ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11"

Transkript

1 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, Český Krumlov tel. : mail.: ZNALECKÝ POSUDEK č /11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci Černá v Pošumaví č.p. 65 na pozemku parcela č. 30 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím v katastrálním území a v obci Černá v Pošumaví zapsaný na LV 1113 a evidovaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov Objednatel posudku : EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny č.p. 890/ Praha 8 č.j. 104/2011-N Účel posudku : Zjištění ceny nemovitostí pro nedobrovolnou Posudek vypracoval : Datum místního šetření : Zohlednění stavu ke dni : Datum, ke kterému je provedeno ocenění : Použitý oceňovací předpis : Zvláštní požadavky objednatele: V Českém Krumlově dne dražbu Ing. Michal Sirový, znalec bytem Kájovská 65, Český Krumlov Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č.456/2008 Sb. č.460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) provést ocenění obvyklou cenou dle zákona č.151/1997 Sb. v platném znění Tento znalecký posudek obsahuje 27 stran včetně příloh a znalecké doložky a předává se ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení archivuje znalec.

2 2 1. NÁLEZ Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování posudku byly použity následující podklady : Objednávka EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny č.p. 890/1, Praha 8, pod č.j. 104/2011-N ze dne s předáním podkladů mailem Výpis z katastru nemovitostí ze dne vyhotovený dálkovým přístupem, LV č A: Vlastník : 1. Růžičková Kamila, r.č /041 trvale bytem Černá v Pošumaví č.p. 65, Černá v Pošumaví B : Nemovitosti : - objekt bydlení č.p. 65 na parcele č. 30 zastavěná plocha a nádvoří - parcela č. 30 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2 C : Omezení vlastnického práva : viz příloha č.2 D : Jiné zápisy : bez zápisu E : Nabývací tituly : viz příloha č.2 vše v k.ú. a v obci Černá v Pošumaví Kopie katastrální mapy vyhotovená znalcem na internetovém katastru nemovitostí dne viz příloha č Projektová dokumentace znalci nebyla předložena žádná projektová dokumentace Místní šetření - proběhlo na místě samém dne za účasti znalce a povinného paní Růžičkové. Při místním šetření provedl znalec prohlídku oceňovaných nemovitostí a přeměření rozměrů oceňovaných staveb Fotodokumentace - provedena znalcem při místním šetření část viz příloha č Konzultace u místních realitních kanceláří ve věci zjištění současného trhu s obdobnými rodinnými domy v lokalitě Internet zjištění stávajících nabídek rodinných domů na realitních serverech v oceňované lokalitě. Realitní servery apod Odborná publikace Teorie oceňování nemovitostí od Prof. Ing. Alberta Bradáče CSc vydaná v nakladatelství CERM Brno Metodika oceňování nemovitostí vypracoval VUT Brno - Ústav soudního inženýrství Brno Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) 1.2 Popis oceňovaného areálu Oceňovaný rodinný dům č.p. 65 stojící na parcele č. 30 zastavěná plocha a nádvoří se nachází v katastrálním území a v obci Černá v Pošumaví přímo v centru obce v lokalitě smíšené zástavby ( rodinné domy, občanská vybavenost, penziony ).

3 3 Celý areál, který je užíván rodinnou povinného, je po obvodě oplocen a tvoří jej ke dni odhadu soubor stavby poloviny rodinného dvojdomku č.p. 65, stavby chvívku, venkovních úprav a pozemku parcela č. 30 zastavěná plocha a nádvoří, která je zastavěna oceňovaným rodinným domem. V oploceném areálu jsou i pozemky, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu resp. nejsou zapsány na LV. Jedná se o pozemek parcela č. 32/6 ostatní plocha, na které leží i stavba chlívku a která je ve vlastnictví Obce Černá v Pošumaví a o pozemek parcela č. 31 zahrada, která není zapsána na LV. Rodinný dům č.p. 65 je přibližně čtvercového půdorysu s přistavěnou verandou u severovýchodní fasády, je nepodsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou a s vestavbou podkroví nad částí půdorysu. Je napojen na veřejný rozvod elektrické energie, na veřejný vodovod i kanalizaci. Chybí napojení na zemní plyn. Přípojka vody a kanalizace je, dle vyjádření vlastníka, vedena po pozemku druhé části dvojdomku a pro spotřebu vody je zřízen u č.p. 65 podružný vodoměr. Příjezd k domu je možný po zpevněné místní komunikaci. Původní stáří domu je, dle vyjádření vlastníka, z roku V roce 2007 byla započata poslední částečná rekonstrukce objektu. Do dnešního dne byla vyměněna střešní krytina, zateplena fasáda a vyměněna okna. Technický stav rodinného domu odpovídá ke dni ocenění svému stáří a nepravidelně prováděné běžné údržbě v průběhu životnosti stavby a je celkově průměrný. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti a část prvků krátkodobé životnosti jsou původní. Ocenění je provedeno podle skutečností zjištěných v den zaměření a prohlídky nemovitostí tj. účelu užívání, použité konstrukce, rozsahu prováděné běžné údržby, stáří, vybavení, způsobu provedení a předpokládané životnosti s tím, že stav rodinného domu i stavby dřevníku vč. příslušenství je znalcem zohledněn ke dni místního šetření tj Stav konstrukcí zakrytých a stáří nemovitostí jsou převzaty z ústní informace vlastníka a předaných písemných podkladů, případně doplněny vlastním odborným odhadem znalce. Následně se ocenění provede dle obecně platných zásad v souladu s vyhláškou MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška ). 2. POSUDEK - OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Přehled ocenění : 2.1 Věcná hodnota ( časová cena ) ke dni odhadu Rodinný dům č.p Chlívek na parcele č. 32/ Pozemek parcela č Rekapitulace 2.2 Výnosová hodnota 2.3 Komparativní porovnávací metoda 2.4 Vyhodnocení obvyklé ceny oceňovaných nemovitostí 2.5 Rekapitulace

4 4 2.1 Věcná hodnota ( časová cena ) ke dni odhadu Metodika stanovení časové ceny Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit /postavit/ v cenové úrovni k datu ocenění / tzn. reprodukční výchozí cena/, snížená u staveb o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že podle provedených porovnání cena stanovená podle cenového předpisu ( dle vyhl. č.3/2008 Sb. ve znění novel s koeficientem indexu cen staveb ke dni odhadu ) v současné době odpovídá nákladům na postavení staveb, jsou u staveb převzaty ceny zjištěné výše podle cenového předpisu, bez koeficientu prodejnosti Kp a koeficientu polohového K Rodinný dům č.p. 65 ( 5 ) - SKP Popis Jedná se o nepodsklepený dům přibližně čtvercového půdorysu s přistavěnou verandou u severovýchodní fasády, s jedním nadzemním podlažím /1.NP /, se sedlovou střechou a se stavebně zařízeným podkrovím na částí půdorysu. Objekt tvoří východní polovinu dvojdomku. Konstrukci tvoří cihelné zdivo. Krov je dřevěný vázaný s krytinou z betonových tašek. Hlavní vstup do domu je ze severovýchodní fasády přes verandu. V objektu je jedna bytová jednotka velikosti 3+1, která je užívána povinnou. Dva poje s kuchyní jsou v 1.NP a třetí pokoj je v podkroví. Dům je napojen na přívod elektrické energie, na obecní vodovod i kanalizaci. Základy : základové pasy Nosná konstrukce : zděná z cihelného zdiva Vnější povrchy obvodových stěn : zateplovací systém bez nátěru Stropy : dřevěné s rovným podhledem Střecha : sedlová Střešní krytina : tašková betonová Oplechování : z pozinkovaného plechu Bleskosvod : nevyskytuje se Popis vybavení 1.NP a podkroví Vnitřní úprava stěn : vápenná omítka štuková Podlaha a dlažby : cementový potěr, keramická dlažba, koberce Schodiště : dřevěné Okna : plastová zdvojená a část původní dřevěná zdvojená Dveře : palubkové, dřevěné i hladké, plné i prosklené El. instalace : 220 V/380 V, pojistné automaty Obklady : keramické v koupelně Vytápění : akumulační kamna Rozvod vody : studené i teplé Sanitární zařízení : WC, koupelna s vanou a dvojdřezem Rozvod plynu : nevyskytuje se Zdroj teplé vody : EI boiler

5 5 Kuchyňské vybavení : linka bez dřezu Dispoziční řešení : 1.NP veranda, chodba se schodištěm, koupelna, WC, kuchyně a 2x pokoj podkroví chodba, pokoj, volná půda Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z provedených kontrolních měření. Rozměry, které nebylo možno technicky změřit byly odhadnuty znalcem na základě odborného odhadu ( např. výška krovu ). Výpočty jsou prováděny podle přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP rozměry v části ( m ) plocha ( m 2 ) výška ( m ) OP (m 3 ) 8,50 * 7,70 = 63,75 = 2,90 184,88 2,70 * 7,70 = 20,79 ( 2,50 + 2,80 )/2 = 2,65 55,09 celkem 1.NP 84,54 239,97 8,50 * 7,70 = 63,75 3,80/2 = 1,90 121,13 celkem zastřešení 63,75 121,13 celkem OP rodinný dům č.p ,10 m Zjištění charakteru objektu Oceňovaný objekt je svým stavebním uspořádáním určen k rodinnému bydlení, 100 % podlahové plochy místností je určena k bydlení, a jelikož má jeden byt, jedno nadzemní podlaží včetně částečně zařízeného podkroví, splňuje požadavky na rodinný dům dle ustanovení 3, odst. C) vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. Zastavěná plocha 1.NP je 84,54 m 2. Zastavěná plocha 1.PP je 00,00 m 2 Poměr zastavěných ploch : 1.PP/1.NP = 00,00/84,54 = 0,00 % Tj. objekt rodinného domu je podsklepen pod 1/2 zastavěné plochy 1.NP Zastavěná plocha 1.NP je 84,54 m 2. Zastavěná plocha podkroví je 18,00 m 2. Poměr zastavěných ploch : podkroví/1.np = 18,00/84,54 = 21,00 % Tj. objekt rodinného domu má zařízené podkroví pod 1/3 zastavěné plochy 1.NP Rodinný dům je typem A řadový koncový, nepodsklepený, jednopodlažní, se stavebně zařízeným podkrovím a sklonitou střechou a se základní cenou 2 290,- Kč/ m Koeficienty Rodinný dům podle 5 a přílohy č. 6 vyhlášky Typ A ( 1.NP, zařízené podkroví, sedlová střecha ) ZC 2 290,- Kč/m 3 Obestavěný prostor objektu dle projektu OP m 3 361,10 Koeficient polohový příloha č. 13 vyhlášky neuplatněno K5 1,00 Koeficient podkroví ZP podkroví je menší než 1/3 ZP 1.NP Kpod 1,05

6 6 Koeficient změny ceny staveb dle přílohy č.38 vyhl. Ki 2,169 Koeficient prodejnosti dle přílohy č.39 vyhl. neuplatněno Kp 1,000 Základní cena po první úpravě = ZC x Kpod Kč/m 3 ZC 2 404,50 Kč/m 3 Pořizovací cena konstrukcí navíc Cena odhadnuta znalcem Kč CK 0,00,- Podíl ceny konstrukce navíc = CK/ ( ZC x OP x K5 x Ki ) - PK 0,00,- koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH = chybí, P = podstandardní, A = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl. Č.14 Upravený podíl 1 Základy betonové pasy bez funkční izolace P Svislé kce cihelné zdivo S Stropy dřevěné s rovným podhledem S Zastřešení krov vázaný sedlový S Krytiny střech tašková S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky omítky vápenné štukové S Fasádní omítky zateplovací systém bez nátěru S Vnější obklady nevyskytují se CH Vnitřní obklady koupelna keramické S Schody dřevěné S Dveře hladké a dřevěné S Okna dřevěná i plastová zdvojená S Podlahy obytných místnost. dlažba, PVC S Podlahy ostatních místností cementový potěr, dlažba S Vytápění akumulační S Elektroinstalace 220 V/380 V, automaty S Bleskosvod nevyskytují se CH Rozvod vody studené i teplé S Zdroj teplé vody EI boiler S Instalace plynu nevyskytují se CH Kanalizace provedena S 0, , Vybavení kuchyní linka P Vnitřní hygienic. vybavení vana, dvojdřez S Záchod splachovací S Ostatní nevyskytují se CH N Navíc CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp x Kpod Kč / m ,47, Stáří a opotřebení Původní stáří rodinného domu je dle sdělení povinné z roku Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti a část prvků krátkodobé životnosti je původní. V roce 1978 nové podlahy, v roce 1982 byly provedeny obklady, dlažby v koupelně a v roce 1984 akumulační kamna. V roce 2007 byla započata poslední částečná rekonstrukce objektu. Byla vyměněna střešní krytina, provedeno zateplení objektu ( zatím bez nátěru fasády ) a byla vyměněna okna. Technický stav objektu je průměrný, patrná je dlouhodobě nepravidelná běžná údržba, výjimkou je započatá rekonstrukce.

7 7 Rok odhadu 2011 Rok kolaudace / začátek užívání / odhad 1954 Stáří 57 let Předpokládaná další životnost 57 let Celková životnost 114 let Procento ročního opotřebení 1,00 % Opotřebení 50,00 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00,- Základní cena upravená ZCU Kč / m ,47,- Obestavěný prostor OP m 3 361,10 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,81,- Stupeň dokončení stavby % 100 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,81,- Opotřebení 50,00 % ,90,- Cena časová rodinného domu č.p. 65 ke dni odhadu Kč ,90, Chlívek ( 7 ) Popis Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu, který je umístěn severně od rodinného domu. Je zděný z tvárnicového zdiva, s pultovým zastřešením. Objekt bez instalací. Stojí na pozemku parcela č. 32/6 ostatní plocha, který je ve Obce Černá v Pošumaví. Základy : betonové pasy Nosná konstrukce : zděná Vnější povrchy obvodových stěn : vápenná omítka Strop : tvoří zastřešení Střecha : dřevěné trámy Střešní krytina : eternitová Klempířské konstrukce : nevyskytuje se Bleskosvod : nevyskytuje se Technický stav budovy : Původní stáří cca 40 let. Technický stav je podprůměrný až zanedbaný, běžná údržba není prováděna vůbec. Popis vybavení Vnitřní úprava stěn : vápenná omítka Obklady : nevyskytují se Podlaha a dlažby : betonová mazanina

8 8 Schodiště : nevyskytuje se Dveře : dřevěné svlakové El. instalace : nevyskytuje se Vytápění : nevyskytuje se Rozvod vody : nevyskytuje se Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z provedených kontrolních měření a z odhadu znalce. Výpočty jsou prováděny podle zásad přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP rozměry v části ( m ) plocha ( m 2 ) výška ( m ) OP (m 3 ) 3,00 * 6,00 = 18,00 ( 2,30 + 1,70 ) /2 = 2,00 36,00 celkem 1.NP a zastřešení 18,00 36,00 celkem OP chlívek 36,00 m Zjištění charakteru objektu Oceňovaný objekt je svým stavebním uspořádáním a užíváním určen jako hospodářské příslušenství k RD, svou zastavěnou plochou 18,00 m 2 nepřesahuje 100 m 2 a tvoří příslušenství stavby hlavní, lze konstatovat, že se jedná o vedlejší stavbu. Ocenění se provede dle 7 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění novely vynásobením počtu m 3 obestavěného prostoru základní cenou uvedenou v příloze č.8 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou dle odst. 2. Chlívek je vedlejší stavbou typu B/I základní cena 1250,-Kč/m Koeficienty Vedlejší stavba dle 7 a přílohy č. 8 vyhlášky - typ B/I ( 1.NP, pultová střecha ) ZC 1 250,- Kč/ m 3 Obestavěný prostor objektu OP m 3 36,00 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) neuplatněn K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,113 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,00 Koeficient zařízení podkroví neuplatněn Kč Kpod 1,00 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH= chybí, P = podstandardní, A = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy základové betonové pasy P Obvodové konstrukce zděné S Stropy nevyskytují se CH Krovy dřevěný vázaný S Krytina eternit S Klempířské konstrukce nevyskytují se CH Úprava povrchů omítka vápenná S Schodiště neuvažuje se - - -

9 9 9 Dveře náplňové S Okna nevyskytují se CH Podlahy betonové S Elektroinstalace nevyskytují se CH CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 3 ZCU 1 789,87, Stáří a opotřebení Rok odhadu 2011 Rok kolaudace / začátek užívání / odhad 1971 Stáří 40 let Předpokládaná další životnost 15 let Celková životnost 55 let Procento ročního opotřebení 1,818 % Opotřebení 72,72 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč/m ,00,- Základní cena upravená ZCU Kč/m ,87,- Obestavěný prostor OP m 3 36,00 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,32,- Stupeň dokončení stavby % 100 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,32,- Opotřebení 72,72 % ,36,- Cena časová chlívku ke dni odhadu Kč ,96,-

10 Venkovní úprava ( 10 ) Znalci se nepodařilo dokumentovat všechny venkovní úpravy, které tvoří příslušenství objektu č.p. 65. Pro potřeby ocenění je postačující provést ocenění zjednodušeným způsobem. Z ohledání nemovitosti se jedná zejména o : - Přípojky inženýrských sítí - Zpevněné plochy - Ploty a vrata plotová Ocenění venkovních úprav : Ocenění venkovních úprav se provede dle 10 odst. 2 vyhl. zjednodušeným způsobem ve výši 3,50 až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované dle 5 vyhl. ( rodinný dům a hospodářské příslušenství ) a z ceny stavby nebo staveb tvořící příslušenství k nim. Výpočet ceny reprodukční venkovních úprav : Cena stavby objektu bydlení č.p ,81,- Kč Cena stavby chlívku ,32,- Kč Cena staveb rozhodných pro výpočet celkem ,13,- Kč Výše procentuelního podílu venkovních úprav stanovená znalcem x 3,50 % Cena reprodukční venkovních úprav zjednodušeným způsobem ,88,- Kč Výpočet ceny časové venkovních úprav : Cena stavby objektu bydlení č.p ,90,- Kč Cena stavby chlívku ,96,- Kč Cena staveb rozhodných pro výpočet celkem ,86,- Kč Výše procentuelního podílu venkovních úprav stanovená znalcem x 3,50 % Cena časová venkovních úprav zjednodušeným způsobem ,55,- Kč Pozemek parcela č. 30 zastavěná plocha a nádvoří Metodika výpočtu ceny pozemku Cena pozemku se zjistí tzv. indexovou metodou tzn. porovnáním srovnávacího ( pozemek o známé ceně a výměře ) a oceňovaného pozemku na základě indexů ( koeficientů ), které se mezi sebou pronásobí a výsledným indexem se násobí cena srovnávacího pozemku Výpočet ceny pozemku indexovou metodou Výše uvedený pozemek parcela č. 30 zastavěná plocha a nádvoří je částečně zastavěn oceňovaným rodinným domem a má výměru 174 m2. Jako srovnávací pozemek byl znalcem vybrán pozemek v zastavěné části obce Černá v Pošumaví, který je nabízen na internetovém serveru CK reality za cenu 670,- Kč/m2. jednotková cena pozemku je korigována koeficientem 0,85 z důvodu výpočtu přes nabídkovou cenu. OCENĚNÍ POZEMKU INDEXOVOU POROVNÁVACÍ METODOU a) srovnávací pozemek ( známá cena a výměra ) Poloha srovnávacího pozemku zastavěná část obce Černá v Pošumaví, nízkopodlažní bytová zástavba

11 11 Popis srovnávacího pozemku Mírně svažitý pozemek, jihozápadní, zpevněný příjezd, inženýrské sítě kromě zemního plynu u pozemku, ale nepřipraveny pro napojení Výměra srovnávacího pozemku VS m2 638 Cena srovnávacího pozemku CS Kč ,00,- Jednotková cena srovnávacího pozemku JCS = CS/VS Kč/m2 570,00,- Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Smíšená zástavba zastavěné části obce 1.00 B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený částečně 1.30 C Třída velikosti obce 0 až 2 tisíc obyvatel 0.40 D Obchodní resp. průmysl. Poloha Venkovská lokalita smíšené zástavby 1.20 E Územní připravenost, infrastr. Střední 0.75 F Speciální charakteristiky Nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Is = A x B x C x D x E x F b) oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku zastavěná část obce Černá v Pošumaví, nízkopodlažní bytová zástavba Popis oceňovaného pozemku Rovinatý pozemek, zpevněný příjezd, IS na pozemku kromě a zemního plynu Výměra oceňovaného pozemku m2 174 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Blíže centru obce a rekreační zóně, zastavěná 1.05 část B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený kromě zemního plynu 1.40 C Třída velikosti obce 0 až 2 tisíc obyvatel 0.40 D Obchodní resp. průmysl. poloha Venkovská lokalita smíšené zástavby 1.20 E Územní připravenost, infrastr. Střední 0.75 F Speciální charakteristiky Nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Io = A x B x C x D x E x F Poměr indexů Pi = Io/Is Jednotková cena oceńovaného pozemku JCC = JCS x Pi Kč/m2 644,54,- Cena oceňovaného pozemku Kč ,69,- Spoluvlastnický podíl oceňovaného pozemku - 1/1 Cena pozemku parcela č. 30 dni odhadu / zaokrouhleno / Kč ,00,-

12 12 Rekapitulace časové a reprodukční ceny staveb a obvyklá cena pozemků Stavba Časová cena Opotřebení Reprodukční cena Rodinný dům č.p ,90,- Kč 50,00 % ,81,- Kč Chlívek ,96,- Kč 72,72 % ,32,- Kč Venkovní úpravy ,55,- Kč ,88,- Kč Stavby celkem / zaokrouhleno / ,00,- Kč ,00,- Kč Pozemek st. parcela č ,00,- Kč ,00,- Kč Oceňované nemovitosti celkem ,00,- Kč ,00,- Kč 2.2 Výnosová hodnota areálu oceňovaných nemovitostí Metodika ocenění výnosovou hodnotou Výnosová hodnota je součtem diskontovaných příjmů, které je možno v budoucnu v daném místě očekávat při přiměřeném pronajmutí nemovitosti, po odečtení výdajů nutných k dosažení těchto příjmů Výpočet výnosovou hodnotou Výše uvažovaného nájemného 7 000,- Kč/měsíc je stanoveno znalcem na základě odborného odhadu a vychází ze součtu nájemného za objekt rodinného domu vč. příslušenství. Výnosové ocenění konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta Příjmy z nájemného Objekt rodinný dům Nájemné ročně předpoklad v daném místě, objekt ke dni ocenění Nájemné / odhad dle místních poměrů reálně dosažitelný / Kč/měsíc Počítáno 12 měsíců měsíců/rok 12 Celkem příjem z nájemného ročně Kč/rok ,00,- Výdaje na dosažení příjmů Podklady pro výpočet výdajů Reprodukční cena RD vč. příslušenství RC ( Kč ) ,00,- Časová cena RD včetně příslušenství ČC ( Kč ) ,00,- Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci T ( roků ) 30 Stáří stavby původní S ( roků ) 57 Celková životnost Z ( roků ) 100 Opotřebení hlavní stavby A ( % ) 50,00 Předpokládané roční procento na údržbu a opravy % z RC 0,70

13 13 Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace u ( % ) 3,00 Úročitel pro výpočet amortizace q ( - ) 1,03 Výpočet výdajů Daň z nemovitostí / dle odhadu provedeného znalcem / Kč/rok 1 000,00,- Pojištění nemovitostí / x RC / Kč/rok 2 192,00,- Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy / x RC / Kč/rok ,00,- Správa nemovitostí Kč/rok 0,00,- Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem ( ČC x i )/( q) T - 1 Kč/rok ,00,- Jiné náklady Kč 0,00,- Roční nájemné z pozemku Kč 0,00,- Celkem výdaje ročně Kč ,00,- Výpočet čistého ročního nájemného Příjmy ročně celkem Kč ,00,- Výdaje ročně celkem Kč ,00,- Čisté roční nájemné Kč ,00,- Výpočet výnosové hodnoty Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano Výpočet věčnou rentou Čisté roční nájemné Kč ,00,- Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty % 6,00 Výnosová hodnota před provedením opravy a bez provize Kč ,84,- Odpočet nákladů na opravu pro znovuzprovoznění Kč 0,00,- Výnosová hodnota RD včetně příslušenství ke dni odhadu Kč ,00,- 2.3 Porovnávací indexová metoda Metodika ocenění porovnávací metodou Obvyklá cena je v zákoně č. 151/1997 Sb. v platném znění definována v 2 jako cena..., která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby...". Standardně se obvyklá cena zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji, koupěmi či pronájmy obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto informace nejsou od statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných nemovitostí, je třeba použít náhradní metodiku. Indexová metoda výpočtu obvyklé ceny je standardně používána pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí za základě porovnání rozhodujících kritérií, které mají bezprostřední vliv na cenu nemovitostí ( poloha, technický stav, velikost, účel užití, příslušenství apod. ).

14 14 Porovnávací kriteria : - korekce pramene ceny - poloha nemovitosti - velikost nemovitosti - příslušenství nemovitosti - technický stav nemovitosti Znalec provedl výběr srovnávacích objektů jednak ze své databáze a jednak z nabídky realitních kanceláří uveřejněných ke dni odhadu na internetu na serveru a Jednotlivé níže uvedené nabídky byly doslovně převzaty jednotlivých inzerátů : Srovnávací objekt č.1 Rodinný dům v obci Černá v Pošumaví, část obce Muckov K prodeji rodinný dům ( polovina dvojdomku ) v části obce obci Muckov vzdálený 3 km od Černé v Pošumaví. Dům prošel celkovou rekonstrukcí ( zateplení, okna - dřevěná, odpady, voda, elektrika, vnitřní úpravy ). Dispozice domu : předsíň, kuchyně 12 m2, koupelna s vanou a toaletou dohromady,obývací pokoj 25 m2, ložnice 16 m2, podkroví ze 2/3 předělané na obytné o výměře 20 m2, zbytek půdního prostoru slouží jako půda, možnost rozšíření na obytnou část. Vytápění kamny na tuhá paliva umístěná v obývacím pokoji. Ohřev teplé vody bojlerem umístěným ve sklepě. Dům je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci. K domu náleží zahrada o výměře 1189 m2. Dům je krajní - na konci obce s výhledem na okolní krajinu. Školní spoj do obce zajíždí, stejně jako pojízdná prodejna. Zastavěná plocha : 70 m2 Užitná plocha : 100 m2 Plocha pozemku : 1259 m2 Nabídková cena : ,- Kč

15 15 Srovnávací objekt č.2 Rodinný dům v obci Černá v Pošumaví Rodinný dům o dispozici 7+1. Suterén, první nadzemní podlaží ( 3 místnosti, kuchyň, koupelna a WC ) a druhé nadzemní podlaží ( 4 místnosti, koupelna a WC ). V suterénu kotel na tuhá paliva, místnost na skladování uhlí a dřeva, garáž, prádelna, sprcha, WC. Součástí domu terasa, na zahradě jezírko a zahradní posezení. Zastavěná plocha : 138 m2 Užitná plocha : 345 m2 Plocha pozemku : 745 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.3 Rodinný dům v obci Frymburk RD pouhých 300 m nad frymburskou pláží. Na pozemku se kromě domku nachází zahradní domek 21 m2, skleník a udírna. Dům se skládá ze sklepní části, přízemí a podkroví. Ve sklepě se nachází kotelna, garáž, dílna, spižírna. V přízemí jídelna s galerií, obývací pokoj, kuchyň, ložnice a chodba. 1.patro - 3 pokoje a koupelna. Zastavěná plocha : 85 m2 Užitná plocha : 220 m2 Plocha pozemku : 1389 m2 Nabídková cena : ,- Kč

16 16 Srovnávací objekt č.4 Rodinný dům v obci Horní Planá Polovina rodinného dvojdomu s udržovanou slunnou zahradou v obci Horní Planá, nedaleko přehradní nádrže Lipno. Jedná se o celkově zrekonstruovaný dům, kdy rekonstrukce proběhla v roce Byla položena nová střešní krytina, okapy, svody, rozvody a sítě, včetně vnitřních úprav. Celková plocha pozemku je 567 m2, z toho 136m2 tvoří zastavěná plocha a nádvoří včetně garáže s kůlnou. Zahrada o výměře 411m2. Dům je částečně podsklepen s kotelnou. Vytápění - kombinovaný kotel na elektřinu a tuhá paliva. V prvním podlaží je chodba se vstupem do domu a dveřmi na terasu, vstup do sklepa, kuchyně s novou kuchyňskou linkou a obývacím pokojem s krbovými kamny a nově zrekonstruovanou koupelnou s WC. Podlahy - dlažba a plovoucí podlaha. Schodištěm výstup do 1.NP se zasklenou verandou ( výhled na jezero ) a tři pokoje s koupelnou a WC. Podkroví připraveno na vestavbu dalších dvou místností. Na domu nová dřevěná eurookna, veškeré rozvody po rekonstrukci. Nemovitost je ve velmi dobrém stavu s možností okamžitého nastěhování. Voda a kanalizace obecní. Vzdálenost od jezera je cca 400 m Zastavěná plocha : 120 m2 Užitná plocha : 140 m2 Plocha pozemku : 567 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.5 Rodinný dům v obci Horní Planá

17 17 Prodej montovaného okálu se zahradou v obci Horní Planá, nedaleko přehradní nádrže Lipno. Dispozice domu: zádveří chodba, vstup do garáže a dílny, dřevěná veranda, vstup do bytu předsíň, dřevěná přístavba ( možný pokoj ), chodbička, špajz, koupelna s vanou a WC a bojler ( 120 l ), kuchyně sporák na PB bombu, průhled do pokoje, z chodby vstup do obývacího pokoje s balkonem, z pokoje vstup do ložnice. Vytápění krbovými kamny. Dům je částečně podsklepen ( sklep 3x2m ). Vodovod obecní, septik napojený na kanalizaci. K domu přistavena zděná garáž. Zastavěná plocha 123 m2, zahrada 363 m2. Místo je vhodné k trvalému bydlení i k rekreaci. V obci veškeré občanská vybavenost. V docházkové vzdálenosti pláže lipenské přehradní nádrže, v oblasti letní i zimní vyžití ( Hochficht ). Zastavěná plocha : 123 m2 Užitná plocha : 120 m2 Plocha pozemku : 486 m2 Nabídková cena : ,- Kč Porovnání objektů Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku list 1 Č. Obec / Lokalita Oce ň. obj Velikost /Počet místností RD obec Černá v Pošumaví 3+1 Příslušenství / Garáž vedlejší stavba / ne Pozemek ( m2 ) Jiné / stav 174 průměrný ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 1 RD obec Černá v Pošumaví, část obce Muckov 3+1 venkovní úpravy / ne 1259 dobrý 2 RD obec Černá v Pošumaví RD obec Frymburk RD obec Horní Planá RD obec Horní Planá 4+1 venkovní úpravy / ano zahradní domek, sklení, udírna/ ano venkovní úpravy / ne vedlejší stavba s garáží 745 dobrý 1389 dobrý 567 dobrý 486 průměrný Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku list 2 Č. Cena požadovaná / realizovaná Koef. redukc e na prame n ceny Kr Cena po redukci na pramen ceny = ( 7 ) * ( 8 ) K 1 Poloh a K 2 Veliko st K 3 vybav ení a stupe ň rozest avěno sti K 4 Celkov ý stav K 5 Vliv pozem ku K 6 Úvaha a názor znalce Index odlišnosti Io (10 až 15) Cena oceňovaného objektu odvozená ze srovnávacího = ( 9 )/( 16 ) Kč ( 1 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) , ,90 1,05 1,10 1,20 1,18 1,00 1, ,-

18 , ,00 1,50 1,20 1,25 1,07 1,00 2, , , ,05 1,50 1,20 1,25 1,20 1,00 2, , , ,00 1,30 1,10 1,20 1,04 1,00 1, , , ,00 1,00 1,10 1,10 1,03 1,00 1, ,- Celkový průměr Kč ,- Minimum Kč ,- Maximum Kč ,- K1 koeficient na úpravu polohy objektu ( kolikrát je u srovnávacího lepší než u oceňovaného / lepší > 1, horší < 1 / K2 koeficient úpravy na velikost objektu či areálu ( kolikrát je u srovnávacího lepší než u oceňovaného /lepší > 1, horší < 1/ K3 koeficient úpravy na provedení a vybavení staveb v areálu ( kolikrát je u srovnávacího lepší než u oceňovaného /lepší > 1, horší < 1/ K4 koeficient úpravy na celkový technický stav : / srovnávací objekt celkově lepší : K 4 > 1, horší < 1 / K5 koeficient úpravy na vliv pozemku velikost, vlastnictví : / srovnávací pozemek celkově lepší : K 5 > 1, horší < 1 / K6 koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce : / analogicky : srovnávací objekt, kromě vlivu předchozích koeficientů ještě lepší : K 6 > 1, horší < 1 / Koeficient úpravy na pramen zjištěné ceny sloupec ( 8 ) : skutečná kupní cena : Kr = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší Io Index odlišnosti Io = K1* K2 * K3 * K4 * K5 * K 6 U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceńovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,0 2.4 Vyhodnocení obvyklé ceny oceňovaných nemovitostí Pro zjištění výše obvyklé ceny oceňovaných nemovitostí použil znalec běžné a hojně používané metody zjišťování obvyklých cen, které jejichž je využíváno v metodikách našich např. bankovních domů či některých státních institucí ( např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ). Nejdříve byla znalcem zjištěna cena areálu nákladovým způsobem ( cena časová a cena reprodukční ), která vystihuje výši nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. U obdobných staveb je tato cena v drtivé většině případů vyšší než cena obvyklá. Naopak tomu bývá u nemovitostí, o které je enormní zájem, leží v lukrativních lokalitách a jejichž prodej bývá realizován obratem, což ale není tento případ. Dále byla zjišťována cena výnosovým způsobem, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Dle výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že výnosová hodnota oceňovaných nemovitostí je naopak výrazně nižší cena obvyklá, což je především z důvodu výše možného reálného nájemného. Jako poslední metoda určení obvyklé ceny byla znalcem použita porovnávací metoda indexová, která vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem ( nemovitostí ) a cenou sjednanou při jeho prodeji či cenou nabídkovou při prodeji v daném místě a čase.

19 19 Na závěr provedl znalec vyhodnocení výpočtů u jednotlivých způsobů ocenění a stanovení výsledné obvyklé ceny : Oceňovaný rodinný dům leží v lokalitě místní venkovské zástavby starších rodinných domů nedaleko centra malé obce Černá v Pošumaví. Objekt je v průměrném technickém stavu po částečné rekonstrukci, která není dosud dokončena. Vybavenost inženýrskými sítěmi a ostatní infrastrukturou je v místě na průměrné úrovni. Základní občanská vybavenost je v místě, kompletní občanská vybavenost v dojezdové vzdálenosti v nedalekém městě Horní Planá ( 6 km ) či v Českém Krumlově ( 23 km ). Nemovitosti neleží v zátopové oblasti. Nedostatkem je skutečnost, že objekt je oceňován s pozemek o malé výměře, přilehlá zahrada užívaná s rodinným domem a oplocená do funkčního celku je ve vlastnictví jiného subjektu. O obdobné nemovitosti je v místě průměrný zájem, i když nemovitosti leží ve známé rekreační oblasti Lipenské přehradní nádrže. V poslední době nabídka obdobných nemovitostí mírně vzrostla, ale poptávka stagnuje, což má bezprostřední vliv na výši nabídkových resp. následně výši uzavřených kupních cen. Výše obvyklé ceny je pohyblivá mj. i v čase, což se odráží i ze situace v naší i světové ekonomice, která prochází výraznou recesí a která má bezprostřední vliv i na cenu obdobných nemovitostí. Ztížené možnosti úvěrování a zpřísněné podmínky pro příslib úvěrů obvyklou cenu obdobných nemovitostí v současné době výrazně snižují a omezují i okruh potenciálních kupců. V současné době je nejméně vhodná doba k prodejům. Obvyklá cena je pohyblivá i v čase během kterého chci a plánuji nemovitost prodat. Neodkladný či nedobrovolný prodej vyžadující výrazně kratší čas vymezený pro prodej úměrně snižuje i výslednou realizovanou cenu ( tzn. cena v tísni není dle objednávky předmětem zjištění ). Obvyklá cena se bude pohybovat mezi stanovenou cenou časovou a cenou výnosovou a bude se blížit ke zjištěné ceně porovnávací. Výsledná cena oceňovaných nemovitostí byla stanovena na základě vyhodnocení zjištěných cen a vyhodnocení uvedených vlivů, které mají přímý vliv na její výši. 2.5 Rekapitulace Způsob ocenění Reprodukční cena Věcná hodnota / časová cena / Výnosová hodnota Cena zjištěná porovnávacím způsobem Obvyklá cena oceňovaných nemovitostí dle odborného odhadu znalce ke dni ocenění cena ,00,- Kč ,00,- Kč ,00,- Kč ,00,- Kč ,00,- Kč

20 20 Závěr : 1. Obvyklá cena oceňovaných nemovitostí tj. rodinného domu v obci Černá v Pošumaví č.p. 65 na pozemku parcela č. 30 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a se všemi součástmi a příslušenstvím v katastrálním území a v obci Černá v Pošumaví zapsaný na LV 113 a evidovaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov činí, dle zjištění znalce, ke dni ocenění ,- Kč slovy : jedenmilióndvěstěpadesáttisíckorunčeských 2. Závady či jednotlivá práva, kromě omezení vlastnického práva vedeného v katastru nemovitostí, nejsou znalci známa, nebyly znalci povinnými sděleny a dle zjištění se znalce nevyskytují. v Českém Krumlově dne Ing. Michal Sirový Příloha : 4x fotodokumentace 1x kopie výpisu z KN, LV x kopie katastrální mapy

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ing. Leona Bradáčová PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ústav soudního inženýrství VUT v Brně E-mail: leona.bradacova@usi.vutbr.cz Přednáška na konferenci znalců ÚSI VUT dne

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovácí vyhláška), jak vyplývá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava 2013 RE LITY EKRK Evropský Klub Realitních Kanceláří... nemovitosti do celého světa Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek www.ekrk.eu MORVSKÉ VYDÁNÍ 7 9 90 90 0 0 00 00 0 0 Kč Kč Opava Penzion Chvalčov

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více