Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel později), MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel později), MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr."

Transkript

1 ze 73. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 23. března 2009 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel později), MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček Rada po projednání: 1477/73/ Výpůjčka mobilní buňky umístěné na stp. č. 12/2 v kat. území Chudonice schválila - výpůjčku mobilní buňky, umístěné na stp. č. 12/2 v kat. území Chudonice, dle předloženého návrhu na dobu určitou, a to 5 let, od do Pro: 5 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1478/73/ Pronájem hájenky v Měníku čp. 80 (2+1, o výměře 86,40 m 2 ) umístěné na stp. č. 101 v kat. území Měník na dobu určitou, a to 1 rok, od do schválila - pronájem hájenky v Měníku čp. 80 na základě doporučení Ing. Jána Drugdy, vedoucího odboru Městského úřadu Nový Bydžov - Správa městských lesů Pro: 5 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1

2 1479/73/ Pronájem nebytových prostor (u hájenky v Měníku čp. 80) umístěných na stp. č. 101 v kat. území Měník, o výměře 36,40 m 2, za účelem: využití jako stodola schválila - tento pronájem na dobu určitou, a to 1 rok, od do ; dohodnuté roční nájemné ve výši 900,- Kč na základě doporučení Ing. Jána Drugdy, vedoucího odboru Městského úřadu Nový Bydžov - Správa městských lesů Pro: 5 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1480/73/ Pronájem nebytových prostor (malého sálu) v přízemí budovy čp. 1370, ulice Husova třída v Novém Bydžově, o výměře 41,95 m 2 Občanskému sdružení Rada seniorů Novobydžovska, se sídlem ulice Dr. F. L. Riegra čp. 1571, Nový Bydžov, za účelem pronájmu: pořádání přednášek, schůzek a kroužků seniorů Novobydžovska schválila - tento pronájem na dobu neurčitou, s účinností od (s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců); dohodnuté roční nájemné ve výši 8.390,- Kč (tzn. 200,- Kč/m 2 ) Pro: 6 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1481/73/ Pronájem pozemků stp. č. 182, stp. č. 189, stp. č. 190, stp. č. 191, stp. č. 192, stp. č. 193, stp. č. 194, stp. č. 195 a stp. č. 201, o celkové výměře 0,6951 ha, vše v katastrálním území Skochovice - společnosti ZEM, a. s., Nový Bydžov, se sídlem Zábědov čp. 48, IČ , za účelem pronájmu: pozemky pod stavbami ve vlastnictví žadatele (druh pozemků = zastavěná plocha a nádvoří) schválila - tento pronájem na dobu neurčitou, s účinností od (s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců); dohodnuté roční nájemné ve výši 834,- Kč Pro: 6 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 2

3 1482/73/ Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemků za účelem zemědělského využití uzavřené dne mezi Městem Nový Bydžov a společností Rolnická a. s. Králíky, se sídlem Králíky čp. 1, Nový Bydžov, IČ , kterým se mění: rozšíření pronájmu o pozemek parc. č. PK 1524/1 v kat. území Králíky o pronájem tohoto pozemku se přihlásil jediný zájemce Rolnická a. s. Králíky, se sídlem Králíky nájemné za tento pozemek ve výši 805,- Kč/rok schválila - uzavření dodatku č. 2 k této nájemní smlouvě dle předloženého návrhu Pro: 6 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1483/73/ Žádost Miluše Přibylové Pohřební ústav, se sídlem Třída Čsl. Armády čp. 1449, Nový Bydžov, IČ , o zachování výše nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Smuteční rozlučkové síně a objektu sociálního zařízení v areálu hřbitova ve správě Technických služeb města Nový Bydžov schválila - zachování výše nájemného pro rok 2009 ve výši nájemného roku 2008 navýšeného o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněnou Českým statistickým úřadem Pro: 6 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1484/73/ Žádost Jaroslavy Říhové, místem podnikání Nový Bydžov, J. E. Purkyně čp. 1511, o zachování výše nájemného za užívání nebytových prostor v objektu čp (bývalá autobusová čekárna) v ulici J. E. Purkyně v Novém Bydžově, o výměře 16 m 2, za účelem: zřízení prodejny rychlého občerstvení, tisku a tabákových výrobků, dále provozování veřejných WC - na dobu neurčitou, a to od (s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců) pro rok 2009 ve stejné výši jako v roce 2008 neschválila - zachování výše nájemného pro rok 2009 ve výši nájemného roku 2008 Pro: 6 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 3

4 1485/73/ Provoz a hospodaření Koupaliště Nový Bydžov - za rok 2008 vzala na vědomí - zprávu o provozu a výsledcích hospodaření Koupaliště Nový Bydžov za rok 2008 (č. materiálu: RM ) 1486/73/ Cena sezónní permanentky na Koupaliště Nový Bydžov v roce 2009 návrh Technických služeb města Nový Bydžov na navýšení ceny sezónní permanentky (nyní ve výši 500,- Kč/1 ks/sezóna) neschválila - navýšení ceny sezónní permanentky dle předloženého návrhu Technických služeb města Nový Bydžov Pro: - Proti: 7 Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1487/73/ Zápis z jednání Bytové komise Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. března 2009 vzala na vědomí - tento zápis (č. materiálu: RM ) 1488/73/ Pronájem bytu č. 2 (byt se sníženou kvalitou, 2+1, o výměře 50,31 m 2 ) bytového domu čp. 36, ulice Al. Gallata v Novém Bydžově na dobu určitou, a to 1 rok, od do schválila - pronájem tohoto bytu na základě doporučení Bytové komise Rady města Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 4

5 1489/73/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Nový Bydžov (strana budoucí z věcného břemene povinná) a fyzickými osobami (strana budoucí z věcného břemene oprávněná), kdy věcné břemeno bude spočívat v uložení kanalizační přípojky pro objekt občanské vybavenosti (prodejnu nářadí a sklad) situovaný na pozemku stp. č. 319/11 v kat. území Nový Bydžov, kdy kanalizační přípojka bude situována pod povrchem části pozemku parc. č. 2562/1 v kat. území Nový Bydžov, který je ve vlastnictví Města Nový Bydžov kanalizační přípojka v délce cca 10,5 m bude provedena přípojkou DN 150 PVC. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem po dokončení stavby, který bude vyhotoven na náklady fyzických osob a Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů po obdržení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene, se kterým vysloví souhlas Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za úhradu ve výši 550,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1490/73/ Zpráva společnosti ATLANTIK realitní služby, s. r. o., se sídlem Na Otmarce čp. 344, Nový Bydžov, IČ , se kterou mělo Město Nový Bydžov uzavřenou Zprostředkovatelskou smlouvu o obstarání prodeje nemovitostí konkrétně na odprodej rekreačního areálu Libín vzala na vědomí - zprávu společnosti ATLANTIK realitní služby, s. r. o., se sídlem Na Otmarce čp. 344, Nový Bydžov, IČ , o stavu odprodeje rekreačního areálu Libín z majetku Města Nový Bydžov na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy (č. materiálu: RM ) 5

6 1491/73/ Odprodej pozemků parc. č. 222/2 o výměře 1030 m 2, parc. č. 222/3 o výměře 1030 m 2, parc. č. 222/4 o výměře 1030 m 2, parc. č. 222/5 o výměře 1030 m 2 a parc. č. 222/6 o výměře 1030 m 2, všechny v kat. území Skřeněř, z majetku Města Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinných domů doporučila - zastupitelstvu města schválit Pravidla pro odprodej pozemků parc. č. 222/2 o výměře 1030 m 2, parc. č. 222/3 o výměře 1030 m 2, parc. č. 222/4 o výměře 1030 m 2, parc. č. 222/5 o výměře 1030 m 2 a parc. č. 222/6 o výměře 1030 m 2, všechny v kat. území Skřeněř, z majetku Města Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinných domů, dle předloženého návrhu odboru Městského úřadu Nový Bydžov Správa majetku města schválila - že posuzovat, zda navržená projektová dokumentace na stavbu rodinného domu jednotlivých budoucích kupujících je v souladu s navrženými regulativy, bude Petr Nezbeda, předseda Osadního výboru Stará Skřeněř (č. materiálu: RM ) 1492/73/ Záměr Města Nový Bydžov pronajmout si pozemky parc. č. 2583/5 o výměře 239 m 2 v kat. území Nový Bydžov a parc. č. 399/4 o výměře 157 m 2 v kat. území Chudonice (pozemky pro rekonstrukci tzv. Jedličkovy dálnice v Novém Bydžově) od České republiky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná čp. 1003/7, Praha 1 schválila - záměr Města Nový Bydžov pronajmout si tyto pozemky v kat. území Nový Bydžov a v kat. území Chudonice dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 6

7 1493/73/ Záměr výkupu pozemku parc. č. 2741/6 v kat. území Nový Bydžov, o výměře 512 m 2, z vlastnictví České republiky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná čp. 1003/7, Praha 1, do majetku Města Nový Bydžov doporučila - zastupitelstvu města schválit záměr výkupu tohoto pozemku v kat. území Nový Bydžov do majetku Města Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1494/73/ Záměr Města Nový Bydžov pronajmout si pozemek parc. č. 2741/6 v kat. území Nový Bydžov, o výměře 512 m 2, od České republiky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná čp. 1003/7, Praha 1 (tento pozemek je zahrnut do záboru pozemků v souvislosti s výstavbou Přestupního terminálu v Novém Bydžově) schválila - záměr Města Nový Bydžov pronajmout si tento pozemek v kat. území Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1495/73/ Záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2561/1, parc. č. 2561/2, parc. č. 556/25, parc. č. 873/3, parc. č. 2741/4 a parc. č. 240/23, všechny v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha, do majetku Města Nový Bydžov doporučila - zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu těchto pozemků v kat. území Nový Bydžov do majetku Města Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 7

8 1496/73/ Záměr bezúplatného převodu pozemků stp. č. 91 a parc. č. 674/1, oba v kat. území Skochovice, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha, do majetku Města Nový Bydžov doporučila - zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu těchto pozemků v kat. území Skochovice do majetku Města Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1497/73/ Záměr odprodeje části pozemku parc. č. 345/2 v kat. území Vysočany (po jeho geometrickém zaměření) z majetku Města Nový Bydžov schválila - záměr odprodeje části tohoto pozemku v kat. území Vysočany z majetku Města Nový Bydžov za účelem vyhotovení geometrického plánu (č. materiálu: RM ) 1498/73/ Záměr odprodeje pozemků parc. č. 48/3 o výměře 45 m 2 a parc. č. 348/2 o výměře 75 m 2, oba v kat. území Vysočany, z majetku Města Nový Bydžov schválila - záměr odprodeje těchto pozemků v kat. území Vysočany z majetku Města Nový Bydžov za účelem zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 8

9 1499/73/ Záměr odprodeje pozemků stp. č. 134 o výměře 499 m 2, parc. č. 289/2 o výměře 748 m 2 a parc. č. 560/9 o výměře 196 m 2, všechny v kat. území Zábědov, z majetku Města Nový Bydžov schválila - záměr odprodeje těchto pozemků v kat. území Zábědov z majetku Města Nový Bydžov za účelem zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1500/73/ Záměr výkupu pozemků parc. č. 1192/5, parc. č. 1192/50, parc. č. 1192/75, parc. č. 1192/78, parc. č. 2848/2 a parc. č. 2848/19, všechny v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku Města Nový Bydžov neschválila - záměr výkupu těchto pozemků v kat. území Nový Bydžov do majetku Města Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1501/73/ Smlouva o hrazení neinvestičních výdajů připadajících na dítě mateřské školy (včetně neinvestičních výdajů na školní stravování) mezi Městem Nový Bydžov a Obcí Starý Bydžov na rok 2009, jde o úhradu neinvestičních výdajů za děti, které mají trvalý pobyt v Novém Bydžově (včetně integrovaných obcí) a navštěvují mateřskou školu, pro kterou je Obec Starý Bydžov zřizovatelem schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 9

10 1502/73/ Smlouva o hrazení neinvestičních výdajů připadajících na žáka základní školy a dítě mateřské školy (včetně neinvestičních výdajů na školní stravování) mezi Městem Nový Bydžov a Obcí Hlušice na rok 2009, jde o úhradu neinvestičních výdajů za žáky a děti, kteří mají trvalý pobyt v Novém Bydžově (včetně integrovaných obcí) a navštěvují základní školu a mateřskou školu, pro které je Obec Hlušice zřizovatelem schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1503/73/ Žádost Základní školy a mateřské školy Hlušice, se sídlem Hlušice čp. 144, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov pro rok 2009 ve výši ,- Kč na zajištění zvláštní dopravy dětí a žáků z Obce Skochovice a Obce Stará Skřeněř do Základní školy a mateřské školy Hlušice v roce 2009 schválila - poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov pro rok 2009 ve výši ,- Kč Základní škole a mateřské škole Hlušice na zajištění zvláštní dopravy dětí a žáků z Obce Skochovice a Obce Stará Skřeněř (č. materiálu: RM ) 1504/73/ Konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Města Nový Bydžov: Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380 stanovila - termín konání konkursu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380 červen

11 jmenovala - zástupce Města Nový Bydžov (zřizovatele) v konkursní komisi: předseda komise: člen komise: tajemník komise: Ing. Pavel Louda Mgr. Josef Rosůlek Jana Kandoussi pověřila - Odbor školství Městského úřadu Nový Bydžov organizačním zajištěním tohoto konkurzu (č. materiálu: RM ) 1505/73/ Informace o stavu vymáhání pohledávek za poplatky a pokuty občanů vůči Městu Nový Bydžov vzala na vědomí - informaci Ing. Jiřího Prokopa, vedoucího Finančního odboru Městského úřadu Nový Bydžov, o stavu vymáhání pohledávek za poplatky a pokuty občanů vůči Městu Nový Bydžov uložila - Ing. Jiřímu Prokopovi, vedoucímu Finančního odboru Městského úřadu Nový Bydžov, připravit návrh řešení snížení stavu pohledávek za poplatky a pokuty občanů vůči Městu Nový Bydžov doporučila - Finančnímu výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov a Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov, zabývat se problematikou vymáhání pohledávek občanů vůči Městu Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1506/73/ Zápis z jednání Kulturní komise Rady města Nový Bydžov konaného dne 28. ledna 2009 vzala na vědomí - tento zápis (č. materiálu: RM ) 11

12 1507/73/ Zápis z jednání Kulturní komise Rady města Nový Bydžov konaného dne 10. března 2009 vzala na vědomí - tento zápis (č. materiálu: RM ) 1508/73/ Zápis z jednání Kulturní komise Rady města Nový Bydžov konaného dne 17. března 2009 vzala na vědomí - tento zápis (č. materiálu: RM ) 1509/73/ Kulturní grant Města Nový Bydžov pro rok 2009 doporučila - zastupitelstvu města schválit rozdělení vypsaného Kulturního grantu ve výši ,- Kč dle návrhu Kulturní komise Rady města Nový Bydžov následovně: Fišerův Bydžov 2009 Galerie u sv. Jakuba výstavy Učitelky hrají dětem divadelní pohádka Klub Emy Destinnové Putování za kulturou Novobydžovský chrámový sbor Novobydžovský čtverec Memoriál E. Junkové Divadelní spolek JIRÁSEK Limonádový Joe TJ SOKOL Nový Bydžov dětské šibřinky Hudební skupina Jedna kapela Hudební skupina něco chybí Hudební skupina dabehinds ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.500,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Pro: 6 Proti: - Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: RM ) 12

13 1510/73/ Žádost Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, základní organizace, Nový Bydžov, IČ , o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 ve výši ,- Kč na realizaci projektu Podpora činnosti holubářské organizace, výstavy holubů, setkání chovatelů a soutěže v roce 2009 schválila - poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů Nový Bydžov ve výši 7.000,- Kč - na realizaci projektu Podpora činnosti holubářské organizace, výstavy holubů, setkání chovatelů a soutěže (č. materiálu: RM ) 1511/73/ Žádost Českého zahrádkářského svazu, základní organizace, Nový Bydžov, IČ , o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 ve výši 5.000,- Kč na realizaci projektu Vzdělávání členů Českého zahrádkářského svazu a veřejnosti formou přednášek v roce 2009 schválila - poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 Českému zahrádkářskému svazu Nový Bydžov ve výši 5.000,- Kč - na realizaci projektu Vzdělávání členů Českého zahrádkářského svazu a veřejnosti formou přednášek (č. materiálu: RM ) 13

14 1512/73/ Žádost Kynologického klubu Nový Bydžov, základní organizace, se sídlem Nový Bydžov, Metličany, IČ , o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 ve výši ,- Kč na realizaci projektu 20. ročník závodu ve sportovní kynologii o Novobydžovský pohár dne 4. dubna 2009 na cvičišti v areálu základní organizace Kynologického klubu Nový Bydžov Metličany schválila - poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 Kynologickému klubu Nový Bydžov ve výši 6.000,- Kč - na realizaci projektu 20. ročník závodu ve sportovní kynologii o Novobydžovský pohár (č. materiálu: RM ) 1513/73/ Jmenování Bc. Ondřeje Neumana, vedoucího Organizačně -správního odboru Městského úřadu Nový Bydžov, členem Komise Rady Královéhradeckého kraje pro informatiku vzala na vědomí - usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/7/283/2009 týkající se zřízení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro informatiku a jmenování Bc. Ondřeje Neumana jejím členem (č. materiálu: RM ) 1514/73/ Stav projektového záměru Metropolitní optická síť města Nový Bydžov (MOS) vzala na vědomí - zprávu Bc. Ondřeje Neumana, vedoucího Organizačně-správního odboru Městského úřadu Nový Bydžov, o stavu projektového záměru Metropolitní optická síť města Nový Bydžov (MOS) (č. materiálu: RM ) 14

15 1515/73/ Žádost Římskokatolické farnosti děkanství Nový Bydžov, se sídlem Revoluční třída čp. 504, Nový Bydžov, IČ , o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 ve výši ,- Kč na nejnutnější opravy kostela Nejsvětější Trojice v Novém Bydžově požádala - Finanční výbor Zastupitelstva města Nový Bydžov, aby se k žádosti Římskokatolické farnosti děkanství Nový Bydžov, vyjádřil a našel v rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 možný zdroj spolufinancování nejnutnějších oprav kostela Nejsvětější Trojice v Novém Bydžově (č. materiálu: RM ) 1516/73/ Zápis z jednání Zdravotní a sociální komise Rady města Nový Bydžov konaného dne 4. března 2009 vzala na vědomí - tento zápis (č. materiálu: RM ) 1517/73/ Prodloužení pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou, se sídlem Karla IV. čp. 210, Nový Bydžov na dobu určitou, a to 1 rok (s možností dalšího prodloužení) schválila - prodloužení pronájmu tohoto bytu na základě doporučení Zdravotní a sociální komise Rady města Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 15

16 1518/73/ Mimořádná odměna pro velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nový Bydžov Luďka Lakatoše schválila - mimořádnou odměnu pro velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nový Bydžov Luďka Lakatoše, dle předloženého návrhu Ondřeje Kunsta, DiS., vedoucího Oddělení krizového řízení Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1519/73/ Smlouva o výrobě reportáží mezi Městem Nový Bydžov a společností NTv Pictures, s. r. o., se sídlem Tyršova čp. 654, Dvůr Králové nad Labem, IČ ( naše televize ) na dobu neurčitou (s výpovědní lhůtou 6 měsíců) schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že v roce 2009 budou z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009, z organizace 0210 Rada příspěvky, dary, financovány 4 reportáže (každá za 3.500,- Kč) (č. materiálu: RM ) 1520/73/ Týmová práce na Městském úřadu Nový Bydžov vzala na vědomí - Seznam týmových úkolů a projektů předložený Ing. Marcelou Česákovou, tajemnicí Městského úřadu Nový Bydžov schválila - členy týmů mimo Městský úřad Nový Bydžov: Územní plán města: Ing. Josef Novotný, Ing. Miloslav Mencl Integrovaný systém sběru a využívání odpadů: Mgr. Bohumil Orel, Ing. Josef Kožíšek (č. materiálu: RM ) 16

17 1521/73/ Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 1 Organizační řád schválila - aktualizované znění této vnitřní směrnice změna organizační struktury: zrušení funkčního místa v organizační složce Města Nový Bydžov Technický útvar města, pro pozici mistr VPP neschválila - aktualizované znění této vnitřní směrnice změna organizační struktury: převod kompetencí Organizačně-správního odboru Městského úřadu Nový Bydžov v oblasti kultury pod Odbor sociálních věcí a kultury (původně Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov) Pro: - Proti: 4 Zdrželo se hlasování: 3 neschválila - aktualizované znění této vnitřní směrnice změna organizační struktury: převod funkčního místa O4 z Organizačně-správního odboru Městského úřadu Nový Bydžov pod Odbor sociálních věcí a kultury Pro: - Proti: 4 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: RM ) 1522/73/ Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 23 Vnitřní platový předpis pro zaměstnance Města Nový Bydžov schválila - aktualizované znění této vnitřní směrnice dle předloženého návrhu (změna parametrů sestavování osobního ohodnocení a příplatku za vedení, dojde k navýšení nadtarifních složek platu) s účinností od 1. dubna 2009 (č. materiálu: RM ) 1523/73/ Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 18. března 2009 vzala na vědomí - tento zápis (č. materiálu: RM ) 17

18 1524/73/ Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 18 Výkon správních činností schválila - aktualizované znění této vnitřní směrnice dle předloženého návrhu: v odboru Městského úřadu Nový Bydžov: Správa majetku města, se přesouvá funkční místo M3 do pracovních míst bez výkonu správních činností v Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nový Bydžov se funkční místo V5 přesouvá do pracovních míst s výkonem správních činností (změna pracovní náplně a zařazení výkonu správních činností památková péče pro ORP) s účinností od 1. dubna 2009 Pro: 6 Proti: - Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: RM ) 1525/73/ Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 organizace 0800 projektová dokumentace, položky 6121 budovy, haly, stavby (investiční výdaje) schválila - čerpání finančních prostředků z rozpočtu Města Nový Bydžov pro rok 2009 organizace 0800 projektová dokumentace, položky 6121 budovy, haly, stavby (investiční výdaje), dle předloženého návrhu Ing. Bohuslava Zachaře, vedoucího Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Nový Bydžov: projektová dokumentace na úpravu malé Jednoty na Nízkoprahové centrum Nový Bydžov ve výši ,- Kč projektová dokumentace na vybudování přístupové komunikace k objektu společnosti KASI, spol. s r. o., se sídlem Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1544, PSČ , IČ , v Průmyslové zóně Zábědov-ZÁPAD ve výši ,- Kč (č. materiálu: RM ) 18

19 1526/73/ Úprava usnesení Rady města Nový Bydžov č. 1018/53/2008 ze dne 16. června 2008 Vyhrazení práva Radě města Nový Bydžov schvalovat čerpání výdajů z rozpočtu Města Nový Bydžov: organizace 0800 projektová dokumentace, na jednotlivé stupně projektové dokumentace dle aktuální potřeby schválila - úpravu usnesení Rady města Nový Bydžov č. 1018/53/2008 tak, že čerpání výdajů na zadání zpracování projektových dokumentací z rozpočtu Města Nový Bydžov: organizace 0800 projektová dokumentace, v rozsahu ,- Kč včetně, na 1 akci, bude nově v kompetenci Ing. Pavla Loudy, starosty města Nový Bydžov Pro: 6 Proti: - Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: RM ) 1527/73/ Hodnotící komise pro posouzení a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na úplatné provedení stavebních prací na akci Města Nový Bydžov: Přechod pro chodce u Základní umělecké školy Nový Bydžov schválila - složení hodnotící komise pro posouzení a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na úplatné provedení stavebních prací na akci Města Nový Bydžov: Přechod pro chodce u Základní umělecké školy Nový Bydžov : členové komise: Ing. Jan Rejthárek Mgr. Bohumil Orel Antonín Vojta (č. materiálu: RM ) 19

20 1528/73/ Hodnotící komise pro posouzení a pro hodnocení nabídek veřejných zakázek malého rozsahu na úplatné provedení služeb na akce Města Nový Bydžov: Technický dozor investora na stavbu Přestupního terminálu v Novém Bydžově Administrace a organizační zajištění akce Přestupní terminál v Novém Bydžově schválila - složení hodnotících komisí pro posouzení a pro hodnocení nabídek veřejných zakázek malého rozsahu na úplatné provedení služeb na akce Města Nový Bydžov: Technický dozor investora na stavbu Přestupního terminálu v Novém Bydžově a Administrace a organizační zajištění akce Přestupní terminál v Novém Bydžově členové komise: Ing. Jan Rejthárek Mgr. Bohumil Orel Antonín Vojta Ing. Josef Kožíšek Eva Bieliková (č. materiálu: RM ) Ing. Pavel Louda starosta Mgr. Bohumil Orel místostarosta Usnesení vyhotoveno dne: 30. března

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání: z 96. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 11. ledna 2010 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 50. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 19. 5. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 97. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 28. ledna 2010 od 12:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček ze 78. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. května 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 81. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. června 2009 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 29. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 1. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání: z 88. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 27. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil Omluveni:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později)

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později) z 69. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. ledna 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 98. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 8. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 42. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. 2. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 67. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. prosince 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček z 5. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 12. 2006 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 03.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 53. zasedání Rady města Nový Bydžov a z valné hromady společnosti TEHOM, a. s., Nový Bydžov konaných dne 16. 6. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni:

Více

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Omluveni: Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko, ing.

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání: z 94. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 7. prosince 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 8. 6. 2005 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Deml, Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko (odešel

Více

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 32. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 29. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 28. 4. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr.

Více

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Hons, Hruška, Doležal, Kruliš, PhMr. Kubánková,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek z 62. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 13. října 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 9. schůze Rady Města Nový konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr. Kunt

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově U S N E S E N Í z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově Přítomni: ing. Louda, Žibrún, PaedDr. Štoček, Mgr. Orel, Hruška, Šprinc

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.3.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil z 69. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 11. 7. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Hruška, Fišera, Bc. Omastová,

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 53 ze dne 28. listopadu 2012

Jednání Rady města Broumova č. 53 ze dne 28. listopadu 2012 Jednání Rady města Broumova č. 53 ze dne 28. listopadu 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil. Omluven: PaedDr. Štoček. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil. Omluven: PaedDr. Štoček. Rada po projednání: z 70. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 22. 8. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil Omluven:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 22.09.2016 na svém zasedání dne 22.09.2016 přijalo následující usnesení:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 84. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 16. 1. 2006 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul.

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul. - ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 11.10.2000 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Deml, Havlík, Hruška, Kruliš, PhMr. Kubánková, Kunt, ing. Louda,

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 22 rady města konané 01.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více