10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák"

Transkript

1 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

2 Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF Vß WØF DP QPUǭFCVKFUF 1ǭFEQMBdzUF TJ NJBTPQJT #3 /" OB SPL -FUÃL T QPESPCOPTUNJ P QǭFEQMBUOÊN QSP SPL WMPßFO W UPNUP NJÎTMF

3 Obsah Milí čtenáři, srdečně Vás vítám nad stránkami říjnového vydání časopisu BRÁNA. Ilustrace, kterou náš výtvarník Ondřej Košťák připravil pro titulní stranu, nás odkazuje k velmi ožehavému tématu: hledání, nalézání a prosazování Boží vůle v našem životě, okolí a potažmo i v celém světě. Prosba: buď vůle Tvá je součástí našich denních modliteb, a jsem si jist, že ji myslíme vážně. Jiná věc ovšem je, zda a do jaké míry jsme ji ochotni přijímat a naplňovat, nebo zůstáváme-li pouze u zbožných slov a frází. Že to je téma skutečně aktuální jsem se přesvědčil v uplynulých dnech. Česká televize uvedla v neděli 9. září 2012 na programu ČT 2 v rámci Křesťanského magazínu rozhovor o časopisu BRÁNA. Jeho záznam můžete nalézt na internetu v archivu televizních pořadů. K mému překvapení je tam tento rozhovor avizován sloganem: David Vávra a Václav Vacek se tentokráte vypravili za dobrodruhem, který se rozhodl vydávat církevní časopis. Nejprve jsem se pokusil poprosit dramaturgii o změnu této úvodní věty. Neúspěšně. Říkal jsem si, že rozhodně nejsem žádný dobrodruh i když uznávám, že vydávání časopisu dobrodružstvím je alespoň v tom smyslu, že bez dobrých druhů by nebylo možno Bránu vydávat. Přemýšlel jsem také, zda mohu říci, že jsem se pro vydávání časopisu rozhodl? Každé společenství lidí církevní obzvláště má určitý způsob vyjadřování. V našem evangelikálním prostředí můžeme prohlásit: že jsme pokorně přijali službu, rozeznali Boží povolání, přijali pověření církve, zaslechli hlas Ducha svatého, ale můžeme bez okolků přiznat, že jsme se pro něco pouze rozhodli? Není to svévolnost? Kde zůstává potom ona prosba buď vůle Tvá.? Milí čtenáři, přál bych si, abychom mohli žít tak, že tyto dvě věci nebudou vnímány jako protiklady. Aby každé naše životní rozhodnutí začínalo a končilo v milující náruči našeho nebeského Otce. Protože hledání jeho vůle nakonec je a zůstává tím největším životním dobrodružstvím. Přeji Vám hezké čtení. Váš Jiří Sedláček, vydavatel 04 Dary z nadbytků 06 Rozhovor Nebrat sám sebe příliš vážně 10 Mládež Dotknout se neviditelného 12 Téma Buď vůle tvá 20 Zápisník Sahara 22 Příběh Nedávám rány do prázdna 26 Etika Práce v neděli 30 Misie Křesťané na školách příště tiráž Chyceni v síti Petr Grulich Číslo 10/2012, ročník Bratrské rodiny 44, Českobratrské rodiny 69 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 39 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Matěj Hájek, Mgr. Miloš Hejzlar, Bc. Anna Chrásková, ing. Peter Komrska, Jana Matulíková, PhDr. Daniela Sedláčková, Hedvika Benáková, Mgr. Petr Grulich j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Adam Wichterle Vydavatel: Jiří Sedláček IČ Ev. č. MKČR: E 5080 ISSN X Tisk: GRAFOTECHNA PRINT, s.r.o. Praha Objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce. Redakce a administrace: Kodex, o.p.s., Soukenická 11, Praha 1 tel

4 SLOVO Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. (Mk 12,41-44) Příběh se odehrává v chrámu, kde Ježíš Kristus vede dlouhý rozhovor s kněžími, zákoníky, farizei a saducei, tedy s představiteli náboženského života. Ti se ho snaží chytit za slovo, dostat do úzkých a nedaří se jim to. Nakonec se ho už bojí zeptat (Mk 12,34). Nato Ježíš začne varovat lid před zákoníky a jejich způsoby. Pak si sedne naproti chrámové pokladnici. Ta se skládala ze 13 pokladnic, z nichž 12 bylo pro povinné dary, desátky, chrámovou daň atd. a jedna byla pro dobrovolné dary. Většinou u ní stál kněz, kterému dárci oznámili, kolik dávají. Ježíš si tam klidně sedne a dívá se. Někdy se Bůh posadí a dívá se na náš život. Možná i na věci, které nám přijdou velmi soukromé (kolik kdo dá), a možná na věci, které se zdají pro duchovní život nedůležité (peníze). Vidíme Ježíše Krista, jak se dívá na náš život? Někdy to může být dobrá pomoc, jak si uvědomit, kde jsem a kam jdu. Ježíš takový pohled nenechá bez komentáře. Věci zdánlivě nepodstatné, nedůležité, a přesto právě na nich se Mk 12,41-44 Dary z nadbytků mnoho pozná. Věci ryze praktického charakteru, na kterých se zrcadlí naše duchovní hodnoty. Právě na hodnotě mince se blýskne hodnota Božího království v srdci jednotlivého dárce. A to jsou jiné počty, zcela jiná matematika. Přicházejí lidé a házejí peníze. Přicházejí bohatí, kteří dávají opravdu velké sumy. Ale také se tam objeví jedna od pohledu chudá vdova, která dá dva drobné. Dávám z nadbytku, nebo nedostatku? Bohatí dávají z nadbytku, z toho, co jim zbyde, co je navíc. Vdova z nedostatku, z toho čeho se jí nedostává, z toho vezme a dá. Jak tomu porozumět pro dnešní dobu? Dáváme na Boží království jen z nadbytků, z toho, co zbyde? Hlavní je přece, abychom s jistotou vyšli. Přicházíme tak o zkušenost víry, žijeme na jistotu. My žijeme z víry, ne z toho, co vidíme (2K 5,7). Podobně například čas. Můžeme dávat z nadbytků, ale i z nedostatků. Nejednou říkáme: Když to stihnu. Když mi to vyjde. Já ještě uvidím. Možná tady budu. Spíš na to nebudu mít čas. Nárazově ano, ale každý týden? To je stále uvažování typu z nadbytku. Tolik typické pro nás v dnešní době. Nechci nám vzít svobodu tak mluvit. Někdy je to na místě. Ježíš také lidi, kteří dávají z nadbytku, nijak nekritizuje, ani slovem. Vždyť i oni dávají dobrovolně a nemuseli by dát. Ježíš neříká: Oni dali málo a měli by víc (ať se stydí!). To by Ježíš byl stejný jako zákoníci. Nehodnotí říjen 2012

5 kriticky, ale všímá si vdovy a velmi ji oceňuje. Její dar byl v očích Ježíše Krista obrovský. Jakou hodnotu má pro mě Boží království? Ježíš si zavolal učedníky a učí je pochopit, že Bohu je milá oběť ze srdce. Že Bůh to vidí a oceňuje to. Učí učedníky vztahu k Otci. Ne pravidla a částky, ale vztah! Jako by říkal: Víš, je to Bohu milé, dášli, i když nemáš. Když má Boží dílo pro tebe takovou cenu, že jsi ochoten snášet nedostatek. To je v Božích očích vzácné. Je to skutek, který odráží tvou ryzost vůči Bohu. Umíme ještě žít s nedostatkem, i když ho nemusíme mít? Nenavykli jsme si na nadbytky už tolik, že se jich nejsme ochotni vzdát? Nezesvětštili jsme jako křesťané nejvíce právě v rovině nadbytků? Nedovoláváme se někdy práv na požitky tohoto světa? Neomlouváme si své nároky na okolí slovy: A co je na tom špatného? Vždyť je to úplně běžné? Ano je to běžné a mnohdy na tom není nic špatného, ale existuje ještě jiná cesta. Způsob života, který Ježíš Kristus velmi oceňuje a vyzdvihuje. Tou cestou je život v nedostatcích kvůli Božímu království. Tupým nožem nic neukrojíme! Mnozí by dnes asi namítli, zda nejde o nedostatek prozíravosti a moudrosti té vdovy. Z čeho bude další dny žít? Ale i toto je život víry. Dávat všechno pro Boží království teď a tady a důvěřovat, že vše ostatní mi bude přidáno! Když žijeme na jistotu, život víry se vytrácí. Život víry je také vyjít na hladinu, stoupnout do prázdna a pocítit Boží ruku, která mě drží. Ano, i topit se a hledat ruku Ježíš Krista, aby mě vytáhla. A kupodivu zjistím, že mám novou duchovní zkušenost a jsem zas o kousek podobnější Bohu. Je to moc radikální a revoluční? Tento důraz Ježíšovy služby dnes církev postrádá. Radikálnost a revolučnost v pozitivním smyslu slova. Když myslím radikální, myslím na radikálnost ve spravedlnosti, pravdě, lásce. Když mluvím o revolučnosti, mám na mysli vyhození starých či nových Mgr. Petr Dvořáček (36) vystudoval ETS, ETF UK, po svém obrácení k Bohu, opustil své zaměstnání v oboru obchodu průmyslových armatur a šel studovat teologii do Prahy. Má dvě dcery Ester a Agátu. S manželkou Žanetou slouží jako kazatel ve sboru CB Brno Betanie. Píseň o štěstí Na jednu radost tisíc žalostí a to je život celý. Tisíce srdcí jednou bolestí navždycky oněměly. Jednu jen, jednu píseň o štěstí, srdce mé, Tebou jisté, řekami žalů může přenésti: o štěstí v Tobě, Kriste! Marie Rafajová zkažených pořádků a začít pěkně zčerstva a nanovo. Často chceme věci obrušovat, podobně jako bychom chtěli vdově z Markova evangelia říct, aby tam ty drobné nedávala, protože Bůh nás vede k moudrosti a prozíravosti. Že nám dal rozum k používání a že by to nebylo zodpovědné nakládání s financemi. Ale s tupým nožem nic neukrojíme! V církvi většinou víme, že nemusíme dát desetinu svých příjmů na Boží království. Nedíváme se tedy na kvantitu, jako to dělal Ježíš, a děláme dobře (nejde přece o 1/10). Ale někdy se zapomínáme dívat také na kvalitu, na kterou se Ježíš Kristus dívá velmi jasně! Jde o naše motivy, naši důvěru Bohu, naše uvažování, odhodlání, nasazení, o to, kolika jsme ochotni se vzdát. Kolik jsem ochoten dát, jak moc je pro mě cenné evangelium? I když jde v našem příběhu o peníze, ve skutečnosti jde o rozměr důvěry Bohu. Chudá vdova nevěděla, co bude zítra jíst a pít dala všechno, z čeho měla být živá. Vždy, když dávám ze svého nedostatku, potřebuji důvěřovat Bohu, že se o mě postará. Vždyť to dávám jemu a důvěřuji, že on dá zase mě, co potřebuji. A má víra se tříbí a zušlechťuje. Jaké místo v mém životě má nedostatek? Jsem ochoten ho mít pro Boží království dobrovolně? Dávat z nadbytku není špatné, ale vzácnější před Bohem je být ochoten dát ze svého nedostatku. Jsou chvíle v životě, kdy je srdce víc než rozum a kdy mám hodit i tu poslední minci, ze které bych ale přece zítra měl žít. Učme se milovat Ježíše Krista svým způsobem života, který bude dobrovolný, ze srdce a klidně i v nedostatcích. říjen 2012

6 rozhovor Rozhovor s Miloněm Čepelkou Nebrat sám sebe příliš vážně Divadlo Járy Cimrmana je celospolečenský fenomén, jehož humor působí jako ozdravná lázeň. Občerstvují se v ní lidé bez rozdílu vyznání. Je proto zajímavé nahlédnout do duše jednoho ze zakládajících členů. Objevujeme křesťanské kořeny, a že nejenom divadlem živ je člověk. Říká se, že v celém vesmíru existují jen dvě bytosti, které mohou stvořit člověka podle obrazu svého Pán Bůh a spisovatel. Souhlasíte, nebo byste bonmot poopravil? Ano, opravuji. Ani ten nejlepší spisovatel na Pána Boha nemá. Přesto bývá Pán Bůh obviňován, že člověka stvořil nedokonale, když mu dovolil konat zlo. Co o tom soudíte? Ani tak byste nestvořil lepšího člověka? Vždyť nám přece dal od samého počátku svobodnou vůli. Ne On, ale my vybíráme, jak se budeme chovat, my máme před každým svým činem posoudit, co nám prospěje a co uškodí. A to jak každému osobně, tak všem, celému lidskému rodu. A nejen v tomto dočasném životě. Je to sotva pár desítek roků, které tu máme vyměřeny, a co všechno v nich dokážeme napáchat právě snad jen proto, že jsme zapomněli na odpovědnost své svobodné vůle. Také ona je přece božím darem. A k druhé části otázky: lepších lidí už tu bylo mnoho. Je zas jen na nás, umíme-li brát si je za příklad, nebo zda se jim vysmíváme, že jsou naivní. Vaše původní profese je učitelská, jak se stalo, že se z kantora stal spisovatel, herec a člověk mnoha profesí? Skrývá se někde za tím vším ještě učitel? Bral jsem své původní kantorství už v samém jeho zárodku jako přípravu na to, co mě lákalo především přemýšlet, psát, hrát pro sebe i pro jiné, poznávat, vyzývat k rozhovoru. Je-li i to posláním učitele, pak ano, ač on se za tím vším ani neskrývá, z toho spíš vyčuhuje. Ovšem s vědomím, že rozhodující práci na sobě musí udělat každý sám. Buď chce, nebo nechce. Spisovatelé fikce bývají tázáni na autentické rysy svých postav, čtenář by rád nahlédnul do autorova nitra. Se kterou se nejsnáze ztotožňujete? Ztotožnit se nemůžu se žádnou, ale něco ze mne má mnohá. Dokonce i titulní hrdinka Poklesků rozmarné snoubenky, jakkoli je to dívka. Ale nejvíc to asi bude Petr z rytmizované povídky (nebo básně?) Hodiny bijí půl. Můžete onu povídku, či lépe řečeno Petra, čtenářům blíže představit? Není na něm nic výjimečného. Je mladý, touží po lásce, pozoruje svět, dostává lekce z pokory a proti pýše, z výšin snů padá na zem. Jako kdokoli jiný. Méně obvyklý je způsob, jakým jsem jeho příběh napsal: nerýmovanou sice, ale rytmizovanou a velmi stylizovanou řečí plnou metafor a příměrů, tedy hravě. Tak, aby vnímavý čtenář poznal, že je potřeba být do života ponořen, ale zároveň se snažit vnímat ho i z nadhledu, jako někdo jiný, jako cizí svědek. Miloň Čepelka (76) český básník, prozaik, textař, herec, scenárista a moderátor. Po studiích na gymnáziu v Dobrušce a na Vysoké škole pedagogické (obor český jazyk a literatura) učil tři roky na základní škole v Novém Kníně. V roce 1961 nastoupil do Československého rozhlasu jako redaktor. V roce 1967 zahájil, jako zakládající člen, působení v Divadle Járy Cimrmana. Je autorem televizních i rozhlasových her, pohádek, zábavných a literárních pořadů. Napsal několik básnických sbírek, pohádek, novel a povídek. říjen 2012

7 První představu o vás jsem si udělal díky pohádce Dlouhý Široký a Krátkozraký, hrál jste dvojroli princů Jasoně a Drsoně. Který z nich je víc Miloň Čepelka? Pevně doufám, že ten první. Ale není to má nejmilejší role. Ne kvůli její povaze, nýbrž proto, že se ve druhé půli představení jaksi vytratí. Kdyby Jasoň neporazil Koloděje (haha) a neproměnil Zlatovlásku z muže zpátky v ženu, byl by tam už zhola zbytečný. Obě postavy ale dokážou rozesmát, v čem podle vás tkví jádro humoru? Ptám se, protože dnešní baviči používají často drsnější prostředky, než jaké používá Drsoň Kdo moudrý to řekl, že humor není ve způsobu chování a vyjadřování, ale v pohledu na svět? S ním se ztotožňuji. Důležité je, nebrat sám sebe příliš vážně a umět se na sebe podívat očima jiných. Je mi líto, že i takzvané drsnější polohy, kdysi přesto slušné a vkusné, jakými prosluli dávní Ferenc Futurista nebo naposled Jarda Štercl, přešly dnes především k vulgaritě. Cimrmanovský humor jistě není vulgární a navíc má zvláštní schopnost lidi spojovat. Vedle sebe se smějí ateista i křesťan, katolík či protestant V čem spočívá jeho kouzlo? Nejsem jeho autorem, měl bych možná příčiny toho kouzla vidět jako na dlani. Ale jsem z druhé strany také účastníkem jeho vznikání, a to není výhoda. Aspoň pro mě ne. Snad že je sdělný různým vrstvám. Vzdělancům, prostým lidem, intelektuálům, melancholikům i cholerikům. Ale určitě proto, že se nikdy nesnažil být aktuálně satirický, takzvaně ke dni. Osahává a vyhmatává to, co je společné lidem i dějinám, jejich stránky směšné i prahnoucí (často marně, protože pyšně) po vznešenosti. Což jsem řekl tak vznešeně, až je to taky k smíchu. Řekl jste, že dvojrole Jasoně s Drsoněm nebyla vaše nejoblíbenější. Prozradíte, kterou postavu na sebe nejraději oblékáte a proč? To se mění každým dnem a okolnostmi, v nichž se zrovna ať motám, ať pohybuji cílevědomě. Dojista mám rád mamku Žílovou z Aktu (je tragikomická), podvodného hraběte Zeppelina z Hospody Na Mýtince (záporné postavy se hrají lépe, což je snad i trochu smutné a stojí to za zkoumání), pološíleného šikovatele Vogeltanze ze Záskoku (týž důvod) i českého inženýra Vaňka (že může operně zpívat a zlaté ručičky mu, ach, dodávají jen rukavice). Foto Bronislav Matulík říjen 2012

8 ROZHOVOR Vlevo: Jednovaječná dvojčata princové Jasoň a Drsoň ve hře Dlouhý, Široký a Kratkozraký. Dvojrole Miloně Čepelky. Vpravo: Miloň Čepelka v oblíbené roli mamky Žílové; její synové zkoumají na jejím čele něco jakoby čtverečky po úderu paličkou na maso. Díky divadlu vás lidé mají zařazeného mezi humoristy, jenomže vaše knihy jsou hodně temné, samá smrt a strach. Je to kompenzace komediálních rolí? Nemyslím, že je to pouhá kompenzace. O posledních věcech člověka přemýšlím od dětství, kdy jsem chodil s babičkou a s dědou po vesnických pohřbech, vypravovaných přímo z domovů zemřelých. A protože si myslím, že jedním z největších nepřátel našeho živočišného druhu, ne-li vůbec největším, je právě strach, pokouším se ho zbavit psaním o něm. Nedá mi nezeptat se na skutečnou smrt. Nedávno odešli pánové Vondruška a Smoljak. Jak se vyrovnáváte s reálnou smrtí svých blízkých, nejen s tou literární? Snad to nebude znít necitelně, řeknu-li, že čím dál chápavěji. Velmi mě zaujal názor Carla Gustava Junga, že smrt, ačkoli to vypadá nepochopitelně, protismyslně, je vlastně cílem života. Nikoli v tom smyslu, že bychom o ni měli snad usilovat, ale abychom ji za cíl přijali. Zvlášť když ji nelze obelstít a když víme, že k nám přijde. Jeden primář internista říkal, že zvláště mladý člověk nemůže myslet na smrt stále, zbláznil by se z toho. Vy na ni ale myslíte často a zatím jste se nezbláznil, čím to je? Snad postačí moje odpověď na předchozí otázku. A kromě toho, myslet na smrt hodně a realisticky přece neznamená myslet na ni stále. Život je teď a tady, smrt v čase většinou zcela neurčitelném. A život sám je dostatečně náročný, vyžaduje nepřestajnou pozornost. Kromě toho mi chutná a v tom jistě nejsem sám. Vaše kniha Poklesky rozverné snoubenky, kde se smrt také objevuje, je zpověď v kostele před Pánem Bohem, jakási rekapitulace uplynulého života. Vy ke zpovědi chodíte? V dětství jsem chodil, dnes ne. Jsem z těch, kteří se domnívají, že k víře a pokoře nepotřebují prostředníky ani rituály, které jsou nařízené a zhusta probíhající už jen mechanicky. Tím neodmítám rituály šmahem a už vůbec ne Boha. A taky netvrdím, že se nemýlím. Jen mi je v daném čase mého dozrávání milejší dělat si v sobě pořádek jaksi soukromě. Zpočátku se hlavní hrdinka Lída zpovídá sice upřímně a otevřeně, ale bez větší lítosti. Teprve časem se u ní objevují výčitky i touha po odpuštění. Jak rozumíte slovu pokání? Pokání je přiznání k chybám, je to lepší poznání sebe sama a svých postojů k druhým lidem, prosba o odpuštění, ale stejně tak odpuštění jiným. Je to říjen 2012

9 Foto archiv divadla JC pochopení vlastní nestatečnosti a nedostatečnosti s touhou napravit, odčinit to. A jakou roli v tom všem hraje Pán Bůh? Roli chápavého přítele, o němž se předpokládá, ba ví, že je shovívavější než lidé a že jako neskonale moudrý je chápavý a odpouštějící. A že je-li upřímně a pokorně požádán o pomoc, neodmítne ji. Vnitřní prožívání ženy a muže je dost odlišné, vy jako muž ve zmíněné knížce po celou dobu mluvíte s Bohem coby Lída. V čem je svět žen jiný a čím vás fascinuje? Ženy jsou, myslím si, blíž zemi, tedy přírodě a tedy Bohu, a to i tehdy, když o tom nevědí. Ale každé takovéhle zevšeobecnění se dá samozřejmě napadnout a vyvrátit, proto jsem řekl jen myslím si a ne tvrdím. Kromě toho jsou ženy krásné, i když měřítka krásy nelze určit objektivně. Zdá se, že role ženy vám opravdu není tak vzdálená, vždyť i na divadelních prknech vám byla s důvěrou pány Svěrákem a Smoljakem svěřována V tom nebude žádné osudové určení. Od dětství jsem byl tělesně slabší, subtilní typ, tak jsem se do ženských rolí asi dobře hodil. Mám z vás pocit, že jste konsensuální a smírčí osobnost. Spolupracujete i s druhou skupinou cimrmanologů. V čem vidíte největší překážky, aby se lidé dorozuměli, usmířili se, odpustili si? Tady je kvůli srozumitelnosti třeba opravit mluvnický čas: spolupracoval jsem se skupinou Jirky Šebánka, neboť jsem uznával jeho otcovské právo na Cimrmana, podle mého zbytečně upozaďované. Ale už jsem to naznačil: potřebujeme si všichni přiznat, že moje názory, moje zkušenosti, moje pocity jsou právě jen moje a nemůžu je nesmiřitelně stavět proti ostatním. Umět se na sebe podívat očima jiných, pochopit, že moje maličkost opravdu není středem světa, jak nám to namlouvá naše ego a jeho pýcha, to je základ. Jsem ovšem zklamán tím, že ačkoli se to ví už dávno, ba pradávno, stále jsme se to nenaučili. Nikdo z nás. Souhlasím, ale co když se podíváme na Ježíše. Nemyslíte, že jít cestou imitatio Christi by problém vyřešilo? Nepochybně ano. Ale po dvou tisících roků tuším, že je to pro lidstvo jako celek ten nejdelší maratón, jaký si lze představit. Otázka otázek zní, jak dlouho ještě s námi bude mít Pán Bůh trpělivost. Bronislav Matulík říjen 2012

10 Mládež Festival UNITED 2012 Dotknout se neviditelného Dotknout se neviditelného to bylo mottem letošního ročníku multižánrového festivalu UNITED, který probíhal od 23. do 25. srpna 2012 ve Vsetíně. V horkých srpnových dnech se sjely stovky mladých lidí, aby mohly navštívit koncerty, divadelní představení, semináře, workshopy a další program, který festival nabídnul. V sobotu večer se představili britští hudebníci nigerijského původu Four Kornerz, jejichž živý a radostný koncert byl krásnou tečkou závěrečného programu. Program nabízel také koncerty polské skupiny Frühstück a irského uskupení Bluetree. Hlavním zahraničním hostem letošního ročníku byl mim světového formátu Carlos Martínez, který v rámci evropského turné při příležitosti třiceti let svého působení na divadelní scéně zavítal také do Vsetína a účastníky bavil svými scénkami a semináři po celou dobu trvání festivalu. Hudební a divadelní program však nebyl zdaleka vše, co UNITED nabídl. Návštěvníci se mohli účastnit sportovních klání ve volejbale, nebo si vyzkoušet lidský stolní fotbal. V pátek a v sobotu se na různých místech po městě konalo kolem třiceti seminářů, které byly přístupny veřejnosti. Každý si našel své pro ekonomy tu byla Krize společnosti Tomáše Sedláčka, pro mediální nadšence Média Aleše Juchelky, Festivalová fakta Na UNITED celkově vystoupilo více než 300 účinkujících. Návštěvníci, kterých dorazilo kolem 1600, měli na výběr z široké škály hudebních stylů od známých slovenských kapel, jako jsou BCC Worship, espé, Simona Martausová a Timothy, přes české formace Deep Inside, Elementum, Ion At An, Jiřina Gina Markovová, Runaway My Son až po zahraniční hosty. seminář o pantomimě Carlose Martíneze Dotkni se ticha a další zajímavé semináře. V rámci ranních a večerních programů se představili čtyři hlavní řečníci festivalu UNITED Lukáš Targosz, David Novák, Roman Mazur a Vít Zatoukal. Všichni mluvili na téma Dotknout se neviditelného, co to znamená pro ně a co by to mělo znamenat pro nás. Na přípravách festivalu UNITED se podílelo 150 dobrovolníků, kteří už tři dny předem s nadšením roznášeli festival do vsetínských ulic pomocí směrovek a dalších poutačů. Během samotného UNITED pak zajišťovali hladký průběh celé akce a pomáhali, kde bylo potřeba. Další oporou bylo 27 modlitebníků z různých koutů České a Slovenské republiky, kteří vyprošovali požehnání a modlili se bez ustání za organizátory, účinkující a účastníky. Pro návštěvníky bylo každý den otevřeno Poradenské centrum, kam mohli přicházet se svými problémy, složitými životními situacemi, ale i se svými sny a tužbami. K dispozici bylo přes 40 poradců z řad kazatelů, farářů, psychologů, pracovníků s mládeží a jiných odborníků. Službu Poradenského centra doplňovala Modlitební místnost, která návštěvníkům nabízela prostor pro zklidnění, modlitby a osobní rozhovory s Bohem. Na festivalu mohli účastníci také zahlédnout lidi s visačkami realizační tým. Byli vždy rychlí a nenápadní, přitom ale velmi důležití. Už od minulého roku se organizátoři snažili o možné i nemožné, aby se UNITED stal opět realitou. Když jsem se zeptala ředitele festivalu Petra Húště na jeho osobní očekávání, dostalo se mi zajímavé odpovědi: Očekávám hodně, a proto ne konkrétně. Vystoupí spousta dobrých kapel Bluetree, Four Kornerz, Carlos Martínez a další, na které se těším, a očekávám od nich mnoho. Nejvíce se ale těším na atmosféru a vyčerpání I když to zní zvláštně, někdy díky vyčerpání vypustíme a začneme Boha vnímat z úplně nového úhlu. Dagmar Kostelníková 10 říjen 2012

11 Foto Mike Kovařík říjen

12 TÉMA Pavel Hošek Ilustrace Ondřej Košťák Bůh stvořil člověka se svobodnou vůlí. Ten s ní naložil tak, že ztratil svobodu nehřešit, vůle mu však zůstala. Cestu, jak vyřešit konflikt mezi Boží a lidskou vůlí, ukázal Ježíš Kristus, když se před smrtí na kříži modlil za uskutečnění ne své, ale Boží vůle. Nejde totiž jen o to Boží vůli znát, ale podřídit jí svůj život. 12 říjen 2012

13 Proč se vlastně modlíme Buď vůle tvá (Mt 6,10)? Copak by Boží vůle mohla nebýt? Proč říkáme Bohu Ať se stane, co si přeješ? Znamená to, že máme Pánu Bohu fandit? Přát mu, aby mu to vyšlo? Máme se modlit Buď vůle tvá, protože všemohoucí Stvořitel a Vládce vesmíru svou vůli bez naší modlitby neprosadí? Nejspíš půjde o něco jiného. Troufám si navrhnout, že se máme modlit Buď vůle tvá, abychom sami sobě připomínali, že si přejeme vítězství Boží vůle ve vesmíru i ve vlastním životě, jako v nebi, tak i na zemi (Mt 6,10). Tedy abychom znovu a znovu slyšeli sami sebe v modlitbě říkat, že chceme žít v souladu s Boží vůlí. Ano, s trochou zjednodušení se dá říci, že křesťané jsou ti zvláštní lidé, kteří se vyznačují tím, že jim záleží na Boží vůli. Jenomže v tom je právě ta potíž. Jak máme vědět, co od nás Pán Bůh očekává, co si přeje, k čemu nás volá, jaká je jeho vůle? Kde se v bibli dočtu, jestli si mám vzít Marušku nebo Aničku? Kde se píše o tom, jestli mám jít na práva nebo na medicínu, jestli mám bydlet v Praze nebo v Berouně? Boží vůle je, když Zkoušíme to různě. Předkládáme Hospodinu rouno jako Gedeon, losujeme veršíky na Silvestra, čteme Hesla Jednoty bratrské, zažíváme vnitřní teplo nebo chvění bránice při modlitbě, postíme se a modlíme za prorocké sny a vidění seslaná shůry. Jenže takhle jednoduché to není. Stroj na zjišťování Boží vůle ještě žádný křesťan nevynalezl. U Gedeonova rouna a losování veršíků si nemůžeme být jisti, jestli nejde o náhodu. Vnitřní teplo nebo chvění bránice může mít velmi přirozené vysvětlení a v prorockých snech a viděních se mohou hlásit o slovo naše vytěsněná přání nebo špatně strávená večeře. Vykročíme-li do neznáma a všechno jde jako po másle, může to znamenat, že Hospodin se přiznává k našim modlitbám a žehná dílu našich rukou nebo taky že jsme sešli na scestí a všechno jde tak snadno, protože kloužeme po šikmé ploše. Vykročíme-li jiným směrem a nic se nedaří, může to znamenat, že Bůh před námi zavírá dveře a prostřednictvím nepříznivých okolností nám sděluje, že jdeme po špatné cestě nebo taky že jsme udělali správné rozhodnutí a Satan zuří a útočí na nás, protože jeho království se zachvívá v základech. Nemáme to jednoduché Hledáme-li Boží vůli a při cestě na klíčové setkání nám ujede vlak, může to být znamení, kterým se nás Bůh snaží zastavit, a taky to může znamenat, že se máme příště lépe podívat do jízdního řádu. Raději pěkně při zemi Hledání, zjišťování a luštění Boží vůle se může stát posedlostí, neurózou, paranoidním stihomamem. Není divu, že mnozí křesťané se k hledání Boží vůle a nadpřirozeného vedení Duchem svatým staví poněkud skepticky. Raději používají zdravý rozum, poradí se s přáteli, opírají se o fakta a střízlivé odhady, promýšlejí jednotlivé možnosti a s nimi spojená rizika, případně zkusí trochu zalistovat v bibli a domluvit si schůzku s farářem. Chovají se rozumně a střízlivě, tak střízlivě, až se někdy zdá, že kdyby Bůh neexistoval, vůbec by je to nevyvedlo z míry. Ani by si toho nejspíš nevšimli, protože s ním vlastně v každodenním životě vůbec nepočítají. Ano, obávám se, že my křesťané často žijeme tak trochu z vlastních zdrojů, že jsme si odvykli každý den v modlitbě hledat Boží tvář a očekávat nadpřirozené vedení Duchem svatým. Nechceme přece vypadat jako ti šílení charismatici, co stále luští Boží vůli z kdejakých pochybných náznaků a znamení. Nechceme dopadnout jako pošetilí a dětinští bráškové, kteří slídí po zázračných signálech Ducha svatého v každodenních banálních situacích. Přesto si dovolím trvat na tom, že podobné projevy křesťanské stupidity nejsou přesvědčivou výmluvou pro ty z nás, kdo už s Pánem Bohem vlastně přestali počítat. Pro ty z nás, kdo už neočekávají, že by jim mohl něco nového a překvapivého sdělit, kdo úplně všechny sny považují za vytěsněná přání a nestrávené zbytky večeře, kdo úplně všechny zvláštní shody okolností považují za dílo náhody a přírodních zákonů. Pro ty z nás, kterým ztučnělo srdce a pohasla víra a vše, co jim zbylo, je unavená střízlivost, která se nedá napálit nějakou letniční úleťárnou. Pro ty z nás, kdo si, když si neví rady a mají před sebou vážné dilema, hodí korunou nebo losují s kamarády o nejkratší sirku. Doc. Pavel Hošek, Th.D. (39) Vyslyšet svou vlastní modlitbu Úporné hledání Boží vůle nemívá mezi křesťany dobrou pověst. A do jisté míry právem. Až příliš časpřednáší religionistiku na Evangelické teologické fakultě UK a teologii a etiku na Evangelikálním teologickém semináři. Se svou manželkou Vierkou a dětmi Matějem, Hankou, Zuzankou a Johankou žije v Praze-Uhříněvsi. říjen

14 TÉMA to se stává, že ti, kdo mají plná ústa Boží vůle, tím ve skutečnosti jen vědomě či nevědomě manipulují druhými. Věty jako Já tak prožívám před Pánem nebo Pán mi položil na srdce mají často především dodat váhu a přesvědčivost slovům mluvčího. Bez ohledu na to, zda k němu opravdu mluvil Bůh, nebo nějaké temné zákoutí jeho vlastní duše. Až příliš často slyší úporní hledači Boží vůle jen ozvěnu vlastního hlasu a nacházejí jen zrcadlový obraz sebe sama, který potom (a často zcela upřímně) prohlašují za zjevení shůry. Ano, až příliš často na naše modlitby neodpovídá Bůh Abrahamův, Izákův anketa Jakým způsobem hledáte pro svůj život Boží vůli a jak se vyrovnáváte s tím, když nebe mlčí a vy se musíte rozhodnout sám/sama? Markéta (30) Boží vůli obecně se snažím vyčíst z Bible, odposlechnout z kázání a odpozorovat ze života jiných křesťanů. Boží vůli pro konkrétní situaci se snažím odvodit z obecné Boží vůle a také se modlím za to, abych se správně rozhodla. Ve výsledku jsem to ale vždycky já, kdo se rozhoduje, s čímž se vyrovnávám poměrně dobře. Stanislav (41) Bůh se nám dává poznat na všech cestách. Někdy však také cítím, jako bych byl sám, když hledám směr, abych dobře naložil s hřivnami, které jsem dostal. Někdy si říkám, že vše má svůj čas. Pak zase slyším vtip o boxerovi, který jde do ringu a křižuje se, ale je mu to k ničemu, jestli neumí boxovat A nakonec náhodou v Bibli čtu, že Bůh neodpovídá na modlitby tomu, kdo nectí svého otce. Pochopil jsem, že odpuštění mně a odpuštění mé je základní cesta k tomu, abych k Bohu mohl snadněji přicházet a dostávat odpovědi. Mám za to, že tentokrát mi Bůh dal odpověď skrze verš v Bibli. Bůh nás vždy slyší a vyslyší, má nás rád. Katka (28) Modlím se a ptám se, ale přiznám se, že ještě neumím příliš naslouchat. Ale učím se to! Moc mi pomáhá, když své rozhodování mohu sdílet s někým, ke komu mám důvěru a kdo je pro mne vzorem. Boží mlčení vnímám v současné době jako velkou příležitost, jak se prakticky učit Mu dětsky důvěřovat a stát na tom, co mi už řekl. Nedávno jsem také stála před důležitým rozhodováním a prožila jsem zvláštní věc Bůh mi dal najevo, že vnímá mé potřeby a touhy, ale přesto nechal volbu zcela na mně, včetně zodpovědnosti za následky, které z toho vyplývají. Pro mě je moudrým Otcem a jeho přístup k nám je s ohledem na naši zralost a okolnosti individuální. Eva (46) Zvyknem sa modliť a hľadať jednak v Písme, jednak v rôznych okolnostiach určité posolstvo, znamenia. Keď neba mlčí, musím sa rozhodnúť podľa najlepšieho svedomia a vedomia a s modlitbou, nech ma Pán Boh týmto rozhodnutím sprevádza. V poslednom čase mám úžasné skúsenosti s tým, že Pán Boh veci predo mnou upravuje lepšie, než by som to sama vymyslela, takže ma často už vopred uchráni pred nepríjemnými dilemami. Ester (24) V posledních několika měsících se začal můj život s Bohem měnit, tedy Bůh začal měnit mé srdce. Cítím, že můj vztah k Bohu se stále více prohlubuje a že konečně začínám chápat věci, které mi předtím přišly jednoduché nebo naopak moc složité. Co se týká hledání Boží vůle, tak to u mě funguje tak, že Bohu nechávám volné ruce, aby můj život řídil, tzn., že se modlím za to, aby mě vedl tam, kam mám jít. A věřím, že On to dokáže. A i v případech, kdy se musím rozhodnout sama, vím, že Bůh mě na modlitbách, při čtení Bible, při práci, při studiu, v běžném životě vychovává, abych byla schopná se rozhodnout správně. Tonda (34) Při hledání Boží vůle mi připadá, že Boží vůle hledá mě. Shledat se, to je to tajemství. Když nebe mlčí, tak je to možná dobré. Zaleží, jak mlčí. Horší může být, když začne mluvit. Aby nezůstalo jen u rozčísnuté pěšinky ve vlasech. Aleš (39) Při hledání Boží vůle ve svém životě se snažím hledat, co je v Bibli napsané k tomu, v čem hledám Boží vůli, i jak tomu porozumět v dnešní době. V církvi naslouchám kázání a snažím se porozumět učení Bible. Také mě zajímá, co si o případném řešení myslí křesťané v mém okolí, i to, co k dané oblasti napsali nebo říkají lidé se zkušenostmi v této oblasti. Také prosím Boha o to, aby mě vedl, a sleduji, zda se mi otevírají nějaké možnosti nebo ne. V případě že nebe mlčí a musím se rozhodnout sám, zkouším různé možnosti, které se mi otevírají, a snažím se vybrat takovou, která mi vyhovuje a která neodporuje Bibli. Připravil Bronislav Matulík 14 říjen 2012

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více