SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod"

Transkript

1 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných technologií v jednotlivých zemích. Ukzuje, že rozdílné technologie (projevující se v rozdílné produktivitě práce) znmenjí, že pokud by dné ekonomiky byly uzvřené (stv utrkie), pnovly by v nich rozdílné reltivní ceny. Pokud je pk obchod uvolněn, rozdíly v reltivních cenách motivují obchodníky k rbitráži - nkupují zboží v té zemi, kde je levnější prodávjí je tm, kde je držší. rdiční příkld uvedený n přednášce se objevuje ve dvou zákldních vrintách - buď jsou zdné produktivity práce pro jednotlivé země odvětví (tedy kolik jednotek zboží se vyrobí z stnovenou dobu, popř. se stnoveným počtem prcovních sil), nebo jsou zdány počty prcovních sil potřebné k vyrobení stnoveného množství výrobku (tzv. lbour requirements - použito v příkldě n přednášce). Příkld bsolutní výhody Počet hodin práce potřebných k výrobě U Počet hodin práce potřebných k výrobě 0 RIČEK Německo 30 5 Česká republik 50 2 V tomto přípdě má Německo bsolutní výhodu ve výrobě ut, ve výrobě triček. I podle. Smithe by zde tedy byl důvod k obchodu, Německo by otevření ekonomiky budovlo utomobilový průmysl ukončovlo textilní výrobu, by nopk rozvíjel textilní výrobu rušil by svůj utomobilový průmysl. Docházelo by tedy ke specilizci. o, že k obchodu bude skutečně docházet je možno demonstrovt n utrkních reltivních cenách. Klsici je odvozovli z prcovní teorie hodnoty, podle které by reltivní cen dvou zboží měl odpovídt množství práce potřebné k jejich výrobě. Pk by utrkní reltivní cen v Německu byl 60 triček z uto, v by se směňovlo 250 triček z uto (i když klsici vycházeli z prcovní teorie hodnoty, t není pro tento výsledek zcel nutná - je totiž možno rgumentovt i tkto - pokud chceme vyrobit v o jedno uto více, musíme někde získt dlších 50 hodin práce. Pokud tyto hodiny odebereme z výroby triček, snížíme jejich výrobu o 250 ks - proto by pokud se v utrkii skutečně vyrábí i spotřebovávjí obě zboží měl být reltivní cen 250/). V jsou tedy ut drhá (měřeno tričky 250/), v Německu levná (60/). Nopk v jsou levná tričk (měřeno v ks. ut /250), která jsou nopk drhá v Německu (/60). Proto se tedy bude specilizovt n výrobu vývoz triček Německo n výrobu vývoz ut - přesně podle toho, kde má kždá z těchto zemí bsolutní výhodu.

2 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY Pokud výsledná rovnovážná cen n mezinárodním trhu bude 00 triček z uto, lze demonstrovt i výhodnost obchodu: Řekněme, že Němci se skutečně budou specilizovt n výrobu ut zčnou tomu přizpůsobovt i strukturu domácího průmyslu. Npř. se rozhodnou vyrobit o 0 ut více (by je mohli výhodně prodt do zhrničí). Pokud v ekonomice nejsou žádné volné zdroje, znmená to, že musí rušit výrobu textilu - zde konkrétně musí získt 300 hodin práce, což znmená, že musí snížit výrobu textilu o 600 triček. Pokud předpokládáme, že domácí nákupy ut by se nezměnily všech 0 ut vyrobených nvíc by šlo n export, dostnou z ně Němci 0*00, tj. 000 triček. Obchod by jim tedy rozhodně prospěl. Češi by - by si mohli koupit oněch 0 ut museli vyrobit o 000 triček více (by měli čím pltit ). K tomu potřebují 200 hodin práce. Pokud v ekonomice nejsou volné prcovní síly, musí omezit svoji výrobu utomobilů, tj. vyrobí o 4 ut méně (4*50=200). Zprostředkovně všk z toto snížení obdrží 0 ut. I oni si tedy polepší. Důležité je, že obě země z obchodu profitují i přesto, že mjí vyrovnnou obchodní bilnci (hodnot vývozu dovozu se při dné mezinárodní ceně rovná). Otázk - proč by pro Merkntilisty vyrovnná obchodní bilnce znmenl, že země nemá žádné bezprostřední výhody z obchodu? Příkld 2 Komprtivní výhody Počet hodin práce potřebných k výrobě U Počet hodin práce potřebných k výrobě 0 RIČEK Německo 30 2 Česká republik 50 5 Rozdíl oproti předchozímu příkldu - nemá žádnou bsolutní výhodu, Německo je v obou výrobách produktivnější. Otázk: Kde má komprtivní výhodu kde ji má Německo? Odpověď - komprtivní výhodu má země tm, kde má buď největší bsolutní výhodu, nebo nejmenší bsolutní nevýhodu. tk nyní bude mít komprtivní výhodu ve výrobě ut (k výrobě ut je v potřeb o 67% více práce než v Německu, k výrobě triček všk o 50%), Německo ve výrobě triček. Otázk: Jk budou vypdt utrkní ceny v Německu? Německo 50 triček z uto 00 triček z uto Při porovnání s předchozím přípdem je zřejmé, že v kždé zemi je vždy (měřeno reltivními cenmi) reltivně levnější to zboží, kde má země komprtivní výhodu.

3 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY Otázk: N co se budou Německo specilizovt? rgumentce nprosto stejná jko v předchozím přípdě - vliv rozdílů v reltivních cenách. Výsledek všk bude opčný - se bude specilizovt n ut Německo n textil. Z toho vyplývá, že teorie bsolutních výhod je jen specifickým přípdem komprtivních výhod. Otázk: Demonstrujte výhodnost obchodu při mezinárodní ceně 20 triček z uto. Postup opět možno zvolit stejný jko u příkldu - ž n opčný směr exportu importu oproti předchozímu přípdu. Chce-li vyrobit exportovt o 0 ut více, musí uvolnit z výroby textilu 500 hodin práce, tj. snížit výrobu o 000 ks triček. Z těchto 0 ut si všk může koupit 200 triček. Nopk Německo - chce-li nbídnout 200 triček, musí získt 240 hodin práce, tj. vyrobit o 8 ut méně - směnou všk získá 0 ut. Opět je obchod výhodný obchodní bilnce vyrovnná. Příkld 3 Komprtivní výhody mezinárodní směnný poměr Počet ut vyrobených stndrdní jednotkou práce Počet triček vyrobených stndrdní jednotkou práce Německo 3 /3 500 Česká republik Stejné zdání jko v předchozím přípdě - jen místo prcovní náročnosti je použit produktivit práce (tbulk je pouze přepočtená - při stndrdní jednotce práce 00 hodin dných náročnostech n prcovní sílu). Z tohoto jsou komprtivní výhody, utrkní ceny i výhody z obchodu rozloženy stejně jko v předchozím přípdě - příkld má ukázt ekvivlenci obou zdání. I zde budou utrkní ceny v Německu 50 triček z uto, v 00 triček z uto. Nová je všk otázk, kde by se měl ustálit mezinárodní cen proč. V tomto příkldu máme konstntní výnosy z rozshu ( vzhledem k použití výrobního fktoru tedy i konstntní mezní produktivitu práce). Proto - dokud bude mezinárodní cen lepší než utrkní, země by nbízel zboží, ve kterém má komprtivní výhodu. Její technologie ni nákldy by se neměnily - z výše uvedené tbulky nejsme proto schopni o výsledné mezinárodní ceně říci více než to, že bude někde mezi uvedenými národními utrkními cenmi. Je nutné si uvědomit, že země v modelu prktikují vlstně brterový obchod, vyměňují jeden typ zboží z jiný. Pokud existují jen 2 země 2 komodity, znmená to, že poptávk po tričkách bude zároveň její nbídkou ut poptávk Německ po utech bude zároveň jeho nbídkou triček. Mezinárodní reltivní cen ut triček bude rovnovážná, pokud tyto reciproční nbídky poptávky budou do sebe přesně zpdt. K určení tohoto bodu je všk nutná znlost velikosti ekonomiky (zde reprezentovná množství práce, která je k dispozici) znlost preferencí spotřebitelů. I když z výše uvedeného příkldu nelze určit výslednou mezinárodní cenu, je možno demonstrovt dopdy různých mezinárodních cen - pokud se mezinárodní cen bude blížit

4 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY utrkní ceně v Německu, Německo bude získávt jen mizivou část celkových zisků z obchodu způsobených vyšší efektivitou, by inksovl nopk téměř všechny. Opčně by tomu bylo, pokud by se výsledná mezinárodní cen blížil utrkním cenám v. Otázk: Mezinárodní směnných poměr se ustálí n úrovni 49 triček z uto. Pro koho bude vzájemný obchod výhodnější? Mezinárodní reltivní cen ustálí n úrovni 49 triček z uto (tj. velice blízko německé utrkní ceně, což je docel dobře možné vzhledem k rozdílné velikosti obou ekonomik). Nyní - pokud bude chtít nbídnout dodtečných 0 ut n export, musí opět obětovt 000 triček - při dné mezinárodní ceně jich všk z ut obdrží 490. rnsformuje tk 000 triček n 490 triček (+49%). Nopk Německo, by vyrobilo 490 triček, musí uvolnit z výroby ut 2,98 stndrdních jednotek práce. Snížilo by tk výrobu ut o hypotetických 9,93 ks ut, všk z vyrobená tričk by dostlo 0 ut. Jeho zisk by tk byl znedbtelný - získlo by 0,7% ut více než kdyby si je vyrobilo přímo smo. Příkld 4 Mtemtické odvození Ukázk modelu 2x2 v mtemtické grfické verzi. Výše uvedené příkldy lze velmi jednoduše ukázt i v mtemtické podobě. Potřebujeme k tomu znát z kždou zemi její produkční funkci (t je vlstně zdán tbulkou), popř. množství práce, které má ekonomik k dispozici. Pk dokážeme jednoduše ilustrovt výše uvedené závěry. Pokud nvíc máme nějké informce o preferencích spotřebitele, jsme schopni přímo v rámci modelu odvodit mezinárodní směnných poměr určit přímo, jk hodně obchod ekonomice prospěl. Zdejme si nyní příkld č. 2 tkto: = 0, 2 L = 30 L vyrábí dvě zboží (ut tričk) s následujícími produkčními funkcemi: Německo vyrábí dvě zboží (ut tričk) s následujícími produkčními funkcemi: = 0, 5 L = 50 L (.. tričk,.. ut, Lt množství práce použité n výrobu triček): Čísl ve jmenovteli předstvují prcovní náročnost výroby - celý zlomek potom produktivitu práce (viz tbulky k příkldům pk je i zřejmé, jk z těchto čísel zjistit, kde která ze zemí má komprtivní výhodu - pozn. v příkldu 3 je z zákldní jednotku práce vzto 00 prcovníků). Nvíc předpokládejme, že v Německu je k dispozici 2000 jednotek práce v 000 jednotek práce.

5 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY Preference si zdejme npř. tk, že spotřebitelé chtějí vždy spotřebovávt zboží v určitých konstntních proporcích - předpokládejme npř., že v obou zemích vždy pltí 00 = (spotřebitelé preferují tkové výsledné kombince spotřeby, kdy n uto zhrub připdá 00 triček). Při těchto produkčních funkcích je možno v vyprodukovt mximálně 20 ut nebo 2000 triček, v Německu pk 0000 triček nebo 67 ut. yto hodnoty dávjí krjní meze hrnice výrobních možností - tj. co vše je možno vyprodukovt při mximálním využitím dostupného výrobního fktoru, práce (viz slidy s hrnicemi výrobních možností). Pokud se ekonomik pohybuje n hrnici výrobních možností (tj. plně využívá své zdroje), může zvýšit výrobu zboží jen pokud sníží výrobu druhého. kto - viz výše - lze zdůvodnit cenu pnující n trhu - sklon hrnic výrobních možností tk bude odpovídt reltivním utrkním cenám. Nicméně - jk demonstrovly předchozí příkldy, pokud se výsledná mezinárodní cen liší od domácích utrkních cen, spotřebitelé mohou díky obchodu spotřebovt více, než ekonomik byl schopn nbídnout. Spočítejme nyní optimální kombince výroby spotřeby obou zemí v situci bez obchodu. Pokud jsou obě ekonomiky uzvřené, musí v kždé z nich pltit, že vyrobené množství zboží se musí rovnt množství spotřebovnému. Zároveň předpokládáme plné využití zdrojů - tj. veškerá dostupná prcovní síl je využit. Se zdnými produkčními funkcemi preferencemi budou podmínky rovnováhy pro v utrkii vypdt tkto: : = 0, 5 = L 50 L + L = L = = 00 = = Z těchto čtyřech rovnic není problém zjistit optimální vyráběnou spotřebovávnou kombinci sttků (otázk - proč to není možné bez čtvrté podmínky). Výpočet: = 00 = 2 L = 0, 02 L L = L L = L L + L = 000 L = L = 500 = 0 = 000 L Rovnovážná kombince výroby zároveň spotřeby pro tk bude 0 ut 000 triček (lze sndno ověřit, že tento výsledek odpovídá uvedeným podmínkám). nlogické podmínky lze zpst i pro Německo : = L 0, 2

6 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY = L 30 L + L = L = 2000 I zde je možné sndno dospět k rovnovážné kombinci zboží: = 40 = 4000 Země s vyšší produktivitou práce může spotřebovávt více (pokud vztáhneme vypočítné hodnoty n jednotku práce) - dlo by se říci, že má vyšší HDP n obyvtele Příkld 5 ) Prcovní náročnost výroby ut (počet jednotek práce n utomobil) Prcovní náročnost výroby triček (počet jednotek práce n 00 triček) Spojené státy Česká republik ) má komprtivní výhodu ve výrobě triček (zostává zde v produktivitě pouze o 25%), Spojené státy ve výrobě utomobilů (zde zostává o 00%) 3) by meričné byli schopni vyrobit o utomobil více, potřebují dodtečných 00 jednotek práce. by získli těchto 00 jednotek práce, museli by snížit výrobu triček o 5x00 kusů. Hypotetická utrkní cen v US by tedy činil 500 triček / uto. utrkní cen v by podle stejné logiky byl 800 triček / uto. ento výsledek potvrzuje závěr z bodu 2. 4) se po otevření bude specilizovt n výrobu triček, Spojené státy n výrobu ut. V se tedy bude výrzně měnit struktur domácí ekonomiky utomobilový průmysl znikne, nopk textilní průmysl se výrzně rozšíří. V US dojde k přesně opčnému vývoji (rozšiřovt se bude výrob utomobilů n úkor výroby triček, která postupně znikne). Obě země by tk měly podle klsiků směřovt ke kompletní specilizci. 5) Krjní meze intervlu, ve kterém se budou pohybovt mezinárodní reltivní ceny budou diktovány domácími utrkními cenmi z bodu 3. Pokud totiž nepředpokládáme existenci více než těchto dvou zemí, musí v rovnováze jedn ze zemí vyvážet ut dovážet tričk, druhá dovážet ut vyvážet tričk. Pokud by cen byl mimo meze dné utrkními cenmi, pk by mohl nstt situce, kdy obě země chtějí součsně vyvážet ut dovážet tričk (popř. nopk, což je jednoznčně situce nerovnovážná. Konkrétní rovnovážná mezinárodní cen rámci tohoto intervlu bude záviset n reltivní velikosti obou ekonomik n preferencích jejich spotřebitelů. Obchod je tedy výhodný pro obě země, zejmén všk pro (protože mezinárodní cen má blíže k utrkní ceně německé) 6) Pokud bude umožněn obchod těchto ekonomik při ceně 600 triček z utomobil, bude se specilizovt n výrobu vývoz triček Spojené státy n výrobu vývoz utomobilů. Pokud sníží meričné výrobu triček o 6000 ks, zbude jim 60x20=200 jednotek práce, se kterými mohou vyrobit o 2 (200/00) ut více. Z těchto 2 ut by všk při uvedené mezinárodní ceně mohli nkoupit ž 7200 triček, tj. tkto nepřímo vyprodukují o 20% více. by mohl zvýšit výrobu triček o 7200 ks, potřebuje

7 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY k tomu 800 jednotek práce, k jejich získání všk musí snížit výrobu utomobilů o 9 ks. Prostřednictvím obchodu všk získá 2 ut tj. o /3 více. 7) Z tbulky odvozené v bodu je zřejmé, že produktivit české prcovní síly zostává z merickou v obou odvětvích. Z tohoto důvodu bude nutně i reálná mzd českých změstnnců nižší než mzd merických změstnnců. 8) Závěr bodu 4 je do znčné míry závislý n předpokldu mobilní homogenní prcovní síly. Možnost specilizce tedy i možnost využití mezinárodní dělby práce v tk bude záviset n možnostech přesunout změstnnce z výroby utomobilů do výroby triček. První zmiňovný typ omezení (nemožnost přesouvt změstnnce z výroby triček do výroby utomobilů) by tedy v této situci neměl žádné dopdy, druhá možnost by byl podsttně zjímvější po otevření by se vzhledem k rozdílům mezi reltivními cenmi zřejmě zvýšil poptávk po českých tričkách, české reltivní ceny by se zčly přibližovt mezinárodním cenám, le nebyl by možný přesun prcovní síly mezi odvětvími. Výsledkem by byl mzdová diferencice rostly by mzdy ve výrobě triček, kde by výrobci rádi změstnli dodtečnou prcovní sílu, klesly by mzdy v utomobilovém průmyslu, který by čelil levnější mezinárodní konkurenci. 9) Pokud máme dvě ekonomiky, které spolu obchodují v prostředí, pro něž pltí klsické předpokldy, měl by pltit tto podmínk: US ut ut US US tričri ( ) tričri. E CZK USD, kde jsou prcovní náročnosti mzdy, tedy v tomto přípdě: 0,5 0,8 US. E( CZK ) US to podmínk není pro uvedené mzdy kurz splněn (poměr mezd korigovný kursem se zde rovná. Musely by tedy klesnout české mzdy, nebo by musel znehodnotit česká korun, resp., by se musel výrzně zvýšit produktivit práce. 0) Kurz by musel depreciovt o minimálně 25% mximálně o 00%. Příkld 6 ) Jedn jednotk práce v Německu vyrobí buď 400 triček nebo 4 ut, tj. utrkní cen by byl 00 triček / uto. V vyrobí jedn jedntk práce 200 triček nebo 2 ut, utrkní cen by tk musel být 00 triček / uto 2) Nelze zde hovořit o komprtivních výhodách zostává v produktivitě v obou sektorech ve stejné míře (400 / 200 = 4/2). Jk je zřejmé i ze závěrů bodu, pokud nemáme o těchto ekonomikách žádné dlší informce, musíme předpokládt, že zde z klsického pohledu není žádný důvod k obchodu.

8 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY Příkld 7 ) Německo má komprtivní výhodu ve výrobě triček, ve výrobě utomobilů ( zde doshuje stejné produktivity práce, ztímco ve výrobě triček výrzně zostává). by tedy měl vyvážet ut dovážet tričk, Německo vyvážet tričk dovážet ut. 2) Výsledné mezinárodní ceny se budou pohybovt v intervlu diktovném domácími utrkními cenmi (pokud do obchodu nezshuje ještě nějká třetí ekonomik). V tomto přípdě budou tedy mezi 250 triček / uto (rel. ceny v Německu) 00 triček / uto (rel. utrkní ceny v ) 3) Pro reltivní mzdy musí pltit ( je prcovní náročnost, tj. převrácená hodnot produktivity práce): N tričri tričri,zde tedy N ut ( ) ut. E CZK EURO N 0,4,0 N. E( CZK ) EURO Z dných podmínek situci z rovnovážnou povžovt nemůžeme. by tomu tk bylo, musel by kurz depreciovt o minimálně 00% mximálně o 400%. 4) Při mezinárodní ceně 200 triček / uto se bude specilizovt n export ut Německo n export triček. Pokud Německo bude potřebovt vyrobit exportovt o 000 triček více, potřebuje k tomu 2 dodtečné jednotky práce. yto dvě dodtečné jednotky práce získá snížením výroby ut o 4 ks díky obchodu všk může dovést 5 ks (tj. 25%). Pokud bude chtít vyvézt o 5 ks ut více, potřebuje o 2,5 jednotky práce více, tj. musí snížit výrobu textilu o 500 ks. N mezinárodním trhu si všk místo toho může z oněch 5 ut obstrt 000 triček (tj. o 00% více) 5) Při úplné specilizci (ke které by při této ceně došlo ) by byl schopn vyprodukovt mximálně 20 miliónů ut, Německo pk 40 milird triček. Poměr vyráběných triček k vyráběným utům by tk byl 2000/ místo 00/, které by poždovli spotřebitelé. N mezinárodním trhu by tk existovl převis nbídky triček převis poptávky po utech. Situce je tk nerovnovážná nutně by vedl k růstu reltivní ceny (počet triček nbízených / uto) ž k úrovni německých utrkních cen. Příkld 8 Ricrdovský model se nejčstěji prezentuje v nejjednodušší formě 2x2. Lze jej nicméně velmi jednoduše rozšířit i n model nx2 (více zemí, 2 komodity), popř. 2xn (2 země, více komodit). Zjímvý je zejmén model dvou zemí více komodit. V nejjednodušší podobě modelu předpokládáme, že máme dvě země, ve kterých se vyrábí reltivně mnoho druhů zboží. Známe prcovní náročnosti všech typů výrob. Nvíc pltí stndrdní předpokldy Ricrdovského modelu. Pk porovnáním prcovní náročnosti v obou zemích získáme reltivní prcovní náročnosti. Pk jsme schopni seřdit komodity podle reltivních prcovních náročností.

9 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY yp výroby Velká Británie Špnělsko Reltivní prcovní náročnost (UK/ESP) utomobily ,77 počítče ,86 textil ,00 výrob oceli ,50 produkce vín 50 30,67 obuv ,89 Pokud seřdíme jednotlivé komodity podle jejich reltivní prcovní náročnosti, získáme pořdí komodit podle jejich komprtivní výhody. N jedné strně budou komodity, kde má komprtivní výhodu Velká Británie (výrob oceli, utomobily), n druhé výrobky kde má rozhodně komprtivní výhodu Špnělsko. oto pořdí ještě le nepodává žádnou informci o tom, co se v které zemi bude skutečně vyrábět - jen z této tbulky nejsme schopni odhdnout, zd se textil bude vyrábět ve Velké Británii nebo ve Špnělsku. o bude záviset především n reltivních mzdách. Předpokládejme, že mzdy budou v Británii n úrovni 00 ve Špnělsku n úrovni 80. Pokud vezmeme v úvhu prcovní náročnosti mzdy, jsme schopni spočítt nákldy výroby zboží: yp výroby nákldy v UK nákldy v ESP Rozdíl utomobily počítče textil výrob oceli produkce vín obuv Pokud bychom seřdili jednotlivá zboží podle jejich výrobních nákldů - dostneme stejné pořdí jko v předchozím přípdě, ž n to, že nyní je zřejmé, co se kde bude vyrábět. Dělící črou bude reltivní úroveň mezd (špnělské mzdy/nglické=0,8). Kde byl reltivní prcovní náročnost vyšší, je levnější vyrábět ve Špnělsku, kde byl nižší, bude se vyrábět v nglii. uto podmínku je možno zpst npř. tkto: b * 2 W < < K< < K< b W 2 b n n ()

10 PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY kde jsou prcovní náročnosti v Británii, b prcovní náročnosti ve Špnělsku, index oznčuje zboží. W* jsou Špnělské mzdy, W britské mzdy (vyjádřené ve stejných jednotkách). Výrobky v levé části by vyvážel Velká Británie, výrobky v prvé části Špnělsko. Řešení ) Srovnt země vzestupně podle poměru ve třetím sloupci, kde je tento poměr nízký, tm má komprtivní výhodu nglie, kde je vysoký, tm Špnělsko 2) Opět využití vzthu (). Posloupnost zmíněnou v bodě tk reltivní mzdy rozdělí n komodity vyvážené nglií komodity vyvážené Špnělskem. 3) 4) Opět viz vzth zmíněný v předchozím bodu zvyšování britských mezd (zhodnocování libry) povedou ke změně struktury výroby obchodu dekvátně se sníží počet komodit vyráběných exportovných Británií. Británie by tk vyvážel obuv, počítče, ut ocel, Špnělsko víno textil. V přípdě změny mezd se výsledné reltivní mzdy převedené n společnou měnu dostnou n úroveň 0,8. dělící čár, která určuje, co která země bude vyvážet se tk posune. Špnělsko se tk stne vývozcem počítčů obuvi, obě tto odvětví v Británii zniknou. Zhodnocování britské měny by mělo podobný dopd. Možné dopdy souvislosti: Zvýší se britská životní úroveň, Británie se bude více specilizovt n komodity, které umí vyrábět reltivně nejefektivněji, problém bude s přesunem změstnnců, jejichž odvětví se z důvodu růstu mezd / zhodnocení měny stl neefektivní. lterntiv: Britská vlád by v přípdě růstu domácích mezd mol kompenzovt jejich dopd n odvětví, jejichž cenová konkurenceschopnost je n hrně, prostřednictvím devlvce, popř. dotcemi podnikům zchrňovl by tk prcovní míst v neefektivních sektorech n úkor změstnnců v odvětvích s vyšší produktivitou.

ešení Teorie mezinárodního obchodu

ešení Teorie mezinárodního obchodu ešení Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody P íkld 1 1) mecko má bsolutní výhodu ve výrob ut, nebo vyrobí jedno uto z 30 hodin, ztímco eská republik z 50 hodin. opk eská republik má bsolutní výhodu

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika 13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika Úvod S mezinárodním obchodem jsme se již setkali několikrát v předcházejících kapitolách. Mezinárodní obchod v podobě čistého exportu jsme zabudovali

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou MATMATIKA (NJN) PRO KRAJINÁŘ A NÁBYTKÁŘ Robert Mřík 26. říjn 2012 KAT. MATMATIKY FAKULTA LSNICKÁ A DŘVAŘSKÁ MNDLOVA UNIVRZITA V BRNĚ -mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik ABSTRAKT. Předkládný

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Gaussovská prvočísla

Gaussovská prvočísla Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 01 mtemtik mtemtická informtik Gussovská rvočísl Autor: Jkub Oršl Gymnázium Brno, tř. Kt. Jroše 14, 658 70 Brno, 4.A Konzultnt ráce: Mgr. Viktor Ježek (Gymnázium

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky. Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Obecná Ekonomie 3 Grafy

Obecná Ekonomie 3 Grafy Obecná Ekonomie 3 Grafy Testy s Grafy 130 průsečík RS a RD vyjadřuje světovou rovnovážnou relativní cenu v L:L že mezi zeměmi A a B probíhá mezinárodní směna a země se úplně specializují průsečík RS a

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti Kpitol 5 Hilbertův prostor 5.1 Zákldní vlstnosti Historická poznámk 5.1.1. Prostor X se sklárním součinem je strukturou n lineárnímprostorus nejsilnějšími xiomy.jetonormovnýlineárníprostor,vněmžje norm

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE Gymnázium Jiřího Wolker v Prostějově Výukové mteriály z mtemtiky pro nižší gymnázi Autoři projektu Student n prhu 1. století - využití ICT ve vyučování mtemtiky n gymnáziu

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více