Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,"

Transkript

1

2 Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje možnosti a způsoby vzdělávání zaměstnanců i dnes. Tomáš Baťa pro realizaci těchto cílů založil svou vlastní školu. V dnešní době je situace mnohem jednodušší. Systém růstu a vzdělávání Vašich zaměstnanců zajistí renomované vzdělávací firmy. Katalog vzdělávacích programů, vytvořený skupinou DfK Group, která má na poli vzdělávání bohaté zkušenosti, Vám poskytne komplexní výběr v různých oblastech vzdělávání od akreditovaných rekvalifikačních kurzů, odborných seminářů až po analýzu a realizaci vzdělávacích potřeb ve Vaší firmě. Výsledkem je osobnostní a profesní růst Vašich zaměstnanců. Nebojte se v dnešní době investovat do vzdělání svých zaměstnanců. Právě díky novým zkušenostem a znalostem Vám mohou ukázat nový směr, kam se Vaše firma bude v následujících letech ubírat. Ing. Pavla Koubová předseda představenstva DfK Group a.s. 2

3 DfK Group a.s. DfK Group je skupina společností zaměřených na seniorskou problematiku, regionální rozvoj a rozvoj lidských zdrojů působící v celé České republice. OBSAH str str str str

4 Vážené dámy, vážení pánové, současné události, jako je především finanční krize, měnící se potřeby trhu a formování firemních struktur v souvislosti s globalizací, se musí zákonitě promítnout i do oblasti vzdělávání zaměstnanců. Stále více jsou využívány i vzdělávací programy s využitím multimediální a internetové komunikace. Aktuální je například e-learning, který má své místo zejména v oblasti kurzů zaměřených na získávání vědomostí, jako jsou počítačové znalosti či zvyšování právního povědomí. V kombinaci s interaktivními tréninky a konzultacemi tak zaměstnavatelům přináší efektivní kombinaci koučinku, kterou si zaměstnanec spolu se svým konzultantem/facilitátorem zkouší přímo na pracovišti. Naše nabídka kurzů je zaštítěna nejen používáním moderních metod ve vzdělávání, ale i zkušeným lektorským týmem. Připravujeme vzdělávací plány na míru pro široké spektrum našich klientů z výrobních podniků, či z oblasti služeb. Řešíme též zpracování a realizace projektů, podporovaných ze strukturálních fondů právě v oblasti vzdělávání. Individuální přístup a spokojenost našich zákazníků nás vede k tomu, že v oblasti celoživotního vzdělávání postupujeme správnou cestou. Blanka Daňhová jednatelka společnosti 4

5 Společnost Bedex s. r. o. vznikla v roce 2003 se zaměřením na celoživotní vzdělávání a souvisejícími aktivitami, které přispívají k rozvoji lidského potenciálu. Naše služby jsou určeny pro: manažery na všech stupních řízení obchodníky a obchodní zástupce personalisty pedagogické pracovníky mistry lektory vzdělávání Proč se vůbec zabývat vzděláváním, zejména vzděláváním zaměstnanců? Co získáte: společnost si zajistí větší konkurenceschopnost zvýší se adaptabilita zaměstnanců větší motivovanost zaměstnanců zvýší se odborné znalosti, schopnosti a kompetence zaměstnanců ovlivní se směr rozvoje zaměstnanců ve smyslu celofiremních záměrů, vize a strategie Nabízíme Vám: vzdělávací programy šité na míru dané společnosti dlouhodobé certifikované vzdělávací kurzy poradenství pro žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU profesionální tým interních i externích lektorů, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe bohaté zkušenosti s přípravou a realizací vzdělávacích projektů pro malé, střední i velké podniky, školní a zdravotnická zařízení, veřejnou správu i úřady práce plně vybavené technické zázemí Bedex s.r.o. je certifikovaná společnost dle normy ISO 9001:2000. Působíme v rámci celé ČR! 5

6 OBSAH Obsahy kurzů jsou pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsahu kurzu včetně přípravy vybraných případových studií a cvičení z konkrétního podniku bude upřesněno na základě společného jednání. OBSAH MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.. str OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI.. str KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI.. str POČÍTAČOVÉ KURZY. str ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, PERSONALISTIKA.. str PODNIK, ŘÍZENÍ PODNIKU, PROCESNÍ ŘÍZENÍ. str MARKETING.. str EKONOMIKA PODNIKU PRO NEEKONOMY. str EKONOMIKA PODNIKU PRO EKONOMICKÉ A FINANČNÍ MANAŽERY. str PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ str JAKOST, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ str ZAVÁDĚNÍ MODERNÍHO VÝROBNÍHO SYSTÉMU str

7 SEBEPOZNÁNÍ A ROZVOJ OSOBNOSTI: střední a vyšší management, obchodníci Seznámení se základními pojmy (osobnost, motivace, charakter, aj.), se strukturou a vývojem osobnosti, s jejími zákonitostmi a principy, s potřebami a pudy, se zájmy a hodnotami. Obsah kurzu: sebeuvědomování, sebepoznání, sebehodnocení, sebekritika základní typologie osobnosti, typy temperamentu a jeho projevy typy představivosti, koncentrace pozornosti a paměti struktura inteligence, úroveň kreativity typ temperamentu MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ EFEKTIVNÍ MANAŽER: střední a vyšší management Naučit se efektivně plánovat svůj čas, stanovovat cíle vlastní i týmové, účinně delegovat povinnosti na zaměstnance, orientovat se v týmových rolích, klidně zvládat problémové situace, cíleně vést pracovní porady. Obsah kurzu: základy pozitivního myšlení styl vedení, fáze funkčního týmu stanovení průběžné kontroly o plnění úkolu styly řízení, systém pozitivního vytýkání chyb motivace týmu, podstata konfliktu 7

8 BUDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ TÝMU: střední a vyšší management Seznámení se s vlastnostmi pracovní skupiny: s týmem, s fázemi vývoje týmu. Zaměření se na identifikování týmových rolí ve vlastní pracovní skupině. Po absolvování tohoto tréninku je možné zvolit správný přístup k týmu a jeho členům. Obsah kurzu: důvody pro tvorbu pracovních týmů vlastnosti týmu synergický efekt přednosti a nevýhody týmové práce negativní role v týmu fáze vývoje týmu a volba vhodného přístupu MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE: střední a vyšší management, obchodníci Lepší a efektivnější spolupráce v rámci vlastního pracovního týmu. Poznání vlastní týmové role, získání zážitku týmové spolupráce, uvědomění si přínosů dobře fungujícího týmu, podpora rozvoje týmové práce v rámci oddělení, podpora žádoucích projevů určujících efektivní spolupráci, předcházení a omezování jevů, které naopak dobrou spolupráci ničí. Obsah kurzu: rozvoj týmové spolupráce výhody a rizika zavedení týmové práce sladění jednotlivých členů týmu podpora ochoty spolupráce na společném díle zážitek týmové spolupráce uvědomění si přínosů dobré spolupráce a konstruktivních vztahů v týmu uvědomění si, jakým způsobem ovlivňuji druhé a podílím se na výkonnosti a klimatu uvnitř týmu budování úspěšného týmu 8

9 ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI TÝMU: střední a vyšší management, obchodníci Zlepšit schopnost analyzovat situaci, správně rozhodovat a řídit změny, naučit se lépe zvládat konflikty a jejich prevenci. Definovat a používat efektivní strategie pro vyjednávání podle aktuální situace. Naučit se využívat potenciál podřízených při řešení problémů a podporovat kreativní myšlení v týmu. Obsah kurzu: určení různých rolí manažera v mezilidských vztazích tvorba výkonného týmu vznik a prevence konfliktů v týmu techniky zvládání konfliktních situací jak připravit strategii vyjednávání manažer jako kouč MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ A VEDENÍ LIDÍ: střední a vyšší management, obchodníci Popsat základní pravidla pro vedení týmu spolupracovníků, definovat typy spolupracovníků z pohledu manažera, zaměřit se na možná problematická místa týmové práce. Obsah kurzu: manažerská pracovní typologie A, B typologie řídících stylů podle Lewina podstatné a rozhodující rysy týmové práce určení obecných požadavků na dobrého vedoucího týmu důležitost strukturování týmů formální a neformální autorita čtyři základní úrovně rozvoje manažera způsoby komunikace s různými typy spolupracovníků Rozsah: 1-2 dny; počet účastníků: max. 12 9

10 MOTIVACE A DELEGOVÁNÍ: střední a vyšší management, obchodníci Prohloubit znalosti motivačních nástrojů a jejich aplikace v běžné manažerské praxi. Naučit se delegovat a odhalovat hlavní nepřátele delegování. Zdůraznit význam profesiogramů pro stabilitu a výkonnost firmy. Obsah kurzu: meze a možnosti motivace motivace a management osobnost manažera jako motivační činitel motivační teorie a jejich aplikace v podnikové praxi firemní kultura delegování práce, pravomoci a odpovědnosti základní pravidla delegování hlavní překážky delegování pevné a volné delegování MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 KOUČOVÁNÍ: střední a vyšší management, obchodníci Popsat a na příkladech demonstrovat koučování. Naučit se vnímat přínos koučování v rozvoji kvality spolupracovníků. Získat přehled o možnostech a úskalích koučování. Zvládnout základní metodiku koučování lidí v týmu. Obsah kurzu: poskytování zpětné vazby při koučování koučování principy a možné problémy rozšiřování individuálního repertoáru chování odkrývání možností rozvíjení existujících schopností vedení spolupracovníků v různých situacích stanovení přiměřených cílů poskytování zpětné vazby a uznání důležité nástroje kouče 10

11 EFEKTIVNÍ MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE: střední a vyšší management, obchodníci Efektivně spolupracovat s různými typy lidí, vést, motivovat a rozvíjet je tak, aby dosáhli vyšší výkonnosti. Obsah kurzu: pracovní, komunikační a motivační styl hlavních typů osobnosti silné stránky vlastního stylu a oblasti, které mohou omezovat osobní výkonnost tendence chování v podmínkách stresu, frustrace či konfliktu pracovní motivace jednotlivých typů osobnosti rozvojové priority jednotlivých typů osobnosti efektivní komunikace a spolupráce s jednotlivými typy osobnosti Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ASERTIVITA, EMPATIE, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ: střední a vyšší management, obchodníci Charakterizovat konflikt, jeho význam v životě. Naučit se rozpoznávat různé druhy konfliktů podle jejich charakteristik a osvojit si metodiku jejich řešení. Popsat tři základní typy chování lidí a seznámit se s jejich hlavními rysy. Základní asertivní techniky. Závěrečná rekapitulace, srovnání s počátečním stavem, zjištění rozdílů. Obsah kurzu: co to je konflikt význam konfliktů pro stabilitu organizace možnosti řešení konfliktu v jednotlivých fázích riziko zakonzervování nestabilního stavu ve firmě popsat tři základní typy chování lidí a seznámit se s jejími hlavními rysy základní asertivní techniky cíle asertivity asertivní desatero 11

12 TIME MANAGEMENT: střední a vyšší management, obchodníci Sestavení plánu - co teď a co potom, osamostatnění se. Obsah kurzu: časový profil dne vrcholového manažera harmonogram porad, pracovních workshopů, konzultací a osobních rozhovorů úloha odborné asistentky vrcholového manažera časový profil týdne, měsíce vrcholového manažera metody a techniky efektivního využívání času telefon, fax, a informační technologie v práci delegování pravomocí a převod kompetencí na spolupracovníky MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE A STRESU: střední a vyšší management, obchodníci Identifikovat a naučit se korigovat své reakce ve stresových situacích, rozvinout schopnosti při zvládání stresu a stresových situacích. Nacvičit si relaxační a uklidňující techniky, zvládnout vhodné komunikační postupy ve stresových situacích. Obsah kurzu: stres, příznaky stresu stres v pracovním prostředí mapa stresu práce komunikační vzorce při stresu 12

13 RÉTORIKA PRO MANAŽERY: střední a vyšší management, obchodníci Zdokonalení dovednosti mluveného projevu a přesvědčivosti. Obsah kurzu: vstupní ověření úrovně mluveného projevu u účastníků rozbor, stanovení předností a slabin funkce řeči, fyziologie a technika řeči orthoepická norma - platné zásady spisovné výslovnosti desatero řečnických dovedností zásady tvorby řečnických projevů prezentace před kamerou Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ: střední a vyšší management, obchodníci Poznání a seznámení se s principy a normami společenské etikety. Chování a vystupování se stane nenuceným, elegantním a podle všech společenských norem. Získání dovedností a znalostí, které se uplatní i při soukromých příležitostech. Pravidla stolování. Rozpoznání, co je vhodné a nevhodné při ústní i písemné komunikaci a korespondenci. Obsah kurzu: vzhled a image ve společnosti pravidla komunikace a korespondence zaměření na obchodně-společenský styk pravidla a normy, které jsou základem komunikace a kontaktu odívání a šatník, jako součást společenského vystupování vhodná prezentace firmy i Vaší osoby Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

14 OBCHODNÍ DOVEDNOSTI A PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ: střední a vyšší management, obchodníci Definování společných cílů a vytvoření základny pro další osobnostní a profesní rozvojový plán. Různé způsoby, jak přesvědčit zákazníka, jak jej motivovat ke koupi, jak si vytvořit vztah k zákazníkovi a jak hovořit jeho řečí. Seznámit se s psychologickými postupy při jednání se zákazníkem a osvojit si dovednosti potřebné k jeho získání. Obsah kurzu: základní kroky obchodního jednání neprodáváme technické parametry, ale užitek argumentace a argumentační mosty námitky a výmluvy schopnosti ptát se zákazníka nátlakové taktiky proaktivní odstraňování pochybností sebedůvěra a cit pro věc OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI ZÁKLADY ÚSPĚŠNÉHO PRODEJE: střední a vyšší management, obchodníci Cílem úspěšného obchodního jednání je úspěšně uzavřít obchod. Aby k tomu mohlo dojít, je nutné znát potřeby zákazníka, umět prezentovat svoji firmu a výrobek, vyjednávat, vypořádat se s námitkami a uzavřít obchod. Úspěšné obchodní jednání otevírá cestu k další dlouhodobé spolupráci. Obsah kurzu: definice prodeje jak při prodeji správně používat telefon struktura prodejního hovoru než zvednete sluchátko techniky vedení hovoru prodejní argumentace, řešení námitek uzavření dohody 14

15 ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Procvičit dovednosti a nástroje pro vyhledávání a získávání nových zákazníků. Obsah kurzu: vyhledávání zákazníků, způsoby jejich oslovení, evidence zákazníků definování konkurence v daných segmentech co znamená získat kontakt, rozdíl mezi kontaktem a přípravou potenciálního klienta k akvizici jak získat doporučení náměty na firemní věty, které vzbudí zájem OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI ZNALOST ZÁKAZNÍKA: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Naučit se jednoduché způsoby, jak odhadnout typ zákazníka a jeho vnitřní motivaci, definovat a procvičit způsoby komunikace s jednotlivými typy. Obsah kurzu: typologie podle vztahu k produktu a firmě osobnostní a postojová typologie způsoby komunikace s jednotlivými typologickými skupinami standardní reakce jednotlivých typologických skupin možné druhy motivů a potřeb zákazníka techniky zjišťování potřeb a motivů zákazníka Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

16 OBCHODNÍ PREZENTACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Schopnost identifikovat účel prezentace a cíl, jehož se má dosáhnout, logicky strukturovat prezentaci, připravit si přesvědčivé argumenty, přizpůsobit prezentaci typu posluchačů a jejich potřebám, vybrat a připravit nejvhodnější Vizuální prostředky dané prezentace, zlepšit své řečnické dovednosti včetně reakcí na otázky, lépe psychicky zvládnout vystupování na veřejnosti. Obsah kurzu: definice účelu prezentace příprava zajímavého projevu s ohledem na předmět a posluchače faktory, které ovlivňují kvalitní provedení prezentace jak zaujmout posluchače a navázat s nimi kontakt jak pohotově odpovídat na otázky trénink s využitím kamery, zpětná vazba pro každého účastníka OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI EFEKTIVNÍ ARGUMENTACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Uvědomit si dvě klíčová pravidla úspěšné argumentace a vyzkoušet si je na příkladech z vlastní praxe. Odhalit a vyzkoušet si praktické způsoby, jak reagovat na námitky svých zákazníků. Obsah kurzu: identifikace klíčových výhod oproti konkurenci nalezení užitků k vlastním produktům účastníků výběr ze svých argumentů nácvik argumentace na mikrosituacích z praxe jak účinně přesvědčit tipy a triky z praxe úspěšných obchodníků Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

17 OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ: obchodní manažeři Naučit se metody uzavírání obchodu, zafixovat si principy obchodního vyjednávání. Obsah kurzu: obratnost při vedení obchodního jednání, různé postupy a psychologické nástroje při vyjednávání jak uzavřít obchod faktory ovlivňující obchodní jednání SWOT analýza obchodníka před jednáním co je typické pro obchodní jednání techniky uzavírání obchodu v kontextu obchodního jednání OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI PÉČE O KLIENTA: obchodníci, konzultanti, makléři, pracovníci oddělení marketingu, zákaznická centra Vytvořit si dlouhodobý vztah se zákazníkem. Obsah kurzu: co zákazník potřebuje a co nakupuje osobní potřeby, uspokojování potřeb faktory ovlivňující obchodní jednání faktor času v době nákupu poprodejní faktor faktor osobnosti v dlouhodobé péči Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

18 MOTIVACE KLIENTA: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Ukázat možnosti, díky kterým lze budovat vztah s jednajícími partnery a tím navyšovat obrat. Obsah kurzu: nákupní chování motivace prostřednictvím základních faktorů kvality, služby, hodnoty a ceny překážky a brzdy prodeje ovlivňování rozhodnutí o koupi zvládání emocí prodejce jako motivátor Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI TELEMARKETING: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Osvojení základů získávání zákazníků prostřednictvím telefonu. Schopnost analyzovat potřeby zákazníků a získávat základní dovednosti v prezentaci produktů nabízených společností. Aplikace komunikačních dovedností v obchodním rozhovoru. Osvojení si zásad k návrhu skriptu obchodního rozhovoru. Obsah kurzu: aktivní a pasivní telemarketing místo telemarketingu v marketingové strategii firmy podmínky pro účinné nasazení telemarketingu základy obchodních dovedností kladení otázek odhalování nákupních signálů motivace lidí ke koupi produktu standardní nabídkové postupy pro jednotlivé typy 18

19 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ PREZENTACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Účastníci vědí, že nejdůležitější při prezentaci je jejich osoba, zvládají přípravu a realizaci prezentace, umějí zaujmout a oslovit více posluchačů najednou. Firma získá pracovníky, kteří umějí profesionálně prezentovat výrobky a služby na veřejnosti, umějí oslovit zákazníka na výstavě a tím zvýšit produktivitu prodeje. Obsah kurzu: kdy je vhodné zvolit prezentaci pro více osob jaké zákonitosti má veřejná prezentace co udělat pro to, aby byla prezentace zajímavá a posluchači nadšeni předcházení možným negativním projevům jak připravit pomůcky tak, aby prezentaci doplnily Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI VEDENÍ A MOTIVACE PRODEJNÍHO TÝMU: obchodníci a vedoucí obchodu Získat ucelené informace o řízení, hodnocení a motivaci prodejců. Obsah kurzu: prodejní strategie a techniky řízení lidí a role manažera úkoly, role, dovednosti manažera leadership vedení prodejního týmu koučování prodejců, delegování porady a setkání prodejního týmu, prezentace personální management - výběr, hodnocení aj. Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

20 KOUČINK PRODEJNÍHO TÝMU: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Najít vhodný způsob uplatnění či konkrétní tipy na zlepšení koučinku v mateřské firmě každého z účastníků. Najít způsoby, jak koučovat efektivněji. Naučit se využívat koučinku jako jednoho z motivačních nástrojů. Získat "návod", jak prostřednictvím koučinku zlepšit obchodní výsledky svého týmu. Obsah kurzu: "pro a proti" koučinku a podmínky jeho úspěšného využívání ve firmě druhy ostatních asistencí v "terénu" a jejich optimální využití koučink a motivace jak sladit cíle koučinku s prodejními cíli časové plánování koučování nejčastější chyby a nástrahy a jak jim čelit kroky při poskytování zpětné vazby postup při vyhodnocení úspěšnosti koučinku stanovení dalších návazných kroků Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI 20

21 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci, vyšší a střední management Osvojit si postupy, které umožňují úspěšně komunikovat, pracovat osobitým stylem a podílet se na vytváření firemní kultury. Zvládnout obtížné situace. Obsah kurzu: prvky komunikace použití veškerého slovního potenciálu: důrazu, rychlosti, hlasitosti zdokonalení verbálního a neverbálního projevu nalezení slovníku pro co nejlepší prezentaci aktivní naslouchání, umění porozumět priority, jak zacházet s více hovory, předávání vzkazů, delegování emoční inteligence jak uklidnit projevy nepřátelství nebo agresivity jak usměrnit a usnadnit projev mnohomluvného i málomluvného klienta KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci, vyšší a střední management Stanovení si základních fází vývoje vnitrofiremní komunikace spolu s definováním odpovědností. Naučit se zásadám manažerského komunikačního plánování a hlavním předpokladům vysoké efektivity při komunikaci ve firmě. Uvědomit si, co nejvíce poškozuje vnitrofiremní komunikaci, jaké jsou nejčastější chyby manažerů při interpersonální komunikaci, jaké jsou formální a reálné informační kanály v organizaci a jak zásadně se do úrovně vnitrofiremní komunikace promítá úroveň a schopnosti jednotlivých manažerů. Obsah kurzu: analýza komunikace a stávající situace firmy SWOT analýza - určení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb organizace možnosti vlastního podílu na vnitrofiremní komunikaci předpoklady fungování vnitrofiremní komunikace problémy při tvorbě systému vnitrofiremní komunikace komunikační řetězce organizací základní pravidla jednání s lidmi 21

22 KRIZOVÁ KOMUNIKACE: řídící pracovníci, tiskový mluvčí podniku, vyšší management Získat teoretické znalosti krizové komunikace a praktické dovednosti pro komunikaci se sdělovacími prostředky. Obsah kurzu: public relations veřejné mínění identita a image příčiny, průběh a typy krizí preventivní opatření zásady krizové komunikace spolupráce s médii KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI: řídící pracovníci, tiskový mluvčí podniku, vyšší a střední management Identifikovat účel prezentace a cíl, jehož se má dosáhnout, umět prezentaci logicky strukturovat, připravit si přesvědčivé argumenty, přizpůsobit prezentaci typu a potřebám posluchačů, vybrat a připravit nejvhodnější vizuální prostředky pro danou prezentaci, zlepšit řečnické dovednosti včetně reakcí na otázky, lépe psychicky zvládnout vystupování na veřejnosti. Obsah kurzu: definice účelu prezentace analýza předmětu prezentace a výběr klíčových bodů příprava zajímavého projevu s ohledem na předmět a posluchače výběr a používání vizuálních prostředků význam řeči těla a její vliv na přijímání předávaných informací a vnímání osobnosti prezentujícího způsoby snižování trémy jak pohotově odpovídat na otázky 22

23 ARGUMENTACE A PŘESVĚDČOVÁNÍ: vyšší a střední management, obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Naučit se komunikační techniky, které umožní efektivně argumentovat a přesvědčit. Přesná identifikace charakteristiky komunikačního partnera a přizpůsobení vlastního stylu komunikace. Osvojit si nástroje a strategie, s jejichž pomocí se předejde konfliktním situacím. Ubránit se manipulačnímu nátlaku. Naučit se asertivně komunikovat. Zjistit své silné a slabé stránky. Obsah kurzu: komunikační dovednosti a řeč těla signály a typologie komunikačních partnerů přesvědčovací techniky a kdy je vhodně použít použití empatie při překonávání námitek předcházení a překonávání konfliktních situací jak argumentovat a bránit se proti manipulaci asertivní komunikace a její využití v praxi KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI UMĚNÍ VYJEDNÁVÁNÍ: vyšší a střední management, obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Naučit se metody uzavírání obchodu, zafixovat si principy obchodního vyjednávání. Obsah kurzu: obratnost při vedení obchodního jednání, různé postupy a psychologické nástroje při vyjednávání jak uzavřít obchod faktory ovlivňující obchodní jednání SWOT analýza obchodníka před jednáním co je typické pro obchodní jednání fáze obchodního jednání, strategie AIDA nákupní signály techniky uzavírání obchodu v kontextu obchodního jednání 23

24 PROFESIONÁLNÍ IMAGE A VYSTUPOVÁNÍ: vyšší a střední management, obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Natrénovat zvyklosti z oblasti společenského chování a etikety. Ovládnout metody efektivní komunikace při společenských stycích. Posílit motivaci a osobnostní rozvoj účastníků. Rozvinout komunikační potenciál a naučit se reagovat na nečekané situace při společenských stycích. Obsah kurzu: společenská pravidla druhy společenských příležitostí úvod do společenské konverzace Small talk Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 24

25 ZÁKLADY OBSLUHY PC: začátečníci, kteří se chtějí seznámit s obsluhou PC Získání základního přehledu o možnostech a využití informačních technologií, osvojení si praktických základů práce v grafickém prostředí MS Windows a seznámení se základy práce na internetu, s textovým editorem MS Word a tabulkovým procesorem MS Excel. Obsah kurzu: seznámení s výpočetní technikou, základní pojmy, získání přehledu seznámení s MS Windows, ovládání myši a klávesnice nastavení systému, ovládání základních aplikací soubory a složky ve Windows, základy práce na internetu MS Word psaní a úpravy textu, formátování dokumentu, vkládání tabulek a obrázků MS Excel. tvorba a úprava tabulek, formátování buněk, využití vzorců a funkcí, vkládání grafů a obrázků POČÍTAČOVÉ KURZY Rozsah: 3 dny; počet účastníků: max. 10 MS WINDOWS: uchazeči, kteří se chtějí naučit pracovat s MS Windows Seznámení se základními operacemi v grafickém prostředí MS Windows. Obsah kurzu: grafické prostředí Windows práce s myší a klávesnicí, změna pracovní plochy práce se soubory a složkami, okna, ovládací prvky oken nabídka Start, hlavní panel, programy poznámkový blok, malování, WordPad tento počítač, koš a jeho možnosti, ovládací panely, používání nápovědy praktické příklady Rozsah: 2 dny; počet účastníků: max

26 MS WORD, EXCEL, POWER POINT: úplní začátečníci, kteří se chtějí seznámit se základní obsluhou MS Office - MS Word, MS Excel a MS Power Point Seznámení se základy práce v textovém editoru, s vytvářením, formátováním, přípravou dokumentů pro tisk. Seznámení se základy práce s tabulkovým kalkulátorem, s vytvářením a formátováním jednoduchých tabulek s výpočty a grafy. Seznámení s programem a základy práce s prezentacemi, práce s objekty na snímcích, tvorbou jednoduchých prezentací, přípravou podkladů pro tisk a způsoby předvádění prezentací. Obsah kurzu: pracovní prostředí textového editoru MS Word základní nastavení programu potřebám uživatele pořízení textu, opravy a úpravy textu formátování textu, formátování odstavců, vkládání a úprava obrázků vkládání a úprava tabulek do textu odrážky a číslování odstavců, vyhledání a nahrazení textu tisk dokumentu, nastavení vzhledu stránky, záhlaví a zápatí pracovní prostředí MS Excel, základní nastavení programu zadávání hodnot do buněk, formátování buněk, sloupců, řádků, listů odstranění a vkládání posloupností automatické vyplňování posloupností vytváření grafu, průvodce grafem, změna formátu grafu vkládání vzorců, využití funkcí, adresování buněk nastavení vzhledu stránky, vytváření tiskových sestav seznámení s programem MS Power Point spuštění, otevření, způsoby zobrazení, tvorba nové prezentace, šablony modifikace rozvržení snímků, práce s textem, kreslení formátování a nastavení barev, manipulace s objekty, spuštění prezentace a její ovládání POČÍTAČOVÉ KURZY Rozsah: 5 dní; počet účastníků: max

27 INTERNET: zájemci, kteří se chtějí seznámit se základy práce na internetu Seznámení se s orientací v prostředí sítě internetu, zásadami pro efektivní vyhledávání informací a s elektronickou poštou. Obsah kurzu: vznik a struktura internetu, možnosti připojení k internetu přehled služeb poskytovaných na internetu Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox používání www, zadávání URL adresy, zdroje na internetu oblíbené položky, přijímání a odesílání elektronické pošty praktické příklady POČÍTAČOVÉ KURZY Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 10 TVORBA WWW STRÁNEK: zájemci, kteří se chtějí seznámit s tvorbou internetových stránek Shromáždění materiálů (foto, vide, zvuk) a vytvoření funkčních webových stránek. Obsah kurzu: návrh grafického designu webových stránek vytvoření materiálu odladění a zprovoznění funkčních www stránek Rozsah: 2 dny; počet účastníků: max

28 COREL DRAW: zájemci o rozšiřující techniky programu CorelDRAW Seznámení se s pokročilejšími technikami programu CorelDRAW, s vytvářením propagačních materiálů v profesionální kvalitě, se zpracováváním uměleckého textu a přípravou podkladů pro tisk. Obsah kurzu: nastavení programu dle požadavků uživatele vkládání objektů vytvořených jinými programy práce s barevnými paletami příprava podkladů pro tisk triky a tipy POČÍTAČOVÉ KURZY Rozsah: 5 dní; počet účastníků: max. 10 ADOBE PHOTOSHOP: uživatelé, kteří se chtějí naučit zpracovávat rastrovou grafiku na počítači a osvojit si základní práce a dovednosti s profesionálním softwarem pro zpracování rastrové grafiky Adobe Photoshop pro PC Seznámení s orientací v prostředí programu Adobe Photoshop, základními znalostmi z oblasti rastrové grafiky, možnostmi importovat grafiku ze skeneru, vytvářením nové grafiky a její další úpravou. Obsah kurzu: seznámení s pracovním prostředím programu Adobe Photoshop hlavní menu a panely nástrojů rozlišení, barevné režimy, vrstvy teorie vytvoření nové grafiky, načtení grafiky ze skeneru, otevření grafiky ze souboru, práce s výběry, práce s vrstvami a s lupou volba barvy, používání nástrojů pro kreslení, mazání práce s kapátkem a výběrem rozsahu barev práce s textem, transformace, přehled možností úpravy grafiky pomocí filtrů ukládání a export grafiky do souboru, podporované formáty grafiky ukázka tisku Rozsah: 5 dní; počet účastníků: max

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více