Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol"

Transkript

1 TÝDENÍK 5 5. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2014 Již po šedesáté prvé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a exkurzní základny EXOD. Na jejich zájemce čekají nejkrásnější místa i nové zážitky. Tak neváhejte a vybírejte včas. Krátce února Pro žáky základních, středních a vyšších odborných škol okresů Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseník začaly jarní prázdniny. 4. února Od roku 2000 si na popud Mezinárodní unie boje proti rakovině připomínáme tento den jako Světový den boje proti rakovině. 6. února V Liberci v IQ parku proběhne další regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol Otázku, jaký bude ten letošní rok, už máme zčásti zodpovězenou. Premiéra konečně máme, nového ministra školství také. Letos na nás čekají tři sady volebních lístků, jejichž prostřednictvím rozhodneme o poslancích Evropského parlamentu, o členech místních zastupitelstev a o třetině nových senátorů. Rok 2014 je významný z pohledu řady výročí, která bývají důvodem k zamyšlení i vděčným námětem slohových prací či maturitních testů. Víte, že například letos uběhlo 30 let od první úspěšné transplantace srdce v pražském IKEM? Nebo že televize Nova oslaví své 20. narozeniny jakožto první celoplošná soukromá televize ve východní Evropě? Nebo že metrem v Praze jezdíme už 40 let? Hned několik výročí se váže ke dvěma světovým válkám. 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, a tak před 100 lety začala první světová válka. 15. března si připomeneme 75 let od okupace českých zemí nacistickým Německem. Patnáct let uplyne od vstupu České republiky do NATO a deset od vstupu České republiky do Evropské unie. 17. listopadu vyvrcholí oslavy 25 let od pádu komunistického režimu. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Zajímavá jsou i některá výročí spojená s osobnostmi našich dějin. Před 25 lety byla svatořečena Anežka Česká, před 260 lety postavil Prokop Diviš první bleskosvod a před 55 lety obdržel Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu za objev metody polarografické analýzy. V lednu uplynulo 45 let od smrti Jana Palacha. Poslední výročí si asi bude připomínat málokdo, přesto svým významem možná předčí všechny ostatní. V prosinci totiž uplyne 240 let od schválení prvního Školního řádu, který zavedl povinnou školní docházku v českých a rakouských zemích pro děti od Zkušenost nás učí, že lidé se ze zkušenosti nikdy nepoučí. George Bernard Shaw šesti do dvanácti let. Možná by tohoto výročí mohla využít naše nová politická reprezentace a konečně vytvořit pro učitele a ostatní pracovníky škol takové podmínky, které zkvalitní jejich práci a umožní skutečný rozvoj vzdělanosti v naší zemi. Karla TONDLOVÁ

2 2 61. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům. Na doplnění kapacity akce lze přijmout přihlášku i od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS pracovníků školství, přednostně od pedagogických pracovníků a pracovníků školství. P Ř E Č T Ě TE POZORNĚ P Ř IHLÁŠKA K ÚČČ ASTI 1. Použijte pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) samostatný formulář přihlášky z tohoto čísla. 2. Vyplněnou přihlášku předložte výboru vlastní organizace ČMOS pracovníků školství (případně OROS), který razítkem a podpisem stvrdí, že jste členem ČMOS pracovníků školství (jeho rodinným příslušníkem, v případě slevy požadované studentem (15-26 let) nutno předložit potvrzení školy o studiu). Obdobně u členů OZPŠaV. 3. Neopomeňte na přihlášce uvést údaj o případném poskytnutí příspěvku z FKSP a adresu plátce faktury. 4. Potvrzenou přihlášku zašlete na adresu, která je uvedena u každé základny. Nezapomeňte přiložit 2 ofrankované obálky se svou adresou, v případě elektronické komunikace není nutno obálky zasílat. 5. Dodržte termín pro zaslání potvrzenky nebo prohlášení o zaplacení účastnického poplatku. Jestliže se tak nestane, má organizátor právo bez urgence obsadit vaše místo náhradníkem. CENA POUKAZU U Účastníkům, kteří jsou členy ČMOS pracovníků školství, a jejich nezaopatřeným dětem organizátor poskytuje slevu ve výši procent. Obdobně postupují organizátoři u členů Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku (dále jen OZPŠaV) a jejich nezaopatřených dětí. STORNO O PODMÍNKY Při odhlášení nebo neúčasti je zájemce povinen uhradit organizátorovi veškeré prokazatelně vzniklé náklady. FINANČ N Č NÍ PŘŘ ÍSPĚ Ě VEK Výbory ZOOS mohou poskytovat příspěvek až do plné výše účastnického poplatku z prostředků ZOOS. O poskytnutí příspěvku z FKSP rozhoduje zaměstnavatel v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Souběh příspěvků ze ZOOS a FKSP je možný. ZÁJEMCŮ Ů M A ÚČ Č ASTNÍKŮ Ů M Dodržujte ve vlastním zájmu pokyny, které vám sdělí organizátor po přijetí přihlášky. V nejkratším možném termínu oznamte vedoucímu své rozhodnutí, že dále nemáte o základnu zájem. Pečlivě prostudujte, jaké služby jsou zahrnuty v ceně základny a jaké jsou stornovací podmínky. U základen pro rodiče s dětmi je pro děti zajištěn vhodný program. Před ukončením základny při jejím hodnocení máte právo na informaci o předběžném vyúčtování akce. V E D O U C Í M A O R G A N I Z Á T O R Ů M VEDOUCÍM A ORGANIZÁTORŮ M 1. Prvních 14 dní po zveřejnění seznamu základen zařazujte do základny pouze členy obou odborových svazů školství a jejich rodinné příslušníky. Ostatní zájemce zařaďte až po uplynutí této doby. 2. Do 20. března 2014 oznamte na ČMOS pracovníků školství (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, PSČ , Mgr. E. Šašková, tel , nebo fax , základny, které nejsou dosud plně obsazeny, a požádejte o jejich nové zveřejnění. 3. Neprodleně sdělte i rozhodnutí základnu stornovat. 4. Nabídka LAST MINUTE bude zveřejněna pouze na webových stránkách svazu v červnu Komise EXOD ČMOS pracovníků školství přeje účastníkům všech základen příjemný pobyt a nezapomenutelné zážitky. SEZNAM ZÁKLADEN 1. PRAHA KULTURNÍ I TURISTICKÁ 20 let Exodu Praha Ve třílůžkových pokojích internátu Speciální základní školy pro sluchově postiženou mládež v Praze 5, v blízkosti stanice metra Radlická (manželské páry lze ubytovat i samostatně do vyčerpání kapacity). Základna zaměřená na poznávání a návštěvu historických a kulturních památek Prahy. Klasickou projížďku lodí po Pražských Benátkách doplníme procházkou v palácových zahradách Malé Strany, po Karlově, dále náměstí Jiřího z Poděbrad (Plečnikův kostel) a televizní věž na Žižkově. V centru města si projdeme průchody a pasáže. Výletem (vlakem) do Nelahozevsi (A. Dvořák, zámek) obnovíme tradici celodenních výletů mimo Prahu. Cena: 4410 Kč pro člena ČMOS PŠ 4900 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v různých restauračních a stravovacích zařízeních), jeden slavnostní oběd, jeden placený vstup a projížďku lodí (ostatní vstupy nejsou zahrnuty v ceně) Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3

3 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5-Košíře. Další informace a dotazy též na seznam.cz a chytry.cz 2. JARO, DIVADLA A PRAHA Ve dvoulůžkových pokojích (2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. 13. ročník základny je orientován na návštěvu divadelních představení. Nahlédneme i do zákulisí Divadla Na Fidlovačce. Velikonoční tématika je spojena s folklorem v okolí Prahy. Návštěva muzeí, památek, stavebních děl (kostel sv. Václava), ale i odkazy velikánů Hlávkova kolej, výstavy, které budou k dispozici v tomto období. Cena: 4050 Kč pro člena ČMOS PŠ 4550 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v různých restauračních a stravovacích zařízeních), jeden slavnostní oběd, jeden placený vstup (další vstupy již nejsou zahrnuty v ceně) V ceně je započítána záloha ve výši 1200 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována účastníkům při předání vstupenek. Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Nutné odeslat nejpozději do 1. března 2014, aby mohly být bez problémů zajištěny vstupenky do divadel. Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře. Další informace a dotazy a chytry.cz 3. KULTURA V PODZIMNÍ PRAZE Ve dvoulůžkových pokojích (2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Divadelní základnu zpestříme polodenními vycházkami nejen v historické části podzimní Prahy, ale také návštěvou muzeí a galerií (Obecní dům, Staroměstská radnice od půdy po sklep, Troja zámek, Vyšehrad, Pražský hrad a další). Cena: 4750 Kč pro člena ČMOS PŠ 5200 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v různých restauračních a stravovacích zařízeních), jeden slavnostní oběd, jeden placený vstup do muzea, nebo galerie V ceně je započítána záloha ve výši 1500 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována účastníkům při předání vstupenek. Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5-Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto kontaktní adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5-Košíře. Další informace a dotazy též na seznam.cz a chytry.cz 4. SKVOSTY STARÉ PRAHY Vysokoškolská kolej ve středu města, dvou až čtyřlůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě. Královskou cestou za nejkrásnějšími skvosty staré Prahy. Historické centrum města, Strahovský klášter, Židovské město. Program lze po dohodě s účastníky upravit. Cena: 4800 Kč pro člena ČMOS PŠ 5300 Kč pro ostatní Za ubytování, obědy a večeře, průvodce, částečně vstupy, administrativní výdaje Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Dagmar Zderadičková, Počernická 86, Praha 10, mobil: Přihlášky je nutné vzhledem k omezené kapacitě ubytování poslat nejpozději do 15. dubna POSÁZAVÍ A PODBLANICKO Internát ISŠT Černoleská 1997 v Benešově dvou a třílůžkové pokoje (možno i čtyřlůžkové) dle potřeb rodin, buňky se společným sociálním zařízením, stravování jídelna ISŠT. Benešov, Konopiště (zámek a zámecký areál), Blaník, Louňovice, Kondrac, Vlašim, Vrchotovy Janovice (Sidonie Nádherná), Vojenské historické muzeum Lešany, zámek Jablonná nad Vltavou, Týnec nad Sázavou (rotunda a muzeum), Hrusice (J. Lada), Český Šternberk, zámek Komorní Hrádek (školící a vzdělávací středisko MO). Cena: 3000 Kč pro člena ČMOS PŠ 3300 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, některé vstupy, dopravu autobusem během základny, organizační výdaje Střední Čechy-západ v Berouně Mgr. Anežka Kopecká, Nová Pražská 2143, Benešov, mobil: (jen středa) 6. HRADY A ZÁMKY V OKOLÍ HOŘOVIC Hotel Zelený strom v Hořovicích, na každém pokoji WC, sprcha, televize a WiFi. Hosté mohou využít zdarma uzavřené hotelové parkoviště. Jednotlivce lze ubytovat jen za příplatek.

4 4 Za poznáním hradů a zámků v okolí Hořovic. Čtyři autobusové zájezdy do okolí. Hrady Točník, Žebrák, Karlštejn (kaple sv. Kříže), zámky Hořovice, Zbiroh, Dobříš, funkční hamr v Dobřívi, Neumětely hrob Šemíka, Komárov muzeum umělecké litiny, hornický kostelík v Mrtníku, Strž muzeum K. Čapka. Beseda s kastelány hradu Točník a zámku Hořovice, beseda o básnících Václavu Hraběti a Ivanu Slavíkovi. Cena: 4080 Kč pro člena ČMOS PŠ 4440 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (snídaně formou švédských stolů), dopravu busem, organizační výdaje ZŠ Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, ZŠ U Zámečku 784, Jevíčko, tel Základna ČESKÉ BUDĚJOVICE JIŽNÍ ČECHY není v roce 2014 z technických důvodů realizována. Již v roce 2015 však pokračujeme. J. Dolek 7. PÍSEK Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku (dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou). K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Písek město a okolí, Zvíkov, Orlík, Vodňany, Lomec, Husinec, Prachatice, Kratochvíle, Příbram Svatá Hora, Sušice, Rabí, Šumava Povydří, Kašperské Hory, atd. Zájezdy autobusem s možností kratších vycházek nenáročným terénem v některých dnech. Kdo nepůjde pěšky, dojede vše autobusem. Cena: 5000 Kč pro člena ČMOS PŠ 5500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a dva obědy, jízdné (5 celodenních autobusových zájezdů) v Písku Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: PÍSECKO Základna pro rekreační pěší turisty Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku, dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou. K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Poznávání přírodních a historických krás a zajímavostí Písecka formou rekreačně pojatých pěších výletů v mírně zvlněné krajině v okolí Písku. Trasy kolem 10 km denně, delší či kratší varianty po dohodě s účastníky. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi v Písku Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: VLTAVA po vodě z Vyššího Brodu do Boršova Základna pro začínající i zkušené vodáky všech věkových kategorií Vodácké tábořiště kemp Vltava na říčním km 294,5 mezi Rožmberkem a Českým Krumlovem ve čtyřlůžkových chatkách. Možnost stravování. V kempu je k dispozici moderní WC a sprchy s teplou vodou, restaurace, hřiště. Splutí řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova na nafukovacích dvoumístných kánoích typu Pálava. Trasa Vyšší Brod Rožmberk Český Krumlov Zlatá Koruna Boršov. Prohlídka Českého Krumlova, podle podmínek počasí možnost návštěvy kulturních památek (vstupné není v ceně): klášter Vyšší Brod, hrad Rožmberk, klášter Zlatá Koruna, zřícenina hradu Dívčí kámen. Splouvání řeky nalehko, tj. bez bagáže po celou dobu je k dispozici doprovodný autobus. Cena: 2430 Kč pro člena ČMOS PŠ 2700 Kč pro ostatní (pro děti lze sjednat přiměřenou slevu) Za ubytování, autobus, zapůjčení vodáckého vybavení (lodě, pádla, vesty, pumpy), instruktorské a průvodcovské služby Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz (vedoucí EZ: RNDr. Pavel Boucník, Kleštínek 15, Brno, ČESKÝ KRUMLOV A ŠUMAVA Pouze třílůžkové pokoje v DM při Gymnáziu v Českém Krumlově s výhledem na zámek (za dvoulůžkový pokoj příplatek 300 Kč za osobu a pobyt). Vždy 3 pokoje mají společnou kuchyňku s lednicí, rychlovarnou konvicí a sporákem, WC a sprchu. Snídaně si zajišťují účastníci sami. Poznávání kulturních a přírodních zajímavostí Českokrumlovska (město Český Krumlov zámek a muzea, i letos večerní toulky městem, zřícenina Vítkův kámen, stezka v korunách stromů na Lipně, pěší turistika jižní části Šumavy Medvědí stezka, hora Kleť (hvězdárna), města Třeboň a Nové Hrady. Cena: 3950 Kč pro člena ČMOS PŠ 4450 Kč pro ostatní Za ubytování, večeři v restauraci, 3x autobus po trase, průvodce městem a po trasách, organizační náklady ZŠ Frymburk Marie Chmelařová, Frymburk 15, tel , ŠUMAVA BAVORSKÝ LES Základna pro turisty Domov mládeže VOŠ a SPgŠ Prachatice, v buňkách tvořených dvěma pokoji (2 a 3 lůžka) se sociálním zařízením. K dispozici jídelna, klubovny, televize, video, hřiště a možnost zapůjčení sportovního náčiní. Šumava z české a německé strany, autobusem, vlakem a pěšky; Velký Javor, Luzný, Modrava Březník, Medvědí stezka, Vydra a další. Cena: 4300 Kč pro člena ČMOS PŠ 4850 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování, dopravu MŠ, Česká 674, Prachatice Stanislava Satorová, DM VOŠ a SPgŠ Zahradní 101, Prachatice, mobil: , DOMAŽLICE CHODSKO Ve dvou a třílůžkových pokojích DM VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích, společná sociální zařízení, sprchy, kuchyňka. Pěší turistika doplněná vlastní autobusovou dopravou. Trasy do 15 km (možno krátit) po Chodsku, Českém lese, Kdyňsku, SRN. Chodský folklor, kulturní památky, lidová výroba. Program vhodný i pro rodiny s dětmi od 10 let.

5 5 Cena: 3400 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, autobusovou dopravu Gymnázium J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice Mgr. Marie Johánková, Bořice 13, Domažlice, CHEB A OKOLÍ Domov mládeže při ISŠ v Chebu, dvou a čtyřlůžkové pokoje tvoří buňku s vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka a společenská místnost na patře. Historické památky Cheb, Loket, zámek Bečov (relikviář sv. Maura) a klášter Teplá, lázně Františkovy, Mariánské, Karlovy Vary, Kynžvart, přírodní rezervace Kladská, SOOS, motýlí farma. Výjezdy do SRN Waldsassen, Kappel, Bamberg, Bayreuth. Cena: 4300 Kč pro člena ČMOS PŠ 4750 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny, průvodcovské služby Za příplatek Kč/os. (dle místa nástupu) je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny po trase Olomouc Brno Praha Cheb a zpět. VOŠ a SPŠE Božetěchova, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 14. SEVERNÍ PLZEŇSKO Dvoulůžkové pokoje v buňkách s vlastním sociálním zařízením. Poznávání přírodních, kulturních a historických památek regionu. Horní Bříza keramické muzeum, pivovar Plzeň včetně muzea, klášter Plasy, Manětín, Žlutice, Mariánská Týnice, Kožlany. Program je doplněn o zájezd do Mariánských Lázní a kláštera Teplá. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu během pobytu, částečně vstupné ZŠ Dolní Bělá Mgr. Jiřina Karlovcová, Dolní Bělá 172, Dolní Bělá, tel , Podzimní PLZEŇ Evropské město kultury Hotel Bayer v Borské ulici poblíž centra ve dvou a třílůžkových pokojích s příslušenstvím. Snídaně formou švédského stolu, večeře s výběrem ze dvou jídel. Památková rezervace v západočeské metropoli, interaktivní muzeum Techmánia, exkurze do pivovaru Prazdroj, historické podzemí, návštěva Českého rozhlasu Plzeň, Muzeum loutek, tři divadelní představení případně koncert. Cena: 4300 Kč pro člena ČMOS PŠ 4800 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby, organizační výdaje V ceně je započtena záloha 1000 Kč na vstupenky na divadelní představení, která bude zúčtována při zahájení základny. ZŠ Jedovnice Mgr. Jana Klobouková, V Kamení 21, Plzeň Slovany, tel , mobil: , ČESKOLIPSKO MÁCHŮV KRAJ Domov mládeže v České Lípě, dvou a třílůžkové pokoje, společné sociální zařízení na chodbě. Turisticko-rekreační pobyt zaměřený na poznávání oblasti Českolipska historické zajímavosti, romantická údolí, zajímavé výhledy, bývalý vojenský prostor Ralsko a jeho využití, severní část CHKO Kokořínsko. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 3950 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné, zájezdy, některé vstupy ZŠ Kamenický Šenov Anna Machová, Kozákova 243, Česká Lípa, mobil: a večer tel , KOKOŘÍNSKO Dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje, společné sociální zařízení na Domově mládeže při Střední škole filmové v obci Kanina. Turisticko-rekreační pobyt zaměřený na poznávání CHKO Kokořínsko, pěší vycházky s využitím místní dopravy při přepravě, zájezdy, degustace mělnického vína. Cena: 3000 Kč pro člena ČMOS PŠ 3350 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné, zájezdy, degustaci, některé vstupy ZŠ Kamenický Šenov Anna Machová, Kozákova 243, Česká Lípa, mobil: a večer tel , NOVOBORSKO PŘÍRODNÍ KRÁSY LUŽICKÝCH HOR Pěší turistika vhodná pro každého V Novém Boru, nově zrekonstruované pokoje domova mládeže v blízkosti autobusového i vlakového nádraží. Vždy dva pokoje tvoří společně buňku se sociálním zařízením. Vrcholy, vyhlídky a romantická údolí Lužických hor, největší skalní hrad Sloup v Čechách. Klíč brána Lužických hor, Luž, rozhledna Jedlová, Var-

6 6 hany, Zlatý vrch, Havraní skály, Kyjovské údolí, Dutý kámen, přehrada Naděje, zámek Lemberk, Zdislavina studánka, Jablonné, sklářské muzeum a exkurze ve sklárně. Denně km, vždy možno zkrácení trasy. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní 3100 Kč dítě do 10 let Za ubytování, polopenzi, exkurzi ve sklárně, 2x přednášku, 2x autobusový výlet, částečně vstupy Organizátor: KR ČMOS PŠ Liberecký kraj se sídlem v Hrádku nad Nisou Hana Macelová, Wolkerova 551, Nový Bor, tel , nebo , ČESKO SASKÉ ŠVÝCARSKO Základna pro rodiče s dětmi Ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím v DM VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně 1, Čs. armády 10. Středně náročná turistika v oblasti Česko-saského Švýcarska. Prohlídka okresního města, možnost koupání v termálním koupališti, výjezdy do Saska a Drážďan. Cena: 4400 Kč pro člena ČMOS PŠ 4900 Kč pro ostatní Děti do 6 let cena snížena o 300 Kč Za ubytování, polopenzi, vstupné v ČR, jízdné autobusy na připravované trasy v Děčíně Mgr. Milena Eliášová, OROS PŠ, VOŠ a SPŠ stavební, Čs. armády 10, Děčín, mobil: , ČESKÝ RÁJ, TURNOV Domov mládeže při SZŠ ul. 28. října v Turnově dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, k dispozici jsou společenské místnosti s TV, DVD a připojením na internet (WiFi), sportoviště. Turistika Český ráj jako evropský geopark. Trosky, Kozákov, Malá Skála, Hrubá Skála, Valdštejn, Hlavatice, Kopanina, Dlaskův statek, Frýdštejn, Riegerova stezka. Cena: 3400 Kč pro člena ČMOS PŠ 3700 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, 3x zájezd autobusem ZŠ Žižkova 518, Turnov PaedDr. Jaroslav Šonský, Kosmonautů 1421, Turnov, tel , mobil: centrum.cz 21. ČESKÝ RÁJ, TURNOV také na kole Nová základna V příjemném prostředí zrekonstruovaného hotelu Králíček ve dvou a třílůžkových pokojích a apartmánech 2+2 lůžka, vše s vlastním sociálním zařízením v klidné lokalitě 5 km od Turnova. Turistika a cykloturistika. Nová základna chce nabídnout vedle již tradičních pěších výletů nově i možnost spojit návštěvu známých míst s nenáročnými cyklistickými trasami v Českém ráji a jeho nejbližším okolí. Podmínkou je vlastní jízdní kolo (optimálně trekové nebo horské). Navštívíme Turnov, Malou Skálu, Frýdštejn, Kopaninu, Kozákov, Vyskeř, Hrubou Skálu, Rovensko pod Troskami, Trosky, Valdštejn, Sychrov, Český Dub, Mnichovo Hradiště a další místa. Cena: 3700 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné na zájezdech, organizační výdaje ZŠ Žižkova 518, Turnov Jaromír Franců, Jana Palacha 1571, Turnov, SOBOTKA Základna pro učitele českého jazyka a další zájemce V budově Základní školy v Sobotce (dvě až čtyři lůžka ve třídě)) a v soukromí. Šrámkova Sobotka 58. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Norma norma v jazyce a literatuře. Přednášky a semináře vysokoškolských pedagogů. Večerní kulturní programy. Poetické odpoledne, besedy k tématu. Autorská čtení. Seminární dílna uměleckého přednesu režisérky H. Kofránkové. Vycházky do okolí. Cena: 3300 Kč pro člena ČMOS PŠ 3700 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, vstupné na všechny programy, účast v dílně, Zpravodaj ŠS Cena bez stravování minus 1470 Kč. ZŠ Sobotka Marie Sekerová, Na Benešově 247, Sobotka, tel a mobil: , ZA KRÁSAMI PODORLICKA Domov mládeže v Rychnově nad Kněžnou (dvojice i rodiny samostatně, v nabídce jsou i jednolůžkové pokoje). Základna má především poznávací charakter, není zaměřena výhradně turisticky. Vhodná i pro důchodce. Orlické hory hřebenová část s Velkou Deštnou, jejich podhůří. Výtvarní umělci Podorlicka. Pamětihodnosti a současnost města Rychnova nad Kněžnou Poláčkovo léto, Dobruška F. L. Věk, Vamberk krajka. Zámky v Rychnově nad Kněžnou, Opočně, Častolovicích, Doudlebách nad Orlicí. Za Jiráskovým Temnem na Skalku a za Pokladem do Potštejna. Babiččino údolí. Cena: 4500 Kč pro člena ČMOS PŠ 5000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a tři obědy v DM, jízdné (denně autobusové zájezdy), všechny vstupy v Rychnově nad Kněžnou Anna Tesařová, SNP 1150, Rychnov nad Kněžnou, tel POLIČKA V Domově mládeže SOŠ a SOU Čs. armády v Poličce ve dvou, případně třílůžkových pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC). Možnost využívání společné kuchyňky s ledničkou, klubovny s televizí, nehlídané parkoviště ve dvoře domova mládeže. Autobusové výlety spojené s pěší turistikou. Autobus je k dispozici po celý den. Příroda, studánky, skalní útvary, kulturní a umělecké památky Vysočiny. Krajem B. Martinů, M. Bureše, A. Slavíčka, F. Kavána, J. Karafiáta, K. V. Raise, T. Novákové. Polička, Jimramov, Tři Studně, Sykovec, Telecí, Březiny, Devět skal, Krátká, Samotín, Blatiny, Milovy, Svojanov, Starý Svojanov, Svobodné Hamry, skanzen staveb Vysočina, Hlinsko, Kameničky, Litomyšl, Růžový palouček, Nové Hrady. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu ve Svitavách

7 7 Mgr. Božena Šifnerová, Nábřeží Svobody 385, Polička, tel , ZA KRÁSAMI ÚSTECKOORLICKA Domov mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Dva pokoje o dvou až čtyřech lůžkách, které mají společné kompletní sociální zařízení. Poznávání přírodních a historických krás a zajímavostí Ústeckoorlicka. Ústí nad Orlicí Andrlův chlum, Brandýs nad Orlicí přírodní labyrint, pamětní síň J. A. Komenského, rehabilitační ústav, EKO Paleta Oucmanice středisko ekologické výchovy Pardubického kraje, Letohrad muzeum řemesel, hrad Litice, arboretum Žampach, vodní nádrž Pastviny, Kunvald expozice o založení a historii jednoty bratrské, Králíky Králické muzeum, Králický Sněžník, pramen řeky Moravy, Dolní Morava, klášter Hedeč, Vysoké Mýto, barokní areál Vraclav, Česká Třebová rotunda sv. Kateřiny, Kozlov rozhledna a chata Maxe Švabinského, Žamberk. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu v Ústí nad Orlicí Mgr. Hana Štusáková, V Zahradách 458, Brandýs nad Orlicí, tel , KRÁSA A KOUZLA MORAVSKÉHO KRASU Základna pro rodiny s dětmi Čtyřlůžkové pokoje v Domově mládeže při SPŠ Jedovnice. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Tajuplné putování Moravským krasem. Náročnější pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Jeskyně Punkevní plavba po ponorné říčce Punkvě. Jeskyně Sloupsko- -šošůvské, Balcarka, Výpustek a Kateřinská jeskyně. Propast Macocha, Rudice větrný mlýn, Holštejn hladomorna, zřícenina hradu, Křtiny poutní místo, kostnice a zvonohra, Františčina huť nejstarší huť ve střední Evropě, údolí Bílé vody rasovna, ponory a vývěry, Senetářov moderní kostel a muzeum perleti. Rekreace u rybníka Olšovce, táborák. Pro děti zvláštní program, pohádky a filmy z krasu, hry na hřišti. Pro dospělé filmy a odborné besedy s pracovníky CHKO Moravský kras. Cena: 3300 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, jízdné na zájezdech, všechny vstupy, organizační výdaje ZŠ Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, ZŠ U Zámečku 784, Jevíčko, tel , seznam.cz 27. MORAVSKÝ KRAS Čtyřlůžkové pokoje v Domově mládeže SPŠ Jedovnice. Jednotlivce nelze ubytovat samostatně. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Možnost návštěvy všech pěti přístupných jeskyní. Plavba na ponorné říčce Punkvě, propast Macocha, Rudice větrný mlýn, muzeum, lom v Seči, Holštejn hladomorna, zřícenina hradu, Křtiny poutní místo, kostnice, zvonohra, Sloup poutní místo, Josefovské údolí Býčí skála (významná archeologická lokalita), Františčina huť nejstarší huť ve střední Evropě, údolí Bílé vody Stará a Nová rasovna, Senetářov muzeum perleti a moderní kostel s křížovou cestou od M. Medka, lidová architektura, Jedovnice kostel, moderní oltář. Besedy s pracovníky CHKO Moravský kras. Táborák. Cena: 3300 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, vstup do Punkevních jeskyní, jízdné na zájezdech, organizační výdaje ZŠ Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, ZŠ U Zámečku 784, Jevíčko, tel , seznam.cz 28. PÁLAVA Dvou a třílůžkové pokoje v buňce se sociálním zařízením v DM při SPŠ dr. E. Beneše v Břeclavi, kuchyňka a společenská místnost na patře. Turistické trasy přes Pálavu a Valticko-lednický areál UNESCO, historické památky Velké Moravy (Mikulčice, Pohansko), prohlídka zámků Valtice, Mikulov, Lednice, Milotice. Celodenní výlet do Vídně a na Moravské pole (Znojmo) závisí na počtu přihlášených. Návštěva vinných sklípků s ochutnávkou vín. Cena: 4250 Kč pro člena ČMOS PŠ 4700 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny, průvodcovské služby VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 29. OLOMOUCKO Ve dvou a třílůžkových pokojích Domova mládeže při SZŠ a VOŠ zdravotnické E. Pöttinga v Olomouci. Dva pokoje tvoří buňku s vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka na patře, společenská místnost. Zavedená základna Exod, kde společně s námi navštívíte kulturní a historické památky Olomouce a blízkého okolí, a to nenáročnými procházkami. Čtyři autobusové zájezdy do okolí mimo jiné navštívíme: Kroměříž zahrady a zámek (přírodní a kulturní dědictví UNESCO), jeskyně Javoříčko, hrad Bouzov, muzeum tvarůžků v Lošticích, zámek Velké Losiny, Pradědova galerie U Halouzků, hrad Sovinec, Šternberk, zámek Náměšť na Hané, Čechy pod Kosířem. Cena: 4400 Kč pro člena ČMOS PŠ 4800 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny (včetně Olomouc Region Card) VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc Ing. Antonín Duda, VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: HOSTÝNSKÉ VRCHY TESÁK Základna vhodná pro děti od 10 let i pro seniory Čtyř až šestilůžkové pokoje chaty Slovan na Tesáku uprostřed lesů. Rodiny a partneři jsou ubytováni samostatně. Parkoviště aut u chaty, autobusová zastávka 7 minut chůze.

8 8 1. Pěší turistika, méně náročná, do 15 km, vhodná pro děti i důchodce: Hostýn (poutní místo), Hošťálková (sedlářství), Rusava (národopis), Chvalčov (vesnička SOS) a další. 2. Jeden autobusový zájezd: Valašské Meziříčí (gobelínka), Teplice nad Bečvou (lázně, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast), Helfštýn (zřícenina hradu). 3. Vlakem do Kroměříže (zámek a zahrady UNESCO) a do Holešova (barokní Černá kaple, židovské památky). Cena: 3900 Kč pro člena ČMOS PŠ 4200 Kč pro ostatní 3500 Kč pro děti do 15 let Za ubytování s polopenzí, jeden oběd na trase, přepravu zájezdovým autobusem a vlakem, všechny vstupy Gymnázium L. Jaroše, Holešov Mgr. Karel Zahradník, Nádražní 520, Bystřice pod Hostýnem, tel nebo , BŘECLAVSKEM a DOLNÍM RAKOUSKEM na kolech Domov mládeže při SOŠP E. Beneše v Břeclavi: buňky se dvěma pokoji 3+1 nebo 3+2 lůžka, sociální zařízení v každé buňce; k dispozici společenské místnosti s televizí, videem, DVD přehrávačem a HI-FI věž, další televize v hale (viz domov.spsbv.cz). Poznávání historických památek Lednicko-valtického areálu zapsaného v seznamu UNESCO Pohansko, Lednice (zámek, zámecký skleník, minaret, Janův hrad), Valtice (zámek), Reistna, Mikulov, Slovanské hradiště Mikulčice. Návštěva významných míst Dolního Rakouska okruh na kolech; autobusový zájezd do Vídně (v případě velmi nízké účasti náhradní program). Naplánovány cyklistické okruhy s různou obtížností a délkou okresem Břeclav i Dolním Rakouskem. Vše zabezpečeno zkušenými průvodci a cyklistickým doprovodem. Většina tras vede nenáročným rovinatým terénem se zpevněným povrchem. Jízdní kolo vlastní, nebo zajistíme zapůjčení kola v půjčovně. Aktuální informace na ww.exodbreclav.blog.cz. Do přihlášky uveďte, zda si přivezete vlastní kolo, nebo budete požadovat zapůjčení jízdního kola u nás. Cena: 3810 Kč pro člena ČMOS PŠ (vlastní kolo) 4230 Kč pro ostatní (vlastní kolo) Půjčovné za kolo (platí se na místě) dle místa zapůjčení: TIC Břeclav 1200 Kč za celý turnus, kvalitnější, dobře vybavená kola; Domov mládeže 680 Kč za celý turnus. Za ubytování, polopenzi, 1x denně vstupné do navštívených objektů v České republice, průvodci a pojištění i do zahraničí (úrazové připojištění včetně pojištění odpovědnosti). v Břeclavi Zdeněk Sladký, Domov mládeže, Bří Mrštíků 4, Břeclav, tel , fax , seznam.cz 32. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem I Základna pro rodiče s dětmi a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem) dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Barborky, Ovčárny, Pradědu, Petrových kamenů a Švýcárny s možností nenáročné turistiky, exkurzí (horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně), návštěvy lázní Karlova Studánka (krytý bazén, wellness). Turistika je přizpůsobena dětským účastníkům trasy střední a krátké. Možnost prodloužení pro turisticky zaměřené účastníky. Pro děti je navíc připraven večerní program hry a soutěže. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3450 Kč pro ostatní 2700 Kč/3000 Kč pro děti do 10 let Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 33. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem II Základna pro zdatné i méně zdatné turisty všech věkových kategorií a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem) dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Turistický pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Barborky, Ovčárny, Pradědu, Petrových kamenů a Švýcárny s exkurzí (horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně), s návštěvou lázní Karlova Studánka (krytý bazén, wellness). Pro náročnější turisty je možné prodloužit trasy po jesenických hřebenech (Červenohorské sedlo, Keprník, Skřítek) a do dolin (údolí Střední Opavy, Karlov). Program i délka tras budou přizpůsobeny zdatnosti a zájmu účastníků. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3450 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 34. VRBNO POD PRADĚDEM JESENÍKY Hotel Koliba v dvoulůžkových pokojích (i s přistýlkou) a vlastním sociálním zařízením ve Vrbnu pod Pradědem. Poznávání přírodních krás Hrubého Jeseníku a současného Bruntálska. Karlova Studánka, Praděd, vodopády řeky Opavy, Velký Děd, bruntálské sopky, nejkrásnější město Jeseníků Vrbno pod Pradědem, sklárna a chov koní Svatá Hora, zámek v Bruntále, muzeum v Rýmařově, kaple V Lipkách, Pradědova galerie Jiříkov, hrad Sovinec, Ruda, Řešovské vodopády. Exkurze Slezská Harta, břidlicový lom, moravskoslezské muzeum v Opavě, arboretum Nový Dvůr, Rejvíz, Mechové jezírko, Lázně Jeseník, Zlatorudné mlýny, kostel Zlaté Hory a další. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné autobusu dle programu v Bruntále Ing. Jan Beran, Jesenická 226, Vrbno pod Pradědem, tel , KRNOV A OKOLÍ Domov mládeže SŠAMP v Kr-

9 9 nově dvou a třílůžkové pokoje, k dispozici kuchyňka (lednice, varná konvice), klubovna s televizí, parkování ve dvoře domova mládeže. Krnov poznávání historie a současnosti. Rozhledna Cvilín, Úvalno. Evropská rarita přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, návštěva Velkých Losin. Lázně Jeseník, jeskyně Pomezí, přírodní rezervace Rejvíz. Zámek v Bruntále, výjezd na Ovčárnu, individuální výšlap na Praděd, Karlova Studánka. Arboretum Nový Dvůr, město Opava. Zámek v Linhartovicích. Výjezd do Polska město Prudnik nová věž, Nysa prohlídka, hradby ve městě Paczkow. Program aktuálně doplňován. Cena: 4450 Kč pro člena ČMOS PŠ 4900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a obědové balíčky, dopravu autobusem na výletech, organizační výdaje, poplatky ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117 D, Krnov, tel , nebo mobil: SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA V LUHAČOVICÍCH Hotel U Havlíčka v centru Luhačovic, v případě nedostačující kapacity hotelu další v jeho těsné blízkosti a stejné úrovně. V obou převážně dvoulůžkové pokoje s vlastním samostatným sociálním zařízením. Odpočinkový, relaxační a léčebný pobyt, umožněný dodržováním doporučeného pitného režimu vod z minerálních pramenů a pravidelnými procházkami po lázeňských okruzích. K pohodě přispívá také účast na společenských, kulturních a zábavných akcích nabízených v té době v Luhačovicích. Ale také poznávání okolí dle osobního zájmu s možností navštívit Zlín, ZOO Lešná, Vizovice, Uherský Brod, Bojkovice. Navíc je možné využít týdenního pobytu v lázních k soukromému čerpání lázeňských léčebných a rehabilitačních procedur, a to jejich zakoupením, nebo jejich předepsáním osobním lékařem. Pak jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Cena: 3950 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za 7 noclehů, večeří a snídaní, celopobytový místní lázeňský poplatek, jednu společnou cestu autobusem ZŠ Jedovnice Ivo Máčel, Hybešova 654, Jedovnice, tel , mobil: , SEZNAM ZÁKLADEN SLOVENSKO 37. VEĽKÝ MEDER a) b) Ve dvou a třílůžkových pokojích v hotelu THERMAL VAR- GA. Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, fénem, osuškami, televizí, trezorkem, balkonem. Hotel se nachází pět minut od areálu. P Ř IHLÁŠKA do základny od do jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem) rodné číslo (pro pojištění) trvalé bydliště psč tel adresa pro korespondenci ( ) tel číslo občanského průkazu Obraťte a vyplňte i druhou stranu přihlášky.

10 10 Veľký Meder (bývalé Čalovo) poznání historie a současnosti. Vlastivědný dům, blízké okolí. Přístaviště Šturovo plavba po Dunaji. Výjezd do Maďarska katedrála v Ostřihomi, Györ bazilika a historická část, klášter Pannonhalma s průvodcem. Při cestě zpět zastávka na vodním díle Gabčíkovo, v Bratislavě prohlídka Starého Města. V obou termínech možnost využití termálního koupaliště ve svém volném čase. Cena: 1. turnus: 6550 Kč 2. turnus: 4950 Kč pro člena ČMOS PŠ SEZNA 1. turnus: 7200 Kč 2. turnus: 5450 Kč pro ostatní Za ubytování SEZNA s velmi dobrou polopenzí, dopravu na výletech, 2x vstupné, městský poplatek a organizační výdaje. Za přípatek 250 Kč/os. je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny na trase Krnov Olomouc Brno Veľký Meder a zpět. ZŠ Dvořákův okruh, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117/D, Krnov, tel , nebo mobil: VYSOKÉ TATRY klasicky V penzionu Partizán v Horním Smokovci v jedno až třílůžkových pokojích, sociální zařízení na patře. Penzion je útulný, velmi hezky vybavený, má vynikající polohu pro výlety i v dosahu TEŽ. Formou celodenních výletů poznávání oblasti Vysokých Tater od Štrbského plesa po Lysou Poľanu. Na programu doliny, chaty, plesa i přechody. Trasy budou voleny podle počasí a aktuální situace v oblasti Tater. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4500 Kč pro ostatní Za ubytování, velmi kvalitní polopenzi v restauraci a pojištění (včetně úrazu a léčebných výloh). Cena je stanovena s ohledem na kurz eura (aktuálně v kurzu 28 Kč/EUR) při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. domů po 19. hodině , mobil: , NEJKRÁSNĚJŠÍ ROKLINY SLOVENSKÉHO RÁJE Ve Spišských Tomášovcích v ubytovacím zařízení Hornád, ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím. Pokoje jsou velmi hezky vybaveny. Dostupnost a poloha ubytování je velmi dobrá i s ohledem na plánované výlety. Formou celodenních výletů poznání všech roklin severní strany Slovenského ráje, dále výlet do Spišské Nové Vsi, Levoči, na Spišský hrad a další. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Cena je stanovena s ohledem na kurz eura (aktuálně v kurzu 28 Kč/EUR) při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. po 19. hodině , mobil: , členem ČMOS PŠ ANO / NE Výbor ZOOS (případně OROS) potvrzuje, že žadatel je a) členem ČMOS pracovníků školství b) členem OZPŠaV* razítko odborové organizace ÚČASTNÍKOVI POSKYTNE ZAMĚSTNAVATEL PŘÍSPĚVEK Z FKSP ANO / NE Přesná adresa plátce faktury, IČ a bankovní spojení V dne podpis účastníka * Nehodící se škrtněte

11 MALÁ FATRA chata na Grúni Horská dřevěná chata dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje (palandy) s teplou vodou (umyvadlo), centrální sprchy a WC, restaurace. Kriváňská část Malé Fatry, Vrátna dolina, Terchová, Diery, Rozsutce, Kriváň, Zbojnický chodník. Trasy určeny pro středně zdatné turisty. Letos zařazen i dvouhodinový wellness program pro regeneraci. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a pojištění a pojištění pro zásah horské služby (konečná cena může být upravena v závislosti na aktuálním kurzu CZK vůči EUR). Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Jana Urbancová, Kopanská 40/6, Praha 5 Holyně, mobil: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝHLEDOVÉ BODY LIPTOVA V penzionu Boca ve Vyšné Boci, dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, účelně vybavených, v příjemném prostředí. Formou celodenních výletů poznávání oblasti Liptova: Chopok (nová lanovka), Ďumbier, Kriváň, Bystrá, Poludnica, Liptovský Ján, Prosiecka, Kvačianska dolina, Baranec. Cena: 4500 Kč pro člena ČMOS PŠ 5000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, každý den autokar na trasy a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Kalkulace je dle kurzu 28 Kč za EUR. při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. po 19. hodině , mobil: , NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝHLEDOVÉ BODY ORAVY A POLSKÝCH TATER V Domově mládeže při SOTŠ v Tvrdošíně ve dvou a třílůžkových pokojích (buňkový systém), sociální zařízení společné vždy pro dva pokoje. Místo je ideální pro výlety do Polských Tater i po Oravě. Formou celodenních výletů s využitím autokaru poznání toho nejlepšího v oblasti Polských Tater a Oravy Lúčna, Rusinowa polana, Zakopane, Gubalowka, Glodowka, oblast Oravice, Pilsko, Babí hora, Oravský hrad, Roháče. Cena: 3700 Kč pro člena ČMOS PŠ 4100 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi (na trasy balíčky i čaj), každý den na trasu k dispozici autokar a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Kalkulace ceny dle kurzu 28 Kč za EUR. při OROS Opava Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, Opava, tel. po 19. hodině , mobil: , VYSOKÉ TATRY PIENINY Základna pro rodiny s dětmi od 8 let Kežmarok domov mládeže (dvou a třílůžkové pokoje s umyvadlem, WC a sprchy na chodbě v patře). Turistika ve třech národních parcích Slovenska: cestou Velká Fatra (Malino, Vlkolinec památka UNESCO). Tatranský národní park (Štrbské pleso, Chata pod Soliskom, Predné Solisko, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Hrebienok, Skalnaté pleso, lanovkou na Lomnické sedlo (2200 metrů n. m.) Velké Biele pleso (1615 metrů n. m.), dolina Zeleného plesa. Belianské Tatry (Predné Meďodoly), Pieniny (Červený Kláštor, plavba na pltích po Dunajci, Haligovské skály). Městské památkové rezervace Kežmarok a Levoča, Spišský hrad (památka UNESCO). Koupání v termálních bazénech ve Vrbově. Cena: 4200 Kč pro člena ČMOS PŠ 4600 Kč pro ostatní Za ubytování s polopenzí, veškerou dopravu autobusem (možnost nástupu v Olomouci, denně autobus na celodenní výlety), průvodce, organizační výdaje Cena se může změnit, je závislá na aktuálním kurzu eura. v Jeseníku Mgr. Danuše Kubová, Na Sídlišti 818, Zlaté Hory, tel , centrum.cz 44. VYSOKÉ TATRY TATRANSKÁ LESNÁ Základna pro zdatné i rekreační turisty (seniory i děti) a) b) V klidném prostředí penzionu ERIKA v Tatranské Lesné, dvou až čtyřlůžkové pokoje s umyvadlem s teplou vodou, sprchy a WC na patře, nebo dvou a třílůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a televizí za příplatek 1600 Kč na osobu a pobyt. V přihlášce uveďte typ pokoje. 1. turnus: vhodný pro důchodce i děti od 10 let. Poznávání Vysokých Tater formou celodenních výletů Doliny: Mlynická, Mengušovská, Malá Studená. Belianská jeskyně, termální koupaliště Vrbov. Chaty: Téryho, Zamkovského, Brnčálka. Plesa: Štrbské, Zelené. 2. turnus: a) celodenní túry pro náročné turisty: Bystré sedlo, Rysy, Priečné sedlo, Orlí stezka v Polsku, Prielom (užijete si řetězy). b) pro rekreační turisty: Batizovské pleso, chata pod Rysmi, Velká Studená dolina Rybiego potoka v Polsku, Zadné a Predné Meďodoly, Vrbov, Kežmarok. Cena: 4550 Kč pro člena ČMOS PŠ 4990 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (vždy výběr ze tří až čtyř jídel), průvodce na trasách, organizační výdaje a pojištění, včetně pojištění při zásahu horské služby. ZŠ Frymburk Marie Chmelařová, Frymburk 15, mobil: , seznam.cz

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 je nositelem grantového projektu CZ.1.07/1.3.41/ Aplikace koučinku na škole, který je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Tento projekt umožní lépe využít potenciál žáků. Smyslem je kvalitní příprava mladého člověka pro život formou individuálního přístupu. V koučování žáka ve školní praxi lze spatřovat progresivní, moderní přístup ve Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Aplikace koučinku na škole vzdělávání, který bude významným příspěvkem pro rozvoj odborných znalostí, dovedností a morálně volních vlastností. Cíle projektu: Rozvíjení pedagogických schopností učitelů Posílení efektivity vzdělávání Zavádění moderních metod (školení koučinku) do školní výchovné a vzdělávací praxe Podpora individuálního přístupu učitelů k žákům Podpora rozvoje osobnosti žáka Vypracování metodiky koučinku Projekt se zaměřuje na vyšší úroveň práce se žáky díky individuálnímu přístupu ke každému jedinci. V rámci koučování žáků pedagogové na pravidelných školeních, seminářích probírají s žákem samostatně zadaný dlouhodobý úkol (projekt). Žáci se učí pracovat individuálně tvůrčím způsobem s vědomostí svých silných a slabších stránek. Vyškolení pedagogové vedou žáka tak, aby v rámci svých možností dosahoval co nejlepších výsledků ve studiu a následně i v jeho dalším působení. Projekt je značným příspěvkem pro dosahování kvalitní práce školy. Projekt je realizován v období od do Bližší informace naleznete na: a Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , TÝDENÍK Číslo 5 5. února 2014 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1280 Kč, elektronické verze 890 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

EXOD 2014 61. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2014 61. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2014 61. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

EXOD 2016 63. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2016 63. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2016 63. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku. r. 2016. organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku. r. 2016. organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku r. 2016 organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Pre členov OZ PŠaV na Slovensku a ich nezaopatrené deti platia

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Aj v tomto roku platia pre našich členov OZ PŠaV a ich nezaopatrené

Více

Penzion ŽERNOV Český ráj

Penzion ŽERNOV Český ráj Penzion ŽERNOV Český ráj Český ráj je oblíbeným cílem letní turistiky i cykloturistiky. Z místních zajímavostí můžeme uvést Památný strom - lípu v Tatobitech, Obrácené zvony v Rovensku, blízké jsou Prachovské

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: Doprava: 4 noci s polopenzí v hotelu Magura

Více

Nabídka výletů na rok 2012

Nabídka výletů na rok 2012 Nabídka výletů na rok 2012 SEKO BUS Plzeň s. r. o. dopravní kancelář a cestovní agentura Mikulášská 12 326 00 Plzeň tel.: 377 240 995 602 462 700 e-mail: sekobus@volny.cz www.sekobus.cz 1. Pičín (Pohádková

Více

Státní maturita předvolební hit našich politiků?

Státní maturita předvolební hit našich politiků? TÝDENÍK 5 3. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2010 Po padesáté sedmé nabízí zaměstnancům školství a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací

Více

Nabídka výletů na rok 2011

Nabídka výletů na rok 2011 Nabídka výletů na rok 2011 SEKO BUS Plzeň s. r. o. dopravní kancelář a cestovní agentura Mikulášská 12 326 00 Plzeň tel.: 377 240 995 602 462 700 e-mail: sekobus@volny.cz www.sekobus.cz 1. Pičín (Pohádková

Více

Pokračování se nyní odehrává

Pokračování se nyní odehrává TÝDENÍK 5 6. ÚNORA 2013 XXI. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2013 Již po šedesáté nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a exkurzní

Více

Tradičně první únorové. Startuje již 59. ročník celostátních základen EXOD 2012

Tradičně první únorové. Startuje již 59. ročník celostátních základen EXOD 2012 TÝDENÍK 5 1. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Nepřehlédněte! Českomoravský odborový svaz pracovníků školství se důrazně distancuje od veškerých aktivit občanského sdružení Exkurzní a turistický oddíl Varnsdorf. Zájezdy

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DUBEN 11. dubna 2015 Zahájení letní sezony pěší procházkou Akci zajišťují Mirka a Oldřich Novotní Jedná se o jednodenní pěší procházku, která začíná a končí u Oldy a Mirky Novotných. Sraz v 10:00 hod u

Více

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku TÝDENÍK uplyne již dlouhých 160 let. První osobností, které bylo ministerské křeslo v nově vznikajícím úřadu nabídnuto, byl František Palacký. Svými slovy Nebažím po jiné cti, leč po té, abych byl a slul

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

Z prvního regionálního kola ankety Zlatý Ámos do semifinále postoupily Hana Fišerová, Jana Styblíková a Dagmar Marvanová.

Z prvního regionálního kola ankety Zlatý Ámos do semifinále postoupily Hana Fišerová, Jana Styblíková a Dagmar Marvanová. TÝDENÍK 5 2. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2011 Již po padesáté osmé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a exkurzní

Více

Krátce... 2. února TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2015 XXIII. ROČNÍK. 4. února

Krátce... 2. února TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2015 XXIII. ROČNÍK. 4. února TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2015 XXIII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2015 Již po šedesáté druhé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznání nejkrásnějších

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Přehled základen EXOD 2006

Přehled základen EXOD 2006 Přehled základen EXOD 2006 Na první únorové číslo Týdeníku ŠKOLSTVÍ se už mnozí naši stálí i příležitostní čtenáři těší. Vědí, že vyjde přehled celostátních základen Exod, které mají již více než půlstoletou

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

5 7. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK

5 7. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Školství již pro vládu není prioritou, o zvyšování platů se nemluví vůbec Máme novou vládu. Po únavných sedmi měsících naplněných politickým vyjednáváním, slaďováním programů, a zejména vyměňováním

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Pre členov OZ PŠaV na Slovensku a ich nezaopatrené deti platia ceny

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

POZ O R! Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi. Přehled základen EXOD 2009. OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV TÝDENÍK

POZ O R! Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi. Přehled základen EXOD 2009. OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV TÝDENÍK TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2009 XVII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2009 Již po padesáté šesté nabízí všem zaměstnancům školství a jejich rodinným příslušníkům poznávací a exkurzní základny EXOD odborového svazu

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

EXOD ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2017 64. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

EXOD ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2017 64. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Podle nového školského zákona by měly mít všechny školy do dvou let zpracován svůj školní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Podle nového školského zákona by měly mít všechny školy do dvou let zpracován svůj školní přehled základen EXOD 2005 První únorové číslo Týdeníku ŠKOLSTVÍ již tradičně předznamenává letní prázdniny. Celostátních základen Exod se v jejich více než padesátileté tradici zúčastnily tisíce pracovníků

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 28. 10 30. 10. 2016 MORAVSKÝ KRAS HOTEL SKALNÍ MLÝN HLAVNÍ TÉMATA: Horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana v horách, lezecké úrazy a nehody

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Vltava - 6 denní ze Soumarského mostu

Vltava - 6 denní ze Soumarského mostu Vltava - 6 denní ze Soumarského mostu 6 - denní zájezd 6denní plavba po Vltavě ze Soumarského mostu do Boršova v sobě spojuje plavbu v klasickém úseku pod Lipnem z Vyššího Brodu s jednodenní plavbou v

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Hrubý a Nízký J es eník, bruntáls ko VE DNECH 5.-8.6.2008

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Hrubý a Nízký J es eník, bruntáls ko VE DNECH 5.-8.6.2008 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Hrubý a Nízký J es eník, bruntáls ko VE DNECH 5.-8.6.2008 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v penzionu Anenská huť

Více

4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR

4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR 4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR 24. 5. 26. 5. 2017 NOVÁ PAKA PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA ÚNOR 2017 Silver Partner Organizace Spojených Národů pro výchovu, vědu a kulturu Český ráj Globální geopark UNESCO Pravidelná

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Určeno: všem pracovištím MENDELU Brno dne 6. 2. 2014 Č.j.: 2304/2014-989 Oběžník č. 1/2014 Letní podniková rekreace Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku. r organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku. r organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku r. 2017 organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Pre členov OZ PŠaV na Slovensku a ich nezaopatrené deti platia

Více

DOVOLENÁ V REKREAČNÍCH A ŠKOLICÍCH-REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH. ČESKÉ POSTY s.p.

DOVOLENÁ V REKREAČNÍCH A ŠKOLICÍCH-REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH. ČESKÉ POSTY s.p. DOVOLENÁ V REKREAČNÍCH A ŠKOLICÍCH-REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH ČESKÉ POSTY s.p. Zpracoval Útvar Datum vytvoření 01. 04. 2011 Datum aktualizace 00. 00. 0000 Počet stran 14 Počet příloh 3 Ing. Helena Kadlecová

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2010

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2010 Absolutní pořadí - TOP 20 1 Zoologická zahrada Praha zoologická zahrada 1 185,3 Praha 2 Pražský hrad hrad 1 120,1 Praha 3 AquaPalace Praha, Čestlice zábava 805,5 Středočeský 4 Židovské muzeum v Praze muzeum,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 27.10.2016 představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, Drahanská vrchovina a moravský kras VE DNE CH 31.5. 3.6.2012

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, Drahanská vrchovina a moravský kras VE DNE CH 31.5. 3.6.2012 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, Drahanská vrchovina a moravský kras VE DNE CH 31.5. 3.6.2012 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RZ Protivanov (3-5

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Vzhledem ke kladným ohlasům členů ČMOSA na rehabilitační pobyty v letošním roce jsou zabezpečeny tyto pobyty i na rok 2010. Týdenní

Více

Příloha č. 1 Podrobná specifikace nabízeného plnění

Příloha č. 1 Podrobná specifikace nabízeného plnění Příloha č. 1 Podrobná specifikace nabízeného plnění Pro vyloučení veškerých pochybností prohlašujeme, že naše nabídka je koncipována tak, že respektujeme veškeré zadávací podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky BRATISLAVA Žilina 066 063 067 064 Banská Bystrica Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2010 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit i ve Slovenské republice. Slovenskou republiku,

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Pobyty na 3 nebo 7 nocí v období

Pobyty na 3 nebo 7 nocí v období JIZERSKÉ HORY Desná Apartmány KAČENKA 4-lůžkový apartmán: vstupní předsíňka, obývací místnost s TV-SAT a s vybavenou kuchyňskou linkou. Schodiště do podkroví, kde jsou dvě oddělené 2-lůžkové ložnice a

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více