Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010"

Transkript

1 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na valnou hromadu Pravidla pro účastníky VH Představení místopředsedkyně ANR ČR Jany Lexové Setkání neziskových organizací Projekt Rodiny spolu Tisková zpráva Akce s projektem Rodiny spolu Ze života klubů Představení klubu Bystřice nad Pernštějnem Okénko pro spolupracující organizace Pozvánky na akce, služby Praktické informace Zajímavosti, odkazy Sleva firmy Gamatrex

2 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Vážení členové Asociace náhradních rodin České republiky, dle usnesení řádné valné hromady ze dne svolávám mimořádnou valnou hromadu. Datum konání: Místo konání: Klimentská 1246/1, Praha 1 Prezence delegátů proběhne od 9.30 hodin Zahájení valné hromady hodin Program: 1) přivítání delegátů a účastníků mimořádné valné hromady 2) seznámení s programem a jeho schválení 3) seznámení s výroční zprávou organizace za rok ) odsouhlasení výroční zprávy za rok ) seznámení s návrhem správy členských příspěvků v MK 6) hlasování o tomto návrhu 7) seznámení s navrhovanými změnami stanov 8) připomínky a diskuze k navrženým změnám stanov 9) hlasování o změnách stanov Těším se na setkání s Vámi Aleš Dietrich předseda VR ANR ČR

3 Výkonná rada se na svém zasedání dne dohodla na následujících pravidlech pro konání valné hromady: počet řádných členů místního klubu je dán dnem svoláním valné hromady ( ) řádný člen je ten, který má zaplacen členský příspěvek ve správné výši mandát delegáta je nepřenositelný a k započítání jeho hlasu je zapotřebí jeho fyzická přítomnost na valné hromadě na je třeba zaslat nejpozději do oskenovanou prezenční listinu z volebního setkání, zápis o volbě delegátů a pověření MK (možno i písemně na adresu sídla sdružení) delegát se bude při prezenci na valné hromadě prokazovat originálem pověření MK počet delegátů na valnou hromadu z MK se řídí dle tohoto klíče: a) Má-li místní klub 3 9 členů, zvolí si jednoho delegáta na valnou hromadu. b) Má-li místní klub členů, zvolí si dva delegáty na valnou hromadu. c) Za každou další započatou desítku členů místního klubu lze zvolit o jednoho delegáta na valnou hromadu víc. popis cesty: Z Hlavního nádraží jede tramvaj č.1,která má zastávku v ulici Revoluční.Výstupní stanicí je Dlouhá třída. Je možno dojít na Klimetskou ulici po Revoluční třídě od metra stanice Náměstí republiky.

4 Rozhovor s místopředsedkyní ANR ČR Janou Lexovou Tak jako předsedy Aleše Dietricha se také tebe zeptám - co tě přivedlo do Asociace náhradních rodin? Důvod byl prostý v době, kdy probíhaly první debaty ohledně potřeby vzniku zastřešující organizace, jsme se s ostatními náhradními rodiči z mého regionu chystali založit občanského sdružení. Takže má účast na první schůzi v Praze byla hlavně zvědavost, kam se tato aktivita směřuje. Jak to dopadlo již víš, byla jsem členem přípravného výboru a následně výkonné rady ANR ČR, jako její místopředsedkyně. Na valné hromadě jsem byla do této funkce opět zvolena. Z oblastí, kde jsem cítila, že bych mohla nově vzniklé organizaci nějak prospět, to byla právě legislativa. Myslím, že za rok fungování pracovní skupiny je za námi kus práce a že jsme na dobré cestě. Pracuješ/zapojuješ se ještě nějak jinak do problematiky náhradní rodinné péče? V současné době jsem předsedou místního klubu náhradních rodičů ve Valašském Meziříčí, kde jsme v loňském roce realizovali projekt Vzdělávání náhradních rodičů Zlínského kraje podpořený Nadací táta a máma. Letos navazujeme projektem Aktivizace náhradních rodičů, podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí, Nadací Terezy Maxové a nadačním fondem J&T, realizovaný pod hlavičkou Mateřského centra Emcéčko Valašské Meziříčí, kde působím jako koordinátor projektu. Projekt řeší terapeutické aktivity pro děti vyrůstající v náhradních rodinách, vzdělávací aktivity pro náhradní rodiče a nabízí službu Doprovázení náhradních rodin. Jsem také členem přípravného výboru Mezinárodní konference náhradních rodin z visegrádských zemí, pořádané Sdružením pěstounských rodin Brno v roce Máš za sebou nádhernou zkušenost zúčastnila jsi se konference IFCO 2009 v Dublinu. Vím, že jsi se vrátila nadšená a plná dojmů. Domníváš se, že mají podobná světová setkání smysl? Vždyť každá země má pro náhradní rodinnou péči zcela jiné podmínky (kulturní, právní, náboženské ). No, jak bych to řekla IFCO, to je srdeční záležitost. Kdo jednou zažije atmosféru tohoto setkání, je jím navždy poznamenán. Myslím, že čas, po který tato organizace existuje, ukázal i její smysl a potřebnost. Konference IFCO to jsou workshopy na různá témata, týkající se NRP, ale hlavně čas strávený v kuloárech při debatách s náhradními rodiči a odborníky z oboru z celého světa. Mě osobně nejvíce oslovil prostor, který je na těchto konferencích dáván mladým lidem. Nejen že se účastní workshopů, ale oni je i sami pořádají a sdělují světu, jak prožili své dětství v systému náhradní rodinné péče toho kterého státu.věř, že to byly příběhy kterými by nepohrdl ani Hollywood. Jenže tyhle nepsal scénárista, ale život a úředníci sociálně právní ochrany dětí. Snad se podaří i u nás dát mladým lidem prostor k vyjádření jejich zkušeností, jejich úhlu pohledu a tyto hlasy vyslyší i ti, kteří jejich scénáře píší.. Na závěr jaká je tvá představa ideálního systému náhradní rodinné péče? Domníváš se, že Česká republika má šanci se někdy v budoucnu tomuto ideálu alespoň přiblížit? Vždyť za 20let od tzv. sametové revoluce se toho moc k lepšímu nezlepšilo nebo ano? Moje představa ideálního systému NRP? Nejvíce bych si přála, aby děti, které procházejí traumatem odebrání z rodiny, mohly přeskočit ústavní péči a jít přímo do

5 náhradní rodiny, která jim ať již dlouhodobě či jen po přechodnou dobu nahradí rodinu. Také si umím představit svět bez kojeneckých ústavů, dětských center a dalších zařízení pro děti do 3 let věku.myslím si, že je u nás nedostatečný systém služeb pro náhradní rodiny, odbornou pomocí počínaje, respitní péčí konče. Tady všude je prostor pro zlepšení.a jestli máme šanci se k tomu přiblížit? Samozřejmě, kde je vůle, tam jsou i výsledky. Když se rozhlédneme po Evropě, určitě je kde si brát inspiraci. Asi bych to uzavřela našim společným mottem, které připojuji ke všem článkům, které píšu: Věřím, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Setkání neziskových organizací Ve čtvrtek proběhlo v Brně 4. neformální setkání nestátních neziskových organizací (NNO) pracujících v oblasti náhradní rodinné péče, kterou pro nás opět zorganizovalo IS Mikuláš,o.p.s za finanční podpory Nadace táta a máma. Přítomno bylo 27 zástupců ze 17 neziskových organizací. Za ANR ČR se setkání zúčastnil předseda VR ANR ČR p. Aleš Dietrich a místopředsedkyně VR ANR ČR p. Jana Lexová. Dopoledne bylo věnováno prezentaci MPSV a MŠMT, z oblasti transformace systému náhradní rodinné péče. Poté proběhla moderovaná diskuze na téma Jaké je místo NNO při transformaci a sjednocení systému o ohrožené děti a při naplňování národního akčního plánu (NAP), kterou vedla Bc. Sofie Dvořáková, vedoucí odboru náhradní rodinné péče z MPSV. Dopoledne pokračovalo další prezentací od Mgr. Petera Porubského z MŠMT z odboru prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy. Pracovníci obou ministerstev ocenili zpětnou vazbu a vyjádřili ochotu dále pracovat s náměty, které vzešly z této diskuze a přislíbili účast i na dalších našich setkáních. Odpoledne probíhala prezentace Sdružení pěstounských rodin Brno pod vedením Mgr. Pavla Šmýda ohledně osvětové kampaně Hledáme Vás, táto, mámo. Paní Lenka Hujdičová, prezentovala mediální nástroje používané v o.z. Návrat včetně statistických výstupů. Další setkání bude v září se zaměřením na prezentaci statistického rozboru MPSV s tématem neúspěšná NRP a druhým tématickým okruhem bude příprava žadatelů o NRP. Každý někdy potřebuje povzbudit Každý někdy potřebuje povzbudit,motto : Lituje-li někdo svých poklesků, není hoden opovržení, ale naopak povzbuzení V minulých dnech proběhla diskuse mezi členy Asociace náhradních rodin, zda a popřípadě jak, podpořit manžele Rosnerovi. Někteří z našich členů se rozhodli připojit svá jména k dopisu, který odešel na adresu manželů Blaženy a Lubomíra Rosnerových, jako povzbuzení v jejich nelehké situaci.

6 Tisková zpráva Nadační fond Albert a Asociace náhradních rodin ČR zahájili společný projekt s názvem Rodiny spolu. Posláním projektu je zvýšení prestiže náhradní rodinné péče ve společnosti a otevření pohledu veřejnosti na náhradní rodinnou péči jako na plnohodnotný způsob výchovy a péče o děti vyrůstající mimo svou biologickou rodinu. Zároveň si vzal projekt za své ukázat na příkladu spolupráce ANR ČR s významnou firmou v podnikatelském sektoru možnost efektivní spolupráce na veřejně prospěšných aktivitách. Cílem projektu Rodiny spolu je především vzdělávání dětí, vyrůstajících v náhradní rodinné péči, jejich osobnostní rozvoj a podpora společného aktivního trávení volného času. Projekt se také zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů u dětí v náhradní rodinné péči a zmírnění deprivace dětí v důsledku ústavní výchovy. Projekt má dopad i na komunitní rozvoj v regionu prostřednictvím aktivit pro veřejnost pořádaných místními kluby náhradních rodin. Asociace náhradních rodin České republiky Klimentská 1, Praha

7 Projekt Rodiny spolu Tento projekt finančně podporuje Nadační fond Albert. Informační schůzky projektu Rodiny spolu V rámci projektu Rodiny spolu, podpořeného Nadačním fondem Albert a Nadací táta a máma bylo zrealizováno pět schůzek s předsedy místních klubů po celé ČR. Předsedové MK po představení projektu obdrželi manuály k realizaci projektu, jakož i logo NFA. Následně byly vytvořeny plány akcí, které se budou realizovat a po schválení NFA se již začalo pracovat na jejich přípravách. Projekt probíhá v 10 krajích ČR a je do něj zapojeno 14 místních klubů. Rozvojové aktivity projektu Rodiny spolu Místní kluby již započaly s realizací aktivit v rámci projektu rodiny spolu a tak se členové klubů a zejména jejich děti potkávají na nejrůznějších aktivitách. A to jak vzdělávacích, rozvojových tak integračních. Děti z MK Bystřice n. Pernštejnem se vydováděly v zábavním parku Bongo v Brně, MK Pelhřimov uspořádal Dětský den a ani ostatní kluby nezahálejí.. Děti si naplánovaný program užívají to je zřejmé i z přiložené fotografie,další informace o realizaci projektu přineseme v dalším zpravodaji.

8 M K Bystřice nad Pernštejnem Náš klub se schází ve zdejší Jednotě Orel, čehož si vážíme a děkujeme za tak skvělé prostory. Máme k dispozici dvě tělocvičny, místnost pro výtvarné činnosti,kuchyňku a sociální zařízení. V letním období můžeme používat fotbalové hřiště Jednoty Orel a také prostory výletiště pod horou (na hrátky v přírodě) od místních hasičů, kterým také děkujeme. Nevím čím dříve začít a jak nejlépe představit náš místní klub, protože všechny kluby jsou ty nej a pokaždé každý přijde s jiným nápadem či osobitostí jak nejlépe pracovat a věnovat se dětem i rodičům v NRP. Chtěla bych hlavně říci, že mám v klubu moc šikovné maminky, tatínky a o dětech nejde nemluvit, protože to jsou ty nej děti pod sluncem, i když někdy zlobí, že? Ale naše děti přece nezlobí. Naše pravidelné schůzky jsou každou poslední sobotu v měsíci. Kromě toho pořádáme odborné besedy například s paní Zorou Daňkovou z MěÚ (kurátorka a naše pravá ruka pro NRP) nebo s paní Bc. Miladou Bárkovou z KÚ v Jihlavě. Jsou to skvělé ženy na svém místě. Pod vedením odborníků se vzděláváme a předáváme informace o výchově dětí od miminka až po puberťáky, se kterými to někteří nemáme opravdu jednoduché.

9 Nejvíce nás však těší podpora města a obzvlášť pana starosty Ing. Karla Pačísky, který jednak rád a v rámci možností občas navštíví naše schůzky a také pro naše děti zakoupil nerozbitné nádobí. Dále nám město vyšlo vstříc a pomohlo našemu klubu finančně, kdy jsme v grantu obdrželi částku ,-Kč na koupi stanů a spacáků, které vám z našeho klubu rádi zapůjčíme. V této částce jsou zahrnuty také materiály a pomůcky na výtvarné i sportovní činnosti a jsme rádi, že nás město podporuje. Další úspěch vidíme v účasti v projektu Rodiny spolu, kde náš klub získal finanční podporu na další činnosti a aktivity s naším klubem. Část peněz jsme použili v neděli , kdy jsme se vydali na návštěvu zábavného parku Bongo v Brně. Zúčastnilo se celkem 12 dospělých a 18 dětí. Dále spolupracujeme se speciální ZŠ v Bystřici nad Pernštejnem, kde nás čeká turnaj v ping- pongu a DISCO Rozloučení se školním rokem. Tato škola pod vedením pana ředitele ing. Bárty, nám umožňuje pohled na problematiku dětí s různým zdravotním postižením. Jak víc mám ještě představit náš klub? Ničím jiným než pozváním k nám. Máme krásné městečko i okolí a vůbec tady na Vysočině je moc hezky. Jste u nás všichni srdečně vítáni. předsedkyně místnínho klubu ANR ČR Bystřice nad Pernštějnem Marcela Dědová

10 Pozvánky na akce, služby více v přílohách Rozum a Cit zve seminář Dítě s psychiatrickými problémy v náhradní rodině Datum: 18. června 2010 od 9:30 do 17h Místo konání: Centrum osobního rozvoje ADITEA, Lublaňská 20/125, Praha 2 Pozvánka na letní pobyt Termín: Místo konání: Horská vesnička Dolní dvůr (6km SZ od Vrchlabí) Věková kategorie: 7-12 let Pozvánka na vodácké soustředění Termín Místo konání: řeka Morava Organizátor: Občanské sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina Zveme na víkendové setkání adoptivních a pěstounských rodin a budoucích rodičů června 2010 Téma:Uzdravující síla rodiny Doprovázení rodin s odlehčovací respitní službou Kolpingova rodina Smečno nabízí novou službu v oblasti podpory náhradní rodinné péče. Náhradní rodiny mohou využít balíček služeb, který zahrnuje podpůrné konzultace v domácím prostředí rodiny spolu s pravidelným či nárazovým využitím krátkodobé odlehčovací služby péče o děti. Adoptivní kojení Kolpingova rodina Smečno je první organizací v ČR, která systematicky rozvíjí možnost adoptivního kojení. Více v přílohách

11 Praktické informace Sleva u firmy Gamatrex Podařilo se nám získat slevu na nákup triček u zásilkového obchodu s textilem. Kontaktní údaje: GAMATREX s.r.o., Strojírenská 259, Praha 5 Zličín Telefon: , Postup při nákupu: - Fakturační adresa musí být ANR ČR, Klimentská 1246/1, Praha 1, IČO: dodací adresa MK ANR ČR, jméno předsedy a např. jeho adresa domů - dolů pod objednávku zadat prosíme účtovat dle katalogových cen skupiny C - zboží posílají na dobírku. Předseda zaplatí v hotovosti a nechá si od pošťáka vystavit doklad o zaplacení, který přiloží k faktuře - zboží lze nakupovat i pro osobní potřebu členů klubů (ne jen pro klubové účely), pokud však chtějí uplatnit slevu, musí být zřejmé, že je to pro ANR ČR Hrnky s logem asociace Z iniciativy Marcely Dědové, předsedkyně MK Bystřice nad Pernštejnem a členky mediální pracovní skupiny byly vytvořeny hrnky s logem naší asociace. Cena jednoho ks činí 100,-Kč. V případě, že byste měli zájem hrneček vlastnit nebo jej použít jako dárek pro nějakého sponzora, kontaktujte prosím Marcelu Dědovou. - Za finanční podporu děkujeme Nadaci táta a máma

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- OBSAH A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012... 3-14 1. Popis projektu....... 3 2. Národní síť zdravých

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU?

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? Hana Konečná, Markéta Sudová Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více