Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 7 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 7 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava"

Transkript

1 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou kontrolou a autorizací, jedná se o operativní data. má informativní charakter, nelze použít jako úřední dokument. Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejný výtisk.

2 Obsah: Synoptická situace a charakter proudění 2 Charakter počasí 3 Hydrologická situace 11 Kvalita ovzduší 19 Zpracovali: Ing. Lucie Čecháková Mgr. Ondřej Kosík Mgr. Blanka Krejčí Ing. Pavel Lipina Ing. Mirka Mrázková Mgr. Hana Šeděnková vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou kontrolou a autorizací, jedná se o operativní data. má informativní charakter, nelze použít jako úřední dokument. Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejný výtisk

3 Synoptická situace a charakter proudění Začátek měsíce července 2011 se nesl ve znamení brázdy nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou ve vyšších vrstvách atmosféry. Od začátku měsíce až do 5. července převažovalo na celém území severní Moravy počasí s velkou oblačností, každodenními srážkami a velmi nízkými teplotními maximy. Nejvýraznější cyklonální charakter počasí byl zaznamenán 3. července, kdy přecházela přes jižní Polsko tlaková níže. Maximální teplota téměř na žádné ze stanic v regionu nedosáhla ani 15 C a srážkové úhrny za tento den byly na mnoha stanicích přes 20 mm, v horských oblastech i přes 40 mm (Horní Bečva 45 mm, Lysá hora 41 mm). Na konci první červencové dekády ovlivňoval počasí ve střední Evropě nevýrazný hřeben vyššího tlaku vzduchu, který přinesl postupné oteplení. Nejteplejším dnem byl 9. červenec, kdy vystoupily teploty na několika stanicích nad 30 C. Srážky nebyly tak četné jako na začátku měsíce a měly charakter přeháněk a bouřek. Např. 7. července byly zaznamenány v regionu jen ojedinělé bouřky, zato však s většími kroupami (na stanici v Ostravě - Porubě o průměru 3 cm). Nad ránem 10. července přešla přes téměř celou republiku od jihozápadu zvlněná studená fronta s výraznou bouřkovou činností (stanice Hoštejn 51 mm srážek). Po celou druhou červencovou dekádu do střední Evropy proudil po přední straně brázdy nízkého tlaku ve vyšších vrstvách atmosféry teplý vzduch od jihozápadu. Denní teplotní maxima se pohybovala kolem 25 C, nejteplejším dnem celého měsíce na severní Moravě byl 13. červenec, na několika stanicích vystoupila teplota nad 31 C (Ostrava Poruba 31,2 C, Ropice 31,4 C). Nejvýraznější frontální systém ovlivnil počasí u nás 14. července, kdy přešla přes naše území od jihozápadu v přízemním poli tlaková níže doprovázená četnými přeháňkami a bouřkami, nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán na stanici Zlaté hory, a to 43 mm. Výrazná změna charakteru proudění nastala na počátku třetí červencové dekády. Přes střední Evropu přešla osa výškové brázdy nízkého tlaku vzduchu a začal k nám proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Téměř celá dekáda byla deštivá a jen s velmi krátkými obdobími slunečního svitu. Do konce měsíce vystoupily denní maximální teploty jen zřídka na letních 25 C, průměrně se však maxima pohybovala kolem 20 C. Nejvýraznější srážková epizoda v tomto období, která měla i hydrologickou odezvu, se vyskytla 21. července. Po zadní straně tlakové níže nad Polskem k nám proudil velmi vlhký vzduch a srážkové úhrny dosahovaly na celém území regionu kolem 50 mm, mnohde i více (Malá Morávka 107 mm, Zlaté Hory 80 mm, Mikulovice 105 mm, Lysá hora 96 mm)

4 Charakter počasí Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 16,3 C, což je právě hodnota dlouhodobého průměru. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 17,7 C, což je chladněji oproti normálu o 0,9 C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červenci 11,4 C (o 0,2 C chladněji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 18,3 C, byla již tradičně naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh a průměrně nejchladněji bylo v červenci na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Bohumíně dne 13. července (+32,1 C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (+1,2 C) byla ve Vítkově dne 22. července. Nejnižší minimální přízemní teplota byla na Lysé hoře dne 24. července a to +2,0 C. V MS kraji spadlo průměrně 179,3 mm srážek, což je 171 % normálu (srážkově silně normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červenci 161,3 mm srážek (169 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 345,1 mm, což je 166 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře a nejnižší úhrn v Lomnici u Rýmařova (112,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 96,5 mm, byl zaznamenán dne 21. července na Lysé hoře (většina stanic měla srážkové úhrny v tento den 30 až 60 mm). V kraji svítilo Slunce průměrně 146,8 hod. (175,2 hodin v červnu a 271,4 hodin v květnu). Nejvíce to bylo v Mošnově, 162,2 hod., což je 75 % dlouhodobého průměru pro červenec. Nejméně na Lysé hoře (124,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Opavě a na Červené 17. července, kdy Slunce svítilo 14,8 hod. Olomoucký kraj s průměrnou teplotou vzduchu 16,6 C byl o tři desetiny stupně teplejší než MS kraj (OL kraj byl o 0,3 C chladnější než normál). Kraj byl v červenci klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 18,3 C (o 0,5 C chladněji než průměrně v červenci). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červenci 10,7 C, což je o 0,3 C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena na stanici Olomouc, a průměrně nejchladněji bylo v červenci na Šeráku. Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v červenci (30,8 C) naměřena v Bělotíně dne 13. července. Nejnižší minimální teplota, +3,1 C byla dne 1. července na Šeráku a nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena také na Šeráku také dne 3. července (+3,4 C). Srážek spadlo v kraji průměrně 140,6 mm (156 % průměru, srážkově nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 110,8 mm, což je 142 % normálu a na Šeráku 196,7 mm (133 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Mikulovice, a to 243,8 mm a nejnižší úhrn v Náměšti na Hané (75,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 105 mm, byl zaznamenán dne 21. července v Mikulovicích. Slunce svítilo v kraji průměrně 160,9 hod. (v červnu 200,6 hod. a v květnu 279 hod.). Na Luké nejvíce v červenci, a to 185,6 hod. Tato suma slunečního svitu odpovídá 80 % dlouhodobého průměru na Luké. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 117,8 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku 17. července, kdy Slunce svítilo 15,3 hod

5 Teploty vzduchu Charakteristika Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Průměrná měsíční teplota (ºC) Odchylka od dlouhodobého průměru (ºC) Nejvyšší průměrná měsíční teplota (ºC) Slezská Ostrava Olomouc Nejnižší průměrná měsíční teplota (ºC) Lysá hora Šerák Nejteplejší / Nejchladnější den měsíce 13.den / 1.den 9.den / 1.den Absolutní maximum teploty (ºC) 13.den Ropice den Lysá hora den Paseka den Šerák Absolutní minimum teploty (ºC) 1.den Lysá hora den Šerák +3.1 Nejnižší přízemní teplota (ºC) 24.den Lysá hora den Šerák +3.4 Tab. 1 Vybrané teplotní charakteristiky minulého měsíce Obr. 1 - Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n.m.), Ostrava-Poruba (242 m n.m.), Šerák (1328 m n.m.), Olomouc-Holice (210 m n.m.) kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj teplota vzduchu stanice datum extrému hodnota ( C) stanice datum extrému hodnota ( C) Maximální teplota Ostrava Poruba Přerov Minimální teplota Lysá hora Přerov Tab. 2 - Dosud zaznamenané extrémy na vybraných stanicích v měsíci - 4 -

6 Obr. 2 - Prostorové rozložení průměrné měsíční teploty na území Moravskoslezského kraje Obr. 3 - Prostorové rozložení průměrné měsíční teploty na území Olomouckého kraje - 5 -

7 Srážky Charakteristika Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Průměrný měsíční úhrn v regionu (mm) v % dlouhodobé hodnoty Nejvyšší měsíční úhrn (mm) Lysá hora Mikulovice Nejnižší měsíční úhrn (mm) Světlá Hora Luká Nejvyšší denní úhrn (mm) 21.den _Lysá hora den Mikulovice Tab. 3 - Vybrané srážkové charakteristiky minulého měsíce Obr. 4 - Průběh denních úhrnů srážek na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n.m.), Ostrava-Poruba (242 m n.m.), Šerák (1328 m n.m.), Olomouc-Holice (210 m n.m.) kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj úhrn srážek stanice datum extrému hodnota (mm) stanice datum extrému hodnota (mm) maximální denní úhrn srážek Lučina Mikulovice Lysá hora Jeseník Tab. 4 - Dosud zaznamenané extrémy na vybraných stanicích v měsíci - 6 -

8 Obr. 5 - Prostorové rozložení měsíčních úhrnů srážek na území Moravskoslezského kraje Obr. 6 - Prostorové rozložení měsíčních úhrnů srážek na území Olomouckého kraje - 7 -

9 Tab. 5 Průběh počasí v měsíci na stanici Ostrava-Poruba - 8 -

10 Tab. 6 Průběh počasí v měsíci na stanici Olomouc-Holice - 9 -

11 Tab. 7 Legenda k průběhu počasí

12 Hydrologická situace Povodí Odry Vodní toky v povodí horní Odry zaznamenaly vlivem vydatnějších srážek na konci měsíce června a na počátku měsíce července vzestupy. Nejvýrazněji reagovaly na spadlé srážky především pravostranné přítoky Odry a jejich přítoky. Nejvyšší průměrné srážkové úhrny byly v této srážkové epizodě zaznamenány ve dnech 30. června a 3. července (v průměru 35 mm, respektive 25 mm za 24 hodin). Spadlé srážky vyvolaly výraznou odtokovou reakci a v několika profilech povodí horní Odry došlo k překročení 1. SPA. Mezi tyto profily patří Petřvald (1. SPA byl překročen ve dnech a ), Sviadnov (1. SPA byl překročen dne ) a Bohumín (k překročení 1. SPA došlo dne ). Odra v Bohumíně kulminovala při 343 m 3.s -1 (408 cm) dne 1. července v 14:50 hodin. V následujícím období již docházelo na tocích v povodí horní Odry k pozvolným poklesům vodních hladin, případně k jejich mírnému kolísání. Další výraznější vzestupy hladin vodních toků byly zaznamenány až v druhé polovině měsíce jako reakce na spadlé srážky, a to ve dnech 21. a 22. července, kdy srážkové úhrny dosáhly v průměru 45 mm za 24 hodin (21. červenec). Vzhledem k poměrně vydatným srážkám došlo i v této srážkové epizodě k překročení 1. SPA v profilech Krnov Opava (1. SPA byl překročen dne ), Děhylov (1. SPA byl překročen dne , kulminace byla zaznamenána dne ), Bohumín (1. SPA byl překročen dne ) a Mikulovice (k překročení 1. SPA došlo dne ). Opava v Děhylově kulminovala při 79,3 m 3.s -1 (219 cm) dne 23. července v 3:50 hodin a Odra v Bohumíně kulminovala při 331 m 3.s -1 (401 cm) dne 22. července v 12:20 hodin. Vlivem poruch nedocházelo v různých intervalech k přenosům dat ze stanic Branka, Opava, Děhylov, Ostrava, Věřňovice a Osoblaha. Vodnosti neovlivněných toků v povodí Odry se pohybovaly v rozmezí od 75 do 220 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec. V následujících grafech jsou znázorněny hodinové průtoky v m 3.s -1 v měsíci červenci ve významných profilech v povodí Odry

13 - 12 -

14 Obr. 7 - Hodinové průtoky ve vybraných profilech na tocích v povodí Odry

15 Povodí horní Moravy Toky v povodí horní Moravy výrazněji reagovaly až na druhou významnější srážkovou epizodu, v průběhu první poloviny měsíce července tak měly převážně rozkolísané nebo setrvalé stavy vodních hladin. Nejvýrazněji reagovaly na spadlé srážky především toky v povodí horní Moravy po profil Raškov, kde vlivem intenzivních srážek došlo k překročení 3. SPA v profilech Vlaské a Raškov. Morava ve Vlaském kulminovala při 51,3 m 3.s -1 (287 cm) dne 22. července v 12:00 hodin, Morava v Raškově kulminovala při 134 m 3.s -1 (300 cm) dne 22. července v 10:30 hodin. Kromě výše uvedeného došlo k překročení 2. SPA v profilu Kouty nad Desnou (2. SPA byl překročen dne ), Desná v Koutech kulminovala při 17,5 m 3.s -1 (158 cm) dne 22. července v 9:50 hodin a 1. SPA v profilech Habartice (1. SPA byl překročen dne ), Šumperk (1. SPA byl překročen dne ), Hoštejn (1. SPA byl překročen dne ), Moravičany (1. SPA byl překročen dne , kulminace byla zaznamenána dne ) a Kokory (k překročení 1. SPA došlo dne ). Morava v Olomouci kulminovala při 106 m 3.s -1 (298 cm) dne 23. července v 11:50 hodin. Vlivem poruch nedocházelo v různých intervalech k přenosům dat ze stanic Vlaské, Šumperk, Lupěné, Moravičany, Loštice, Uničov a menší výpadek byl rovněž zaznamenán v profilu Kouty nad Desnou. Vodnosti neovlivněných toků v povodí horní Moravy se pohybovaly v rozmezí od 45 do 140 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec. V následujících grafech jsou znázorněny hodinové průtoky v m 3.s -1 v měsíci červenci ve významných profilech v povodí horní Moravy

16 Obr. 8 - Hodinové průtoky ve vybraných profilech na tocích v povodí horní Moravy,

17 Povodí Bečvy Hladiny toků v povodí Bečvy reagovaly na obě z pohledu spadlých srážek významnější epizody výraznými vzestupy, v případě první srážkové epizody však došlo v několika profilech povodí Bečvy k překročení 1. SPA, v jednom případě i 2. SPA. Mezi tyto profily patří Vsetín (1. SPA byl překročen dne ), Rožnov pod Radhoštěm (1. SPA byl překročen dne ), Valašské Meziříčí (1. SPA byl překročen dne ) a Teplice nad Bečvou (k překročení 1. SPA došlo dne ). 2. SPA byl krátkodobě překročen v profilu Velké Karlovice (k překročení 2. SPA došlo dne ). Bečva v Teplicích kulminovala při 219 m 3.s -1 (281 cm) dne 4. července v 1:50 hodin, v Dluhonicích byla kulminace zaznamenána dne 4. července v 5:20 hodin při 221 m 3.s -1 (349 cm). Vodnosti neovlivněných toků se v povodí Bečvy pohybovaly v rozmezí od 195 do 240 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec. V následujících grafech jsou znázorněny hodinové průtoky v m 3.s -1 v měsíci červenci ve významných profilech v povodí Bečvy. Obr. 9 Hodinové průtoky ve vybraných profilech na tocích v povodí Bečvy

18 Tab. 8 - Maximální hodnoty průtoků v minulém měsíci ve sledovaných profilech Tab. 9 - Průměrné měsíční průtoky v minulém měsíci ve sledovaných profilech - srovnání s dlouhodobým průměrem

19 Tab Průměrné vydatnosti pramenů v minulém měsíci a příslušný dlouhodobý měsíční průměr Tab Průměrné stavy hladiny podzemní vody v minulém měsíci a příslušný dlouhodobý měsíční průměr

20 Kvalita ovzduší

21 Průměrné denní koncentrace v ovzduší Obr. 10 Průměrné denní koncentrace na vybraných stanicích

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 9 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 9 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Zpravodaj. Číslo 4 / 2010

Zpravodaj. Číslo 4 / 2010 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / 2010. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / 2010. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 8 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 8 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 2 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 2 / 2011. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 2 / 2011, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 6 /2015

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 6 /2015 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 6 /2015, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava.

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 1 /2015

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 1 /2015 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 1 /2015, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 4 /2015

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 4 /2015 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 4 /2015, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 8 /2015

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 8 /2015 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 8 /2015, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / 2014

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / 2014 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 /2015

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 /2015 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 3 /2015, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci. Povodně v květnu 2010. (předběžná zpráva)

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci. Povodně v květnu 2010. (předběžná zpráva) ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci. Povodně v květnu 2010. (předběžná zpráva) Ostrava 21.5.2010 Hydrometeorologická zpráva

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 10 /2015

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 10 /2015 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 10 /2015, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrální předpovědní pracoviště Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 Datum: 18. května 2010 Synoptickou příčinou povodní byla tlaková níže, která postoupila

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava.

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 11 /2015

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 11 /2015 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 11 /2015, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

4 Klimatické podmínky

4 Klimatické podmínky 1 4 Klimatické podmínky Následující tabulka uvádí průměrné měsíční teploty vzduchu ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961 1990 v Moravskoslezském kraji. Tabulka 1: Průměrné teploty vzduchu [ C] naměřené

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 9 /2015

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 9 /2015 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 9 /2015, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 1 /2017

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 1 /2017 Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Číslo 1 /2017, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem

Více

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A 2010 na vybraných tocích na severu Čech Martin Novák, ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem Proč zrovna roky 2009 a 2010? 1. Povodně v prvním týdnu července

Více

Zima na severní Moravě a ve Slezsku v letech 2005-2012

Zima na severní Moravě a ve Slezsku v letech 2005-2012 Zima na severní Moravě a ve Slezsku v letech 2005-2012 Vypracoval: Mgr. Tomáš Ostrožlík ČHMÚ, pobočka Ostrava Poruba RPP Zima na severní Moravě a ve Slezsku v letech 2005-2012 - teplotní poměry - sněhové

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality.cz ŘÍJEN Autorství: Meteo Aktuality

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality.cz ŘÍJEN Autorství: Meteo Aktuality Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality.cz ŘÍJEN 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu Obsah Obecné shrnutí...3 Podrobnější rozbor témat...4 Údaje...5 Obrazové doplnění...5

Více

Hydrometeorologická zpráva Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava

Hydrometeorologická zpráva Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Hydrometeorologická zpráva Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava Mimořádná srážko-odtoková situace na Odře a horní Moravě počátkem září 2007 doplněná zpráva Listopad 2007 1. Meteorologická

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006 Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 6 V období zvýšených a povodňových průtoků bylo ve dnech 27. 3. 11. 4. 6 na

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997 3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2 a červenci 1997 3.1. Hodnocení plošných srážek Analýza rozložení i množství příčinných srážek pro povodně v srpnu 2 a v červenci

Více

8 Porovnání hydrometeorologických podmínek významných letních povodní

8 Porovnání hydrometeorologických podmínek významných letních povodní 8 Porovnání hydrometeorologických podmínek významných letních povodní 8.1 Porovnání povodně v srpnu 2002 s historickými povodněmi Výskyt velkých a ničivých povodní je u nás velmi nepravidelný. Podle historických

Více

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D.

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D. Příčiny a průběh povodní v červnu 2013 Ing. Petr Šercl, Ph.D. Úvod Povodně v průběhu června 2013 byly způsobeny třemi epizodami významných srážek, přičemž u prvních dvou epizod byla velikost odtoku značně

Více

Informace o stavu sucha na území ČR

Informace o stavu sucha na území ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrální předpovědní pracoviště v Praze Informace o stavu sucha na území ČR Datum aktualizace: 8. 8. 2008 Meteorologická situace Červenec 2008 byl teplotně normální. Průměrná

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality 2015 ÚNOR 2015 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 Podrobnější rozbor témat... 4 Údaje... 5 Obrazové

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Mimořádné zprávy CPP pro Ústřední krizový štáb

Mimořádné zprávy CPP pro Ústřední krizový štáb Mimořádné zprávy CPP pro Ústřední krizový štáb 129 130 Český hydrometeorologický Ústav Praha - Komořany předpovědní povodňové služby ČHMU pro Ústřední krizový štáb Meteorologická situace a předpověď: Zataženo

Více

ŘÍJEN 2017 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O HYDROMETEOROLOGICKÉ SITUACI V ČESKÉ REPUBLICE. Meteorolog: Mgr. Iveta Kodádková. Hydrolog: Mgr. Ing.

ŘÍJEN 2017 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O HYDROMETEOROLOGICKÉ SITUACI V ČESKÉ REPUBLICE. Meteorolog: Mgr. Iveta Kodádková. Hydrolog: Mgr. Ing. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O HYDROMETEOROLOGICKÉ SITUACI V ČESKÉ REPUBLICE ŘÍJEN 2017 Zpracovali: Meteorolog: Mgr. Iveta Kodádková Hydrolog: Mgr. Ing. Zuzana Šmrhová Lenka Černá p.g. Ředitel ústavu: Mgr. Mark Rieder

Více

Roční zpráva. o hydrometeorologické situaci v České republice. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17

Roční zpráva. o hydrometeorologické situaci v České republice. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Rok : 27 V Praze 1. března 28 Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice Ředitel ústavu : Ing. Ivan Obrusník, DrSc. Náměstek úseku

Více

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm).

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE 2007 Leden 2007 1. 1. 2007 Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). 5. 1. 2007 Svtová meteorologická organizace zveejnila, že zima 2006/2007

Více

Dlouhodobý režim meteorologických. podmínek rozptylu na Ostravsku. Pro přednášku ČMeS P/Ostrava zpracoval RNDr. Z. Blažek, CSc.

Dlouhodobý režim meteorologických. podmínek rozptylu na Ostravsku. Pro přednášku ČMeS P/Ostrava zpracoval RNDr. Z. Blažek, CSc. Dlouhodobý režim meteorologických podmínek rozptylu na Ostravsku Pro přednášku ČMeS P/Ostrava 27. 4. 2015 zpracoval RNDr. Z. Blažek, CSc. V rámci projektu Air Silesia řešeného v letech 2010-2013 byla vydána

Více

Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky

Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky Český hydrometeorologický ústav Úsek Hydrologie Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky Rok 25 Zpracováno: červenec 26 Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Měsíc: Září 2016 V Praze 19. října Měsíční zpráva

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Měsíc: Září 2016 V Praze 19. října Měsíční zpráva ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Měsíc: Září 2016 V Praze 19. října 2016 Měsíční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice Ředitel ústavu : Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Více

Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015. Předběžná zpráva

Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015. Předběžná zpráva Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015 Předběžná zpráva Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015 Předběžná zpráva říjen 2015 Fotografie na obálce: Hladový kámen na levém břehu

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 27 V Praze 8. července 2015 Týden : Od 29.6. do 5. 7. 2015.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 27 V Praze 8. července 2015 Týden : Od 29.6. do 5. 7. 2015. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 27 V Praze 8. července 2015 Týden : Od 29.6. do 5. 7. 2015 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel ústavu:

Více

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 Měření denní teploty a množství srážek na stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se datuje už od roku 1945. Postupně přibývají

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Měsíc : Srpen 2016 V Praze 14. září Měsíční zpráva

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Měsíc : Srpen 2016 V Praze 14. září Měsíční zpráva ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Měsíc : Srpen 2016 V Praze 14. září 2016 Měsíční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice Ředitel ústavu : Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Více

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015 ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 Stav ke dni 31. 12. 2015 Zpracoval Odbor státní správy ve vodním hospodářství

Více

Roční zpráva. o hydrometeorologické situaci v České republice. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17

Roční zpráva. o hydrometeorologické situaci v České republice. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Rok: 28 V Praze 26. března 29 Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice Ředitel ústavu : Ing. Ivan Obrusník, DrSc. Náměstek úseku

Více

Obr. 5.3 Podíl velikosti tání sněhové pokrývky a spadlých srážek na odtoku (identifikátory viz Tab. 5.1 a Tab. 5.2) B63

Obr. 5.3 Podíl velikosti tání sněhové pokrývky a spadlých srážek na odtoku (identifikátory viz Tab. 5.1 a Tab. 5.2) B63 Obr. 5.3 Podíl velikosti tání sněhové pokrývky a spadlých srážek na odtoku (identifikátory viz Tab. 5.1 a Tab. 5.2) B63 6. POROVNÁNÍ S OBDOBNÝMI PŘÍPADY JARNÍCH POVODNÍ V MINULOSTI 6.1 Úvod Výskyt dvou

Více

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 1 Obsah 1. Hydrologická bilance... 4 1.1 Teplotní a srážkové poměry... 4 1.2 Odtokové poměry... 7 1.3 Režim podzemních vod... 9 2. Hydrologické

Více

II. HYDROLOGICKÁ BILANCE MNOŽSTVÍ VODY II. HYDROLOGICAL BALANCE WATER QUANTITY ASSESSMENT

II. HYDROLOGICKÁ BILANCE MNOŽSTVÍ VODY II. HYDROLOGICAL BALANCE WATER QUANTITY ASSESSMENT 32 II. HYDROLOGICKÁ BILANCE MNOŽSTVÍ VODY II. HYDROLOGICKÁ BILANCE MNOŽSTVÍ VODY II. HYDROLOGICAL BALANCE WATER QUANTITY ASSESSMENT According to Act No. 254/21 Coll., on Waters (Water Act), the compilation

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA OBDOBÍ 2009-2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA OBDOBÍ 2009-2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA OBDOBÍ 2009-2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Vyhodnocení průběhu povodně na RPP ČHMÚ Ostrava ve dnech 21.6. až 5.7.2009

Vyhodnocení průběhu povodně na RPP ČHMÚ Ostrava ve dnech 21.6. až 5.7.2009 Vyhodnocení průběhu povodně na RPP ČHMÚ Ostrava ve dnech 21.6. až 5.7.29 1. Popis aktivit předpovědních pracovišť ČHMÚ (CPP a RPP) Činnost meteorologické i hydrologické skupiny RPP pobočky ČHMÚ Ostrava

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub,

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub, GEOGRAFIE ČR klimatologie a hydrologie přednáška 6 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz klima x počasí přechodný typ klimatu na pomezí oceánu a kontinentu jednotlivé měřené a sledované

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 25 V Praze 24. června 2015 Týden : Od 15. do

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 25 V Praze 24. června 2015 Týden : Od 15. do ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 25 V Praze 24. června 2015 Týden : Od 15. do 21. 6. 2015 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel ústavu:

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 3 V Praze 21. ledna 2015 Týden : Od do

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 3 V Praze 21. ledna 2015 Týden : Od do ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 3 V Praze 21. ledna 2015 Týden : Od 12. 1. 2015 do 18. 1. 2015 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel

Více

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí

Více

VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011

VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011 VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011 Zpracovali: VYHODNOCENÍ POVODŇOVÉ SITUACE V POVODÍ LUŽICKÉ NISY A SMĚDÉ ODDĚLENÍ APLIKOVANÉHO HYDROLOGICKÉHO VÝZKUMU Jablonec nad Nisou Mgr. Jan Jirák Ing. Jana Pobříslová

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 23 V Praze 15. června 2016 Týden : Od 6. do

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 23 V Praze 15. června 2016 Týden : Od 6. do ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 23 V Praze 15. června 2016 Týden : Od 6. do 12. 6. 2016 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel ústavu:

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry Vodohospodářská bilance oblasti povodí Odry 2005 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í J A K O S T I P O V R C H O V Ý C H V O D V O B L A S T I P O V O D Í O D

Více

Týdenní zpráva. o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17

Týdenní zpráva. o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 43 V Praze 2. listopadu 2016 Týden : Od 24. do 30. 10. 2016 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel ústavu:

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor

Katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor Český hydrometeorologický ústav pobočka Hradec Králové Katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor červenec 1998 Zpracovali: Ing.Zdeněk Mrkvica RNDr.Ladislav Metelka RNDr.Petr Váchal RNDr.Jan Pavlík

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 28 V Praze 15. července 2015 Týden : Od 6. do 12. 7. 2015.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 28 V Praze 15. července 2015 Týden : Od 6. do 12. 7. 2015. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 28 V Praze 15. července 2015 Týden : Od 6. do 12. 7. 2015 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel ústavu:

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY POVODNÍ Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100 00 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2004

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2004 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2004 Povodí Odry, státní podnik odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ (2004-2014) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Podklady denní koncentrace PM 2,5, Brno-Tuřany 2004-2014, dodatečně data z pěti stanic

Více

6.9. Povodeň v červenci 1997

6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9.1Meteorologické příčiny povodně Začátek července byl ve znamení uzavřené tlakové výše se středem nad britskými ostrovy s postupným přesunem brázdy do oblasti západně od

Více

Domácí laboratorní úloha. Téma: Měření fyzikálních veličin. Námět: Počasí

Domácí laboratorní úloha. Téma: Měření fyzikálních veličin. Námět: Počasí Domácí laboratorní úloha Téma: Měření fyzikálních veličin Námět: Počasí Vypracoval: Michal Vaněk Třída: 6. B Zadání úkolů pro laboratorní úlohu: 1. Zapiš předpověď počasí na následující den (televize,

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 1 V Praze 7. ledna 2015 Týden : Od do

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 1 V Praze 7. ledna 2015 Týden : Od do ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 1 V Praze 7. ledna 2015 Týden : Od 29. 12. 2014 do 4. 1. 2015 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel

Více

Zpráva o povodňové situaci v podhůří Krkonoš a Orlických hor koncem března a začátkem dubna 2015

Zpráva o povodňové situaci v podhůří Krkonoš a Orlických hor koncem března a začátkem dubna 2015 Zpráva o povodňové situaci v podhůří Krkonoš a Orlických hor koncem března a začátkem dubna 215 Zpracovalo: RPP ČHMÚ Hradec Králové, duben 215 RNDr. Eugenie Hančarová, Ing. Tomáš Popelka, Mgr. Eva Součková

Více

Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Klima ČR v mírném pásu - oblast přechodného středoevropského klimatu převážnou část roku u nás

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Foto: Snímky z webové kamery na Březníku ze dní 9.ledna. 15:00, 10.ledna.8:00, 10.ledna.9:00, 10.ledna.12:00, 10.ledna.16:00 a 13.ledna.

Foto: Snímky z webové kamery na Březníku ze dní 9.ledna. 15:00, 10.ledna.8:00, 10.ledna.9:00, 10.ledna.12:00, 10.ledna.16:00 a 13.ledna. Český hydrometeorologický ústav pobočka České Budějovice Foto: Snímky z webové kamery na Březníku ze dní 9.ledna. 15:00, 10.ledna.8:00, 10.ledna.9:00, 10.ledna.12:00, 10.ledna.16:00 a 13.ledna.13:00 vypracovalo

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č.: 14 V Praze 13. dubna 2016 Týden: Od do

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č.: 14 V Praze 13. dubna 2016 Týden: Od do ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č.: 14 V Praze 13. dubna 2016 Týden: Od 4. 4. do 10. 4. 2016 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel ústavu:

Více

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Týdenní zpráva. o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Týdenní zpráva. o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 34 V Praze 26. srpna 2015 Týden : Od 17. do 23. 8. 2015 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel ústavu:

Více

VODOHOSPODÁŘSKÝ VĚSTNÍK 2010

VODOHOSPODÁŘSKÝ VĚSTNÍK 2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VODOHOSPODÁŘSKÝ VĚSTNÍK 2010 Zpracoval: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, odbor ochrany vod a informatiky Praha,

Více

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 26 Jedním z nejdůležitějších vstupů pro tvorbu meteorologických předpovědí počasí jsou tzv. numerické předpovědní modely, které simulují

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA 2 0 1 3 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 3703 3811 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 3813 Sp 1638 R 881

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 48 V Praze 7. prosince 2016 Týden : Od do

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 48 V Praze 7. prosince 2016 Týden : Od do ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 48 V Praze 7. prosince 2016 Týden : Od 28.11. do 4.12. 2016 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel ústavu:

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Týdenní zpráva. o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Týdenní zpráva. o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 29 V Praze 23. července 2014 Týden : Od 14. 7. do 20. 7. 2014 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 ( -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice, IDSOK Hoštejn - Přerov 3703 3325 3705

Více

Týdenní zpráva. o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17

Týdenní zpráva. o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 47 V Praze 25. listopadu 2015 Týden : Od 16. do 22. 11. 2015 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel

Více

Povodňová situace 09.01.2015 Zpráva o povodni 08 / 2014. datum zpracování 04/2015

Povodňová situace 09.01.2015 Zpráva o povodni 08 / 2014. datum zpracování 04/2015 Povodňová situace 09.01.2015 Zpráva o povodni 08 / 2014 datum zpracování 04/2015 A. ÚVOD... 4 B. HYDROMETEOROLOGICKÁ SITUACE... 4 B.1. Meteorologická situace... 5 B.1.1. Předpokládaný vývoj hydrometeorologické

Více

Povodně na území Česka

Povodně na území Česka Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Povodně na území Česka Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Zpracováno na

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 36 V Praze 14. září 2016 Týden : Od 5. do

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17. Zpráva č. : 36 V Praze 14. září 2016 Týden : Od 5. do ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Praha 4, Na Šabatce 17 Zpráva č. : 36 V Praze 14. září 2016 Týden : Od 5. do 11. 9. 2016 Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR Ředitel ústavu:

Více