Vydáno pod zaštitou českého předsednictví v Radě EU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydáno pod zaštitou českého předsednictví v Radě EU 2009"

Transkript

1 JEZDECKÁ ROâENKA 008 Vydáno pod zaštitou českého předsednictví v Radě EU 009

2

3

4 Vydavatelství CIN dûkuje v em partnerûm za podporu Jezdecké roãenky @6K?eO6X ERC Pardubice - Mnûtice O b s a h Lipsko CSI-W str. 1 Galavečer Humpolec str. 1 Brno CSI-W str. Všetice - Idol str. Galavečer Lednice str. Galavečer Žofín str. Spřežení pod střechou str. Wiener Neustadt str. Hradištko str. Kladuby n.labem CAI-A str. 6 Fontainebleau CCI*/*** str. 7 Praha - Císařský ostrov str. 7 Vairano CIC*** str. 7 Bialy Bor CCI*** str. 7 ČSOB ČSP Praha - Císařský ostrov str. 8 ČDP Chance a.s. Praha - Císařský ostrov str. 9 Praha - Císařský ostrov CSI J/Y str. 9 ČSOB ČSP Brno str. 0 ČSOB ČSP Ostrava str. 0 Vídeň CVI** str. 1 ČSOB ČSP Kolín str. 1 Laintal CIC*/** str. Hradec Králové str. ČSOB ČSP Litomyšl str. Praha str. ČSOB ČSP Litomyšl str. Brno CDI***-W str. Martinice str. ČSOB ČSP Opava str. ČSOB ČSP Strakonice str. 6 Heroutice CSI CH/J/Y, CSNP str. 7 ME Atény S-CH str. 7 Nebanice CAI A-W str. 8 Humpolec CCI**, MČR C-S,Y str. 9 ME Praha S-J/Y str. 0-1 MS Brno V str. - Pardubice CICO***, MČR C CH/J str. Most MČR S-Y/S,CH/J str. Frenštát pod Radhoštěm MČR pony str. 6 OH Hong Kong str. 7 ME Thirlestane C-J str. 7 Niederwil Alpsko-dunajský pohár str. 8 Ptýrov CSI* str. 8 Praha MČR D-CH/J/Y/S str. 9 Humpolec Finále ZP str. 0 Mariánské Lázně CDI***-W str. 0 ČSOB ČSP Plzeň str. 1 Opava Finále KMK str. 1 MS Jarantów str. MS Beesd str. Praha - Ctěnice str. Zduchovice Finále Auto Hase Tour str. Praha CSIO-W str. - Pardubice - Koně v akci str. 6 Cinzano CSI J-A str. 6 Bolehošť str. 7 Lysá nad Labem - Kůň str. 7 Finále ČDP Praha - Císařský ostrov str. 8 Finále ČSOB ČSP Frenštát pod Radhoštěm str. 9 Chomutov MČR V str. 60 Nebanice MČR A 1// str. 61 Martinice str. 6 Opava Memoriál Ericha Režnara str. 6 Martinice str. 6 Hradištko str. 6 Finále JCHS Zduchovice str. 6 Židovice str. 6 Hořovice str. 6 Finále O pohár hl m. Prahy Praha - Císařský ostrov.. str. 6 Pardubice MČR C pony str. 6 Linz CSI** str. 66 Wiener Neustadt str. 66 Vídeň CSI**** str. 66 Finále extraligy Heroutice str. 67 Jezdectví je těžký sport str. 68

5 Ještě nedávno jsme na stránkách Jezdecké ročenky připomínali vedle prestižních závodů i události místní či oblastní. S přibývajícím počtem reprezentačních startů a vrcholných událostí na domácích kolbištích je však k prezentaci regionálních akcí stále méně prostoru. Navíc rok 008 byl na prestižní akce velmi bohatý. A tak je mi trochu líto, že jsem mnohé menší akce na stránky Ročenky letos nemohl zařadit. Snad mi to odpustíte. Ústředním bodem sezóny 008 byly pochopitelně oba mezinárodní šampionáty. Ten evropský v Praze prověřil schopnost české organizace v nejsledovanější jezdecké disciplině, ten světový v Brně zase přinesl domácím barvám světový titul. Oba byly velmi dobře hodnoceny a výrazně pozvedly naší prestiž. Vynikající premiéru měl v Brně i Světový pohár ve skákání a vzpomínku na tyto závody kalí pouze skutečnost, že se organizátorům v roce 009 nepodařilo na tento zahajovací úspěch navázat dalším ročníkem. Světovým pohárem a zároveň prvním dílem evropského seriálu Golden Wheel Cup zahájila sezónu i česká spřežení v Kladrubech nad Labem. Je potěšitelné, že právě reprezentant z Kladrub nakonec v celém seriálu zvítězil. Sedmý a opět o něco úspěšnější ročník má za sebou i Český skokový pohár a potřetí byl pečlivě sledován i jeho mladší sourozenec Český drezurní pohár. České barvy se nakonec nečekaně probojovaly i na čínské OH do Hong Kongu. Jaroslav Hatla sice tentokrát soutěž nedokončil, ale i tak mu za reprezentaci v nejsledovanějším turnaji světa patří obdiv. Stalo se toho v roce 008 opět o trochu více než v sezónách minulých. Ne na všechno můžeme být hrdi. Jezdecký rok skončil aférou nedovolené medikace, která otevřela mnoho otázek. Toto téma také chvíli vévodilo našim úvahám o náplni textové části Ročenky 008. Na stránkách Jezdce už toho ale bylo řečeno dost. Volbu nakonec ovlivnila ji důležitá celospolečenská událost první poloviny roku 009, české předsednictví Evropské unii. Jezdecký sport získal naším vstupem do EU nový prostor. Tím, že zmizely hranice mezi námi a jezdecky vyspělými státy světa, zmizela i veterinární omezení. Ta před rokem 00 výrazně komplikovala život nám i našim sportovním hostům. České předsednictví EU ale nastolilo otázku: Co může ČR v oblasti jezdectví a hipologie Evropě nabídnout? Na počátku roku dvacátého výročí pádu železné opony si bohužel musíme přiznat, že toho stále příliš mnoho není. Určitě vás všechny ale jedna česká jedinečnost napadne. Ano samozřejmě, máme Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. A tím se dostáváme k další důležité události uplynulého roku. Na sklonku roku celá a nejen jezdecká veřejnost Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem sledovala. Z funkce byla odvolána po pěti letech ředitelka ing. Lenka Gotthardová a v kuloárech se ihned vyrojila celá řada hypotéz, proč se tak stalo. Rozhodli jsme se proto na Národní hřebčín, jeho minulost a především jeho budoucnost, podívat podrobněji. Z hlediska sportovního jezdectví se může zdát starokladrubský chov poněkud méně zajímavý. Věříme ale, že ti z vás, kteří zastávají tento názor, i díky Ročence 008 pochopí, že tomu tak není. Současný jezdecký sport a jeho sportovní pojetí se všemi ambicemi jsou důležitou náplní dneška. Dovedu si představit jak jej starokladrubští koně, se zkušeností staleté historie, sledují poněkud shovívavě. Pochopíme-li tento pohled, určitě se nám budou zdát mnohé naše současné problémy malicherné. Proto jsem se rozhodl přispět prostřednictvím Jezdecké ročenky 008 k tomu, aby si jedinečnost kladrubského hřebčína důsledně uvědomili i důležití lidé ze světa nejvyšší české politiky. Zvláštní poděkování za možnost oslovit tak pestrý kaleidoskop českých politiků pak patří poslanci parlamentu České republiky ing. Karlovi Kratochvílemu, který mi pomohl řadu setkání zprostředkovat. Podpora členů naší politické elity bude důležitá pro všechny koně, nejenom ty starokladrubské. Politickou záštitu budeme potřebovat i při dalším světovém šampionátu, který bychom chtěli pořádat. Usiluje o něj právě Národní hřebčín a v roce 01 by se v Kladrubech nad Labem mohlo bojovat o světové kovy v jízdě čtyřspřeží. Cyril Neumann Jezdeckou ročenku 008 sestavil C. Neumann s použitím fotografií L. Siegera, J. Bělohlava, J. Gebauera, M. Kůstkové, R. Němcové, J. Malinovského, Z. Šedé, J. Jelínka, T. Holcbechera, K. Návojové, I. Neumannové, J. Matušky, P. Vídeňského, P. Nesvadby a archívu zpravodaje Jezdec (foto C. Neumann). Grafické zpracování a tisk studio BESR, nám. Svatopluka Čecha 11, Praha 10

6 Předsednictví Evropské unii je pro každou zemi možností prezentovat se před zbytkem Evropy. Jedním z pokladů, který ČR uchovává ve svém kulturním dědictví je i Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. V naší zemi všichni koňaři vědí, že se honosíme světovým unikátem. Tím je národní kulturní památka - starokladrubský bělouš. Pouze v ČR, jako v jediné zemi na světě, povyšuje zařazení živého zvířete na seznam národního kulturního bohatství koně na živé umělecké dílo. K připomínce historického dědictví, které nám hřebčín v Kladrubech nad Labem zachovává, se musíme podívat daleko do historie. Oficiálně datujeme vznik hřebčína zakládající listinou Rudolfa II v roce 179. Čeští stavové však věnovali koňskou oboru svému panovníkovi Ferdinandovi I. o mnoho let dříve. Jak ve svých publikacích věnovaných starokladrubskému chovu připomíná přední český hipolog 0. století Dr. František Bílek, Čáslavsko však bylo známo chovem koní ještě před touto dobou. Vedle bechyňských rybníkářů, žateckých sládků či rakovnických pivovarníků byli čáslavští koníři známou veličinou středověkých Čech. Teprve s Habsburky však na kladrubské pastviny doputovali od gibraltarské úžiny starošpanělští koně. Ti byli nepostradatelní k ceremoniálům, zaváděným na všech královských dvorech centrální Evropy. Císařský hřebčín se tak stal nositelem krve, o kterou začali mít zákonitě zájem i ostatní šlechtické rody. A tak na základě starošpanělské krve z císařského hřebčína vznikl chov kolovratský na zámku Kyšperk, coloredský na Opočně, valdštejnský v Litomyšli či schwarzenbergský na Hluboké. Jméno Schwarzenberg se v historii hřebčína jistě objevilo ještě mnohokrát. Dostupné materiály hovoří především o jméně Adam František Schwarzenberg, který zastával dvakrát u císařského dvora funkci Oberstallmeister. Česky zněl jeho titul - nejvyšší dvorní štolba. Poprvé to bylo mezi lety za císaře Josefa I. Podruhé se Adam František Schwarzenberg v této funkci objevil někdy okolo roku 176 v době panování Karla VI. Z roku 176 je znám jeho zápis o počtu koní v dvorním hřebčíně. Podle záznamů tehdy v Kladrubech nad Labem bylo 18 hřebců kočárového rázu, 1 hřebců jezdeckého rázu, 16 matek kočárového rázu a 7 matek jezdeckého rázu. Pozornost zaslouží i skutečnost, že ke stádu náleželo i 7 holštýnských klisen, určených ale pro produkci mulů. Jak se ten svět mění. Spolu se čtyřmi ročníky hříbat pak bylo v té době v kladrubském hřebčíně ve stavu přes koní. Druhým členem knížecí rodiny Schwarzenbergů, který se zapsal do historie císařských hřebčínů byl polní maršál Karel Filip, který po bitvě u Waterloo přivezl do hřebčína v Lipici, ve Francii zabaveného arabského hřebce Siglavi. Ten pak v Lipici založil stejnojmennou, do dnešních dní pokračující linii lipicána. Proto je tento hřebec v historických záznamech pojmenováván někdy i jako Siglavi Schwarzenberg. První, koho jsme požádali o vyjádření vztahu ke starokladrubskému chovu, proto nemůže být nikdo jiný, než ministr zahraničí ČR pan Karel Schwarzenberg.

7 Karel Schwarzenberg (71), ministr zahraničí ČR Hřebčín v Kladrubech nad Labem vnímám jako ohromný národní poklad. Nemám na mysli jenom samotné stavby, ale především starokladrubské stádo a jeho genetický potenciál. Vážím si toho, že přes všechna ohrožení 0. století, kterým byli starokladrubští koně vystaveni, přežil do dnešních dní v Kladrubech jediný skutečný karosiér na světě. Všechna ostatní plemena, která byla používána do ceremoniálních zápřeží, se v průběhu posledních desetiletí přeměnila na kočárové koně moderního typu využívané především pro sportovní soutěže. Jenom jediné plemeno zůstalo zachováno v nezměněné podobě. A tím je náš starokladrubský bělouš. V něm máme uchovánu staletou historii doby, kdy české země byly součástí monarchie. Tato zkušenost Národního hřebčína je o to cennější, že v ostatních oblastech našeho oficiálního života jsme se s koňmi až příliš snadno rozloučili. Na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí u nás skončili koně ve státním ceremonielu a jezdectví se již neučí ani ve vojenských akademiích. A přitom by to bylo tak potřeba. Vždyť jedním z důvodů, proč v jiných zemích koně ze státní služby nezmizeli je skutečnost, že jezdecký výcvik přináší i výchovu charakteru. Před mnoha lety jsem se seznámil s jedním významným průmyslníkem, o kterém se tradovalo, že na vysoké funkce svého managementu přijímá výhradně bývalé důstojníky jezdectva. Zeptal jsem se ho, zda je to pravda. Potvrdil mi to a dodal i důvod, proč se mu život strávený s koňmi zdá tolik důležitým předpokladem. Podle jeho úsudku, kdo se naučil zacházet s koňmi, naučil se v prvé řadě ovládat sám sebe. A teprve ten, kdo je schopný zvládnout sebe, může řídit i ostatní. Bohužel dnes je již pozdě pokusit se vrátit jezdectví do českého oficiálního života. V českých zemích nemáme dostatečně vyvinutý cit pro ceremoniel a zříkáme se oficiální pompy. Nepochybuji však o tom, že by koně i na Pražském hradě spolehlivě lákali turisty, tak jako ve všech ostatních evropských zemích, které dosud mají své jezdecké pluky. Já sám osobně však vnímám koně stále jako součást naší společnosti. Prožil jsem s nimi mnoho let, ať již jako jezdec či jako vozataj. Dvojspřeží bylo mojí velkou láskou a i nyní si při vzpomínce na své koně poněkud jitřím staré rány, protože je mi jasné, že tato kapitola mého života je již uzavřena. V každém případě však nesmíme na koně nikdy pohlížet jako na něco, co se stane již jen historickou vzpomínkou na doby dávno minulé. Koně všeobecně a ti v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem především, musí být pro nás národní hrdostí. Koně by měli být pro nás i naše potomky ujištěním, že kontinuita života zůstává zachována. A že i my jsme schopni obohatit svůj čas zkušeností našich předků.

8 Ing. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR Vážený pane ministře, v úvodu našeho rozhovoru mi prosím dovolte položit pro jezdeckou veřejnost důležitou otázku. Jak vnímáte Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem? Je pro Vás něčím výjimečným a nebo jej v záplavě všech povinností vnímáte pouze jako jistou kuriozitu zemědělského resortu? Kladrubský hřebčín je zcela unikátní organizací. Ať už z hlediska významné součásti naší historie a kulturního odkazu nebo z hlediska specifické právní formy. Již předtím, než jsem se stal ministrem zemědělství vnímal jsem Národní hřebčín jako světově unikátní instituci, kterou máme povinnost předat budoucím generacím ve výborném stavu. A to jak po stránce celého areálu hřebčína, včetně celého okolního intravilánu, tak po genetické stránce samotného plemene starokladrubského bělouše. Jako státní podnik nemůže ale bohužel využívat intervence operačních programů. Zejména toho, který je pro Národní hřebčín Kladruby nejdůležitější, tedy Integrovaného operačního programu. Musíme se proto pravidlům přizpůsobit. Řešením je těsná spolupráce s ministerstvem kultury, ministerstvem pro místní rozvoj a Pardubickým krajem. Pro takovou spolupráci je naprosto klíčová pozice ředitele hřebčína. Jeho výběr byl mým hlavním úkolem v počátečních měsících roku 009. Vnímal jsem, že to musí to být člověk, který dokáže sestavit tým, jehož úkolem bude zachování starokladrubského koně pro budoucí generace. Zároveň ale musí být schopen vypracovat budoucí výhled podoby hřebčína a změnu ekonomického fungování. Ministerstvo kultury v současné době intenzivně pracuje na návrhu prohlášení národní kulturní památkou i starokladrubského vraníka. Dalším naším záměrem je pak zařazení hřebčína v Kladrubech na seznam celosvětového kulturního dědictví UNESCO. I proto musí být nový ředitel a jeho tým schopen připravit, společně s Národním památkovým ústavem, podklady pro veškeré opravy, rekonstrukční a revitalizační práce dotýkající se nemovitostí. Kladruby jsou nejstarší původní hřebčín světa. Přístavbou dalších provozních objektů, mimo areál národní kulturní památky, můžeme zvýšit zájem široké veřejnosti o tento jedinečný objekt. S tím samozřejmě souvisí i rozvoj cestovního ruchu v rámci Pardubického kraje i celé České republiky. Tento postup však musí být velmi citlivý k původnímu historickému jádru hřebčína, který nám závidí celý svět. Nový ředitel je již znám. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí ve prospěch MVDr. Jaroslava Dražana? Jaroslav Dražan představuje osobu, která je celoživotně spojena s problematikou chovu koní, jedná se o fundovaného odborníka, který své schopnosti již prokázal ve významných pozicích i publikováním odborných studií. Pan Dražan nám především představil ucelenou a promyšlenou koncepci toho kam by se měl hřebčín v Kladrubech posunout. Jaroslav Dražan bude jmenován ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem k 1. dubnu a má mou plnou důvěru a podporu. V jaké fázi se nyní nalézá tvorba dotačních projektů a jak reálné je skutečné získání dotací z EU pro NH? Prvořadým úkolem je zprostředkovat pro Kladruby čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu. Konkrétně se jedná o Národní podporu využití potenciálu kulturního dědictví, a to o částku 00 miliónů korun. Na konci roku 008 jste hovořil o zřízení Obecně prospěšné společnosti, která měla zajistit tok peněz do Kladrub. Jak daleko je práce na vytvoření podmínek k zajištění toků evropských peněz do Kladrub? Připravujeme materiál do vlády, na základě kterého bychom dokázali peníze získat. Kabinet by měl vydat souhlas k založení Obecně prospěšné společnosti působící v rámci revitalizace, rekonstrukce a obnovy národní kulturní památky Hřebčín Kladruby. Zakladately budou pravděpodobně ministerstva zemědělství a kultury, Pardubický kraj a Národní hřebčín Kladruby. Máme velký zájem máme na bezproblémovém a bezchybném fungování celého systému. Neskrývám ale, že existují i jiné cesty a i ty jsou předmětem našich úvah. Takže se nemusíme obávat efektu skryté privatizace" a následné možné nestability např. v důsledku neopatrné úvěrové politiky OPS? Opravdu není v našem zájmu jakýmkoli způsobem ohrožovat tak významný kulturně historický majetek světové jedinečnosti jeho využíváním pro získání úvěrů od bankovních domů. Žádná další společnost nebude vlastníkem majetku, který náleží do kategorie kulturní nebo národní kulturní památka. Financování oprav, rekonstrukcí a revitalizace dotačními prostředky nepředpokládá úvěrové zatížení Obecně prospěšné společnosti ani státního podniku. Veškeré uznatelné náklady, v případě úspěchu předloženého projektu, jsou hrazeny z evropských" nebo národních zdrojů. Jinak je tomu u rozvojového programu, který bude nutno citlivě nastartovat mimo areál národní kulturní památky, nezbytně však za spolupráce se soukromým sektorem. To je ale zatím otázkou budoucnosti.

9 Již jste hovořil o snaze zařazení NH a celého intravilánu Kladrub na seznam UNESCO. Na čem závisí úspěch tohoto snažení? Návrh na zařazení národní kulturní památky Hřebčín Kladruby n.l. do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO zpracovává ministerstvo kultury. Osobně si myslím, že zařazení celého intravilánu Kladrub nepřipadá v úvahu. Na druhou stranu je jisté, že obec se stane součástí ochranného pásma. Chystá se česká republika v rámci našeho předsednictví EU využít i Národní Bez starokladrubské zapřeže se neobešla ani inaugurace prvního československého hřebčín k naší prezentaci? prezidenta T. G. Masaryka v roce 1918 Na květen je v Kladrubech plánována návštěva europoslanců. Kromě prohlídky hřebčína budou mít hosté samozřejmě možnost ocenit krásu starokladrubských koní bezprostředně, tedy při projížďkách v kočárech i při plemnné přehlídce. Starokladrubský kůň byl po staletí nedílnou součástí státního ceremoniálu. Rakousko-uherský model hradního ceremoniálu převzal i první československý prezident Tomáš Garique Masaryk a tím výrazně přispěl v období protirakouských nálad k záchraně tohoto koně. Dovedete si představit návrat prvorepublikového ceremoniálu na Pražský hrad? Dovedu si to představit a dokonce je to mým přáním. Udělám všechno proto, aby starokladrubský kůň opět získal své místo ve státním protokolu. Je paradoxem, že jiné státy služeb tohoto plemene k protokolárním účelům využívají již delší dobu, zatímco Česká republika, jako domovská země, tak ještě neučinila. I to bude jedním z úkolů nového ředitele, samozřejmě opět ve spolupráci se zakladatelem a dozorčí radou. Snahu o návrat starokladrubského koně nejen do státního protokolu, ale i na jeho původní místo ve vnímání společnosti, budu jako ministr podporovat. Starokladrubský kůň je jediným plemenem koně, které se honosí titulem královský a císařský. Měl by být postaven na roveň ostatním symbolům české státnosti, protože je nedílnou součástí české historie a kulturního dědictví světového významu. A poslední otázka, kterou si v úvodu připomínky jezdecké sezóny 008 nemůžeme odpustit. Jak vnímáte chov koní a jezdecký sport vůbec? Ze své současné pozice beru koně a problematiku jejich chovu jako tu část práce, ke které mám osobní vztah. Koně patří do české krajiny, patří k symbolům venkovské romantiky. Proto jsem rád, že se jejich chov v posledních letech po období úpadku opět rozvíjí. Ministerstvo zemědělství přispívá k rozvoji tohoto odvětví prostřednictvím podpůrných programů, jejichž cílem je chovatele motivovat k používání moderních metod šlechtění a reprodukce. Významně přispíváme na Zemské hřebčince, na plemena koní zařazená do genetických zdrojů a v rámci podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství také na pastevní odchovy koní. Zažíváme navíc rozvoj hipoturistiky, což považuji za velmi pozitivní jev. Myslím, že na odvětví chovu koní lze do budoucna nahlížet s optimismem. Děkujeme za rozhovor. Ing. Cyril Neumann Starokladrubské vraníky používalo k ceremoniálním službám pražské arcibiskupství

10 Bývalí ministři o Národním hřebčíně ing. Jan Fencl ministr zemědělství ČR od do Každá moje návštěva Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, zpravidla v doprovodu velmi významných zahraničních hostů, byla pro mne v tom neúprosném svěráku každodenních pracovních povinností a starostí balzámem na duši a zároveň důkazem toho, že se v jistých velmi vzácných případech lze beze studu radovat z minulosti a nestydět se za současnost. Takové pocity pro mě bývaly velmi vzácné a povzbudivé v době, kdy transformace českého zemědělství přinášela jeden problém za druhým. Nejstarší velký hřebčín na světě jsem vždy vnímal a ctil nejen jako náš příspěvek ke světovému kulturnímu dědictví, ale také jako živé a velmi svébytné umělecké dílo se staletou tradicí, jako obraz starého Mistra, jako sousoší geniálního sochaře, jako živý ostrůvek naší národní historie, jako inspirativní a životaschopný důkaz vzdělanosti, prozíravosti, odhodlání a pracovitosti našich předků, jako naprosto ojedinělé zhmotnění naší národní hrdosti. Ale do toho všeho se také mísily obavy z budoucnosti. Podle českého právního řádu je zvíře věc, a to věc movitá. A je-li věc movitá zároveň velmi žádaným klenotem, může se snadno stát (kulantně řečeno) předmětem momentálně a na první pohled výhodných finančních transakcí, jak bylo v oněch časech a i dnes bohužel, více než obvyklé, ale z hlediska budoucnosti pak téměř jistou příčinou nenapravitelné a nenahraditelné škody. Udržování, provoz a další zvelebování něčeho tak vzácného, jako je Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a v něm ustájených starokladrubských koní, totiž stojí nemalé peníze a jenom málo kdo je připraven a v ryze materiální době bez ohledu na dlouhodobou perspektivu ochoten, takové výdaje finančně zajistit a jejich vynaložení také obhájit. Naštěstí se nám to podařilo a skutečnost, že se kmenové stádo starokladrubských běloušů dostalo pod ochranu FAO při OSN a celý kladrubský hřebčín byl uznán národní kulturní památkou, se pro nás stala velmi povzbudivým důkazem užitečnosti našeho snažení. A možná není daleko doba, kdy bude Národní hřebčín Kladruby zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na tomto místě nemohu nevzpomenout doktora Norberta Záliše, noblesního koňáka a ředitele hřebčína v jednom. Byl tím, kdo v období dřevní transformace českého zemědělství vynaložil nezměrné úsilí, aby udržel a později úspěšně zveleboval vlastní chov i samotný hřebčín. Jeho, a především jeho zásluhou se hřebčín stal národní kulturní památkou. Jak je v našich krajích zvykem, každý dobrý skutek bývá potrestán, a Norbert Záliš byl odsunut" do ústraní. A tím také skončilo jedno ze šťastných období hřebčína, charakteristické v jeho případě náročnou drezúrou koní i lidí s vynikajícími výsledky. Přál bych si, aby se opět našel dobrý koňák i ředitel v jednom, šéf zemědělského resortu a vláda, a ti všichni společně, aby vzali rozum do hrsti a svými rozhodnutími a také našimi penězi dopomohli k tomu, aby budoucí generace mohly být právem hrdé na to, co jsme jim v Národním hřebčíně Kladruby zanechali. Kladrubský hřebčín je pro mě stále srdeční" záležitostí, stále pro mě zůstává velkou věcí, na níž jsem měl tu čest a potěšení se malou měrou také podílet. ing. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje ministr zemědělství ČR od do Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem jsem vnímal a stále vnímám, především jako národní kulturní památku, jako místo, kde má chov ušlechtilých běloušů a vraníků dlouholetou tradici. Sám jsem několikrát, jako ministr zemědělství, Státní hřebčín v Kladrubech navštívil. Mým cílem bylo kladrubský hřebčín především zviditelnit. ing. Petr Zgarba poslanec sněmovny parlamentu ČR ministr zemědělství ČR od. 8. do Národní hřebčín pro mě vždy byl a bude především obrovské dědictví a národní odkaz. Za svého krátkého působení na ministerstvu zemědělství jsem se proto snažil hřebčín podporovat. V resortu zemědělství nemáme mnoho takových podniků. Konkurentem Národnímu hřebčínu snad může být ještě zámek v Židlochovicích, dřevěný zámek Kladská či pivovar Budvar. Myslím, že pro Národní hřebčín je příjemné, že je podpora a uvědomění si jeho jedinečnosti vnímána napříč celým politickým spektrem. Naše národní hrdost starokladrubský kůň, by tak měla být navždy zbavena obavy ze změn na naší národní politické scéně. K tomu především musíme vytvořit systémové mechanismy.

11 ing. Jan Mládek ministr zemědělství ČR od do Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je pro mě významným kusem historie nejen českého zemědělství, ale české historie vůbec. Hřebčín má unikátní kontinuitu jdoucí hluboko do minulosti, kterou nezničily ani dva nedemokratické režimy, které u nás dominovaly v druhé polovině dvacátého století. Kladrubští bělouši jsou dodnes pojmem. Národní hřebčín v Kladrubech je však nejenom historickou památkou, ale i fungující státním podnikem, který zajišťuje kontinuitu v chovu koní i pro budoucí generace. Uchovat dědictví nám dané od předků a předat je v lepším stavu potomkům je úkol, který máme obecně všichni a tím více ministr zodpovědný za tento hřebčín - perlu českého chovu koní. Považoval jsem tedy péči o státní hřebčince a především pak o hřebčín v Kladrubech za jednu z priorit mé práce. MVDr. Milena Vicenová česká velvyslankyně při EU v Bruselu ministryně zemědělství od do Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je mimořádný z mnoha pohledů. Je nejstarším hřebčínem na světě (letos bude slavit již 0 let své existence). Starokladrubský kůň je mimořádný - vyniká krásou a elegancí, ale také pracovitostí a charakterem. Jeho vznik se datuje do doby baroka a během čtyř století své existence zažil mimořádné vzestupy i pády. Národní hřebčín Kladruby je také vzácnou kulturní památkou - rozsáhlý areál zahrnuje na 10 budov, krásná stromořadí a vzácné parky. Dodnes lituji, že jsem během svého krátkého působení v čele resortu zemědělství na podzim 006 nemohla více podpořit tehdejší ředitelku Lenku Gotthardovou a prosadit její projekt na podporu hřebčína. K hřebčínu mám řadu osobních vzpomínek. Jako šéfredaktorka Našeho chovu jsem mnohokrát a ráda zařazovala články o významu hřebčína. Portréty kladrubských vraníků i běloušů nebo pohledy na pasoucí se stáda mnohokrát zdobily titulní stránky časopisu. Měla jsem příležitost mnohokrát hřebčín navštívit a jeho atmosféra mě pokaždé okouzlila. Nebyla jsem sama - stejně zapůsobil hřebčín i na zemědělské novináře z celého světa, které jsem do hřebčína zavedla v roce 199 při příležitosti kongresu Mezinárodní asociace zemědělských novinářů. Věřím, že náš Národní hřebčín zapůsobí stejně i na velvyslance 7 členských zemí Evropské unie. Každá předsedající země tradičně zve velvyslance do své domoviny. Zaměří se jak na prezentaci krás země, tak na zajímavá odborná témata. Česká republika zahrnula do tohoto představení i návštěvu Národního hřebčína. Ten navštívíme 8. května 009 a kromě prohlídky stájí se těším i na předvedení plemeníků, práci pod sedlem a zejména v zápřeži. Vedle Národního hřebčína v Kladrubech se chceme pochlubit památkami Kutné Hory, Jičína, krásnou přírodou Prachovských skal a návštěvu zakončíme seminářem na podporu lidských práv v Praze. Milena Vicenová jako ministryně zemědělství zahajovala s Jiřím Fechtnerem v roce 006 výstavu v Lysé nad Labem

12 Mgr. Radko Martínek hejtman pardubického kraje ministr pro místní rozvoj v letech Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem vnímám jako symbol Pardubického kraje. Na rozvoji Národního hřebčína chceme jednoznačně založit image našeho kraje. Věříme, že světově proslulé plemeno přiláká do našeho kraje zahraniční návštěvníky ČR, kterým mimo Prahu nabízí naše země pořád jen velmi málo. Rozvoj cestovního ruchu je jedním z hlavních úkolů budoucnosti a musíme k tomu využít veškerou možnou podporu ze zdrojů EU. I proto Pardubický kraj jednoznačně podporuje všechny aktivity pro podporu Národního hřebčína. Jsme připraveni veškeré návrhy právně posoudit, aby v žádném případě nemohlo dojít ke zneužití či k jakémukoliv negativnímu dopadu na samotný hřebčín. Uchránit a dále rozvíjet obrovskou hodnotu místa je naším hlavním cílem a chtěli bychom docílit, aby se hřebčín v Kladrubech nad Labem ze symbolu kraje stal i jedním z hlavních symbolů celé ČR. Jiří Nesvačil ml. Národní hřebčín Kladruby nad Labem, vítěz Golden Wheel Cup 008 Warka

13 Mgr. Václav Jehlička ministr kultury a senátor ČR Václav Jehlička má ke koním i rodinnou vazbu. Jeho bratr Jiří je dlouholetým chovatelem a po mnoho let byl osobně spjat s druhým největším chovem starokladrubského bělouše v ČR v Benicích na Benešovsku. Proto nás jeho vztah ke koním nijak nepřekvapil. Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem přesto, že je podřízen ministerstvu zemědělství, vnímám jako součást svého resortu. Myslím, že ministerstva kultury a zemědělství našla v nazírání na hřebčín společnou řeč. Ministerstvo zemědělství vnímá sice Národní hřebčín jako standardní zemědělský podnik, ale uvědomuje si historickou výlučnost místa i starokladrubského chovu. Přes specifika hřebčína je jistě dobře, že stále žije normálním zemědělským životem. Starokladrubský kůň i prostředí, ve kterém je po staletí chován, si tak zachovávají životaschopnost. A právě v tom spočívá jeho unikátnost. Ministerstvo kultury sleduje hřebčín pozorně. Prostřednictvím Národního památkového úřadu můžeme ovlivnit stavební rozvoj a v určité míře dohlížíme i na vývoj samotného chovu. Spolupráce obou ministerstev tak umožňuje pokračovat v jedinečném českém náhledu na starokladrubského koně jako na živou národní památku. Osobně si ale myslím, že by hřebčín měl výrazně více působit v oblasti výchovy a vzdělávání a opatrně bych se nevyhýbal ani rozvoji turistického ruchu. Slovo opatrně je určitě na místě. Je dobře, že se v minulosti podařilo odolat tlakům a starokladrubští koně se nestali pouťovou atrakcí a mají dostatek klidu na svůj normální život. Místo tak vzácné by ale určitě mělo být výrazně více využíváno jako centrum jezdecké i chovatelské vzdělanosti. K tomu je potřeba v Kladrubech cíleně vybudovat infrastrukturu, která bude splňovat nároky návštěvníků, ať z řad odborné veřejnosti, která bude do Kladrub směřovat za vzděláním, tak z řad laických návštěvníků, kteří sem budou přijíždět jako turisté. Proto ministerstvo kultury plně podporuje např. i kandidaturu Kladrub na MS čtyřspřeží v roce 01. To, že v České republice vnímáme unikátnost kladrubského hřebčína a koní zde chovaných, jsme před lety vyjádřili jeho zařazením na seznam našeho národního kulturního dědictví. V ČR máme přes kulturních památek. Vedle nich na 0 národních kulturních památek. To jsou objekty, které svým významem přesahují regionální rámec. Národní hřebčín a starokladrubský kůň je tak svým významem zařazen vedle objekty jako je Pražský hrad či Karlův most. V naší zemi se tak význam posledního a nejstaršího kontinuálně provozovaného hřebčína na světě, včetně koní v něm chovaných, podařilo dostatečně zdůraznit. Dalším naším cílem je, aby tuto jedinečnou živou památku, která dokládá staletou kontinuitu společnosti, pochopil a uznal celý svět. To by mělo zajistit zapsání Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na seznam světového kulturního dědictví Unesco. Využili jsme raritního postavení, které díky Kladrubům mezi evropskými státy s vysokou kulturou chovu koní máme a jsme iniciátory společné nominace s dalšími významnými hřebčíny Evropy. Pro myšlenku jsme získali již několik důležitých partnerů, ale zatím je předčasné prozrazovat podrobnosti. Příprava nominace bude trvat ještě mnoho měsíců. Věřím ale, že i tato iniciativa napomůže podpoře Národního hřebčína z prostředků Evropské unie.

14 MVDr. Jaroslav Dražan Jaroslav Dražan () je v jezdecké a chovatelské veřejnosti v současnosti znám jako prezident Asociace svazů chovatelů koní, kterým je od roku 000 již druhé volební období. Profesně je spjat s vysokou veterinární školou v Brně, kde nyní působí na fakultě veterinární hygieny a ekologie v ústavu výžívy zootechniky a zoohygieny zvířat. Je dlouholetým členem ČJF a jeho jezdecké začátky ovlivnil především bývalý ředitel hřebčína v Albertovci Prokop Večeřa. Po ukončení veterinární fakulty působil jako podnikový veterinář a zootechnik ve ŠZP VŠV v Novém Jičíně, kde byl později pověřen vedením a rozvojem chovu. V té době stál u zrodu spolupráce novojičínského chovu s hannoverským svazem chovatelů ve Verdenu. O jeho aktivitě svědčí i skutečnost, že je členem odborné komise pro koně při COOPA CO- GECA (profesní organizace zemědělských organizací, která je partnerem pro zemědělskou komisi EU) v Bruselu a dále je členem předsednictva Evropského svazu chovatelů haflingů. Je i spoluautorem Strategie rozvoje a užití koní v ČR do roku 01. Ta byla vytvořena na popud ASCHK a tento materiál komplexně pojímá rozvoj všech odvětví širokého hipologické spektra v rámci ČR. Kladruby centrem hipologické vzdělanosti Má první reakce na nabídku stát se ředitelem Národního hřebčína bylo jasné ne. Teprve později po důkladném zvážení a řadě konzultací, jsem se začal možností vedení hřebčína zabývat. NH má mimořádnou pozici. Jako jediný na světě je zachován v původní stavební a hipologické formě a tím je světovým unikátem. Pocta být v jeho čele tak vyrovnává veškerá rizika. Naznačit co bude prioritou mé práce, ještě před jmenováním do funkce, je obtížné. Uvědomuji si, že existuje obrovský potenciál hřebčína. Odpověď na otázku jakým způsobem jej ale aktivovat, není snadná. Z hlediska vývoje musíme paradoxně konstatovat, že naše odříznutí od vyspělého světa za železnou oponou v jistém směru starokladrubskému plemenu prospělo. Jen tak se mohlo stát, že starokladrubský kůň odolal všem komerčním tlakům, které působily na jiné světové hřebčíny. Starokladrubský kůň byl tak ušetřen dramatickému vývoji, který zapříčinila zásadní změna společenského postavení koní v průběhu 0. století. Jen tak se mohlo stát, že okolní svět po změně společenského systému v Československu užasl nad tím, jakým klenotem naše země disponuje. Je obrovskou zásluhou prvního popřevratového managementu hřebčína i celé státní administrativy, že se podařilo v období divoké privatizace uchránit kladrubský hřebčín v původní podobě a jeho uzákonění v národní kulturní památku je něco natolik výjimečného, že si pravý dosah tohoto činu teprve uvědomíme. Mým cílem bude vybudovat vědomí jedinečnosti NH nejenom u představitelů našeho státu, ale především u celé české i světové veřejnosti. Prezentace hřebčína by však nikdy neměla sklouznout do primitivních forem současného show bussinesu a měla by vždy respektovat staletou noblesu, která nám byla téměř zázrakem zachována. Pokusím se pokračovat v úsilí mých předchůdců a chtěl bych, aby se Kladruby nad Labem staly pro Českou republiku něčím jako pro Španěly Jerez de la Frontera, pro Francouze Saumur či pro Rakušany Spanische Reitschule ve Vídni. Ministr Petr Gandalovič hovořil o hledání cest k zajištění prostředků pro NH z EU. Komplikace způsobila chybná úvaha při vedení přístupových rozhovorů při našem začlenění k EU. Obecně se tehdy předpokládalo, že prostředky z EU do zemědělství budou směřovány pouze do soukromému sektoru. Nikdo si neuvědomil, že by bylo možné čerpat peníze i pro zemědělský podnik v majetku státu. Chápu úsilí ministerstva při hledání cesty k zajištění

15 Šestnáctispřeží starokladrubských běloušů při jezdeckém dni v Kladrubech nad Labem v roce 006 finančního toku prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti, ale taková forma je pro mě zcela nepřijatelná. Zakládalo by to problémy při mnohakolejném vedení podniku a rozhodování při investování. Mojí základní prioritou je tedy přispět k nalezení jiné, jednodušší a zcela průhledné cesty, jak dosáhnout na peníze z EU. Pokud opustíme finance, které prospějí především ke zlepšení stavu nemovitého majetku hřebčína, tak vedle chovu jedinečného plemene, by si NH zasloužil výraznější postavení na českém žebříčku turistické atraktivity. Pokusím se do Kladrub přilákat jak laickou, tak odbornou veřejnost. Pro tu laickou je nezbytné připravit populárně odborné prohlídky s předvedením výcviku koní a i s využitím archiválií. V minulosti se NH zúčastnil stovek akcí většinou, však mimo NH. Mojí prioritou bude přivést návštěvníky do Kladrub a i mírně omezit výjezdy mimo NH. Mým cílem je platících návštěvníků ročně. V boji o diváka hrají velm dobrou úlohu Jezdecké dny. V těch bych chtěl určitě pokračovat v rozsahu cca čtyř až šesti představení ročně. Získat odbornou veřejnost bude obtížnější, ale i zde se nesmíme úkolu leknout a Kladruby by se měly postupně stát centrem hipologické vzdělanosti i pro jezdce a chovatele. Historie místa k tomu poskytuje nejlepší předpoklady. MVDr. Jaroslav Dražan Největším starokladrubským soukromým chovem je hřebčín Favory v Benicích. Slavnostní osmispřeží zde zapřáhl Jiří Nesvačil st. při jezdeckém dni. května 008

16

17

18

19 Petr Eim - mistr světa ve voltiži, Brno 9. července -. srpna 008 Foto P. Nesvadba

20 Výcvik v jízdě na koni Společenské akce Jízdy a výcvik dětí na pony Jezdecká spoleãnost Ctûnice zámecký areál Ctěnice Bohdanečská Praha - Vinoř tel.: Ustájení koní, letní tábory dětí

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

Obsah. Vydavatelství CIN děkuje všem partnerům za podporu Jezdecké ročenky 2009

Obsah. Vydavatelství CIN děkuje všem partnerům za podporu Jezdecké ročenky 2009 JEZDECKÁ ROČENKA 09 @@@@@@@@@?? OKe@@@@@@@@@??O@Khf? O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xhe? W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF!!! Na MČR (v mistrovských

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

Sezóna 2012 je za námi! Zduchovice - 27. 11. 2012

Sezóna 2012 je za námi! Zduchovice - 27. 11. 2012 Sezóna 2012 je za námi! Zduchovice - 27. 11. 2012 I v roce 2012 započala jezdecká sezóna v Jezdeckém areálu Zduchovice v březnu. Od března do října pak proběhlo celkem 50 závodních dnů, kde se na kolbišti

Více

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII.

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII. Pořadatelé: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Svaz chovatelů Českomoravského belgického koně oblast Morava I, Třebíč Okresní agrární komora Třebíč TTS energo

Více

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 ROZPIS. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 824V1 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV 074 1.4. DATUM ZÁVODU

Více

Stránka 1. Sportovní kalendář 2015 - oblast H

Stránka 1. Sportovní kalendář 2015 - oblast H Stránka 1 Sportovní kalendář 2015 - oblast H Oficiální závody Od Do Č.Záv. pořadatel místo Skoky Drez. Všestran. Voltiž Spřežení Enduranc. Reining Ponny Pozn. Název Column1 28.2 228H1 MH0142 Sviadnov -

Více

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 1.Základní údaje: 1.1. Pořadatel: ČJF, Soutěže podkovy o.p.s., JK Loštice, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1.2. Technické zajištění:

Více

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 822B1 INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci KMK drezura - kvalifikační kolo 1. Základní údaje: Pořadatel: JK Ptýrov MB0288 Datum konání: 22.-24.8.2014 Místo

Více

4. ročník série parkurových závodů

4. ročník série parkurových závodů 4. ročník série parkurových závodů LAMBORGHINI PRAHA PARKUR CUP 27. března 2011, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání : Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MD034 TJ JK Klatovy- Luby Luby 36, 339 01 Klatovy 620 D1 56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP. 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské

3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP. 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské 3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání : Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

Skokové závody Champions Tour 2015. CENA John Deere Cup. 4. - 5. červenec 2015 Hradištko. Kategorie: B

Skokové závody Champions Tour 2015. CENA John Deere Cup. 4. - 5. červenec 2015 Hradištko. Kategorie: B Skokové závody Champions Tour 2015 CENA John Deere Cup 4. - 5. červenec 2015 Hradištko Kategorie: B ROZPIS JEZDECKÝCH SKOKOVÝCH ZÁVODŮ: č. 704 F2 Základní údaje Pořadatel: TJ Equus Kinsky Datum konání

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V2 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV

Více

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012 Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012 I. OBECNÉ ZÁSADY Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami,

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Přehled doprovodného programu

Přehled doprovodného programu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23. 26. 6. 2011, Brno Výstaviště Hlavní program pavilony F a G1 Přehled doprovodného programu Čtvrtek, 23. 6. 2011 - Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. Rozpis MISTROVSTVÍ ČR SKOKY + DREZURA PONY 2013 816F1 FINÁLE STYL ŠAMPIONÁTU PONY 2013 ŠAMPIONÁT NADĚJÍ 2013

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. Rozpis MISTROVSTVÍ ČR SKOKY + DREZURA PONY 2013 816F1 FINÁLE STYL ŠAMPIONÁTU PONY 2013 ŠAMPIONÁT NADĚJÍ 2013 ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE Rozpis MISTROVSTVÍ ČR SKOKY + DREZURA PONY 2013 816F1 FINÁLE STYL ŠAMPIONÁTU PONY 2013 ŠAMPIONÁT NADĚJÍ 2013 Hradištko u Sadské 15. - 18. srpna 2013 1. Základní údaje Pořadatel

Více

Vydal zapsaný spolek JK Vělopolí 739 59 Vělopolí 34 3. ledna 2015 www.jk-velopoli.webnode.cz. Jezdecký klub Vělopolí z.s.

Vydal zapsaný spolek JK Vělopolí 739 59 Vělopolí 34 3. ledna 2015 www.jk-velopoli.webnode.cz. Jezdecký klub Vělopolí z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vydal zapsaný spolek JK Vělopolí 739 59 Vělopolí 34 3. ledna 2015 www.jk-velopoli.webnode.cz Jezdecký klub OBSAH Jezdecký klub Pony klub a pony školička Personální zajištění Investice

Více

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C 2. TISKOVÁ ZPRÁVA K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C Nová výstavní hala Projekt byl pojmenován Dostavba kryté výstavní plochy výstaviště v Lysé nad Labem. Jedná se o navýšení ploch areálu

Více

ROZPIS soutěží IX. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží IX. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží IX. GRAND PRIX Hradec Králové 1. Základní údaje 1.1. Pořadatel : Hradecký jezdecký klub, Hradečnice 995 500 09 Hradec Králové tel.: 603481109, 602655291 1.2. Číslo závodů : 829F1 1.3. Datum

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Archiv sportu a tv inventář č. 25 NAD č. 155 Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Ú v o d Jezdectví Jezdectví jako organizovaný sport bylo u nás provozováno od ustavení Jízdního odboru Sokola

Více

CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE. 31. června 2. srpna 2015

CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE. 31. června 2. srpna 2015 CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE 31. června 2. srpna 2015 Podmínkou účasti v soutěžích CEJC (viz kategorie CEJC) je absolvování minimálně 2 kvalifikačních soutěží dané kategorie v rámci kvalifikačních

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Zápis z 36. zasedání VV ČJF - dne 18. 6. 2014

Zápis z 36. zasedání VV ČJF - dne 18. 6. 2014 Zápis z 36. zasedání VV ČJF - dne 18. 6. 2014 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, ing. Milan Theimer Hosté:

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

ROZPIS soutěží VI. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží VI. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží VI. GRAND PRIX Hradec Králové 1. Základní údaje 1.1. Pořadatel : Hradecký jezdecký klub, Hradečnice 995 500 09 Hradec Králové tel.: 603481109, 602655291 1.2. Číslo závodů : 824F1 1.3. Datum

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: MČR ENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Místo: Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

- 1 - R O Z P I S Mezinárodní jezdecké závody v Hradci Králové Mezinárodní jezdecká federace a Česká jezdecká federace

- 1 - R O Z P I S Mezinárodní jezdecké závody v Hradci Králové Mezinárodní jezdecká federace a Česká jezdecká federace - 1 - R O Z P I S Mezinárodní jezdecké závody v Hradci Králové Mezinárodní jezdecká federace a Česká jezdecká federace CSI kat.b J/Y, CSI* Hradec Králové 2007 Velká cena města Hradce Králové 1.6.-3.6.2007

Více

ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST

ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2012 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 * 1 2 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

Mezinárodní závody spřežení / International Driving Event CAI 3* - H1, H2, H4

Mezinárodní závody spřežení / International Driving Event CAI 3* - H1, H2, H4 Mezinárodní závody spřežení / International Driving Event CAI 3* - H1, H2, H4 Místo konání / Place: Kladruby nad Labem Datum konání / Dates: 16. 19. dubna / April 2015 Pořadatel / Organiser: Česká jezdecká

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Galaveãery jezdeckého sportu

Galaveãery jezdeckého sportu XI. roãník ãíslo 1 10. 1. - 23. 1. 2003 PROSTĚJOV Potřeby pro jezdecký sport Výroba-Velkoobchod Prodejna a velkoobchodní sklad: Domamyslická 59, 798 01 Prostějov Tel./Fax: 582 362 267, 582 362 483 Tel.:

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Přítomni: J. Zápotocký, J. Mazancová, L. Kočovská, R. Marková Omluveni: P. Šarochová Pozvaný host: Táňa Bruková omluvena Body

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Petr Čech Sport, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Boží Dar Město Abertamy ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 7. 3. 2015 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího

Více

Volby do oblastního výboru oblast Praha ČJF - 2015

Volby do oblastního výboru oblast Praha ČJF - 2015 Volby do oblastního výboru oblast Praha ČJF - 2015 Miloslav Vítek kandidát na předsedu oblastního výboru Ing. Cyril Neumann kandidát na místopředsedu oblastního výboru Ing. Eva Pařenicová kandidát na člena

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

2300 CZ <68> GAROCKY KF4706 63,90 30,52 2000 CZ <9> KAMERIK KF2847 66,75 32,17 1500 CZ <10> VINCOMA KA2777 65,37 32,20

2300 CZ <68> GAROCKY KF4706 63,90 30,52 2000 CZ <9> KAMERIK KF2847 66,75 32,17 1500 CZ <10> VINCOMA KA2777 65,37 32,20 IX. GRAND PRIX města Hradec Králové S podporou města Hradec Králové S-V01 Závod: 829F1 Místo konání: Hradec Králové Datum: 29.08.2014 31.08.2014 Pořádá: Hradecký jezdecký klub Cena ČUS - parku stupně "

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2011. http://www.kasbej.websnadno.cz/

NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2011. http://www.kasbej.websnadno.cz/ Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKADNÍ ÚDAJE Název: NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2011 Místo: Hoštka okr. itoměřice Datum: 2324. 03 2012 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Britano ME 0196 Adresa: Touchořiny

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL. přímý přenos tréninku Formule 1/Moto GP

Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL. přímý přenos tréninku Formule 1/Moto GP Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Přímý přenos Premier League a KHL Přímý přenos UEFA Champions League Přímý přenos UEFA Champions League Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL Přímý přenos

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ

MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ Rozpis drezurních závodů Těšánky 718L1 MISTROVSTVÍ ZLÍNSKÉ OBLASTI V DREZUŘE 18. 19.7. 2015 MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ 1. Základní údaje: 1.1. Pořadatel: JS Galatík Těšánky, Centrum vzdělávání a chovu

Více

Ročenka 2012 Svaz Chovatelů Lipického Koně ČR

Ročenka 2012 Svaz Chovatelů Lipického Koně ČR Ročenka 2012 Svaz Chovatelů Lipického Koně ČR Obsah: Stavy lipických koní Výsledky reprodukce Výkonnostní zkoušky 2012 Prezentace lipických koní ve sportu Generální zasedání LIF 2012 Kelebia Srbsko Lipický

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Zápis ze 72. zasedání VV ČJF, o.s. dne 20. 1. 2010

Zápis ze 72. zasedání VV ČJF, o.s. dne 20. 1. 2010 Zápis ze 72. zasedání VV ČJF, o.s. dne 20. 1. 2010 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, MVDr. Lucie Kalová, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing.

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 27.9. až 5.10. 2014 - CHORVATSKO - ostrov MALI LOŠINJ Ve dnech 27.9.2014 až 5.10.2014 proběhl v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář moderního sportovního karate

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

XV. roãník ãíslo 1 12. 1. 2007-25. 1. 2007

XV. roãník ãíslo 1 12. 1. 2007-25. 1. 2007 XV. roãník ãíslo 1 12. 1. 2007-25. 1. 2007 HYGIENICKÉ STELIVO PRO KONĚ JRS Česká a Slovenská republika J. Kociána 1095, 272 01 Kladno tel.: 326 538 100-1 fax: 312 671 219 mobil: 724 756 220 602 155 312

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více