ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce"

Transkript

1 ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013

2 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám myšlenkou realizace školního statku při Waldorfské škole Příbram. Popisuji případné financování, provoz, možnosti využití statku, organizace zaměřené podobným směrem jako zdroj inspirace atd. Za nejdůležitější kapitoly považuji Proč založit školní statek a Možnosti využití školního statku, protože vystihují podstatu myšlenky tématu a zároveň jsou základními kameny mé práce. 2

3 Motto: Šedivá je teorie, jen strom života věčně zelená se. Johann Wolfgang von Goethe Děkuji Veronice Poláčkové za inspiraci a prvotní impuls k napsání této práce, mému muži a zároveň kolegovi Jarmilovi Bryndovi za profesní i partnerské sdílení, za poskytnutí materiálů a fotografií z jeho archivu, a dalším kolegům a přátelům za vstřícnost při rozhovorech na téma školního statku. 3

4 OBSAH ÚVOD... 5 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM... 6 Vize školy... 6 Co zahrnuje... 6 Má úloha ve škole... 6 PROČ ZALOŽIT ŠKOLNÍ STATEK... 7 Zralost pro zemi a vztah k životnímu prostředí... 8 Práce jako součást života... 9 Člověk a zvíře Péče o krajinu vnější i vnitřní Zpět ke kořenům s původními českými tradicemi Umění řemesel Statek jako živá učebnice Důvody proč školní statek nezakládat CO BY ŠKOLNÍ STATEK MĚL (NEBO MOHL) ZAHRNOVAT KDO BY NA ŠKOLNÍM STATKU ZAJIŠŤOVAL PROVOZ FINANCOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STATKU KROKY K REALIZACI ŠKOLNÍHO STATKU INSPIRACE OD PODOBNĚ ZAMĚŘENÝCH ORGANIZACÍ Waldorfská mateřská škola Havelhöhe v Berlíně-Spandau Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor Schlössli Ins Camphill České Kopisty Biodynamický statek Kout ve Fořtu u Vrchlabí Toulcův dvůr Sluňákov - Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s Lipka - Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Sdružení Zdravý životní styl Občanské sdružení Nobilis Tilia Botanicus, spol. s.r.o Ekocentrum Paleta Občanské sdružení Jiná krajina Chráněné dílny Sociální ateliér Tilia Keramická dílna Eliáš Textilní dílna Jinan Textilní dílna Gawain Dílna Ignis ZÁVĚR VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZDROJE INFORMACÍ PŘÍLOHY Ilustrační fotografie

5 ÚVOD Na myšlenku psát závěrečnou práci na toto téma mě přivedl nedávný náhodný rozhovor s kolegyní ve škole. Oslovila mě jako potenciálního zájemce o zhmotnění nápadu - statku Waldorfské školy Příbram. Měla jsem původně vybrané jiné téma, ale prvotní nadšení z něho postupně vyprchalo a tu se přede mnou objevila tato krásná idea, která mě chytla za srdce, začala jsem se jí intenzivně zabývat, rozvíjet myšlenky a výsledkem je tento návrh školního statku Waldorfské školy Příbram. Hovořila jsem s některými kolegy o možnostech využití školního statku v rámci vzhledem k ŠVP. Jejich názory, zkušenosti a rady mou práci obohatily. Vesměs shledali představu statku jako přínosnou záležitost pro zdravý a celostní rozvoj našich žáků, jako plnohodnotný doplněk našeho vzdělávacího cyklu od mateřského centra po střední stupeň. Při společné práci (pracovní skupiny pro vznik školního statku) by vzešlo jistě mnoho dalších možností, nápadů a jedinečných myšlenek jak celý projekt zrealizovat a obohatit o další možnosti. 5

6 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Vize školy Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnous láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás. Co zahrnuje Rodinné centrum Poupátko - projekt občanského sdružení Společnost waldorfské školy Příbram Mateřská škola Sedmikráska 1 waldorfská třída v rámci klasické MŠ Základní škola tř. + školní družina tř. Střední škola (Waldorfské lyceum, tř.) a Střední odborné učiliště (Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Umělecký truhlář a řezbář tř. ). Při škole fungují: Společnost Waldorfské školy Příbram - členy jsou rodiče a přátelé waldorfské školy Anthroposofická společnost pobočka Příbram Ke škole patří dvě detašovaná pracoviště truhlářské a kovářské dílny. Škola disponuje tělocvičnou, která zároveň slouží jako technicky vybavený divadelní sál, dále školní zahradou s hřištěm a pozemkem pro pěstitelské práce (záhony, skleník, klubovna). Má úloha ve škole V současné době pracuji ve Waldorfské škole Příbram jako asistentka pedagoga, od září tohoto roku ve 2. třídě a zároveň jako vychovatelka ve školní družině. Kromě toho se starám o školní knihovnu. 6

7 PROČ ZALOŽIT ŠKOLNÍ STATEK Následující slova nejlépe vystihují podstatu toho, co bych chtěla v této kapitole popsat: Děkujeme naší Matce Zemi, která nás živí. Děkujeme řekám a potokům, které nám dávají svou vodu. Děkujeme bylinám, které nám darují své léčivé síly. Děkujeme kukuřici a jejím sestrám fazoli a dýni, které nás uchovávají při životě. Děkujeme keřům a stromům, které nám dávají své plody. Děkujeme větru, který hýbe vzduchem a zahání nemoci. Děkujeme měsíci a hvězdám, které nám svítí svým světlem, když slunce zapadne. Děkujeme našemu dědovi Hé Norovi, který nás, svá vnoučata, chrání a dává nám svůj déšť. Děkujeme slunci, které přátelsky shlíží dolů na zemi. Především ale děkujeme velikému Duchu, který v sobě spojuje všechno dobré a který všechno řídí ku zdaru svých dětí. Carola Cornelius, indiánka z kmene Mohavků (Irokézové) Pozn. Hé Nor je strážný duch, který je dárcem životadárného deště a který je vzýván čestným titulem děd. Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem. Luther Stojící Medvěd, z kmene Lakotů V těchto textech nacházíme vyslovení hluboké úcty a pokory k přírodě, k Matce Zemi a k vlastnímu bytí. Relativní hojnost všeho v dnešní době mění životní hodnoty a klesá úcta k Zemi, k půdě a k práci druhých. Mnozí lidé pracují hlavou a ne rukama. Kontakt s přirozeným způsobem života tak pomalu mizí. Tomu se děti jen těžko dokáží sami ubránit, následují totiž většinou příklad rodičů. Školní statek by se mohl stát rozmanitým časoprostorem pro pozorování tvořivých sil přírody při péči o půdu a zvířata a pro smysluplné tvůrčí činnosti, při kterých lze zažít radost ze společného díla ve společenství a získat tak úctu k práci vlastní i druhých lidí. Pod projektem školního statku se skrývá velký potenciál a záleží způsobu jeho využití a potom také na tvůrčí aktivitě všech zúčastněných a jejich vůli k naplňování daných cílů. 7

8 Zralost pro zemi a vztah k životnímu prostředí Dítě se postupně stává zralým pro zemi a pro práci na ní. A právě v tento moment vstupuje do vyučování nový předmět, jímž je zahradnictví, či snad lépe pěstitelství, praktické rozvíjení pečujícího vztahu o životní prostředí. Rudolf Steiner si byl vědom výchovného působení pěstitelství v mnohem hlubším smyslu než jen v získávání pěstitelských dovedností. Ten, kdo má v mladém věku možnost zacházet pečujícím způsobem s přírodou v zahradě či na statku, v dospělosti instinktivně volí vzhledem k přírodě správný, zdravý způsob zacházení. Jde tak vlastně o nejpřirozenější způsob environmentální výchovy. V úvodu k učebnímu plánu zahradnictví v tzv. Richterově vzdělávacím programu píše K. Matzke, že kromě poznávání a pozitivního vnímání zahradnických dovedností a znalostí, které získávají při "práci pro zemi", rozvíjejí praktický smysl pro zodpovědnost, harmonizují se a zklidňují, a v neposlední řadě také zažívají, že pro zemi je možné prakticky něco dělat, což je vyvádí z pocitu bezmoci vůči ničení životního prostředí, kterému mohou mladí lidé zahlcení mediálními obrazy člověka - ničitele životního prostředí poměrně snadno propadnout. Epocha 3. třídy jako předobraz harmonického vztahu člověka k prostředí Zcela zásadní význam má vyučování, jež dítě seznamuje s činnostmi, kterými člověk získává svou potravu a obdělává zemi, se zemědělstvím v tom nejširším smyslu. Nedílnou součástí učení je při tom praktická činnost. Děti se svým učitelem projdou celý proces od přípravy půdy orbou a vláčením, přes setí sklizeň, vymlácení a semletí. Když potom z mouky upečou vlastní chléb, zažily děti v úplnosti jeden z nejzákladnějších procesů, které člověka včleňují do širšího přírodního dění jako je koloběh roku a ukazují na naši provázanost s přírodou. Důležité je, aby dítě ještě na této úrovni učení nebylo konfrontováno s problémy jako chemizace zemědělství používáním minerálních hnojiv a pesticidů, její ničení přílišným zhutňováním. Děti by měly zažít pokud možno nenarušené vztahy člověka s přírodou a jeho láskyplný pečující přístup, protože v tomto věku jde spíše o vytváření základních postojů a emočního naladění. I když dnes už v zemědělství pracuje mizivé procento obyvatelstva, chtěli bychom, aby z dnešních dětí vyrůstali lidé, kteří si budou vážit půdy a na ní vyrůstajících potravin. I když se stále více stěhujeme do měst a žijeme mezi auty a domy, betonem a asfaltem, chtěli bychom, aby naše děti znaly přírodu a milovaly rostliny i zvířata. I když naše děti znají divokou přírodu už jen z dokumentárních snímků nebo jako kulisu akčních filmů, i když všude kolem sebe vidí jen narovnané a zahloubené řeky, velká pole bez mezí a remízků, velké louky bez zvířat, velká města bez přírody, chtěli bychom, aby snad, jednou, napravily, co my jsme pokazili. Jak ale mohou být naše děti jiné než my sami? Proto chceme-li vychovávat naše děti k úctě a lásce k živým tvorům, musíme je sami milovat. To je naše hlavní pedagogické opatření v rámci ekologické výchovy a hlavní předpoklad naší pedagogické úspěšnosti, ať už jako rodičů, nebo jako učitelů. 8

9 Práce jako součást života Jen pracuj, radost pak přijde sama od sebe. Johann Wolfgang von Goethe Člověk se narodil k činnosti nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Práce je pro lidskou existenci zcela nepostradatelná. Prací si člověk získává obživu, předměty a hodnoty, kterými uspokojuje své potřeby, prací přetváří prostředí. Při práci se člověk také učí a zdokonaluje. Při práci se vytvářejí mezilidské vztahy. Štěstí člověka je závislé i na pocitu hrdosti z vykonané práce a uznání okolí. Práce a činnost ovlivňuje fyzický stav člověka (svalovou sílu, pohyblivost, vytrvalost). Má příznivý vliv na krevní oběh, dýchání, látkovou výměnu a psychické funkce. Nečinnost naopak snižuje tělesnou i duševní kondici a způsobuje nežádoucí změny v organismu. Z důvodu těchto potenciálně negativních následků se využívá smysluplná pracovní činnost jako prostředek terapie (ergoterapie - léčba prací). Pokud děti nemají mnoho příležitosti k manuální práci, jejich manuální zručnost se díky tomu nemůže rozvíjet a vzniká handicap budoucím v praktickém životě. V současné době ovšem žijeme pod stále silnějším vlivem techniky a trhu spotřeby, jejichž nabídky nám sice usnadňují práci, šetří tělesnou námahu, zkracují vzdálenosti a zahánějí nudu, avšak našemu zdraví, duchovnímu růstu a vůbec životu na této zemi neprospívají. Jejich zásluhou se lidé utápějí v nadbytečném množství věcí, které po jejich použití lehce odkládají a vyhazují, aniž myslí na to, odkud přišly, k čemu mají sloužit a co s nimi až doslouží. To vede ke ztrátě smyslu pro každodenní práci, ke ztrátě prožitku z činného života i k poklesu úcty k plodům tvořivosti. 9

10 Člověk a zvíře Dítě by mělo mít příležitost zažívat zvířata již od útlého věku a každé malé setkání s obyčejným domácím zvířetem je hlubší, než pohled na exotická zvířata v sofistikovaných dokumentech BBC. Je hlubší, protože se doslova otiskuje do tělesnosti všemi jeho citlivými smysly. Kdo někdy sledoval malé dítě při setkání se zvířaty, například pasoucími se krávami, ovcemi či koňmi, jistě si všiml, o jak bezprostřední a intenzivní setkání jde. Takových možností elementárních zážitků se zvířaty nemají dnešní děti mnoho. Většina z nich žije v denaturovaném, světě měst, kde se navíc nesmějí ničeho moc dotýkat a kde ostražité maminky hlídají každý jejich krok. D. Pleštil říká: Domnívám se, že je dnes takřka pedagogickou nutností, aby bylo v mateřských školách povinně alespoň jedno zvíře, třeba ovečka místo travní sekačky, nebo alespoň králík či morče. Co můžeme pozorovat a zažít u dětí ve vztahu ke zvířatům? Například: Krmení ovce vyžaduje určitou odvahu. Dítě se bojí: "Kousneš mě, ovce, když mi budeš jíst z ruky?" Ovce se něj dívá: "Já se tě také bojím." Chce to trpělivost a sebedůvěru, mají-li oba být přesvědčeni o opaku. E. Krupka vypozorovala, že děti, které se staraly o koně před zahájením školní docházky, byly potom ve škole motoricky přesnější a rychlejší, bezpečně zacházely se zvířaty, byly sebevědomé a měly lepší výhled na různé situace než děti, které tuto zkušenost neměly. Co se děti učí péčí o zvířata? Například v koňském stádu dítě zažije sociální strukturu, stejně jako člověk mezi lidmi. Všechna zvířata reagují přímo a autenticky na řeč těla jedince. Stačí, když si člověk myslí v přítomnosti koně, že nemůže vést zvíře, pak ho zvíře nebude následovat. Děti jsou konfrontovány sami se sebou a nevědomě tak na sobě pracují. Učí se vnímat každé zvíře a tím se učí respektu a pochopení individuality zvířete, později pak mohou lépe pochopit a přijmout individuality ve světě lidském. Jízda na koni podporuje motoriku, vyrovnávání svalové napětí, koordinaci a zapojuje všech dvanáct smyslů. Kdo jezdí na koni, musí splňovat alespoň pět úkolů najednou: sedět rovně, znát cestu, vědět, co musí udělat, něčeho dosáhnout, tj. správnými pohyby (rukou, nohou, hlasem) zvířeti sdělit svůj záměr.jezdec musí být vědomý, protože zvíře není vždy předvídatelné a reaguje neustále, a jezdec musí na novou situaci reagovat odpovídajícím způsobem. Zacházení se zvířaty je velmi účinným prvkem v terapii pro některé děti se sociálními problémy, pro hyperaktivní děti a pro děti s poruchami učení. Cholerikovi pomáhá udržet na uzdě jeho nedostatek sebeovládání, od sangvinika vyžaduje soustředění, u flegmatika probouzí mysl a melancholika směřuje k vnějšímu světu. Ve vztahu k péči o dvanáct smyslů S péčí o zvířata jde ruku v ruce vzdělávání smyslů. Zejména ve městě děti potřebují podněty, jako jsou tyto: o blízkost k přírodě, sezónní zkušenosti se zvířaty a vytrvat za všech povětrnostních podmínek o překonávat se a konat službu, která je nezbytná o nést odpovědnost 10

11 o rozvíjet sebevědomí díky dovednostem o budování vztahů, zvíře bere člověka takového, jaký je o získat důvěru druhých, učit se reagovat na ostatní o rozumět řeči zvířat a komunikovat s nimi o objevovat sama sebe, naučit se vést sama sebe, být připraven vést druhé V epoše zemědělství ve 3. třídě můžeme dítěti zprostředkovat obraz nenarušeného vztahu člověka k hospodářským zvířatům. Vztahu, pro nějž dnešní doba, která mluví o živočišné výrobě, docela ztratila smysl. Podaří-li se nám v tomto období založit v dětském citu vděčnost k tvorům, na jejichž oběti spočívá naše fyzická existence, vykonáme velice mnoho pro jejich pozdější život Péče o krajinu vnější i vnitřní Krajina dětství našich (pra)rodičů měla v sobě ještě doznívající harmonii člověka pobývajícího na polích, na lukách a v lesích. Nesla sebou vyváženost, lad, měřítko: člověk kravka strom cesta pole krajina nebe. Údolím proplétající se potok plný škeblí, ryb a raků s břehy porostlými blatouchy a petrklíči. Cesta se klikatila v prachu mezi domky a stromy lípami a hrušněmi a humna se táhla až na kopec a mnohdy ještě dál podél úvozů vyježděných cest a vychozených chodníků ve stínu třešní, trnek a jabloní. A stodoly byly plné sena a slámy. Zemědělský pokrok ve svých počátcích ještě respektující přírodní danosti však pomalu ale jistě nastínil nekompromisní změnu. Později ve snaze dokazování, že dokážeme, dokázal Současná dotační politika státu nadále podporuje ony výdobytky dob minulých. Za slovy údržba krajiny se skrývají především dotační peníze, bezduché rabování hektarů naši půdy, naší krajiny bez stínu stromů, bez míst k spočinutí, bez chodníků, bez člověka. Naše kulturní krajina byla zcizována člověku tak dlouho, až se ji člověk sám odcizil. Základní vztah člověka vesnice ke krajině nepřirozeným způsobem téměř zanikl. Duše se vytratila. Na polích tak téměř nespatříme živou bytost. Nevkročí tam ani noha, snad jen noha na pedálu a nějaký ten myslivec s flintou. Jak tedy navrátit krajinu člověku? Jak navrátit člověka krajině? Romantika je ta tam. Byla přirozeně spojena s nutností, s konkrétní dobou, způsobem života a práce. Pokroku se nedalo zabránit. Nyní je třeba mnohé přehodnotit, vnímat tu naši krajinu normálně a tyto zažité praktiky tržního pokroku dále neakceptovat. Vrátit se k přirozené logice krajiny, respektovat její odvěké zákonitosti obyčejným selským rozumem. Zbavme se neustále vnucované a možná i pohodlné apatie a pokusme se něco udělat pro naši vesnici, naši krajinu a tak i pro nás! Pokusme se prošlapat pár chodníků, zasadit pár stromů. Učme se procházet krajinou s otevřenýma očima. Nemysleme jen na sebe. Hledejme duši krajiny v nás. 11

12 Zpět ke kořenům s původními českými tradicemi Lidové svátky a tradice jsou přirozeně spjaté s českým venkovem. Ve městě jsme proto mnohdy odpojeni od jejich původního smyslu. Jednotlivé svátky dříve udávaly lidem v koloběhu roku rytmus výdech a nádech, slavnosti byly odměnou za určité pracovní období a mezníkem mezi dalším následujícím. V dnešní době je většina českých svátků pojata konzumním způsobem a duchovní základ se vytrácí. Někteří rodiče již nejsou schopni vysvětlit dětem, proč se který svátek vlastně slaví a také vpouští do svých domovů i svátky cizokrajné. Umění řemesel Řemeslo má zlaté dno. V hlubinách našeho srdce, naší duše. Tam odkud pochází všechno umění. Je dělníkem, kdo pracuje rukama, je řemeslníkem, kdo pracuje rukama a hlavou, je umělcem, kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem. Sv. František z Assisi Ve třetí a čtvrté třídě přichází od dětí otázka: Jak se dělá to, co máme kolem sebe? A tak pozorují (zkoušejí) řemesla v řemeslných dílnách ve svém okolí. A pak sami zkoušejí, pod vedením svého učitele a v nezbytné spolupráci s rodiči postavit dům. Nebo postavit něco, co má zcela praktický smysl pro druhé lidi: altánek, zahradní domek, pískoviště s lavičkami apod. Na téhle stavbě domu si děti prožijí, jak je důležitá spolupráce lidí; škola a život, tu tvoří organickou jednotu. Děti prožijí smysl lidské práce: radost společenství spojeného k cíli a z toho všeho povznesení srdce. A stanou se také řemeslníky: zedníky či tesaři, pokrývači či natěrači. Prožijí si odpověď na otázku: Jak se to všechno na světě dělá? A pak, po téhle přípravě nastoupí skutečná řemesla práce s hlínou, se dřevem, s kovem, s kamenem a nakonec předení. V řemeslném vyučování je proces, kterým žák projde, důležitější než hotový výrobek. 12

13 Statek jako živá učebnice A. Suchantke říká: Jestliže odborné znalosti představují setbu, z níž později uzraje poznání, jsou city, pocity a smyslové vjemy živnou půdou, kterou semena potřebují, aby mohla vzejít. Klaus Grünebach v časopise Erziehungskunst 09/2005, píše: "Při výzkumu mozku bylo nedávno potvrzeno studiemi, že učení a zkušenosti přímo souvisejí. Čím více intenzivní zážitek, tím úspěšnější a proces učení. Jedná se o vzdělávací základní jev zcela jistě známý již od nepaměti, ale teprve nyní byl objeven vědou... Pro úspěch vzdělávání je intenzivní fyzická zkušenost nanejvýš důležitá. " Řekni mi to a já zapomenu ukaž mi to a já si vzpomenu nech mě to udělat a já si to zapamatuju. Čínská moudrost Důvody proč školní statek nezakládat Pokud si pokládám otázku proč ano, logicky se nabízí otázka proč ne. Nejlépe by na ni odpověděl nejspíše člověk znalý hospodářské ekonomiky nebo někdo kdo má přímou zkušenost v této oblasti. Myslím si, že by nebylo účelné statek zakládat, pokud by se nenašla žádná zastřešující osoba, rodina, pracovní skupina nebo člen kolegia pedagogů Waldorfské školy Příbram, kdo by souhlasil s tímto záměrem a dokázal by ho zařadit do strategických cílů školy a pokud by se neučinily žádné kroky k naplnění těchto cílů, nebyla by příznivá finanční prognóza atd. 13

14 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO STATKU Statek by mohla využívat po celý rok celá škola od mateřského centra až po střední stupeň a zažívat ho v rytmu roku (koloběh ročních období, proměny přírody, tradiční lidové svátky). Nabízí se mnoho možností jak využít jeho případný potenciál. Předkládám všechny možnosti, které mě napadly, ale pochopitelně by nebylo nutné a z různých důvodů asi ani možné všechny obsáhnout a určitě by se našly možnosti jiné. Návštěvy dětí z RC Poupátko a MŠ Sedmikráska pozorování zvířátek, kontakt se zvířaty, krmení a péče o ně (přiměřené věku) účast na slavnostech např. na jaře vítání nových mláďátek, křtiny apod. pozorování přírody, hry, tvůrčí aktivity, řemesla, vycházky, apod. Epochové vyučování - např.: ve 3. tř. při epoše Ze zrna chléb vlastní políčko na orání, setí a sklízení obilí ve 3. tř. při epoše Stavitelství - Stavba domu na školním pozemku tř. nauka o člověku, zvířatech a rostlinách praktická výuka biologie, ekologické a enviromentální výchovy přímo na statku i v přilehlém okolí (pole, louky, lesy, rybníky, potoky - pozorování, zkoumání biotopů atd.) Průřezová témata Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) - realizace enviromentální výchovy Projektové týdny a školní projekty např.: Adaptační týden Řemeslný týden Zemědělské praktikum Zeměměřičské praktikum Sociální praktikum Profesní praktikum Ekologické praktikum Biologické praktikum Den Země, Den Zvířat, Den stromů Pěstitelské a zahradnické práce obdělávání půdy a zřizování záhonů, pěstování rostlin Terapeutické pobyty - pro žáky a studenty waldorfské školy se sociálními problémy (ve spolupráci s rodinou, pedagogy, speciálním pedagogem, výchovným poradcem, terapeutem) Zooterapie např. hipoterapie, canisterapie, apod. Zájmové kroužky jako smysluplné trávení volného času dětí např.: 14

15 zahradnictví chovatelství jezdectví včelařství tradiční řemesla zdravá výživa a bio-vaření (pečení, zavařování), šití waldorfských hraček landart apod. Kurzy řemeslné, umělecké, vzdělávací, terapeutické (arteterapie, muzikoterapie, apod.) Dílny a tradiční řemesla umělecká práce se dřevem košíkářství tkaní na tkalcovských stavech předení na kolovratu barvení ovčího rouna plstění šití, atd. Ateliér a umělecké činnosti malba, kresba umělecká práce s keramickou hlínou jiné tvůrčí činnosti výstavní prostor Pracovní příležitosti pro rodinu žijící na statku a další pracovníky pro místní obyvatele obce zapojení obyvatel do řemeslné výroby nebo do zemědělství by mohlo napomoci oživit sociální strukturu a obnovu vesnice. chráněné dílny - pro lidi se speciálními potřebami, kteří nemají šanci uplatnit se na běžném trhu práce mohlo by se jednat např. o: o zpracování plodin - např. sušení ovoce a bylin o pekařské výrobky o výroba sýrů z místní produkce mléka o tkaní na stavech o práce se dřevem o keramickou hlínou o ovčí vlnou a jinými přírodními materiály o výpomoc při péči o zvířata o prodej v obchůdku, apod. Ekologické, bio-zemědělství, biodynamické zemědělství zpracování a prodej úrody, kurzy a semináře zaměřené na tento způsob zemědělství Permakultura spolupráce s přírodou na principech permakulturního designu 15

16 Péče o krajinu např. obnova starých sadů obnova úvozových nebo křížových cest výsadba stromů zakládání alejí kosení podmáčených luk s výskytem chráněných a ohrožených druhů organismů čištění studánek, apod. Rozvoj vesnice pracovní příležitosti pro občany, kulturní akce Včelařství péče o včely, stáčení medu, výrobky z medu, zpracování včelího vosku, včelařský kroužek pro děti, přednášky Vlastní podnikání (prodej) vlastní obchůdek na statku, prodej ze dvora, prodej na školních jarmarcích, internetový prodej, spolupráce s dalšími zemědělská produkce (ovoce, zelenina, obilí, byliny, seno, sláma, hnůj) živočišná produkce (živá zvířata, maso, mléko, vejce) výrobky z chráněné dílny (řemeslné výrobky, speciality z vlastních surovin sýry, pečivo, čaje, koření apod.) materiál na tvoření z vlastních zdrojů (např. ovčí rouno přírodní, barvené, upředené, apod.) Ekocentrum ochrana přírody, vzdělávací programy a aktivity Lesní školka statek by mohl poskytnout zázemí (kuchyň a jídelnu, místnost na odpočinek na materiál, sociální zařízení) a kontakt se zvířaty, pozemek Školy v přírodě a pobyty v přírodě pro žáky a studenty waldorfských škol Letní tábor tábor s prvky waldorfské pedagogiky Spolupráce s jinými waldorfskými (i klasickými) školami nabídka činností, kurzů, ubytování, prostoru pro vlastní aktivity Praktika studentů např. studenti waldorfského lycea, studenti z jiných škol WWOOFering nabídka pracovních zkušeností a ubytování pro registrované dobrovolníky v síti WWOOF a využití jejich pracovní síly Agroturistika - nabídka rodinám s dětmi jako jednodenní výlet či jako vícedenní akce s možností ubytování Přednášky a semináře - pro waldorfské pedagogy, rodiče a veřejnost Místo setkávání koncerty, slavnosti, výstavy, děti, rodiče a učitelé Pronajímání prostor ubytování, školení, kurzy, kulturní akce, apod. 16

17 KDE BY ŠKOLNÍ STATEK MĚL BÝT SITUOVÁN Statek by se měl nacházet ideálně na pozemku na okraji vesnice v malebné přírodě nedaleko města Příbram. Kolik km maximálně vzdálená vesnice by to měla být, to si netroufám říci, ale určitě by měla být dostupná běžnou dopravou (autobus, vlak). CO BY ŠKOLNÍ STATEK MĚL (NEBO MOHL) ZAHRNOVAT Obytná část zázemí pro rodinu žijící na statku, ubytovací prostory pro hosty a školní skupiny, sociální zařízení, společenská místnost, řemeslné a chráněné dílny, ateliér Hospodářské budovy chlévy, stáje, stodola, sklep, kurník, kůlna, sušárna ovoce a bylin, skleník Vlastní pozemek dvůr, zahrada, pole, louka, les, rybník, potok Domácí zvířata typičtí zastupitelé venkovského dvora (např. pes, kočka, králíci, slepice, kozy, ovce, krávy, koně, prasata, včely apod.) Užitkové a okrasné rostliny různé druhy plodin a stromů, ovocný sad, květiny, byliny, apod. Praktické vybavení stroje, nástroje a nářadí vhodné k obdělávání půdy a k obhospodařování domácích zvířat, k řemeslným a uměleckým činnostem, ke stavbě, k opravám, atd. KDO BY NA ŠKOLNÍM STATKU ZAJIŠŤOVAL PROVOZ Na statku by mohla žít skupina lidí na způsob sociální trojčlennosti nebo jeden hospodář (eventuálně jeho rodina), který by řídil či koordinoval další pracovníky, skupiny žáků, dobrovolníky, pomocníky apod. Staral by se o provoz, péči, hospodářství, návštěvníky. Na statku by dále mohli působit lidé zaměstnaní v chráněné dílně, lektoři kurzů, externí spolupracovníci (terapeuti, speciální pedagog, psycholog), dobrovolníci atd. FINANCOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STATKU V této oblasti nemám příliš zkušeností, proto si netroufám pustit se do ní hlouběji. Pořizovací cena vhodného objektu se může pohybovat velmi různě podle technického stavu, velikosti, lokality atd. Stejně tak cena rekonstrukce objektu by závisela na jeho technickém stavu. Důležitou položkou je financování provozu. 17

18 Napadlo mě několik zdrojů, ze kterých by se statek mohl financovat: Vnitřní zdroje rozpočtu školy zřejmě minimální podíl z provozních nákladů školy Vlastní zdroje statku příjem z prodeje o vlastní zemědělská produkce o výrobky z vlastních biopotravin o výrobky z chráněné dílny další příjem o pronájmy o kurzy o kroužky o ubytování o agroturistika apod. Granty EU grantové příležitosti nabízené městem, krajem nebo nadačními fondy např. z oblasti EVVO ochrana životního prostředí místní udržitelný rozvoj granty pro školy (např. Škola pro udržitelný život) apod. Úvěr o banky hypotéka, úvěr ze stavebního spoření apod. Dotace od Ministerstva zemědělství program pro rozvoj venkova podporující rozvoj ekologického zemědělství, provoz biofarem, zpracování bioproduktů a přispívá ke zvyšování zaměstnanosti ve venkovských oblastech, umožňuje také poskytnutí finanční podpory ekologickým zemědělcům formou sazby na obhospodařovanou plochu Dary pomoc od dárců z řad fyzických osob a soukromých firem Sponzorství společenský sponzoring (podpora vzdělávání) ekologický sponzoring (podpora životního prostředí) sociální sponzoring (podporu užitečných celospolečenských sociálních věcí) Nadace tématické grantové příležitosti např.: Nadace VIA (grantová řízení Podpora místních iniciativ, Rozvoj NNO) Nadace Partnerství (grantová řízení Škola pro udržitelný život, Fond pro NNO EHP a Norska - formování odpovědného postoje k životnímu prostředí a zvyšování povědomí veřejnosti o udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí) Nadace Divoké husy (zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí (např. koncert, divadelní představení, jarmark) až do výše Kč) 18

19 Nadace ČEZ (grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů, které se mohou týkat podpory dětí a mládeže, osob s handicapem, vzdělání či životního prostředí), apod. Jiné zdroje adopce zvířat na statku (rodiny, jednotlivci, firmy, školy) veřejná sbírka benefiční koncerty dobrovolnická pomoc, apod. KROKY K REALIZACI ŠKOLNÍHO STATKU V této oblasti mi chybí praktické zkušenosti, přesto jsem se odvážila napsat jednotlivé kroky tak, jak pro mě vyplývají z logiky věci. Je možné, že by se odvíjely zcela odlišně. Jednotlivé kroky, jak je vidím já: Oslovení lidí, kteří by se chtěli zapojit a podílet se na realizaci myšlenky školního statku Zahájení schůzek pracovní skupiny pro vznik školního statku Představení jednotlivých vizí, koncepcí, zájmů, důvodů, možností atd. Určení cílů kam by směřovalo úsilí skupiny Strategie časové a finanční plány, úlohy jednotlivých lidí, jednotlivé kroky Založení sociální firmy, občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti + název této organizace možnost dosažení finančních prostředků z grantů, členové, název, stanovy Vypracování projektu školního statku Zajištění financování Výběr a zakoupení vhodného objektu Rekonstrukce objektu odborný projekt, finanční rozvaha, stavební dozor, stavební firma nebo svépomocí Zabydlení statku nastěhování rodiny, hospodáře, Nákup nářadí a vybavení, domácích zvířat a rostlin podle uvážení cílů a možností prostor, finance, lidské zdroje atd. Hospodaření na statku zemědělské práce, péče o zvířata a rostliny, zvelebování prostředí, zpracování vlastních plodin, plánování prací, správa financí, příprava na získání certifikátu BIO, apod. Další aktivity plánování a realizace např. terapeutických pobytů, kurzů, obchůdků, chráněných dílen, školních praktik žáků, slavností, setkání atd. (viz výše v kapitole možnosti školního statku). 19

20 INSPIRACE OD PODOBNĚ ZAMĚŘENÝCH ORGANIZACÍ Při úvahách nad školním statkem jsem pátrala v paměti jaké fungující organizace, podobná svým záměrem, znám a vyhledávala jsem další. Shledávám v nich některé prvky, idee či filozofie jako velmi inspirativní, navíc vyzkoušené v praxi, které by se daly využít při přípravě projektu školního statku nebo později v přizpůsobené podobě přenést na konkrétní místo podle konkrétní situace. Waldorfská mateřská škola Havelhöhe v Berlíně-Spandau Škola má vhodné prostory pro chov zvířat. Chovají ovce, poníky, osla, tažného koně, kuřata, králíky a morčata. Děti v předškolním věku se podílí na péči o zvířata a účastní se jezdeckého programu. Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor Nadace TABOR provozuje od roku 1996 v Nové Vsi n. Popelkou Sociálně terapeutické centrum, ke kterému následně přibylo biologicko-dynamické zemědělství a od roku 2010 též nově vznikající Dům sociálních služeb Schlegel. Impulsem k založení Nadace TABOR byla potřeba pokusit se v sociální oblasti o jiný přístup k lidem takzvaně postiženým, ať už tělesně, či duševně, nebo jen s ubývajícími silami ve stáří či civilizačními chorobami. Snaha vytvořit místo, kde může žít společenství lidí všech generací, kteří dokáží společně pracovat, vzájemně se doplňovat a žít ze společného Ducha. Činnosti: vzdělávací kursy a semináře, krátkodobé terapeutické pobyty pro dočasně postižené, pracovní příležitosti pro lidi z obce a z okolí, práce v biodynamickém zemědělství, nově vzniká Dům sociálních služeb Schlegel Schlössli Ins Internátní waldorfská škola ve Švýcarsku pro sociálně znevýhodněné děti, která funguje ve smyslu sociální trojčlennosti. Škola vznikla na starém panství se zámečkem a zahrnuje několik budov, hospodářský statek s dobytkem, řemeslné dílny, zahradnictví, biodynamické zemědělství a bio obchod. Při této škole vznikla Nadace pro léčebnou pedagogiku. Camphill České Kopisty Občanské sdružení, které se snaží vytvářet plnohodnotný domov pro lidi s mentálním postižením. Současně se věnuje ekologickému zemědělství a provozuje terapeutické dílny pro své uživatele. Je volnou součástí mezinárodního camphillského hnutí a sdružuje zájemce o propojení biologicko-dynamického zemědělství a sociální terapie podle idejí zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera a zakladatele camphillského hnutí Karla Königa. Biodynamický statek Kout ve Fořtu u Vrchlabí Starý zámek se zahradou a 160 ha zemědělské půdy, ze kterého bylo za socialismu vytvořeno JZD a který po roce 1990 ho koupil J. Dutschke bývalý učitel z waldorfské školy v Německu, který postupně se svojí rodinou rekonstruuje celý objekt a nabízí ubytovaní českým i zahraničním waldorfským školám probíhají zde ekoprojekty, zemědělská a zeměměřičská praktika studentů, 20

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Mgr. Ševčíková Kateřina Katedra biologie E-mail: katerina.sevcikova@centrum.cz (Tesař, 1994) Rámcové vzdělávací programy

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Školní program EVVO. Na základě

Školní program EVVO. Na základě II. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Školní program EVVO Na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27. října 2008 V Pardubicích

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Aktuální stav zahradní terapie v České republice. Mgr. Markéta Jindřichovská

Aktuální stav zahradní terapie v České republice. Mgr. Markéta Jindřichovská Aktuální stav zahradní terapie v České republice Mgr. Markéta Jindřichovská Prezentace mapuje aktuální stav zahradní terapie v České republice, možnosti a přístupy ve vztahu k jedincům se specifickými

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Zpráva o studijní návštěvě v České republice v rámci projektu Good Seed : 18. 21.- 5. 2015

Zpráva o studijní návštěvě v České republice v rámci projektu Good Seed : 18. 21.- 5. 2015 Zpráva o studijní návštěvě v České republice v rámci projektu Good Seed : 18. 21.- 5. 2015 1.Sociální zemědělství v České republice: Základním východiskem pro stanovení definice sociálního zemědělství

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) 2013-2018 Vypracovala: Ing. Irena Prášková 1 1. Úvod Při tvorbě Školního programu environmentálního

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více