SeznamReality Import XML-RPC server

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SeznamReality Import XML-RPC server"

Transkript

1 SeznamReality Import XML-RPC server Obsah 1.Úvod Identifikace inzerátů Metody gethashclient_id as...4 login session_id as string, password as string, software_key as string as...4 logout session_id as string as...4 addadvert session_id as string, advert_data as, type_data as as...4 deladvert session_id as string, advert_id as int, rkid as string as...6 listadvert session_id as string as...6 addphoto session_id as string, advert_id as int, rkid as string, data as base64, main as int, alt as string, photo_rkid as string, alt_en as string as...6 delphoto session_id as string, photo_id as int, photo_rkid as string as...7 listphoto session_id as string, advert_id as int, rkid as string as...7 addmagazine session_id as string, advert_id as int, rkid as string, description as string as...8 delmagazine session_id as string, advert_id as int, rkid as string as...8 listmagazine session_id as string as...8 addmagazinephoto session_id as string, advert_id as int, rkid as string, data as base64 as...8 addseller session_id as string, client_name as string, contact_gsm as string, contact_ as string, seller_rkid as string, contact_phone as string, contact_icq as string, makler_note as string, photo as base64 as...9 delseller session_id as string, seller_id as int, seller_rkid as string as...9 listseller session_id as string as...9 adddevel session_id as string, devel_data as, advert_id as array, rkid as array as...10 deldevel session_id as string, developer_id as int, devel_rkid as string as...10 listdevel session_id as string as...10 adddevelphoto session_id as string, developer_id as int, devel_rkid as string, data as base64, main as int, alt as string, photo_rkid as string as...11 deldevelphoto session_id as string, photo_id as int, photo_rkid as string as...11 listdevelphoto session_id as string, developer_id as int, devel_rkid as string as...11 statusadvert session_id as string, advert_id as array, rkid as array, user_status as int as...12 liststat session_id as string, advert_id as array, rkid as array as...12 version as Datové struktury a číselníky Inzerát...14 Zemědělské objekty Komerční objekty Pozemky Byty Historické objekty Domy a vily Hotely, penziony a restaurace Nájemní domy Komerční prostory Chaty a rekreační objekty Malé objekty, garáže Developerské projekty developer...32 Společné konstanty...34 Adresy, UIR-ADR...36 Regiony...37 Error hlášky Příklady pro PHP...42 PEAR...42 Seznam.cz, a.s. 1. Datum:

2 Všechny metody vrací strukturovaný výstup asociativní pole, který tvoří položky output výstupní data, status kód chyby, statusmessage chyba jako textový řetězec. array [status] => 200, [statusmessage] => 'OK', [output] => array Veškerá komunikace se serverem a zpět probíhá v kódování UTF-8. Všem uvedeným metodám je nutno předat všechny specifikované parametry. Pokud je uvedeno, že parametr je nepovinný, stačí jej vyplnit podle typu prázdnou hodnotou. Pro přihlášení se nejprve musí zavolat metoda gethash, které se předá ID, a ta vrátí hashovací klíč, který se použije dále pro metodu login. Metoda login slouží pro potvrzení přihlášení, které se předá zakódované heslo a softwarový klíč. Pokud přihlášení proběhne v pořádku, vrátí metoda status 200. Rozhraní používá MD5 hashování v hexadecimálním tvaru. Serverové rozhraní XML-RPC se nachází na adrese Za výjimečných okolností může dojít v budoucnosti ke změně této adresy. 1.1 Identifikace inzerátů Kdykoliv je použito v parametru metody advert_id a rkid, platí toto pravidlo. Pokud je zadáno advert_id, musí být rkid prázdný řetězec. Pokud je zadáno rkid, musí být advert_id číslo nula. Stejná situace nastává u photo_id X photo_rkid, seller_id X seller_rkid a developer_id X devel_rkid. U rkid lze využít tzv. dvojtečkovou konvenci abc::xyz. Ta je vhodná pro případ, kdy uživatel potřebuje rozlišit veřejný a neveřejný identifikátor zakázky. První část před :: je veřejná a zobrazovaná u inzerátu, druhá část slouží pro identifikaci a musí být unikátní v rámci RK. Příklad 'abc::xyz' == 'def::xyz' <> 'abc::uvx' == 'ghi::uvx' RKID bez '::' je považováno za jednoznačný identifikátor a zároveň je zobrazováno v detailu inzerátu. Názvosloví: session_id řetězec znaků a čísel, který identifikuje konkrétní přihlášení hash řetězec znaků a čísel, který slouží k zakódování hesla software_key řetězec, identifikující použitý software advert_data asociativní pole dat inzerátu type_data asociativní pole dat specifických dat inzerátu advert_id jedinečné interní číslo inzerátu photo_id jedinečné interní číslo fotky seller_id jedinečné interní číslo makléře Typický průběh komunikace: gethash login listadvert Seznam.cz, a.s. 2. Datum:

3 deladvert addadvert addphoto logout Seznam.cz, a.s. 3. Datum:

4 gethashclient_id as Získání řetězce, který je požit pro hashování hesla. Metoda slouží k získání řetězce pro hashování hesla. Po zavolání se správným client_id je vrácen status 200 a v output je session_id a hashovací klíč. session_id hashkey Status 200=OK, 402=neexistujici client_id Identifikace spojeni hashovaci klic login session_id as string, password as string, software_key as string as Potvrzení přihlášení. Heslo se vytvoří pomocí vzorce MD5MD5'heslo'+hash_key. Metodě login se předávají parametry session_id z metody gethash, hashované heslo a softwarový klíč. Softwarový klíč je přidělen administrátorem srealit zvlášť pro každého vývojaře. Nazpět je vrácen status úspěšnosti. Status 200=OK, 402=Neexistujici klient, 403=Spatne heslo, 405=Neplatny klic softwaru, 407=Neplatne prihlaseni, 410=Neplatic, 412=Nemate opravneni vkladat inzerci pres toto rozhrani logout session_id as string as Odhlášení. Status 210=Dohlaseni je OK addadvert session_id as string, advert_data as, type_data as as Přidání / editace inzerátu. Metodě se předají parametry podle dále definovaných datových struktur Advert a pro adekvátní druh. Zpět je vrácen status a advert_id, které je dobré si uchovat pro další operace s uloženým inzerátem. Pokud je vyplněn parametr rkid, musí být v rámci inzerce konkrétního klienta unikátní. Tento parametr obsahuje vlastní identifikátor inzerátu a tento identifikátor se bude zobrazovat na webovém serveru místo advert_id. Je ho možné také použít při práci s importním rozhraním, kde opět zastupuje advert_id. Editace inzerátu se Seznam.cz, a.s. 4. Datum:

5 zajistí vyplněním advert_id již uloženého inzerátu, nebo je možno zadat existující rkid viz. odstavec 1.1. Adresu inzerátu lze vyplnit buď klasicky nebo s použitím UIR-ADR. UIR-ADR má tu výhodu, že se adrese doplní automaticky tak, jak je uvedena v katastru nemovitostí. Více informací je uvedeno v kapitole UIR- ADR. int advert_id Příklad XML požadavku: Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni 452=Nekompletni data k inzeratu, 453=Nekompletni data spec. udaju, 455=Neplatny kod UIR-ADR, 457=Adresa pro tento druh neni kompletni, 461=Makler neexistuje, 480=Chyba pri zapisu nabidky do databaze, 500=Inzerat pro tuto RK neexistuje! cislo inzeratu <?xml version='1.0'?> <methodcall> <methodname>addadvert</methodname> <params> <param> <value><string>d159ef7629f58c636c740144e26d21ba</string></value> </param> <param> <value><> <member> <name>user_status</name> <value><int>1</int></value> </member> <member> <name>advert_function</name> <value><int>1</int></value> </member> <member> <name>advert_price_unit</name> <value><int>1</int></value> </member> <member> <name>region_id</name> <value><int>500054</int></value> </member> <member> <name>title</name> <value><string>testovaci pozemek</string></value> </member> <member> <name>advert_lifetime</name> <value><int>30</int></value> </member> <member> <name>advert_price</name> <value><int>10000</int></value> </member> <member> <name>advert_type</name> <value><int>3</int></value> </member> <member> <name>advert_price_currency</name> <value><int>1</int></value> </member> <member> <name>advert_city</name> <value><string>praha 1</string></value> </member> Seznam.cz, a.s. 5. Datum:

6 <member> <name>basic_description</name> <value><string>jfsdlkjfslaf saklfsdjflasdklfasjflsklfj sdfl sjdlflalfdls fasldj flasd fj</string></value> </member> <member> <name>extra_info</name> <value><string>01</string></value> </member> </></value> </param> <param> <value><> <member> <name>estate_kind</name> <value><int>6</int></value> </member> <member> <name>total_area</name> <value><int>100</int></value> </member> <member> <name>area_unit</name> <value><int>2</int></value> </member> <member> <name>engineering_networks</name> <value><string>0001</string></value> </member> </></value> </param> </params> </methodcall> deladvert session_id as string, advert_id as int, rkid as string as Vymazání inzerátu. Pomocí advert_id čísla nebo rkid řetězce je inzerát smazán. Uložené fotografie u inzerátu budou smazány. Status 200=OK, 407=Neautorizovani pristup 500=Inzerat nenalezen listadvert session_id as string as Výpis všech inzerátů přihlášené realitní kanceláře. V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje advert_id, rkid, advert_type a user_status. int advert_id string rkid int advert_type _user Status 200=OK, 407=Neautorizovani pristup cislo inzeratu interni cislo realitky druh inzeratu byty, pozemnky... podle dokumentace status inzeratu aktnivni, neaktnivi podle dokumentace addphoto session_id as string, advert_id as int, rkid as string, data as Seznam.cz, a.s. 6. Datum:

7 base64, main as int, alt as string, photo_rkid as string, alt_en as string as Vložení fotografie k již uloženému inzerátu. Vstupními parametry jsou advert_id nebo rkid, JPEG soubor zakódovaný pomocí base64, příznak, zda jde o hlavní či vedlejší fotografie main = 1 hlavní, main = 0 vedlejší, main = 2 - časopis a český nebo anglický popisek obrázku alt, alt_en. Fotografie s main hodnotou 2 není zobrazena na webu, slouží pouze pro případné vložení inzerátu do tištěného časopisu. Např. pro fotografii bez vodotisku. Pomocí advert_id nebo rkid se identifikuje inzerát. Vždy má přednost advert_id před rkid viz. odstavec 1.1. Výstupem je photo_id, které je vhodné si uložit pro mazání fotky. Pokud je vkládána vedlejší fotografie, a přitom není u inzerátu žádná, stává se tato automaticky hlavní fotografií. Pokud je vkládána hlavní fotografie, a přitom u inzerátu již jedna je, stane se hlavní fotografie vedlejší a nová hlavní. Minimální rozlišení fotografie je 640x480 a maximální velikost souboru 100kB. Po překročení této velikosti server vrací chybu a fotografii nezpracuje. Fotografie jsou seřazeny podle pořadí vložení. int photo_id Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni 500=Inzerat nenalezen, 471=Popisek k fotografii je povinny, 470=Neni to JPEG obrazek cislo fotografie delphoto session_id as string, photo_id as int, photo_rkid as string as Vymazání fotografie. Identifikací fotografie je photo_rkid nebo photo_id, které má přednost. Pokud je mazána hlavní fotografie, hlavní se automaticky stane první vedlejší. Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni 476=Fotografie nenalezena listphoto session_id as string, advert_id as int, rkid as string as Výpis fotografie existujícího inzerátu. V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje photo_id, main main = 1 hlavní fotografie, main = 0 vedlejší fotografie a photo_rkid. int photo_id int main string photo_rkid Status 200=OK, 500=Inzerat nenalezen, 407=Neautorizovani pristup cislo fotografie hlavni fotografie identifikace fotografie Seznam.cz, a.s. 7. Datum:

8 addmagazine session_id as string, advert_id as int, rkid as string, description as string as Přidání existujícího inzerátu do aktuálně připravovaného čísla katalogu. Inzerátu, který se vloží metodou do časopisu, se hodnoty a údaje kromě popisku překopírují z inzerátu hlavní fotka, cena a zařazení. Inzerát se identifikuje zadáním advert_id nebo rkid viz. odstavec 1.1. Status 200=OK, 407=Neautorizovani pristup 500=Inzerat nenalezen, 703=Inzerat je jiz v tisku delmagazine session_id as string, advert_id as int, rkid as string as Odstranění inzerátu z aktuálně připravovaného čísla katalogu. Odstranění proběhne v případě, pokud ještě neproběhla uzávěrka aktuálního čísla. Status 200=OK, 407=Neautorizovani pristup 500=Inzerat nenalezen, 705=Inzerat neni v tisku listmagazine session_id as string as Výpis inzerátu v časopisu. V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje advert_id a advert_type. int advert_id string rkid int advert_type Status 200=OK, 407=Neautorizovani pristup cislo inzeratu rkid inzeratu druh inzeratu byty, pozemnky... podle dokumentace addmagazinephoto session_id as string, advert_id as int, rkid as string, data as base64 as Přidání fotografie inzerátu vloženého do katalogu. Metodou lze docílit změny fotografie inzerátu vloženého do katalogu. Původní je vždy přepsána novou. Fotografie se ukládá nezávisle od fotografií zobrazených na webu. Inzerát se identifikuje zadáním advert_id nebo rkid viz. odstavec 1.1. Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni Seznam.cz, a.s. 8. Datum:

9 500=Inzerat nenalezen, 470=Neni to JPEG obrazek, 705=Inzerat neni v tisku addseller session_id as string, client_name as string, contact_gsm as string, contact_ as string, seller_rkid as string, contact_phone as string, contact_icq as string, makler_note as string, photo as base64 as Přidání nového makléře. Aby makléř byl vložen, je potřeba vyplnit tyto povinné položky: session_id, client_name jméno a přijmení, contact_gsm mobil, contact_ . Seller_rkid je nepovinná položka a slouží též jako identifikátor konkrétního makléře. Je to alternativa k seller_id. Při vkládaní inzerátu, pokud má vlastního makléře, je tedy na výběr mezi seller_rkid a seller_id viz. odstavec 1.1. Ostatní položky contact_phone telefon, contact_icq ICQ, makler_note poznámka makléře a photo fotografie makléře jsou nepovinné. U korektně vloženého makléře je získáno seller_id číslo. s int seller_id Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni, 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu % cislo maklere delseller session_id as string, seller_id as int, seller_rkid as string as Odebrání existujícího makléře. Odstranění proběhne při vyplněním seller_id nebo seller_rkid. Parametr seller_id má před seller_rkid přednost. Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni 461=Makler nenalezen listseller session_id as string as Výpis inzerátu v časopisu. V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje seller_id, seller_rkid, client_name a photo. Status 200=OK, 407=Neautorizovani pristup Seznam.cz, a.s. 9. Datum:

10 int sellerr_id cislo maklere string seller_rkid interni cislo rk maklere string client_name Jmeno a prijmeni int photo Fotografie 1-ano, 0-ne adddevel session_id as string, devel_data as, advert_id as array, rkid as array as Přidání / editace developerského projektu. Metodě se předají parametry podle dále definovaných datových struktur Developer devel_data a pole spárovaných inzerátů za pomoci advert_id nebo rkid. Zpět je vrácen status a developer_id, které je dobré si uchovat pro další operace s uloženým developerským projektem. Pokud je vyplněn parametr devel_rkid, musí být v rámci inzerce konkrétního klienta unikátní. Je ho možné také použít při práci s importním rozhraním, kde opět zastupuje developer_id. Editace inzerátu se zajistí vyplněním developer_id již uloženého projektu, nebo je možno zadat existující devel_rkid viz. odstavec 1.1. Spárovat k devel. projektu inzerát je též možné v metodě addadvert vyplněním položek developer_id nebo devel_rkid. Devel. projekt již musí existovat, jinak spárování neproběhne. Při editaci devel. projektu je nutné uvádět v poli parametru advert_id nebo rkid všechny inzeráty, které projektu patří, jinak bude vazba mezi devel. projektem a inzerátem zrušena. int developer_id Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni 452=Nekompletni data k devel. projektu, 500=Inzerat pro tuto RK neexistuje! cislo devel. projektu deldevel session_id as string, developer_id as int, devel_rkid as string as Vymazání devel. projektu. Pomocí developer_id čísla nebo devel_rkid řetězce je devel. projekt smazán. Uložené fotografie budou smazány. Všechny navázané inzeráty zůstanou beze změny, pouze ztratí vazbu na devel. projekt. Status 200=OK, 407=Neautorizovani pristup 500=Inzerat nenalezen listdevel session_id as string as Výpis všech developerských projektů přihlášené realitní kanceláře. V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje developer_id, devel_rkid, advert_id záznamy oddělené středníkem a rkid záznamy oddělené středníkem. Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni Seznam.cz, a.s. 10. Datum:

11 int developer_id cislo devel. projektu string devel_rkid interni cislo realitky string advert_id prirazene inzeraty string rkid prirazene inzeraty adddevelphoto session_id as string, developer_id as int, devel_rkid as string, data as base64, main as int, alt as string, photo_rkid as string as Vložení fotografie k již uloženému deleveloperskému projektu. Vstupními parametry jsou developer_id nebo devel_rkid, JPEG soubor zakódovaný pomocí base64, příznak, zda jde o hlavní či vedlejší fotografie main = 1 hlavní, main = 0 vedlejší a český popisek obrázku alt. Pomocí developer_id nebo devel_rkid slouží k identifikaci. Vždy má přednost developer_id před devel_rkid viz. odstavec 1.1. Výstupem je photo_id, které je vhodné si uložit pro mazání fotografie. Pokud je vkládána vedlejší fotografie, a přitom není u inzerátu žádná, stává se tato automaticky hlavní fotografií. Pokud je vkládána hlavní fotografie, a přitom u inzerátu již jedna je, stane se hlavní fotografie vedlejší a nová hlavní. Minimální rozlišení fotografie je 640x480 a maximální velikost souboru 100kB. Po překročení této velikosti server vrací chybu a fotografii nezpracuje. Fotografie jsou seřazeny podle pořadí vložení. int photo_id Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni 500=Inzerat nenalezen, 471=Popisek k fotografii je povinny, 470=Neni to JPEG obrazek cislo fotografie deldevelphoto session_id as string, photo_id as int, photo_rkid as string as Vymazání fotografie. Identifikací fotografie je photo_rkid nebo photo_id, které má přednost. Pokud je mazána hlavní fotografie, hlavní se automaticky stane první vedlejší. Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni 476=Fotografie nenalezena listdevelphoto session_id as string, developer_id as int, devel_rkid as string as Výpis fotografie existujícího developerského projektu. V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje photo_id, main main = 1 hlavní fotografie, main = 0 vedlejší fotografie a photo_rkid. Seznam.cz, a.s. 11. Datum:

12 int photo_id int main string photo_rkid Status 200=OK, 500=Inzerat nenalezen, 407=Neautorizovani pristup cislo fotografie hlavni fotografie identifikace fotografie statusadvert session_id as string, advert_id as array, rkid as array, user_status as int as Změna statusu inzerátů aktivní / neaktivní. Změna je závislá na vyplněných vstupních parametrech. Pokud je vyplněno pole advert_id, vezmou se jen uvedené inzeráty. Stejné je tomu i u rkid. Oba parametry se nedají kombinovat, vždy je třeba naplnit buď jeden nebo druhý. Při vyplnění advert_id se ignorují hodnoty v rkid, advert_id je preferováno viz. odstavec 1.1. V případě, že není nenalezen ani jeden inzerát ze zadaných údajů, je vypsána chyba 500. Do statusu lze vložit jen hodnoty aktivní 1 a neaktivní 2. Status 200=OK, 407=Neplatne prihlaseni, 452=Spatne zadana data, 500=Inzerat nenalezen liststat session_id as string, advert_id as array, rkid as array as Výpis statistiky inzerátu / inzerátů. Výpis je závislý na vyplněných vstupních parametrech. Pro výpis statistiky všech inzerátů, je advert_id i rkid odesláno jako prázdné pole. Pokud je vyplněno pole advert_id, vypíší se jen uvedené inzeráty. Stejné je tomu i u rkid. Oba parametry se nedají kombinovat, vždy je třeba naplnit buď jeden nebo druhý. Při vyplnění advert_id se ignorují hodnoty v rkid, advert_id je preferováno viz. odstavec 1.1. V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje advert_id číslo inzerátu, rkid číslo inzerátu realitní kanceláře, yesterday_rate včerejší návštěvnost, day_rate denní návštěvnost, week_rate týdenní návštěvnost, month_rate měsíční návštěvnost a total_rate celková návštěvnost. Status 200=OK, 407=Neautorizovani pristup int advert_id cislo inzeratu string rkid cislo inzeratu realitni kancelare int yesterday_rate vcerejsi navstevnost int day_rate denni navstevnost int week_rate tydenni navstevnost int month_rate mesicni navstevnost int total_rate celkova navstevnost version as Výpis verze importu. Seznam.cz, a.s. 12. Datum:

13 Status 200=OK Seznam.cz, a.s. 13. Datum:

14 č Vysvětlivky: stringx maximální počet znaků, delší řetězce se oříznou int číselná hodnota v rozmezí text retězec o maximální délce znaků string[x] pozice v řetězci, začínající od 0, s číselnou hodnotou 1 nebo 0, která vyjadřuje ano nebo ne string[2] == 001 tučně zvýrazněné položky jsou povinné Inzerát advert_function advert_type 1 Prodej 2 Pronájem 1 Zemědělské objekty 2 Komerční objekty 3 Pozemky 4 Byty 5 Historické objekty 6 Domy a vily 7 Hotely, penziony a restaurace 8 Nájemní domy 9 Komerční prostory 10 Chaty a rekreační objekty 11 Malé objekty, garáže region_id int Viz. příloha region při využití UIR-ADR je tento atribut ignorován advert_city string80 Město při využití UIR-ADR je tento atribut ignorován title string100 Název inzerátu title_en string100 Název inzerátu v angličtině basic_description string200 Základní popis basic_description_en string200 Základní popis v angličtině advert_price int Cena advert_price_currency advert_price_unit 1 CZK 2 USD 3 EUR 1 za nemovitost 2 za měsíc 3 za m 2 4 za m 2 /měsíc 5 za m 2 /rok 6 za rok 7 za den Seznam.cz, a.s. 14. Datum:

15 advert_lifetime user_status Atribut značí životnost inzerátu ve dnech. Po uplynutí této doby je inzerát automaticky deaktivován a následovně vymazán. Životnost je automaticky prodloužena, pokud se změní cena inzerátu. 7 životnost 7 dní 14 životnost 14 dní 30 životnost 30 dní 90 životnost 90 dní Atribut značí, zda je inzerát aktivní 1 nebo neaktivní 2. Aktivní inzerát je zobrazen na webu a započítává se do placené inzerce. Neaktivní inzerát není zobrazen ani započítán do placené inzerce. 1 Status aktivní 2 Status neaktivní uir int viz. UIR-ADR uir_level int viz. UIR-ADR advert_id int Číslo inzerátu pro editaci rkid string100 Interní číslo RK seller_id int ID makléře seller_rkid string30 RKID makléře advert_zip int PSČ při dohledání v UIR-ADR s dostatečným uir_level je tento atribut přepsán developer_id int Číslo developerského projektu devel_rkid string30 RKID developerského projektu advert_street string50 Ulice při dohledání v UIR-ADR s dostatečným uir_level je tento je tento atribut přepsán advert_co int Číslo orientační při dohledání v UIR-ADR s dostatečným uir_level je tento je tento atribut přepsán advert_cp int Číslo popisné při dohledání v UIR-ADR s dostatečným uir_level je tento je tento atribut přepsán advert_citypart string60 Městská část při dohledání v UIR-ADR s dostatečným uir_level je tento je tento atribut přepsán description text Detailní popis inzerátu description_en text Detailní popis inzerátu v angličtině show_map 0 Zobrazit na mapě 1 Nezobrazit na mapě advert_price_note string100 Poznámka k ceně advert_price_note_en string100 Poznámka k ceně v angličtině makler_note string200 Poznámka makléře makler_note_en string200 Poznámka makléře v angličtině advert_url string100 Virtuální prohlídka bez extra_info string[0] Prodáno Rezervace Seznam.cz, a.s. 15. Datum:

16 Zemědělské objekty 1 building_area int Zastavěná plocha floors int Počet podlaží objektu usable_area int Užitná plocha plot_area int Plocha parcely building_type int viz. Druh objektu building_condition int viz. Stav objektu length int Délka width int Šířka height int Výška underground_floors int Počet podlaží pod zemí usable_area_ground int Užitná plocha v přízemí usable_area_attic int Užitná plocha v podkroví outer_communication_area int Plocha vnějších komunikací balcony_area int Plocha balkonu terrace_area int Plocha teras other_area_description string200 Jiné plochy popis other_area int Jiné plochy object_age int Stáří objektu reconion_year int Rok rekonstrukce acceptance_year int Rok kolaudace equipment 0 Vybaveno - ne 1 Vybaveno - ano equipment_description text Popis vybavení equipment_description_en text Popis vybavení v angličtině flats int Počet bytů - celkem free_flats int Počet bytů - počet workshop_area int Dílna m2 cellar_area int Plocha sklepu m2 nonresidential string[0] Další nebytové prostory - Garáž string[2] Dvojgaráž Přístřešek object_location int viz. Umístění objektu garden_area int Plocha zahrady m2 green_area int Další zelené plochy m2 green 0 Stromy - ne 1 Stromy - ano road_type int viz. Komunikace stairs string5 viz. Schodiště Seznam.cz, a.s. 16. Datum:

17 other string[0] Ostatní - Plot Bezbarierový přístup string[2] Bazén string[3] Garáž string[4] Výtah string[5] Parkoviště string[6] Ostraha string[7] Ostraha - PCO string[8] Recepce string[9] Vrátnice string[10] Stravování string[11] Sociální zařízení ready_date YYYY-MM-DD K nastěhování telecomunication string2 viz. Telekomunikace networks string4 viz. Ostatní rozvody heating string8 viz. Topení transport string5 viz. Doprava electricity string4 viz. Elektřina water string3 viz. Voda gully string2 viz. Odpad gas string2 viz. Plyn conion_elements text Konstrukční prvky Komerční objekty 2 total_area int Celková plocha m2 floor int Podlaží parking int Počet míst k parkování building_type int viz. Druh objektu building_condition int viz. Stav objektu commercial_kind 0 Účel budovy 1 Sklad 2 Výroba 3 Obchodní centrum 4 Nákupní středisko 5 Průmyslový areál 6 Jiný 7 Adminstrativní b. production_area int Výrobní plocha m2 Seznam.cz, a.s. 17. Datum:

18 operating_area int Provozní plocha m2 commercial_area_equipment 0 Vybavení komerčních prostor - ne 1 ano com_area_equipment_description string200 Vybavení komerčních prostor - popis social 0 Sociální zařízení - ne 1 ano social_description string200 Sociální zarizeni - popis building_area int Zastavěná plocha floors int Počet podlaží objektu underground_floors int Počet podlaží pod zemí building_up_area int Obestavěný prostor plot_area int Plocha parcely outer_communication_area int Plocha vnějších komunikací length int Délka width int Šířka height int Výška shop_area int Obchodní plocha store_area int Plocha skladů reconion_year int Rok rekonstrukce object_age int Stáří objektu acceptance_year int Rok kolaudace other Ostatní - Bezbarierový přístup string[4] Výtah string[6] Ostraha string[7] Ostraha - PCO string[8] Recepce string[9] Vrátnice string[10] Stravování ready_date YYYY-MM-DD K nastěhování object_location int viz. Umístění objektu telecomunication string2 viz. Telekomunikace networks string4 viz. Ostatní rozvody heating string8 viz. Topení transport string5 viz. Doprava electricity string4 viz. Elektřina water string3 viz. Voda gully string2 viz. Odpad gas string2 viz. Plyn other_area int Jiné plochy m2 Seznam.cz, a.s. 18. Datum:

19 Pozemky 3 total_area int Celková plocha m2 estate_kind area_unit 1 Druh pozemku - pro komerční výstavbu 2 pro bydlení 3 zemědělská 4 les 5 trvalý travní porost 6 zahrada 7 ostatní 2 Jednotky plochy - m2 3 ha building_area int Zastavěná plocha engineering_networks string[0] Inženýrské sítě - vodovod surroundings_type string[2] string[3] Kanalizace Plyn Elektřina 0 Charakter okolní zástavby - obytná 1 obchodní a obytná 2 obchodní 3 komerční 4 průmyslová 5 venkovská 6 rekreační 7 rekreačně nevyužitelná object_location int viz. Umístění objektu road_type int viz. Komunikace transport string5 viz. Doprava facilities string6 viz. Občanská vybavenost protection string[0] Umístění v chráněných lokalitách - ochranné pásmo estate_building_type string[2] národní park CHKO 1 Druh stavby - budova/y, hala/y 2 inženýrské nebo specifické pozemní stavby 3 rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační pozemek 4 rekreační a zahrádkářská chata 5 garáž 6 vedlejší stavba 7 studna 8 ostatní Seznam.cz, a.s. 19. Datum:

20 other_facilities string200 Ostatní vybavenost estate_building string[0] Stavba na pozemku - Stavba na pozemku Cena stavby je zahrnuta v ceně pozemku Byty 4 flat_kind 1 Dispozice bytu velikost - garsoniéra 2 1+kk 3 2+kk 4 3+kk 5 4+kk 6 5+kk 7 6+kk 8 7+kk atypický 17 jiný floor_number int Číslo podlaží v domě floors int Počet podlaží objektu floor_area int Celková podlahová plocha m2 building_type int viz. Druh objektu building_condition int viz. Stav objektu ownership povinné pro prodej rent_building_type 1 Vlastnictví - osobní 2 družstevní 3 jiný druh 1 Druh bytu - byt v rodinném domě 2 v nájemním domě činžovním 3 v panelovém domě 4 v penzionu 5 jiný underground_floors int Počet podlaží pod zemí estate_area int Vlastní pozemek m2 ceiling_height int Výška stropu m Seznam.cz, a.s. 20. Datum:

21 balcony_area int Balkón m2 loggie_area int Lodžie m2 terrace_area int Terasy m2 cellar_area int Sklep m2 easy_access 0 Bezbariérový byt - ne 1 ano garret 0 Pudní vestavba / nástavba - ne 1 ano ready_date YYYY-MM-DD K nastěhování flat_facilities string[0] Vybavení - garáž výtah string[2] parkoviště object_location int viz. Umístění objektu telecomunication string2 viz. Telekomunikace networks string4 viz. Ostatní rozvody equipment 0 Vybaveno - ne 1 Vybaveno - ano equipment_description text Popis vybavení equipment_description_en text Popis vybavení v angličtině heating string8 viz. Topení transport string5 viz. Doprava electricity string4 viz. Elektřina water string3 viz. Voda gully string2 viz. Odpad gas string2 viz. Plyn facilities string6 viz. Občanská vybavenost conion_elements text Konstrukční prvky reconion_year int Rok rekonstrukce object_age int Stáří objektu acceptance_year int Rok kolaudace annuity int Anuita u prodeje annuity_currency 1 CZK 2 USD 3 EUR Historické objekty 5 building_type int viz. Druh objektu building_area int Zastavěná plocha m2 Seznam.cz, a.s. 21. Datum:

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI I. Zpracování elektronického formuláře Pro vyplňování formuláře Oznámení komunikační činnosti je zapotřebí programu

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovácí vyhláška), jak vyplývá

Více

Nová auta pro všechny makléře!

Nová auta pro všechny makléře! Realitní magazín PRAHA+STŘEDNÍ ČECHY Nová auta pro všechny makléře! více na straně 2 Z naší nabídky: CHATY PROJEKTY DOMY BYTY SÁZAVA - LŠTĚNÍ Zděná chata 4+1, sklep, krbová kamna, studna, užitná plocha

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech

Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech Realitní magazín Porovnávací nabídka od všech bank na tel. 724 881 570 Garance vrácení rezervačního poplatku a tržní odhad. Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech Lukáš Bůva Ředitel pobočky

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavádí dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava 2013 RE LITY EKRK Evropský Klub Realitních Kanceláří... nemovitosti do celého světa Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek www.ekrk.eu MORVSKÉ VYDÁNÍ 7 9 90 90 0 0 00 00 0 0 Kč Kč Opava Penzion Chvalčov

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka Standardizovaný záznam sociálního pracovníka Uživatelská příručka Verze 1.1 2. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA... 3 3 VAZBY MEZI FORMULÁŘI... 4 4 UŽIVATELSKÁ

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více