Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,"

Transkript

1

2 Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje možnosti a způsoby vzdělávání zaměstnanců i dnes. Tomáš Baťa pro realizaci těchto cílů založil svou vlastní školu. V dnešní době je situace mnohem jednodušší. Systém růstu a vzdělávání Vašich zaměstnanců zajistí renomované vzdělávací firmy. Katalog vzdělávacích programů, vytvořený skupinou DfK Group, která má na poli vzdělávání bohaté zkušenosti, Vám poskytne komplexní výběr v různých oblastech vzdělávání od akreditovaných rekvalifikačních kurzů, odborných seminářů až po analýzu a realizaci vzdělávacích potřeb ve Vaší firmě. Výsledkem je osobnostní a profesní růst Vašich zaměstnanců. Nebojte se v dnešní době investovat do vzdělání svých zaměstnanců. Právě díky novým zkušenostem a znalostem Vám mohou ukázat nový směr, kam se Vaše firma bude v následujících letech ubírat. Ing. Pavla Koubová předseda představenstva DfK Group a.s. 2

3 DfK Group a.s. DfK Group je skupina společností zaměřených na seniorskou problematiku, regionální rozvoj a rozvoj lidských zdrojů působící v celé České republice. OBSAH str str str str

4 Vážené dámy, vážení pánové, současné události, jako je především finanční krize, měnící se potřeby trhu a formování firemních struktur v souvislosti s globalizací, se musí zákonitě promítnout i do oblasti vzdělávání zaměstnanců. Stále více jsou využívány i vzdělávací programy s využitím multimediální a internetové komunikace. Aktuální je například e-learning, který má své místo zejména v oblasti kurzů zaměřených na získávání vědomostí, jako jsou počítačové znalosti či zvyšování právního povědomí. V kombinaci s interaktivními tréninky a konzultacemi tak zaměstnavatelům přináší efektivní kombinaci koučinku, kterou si zaměstnanec spolu se svým konzultantem/facilitátorem zkouší přímo na pracovišti. Naše nabídka kurzů je zaštítěna nejen používáním moderních metod ve vzdělávání, ale i zkušeným lektorským týmem. Připravujeme vzdělávací plány na míru pro široké spektrum našich klientů z výrobních podniků, či z oblasti služeb. Řešíme též zpracování a realizace projektů, podporovaných ze strukturálních fondů právě v oblasti vzdělávání. Individuální přístup a spokojenost našich zákazníků nás vede k tomu, že v oblasti celoživotního vzdělávání postupujeme správnou cestou. Blanka Daňhová jednatelka společnosti 4

5 Společnost Bedex s. r. o. vznikla v roce 2003 se zaměřením na celoživotní vzdělávání a souvisejícími aktivitami, které přispívají k rozvoji lidského potenciálu. Naše služby jsou určeny pro: manažery na všech stupních řízení obchodníky a obchodní zástupce personalisty pedagogické pracovníky mistry lektory vzdělávání Proč se vůbec zabývat vzděláváním, zejména vzděláváním zaměstnanců? Co získáte: společnost si zajistí větší konkurenceschopnost zvýší se adaptabilita zaměstnanců větší motivovanost zaměstnanců zvýší se odborné znalosti, schopnosti a kompetence zaměstnanců ovlivní se směr rozvoje zaměstnanců ve smyslu celofiremních záměrů, vize a strategie Nabízíme Vám: vzdělávací programy šité na míru dané společnosti dlouhodobé certifikované vzdělávací kurzy poradenství pro žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU profesionální tým interních i externích lektorů, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe bohaté zkušenosti s přípravou a realizací vzdělávacích projektů pro malé, střední i velké podniky, školní a zdravotnická zařízení, veřejnou správu i úřady práce plně vybavené technické zázemí Bedex s.r.o. je certifikovaná společnost dle normy ISO 9001:2000. Působíme v rámci celé ČR! 5

6 OBSAH Obsahy kurzů jsou pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsahu kurzu včetně přípravy vybraných případových studií a cvičení z konkrétního podniku bude upřesněno na základě společného jednání. OBSAH MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.. str OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI.. str KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI.. str POČÍTAČOVÉ KURZY. str ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, PERSONALISTIKA.. str PODNIK, ŘÍZENÍ PODNIKU, PROCESNÍ ŘÍZENÍ. str MARKETING.. str EKONOMIKA PODNIKU PRO NEEKONOMY. str EKONOMIKA PODNIKU PRO EKONOMICKÉ A FINANČNÍ MANAŽERY. str PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ str JAKOST, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ str ZAVÁDĚNÍ MODERNÍHO VÝROBNÍHO SYSTÉMU str

7 SEBEPOZNÁNÍ A ROZVOJ OSOBNOSTI: střední a vyšší management, obchodníci Seznámení se základními pojmy (osobnost, motivace, charakter, aj.), se strukturou a vývojem osobnosti, s jejími zákonitostmi a principy, s potřebami a pudy, se zájmy a hodnotami. Obsah kurzu: sebeuvědomování, sebepoznání, sebehodnocení, sebekritika základní typologie osobnosti, typy temperamentu a jeho projevy typy představivosti, koncentrace pozornosti a paměti struktura inteligence, úroveň kreativity typ temperamentu MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ EFEKTIVNÍ MANAŽER: střední a vyšší management Naučit se efektivně plánovat svůj čas, stanovovat cíle vlastní i týmové, účinně delegovat povinnosti na zaměstnance, orientovat se v týmových rolích, klidně zvládat problémové situace, cíleně vést pracovní porady. Obsah kurzu: základy pozitivního myšlení styl vedení, fáze funkčního týmu stanovení průběžné kontroly o plnění úkolu styly řízení, systém pozitivního vytýkání chyb motivace týmu, podstata konfliktu 7

8 BUDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ TÝMU: střední a vyšší management Seznámení se s vlastnostmi pracovní skupiny: s týmem, s fázemi vývoje týmu. Zaměření se na identifikování týmových rolí ve vlastní pracovní skupině. Po absolvování tohoto tréninku je možné zvolit správný přístup k týmu a jeho členům. Obsah kurzu: důvody pro tvorbu pracovních týmů vlastnosti týmu synergický efekt přednosti a nevýhody týmové práce negativní role v týmu fáze vývoje týmu a volba vhodného přístupu MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE: střední a vyšší management, obchodníci Lepší a efektivnější spolupráce v rámci vlastního pracovního týmu. Poznání vlastní týmové role, získání zážitku týmové spolupráce, uvědomění si přínosů dobře fungujícího týmu, podpora rozvoje týmové práce v rámci oddělení, podpora žádoucích projevů určujících efektivní spolupráci, předcházení a omezování jevů, které naopak dobrou spolupráci ničí. Obsah kurzu: rozvoj týmové spolupráce výhody a rizika zavedení týmové práce sladění jednotlivých členů týmu podpora ochoty spolupráce na společném díle zážitek týmové spolupráce uvědomění si přínosů dobré spolupráce a konstruktivních vztahů v týmu uvědomění si, jakým způsobem ovlivňuji druhé a podílím se na výkonnosti a klimatu uvnitř týmu budování úspěšného týmu 8

9 ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI TÝMU: střední a vyšší management, obchodníci Zlepšit schopnost analyzovat situaci, správně rozhodovat a řídit změny, naučit se lépe zvládat konflikty a jejich prevenci. Definovat a používat efektivní strategie pro vyjednávání podle aktuální situace. Naučit se využívat potenciál podřízených při řešení problémů a podporovat kreativní myšlení v týmu. Obsah kurzu: určení různých rolí manažera v mezilidských vztazích tvorba výkonného týmu vznik a prevence konfliktů v týmu techniky zvládání konfliktních situací jak připravit strategii vyjednávání manažer jako kouč MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ A VEDENÍ LIDÍ: střední a vyšší management, obchodníci Popsat základní pravidla pro vedení týmu spolupracovníků, definovat typy spolupracovníků z pohledu manažera, zaměřit se na možná problematická místa týmové práce. Obsah kurzu: manažerská pracovní typologie A, B typologie řídících stylů podle Lewina podstatné a rozhodující rysy týmové práce určení obecných požadavků na dobrého vedoucího týmu důležitost strukturování týmů formální a neformální autorita čtyři základní úrovně rozvoje manažera způsoby komunikace s různými typy spolupracovníků Rozsah: 1-2 dny; počet účastníků: max. 12 9

10 MOTIVACE A DELEGOVÁNÍ: střední a vyšší management, obchodníci Prohloubit znalosti motivačních nástrojů a jejich aplikace v běžné manažerské praxi. Naučit se delegovat a odhalovat hlavní nepřátele delegování. Zdůraznit význam profesiogramů pro stabilitu a výkonnost firmy. Obsah kurzu: meze a možnosti motivace motivace a management osobnost manažera jako motivační činitel motivační teorie a jejich aplikace v podnikové praxi firemní kultura delegování práce, pravomoci a odpovědnosti základní pravidla delegování hlavní překážky delegování pevné a volné delegování MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 KOUČOVÁNÍ: střední a vyšší management, obchodníci Popsat a na příkladech demonstrovat koučování. Naučit se vnímat přínos koučování v rozvoji kvality spolupracovníků. Získat přehled o možnostech a úskalích koučování. Zvládnout základní metodiku koučování lidí v týmu. Obsah kurzu: poskytování zpětné vazby při koučování koučování principy a možné problémy rozšiřování individuálního repertoáru chování odkrývání možností rozvíjení existujících schopností vedení spolupracovníků v různých situacích stanovení přiměřených cílů poskytování zpětné vazby a uznání důležité nástroje kouče 10

11 EFEKTIVNÍ MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE: střední a vyšší management, obchodníci Efektivně spolupracovat s různými typy lidí, vést, motivovat a rozvíjet je tak, aby dosáhli vyšší výkonnosti. Obsah kurzu: pracovní, komunikační a motivační styl hlavních typů osobnosti silné stránky vlastního stylu a oblasti, které mohou omezovat osobní výkonnost tendence chování v podmínkách stresu, frustrace či konfliktu pracovní motivace jednotlivých typů osobnosti rozvojové priority jednotlivých typů osobnosti efektivní komunikace a spolupráce s jednotlivými typy osobnosti Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ASERTIVITA, EMPATIE, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ: střední a vyšší management, obchodníci Charakterizovat konflikt, jeho význam v životě. Naučit se rozpoznávat různé druhy konfliktů podle jejich charakteristik a osvojit si metodiku jejich řešení. Popsat tři základní typy chování lidí a seznámit se s jejich hlavními rysy. Základní asertivní techniky. Závěrečná rekapitulace, srovnání s počátečním stavem, zjištění rozdílů. Obsah kurzu: co to je konflikt význam konfliktů pro stabilitu organizace možnosti řešení konfliktu v jednotlivých fázích riziko zakonzervování nestabilního stavu ve firmě popsat tři základní typy chování lidí a seznámit se s jejími hlavními rysy základní asertivní techniky cíle asertivity asertivní desatero 11

12 TIME MANAGEMENT: střední a vyšší management, obchodníci Sestavení plánu - co teď a co potom, osamostatnění se. Obsah kurzu: časový profil dne vrcholového manažera harmonogram porad, pracovních workshopů, konzultací a osobních rozhovorů úloha odborné asistentky vrcholového manažera časový profil týdne, měsíce vrcholového manažera metody a techniky efektivního využívání času telefon, fax, a informační technologie v práci delegování pravomocí a převod kompetencí na spolupracovníky MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE A STRESU: střední a vyšší management, obchodníci Identifikovat a naučit se korigovat své reakce ve stresových situacích, rozvinout schopnosti při zvládání stresu a stresových situacích. Nacvičit si relaxační a uklidňující techniky, zvládnout vhodné komunikační postupy ve stresových situacích. Obsah kurzu: stres, příznaky stresu stres v pracovním prostředí mapa stresu práce komunikační vzorce při stresu 12

13 RÉTORIKA PRO MANAŽERY: střední a vyšší management, obchodníci Zdokonalení dovednosti mluveného projevu a přesvědčivosti. Obsah kurzu: vstupní ověření úrovně mluveného projevu u účastníků rozbor, stanovení předností a slabin funkce řeči, fyziologie a technika řeči orthoepická norma - platné zásady spisovné výslovnosti desatero řečnických dovedností zásady tvorby řečnických projevů prezentace před kamerou Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ: střední a vyšší management, obchodníci Poznání a seznámení se s principy a normami společenské etikety. Chování a vystupování se stane nenuceným, elegantním a podle všech společenských norem. Získání dovedností a znalostí, které se uplatní i při soukromých příležitostech. Pravidla stolování. Rozpoznání, co je vhodné a nevhodné při ústní i písemné komunikaci a korespondenci. Obsah kurzu: vzhled a image ve společnosti pravidla komunikace a korespondence zaměření na obchodně-společenský styk pravidla a normy, které jsou základem komunikace a kontaktu odívání a šatník, jako součást společenského vystupování vhodná prezentace firmy i Vaší osoby Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

14 OBCHODNÍ DOVEDNOSTI A PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ: střední a vyšší management, obchodníci Definování společných cílů a vytvoření základny pro další osobnostní a profesní rozvojový plán. Různé způsoby, jak přesvědčit zákazníka, jak jej motivovat ke koupi, jak si vytvořit vztah k zákazníkovi a jak hovořit jeho řečí. Seznámit se s psychologickými postupy při jednání se zákazníkem a osvojit si dovednosti potřebné k jeho získání. Obsah kurzu: základní kroky obchodního jednání neprodáváme technické parametry, ale užitek argumentace a argumentační mosty námitky a výmluvy schopnosti ptát se zákazníka nátlakové taktiky proaktivní odstraňování pochybností sebedůvěra a cit pro věc OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI ZÁKLADY ÚSPĚŠNÉHO PRODEJE: střední a vyšší management, obchodníci Cílem úspěšného obchodního jednání je úspěšně uzavřít obchod. Aby k tomu mohlo dojít, je nutné znát potřeby zákazníka, umět prezentovat svoji firmu a výrobek, vyjednávat, vypořádat se s námitkami a uzavřít obchod. Úspěšné obchodní jednání otevírá cestu k další dlouhodobé spolupráci. Obsah kurzu: definice prodeje jak při prodeji správně používat telefon struktura prodejního hovoru než zvednete sluchátko techniky vedení hovoru prodejní argumentace, řešení námitek uzavření dohody 14

15 ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Procvičit dovednosti a nástroje pro vyhledávání a získávání nových zákazníků. Obsah kurzu: vyhledávání zákazníků, způsoby jejich oslovení, evidence zákazníků definování konkurence v daných segmentech co znamená získat kontakt, rozdíl mezi kontaktem a přípravou potenciálního klienta k akvizici jak získat doporučení náměty na firemní věty, které vzbudí zájem OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI ZNALOST ZÁKAZNÍKA: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Naučit se jednoduché způsoby, jak odhadnout typ zákazníka a jeho vnitřní motivaci, definovat a procvičit způsoby komunikace s jednotlivými typy. Obsah kurzu: typologie podle vztahu k produktu a firmě osobnostní a postojová typologie způsoby komunikace s jednotlivými typologickými skupinami standardní reakce jednotlivých typologických skupin možné druhy motivů a potřeb zákazníka techniky zjišťování potřeb a motivů zákazníka Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

16 OBCHODNÍ PREZENTACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Schopnost identifikovat účel prezentace a cíl, jehož se má dosáhnout, logicky strukturovat prezentaci, připravit si přesvědčivé argumenty, přizpůsobit prezentaci typu posluchačů a jejich potřebám, vybrat a připravit nejvhodnější Vizuální prostředky dané prezentace, zlepšit své řečnické dovednosti včetně reakcí na otázky, lépe psychicky zvládnout vystupování na veřejnosti. Obsah kurzu: definice účelu prezentace příprava zajímavého projevu s ohledem na předmět a posluchače faktory, které ovlivňují kvalitní provedení prezentace jak zaujmout posluchače a navázat s nimi kontakt jak pohotově odpovídat na otázky trénink s využitím kamery, zpětná vazba pro každého účastníka OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI EFEKTIVNÍ ARGUMENTACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Uvědomit si dvě klíčová pravidla úspěšné argumentace a vyzkoušet si je na příkladech z vlastní praxe. Odhalit a vyzkoušet si praktické způsoby, jak reagovat na námitky svých zákazníků. Obsah kurzu: identifikace klíčových výhod oproti konkurenci nalezení užitků k vlastním produktům účastníků výběr ze svých argumentů nácvik argumentace na mikrosituacích z praxe jak účinně přesvědčit tipy a triky z praxe úspěšných obchodníků Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

17 OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ: obchodní manažeři Naučit se metody uzavírání obchodu, zafixovat si principy obchodního vyjednávání. Obsah kurzu: obratnost při vedení obchodního jednání, různé postupy a psychologické nástroje při vyjednávání jak uzavřít obchod faktory ovlivňující obchodní jednání SWOT analýza obchodníka před jednáním co je typické pro obchodní jednání techniky uzavírání obchodu v kontextu obchodního jednání OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI PÉČE O KLIENTA: obchodníci, konzultanti, makléři, pracovníci oddělení marketingu, zákaznická centra Vytvořit si dlouhodobý vztah se zákazníkem. Obsah kurzu: co zákazník potřebuje a co nakupuje osobní potřeby, uspokojování potřeb faktory ovlivňující obchodní jednání faktor času v době nákupu poprodejní faktor faktor osobnosti v dlouhodobé péči Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

18 MOTIVACE KLIENTA: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Ukázat možnosti, díky kterým lze budovat vztah s jednajícími partnery a tím navyšovat obrat. Obsah kurzu: nákupní chování motivace prostřednictvím základních faktorů kvality, služby, hodnoty a ceny překážky a brzdy prodeje ovlivňování rozhodnutí o koupi zvládání emocí prodejce jako motivátor Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI TELEMARKETING: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Osvojení základů získávání zákazníků prostřednictvím telefonu. Schopnost analyzovat potřeby zákazníků a získávat základní dovednosti v prezentaci produktů nabízených společností. Aplikace komunikačních dovedností v obchodním rozhovoru. Osvojení si zásad k návrhu skriptu obchodního rozhovoru. Obsah kurzu: aktivní a pasivní telemarketing místo telemarketingu v marketingové strategii firmy podmínky pro účinné nasazení telemarketingu základy obchodních dovedností kladení otázek odhalování nákupních signálů motivace lidí ke koupi produktu standardní nabídkové postupy pro jednotlivé typy 18

19 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ PREZENTACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Účastníci vědí, že nejdůležitější při prezentaci je jejich osoba, zvládají přípravu a realizaci prezentace, umějí zaujmout a oslovit více posluchačů najednou. Firma získá pracovníky, kteří umějí profesionálně prezentovat výrobky a služby na veřejnosti, umějí oslovit zákazníka na výstavě a tím zvýšit produktivitu prodeje. Obsah kurzu: kdy je vhodné zvolit prezentaci pro více osob jaké zákonitosti má veřejná prezentace co udělat pro to, aby byla prezentace zajímavá a posluchači nadšeni předcházení možným negativním projevům jak připravit pomůcky tak, aby prezentaci doplnily Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI VEDENÍ A MOTIVACE PRODEJNÍHO TÝMU: obchodníci a vedoucí obchodu Získat ucelené informace o řízení, hodnocení a motivaci prodejců. Obsah kurzu: prodejní strategie a techniky řízení lidí a role manažera úkoly, role, dovednosti manažera leadership vedení prodejního týmu koučování prodejců, delegování porady a setkání prodejního týmu, prezentace personální management - výběr, hodnocení aj. Rozsah: 1 den; počet účastníků: max

20 KOUČINK PRODEJNÍHO TÝMU: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Najít vhodný způsob uplatnění či konkrétní tipy na zlepšení koučinku v mateřské firmě každého z účastníků. Najít způsoby, jak koučovat efektivněji. Naučit se využívat koučinku jako jednoho z motivačních nástrojů. Získat "návod", jak prostřednictvím koučinku zlepšit obchodní výsledky svého týmu. Obsah kurzu: "pro a proti" koučinku a podmínky jeho úspěšného využívání ve firmě druhy ostatních asistencí v "terénu" a jejich optimální využití koučink a motivace jak sladit cíle koučinku s prodejními cíli časové plánování koučování nejčastější chyby a nástrahy a jak jim čelit kroky při poskytování zpětné vazby postup při vyhodnocení úspěšnosti koučinku stanovení dalších návazných kroků Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI 20

21 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci, vyšší a střední management Osvojit si postupy, které umožňují úspěšně komunikovat, pracovat osobitým stylem a podílet se na vytváření firemní kultury. Zvládnout obtížné situace. Obsah kurzu: prvky komunikace použití veškerého slovního potenciálu: důrazu, rychlosti, hlasitosti zdokonalení verbálního a neverbálního projevu nalezení slovníku pro co nejlepší prezentaci aktivní naslouchání, umění porozumět priority, jak zacházet s více hovory, předávání vzkazů, delegování emoční inteligence jak uklidnit projevy nepřátelství nebo agresivity jak usměrnit a usnadnit projev mnohomluvného i málomluvného klienta KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACE: obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci, vyšší a střední management Stanovení si základních fází vývoje vnitrofiremní komunikace spolu s definováním odpovědností. Naučit se zásadám manažerského komunikačního plánování a hlavním předpokladům vysoké efektivity při komunikaci ve firmě. Uvědomit si, co nejvíce poškozuje vnitrofiremní komunikaci, jaké jsou nejčastější chyby manažerů při interpersonální komunikaci, jaké jsou formální a reálné informační kanály v organizaci a jak zásadně se do úrovně vnitrofiremní komunikace promítá úroveň a schopnosti jednotlivých manažerů. Obsah kurzu: analýza komunikace a stávající situace firmy SWOT analýza - určení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb organizace možnosti vlastního podílu na vnitrofiremní komunikaci předpoklady fungování vnitrofiremní komunikace problémy při tvorbě systému vnitrofiremní komunikace komunikační řetězce organizací základní pravidla jednání s lidmi 21

22 KRIZOVÁ KOMUNIKACE: řídící pracovníci, tiskový mluvčí podniku, vyšší management Získat teoretické znalosti krizové komunikace a praktické dovednosti pro komunikaci se sdělovacími prostředky. Obsah kurzu: public relations veřejné mínění identita a image příčiny, průběh a typy krizí preventivní opatření zásady krizové komunikace spolupráce s médii KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI: řídící pracovníci, tiskový mluvčí podniku, vyšší a střední management Identifikovat účel prezentace a cíl, jehož se má dosáhnout, umět prezentaci logicky strukturovat, připravit si přesvědčivé argumenty, přizpůsobit prezentaci typu a potřebám posluchačů, vybrat a připravit nejvhodnější vizuální prostředky pro danou prezentaci, zlepšit řečnické dovednosti včetně reakcí na otázky, lépe psychicky zvládnout vystupování na veřejnosti. Obsah kurzu: definice účelu prezentace analýza předmětu prezentace a výběr klíčových bodů příprava zajímavého projevu s ohledem na předmět a posluchače výběr a používání vizuálních prostředků význam řeči těla a její vliv na přijímání předávaných informací a vnímání osobnosti prezentujícího způsoby snižování trémy jak pohotově odpovídat na otázky 22

23 ARGUMENTACE A PŘESVĚDČOVÁNÍ: vyšší a střední management, obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Naučit se komunikační techniky, které umožní efektivně argumentovat a přesvědčit. Přesná identifikace charakteristiky komunikačního partnera a přizpůsobení vlastního stylu komunikace. Osvojit si nástroje a strategie, s jejichž pomocí se předejde konfliktním situacím. Ubránit se manipulačnímu nátlaku. Naučit se asertivně komunikovat. Zjistit své silné a slabé stránky. Obsah kurzu: komunikační dovednosti a řeč těla signály a typologie komunikačních partnerů přesvědčovací techniky a kdy je vhodně použít použití empatie při překonávání námitek předcházení a překonávání konfliktních situací jak argumentovat a bránit se proti manipulaci asertivní komunikace a její využití v praxi KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI UMĚNÍ VYJEDNÁVÁNÍ: vyšší a střední management, obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Naučit se metody uzavírání obchodu, zafixovat si principy obchodního vyjednávání. Obsah kurzu: obratnost při vedení obchodního jednání, různé postupy a psychologické nástroje při vyjednávání jak uzavřít obchod faktory ovlivňující obchodní jednání SWOT analýza obchodníka před jednáním co je typické pro obchodní jednání fáze obchodního jednání, strategie AIDA nákupní signály techniky uzavírání obchodu v kontextu obchodního jednání 23

24 PROFESIONÁLNÍ IMAGE A VYSTUPOVÁNÍ: vyšší a střední management, obchodní manažeři a zaměstnanci obchodního oddělení, obchodní zástupci Natrénovat zvyklosti z oblasti společenského chování a etikety. Ovládnout metody efektivní komunikace při společenských stycích. Posílit motivaci a osobnostní rozvoj účastníků. Rozvinout komunikační potenciál a naučit se reagovat na nečekané situace při společenských stycích. Obsah kurzu: společenská pravidla druhy společenských příležitostí úvod do společenské konverzace Small talk Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 12 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 24

25 ZÁKLADY OBSLUHY PC: začátečníci, kteří se chtějí seznámit s obsluhou PC Získání základního přehledu o možnostech a využití informačních technologií, osvojení si praktických základů práce v grafickém prostředí MS Windows a seznámení se základy práce na internetu, s textovým editorem MS Word a tabulkovým procesorem MS Excel. Obsah kurzu: seznámení s výpočetní technikou, základní pojmy, získání přehledu seznámení s MS Windows, ovládání myši a klávesnice nastavení systému, ovládání základních aplikací soubory a složky ve Windows, základy práce na internetu MS Word psaní a úpravy textu, formátování dokumentu, vkládání tabulek a obrázků MS Excel. tvorba a úprava tabulek, formátování buněk, využití vzorců a funkcí, vkládání grafů a obrázků POČÍTAČOVÉ KURZY Rozsah: 3 dny; počet účastníků: max. 10 MS WINDOWS: uchazeči, kteří se chtějí naučit pracovat s MS Windows Seznámení se základními operacemi v grafickém prostředí MS Windows. Obsah kurzu: grafické prostředí Windows práce s myší a klávesnicí, změna pracovní plochy práce se soubory a složkami, okna, ovládací prvky oken nabídka Start, hlavní panel, programy poznámkový blok, malování, WordPad tento počítač, koš a jeho možnosti, ovládací panely, používání nápovědy praktické příklady Rozsah: 2 dny; počet účastníků: max

26 MS WORD, EXCEL, POWER POINT: úplní začátečníci, kteří se chtějí seznámit se základní obsluhou MS Office - MS Word, MS Excel a MS Power Point Seznámení se základy práce v textovém editoru, s vytvářením, formátováním, přípravou dokumentů pro tisk. Seznámení se základy práce s tabulkovým kalkulátorem, s vytvářením a formátováním jednoduchých tabulek s výpočty a grafy. Seznámení s programem a základy práce s prezentacemi, práce s objekty na snímcích, tvorbou jednoduchých prezentací, přípravou podkladů pro tisk a způsoby předvádění prezentací. Obsah kurzu: pracovní prostředí textového editoru MS Word základní nastavení programu potřebám uživatele pořízení textu, opravy a úpravy textu formátování textu, formátování odstavců, vkládání a úprava obrázků vkládání a úprava tabulek do textu odrážky a číslování odstavců, vyhledání a nahrazení textu tisk dokumentu, nastavení vzhledu stránky, záhlaví a zápatí pracovní prostředí MS Excel, základní nastavení programu zadávání hodnot do buněk, formátování buněk, sloupců, řádků, listů odstranění a vkládání posloupností automatické vyplňování posloupností vytváření grafu, průvodce grafem, změna formátu grafu vkládání vzorců, využití funkcí, adresování buněk nastavení vzhledu stránky, vytváření tiskových sestav seznámení s programem MS Power Point spuštění, otevření, způsoby zobrazení, tvorba nové prezentace, šablony modifikace rozvržení snímků, práce s textem, kreslení formátování a nastavení barev, manipulace s objekty, spuštění prezentace a její ovládání POČÍTAČOVÉ KURZY Rozsah: 5 dní; počet účastníků: max

27 INTERNET: zájemci, kteří se chtějí seznámit se základy práce na internetu Seznámení se s orientací v prostředí sítě internetu, zásadami pro efektivní vyhledávání informací a s elektronickou poštou. Obsah kurzu: vznik a struktura internetu, možnosti připojení k internetu přehled služeb poskytovaných na internetu Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox používání www, zadávání URL adresy, zdroje na internetu oblíbené položky, přijímání a odesílání elektronické pošty praktické příklady POČÍTAČOVÉ KURZY Rozsah: 1 den; počet účastníků: max. 10 TVORBA WWW STRÁNEK: zájemci, kteří se chtějí seznámit s tvorbou internetových stránek Shromáždění materiálů (foto, vide, zvuk) a vytvoření funkčních webových stránek. Obsah kurzu: návrh grafického designu webových stránek vytvoření materiálu odladění a zprovoznění funkčních www stránek Rozsah: 2 dny; počet účastníků: max

28 COREL DRAW: zájemci o rozšiřující techniky programu CorelDRAW Seznámení se s pokročilejšími technikami programu CorelDRAW, s vytvářením propagačních materiálů v profesionální kvalitě, se zpracováváním uměleckého textu a přípravou podkladů pro tisk. Obsah kurzu: nastavení programu dle požadavků uživatele vkládání objektů vytvořených jinými programy práce s barevnými paletami příprava podkladů pro tisk triky a tipy POČÍTAČOVÉ KURZY Rozsah: 5 dní; počet účastníků: max. 10 ADOBE PHOTOSHOP: uživatelé, kteří se chtějí naučit zpracovávat rastrovou grafiku na počítači a osvojit si základní práce a dovednosti s profesionálním softwarem pro zpracování rastrové grafiky Adobe Photoshop pro PC Seznámení s orientací v prostředí programu Adobe Photoshop, základními znalostmi z oblasti rastrové grafiky, možnostmi importovat grafiku ze skeneru, vytvářením nové grafiky a její další úpravou. Obsah kurzu: seznámení s pracovním prostředím programu Adobe Photoshop hlavní menu a panely nástrojů rozlišení, barevné režimy, vrstvy teorie vytvoření nové grafiky, načtení grafiky ze skeneru, otevření grafiky ze souboru, práce s výběry, práce s vrstvami a s lupou volba barvy, používání nástrojů pro kreslení, mazání práce s kapátkem a výběrem rozsahu barev práce s textem, transformace, přehled možností úpravy grafiky pomocí filtrů ukládání a export grafiky do souboru, podporované formáty grafiky ukázka tisku Rozsah: 5 dní; počet účastníků: max

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Excel triky s funkcí KDYŽ

Excel triky s funkcí KDYŽ Excel triky s funkcí KDYŽ Cílem kurzu je naučit účastníky efektivně používat různé variace funkce KDYŽ, které umožní: automatické číslování řádků zahájení výpočtu pouze za podmínky, že byla vložena určitá

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě Obchodník Efektivní prodej IT řešení Prospect call Prezentační v IT Jednání a vyjednávání manažerské Presales konzultant Manipulativní techniky v mluveném projevu Zvládání kritických situací při prezentaci

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

JAN BARTÁK.,, v,, UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011

JAN BARTÁK.,, v,, UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 r JAN BARTÁK PERSONALNI v SOUCASNOST,, v,, RIZENI, A TRENDY UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 A ~ PERSONÁLNf iuzení, SOUČASNOST A TRENDY OBSAH 1. Úvodem/ 2. Východiska i'ízení Hdí v organizacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Příloha č. 1 Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Podrobné informace k zadávací dokumentaci: Realizace vzdělávání zaměstnanců Skřivánek, s.r.o.

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace projektu: Zadavatel: Zvýšení adaptability a dovedností zaměstnanců a firmy SCA Packaging - podpora konkurenceschopnosti CZ.04.1.03/4.1.15.3 SCA Packaging

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více