I.2.3e - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I.2.3e - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí"

Transkript

1 - Evropsky významné lokality vázané na ní prostředí M019 M001, M005 MOV_ CZ Moravská Sázava 353 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum PAK Bučiny asociace Asperulo-Fagetum Aktivní vrchoviště CZ Králický Sněžník N Acidofilní smrčiny PAK Rašelinný les u M022, M027 MOV_0220, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 32210, CZ Rychnovský vrch 353 MOV_0270 Brachypodio-Centaureion nemoralis) PAK Bučiny asociace Asperulo-Fagetum Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích M020 MOV_ CZ Lanškrounské rybníky 42 PAK M138 MOV_ CZ Vracovská doubrava 24 Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních JMK M138 MOV_ , CZ Vypálenky 80 čolek dunajský druh silná JMK M137 MOV_ CZ Javorník - hliník 1,4 kuňka žlutobřichá druh silná JMK Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. M137, M138, MOV_1390, 16510, CZ Strážnická Morava 659, PP M139 jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské MOV_1410 JMK klínatka rohatá druh silná piskoř pruhovaný druh silná M141 MOV_ CZ Hodonínská doubrava JMK mečík bahenní druh slabá M141 MOV_ , CZ Očov 292 PP Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii JMK jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské M137, M139, M140 ID ního MOV_0010, MOV_0050 MOV_1410, MOV_ CZ Čertoryje Hlavní dů ochrany oblast poí Tvrdé oligo-mezotrofní y s bentickou vegetací parožnatek N jílovitých JMK Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců mečík bahenní druh slabá 1/5

2 ID ního Hlavní dů ochrany Oligotrofní až mezotrofní stojaté y nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto silná Nanojuncetea Nížinné až horské ní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské M141 MOV_ , CZ Soutok - Podluží N JMK M081, M109 MOV_0820, MOV_1100 u bolen dravý druh silná čolek dunajský druh silná drsek menší druh silná drsek větší druh silná hrouzek běloploutvý druh silná ježdík dunajský druh silná ježdík žlutý druh silná klínatka rohatá druh silná ostrucha křivočará druh silná piskoř pruhovaný druh silná sekavec písečný druh silná svinutec tenký druh silná oblast poí CZ Lesy u Bezuchova 250 OLK M052 MOV_ , CZ Království 588 M078 MOV_ , CZ Choryňský mokřad 218 jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské OLK OLK jílovitých vážka jasnoskvrnná druh silná OLK M084 MOV_ , CZ Hrdibořické rybníky 40 NPP matizna bahenní druh silná OLK M014 MOV_ , CZ Račinka 3,2 mihule ukrajinská druh silná OLK M084 MOV_ CZ Deylův ostrůvek 1,0 M008, M018 MOV_0080, MOV_ , CZ Horní Morava 9,4 mihule potoční druh silná OLK OLK 2/5

3 ID ního Hlavní dů ochrany u oblast poí M078 MOV_ , CZ Hustopeče - Štěrkáč 60 OLK M085 MOV_ CZ Ohrozim - Horka 0,09 OLK M086 MOV_ CZ Protivanov 2,3 OLK M081 MOV_ , CZ Týn nad Bečvou 2,7 svinutec tenký druh silná OLK M081 MOV_ CZ Dolní a Prostřední Svrčov 2,8 OLK M050 MOV_ CZ Velká Střelná - štoly 0,04 netopýr brvitý druh slabá OLK M042 MOV_ CZ Libina - U Černušků 0,06 netopýr brvitý druh slabá OLK M014 MOV_ , CZ Velké Losiny - lázeňský dům Eliška 0,15 netopýr brvitý druh slabá OLK M109 MOV_ , CZ Vlkoš - statek 0,04 netopýr brvitý druh slabá OLK M018, M027, M028, M029, M030, M031, M040, M041, M045, M046, M047, M052 jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské svinutec tenký druh silná Aktivní vrchoviště Acidofilní smrčiny M006, M CZ Keprník Rašelinný les OLK Aktivní vrchoviště Přechodová rašeliniště a třasoviště M009, M010, M011, M012 M039, M040 MOV_0390, MOV_0400 N Acidofilní smrčiny OLK Rašelinný les 66200, CZ Špraněk 271 netopýr brvitý druh slabá OLK jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské M081, M082 MOV_0820, 16320, CZ Bečva - Žebračka 289 MOV_0830 hrouzek Kesslerův druh silná OLK MOV_2530, MOV0830, M052, M082, MOV_0850, 16220, 16230, M084, M093, MOV_0940, 22201, 22202, CZ Morava - Chropyňský luh NPP, N jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské M094, M109, MOV_0950, M116 MOV_1100, MOV_1170 hrouzek Kesslerův druh silná OLK CZ Rychlebské hory - Sokolský hřbet Aktivní vrchoviště OLK M003, M004, M006 MOV_0180, MOV_0270, MOV_0280, MOV_0290, MOV_0300, MOV_0310, MOV_0400, MOV_0420, MOV_0460, MOV_0470, MOV_0480, MOV_2530 MOV_0060, MOV_0090 MOV_0090, MOV_0100, MOV_0110, MOV_0120 MOV_0030, MOV_0040, MOV_ , 16210, 22201, 64321, 66200, CZ Litovelské Pomoraví CZ Praděd N, PP, Acidofilní smrčiny OLK 3/5

4 ID ního Hlavní dů ochrany u oblast poí MOV_0490, MOV_0500, Oligotrofní až mezotrofní stojaté y nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto- Nanojuncetea MOV_0510, CZ Libavá MOV_0520, OLK MOV_0810, MOV_0820 Přechodová rašeliniště a třasoviště vranka obecná druh silná M133 MOV_ CZ Kovářův žleb - Obora 214 M048, M049, M050, M051, M080, M081 M064, M065, M066, M067, M112 MOV_ CZ Rusava - Hořansko 73 M112, M117, M121 M117, M121 MOV_0650, MOV_0660, MOV_1130, MOV_1180, MOV_1220 MOV_1180, MOV_ CZ Semetín PP Přechodová rašeliniště a třasoviště Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců CZ Ondřejovsko 298 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců CZ Velká Vela 771 ZLK Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců M129 MOV_ CZ Rudický les 497 M129, M132 MOV_ CZ Valy-Bučník M129, M144, M , CZ Na Koncoch PP Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců M145 MOV_ CZ Podkrálovec 962 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců M144, M CZ Valentová 558 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců M145 MOV_ CZ Bílé potoky 164 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců M128 MOV_ , CZ Čerťák 4,2 M135 MOV_ , CZ Insel 0,45 M126 MOV_ CZ Březnice u Zlína 1,0 M130 MOV_ CZ Uhliska 51 PP modrásek očkovaný druh silná M107 MOV_ CZ Chvalčov 1,2 M115 MOV_ , CZ Kurovice - lom 6,7 M113 MOV_ CZ Mokřad Pumpák 1,9 M132, M133 MOV_1330, MOV_ CZ Mokřad u Slováckých strojíren 8,6 kuňka žlutobřichá druh silná M129 MOV_ CZ Ovčírka 10 M133 MOV_ CZ Popovické rybníky 99 kuňka žlutobřichá druh silná M062 MOV_ CZ Pozděchov 0,36 M115 MOV_ CZ Skalky 11 M113 MOV_ , CZ Stonáč 5,5 PP M114 MOV_ CZ Střížovice 30 M133 MOV_ CZ Údolí Bánovského potoka 22 kuňka žlutobřichá druh silná M CZ Vlára 9,6 sekavčík horský druh silná M143 MOV_ CZ Slavičín - zámek 0,10 netopýr brvitý druh slabá M066 MOV_ CZ Kotrlé 0,45 4/5

5 M053, M054, M055, M056, M057, M058, M059, M060, M061, M062, M063, M069, M071, M072, M073 M129, M132, M134, M136, M137, M138, M140, M147, M148 ID ního MOV_0540, MOV_0550, MOV_0560, MOV_0570, MOV_0580, MOV_0590, MOV_0600, MOV_0610, MOV_0620, MOV_0630, MOV_0640, MOV_0700, MOV_1330, MOV_1350, MOV_1370, MOV_1390, MOV_1420, MOV_1490, MOV_ CZ Beskydy PP, 32222, CZ Bílé Karpaty N, PP, Hlavní dů ochrany u oblast poí Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců Acidofilní smrčiny čolek karpatský druh silná kuňka žlutobřichá druh silná oměj tuhý moravský druh slabá Tvrdé oligo-mezotrofní y s bentickou vegetací parožnatek Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců Zásaditá slatiniště hlízovec Loeselův druh silná modrásek očkovaný druh silná vrkoč bažinný druh silná M110, M111, MOV_1110, M114, M116, MOV_1120, M124, M125, MOV_1150, 22501, CZ Chřiby jílovitých M127, M128, MOV_1170, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců M135 MOV_1250, MOV_1290, M128, M133, MOV_1340, 16510, 22501, jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské M134, M135, CZ Nedakonický les PP, MOV_1350, M138 MOV_1360, MOV_1250, M124, M125, MOV_1260, 16510, CZ Kněžpolský les 521 M126, M128 MOV_1270, jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské MOV_1290 M129, M144, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců CZ Nad Jasenkou 739 PP M146, M144, M075, M106, MOV_0760, čolek karpatský druh silná 32210, CZ Hostýnské vrchy M107, M112 MOV_1070, M144, M145, MOV_1470, CZ Vlárský průsmyk Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců M146 M043 MOV_ CZ Skalské rašeliniště 46 srpnatka fermežová druh slabá MSK ZLK ZLK 5/5

Mezinárodní podzemních Kód lokality Název lokality. Předmět ochrany [ha]

Mezinárodní podzemních Kód lokality Název lokality. Předmět ochrany [ha] Návrh - Národní plán poí e I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti poí e na území České republiky Tab. I.4.f - Evropsky významné lokality vázané na ní prostředí - dílčí poí Dyje Hlavní dů ochrany

Více

Příloha: Seznam evropsky významných lokalit na území Olomouckého kraje, jejich rozloha a předměty ochrany

Příloha: Seznam evropsky významných lokalit na území Olomouckého kraje, jejich rozloha a předměty ochrany Příloha: Seznam evropsky významných lokalit na území Olomouckého kraje, jejich rozloha a předměty ochrany Č, Kód lokality Název lokality Rozloha lokality (ha) Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní

Více

Evropsky významná lokalita Ralsko

Evropsky významná lokalita Ralsko Příloha k veřejné vyhlášce č.j. 61642/ENV/12 z 16. 7. 2012 Kód lokality: CZ0510028 Biogeografická oblast: kontinentální Rozloha lokality: 143,6954 ha Evropsky významná lokalita Ralsko Typy přírodních stanovišť:

Více

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Ivana Valíčková Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Výstava k soustavě Natura 2000. (foto autorka) Se vstupem do Evropské unie vyvstaly pro Českou republiku nové požadavky, otázky, objevily se nové pojmy a

Více

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Plán oblasti povodí Odry - Oznámení SEA Příloha 4.2. Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Tabulka č. 1. - Přehled předmětů ochrany jednotlivých evropsky významných lokalit

Více

Příloha č. 2. Data z oblasti ochrany životního prostředí

Příloha č. 2. Data z oblasti ochrany životního prostředí Příloha č. 2 Data z oblasti ochrany životního prostředí Definování počtu jednotlivých typů chráněných území, jejich rozloha a důvod ochrany 1. Velkoplošná chráněná území Národní park (NP) Chráněná krajinná

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 Posouzení koncepce podle 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 Zpracoval: RNDr. Adam Véle, Ph.D.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Obdrží viz rozdělovník 5367/ZP/2008 - Ns 31.03.2008 životního prostředí a zemědělství RNDr. Tomáš Nosek / 494 ochrany přírody a krajiny tnosek@kr-kralovehradecky.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Upozornění

Více

Kraj Vysočina. Evropsky významná lokalita Biskupice - škola

Kraj Vysočina. Evropsky významná lokalita Biskupice - škola 272. Text před přílohou č. 480 zní: Kraj Vysočina Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území kraje Vysočina i evropsky významné lokality CZ0620194 Čepičkův vrch a údolí Hodonínky (Jihomoravský

Více

Natura 2000 v Plzeňském kraji a okolí. Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová, Občanské sdružení Ametyst

Natura 2000 v Plzeňském kraji a okolí. Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová, Občanské sdružení Ametyst Natura 2000 v Plzeňském kraji a okolí Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová, Občanské sdružení Ametyst Plzeň, 10.10.2016 Soustava Natura 2000 Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, vytvářená

Více

Název projektu ZCHÚ Předmět ochrany Možné

Název projektu ZCHÚ Předmět ochrany Možné Název projektu ZCHÚ Předmět Možné Plavební stupeň Děčín - úsek státní hranice ř. km 726,7 - Boletice ř. km 746 Stabilizace plavebních podmínek příst. Chvaletice CHKO České středohoří, IV. zóna CHKO Labské

Více

č. j.: KUOK 61255/2012

č. j.: KUOK 61255/2012 Elektronický podpis - 12.7.2012 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Josef vesetský Vydal: l.ea - Oualifoed Carti... Platnost do: 26.6.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

Seznam biotopů České republiky Seznam jednotek pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů (WANAS)

Seznam biotopů České republiky Seznam jednotek pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů (WANAS) Seznam biotopů České republiky Seznam jednotek pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů (WANAS) V V1A V1B V1C V1D V1E V1F V1G V2A V2B V2C V3 V4A V4B V5 V6 Vodní toky a nádrže Makrofytní vegetace přirozeně

Více

Příloha H.III Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Příloha H.III Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Příloha H.III Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v Ptačí oblasti Šumava Posouzení vlivů na evropsky významné

Více

OZNÁMENÍ - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, KTERÉ LEŽÍ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH, NA MOŽNOST ZAJISTIT OCHRANU TĚCHTO LOKALIT SMLUVNĚ

OZNÁMENÍ - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, KTERÉ LEŽÍ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH, NA MOŽNOST ZAJISTIT OCHRANU TĚCHTO LOKALIT SMLUVNĚ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství váš DOPS ZNAČKY/ZE DNE / NAŠE ZNAČKA KULK 45656/2012 VYŘzUJE/LNKA/E-MAL Habrdal392 kristian.habrda@kraj-bc.cz LBEREC 3.7.2012 VEŘEJNÁ

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje III. 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na URÚ oddíl B.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje III. 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na URÚ oddíl B. ZÁMĚRY A ÚZEMNÍ REZERVY VYŘAZENÉ Z KONCEPCE Příloha 4 Dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000 se vztahuje ke 2. Návrhu ZÚR JMK, který byl ve smyslu 37 a násl. stavebního zákona upraven

Více

Vojenský újezd Libavá Natura 2000 a ochrana přírody. Město Libavá,

Vojenský újezd Libavá Natura 2000 a ochrana přírody. Město Libavá, Vojenský újezd Libavá Natura 2000 a ochrana přírody Město Libavá, 20. 6. 2012 Vojenský újezd Libavá Olomoucký kraj Nízký Jeseník podcelky Domašovská vrchovina a Oderské vrchy Nevýrazná pahorkatina Nejvyšší

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Hydrologická situace ČR, vývoj znečištění vod, vodní eroze, specifické polutanty, ohrožené druhy

Více

Posouzení významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000

Posouzení významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 ÚP Kraslice - návrh Posouzení významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav Karlovy Vary červenec

Více

Zpracoval: Mgr. Marek Banaš, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí: 630/3242/04)

Zpracoval: Mgr. Marek Banaš, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí: 630/3242/04) Posouzení vlivu koncepce Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje pro období 25 28 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

Více

Krajní body. Česká republika

Krajní body. Česká republika Krajní body Česká republika Poloha Česká republika Poloha Sámova říše (7. století) Velká Morava 9. stol. Boleslavská říše 10. století Přemyslovský stát ve 13. století Lucemburkové (14. stol.) Jagellonci

Více

Posouzení významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000

Posouzení významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 Strategie rozvoje Libereckého kraje pro období 2006-2020 Posouzení významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

Více

B.3 ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH

B.3 ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH B.3 ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH NATURA 2000 je evropskou soustavou území, která umožňuje zachovat přírodní a druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, VÝSTAVBA RYBNÍKA NA PPČ Hodnocení vlivů záměru. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, VÝSTAVBA RYBNÍKA NA PPČ Hodnocení vlivů záměru. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, VÝSTAVBA RYBNÍKA NA PPČ. 328 Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné listopad 2011 Předmět hodnocení: Zadavatel: Zpracovatelka: Svinná na Šumavě Ostružná, výstavba rybníka

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území B. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na území Natura 2000 257 258 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000 Mgr. Eva Volfová Chvojková zodpovědná zpracovatelka autorizace

Více

Návrh úpravy územního plánu obce Kostelec nad Orlicí

Návrh úpravy územního plánu obce Kostelec nad Orlicí Návrh úpravy územního plánu obce Kostelec nad Orlicí Posouzení vlivů Návrhu úpravy územního plánu na lokality NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Brno,

Více

Volf, Chvojková: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Aktualizace 2011. Hodnocení vlivů koncepce na EVL a PO

Volf, Chvojková: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Aktualizace 2011. Hodnocení vlivů koncepce na EVL a PO 3 Popis evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Natura 2000 je evropskou soustavou území, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu

Více

Návrh úpravy územního plánu města Borohrádek

Návrh úpravy územního plánu města Borohrádek Návrh úpravy územního plánu města Borohrádek Posouzení vlivů Návrhu úpravy územního plánu na lokality NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Brno, leden

Více

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007 AGENTURA OCHRANY PRíRODY A KRAJINY CESKÉ REPUBLIKY Stredisko Liberec U jezu 10 460 01 Liberec tell fax: 482 428 988 liberec@nature.cz Dle rozdelovníku '. NAŠE C. J. 00574/L1B/2007 VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j. Posouzení vlivu koncepce Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 21-22 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

Více

Studie vlivu koncepce na stanovište a druhy Evropsky významné lokality Beèva - ebraèka

Studie vlivu koncepce na stanovište a druhy Evropsky významné lokality Beèva - ebraèka Poøizovatel: Statutární mìsto Pøerov Bratrská 34 750 11 Pøerov Regulaèní plán Michalov - ebraèka, Pøerov Studie vlivu koncepce na stanovište a druhy Evropsky významné lokality Beèva - ebraèka 09/2010 Zodpovìdní

Více

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji. Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji. Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. LEDEN 2016 2 Zpracovatel oznámení: Mgr. Zdeněk Frélich autorizovaná osoba dle zákona č.100/2001

Více

Mgr. Fialová, Ph.D. Mgr. Fialová, Ph.D. v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Mgr. Fialová, Ph.D. Mgr. Fialová, Ph.D. v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 8/2014 1.vydání Mgr. Fialová, Ph.D. Mgr. Fialová, Ph.D. RNDr. Bosák RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Jiří Vítek

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 4. KRAJINÁŘSKÉ VYHODNOCENÍ STAVEB V ČR MANAGER PROJEKTU: ZODPOVĚDNÝ

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

4.2. Charakteristika současného stavu přírodního prostředí v rámci jednotlivých celků kraje

4.2. Charakteristika současného stavu přírodního prostředí v rámci jednotlivých celků kraje 4.2. Charakteristika současného stavu přírodního prostředí v rámci jednotlivých celků kraje V následujících kapitolách je stručně nastíněn stav jednotlivých územních celků z pohledu jejich přírodních hodnot.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2 Červen 214 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY

Více

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH Natura 2000 OBSAH CO JE TO NATURA 2000? LESY HORSKÉ HOLE RAŠELINIŠTĚ LOUKY EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY V JESENÍKÁCH PTAČÍ OBLAST JESENÍKY JAK SE LIŠÍ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 OD DNEŠNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ?

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje Detailní vyhodnocení vlivu na integritu a celistvost soustavy lokalit Natura 000 Zpracovatel: Mgr. Stanislav Mudra držitel autorizace podle 45i zákona

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/10. Název materiálu: Povrch České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Pavel Šulák

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/10. Název materiálu: Povrch České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Pavel Šulák Číslo materiálu: Název materiálu: Povrch České republiky daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Pavel Šulák Dalton - Povrch České republiky A. pracuj samostatně a tiše B. posledních

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, PSČ , Olomouc. IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 V OLOMOUCKÉM KRAJI - II.

Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, PSČ , Olomouc. IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 V OLOMOUCKÉM KRAJI - II. hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 848 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz KUOLX00TTCYC VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY NÁVRHY OPATŘENÍ NA LESNÍ PŮDĚ Kolektiv autorů OBSAH Opatření souhrn Vymezení zájmových území Přírodní poměry Mapa návrhů na lesní

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy 4. Katalog příčných překážek BLANICE a ZLATÝ POTOK Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Divize 02 1 STUDIE

Více

Smlouva o chráněném území

Smlouva o chráněném území --------------------------------------------------- Smlouva o chráněném území uzavřená podle ustanovení 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Olomouckého kraje

Více

Soustava NATURA 2000 v České republice

Soustava NATURA 2000 v České republice Soustava NATURA 2000 v České republice Dana Holišová Bakalářská práce 2006 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 1 Děkuji vedoucí bakalářské práce Ing.

Více

Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce,

Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce, U obce Chroustov je plánována úpravna vody nacházející se v těsné blízkosti Bohdalov, Chroustov u Bohdalova, Kyjov u hranic EVL Baba. Vzhledem k předmětu ochrany EVL- bučiny asociace Luzulo- 1 CZ0610175

Více

Použití chemických posypových materiálů při zimní údržbě silnic I/4 a I/39 v NP a CHKO Šumava

Použití chemických posypových materiálů při zimní údržbě silnic I/4 a I/39 v NP a CHKO Šumava Použití chemických posypových materiálů při zimní údržbě silnic I/4 a I/39 v NP a CHKO Šumava Hodnocení významnosti vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ( naturové hodnocení ) podle

Více

Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015

Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 Mgr. Eva Volfová, Mgr. Ondřej Volf autorizované osoby pro

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

PLOCHY A KORIDORY VYMEZENÉ PODLE PÚR ČR 2008 A PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

PLOCHY A KORIDORY VYMEZENÉ PODLE PÚR ČR 2008 A PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU Příloha 1: Hodnocení vlivů ZÚR JMK na a PO PLOCHY A KORIDORY VYMEZENÉ PODLE PÚR ČR 2008 A PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Označení Charakteristika záměru Koridor/plocha

Více

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Legislativa. Mihule obecné znaky. Kriticky ohrožené 5.5.2010.

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Legislativa. Mihule obecné znaky. Kriticky ohrožené 5.5.2010. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů Zvláště chráněné ryby podle přílohy vyhlášky 395/1992 Sb. Ve znění pozdějších aktualizací Jan Fechtner a Vladimír Vrabec Aktualizováno 2009, pro studijní

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. BRNO leží na soutoku Svitavy a Svratky je druhým největším městem v ČR najdeme

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 6. výzva OŽ Název projektu Implementace soustavy Natura 2000

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK JESENÍK LIPOVÁ

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK JESENÍK LIPOVÁ REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK JESENÍK LIPOVÁ 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-22-21, 14-22-22, 14-22-23, 14-22-24, 14-22-25, 14-24-01, 14-24-02, 14-24-03, 14-24-04, 14-24-05, 14-24-07, 14-24-09, 14-24-10

Více

Malakozoologie. Clausiliidae

Malakozoologie. Clausiliidae Cochlodina orthostoma - vřetenovka rovnoústá; 13,0:3,0, středovýchodoevropská; zachovalé suťové a listnaté lesy, roztroušeně po celém území Cochlodina costata commutata - vřetenovka zaměněná; 15,0:3,4,

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s povrchem ČR. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY přirozené hranice ČR tvoří většinou hory, na jihu pak řeka střed

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BENECKO. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. koncept

ÚZEMNÍ PLÁN BENECKO. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. koncept VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. ÚZEMNÍ PLÁN BENECKO koncept Jan Losík červenec 2010 1 2 Objednatel: Obecní

Více

SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, ODVODŇOVACÍ KANÁL. Hodnocení vlivů záměru. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, ODVODŇOVACÍ KANÁL. Hodnocení vlivů záměru. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, ODVODŇOVACÍ KANÁL Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí listopad 2011 Kopečková M.: Svinná na Šumavě Ostružná, odvodňovací kanál - hodnocení vlivů záměru

Více

Změna č. 1 územního plánu Břestek. Lokalita Pod skalou

Změna č. 1 územního plánu Břestek. Lokalita Pod skalou RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky Výtisk č. 1 Změna č. 1 územního plánu Břestek Lokalita Pod skalou Hodnocení vlivu koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. Listopad 2011 Objednatel: SOLAR HOPE

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Libavá CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Libavá CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Libavá CZ0714133 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Libavá Kód lokality: CZ0714133 Kód lokality v ÚSOP: 3227

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 7. 3. 2016 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 165411/2015/KUSK Spisová značka: SZ_165411/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová/ l. 860 Značka: OŽP/Vrn ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 214 22 Vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění

Více

Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Šumava Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk Rozbory Chráněné krajinné oblasti Šumava 2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. VÝNOS... 5 1.2. MEZINÁRODNÍ VÝZNAM... 5 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

POSOUZENÍ NATUROVÉHO HODNOCENÍ ve smyslu 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění,

POSOUZENÍ NATUROVÉHO HODNOCENÍ ve smyslu 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA tel: +420 603 891 284 e-mail: ekoex@iol.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 V223/V224 přestavba stávajícího

Více

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě RNDr. Alena Hájková Frýdek - Místek Ing. Zdenka Prymusová Ostravské muzeum Karpatské druhy na SV Moravě překračující orografické

Více

VY_32_INOVACE_08.18 1/6 3.2.08.18 Společenstva les, voda, mokřady Společenstva

VY_32_INOVACE_08.18 1/6 3.2.08.18 Společenstva les, voda, mokřady Společenstva 1/6 3.2.08.18 Společenstva Cíl chápat pojem ekosystém - rozlišit lesy listnaté, smíšené, jehličnaté - určit jejich výskyt a podmínky života - vyjmenovat, popsat vegetační stupně lesa - popsat jednotlivá

Více

HOTELOVÝ RESORT RELAX DOLNÍ VLTAVICE. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

HOTELOVÝ RESORT RELAX DOLNÍ VLTAVICE. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti HOTELOVÝ RESORT RELAX DOLNÍ VLTAVICE Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti srpen 2009 Kopečková M.: Hotelový resort Relax Dolní Vltavice - hodnocení vlivů záměru na evropsky

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy Vegetační stupně, trofické a hydrické řady na příkladu střední Evropy Sled orobiomů (veget. stupňů) dán: FG pásmem, (geobiomem) Teplotní a Srážkovou kontinentalitou / oceanitou Poloze pohoří v rámci FG

Více

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov státní hranice ČR/Polsko

Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov státní hranice ČR/Polsko Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov státní hranice ČR/Polsko Dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

Více

P Ř Í L O H Y. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. k 31. 12. 2010

P Ř Í L O H Y. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. k 31. 12. 2010 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé karpaty Nádražní 318, 763 26 Luhačovice Rozbory Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty k 31. 12. 2010 P Ř Í L O

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13 REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-24-22, 14-24-23, 14-24-24, 14-42-02, Okres : Šumperk Rozloha : 6 520,6 ha 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy 4. Katalog příčných překážek - VLTAVA Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Divize 02 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Česká republika geomorfologické členění

Česká republika geomorfologické členění Česká republika geomorfologické členění Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor

Více

Návrh ÚP Albrechtičky

Návrh ÚP Albrechtičky VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Návrh ÚP Albrechtičky Jan Losík, Alice Háková červen 2016 Objednatel:

Více

Obsah. Vodnízákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů

Obsah. Vodnízákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů Vodnízákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů poslední novela zákon č. 350/2012 Sb. účinnost od 1.1.2013 Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK RYCHLEBSKÉ HORY

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK RYCHLEBSKÉ HORY REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK RYCHLEBSKÉ HORY 1. Základní údaje Mapové sekce : 04-43-25, 04-44-21, 14-21-04, 14-21-05 14-21-09, 14-21-10, 14-21-15, 14-22-01, 14-22-06, 14-22-07, 14-22-11, 14-22-12, 14-22-13,14-22-16,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘECLAV - NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN BŘECLAV - NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN BŘECLAV - NÁVRH POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE DLE 45i ZÁKONA Č. 114/1992 Sb. listopad 2013 Zpracovatelé posouzení Objednatel: AMEC s.r.o., Křenová 184/58 602 00 Brno Posouzení

Více

!"#$% & '#()#*+)!,"-,. /01 234 )% 567 % 8 9 :%;<"=#,>?>@:

!#$% & '#()#*+)!,-,. /01 234 )% 567 % 8 9 :%;<=#,>?>@: 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '#()#*+)!,"-,./01234 )%567%89:%;

Více

MVE Lanžhot Kúty v říčním km 74,1 v k.ú. Lanžhot a k.ú. Kúty a MVE Lanžhotskluz v říčním km 79,5 řeky Moravy v k.ú. Lanžhot a k.ú.

MVE Lanžhot Kúty v říčním km 74,1 v k.ú. Lanžhot a k.ú. Kúty a MVE Lanžhotskluz v říčním km 79,5 řeky Moravy v k.ú. Lanžhot a k.ú. MVE Lanžhot Kúty v říčním km 74,1 v k.ú. Lanžhot a k.ú. Kúty a MVE Lanžhotskluz v říčním km 79,5 řeky Moravy v k.ú. Lanžhot a k.ú. Brodské Posouzení podle 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

Více