnice. chráněné dílny - pro lidi se speciálními potřebami, kteří nemají šanci uplatnit se na běžném trhu práce mohlo by se jednat např. o: o zpracování plodin - např. sušení ovoce a bylin o pekařské výrobky o výroba sýrů z místní produkce mléka o tkaní na stavech o práce se dřevem o keramickou hlínou o ovčí vlnou a jinými přírodními materiály o výpomoc při péči o zvířata o prodej v obchůdku, apod. Ekologické, bio-zemědělství, biodynamické zemědělství zpracování a prodej úrody, kurzy a semináře zaměřené na tento způsob zemědělství Permakultura spolupráce s přírodou na principech permakulturního designu 15

16 Péče o krajinu např. obnova starých sadů obnova úvozových nebo křížových cest výsadba stromů zakládání alejí kosení podmáčených luk s výskytem chráněných a ohrožených druhů organismů čištění studánek, apod. Rozvoj vesnice pracovní příležitosti pro občany, kulturní akce Včelařství péče o včely, stáčení medu, výrobky z medu, zpracování včelího vosku, včelařský kroužek pro děti, přednášky Vlastní podnikání (prodej) vlastní obchůdek na statku, prodej ze dvora, prodej na školních jarmarcích, internetový prodej, spolupráce s dalšími zemědělská produkce (ovoce, zelenina, obilí, byliny, seno, sláma, hnůj) živočišná produkce (živá zvířata, maso, mléko, vejce) výrobky z chráněné dílny (řemeslné výrobky, speciality z vlastních surovin sýry, pečivo, čaje, koření apod.) materiál na tvoření z vlastních zdrojů (např. ovčí rouno přírodní, barvené, upředené, apod.) Ekocentrum ochrana přírody, vzdělávací programy a aktivity Lesní školka statek by mohl poskytnout zázemí (kuchyň a jídelnu, místnost na odpočinek na materiál, sociální zařízení) a kontakt se zvířaty, pozemek Školy v přírodě a pobyty v přírodě pro žáky a studenty waldorfských škol Letní tábor tábor s prvky waldorfské pedagogiky Spolupráce s jinými waldorfskými (i klasickými) školami nabídka činností, kurzů, ubytování, prostoru pro vlastní aktivity Praktika studentů např. studenti waldorfského lycea, studenti z jiných škol WWOOFering nabídka pracovních zkušeností a ubytování pro registrované dobrovolníky v síti WWOOF a využití jejich pracovní síly Agroturistika - nabídka rodinám s dětmi jako jednodenní výlet či jako vícedenní akce s možností ubytování Přednášky a semináře - pro waldorfské pedagogy, rodiče a veřejnost Místo setkávání koncerty, slavnosti, výstavy, děti, rodiče a učitelé Pronajímání prostor ubytování, školení, kurzy, kulturní akce, apod. 16

17 KDE BY ŠKOLNÍ STATEK MĚL BÝT SITUOVÁN Statek by se měl nacházet ideálně na pozemku na okraji vesnice v malebné přírodě nedaleko města Příbram. Kolik km maximálně vzdálená vesnice by to měla být, to si netroufám říci, ale určitě by měla být dostupná běžnou dopravou (autobus, vlak). CO BY ŠKOLNÍ STATEK MĚL (NEBO MOHL) ZAHRNOVAT Obytná část zázemí pro rodinu žijící na statku, ubytovací prostory pro hosty a školní skupiny, sociální zařízení, společenská místnost, řemeslné a chráněné dílny, ateliér Hospodářské budovy chlévy, stáje, stodola, sklep, kurník, kůlna, sušárna ovoce a bylin, skleník Vlastní pozemek dvůr, zahrada, pole, louka, les, rybník, potok Domácí zvířata typičtí zastupitelé venkovského dvora (např. pes, kočka, králíci, slepice, kozy, ovce, krávy, koně, prasata, včely apod.) Užitkové a okrasné rostliny různé druhy plodin a stromů, ovocný sad, květiny, byliny, apod. Praktické vybavení stroje, nástroje a nářadí vhodné k obdělávání půdy a k obhospodařování domácích zvířat, k řemeslným a uměleckým činnostem, ke stavbě, k opravám, atd. KDO BY NA ŠKOLNÍM STATKU ZAJIŠŤOVAL PROVOZ Na statku by mohla žít skupina lidí na způsob sociální trojčlennosti nebo jeden hospodář (eventuálně jeho rodina), který by řídil či koordinoval další pracovníky, skupiny žáků, dobrovolníky, pomocníky apod. Staral by se o provoz, péči, hospodářství, návštěvníky. Na statku by dále mohli působit lidé zaměstnaní v chráněné dílně, lektoři kurzů, externí spolupracovníci (terapeuti, speciální pedagog, psycholog), dobrovolníci atd. FINANCOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STATKU V této oblasti nemám příliš zkušeností, proto si netroufám pustit se do ní hlouběji. Pořizovací cena vhodného objektu se může pohybovat velmi různě podle technického stavu, velikosti, lokality atd. Stejně tak cena rekonstrukce objektu by závisela na jeho technickém stavu. Důležitou položkou je financování provozu. 17

18 Napadlo mě několik zdrojů, ze kterých by se statek mohl financovat: Vnitřní zdroje rozpočtu školy zřejmě minimální podíl z provozních nákladů školy Vlastní zdroje statku příjem z prodeje o vlastní zemědělská produkce o výrobky z vlastních biopotravin o výrobky z chráněné dílny další příjem o pronájmy o kurzy o kroužky o ubytování o agroturistika apod. Granty EU grantové příležitosti nabízené městem, krajem nebo nadačními fondy např. z oblasti EVVO ochrana životního prostředí místní udržitelný rozvoj granty pro školy (např. Škola pro udržitelný život) apod. Úvěr o banky hypotéka, úvěr ze stavebního spoření apod. Dotace od Ministerstva zemědělství program pro rozvoj venkova podporující rozvoj ekologického zemědělství, provoz biofarem, zpracování bioproduktů a přispívá ke zvyšování zaměstnanosti ve venkovských oblastech, umožňuje také poskytnutí finanční podpory ekologickým zemědělcům formou sazby na obhospodařovanou plochu Dary pomoc od dárců z řad fyzických osob a soukromých firem Sponzorství společenský sponzoring (podpora vzdělávání) ekologický sponzoring (podpora životního prostředí) sociální sponzoring (podporu užitečných celospolečenských sociálních věcí) Nadace tématické grantové příležitosti např.: Nadace VIA (grantová řízení Podpora místních iniciativ, Rozvoj NNO) Nadace Partnerství (grantová řízení Škola pro udržitelný život, Fond pro NNO EHP a Norska - formování odpovědného postoje k životnímu prostředí a zvyšování povědomí veřejnosti o udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí) Nadace Divoké husy (zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí (např. koncert, divadelní představení, jarmark) až do výše Kč) 18

19 Nadace ČEZ (grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů, které se mohou týkat podpory dětí a mládeže, osob s handicapem, vzdělání či životního prostředí), apod. Jiné zdroje adopce zvířat na statku (rodiny, jednotlivci, firmy, školy) veřejná sbírka benefiční koncerty dobrovolnická pomoc, apod. KROKY K REALIZACI ŠKOLNÍHO STATKU V této oblasti mi chybí praktické zkušenosti, přesto jsem se odvážila napsat jednotlivé kroky tak, jak pro mě vyplývají z logiky věci. Je možné, že by se odvíjely zcela odlišně. Jednotlivé kroky, jak je vidím já: Oslovení lidí, kteří by se chtěli zapojit a podílet se na realizaci myšlenky školního statku Zahájení schůzek pracovní skupiny pro vznik školního statku Představení jednotlivých vizí, koncepcí, zájmů, důvodů, možností atd. Určení cílů kam by směřovalo úsilí skupiny Strategie časové a finanční plány, úlohy jednotlivých lidí, jednotlivé kroky Založení sociální firmy, občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti + název této organizace možnost dosažení finančních prostředků z grantů, členové, název, stanovy Vypracování projektu školního statku Zajištění financování Výběr a zakoupení vhodného objektu Rekonstrukce objektu odborný projekt, finanční rozvaha, stavební dozor, stavební firma nebo svépomocí Zabydlení statku nastěhování rodiny, hospodáře, Nákup nářadí a vybavení, domácích zvířat a rostlin podle uvážení cílů a možností prostor, finance, lidské zdroje atd. Hospodaření na statku zemědělské práce, péče o zvířata a rostliny, zvelebování prostředí, zpracování vlastních plodin, plánování prací, správa financí, příprava na získání certifikátu BIO, apod. Další aktivity plánování a realizace např. terapeutických pobytů, kurzů, obchůdků, chráněných dílen, školních praktik žáků, slavností, setkání atd. (viz výše v kapitole možnosti školního statku). 19

20 INSPIRACE OD PODOBNĚ ZAMĚŘENÝCH ORGANIZACÍ Při úvahách nad školním statkem jsem pátrala v paměti jaké fungující organizace, podobná svým záměrem, znám a vyhledávala jsem další. Shledávám v nich některé prvky, idee či filozofie jako velmi inspirativní, navíc vyzkoušené v praxi, které by se daly využít při přípravě projektu školního statku nebo později v přizpůsobené podobě přenést na konkrétní místo podle konkrétní situace. Waldorfská mateřská škola Havelhöhe v Berlíně-Spandau Škola má vhodné prostory pro chov zvířat. Chovají ovce, poníky, osla, tažného koně, kuřata, králíky a morčata. Děti v předškolním věku se podílí na péči o zvířata a účastní se jezdeckého programu. Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor Nadace TABOR provozuje od roku 1996 v Nové Vsi n. Popelkou Sociálně terapeutické centrum, ke kterému následně přibylo biologicko-dynamické zemědělství a od roku 2010 též nově vznikající Dům sociálních služeb Schlegel. Impulsem k založení Nadace TABOR byla potřeba pokusit se v sociální oblasti o jiný přístup k lidem takzvaně postiženým, ať už tělesně, či duševně, nebo jen s ubývajícími silami ve stáří či civilizačními chorobami. Snaha vytvořit místo, kde může žít společenství lidí všech generací, kteří dokáží společně pracovat, vzájemně se doplňovat a žít ze společného Ducha. Činnosti: vzdělávací kursy a semináře, krátkodobé terapeutické pobyty pro dočasně postižené, pracovní příležitosti pro lidi z obce a z okolí, práce v biodynamickém zemědělství, nově vzniká Dům sociálních služeb Schlegel Schlössli Ins Internátní waldorfská škola ve Švýcarsku pro sociálně znevýhodněné děti, která funguje ve smyslu sociální trojčlennosti. Škola vznikla na starém panství se zámečkem a zahrnuje několik budov, hospodářský statek s dobytkem, řemeslné dílny, zahradnictví, biodynamické zemědělství a bio obchod. Při této škole vznikla Nadace pro léčebnou pedagogiku. Camphill České Kopisty Občanské sdružení, které se snaží vytvářet plnohodnotný domov pro lidi s mentálním postižením. Současně se věnuje ekologickému zemědělství a provozuje terapeutické dílny pro své uživatele. Je volnou součástí mezinárodního camphillského hnutí a sdružuje zájemce o propojení biologicko-dynamického zemědělství a sociální terapie podle idejí zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera a zakladatele camphillského hnutí Karla Königa. Biodynamický statek Kout ve Fořtu u Vrchlabí Starý zámek se zahradou a 160 ha zemědělské půdy, ze kterého bylo za socialismu vytvořeno JZD a který po roce 1990 ho koupil J. Dutschke bývalý učitel z waldorfské školy v Německu, který postupně se svojí rodinou rekonstruuje celý objekt a nabízí ubytovaní českým i zahraničním waldorfským školám probíhají zde ekoprojekty, zemědělská a zeměměřičská praktika studentů, 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více