MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena, Fischer Jaromír, MUDr. Forstová Jana, Mgr. Havlíček Jiří, Mgr. Janík František, Mgr. Janík Pavel, Mgr. Klinecký Tomáš, Ing. Kokeš Jaroslav, Korec Václav, Bc. Kratochvílová Jana, Kulhánková Jana, Bc. Málek Metoděj, Bc. Nekolný Jakub, Ing. Petrásek Jaroslav, Podhorský Boris, Ing. Šmejkalová Lucie, MUDr. Štěpán Pavel, MVDr. Talacko Jaroslav, JUDr. Traurig Vojtěch Pavel Ph.D. Dále přítomni Ing. Kašpar Aleš - tajemník MěÚ Omluveni PhDr. Mrvík Vladimír Jakub Ph.D. Hosté Ing. Luděk Tesař Ověřovatelé Borovská Gabriela, Mgr. Havlíček Jiří Zapsal M. Vomáčková, S. Sodomková Pan starosta Bc. Nekolný zahájil (18:01 hod.) 6. jednání ZM, přivítal členy ZM a konstatoval, že je přítomno 20 členů zastupitelstva (dle presenční listiny), což je nadpoloviční většina a zasedání je usnášení schopné. Bc. Nekolný seznámil přítomné s programem dnešního zasedání a navrhl na základě jednání rady a vedení města vyřazení bodu č. 18 Územní plán Český Brod - rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek z programu dnešního jednání. K tomuto bodu by byl svolán seminář zastupitelů, který by se uskutečnil dne a jednání zastupitelstva by se pak konalo dne Dále navrhl doplnit do programu jednání informaci o situaci v nemocnici, kterou zastupitelé obdrželi písemně. Poté otevřel diskusi k nově navrženému programu jednání zastupitelstva. Bc. Málek jednání zastupitelstva bude veřejné nebo neveřejné? Bc. Nekolný každé jednání zastupitelstva musí být veřejné i toto jednání veřejné bude, pouze je na zvážení, zda ho neuskutečnit třeba v 19:00 hodin, ale to je na vás. Ing. Kokeš v radě města sedí dost fundovaní lidé jak to, že to někomu nedošlo dřív? Myslím, že sem přišli někteří občané hlavně kvůli územnímu plánu. Rada města měla omezit počet bodů, 21 bodů na jedno zastupitelstvo je až moc. Bc. Nekolný děkuji za připomínku, na programu jednání máme body, které jsou z delšího trvání a i z tohohle důvodu jsme se rozhodli to učinit. Souhlasím však s Vámi, že jsme mohli informovat veřejnost o trošku dříve. Hlásí se ještě někdo další do diskuze? Bc. Málek jakým způsobem se budou námitky projednávat? Myslím si, že by se každá ta námitka měla projednávat samostatně. Nelze jednoznačně zvednout ruku pro všechno, je to tedy možné? Bc. Nekolný o formální stránce můžeme diskutovat při příštím jednání, tedy v případě, že se tento bod vyřadí z dnešního jednání. Rozhodnutí o námitkách není úplně standartní záležitost zastupitelstva, není potřeba, aby to schvalovalo. Zastupitelstvo schvaluje územní plán jako

2 takový, my tyto námitky předkládáme, protože to je důležité rozhodnutí, o každé námitce však můžeme hlasovat samostatně. Občan seminář bude veřejný nebo jenom pro zastupitele? Bc. Nekolný měl by být neveřejný, nicméně Vy jako člen komise pro stavebnictví a územního plánování byste tam mohl být přítomen. Občan stavební komise projednávala návrh územního plánu bod po bodu a ke každému bodu zaujala nějaké stanovisko. Je tam řada bodů kde se komise úplně neshodla, takže přítomnost komise nebo zástupce by mohla být ku prospěchu. Bc. Nekolný vše je podmíněno tím, zda zastupitelstvo dneska rozhodne o nezařazení tohoto bodu do programu jednání. MVDr. Talacko chtěl bych reagovat na pana Ing. Kokeše, na radě města se program jednání zastupitelstva neschvaluje. J. Kulhánková rada města ani tento bod schválila. Bod neprošel usnesením, protože se rada nedohodla, snažili jsme probírat ty připomínky a námitky, kterých je 44, každou samostatně. Ing. Kokeš přece nebudete tvrdit, že jste nevěděli o tomto rozsáhlém programu? Kdo to tedy dělá? Úředníci? Bc. Nekolný na radě se projednávají všechny body, které mají jít do zastupitelstva, starosta města poté svolává zastupitelstvo a navrhuje programu jednání. Rozhodnutí o změně padlo na začátku tohoto týdne. Ing. Petrásek považoval bych za rozumné odsunout tento bod na příští zastupitelstvo s tím, že bych byl rád, aby každá ta námitka byla nějakým způsobem prodiskutována samostatně. Chtěl bych také mít předem k dispozici stanovisko stavební komise, která se tím opakovaně zabývala. Zastupitelstvo tento podklad neobdrželo. Bc. Nekolný všechny orgány, které projednávaly tento materiál, ho projednávaly bod po bodu, předpokládám tedy, že i zastupitelstvo. Všechny podklady, které k tomu budou potřeba, dostanete v předstihu. Budeme to probírat na tom semináři, seminář není veřejným jednáním zastupitelstva, takže je možné, že nebudou všichni přítomni. Chceme, aby se semináře nebo alespoň poté jednání zastupitelstva účastnil zpracovatel územního plánu včetně dalších kompetentních osob. Jestliže se nikdo další do diskuze nehlásí, nechávám tedy hlasovat o návrhu programu dnešního jednání s navrženou změnou (vyřazení bodu 18 a doplnění informace o stavu v nemocnici). Program dnešního jednání byl schválen. Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1 Ing. Kokeš Jaroslav Program jednání 1. Schválení rozpočtového výhledu Schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok Schválení účetní závěrky města Český Brod za Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu na rok Darování stavebních objektů v ulici Prokopa Velikého do vlastnictví Města Český Brod 6. Narovnání vlastnických vztahů - duplicita (Dielsiana s.r.o.) 7. Prodej pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu 8. Narovnání vlastnických vztahů - Zborovská ul. 9. Prodej části pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu (ZZN Polabí, a.s.) 10. Finanční podíl města Český Brod na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce Prodej pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (Saint Gobain) 12. Směna pozemků (Dielsiana s.r.o.) 13. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Obecně závaznou vyhláškou pro rok Arnošt s.r.o. - smlouva kupní 15. Prodej bytové jednotky č. 340/1 Komenského 16. Revokace usnesení (Žitomířská x Komenského) 17. Smlouva mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - Impuls 18. Program podpory aktivit v sociální oblasti pro r Přidělení finančních prostředků z programu č. 1 Programů podpory kultury, sportu a volného času v rámci Fondu podpory sportu, kultury a volného času 20. Schválení uzavření smlouvy o úvěru P+R Klučovská 21. Zrušení poplatků za hrobová místa a údržba významných hrobů

3 Informace - Zápisy z jednání kontrolního výboru Informace o stavu v nemocnici Bc. Nekolný se dotázal, zda byl ověřen zápis z 5. zasedání zastupitelstva (ověřovali B. Podhorský, Mgr. F. Janík) a zda k tomu má někdo připomínky. B. Podhorský četl a souhlasí. Mgr. F. Janík nečetl jsem. Bc. Nekolný děkuji, takže doufám, že se tato záležitost napraví a poprosím, zda by mohl Mgr. Havlíček a G. Borovská ověřit zápis z dnešního jednání zastupitelstva. JUDr. Traurig Ph.D. omlouvám se, ale neměli bychom v tu chvíli odhlasovat, že je zápis schválen dle zákona? Bc. Nekolný v zákoně se hovoří o námitce k zápisu. Není to o tom, že by to byla záležitost chybějícího podpisu. JUDr. Traurig Ph.D. podle zákona má ověřovatel připojit svůj podpis do 10 dnů, což se předpokládám nestalo a v tu chvíli bychom měli o něm na nejbližším zastupitelstvu rozhodnout, ať už jsou námitky či jenom protože ověřovatel neměl možnost se zápisem seznámit. Bc. Nekolný věřím, že během dnešního jednání, které bude dlouhé a tyto záležitosti zvládneme a doplníme. Nechal bych tedy ověření až na konec jednání. Nechávám tedy hlasovat o návrhu ověřovatelů zápisu z dnešního jednání. Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: G. Borovská, Mgr. Havlíček. Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 2 Mgr. Havlíček Jiří, Borovská Gabriela Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: Bc. Kratochvílová, J. Kulhánková. Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1 Kulhánková Jana K JEDNOTLIVÝM BODŮM 1. Schválení rozpočtového výhledu (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Na základě objednávky byl zpracován návrh rozpočtového výhledu s analýzou financí na období 2016 až Povinnost zpracovat a schválit rozpočtový výhled vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC. Bc. Nekolný přistoupíme k bodu č. 1 a tím je schválení rozpočtového výhledu. Vítám mezi námi zpracovatele pana Ing. Luďka Tesaře a předávám mu hned slovo, aby nás uvedl do problematiky a poté by odpověděl na vaše dotazy. Ing. Tesař mé jméno je Luděk Tesař, pracoval jsem 8 let na ministerstvu financí a 4 roky na úřadu vlády. Byl jsem požádán ke zpracování analýzy financí města. Příjmy města se vyvíjeli velice dobře. V roce 2013 byla novela, která městu přinesla finanční prostředky. Úvod říká, jak finance města pracují. Je třeba si uvědomit, že zastupitelé řídí finance města především prostřednictvím výdajů. U vás je veliký příjem z investičních dotací, které může zastupitelstvo ovlivnit. Zastupitelstvo z příjmů může ovlivnit velmi málo věcí, daň z nemovitosti a nějaké místní poplatky, investiční dotace, nějaké prodeje majetku a případně uložení finančních prostředků k zhodnocení. Je zde vidět jak se vlastně dobře vyvíjel počet obyvatel města, který je stabilní. Město dlouhodobě hospodařilo téměř vyrovnaně, jsou tam drobné deficity, jak za 4 roky, tak za 10 let. Deficit je 24 milionů, což je po běhu financí města částka, která není úplně podstatná ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Deficity jsou kryté. Dále je zde celkový přehled vývoje příjmů a výdajů, které za poslední rok vzrostly, na základě změny zákonů. Základna stabilních příjmů velice rostla, to jsou daňové příjmy. Město hodně čerpá dotace a to výrazně ovlivňuje stav financí města jak pozitivním směrem na straně příjmů, tak i negativním na straně výdajů. Město je finančně poměrně oslabeno provozními výdaji (opravy, investice). Daňové příjmy města závisí na počtu obyvatel, které jsou přepočteny prostřednictvím určitých koeficientů zákona. Od roku 2013 se velmi pozitivně vyvíjely daňové výnosy především novelou rozpočtového určení daní, která říká, kolik peněz patří městu. Rok

4 2014 dopadl také velice dobře, rok 2015 se zatím příliš neplní. Městu se dařilo především změnou zákonů, příjmy byly hodně rostoucí. Daňové příjmy jsou stabilní. Město také získalo mimořádné příjmy z prodeje majetku. Město je investičně hodně aktivní, je to čtvrt miliardy za poslední 4 roky. Pak jsou zde výdaje, kde je poměrně vysoký nárůst běžných výdajů, které jsou skutečně kamenem úrazu. Město je finančně poměrně slabé, protože má vysokou zátěž na provozech. Doporučoval bych, zaměřit se na běžné výdaje. Zlepšilo s provozní saldo hlavně tím, že městu bylo přidáno na straně příjmů. Ty výdaje běžné jsou pořád problém, ale nikterak velký. Ty poslední 3 roky byly velice hezké z hlediska trendu, protože to provozní saldo vystřelilo nahoru. Roky 2011, 2012 to už je hodně na hraně, ty finance. Je to z velké části ovlivněno dotacemi. Město by mělo plánovat finance, protože pak když se něco přihodí, tak není kam manévrovat. Provozní saldo města je poměrně slabý, je na úrovni 15% běžných příjmů, ale republikový průměr je %. Dobrá zpráva je, že město je schopno vytvářet finance na odpisech a zároveň je schopno splácet svoje dosavadní dluhy bezproblémově. Roky 2010, 2011 už byly velmi špatné. Městu chyběly finance už i na splátky dluhů, takže se v té době odehrálo jakési ozdravení a doporučoval bych pokračovat. Je vidět, že se investice realizují částečně na úkor zadluženosti, ale město není nijak vážně zadluženo. Je zadluženo hluboce pod bezpečnou výši zadluženosti, která se pohybuje kolem 100 milionů. Město má těch 51, což je tak rozumná výše. Já bych nedoporučoval s těmi dluhy šplhat nějak nahoru, i když teď jsou peníze levné. Město dostane úroky 0,6 0,7 % p.a. na plovoucí sazbě, možná i nižší, což domácnosti ani podnikatelé nemají šanci získat, takže dostupné zdroje pro financování města existují. Finanční zdraví města hodnotím jako velmi dobré. Známku jsme v tom ratingu vylepšili, protože je tam právě dobrý trend. Jinak by bohužel třeba tady v té části finanční kondice byla trojka. Město za poslední 2 roky udělalo kus práce. Stav financí je velmi dobrý i tak, protože město je hluboce pod bezpečnou výší zadlužení. Zbývají mu peníze na obnovu majetku i na splátky dluhů, takže tam nejsou žádná výrazná finanční rizika v tuhle chvíli. Město má stabilní silné rostoucí položky na běžných příjmech a má dostatek financí na obnovu svého majetku a je schopné velice intenzivně získávat dotace, ale zde bych byl opatrný. Dotace posuzujte z hlediska provozu. Kdyby měla ta dotace vybudovat něco, co zatíží opět provozní výdaje, tak by město nemělo žádné peníze na provoz a už by mělo problémy s hospodařením. Finanční rezerva je nízká, doporučil bych, abyste ji ustálily ve výši alespoň 10 milionů, pro různé krizové stavy. Rozpočtový výhled říká, že v budoucích 5 letech bude město schopno vygenerovat z rozpočtu 123 milionů včetně roku Rozpočet není postaven úplně dobře z hlediska finančního zdraví, ale jsou v něm obsaženy nějaké malé rezervičky, ale nedoporučoval bych sestavovat rozpočty se zhoršením provozního salda. Doporučoval bych provozní úspory, minimalizovat provoz, protože pak budete moci realizovat další akce, především obnovu majetku. Pro inspiraci si vezměte rok 2008, který byl nejlepší z hlediska financí. Ekonomika měla nejlepší výsledky, a provozní výdaje byly výrazně nižší. K systému financování obnovy majetků bych doporučil, abyste si stanovili peníze na odpisy a zablokovali je na obnovu majetku, připravili si plán obnovy majetku na 4 roky a zároveň provedli konsolidaci majetku. Města se vlastně nezastaví, města mají výsledovku, kde je uváděn údaj odpisu, který má sloužit k obnově majetku. Z hlediska doporučení bych ještě doporučil, aby těch 10 milionů město uložilo na kapitálovém účtu a z výnosů financovalo nějaké sportovní a kulturní záležitosti. Výhoda toho je, že když máme 10 milionů, tak je to za 10 let třeba 20 milionů. Jak spadla koruna, tak prakticky za poslední 2 roky, výnosy na kapitálových účtech dosahovali výše 15 % p.a. bez kapitálového zhodnocení podkladových aktiv, jenom protože vlastně padala koruna. V případě čerpání úvěru bych doporučil plovoucí sazby rozhodně nefixovat. Je zapotřebí postupně snižovat provozní výdaje, tak aby vzrostlo provozní saldo z 16 % aspoň na 23 %, čili z 20 na 30 milionů - postupně snížit o 10 milionů roční běžné výdaje. Pak už jsou tam konkrétní data, určité závazné ukazatele pro sestavení rozpočtu, který bohužel málo která města dodržují. Doporučil bych, abyste vždycky sestavili rozpočet tak, aby město mělo lepší vývoj běžných příjmů než běžných výdajů, aby nedocházelo ke zhoršování provozního salda. Bankovní úvěr jde dolů, výhled nepočítá s dotacemi a všechny peníze, které zastupitelstvu zbývají k rozhodování, se ukládají tadyhle jakoby na účtu. Výhled se stahuje tak že definuje finanční potenciál města a zastupitelé rozhodují, co s finančním potenciálem udělají. Kdybychom tam dávali jednotlivá přání, tak jsme někde v nesmyslných číslech a samozřejmě bychom tam museli shrnout dotace, ale dotace ještě nejsou v toku. Potom jsou zde nějaké výhledy, ten výhled je vždycky jenom plán, realita bude vždycky jiná. Já bych poprosil, abyste jako zastupitelé skutečně hleděli na ty výdaje, prostřednictvím nich realizujete finanční politiku a abyste se snažili běžné výdaje trošku více redukovat.

5 Bc. Nekolný děkuji panu Ing. Tesařovi a otevírám diskuzi bodu č. 1. Ing. Kokeš město má k milionů dlouhodobých úvěrů a po započtení dalších dlouhodobých závazků 72 milionů. Kolik má město tedy dluhů? Ing. Tesař počítám schopnost města čerpat bankovní úvěry, jinak město samozřejmě dává určité záruky, případně čerpá tzv. podnikatelské úvěry, odběratelské úvěry, kde vlastně ono splácí úvěr dodavatele v nějakých smluvních závazcích, které tam jsou. Ale skutečnost je taková, že závazky jako takové obsahují nejen bankovní úvěry. Mělo by se to brát jako celek těch 70 mil., ale já tam počítám potom ten úvěr bankovní, čili těch 100 je opravdu bezpečný limit, protože kdyby město žádalo banku, tak v současné době dostane bez problému milionů, ale to nedoporučuji, protože to je naprosto vražedná částka kdyby se cokoli stalo. Takže těch 100 milionů limit je s rezervou, ale jinak máte pravdu. Samozřejmě, že celkové závazky by byly 70 mil. Ing. Kokeš byly nebo jsou? Ing. Tesař byly, protože už je zase rok za. Pokročili jsme od té doby k vlastně se dluh splácí v průběhu roku. Takže teď je stav nějaký, ale za měsíc je zase malinko jiný. Mgr. Havlíček jsme tedy zadlužení 72 milionů nebo lehce přes 50 mil. jak je to tady hovořeno už půl roku? Ing. Tesař zadluženost je bankovní věc, kdy máte dluh u banky, ale závazek můžete mít mimobankovní. Takže dlouhodobé závazky jsou těch 70 mil. a zadluženost úvěrová je těch 50 mil. Mgr. Klinecký nejsou to závazky, které by byly nějak skryté, to jsou věci, které jsou zasmluvněné, se kterými se počítá v rozpočtu. Není to žádný další závazek, o kterém by někdo nevěděl. J. Sahulová jedná se o stav k , takže tyto závazky vlastně představují i faktury, které jsou v předpisech k úhradě od ledna, února, března a jsou uhrazeny. Účet 451 Dlouhodobé bankovní úvěry je 51 milionů 440 tisíc. Zbytek je z obchodního styku. Bc. Nekolný já bych to ještě doplnil tím, že většinou se jedná se o dotační záležitosti, kdy město musí nejprve zaplatit faktury a pak teprve může požádat dotační titul o zpětné proplacení. Takže časové prodlení existuje a ovlivňuje to financování města. Mgr. Havlíček dle vás je únosný jako zdravé zadlužení v podstatě až 100 milionů. Pan starosta píše v srpnovém zpravodaji, že dle finanční analýzy částka stropu bezpečného úvěrového zatížení dlouhodobých závazků města je 54 milionů. Finanční analýza se podstatně liší od té vaší a ještě se zeptám, vy máte nějakou metodu, o které píšete, že je ojedinělá na rozdíl od těch standardních firem, které dělají tyto analýzy. Radši bych se vrátil k těm standartním, protože tady ojediněle teďka vidím, že 100 milionů je prostě podle mě špatný. Nesouhlasím s tím a ještě bych dodal, výsledkem je velmi dobrá kondice. V té vaši stupnici od výborné po nedostatečnou, což je jak ve škole, je to dvojka. Mě to přijde, jako kdybychom byli plus 50 milionů a ne mínus. Takhle to na mě působí. Ing. Tesař Opakuji, že jste dostali daleko lepší hodnocení, to za prvé a za druhé, já nikdy nepíšu, že zadluženost je zdravá. To nevím, jak jste tam vzal to slovo zdravá. Zadluženost je vždycky hodnocená negativně i v mém materiálu, slabou stránkou financí, když se podíváte, začínám čím? Je tam dluh. Já dluhy samozřejmě nedoporučuji, ale říkám bezpečná výše je 100 mil., pan starosta možná vycházel z analýzy, ale nevím, k jakému datu byla. Bc. Nekolný z té poslední. Ing. Tesař z té poslední, zase ode mě, tak to znamená, že od té doby se samozřejmě za ty dva roky finance výrazně zlepšili. Takže ta bezpečná výše zadlužení se u vás samozřejmě zvýšila. Kdybyste požádali banku, ať vám sdělí bezpečnou výši zadlužení, tak vám řekne číslo mnohem vyšší. Banka by vám v současné době půjčila bez problému 200 mil. Já jenom říkám, že se můžou vyskytnout věci, jak říkal pan starosta předfinancování dotace, byste neměli kam sáhnout a kvůli tomu abyste se zablokovali, tak je lepší si vzít úvěr, kdy město platí 0,6 % úrok p.a. znehodnocení koruny je v současné době vyšší než je 5 % ročně. Čili vy máte znehodnocování měny podstatně vyšší než je vlastně úrok na dluhu. Peníze jsou pro města velice levné. Takže zase abyste se báli si vzít případně dluh, to je taky hloupost. Bc. Nekolný já bych jenom doplnil jednu věc, že to co tady říká pan Ing. Tesař je pravdou a máme to potvrzený tím, že jsme soutěžili úvěr a opravdu jsme se na tyto částky dostali. J. Sahulová informace ve zpravodaji vycházely z informací od pana Ing. Tesaře, kdy jsme si vyžádali předpoklad daňových příjmů a součástí toho i bylo hodnocení financování a bylo tam nějaké stanovisko a v současnosti jsme to konzultovali i s pracovníkem banky a ten řekl, že nás hodnotí podobně a i lépe. Z výběrového řízení na získání úvěru jsme viděli, že nebyl problém poskytnout nám tu částku a úvěrové zatížení vychází na 0,52.

6 Mgr. P. Janík jedna z těch tabulek ukazuje, kam ty úvěry jsou směřovány, do hospodářského fondu nebo do terminálů, ať už je to přednádraží nebo v případě teď zanádraží. Případně i na zateplování budov. Když jsem byl na semináři u vás, tak jsme se o tom bavili, to jsou investice, kdyby nebyly udělaný teď, tak je budeme dělat za 10 let, až to bude v havárii, tak nás vyjdou ještě dráž. JUDr. Traurig Ph.D. finanční výbor projednal materiál a vzal ho na vědomí bez jakéhokoli dalšího doporučení. Zarazilo mě, když jste říkal, že roční znehodnocení koruny je 5 %, do teď jsem žil v domnění, že inflace se pohybuje mezi 0,4 2 %. Ing. Tesař Jedná se o inflaci znehodnocení měny vůči ostatním měnám. Především dolar, euro. Euro Kdybyste tohle zohlednil, tak samozřejmě znehodnocování měny jako takové pocítí vlastně každý občan, když vyjede ven. JUDr. Traurig Ph.D. překvapuje mě, že se srovnáváme v mezinárodním měřítku, když se pohybujeme čistě na lokální úrovni. Když jsem porovnal váš rozpočtový výhled v roce 2012 a teď, tak se v podstatě veškerá ta doporučení, která vy jste v roce 2012 učinil, nesplnila. Jak může být ten trend dobrý? Ing. Tesař nesplnilo se, ale zase se zadařilo na straně příjmů. Takže ty příjmy vytáhly město z těch problémů toho nedodržování těch mých doporučení. JUDr. Traurig Ph.D. sám jste říkal, že jednak příjmy není něco, co by město mohlo nějak radikálně ovlivnit a sám koneckonců uvádíte jako slabinu stagnaci příjmů a zároveň ještě říkáte. Zároveň uvádíte, že to co je nepříjemné je, že rostou běžné výdaje. Čili nám rostou výdaje, které město může ovlivnit a nedělá to. Doporučil jste splatit dluhy a další pokud možno nedělat, což se nestalo. Doporučil jste vytvořit finanční rezervu v řádu 20 milionů, což se nestalo a nyní pro jistotu doporučujete snížit ji na 10 mil. Přes všechnu tuhle skutečnost berete trend jako pozitivní a zvedáte míru bezpečného zadlužení o dvojnásobek. Na mě to působí trošku účelově, protože úvod a bezpečná míra zadluženosti se překročila velmi rychle a nyní přicházíte s tím, že ji můžeme zvednout dvojnásobně. Ing. Tesař nejlepší roky byly 2013, V roce 2013 se změnil zákon o rozpočtovém určení daní, zde se přidalo městu. Odhaduju to nějakých 6 7 milionů korun a to samozřejmě generuje zase další finanční potenciál. To, že se zadařilo na straně daňových příjmů, za to já nemůžu a jsem za to rád. Jinak by to hodnocení bylo samozřejmě výrazně horší, ale to jsem v úvodu řekl. Hlavně ty příjmy vytáhly město z neplnění mých doporučení a také jsem neskrýval, že ta doporučení města často nedodržují. Když se zlepší finanční potenciál, městu zbývá mnohem více prostředků, než to bylo při první analýze. JUDr. Traurig Ph.D. na mě to působí trošku, když už jste vzal příklad té rodiny, že rodina vyhraje ve sportce nějaký příjem a adekvátně k tomu navýší svoje provozní výdaje a ten se označí jako dobrý. Ing. Tesař není to ve sportce, je to pravidelný příjem. Město má podíly na vybraných daních a změnil se zákon, který městu přidal na vybraných daních především. Vaše městu spadalo do té kategorie měst, kterým se nejvíc přidávalo. Je to pravidelný příjem, není to loterie. Pokud pochybujete o nějakých mých doporučeních nebo fundovanosti, reference mám na webových stránkách. Jeden primátor jednoho velkého města mi volal, že mu neschválili na základě mé analýzy výhledu integrovaný plán rozvoje, ať to změním. Já jsem mu řekl, že to změnit nemohu. Doporučím vám někoho, kdo napíše to, co chcete, ale já to nedělám. Městu zbývá výrazně víc, než při té první analýze to je prostě fakt. JUDr. Traurig Ph.D. nezpochybňuji skutečnost, že se zvedl podíl na vybraných daní, ale přece jenom výběr daní je z mého úhlu pohledu něco jako loterie, protože kolik se vybere na daních neovlivní nikdo z nás, včetně ministra financí. Ing. Tesař loterie je, když zdědíte třeba nějaký majetek po někom, kdo ho na vás převede nebo si vsadíte sportku, ale to, že vám přijde výplata, zcela jistě loterie není. V těch výplatách se to pohybuje tak, že navíc ekonomika v současné době zaznamenala pozitivní trend, já navíc ty příjmy daňové plánuju velmi opatrně v případě města, i to tam píšu. Kdybych to odvíjel z dat ministerstva financí, tak jsem ještě výrazně pozitivní v budoucnosti. Ale já jsem skeptický radši, protože je lepší být zase mile překvapen. U vás jsou problém běžné výdaje a doporučuji, abyste je snižovali. Jestli se pak stane, to že se zvýší o 10 milionů a vám se zvýší příjmy o 20, opět jste děti štěstěny, ale netvrdím, že bych změnil analýzu výše zadluženosti. Tam bych byl za hlupáka, kdyby banka viděla můj výhled a říkala by, proč pan Ing. píše takovou částku, když se zdvojnásobil finanční potenciál města a ani jsem nevěděl, že jste si dělali nějaký porovnání u banky. Většinou mám u bank dobré jméno, protože nezkresluji tyto data. Kdybych to dělal, tak se neuživím. Prostě napsat, to co by pan starosta chtěl, to bych nikdy neudělal, ani kdyby mě dali 10x víc peněz.

7 Bc. Nekolný vy tady stojíte právě kvůli tomu, abyste nám řekl přesně ten reálný a pravdivý obraz v hospodaření města, a to co říkala paní Sahulová, nebylo, že se potvrdil ta vaše teorie, ale naopak banka to ještě hodnotí pozitivněji. Ing. Tesař nevím kolik vám tam třeba řekli, ale já jsem ve městech opatrnější a říkám dluhy nepodporuju. Já jsem velký propagátor snižování dluhů, deficitů státního rozpočtu, stejně jako vystupuji často proti dotacím, protože to křiví finance měst. Bc. Nekolný rozhodně bych chtěl tady potvrdit, že město nepřipravuje a nechystá další zadlužování. Zadlužení bylo spojeno s jedním velkým projektem, stavební úpravy kolem nádraží, který stál v celkovém objemu 120 milionů korun, bez cizích peněz bychom nikdy tohle nemohli učinit, ale taková akce už se v tomhle městě opakovat nebude. J. Sahulová na rok 2015 bylo nastaveno, že splátky úvěru jsou 6,5 milionů a budeme přijímat, pokud bude odsouhlaseno, úvěr ve výši 6,5 milionů, což znamená, že ten dluh by se nesnížil ani nevzrostl. To je ta investiční akce, která je nutná dofinancovat. Mgr. Havlíček v srpnu dle slov pana starosty bylo 54 milionů na hranici bezpečného zadlužení, když jsme byli na tom stropě zadlužení, jak to bylo hodnoceno? Ing. Tesař tak by to bylo samozřejmě horší. Mgr. Havlíček bylo by to nedostatečné? Ing. Tesař ne, ta trojka. Kdyby to bylo nedostatečný, tak by to znamenalo, že město nemá na splátky ani po úsporných opatřeních. Má na krku věřitele a úřady. Mgr. Havlíček bylo tady psáno, že těch 54 milionů jsou dlouhodobé závazky města. Teďka se tady dočteme, že dlouhodobé závazky jsou na úrovni 72 milionů, což je podstatně horší cifra z laického pohledu a je na stupnici hodnocena jako velmi dobrá. Ing. Tesař těch 20 ml. jsou vlastně čekající faktury, jinak ta zadluženost je nadále těch 51 mil. Řeknu to takhle, vy máte výplatu tady, dluh máte tady a splácíte, když vám vyskočí výplata sem, tak samozřejmě tento dluh už se jeví jinak než předtím, tím pádem já musím zlepšit zhodnocení. Nemůžu člověku s nízkými příjmy dát 2 mil. hypotéku a myslet si, že je to dobře, ale když mi přijde někdo, kdo má 10 milionů z businessu ročně a chce 2 miliony, tak je to pro mě naprosto bezriziková věc a musím mu dát 1 z hlediska rizika. Takže záleží na tom, kdo si půjčuje. Hlavně na straně příjmů, tím vyskočením nahoru, je dluh výrazně pozitivní a pak také v tom ratingu se hodnotí trend a ten trend z hlediska provozního salda, z hlediska všech ostatních indikátorů kromě té zadluženosti, která je v tuhle chvíli nepodstatná k té schopnosti města splácet, tak se zlepšovali. Mgr. Havlíček tím pádem je teoretická možnost, když bychom měli ten dluh 100 milionů, že dáte výborně za určitých okolností? Ing. Tesař nezohledňuje se jenom výše dluhů, protože výše dluhů je jenom jedna část hodnocení finančního zdraví, celkově toho ratingu. Hodnotíte trendy, provozní saldo, co vám zbývá z výplaty, tedy vícero indikátorů, nejcennější u města a u ostatních subjektů včetně domácností jsou vždycky trendy. Není důležitý, jestli mám dluh, ale jestli ho splácím, jestli jsem schopen ho uhradit. Když zjistím, že mi nic nezbývá z výplaty, tak i když nejsem zadlužený, je to pro mě velký problém. Bc. Málek to co mi tady říkáte, ten zlepšující se trend, nějaký dobrý rating, který je tady zdůvodněný, vlastně plyne na základě toho, že se změnili zákony a že už není krize. Ing. Tesař změnilo se i vnější prostředí a ano, souvisí to se zákonem. Není to jediný důvod, ale je to ten dominantní, který tam zaznívá. Mgr. P. Janík když rozjedete investice, tak do nich musíte investovat a na základě monitorovacích zpráv se ty peníze začnou vracet. Některé ty věci znova připomínám, bylo nutné udělat (ČOV, vodohospodářské projekty), protože jinak by byly v katastrofickém stavu. Zateplení škol se promítne i v hospodářském výsledku. MUDr. Drahoňovská kolik stojí taková finanční analýza, ta kterou tady máme před sebou? J. Sahulová necelých 40 tisíc včetně DPH včetně prezentace a cestovních náhrad. Občan odkud byly údaje z roku 2014, které dostal zpracovatel? Jediné číslo nesouhlasí s dnes předkládanou účetní závěrkou. Bc. Nekolný na straně 3 toho materiálu, jsou uvedeny všechny zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Ing. Tesař na ty finance se vlastně všichni můžou podívat veřejně, zadáte do googlu monitor státní pokladny, název města, rok, tam jsou poté grafy. Čísla by se měli shodovat, protože je porovnávám i s daty ministerstva financí, která jsou veřejná. Bc. Nekolný rozpočtový výhled projednala rada města a doporučila zastupitelstvu jeho schválení. V. Korec dal bych protinávrh, abychom toto neschvalovali, ale vzali na vědomí, protože

8 schvalujeme každý rozpočet, rozpočtové opatření a nevím proč bychom tohle měli schvalovat. Bc. Nekolný rotože nám to ukládá zákon o obcích. J. Sahulová rozpočtová pravidla územních samosprávních celků ukládají, že musí být stanoven a schválen rozpočtový výhled, který je podpůrný a mají z něj vycházet jednotlivé rozpočty. Rozpočtový výhled by se měl aktualizovat a je možno ho schválit v různém rozsahu. Mohou být schváleny plánované příjmy, plánované výdaje, splátky úvěrů, tři čísla a konec. My jsme si nechali zpracovat analýzu a v podstatě i doporučení, v kterých oblastech máme rezervy, kde můžeme cíleně snižovat výdaje, aby zastupitelé věděli, v jakém objemu můžou plánovat investice. Samozřejmě to, co říká pan Ing. Tesař, tak po roce 2015 může být výhled úplně jiný, realita se také změní. Toto doporučení rozpočtového výhledu, pokud bude schváleno, se budeme snažit v těchto mezích udržet, ale samozřejmě další rozhodnutí jsou v kompetenci zastupitelstva. Není to dogma, je to rámec, trend a doporučení do budoucna a ukládá nám to zákon, aby byl tento rozpočtový výhled sestaven a schválen. G. Borovská v roce 2012 byla také povinnost schválit rozpočtový výhled? Bc. Nekolný ano, ta povinnost už je zde delší dobu, tuším, že nějakých 4 5 let. JUDr. Traurig Ph.D. s veškerými výhradami, které jsem měl k tomu rozpočtovému výhledu, přeci jenom musím uznat, že moje tvrzení před volbami, že jste město přivedl na pokraj bankrotu, v souvislosti s těmito čísly, nebylo správné a já se vám za to omlouvám. Bc. Nekolný jestliže se nikdo další nehlásí, tak nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení č. 1, tak jak byl předložen a děkuji Ing. Tesařovi. s c h v á l e n o Pro: 13, Proti: 7 Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. Petrásek Jaroslav, Bc. Málek Metoděj, Mgr. Havlíček Jiří, Ing. Šmejkalová Lucie, MUDr. Drahoňovská Irena, Borovská Gabriela, Zdržel se: 0 Usnesení č. 36/2015 schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 až 2019 ve znění, které je nedílnou přílohou návrhu usnesení. 2. Schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2014 (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Hospodaření města Český Brod za rok 2014 dle schváleného rozpočtu skončilo přebytkem ve výši tis. Kč. Tento přebytek byl plánován ve výši tis. Kč. Skutečnost byla tedy splněna na 204 %. Z tohoto přebytku byly uhrazeny splátky úvěrů a dále se změnil stav finančních prostředků na běžném účtu. Daňové příjmy byly vyšší, než bylo očekáváno v rozpočtové úpravě. Plánovaný výnos z daně z nemovitosti bez platnosti místního koeficientu v plánované výši 5,9 mil. byl naplněn pouze do výše 98 %, což představovalo skutečnost ve výši 5.785,97 tis. Kč. Nejvyšší očekávaný příjem z výnosů z DPH byl naplněn do výše 95 %, ve skutečné výši tis. Kč. Plánované výnosy v položce správní poplatky byly nižší než upravený rozpočet, naplnily se do výše 97 %, což činilo tis. Kč. Celkem na daňových příjmech, správních poplatcích a místních poplatcích byl rozpočet splněn na 103 %. Skutečné celkové příjmy byly realizovány ve výši tis. Kč, včetně všech přijatých dotací. Byly doplaceny dotace na zateplení školních budov, dále byly doplaceny dotace na projekty Efektivní úřad a Vzdělávání úředníků. Další proplacené dotace na realizované projekty v minulých obdobích byly na radniční zahradu a rekonstrukci kina. Celkem rozpočtové příjmy byly splněny k upravenému rozpočtu na 97 % plánovaných rozpočtových příjmů. Rozpočet provozních výdajů byl během roku upravován a plánované výdaje byly navyšovány. Celkové čerpání bylo oproti upravenému rozpočtu nižší o 4.844,59 tis. Kč, což činilo 96 % plánovaných provozních výdajů. V roce 2014 byly uhrazeny veškeré provozní závazky přesunuté z rozpočtu roku 2013 doplatek příspěvku PO Technické služby a vyúčtování dopravní obslužnosti za rok Celkové provozní výdaje činily tis. Kč. Rozpočet investičních výdajů byl během roku upravován o skutečný vývoj v investičních akcích. Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši ,13 tis. Kč, což činilo 87 % plánovaných investičních výdajů dle upraveného rozpočtu. Byla realizována a uhrazena investiční akce Rekonstrukce ul. V Chobotě a ul. Jatecká. Dalšími významnými investičními výdaji byly doplatky na projekty na zateplení školních budov ZŠ Žitomířská a MŠ Sokolská. Byla realizována rekonstrukce veřejného

9 osvětlení v oblasti Za nemocnicí. Celkové čerpání investičních výdajů bylo tedy splněno na 87 % upraveného rozpočtu. Stav závazků města se vyvíjí dle uzavřených smluv a závazky jsou hrazeny ve stanovených termínech. Povolený debet ve výši 9,6 mil. Kč nebyl k čerpán. Hospodaření v hospodářských střediscích skončilo souhrnně ziskem. Středisko Městské lesy vykazuje zisk po zdanění ve výši 591,17 tis. Kč. Středisko Bytového a nebytového hospodářství vykazuje zisk po zdanění v celkové výši 3.185,43 tis. Kč, což je hlavně výnos z nájemného a z prodeje nemovitého majetku. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje zisk po zdanění ve výši 2.409,14 tis Kč. Součástí závěrečného účtu města je také informace o vybraných ukazatelích hospodaření příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrky a hospodářské výsledky a jejich rozdělení schvaluje zřizovatel rada města. Dle směrnice pro příspěvkové organizace byla provedena za rok 2014 prověrka hospodaření a sestavení účetní závěrky v příspěvkové organizaci Technické služby. V ostatních příspěvkových organizacích zřizovaných městem Český Brod byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky kontrolními skupinami, které byly jmenovány a pověřeny radou města. Těmito prověrkami nebyly zjištěny významné nedostatky, které by odporovali parametrům stanoveným zákonem 563/1991 Sb. Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku provedeného auditu Města Český Brod. V této zprávě je upozorněno na rizikovost pohledávky za Českobrodskou nemocnicí s.r.o. do naplnění podmínek uvedených ve Smlouvě o postoupení. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Český Brod za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Bc. Nekolný nejprve bych dal slovo paní Sahulové za finanční odbor a potom panu předsedovi finančního výboru. J. Sahulová závěrečný účet je vlastně konstatování a vyhodnocení plnění rozpočtu za rok V komentáři vysvětluji, jaký byl plánovaný schodek nebo přebytek a v jaké výši skončilo hospodaření roku Přílohami závěrečného účtu jsou i rozbory tržeb a nákladů hospodářských středisek s jejich hospodářskými výsledky. Dalšími přílohami je přehled závazků města Český Brod, což je stav úvěrů k , přehled o ukazatelích hospodaření našich příspěvkových organizací. Všechny příspěvkové organizace skončili se ziskem. K tomuto zisku došlo například díky úsporám energií, došlo k zateplení školních budov, k výměně oken. Rada města ve funkci zřizovatele schválila částečný odvod zisku. Další přílohou byl i rozbor pohledávek z hospodářských středisek, kde jsou pohledávky na městských lesích, na bytovém a nebytovém hospodářství a ostatní hospodářská činnost. Dále jsou tam i číselné pohledávky, které jsou po splatnosti. Pouze pro upřesnění, jsou tu i ty, které vznikly v prosinci a měli splatnost v lednu. Tudíž ve stavu k to byla pohledávka, ale nebyla nijak ohrožena, protože během ledna nebo února v rámci splatnosti byla uhrazena. Pohledávky po splatnostech jsou buď vymáhány soudně nebo jiným způsobem řešeny. V pohledávkách bytového, nebytového hospodářství je vyznačena i postoupená pohledávka, která je teda na základě smlouvy o postoupení pohledávky vyčleněna a očekává se její úhrada. Tento závěrečný účet je podpořen správou auditora, která je součástí závěrečného účtu. Za rok 2014 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky v hospodaření. Za rok 2014 byly čtyři rozpočtová opatření, město se snaží své výdaje přizpůsobovat aktuálním příjmům. Bc. Nekolný rada města tento materiál projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení. Hospodaření loňského roku bylo přebytkové, přebytek byl ve výši 10 milionů korun oproti plánovanému přebytku 5 milionů korun. JUDr. Traurig Ph.D. finanční výbor projednal závěrečný účet města a doporučil ho schválit. Bc. Nekolný děkuji a otevírám diskuzi k bodu. Ing. Kokeš za 15 let nemáme vyřešené některé dlužné bytové nájmy, je to příliš dlouhá doba a nejsou to malé částky tis. Kč je hezký peníz pro město, proč se to takhle dlouho táhne, paní doktorko? Bc. Nekolný většinou to byly záležitosti, které se týkali domu čp. 25 a potom dalších nemovitostí. JUDr. Marková jsou to věci, které už jsou dávno odsouzené a zřejmě se už jedná o exekuce. Bc. Nekolný ty lidi už tam dávno nebydlí v těch bytech. Ing. Kokeš takže jsou nedobytné? JUDr. Marková já to nevymáhám. Ing. Kokeš proč se tady píše vymáháno soudně? Napište tam nelze vymoct. J. Sahulová tabulku tvořily referentky, které tam doplnily tyto údaje, je možné, že už je nějaké soudní rozhodnutí. Ing. Kokeš proč to tedy předkládáte? Druhá pohledávka nájemné v nemocnici, ta je od koho

10 přesně? J. Sahulová to je pokračování dlužného nájemného od července do konce roku a v podstatě úroky do února. Tato pohledávka bude předána k soudu k vymáhání. Ing. Kokeš nechápu proč je nám to předkládáno, když to stejně nikdo nevymůže. Bc. Nekolný na základě požadavků hlavně z finančního výboru nejenom současného, ale i minulého, předkládáme všechny materiály, které k tomu byly vyžadovány, tedy i stav pohledávek. JUDr. Traurig Ph.D. k poslední připomínce paní Sahulové, ty další pohledávky, které vznikly od postoupení za Českobrodskou nemocnicí, budou soudně vymáhány, domníval jsem se, že jsme postoupili i budoucí pohledávky. J. Sahulová nepostoupili, postoupení bylo k , včetně úroků které byly spočítány k Tyto další budou předloženy do rady města, která pověří paní doktorku Markovou vymáháním. Občan možná je to jen technická chyba, tady v materiálu, který byl na internetu je nájemné Českobrodské nemocnice - úroky 7 12 roku Neměl by tam být rok 2014? Bc. Nekolný je tam chyba, mělo by tam být MVDr. Talacko bod po bodu by mě zajímalo, jestli je to skutečně vymáháno a v jakém je to stavu? Jsou tu i částky za lesy, to asi bude na dřevo. J. Sahulová za lesy už máme soudní rozhodnutí, ale není to převedeno zatím na podrozvahu. Je to stav účtu 311. Ing. Kokeš rozsudek je jedna věc, ale jsou ty peníze dobytný nebo nedobytný? J. Sahulová ty lesní už nedobytný, ale ta Kolínská lesní je zaplacená. Byla uhrazena 5. ledna 2015, ale měla splatnost 15. prosince, je tam u toho poznámka o zaplacení. Ing. Kokeš od roku 2000 se řeší dluhy, zdá se mi to hrozně dlouho. JUDr. Traurig Ph.D. neznám to vymáhání, ale běžně je to tak, že nepodáváte žalobu každý rok, můžete je žalovat zpětně za několik let dozadu. JUDr. Marková věci, co se soudili za to dřevo nebo za to dlužný nájemné, to už je dávno skončené. Nemáme žádné soudní spory. Zřejmě se jedná o nějaké exekuce. J. Sahulová je to rozbor toho účtu 311, kde jsou pohledávky zaúčtovaný. V momentě, kdy se rozhodne, že se to odepíše a dá se to na podrozvahu, a nebo se to odepíše, tak to z toho účetnictví zmizí. Ing. Kokeš - každý rok se tedy ty dluhy schvalují? Bc. Nekolný jsou součástí závěrečného účtu. J. Sahulová letos byly prvně vyžádány pohledávky za hospodářskou činnost z obchodního styku a není to součástí závěrečného účtu. Bc. Nekolný ale celková částka pohledávek je součástí závěrečného účtu, nyní byl předložen i rozklad jednotlivých položek. Ing. Kokeš to je dobře, alespoň vím, jak se mám postavit k rozpočtu, protože tohle je pro mě velice závažná neřešená věc. Občan jak mám rozumět tomu, že něco je psáno ve sloupci částka a potom po splatnosti tam je jenom pomlčka? Znamená to, že to bylo splaceno do konce toho roku? J. Sahulová znamená to, že není po splatnosti, protože částka byla evidována k , splatnost byla , tudíž po splatnosti tato částka k nebyla, ještě běžela splatnost a pohledávka nebyla po splatnosti. Po splatnosti jsou ty, které měli být k uhrazeny. G. Borovská pohledávku za nájemné od toho roku 2000 až do roku 2013 budeme mít zde pořád? J. Sahulová zatím to nebylo předloženo radě nebo zastupitelstvu k odsouhlasení. Po odsouhlasení se to převede na podrozvahový účet, na tuto částku pak nemáme nárok, už nebude v rozvaze a nebude neovlivňovat tento účet 311. Je to naše chyba, že je to pořád evidováno na účtu 311. J. Kulhánková pohledávka i když budeme mít rozsudek, nezanikne, pouze se bude evidovat na jiném účtu, ale nemůže zaniknout. Ing. Petrásek mohli bychom dostat informaci, třeba na příštím zastupitelstvu, konkrétně v jakém stavu jsou jednotlivé pohledávky a u kterých je možné nějakým způsobem rozhodnout, že jsou nedobytné. Pokud jsou nedobytné 15 let, nemá asi smysl je tu stále evidovat. J. Sahulová dohledáme k tomu rozsudky a další informace a připravíme to k odsouhlasení na tu podrozvahu. JUDr. Marková jen na upřesnění, pokud to byly ty dlužné nájmy, tak je pravdou, že veškeré nájmy, které jsme zažalovali nebo veškerý pohledávky, tak nám byly částky přiznaný. Pokud

11 tam něco bylo dlužného a pokud to bylo zažalované, tak tedy můžu říct na 100 %, že všechno bylo přiznaný. Všechny spory jsme vyhráli, ale nevím co se s tím dál děje. MUDr. Drahoňovská na jaké ploše lesů hospodaří město Český Brod? Bc. Nekolný 840 hektarů. MUDr. Drahoňovská 840 hektarů? A zisk je teda půl milionu korun? Bc. Nekolný to je zisk před zdaněním. Občan mám tu jednu tabulku hospodaření v příspěvkových organizacích, co znamená zkratka FRIM? Bc. Nekolný fond rozvoje investičního majetku. J. Sahulová - fond rozvoje investičního majetku se tvoří z odpisů majetku a z investičních účelových dotací. Občan jaký je rozdíl mezi základními školami? ZŠ Žitomířská má o polovinu větší FRIM a dvakrát větší fond odměň než ZŠ Tyršova. Bc. Nekolný protože více investovali, proto mají větší odpisy a větší tvorbu fondu reprodukce majetku. J. Sahulová z těchto fondů mohou příspěvkové organizace čerpat na základě žádostí. ZŠ Žitomířská v souvislosti s rekonstrukcí školní jídelny bude čerpat finance z tohoto fondu na pořízení přístroje, který je potřeba dokoupit. ZŠ Tyršova z něj pořizovala kotle. Čerpání FRIM schvaluje zřizovatel. Fond reprodukce majetku je tvořen z odpisů majetku. Čerpání fondu odměn záleží na řediteli. Bc. Nekolný funkci zřizovatele vykonává rada města, tedy čerpání fondu lze po souhlasu zřizovatele. J. Kulhánková na fond odměn má vliv i počet zaměstnanců. MUDr. Drahoňovská kolik byla dotace na zalesnění za loňský rok? J. Sahulová dotace od krajského úřadu byla 60 tisíc. Kč. MUDr. Drahoňovská daňové příjmy celkem u hospodářské činnosti lesů v rozpočtu 250, úprava 250, skutečnost 0, to znamená rozdíl mínus 250. To bylo skutečně získáno za ten rok? J. Sahulová ne, 250 tisíc bylo plánovaný odvod z přebytku hospodaření městských lesů. Vznikl sice zisk půl milionu, ale součástí té jedné tabulky i stavu bankovních účtů vidíme, že městské lesy měli na počátku stav bankovních účtů 274 tisíc a ke konci roku měli 155 tisíc, tudíž nebylo možné těch 250 tisíc k mínusu přebytku převést před koncem roku. Takže samozřejmě až na městských lesích bude ta hotovost, tak se přebytek převede. MUDr. Drahoňovská dotace na zalesnění byla kolik? J. Sahulová těch 60 tisíc Kč. MUDr. Drahoňovská zdá se mi to málo. J. Sahulová ano, bývala 200 tisíc. Ing. Vodička pokud žádáte o dotace, tam jsou pravidla, že se dostává částka odpovídající velikosti hospodářství. Takže 60 tisíc je částka jakou jsme schopni dosáhnout, ať máme 20 hektarů nebo 2 tisíce hektarů. Je to maximální částka jakou můžeme dosáhnout, kraj víc financí nedá. MUDr. Drahoňovská čili je to limitované. Ing. Vodička předtím byla dotace podle skutečně vynaložených nákladů zalesnění. To znamená, že se potvrdila velikost hospodářství, ale k nějakému roku platí rovnost mezi žadateli. V. Korec město to má rozdělené, takže máme část lesů pronajatých a na části hospodaříme? Bc. Nekolný ne, všechno to je hospodářské středisko města. V. Korec všechno už tedy patří jenom Brodu. Bc. Nekolný ano, to bylo dřív. V. Korec Českobrodská lesní s.r.o. od nás kupuje dřevo? Bc. Nekolný Českobrodská lesní s námi nespolupracuje a nemá nic společného s městskými lesy, je to soukromý subjekt. Údaje lze dohledat na internetu. Pro nás těží Kolínská lesní. Ing. Kokeš my pro najímáme kotelny? J. Sahulová ano, pronajímáme kotelny v budově čp. 56, kde nám topí MTH, oni mají od nás kotelnu pronajatou, platí nám nájem a pak nám současně fakturují teplo. Kotelnu na budově čp. 70 provozujeme my sami. Probíhá další jednání, aby i tuto kotelnu měli v pronájmu MTH. Ing. Kokeš nákup reklamních předmětů navýšení na 141%, Ing. Tesař upozorňoval na snižování těchto výdajů, odhady a posudky na % ostatní náklady, ostatní hospodářská činnost. J. Sahulová tento řádek je špatně nazván, bylo provedeno čištění kanalizace v Tuchorazské

12 ulici po povodních a byla na to uplatněna pojistka, které je v tržbách vodohospodářského fondu. Bc. Nekolný k nákupu reklamních předmětů - podařilo se nám zlepšit činnost informačního centra, město se také v posledním roce zúčastnilo několika výstav, byli jsme na region tour v Brně, byli jsme na výstavě regionů v Lysé nad Labem, chtěli jsme zpropagovat město a myslím, že se to docela zdařilo. Ing. Kokeš za to teplo, které nám dodávají, my platíme? Vždyť letos byla mírná zima, je zde nárůst na 935 % bytové, nebytové hospodářství. J. Sahulová to nesouvisí s pronajatými kotelnami, s pronajatou kotelnou by souviselo teplo, které je v hlavním rozpočtu, to by se týkalo úřadu. Tohle je teplo, které se platí za byty, které máme ve vlastnictví a nejsou obsazené a nebo se přefakturovává nájemníkům. Bc. Nekolný částka se celkově za rok 2015 navýší, protože budeme rozpočítávat ještě služby pro nemocnici, pro jednotlivý bytové, nebytové prostory nemocnice. Občan v závěrečném účtu měl být vidět stav fondu nemocnice, kde to je? J. Sahulová je to stav bankovního účtu, poslední stránka závěrečného účtu, která se nazývá stavy bankovních účtů. Občan takže tisíc Kč. J. Sahulová to je rozdíl, počáteční stav byl 964 tisíc a konečný stav byl Kč. Předpis byl sice 3 miliony, ale víme, že nebyly uhrazeny všechny předepsané tržby za rok 2014 a byly realizovány opravy za cca 800 tis. Kč, takže zůstatek na tom účtu ke konci roku byl 56 tisíc, ale teď už je zase jiný. Tento fondu je zahrnut v bytovém a nebytovém hospodářství. Bc. Nekolný jestliže se nikdo další do diskuse nehlásí, tak bych si dovolil nechat hlasovat o návrhu usnesení. s c h v á l e n o Pro: 11, Proti: 7 - Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. Petrásek Jaroslav, Bc. Málek Metoděj, Mgr. Havlíček Jiří, Ing. Šmejkalová Lucie, MUDr. Drahoňovská Irena, Borovská Gabriela, Zdržel se: 2 Podhorský Boris, Korec Václav Usnesení č. 37/2015 I. souhlasí II. III. s celoročním hospodařením města Český Brod podle rozpočtu na rok schvaluje znění Závěrečného účtu za rok 2014, včetně výsledků hospodaření a Zprávy o provedení přezkoumání hospodaření za rok schvaluje přidělení hospodářských výsledků středisek hospodářské činnosti za rok 2014 do zřízených fondů hospodářské činnosti. 3. Schválení účetní závěrky města Český Brod za 2014 (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Na základě uzavřené smlouvy byla provedena prověrka k ověření účetní závěrky města Český Brod za rok 2014, tato prověrka nezjistila žádné skutečnosti, které by bránily odsouhlasení závěrky zastupitelstvem. Bc. Nekolný účetní závěrku musí projednat zastupitelstvo a vyjádřit se k ní hlasováním. Prosím paní Sahulovou, aby nám v krátkosti tento bod představila. J. Sahulová v souvislosti s touto vyhláškou je doporučeno zřídit nějakou pracovní skupinu, komisi a nebo zajistit externí subjekt k posouzení účetní závěrky. Město přizvalo našeho současného auditora, aby ověřil účetní závěrku z pohledu plnění zákon i povinností a tato zpráva je součást přílohy této účetní závěrky, kdy nebyly shledány žádné chyby, které by neumožňovali tuto účetní závěrku schválit. Tato účetní závěrka byla v termínu řádně odeslána na centrální systém účetních informací a v podstatě prošla všemi kontrolami z ministerstva financí a tedy i současně je tou kontrolou o tu kontrolu podpořena ke schválení. Bc. Nekolný poprosil bych pana předsedu finančního výboru, jestli se chce k tomu vyjádřit. JUDr. Traurig Ph.D. finanční výbor projednal účetní závěrku a bez jakýchkoli námitek, avšak 1 člen proti, doporučil ke schválení.

13 Bc. Nekolný rada tuto záležitost také projednala a doporučila zastupitelstvu schválit. Otevírám diskuzi k bodu č. 3. Občan když si přečtu stranu 5, kde píše auditor, tak s dluhem za Českobrodskou nakládá k , úplně jinak než jak naložilo město v předchozím materiálu. Tady to vypadá, že ta smlouva s provozovatelem byla uzavřena až někdy v únoru Tím pádem k , tam ten bod byl. Je s podivem, že v účetní uzávěrce, jednak ze stavu k tomu se s tím takto nepracuje. J. Sahulová účetní závěrka posuzuje metodiku, účetnictví, úplnost a průkaznost účetnictví. Takže tam on nehodnotí, jestli v tom účetnictví ty čísla jsou velká nebo malá, ale jestli jsou správně zaúčtována tam, kam patří i z hlediska časového rozlišení a zda byli veškeré skutečnosti zaúčtovaný, které se vázaly k roku Ta výše pohledávky je zmíněná ve zprávě přezkumu hospodaření, ale s účetní závěrkou toto nesouvisí, prostě na pohledávkách je to naúčtováno, ten stav byl odsouhlasen, byl zinventarizován, součástí účetní závěrky je inventarizace, ta byla provedena a stavy byly odsouhlaseny inventurou. Tudíž ta účetní závěrka byla posouzena jako správná. JUDr. Traurig Ph.D. v závěrečném účtu ta pohledávka je k zaúčtována a teďka tvrdíte, že tam není, můžete to nějak upřesnit, kde vám to chybí? Občan v předchozím materiálu v posledním sloupci byla 0 u pohledávky Českobrodské nemocnice. J. Sahulová protože pohledávka byla postoupena, na ní byla uzavřena smlouva. JUDr. Traurig Ph.D. nula tam byla, protože splatnost pohledávky nového provozovatele, je v červnu, takže není ještě po splatnosti, jak jsem pochopil z materiálů, tak byla uhrazena. Občan takže to není v rozporu, děkuji. Bc. Nekolný ještě nějaký dotaz k účetní závěrce? Není tomu tak, tak si opět dovolím nechat hlasovat o návrhu usnesení bodu č. 3 tak, jak vám byl předložen. s c h v á l e n o Pro: 15, Proti: 5 - Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. Petrásek Jaroslav, Bc. Málek Metoděj, Mgr. Havlíček Jiří, Ing. Šmejkalová Lucie, Zdržel se: 0 Usnesení č. 38/2015 schvaluje Účetní závěrku města Český Brod za rok 2014 ve znění, které je přílohou návrhu usnesení. 4. Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2015 (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Rozpočtové změny Rozpočtové příjmy 1. Zařazení plánovaného odvodu ze zisků PO tis. Kč, úspora z energií 2. Zařazení dotace pro Penzion Anna poskytovatel MPSV dle rozhodnutí 3. Zařazení přiznané dotace na realizaci rozšíření kamerového dohledu 4. Zařazení přiznané dotace na realizaci vnitřní rekonstrukce kina Rozpočtové výdaje - provozní 5. Změna výše rozpočtové rezervy 6. Převod přijaté dotace Penzion Anna poskytovatel MPSV 7. Účelový příspěvek na provoz sběrný dvůr technické služby od června do prosince Neinvestiční výdaje Sběrný dvůr kontejnery do 40 tis. Kč za ks 9. Neinvestiční výdaje projekt vnitřní vybavení kina Rozpočtové výdaje investiční 10. Snížení výdajů úsekové měření, zahájeny přípravné práce 11. Zařazení realizace rozšíření kamerového systému včetně spoluúčasti k dotaci 12. Zařazení realizace projektu vnitřní rekonstrukce kina dle výběrového řízení 13. Přesun na neinvestiční výdaje kontejnery sběrný dvůr 14. Snížení položky na projektovou přípravu použití na spoluúčast k projektu kino Bc. Nekolný bodem č. 4 je záležitost, která se vztahuje k letošnímu roku a je to návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu letošního roku. Jednotlivé změny jsou popsány v té krátké bodové zprávě. Prosím paní Sahulovou o úvodní slovo k tomuto bodu. Odchod v 19:36 hodin Mgr. P. Janík a Mgr. Klinecký. J. Sahulová hlavním cílem rozpočtového opatření č. 2 bylo zařazení přiznané dotace a celkové akce na rekonstrukci interiéru kina. Teď došlo k tomu, že jsme dostali informaci, že dotaci obdržíme, a že máme tuto akci zařadit do letošního roku a připravit realizaci. Celkové

14 výdaje nejsou úplně kryty dotací, museli jsme hledat v rozpočtu nějaké zdroje na krytí spoluúčasti. Dochází tam tedy k nějakým přesunům, ať už v rámci výdajů investičních, tak i třeba zařazení odvodu ze zisku příspěvkových organizací v celkové výši tis. Kč. Dalším bodem je například zařazení dotace pro penzion Anna, kdy v loňském roce došlo ke změně metodiky a poskytovatel ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo, že bude dotaci provozní domovu Anna posílat prostřednictvím zřizovatele. Takže tato položka nám zvyšuje provozní výdaje. Tuto dotaci máme současně v příjmech a v provozních výdajích. Příchod v 19:38 hodin Mgr. P. Janík a Mgr. Klinecký. J. Sahulová - další přiznanou dotací je dotace na rozšíření kamerového dohledu, která je také zařazena, jak v příjmech, tak ve výdajích včetně spoluúčasti. Dále je tam přesun mezi investicemi a neinvesticemi na sběrném dvoře, kdy součástí pořízení sběrného dvoru jsou i kontejnery, které mají hodnotu do 40 tis. Kč, tudíž to je neinvestiční položka. Dalším výdajem je zařazení účelového příspěvku na provoz sběrného dvora, od by měl být zprovozněn sběrný dvůr a toto středisko musí být účetně odděleno. Na této položce ve výši 420 tis. Kč, která byla odhadnuta na letošní rok, se 200 tis. Kč podílí technické služby sami. Pokud teď máme informaci, že se začne provozovat až od , tak samozřejmě bude v přiměřené výši ta dotace krácena o tu 1/7. Mimo jiné teda dochází k tomu, že se snižuje položka na projektovou přípravu. Tato částka se přesouvá na spoluúčast investiční akce realizace kina. K materiálu byla doplněna příloha aktuální seznam projektových dokumentací, v současnosti je zasmluvněno tis. Kč, takže i ta snížená částka neomezuje další projektovou přípravu. JUDr. Traurig Ph.D. finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření a doporučil většinou ho schválit. Děkuji za ten materiál, my nevytváříme rezervu, ale dle mého pohledu, ji máme schovanou v kapitole projektová příprava, ze které když je potřeba, se vezme. I s tím, co říkal před chvílí pan Ing. Tesař, abychom vytvářeli rezervu, tak jestli by se nemělo právě přistoupit k tomu, aby výdajové položky byly opravdu jen na ten nezbytný, nutný plánovaný, zasmluvněný výdaj a zbytek byl potom schován v kapitole rozpočtová rezerva. Z mého pohledu je to i transparentnější. Bc. Nekolný v tom materiálu jsou zasmluvněné záležitosti, ale potom už i v těch nezasmluvněných částkách na projektovou dokumentaci jsou zmíněné nějaké záležitosti, kde se připravují k veřejné zakázce a to je hlavně těch půl milionu na rekonstrukci Žižkovi ulice. Rada města tento materiál také projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení. Mgr. Klinecký rád, aby ta částka, která je plánována v rozpočtu v projektové přípravě byla vyčerpána, je potřeba si uvědomit, že se musíme připravit na nové programovací období. Je tam řada projektů, která podle mě v součtu dalece přesahuje částku 3 mil. Kč, hlavně jsou to ty ulice, které nemají zpevněný povrch. Položka je plánována na celý rok, je pololetí, což si myslím, že odpovídá rozumnému čerpání té položky. Bc. Nekolný jenom bych chtěl doplnit, že je tam hodně místních komunikací a už teď je jasné, že dotace z evropských fondů nebudou moct být čerpány na rekonstrukce místních komunikací. Je otevřena diskuze k tomuto bodu. JUDr. Traurig Ph.D. souhlasím, že by bylo dobré, kdybychom to vyčerpali, ještě ke všemu, kdyby se ta projektová příprava potom realizovala, ale z mého pohledu je to pouze seznam toho, co máme nasmlouváno a to, co bychom velmi rádi projektově připravili. Podíváme se na konci roku, jestli jsme opravdu, to co je v té projektové přípravě, zrealizovali. J. Sahulová já bych jenom chtěla říci, že může dojít i k časovému posunu, že to sice je zesmluvněno, objednáno, ale ta skutečná úhrada nemusí proběhnout v letošním roce. Takže se pak může zdát, že jsme ty částky nevyčerpaly. J. Kulhánková nemůžu souhlasit s panem doktorem Traurigem, OR určitě měl v plánu udělat mnohem více projektů než to, co ji bylo přiděleno. Bc. Nekolný jen bych doplnil, že budova čp. 1 je budova, kde je knihovna a ta investice vlastně může odstartovat vybudování nového sídla městské policie. Ing. Kokeš - zbydou nám peníze na to, že teď ani ne za měsíc začneme dělat jídelnu? J. Sahulová ano, ve školní jídelně je částka 5 milionů hrazena z vlastních prostředků. Současně je podaná žádost na krajský úřad o poskytnutí dotace, zda jsme uspěli, se dozvíme v červenci. Zatím počítáme plně s vlastními prostředky na realizaci školní jídelny. Část Ing. Šmejkalová mi přijde mi, že odbíháme trochu od tématu, chtěla bych podpořit pana předsedu, finančním výboru, že by bylo přehlednější, kdybychom věděli, kde jsou ty rezervy, položka by se mohla jmenovat třeba rezerva, i když vím, že rezerva zase není ten správný termín, ale bylo by to přehlednější. Bc. Nekolný tis. Kč je teď záležitost, která je nasmlouvaná a jsou připravena i výběrová řízení. Ta další částka je prostě buď původně k dispozici, ale zase v tuto chvíli by

15 nemohla rada rozhodovat o tom, že by se pořídila další investice, ale muselo by to v září uhodit zastupitelstvo na tu konkrétní akci, ale zase se ta příprava zpozdí, ale samozřejmě možné to je. J. Sahulová chtěla bych vysvětlit podstatu rozpočtové změny. Já pokud potřebuji 10 milionů 800 na interiér kina, dám do příjmů dotaci a hledám ve výdajích, částku přesunu z nějakých výdajů, které nejsou zasmluvněny nebo pod dotacemi a přesunu tyto prostředky do výdajů. Druhou možností je navýšit příjmy, ovšem jak pak starosta i tady pan Ing. Tesař, chceme konzervativní navyšování příjmů. Nejdu cestou navyšování příjmů bez toho, aniž bych o to měla opřenou skutečnost, bez toho bychom se mohli dostat do schodku a to by byl problém. Pokud by se stalo, že celé tis. Kč by měl odboru rozvoje zasmluvněné, tak bych tuto možnost neměla. Musela bych ty peníze hledat jinde. Musela bych třeba uložit příspěvkovým organizacím větší odvod. Pro nás jsou závazné ukazatele. Celková výše příjmů, celková výše provozních výdajů a celková výše investičních výdajů a opravdu výjimečně posilujeme provozní výdaje, které souvisí přímo s chodem úřadu. Ty se během roku nemění. JUDr. Traurig Ph.D. já bych chtěl, aby byl rozpočet konstruován tak, jak byly rozpočtové kapitoly, o kterých my víme, že výdaje budeme muset zaplatit, jsou to mzdy, jsou to nákupy licencí atd. Nevím, jestli takových kapitol jako projektová příprava je víc a kdyby se náhodou stalo zemětřesení, a přišla nová rada, tak ona prostě nebude moct pracovat s tím rozpočtem, protože přesně stejně neví, kam sáhnout. Ing. Kokeš 13,5 mil. Kč máme zaplacených, samozřejmě postupně půjdou na obnovu nebo na opravy do nemocnice, z toho si nelze půjčit? Bc. Nekolný to by bylo porušení usnesení zastupitelstva, které rozhodlo, že bude veškeré nájemné, příjmem fondu nemocnice a z tohoto fondu se budou hradit opravy v nemocnici. Celá částka by měla jít na investice do nemocnice. Občan jen upozornění, když si sečtete provozní výdaje a investiční výdaje, tak jsme méně, než jsou příjmy. Výdaje provozní v tabulce v příloze jsou tis. Kč a ve vašem usnesení se sníží na tis. Kč. J. Sahulová správně je tis. Kč, já se omlouvám. Bc. Nekolný v návrhu usnesení si opravte uvedenou částku. V tom rozpočtu v té tabulce by to mělo být správně. Je to tak, provozní výdaje jsou tis. Kč, nikoli tis. Kč. Děkuji panu Pospíšilovi. Hlásí se někdo další do diskuze k tomuto bodu? Jestliže tomu tak není, tak bych si dovolil nechat hlasovat o návrhu usnesení s opravou čísla v částce položky provozních výdajů. s c h v á l e n o Pro: 15, Proti: 5 - Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. Petrásek Jaroslav, Bc. Málek Metoděj, Mgr. Havlíček Jiří, Ing. Šmejkalová Lucie, Zdržel se: 0 Usnesení č. 39/2015 schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2015 ve znění přílohy, která je součástí návrhu usnesení. Rozpočtové příjmy se zvyšují na ,70 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní se zvyšují na ,70 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se zvyšují na tis. Kč. Položka financování se nemění. 5. Darování stavebních objektů v ulici Prokopa Velikého do vlastnictví Města Český Brod (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Město Český Brod uzavřelo se Středočeským krajem Smlouvu o spolupráci č. 173/2006/OSM ze dne a Dodatek č. 1 (23/2007/OSM) ze dne Předmětem této smlouvy byl závazek obou stran spolupracovat na přípravě a realizaci investičních akcí v ulici Prokopa Velikého a Jateční. Nyní je projednán převod hotových staveb do majetku Města Český Brod. Jedná se o následující: SO 471 přeložka vedení MR (cena ,80 Kč), SO 801 vegetační úpravy (cena ,20 Kč), SO 103 chodníky a vjezdy (cena ,40 Kč), SO 441 veřejné osvětlení ( ,80 Kč). Cena stavebních objektů činí celkem ,20 Kč. Návrh darovací smlouvy byl s JUDr. Markovou projednán. Doporučení odboru: Rada města Český Brod přijala na jednání dne usnesení č.

16 202/2015 a doporučuje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy. Dopad na rozpočet: Žádný. Soulad se strategickým plánem: není, jedná se o narovnání vlastnických vztahů. Bc. Nekolný tento materiál se týká darování stavebních objektů v ulici Prokopa Velikého. Tuto záležitost narovnáváme po několika letech. V roce 2007 proběhla kompletní rekonstrukce ulice Prokopa Velikého, město hradilo investiční příspěvek na části svého majetku, chodníky, veřejnou zeleň, kanalizaci, vodu a nyní dochází k tomu, že kraj převádí tyto stavby, které vznikly do majetku města. Město získává do majetku to, co si již investičním příspěvkem u kraje zaplatilo. Otevírám diskuzi k bodu č. 5, jestliže se nikdo nehlásí, tak nechám hlasovat o návrhu usnesení, jak je uvedeno v materiálech. s c h v á l e n o Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 Usnesení č. 40/2015 I. souhlasí II. s uzavřením darovací smlouvy týkající se stavebních objektů v ulici Prokopa Velikého v obci a k.ú. Český Brod (SO 471-přeložka vedení MR, SO 801-vegetační úpravy, SO 103-chodníky a vjezdy, SO 441-veřejné osvětlení) do vlastnictví Města Český Brod od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, IČO Návrh darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 6. Narovnání vlastnických vztahů - duplicita (Dielsiana s.r.o.) (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Kontrolou pozemků bylo zjištěno, že v katastru nemovitostí v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu je duplicitní zápis vlastnictví u následujících pozemků: 679/48-12 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, 679/58-2 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, 679/59-1 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, 679/60-19 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, 679/ m 2 ostatní plocha, jiná plocha, 679/63-61 m 2 ostatní plocha, jiná plocha se společností DIELSIANA s.r.o, Roháčova 188/37, Žižkova , Praha. Jedná se o pozemky v blízkosti ČOV Liblice. Odbor rozvoje (OR) oslovil spol. DIELSIANA se žádostí o dořešení této situace. Spol. DIELSIANA informovala OR, že podepsáním "Souhlasného prohlášení" uzná vlastnické právo pro Město Český Brod. Směna pozemků, uvedena v žádosti, je řešena zvlášť. Náklady za zapsání vlastnického práva, tj. kolek ve výši Kč, bude hradit Město Český Brod. Souhlasné prohlášení je JUDr. Markovou odsouhlaseno. Doporučení odboru, RM: Rada města Český Brod na jednání dne přijala usnesení č. 118/2015 a doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Souhlasného prohlášení. Dopad na rozpočet: Kolek bude hrazen z rozpočtu POL 5169, ODPA Soulad se SP: není soulad se SP, jedná se o narovnání vlastnických vztahů Bc. Nekolný zde se jedná o narovnání vlastnických vztahů. Bylo zjištěno, že město Český Brod má duplicitu s firmou Dielsiana s.r.o. na pozemcích, které jsou uvedeny v tomto materiálu. Obeslali jsme tuto společnost, zda by souhlasila se souhlasným prohlášením, ve kterém by uznala vlastnická práva pro město Český Brod. Společnost k tomuto přistoupila, a proto je předložen tento materiál. Rada města doporučuje zastupitelstvu tento bod schválit stejně tak, jako doporučoval bod předchozí. Je otevřena diskuze, jestliže se nikdo nehlásí, tak opět nechám hlasovat o návrhu usnesení. s c h v á l e n o Pro: 20, Proti:0, Zdržel se: 0 Usnesení č. 41/2015 I. souhlasí s uzavřením "Souhlasného prohlášení", předmětem kterého je uznání vlastnického práva pozemků KN p.č. 679/48, 679/58, 679/59, 679/60, 679/61, 679/63 v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu, ve prospěch duplicitního vlastníka Město Český Brod, od společnosti DIELSIANA s.r.o., Roháčova 188/37, Žižkov, Praha 3, Žižkov, IČO Návrh Souhlasného prohlášení je přílohou originálu tohoto usnesení.

17 II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Souhlasného prohlášení. 7. Prodej pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Na odbor rozvoje byla doručena žádost od pana P. V., týkající se odkoupení pozemku KN p.č. 471/7 v k.ú. Klučov u Českého Brodu. P. V. má zájem zde vybudovat rybník a chatu k celoročnímu užívání a při výlovu rybníka jako zázemí pro pohoštění. Zastupitelstvo města Český Brod na jednání dne přijalo usnesení č. 41/2014, kterým zamítá žádost pana V. o odkoupení pozemku KN p.č. 471/7 v k.ú. Klučov u Českého Brodu, z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví pana V. Jedná se o pozemek, který je součástí dalších cca 70 pozemků, které jsou pronajaty na dobu určitou do roku 2016 panu Mašínovi za účelem zemědělského využití. Část pozemku není využita z důvodu velké spodní vody. Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství, odboru stavebního a územního plánování je přílohou materiálu. Pan V. doručil na odbor rozvoje novou žádost o odkoupení tohoto pozemku za účelem vybudování rybníka, nyní již bez stavby chaty. Prodej tohoto pozemku projednávala komise životního prostředí dne a zaujala jednohlasný postoj - prodej pozemku není komisí ŽP doporučen. Rada města Český Brod přijala na jednání dne usnesení č. 193/2015 a doporučuje zastupitelstvu zamítnutí této žádosti. Dopad na rozpočet: Není. Soulad se SP: Není. Bc. Nekolný bodem 7. je návrh na zamítnutí prodej pozemku v k. ú. Klučov. Obdrželi jsme žádost od občana jednoho tady z regionu, že by si chtěl koupit pozemek města postavit tam rybníček s chatkou. Rada to nejprve zamítla, s tím že je to nepřípustné v územním plánu obce Klučov, on tedy podal novou žádost, ve které už na výstavbě chatky netrvá. Vyžádali jsme si vyjádření odboru životního prostředí a komise životního prostředí, komise i odbor zaujali stanovisko a doporučili zastupitelstvu tento pozemek nepronajímat, aby zde zůstali původní přírodní pozemky. Otevírám diskuzi k bodu č. 7. JUDr. Traurig Ph.D. jen k návrhu usnesení, proč tam máme iniciály a ne plné jméno? To je ochrana osobních údajů? Bc. Nekolný ano, paní vedoucí odboru vnitřních věcí říká, že tomu tak je. Mgr. Uldrichová MBA je to jenom v promítnutém materiálu, zastupitelé mají materiál v plném znění. JUDr. Traurig Ph.D. ale usnesení musí být zveřejněno přeci v plném znění? Bc. Nekolný dostáváme se do sporu dvou zákonů, jeden zákon je o ochraně osobních údajů a druhým je vlastně právo veřejnosti vědět maximum možných informací k projednávanému bodu. Využili jsme doporučení ministerstva vnitra, jak máme v tomto případě postupovat a tak jsme postupovali. Mgr. Uldrichová MBA originál je kdykoli k nahlédnutí občanovi. Ing. Petrásek Ale vyřešený je to tedy šalamounky, když nahoře je pan P. V. a o 4 řádky níž se hovoří, že pozemky další jsou pronajaty panu Mašínovi, tak jste vlastně vzali z každého toho zákona půlku. Mgr. Dočkalová tam kde jsou pozemky pronajaté je firma s IČO. Ve chvíli, kdy máme smluvní vztah s člověkem, který má IČO na základě svého podnikání, tak se smí zveřejnit. To je obchodní styk, ale tohle byla fyzická osoba. MVDr. Talacko dle mého laického názor neprávníka, když si někdo podá žádost, aby se zde projednala, tak nevidím důvod, proč tady kryje osobní data. Mgr. Uldrichová MBA nechci říkat, že P. V. je správně, nemělo by tam být dohromady kombinace, jména s narozením a bydlištěm. Bc. Nekolný pokud se nikdo další do diskuze nehlásí, můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení. s c h v á l e n o Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

18 Usnesení č. 42/2015 zamítá žádost pana Petra Váni, Kouřimská 16, Tatce (Pečky) o odkoupení pozemku KN p.č. 471/7 v k.ú. Klučov u Českého Brodu, z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví pana Petra Váni. 8. Narovnání vlastnických vztahů - Zborovská ul. (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Město Český Brod rekonstruovalo komunikaci ve Zborovské ulici v Českém Brodě. V této ulici nejsou dořešeny vlastnické vztahy pozemků pod chodníky a část komunikace u Karmy (parkoviště). Zastupitelstvo města Český Brod přijalo na jednání dne usnesení týkající se převodu pozemků (částí) ve Zborovské ulici do vlastnictví Města Český Brod z vlastnictví Středočeského kraje. Z důvodu přípravy a následné digitalizace, tj. změny číslování i výměr pozemků musí být původní usnesení revokováno. Pozemky/části pozemků ve Zborovské ulici jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČO , příspěvková organizace, Praha Smíchov. Pozemky/části pozemků ve Zborovské ulici k vypořádání vlastnictví se Středočeským krajem jsou v barevném geometrickém plánu vybarvené šedou barvou. Doporučení odboru, RM: Rada města Český Brod projednávala tento bezúplatný převod pozemků na jednání dne a přijala usnesení č. 144/2015, kterým doporučuje souhlasit s bezúplatným převodem výše uvedených pozemků/částí do vlastnictví Města Český Brod. Dopad na rozpočet: Město Český Brod bude hradit kolek ve výši Kč (katastrální úřad) a daň z nabytí nemovitých věcí (finanční úřad). Soulad se strategickým plánem: Nemá dopad na strategický plán, jedná se o narovnání majetkových vztahů. Bc. Nekolný zde se jedná o narovnání vlastnických vztahů v ulici Zborovská mezi městem Český Brod a Středočeským krajem. Vzájemnými výměnami částí pozemků dochází k narovnání vlastnických vztahů. Je otevřena diskuze. Mgr. Dočkalová tady je to i v důsledku obnovy digitalizace katastrálního území. Bc. Nekolný jestliže se nikdo další se nehlásí, nechávám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je uvedeno v materiálech. s c h v á l e n o Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 Usnesení č. 43/2015 revokuje usnesení č. 51/2011 ze dne bod I. bude změněn na: Zastupitelstvo města český Brod souhlasí s bezúplatným převodem pozemků/částí pozemků z vlastnictví Středočeského kraje, IČO , Zborovská 81/11, Praha Smíchov, hospodaření se svěřeným majetkem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČO , příspěvková organizace, Praha Smíchov, do vlastnictví Města Český Brod. Dle geometrického plánu č /2014 ze dne se jedná o následující pozemky/části pozemků: z pozemku č. 726/201 bude oddělen: díl g1 o výměře 2 m 2 díl b1 o výměře 66 m 2 díl e1 o výměře 8 m 2 díl d2 o výměře 257 m 2 díl c1 o výměře 30 m 2 díl h2 o výměře 41 m 2 z pozemku č. 849/23 bude oddělen: díl d1 o výměře 10 m 2 díl q3 o výměře 4 m 2

19 z pozemku č. 726/202 bude oddělen: díl h 3 o výměře 170 m 2 z pozemku č. 855/26 bude oddělen: díl q2 o výměře 392 m 2 díl p3 o výměře 18 m 2 díl n3 o výměře 338 m 2 díl o2 o výměře 4 m 2 z pozemku č. 855/23 bude oddělen: díl n2 o výměře 1 m 2 z pozemku č. 957/13 bude oddělen: díl n1 o výměře 84 m 2 dále bude převeden pozemek 726/203 o výměře 31 m 2 a pozemek 957/13 o výměře 28 m 2, vše v obci a k.ú. Český Brod, - bod II. se ruší, - bod III. zůstává nezměněn. 9. Prodej části pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu (ZZN Polabí, a.s.) (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Na odbor rozvoje byla doručena žádost od společnosti ZZN Polabí, a.s., K Vinici 1304, Kolín V., o odkoupení části pozemku KN p.č. 413/9, část o rozloze cca m 2 v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu. Celková výměra pozemku je m 2. ZZN Polabí má své středisko v Českém Brodě v ulici Krále Jiřího čp. 202, který se nachází uvnitř bytové zástavby a uvažuje o vybudování nového nákupního střediska. Rádi by situovali středisko na okraji města tak, aby svou činností negativně neovlivňovali životní prostředí v našem městě a současně byli v blízkosti svých dodavatelů zemědělských plodin. Vyjádření odboru stavebního a územního plánování, odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu a vedoucího odboru životního prostředí je v příloze. Doporučení odboru, RM: Rada města Český přijala na jednání dne usnesení č. 45/2015, kterým doporučuje zamítnout žádost ZZN Polabí, a.s. Dopad na rozpočet: Případná úhrada kupní ceny by byla příjmem hospodářského střediska města, jinak bez dopadu. Soulad s SP: Nemá dopad na strategický plán. Bc. Nekolný město obdrželo žádost od ZZN Polabí, kde chtějí odkoupit pozemek, který je po levé straně Klučovské ulice. V tuto chvíli je využití pozemku v rozporu s územním plánem a návrhem nového územního plánu, proto je doporučovaná k zamítnutí. Je zde i vyjádření odboru, rada města tento bod také projednala a doporučila k zamítnutí. Teď to v tuto chvíli není tak ani o smysluplnosti, jestli by tahle provozovna mohla být nebo nemohla být. Asi se všichni shodneme v tom, že by měla být vymístěna v centru města nebo z toho prostranství, kde teďka sídlí, dokonce i v územním plánu je vedení obchvatu toho centrálního objezdu nebo objezdu centra města Českého Brodu, částečně vedena přes areál, současný areál ZZN, ale na tomto pozemku to současný územní ani navrhovaný nový územní plán nedovoluje. Zeptám se paní vedoucí odboru rozvoje, zda by chtěla něco k tomu dodat. Jestli někdo další z odboru životního prostředí například dalšího chce k tomu dodat? Není tomu tak, takže otevírán diskuzi k bodu č. 9. J. Kulhánková v jedné zprávě nám kontrolní výboru doporučuje, abychom označovali společnost IČO. Dávám tedy návrh na doplnění toho usnesení o IČO společnosti Bc. Nekolný děkuji, doufám si tvrdit, že to je změna, se kterou není problém a můžeme přijmout tento doplněk do návrhu usnesení. Je otevřena diskuze k tomu bodu. Občan myslím si, že by ZZN nemělo být v centru města, takže by s nimi a město by s nimi mělo jednat popřípadě o jiných vhodných pozemcích nebo jiných možnostech. Zdá se mi to velmi strohé, když to jenom zastupitelstvo zamítne a nepověří třeba odbor rozvoje dalším jednáním.

20 Bc. Nekolný město s nimi jedná, máme ve stávajícím i v novém územním plánu stanovené rozvojové plochy pro podobné činnosti, jsou to průmyslové plochy města a je možné je využít pro jakékoli účely, ne jenom pro účely ZZN, na to byly zástupci ZZN upozorněni. Zde to zamítáme z důvodu, že to je v územním plánu. Kdybychom jim to prodali, tak jim prodáme něco, kde takovýto podobný podnik stavět nemohou a stavební úřad jim stavební povolení ani umístění stavby nepovolí. Jestliže se nikdo další nehlásí, tak nechám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je uvedeno v materiálech s doplněním IČO, jak navrhla paní Kulhánková. s c h v á l e n o Pro: 20, Proti:0, Zdržel se: 0 Usnesení č. 44/2015 zamítá žádost společnosti ZZN Polabí, IČO , a.s., K Vinici 1304, Kolín V, o odkup části pozemku KN p.č. 413/9 v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu. 10. Finanční podíl města Český Brod na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015 (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Zastupitelstvo města, usnesením č. 27/2015 ze dne , schválilo přijetí státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 Ministerstva kultury ve výši Kč a rozdělení výše uvedené státní finanční podpory pro akce obnovy kulturních památek připravovaných na rok Ministerstvo kultury, po následné kontrole podkladů předloženým Městem Český Brod v souvislosti s rozdělením finančních prostředků na obnovu památek uvedených viz výše, souhlasí s tímto rozdělením. Zároveň požaduje doložení vyčíslení spolufinancování akcí obnovy dotčených kulturních památek městem Český Brod. Návrh odboru rozvoje na řešení: Odbor rozvoje města Český Brod doporučuje zastupitelstvu města Český Brod přijmout usnesení rady města Český Brod ze dne , resp. navrhované usnesení. Veškeré zdroje financování jsou podrobně uvedeny v příloze. Dopad na rozpočet města: Finanční spoluúčast Města Český Brod v celkové výši ,40 Kč (podíl na obnovu jednotlivých kulturních památek činí Kč a DPH k celkovým nákladům na památkové práce u hradeb činí ,40 Kč) bude čerpána z rozpočtu Města Český Brod na rok 2015 z ODPA a POL Oprava a údržba památek. Vazba na strategické dokumenty města: Obnova kulturních památek v MPZ Český Brod je v souladu s aktualizovaným Strategickým plánem města Český Brod do roku 2022, klíčovou oblastí 7: Cestovní ruch a památky, strategickými cíli 7-II Zajistit širokou a funkční škálu aktivit a atraktivit pro návštěvníky a 7-IV Optimálně využívat památky města pro rozvoj CR, specifickými cíli Regenerovat MPZ Český Brod a Štolmíř jako urbanistické celky a Nalézt využití, regenerovat a zpřístupnit památky na území města včetně soukromých objektů a majetků církví (vč. zřízení nových expozic v památkových objektech), Rekonstruovat a využít budovu Podlipanského muzea, regenerovat muzejní zahradu. Bc. Nekolný bodem č. 10, je finanční podíl města na obnovy kulturních památek v rámci programu regenerace městské památkové zóny nebo městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok Je zde doporučeno nějaké rozdělení financí, město vypracovalo dotazník k programu regenerace městských památkových rezervací a zón a na konci minulého roku odevzdalo na ministerstvo kultury. Ministerstvo posoudilo, že náš program regenerace je kvalitní, je pravidelně aktualizován a činí všechny náležitosti, které jsou potřeba, například, že se schází komise pro regeneraci městské památkové zóny a tak nám navýšilo o něco málo příspěvek. Samozřejmě to sebou nese i nutnou spoluúčast města. Komise tuto záležitost projednala a doporučila tu alokaci, tak jak ji máte navrženou v návrhu usnesení. Mgr. Dočkalová zastupitelstvo již rozhodovalo v této záležitosti, bylo to v době, kdy přišla informace o výši dotace a rozdělily se finance mezi jednotlivé akce. To se poslalo na ministerstvo kultury a zpátky přišlo, že jim chybí ještě odsouhlasení zastupitelstva povinné

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 3 000,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO PŘÍJMY Popis 2015 1 Daň z přidané hodnoty 31 500,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 17 000,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 400,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.6. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.6. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.6. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr.

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zápis. z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom tajemník města JUDr.

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více