Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol"

Transkript

1 TÝDENÍK 5 5. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2014 Již po šedesáté prvé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a exkurzní základny EXOD. Na jejich zájemce čekají nejkrásnější místa i nové zážitky. Tak neváhejte a vybírejte včas. Krátce února Pro žáky základních, středních a vyšších odborných škol okresů Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseník začaly jarní prázdniny. 4. února Od roku 2000 si na popud Mezinárodní unie boje proti rakovině připomínáme tento den jako Světový den boje proti rakovině. 6. února V Liberci v IQ parku proběhne další regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol Otázku, jaký bude ten letošní rok, už máme zčásti zodpovězenou. Premiéra konečně máme, nového ministra školství také. Letos na nás čekají tři sady volebních lístků, jejichž prostřednictvím rozhodneme o poslancích Evropského parlamentu, o členech místních zastupitelstev a o třetině nových senátorů. Rok 2014 je významný z pohledu řady výročí, která bývají důvodem k zamyšlení i vděčným námětem slohových prací či maturitních testů. Víte, že například letos uběhlo 30 let od první úspěšné transplantace srdce v pražském IKEM? Nebo že televize Nova oslaví své 20. narozeniny jakožto první celoplošná soukromá televize ve východní Evropě? Nebo že metrem v Praze jezdíme už 40 let? Hned několik výročí se váže ke dvěma světovým válkám. 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, a tak před 100 lety začala první světová válka. 15. března si připomeneme 75 let od okupace českých zemí nacistickým Německem. Patnáct let uplyne od vstupu České republiky do NATO a deset od vstupu České republiky do Evropské unie. 17. listopadu vyvrcholí oslavy 25 let od pádu komunistického režimu. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Zajímavá jsou i některá výročí spojená s osobnostmi našich dějin. Před 25 lety byla svatořečena Anežka Česká, před 260 lety postavil Prokop Diviš první bleskosvod a před 55 lety obdržel Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu za objev metody polarografické analýzy. V lednu uplynulo 45 let od smrti Jana Palacha. Poslední výročí si asi bude připomínat málokdo, přesto svým významem možná předčí všechny ostatní. V prosinci totiž uplyne 240 let od schválení prvního Školního řádu, který zavedl povinnou školní docházku v českých a rakouských zemích pro děti od Zkušenost nás učí, že lidé se ze zkušenosti nikdy nepoučí. George Bernard Shaw šesti do dvanácti let. Možná by tohoto výročí mohla využít naše nová politická reprezentace a konečně vytvořit pro učitele a ostatní pracovníky škol takové podmínky, které zkvalitní jejich práci a umožní skutečný rozvoj vzdělanosti v naší zemi. Karla TONDLOVÁ

2 2 61. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům. Na doplnění kapacity akce lze přijmout přihlášku i od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS pracovníků školství, přednostně od pedagogických pracovníků a pracovníků školství. P Ř E Č T Ě TE POZORNĚ P Ř IHLÁŠKA K ÚČČ ASTI 1. Použijte pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) samostatný formulář přihlášky z tohoto čísla. 2. Vyplněnou přihlášku předložte výboru vlastní organizace ČMOS pracovníků školství (případně OROS), který razítkem a podpisem stvrdí, že jste členem ČMOS pracovníků školství (jeho rodinným příslušníkem, v případě slevy požadované studentem (15-26 let) nutno předložit potvrzení školy o studiu). Obdobně u členů OZPŠaV. 3. Neopomeňte na přihlášce uvést údaj o případném poskytnutí příspěvku z FKSP a adresu plátce faktury. 4. Potvrzenou přihlášku zašlete na adresu, která je uvedena u každé základny. Nezapomeňte přiložit 2 ofrankované obálky se svou adresou, v případě elektronické komunikace není nutno obálky zasílat. 5. Dodržte termín pro zaslání potvrzenky nebo prohlášení o zaplacení účastnického poplatku. Jestliže se tak nestane, má organizátor právo bez urgence obsadit vaše místo náhradníkem. CENA POUKAZU U Účastníkům, kteří jsou členy ČMOS pracovníků školství, a jejich nezaopatřeným dětem organizátor poskytuje slevu ve výši procent. Obdobně postupují organizátoři u členů Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku (dále jen OZPŠaV) a jejich nezaopatřených dětí. STORNO O PODMÍNKY Při odhlášení nebo neúčasti je zájemce povinen uhradit organizátorovi veškeré prokazatelně vzniklé náklady. FINANČ N Č NÍ PŘŘ ÍSPĚ Ě VEK Výbory ZOOS mohou poskytovat příspěvek až do plné výše účastnického poplatku z prostředků ZOOS. O poskytnutí příspěvku z FKSP rozhoduje zaměstnavatel v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Souběh příspěvků ze ZOOS a FKSP je možný. ZÁJEMCŮ Ů M A ÚČ Č ASTNÍKŮ Ů M Dodržujte ve vlastním zájmu pokyny, které vám sdělí organizátor po přijetí přihlášky. V nejkratším možném termínu oznamte vedoucímu své rozhodnutí, že dále nemáte o základnu zájem. Pečlivě prostudujte, jaké služby jsou zahrnuty v ceně základny a jaké jsou stornovací podmínky. U základen pro rodiče s dětmi je pro děti zajištěn vhodný program. Před ukončením základny při jejím hodnocení máte právo na informaci o předběžném vyúčtování akce. V E D O U C Í M A O R G A N I Z Á T O R Ů M VEDOUCÍM A ORGANIZÁTORŮ M 1. Prvních 14 dní po zveřejnění seznamu základen zařazujte do základny pouze členy obou odborových svazů školství a jejich rodinné příslušníky. Ostatní zájemce zařaďte až po uplynutí této doby. 2. Do 20. března 2014 oznamte na ČMOS pracovníků školství (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, PSČ , Mgr. E. Šašková, tel , nebo fax , základny, které nejsou dosud plně obsazeny, a požádejte o jejich nové zveřejnění. 3. Neprodleně sdělte i rozhodnutí základnu stornovat. 4. Nabídka LAST MINUTE bude zveřejněna pouze na webových stránkách svazu v červnu Komise EXOD ČMOS pracovníků školství přeje účastníkům všech základen příjemný pobyt a nezapomenutelné zážitky. SEZNAM ZÁKLADEN 1. PRAHA KULTURNÍ I TURISTICKÁ 20 let Exodu Praha Ve třílůžkových pokojích internátu Speciální základní školy pro sluchově postiženou mládež v Praze 5, v blízkosti stanice metra Radlická (manželské páry lze ubytovat i samostatně do vyčerpání kapacity). Základna zaměřená na poznávání a návštěvu historických a kulturních památek Prahy. Klasickou projížďku lodí po Pražských Benátkách doplníme procházkou v palácových zahradách Malé Strany, po Karlově, dále náměstí Jiřího z Poděbrad (Plečnikův kostel) a televizní věž na Žižkově. V centru města si projdeme průchody a pasáže. Výletem (vlakem) do Nelahozevsi (A. Dvořák, zámek) obnovíme tradici celodenních výletů mimo Prahu. Cena: 4410 Kč pro člena ČMOS PŠ 4900 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v různých restauračních a stravovacích zařízeních), jeden slavnostní oběd, jeden placený vstup a projížďku lodí (ostatní vstupy nejsou zahrnuty v ceně) Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3

3 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5-Košíře. Další informace a dotazy též na seznam.cz a chytry.cz 2. JARO, DIVADLA A PRAHA Ve dvoulůžkových pokojích (2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. 13. ročník základny je orientován na návštěvu divadelních představení. Nahlédneme i do zákulisí Divadla Na Fidlovačce. Velikonoční tématika je spojena s folklorem v okolí Prahy. Návštěva muzeí, památek, stavebních děl (kostel sv. Václava), ale i odkazy velikánů Hlávkova kolej, výstavy, které budou k dispozici v tomto období. Cena: 4050 Kč pro člena ČMOS PŠ 4550 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v různých restauračních a stravovacích zařízeních), jeden slavnostní oběd, jeden placený vstup (další vstupy již nejsou zahrnuty v ceně) V ceně je započítána záloha ve výši 1200 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována účastníkům při předání vstupenek. Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Nutné odeslat nejpozději do 1. března 2014, aby mohly být bez problémů zajištěny vstupenky do divadel. Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře. Další informace a dotazy a chytry.cz 3. KULTURA V PODZIMNÍ PRAZE Ve dvoulůžkových pokojích (2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Divadelní základnu zpestříme polodenními vycházkami nejen v historické části podzimní Prahy, ale také návštěvou muzeí a galerií (Obecní dům, Staroměstská radnice od půdy po sklep, Troja zámek, Vyšehrad, Pražský hrad a další). Cena: 4750 Kč pro člena ČMOS PŠ 5200 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v různých restauračních a stravovacích zařízeních), jeden slavnostní oběd, jeden placený vstup do muzea, nebo galerie V ceně je započítána záloha ve výši 1500 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována účastníkům při předání vstupenek. Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5-Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto kontaktní adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5-Košíře. Další informace a dotazy též na seznam.cz a chytry.cz 4. SKVOSTY STARÉ PRAHY Vysokoškolská kolej ve středu města, dvou až čtyřlůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě. Královskou cestou za nejkrásnějšími skvosty staré Prahy. Historické centrum města, Strahovský klášter, Židovské město. Program lze po dohodě s účastníky upravit. Cena: 4800 Kč pro člena ČMOS PŠ 5300 Kč pro ostatní Za ubytování, obědy a večeře, průvodce, částečně vstupy, administrativní výdaje Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Dagmar Zderadičková, Počernická 86, Praha 10, mobil: Přihlášky je nutné vzhledem k omezené kapacitě ubytování poslat nejpozději do 15. dubna POSÁZAVÍ A PODBLANICKO Internát ISŠT Černoleská 1997 v Benešově dvou a třílůžkové pokoje (možno i čtyřlůžkové) dle potřeb rodin, buňky se společným sociálním zařízením, stravování jídelna ISŠT. Benešov, Konopiště (zámek a zámecký areál), Blaník, Louňovice, Kondrac, Vlašim, Vrchotovy Janovice (Sidonie Nádherná), Vojenské historické muzeum Lešany, zámek Jablonná nad Vltavou, Týnec nad Sázavou (rotunda a muzeum), Hrusice (J. Lada), Český Šternberk, zámek Komorní Hrádek (školící a vzdělávací středisko MO). Cena: 3000 Kč pro člena ČMOS PŠ 3300 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, některé vstupy, dopravu autobusem během základny, organizační výdaje Střední Čechy-západ v Berouně Mgr. Anežka Kopecká, Nová Pražská 2143, Benešov, mobil: (jen středa) 6. HRADY A ZÁMKY V OKOLÍ HOŘOVIC Hotel Zelený strom v Hořovicích, na každém pokoji WC, sprcha, televize a WiFi. Hosté mohou využít zdarma uzavřené hotelové parkoviště. Jednotlivce lze ubytovat jen za příplatek.

4 4 Za poznáním hradů a zámků v okolí Hořovic. Čtyři autobusové zájezdy do okolí. Hrady Točník, Žebrák, Karlštejn (kaple sv. Kříže), zámky Hořovice, Zbiroh, Dobříš, funkční hamr v Dobřívi, Neumětely hrob Šemíka, Komárov muzeum umělecké litiny, hornický kostelík v Mrtníku, Strž muzeum K. Čapka. Beseda s kastelány hradu Točník a zámku Hořovice, beseda o básnících Václavu Hraběti a Ivanu Slavíkovi. Cena: 4080 Kč pro člena ČMOS PŠ 4440 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (snídaně formou švédských stolů), dopravu busem, organizační výdaje ZŠ Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, ZŠ U Zámečku 784, Jevíčko, tel Základna ČESKÉ BUDĚJOVICE JIŽNÍ ČECHY není v roce 2014 z technických důvodů realizována. Již v roce 2015 však pokračujeme. J. Dolek 7. PÍSEK Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku (dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou). K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Písek město a okolí, Zvíkov, Orlík, Vodňany, Lomec, Husinec, Prachatice, Kratochvíle, Příbram Svatá Hora, Sušice, Rabí, Šumava Povydří, Kašperské Hory, atd. Zájezdy autobusem s možností kratších vycházek nenáročným terénem v některých dnech. Kdo nepůjde pěšky, dojede vše autobusem. Cena: 5000 Kč pro člena ČMOS PŠ 5500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a dva obědy, jízdné (5 celodenních autobusových zájezdů) v Písku Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: PÍSECKO Základna pro rekreační pěší turisty Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku, dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou. K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Poznávání přírodních a historických krás a zajímavostí Písecka formou rekreačně pojatých pěších výletů v mírně zvlněné krajině v okolí Písku. Trasy kolem 10 km denně, delší či kratší varianty po dohodě s účastníky. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi v Písku Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: VLTAVA po vodě z Vyššího Brodu do Boršova Základna pro začínající i zkušené vodáky všech věkových kategorií Vodácké tábořiště kemp Vltava na říčním km 294,5 mezi Rožmberkem a Českým Krumlovem ve čtyřlůžkových chatkách. Možnost stravování. V kempu je k dispozici moderní WC a sprchy s teplou vodou, restaurace, hřiště. Splutí řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova na nafukovacích dvoumístných kánoích typu Pálava. Trasa Vyšší Brod Rožmberk Český Krumlov Zlatá Koruna Boršov. Prohlídka Českého Krumlova, podle podmínek počasí možnost návštěvy kulturních památek (vstupné není v ceně): klášter Vyšší Brod, hrad Rožmberk, klášter Zlatá Koruna, zřícenina hradu Dívčí kámen. Splouvání řeky nalehko, tj. bez bagáže po celou dobu je k dispozici doprovodný autobus. Cena: 2430 Kč pro člena ČMOS PŠ 2700 Kč pro ostatní (pro děti lze sjednat přiměřenou slevu) Za ubytování, autobus, zapůjčení vodáckého vybavení (lodě, pádla, vesty, pumpy), instruktorské a průvodcovské služby Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz (vedoucí EZ: RNDr. Pavel Boucník, Kleštínek 15, Brno, ČESKÝ KRUMLOV A ŠUMAVA Pouze třílůžkové pokoje v DM při Gymnáziu v Českém Krumlově s výhledem na zámek (za dvoulůžkový pokoj příplatek 300 Kč za osobu a pobyt). Vždy 3 pokoje mají společnou kuchyňku s lednicí, rychlovarnou konvicí a sporákem, WC a sprchu. Snídaně si zajišťují účastníci sami. Poznávání kulturních a přírodních zajímavostí Českokrumlovska (město Český Krumlov zámek a muzea, i letos večerní toulky městem, zřícenina Vítkův kámen, stezka v korunách stromů na Lipně, pěší turistika jižní části Šumavy Medvědí stezka, hora Kleť (hvězdárna), města Třeboň a Nové Hrady. Cena: 3950 Kč pro člena ČMOS PŠ 4450 Kč pro ostatní Za ubytování, večeři v restauraci, 3x autobus po trase, průvodce městem a po trasách, organizační náklady ZŠ Frymburk Marie Chmelařová, Frymburk 15, tel , ŠUMAVA BAVORSKÝ LES Základna pro turisty Domov mládeže VOŠ a SPgŠ Prachatice, v buňkách tvořených dvěma pokoji (2 a 3 lůžka) se sociálním zařízením. K dispozici jídelna, klubovny, televize, video, hřiště a možnost zapůjčení sportovního náčiní. Šumava z české a německé strany, autobusem, vlakem a pěšky; Velký Javor, Luzný, Modrava Březník, Medvědí stezka, Vydra a další. Cena: 4300 Kč pro člena ČMOS PŠ 4850 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování, dopravu MŠ, Česká 674, Prachatice Stanislava Satorová, DM VOŠ a SPgŠ Zahradní 101, Prachatice, mobil: , DOMAŽLICE CHODSKO Ve dvou a třílůžkových pokojích DM VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích, společná sociální zařízení, sprchy, kuchyňka. Pěší turistika doplněná vlastní autobusovou dopravou. Trasy do 15 km (možno krátit) po Chodsku, Českém lese, Kdyňsku, SRN. Chodský folklor, kulturní památky, lidová výroba. Program vhodný i pro rodiny s dětmi od 10 let.

5 5 Cena: 3400 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, autobusovou dopravu Gymnázium J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice Mgr. Marie Johánková, Bořice 13, Domažlice, CHEB A OKOLÍ Domov mládeže při ISŠ v Chebu, dvou a čtyřlůžkové pokoje tvoří buňku s vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka a společenská místnost na patře. Historické památky Cheb, Loket, zámek Bečov (relikviář sv. Maura) a klášter Teplá, lázně Františkovy, Mariánské, Karlovy Vary, Kynžvart, přírodní rezervace Kladská, SOOS, motýlí farma. Výjezdy do SRN Waldsassen, Kappel, Bamberg, Bayreuth. Cena: 4300 Kč pro člena ČMOS PŠ 4750 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny, průvodcovské služby Za příplatek Kč/os. (dle místa nástupu) je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny po trase Olomouc Brno Praha Cheb a zpět. VOŠ a SPŠE Božetěchova, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 14. SEVERNÍ PLZEŇSKO Dvoulůžkové pokoje v buňkách s vlastním sociálním zařízením. Poznávání přírodních, kulturních a historických památek regionu. Horní Bříza keramické muzeum, pivovar Plzeň včetně muzea, klášter Plasy, Manětín, Žlutice, Mariánská Týnice, Kožlany. Program je doplněn o zájezd do Mariánských Lázní a kláštera Teplá. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu během pobytu, částečně vstupné ZŠ Dolní Bělá Mgr. Jiřina Karlovcová, Dolní Bělá 172, Dolní Bělá, tel , Podzimní PLZEŇ Evropské město kultury Hotel Bayer v Borské ulici poblíž centra ve dvou a třílůžkových pokojích s příslušenstvím. Snídaně formou švédského stolu, večeře s výběrem ze dvou jídel. Památková rezervace v západočeské metropoli, interaktivní muzeum Techmánia, exkurze do pivovaru Prazdroj, historické podzemí, návštěva Českého rozhlasu Plzeň, Muzeum loutek, tři divadelní představení případně koncert. Cena: 4300 Kč pro člena ČMOS PŠ 4800 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby, organizační výdaje V ceně je započtena záloha 1000 Kč na vstupenky na divadelní představení, která bude zúčtována při zahájení základny. ZŠ Jedovnice Mgr. Jana Klobouková, V Kamení 21, Plzeň Slovany, tel , mobil: , ČESKOLIPSKO MÁCHŮV KRAJ Domov mládeže v České Lípě, dvou a třílůžkové pokoje, společné sociální zařízení na chodbě. Turisticko-rekreační pobyt zaměřený na poznávání oblasti Českolipska historické zajímavosti, romantická údolí, zajímavé výhledy, bývalý vojenský prostor Ralsko a jeho využití, severní část CHKO Kokořínsko. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 3950 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné, zájezdy, některé vstupy ZŠ Kamenický Šenov Anna Machová, Kozákova 243, Česká Lípa, mobil: a večer tel , KOKOŘÍNSKO Dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje, společné sociální zařízení na Domově mládeže při Střední škole filmové v obci Kanina. Turisticko-rekreační pobyt zaměřený na poznávání CHKO Kokořínsko, pěší vycházky s využitím místní dopravy při přepravě, zájezdy, degustace mělnického vína. Cena: 3000 Kč pro člena ČMOS PŠ 3350 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné, zájezdy, degustaci, některé vstupy ZŠ Kamenický Šenov Anna Machová, Kozákova 243, Česká Lípa, mobil: a večer tel , NOVOBORSKO PŘÍRODNÍ KRÁSY LUŽICKÝCH HOR Pěší turistika vhodná pro každého V Novém Boru, nově zrekonstruované pokoje domova mládeže v blízkosti autobusového i vlakového nádraží. Vždy dva pokoje tvoří společně buňku se sociálním zařízením. Vrcholy, vyhlídky a romantická údolí Lužických hor, největší skalní hrad Sloup v Čechách. Klíč brána Lužických hor, Luž, rozhledna Jedlová, Var-

6 6 hany, Zlatý vrch, Havraní skály, Kyjovské údolí, Dutý kámen, přehrada Naděje, zámek Lemberk, Zdislavina studánka, Jablonné, sklářské muzeum a exkurze ve sklárně. Denně km, vždy možno zkrácení trasy. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní 3100 Kč dítě do 10 let Za ubytování, polopenzi, exkurzi ve sklárně, 2x přednášku, 2x autobusový výlet, částečně vstupy Organizátor: KR ČMOS PŠ Liberecký kraj se sídlem v Hrádku nad Nisou Hana Macelová, Wolkerova 551, Nový Bor, tel , nebo , ČESKO SASKÉ ŠVÝCARSKO Základna pro rodiče s dětmi Ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím v DM VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně 1, Čs. armády 10. Středně náročná turistika v oblasti Česko-saského Švýcarska. Prohlídka okresního města, možnost koupání v termálním koupališti, výjezdy do Saska a Drážďan. Cena: 4400 Kč pro člena ČMOS PŠ 4900 Kč pro ostatní Děti do 6 let cena snížena o 300 Kč Za ubytování, polopenzi, vstupné v ČR, jízdné autobusy na připravované trasy v Děčíně Mgr. Milena Eliášová, OROS PŠ, VOŠ a SPŠ stavební, Čs. armády 10, Děčín, mobil: , ČESKÝ RÁJ, TURNOV Domov mládeže při SZŠ ul. 28. října v Turnově dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, k dispozici jsou společenské místnosti s TV, DVD a připojením na internet (WiFi), sportoviště. Turistika Český ráj jako evropský geopark. Trosky, Kozákov, Malá Skála, Hrubá Skála, Valdštejn, Hlavatice, Kopanina, Dlaskův statek, Frýdštejn, Riegerova stezka. Cena: 3400 Kč pro člena ČMOS PŠ 3700 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, 3x zájezd autobusem ZŠ Žižkova 518, Turnov PaedDr. Jaroslav Šonský, Kosmonautů 1421, Turnov, tel , mobil: centrum.cz 21. ČESKÝ RÁJ, TURNOV také na kole Nová základna V příjemném prostředí zrekonstruovaného hotelu Králíček ve dvou a třílůžkových pokojích a apartmánech 2+2 lůžka, vše s vlastním sociálním zařízením v klidné lokalitě 5 km od Turnova. Turistika a cykloturistika. Nová základna chce nabídnout vedle již tradičních pěších výletů nově i možnost spojit návštěvu známých míst s nenáročnými cyklistickými trasami v Českém ráji a jeho nejbližším okolí. Podmínkou je vlastní jízdní kolo (optimálně trekové nebo horské). Navštívíme Turnov, Malou Skálu, Frýdštejn, Kopaninu, Kozákov, Vyskeř, Hrubou Skálu, Rovensko pod Troskami, Trosky, Valdštejn, Sychrov, Český Dub, Mnichovo Hradiště a další místa. Cena: 3700 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné na zájezdech, organizační výdaje ZŠ Žižkova 518, Turnov Jaromír Franců, Jana Palacha 1571, Turnov, SOBOTKA Základna pro učitele českého jazyka a další zájemce V budově Základní školy v Sobotce (dvě až čtyři lůžka ve třídě)) a v soukromí. Šrámkova Sobotka 58. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Norma norma v jazyce a literatuře. Přednášky a semináře vysokoškolských pedagogů. Večerní kulturní programy. Poetické odpoledne, besedy k tématu. Autorská čtení. Seminární dílna uměleckého přednesu režisérky H. Kofránkové. Vycházky do okolí. Cena: 3300 Kč pro člena ČMOS PŠ 3700 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, vstupné na všechny programy, účast v dílně, Zpravodaj ŠS Cena bez stravování minus 1470 Kč. ZŠ Sobotka Marie Sekerová, Na Benešově 247, Sobotka, tel a mobil: , ZA KRÁSAMI PODORLICKA Domov mládeže v Rychnově nad Kněžnou (dvojice i rodiny samostatně, v nabídce jsou i jednolůžkové pokoje). Základna má především poznávací charakter, není zaměřena výhradně turisticky. Vhodná i pro důchodce. Orlické hory hřebenová část s Velkou Deštnou, jejich podhůří. Výtvarní umělci Podorlicka. Pamětihodnosti a současnost města Rychnova nad Kněžnou Poláčkovo léto, Dobruška F. L. Věk, Vamberk krajka. Zámky v Rychnově nad Kněžnou, Opočně, Častolovicích, Doudlebách nad Orlicí. Za Jiráskovým Temnem na Skalku a za Pokladem do Potštejna. Babiččino údolí. Cena: 4500 Kč pro člena ČMOS PŠ 5000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a tři obědy v DM, jízdné (denně autobusové zájezdy), všechny vstupy v Rychnově nad Kněžnou Anna Tesařová, SNP 1150, Rychnov nad Kněžnou, tel POLIČKA V Domově mládeže SOŠ a SOU Čs. armády v Poličce ve dvou, případně třílůžkových pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC). Možnost využívání společné kuchyňky s ledničkou, klubovny s televizí, nehlídané parkoviště ve dvoře domova mládeže. Autobusové výlety spojené s pěší turistikou. Autobus je k dispozici po celý den. Příroda, studánky, skalní útvary, kulturní a umělecké památky Vysočiny. Krajem B. Martinů, M. Bureše, A. Slavíčka, F. Kavána, J. Karafiáta, K. V. Raise, T. Novákové. Polička, Jimramov, Tři Studně, Sykovec, Telecí, Březiny, Devět skal, Krátká, Samotín, Blatiny, Milovy, Svojanov, Starý Svojanov, Svobodné Hamry, skanzen staveb Vysočina, Hlinsko, Kameničky, Litomyšl, Růžový palouček, Nové Hrady. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu ve Svitavách

7 7 Mgr. Božena Šifnerová, Nábřeží Svobody 385, Polička, tel , ZA KRÁSAMI ÚSTECKOORLICKA Domov mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Dva pokoje o dvou až čtyřech lůžkách, které mají společné kompletní sociální zařízení. Poznávání přírodních a historických krás a zajímavostí Ústeckoorlicka. Ústí nad Orlicí Andrlův chlum, Brandýs nad Orlicí přírodní labyrint, pamětní síň J. A. Komenského, rehabilitační ústav, EKO Paleta Oucmanice středisko ekologické výchovy Pardubického kraje, Letohrad muzeum řemesel, hrad Litice, arboretum Žampach, vodní nádrž Pastviny, Kunvald expozice o založení a historii jednoty bratrské, Králíky Králické muzeum, Králický Sněžník, pramen řeky Moravy, Dolní Morava, klášter Hedeč, Vysoké Mýto, barokní areál Vraclav, Česká Třebová rotunda sv. Kateřiny, Kozlov rozhledna a chata Maxe Švabinského, Žamberk. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu v Ústí nad Orlicí Mgr. Hana Štusáková, V Zahradách 458, Brandýs nad Orlicí, tel , KRÁSA A KOUZLA MORAVSKÉHO KRASU Základna pro rodiny s dětmi Čtyřlůžkové pokoje v Domově mládeže při SPŠ Jedovnice. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Tajuplné putování Moravským krasem. Náročnější pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Jeskyně Punkevní plavba po ponorné říčce Punkvě. Jeskyně Sloupsko- -šošůvské, Balcarka, Výpustek a Kateřinská jeskyně. Propast Macocha, Rudice větrný mlýn, Holštejn hladomorna, zřícenina hradu, Křtiny poutní místo, kostnice a zvonohra, Františčina huť nejstarší huť ve střední Evropě, údolí Bílé vody rasovna, ponory a vývěry, Senetářov moderní kostel a muzeum perleti. Rekreace u rybníka Olšovce, táborák. Pro děti zvláštní program, pohádky a filmy z krasu, hry na hřišti. Pro dospělé filmy a odborné besedy s pracovníky CHKO Moravský kras. Cena: 3300 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, jízdné na zájezdech, všechny vstupy, organizační výdaje ZŠ Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, ZŠ U Zámečku 784, Jevíčko, tel , seznam.cz 27. MORAVSKÝ KRAS Čtyřlůžkové pokoje v Domově mládeže SPŠ Jedovnice. Jednotlivce nelze ubytovat samostatně. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Možnost návštěvy všech pěti přístupných jeskyní. Plavba na ponorné říčce Punkvě, propast Macocha, Rudice větrný mlýn, muzeum, lom v Seči, Holštejn hladomorna, zřícenina hradu, Křtiny poutní místo, kostnice, zvonohra, Sloup poutní místo, Josefovské údolí Býčí skála (významná archeologická lokalita), Františčina huť nejstarší huť ve střední Evropě, údolí Bílé vody Stará a Nová rasovna, Senetářov muzeum perleti a moderní kostel s křížovou cestou od M. Medka, lidová architektura, Jedovnice kostel, moderní oltář. Besedy s pracovníky CHKO Moravský kras. Táborák. Cena: 3300 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, vstup do Punkevních jeskyní, jízdné na zájezdech, organizační výdaje ZŠ Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, ZŠ U Zámečku 784, Jevíčko, tel , seznam.cz 28. PÁLAVA Dvou a třílůžkové pokoje v buňce se sociálním zařízením v DM při SPŠ dr. E. Beneše v Břeclavi, kuchyňka a společenská místnost na patře. Turistické trasy přes Pálavu a Valticko-lednický areál UNESCO, historické památky Velké Moravy (Mikulčice, Pohansko), prohlídka zámků Valtice, Mikulov, Lednice, Milotice. Celodenní výlet do Vídně a na Moravské pole (Znojmo) závisí na počtu přihlášených. Návštěva vinných sklípků s ochutnávkou vín. Cena: 4250 Kč pro člena ČMOS PŠ 4700 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny, průvodcovské služby VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 29. OLOMOUCKO Ve dvou a třílůžkových pokojích Domova mládeže při SZŠ a VOŠ zdravotnické E. Pöttinga v Olomouci. Dva pokoje tvoří buňku s vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka na patře, společenská místnost. Zavedená základna Exod, kde společně s námi navštívíte kulturní a historické památky Olomouce a blízkého okolí, a to nenáročnými procházkami. Čtyři autobusové zájezdy do okolí mimo jiné navštívíme: Kroměříž zahrady a zámek (přírodní a kulturní dědictví UNESCO), jeskyně Javoříčko, hrad Bouzov, muzeum tvarůžků v Lošticích, zámek Velké Losiny, Pradědova galerie U Halouzků, hrad Sovinec, Šternberk, zámek Náměšť na Hané, Čechy pod Kosířem. Cena: 4400 Kč pro člena ČMOS PŠ 4800 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny (včetně Olomouc Region Card) VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc Ing. Antonín Duda, VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: HOSTÝNSKÉ VRCHY TESÁK Základna vhodná pro děti od 10 let i pro seniory Čtyř až šestilůžkové pokoje chaty Slovan na Tesáku uprostřed lesů. Rodiny a partneři jsou ubytováni samostatně. Parkoviště aut u chaty, autobusová zastávka 7 minut chůze.

8 8 1. Pěší turistika, méně náročná, do 15 km, vhodná pro děti i důchodce: Hostýn (poutní místo), Hošťálková (sedlářství), Rusava (národopis), Chvalčov (vesnička SOS) a další. 2. Jeden autobusový zájezd: Valašské Meziříčí (gobelínka), Teplice nad Bečvou (lázně, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast), Helfštýn (zřícenina hradu). 3. Vlakem do Kroměříže (zámek a zahrady UNESCO) a do Holešova (barokní Černá kaple, židovské památky). Cena: 3900 Kč pro člena ČMOS PŠ 4200 Kč pro ostatní 3500 Kč pro děti do 15 let Za ubytování s polopenzí, jeden oběd na trase, přepravu zájezdovým autobusem a vlakem, všechny vstupy Gymnázium L. Jaroše, Holešov Mgr. Karel Zahradník, Nádražní 520, Bystřice pod Hostýnem, tel nebo , BŘECLAVSKEM a DOLNÍM RAKOUSKEM na kolech Domov mládeže při SOŠP E. Beneše v Břeclavi: buňky se dvěma pokoji 3+1 nebo 3+2 lůžka, sociální zařízení v každé buňce; k dispozici společenské místnosti s televizí, videem, DVD přehrávačem a HI-FI věž, další televize v hale (viz domov.spsbv.cz). Poznávání historických památek Lednicko-valtického areálu zapsaného v seznamu UNESCO Pohansko, Lednice (zámek, zámecký skleník, minaret, Janův hrad), Valtice (zámek), Reistna, Mikulov, Slovanské hradiště Mikulčice. Návštěva významných míst Dolního Rakouska okruh na kolech; autobusový zájezd do Vídně (v případě velmi nízké účasti náhradní program). Naplánovány cyklistické okruhy s různou obtížností a délkou okresem Břeclav i Dolním Rakouskem. Vše zabezpečeno zkušenými průvodci a cyklistickým doprovodem. Většina tras vede nenáročným rovinatým terénem se zpevněným povrchem. Jízdní kolo vlastní, nebo zajistíme zapůjčení kola v půjčovně. Aktuální informace na ww.exodbreclav.blog.cz. Do přihlášky uveďte, zda si přivezete vlastní kolo, nebo budete požadovat zapůjčení jízdního kola u nás. Cena: 3810 Kč pro člena ČMOS PŠ (vlastní kolo) 4230 Kč pro ostatní (vlastní kolo) Půjčovné za kolo (platí se na místě) dle místa zapůjčení: TIC Břeclav 1200 Kč za celý turnus, kvalitnější, dobře vybavená kola; Domov mládeže 680 Kč za celý turnus. Za ubytování, polopenzi, 1x denně vstupné do navštívených objektů v České republice, průvodci a pojištění i do zahraničí (úrazové připojištění včetně pojištění odpovědnosti). v Břeclavi Zdeněk Sladký, Domov mládeže, Bří Mrštíků 4, Břeclav, tel , fax , seznam.cz 32. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem I Základna pro rodiče s dětmi a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem) dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Barborky, Ovčárny, Pradědu, Petrových kamenů a Švýcárny s možností nenáročné turistiky, exkurzí (horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně), návštěvy lázní Karlova Studánka (krytý bazén, wellness). Turistika je přizpůsobena dětským účastníkům trasy střední a krátké. Možnost prodloužení pro turisticky zaměřené účastníky. Pro děti je navíc připraven večerní program hry a soutěže. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3450 Kč pro ostatní 2700 Kč/3000 Kč pro děti do 10 let Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 33. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem II Základna pro zdatné i méně zdatné turisty všech věkových kategorií a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem) dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Turistický pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Barborky, Ovčárny, Pradědu, Petrových kamenů a Švýcárny s exkurzí (horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně), s návštěvou lázní Karlova Studánka (krytý bazén, wellness). Pro náročnější turisty je možné prodloužit trasy po jesenických hřebenech (Červenohorské sedlo, Keprník, Skřítek) a do dolin (údolí Střední Opavy, Karlov). Program i délka tras budou přizpůsobeny zdatnosti a zájmu účastníků. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3450 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 34. VRBNO POD PRADĚDEM JESENÍKY Hotel Koliba v dvoulůžkových pokojích (i s přistýlkou) a vlastním sociálním zařízením ve Vrbnu pod Pradědem. Poznávání přírodních krás Hrubého Jeseníku a současného Bruntálska. Karlova Studánka, Praděd, vodopády řeky Opavy, Velký Děd, bruntálské sopky, nejkrásnější město Jeseníků Vrbno pod Pradědem, sklárna a chov koní Svatá Hora, zámek v Bruntále, muzeum v Rýmařově, kaple V Lipkách, Pradědova galerie Jiříkov, hrad Sovinec, Ruda, Řešovské vodopády. Exkurze Slezská Harta, břidlicový lom, moravskoslezské muzeum v Opavě, arboretum Nový Dvůr, Rejvíz, Mechové jezírko, Lázně Jeseník, Zlatorudné mlýny, kostel Zlaté Hory a další. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné autobusu dle programu v Bruntále Ing. Jan Beran, Jesenická 226, Vrbno pod Pradědem, tel , KRNOV A OKOLÍ Domov mládeže SŠAMP v Kr-

9 9 nově dvou a třílůžkové pokoje, k dispozici kuchyňka (lednice, varná konvice), klubovna s televizí, parkování ve dvoře domova mládeže. Krnov poznávání historie a současnosti. Rozhledna Cvilín, Úvalno. Evropská rarita přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, návštěva Velkých Losin. Lázně Jeseník, jeskyně Pomezí, přírodní rezervace Rejvíz. Zámek v Bruntále, výjezd na Ovčárnu, individuální výšlap na Praděd, Karlova Studánka. Arboretum Nový Dvůr, město Opava. Zámek v Linhartovicích. Výjezd do Polska město Prudnik nová věž, Nysa prohlídka, hradby ve městě Paczkow. Program aktuálně doplňován. Cena: 4450 Kč pro člena ČMOS PŠ 4900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a obědové balíčky, dopravu autobusem na výletech, organizační výdaje, poplatky ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117 D, Krnov, tel , nebo mobil: SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA V LUHAČOVICÍCH Hotel U Havlíčka v centru Luhačovic, v případě nedostačující kapacity hotelu další v jeho těsné blízkosti a stejné úrovně. V obou převážně dvoulůžkové pokoje s vlastním samostatným sociálním zařízením. Odpočinkový, relaxační a léčebný pobyt, umožněný dodržováním doporučeného pitného režimu vod z minerálních pramenů a pravidelnými procházkami po lázeňských okruzích. K pohodě přispívá také účast na společenských, kulturních a zábavných akcích nabízených v té době v Luhačovicích. Ale také poznávání okolí dle osobního zájmu s možností navštívit Zlín, ZOO Lešná, Vizovice, Uherský Brod, Bojkovice. Navíc je možné využít týdenního pobytu v lázních k soukromému čerpání lázeňských léčebných a rehabilitačních procedur, a to jejich zakoupením, nebo jejich předepsáním osobním lékařem. Pak jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Cena: 3950 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za 7 noclehů, večeří a snídaní, celopobytový místní lázeňský poplatek, jednu společnou cestu autobusem ZŠ Jedovnice Ivo Máčel, Hybešova 654, Jedovnice, tel , mobil: , SEZNAM ZÁKLADEN SLOVENSKO 37. VEĽKÝ MEDER a) b) Ve dvou a třílůžkových pokojích v hotelu THERMAL VAR- GA. Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, fénem, osuškami, televizí, trezorkem, balkonem. Hotel se nachází pět minut od areálu. P Ř IHLÁŠKA do základny od do jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem) rodné číslo (pro pojištění) trvalé bydliště psč tel adresa pro korespondenci ( ) tel číslo občanského průkazu Obraťte a vyplňte i druhou stranu přihlášky.

10 10 Veľký Meder (bývalé Čalovo) poznání historie a současnosti. Vlastivědný dům, blízké okolí. Přístaviště Šturovo plavba po Dunaji. Výjezd do Maďarska katedrála v Ostřihomi, Györ bazilika a historická část, klášter Pannonhalma s průvodcem. Při cestě zpět zastávka na vodním díle Gabčíkovo, v Bratislavě prohlídka Starého Města. V obou termínech možnost využití termálního koupaliště ve svém volném čase. Cena: 1. turnus: 6550 Kč 2. turnus: 4950 Kč pro člena ČMOS PŠ SEZNA 1. turnus: 7200 Kč 2. turnus: 5450 Kč pro ostatní Za ubytování SEZNA s velmi dobrou polopenzí, dopravu na výletech, 2x vstupné, městský poplatek a organizační výdaje. Za přípatek 250 Kč/os. je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny na trase Krnov Olomouc Brno Veľký Meder a zpět. ZŠ Dvořákův okruh, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117/D, Krnov, tel , nebo mobil: VYSOKÉ TATRY klasicky V penzionu Partizán v Horním Smokovci v jedno až třílůžkových pokojích, sociální zařízení na patře. Penzion je útulný, velmi hezky vybavený, má vynikající polohu pro výlety i v dosahu TEŽ. Formou celodenních výletů poznávání oblasti Vysokých Tater od Štrbského plesa po Lysou Poľanu. Na programu doliny, chaty, plesa i přechody. Trasy budou voleny podle počasí a aktuální situace v oblasti Tater. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4500 Kč pro ostatní Za ubytování, velmi kvalitní polopenzi v restauraci a pojištění (včetně úrazu a léčebných výloh). Cena je stanovena s ohledem na kurz eura (aktuálně v kurzu 28 Kč/EUR) při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. domů po 19. hodině , mobil: , NEJKRÁSNĚJŠÍ ROKLINY SLOVENSKÉHO RÁJE Ve Spišských Tomášovcích v ubytovacím zařízení Hornád, ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím. Pokoje jsou velmi hezky vybaveny. Dostupnost a poloha ubytování je velmi dobrá i s ohledem na plánované výlety. Formou celodenních výletů poznání všech roklin severní strany Slovenského ráje, dále výlet do Spišské Nové Vsi, Levoči, na Spišský hrad a další. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Cena je stanovena s ohledem na kurz eura (aktuálně v kurzu 28 Kč/EUR) při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. po 19. hodině , mobil: , členem ČMOS PŠ ANO / NE Výbor ZOOS (případně OROS) potvrzuje, že žadatel je a) členem ČMOS pracovníků školství b) členem OZPŠaV* razítko odborové organizace ÚČASTNÍKOVI POSKYTNE ZAMĚSTNAVATEL PŘÍSPĚVEK Z FKSP ANO / NE Přesná adresa plátce faktury, IČ a bankovní spojení V dne podpis účastníka * Nehodící se škrtněte

11 MALÁ FATRA chata na Grúni Horská dřevěná chata dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje (palandy) s teplou vodou (umyvadlo), centrální sprchy a WC, restaurace. Kriváňská část Malé Fatry, Vrátna dolina, Terchová, Diery, Rozsutce, Kriváň, Zbojnický chodník. Trasy určeny pro středně zdatné turisty. Letos zařazen i dvouhodinový wellness program pro regeneraci. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a pojištění a pojištění pro zásah horské služby (konečná cena může být upravena v závislosti na aktuálním kurzu CZK vůči EUR). Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Jana Urbancová, Kopanská 40/6, Praha 5 Holyně, mobil: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝHLEDOVÉ BODY LIPTOVA V penzionu Boca ve Vyšné Boci, dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, účelně vybavených, v příjemném prostředí. Formou celodenních výletů poznávání oblasti Liptova: Chopok (nová lanovka), Ďumbier, Kriváň, Bystrá, Poludnica, Liptovský Ján, Prosiecka, Kvačianska dolina, Baranec. Cena: 4500 Kč pro člena ČMOS PŠ 5000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, každý den autokar na trasy a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Kalkulace je dle kurzu 28 Kč za EUR. při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. po 19. hodině , mobil: , NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝHLEDOVÉ BODY ORAVY A POLSKÝCH TATER V Domově mládeže při SOTŠ v Tvrdošíně ve dvou a třílůžkových pokojích (buňkový systém), sociální zařízení společné vždy pro dva pokoje. Místo je ideální pro výlety do Polských Tater i po Oravě. Formou celodenních výletů s využitím autokaru poznání toho nejlepšího v oblasti Polských Tater a Oravy Lúčna, Rusinowa polana, Zakopane, Gubalowka, Glodowka, oblast Oravice, Pilsko, Babí hora, Oravský hrad, Roháče. Cena: 3700 Kč pro člena ČMOS PŠ 4100 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi (na trasy balíčky i čaj), každý den na trasu k dispozici autokar a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Kalkulace ceny dle kurzu 28 Kč za EUR. při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. po 19. hodině , mobil: , VYSOKÉ TATRY PIENINY Základna pro rodiny s dětmi od 8 let Kežmarok domov mládeže (dvou a třílůžkové pokoje s umyvadlem, WC a sprchy na chodbě v patře). Turistika ve třech národních parcích Slovenska: cestou Velká Fatra (Malino, Vlkolinec památka UNESCO). Tatranský národní park (Štrbské pleso, Chata pod Soliskom, Predné Solisko, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Hrebienok, Skalnaté pleso, lanovkou na Lomnické sedlo (2200 metrů n. m.) Velké Biele pleso (1615 metrů n. m.), dolina Zeleného plesa. Belianské Tatry (Predné Meďodoly), Pieniny (Červený Kláštor, plavba na pltích po Dunajci, Haligovské skály). Městské památkové rezervace Kežmarok a Levoča, Spišský hrad (památka UNESCO). Koupání v termálních bazénech ve Vrbově. Cena: 4200 Kč pro člena ČMOS PŠ 4600 Kč pro ostatní Za ubytování s polopenzí, veškerou dopravu autobusem (možnost nástupu v Olomouci, denně autobus na celodenní výlety), průvodce, organizační výdaje Cena se může změnit, je závislá na aktuálním kurzu eura. v Jeseníku Mgr. Danuše Kubová, Na Sídlišti 818, Zlaté Hory, tel , centrum.cz 44. VYSOKÉ TATRY TATRANSKÁ LESNÁ Základna pro zdatné i rekreační turisty (seniory i děti) a) b) V klidném prostředí penzionu ERIKA v Tatranské Lesné, dvou až čtyřlůžkové pokoje s umyvadlem s teplou vodou, sprchy a WC na patře, nebo dvou a třílůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a televizí za příplatek 1600 Kč na osobu a pobyt. V přihlášce uveďte typ pokoje. 1. turnus: vhodný pro důchodce i děti od 10 let. Poznávání Vysokých Tater formou celodenních výletů Doliny: Mlynická, Mengušovská, Malá Studená. Belianská jeskyně, termální koupaliště Vrbov. Chaty: Téryho, Zamkovského, Brnčálka. Plesa: Štrbské, Zelené. 2. turnus: a) celodenní túry pro náročné turisty: Bystré sedlo, Rysy, Priečné sedlo, Orlí stezka v Polsku, Prielom (užijete si řetězy). b) pro rekreační turisty: Batizovské pleso, chata pod Rysmi, Velká Studená dolina Rybiego potoka v Polsku, Zadné a Predné Meďodoly, Vrbov, Kežmarok. Cena: 4550 Kč pro člena ČMOS PŠ 4990 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (vždy výběr ze tří až čtyř jídel), průvodce na trasách, organizační výdaje a pojištění, včetně pojištění při zásahu horské služby. ZŠ Frymburk Marie Chmelařová, Frymburk 15, mobil: , seznam.cz

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 je nositelem grantového projektu CZ.1.07/1.3.41/ Aplikace koučinku na škole, který je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Tento projekt umožní lépe využít potenciál žáků. Smyslem je kvalitní příprava mladého člověka pro život formou individuálního přístupu. V koučování žáka ve školní praxi lze spatřovat progresivní, moderní přístup ve Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Aplikace koučinku na škole vzdělávání, který bude významným příspěvkem pro rozvoj odborných znalostí, dovedností a morálně volních vlastností. Cíle projektu: Rozvíjení pedagogických schopností učitelů Posílení efektivity vzdělávání Zavádění moderních metod (školení koučinku) do školní výchovné a vzdělávací praxe Podpora individuálního přístupu učitelů k žákům Podpora rozvoje osobnosti žáka Vypracování metodiky koučinku Projekt se zaměřuje na vyšší úroveň práce se žáky díky individuálnímu přístupu ke každému jedinci. V rámci koučování žáků pedagogové na pravidelných školeních, seminářích probírají s žákem samostatně zadaný dlouhodobý úkol (projekt). Žáci se učí pracovat individuálně tvůrčím způsobem s vědomostí svých silných a slabších stránek. Vyškolení pedagogové vedou žáka tak, aby v rámci svých možností dosahoval co nejlepších výsledků ve studiu a následně i v jeho dalším působení. Projekt je značným příspěvkem pro dosahování kvalitní práce školy. Projekt je realizován v období od do Bližší informace naleznete na: a Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , TÝDENÍK Číslo 5 5. února 2014 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1280 Kč, elektronické verze 890 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Aj v tomto roku platia pre našich členov OZ PŠaV a ich nezaopatrené

Více

Státní maturita předvolební hit našich politiků?

Státní maturita předvolební hit našich politiků? TÝDENÍK 5 3. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2010 Po padesáté sedmé nabízí zaměstnancům školství a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku TÝDENÍK uplyne již dlouhých 160 let. První osobností, které bylo ministerské křeslo v nově vznikajícím úřadu nabídnuto, byl František Palacký. Svými slovy Nebažím po jiné cti, leč po té, abych byl a slul

Více

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

POZ O R! Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi. Přehled základen EXOD 2009. OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV TÝDENÍK

POZ O R! Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi. Přehled základen EXOD 2009. OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV TÝDENÍK TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2009 XVII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2009 Již po padesáté šesté nabízí všem zaměstnancům školství a jejich rodinným příslušníkům poznávací a exkurzní základny EXOD odborového svazu

Více

5 7. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK

5 7. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Školství již pro vládu není prioritou, o zvyšování platů se nemluví vůbec Máme novou vládu. Po únavných sedmi měsících naplněných politickým vyjednáváním, slaďováním programů, a zejména vyměňováním

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Pre členov OZ PŠaV na Slovensku a ich nezaopatrené deti platia ceny

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Podle nového školského zákona by měly mít všechny školy do dvou let zpracován svůj školní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Podle nového školského zákona by měly mít všechny školy do dvou let zpracován svůj školní přehled základen EXOD 2005 První únorové číslo Týdeníku ŠKOLSTVÍ již tradičně předznamenává letní prázdniny. Celostátních základen Exod se v jejich více než padesátileté tradici zúčastnily tisíce pracovníků

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Vzhledem ke kladným ohlasům členů ČMOSA na rehabilitační pobyty v letošním roce jsou zabezpečeny tyto pobyty i na rok 2010. Týdenní

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Letos.. Slezsko 2014

Letos.. Slezsko 2014 Letos.. Slezsko 2014 informace č. 3 Čas letí jako blázen, za měsíc už jsme skoro doma, ach jooo je nejvyšší čas pro pár řádků.. PROGRAM: Sejdeme se u klubovny ve Starodvorské ulici za Selektou v 8 hod.

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Tipatour - doprodej volných míst. Česká republika

Tipatour - doprodej volných míst. Česká republika Tipatour - doprodej volných míst Česká republika Západní Čechy Mariánské Lázně Hotel KRAKONOŠ***+, polopenze, vstup do krytého bazénu ZDARMA. Balneoprovoz, solná jeskyně. Veškeré procedury probíhají na

Více

Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost

Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost U Prioru 8, Praha 6, 6 00, tel:+40 97 / fax: +40 97 8 Email: podatelna@svbf.cz, sekretariat@svbf.cz, Internet: www.svbf.cz Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost 48 49'9.858"N, 4 '40.07"E

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Slovensko 2008,,L iptovs ká a T atrans ká kotlina, vysoké tatry, západní Tatry, roháč E, Nízké tatry, velká fatra 23.-28.9.2008

Slovensko 2008,,L iptovs ká a T atrans ká kotlina, vysoké tatry, západní Tatry, roháč E, Nízké tatry, velká fatra 23.-28.9.2008 Slovensko 2008,,L iptovs ká a T atrans ká kotlina, vysoké tatry, západní Tatry, roháč E, Nízké tatry, velká fatra 23.-28.9.2008 Určeno pro turistiku a cykloturistiku (trek, MTB) Ubytování: 4 noci s polopenzí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 1 Podrobná specifikace nabízeného plnění

Příloha č. 1 Podrobná specifikace nabízeného plnění Příloha č. 1 Podrobná specifikace nabízeného plnění Pro vyloučení veškerých pochybností prohlašujeme, že naše nabídka je koncipována tak, že respektujeme veškeré zadávací podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Komise mládeže Šachového svazu České republiky. Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015

Komise mládeže Šachového svazu České republiky. Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015 Komise mládeže Šachového svazu České republiky Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015 Šachový klub Světlá nad Sázavou o.s. se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Mistrovství

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Štrbské Pleso/Vysoké Tatry Hotel FIS*** Štrbské Pleso je nejvýše položenou oblastí na Slovensku s nejčistějším vzduchem. Hotel FIS se úrovní ubytování a službami řadí k nejlepším ve Vysokých Tatrách. K

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB Akce Pořadatel JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Účastníci členové a příznivci JEC (bez ohledu na typ a ročník vozu) Cíl: propagace klubu v rámci 50. výročí představení vozu JAGUAR E-TYPE

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion.

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion. Nabídka na léto Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion Pobytové balíčky Letní hýčkání - zaměřeno na páry Sport a relax - skupinová i

Více