10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák"

Transkript

1 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

2 Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF Vß WØF DP QPUǭFCVKFUF 1ǭFEQMBdzUF TJ NJBTPQJT #3 /" OB SPL -FUÃL T QPESPCOPTUNJ P QǭFEQMBUOÊN QSP SPL WMPßFO W UPNUP NJÎTMF

3 Obsah Milí čtenáři, srdečně Vás vítám nad stránkami říjnového vydání časopisu BRÁNA. Ilustrace, kterou náš výtvarník Ondřej Košťák připravil pro titulní stranu, nás odkazuje k velmi ožehavému tématu: hledání, nalézání a prosazování Boží vůle v našem životě, okolí a potažmo i v celém světě. Prosba: buď vůle Tvá je součástí našich denních modliteb, a jsem si jist, že ji myslíme vážně. Jiná věc ovšem je, zda a do jaké míry jsme ji ochotni přijímat a naplňovat, nebo zůstáváme-li pouze u zbožných slov a frází. Že to je téma skutečně aktuální jsem se přesvědčil v uplynulých dnech. Česká televize uvedla v neděli 9. září 2012 na programu ČT 2 v rámci Křesťanského magazínu rozhovor o časopisu BRÁNA. Jeho záznam můžete nalézt na internetu v archivu televizních pořadů. K mému překvapení je tam tento rozhovor avizován sloganem: David Vávra a Václav Vacek se tentokráte vypravili za dobrodruhem, který se rozhodl vydávat církevní časopis. Nejprve jsem se pokusil poprosit dramaturgii o změnu této úvodní věty. Neúspěšně. Říkal jsem si, že rozhodně nejsem žádný dobrodruh i když uznávám, že vydávání časopisu dobrodružstvím je alespoň v tom smyslu, že bez dobrých druhů by nebylo možno Bránu vydávat. Přemýšlel jsem také, zda mohu říci, že jsem se pro vydávání časopisu rozhodl? Každé společenství lidí církevní obzvláště má určitý způsob vyjadřování. V našem evangelikálním prostředí můžeme prohlásit: že jsme pokorně přijali službu, rozeznali Boží povolání, přijali pověření církve, zaslechli hlas Ducha svatého, ale můžeme bez okolků přiznat, že jsme se pro něco pouze rozhodli? Není to svévolnost? Kde zůstává potom ona prosba buď vůle Tvá.? Milí čtenáři, přál bych si, abychom mohli žít tak, že tyto dvě věci nebudou vnímány jako protiklady. Aby každé naše životní rozhodnutí začínalo a končilo v milující náruči našeho nebeského Otce. Protože hledání jeho vůle nakonec je a zůstává tím největším životním dobrodružstvím. Přeji Vám hezké čtení. Váš Jiří Sedláček, vydavatel 04 Dary z nadbytků 06 Rozhovor Nebrat sám sebe příliš vážně 10 Mládež Dotknout se neviditelného 12 Téma Buď vůle tvá 20 Zápisník Sahara 22 Příběh Nedávám rány do prázdna 26 Etika Práce v neděli 30 Misie Křesťané na školách příště tiráž Chyceni v síti Petr Grulich Číslo 10/2012, ročník Bratrské rodiny 44, Českobratrské rodiny 69 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 39 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Matěj Hájek, Mgr. Miloš Hejzlar, Bc. Anna Chrásková, ing. Peter Komrska, Jana Matulíková, PhDr. Daniela Sedláčková, Hedvika Benáková, Mgr. Petr Grulich j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Adam Wichterle Vydavatel: Jiří Sedláček IČ Ev. č. MKČR: E 5080 ISSN X Tisk: GRAFOTECHNA PRINT, s.r.o. Praha Objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce. Redakce a administrace: Kodex, o.p.s., Soukenická 11, Praha 1 tel

4 SLOVO Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. (Mk 12,41-44) Příběh se odehrává v chrámu, kde Ježíš Kristus vede dlouhý rozhovor s kněžími, zákoníky, farizei a saducei, tedy s představiteli náboženského života. Ti se ho snaží chytit za slovo, dostat do úzkých a nedaří se jim to. Nakonec se ho už bojí zeptat (Mk 12,34). Nato Ježíš začne varovat lid před zákoníky a jejich způsoby. Pak si sedne naproti chrámové pokladnici. Ta se skládala ze 13 pokladnic, z nichž 12 bylo pro povinné dary, desátky, chrámovou daň atd. a jedna byla pro dobrovolné dary. Většinou u ní stál kněz, kterému dárci oznámili, kolik dávají. Ježíš si tam klidně sedne a dívá se. Někdy se Bůh posadí a dívá se na náš život. Možná i na věci, které nám přijdou velmi soukromé (kolik kdo dá), a možná na věci, které se zdají pro duchovní život nedůležité (peníze). Vidíme Ježíše Krista, jak se dívá na náš život? Někdy to může být dobrá pomoc, jak si uvědomit, kde jsem a kam jdu. Ježíš takový pohled nenechá bez komentáře. Věci zdánlivě nepodstatné, nedůležité, a přesto právě na nich se Mk 12,41-44 Dary z nadbytků mnoho pozná. Věci ryze praktického charakteru, na kterých se zrcadlí naše duchovní hodnoty. Právě na hodnotě mince se blýskne hodnota Božího království v srdci jednotlivého dárce. A to jsou jiné počty, zcela jiná matematika. Přicházejí lidé a házejí peníze. Přicházejí bohatí, kteří dávají opravdu velké sumy. Ale také se tam objeví jedna od pohledu chudá vdova, která dá dva drobné. Dávám z nadbytku, nebo nedostatku? Bohatí dávají z nadbytku, z toho, co jim zbyde, co je navíc. Vdova z nedostatku, z toho čeho se jí nedostává, z toho vezme a dá. Jak tomu porozumět pro dnešní dobu? Dáváme na Boží království jen z nadbytků, z toho, co zbyde? Hlavní je přece, abychom s jistotou vyšli. Přicházíme tak o zkušenost víry, žijeme na jistotu. My žijeme z víry, ne z toho, co vidíme (2K 5,7). Podobně například čas. Můžeme dávat z nadbytků, ale i z nedostatků. Nejednou říkáme: Když to stihnu. Když mi to vyjde. Já ještě uvidím. Možná tady budu. Spíš na to nebudu mít čas. Nárazově ano, ale každý týden? To je stále uvažování typu z nadbytku. Tolik typické pro nás v dnešní době. Nechci nám vzít svobodu tak mluvit. Někdy je to na místě. Ježíš také lidi, kteří dávají z nadbytku, nijak nekritizuje, ani slovem. Vždyť i oni dávají dobrovolně a nemuseli by dát. Ježíš neříká: Oni dali málo a měli by víc (ať se stydí!). To by Ježíš byl stejný jako zákoníci. Nehodnotí říjen 2012

5 kriticky, ale všímá si vdovy a velmi ji oceňuje. Její dar byl v očích Ježíše Krista obrovský. Jakou hodnotu má pro mě Boží království? Ježíš si zavolal učedníky a učí je pochopit, že Bohu je milá oběť ze srdce. Že Bůh to vidí a oceňuje to. Učí učedníky vztahu k Otci. Ne pravidla a částky, ale vztah! Jako by říkal: Víš, je to Bohu milé, dášli, i když nemáš. Když má Boží dílo pro tebe takovou cenu, že jsi ochoten snášet nedostatek. To je v Božích očích vzácné. Je to skutek, který odráží tvou ryzost vůči Bohu. Umíme ještě žít s nedostatkem, i když ho nemusíme mít? Nenavykli jsme si na nadbytky už tolik, že se jich nejsme ochotni vzdát? Nezesvětštili jsme jako křesťané nejvíce právě v rovině nadbytků? Nedovoláváme se někdy práv na požitky tohoto světa? Neomlouváme si své nároky na okolí slovy: A co je na tom špatného? Vždyť je to úplně běžné? Ano je to běžné a mnohdy na tom není nic špatného, ale existuje ještě jiná cesta. Způsob života, který Ježíš Kristus velmi oceňuje a vyzdvihuje. Tou cestou je život v nedostatcích kvůli Božímu království. Tupým nožem nic neukrojíme! Mnozí by dnes asi namítli, zda nejde o nedostatek prozíravosti a moudrosti té vdovy. Z čeho bude další dny žít? Ale i toto je život víry. Dávat všechno pro Boží království teď a tady a důvěřovat, že vše ostatní mi bude přidáno! Když žijeme na jistotu, život víry se vytrácí. Život víry je také vyjít na hladinu, stoupnout do prázdna a pocítit Boží ruku, která mě drží. Ano, i topit se a hledat ruku Ježíš Krista, aby mě vytáhla. A kupodivu zjistím, že mám novou duchovní zkušenost a jsem zas o kousek podobnější Bohu. Je to moc radikální a revoluční? Tento důraz Ježíšovy služby dnes církev postrádá. Radikálnost a revolučnost v pozitivním smyslu slova. Když myslím radikální, myslím na radikálnost ve spravedlnosti, pravdě, lásce. Když mluvím o revolučnosti, mám na mysli vyhození starých či nových Mgr. Petr Dvořáček (36) vystudoval ETS, ETF UK, po svém obrácení k Bohu, opustil své zaměstnání v oboru obchodu průmyslových armatur a šel studovat teologii do Prahy. Má dvě dcery Ester a Agátu. S manželkou Žanetou slouží jako kazatel ve sboru CB Brno Betanie. Píseň o štěstí Na jednu radost tisíc žalostí a to je život celý. Tisíce srdcí jednou bolestí navždycky oněměly. Jednu jen, jednu píseň o štěstí, srdce mé, Tebou jisté, řekami žalů může přenésti: o štěstí v Tobě, Kriste! Marie Rafajová zkažených pořádků a začít pěkně zčerstva a nanovo. Často chceme věci obrušovat, podobně jako bychom chtěli vdově z Markova evangelia říct, aby tam ty drobné nedávala, protože Bůh nás vede k moudrosti a prozíravosti. Že nám dal rozum k používání a že by to nebylo zodpovědné nakládání s financemi. Ale s tupým nožem nic neukrojíme! V církvi většinou víme, že nemusíme dát desetinu svých příjmů na Boží království. Nedíváme se tedy na kvantitu, jako to dělal Ježíš, a děláme dobře (nejde přece o 1/10). Ale někdy se zapomínáme dívat také na kvalitu, na kterou se Ježíš Kristus dívá velmi jasně! Jde o naše motivy, naši důvěru Bohu, naše uvažování, odhodlání, nasazení, o to, kolika jsme ochotni se vzdát. Kolik jsem ochoten dát, jak moc je pro mě cenné evangelium? I když jde v našem příběhu o peníze, ve skutečnosti jde o rozměr důvěry Bohu. Chudá vdova nevěděla, co bude zítra jíst a pít dala všechno, z čeho měla být živá. Vždy, když dávám ze svého nedostatku, potřebuji důvěřovat Bohu, že se o mě postará. Vždyť to dávám jemu a důvěřuji, že on dá zase mě, co potřebuji. A má víra se tříbí a zušlechťuje. Jaké místo v mém životě má nedostatek? Jsem ochoten ho mít pro Boží království dobrovolně? Dávat z nadbytku není špatné, ale vzácnější před Bohem je být ochoten dát ze svého nedostatku. Jsou chvíle v životě, kdy je srdce víc než rozum a kdy mám hodit i tu poslední minci, ze které bych ale přece zítra měl žít. Učme se milovat Ježíše Krista svým způsobem života, který bude dobrovolný, ze srdce a klidně i v nedostatcích. říjen 2012

6 rozhovor Rozhovor s Miloněm Čepelkou Nebrat sám sebe příliš vážně Divadlo Járy Cimrmana je celospolečenský fenomén, jehož humor působí jako ozdravná lázeň. Občerstvují se v ní lidé bez rozdílu vyznání. Je proto zajímavé nahlédnout do duše jednoho ze zakládajících členů. Objevujeme křesťanské kořeny, a že nejenom divadlem živ je člověk. Říká se, že v celém vesmíru existují jen dvě bytosti, které mohou stvořit člověka podle obrazu svého Pán Bůh a spisovatel. Souhlasíte, nebo byste bonmot poopravil? Ano, opravuji. Ani ten nejlepší spisovatel na Pána Boha nemá. Přesto bývá Pán Bůh obviňován, že člověka stvořil nedokonale, když mu dovolil konat zlo. Co o tom soudíte? Ani tak byste nestvořil lepšího člověka? Vždyť nám přece dal od samého počátku svobodnou vůli. Ne On, ale my vybíráme, jak se budeme chovat, my máme před každým svým činem posoudit, co nám prospěje a co uškodí. A to jak každému osobně, tak všem, celému lidskému rodu. A nejen v tomto dočasném životě. Je to sotva pár desítek roků, které tu máme vyměřeny, a co všechno v nich dokážeme napáchat právě snad jen proto, že jsme zapomněli na odpovědnost své svobodné vůle. Také ona je přece božím darem. A k druhé části otázky: lepších lidí už tu bylo mnoho. Je zas jen na nás, umíme-li brát si je za příklad, nebo zda se jim vysmíváme, že jsou naivní. Vaše původní profese je učitelská, jak se stalo, že se z kantora stal spisovatel, herec a člověk mnoha profesí? Skrývá se někde za tím vším ještě učitel? Bral jsem své původní kantorství už v samém jeho zárodku jako přípravu na to, co mě lákalo především přemýšlet, psát, hrát pro sebe i pro jiné, poznávat, vyzývat k rozhovoru. Je-li i to posláním učitele, pak ano, ač on se za tím vším ani neskrývá, z toho spíš vyčuhuje. Ovšem s vědomím, že rozhodující práci na sobě musí udělat každý sám. Buď chce, nebo nechce. Spisovatelé fikce bývají tázáni na autentické rysy svých postav, čtenář by rád nahlédnul do autorova nitra. Se kterou se nejsnáze ztotožňujete? Ztotožnit se nemůžu se žádnou, ale něco ze mne má mnohá. Dokonce i titulní hrdinka Poklesků rozmarné snoubenky, jakkoli je to dívka. Ale nejvíc to asi bude Petr z rytmizované povídky (nebo básně?) Hodiny bijí půl. Můžete onu povídku, či lépe řečeno Petra, čtenářům blíže představit? Není na něm nic výjimečného. Je mladý, touží po lásce, pozoruje svět, dostává lekce z pokory a proti pýše, z výšin snů padá na zem. Jako kdokoli jiný. Méně obvyklý je způsob, jakým jsem jeho příběh napsal: nerýmovanou sice, ale rytmizovanou a velmi stylizovanou řečí plnou metafor a příměrů, tedy hravě. Tak, aby vnímavý čtenář poznal, že je potřeba být do života ponořen, ale zároveň se snažit vnímat ho i z nadhledu, jako někdo jiný, jako cizí svědek. Miloň Čepelka (76) český básník, prozaik, textař, herec, scenárista a moderátor. Po studiích na gymnáziu v Dobrušce a na Vysoké škole pedagogické (obor český jazyk a literatura) učil tři roky na základní škole v Novém Kníně. V roce 1961 nastoupil do Československého rozhlasu jako redaktor. V roce 1967 zahájil, jako zakládající člen, působení v Divadle Járy Cimrmana. Je autorem televizních i rozhlasových her, pohádek, zábavných a literárních pořadů. Napsal několik básnických sbírek, pohádek, novel a povídek. říjen 2012

7 První představu o vás jsem si udělal díky pohádce Dlouhý Široký a Krátkozraký, hrál jste dvojroli princů Jasoně a Drsoně. Který z nich je víc Miloň Čepelka? Pevně doufám, že ten první. Ale není to má nejmilejší role. Ne kvůli její povaze, nýbrž proto, že se ve druhé půli představení jaksi vytratí. Kdyby Jasoň neporazil Koloděje (haha) a neproměnil Zlatovlásku z muže zpátky v ženu, byl by tam už zhola zbytečný. Obě postavy ale dokážou rozesmát, v čem podle vás tkví jádro humoru? Ptám se, protože dnešní baviči používají často drsnější prostředky, než jaké používá Drsoň Kdo moudrý to řekl, že humor není ve způsobu chování a vyjadřování, ale v pohledu na svět? S ním se ztotožňuji. Důležité je, nebrat sám sebe příliš vážně a umět se na sebe podívat očima jiných. Je mi líto, že i takzvané drsnější polohy, kdysi přesto slušné a vkusné, jakými prosluli dávní Ferenc Futurista nebo naposled Jarda Štercl, přešly dnes především k vulgaritě. Cimrmanovský humor jistě není vulgární a navíc má zvláštní schopnost lidi spojovat. Vedle sebe se smějí ateista i křesťan, katolík či protestant V čem spočívá jeho kouzlo? Nejsem jeho autorem, měl bych možná příčiny toho kouzla vidět jako na dlani. Ale jsem z druhé strany také účastníkem jeho vznikání, a to není výhoda. Aspoň pro mě ne. Snad že je sdělný různým vrstvám. Vzdělancům, prostým lidem, intelektuálům, melancholikům i cholerikům. Ale určitě proto, že se nikdy nesnažil být aktuálně satirický, takzvaně ke dni. Osahává a vyhmatává to, co je společné lidem i dějinám, jejich stránky směšné i prahnoucí (často marně, protože pyšně) po vznešenosti. Což jsem řekl tak vznešeně, až je to taky k smíchu. Řekl jste, že dvojrole Jasoně s Drsoněm nebyla vaše nejoblíbenější. Prozradíte, kterou postavu na sebe nejraději oblékáte a proč? To se mění každým dnem a okolnostmi, v nichž se zrovna ať motám, ať pohybuji cílevědomě. Dojista mám rád mamku Žílovou z Aktu (je tragikomická), podvodného hraběte Zeppelina z Hospody Na Mýtince (záporné postavy se hrají lépe, což je snad i trochu smutné a stojí to za zkoumání), pološíleného šikovatele Vogeltanze ze Záskoku (týž důvod) i českého inženýra Vaňka (že může operně zpívat a zlaté ručičky mu, ach, dodávají jen rukavice). Foto Bronislav Matulík říjen 2012

8 ROZHOVOR Vlevo: Jednovaječná dvojčata princové Jasoň a Drsoň ve hře Dlouhý, Široký a Kratkozraký. Dvojrole Miloně Čepelky. Vpravo: Miloň Čepelka v oblíbené roli mamky Žílové; její synové zkoumají na jejím čele něco jakoby čtverečky po úderu paličkou na maso. Díky divadlu vás lidé mají zařazeného mezi humoristy, jenomže vaše knihy jsou hodně temné, samá smrt a strach. Je to kompenzace komediálních rolí? Nemyslím, že je to pouhá kompenzace. O posledních věcech člověka přemýšlím od dětství, kdy jsem chodil s babičkou a s dědou po vesnických pohřbech, vypravovaných přímo z domovů zemřelých. A protože si myslím, že jedním z největších nepřátel našeho živočišného druhu, ne-li vůbec největším, je právě strach, pokouším se ho zbavit psaním o něm. Nedá mi nezeptat se na skutečnou smrt. Nedávno odešli pánové Vondruška a Smoljak. Jak se vyrovnáváte s reálnou smrtí svých blízkých, nejen s tou literární? Snad to nebude znít necitelně, řeknu-li, že čím dál chápavěji. Velmi mě zaujal názor Carla Gustava Junga, že smrt, ačkoli to vypadá nepochopitelně, protismyslně, je vlastně cílem života. Nikoli v tom smyslu, že bychom o ni měli snad usilovat, ale abychom ji za cíl přijali. Zvlášť když ji nelze obelstít a když víme, že k nám přijde. Jeden primář internista říkal, že zvláště mladý člověk nemůže myslet na smrt stále, zbláznil by se z toho. Vy na ni ale myslíte často a zatím jste se nezbláznil, čím to je? Snad postačí moje odpověď na předchozí otázku. A kromě toho, myslet na smrt hodně a realisticky přece neznamená myslet na ni stále. Život je teď a tady, smrt v čase většinou zcela neurčitelném. A život sám je dostatečně náročný, vyžaduje nepřestajnou pozornost. Kromě toho mi chutná a v tom jistě nejsem sám. Vaše kniha Poklesky rozverné snoubenky, kde se smrt také objevuje, je zpověď v kostele před Pánem Bohem, jakási rekapitulace uplynulého života. Vy ke zpovědi chodíte? V dětství jsem chodil, dnes ne. Jsem z těch, kteří se domnívají, že k víře a pokoře nepotřebují prostředníky ani rituály, které jsou nařízené a zhusta probíhající už jen mechanicky. Tím neodmítám rituály šmahem a už vůbec ne Boha. A taky netvrdím, že se nemýlím. Jen mi je v daném čase mého dozrávání milejší dělat si v sobě pořádek jaksi soukromě. Zpočátku se hlavní hrdinka Lída zpovídá sice upřímně a otevřeně, ale bez větší lítosti. Teprve časem se u ní objevují výčitky i touha po odpuštění. Jak rozumíte slovu pokání? Pokání je přiznání k chybám, je to lepší poznání sebe sama a svých postojů k druhým lidem, prosba o odpuštění, ale stejně tak odpuštění jiným. Je to říjen 2012

9 Foto archiv divadla JC pochopení vlastní nestatečnosti a nedostatečnosti s touhou napravit, odčinit to. A jakou roli v tom všem hraje Pán Bůh? Roli chápavého přítele, o němž se předpokládá, ba ví, že je shovívavější než lidé a že jako neskonale moudrý je chápavý a odpouštějící. A že je-li upřímně a pokorně požádán o pomoc, neodmítne ji. Vnitřní prožívání ženy a muže je dost odlišné, vy jako muž ve zmíněné knížce po celou dobu mluvíte s Bohem coby Lída. V čem je svět žen jiný a čím vás fascinuje? Ženy jsou, myslím si, blíž zemi, tedy přírodě a tedy Bohu, a to i tehdy, když o tom nevědí. Ale každé takovéhle zevšeobecnění se dá samozřejmě napadnout a vyvrátit, proto jsem řekl jen myslím si a ne tvrdím. Kromě toho jsou ženy krásné, i když měřítka krásy nelze určit objektivně. Zdá se, že role ženy vám opravdu není tak vzdálená, vždyť i na divadelních prknech vám byla s důvěrou pány Svěrákem a Smoljakem svěřována V tom nebude žádné osudové určení. Od dětství jsem byl tělesně slabší, subtilní typ, tak jsem se do ženských rolí asi dobře hodil. Mám z vás pocit, že jste konsensuální a smírčí osobnost. Spolupracujete i s druhou skupinou cimrmanologů. V čem vidíte největší překážky, aby se lidé dorozuměli, usmířili se, odpustili si? Tady je kvůli srozumitelnosti třeba opravit mluvnický čas: spolupracoval jsem se skupinou Jirky Šebánka, neboť jsem uznával jeho otcovské právo na Cimrmana, podle mého zbytečně upozaďované. Ale už jsem to naznačil: potřebujeme si všichni přiznat, že moje názory, moje zkušenosti, moje pocity jsou právě jen moje a nemůžu je nesmiřitelně stavět proti ostatním. Umět se na sebe podívat očima jiných, pochopit, že moje maličkost opravdu není středem světa, jak nám to namlouvá naše ego a jeho pýcha, to je základ. Jsem ovšem zklamán tím, že ačkoli se to ví už dávno, ba pradávno, stále jsme se to nenaučili. Nikdo z nás. Souhlasím, ale co když se podíváme na Ježíše. Nemyslíte, že jít cestou imitatio Christi by problém vyřešilo? Nepochybně ano. Ale po dvou tisících roků tuším, že je to pro lidstvo jako celek ten nejdelší maratón, jaký si lze představit. Otázka otázek zní, jak dlouho ještě s námi bude mít Pán Bůh trpělivost. Bronislav Matulík říjen 2012

10 Mládež Festival UNITED 2012 Dotknout se neviditelného Dotknout se neviditelného to bylo mottem letošního ročníku multižánrového festivalu UNITED, který probíhal od 23. do 25. srpna 2012 ve Vsetíně. V horkých srpnových dnech se sjely stovky mladých lidí, aby mohly navštívit koncerty, divadelní představení, semináře, workshopy a další program, který festival nabídnul. V sobotu večer se představili britští hudebníci nigerijského původu Four Kornerz, jejichž živý a radostný koncert byl krásnou tečkou závěrečného programu. Program nabízel také koncerty polské skupiny Frühstück a irského uskupení Bluetree. Hlavním zahraničním hostem letošního ročníku byl mim světového formátu Carlos Martínez, který v rámci evropského turné při příležitosti třiceti let svého působení na divadelní scéně zavítal také do Vsetína a účastníky bavil svými scénkami a semináři po celou dobu trvání festivalu. Hudební a divadelní program však nebyl zdaleka vše, co UNITED nabídl. Návštěvníci se mohli účastnit sportovních klání ve volejbale, nebo si vyzkoušet lidský stolní fotbal. V pátek a v sobotu se na různých místech po městě konalo kolem třiceti seminářů, které byly přístupny veřejnosti. Každý si našel své pro ekonomy tu byla Krize společnosti Tomáše Sedláčka, pro mediální nadšence Média Aleše Juchelky, Festivalová fakta Na UNITED celkově vystoupilo více než 300 účinkujících. Návštěvníci, kterých dorazilo kolem 1600, měli na výběr z široké škály hudebních stylů od známých slovenských kapel, jako jsou BCC Worship, espé, Simona Martausová a Timothy, přes české formace Deep Inside, Elementum, Ion At An, Jiřina Gina Markovová, Runaway My Son až po zahraniční hosty. seminář o pantomimě Carlose Martíneze Dotkni se ticha a další zajímavé semináře. V rámci ranních a večerních programů se představili čtyři hlavní řečníci festivalu UNITED Lukáš Targosz, David Novák, Roman Mazur a Vít Zatoukal. Všichni mluvili na téma Dotknout se neviditelného, co to znamená pro ně a co by to mělo znamenat pro nás. Na přípravách festivalu UNITED se podílelo 150 dobrovolníků, kteří už tři dny předem s nadšením roznášeli festival do vsetínských ulic pomocí směrovek a dalších poutačů. Během samotného UNITED pak zajišťovali hladký průběh celé akce a pomáhali, kde bylo potřeba. Další oporou bylo 27 modlitebníků z různých koutů České a Slovenské republiky, kteří vyprošovali požehnání a modlili se bez ustání za organizátory, účinkující a účastníky. Pro návštěvníky bylo každý den otevřeno Poradenské centrum, kam mohli přicházet se svými problémy, složitými životními situacemi, ale i se svými sny a tužbami. K dispozici bylo přes 40 poradců z řad kazatelů, farářů, psychologů, pracovníků s mládeží a jiných odborníků. Službu Poradenského centra doplňovala Modlitební místnost, která návštěvníkům nabízela prostor pro zklidnění, modlitby a osobní rozhovory s Bohem. Na festivalu mohli účastníci také zahlédnout lidi s visačkami realizační tým. Byli vždy rychlí a nenápadní, přitom ale velmi důležití. Už od minulého roku se organizátoři snažili o možné i nemožné, aby se UNITED stal opět realitou. Když jsem se zeptala ředitele festivalu Petra Húště na jeho osobní očekávání, dostalo se mi zajímavé odpovědi: Očekávám hodně, a proto ne konkrétně. Vystoupí spousta dobrých kapel Bluetree, Four Kornerz, Carlos Martínez a další, na které se těším, a očekávám od nich mnoho. Nejvíce se ale těším na atmosféru a vyčerpání I když to zní zvláštně, někdy díky vyčerpání vypustíme a začneme Boha vnímat z úplně nového úhlu. Dagmar Kostelníková 10 říjen 2012

11 Foto Mike Kovařík říjen

12 TÉMA Pavel Hošek Ilustrace Ondřej Košťák Bůh stvořil člověka se svobodnou vůlí. Ten s ní naložil tak, že ztratil svobodu nehřešit, vůle mu však zůstala. Cestu, jak vyřešit konflikt mezi Boží a lidskou vůlí, ukázal Ježíš Kristus, když se před smrtí na kříži modlil za uskutečnění ne své, ale Boží vůle. Nejde totiž jen o to Boží vůli znát, ale podřídit jí svůj život. 12 říjen 2012

13 Proč se vlastně modlíme Buď vůle tvá (Mt 6,10)? Copak by Boží vůle mohla nebýt? Proč říkáme Bohu Ať se stane, co si přeješ? Znamená to, že máme Pánu Bohu fandit? Přát mu, aby mu to vyšlo? Máme se modlit Buď vůle tvá, protože všemohoucí Stvořitel a Vládce vesmíru svou vůli bez naší modlitby neprosadí? Nejspíš půjde o něco jiného. Troufám si navrhnout, že se máme modlit Buď vůle tvá, abychom sami sobě připomínali, že si přejeme vítězství Boží vůle ve vesmíru i ve vlastním životě, jako v nebi, tak i na zemi (Mt 6,10). Tedy abychom znovu a znovu slyšeli sami sebe v modlitbě říkat, že chceme žít v souladu s Boží vůlí. Ano, s trochou zjednodušení se dá říci, že křesťané jsou ti zvláštní lidé, kteří se vyznačují tím, že jim záleží na Boží vůli. Jenomže v tom je právě ta potíž. Jak máme vědět, co od nás Pán Bůh očekává, co si přeje, k čemu nás volá, jaká je jeho vůle? Kde se v bibli dočtu, jestli si mám vzít Marušku nebo Aničku? Kde se píše o tom, jestli mám jít na práva nebo na medicínu, jestli mám bydlet v Praze nebo v Berouně? Boží vůle je, když Zkoušíme to různě. Předkládáme Hospodinu rouno jako Gedeon, losujeme veršíky na Silvestra, čteme Hesla Jednoty bratrské, zažíváme vnitřní teplo nebo chvění bránice při modlitbě, postíme se a modlíme za prorocké sny a vidění seslaná shůry. Jenže takhle jednoduché to není. Stroj na zjišťování Boží vůle ještě žádný křesťan nevynalezl. U Gedeonova rouna a losování veršíků si nemůžeme být jisti, jestli nejde o náhodu. Vnitřní teplo nebo chvění bránice může mít velmi přirozené vysvětlení a v prorockých snech a viděních se mohou hlásit o slovo naše vytěsněná přání nebo špatně strávená večeře. Vykročíme-li do neznáma a všechno jde jako po másle, může to znamenat, že Hospodin se přiznává k našim modlitbám a žehná dílu našich rukou nebo taky že jsme sešli na scestí a všechno jde tak snadno, protože kloužeme po šikmé ploše. Vykročíme-li jiným směrem a nic se nedaří, může to znamenat, že Bůh před námi zavírá dveře a prostřednictvím nepříznivých okolností nám sděluje, že jdeme po špatné cestě nebo taky že jsme udělali správné rozhodnutí a Satan zuří a útočí na nás, protože jeho království se zachvívá v základech. Nemáme to jednoduché Hledáme-li Boží vůli a při cestě na klíčové setkání nám ujede vlak, může to být znamení, kterým se nás Bůh snaží zastavit, a taky to může znamenat, že se máme příště lépe podívat do jízdního řádu. Raději pěkně při zemi Hledání, zjišťování a luštění Boží vůle se může stát posedlostí, neurózou, paranoidním stihomamem. Není divu, že mnozí křesťané se k hledání Boží vůle a nadpřirozeného vedení Duchem svatým staví poněkud skepticky. Raději používají zdravý rozum, poradí se s přáteli, opírají se o fakta a střízlivé odhady, promýšlejí jednotlivé možnosti a s nimi spojená rizika, případně zkusí trochu zalistovat v bibli a domluvit si schůzku s farářem. Chovají se rozumně a střízlivě, tak střízlivě, až se někdy zdá, že kdyby Bůh neexistoval, vůbec by je to nevyvedlo z míry. Ani by si toho nejspíš nevšimli, protože s ním vlastně v každodenním životě vůbec nepočítají. Ano, obávám se, že my křesťané často žijeme tak trochu z vlastních zdrojů, že jsme si odvykli každý den v modlitbě hledat Boží tvář a očekávat nadpřirozené vedení Duchem svatým. Nechceme přece vypadat jako ti šílení charismatici, co stále luští Boží vůli z kdejakých pochybných náznaků a znamení. Nechceme dopadnout jako pošetilí a dětinští bráškové, kteří slídí po zázračných signálech Ducha svatého v každodenních banálních situacích. Přesto si dovolím trvat na tom, že podobné projevy křesťanské stupidity nejsou přesvědčivou výmluvou pro ty z nás, kdo už s Pánem Bohem vlastně přestali počítat. Pro ty z nás, kdo už neočekávají, že by jim mohl něco nového a překvapivého sdělit, kdo úplně všechny sny považují za vytěsněná přání a nestrávené zbytky večeře, kdo úplně všechny zvláštní shody okolností považují za dílo náhody a přírodních zákonů. Pro ty z nás, kterým ztučnělo srdce a pohasla víra a vše, co jim zbylo, je unavená střízlivost, která se nedá napálit nějakou letniční úleťárnou. Pro ty z nás, kdo si, když si neví rady a mají před sebou vážné dilema, hodí korunou nebo losují s kamarády o nejkratší sirku. Doc. Pavel Hošek, Th.D. (39) Vyslyšet svou vlastní modlitbu Úporné hledání Boží vůle nemívá mezi křesťany dobrou pověst. A do jisté míry právem. Až příliš časpřednáší religionistiku na Evangelické teologické fakultě UK a teologii a etiku na Evangelikálním teologickém semináři. Se svou manželkou Vierkou a dětmi Matějem, Hankou, Zuzankou a Johankou žije v Praze-Uhříněvsi. říjen

14 TÉMA to se stává, že ti, kdo mají plná ústa Boží vůle, tím ve skutečnosti jen vědomě či nevědomě manipulují druhými. Věty jako Já tak prožívám před Pánem nebo Pán mi položil na srdce mají často především dodat váhu a přesvědčivost slovům mluvčího. Bez ohledu na to, zda k němu opravdu mluvil Bůh, nebo nějaké temné zákoutí jeho vlastní duše. Až příliš často slyší úporní hledači Boží vůle jen ozvěnu vlastního hlasu a nacházejí jen zrcadlový obraz sebe sama, který potom (a často zcela upřímně) prohlašují za zjevení shůry. Ano, až příliš často na naše modlitby neodpovídá Bůh Abrahamův, Izákův anketa Jakým způsobem hledáte pro svůj život Boží vůli a jak se vyrovnáváte s tím, když nebe mlčí a vy se musíte rozhodnout sám/sama? Markéta (30) Boží vůli obecně se snažím vyčíst z Bible, odposlechnout z kázání a odpozorovat ze života jiných křesťanů. Boží vůli pro konkrétní situaci se snažím odvodit z obecné Boží vůle a také se modlím za to, abych se správně rozhodla. Ve výsledku jsem to ale vždycky já, kdo se rozhoduje, s čímž se vyrovnávám poměrně dobře. Stanislav (41) Bůh se nám dává poznat na všech cestách. Někdy však také cítím, jako bych byl sám, když hledám směr, abych dobře naložil s hřivnami, které jsem dostal. Někdy si říkám, že vše má svůj čas. Pak zase slyším vtip o boxerovi, který jde do ringu a křižuje se, ale je mu to k ničemu, jestli neumí boxovat A nakonec náhodou v Bibli čtu, že Bůh neodpovídá na modlitby tomu, kdo nectí svého otce. Pochopil jsem, že odpuštění mně a odpuštění mé je základní cesta k tomu, abych k Bohu mohl snadněji přicházet a dostávat odpovědi. Mám za to, že tentokrát mi Bůh dal odpověď skrze verš v Bibli. Bůh nás vždy slyší a vyslyší, má nás rád. Katka (28) Modlím se a ptám se, ale přiznám se, že ještě neumím příliš naslouchat. Ale učím se to! Moc mi pomáhá, když své rozhodování mohu sdílet s někým, ke komu mám důvěru a kdo je pro mne vzorem. Boží mlčení vnímám v současné době jako velkou příležitost, jak se prakticky učit Mu dětsky důvěřovat a stát na tom, co mi už řekl. Nedávno jsem také stála před důležitým rozhodováním a prožila jsem zvláštní věc Bůh mi dal najevo, že vnímá mé potřeby a touhy, ale přesto nechal volbu zcela na mně, včetně zodpovědnosti za následky, které z toho vyplývají. Pro mě je moudrým Otcem a jeho přístup k nám je s ohledem na naši zralost a okolnosti individuální. Eva (46) Zvyknem sa modliť a hľadať jednak v Písme, jednak v rôznych okolnostiach určité posolstvo, znamenia. Keď neba mlčí, musím sa rozhodnúť podľa najlepšieho svedomia a vedomia a s modlitbou, nech ma Pán Boh týmto rozhodnutím sprevádza. V poslednom čase mám úžasné skúsenosti s tým, že Pán Boh veci predo mnou upravuje lepšie, než by som to sama vymyslela, takže ma často už vopred uchráni pred nepríjemnými dilemami. Ester (24) V posledních několika měsících se začal můj život s Bohem měnit, tedy Bůh začal měnit mé srdce. Cítím, že můj vztah k Bohu se stále více prohlubuje a že konečně začínám chápat věci, které mi předtím přišly jednoduché nebo naopak moc složité. Co se týká hledání Boží vůle, tak to u mě funguje tak, že Bohu nechávám volné ruce, aby můj život řídil, tzn., že se modlím za to, aby mě vedl tam, kam mám jít. A věřím, že On to dokáže. A i v případech, kdy se musím rozhodnout sama, vím, že Bůh mě na modlitbách, při čtení Bible, při práci, při studiu, v běžném životě vychovává, abych byla schopná se rozhodnout správně. Tonda (34) Při hledání Boží vůle mi připadá, že Boží vůle hledá mě. Shledat se, to je to tajemství. Když nebe mlčí, tak je to možná dobré. Zaleží, jak mlčí. Horší může být, když začne mluvit. Aby nezůstalo jen u rozčísnuté pěšinky ve vlasech. Aleš (39) Při hledání Boží vůle ve svém životě se snažím hledat, co je v Bibli napsané k tomu, v čem hledám Boží vůli, i jak tomu porozumět v dnešní době. V církvi naslouchám kázání a snažím se porozumět učení Bible. Také mě zajímá, co si o případném řešení myslí křesťané v mém okolí, i to, co k dané oblasti napsali nebo říkají lidé se zkušenostmi v této oblasti. Také prosím Boha o to, aby mě vedl, a sleduji, zda se mi otevírají nějaké možnosti nebo ne. V případě že nebe mlčí a musím se rozhodnout sám, zkouším různé možnosti, které se mi otevírají, a snažím se vybrat takovou, která mi vyhovuje a která neodporuje Bibli. Připravil Bronislav Matulík 14 říjen 2012

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více