ČASOPISY. DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPISY. DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno 13. 9. 2007) - 1 -"

Transkript

1 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) D I S T R I B U C E N E S E H N U T Í časopisy (str. 1 3) knihy a brožury (str. 3 5) ostatní = pohlednice, nálepky, diáře, videokazety, trička, tašky apod. (str. 5 6) feministická distribuce = knihy, brožury, letáky, časopisy, nášivky, odznaky, trička apod. (str. 6 12) akce!slevy (str ) letáky NESEHNUTÍ (str ) V případě zájmu o jakoukoliv položku nás navštivte na naší adrese, nebo nás kontaktujte em či telefonicky. Publikace ad. si můžete vyzvednout osobně nebo vám zásilku pošleme poštou. Při posílání poštou budou objednané publikace apod. zaslány na dobírku s tím, že k ceně připočteme náklady na poštovné a doběrečné (cca 70 Kč dle váhy zásilky). Publikace a další položky distribuované zdarma vám pošleme za cenu poštovného. Pokud si objednáte publikace vydané NESEHNUTÍm, můžeme vám vystavit fakturu. Pro publikace a další materiály vydané NESEHNUTÍm hledáme distributory/distributorky, kteří/které by info-materiály, publikace, placky apod. prodávali na svých i cizích akcích, nabízeli knihkupectvím apod. či si je vzali do svých vlastních distribucí ozvěte se, nabízíme výhodné distribuční podmínky! ČASOPISY * ALARM čtvrtletně vydávaný informační zpravodaj NESEHNUTÍ o lidských právech a životním prostředí (reporty z kampaní, projektů, jednotlivých akcí, tématické články, recenze, ankety, možnosti jak se zapojit či jinak podpořit NESEHNUTÍ, výstavy a přednášky, pozvánky, distribuce atd.). Zatím nejnovějším vydání je č. 36 léto 2007: hl. tématem je zpřísňování politiky vůči uprchlíkům. K dispozici jsou i č. 35/jaro 2007: hl. téma globální oteplování a č. 32/léto 2005: hl. téma cestování za lidskými právy. Cena 5 Kč * PŘES uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ: - roční předplatné (= 4 čísla) 100 Kč (časopis vč. poštovného) - jednotlivá čísla v prodeji: č. 11/léto 2007 hl. téma: Blízký východ (situace palestinských uprchlíků, historie i současnost Kurdů, rozhovor s Markem Čejkou - odborníkem na Blízký východ, úskalí německé i české azylové politiky, nový zákon o azylu, recenze na knihu Anny Politkovské, recenze na PŘES od Národní strany ad.) cena 15 Kč dvojčíslo 9-10/zima 2006 jaro 2007 hl. téma zimní části: Balkán (Uprchlická otázka a život menšin na Kosovu, Etnické soužití v poválečné Bosně a Hercegovině, rozhovor k filmu Grbavica, texty o lidských právech v Číně, KLDR ad.), hl. téma jarní části: Afrika (lidská práva a uprchlická krize, situace v Angole, Uprchlíkem v království Shellu, vývoz zbraní, články o nacionalizmu i multikulturalitě ad.) cena 30 Kč

2 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) č. 8/podzim 2006 hl. téma: xenofobie a rasová nesnášenlivost (rasismus a xenofobní skupiny v Rusku, ultrapravicové hnutí v ČR), článek o Íránu, reportáž ze Srí Lanky, aktuality z kampaně Bezpečí pro uprchlíky, ad. cena 15 Kč č. 7/léto 2006 hl. téma: jiní uprchlíci (migrace z ekonomických, sociálních, ekologických důvodů); představení Uzbekistánu, přiblížení situace v západní Africe, druhý díl historie uprchlictví ad. - cena 10 Kč č. 6/jaro 2006 etnické konflikty na Kavkaze a jejich humanitární dopady; tancem proti terorismu aneb Maršo znamená svoboda, prezidentova migrace od multikulturalismu, státní integrační program pro azylanty, dobrovolníkem mezi uprchlíky, historie uprchlictví, o afghánských kočovnících od Petry Procházkové ad. - cena 10 Kč č. 5/zima 2005 hlavní téma: ženy a uprchlictví (memorandum žen z etnických menšin, rozhovory s představitelkami nevládních organizací pomáhajících uprchlíkům, uprchlictví a gender ad.); příběh ze života převaděče; komentář k cizineckému zákonu ČR; novinky z kampaně Bezpečí pro uprchlíky ad. - cena 10 Kč * TIBETSKÉ LISTY : jediný český tištěný časopis obsahující informace o Tibetu, jeho historii i současnosti (jazyku, kultuře, náboženství, každodenním životě). Obsahuje rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se Tibetem z různých hledisek zabývají, překlady z jinak nedostupných zahraničních materiálů, reportáže dokumentující porušování lidských práv, cestopisné články, kurzy tibetštiny aj. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). Cena 30 Kč * CAR BUSTERS magazine vizuálně přitažlivý časopis (v angličtině) vymítačů aut upozorňuje často i humornou formou na odvrácenou tvář automobilismu - více na Obsahuje aktuality o problému a podpoře cyklistické dopravy, informace o akcích téměř z celého světa. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). * MYŠ MAŠ GAZETA : editorial, téma, glosa, rozhovor, povídka, poezie, osobnost, recenze, reportáž, hudba, reklama, závěrem to jsou rubriky tohoto kulturního obšťastníku o všeličems. Hlavní témata: č. 21,5/22 In-tolerance v Česku; č. 23 Homosexualita; č. 24 (poslední číslo) Mediální manipulace Cena 40 Kč * A-kontra zprávy alternativních aktivit : články, reporty, aktuality, recenze, rozhovory ad. Hlavní témata: č. 5/04 Tak trochu jiná ultrapravice (cena 20 Kč), č. 2/05 Ženy v Islámu, č. 3/05 Subkultura (reakce na policejní zásah na CzechTeku ad.), č. 4/05 Cesta k záchraně nebo k záhubě? (o zne-užívání atomu), č. 1/06 Tak trochu jiná ultrapravice, č. 3/06 národ a nacionalismus Cena 25 Kč * časopis KONEC KONCŮ č. 2, 3/2004: společenský občanský dvouměsíčník, který je nástupcem časopisu Bariéry a chce postihnout proměny doby i její hlubší souvislosti. Má širokou oblast přispěvovatelů/ek z oblasti kultury, vědy, politiky, občanské společnosti aj. Přináší nezávislé pohledy a úvahy, které nenajdete v běžném tisku. * TEST, časopis pro spotřebitele č. 1/2004: číslo věnované (kromě jiného) sledování nebezpečných alergenů v kosmetice.

3 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Greenpeace informační zpravodaj ekologické organizace Greenpeace ČR články o klimatu, GMO, odlesňování, toxických látkách ad. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). * Zpravodaj OHZ informační časopis organizace Ochránci Hospodářských Zvířat, články o právech zvířat, vegetariánství a vegánství, ochraně spotřebitele. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). * Svoboda zvířat zpravodaj známé organizace na ochranu práv zvířat. Články každého vydaného čísla jsou tématicky zaměřené (např. na pokusy na zvířatech, kožešiny apod.) a doplněné o řadu dalších aktuálních zpráv z široké oblasti ochrany zvířecích práv. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). KNIHY A BROŽURY * Filip Fuchs a kol. Přelet nad hypermarketovým hnízdem (Deset let budování hypermarketů v ČR) (NESEHNUTÍ, 2005): Kniha se věnuje fenoménu budování sítě super a hypermarketů v České republice. Na případových studiích upozorňuje na často vznikající konflikt mezi těmito nákupními řetězci na straně jedné a přírodou, občany, odbornou veřejností a místními obchodníky na straně druhé. Knihu doplňují i relevantní texty od zástupkyně ekologického hnutí či od právníků specializujících se na ekologické právo a právo na informace. Cena 90 Kč * Praktický rádce jak chránit životní prostředí v Brně 2006/2007 (ZO ČSOP Veronica, 2006): páté vydání opravdu praktické brožurky obsahuje zajímavé i užitečné informace z okruhů zeleň, živočichové, voda, ovzduší, odpady, veřejný pořádek, hluk a vibrace, územní plán města Brna. Najdete tu řadu užitečných kontaktů v seznamech sběrných středisek odpadů, výkupen sběrných surovin, kontejnerů na PET-lahve, policejních stanic, úřadů městských částí i ekologických nevládních organizací. PUBLIKACE PRO VŠECHNY AKTIVNÍ OCHRÁNCE/OCHRÁNKYNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OD EKOLOGICKÉHO PRÁVNÍHO SERVISU NOVINKY V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! * M. Višinková, V. Povolná Azbest a paragrafy; Skládkování a paragrafy: Právní rádce obtěžovaného občana (EPS, 2006): rádce nabízí právní úpravu vztahující se k azbestu v první části a k odpadovému hospodářství v ČR v části druhé. Autorky se věnují např. ochraně veřejného zdraví a ovzduší, skládkám a podmínkám povolování, provozu a dalším závažným okolnostem spojeným s těmito tématy. Cena 150 Kč

4 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Jiří Nezhyba Právem proti korupci (EPS, 2005): publikace je zaměřená na oblast právního boje s korupcí a klientelismem ve veřejné správě a na účast veřejnosti v rozhodovacích procesech, která má významný protikorupční charakter. Nabízí praktické a srozumitelně vysvětlené návody na řešení nejrůznějších (právních) otázek v situacích, do nichž se jako občan/ka nebo člen/ka občanského sdružení můžete velmi často dostat. Cena 150 Kč * Michal Bernar Ochrana životního prostředí v hornictví (EPS, 2005): praktický právní manuál k tématu hornictví popisuje aktuální situaci v ČR jaké jsou negativní vlivy těžby na životní prostředí, jaká je ochrana využívání ložisek v jednotlivých fázích, jaké jsou ekonomické nástroje ochrany životního prostředí atd. Obsahem je i stručný souhrn vývoje horního práva v ČR a také současná právní úprava vč. příslušných zákonů. Cena 150 Kč * Publikaci je možno zakoupit i jako CD (rozšířená verze knihy) cena 50 Kč * Vendula Povolná Právo v ochraně ovzduší: Právní rádce obtěžovaného občana (EPS, 2006): cíly publikace s řadou konkrétních příkladů je postihnout základní právní úpravu v oblasti ochrany ovzduší a poskytnout přehledný návod pro každého, kdo se cítí být obtěžován zápachem či jinými emisemi. Cena 150 Kč * Publikaci je možno zakoupit i jako CD (rozšířená verze knihy) cena 50 Kč * P. Černý, V. Dohnal, P. Doucha, M. Prokop Budeme je žalovat? Právní možnosti ochrany životního prostředí (EPS, 1998) z obsahu: úvodních pár slov o právu, občanské právo, správní právo, trestní právo a ochrana životního prostředí, ústavní základy ochrany životního prostředí, příklady, vzory právních podání, rejstřík důležitých pojmů * P. Černý, V. Dohnal Stát, kraj, obec a občan při ochraně životního prostředí (EPS, 2003) z obsahu: základní pojmy, právní předpisy, státní orgány a jejich pravomoci při ochraně životního prostředí, právo na informace, účast občanů při ochraně životního prostředí. Příloha Kompetence jednotlivých orgánů veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí. PRÁVA ZVÍŘAT, VEGETARIÁNSTVÍ/VEGANSTVÍ * Heinz Kourim Ochrana zvířat (Svoboda zvířat, 2005): Kniha se dá charakterizovat jako moderní učebnice ochrany zvířat, naplňující smysl motta Ochrana zvířat srdcem a hlavou. Může se hodit školákům/čkám, vyučujícím a svědomitým rodičům a vůbec všem svědomitým lidem. Dozvíte se v ní, jak lépe porozumět zvířatům a především spoustu rad a podnětů, jak zvířatům pomáhat. Cena 95 Kč * Peter Singer Osvobození zvířat (Práh, 2001): kniha (poprvé v českém vydání) o nadvládě lidských bytostí nad bytostmi ne-lidskými, která způsobuje stále mnoho bolesti a utrpení. Boj proti ní je pro autora právě tak důležitý jako boj za kterékoli morální nebo sociální otázky minulosti. Text obsahuje informace, detailní popisy a komentáře k tomu, co se děje zvířatům v laboratořích a na farmách. Kniha je zároveň etickým zdůvodněním vegetariánství. Cena 195 Kč

5 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! * Stanovisko k vegetariánství Americké dietetické asociace (Česká společnost pro výživu a vegetariánství, 2004): Dokument této významné nutriční společnosti definuje vegetariánskou stravu a její obdoby. Jednoznačně poukazuje na fakt, že správně složená vegetariánská strava je zdravá, nutričně dostatečná a vhodná pro výživu dětí, dospělých, těhotných i kojících žen. Stanovisko ADA je odborným textem, je proto určen převážně lékařům/kám a odborníkům/icím v oblasti výživy. Je však vhodným zdrojem informací i pro laiky vegetariány/ky. Pomoci může také rodičům, jejichž děti se rozhodnou pro vegetariánství a oni si nejsou jisti, zda je pro ně vhodné a zdravé. Cena 40 Kč UPRCHLICKÁ KAMPAŇ NESEHNUTÍ DOPORUČUJE * V. Roubalová, T. Günterová, F. Kostlán Příchozí (G plus G, 2005): kniha o lidech, kteří přišli do ČR a hledají domov. V první části neobvykle pojaté individuální příběhy a prožitky uprchlíků; v druhé části příběhy o netoleranci vyprávěné lidmi, kteří se na vlastní kůži setkali s rasismem a xenofobií - cizinci i občané ČR. Cena 99 Kč * Ochrana uprchlíků: Otázky a odpovědi (UNHCR, 2006): útlá dvanáctistránková příručka pro všechny, kdo mají zájem prakticky pomáhat uprchlíkům. Brožurka seznamuje se základními pojmy (kdo jsou uprchlíci, v čem spočívá jejich ochrana, jaká mají práva a kdy se jich mohou domáhat) a vysvětluje pozici UNHCR - Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. OSTATNÍ PODPOŘTE AKTIVITY NESEHNUTÍ! NOVINKA! * benefiční tašky NESEHNUTÍ (NESEHNUTÍ): praktická plátěná ručně šitá taška (rozměry cca 40 x 40 cm), přírodní materiál len (neběleno), dlouhé uši model přes rameno, decentní zelený potisk postavičky z loga NESEHNUTÍ v řadě (vč. loga) a nápis Cena 100 Kč * samolepka Podporuji NESEHNUTÍ (NESEHNUTÍ): kulaté benefiční samolepky s hodnotou 50 Kč nebo 100 Kč SAMOLEPKY * Stop reklamním materiálům (NESEHNUTÍ): na vaši schránku Cena 2Kč * Svobodu Tibetu! (NESEHNUTÍ): barevná samolepka s tibetskou vlajkou a citovaným nápisem, na rubu doplněná o vysvětlení symboliky vlajky. Cena 10 Kč POHLEDNICE, PLAKÁTY * Proti legalizaci policejního násilí : plnobarevná pohlednice Cena 7 Kč

6 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Azyl zamítnut (NESEHNUTÍ, 2004) osvětový plakát o důvodech uprchlictví a neradostných vyhlídkách při žádání o azyl (formát: A2, vizuál: dětský kreslený obrázek rodiny s připojenou fotografií uprchlického dítěte) AUDIO, VIDEO * videokazeta Chov zvířat na kožešiny (: Dokument obsahuje vše podstatné o otázce chovů tzv. kožešinových zvířat podložené záběry z českých kožešinových farem a textem řady studií a Zprávy Komise EU o zvířatech chovaných pro kožešinu. Cena 120 Kč * videokazeta Zmařené životy (Animal Aid, 2001): obsáhlý pohled na problematiku pokusů na zvířatech zaměřený na jejich etickou stránku a užitečnost. Vedle kritiky ukazuje i jiné možnosti jak bezpečně uchránit zdraví a životy lidí bez zbytečného týrání a zabíjení zvířat. Cena 120 Kč FEMINISTICKÁ DISTRIBUCE * ABC feminismu (NESEHNUTÍ, 2004): soubor textů, které reflektují nejvýznamnější současná témata feministického hnutí (postavení ženy v rodině, rovné příležitosti mužů a žen v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě, domácí násilí, obchod se ženami, vysvětlení problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce, souhrnný přehled historie ženského hnutí). Autorkami textů jsou významné představitelky ženského hnutí v České republice. Cena 120 Kč * Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (NESEHNUTÍ, 2005): praktická brožurka pro všechny, kdo chtějí získat přehled o základních tématech problematiky ženských práv. Kapitoly Genderové stereotypy, Rovné příležitosti žen a mužů a Násilí na ženách jsou výčtem základních dat a souvislostí doplněným cvičné otázky, příklady, citáty k zamyšlení, praktické odkazy na adresy různých organizací, literaturu apod. Cena 10 Kč (pro vyučující, školy a volnočasová zařízení pro děti a mládež zdarma) * Lucie Jarkovská Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání (NESEHNUTÍ, 2005): Úkolem publikace je seznámit s problematikou genderově odlišné výchovy a vzdělávání, ukázat, kde můžeme hledat kořeny nerovnosti mezi pohlavími a předložit podněty, jakým způsobem je možné vést výuku, aby přispívala k upevnění společenské rovnosti. Publikace je určena v prvé řadě učitelům/kám, ale podnětné informace, zajímavé příklady a postřehy z našich škol budou přínosné i pro další čtenáře/ky. Cena 10 Kč (pro vyučující, školy a volnočasová zařízení pro děti a mládež zdarma) * Christa Wichterich Globalizovaná žena zprávy o budoucí nerovnosti (profem, 2000): První a v ČR ojedinělá kritická studie o globalizaci a jejím dopadu na ženy. Cena 90 Kč * Ute Scheub Mírotvorkyně (profem, 2005): 11 portrétů žen z celosvětového mírového hnutí. Kniha německá novinářky a aktivistky mírového hnutí přináší i nový možný pohled na ženy, které mají jedno společné: svou neúnavnou snahu o mírové řešení konfliktů (např. členka Mezinárodního

7 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) trestního tribunálu, dvojice spolupracujících žen z Izraele a Palestiny, indická profesorka jdoucí ve stopách Ghándího, irácká emigrantka a aktivistka za svobodný Irák a práva žen ad.). Metody, které tyto ženy ve své práci používají jsou různé společným znakem je, že svou prací chtějí prolomit hráze mlčení, které se rozprostírají nad válečnými zločiny, a dát tak obětem těchto zločinů zpátky jejich paměť a důstojnost. Cena 160 Kč * Stillstand oder Roll-back (Heinrich Böll Stiftung, Vertretung in Polen, 2006): publikace s podtitulem Zur Situation der Frauen in den neuen mittel-europäischen EU-Ländern und der Ukraine je sborníkem textů autorek z ČR, Slovenska, Polska a Ukrajiny mapující ženskoprávní aktivity a situaci žen v těchto zemích. (v němčině) * Gender, rovné příležitosti, výzkum : časopis oddělení Gender & sociologie vydává Sociologický ústav Akademie věd ČR; obsahuje srozumitelně zpracované práce odbornic a odborníků roztříděné do kapitol gender, rovné příležitosti, výzkum, recenze, zprávy a komentáře. Hlavní témata: č. 2/2005 ženy ve veřejném životě; č. 2/2006 feminismus v praxi NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! č. 1/2007 genderové aspekty multikulturní reality * Zpravodaj Anabell měsíčník občanského sdružení Anabell, které se věnuje pomoci nemocným anorexií a bulimií. Každé číslo je tématicky zaměřeno (např. média, mýtus krásy, prevence stresu, pracovní uplatnění, rodina ad.). Informujte se, která čísla jsou aktuálně k dispozici. PUBLIKACE Z PROJEKTŮ EVROPSKÉ KONTAKTNÍ SKUPINY V ČR * Ženy na trhu práce Jak na nezaměstnanost a diskriminaci (EKS, 2005): publikace s podtitulem Prakticky a takticky! Příklady dobré praxe z Evropy (převážně Střední a Východní) * Ženy v sociální nejistotě Ženy na periferii (EKS, 2004): publikace výstupem ze stejnojmenné mezinárodní konference, na které se pracovalo s těmito dílčími tématy: ženy a trh práce, ženy z etnických menšin v malých městech (a jejich postavení na trhu práce), ženy budují kontakty zaměřeno na roli žen v komunitách, ženy podporují ženy zaměřeno na práci v nestandardních podmínkách a na neformální práci * Memorandum žen z etnických menšin - Životní a duchovní hodnoty žen jako klíč k tolerantní a multikulturní Evropě (EKS, 2005): memorandum je dokumentem sestaveným při setkání žen, které náleží k etnickým skupinám, které jsou státem uznávané menšiny ženy shrnuly své zkušenosti a navrhly opatření, která by měla přispět k efektivnější integraci menšin a k větší toleranci a porozumění mezi odlišnými kulturami, které spolu v Evropě žijí. Klíčová slova z obsahu: válka, (nelegální) migrace, zdravotní péče, školství, rasismus, diskriminace, spiritualita, integrace, asimilace, segregace, izolace, uprchlické tábory, tok informací, muslimky, romky

8 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Women & Work Network / Ženy a práce (EKS, 2005): publikace s podtitulem Jak založit, rozvíjet a podporovat mezinárodní ženskou spolupráci je výsledkem dvouleté spolupráce pěti organizací ze čtyř evropských zemí PORODY A REPRODUKČNÍ PRÁVA * Průvodce porodnicemi České republiky (Aperio, 2004) druhé, aktualizované vydání uceleného přehledu služeb porodnic Čech, Moravy a Slezska s hodnocením; informativní texty o přirozeném porodu doplněné autentickými porodními příběhy. Cena 249 Kč * Reprodukční práva žen a mužů (Gender Studies, 2006): brožura obsahuje úvod Proč se zajímat o reprodukční práva? a tři obsáhlé texty: Práva žen v těhotenství, během porodu a práva rodičů v poporodním období z hlediska volby medicínské péče; Genetický screening: Svobodná volba?; Sexuální výchova prevence interrupcí, AIDS a cesta k odpovědnému partnerství a rodičovství * Porodní asistence (Porodní asistence, 2006): odborný čtvrtletně vydávaný časopis zaměřený na těhotenství, porod, mateřství, péči o dítě a ženské reprodukční zdraví k dispozici č. 3/2006 (výběr z textů: Těhotenství právo volby?; Prenatální screeningy; Kampaň za normální porod; Kodex kojení; Interrupce je problém, ale musí mít řešení; ad.) UŽITEČNÉ INFORMACE NA PODPORU ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE * Rovné příležitosti do firem speciální vydání (Gender Studies 2005 a 2006): dvě speciální tištěná vydání internetového zpravodaje věnovaného problematice rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání - výběr nejzajímavějších článků o tématech dotýkajících se rovnosti na trhu práce, názorech a postupech odborníků/ic, zaměstnavatelů/ek i zaměstnanců/kyň. * 50:50 zpravodaj Asociace pro rovné příležitosti č. 2/2007 představení asociace, texty k tématu rovnosti na trhu práce * Jana Trnková Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem (Business Leaders Forum, 2007): Brožurku tvoří čtyři kapitoly obsahující definice základních pojmů této problematiky, praktické informace typu jak lze rovné příležitosti uplatňovat v praxi či proč by se měly firmy problematikou rovnosti příležitostí zabývat, část publikace je věnována přehledu politiky EU v této oblasti a nechybí ani praktické případové studie uplatňování rovných příležitostí ve firemním sektoru u nás i v zahraničí. Publikace je určena zejména firmám, ale i všem, kdo hledají souhrnné informace o této problematice rovnosti příležitostí pro ženy a muže a o souvislostech mezi tímto tématem a tzv. společenskou odpovědností firem. * Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže sborník textů (Gender Studies, 2007): Vyplatí se firmám uplatňovat politiku rovných příležitostí, nebo jde o komplikaci s neefektivními výsledky? Sborník textů odbornic a odborníků, jenž se dlouhodobě zabývají problematikou slaďování

9 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) rodinného a pracovního života a podpůrnými programy ve firmách. Brožura obsahuje i řadu případových studií, příklady dobré praxe a slovníček pojmů. * Hana Velíšková Rovné šance jako konkurenční výhoda (Gender Studies, 2007): publikace vhodná nejen, ale zejména pro personalist(k)y, poukazuje na důvody proč se zabývat rovnými příležitostmi pro ženy a muže, kterých procesů se v praxi týkají, jaké jsou jejich přínosy pro zaměstnance i zaměstnavatele a jak úspěšně zavést rovnoprávnost mezi pohlavími do organizační praxe. Publikace je příručkou popisující jak se rovné příležitosti promítají do základních personálních procesů. Obsahuje anketu s úspěšnými ženami, příklady z praxe, praktické postupy, rady a náměty na implementaci rovných příležitostí. * Ivana Šindlerová Práce žen z domova v České republice (Evropská kontaktní skupina v ČR, 2006): publikace z unikátního výzkumu má výmluvný podtitul Nejistá a nevýhodná práce ukrytá za dveřmi domácností, nebo flexibilita pro skloubení rodinného a pracovního života? * E. Fialová, I. Spoustová, B. Havelková Diskriminace a právo (Gender Studies, 2007): přehledný souhrn problematiky rovnosti žen a mužů na trhu práce je určen pracovníkům/icím úřadů a inspektorátů práce, personalistům/kám, právníkům/čkám i osobám dotčeným diskriminací. * Ženy v řídících pozicích (Gender Studies, 2006): Publikace je shrnutím stejnojmenné konference, která se uskutečnila v listopadu Žen je v dozorčích a správních radách, mezi generálními řediteli a na nejvyšších manažerských pozicích pomálu. Proč zaostávají za muži? Co jim brání v tom, aby uspěly? * L. Sokačová, L. Zemanová Podnikání a informační technologie (Gender Studies a Síť MC, 2006): výukový materiál z projektu s podtitulem Strukturální fondy a projektové myšlení pro začínající podnikatelky INFO-MATERIÁLY O ŽENÁCH V POLITICE * Petra Rakušanová Česká politika: Ženy v labyrintu mužů (Fórum 50%, 2006): stručná studie o postavení žen v české politice. Obsahuje kapitoly: Zmapování počtu žen v české vrcholové politice; Strategie genderové rovnosti, kvóty a předpoklady jejich úspěchu; Předpoklady úspěchu kvót ve Skandinávii; Bariéry přístupu žen do politiky; Existující aktivity politických stran na podporu zastoupení žen v politice. * Petra Rakušanová Zastoupení žen v české politice v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny 2006: Trendy a výzvy (Fórum 50%, 2006): leták obsahuje stručnou zprávu o výsledcích voleb (posuny a proměny), potencionálním vlivu změn volebního zákona na postavení žen v politice a výsledcích výzkumu o postojích občanů k participaci žen.

10 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! * Moc a vliv jak na to (Fórum 50%, 2006): soubor rad a stručný návod pro ženy, jak postupovat na cestě za vyrovnaným zastoupením v rozhodovacích pozicích ANARCHISTKY, ANARCHOFEMINISTKY, RIOT GRRRLS * Marta Kolářová Gender in Czech Anarchist Movement (Subverze, 2004): český anarchismus i antikapitalistické hnutí bylo několikrát analyzováno, ale nebyly reflektovány genderové aspekty a postavení žen v tomto doposud zejména jako mužsky prezentovaném hnutí (anglicky). Cena 25 Kč * časopis Přímá cesta : vydává Anarchofeministická skupina články, recenze, reportáže ad. Hlavní témata: č. 8/říjen 2005 Zrušme normy v sexualitě; č. 5/říjen 2003 Muži v patriarchátu Cena 25 Kč * časopis BLOODY MARY : hand-made časopis českých Riot Grrrls články, reporty, povídky, recenze ad. Hlavní témata: č. 9 Subkultury a patriarchát; č. 10 Sexualita; č. 11 Móda NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! č. Cena 25 Kč * placka BIOHAZARD FEMALE : odznáček s tímto nápisem o průměru 2,3 cm z produkce Riot Grrrls Cena 23 Kč NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! * časopis FEMIDOM : první číslo unikátního handmade feministického časopisu o sexualitě, menstruaci, antikoncepci, DIY gynekologii, řešení nemocí apod. ( ) zin vyšel s jedním velkým záměrem: rozšířit informace o (zejména) ženském zdraví a sexualitě. ( ) jde o to vzít vládu nad našimi těly z rukou nelidských, sterilních, studených, a odcizených lékařských institucí. To, co se děje s ženskými pohlavními orgány, je hodně závislé na psychice, a tu léčí v málokteré ordinaci. A navíc: od porozumění vlastnímu tělu je už jen krůček k lásce k němu. A ta je pro ženy, neustále ohrožené pochybnostmi o své kráse, opravdu důležitá. Naše těla jsou naše, naše krev je naše! Vítej v DIY království ženského těla! Vydávají české Riot Grrrls. Cena 25 Kč INFO-MATERIÁLY K TÉMATU NÁSILÍ (NA ŽENÁCH) * Doporučení vládě České republiky týkající se problematiky obchodování s lidmi z pohledu nevládní neziskové organizace La Strada Česká republika, o. p. s. : obsahuje text v českém i anglickém jazyce * Novinky z Ligy - zpravodaj o. s. Liga lidských práv: č. 2/2005 report z konference Bezpečné soužití terapie pachatelů domácího násilí, vývoj kauzy nucených sterilizací romských žen ad. K dispozici vydání v češtině nebo v angličtině. PUBLIKACE Z MEZINÁRODNÍ KAMPANĚ STOP NÁSILÍ NA ŽENÁCH AMNESTY INTERNATIONAL (anglicky) * It's in our hands - Stop violence against women (AI, 2004): mezinárodní zpráva AI o případech násilí na ženách v různých částech světa. Texty zdůrazňují roli státu, komunity i jednotlivců při snaze

11 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) násilí ukončit. Bohatá fotografická dokumentace. Cena 50 Kč * It's in our hands - Stop violence against women. SUMMARY (AI, 2004): * Making rights a reality (AI, 2004): příručka jak vést kampaň proti násilí na ženách. Cena 25 Kč * The impact of guns on women's lifes (AI, 2005): publikace, ve které se spojují východiska problematiky obchodu se zbraněmi a násilí na ženách; bohatá fotografická dokumentace. Cena 40 Kč PODPOŘTE OBĚTI NÁSILÍ! * benefiční CD Pro Helenu - benefiční hudební CD, jehož výtěžek bude věnován na potřeby a rozvoj azylového domu pro ženy oběti násilí Helena, který provozuje o. s. Magdalenium. Na CD přispěly: Lenka Dusilová, Radůza, Markéta Irglová, Šina, Maria Doyle Kennedy, Silvia Olivares & Mardi Gras, Nina Hynes. Cena 250 Kč * benefiční placky Stop násilí na ženách (NESEHNUTÍ): 3 druhy benefičních placek (kulaté odznaky na připnutí, poloměr 3,5 cm) s motivy A) ženy ohrožované mužskou pěstí, B) stínu ženy na modrém pozadí a C) ženské ruky zadržující mužskou. Zisk je věnován na provoz azylového domu pro ženy oběti domácího násilí. PRÓZA, POEZIE, DIVADLO * Eva Talpová Krajiny (Medúza, 1997): Krajiny nejsou přírodní útvary, ale prostory v nás. Prostory, kde si vyprávíme své mýty, kde se vespolek prohánějí všechna naše já a kde na sebe odedávna naráží mužský a ženský princip. Poetická sbírka brněnské básnířky a prozaičky. Cena 10 Kč * Eve Ensler Vagina monology (Pragma, 2002): exkurze do poslední neprobádané oblasti, oslava ženské sexuality; divadelní hra, která inspirovala a stala se nedílnou součástí dynamického hnutí V- Day, jehož cílem je skoncovat s násilím na ženách Cena 165 Kč NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI JAK DÁT VKUSNÝCH KOUSKEM ODĚVU ČI BIŽUTERIE NAJEVO SVŮJ POSTOJ! NOVINKA! * trička Takto vypadá feministka (NESEHNUTÍ, 2007) - ženskoprávní kampaň NESEHNUTÍ nabízí v rámci akce na rehabilitaci slova feminismus v prodeji několik triček s osudovou větou Takto vypadá feministka" na hrudi a osmnácti jazykovými mutacemi věty na zádech. Vyberete si z limitované nabídky triček to pravé pro sebe? Neváhejte, nebudou! - více na Cena Kč NOVINKA! * trička Ženská práva jsou lidská práva (NESEHNUTÍ, 2007) - série benefičních triček na podporu ženskoprávní kampaně NESEHNUTÍ s potiskem růžovo-šedého loga kampaně na hrudi (viz obrázek) a loga NESEHNUTÍ a Nadačního fondu Slovak-Czech Women s Fund (www.womensfund.cz) na zádech. Varianty triček pánského střihu barvy: bordó a černá (bílý potisk na zádech); velikosti: S, M, L, XL, XXL. Varianty triček dámského střihu barvy: fialová, černá (bílý potisk na zádech) a bílá (černý potisk na zádech); velikosti: S, M, L, XL Cena 250 Kč

12 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * náramky (Gender Studies, 2005): módní silikonové náramky vydané na podporu projektu Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů (více informací na se prodávají v balení po dvou kusech - vždy růžový a šedivý (s uvedením zmíněné webové stránky). Cena 44 Kč POMOZTE ŠÍŘIT UŽITEČNÉ INFORMACE A KONTAKTY! * leták a plakát A3 Cítíte se znevýhodněn/a v zaměstnání? Znáte svoje práva na trhu práce? (Gender Studies, 2005): kontakty na informační centra a bezplatné poradny vzniklé v rámci projektu Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů. Využijte naši právní poradnu a informační centra v Praze, Brně, Liberci a Trutnově!. Materiály určeny k volnému šíření zejména na místech dostupných základní cílové skupině lidé (zejména ženy) ohroženi diskriminací na pracovním trhu založené na pohlavní příslušnosti (např. v knihovnách, gynekologických a jiných ordinacích, úřadech, mateřských centrech apod.). * Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným (Gender Studies, 2007): kapesní brožurka shrnující základní informace o diskriminaci na trhu práce jak se jí bránit, jak se projevuje diskriminace na základě věku, v přístupu k zaměstnání, v odměňování, při výkonu rodičovských práv, při návratu z mateřské a rodičovské dovolené, co jsou rovné příležitosti * leták a plakát A3 Mlčení může vážně poškodit vaše zdraví (KOORDONA, 2006): kontakty na neziskové organizace z různých regionů ČR, které jsou sdružené v rámci tzv. KOORDONY Koalice organizací proti domácímu násilí (bezplatné poradny, krizová centra, azylové domy i organizace zabývající se informačními aktivitami). Materiály určeny k volnému šíření zejména na místech (např. v knihovnách, gynekologických a jiných ordinacích, školách, úřadech, mateřských centrech apod.), kde budou dostupné základní cílové skupině lidem (zejména ženám) ohroženým různými formami násilí (hlavně domácí násilí, ale i sexuální zneužívání a obchod se ženami). * Ženská práva jsou lidská práva aneb kampak, panenko? (NESEHNUTÍ, 2006): leták formátu A5 je kapesní verzí fotografické informační putovní výstavy NESEHNUTÍ obsahující základní informace z těchto tématických okruhů: ženské hnutí, genderové stereotypy, rovné příležitosti a diskriminace ve výchově a vzdělávání, v rodině, v zaměstnání, v politice, násilí na ženách, zneužívání těla a mýtus krásy, reprodukční práva žen, problémy žen v rozvojových zemích, užitečné kontakty SLEVY * J. Voňková, M. Huňková a kol. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen (profem, 2004): publikace především pro odbornou a zainteresovanou veřejnost, vhodná příručka studentů/ek práv a sociálněprávních oborů; nabízí širší pohled na problematiku z kriminologického, viktimologického a genderového hlediska; mapuje současný právní stav v ČR vč. prvních zákondárných kroků a možnosti dalších úprav ve srovnání s jinými státy a mezinárodními dokumenty. Cena 50 Kč (původně 170 Kč)

13 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Diář Slavné ženy střední Evropy na rok 2007 (profem, 2006): Jubilejní 10. vydání tohoto jediného českého feministického diáře je na světě! Tématem portrétů slavných žen na každý měsíc jsou tento rok prezidentky a revolucionářky. Autorský tým zahájil novou éru diáře Slavné ženy archeologickou fázi hledání žen v dějinách určitého regionu otvírá směrem k dnešnímu světu a překračujeme daleko hranice původně vymezeného regionu Střední Evropy. Diář je ale i nadále zamýšlenou denní praktickou pomůckou významné dny a svátky doplňují informace o ženách minulosti z regionu střední Evropy. Důležitou, barevně odlišenou součástí diáře, jsou informace a kontakty. Zahrnují důležité adresy neziskových a jiných organizací z oblasti boje proti násilí na ženách, obchodování s lidmi, ale i adresy organizací, působících na poli rovných příležitostí žen a mužů. Představuje nové genderově senzitivní organizace a projekty a je doplněn o malý genderový slovníček (původně 95 Kč) * Diář Slavné ženy střední Evropy na rok 2006 (profem, 2005): pro sběratele/ky i mimo klasické diářové údaje obsahuje řadu užitečných informací (životopisy a tipy na zajímavé ženy z blízké i vzdálené historie, adresář českých ženských organizací apod.) (původně 95 Kč) * feministický občasník Potměchuť - poslední kusy jedné z prvních českých feministických tiskovin časopisu zájmového sdružení žen Medúza. K dispozici jsou dvě tématicky zaměřená neočíslovaná vydání- 1) téma: agrese a násilí; 2) téma: sexualita ženy a č. 1/ téma: žena, práce, zaměstnání Cena 1) 2) 5 Kč (původně 10 Kč), 1/ Kč (původně 25 Kč) * edice kampaně proti mučení Amnesty International (anglicky): - Stopping The Torture Trade - obsáhlá brožura o obchodu s policejní technikou zneužívanou k mučení; - Hidden scandal, secret shame - publikace o mučení a zneužívání dětí po celém světě. Brožurky obsahují velké množství fotografií - jednotná Cena 25 Kč (původně 80 Kč) * Earth First! archivní čísla zinu radikálních ekologů s mottem Bez kompromisu v obraně matky země! k dispozici je č. 4 (leden březen 2000, ročník 3.) s č. 6 (červen 2000 červen 2001, ročník 4.) (původně 20 Kč) * SEDMÁ GENERACE č. 6/2002: číslo věnované stále aktuálnímu tématu hypermarketů, články Jak regulovat hypermarkety, Od malých prodejen k hypermarketům, Vztah hypermarketů k zaměstnancům ad. (původní cena 29 Kč) * Tomáš Kramár a kol. Transparentní samospráva (Oživení, 2006) obsahuje tři části: balíček 40 protikorupčních opatření; správní řád vstříc občanům; interaktivní CD-ROM * František Korbel a kol. Právo na informace - Komentář (Linde, 2004) zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí

14 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * videokazeta Dalajlama v Praze - Etika pro příští tisíciletí (Lungta, 2000): zachycená přednáška ze Sportovní haly v Praze na podzim Cena 105 Kč (původní 180 Kč) * videokazeta Obchod se psy a kočkami v Jižní Koreji (ANIMALINFO): V Jižní Koreji jsou ročně zabity asi 2 miliony psů, odhady utýraných koček se různí. To vše i přes tamní zákony, které toto počínání zakazují. Dokument přibližuje pozadí těchto krutých praktik a ptá se po oprávněnosti poukazování na dávné kulturní tradice. Cena 85 Kč (původně 120 Kč) LETÁKY NESEHNUTÍ = aktuální nabídka tištěných letáků (kompletní seznam letáků vydaných NESEHNUTÍm naleznete na EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1) Za co všechno vděčíme automobilu - dopady automobilismu na společnost a přírodu 2) Až půjdete příště na přehradu - průvodce naší naučnou stezkou po Brněnské přehradě 3) Hypermarkety - příliš drahá sleva - o negativních dopadech expanze obřích nákupních řetězců 4) Životní prostředí? Vybrat si musíme sami! co je životní prostředí, jaké jsou hlavní ekologické problémy a jak chránit životní prostředí v praxi, ekologický slovníček 5) Životní prostředí vaše právo vaše odpovědnost univerzální a srozumitelní pomůcka pro všechny aktivní občan(k)y se zaměřuje se na praktické právní aspekty ochrany životního prostředí. Pro začínající i pokročilé. Pro Brno a Jihomoravský kraj 6) Nový územní plán pro Brno - Mysleme i na životní prostředí! Co je to územní plánování? Vybrané oblasti územního plánování - Doprava, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana před hlukem, Nákupní centra A proč se zapojovat do tvorby územního plánu? 7) Zeleň a lidé - informace o významu lesů, parků, alejí i jednotlivých strom; zákonná ochrana stromů a keřů - povinnosti jednotlivců i organizací, mapa jak postupovat když se kácí stromy (postup je upraven pro město Brno a obsahuje kontakty na relevantní místní úřady i ekologické neziskové organizace) 8) Ekobrána.cz letáček s informacemi o novém informačním portálu pro podporu zapojování veřejnosti do aktuálních brněnských a jihomoravských případů týkajících se životního prostředí PRÁVA ZVÍŘAT 9) Proč práva zvířat představení základních tématických okruhů - důvodů k ochraně zvířecích práv (cirkusy, chovy hospodářských a kožešinových zvířat, pokusy na zvířatech apod.) LIDSKÁ PRÁVA 10) Bezpečí pro uprchlíky informace o historii a současnosti uprchlictví, vysvětlení kdo a odkud jsou uprchlíci, proč utíkají, co je na jejich cestě čeká, jaká je v praxi azylová politika v České republice a Evropě, jak lze pomoci

15 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) ) Zastavme obchod se smrtí - informace o podílu zbrojařských firem na porušování lidských práv ve světě ŽENSKÁ PRÁVA 12) Mýtus krásy o společenském tlaku, který nutí ženy přizpůsobovat se reklamnímu ideálu krásy (ženské časopisy, ženská solidarita, příprava mladých dívek na svět mýtu krásy, anorektický model kontroly, estetická/kosmetická chirurgie, alternativy 13) Historie feminismu - první a druhá vlna feminismu i hlavní feministické proudy současnosti, popis situace a klíčové osobnosti jednotlivých období ve světě i v českých luzích a hájích 14) Gender a genderové stereotypy Co je gender? Jakým neviditelným i jasným předpisům a nařízením musí ženy a muži čelit? Jsou ženští muži a mužské ženy? 15) Genderové stereotypy v médiích a jazyce popis projevů genderových stereotypů v reklamě, televizi, novinách a časopisech, jejich podoba v jazykových pravidlech, učebnicích 16) Aktivní otcovství aneb tátové na mateřské informace upozorňující na stereotypy a předsudky pojící se s otcovstvím a mateřstvím. Z obsahu: otcové a genderové stereotypy, tátové ve Skandinávii, výchova k mateřství a láska k dětem, když je táta na rodičovské, i internetové odkazy, slovníček souvisejících pojmů a informace o nové výstavě o aktivním otcovství. NESEHNUTÍ 17) Noví lidé NESEHNUTÍ výčet kampaní NESEHNUTÍ s popisem jejich činnosti a způsobů jakým způsobem se lze připojit 18) Čtete rádi? informační leták lákající do knihovny NESEHNUTÍ o těchto sekcích: feminismus a genderová studia, ekologie a ochrana životního prostředí, ochrana a práva zvířat, lidská práva a společnost, sociální práce, právo) (+ plakát A3) Letáky distriuujeme zdarma při objednávce většího množství žádáme příspěvek (dle individuální domluvy). Předem děkujeme za pomoc s jejich distribucí do vašeho okolí (školy, kluby, volnočasová a další centra, kina, knihkupectví, zdravé výživy apod.) či ve vašich vlastních distribucích (na koncertech, po internetu apod.). Těšíme se na vaše objednávky! kontaktní osoba: Kateřina Plesková

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy Tištěná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kč Z p r a v o d a j o ž i v o t n í m p r o s t ř e d í a l i d s k ý c h p r á v e c h č í s l o 3 2 / / l é t o 2 0 0 6

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice / Jana Chaloupková

Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice / Jana Chaloupková ci principu genderové rovnosti do všech politik a programů, organizací a jejich kultur. Jde tedy o snahu zapojit genderově specifickou perspektivu do rozhodovacích procesů určité organizace a podpořit

Více

Redakce. Proc feministicky casopis?

Redakce. Proc feministicky casopis? NE feministický / podzim zima 2011 cena feministickýmagazín magazínč. 5 č. 5 / podzim 2011 cena 45 45Kč Kč//22... SEXISMUS JAK MŮŽE TAK KRÁSNÁ ŽENA VAŘIT TAK ŠPATNOU KÁVU? PRASÁTEČKA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R

Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R Interkulturní práce má v naší zemi svou tradici a historii. V současné době prochází procesem odborného

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje Tereza Vajdová Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 Praha 2005 1 Mezinárodní akční výzkumný projekt koordinaovaný

Více

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Vláda vzala strategii na vědomí usnesením vlády ze dne 3. září 2008 č. 1139. OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD 3 2. SVĚTOVÁ ZPRÁVA O NÁSILÍ NA DĚTECH

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více