Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 144/2011 ZM 6 Určení ověřovatelů zápisu ZM určilo ověřovatele zápisu: - MUDr. Marta Lazarová, - MUDr. Jarmila Procházková. 145/2011 ZM 6 Volba návrhové komise ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení: - předseda: p. Marek Šlosar, - členové: Ing. Václav Navrátil, p. Naděžda Vrbíková. 146/2011 ZM 6 Program zasedání ZM po projednání schválilo program 6. zasedání ZM. 1

2 147/2011 ZM 6 1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 2. Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští ze sledování tato svá usnesení: 444/2009-ZM 16, 665/2010-ZM 22, 77/2011-ZM 4, 79/2011-ZM 4, 83/2011-ZM 4, 103/2011-ZM 5, 104/2011-ZM 5, 105/2011-ZM 5, 106/2011-ZM 5, 107/2011-ZM 5, 108/2011-ZM 5, 109/2011-ZM 5, 111/2011-ZM 5, 112/2011-ZM 5, 113/2011-ZM 5, 114/2011-ZM 5, 115/2011-ZM 5, 116/2011-ZM 5, 117/2011-ZM 5, 118/2011-ZM 5, 119/2011-ZM 5, 121/2011-ZM 5, 122/2011-ZM 5, 123/2011-ZM 5, 124/2011-ZM 5, 125/2011-ZM 5, 126/2011-ZM 5, 127/2011-ZM 5, 128/2011-ZM 5, 129/2011-ZM 5, 130/2011-ZM 5, 131/2011-ZM 5, 132/2011-ZM 5, 133/2011-ZM 5, 134/2011-ZM 5, 135/2011-ZM 5, 136/2011-ZM 5, 137/2011-ZM 5, 138/2011-ZM 5, 139/2011-ZM 5, 140/2011-ZM 5, 141/2011-ZM 5, 142/2011-ZM 5, 143/2011-ZM Čerpání rozpočtu města stav k , 3. Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k /2011 ZM 6 Zřizovací listina příspěvkové organizace 1. ZM po projednání schvaluje Zřizovací listinu Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , dle přílohy. 2. ZM pověřuje starostu a místostarostu podpisem zřizovací listiny. T: /2011 ZM 6 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace 1. ZM po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , dle přílohy. 2. ZM pověřuje starostu a místostarostu podpisem dodatku č. 1. T:

3 150/2011 ZM 6 Zřizovací listina příspěvkové organizace 1. ZM po projednání schvaluje Zřizovací listinu Městské knihovny Lipník nad Bečvou; příspěvková organizace, IČ , dle přílohy. 2. ZM pověřuje starostu a místostarostu podpisem zřizovací listiny. T: /2011 ZM 6 Vydání publikací o městě 1. ZM po projednání schvaluje vydání souboru publikací o městě Lipník nad Bečvou dle důvodové zprávy. 2. ZM ukládá starostovi realizovat tisk publikací po jednotlivých etapách: etapa I: reprint historické knihy T: etapa II: obrazová kniha T: etapa III: navazující kniha na historické vydání T: /2011 ZM 6 Strategický plán rozvoje města - aktualizace č ZM po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje města aktualizaci č ZM ukládá starostovi sledovat plnění cílů Strategického plánu rozvoje města Lipník nad Bečvou a jeho aktualizací. T: průběžně 153/2011 ZM 6 Pověřený zastupitel ZM po projednání schvaluje Ing. Miloslava Přikryla - starostu jako pověřeného zastupitele pro pořizování územních plánů města Lipník nad Bečvou na volební období do roku T: ihned 3

4 154/2011 ZM 6 Revokace usnesení č. 110/2011 ZM 5 ze dne Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce ZM po projednání schvaluje : a) revokaci usnesení č. 110/2011 ZM 5 ze dne b) návrh Komise pro městskou památkovou rezervaci na rozdělení roční kvóty takto : - dům čp. 7 - dvorní část (po rozdělení č.p. 1386), ul. B. Vlčka ,00 Kč - dům č.p. 23, ul. 28. října ,00 Kč - dům č.p. 18, ul. 28. října ,00 Kč - dům č.p. 17, nám. T.G. Masaryka ,00 Kč - kostel sv. Jakuba, ul. Křížkovského ,00 Kč - zvonice ,00 Kč - radnice ,00 Kč - socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Bratrská ,00 Kč c) povinný podíl města k příspěvkům poskytnutým z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011 ve výši : - dům čp. 7 dvorní část (po rozdělení č.p. 1386), ul. B. Vlčka (min. 10% cena díla) ,00 Kč - dům č.p. 23, ul. 28. října (min. 10% cena díla) ,00 Kč - dům č.p. 18, ul. 28. října (min. 10% cena díla) ,00 Kč - dům č.p. 17, nám. T.G. Masaryka (min. 10% cena díla) ,00 Kč - kostel sv. Jakuba, ul. Křížkovského (min. 20% cena díla) ,00 Kč - zvonice ,44 Kč - radnice ,60 Kč - socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Bratrská ,00 Kč 2. ZM pověřuje starostu podpisem žádosti o příspěvek z Ministerstva kultury ČR. T: ZM zmocňuje starostu podpisem rozhodnutí města o poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro jednotlivé vlastníky. T: /2011 ZM 6 Poskytnutí dotace Církvi československé husitské 1. ZM po projednání schvaluje: a) poskytnutí dotace ve výši ,- Kč Církvi československé husitské, Náboženské obci Lipník nad Bečvou, ul. Perštýnská 751, Lipník nad Bečvou na rekonstrukci elektroinstalace v objektu Sboru knížete míru Náboženské obce Lipník nad Bečvou, b) předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města. 4

5 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit začlenění finančních prostředků do nejbližšího RO. T: ZM zplnomocňuje starostu podpisem smlouvy T: /2011 ZM 6 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 1. ZM po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , dle přílohy. 2. ZM pověřuje starostu a místostarostu podpisem Zřizovací listiny. T: /2011 ZM 6 Žádost Sdružení Podané ruce, o.s., poskytnutí neinvestiční dotace ZM po projednání nerozhodlo o předloženém materiálu. 158/2011 ZM 6 Prodej bytové jednotky č. 23 v bytovém domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 23 v bytovém domě č.p ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Janě Černocké,..., za nabídkovou cenu ,- Kč, a to za podmínek: - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podepsání kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí projednávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 5

6 - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2011 ZM 6 Prodej bytových jednotek č. 3 a 5 v domě č.p. 416, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej: a) bytové jednotky č. 3 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.11/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a příslušenství paní Jaroslavě Chaloupkové,..., za cenu ,- Kč, b) bytové jednotky č. 5 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.11/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a příslušenství paní Miladě Plánkové,..., za cenu ,- Kč. Prodej výše uvedených bytových jednotek se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 1.000,- Kč, kterou zájemce složil na účet města je považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo pro město Lipník nad Bečvou, jako právo věcné se zápisem do katastru nemovitostí po dobu 3 let ode dne právního účinku vkladu kupní smlouvy bytové jednotky do katastru nemovitostí. Tzn., v případě, že by nabyvatel předmětné bytové jednotky chtěl tuto zcizit (převést), je povinen ji nejprve nabídnout městu Lipník nad Bečvou za stejných podmínek, za kterých ji získal. Neplatí to v případě převodu na osoby blízké dle 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Upozornění: - nemovitosti se nachází v městské památkové rezervaci a vlastníci těchto nemovitostí jsou povinni při správě nemovitostí respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupních smluv. T:

7 160/2011 ZM 6 Prodej pozemku parc.č. 1224/47 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 1224/47 zahrada o výměře 886 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Miloslavovi a Janě Kučerovým,..., za cenu ,- Kč. Prodej předmětné nemovitosti se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad po uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě kupující uhradí městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. Omezení nakládání s nemovitostí: K pozemku parc.č. 1224/47 je zřízeno věcné břemeno umístění a provozování elektrorozvodného zařízení. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2011 ZM 6 Kupní smlouva prodej pozemku parc. č. 1310/4 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Lipník nad Bečvou (jako kupujícím) a panem Petrem Ličkem,... (jako prodávajícím), jejímž předmětem bude prodej pozemku parc. č. 1310/4 lesní pozemek o výměře 792 m 2 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou za cenu 8.130,- Kč. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - město Lipník nad Bečvou vybuduje na předmětném pozemku stavbu Cyklostezka Osek nad Bečvou Lipník nad Bečvou, - v případě, že zaviněním prodávajícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření kupní smlouvy platnosti, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. - daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: ZM ukládá starostovi zajistit finanční prostředky na výkup pozemku. T:

8 162/2011 ZM 6 Prodej částí pozemku parc.č v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č trvalý travní porost: a) o výměře 371 m 2 (dle geometrického plánu nově označeného jako pozemek parc.č. 1111/4) v k.ú. Podhoří na Moravě panu Radku Zapletalovi,..., za dohodnutou kupní cenu 40,-Kč/m 2, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 5.000,-Kč, kterou kupující složil na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. b) o výměře m 2 (dle geometrického plánu nově označeného jako pozemek parc.č. 1111/5) v k.ú. Podhoří na Moravě manželům Václavovi a Jaroslavě Malým,..., za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m 2, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 5.000,-Kč, kterou kupující složili na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemcům byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 8

9 c) o výměře 299 m 2 (dle geometrického plánu nově označeného jako pozemek parc.č. 1111/2) v k.ú. Podhoří na Moravě manželům Radkovi a Monice Váňovým,..., za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m 2, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 5.000,-Kč, kterou kupující složili na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemcům byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - Pozemkem prochází potrubí dešťové kanalizace a je zde umístěna revizní šachta ve správě společnosti VaK Přerov,a.s. - Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se na pozemku nachází energetické zařízení (nadzemní vedení VN 22kV, nadzemní vedení NN 0,4 kv, trafostanice VN/NN 22/0,4 kv) v jejich správě. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy T: /2011 ZM 6 Prodej části pozemku parc.č. 172/8 (nově označená jako parc.č. 172/29), části pozemku parc.č. 172/22 (nově označená jako parc.č. 172/30) a pozemků par.č. 172/20 a parc.č. st. 200 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje: a) prodej části pozemku parc.č. 172/8 ostatní plocha jiná plocha (dle geometrického plánu nově označeného jako pozemek parc.č. 172/29) o výměře 570 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě panu Michalu Balharovi,..., za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m 2, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 5.000,-Kč, kterou kupující složil na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy. 9

10 V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. b) prodej pozemků parc.č. 172/20 zahrada o výměře 1024 m 2 a parc. č. st.200 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. Přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. c) prodej části pozemku parc.č. 172/22 zahrada (dle geometrického plánu nově označeného jako pozemek parc.č. 172/30) v k.ú. Podhoří na Moravě o výměře 375 m 2 za dohodnutou kupní cenu 110,- Kč/m 2 přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,-Kč, kterou kupující složil na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají.v tomto případě kupující uhradí městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši ,- Kč. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy T:

11 164/2011 ZM 6 Převod pozemku parc.č. 1242/19 v k.ú. Lipník nad Bečvou (areál Stadionu Míru) 1. ZM po projednání schvaluje: a. bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1242/19 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 790 m 2 (viz situační plán díl A ) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky Pozemkového fondu ČR, IČ , se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , b. odkoupení části pozemku parc.č. 1242/19 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 1463 m 2 (viz situační plán díl B ) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky Pozemkového fondu ČR, IČ , se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s vkladem kupní smlouvy hradí kupující. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu a kupní smlouvy. T: ZM ukládá starostovi zahrnout výkup pozemku do návrhu rozpočtu pro rok T: /2011 ZM 6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím kupujícím) a p. Radkem Zapletalem,... (jako budoucím prodávajícím), jejímž předmětem bude odkoupení části pozemku parc.č. 104/2 trvalý travní porost o výměře 30 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, geometrickým plánem nově označené jako parc.č. 104/5 ostatní plocha ostatní komunikace, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.200,- Kč. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - účastníci budoucí kupní smlouvy se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců od oznámení budoucího prodávajícího, že předmětný pozemek není zatížen zástavním právem, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - náklady spojené se sepisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy uhradí budoucí kupující, - náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí budoucí kupující, - kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. - daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T:

12 166/2011 ZM 6 Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ul. Křižkovského 1. ZM po projednání schvaluje ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a p. Gerhardem Schmidtem,... (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. st.147/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, dohodou ke dni Do 30 dnů od podpisu dohody o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude budoucímu kupujícímu vrácena: - jistota ve výši ,- Kč, která byla budoucím kupujícím složena na účet města jako záloha kupní ceny, - nájemné za pronájem předmětného pozemku, které budoucí kupující uhradil na účet města v roce 2009, ve výši ,- Kč, uhrazení poměrného nájemného za rok 2011 ve výši 5.260,- Kč nebude požadováno. 2. ZM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T: /2011 ZM 6 Prohlášení vlastníka domu č.p. 11, nám. T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání neschvaluje vyhotovení prohlášení vlastníka domu č.p. 11, nám. T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění. 2. ZM ukládá starostovi informovat nájemce. T: /2011 ZM 6 Vyhlášení záměru postoupení pohledávky za faktické užívání bytu a na službách spojených s užíváním bytu č. 5, v domě č.p. 991, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 5, o velikosti 3+1, se sníženou kvalitou, ve 3. NP domu č.p. 991, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 1184/3, st. 1184/2, st. 1184/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za faktické užívání bytu, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby za rok 2011, za náklady soudního řízení a úrok z prodlení ke dni , tj. za faktické užívání bytu od dubna 2008 do června 2011 ve výši ,- Kč (a to za měsíc duben 2008 ve výši 798,- Kč, červenec 2008 ve výši 1.284,- Kč, prosinec 2008 ve výši 12

13 1.284,- Kč, leden 2009 ve výši 1.594,- Kč, únor 2009 ve výši 1.594,- Kč, březen 2009 ve výši 1.594,- Kč, duben 2009 ve výši 1.594,- Kč, květen 2009 ve výši 1.594,- Kč, červen 2009 ve výši 1.594,- Kč, srpen 2009 ve výši 1.594,- Kč, září 2009 ve výši 1.594,- Kč, říjen 2009 ve výši 1.594,- Kč, listopad 2009 ve výši 1.594,- Kč, prosinec 2009 ve výši 1.594,- Kč, leden 2010 ve výši 2.145,- Kč, únor 2010 ve výši 2.145,- Kč, březen 2010 ve výši 2.145,- Kč, duben 2010 ve výši 2.145,- Kč, květen 2010 ve výši 2.145,- Kč, červen 2010 ve výši 2.145,- Kč, červenec 2010 ve výši 2.145,- Kč, srpen 2010 ve výši 2.145,- Kč, září 2010 ve výši 2.145,- Kč, listopad 2010 ve výši 2.145,- Kč, prosinec 2010 ve výši 2.145,- Kč, leden 2011 ve výši 2.372,- Kč, únor 2011 ve výši 2.372,- Kč, březen 2011 ve výši 2.372,- Kč, duben 2011 ve výši 2.372,- Kč, květen 2011 ve výši 2.372,- Kč, červen 2011 ve výši 2.372,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008 (po vyúčtování) ve výši 1.690,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009 (po vyúčtování) ve výši 9.419,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 (po vyúčtování) ve výši 6.801,- Kč, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 ve výši 5.376,- Kč (a to za období leden 2011 ve výši 896,- Kč, únor 2011 ve výši 896,- Kč, březen ve výši 896,- Kč, duben 2011 ve výši 896,- Kč, květen 2011 ve výši 896,- Kč, červen 2011 ve výši 896,- Kč), za náklady soudního řízení v celkové výši 9.758,- Kč (a to rozsudek Okresního soudu 11 C 158/ ze dne žaloba na vyklizení bytu ve výši 9.758,- Kč) a úrok z prodlení ke dni ve výši 7.450,- Kč, za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 9.922,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2011, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 5, DOMU Č.P. 991, UL. HRANICKÁ V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopie dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, 13

14 - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru postoupení pohledávky. T: /2011 ZM 6 Smlouvy o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou (protipovodňová hrázka) 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: a) mezi městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím kupujícím) a paní Zdeňkou Ryšánkovou,... (jako budoucí prodávající), jejímž předmětem bude prodej pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. PK 1264/4 o výměře 5817 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za cenu ,- Kč, převod pozemku se uskuteční za těchto podmínek: - na části předmětného pozemku bude vybudovaná stavba Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou ochranná hrázka, která bude v majetku města Lipník nad Bečvou, - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o vydání územního rozhodnutí na stavbu Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou ochranná hrázka budované mimo jiné i na části pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. PK 1264/4 v k.ú. Lipník nad Bečvou zaslané příslušným stavebním úřadem, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - v případě, že zaviněním budoucího prodávajícího nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smluv o budoucí kupní smlouvě, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupních smluv do katastru nemovitostí, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, - daň z převodu nemovitosti bude uhrazena dle platných právních předpisů, b) mezi městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím kupujícím) a panem Antonínem Valentíkem,... (jako budoucím prodávajícím), jejímž předmětem bude prodej pozemku parc. č. 1264/5 trvalý travní porost o výměře 2681 m 2 a pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. PK 1264/5 o výměře 319 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za cenu ,- Kč, převod pozemků se uskuteční za těchto podmínek: - na částech předmětných pozemků bude vybudovaná stavba Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou ochranná hrázka, která bude v majetku města Lipník nad Bečvou, 14

15 - účastníci smluv o budoucích kupních smlouvách se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o vydání územního rozhodnutí na stavbu Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou ochranná hrázka budované mimo jiné i na části pozemků parc. č. 1264/5 a ve zjednodušené evidenci parc. č. PK 1264/5 oba v k.ú. Lipník nad Bečvou zaslané příslušným stavebním úřadem, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - v případě, že zaviněním budoucího prodávajícího nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnost, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smluv o budoucí kupní smlouvě, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupních smluv do katastru nemovitostí, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, - daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů, c) mezi městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím kupujícím) a panem Antonínem Valentíkem a paní Amálií Valentíkovou (SJM),... (jako budoucími prodávajícími), jejímž předmětem bude prodej pozemků parc. č. 1264/6 trvalý travní porost o výměře 2054 m 2 a parc. č. PK 1264/6 o výměře 404 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za cenu ,- Kč, převod pozemků se uskuteční za těchto podmínek: - na částech předmětných pozemků bude vybudovaná stavba Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou ochranná hrázka, která bude v majetku města Lipník nad Bečvou, - všichni účastníci smluv o budoucích kupních smlouvách se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o vydání územního rozhodnutí na stavbu Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou ochranná hrázka budované mimo jiné i na části pozemku parc. č. 1264/6 a pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. PK 1264/5 oba v k.ú. Lipník nad Bečvou zaslané příslušným stavebním úřadem, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - v případě, že zaviněním budoucího prodávajícího nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smluv o budoucí kupní smlouvě, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupních smluv do katastru nemovitostí, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, - daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smluv. T:

16 170/2011 ZM 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou (průmyslová zóna Lipník nad Bečvou) 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků: - parc.č. 3072/15 orná půda o výměře 2938 m 2, - parc.č. 3072/16 orná půda o výměře 2925 m 2, - parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 3007 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 3167 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 6221 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 1621 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 2345 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 4559 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 7051 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 4116 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 4123 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 722 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 2432 m 2, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (celková výměra pozemků činí 8,9589 ha), za podmínek: - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětných pozemků. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč. - Zájemce předloží zastavovací studii průmyslového parku (okótovaný situační zákres s plánovanými objekty, komunikacemi, apod.) zpracovanou v souladu s územním plánem města. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, uhradí zájemce městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, avšak v případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: - Budoucí kupující se zaváže, že na pozemcích vybuduje nejpozději do 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě průmyslový park dle zastavovací studie, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Zastavovací studie je pro budoucího kupujícího závazná. 16

17 - Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Nejpozději do 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě musí budoucí kupující doložit pravomocné rozhodnutí o prozatímním užívání (zkušebním provozu) průmyslového parku nebo kolaudační rozhodnutí průmyslového parku. - Budoucí kupující je povinen vybudovat veškeré inženýrské sítě, přístupové komunikace související se stavbou průmyslového parku na své náklady, a to rovněž v termínu 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Budoucí prodávající vydá souhlas s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu. Náklady spojené s vynětím hradí budoucí kupující. Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že nebude dodržena byť jen jedna z výše uvedených podmínek (podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě), je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude vydáno rozhodnutí o prozatímním užívání průmyslového parku nebo kolaudační rozhodnutí průmyslového parku, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Budoucí prodávající má právo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě, že stavební práce spojené s vybudováním průmyslového parku nebudou zahájeny do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V případě odstoupení není dotčena povinnost budoucího kupujícího k úhradě smluvních pokut. Podmínky uzavření kupní smlouvy: - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu pravomocné rozhodnutí o prozatímním užívání průmyslového parku nebo kolaudační rozhodnutí průmyslového parku. - Kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKŮ V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, zastavovací studie průmyslového parku (okótovaný situační zákres s plánovanými komunikacemi, objekty apod.) v souladu s územním plánem města, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětných nemovitostí dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. 17

18 Omezení nakládání s nemovitostmi: - Na pozemcích parc.č ZE-PK, parc.č. 3943/1 orná půda a parc.č. 3072/16 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou vázne věcné břemeno ochrany vodního zdroje ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. - Na všechny předmětné pozemky zasahuje ochranné pásmo druhého stupně zdroje podzemních vod Závrbek. - V pozemcích parc.č. 3072/15 a parc.č je uložena elektropřípojka k reklamnímu zařízení. - V pozemcích parc.č. 3072/15, 3072/16 a 3083 PK jsou uloženy dálkové kabely společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a zrušený VTL plynovod ve vlastnictví RWE Distribuční služby, s.r.o. - V pozemku parc.č. 3072/16 je uloženo zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ke kterému bude zřízeno věcné břemeno. Upozornění: - na předmětné pozemky bylo vydáno stavební povolení. Nejnižší nabídková cena činí 150,- Kč/m ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2011 ZM 6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1224/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. ZM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1224/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi informovat žadatele. T: /2011 ZM 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 173/64 v k.ú. Podhoří na Moravě (lokalita pod lesem) 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 173/64 zahrada o výměře 2949 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 5.000,- Kč. 18

19 - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, avšak v případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující postaví na předmětném pozemku rekreační objekt, a to nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude stavba dokončena, tzn. nebude doručeno oznámení o užívání stavby vybudované na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby vybudované na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - V případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 19

20 Žádost o převod předmětné nemovitosti musí být podána v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKU P.Č. 173/64 V K.Ú. PODHOŘÍ NA MORAVĚ, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: - na pozemku se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Cena pozemku dle znaleckého posudku činí ,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2011 ZM 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č zahrada o výměře 686 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že zájemce postaví na výše uvedené nemovitosti rekreační objekt, - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby rekreačního objektu vybudovaného na pozemku parc.č zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti, - náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě uhradí prodávající, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, 20

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Usnesení 691/2014 - ZM 29 ze dne 20. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.2.2014

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Usnesení 201/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k.ú. Nový Hrozenkov

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k.ú. Nový Hrozenkov MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Jiří Kudláček Vedoucí odboru Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více