Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol"

Transkript

1 TÝDENÍK 5 5. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2014 Již po šedesáté prvé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a exkurzní základny EXOD. Na jejich zájemce čekají nejkrásnější místa i nové zážitky. Tak neváhejte a vybírejte včas. Krátce února Pro žáky základních, středních a vyšších odborných škol okresů Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseník začaly jarní prázdniny. 4. února Od roku 2000 si na popud Mezinárodní unie boje proti rakovině připomínáme tento den jako Světový den boje proti rakovině. 6. února V Liberci v IQ parku proběhne další regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol Otázku, jaký bude ten letošní rok, už máme zčásti zodpovězenou. Premiéra konečně máme, nového ministra školství také. Letos na nás čekají tři sady volebních lístků, jejichž prostřednictvím rozhodneme o poslancích Evropského parlamentu, o členech místních zastupitelstev a o třetině nových senátorů. Rok 2014 je významný z pohledu řady výročí, která bývají důvodem k zamyšlení i vděčným námětem slohových prací či maturitních testů. Víte, že například letos uběhlo 30 let od první úspěšné transplantace srdce v pražském IKEM? Nebo že televize Nova oslaví své 20. narozeniny jakožto první celoplošná soukromá televize ve východní Evropě? Nebo že metrem v Praze jezdíme už 40 let? Hned několik výročí se váže ke dvěma světovým válkám. 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, a tak před 100 lety začala první světová válka. 15. března si připomeneme 75 let od okupace českých zemí nacistickým Německem. Patnáct let uplyne od vstupu České republiky do NATO a deset od vstupu České republiky do Evropské unie. 17. listopadu vyvrcholí oslavy 25 let od pádu komunistického režimu. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Zajímavá jsou i některá výročí spojená s osobnostmi našich dějin. Před 25 lety byla svatořečena Anežka Česká, před 260 lety postavil Prokop Diviš první bleskosvod a před 55 lety obdržel Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu za objev metody polarografické analýzy. V lednu uplynulo 45 let od smrti Jana Palacha. Poslední výročí si asi bude připomínat málokdo, přesto svým významem možná předčí všechny ostatní. V prosinci totiž uplyne 240 let od schválení prvního Školního řádu, který zavedl povinnou školní docházku v českých a rakouských zemích pro děti od Zkušenost nás učí, že lidé se ze zkušenosti nikdy nepoučí. George Bernard Shaw šesti do dvanácti let. Možná by tohoto výročí mohla využít naše nová politická reprezentace a konečně vytvořit pro učitele a ostatní pracovníky škol takové podmínky, které zkvalitní jejich práci a umožní skutečný rozvoj vzdělanosti v naší zemi. Karla TONDLOVÁ

2 2 61. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům. Na doplnění kapacity akce lze přijmout přihlášku i od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS pracovníků školství, přednostně od pedagogických pracovníků a pracovníků školství. P Ř E Č T Ě TE POZORNĚ P Ř IHLÁŠKA K ÚČČ ASTI 1. Použijte pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) samostatný formulář přihlášky z tohoto čísla. 2. Vyplněnou přihlášku předložte výboru vlastní organizace ČMOS pracovníků školství (případně OROS), který razítkem a podpisem stvrdí, že jste členem ČMOS pracovníků školství (jeho rodinným příslušníkem, v případě slevy požadované studentem (15-26 let) nutno předložit potvrzení školy o studiu). Obdobně u členů OZPŠaV. 3. Neopomeňte na přihlášce uvést údaj o případném poskytnutí příspěvku z FKSP a adresu plátce faktury. 4. Potvrzenou přihlášku zašlete na adresu, která je uvedena u každé základny. Nezapomeňte přiložit 2 ofrankované obálky se svou adresou, v případě elektronické komunikace není nutno obálky zasílat. 5. Dodržte termín pro zaslání potvrzenky nebo prohlášení o zaplacení účastnického poplatku. Jestliže se tak nestane, má organizátor právo bez urgence obsadit vaše místo náhradníkem. CENA POUKAZU U Účastníkům, kteří jsou členy ČMOS pracovníků školství, a jejich nezaopatřeným dětem organizátor poskytuje slevu ve výši procent. Obdobně postupují organizátoři u členů Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku (dále jen OZPŠaV) a jejich nezaopatřených dětí. STORNO O PODMÍNKY Při odhlášení nebo neúčasti je zájemce povinen uhradit organizátorovi veškeré prokazatelně vzniklé náklady. FINANČ N Č NÍ PŘŘ ÍSPĚ Ě VEK Výbory ZOOS mohou poskytovat příspěvek až do plné výše účastnického poplatku z prostředků ZOOS. O poskytnutí příspěvku z FKSP rozhoduje zaměstnavatel v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Souběh příspěvků ze ZOOS a FKSP je možný. ZÁJEMCŮ Ů M A ÚČ Č ASTNÍKŮ Ů M Dodržujte ve vlastním zájmu pokyny, které vám sdělí organizátor po přijetí přihlášky. V nejkratším možném termínu oznamte vedoucímu své rozhodnutí, že dále nemáte o základnu zájem. Pečlivě prostudujte, jaké služby jsou zahrnuty v ceně základny a jaké jsou stornovací podmínky. U základen pro rodiče s dětmi je pro děti zajištěn vhodný program. Před ukončením základny při jejím hodnocení máte právo na informaci o předběžném vyúčtování akce. V E D O U C Í M A O R G A N I Z Á T O R Ů M VEDOUCÍM A ORGANIZÁTORŮ M 1. Prvních 14 dní po zveřejnění seznamu základen zařazujte do základny pouze členy obou odborových svazů školství a jejich rodinné příslušníky. Ostatní zájemce zařaďte až po uplynutí této doby. 2. Do 20. března 2014 oznamte na ČMOS pracovníků školství (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, PSČ , Mgr. E. Šašková, tel , nebo fax , základny, které nejsou dosud plně obsazeny, a požádejte o jejich nové zveřejnění. 3. Neprodleně sdělte i rozhodnutí základnu stornovat. 4. Nabídka LAST MINUTE bude zveřejněna pouze na webových stránkách svazu v červnu Komise EXOD ČMOS pracovníků školství přeje účastníkům všech základen příjemný pobyt a nezapomenutelné zážitky. SEZNAM ZÁKLADEN 1. PRAHA KULTURNÍ I TURISTICKÁ 20 let Exodu Praha Ve třílůžkových pokojích internátu Speciální základní školy pro sluchově postiženou mládež v Praze 5, v blízkosti stanice metra Radlická (manželské páry lze ubytovat i samostatně do vyčerpání kapacity). Základna zaměřená na poznávání a návštěvu historických a kulturních památek Prahy. Klasickou projížďku lodí po Pražských Benátkách doplníme procházkou v palácových zahradách Malé Strany, po Karlově, dále náměstí Jiřího z Poděbrad (Plečnikův kostel) a televizní věž na Žižkově. V centru města si projdeme průchody a pasáže. Výletem (vlakem) do Nelahozevsi (A. Dvořák, zámek) obnovíme tradici celodenních výletů mimo Prahu. Cena: 4410 Kč pro člena ČMOS PŠ 4900 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v různých restauračních a stravovacích zařízeních), jeden slavnostní oběd, jeden placený vstup a projížďku lodí (ostatní vstupy nejsou zahrnuty v ceně) Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3

3 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5-Košíře. Další informace a dotazy též na seznam.cz a chytry.cz 2. JARO, DIVADLA A PRAHA Ve dvoulůžkových pokojích (2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. 13. ročník základny je orientován na návštěvu divadelních představení. Nahlédneme i do zákulisí Divadla Na Fidlovačce. Velikonoční tématika je spojena s folklorem v okolí Prahy. Návštěva muzeí, památek, stavebních děl (kostel sv. Václava), ale i odkazy velikánů Hlávkova kolej, výstavy, které budou k dispozici v tomto období. Cena: 4050 Kč pro člena ČMOS PŠ 4550 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v různých restauračních a stravovacích zařízeních), jeden slavnostní oběd, jeden placený vstup (další vstupy již nejsou zahrnuty v ceně) V ceně je započítána záloha ve výši 1200 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována účastníkům při předání vstupenek. Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Nutné odeslat nejpozději do 1. března 2014, aby mohly být bez problémů zajištěny vstupenky do divadel. Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře. Další informace a dotazy a chytry.cz 3. KULTURA V PODZIMNÍ PRAZE Ve dvoulůžkových pokojích (2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Divadelní základnu zpestříme polodenními vycházkami nejen v historické části podzimní Prahy, ale také návštěvou muzeí a galerií (Obecní dům, Staroměstská radnice od půdy po sklep, Troja zámek, Vyšehrad, Pražský hrad a další). Cena: 4750 Kč pro člena ČMOS PŠ 5200 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v různých restauračních a stravovacích zařízeních), jeden slavnostní oběd, jeden placený vstup do muzea, nebo galerie V ceně je započítána záloha ve výši 1500 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována účastníkům při předání vstupenek. Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5-Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto kontaktní adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5-Košíře. Další informace a dotazy též na seznam.cz a chytry.cz 4. SKVOSTY STARÉ PRAHY Vysokoškolská kolej ve středu města, dvou až čtyřlůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě. Královskou cestou za nejkrásnějšími skvosty staré Prahy. Historické centrum města, Strahovský klášter, Židovské město. Program lze po dohodě s účastníky upravit. Cena: 4800 Kč pro člena ČMOS PŠ 5300 Kč pro ostatní Za ubytování, obědy a večeře, průvodce, částečně vstupy, administrativní výdaje Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Dagmar Zderadičková, Počernická 86, Praha 10, mobil: Přihlášky je nutné vzhledem k omezené kapacitě ubytování poslat nejpozději do 15. dubna POSÁZAVÍ A PODBLANICKO Internát ISŠT Černoleská 1997 v Benešově dvou a třílůžkové pokoje (možno i čtyřlůžkové) dle potřeb rodin, buňky se společným sociálním zařízením, stravování jídelna ISŠT. Benešov, Konopiště (zámek a zámecký areál), Blaník, Louňovice, Kondrac, Vlašim, Vrchotovy Janovice (Sidonie Nádherná), Vojenské historické muzeum Lešany, zámek Jablonná nad Vltavou, Týnec nad Sázavou (rotunda a muzeum), Hrusice (J. Lada), Český Šternberk, zámek Komorní Hrádek (školící a vzdělávací středisko MO). Cena: 3000 Kč pro člena ČMOS PŠ 3300 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, některé vstupy, dopravu autobusem během základny, organizační výdaje Střední Čechy-západ v Berouně Mgr. Anežka Kopecká, Nová Pražská 2143, Benešov, mobil: (jen středa) 6. HRADY A ZÁMKY V OKOLÍ HOŘOVIC Hotel Zelený strom v Hořovicích, na každém pokoji WC, sprcha, televize a WiFi. Hosté mohou využít zdarma uzavřené hotelové parkoviště. Jednotlivce lze ubytovat jen za příplatek.

4 4 Za poznáním hradů a zámků v okolí Hořovic. Čtyři autobusové zájezdy do okolí. Hrady Točník, Žebrák, Karlštejn (kaple sv. Kříže), zámky Hořovice, Zbiroh, Dobříš, funkční hamr v Dobřívi, Neumětely hrob Šemíka, Komárov muzeum umělecké litiny, hornický kostelík v Mrtníku, Strž muzeum K. Čapka. Beseda s kastelány hradu Točník a zámku Hořovice, beseda o básnících Václavu Hraběti a Ivanu Slavíkovi. Cena: 4080 Kč pro člena ČMOS PŠ 4440 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (snídaně formou švédských stolů), dopravu busem, organizační výdaje ZŠ Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, ZŠ U Zámečku 784, Jevíčko, tel Základna ČESKÉ BUDĚJOVICE JIŽNÍ ČECHY není v roce 2014 z technických důvodů realizována. Již v roce 2015 však pokračujeme. J. Dolek 7. PÍSEK Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku (dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou). K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Písek město a okolí, Zvíkov, Orlík, Vodňany, Lomec, Husinec, Prachatice, Kratochvíle, Příbram Svatá Hora, Sušice, Rabí, Šumava Povydří, Kašperské Hory, atd. Zájezdy autobusem s možností kratších vycházek nenáročným terénem v některých dnech. Kdo nepůjde pěšky, dojede vše autobusem. Cena: 5000 Kč pro člena ČMOS PŠ 5500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a dva obědy, jízdné (5 celodenních autobusových zájezdů) v Písku Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: PÍSECKO Základna pro rekreační pěší turisty Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku, dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou. K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Poznávání přírodních a historických krás a zajímavostí Písecka formou rekreačně pojatých pěších výletů v mírně zvlněné krajině v okolí Písku. Trasy kolem 10 km denně, delší či kratší varianty po dohodě s účastníky. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi v Písku Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: VLTAVA po vodě z Vyššího Brodu do Boršova Základna pro začínající i zkušené vodáky všech věkových kategorií Vodácké tábořiště kemp Vltava na říčním km 294,5 mezi Rožmberkem a Českým Krumlovem ve čtyřlůžkových chatkách. Možnost stravování. V kempu je k dispozici moderní WC a sprchy s teplou vodou, restaurace, hřiště. Splutí řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova na nafukovacích dvoumístných kánoích typu Pálava. Trasa Vyšší Brod Rožmberk Český Krumlov Zlatá Koruna Boršov. Prohlídka Českého Krumlova, podle podmínek počasí možnost návštěvy kulturních památek (vstupné není v ceně): klášter Vyšší Brod, hrad Rožmberk, klášter Zlatá Koruna, zřícenina hradu Dívčí kámen. Splouvání řeky nalehko, tj. bez bagáže po celou dobu je k dispozici doprovodný autobus. Cena: 2430 Kč pro člena ČMOS PŠ 2700 Kč pro ostatní (pro děti lze sjednat přiměřenou slevu) Za ubytování, autobus, zapůjčení vodáckého vybavení (lodě, pádla, vesty, pumpy), instruktorské a průvodcovské služby Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz (vedoucí EZ: RNDr. Pavel Boucník, Kleštínek 15, Brno, ČESKÝ KRUMLOV A ŠUMAVA Pouze třílůžkové pokoje v DM při Gymnáziu v Českém Krumlově s výhledem na zámek (za dvoulůžkový pokoj příplatek 300 Kč za osobu a pobyt). Vždy 3 pokoje mají společnou kuchyňku s lednicí, rychlovarnou konvicí a sporákem, WC a sprchu. Snídaně si zajišťují účastníci sami. Poznávání kulturních a přírodních zajímavostí Českokrumlovska (město Český Krumlov zámek a muzea, i letos večerní toulky městem, zřícenina Vítkův kámen, stezka v korunách stromů na Lipně, pěší turistika jižní části Šumavy Medvědí stezka, hora Kleť (hvězdárna), města Třeboň a Nové Hrady. Cena: 3950 Kč pro člena ČMOS PŠ 4450 Kč pro ostatní Za ubytování, večeři v restauraci, 3x autobus po trase, průvodce městem a po trasách, organizační náklady ZŠ Frymburk Marie Chmelařová, Frymburk 15, tel , ŠUMAVA BAVORSKÝ LES Základna pro turisty Domov mládeže VOŠ a SPgŠ Prachatice, v buňkách tvořených dvěma pokoji (2 a 3 lůžka) se sociálním zařízením. K dispozici jídelna, klubovny, televize, video, hřiště a možnost zapůjčení sportovního náčiní. Šumava z české a německé strany, autobusem, vlakem a pěšky; Velký Javor, Luzný, Modrava Březník, Medvědí stezka, Vydra a další. Cena: 4300 Kč pro člena ČMOS PŠ 4850 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování, dopravu MŠ, Česká 674, Prachatice Stanislava Satorová, DM VOŠ a SPgŠ Zahradní 101, Prachatice, mobil: , DOMAŽLICE CHODSKO Ve dvou a třílůžkových pokojích DM VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích, společná sociální zařízení, sprchy, kuchyňka. Pěší turistika doplněná vlastní autobusovou dopravou. Trasy do 15 km (možno krátit) po Chodsku, Českém lese, Kdyňsku, SRN. Chodský folklor, kulturní památky, lidová výroba. Program vhodný i pro rodiny s dětmi od 10 let.

5 5 Cena: 3400 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, autobusovou dopravu Gymnázium J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice Mgr. Marie Johánková, Bořice 13, Domažlice, CHEB A OKOLÍ Domov mládeže při ISŠ v Chebu, dvou a čtyřlůžkové pokoje tvoří buňku s vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka a společenská místnost na patře. Historické památky Cheb, Loket, zámek Bečov (relikviář sv. Maura) a klášter Teplá, lázně Františkovy, Mariánské, Karlovy Vary, Kynžvart, přírodní rezervace Kladská, SOOS, motýlí farma. Výjezdy do SRN Waldsassen, Kappel, Bamberg, Bayreuth. Cena: 4300 Kč pro člena ČMOS PŠ 4750 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny, průvodcovské služby Za příplatek Kč/os. (dle místa nástupu) je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny po trase Olomouc Brno Praha Cheb a zpět. VOŠ a SPŠE Božetěchova, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 14. SEVERNÍ PLZEŇSKO Dvoulůžkové pokoje v buňkách s vlastním sociálním zařízením. Poznávání přírodních, kulturních a historických památek regionu. Horní Bříza keramické muzeum, pivovar Plzeň včetně muzea, klášter Plasy, Manětín, Žlutice, Mariánská Týnice, Kožlany. Program je doplněn o zájezd do Mariánských Lázní a kláštera Teplá. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu během pobytu, částečně vstupné ZŠ Dolní Bělá Mgr. Jiřina Karlovcová, Dolní Bělá 172, Dolní Bělá, tel , Podzimní PLZEŇ Evropské město kultury Hotel Bayer v Borské ulici poblíž centra ve dvou a třílůžkových pokojích s příslušenstvím. Snídaně formou švédského stolu, večeře s výběrem ze dvou jídel. Památková rezervace v západočeské metropoli, interaktivní muzeum Techmánia, exkurze do pivovaru Prazdroj, historické podzemí, návštěva Českého rozhlasu Plzeň, Muzeum loutek, tři divadelní představení případně koncert. Cena: 4300 Kč pro člena ČMOS PŠ 4800 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby, organizační výdaje V ceně je započtena záloha 1000 Kč na vstupenky na divadelní představení, která bude zúčtována při zahájení základny. ZŠ Jedovnice Mgr. Jana Klobouková, V Kamení 21, Plzeň Slovany, tel , mobil: , ČESKOLIPSKO MÁCHŮV KRAJ Domov mládeže v České Lípě, dvou a třílůžkové pokoje, společné sociální zařízení na chodbě. Turisticko-rekreační pobyt zaměřený na poznávání oblasti Českolipska historické zajímavosti, romantická údolí, zajímavé výhledy, bývalý vojenský prostor Ralsko a jeho využití, severní část CHKO Kokořínsko. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 3950 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné, zájezdy, některé vstupy ZŠ Kamenický Šenov Anna Machová, Kozákova 243, Česká Lípa, mobil: a večer tel , KOKOŘÍNSKO Dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje, společné sociální zařízení na Domově mládeže při Střední škole filmové v obci Kanina. Turisticko-rekreační pobyt zaměřený na poznávání CHKO Kokořínsko, pěší vycházky s využitím místní dopravy při přepravě, zájezdy, degustace mělnického vína. Cena: 3000 Kč pro člena ČMOS PŠ 3350 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné, zájezdy, degustaci, některé vstupy ZŠ Kamenický Šenov Anna Machová, Kozákova 243, Česká Lípa, mobil: a večer tel , NOVOBORSKO PŘÍRODNÍ KRÁSY LUŽICKÝCH HOR Pěší turistika vhodná pro každého V Novém Boru, nově zrekonstruované pokoje domova mládeže v blízkosti autobusového i vlakového nádraží. Vždy dva pokoje tvoří společně buňku se sociálním zařízením. Vrcholy, vyhlídky a romantická údolí Lužických hor, největší skalní hrad Sloup v Čechách. Klíč brána Lužických hor, Luž, rozhledna Jedlová, Var-

6 6 hany, Zlatý vrch, Havraní skály, Kyjovské údolí, Dutý kámen, přehrada Naděje, zámek Lemberk, Zdislavina studánka, Jablonné, sklářské muzeum a exkurze ve sklárně. Denně km, vždy možno zkrácení trasy. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní 3100 Kč dítě do 10 let Za ubytování, polopenzi, exkurzi ve sklárně, 2x přednášku, 2x autobusový výlet, částečně vstupy Organizátor: KR ČMOS PŠ Liberecký kraj se sídlem v Hrádku nad Nisou Hana Macelová, Wolkerova 551, Nový Bor, tel , nebo , ČESKO SASKÉ ŠVÝCARSKO Základna pro rodiče s dětmi Ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím v DM VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně 1, Čs. armády 10. Středně náročná turistika v oblasti Česko-saského Švýcarska. Prohlídka okresního města, možnost koupání v termálním koupališti, výjezdy do Saska a Drážďan. Cena: 4400 Kč pro člena ČMOS PŠ 4900 Kč pro ostatní Děti do 6 let cena snížena o 300 Kč Za ubytování, polopenzi, vstupné v ČR, jízdné autobusy na připravované trasy v Děčíně Mgr. Milena Eliášová, OROS PŠ, VOŠ a SPŠ stavební, Čs. armády 10, Děčín, mobil: , ČESKÝ RÁJ, TURNOV Domov mládeže při SZŠ ul. 28. října v Turnově dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, k dispozici jsou společenské místnosti s TV, DVD a připojením na internet (WiFi), sportoviště. Turistika Český ráj jako evropský geopark. Trosky, Kozákov, Malá Skála, Hrubá Skála, Valdštejn, Hlavatice, Kopanina, Dlaskův statek, Frýdštejn, Riegerova stezka. Cena: 3400 Kč pro člena ČMOS PŠ 3700 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, 3x zájezd autobusem ZŠ Žižkova 518, Turnov PaedDr. Jaroslav Šonský, Kosmonautů 1421, Turnov, tel , mobil: centrum.cz 21. ČESKÝ RÁJ, TURNOV také na kole Nová základna V příjemném prostředí zrekonstruovaného hotelu Králíček ve dvou a třílůžkových pokojích a apartmánech 2+2 lůžka, vše s vlastním sociálním zařízením v klidné lokalitě 5 km od Turnova. Turistika a cykloturistika. Nová základna chce nabídnout vedle již tradičních pěších výletů nově i možnost spojit návštěvu známých míst s nenáročnými cyklistickými trasami v Českém ráji a jeho nejbližším okolí. Podmínkou je vlastní jízdní kolo (optimálně trekové nebo horské). Navštívíme Turnov, Malou Skálu, Frýdštejn, Kopaninu, Kozákov, Vyskeř, Hrubou Skálu, Rovensko pod Troskami, Trosky, Valdštejn, Sychrov, Český Dub, Mnichovo Hradiště a další místa. Cena: 3700 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné na zájezdech, organizační výdaje ZŠ Žižkova 518, Turnov Jaromír Franců, Jana Palacha 1571, Turnov, SOBOTKA Základna pro učitele českého jazyka a další zájemce V budově Základní školy v Sobotce (dvě až čtyři lůžka ve třídě)) a v soukromí. Šrámkova Sobotka 58. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Norma norma v jazyce a literatuře. Přednášky a semináře vysokoškolských pedagogů. Večerní kulturní programy. Poetické odpoledne, besedy k tématu. Autorská čtení. Seminární dílna uměleckého přednesu režisérky H. Kofránkové. Vycházky do okolí. Cena: 3300 Kč pro člena ČMOS PŠ 3700 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, vstupné na všechny programy, účast v dílně, Zpravodaj ŠS Cena bez stravování minus 1470 Kč. ZŠ Sobotka Marie Sekerová, Na Benešově 247, Sobotka, tel a mobil: , ZA KRÁSAMI PODORLICKA Domov mládeže v Rychnově nad Kněžnou (dvojice i rodiny samostatně, v nabídce jsou i jednolůžkové pokoje). Základna má především poznávací charakter, není zaměřena výhradně turisticky. Vhodná i pro důchodce. Orlické hory hřebenová část s Velkou Deštnou, jejich podhůří. Výtvarní umělci Podorlicka. Pamětihodnosti a současnost města Rychnova nad Kněžnou Poláčkovo léto, Dobruška F. L. Věk, Vamberk krajka. Zámky v Rychnově nad Kněžnou, Opočně, Častolovicích, Doudlebách nad Orlicí. Za Jiráskovým Temnem na Skalku a za Pokladem do Potštejna. Babiččino údolí. Cena: 4500 Kč pro člena ČMOS PŠ 5000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a tři obědy v DM, jízdné (denně autobusové zájezdy), všechny vstupy v Rychnově nad Kněžnou Anna Tesařová, SNP 1150, Rychnov nad Kněžnou, tel POLIČKA V Domově mládeže SOŠ a SOU Čs. armády v Poličce ve dvou, případně třílůžkových pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC). Možnost využívání společné kuchyňky s ledničkou, klubovny s televizí, nehlídané parkoviště ve dvoře domova mládeže. Autobusové výlety spojené s pěší turistikou. Autobus je k dispozici po celý den. Příroda, studánky, skalní útvary, kulturní a umělecké památky Vysočiny. Krajem B. Martinů, M. Bureše, A. Slavíčka, F. Kavána, J. Karafiáta, K. V. Raise, T. Novákové. Polička, Jimramov, Tři Studně, Sykovec, Telecí, Březiny, Devět skal, Krátká, Samotín, Blatiny, Milovy, Svojanov, Starý Svojanov, Svobodné Hamry, skanzen staveb Vysočina, Hlinsko, Kameničky, Litomyšl, Růžový palouček, Nové Hrady. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu ve Svitavách

7 7 Mgr. Božena Šifnerová, Nábřeží Svobody 385, Polička, tel , ZA KRÁSAMI ÚSTECKOORLICKA Domov mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Dva pokoje o dvou až čtyřech lůžkách, které mají společné kompletní sociální zařízení. Poznávání přírodních a historických krás a zajímavostí Ústeckoorlicka. Ústí nad Orlicí Andrlův chlum, Brandýs nad Orlicí přírodní labyrint, pamětní síň J. A. Komenského, rehabilitační ústav, EKO Paleta Oucmanice středisko ekologické výchovy Pardubického kraje, Letohrad muzeum řemesel, hrad Litice, arboretum Žampach, vodní nádrž Pastviny, Kunvald expozice o založení a historii jednoty bratrské, Králíky Králické muzeum, Králický Sněžník, pramen řeky Moravy, Dolní Morava, klášter Hedeč, Vysoké Mýto, barokní areál Vraclav, Česká Třebová rotunda sv. Kateřiny, Kozlov rozhledna a chata Maxe Švabinského, Žamberk. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu v Ústí nad Orlicí Mgr. Hana Štusáková, V Zahradách 458, Brandýs nad Orlicí, tel , KRÁSA A KOUZLA MORAVSKÉHO KRASU Základna pro rodiny s dětmi Čtyřlůžkové pokoje v Domově mládeže při SPŠ Jedovnice. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Tajuplné putování Moravským krasem. Náročnější pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Jeskyně Punkevní plavba po ponorné říčce Punkvě. Jeskyně Sloupsko- -šošůvské, Balcarka, Výpustek a Kateřinská jeskyně. Propast Macocha, Rudice větrný mlýn, Holštejn hladomorna, zřícenina hradu, Křtiny poutní místo, kostnice a zvonohra, Františčina huť nejstarší huť ve střední Evropě, údolí Bílé vody rasovna, ponory a vývěry, Senetářov moderní kostel a muzeum perleti. Rekreace u rybníka Olšovce, táborák. Pro děti zvláštní program, pohádky a filmy z krasu, hry na hřišti. Pro dospělé filmy a odborné besedy s pracovníky CHKO Moravský kras. Cena: 3300 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, jízdné na zájezdech, všechny vstupy, organizační výdaje ZŠ Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, ZŠ U Zámečku 784, Jevíčko, tel , seznam.cz 27. MORAVSKÝ KRAS Čtyřlůžkové pokoje v Domově mládeže SPŠ Jedovnice. Jednotlivce nelze ubytovat samostatně. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Možnost návštěvy všech pěti přístupných jeskyní. Plavba na ponorné říčce Punkvě, propast Macocha, Rudice větrný mlýn, muzeum, lom v Seči, Holštejn hladomorna, zřícenina hradu, Křtiny poutní místo, kostnice, zvonohra, Sloup poutní místo, Josefovské údolí Býčí skála (významná archeologická lokalita), Františčina huť nejstarší huť ve střední Evropě, údolí Bílé vody Stará a Nová rasovna, Senetářov muzeum perleti a moderní kostel s křížovou cestou od M. Medka, lidová architektura, Jedovnice kostel, moderní oltář. Besedy s pracovníky CHKO Moravský kras. Táborák. Cena: 3300 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, vstup do Punkevních jeskyní, jízdné na zájezdech, organizační výdaje ZŠ Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, ZŠ U Zámečku 784, Jevíčko, tel , seznam.cz 28. PÁLAVA Dvou a třílůžkové pokoje v buňce se sociálním zařízením v DM při SPŠ dr. E. Beneše v Břeclavi, kuchyňka a společenská místnost na patře. Turistické trasy přes Pálavu a Valticko-lednický areál UNESCO, historické památky Velké Moravy (Mikulčice, Pohansko), prohlídka zámků Valtice, Mikulov, Lednice, Milotice. Celodenní výlet do Vídně a na Moravské pole (Znojmo) závisí na počtu přihlášených. Návštěva vinných sklípků s ochutnávkou vín. Cena: 4250 Kč pro člena ČMOS PŠ 4700 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny, průvodcovské služby VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 29. OLOMOUCKO Ve dvou a třílůžkových pokojích Domova mládeže při SZŠ a VOŠ zdravotnické E. Pöttinga v Olomouci. Dva pokoje tvoří buňku s vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka na patře, společenská místnost. Zavedená základna Exod, kde společně s námi navštívíte kulturní a historické památky Olomouce a blízkého okolí, a to nenáročnými procházkami. Čtyři autobusové zájezdy do okolí mimo jiné navštívíme: Kroměříž zahrady a zámek (přírodní a kulturní dědictví UNESCO), jeskyně Javoříčko, hrad Bouzov, muzeum tvarůžků v Lošticích, zámek Velké Losiny, Pradědova galerie U Halouzků, hrad Sovinec, Šternberk, zámek Náměšť na Hané, Čechy pod Kosířem. Cena: 4400 Kč pro člena ČMOS PŠ 4800 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny (včetně Olomouc Region Card) VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc Ing. Antonín Duda, VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: HOSTÝNSKÉ VRCHY TESÁK Základna vhodná pro děti od 10 let i pro seniory Čtyř až šestilůžkové pokoje chaty Slovan na Tesáku uprostřed lesů. Rodiny a partneři jsou ubytováni samostatně. Parkoviště aut u chaty, autobusová zastávka 7 minut chůze.

8 8 1. Pěší turistika, méně náročná, do 15 km, vhodná pro děti i důchodce: Hostýn (poutní místo), Hošťálková (sedlářství), Rusava (národopis), Chvalčov (vesnička SOS) a další. 2. Jeden autobusový zájezd: Valašské Meziříčí (gobelínka), Teplice nad Bečvou (lázně, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast), Helfštýn (zřícenina hradu). 3. Vlakem do Kroměříže (zámek a zahrady UNESCO) a do Holešova (barokní Černá kaple, židovské památky). Cena: 3900 Kč pro člena ČMOS PŠ 4200 Kč pro ostatní 3500 Kč pro děti do 15 let Za ubytování s polopenzí, jeden oběd na trase, přepravu zájezdovým autobusem a vlakem, všechny vstupy Gymnázium L. Jaroše, Holešov Mgr. Karel Zahradník, Nádražní 520, Bystřice pod Hostýnem, tel nebo , BŘECLAVSKEM a DOLNÍM RAKOUSKEM na kolech Domov mládeže při SOŠP E. Beneše v Břeclavi: buňky se dvěma pokoji 3+1 nebo 3+2 lůžka, sociální zařízení v každé buňce; k dispozici společenské místnosti s televizí, videem, DVD přehrávačem a HI-FI věž, další televize v hale (viz domov.spsbv.cz). Poznávání historických památek Lednicko-valtického areálu zapsaného v seznamu UNESCO Pohansko, Lednice (zámek, zámecký skleník, minaret, Janův hrad), Valtice (zámek), Reistna, Mikulov, Slovanské hradiště Mikulčice. Návštěva významných míst Dolního Rakouska okruh na kolech; autobusový zájezd do Vídně (v případě velmi nízké účasti náhradní program). Naplánovány cyklistické okruhy s různou obtížností a délkou okresem Břeclav i Dolním Rakouskem. Vše zabezpečeno zkušenými průvodci a cyklistickým doprovodem. Většina tras vede nenáročným rovinatým terénem se zpevněným povrchem. Jízdní kolo vlastní, nebo zajistíme zapůjčení kola v půjčovně. Aktuální informace na ww.exodbreclav.blog.cz. Do přihlášky uveďte, zda si přivezete vlastní kolo, nebo budete požadovat zapůjčení jízdního kola u nás. Cena: 3810 Kč pro člena ČMOS PŠ (vlastní kolo) 4230 Kč pro ostatní (vlastní kolo) Půjčovné za kolo (platí se na místě) dle místa zapůjčení: TIC Břeclav 1200 Kč za celý turnus, kvalitnější, dobře vybavená kola; Domov mládeže 680 Kč za celý turnus. Za ubytování, polopenzi, 1x denně vstupné do navštívených objektů v České republice, průvodci a pojištění i do zahraničí (úrazové připojištění včetně pojištění odpovědnosti). v Břeclavi Zdeněk Sladký, Domov mládeže, Bří Mrštíků 4, Břeclav, tel , fax , seznam.cz 32. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem I Základna pro rodiče s dětmi a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem) dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Barborky, Ovčárny, Pradědu, Petrových kamenů a Švýcárny s možností nenáročné turistiky, exkurzí (horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně), návštěvy lázní Karlova Studánka (krytý bazén, wellness). Turistika je přizpůsobena dětským účastníkům trasy střední a krátké. Možnost prodloužení pro turisticky zaměřené účastníky. Pro děti je navíc připraven večerní program hry a soutěže. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3450 Kč pro ostatní 2700 Kč/3000 Kč pro děti do 10 let Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 33. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem II Základna pro zdatné i méně zdatné turisty všech věkových kategorií a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem) dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Turistický pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Barborky, Ovčárny, Pradědu, Petrových kamenů a Švýcárny s exkurzí (horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně), s návštěvou lázní Karlova Studánka (krytý bazén, wellness). Pro náročnější turisty je možné prodloužit trasy po jesenických hřebenech (Červenohorské sedlo, Keprník, Skřítek) a do dolin (údolí Střední Opavy, Karlov). Program i délka tras budou přizpůsobeny zdatnosti a zájmu účastníků. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3450 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 34. VRBNO POD PRADĚDEM JESENÍKY Hotel Koliba v dvoulůžkových pokojích (i s přistýlkou) a vlastním sociálním zařízením ve Vrbnu pod Pradědem. Poznávání přírodních krás Hrubého Jeseníku a současného Bruntálska. Karlova Studánka, Praděd, vodopády řeky Opavy, Velký Děd, bruntálské sopky, nejkrásnější město Jeseníků Vrbno pod Pradědem, sklárna a chov koní Svatá Hora, zámek v Bruntále, muzeum v Rýmařově, kaple V Lipkách, Pradědova galerie Jiříkov, hrad Sovinec, Ruda, Řešovské vodopády. Exkurze Slezská Harta, břidlicový lom, moravskoslezské muzeum v Opavě, arboretum Nový Dvůr, Rejvíz, Mechové jezírko, Lázně Jeseník, Zlatorudné mlýny, kostel Zlaté Hory a další. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné autobusu dle programu v Bruntále Ing. Jan Beran, Jesenická 226, Vrbno pod Pradědem, tel , KRNOV A OKOLÍ Domov mládeže SŠAMP v Kr-

9 9 nově dvou a třílůžkové pokoje, k dispozici kuchyňka (lednice, varná konvice), klubovna s televizí, parkování ve dvoře domova mládeže. Krnov poznávání historie a současnosti. Rozhledna Cvilín, Úvalno. Evropská rarita přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, návštěva Velkých Losin. Lázně Jeseník, jeskyně Pomezí, přírodní rezervace Rejvíz. Zámek v Bruntále, výjezd na Ovčárnu, individuální výšlap na Praděd, Karlova Studánka. Arboretum Nový Dvůr, město Opava. Zámek v Linhartovicích. Výjezd do Polska město Prudnik nová věž, Nysa prohlídka, hradby ve městě Paczkow. Program aktuálně doplňován. Cena: 4450 Kč pro člena ČMOS PŠ 4900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a obědové balíčky, dopravu autobusem na výletech, organizační výdaje, poplatky ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117 D, Krnov, tel , nebo mobil: SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA V LUHAČOVICÍCH Hotel U Havlíčka v centru Luhačovic, v případě nedostačující kapacity hotelu další v jeho těsné blízkosti a stejné úrovně. V obou převážně dvoulůžkové pokoje s vlastním samostatným sociálním zařízením. Odpočinkový, relaxační a léčebný pobyt, umožněný dodržováním doporučeného pitného režimu vod z minerálních pramenů a pravidelnými procházkami po lázeňských okruzích. K pohodě přispívá také účast na společenských, kulturních a zábavných akcích nabízených v té době v Luhačovicích. Ale také poznávání okolí dle osobního zájmu s možností navštívit Zlín, ZOO Lešná, Vizovice, Uherský Brod, Bojkovice. Navíc je možné využít týdenního pobytu v lázních k soukromému čerpání lázeňských léčebných a rehabilitačních procedur, a to jejich zakoupením, nebo jejich předepsáním osobním lékařem. Pak jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Cena: 3950 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za 7 noclehů, večeří a snídaní, celopobytový místní lázeňský poplatek, jednu společnou cestu autobusem ZŠ Jedovnice Ivo Máčel, Hybešova 654, Jedovnice, tel , mobil: , SEZNAM ZÁKLADEN SLOVENSKO 37. VEĽKÝ MEDER a) b) Ve dvou a třílůžkových pokojích v hotelu THERMAL VAR- GA. Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, fénem, osuškami, televizí, trezorkem, balkonem. Hotel se nachází pět minut od areálu. P Ř IHLÁŠKA do základny od do jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem) rodné číslo (pro pojištění) trvalé bydliště psč tel adresa pro korespondenci ( ) tel číslo občanského průkazu Obraťte a vyplňte i druhou stranu přihlášky.

10 10 Veľký Meder (bývalé Čalovo) poznání historie a současnosti. Vlastivědný dům, blízké okolí. Přístaviště Šturovo plavba po Dunaji. Výjezd do Maďarska katedrála v Ostřihomi, Györ bazilika a historická část, klášter Pannonhalma s průvodcem. Při cestě zpět zastávka na vodním díle Gabčíkovo, v Bratislavě prohlídka Starého Města. V obou termínech možnost využití termálního koupaliště ve svém volném čase. Cena: 1. turnus: 6550 Kč 2. turnus: 4950 Kč pro člena ČMOS PŠ SEZNA 1. turnus: 7200 Kč 2. turnus: 5450 Kč pro ostatní Za ubytování SEZNA s velmi dobrou polopenzí, dopravu na výletech, 2x vstupné, městský poplatek a organizační výdaje. Za přípatek 250 Kč/os. je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny na trase Krnov Olomouc Brno Veľký Meder a zpět. ZŠ Dvořákův okruh, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117/D, Krnov, tel , nebo mobil: VYSOKÉ TATRY klasicky V penzionu Partizán v Horním Smokovci v jedno až třílůžkových pokojích, sociální zařízení na patře. Penzion je útulný, velmi hezky vybavený, má vynikající polohu pro výlety i v dosahu TEŽ. Formou celodenních výletů poznávání oblasti Vysokých Tater od Štrbského plesa po Lysou Poľanu. Na programu doliny, chaty, plesa i přechody. Trasy budou voleny podle počasí a aktuální situace v oblasti Tater. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4500 Kč pro ostatní Za ubytování, velmi kvalitní polopenzi v restauraci a pojištění (včetně úrazu a léčebných výloh). Cena je stanovena s ohledem na kurz eura (aktuálně v kurzu 28 Kč/EUR) při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. domů po 19. hodině , mobil: , NEJKRÁSNĚJŠÍ ROKLINY SLOVENSKÉHO RÁJE Ve Spišských Tomášovcích v ubytovacím zařízení Hornád, ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím. Pokoje jsou velmi hezky vybaveny. Dostupnost a poloha ubytování je velmi dobrá i s ohledem na plánované výlety. Formou celodenních výletů poznání všech roklin severní strany Slovenského ráje, dále výlet do Spišské Nové Vsi, Levoči, na Spišský hrad a další. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Cena je stanovena s ohledem na kurz eura (aktuálně v kurzu 28 Kč/EUR) při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. po 19. hodině , mobil: , členem ČMOS PŠ ANO / NE Výbor ZOOS (případně OROS) potvrzuje, že žadatel je a) členem ČMOS pracovníků školství b) členem OZPŠaV* razítko odborové organizace ÚČASTNÍKOVI POSKYTNE ZAMĚSTNAVATEL PŘÍSPĚVEK Z FKSP ANO / NE Přesná adresa plátce faktury, IČ a bankovní spojení V dne podpis účastníka * Nehodící se škrtněte

11 MALÁ FATRA chata na Grúni Horská dřevěná chata dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje (palandy) s teplou vodou (umyvadlo), centrální sprchy a WC, restaurace. Kriváňská část Malé Fatry, Vrátna dolina, Terchová, Diery, Rozsutce, Kriváň, Zbojnický chodník. Trasy určeny pro středně zdatné turisty. Letos zařazen i dvouhodinový wellness program pro regeneraci. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a pojištění a pojištění pro zásah horské služby (konečná cena může být upravena v závislosti na aktuálním kurzu CZK vůči EUR). Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Jana Urbancová, Kopanská 40/6, Praha 5 Holyně, mobil: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝHLEDOVÉ BODY LIPTOVA V penzionu Boca ve Vyšné Boci, dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, účelně vybavených, v příjemném prostředí. Formou celodenních výletů poznávání oblasti Liptova: Chopok (nová lanovka), Ďumbier, Kriváň, Bystrá, Poludnica, Liptovský Ján, Prosiecka, Kvačianska dolina, Baranec. Cena: 4500 Kč pro člena ČMOS PŠ 5000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, každý den autokar na trasy a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Kalkulace je dle kurzu 28 Kč za EUR. při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. po 19. hodině , mobil: , NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝHLEDOVÉ BODY ORAVY A POLSKÝCH TATER V Domově mládeže při SOTŠ v Tvrdošíně ve dvou a třílůžkových pokojích (buňkový systém), sociální zařízení společné vždy pro dva pokoje. Místo je ideální pro výlety do Polských Tater i po Oravě. Formou celodenních výletů s využitím autokaru poznání toho nejlepšího v oblasti Polských Tater a Oravy Lúčna, Rusinowa polana, Zakopane, Gubalowka, Glodowka, oblast Oravice, Pilsko, Babí hora, Oravský hrad, Roháče. Cena: 3700 Kč pro člena ČMOS PŠ 4100 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi (na trasy balíčky i čaj), každý den na trasu k dispozici autokar a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Kalkulace ceny dle kurzu 28 Kč za EUR. při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. po 19. hodině , mobil: , VYSOKÉ TATRY PIENINY Základna pro rodiny s dětmi od 8 let Kežmarok domov mládeže (dvou a třílůžkové pokoje s umyvadlem, WC a sprchy na chodbě v patře). Turistika ve třech národních parcích Slovenska: cestou Velká Fatra (Malino, Vlkolinec památka UNESCO). Tatranský národní park (Štrbské pleso, Chata pod Soliskom, Predné Solisko, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Hrebienok, Skalnaté pleso, lanovkou na Lomnické sedlo (2200 metrů n. m.) Velké Biele pleso (1615 metrů n. m.), dolina Zeleného plesa. Belianské Tatry (Predné Meďodoly), Pieniny (Červený Kláštor, plavba na pltích po Dunajci, Haligovské skály). Městské památkové rezervace Kežmarok a Levoča, Spišský hrad (památka UNESCO). Koupání v termálních bazénech ve Vrbově. Cena: 4200 Kč pro člena ČMOS PŠ 4600 Kč pro ostatní Za ubytování s polopenzí, veškerou dopravu autobusem (možnost nástupu v Olomouci, denně autobus na celodenní výlety), průvodce, organizační výdaje Cena se může změnit, je závislá na aktuálním kurzu eura. v Jeseníku Mgr. Danuše Kubová, Na Sídlišti 818, Zlaté Hory, tel , centrum.cz 44. VYSOKÉ TATRY TATRANSKÁ LESNÁ Základna pro zdatné i rekreační turisty (seniory i děti) a) b) V klidném prostředí penzionu ERIKA v Tatranské Lesné, dvou až čtyřlůžkové pokoje s umyvadlem s teplou vodou, sprchy a WC na patře, nebo dvou a třílůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a televizí za příplatek 1600 Kč na osobu a pobyt. V přihlášce uveďte typ pokoje. 1. turnus: vhodný pro důchodce i děti od 10 let. Poznávání Vysokých Tater formou celodenních výletů Doliny: Mlynická, Mengušovská, Malá Studená. Belianská jeskyně, termální koupaliště Vrbov. Chaty: Téryho, Zamkovského, Brnčálka. Plesa: Štrbské, Zelené. 2. turnus: a) celodenní túry pro náročné turisty: Bystré sedlo, Rysy, Priečné sedlo, Orlí stezka v Polsku, Prielom (užijete si řetězy). b) pro rekreační turisty: Batizovské pleso, chata pod Rysmi, Velká Studená dolina Rybiego potoka v Polsku, Zadné a Predné Meďodoly, Vrbov, Kežmarok. Cena: 4550 Kč pro člena ČMOS PŠ 4990 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (vždy výběr ze tří až čtyř jídel), průvodce na trasách, organizační výdaje a pojištění, včetně pojištění při zásahu horské služby. ZŠ Frymburk Marie Chmelařová, Frymburk 15, mobil: , seznam.cz

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 je nositelem grantového projektu CZ.1.07/1.3.41/ Aplikace koučinku na škole, který je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Tento projekt umožní lépe využít potenciál žáků. Smyslem je kvalitní příprava mladého člověka pro život formou individuálního přístupu. V koučování žáka ve školní praxi lze spatřovat progresivní, moderní přístup ve Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Aplikace koučinku na škole vzdělávání, který bude významným příspěvkem pro rozvoj odborných znalostí, dovedností a morálně volních vlastností. Cíle projektu: Rozvíjení pedagogických schopností učitelů Posílení efektivity vzdělávání Zavádění moderních metod (školení koučinku) do školní výchovné a vzdělávací praxe Podpora individuálního přístupu učitelů k žákům Podpora rozvoje osobnosti žáka Vypracování metodiky koučinku Projekt se zaměřuje na vyšší úroveň práce se žáky díky individuálnímu přístupu ke každému jedinci. V rámci koučování žáků pedagogové na pravidelných školeních, seminářích probírají s žákem samostatně zadaný dlouhodobý úkol (projekt). Žáci se učí pracovat individuálně tvůrčím způsobem s vědomostí svých silných a slabších stránek. Vyškolení pedagogové vedou žáka tak, aby v rámci svých možností dosahoval co nejlepších výsledků ve studiu a následně i v jeho dalším působení. Projekt je značným příspěvkem pro dosahování kvalitní práce školy. Projekt je realizován v období od do Bližší informace naleznete na: a Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , TÝDENÍK Číslo 5 5. února 2014 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1280 Kč, elektronické verze 890 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Pre členov OZ PŠaV na Slovensku a ich nezaopatrené deti platia ceny

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor Úvodem Věříme, že si z naší bohaté nabídky táborů a soustředění vyberete a že s námi aktivně strávený čas o letních prázdninách vás uspokojí a přinese vám zážitky a vzpomínky na celý život. Naše tábory

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Rafting a vodácké zájezdy aneb rande s živlem

Rafting a vodácké zájezdy aneb rande s živlem 2místné čluny [RAKOUSKO] Pohodová Salza Pohodové prodloužené víkendy s raftováním na jedné z nejkrásnějších řek Rakouska na Salze. Vápencové soutěsky, tyrkysová, nádherně průzračná voda a překrásné peřeje,

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 9/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Dobrá rada nad zlato - str. 2 Nový rybářský revír - str. 5 Zemřel

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více