ČASOPISY. DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPISY. DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno 13. 9. 2007) - 1 -"

Transkript

1 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) D I S T R I B U C E N E S E H N U T Í časopisy (str. 1 3) knihy a brožury (str. 3 5) ostatní = pohlednice, nálepky, diáře, videokazety, trička, tašky apod. (str. 5 6) feministická distribuce = knihy, brožury, letáky, časopisy, nášivky, odznaky, trička apod. (str. 6 12) akce!slevy (str ) letáky NESEHNUTÍ (str ) V případě zájmu o jakoukoliv položku nás navštivte na naší adrese, nebo nás kontaktujte em či telefonicky. Publikace ad. si můžete vyzvednout osobně nebo vám zásilku pošleme poštou. Při posílání poštou budou objednané publikace apod. zaslány na dobírku s tím, že k ceně připočteme náklady na poštovné a doběrečné (cca 70 Kč dle váhy zásilky). Publikace a další položky distribuované zdarma vám pošleme za cenu poštovného. Pokud si objednáte publikace vydané NESEHNUTÍm, můžeme vám vystavit fakturu. Pro publikace a další materiály vydané NESEHNUTÍm hledáme distributory/distributorky, kteří/které by info-materiály, publikace, placky apod. prodávali na svých i cizích akcích, nabízeli knihkupectvím apod. či si je vzali do svých vlastních distribucí ozvěte se, nabízíme výhodné distribuční podmínky! ČASOPISY * ALARM čtvrtletně vydávaný informační zpravodaj NESEHNUTÍ o lidských právech a životním prostředí (reporty z kampaní, projektů, jednotlivých akcí, tématické články, recenze, ankety, možnosti jak se zapojit či jinak podpořit NESEHNUTÍ, výstavy a přednášky, pozvánky, distribuce atd.). Zatím nejnovějším vydání je č. 36 léto 2007: hl. tématem je zpřísňování politiky vůči uprchlíkům. K dispozici jsou i č. 35/jaro 2007: hl. téma globální oteplování a č. 32/léto 2005: hl. téma cestování za lidskými právy. Cena 5 Kč * PŘES uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ: - roční předplatné (= 4 čísla) 100 Kč (časopis vč. poštovného) - jednotlivá čísla v prodeji: č. 11/léto 2007 hl. téma: Blízký východ (situace palestinských uprchlíků, historie i současnost Kurdů, rozhovor s Markem Čejkou - odborníkem na Blízký východ, úskalí německé i české azylové politiky, nový zákon o azylu, recenze na knihu Anny Politkovské, recenze na PŘES od Národní strany ad.) cena 15 Kč dvojčíslo 9-10/zima 2006 jaro 2007 hl. téma zimní části: Balkán (Uprchlická otázka a život menšin na Kosovu, Etnické soužití v poválečné Bosně a Hercegovině, rozhovor k filmu Grbavica, texty o lidských právech v Číně, KLDR ad.), hl. téma jarní části: Afrika (lidská práva a uprchlická krize, situace v Angole, Uprchlíkem v království Shellu, vývoz zbraní, články o nacionalizmu i multikulturalitě ad.) cena 30 Kč

2 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) č. 8/podzim 2006 hl. téma: xenofobie a rasová nesnášenlivost (rasismus a xenofobní skupiny v Rusku, ultrapravicové hnutí v ČR), článek o Íránu, reportáž ze Srí Lanky, aktuality z kampaně Bezpečí pro uprchlíky, ad. cena 15 Kč č. 7/léto 2006 hl. téma: jiní uprchlíci (migrace z ekonomických, sociálních, ekologických důvodů); představení Uzbekistánu, přiblížení situace v západní Africe, druhý díl historie uprchlictví ad. - cena 10 Kč č. 6/jaro 2006 etnické konflikty na Kavkaze a jejich humanitární dopady; tancem proti terorismu aneb Maršo znamená svoboda, prezidentova migrace od multikulturalismu, státní integrační program pro azylanty, dobrovolníkem mezi uprchlíky, historie uprchlictví, o afghánských kočovnících od Petry Procházkové ad. - cena 10 Kč č. 5/zima 2005 hlavní téma: ženy a uprchlictví (memorandum žen z etnických menšin, rozhovory s představitelkami nevládních organizací pomáhajících uprchlíkům, uprchlictví a gender ad.); příběh ze života převaděče; komentář k cizineckému zákonu ČR; novinky z kampaně Bezpečí pro uprchlíky ad. - cena 10 Kč * TIBETSKÉ LISTY : jediný český tištěný časopis obsahující informace o Tibetu, jeho historii i současnosti (jazyku, kultuře, náboženství, každodenním životě). Obsahuje rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se Tibetem z různých hledisek zabývají, překlady z jinak nedostupných zahraničních materiálů, reportáže dokumentující porušování lidských práv, cestopisné články, kurzy tibetštiny aj. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). Cena 30 Kč * CAR BUSTERS magazine vizuálně přitažlivý časopis (v angličtině) vymítačů aut upozorňuje často i humornou formou na odvrácenou tvář automobilismu - více na Obsahuje aktuality o problému a podpoře cyklistické dopravy, informace o akcích téměř z celého světa. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). * MYŠ MAŠ GAZETA : editorial, téma, glosa, rozhovor, povídka, poezie, osobnost, recenze, reportáž, hudba, reklama, závěrem to jsou rubriky tohoto kulturního obšťastníku o všeličems. Hlavní témata: č. 21,5/22 In-tolerance v Česku; č. 23 Homosexualita; č. 24 (poslední číslo) Mediální manipulace Cena 40 Kč * A-kontra zprávy alternativních aktivit : články, reporty, aktuality, recenze, rozhovory ad. Hlavní témata: č. 5/04 Tak trochu jiná ultrapravice (cena 20 Kč), č. 2/05 Ženy v Islámu, č. 3/05 Subkultura (reakce na policejní zásah na CzechTeku ad.), č. 4/05 Cesta k záchraně nebo k záhubě? (o zne-užívání atomu), č. 1/06 Tak trochu jiná ultrapravice, č. 3/06 národ a nacionalismus Cena 25 Kč * časopis KONEC KONCŮ č. 2, 3/2004: společenský občanský dvouměsíčník, který je nástupcem časopisu Bariéry a chce postihnout proměny doby i její hlubší souvislosti. Má širokou oblast přispěvovatelů/ek z oblasti kultury, vědy, politiky, občanské společnosti aj. Přináší nezávislé pohledy a úvahy, které nenajdete v běžném tisku. * TEST, časopis pro spotřebitele č. 1/2004: číslo věnované (kromě jiného) sledování nebezpečných alergenů v kosmetice.

3 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Greenpeace informační zpravodaj ekologické organizace Greenpeace ČR články o klimatu, GMO, odlesňování, toxických látkách ad. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). * Zpravodaj OHZ informační časopis organizace Ochránci Hospodářských Zvířat, články o právech zvířat, vegetariánství a vegánství, ochraně spotřebitele. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). * Svoboda zvířat zpravodaj známé organizace na ochranu práv zvířat. Články každého vydaného čísla jsou tématicky zaměřené (např. na pokusy na zvířatech, kožešiny apod.) a doplněné o řadu dalších aktuálních zpráv z široké oblasti ochrany zvířecích práv. Informujte se jaká čísla jsou aktuálně k dispozici (stavy se průběžně mění), zajímavá jsou všechna :). KNIHY A BROŽURY * Filip Fuchs a kol. Přelet nad hypermarketovým hnízdem (Deset let budování hypermarketů v ČR) (NESEHNUTÍ, 2005): Kniha se věnuje fenoménu budování sítě super a hypermarketů v České republice. Na případových studiích upozorňuje na často vznikající konflikt mezi těmito nákupními řetězci na straně jedné a přírodou, občany, odbornou veřejností a místními obchodníky na straně druhé. Knihu doplňují i relevantní texty od zástupkyně ekologického hnutí či od právníků specializujících se na ekologické právo a právo na informace. Cena 90 Kč * Praktický rádce jak chránit životní prostředí v Brně 2006/2007 (ZO ČSOP Veronica, 2006): páté vydání opravdu praktické brožurky obsahuje zajímavé i užitečné informace z okruhů zeleň, živočichové, voda, ovzduší, odpady, veřejný pořádek, hluk a vibrace, územní plán města Brna. Najdete tu řadu užitečných kontaktů v seznamech sběrných středisek odpadů, výkupen sběrných surovin, kontejnerů na PET-lahve, policejních stanic, úřadů městských částí i ekologických nevládních organizací. PUBLIKACE PRO VŠECHNY AKTIVNÍ OCHRÁNCE/OCHRÁNKYNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OD EKOLOGICKÉHO PRÁVNÍHO SERVISU NOVINKY V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! * M. Višinková, V. Povolná Azbest a paragrafy; Skládkování a paragrafy: Právní rádce obtěžovaného občana (EPS, 2006): rádce nabízí právní úpravu vztahující se k azbestu v první části a k odpadovému hospodářství v ČR v části druhé. Autorky se věnují např. ochraně veřejného zdraví a ovzduší, skládkám a podmínkám povolování, provozu a dalším závažným okolnostem spojeným s těmito tématy. Cena 150 Kč

4 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Jiří Nezhyba Právem proti korupci (EPS, 2005): publikace je zaměřená na oblast právního boje s korupcí a klientelismem ve veřejné správě a na účast veřejnosti v rozhodovacích procesech, která má významný protikorupční charakter. Nabízí praktické a srozumitelně vysvětlené návody na řešení nejrůznějších (právních) otázek v situacích, do nichž se jako občan/ka nebo člen/ka občanského sdružení můžete velmi často dostat. Cena 150 Kč * Michal Bernar Ochrana životního prostředí v hornictví (EPS, 2005): praktický právní manuál k tématu hornictví popisuje aktuální situaci v ČR jaké jsou negativní vlivy těžby na životní prostředí, jaká je ochrana využívání ložisek v jednotlivých fázích, jaké jsou ekonomické nástroje ochrany životního prostředí atd. Obsahem je i stručný souhrn vývoje horního práva v ČR a také současná právní úprava vč. příslušných zákonů. Cena 150 Kč * Publikaci je možno zakoupit i jako CD (rozšířená verze knihy) cena 50 Kč * Vendula Povolná Právo v ochraně ovzduší: Právní rádce obtěžovaného občana (EPS, 2006): cíly publikace s řadou konkrétních příkladů je postihnout základní právní úpravu v oblasti ochrany ovzduší a poskytnout přehledný návod pro každého, kdo se cítí být obtěžován zápachem či jinými emisemi. Cena 150 Kč * Publikaci je možno zakoupit i jako CD (rozšířená verze knihy) cena 50 Kč * P. Černý, V. Dohnal, P. Doucha, M. Prokop Budeme je žalovat? Právní možnosti ochrany životního prostředí (EPS, 1998) z obsahu: úvodních pár slov o právu, občanské právo, správní právo, trestní právo a ochrana životního prostředí, ústavní základy ochrany životního prostředí, příklady, vzory právních podání, rejstřík důležitých pojmů * P. Černý, V. Dohnal Stát, kraj, obec a občan při ochraně životního prostředí (EPS, 2003) z obsahu: základní pojmy, právní předpisy, státní orgány a jejich pravomoci při ochraně životního prostředí, právo na informace, účast občanů při ochraně životního prostředí. Příloha Kompetence jednotlivých orgánů veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí. PRÁVA ZVÍŘAT, VEGETARIÁNSTVÍ/VEGANSTVÍ * Heinz Kourim Ochrana zvířat (Svoboda zvířat, 2005): Kniha se dá charakterizovat jako moderní učebnice ochrany zvířat, naplňující smysl motta Ochrana zvířat srdcem a hlavou. Může se hodit školákům/čkám, vyučujícím a svědomitým rodičům a vůbec všem svědomitým lidem. Dozvíte se v ní, jak lépe porozumět zvířatům a především spoustu rad a podnětů, jak zvířatům pomáhat. Cena 95 Kč * Peter Singer Osvobození zvířat (Práh, 2001): kniha (poprvé v českém vydání) o nadvládě lidských bytostí nad bytostmi ne-lidskými, která způsobuje stále mnoho bolesti a utrpení. Boj proti ní je pro autora právě tak důležitý jako boj za kterékoli morální nebo sociální otázky minulosti. Text obsahuje informace, detailní popisy a komentáře k tomu, co se děje zvířatům v laboratořích a na farmách. Kniha je zároveň etickým zdůvodněním vegetariánství. Cena 195 Kč

5 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! * Stanovisko k vegetariánství Americké dietetické asociace (Česká společnost pro výživu a vegetariánství, 2004): Dokument této významné nutriční společnosti definuje vegetariánskou stravu a její obdoby. Jednoznačně poukazuje na fakt, že správně složená vegetariánská strava je zdravá, nutričně dostatečná a vhodná pro výživu dětí, dospělých, těhotných i kojících žen. Stanovisko ADA je odborným textem, je proto určen převážně lékařům/kám a odborníkům/icím v oblasti výživy. Je však vhodným zdrojem informací i pro laiky vegetariány/ky. Pomoci může také rodičům, jejichž děti se rozhodnou pro vegetariánství a oni si nejsou jisti, zda je pro ně vhodné a zdravé. Cena 40 Kč UPRCHLICKÁ KAMPAŇ NESEHNUTÍ DOPORUČUJE * V. Roubalová, T. Günterová, F. Kostlán Příchozí (G plus G, 2005): kniha o lidech, kteří přišli do ČR a hledají domov. V první části neobvykle pojaté individuální příběhy a prožitky uprchlíků; v druhé části příběhy o netoleranci vyprávěné lidmi, kteří se na vlastní kůži setkali s rasismem a xenofobií - cizinci i občané ČR. Cena 99 Kč * Ochrana uprchlíků: Otázky a odpovědi (UNHCR, 2006): útlá dvanáctistránková příručka pro všechny, kdo mají zájem prakticky pomáhat uprchlíkům. Brožurka seznamuje se základními pojmy (kdo jsou uprchlíci, v čem spočívá jejich ochrana, jaká mají práva a kdy se jich mohou domáhat) a vysvětluje pozici UNHCR - Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. OSTATNÍ PODPOŘTE AKTIVITY NESEHNUTÍ! NOVINKA! * benefiční tašky NESEHNUTÍ (NESEHNUTÍ): praktická plátěná ručně šitá taška (rozměry cca 40 x 40 cm), přírodní materiál len (neběleno), dlouhé uši model přes rameno, decentní zelený potisk postavičky z loga NESEHNUTÍ v řadě (vč. loga) a nápis Cena 100 Kč * samolepka Podporuji NESEHNUTÍ (NESEHNUTÍ): kulaté benefiční samolepky s hodnotou 50 Kč nebo 100 Kč SAMOLEPKY * Stop reklamním materiálům (NESEHNUTÍ): na vaši schránku Cena 2Kč * Svobodu Tibetu! (NESEHNUTÍ): barevná samolepka s tibetskou vlajkou a citovaným nápisem, na rubu doplněná o vysvětlení symboliky vlajky. Cena 10 Kč POHLEDNICE, PLAKÁTY * Proti legalizaci policejního násilí : plnobarevná pohlednice Cena 7 Kč

6 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Azyl zamítnut (NESEHNUTÍ, 2004) osvětový plakát o důvodech uprchlictví a neradostných vyhlídkách při žádání o azyl (formát: A2, vizuál: dětský kreslený obrázek rodiny s připojenou fotografií uprchlického dítěte) AUDIO, VIDEO * videokazeta Chov zvířat na kožešiny (: Dokument obsahuje vše podstatné o otázce chovů tzv. kožešinových zvířat podložené záběry z českých kožešinových farem a textem řady studií a Zprávy Komise EU o zvířatech chovaných pro kožešinu. Cena 120 Kč * videokazeta Zmařené životy (Animal Aid, 2001): obsáhlý pohled na problematiku pokusů na zvířatech zaměřený na jejich etickou stránku a užitečnost. Vedle kritiky ukazuje i jiné možnosti jak bezpečně uchránit zdraví a životy lidí bez zbytečného týrání a zabíjení zvířat. Cena 120 Kč FEMINISTICKÁ DISTRIBUCE * ABC feminismu (NESEHNUTÍ, 2004): soubor textů, které reflektují nejvýznamnější současná témata feministického hnutí (postavení ženy v rodině, rovné příležitosti mužů a žen v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě, domácí násilí, obchod se ženami, vysvětlení problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce, souhrnný přehled historie ženského hnutí). Autorkami textů jsou významné představitelky ženského hnutí v České republice. Cena 120 Kč * Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (NESEHNUTÍ, 2005): praktická brožurka pro všechny, kdo chtějí získat přehled o základních tématech problematiky ženských práv. Kapitoly Genderové stereotypy, Rovné příležitosti žen a mužů a Násilí na ženách jsou výčtem základních dat a souvislostí doplněným cvičné otázky, příklady, citáty k zamyšlení, praktické odkazy na adresy různých organizací, literaturu apod. Cena 10 Kč (pro vyučující, školy a volnočasová zařízení pro děti a mládež zdarma) * Lucie Jarkovská Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání (NESEHNUTÍ, 2005): Úkolem publikace je seznámit s problematikou genderově odlišné výchovy a vzdělávání, ukázat, kde můžeme hledat kořeny nerovnosti mezi pohlavími a předložit podněty, jakým způsobem je možné vést výuku, aby přispívala k upevnění společenské rovnosti. Publikace je určena v prvé řadě učitelům/kám, ale podnětné informace, zajímavé příklady a postřehy z našich škol budou přínosné i pro další čtenáře/ky. Cena 10 Kč (pro vyučující, školy a volnočasová zařízení pro děti a mládež zdarma) * Christa Wichterich Globalizovaná žena zprávy o budoucí nerovnosti (profem, 2000): První a v ČR ojedinělá kritická studie o globalizaci a jejím dopadu na ženy. Cena 90 Kč * Ute Scheub Mírotvorkyně (profem, 2005): 11 portrétů žen z celosvětového mírového hnutí. Kniha německá novinářky a aktivistky mírového hnutí přináší i nový možný pohled na ženy, které mají jedno společné: svou neúnavnou snahu o mírové řešení konfliktů (např. členka Mezinárodního

7 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) trestního tribunálu, dvojice spolupracujících žen z Izraele a Palestiny, indická profesorka jdoucí ve stopách Ghándího, irácká emigrantka a aktivistka za svobodný Irák a práva žen ad.). Metody, které tyto ženy ve své práci používají jsou různé společným znakem je, že svou prací chtějí prolomit hráze mlčení, které se rozprostírají nad válečnými zločiny, a dát tak obětem těchto zločinů zpátky jejich paměť a důstojnost. Cena 160 Kč * Stillstand oder Roll-back (Heinrich Böll Stiftung, Vertretung in Polen, 2006): publikace s podtitulem Zur Situation der Frauen in den neuen mittel-europäischen EU-Ländern und der Ukraine je sborníkem textů autorek z ČR, Slovenska, Polska a Ukrajiny mapující ženskoprávní aktivity a situaci žen v těchto zemích. (v němčině) * Gender, rovné příležitosti, výzkum : časopis oddělení Gender & sociologie vydává Sociologický ústav Akademie věd ČR; obsahuje srozumitelně zpracované práce odbornic a odborníků roztříděné do kapitol gender, rovné příležitosti, výzkum, recenze, zprávy a komentáře. Hlavní témata: č. 2/2005 ženy ve veřejném životě; č. 2/2006 feminismus v praxi NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! č. 1/2007 genderové aspekty multikulturní reality * Zpravodaj Anabell měsíčník občanského sdružení Anabell, které se věnuje pomoci nemocným anorexií a bulimií. Každé číslo je tématicky zaměřeno (např. média, mýtus krásy, prevence stresu, pracovní uplatnění, rodina ad.). Informujte se, která čísla jsou aktuálně k dispozici. PUBLIKACE Z PROJEKTŮ EVROPSKÉ KONTAKTNÍ SKUPINY V ČR * Ženy na trhu práce Jak na nezaměstnanost a diskriminaci (EKS, 2005): publikace s podtitulem Prakticky a takticky! Příklady dobré praxe z Evropy (převážně Střední a Východní) * Ženy v sociální nejistotě Ženy na periferii (EKS, 2004): publikace výstupem ze stejnojmenné mezinárodní konference, na které se pracovalo s těmito dílčími tématy: ženy a trh práce, ženy z etnických menšin v malých městech (a jejich postavení na trhu práce), ženy budují kontakty zaměřeno na roli žen v komunitách, ženy podporují ženy zaměřeno na práci v nestandardních podmínkách a na neformální práci * Memorandum žen z etnických menšin - Životní a duchovní hodnoty žen jako klíč k tolerantní a multikulturní Evropě (EKS, 2005): memorandum je dokumentem sestaveným při setkání žen, které náleží k etnickým skupinám, které jsou státem uznávané menšiny ženy shrnuly své zkušenosti a navrhly opatření, která by měla přispět k efektivnější integraci menšin a k větší toleranci a porozumění mezi odlišnými kulturami, které spolu v Evropě žijí. Klíčová slova z obsahu: válka, (nelegální) migrace, zdravotní péče, školství, rasismus, diskriminace, spiritualita, integrace, asimilace, segregace, izolace, uprchlické tábory, tok informací, muslimky, romky

8 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Women & Work Network / Ženy a práce (EKS, 2005): publikace s podtitulem Jak založit, rozvíjet a podporovat mezinárodní ženskou spolupráci je výsledkem dvouleté spolupráce pěti organizací ze čtyř evropských zemí PORODY A REPRODUKČNÍ PRÁVA * Průvodce porodnicemi České republiky (Aperio, 2004) druhé, aktualizované vydání uceleného přehledu služeb porodnic Čech, Moravy a Slezska s hodnocením; informativní texty o přirozeném porodu doplněné autentickými porodními příběhy. Cena 249 Kč * Reprodukční práva žen a mužů (Gender Studies, 2006): brožura obsahuje úvod Proč se zajímat o reprodukční práva? a tři obsáhlé texty: Práva žen v těhotenství, během porodu a práva rodičů v poporodním období z hlediska volby medicínské péče; Genetický screening: Svobodná volba?; Sexuální výchova prevence interrupcí, AIDS a cesta k odpovědnému partnerství a rodičovství * Porodní asistence (Porodní asistence, 2006): odborný čtvrtletně vydávaný časopis zaměřený na těhotenství, porod, mateřství, péči o dítě a ženské reprodukční zdraví k dispozici č. 3/2006 (výběr z textů: Těhotenství právo volby?; Prenatální screeningy; Kampaň za normální porod; Kodex kojení; Interrupce je problém, ale musí mít řešení; ad.) UŽITEČNÉ INFORMACE NA PODPORU ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE * Rovné příležitosti do firem speciální vydání (Gender Studies 2005 a 2006): dvě speciální tištěná vydání internetového zpravodaje věnovaného problematice rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání - výběr nejzajímavějších článků o tématech dotýkajících se rovnosti na trhu práce, názorech a postupech odborníků/ic, zaměstnavatelů/ek i zaměstnanců/kyň. * 50:50 zpravodaj Asociace pro rovné příležitosti č. 2/2007 představení asociace, texty k tématu rovnosti na trhu práce * Jana Trnková Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem (Business Leaders Forum, 2007): Brožurku tvoří čtyři kapitoly obsahující definice základních pojmů této problematiky, praktické informace typu jak lze rovné příležitosti uplatňovat v praxi či proč by se měly firmy problematikou rovnosti příležitostí zabývat, část publikace je věnována přehledu politiky EU v této oblasti a nechybí ani praktické případové studie uplatňování rovných příležitostí ve firemním sektoru u nás i v zahraničí. Publikace je určena zejména firmám, ale i všem, kdo hledají souhrnné informace o této problematice rovnosti příležitostí pro ženy a muže a o souvislostech mezi tímto tématem a tzv. společenskou odpovědností firem. * Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže sborník textů (Gender Studies, 2007): Vyplatí se firmám uplatňovat politiku rovných příležitostí, nebo jde o komplikaci s neefektivními výsledky? Sborník textů odbornic a odborníků, jenž se dlouhodobě zabývají problematikou slaďování

9 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) rodinného a pracovního života a podpůrnými programy ve firmách. Brožura obsahuje i řadu případových studií, příklady dobré praxe a slovníček pojmů. * Hana Velíšková Rovné šance jako konkurenční výhoda (Gender Studies, 2007): publikace vhodná nejen, ale zejména pro personalist(k)y, poukazuje na důvody proč se zabývat rovnými příležitostmi pro ženy a muže, kterých procesů se v praxi týkají, jaké jsou jejich přínosy pro zaměstnance i zaměstnavatele a jak úspěšně zavést rovnoprávnost mezi pohlavími do organizační praxe. Publikace je příručkou popisující jak se rovné příležitosti promítají do základních personálních procesů. Obsahuje anketu s úspěšnými ženami, příklady z praxe, praktické postupy, rady a náměty na implementaci rovných příležitostí. * Ivana Šindlerová Práce žen z domova v České republice (Evropská kontaktní skupina v ČR, 2006): publikace z unikátního výzkumu má výmluvný podtitul Nejistá a nevýhodná práce ukrytá za dveřmi domácností, nebo flexibilita pro skloubení rodinného a pracovního života? * E. Fialová, I. Spoustová, B. Havelková Diskriminace a právo (Gender Studies, 2007): přehledný souhrn problematiky rovnosti žen a mužů na trhu práce je určen pracovníkům/icím úřadů a inspektorátů práce, personalistům/kám, právníkům/čkám i osobám dotčeným diskriminací. * Ženy v řídících pozicích (Gender Studies, 2006): Publikace je shrnutím stejnojmenné konference, která se uskutečnila v listopadu Žen je v dozorčích a správních radách, mezi generálními řediteli a na nejvyšších manažerských pozicích pomálu. Proč zaostávají za muži? Co jim brání v tom, aby uspěly? * L. Sokačová, L. Zemanová Podnikání a informační technologie (Gender Studies a Síť MC, 2006): výukový materiál z projektu s podtitulem Strukturální fondy a projektové myšlení pro začínající podnikatelky INFO-MATERIÁLY O ŽENÁCH V POLITICE * Petra Rakušanová Česká politika: Ženy v labyrintu mužů (Fórum 50%, 2006): stručná studie o postavení žen v české politice. Obsahuje kapitoly: Zmapování počtu žen v české vrcholové politice; Strategie genderové rovnosti, kvóty a předpoklady jejich úspěchu; Předpoklady úspěchu kvót ve Skandinávii; Bariéry přístupu žen do politiky; Existující aktivity politických stran na podporu zastoupení žen v politice. * Petra Rakušanová Zastoupení žen v české politice v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny 2006: Trendy a výzvy (Fórum 50%, 2006): leták obsahuje stručnou zprávu o výsledcích voleb (posuny a proměny), potencionálním vlivu změn volebního zákona na postavení žen v politice a výsledcích výzkumu o postojích občanů k participaci žen.

10 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! * Moc a vliv jak na to (Fórum 50%, 2006): soubor rad a stručný návod pro ženy, jak postupovat na cestě za vyrovnaným zastoupením v rozhodovacích pozicích ANARCHISTKY, ANARCHOFEMINISTKY, RIOT GRRRLS * Marta Kolářová Gender in Czech Anarchist Movement (Subverze, 2004): český anarchismus i antikapitalistické hnutí bylo několikrát analyzováno, ale nebyly reflektovány genderové aspekty a postavení žen v tomto doposud zejména jako mužsky prezentovaném hnutí (anglicky). Cena 25 Kč * časopis Přímá cesta : vydává Anarchofeministická skupina články, recenze, reportáže ad. Hlavní témata: č. 8/říjen 2005 Zrušme normy v sexualitě; č. 5/říjen 2003 Muži v patriarchátu Cena 25 Kč * časopis BLOODY MARY : hand-made časopis českých Riot Grrrls články, reporty, povídky, recenze ad. Hlavní témata: č. 9 Subkultury a patriarchát; č. 10 Sexualita; č. 11 Móda NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! č. Cena 25 Kč * placka BIOHAZARD FEMALE : odznáček s tímto nápisem o průměru 2,3 cm z produkce Riot Grrrls Cena 23 Kč NOVINKA V DISTRIBUCI NESEHNUTÍ! * časopis FEMIDOM : první číslo unikátního handmade feministického časopisu o sexualitě, menstruaci, antikoncepci, DIY gynekologii, řešení nemocí apod. ( ) zin vyšel s jedním velkým záměrem: rozšířit informace o (zejména) ženském zdraví a sexualitě. ( ) jde o to vzít vládu nad našimi těly z rukou nelidských, sterilních, studených, a odcizených lékařských institucí. To, co se děje s ženskými pohlavními orgány, je hodně závislé na psychice, a tu léčí v málokteré ordinaci. A navíc: od porozumění vlastnímu tělu je už jen krůček k lásce k němu. A ta je pro ženy, neustále ohrožené pochybnostmi o své kráse, opravdu důležitá. Naše těla jsou naše, naše krev je naše! Vítej v DIY království ženského těla! Vydávají české Riot Grrrls. Cena 25 Kč INFO-MATERIÁLY K TÉMATU NÁSILÍ (NA ŽENÁCH) * Doporučení vládě České republiky týkající se problematiky obchodování s lidmi z pohledu nevládní neziskové organizace La Strada Česká republika, o. p. s. : obsahuje text v českém i anglickém jazyce * Novinky z Ligy - zpravodaj o. s. Liga lidských práv: č. 2/2005 report z konference Bezpečné soužití terapie pachatelů domácího násilí, vývoj kauzy nucených sterilizací romských žen ad. K dispozici vydání v češtině nebo v angličtině. PUBLIKACE Z MEZINÁRODNÍ KAMPANĚ STOP NÁSILÍ NA ŽENÁCH AMNESTY INTERNATIONAL (anglicky) * It's in our hands - Stop violence against women (AI, 2004): mezinárodní zpráva AI o případech násilí na ženách v různých částech světa. Texty zdůrazňují roli státu, komunity i jednotlivců při snaze

11 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) násilí ukončit. Bohatá fotografická dokumentace. Cena 50 Kč * It's in our hands - Stop violence against women. SUMMARY (AI, 2004): * Making rights a reality (AI, 2004): příručka jak vést kampaň proti násilí na ženách. Cena 25 Kč * The impact of guns on women's lifes (AI, 2005): publikace, ve které se spojují východiska problematiky obchodu se zbraněmi a násilí na ženách; bohatá fotografická dokumentace. Cena 40 Kč PODPOŘTE OBĚTI NÁSILÍ! * benefiční CD Pro Helenu - benefiční hudební CD, jehož výtěžek bude věnován na potřeby a rozvoj azylového domu pro ženy oběti násilí Helena, který provozuje o. s. Magdalenium. Na CD přispěly: Lenka Dusilová, Radůza, Markéta Irglová, Šina, Maria Doyle Kennedy, Silvia Olivares & Mardi Gras, Nina Hynes. Cena 250 Kč * benefiční placky Stop násilí na ženách (NESEHNUTÍ): 3 druhy benefičních placek (kulaté odznaky na připnutí, poloměr 3,5 cm) s motivy A) ženy ohrožované mužskou pěstí, B) stínu ženy na modrém pozadí a C) ženské ruky zadržující mužskou. Zisk je věnován na provoz azylového domu pro ženy oběti domácího násilí. PRÓZA, POEZIE, DIVADLO * Eva Talpová Krajiny (Medúza, 1997): Krajiny nejsou přírodní útvary, ale prostory v nás. Prostory, kde si vyprávíme své mýty, kde se vespolek prohánějí všechna naše já a kde na sebe odedávna naráží mužský a ženský princip. Poetická sbírka brněnské básnířky a prozaičky. Cena 10 Kč * Eve Ensler Vagina monology (Pragma, 2002): exkurze do poslední neprobádané oblasti, oslava ženské sexuality; divadelní hra, která inspirovala a stala se nedílnou součástí dynamického hnutí V- Day, jehož cílem je skoncovat s násilím na ženách Cena 165 Kč NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI JAK DÁT VKUSNÝCH KOUSKEM ODĚVU ČI BIŽUTERIE NAJEVO SVŮJ POSTOJ! NOVINKA! * trička Takto vypadá feministka (NESEHNUTÍ, 2007) - ženskoprávní kampaň NESEHNUTÍ nabízí v rámci akce na rehabilitaci slova feminismus v prodeji několik triček s osudovou větou Takto vypadá feministka" na hrudi a osmnácti jazykovými mutacemi věty na zádech. Vyberete si z limitované nabídky triček to pravé pro sebe? Neváhejte, nebudou! - více na Cena Kč NOVINKA! * trička Ženská práva jsou lidská práva (NESEHNUTÍ, 2007) - série benefičních triček na podporu ženskoprávní kampaně NESEHNUTÍ s potiskem růžovo-šedého loga kampaně na hrudi (viz obrázek) a loga NESEHNUTÍ a Nadačního fondu Slovak-Czech Women s Fund (www.womensfund.cz) na zádech. Varianty triček pánského střihu barvy: bordó a černá (bílý potisk na zádech); velikosti: S, M, L, XL, XXL. Varianty triček dámského střihu barvy: fialová, černá (bílý potisk na zádech) a bílá (černý potisk na zádech); velikosti: S, M, L, XL Cena 250 Kč

12 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * náramky (Gender Studies, 2005): módní silikonové náramky vydané na podporu projektu Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů (více informací na se prodávají v balení po dvou kusech - vždy růžový a šedivý (s uvedením zmíněné webové stránky). Cena 44 Kč POMOZTE ŠÍŘIT UŽITEČNÉ INFORMACE A KONTAKTY! * leták a plakát A3 Cítíte se znevýhodněn/a v zaměstnání? Znáte svoje práva na trhu práce? (Gender Studies, 2005): kontakty na informační centra a bezplatné poradny vzniklé v rámci projektu Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů. Využijte naši právní poradnu a informační centra v Praze, Brně, Liberci a Trutnově!. Materiály určeny k volnému šíření zejména na místech dostupných základní cílové skupině lidé (zejména ženy) ohroženi diskriminací na pracovním trhu založené na pohlavní příslušnosti (např. v knihovnách, gynekologických a jiných ordinacích, úřadech, mateřských centrech apod.). * Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným (Gender Studies, 2007): kapesní brožurka shrnující základní informace o diskriminaci na trhu práce jak se jí bránit, jak se projevuje diskriminace na základě věku, v přístupu k zaměstnání, v odměňování, při výkonu rodičovských práv, při návratu z mateřské a rodičovské dovolené, co jsou rovné příležitosti * leták a plakát A3 Mlčení může vážně poškodit vaše zdraví (KOORDONA, 2006): kontakty na neziskové organizace z různých regionů ČR, které jsou sdružené v rámci tzv. KOORDONY Koalice organizací proti domácímu násilí (bezplatné poradny, krizová centra, azylové domy i organizace zabývající se informačními aktivitami). Materiály určeny k volnému šíření zejména na místech (např. v knihovnách, gynekologických a jiných ordinacích, školách, úřadech, mateřských centrech apod.), kde budou dostupné základní cílové skupině lidem (zejména ženám) ohroženým různými formami násilí (hlavně domácí násilí, ale i sexuální zneužívání a obchod se ženami). * Ženská práva jsou lidská práva aneb kampak, panenko? (NESEHNUTÍ, 2006): leták formátu A5 je kapesní verzí fotografické informační putovní výstavy NESEHNUTÍ obsahující základní informace z těchto tématických okruhů: ženské hnutí, genderové stereotypy, rovné příležitosti a diskriminace ve výchově a vzdělávání, v rodině, v zaměstnání, v politice, násilí na ženách, zneužívání těla a mýtus krásy, reprodukční práva žen, problémy žen v rozvojových zemích, užitečné kontakty SLEVY * J. Voňková, M. Huňková a kol. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen (profem, 2004): publikace především pro odbornou a zainteresovanou veřejnost, vhodná příručka studentů/ek práv a sociálněprávních oborů; nabízí širší pohled na problematiku z kriminologického, viktimologického a genderového hlediska; mapuje současný právní stav v ČR vč. prvních zákondárných kroků a možnosti dalších úprav ve srovnání s jinými státy a mezinárodními dokumenty. Cena 50 Kč (původně 170 Kč)

13 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * Diář Slavné ženy střední Evropy na rok 2007 (profem, 2006): Jubilejní 10. vydání tohoto jediného českého feministického diáře je na světě! Tématem portrétů slavných žen na každý měsíc jsou tento rok prezidentky a revolucionářky. Autorský tým zahájil novou éru diáře Slavné ženy archeologickou fázi hledání žen v dějinách určitého regionu otvírá směrem k dnešnímu světu a překračujeme daleko hranice původně vymezeného regionu Střední Evropy. Diář je ale i nadále zamýšlenou denní praktickou pomůckou významné dny a svátky doplňují informace o ženách minulosti z regionu střední Evropy. Důležitou, barevně odlišenou součástí diáře, jsou informace a kontakty. Zahrnují důležité adresy neziskových a jiných organizací z oblasti boje proti násilí na ženách, obchodování s lidmi, ale i adresy organizací, působících na poli rovných příležitostí žen a mužů. Představuje nové genderově senzitivní organizace a projekty a je doplněn o malý genderový slovníček (původně 95 Kč) * Diář Slavné ženy střední Evropy na rok 2006 (profem, 2005): pro sběratele/ky i mimo klasické diářové údaje obsahuje řadu užitečných informací (životopisy a tipy na zajímavé ženy z blízké i vzdálené historie, adresář českých ženských organizací apod.) (původně 95 Kč) * feministický občasník Potměchuť - poslední kusy jedné z prvních českých feministických tiskovin časopisu zájmového sdružení žen Medúza. K dispozici jsou dvě tématicky zaměřená neočíslovaná vydání- 1) téma: agrese a násilí; 2) téma: sexualita ženy a č. 1/ téma: žena, práce, zaměstnání Cena 1) 2) 5 Kč (původně 10 Kč), 1/ Kč (původně 25 Kč) * edice kampaně proti mučení Amnesty International (anglicky): - Stopping The Torture Trade - obsáhlá brožura o obchodu s policejní technikou zneužívanou k mučení; - Hidden scandal, secret shame - publikace o mučení a zneužívání dětí po celém světě. Brožurky obsahují velké množství fotografií - jednotná Cena 25 Kč (původně 80 Kč) * Earth First! archivní čísla zinu radikálních ekologů s mottem Bez kompromisu v obraně matky země! k dispozici je č. 4 (leden březen 2000, ročník 3.) s č. 6 (červen 2000 červen 2001, ročník 4.) (původně 20 Kč) * SEDMÁ GENERACE č. 6/2002: číslo věnované stále aktuálnímu tématu hypermarketů, články Jak regulovat hypermarkety, Od malých prodejen k hypermarketům, Vztah hypermarketů k zaměstnancům ad. (původní cena 29 Kč) * Tomáš Kramár a kol. Transparentní samospráva (Oživení, 2006) obsahuje tři části: balíček 40 protikorupčních opatření; správní řád vstříc občanům; interaktivní CD-ROM * František Korbel a kol. Právo na informace - Komentář (Linde, 2004) zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí

14 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) * videokazeta Dalajlama v Praze - Etika pro příští tisíciletí (Lungta, 2000): zachycená přednáška ze Sportovní haly v Praze na podzim Cena 105 Kč (původní 180 Kč) * videokazeta Obchod se psy a kočkami v Jižní Koreji (ANIMALINFO): V Jižní Koreji jsou ročně zabity asi 2 miliony psů, odhady utýraných koček se různí. To vše i přes tamní zákony, které toto počínání zakazují. Dokument přibližuje pozadí těchto krutých praktik a ptá se po oprávněnosti poukazování na dávné kulturní tradice. Cena 85 Kč (původně 120 Kč) LETÁKY NESEHNUTÍ = aktuální nabídka tištěných letáků (kompletní seznam letáků vydaných NESEHNUTÍm naleznete na EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1) Za co všechno vděčíme automobilu - dopady automobilismu na společnost a přírodu 2) Až půjdete příště na přehradu - průvodce naší naučnou stezkou po Brněnské přehradě 3) Hypermarkety - příliš drahá sleva - o negativních dopadech expanze obřích nákupních řetězců 4) Životní prostředí? Vybrat si musíme sami! co je životní prostředí, jaké jsou hlavní ekologické problémy a jak chránit životní prostředí v praxi, ekologický slovníček 5) Životní prostředí vaše právo vaše odpovědnost univerzální a srozumitelní pomůcka pro všechny aktivní občan(k)y se zaměřuje se na praktické právní aspekty ochrany životního prostředí. Pro začínající i pokročilé. Pro Brno a Jihomoravský kraj 6) Nový územní plán pro Brno - Mysleme i na životní prostředí! Co je to územní plánování? Vybrané oblasti územního plánování - Doprava, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana před hlukem, Nákupní centra A proč se zapojovat do tvorby územního plánu? 7) Zeleň a lidé - informace o významu lesů, parků, alejí i jednotlivých strom; zákonná ochrana stromů a keřů - povinnosti jednotlivců i organizací, mapa jak postupovat když se kácí stromy (postup je upraven pro město Brno a obsahuje kontakty na relevantní místní úřady i ekologické neziskové organizace) 8) Ekobrána.cz letáček s informacemi o novém informačním portálu pro podporu zapojování veřejnosti do aktuálních brněnských a jihomoravských případů týkajících se životního prostředí PRÁVA ZVÍŘAT 9) Proč práva zvířat představení základních tématických okruhů - důvodů k ochraně zvířecích práv (cirkusy, chovy hospodářských a kožešinových zvířat, pokusy na zvířatech apod.) LIDSKÁ PRÁVA 10) Bezpečí pro uprchlíky informace o historii a současnosti uprchlictví, vysvětlení kdo a odkud jsou uprchlíci, proč utíkají, co je na jejich cestě čeká, jaká je v praxi azylová politika v České republice a Evropě, jak lze pomoci

15 DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno ) ) Zastavme obchod se smrtí - informace o podílu zbrojařských firem na porušování lidských práv ve světě ŽENSKÁ PRÁVA 12) Mýtus krásy o společenském tlaku, který nutí ženy přizpůsobovat se reklamnímu ideálu krásy (ženské časopisy, ženská solidarita, příprava mladých dívek na svět mýtu krásy, anorektický model kontroly, estetická/kosmetická chirurgie, alternativy 13) Historie feminismu - první a druhá vlna feminismu i hlavní feministické proudy současnosti, popis situace a klíčové osobnosti jednotlivých období ve světě i v českých luzích a hájích 14) Gender a genderové stereotypy Co je gender? Jakým neviditelným i jasným předpisům a nařízením musí ženy a muži čelit? Jsou ženští muži a mužské ženy? 15) Genderové stereotypy v médiích a jazyce popis projevů genderových stereotypů v reklamě, televizi, novinách a časopisech, jejich podoba v jazykových pravidlech, učebnicích 16) Aktivní otcovství aneb tátové na mateřské informace upozorňující na stereotypy a předsudky pojící se s otcovstvím a mateřstvím. Z obsahu: otcové a genderové stereotypy, tátové ve Skandinávii, výchova k mateřství a láska k dětem, když je táta na rodičovské, i internetové odkazy, slovníček souvisejících pojmů a informace o nové výstavě o aktivním otcovství. NESEHNUTÍ 17) Noví lidé NESEHNUTÍ výčet kampaní NESEHNUTÍ s popisem jejich činnosti a způsobů jakým způsobem se lze připojit 18) Čtete rádi? informační leták lákající do knihovny NESEHNUTÍ o těchto sekcích: feminismus a genderová studia, ekologie a ochrana životního prostředí, ochrana a práva zvířat, lidská práva a společnost, sociální práce, právo) (+ plakát A3) Letáky distriuujeme zdarma při objednávce většího množství žádáme příspěvek (dle individuální domluvy). Předem děkujeme za pomoc s jejich distribucí do vašeho okolí (školy, kluby, volnočasová a další centra, kina, knihkupectví, zdravé výživy apod.) či ve vašich vlastních distribucích (na koncertech, po internetu apod.). Těšíme se na vaše objednávky! kontaktní osoba: Kateřina Plesková

ČASOPISY. DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno 12. 12. 2007) - 1 -

ČASOPISY. DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno 12. 12. 2007) - 1 - DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno 12. 12. 2007) - 1 - D I S T R I B U C E N E S E H N U T Í časopisy knihy a brožury ostatní = pohlednice, nálepky, videokazety, trička, tašky apod. feministická distribuce

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Sanoma Online. přehled produktů září 2012

Sanoma Online. přehled produktů září 2012 Sanoma Online přehled produktů září 2012 kafe.cz Komunitní ženský web (kavárna), kam ženy chodí diskutovat, sdělovat své starosti a radosti. Cílová skupina: ženy 25-45 let Relaunch webu: září 2011» Kafe.cz

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s.

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s. ProŽeny Třebíčské centrum o.s. ProŽeny - cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních, motivačních a podpůrných aktivit přispět ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídících

Více

Specifikace cíle práce

Specifikace cíle práce Specifikace cíle práce Pravidlo č. 1 Odborný text musí mít jasně stanovený a formulovaný cíl výzkumu = cíl práce. Cíl práce formulujeme na základě zvoleného tématu, z kterého vycházíme. Zvolit téma pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 263/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 255 ze dne 22.04.2015 Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi na období 2015-2018

Více

Již šestnáct let jsme s Vámi!

Již šestnáct let jsme s Vámi! Již šestnáct let jsme s Vámi! 2014 První číslo časopisu Rodiče vyšlo v listopadu 1997 a okamžitě zaznamenalo ze strany čtenářů nevšední zájem. Jeho informace dodnes vyhledávají především rodiče vzdělaní,

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

Program vysílání Školního informačního kanálu

Program vysílání Školního informačního kanálu Program vysílání Školního informačního kanálu Seznam video spotů do vysílání od 1. 6. 2015 12. 6. 2015 Je tady poslední měsíc školního roku 2014/2015 a léto už klepe na dveře! Co jsme si pro Vás v tomto

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

SALON METROPOLIS listopad 2010

SALON METROPOLIS listopad 2010 SALON METROPOLIS listopad 2010 Nabídka účasti v měsíčníku vydavatelství Metropolis live gourmet sport / wellness styl Měsíčník SALON Metropolis je novým, unikátním projektem vydavatelství Metropolislive,

Více

chemické látky a přípravky - prevence závažných havárií - odpadové hospodářství PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

chemické látky a přípravky - prevence závažných havárií - odpadové hospodářství PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVI GROUP chemické látky a přípravky - prevence závažných havárií - odpadové hospodářství PŘÍRUČKA PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ využívání a ochrana vod - ochrana ovzduší integrovaná prevence - obaly

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

(Tato příloha má pouze informativní charakter, obsah v bodech 1.3, 1.4 a 3.6 se liší dle prioritních oblastí.) ((časové razítko))

(Tato příloha má pouze informativní charakter, obsah v bodech 1.3, 1.4 a 3.6 se liší dle prioritních oblastí.) ((časové razítko)) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí grantu (Tato příloha má pouze informativní charakter, obsah v bodech 1.3, 1.4 a 3.6 se liší dle prioritních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Aktualizovaná opatření. Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně

Aktualizovaná opatření. Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 540 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1. Prosazování rovných příležitostí

Více

Teorie a přístupy v SP 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opakování Kterými klíčovými tématy se zabývají teorie sociálního rozvoje? Jmenujte některé strategie podporující sociální rozvoj. Vysvětlete

Více

media akce konference reklama + + MEDIA KIT

media akce konference reklama + + MEDIA KIT MEDIA KIT kompetence Economia největšívydavatel ekonomického (Hospodářskénoviny, Ekonom) a odborného tisku v ČR (celkem 19 titulů); leader na mediálním trhu v segmentech marketing, management, logistika,

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 ŘÍJEN 2008 příloha časopisu Kult nejen o módě Foto: Chopard, Klenotnictví a hodinářství Carollinum MÓDNÍ TRENDY PRO PODZIM A ZIMU MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26,

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Program vysílání Školního informačního kanálu

Program vysílání Školního informačního kanálu Program vysílání Školního informačního kanálu Seznam video spotů do vysílání od 14. 9. 2015 30. 9. 2015 Nový školní rok 2015/2016 právě začal a s ním i nové vysílání ŠIKu! O prázdninách jsme nelenili a

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 59/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 56 ze dne 01.02.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu

Více

Specifikace cíle odborného textu

Specifikace cíle odborného textu Specifikace cíle odborného textu Předmětem zkoumání mohou být Skutečnosti a jevy ve společnosti (Jak se lidé vyrovnávají se ztrátou zaměstnání? S jakými problémy se setkávají dospívající ve svém úsilí

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. června 2006 č. 690 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 I. s c h v a

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

PROFESNÍ IDENTITA Z POHLEDU VÝZEV A ÚSKALÍ SOUČASNÉ DOBY. Mgr. Petr Antoni

PROFESNÍ IDENTITA Z POHLEDU VÝZEV A ÚSKALÍ SOUČASNÉ DOBY. Mgr. Petr Antoni PROFESNÍ IDENTITA Z POHLEDU VÝZEV A ÚSKALÍ SOUČASNÉ DOBY Mgr. Petr Antoni PROFESIONALIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE ZNAMENÁ, ŽE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI: Mají monopol na určité typy prací což dává profesi výjimečnost

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Informační seminář k Istanbulské úmluvě Blato u Nové Bystřice

Informační seminář k Istanbulské úmluvě Blato u Nové Bystřice 24. 04. 2015 Blato u Nové Bystřice Doplňující informace Projekt č. 3620005 Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR Ratifikace a uplatňování Istanbulské úmluvy není otázkou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více