Vydáno pod zaštitou českého předsednictví v Radě EU 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydáno pod zaštitou českého předsednictví v Radě EU 2009"

Transkript

1 JEZDECKÁ ROâENKA 008 Vydáno pod zaštitou českého předsednictví v Radě EU 009

2

3

4 Vydavatelství CIN dûkuje v em partnerûm za podporu Jezdecké roãenky @6K?eO6X ERC Pardubice - Mnûtice O b s a h Lipsko CSI-W str. 1 Galavečer Humpolec str. 1 Brno CSI-W str. Všetice - Idol str. Galavečer Lednice str. Galavečer Žofín str. Spřežení pod střechou str. Wiener Neustadt str. Hradištko str. Kladuby n.labem CAI-A str. 6 Fontainebleau CCI*/*** str. 7 Praha - Císařský ostrov str. 7 Vairano CIC*** str. 7 Bialy Bor CCI*** str. 7 ČSOB ČSP Praha - Císařský ostrov str. 8 ČDP Chance a.s. Praha - Císařský ostrov str. 9 Praha - Císařský ostrov CSI J/Y str. 9 ČSOB ČSP Brno str. 0 ČSOB ČSP Ostrava str. 0 Vídeň CVI** str. 1 ČSOB ČSP Kolín str. 1 Laintal CIC*/** str. Hradec Králové str. ČSOB ČSP Litomyšl str. Praha str. ČSOB ČSP Litomyšl str. Brno CDI***-W str. Martinice str. ČSOB ČSP Opava str. ČSOB ČSP Strakonice str. 6 Heroutice CSI CH/J/Y, CSNP str. 7 ME Atény S-CH str. 7 Nebanice CAI A-W str. 8 Humpolec CCI**, MČR C-S,Y str. 9 ME Praha S-J/Y str. 0-1 MS Brno V str. - Pardubice CICO***, MČR C CH/J str. Most MČR S-Y/S,CH/J str. Frenštát pod Radhoštěm MČR pony str. 6 OH Hong Kong str. 7 ME Thirlestane C-J str. 7 Niederwil Alpsko-dunajský pohár str. 8 Ptýrov CSI* str. 8 Praha MČR D-CH/J/Y/S str. 9 Humpolec Finále ZP str. 0 Mariánské Lázně CDI***-W str. 0 ČSOB ČSP Plzeň str. 1 Opava Finále KMK str. 1 MS Jarantów str. MS Beesd str. Praha - Ctěnice str. Zduchovice Finále Auto Hase Tour str. Praha CSIO-W str. - Pardubice - Koně v akci str. 6 Cinzano CSI J-A str. 6 Bolehošť str. 7 Lysá nad Labem - Kůň str. 7 Finále ČDP Praha - Císařský ostrov str. 8 Finále ČSOB ČSP Frenštát pod Radhoštěm str. 9 Chomutov MČR V str. 60 Nebanice MČR A 1// str. 61 Martinice str. 6 Opava Memoriál Ericha Režnara str. 6 Martinice str. 6 Hradištko str. 6 Finále JCHS Zduchovice str. 6 Židovice str. 6 Hořovice str. 6 Finále O pohár hl m. Prahy Praha - Císařský ostrov.. str. 6 Pardubice MČR C pony str. 6 Linz CSI** str. 66 Wiener Neustadt str. 66 Vídeň CSI**** str. 66 Finále extraligy Heroutice str. 67 Jezdectví je těžký sport str. 68

5 Ještě nedávno jsme na stránkách Jezdecké ročenky připomínali vedle prestižních závodů i události místní či oblastní. S přibývajícím počtem reprezentačních startů a vrcholných událostí na domácích kolbištích je však k prezentaci regionálních akcí stále méně prostoru. Navíc rok 008 byl na prestižní akce velmi bohatý. A tak je mi trochu líto, že jsem mnohé menší akce na stránky Ročenky letos nemohl zařadit. Snad mi to odpustíte. Ústředním bodem sezóny 008 byly pochopitelně oba mezinárodní šampionáty. Ten evropský v Praze prověřil schopnost české organizace v nejsledovanější jezdecké disciplině, ten světový v Brně zase přinesl domácím barvám světový titul. Oba byly velmi dobře hodnoceny a výrazně pozvedly naší prestiž. Vynikající premiéru měl v Brně i Světový pohár ve skákání a vzpomínku na tyto závody kalí pouze skutečnost, že se organizátorům v roce 009 nepodařilo na tento zahajovací úspěch navázat dalším ročníkem. Světovým pohárem a zároveň prvním dílem evropského seriálu Golden Wheel Cup zahájila sezónu i česká spřežení v Kladrubech nad Labem. Je potěšitelné, že právě reprezentant z Kladrub nakonec v celém seriálu zvítězil. Sedmý a opět o něco úspěšnější ročník má za sebou i Český skokový pohár a potřetí byl pečlivě sledován i jeho mladší sourozenec Český drezurní pohár. České barvy se nakonec nečekaně probojovaly i na čínské OH do Hong Kongu. Jaroslav Hatla sice tentokrát soutěž nedokončil, ale i tak mu za reprezentaci v nejsledovanějším turnaji světa patří obdiv. Stalo se toho v roce 008 opět o trochu více než v sezónách minulých. Ne na všechno můžeme být hrdi. Jezdecký rok skončil aférou nedovolené medikace, která otevřela mnoho otázek. Toto téma také chvíli vévodilo našim úvahám o náplni textové části Ročenky 008. Na stránkách Jezdce už toho ale bylo řečeno dost. Volbu nakonec ovlivnila ji důležitá celospolečenská událost první poloviny roku 009, české předsednictví Evropské unii. Jezdecký sport získal naším vstupem do EU nový prostor. Tím, že zmizely hranice mezi námi a jezdecky vyspělými státy světa, zmizela i veterinární omezení. Ta před rokem 00 výrazně komplikovala život nám i našim sportovním hostům. České předsednictví EU ale nastolilo otázku: Co může ČR v oblasti jezdectví a hipologie Evropě nabídnout? Na počátku roku dvacátého výročí pádu železné opony si bohužel musíme přiznat, že toho stále příliš mnoho není. Určitě vás všechny ale jedna česká jedinečnost napadne. Ano samozřejmě, máme Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. A tím se dostáváme k další důležité události uplynulého roku. Na sklonku roku celá a nejen jezdecká veřejnost Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem sledovala. Z funkce byla odvolána po pěti letech ředitelka ing. Lenka Gotthardová a v kuloárech se ihned vyrojila celá řada hypotéz, proč se tak stalo. Rozhodli jsme se proto na Národní hřebčín, jeho minulost a především jeho budoucnost, podívat podrobněji. Z hlediska sportovního jezdectví se může zdát starokladrubský chov poněkud méně zajímavý. Věříme ale, že ti z vás, kteří zastávají tento názor, i díky Ročence 008 pochopí, že tomu tak není. Současný jezdecký sport a jeho sportovní pojetí se všemi ambicemi jsou důležitou náplní dneška. Dovedu si představit jak jej starokladrubští koně, se zkušeností staleté historie, sledují poněkud shovívavě. Pochopíme-li tento pohled, určitě se nám budou zdát mnohé naše současné problémy malicherné. Proto jsem se rozhodl přispět prostřednictvím Jezdecké ročenky 008 k tomu, aby si jedinečnost kladrubského hřebčína důsledně uvědomili i důležití lidé ze světa nejvyšší české politiky. Zvláštní poděkování za možnost oslovit tak pestrý kaleidoskop českých politiků pak patří poslanci parlamentu České republiky ing. Karlovi Kratochvílemu, který mi pomohl řadu setkání zprostředkovat. Podpora členů naší politické elity bude důležitá pro všechny koně, nejenom ty starokladrubské. Politickou záštitu budeme potřebovat i při dalším světovém šampionátu, který bychom chtěli pořádat. Usiluje o něj právě Národní hřebčín a v roce 01 by se v Kladrubech nad Labem mohlo bojovat o světové kovy v jízdě čtyřspřeží. Cyril Neumann Jezdeckou ročenku 008 sestavil C. Neumann s použitím fotografií L. Siegera, J. Bělohlava, J. Gebauera, M. Kůstkové, R. Němcové, J. Malinovského, Z. Šedé, J. Jelínka, T. Holcbechera, K. Návojové, I. Neumannové, J. Matušky, P. Vídeňského, P. Nesvadby a archívu zpravodaje Jezdec (foto C. Neumann). Grafické zpracování a tisk studio BESR, nám. Svatopluka Čecha 11, Praha 10

6 Předsednictví Evropské unii je pro každou zemi možností prezentovat se před zbytkem Evropy. Jedním z pokladů, který ČR uchovává ve svém kulturním dědictví je i Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. V naší zemi všichni koňaři vědí, že se honosíme světovým unikátem. Tím je národní kulturní památka - starokladrubský bělouš. Pouze v ČR, jako v jediné zemi na světě, povyšuje zařazení živého zvířete na seznam národního kulturního bohatství koně na živé umělecké dílo. K připomínce historického dědictví, které nám hřebčín v Kladrubech nad Labem zachovává, se musíme podívat daleko do historie. Oficiálně datujeme vznik hřebčína zakládající listinou Rudolfa II v roce 179. Čeští stavové však věnovali koňskou oboru svému panovníkovi Ferdinandovi I. o mnoho let dříve. Jak ve svých publikacích věnovaných starokladrubskému chovu připomíná přední český hipolog 0. století Dr. František Bílek, Čáslavsko však bylo známo chovem koní ještě před touto dobou. Vedle bechyňských rybníkářů, žateckých sládků či rakovnických pivovarníků byli čáslavští koníři známou veličinou středověkých Čech. Teprve s Habsburky však na kladrubské pastviny doputovali od gibraltarské úžiny starošpanělští koně. Ti byli nepostradatelní k ceremoniálům, zaváděným na všech královských dvorech centrální Evropy. Císařský hřebčín se tak stal nositelem krve, o kterou začali mít zákonitě zájem i ostatní šlechtické rody. A tak na základě starošpanělské krve z císařského hřebčína vznikl chov kolovratský na zámku Kyšperk, coloredský na Opočně, valdštejnský v Litomyšli či schwarzenbergský na Hluboké. Jméno Schwarzenberg se v historii hřebčína jistě objevilo ještě mnohokrát. Dostupné materiály hovoří především o jméně Adam František Schwarzenberg, který zastával dvakrát u císařského dvora funkci Oberstallmeister. Česky zněl jeho titul - nejvyšší dvorní štolba. Poprvé to bylo mezi lety za císaře Josefa I. Podruhé se Adam František Schwarzenberg v této funkci objevil někdy okolo roku 176 v době panování Karla VI. Z roku 176 je znám jeho zápis o počtu koní v dvorním hřebčíně. Podle záznamů tehdy v Kladrubech nad Labem bylo 18 hřebců kočárového rázu, 1 hřebců jezdeckého rázu, 16 matek kočárového rázu a 7 matek jezdeckého rázu. Pozornost zaslouží i skutečnost, že ke stádu náleželo i 7 holštýnských klisen, určených ale pro produkci mulů. Jak se ten svět mění. Spolu se čtyřmi ročníky hříbat pak bylo v té době v kladrubském hřebčíně ve stavu přes koní. Druhým členem knížecí rodiny Schwarzenbergů, který se zapsal do historie císařských hřebčínů byl polní maršál Karel Filip, který po bitvě u Waterloo přivezl do hřebčína v Lipici, ve Francii zabaveného arabského hřebce Siglavi. Ten pak v Lipici založil stejnojmennou, do dnešních dní pokračující linii lipicána. Proto je tento hřebec v historických záznamech pojmenováván někdy i jako Siglavi Schwarzenberg. První, koho jsme požádali o vyjádření vztahu ke starokladrubskému chovu, proto nemůže být nikdo jiný, než ministr zahraničí ČR pan Karel Schwarzenberg.

7 Karel Schwarzenberg (71), ministr zahraničí ČR Hřebčín v Kladrubech nad Labem vnímám jako ohromný národní poklad. Nemám na mysli jenom samotné stavby, ale především starokladrubské stádo a jeho genetický potenciál. Vážím si toho, že přes všechna ohrožení 0. století, kterým byli starokladrubští koně vystaveni, přežil do dnešních dní v Kladrubech jediný skutečný karosiér na světě. Všechna ostatní plemena, která byla používána do ceremoniálních zápřeží, se v průběhu posledních desetiletí přeměnila na kočárové koně moderního typu využívané především pro sportovní soutěže. Jenom jediné plemeno zůstalo zachováno v nezměněné podobě. A tím je náš starokladrubský bělouš. V něm máme uchovánu staletou historii doby, kdy české země byly součástí monarchie. Tato zkušenost Národního hřebčína je o to cennější, že v ostatních oblastech našeho oficiálního života jsme se s koňmi až příliš snadno rozloučili. Na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí u nás skončili koně ve státním ceremonielu a jezdectví se již neučí ani ve vojenských akademiích. A přitom by to bylo tak potřeba. Vždyť jedním z důvodů, proč v jiných zemích koně ze státní služby nezmizeli je skutečnost, že jezdecký výcvik přináší i výchovu charakteru. Před mnoha lety jsem se seznámil s jedním významným průmyslníkem, o kterém se tradovalo, že na vysoké funkce svého managementu přijímá výhradně bývalé důstojníky jezdectva. Zeptal jsem se ho, zda je to pravda. Potvrdil mi to a dodal i důvod, proč se mu život strávený s koňmi zdá tolik důležitým předpokladem. Podle jeho úsudku, kdo se naučil zacházet s koňmi, naučil se v prvé řadě ovládat sám sebe. A teprve ten, kdo je schopný zvládnout sebe, může řídit i ostatní. Bohužel dnes je již pozdě pokusit se vrátit jezdectví do českého oficiálního života. V českých zemích nemáme dostatečně vyvinutý cit pro ceremoniel a zříkáme se oficiální pompy. Nepochybuji však o tom, že by koně i na Pražském hradě spolehlivě lákali turisty, tak jako ve všech ostatních evropských zemích, které dosud mají své jezdecké pluky. Já sám osobně však vnímám koně stále jako součást naší společnosti. Prožil jsem s nimi mnoho let, ať již jako jezdec či jako vozataj. Dvojspřeží bylo mojí velkou láskou a i nyní si při vzpomínce na své koně poněkud jitřím staré rány, protože je mi jasné, že tato kapitola mého života je již uzavřena. V každém případě však nesmíme na koně nikdy pohlížet jako na něco, co se stane již jen historickou vzpomínkou na doby dávno minulé. Koně všeobecně a ti v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem především, musí být pro nás národní hrdostí. Koně by měli být pro nás i naše potomky ujištěním, že kontinuita života zůstává zachována. A že i my jsme schopni obohatit svůj čas zkušeností našich předků.

8 Ing. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR Vážený pane ministře, v úvodu našeho rozhovoru mi prosím dovolte položit pro jezdeckou veřejnost důležitou otázku. Jak vnímáte Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem? Je pro Vás něčím výjimečným a nebo jej v záplavě všech povinností vnímáte pouze jako jistou kuriozitu zemědělského resortu? Kladrubský hřebčín je zcela unikátní organizací. Ať už z hlediska významné součásti naší historie a kulturního odkazu nebo z hlediska specifické právní formy. Již předtím, než jsem se stal ministrem zemědělství vnímal jsem Národní hřebčín jako světově unikátní instituci, kterou máme povinnost předat budoucím generacím ve výborném stavu. A to jak po stránce celého areálu hřebčína, včetně celého okolního intravilánu, tak po genetické stránce samotného plemene starokladrubského bělouše. Jako státní podnik nemůže ale bohužel využívat intervence operačních programů. Zejména toho, který je pro Národní hřebčín Kladruby nejdůležitější, tedy Integrovaného operačního programu. Musíme se proto pravidlům přizpůsobit. Řešením je těsná spolupráce s ministerstvem kultury, ministerstvem pro místní rozvoj a Pardubickým krajem. Pro takovou spolupráci je naprosto klíčová pozice ředitele hřebčína. Jeho výběr byl mým hlavním úkolem v počátečních měsících roku 009. Vnímal jsem, že to musí to být člověk, který dokáže sestavit tým, jehož úkolem bude zachování starokladrubského koně pro budoucí generace. Zároveň ale musí být schopen vypracovat budoucí výhled podoby hřebčína a změnu ekonomického fungování. Ministerstvo kultury v současné době intenzivně pracuje na návrhu prohlášení národní kulturní památkou i starokladrubského vraníka. Dalším naším záměrem je pak zařazení hřebčína v Kladrubech na seznam celosvětového kulturního dědictví UNESCO. I proto musí být nový ředitel a jeho tým schopen připravit, společně s Národním památkovým ústavem, podklady pro veškeré opravy, rekonstrukční a revitalizační práce dotýkající se nemovitostí. Kladruby jsou nejstarší původní hřebčín světa. Přístavbou dalších provozních objektů, mimo areál národní kulturní památky, můžeme zvýšit zájem široké veřejnosti o tento jedinečný objekt. S tím samozřejmě souvisí i rozvoj cestovního ruchu v rámci Pardubického kraje i celé České republiky. Tento postup však musí být velmi citlivý k původnímu historickému jádru hřebčína, který nám závidí celý svět. Nový ředitel je již znám. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí ve prospěch MVDr. Jaroslava Dražana? Jaroslav Dražan představuje osobu, která je celoživotně spojena s problematikou chovu koní, jedná se o fundovaného odborníka, který své schopnosti již prokázal ve významných pozicích i publikováním odborných studií. Pan Dražan nám především představil ucelenou a promyšlenou koncepci toho kam by se měl hřebčín v Kladrubech posunout. Jaroslav Dražan bude jmenován ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem k 1. dubnu a má mou plnou důvěru a podporu. V jaké fázi se nyní nalézá tvorba dotačních projektů a jak reálné je skutečné získání dotací z EU pro NH? Prvořadým úkolem je zprostředkovat pro Kladruby čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu. Konkrétně se jedná o Národní podporu využití potenciálu kulturního dědictví, a to o částku 00 miliónů korun. Na konci roku 008 jste hovořil o zřízení Obecně prospěšné společnosti, která měla zajistit tok peněz do Kladrub. Jak daleko je práce na vytvoření podmínek k zajištění toků evropských peněz do Kladrub? Připravujeme materiál do vlády, na základě kterého bychom dokázali peníze získat. Kabinet by měl vydat souhlas k založení Obecně prospěšné společnosti působící v rámci revitalizace, rekonstrukce a obnovy národní kulturní památky Hřebčín Kladruby. Zakladately budou pravděpodobně ministerstva zemědělství a kultury, Pardubický kraj a Národní hřebčín Kladruby. Máme velký zájem máme na bezproblémovém a bezchybném fungování celého systému. Neskrývám ale, že existují i jiné cesty a i ty jsou předmětem našich úvah. Takže se nemusíme obávat efektu skryté privatizace" a následné možné nestability např. v důsledku neopatrné úvěrové politiky OPS? Opravdu není v našem zájmu jakýmkoli způsobem ohrožovat tak významný kulturně historický majetek světové jedinečnosti jeho využíváním pro získání úvěrů od bankovních domů. Žádná další společnost nebude vlastníkem majetku, který náleží do kategorie kulturní nebo národní kulturní památka. Financování oprav, rekonstrukcí a revitalizace dotačními prostředky nepředpokládá úvěrové zatížení Obecně prospěšné společnosti ani státního podniku. Veškeré uznatelné náklady, v případě úspěchu předloženého projektu, jsou hrazeny z evropských" nebo národních zdrojů. Jinak je tomu u rozvojového programu, který bude nutno citlivě nastartovat mimo areál národní kulturní památky, nezbytně však za spolupráce se soukromým sektorem. To je ale zatím otázkou budoucnosti.

9 Již jste hovořil o snaze zařazení NH a celého intravilánu Kladrub na seznam UNESCO. Na čem závisí úspěch tohoto snažení? Návrh na zařazení národní kulturní památky Hřebčín Kladruby n.l. do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO zpracovává ministerstvo kultury. Osobně si myslím, že zařazení celého intravilánu Kladrub nepřipadá v úvahu. Na druhou stranu je jisté, že obec se stane součástí ochranného pásma. Chystá se česká republika v rámci našeho předsednictví EU využít i Národní Bez starokladrubské zapřeže se neobešla ani inaugurace prvního československého hřebčín k naší prezentaci? prezidenta T. G. Masaryka v roce 1918 Na květen je v Kladrubech plánována návštěva europoslanců. Kromě prohlídky hřebčína budou mít hosté samozřejmě možnost ocenit krásu starokladrubských koní bezprostředně, tedy při projížďkách v kočárech i při plemnné přehlídce. Starokladrubský kůň byl po staletí nedílnou součástí státního ceremoniálu. Rakousko-uherský model hradního ceremoniálu převzal i první československý prezident Tomáš Garique Masaryk a tím výrazně přispěl v období protirakouských nálad k záchraně tohoto koně. Dovedete si představit návrat prvorepublikového ceremoniálu na Pražský hrad? Dovedu si to představit a dokonce je to mým přáním. Udělám všechno proto, aby starokladrubský kůň opět získal své místo ve státním protokolu. Je paradoxem, že jiné státy služeb tohoto plemene k protokolárním účelům využívají již delší dobu, zatímco Česká republika, jako domovská země, tak ještě neučinila. I to bude jedním z úkolů nového ředitele, samozřejmě opět ve spolupráci se zakladatelem a dozorčí radou. Snahu o návrat starokladrubského koně nejen do státního protokolu, ale i na jeho původní místo ve vnímání společnosti, budu jako ministr podporovat. Starokladrubský kůň je jediným plemenem koně, které se honosí titulem královský a císařský. Měl by být postaven na roveň ostatním symbolům české státnosti, protože je nedílnou součástí české historie a kulturního dědictví světového významu. A poslední otázka, kterou si v úvodu připomínky jezdecké sezóny 008 nemůžeme odpustit. Jak vnímáte chov koní a jezdecký sport vůbec? Ze své současné pozice beru koně a problematiku jejich chovu jako tu část práce, ke které mám osobní vztah. Koně patří do české krajiny, patří k symbolům venkovské romantiky. Proto jsem rád, že se jejich chov v posledních letech po období úpadku opět rozvíjí. Ministerstvo zemědělství přispívá k rozvoji tohoto odvětví prostřednictvím podpůrných programů, jejichž cílem je chovatele motivovat k používání moderních metod šlechtění a reprodukce. Významně přispíváme na Zemské hřebčince, na plemena koní zařazená do genetických zdrojů a v rámci podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství také na pastevní odchovy koní. Zažíváme navíc rozvoj hipoturistiky, což považuji za velmi pozitivní jev. Myslím, že na odvětví chovu koní lze do budoucna nahlížet s optimismem. Děkujeme za rozhovor. Ing. Cyril Neumann Starokladrubské vraníky používalo k ceremoniálním službám pražské arcibiskupství

10 Bývalí ministři o Národním hřebčíně ing. Jan Fencl ministr zemědělství ČR od do Každá moje návštěva Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, zpravidla v doprovodu velmi významných zahraničních hostů, byla pro mne v tom neúprosném svěráku každodenních pracovních povinností a starostí balzámem na duši a zároveň důkazem toho, že se v jistých velmi vzácných případech lze beze studu radovat z minulosti a nestydět se za současnost. Takové pocity pro mě bývaly velmi vzácné a povzbudivé v době, kdy transformace českého zemědělství přinášela jeden problém za druhým. Nejstarší velký hřebčín na světě jsem vždy vnímal a ctil nejen jako náš příspěvek ke světovému kulturnímu dědictví, ale také jako živé a velmi svébytné umělecké dílo se staletou tradicí, jako obraz starého Mistra, jako sousoší geniálního sochaře, jako živý ostrůvek naší národní historie, jako inspirativní a životaschopný důkaz vzdělanosti, prozíravosti, odhodlání a pracovitosti našich předků, jako naprosto ojedinělé zhmotnění naší národní hrdosti. Ale do toho všeho se také mísily obavy z budoucnosti. Podle českého právního řádu je zvíře věc, a to věc movitá. A je-li věc movitá zároveň velmi žádaným klenotem, může se snadno stát (kulantně řečeno) předmětem momentálně a na první pohled výhodných finančních transakcí, jak bylo v oněch časech a i dnes bohužel, více než obvyklé, ale z hlediska budoucnosti pak téměř jistou příčinou nenapravitelné a nenahraditelné škody. Udržování, provoz a další zvelebování něčeho tak vzácného, jako je Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a v něm ustájených starokladrubských koní, totiž stojí nemalé peníze a jenom málo kdo je připraven a v ryze materiální době bez ohledu na dlouhodobou perspektivu ochoten, takové výdaje finančně zajistit a jejich vynaložení také obhájit. Naštěstí se nám to podařilo a skutečnost, že se kmenové stádo starokladrubských běloušů dostalo pod ochranu FAO při OSN a celý kladrubský hřebčín byl uznán národní kulturní památkou, se pro nás stala velmi povzbudivým důkazem užitečnosti našeho snažení. A možná není daleko doba, kdy bude Národní hřebčín Kladruby zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na tomto místě nemohu nevzpomenout doktora Norberta Záliše, noblesního koňáka a ředitele hřebčína v jednom. Byl tím, kdo v období dřevní transformace českého zemědělství vynaložil nezměrné úsilí, aby udržel a později úspěšně zveleboval vlastní chov i samotný hřebčín. Jeho, a především jeho zásluhou se hřebčín stal národní kulturní památkou. Jak je v našich krajích zvykem, každý dobrý skutek bývá potrestán, a Norbert Záliš byl odsunut" do ústraní. A tím také skončilo jedno ze šťastných období hřebčína, charakteristické v jeho případě náročnou drezúrou koní i lidí s vynikajícími výsledky. Přál bych si, aby se opět našel dobrý koňák i ředitel v jednom, šéf zemědělského resortu a vláda, a ti všichni společně, aby vzali rozum do hrsti a svými rozhodnutími a také našimi penězi dopomohli k tomu, aby budoucí generace mohly být právem hrdé na to, co jsme jim v Národním hřebčíně Kladruby zanechali. Kladrubský hřebčín je pro mě stále srdeční" záležitostí, stále pro mě zůstává velkou věcí, na níž jsem měl tu čest a potěšení se malou měrou také podílet. ing. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje ministr zemědělství ČR od do Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem jsem vnímal a stále vnímám, především jako národní kulturní památku, jako místo, kde má chov ušlechtilých běloušů a vraníků dlouholetou tradici. Sám jsem několikrát, jako ministr zemědělství, Státní hřebčín v Kladrubech navštívil. Mým cílem bylo kladrubský hřebčín především zviditelnit. ing. Petr Zgarba poslanec sněmovny parlamentu ČR ministr zemědělství ČR od. 8. do Národní hřebčín pro mě vždy byl a bude především obrovské dědictví a národní odkaz. Za svého krátkého působení na ministerstvu zemědělství jsem se proto snažil hřebčín podporovat. V resortu zemědělství nemáme mnoho takových podniků. Konkurentem Národnímu hřebčínu snad může být ještě zámek v Židlochovicích, dřevěný zámek Kladská či pivovar Budvar. Myslím, že pro Národní hřebčín je příjemné, že je podpora a uvědomění si jeho jedinečnosti vnímána napříč celým politickým spektrem. Naše národní hrdost starokladrubský kůň, by tak měla být navždy zbavena obavy ze změn na naší národní politické scéně. K tomu především musíme vytvořit systémové mechanismy.

11 ing. Jan Mládek ministr zemědělství ČR od do Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je pro mě významným kusem historie nejen českého zemědělství, ale české historie vůbec. Hřebčín má unikátní kontinuitu jdoucí hluboko do minulosti, kterou nezničily ani dva nedemokratické režimy, které u nás dominovaly v druhé polovině dvacátého století. Kladrubští bělouši jsou dodnes pojmem. Národní hřebčín v Kladrubech je však nejenom historickou památkou, ale i fungující státním podnikem, který zajišťuje kontinuitu v chovu koní i pro budoucí generace. Uchovat dědictví nám dané od předků a předat je v lepším stavu potomkům je úkol, který máme obecně všichni a tím více ministr zodpovědný za tento hřebčín - perlu českého chovu koní. Považoval jsem tedy péči o státní hřebčince a především pak o hřebčín v Kladrubech za jednu z priorit mé práce. MVDr. Milena Vicenová česká velvyslankyně při EU v Bruselu ministryně zemědělství od do Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je mimořádný z mnoha pohledů. Je nejstarším hřebčínem na světě (letos bude slavit již 0 let své existence). Starokladrubský kůň je mimořádný - vyniká krásou a elegancí, ale také pracovitostí a charakterem. Jeho vznik se datuje do doby baroka a během čtyř století své existence zažil mimořádné vzestupy i pády. Národní hřebčín Kladruby je také vzácnou kulturní památkou - rozsáhlý areál zahrnuje na 10 budov, krásná stromořadí a vzácné parky. Dodnes lituji, že jsem během svého krátkého působení v čele resortu zemědělství na podzim 006 nemohla více podpořit tehdejší ředitelku Lenku Gotthardovou a prosadit její projekt na podporu hřebčína. K hřebčínu mám řadu osobních vzpomínek. Jako šéfredaktorka Našeho chovu jsem mnohokrát a ráda zařazovala články o významu hřebčína. Portréty kladrubských vraníků i běloušů nebo pohledy na pasoucí se stáda mnohokrát zdobily titulní stránky časopisu. Měla jsem příležitost mnohokrát hřebčín navštívit a jeho atmosféra mě pokaždé okouzlila. Nebyla jsem sama - stejně zapůsobil hřebčín i na zemědělské novináře z celého světa, které jsem do hřebčína zavedla v roce 199 při příležitosti kongresu Mezinárodní asociace zemědělských novinářů. Věřím, že náš Národní hřebčín zapůsobí stejně i na velvyslance 7 členských zemí Evropské unie. Každá předsedající země tradičně zve velvyslance do své domoviny. Zaměří se jak na prezentaci krás země, tak na zajímavá odborná témata. Česká republika zahrnula do tohoto představení i návštěvu Národního hřebčína. Ten navštívíme 8. května 009 a kromě prohlídky stájí se těším i na předvedení plemeníků, práci pod sedlem a zejména v zápřeži. Vedle Národního hřebčína v Kladrubech se chceme pochlubit památkami Kutné Hory, Jičína, krásnou přírodou Prachovských skal a návštěvu zakončíme seminářem na podporu lidských práv v Praze. Milena Vicenová jako ministryně zemědělství zahajovala s Jiřím Fechtnerem v roce 006 výstavu v Lysé nad Labem

12 Mgr. Radko Martínek hejtman pardubického kraje ministr pro místní rozvoj v letech Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem vnímám jako symbol Pardubického kraje. Na rozvoji Národního hřebčína chceme jednoznačně založit image našeho kraje. Věříme, že světově proslulé plemeno přiláká do našeho kraje zahraniční návštěvníky ČR, kterým mimo Prahu nabízí naše země pořád jen velmi málo. Rozvoj cestovního ruchu je jedním z hlavních úkolů budoucnosti a musíme k tomu využít veškerou možnou podporu ze zdrojů EU. I proto Pardubický kraj jednoznačně podporuje všechny aktivity pro podporu Národního hřebčína. Jsme připraveni veškeré návrhy právně posoudit, aby v žádném případě nemohlo dojít ke zneužití či k jakémukoliv negativnímu dopadu na samotný hřebčín. Uchránit a dále rozvíjet obrovskou hodnotu místa je naším hlavním cílem a chtěli bychom docílit, aby se hřebčín v Kladrubech nad Labem ze symbolu kraje stal i jedním z hlavních symbolů celé ČR. Jiří Nesvačil ml. Národní hřebčín Kladruby nad Labem, vítěz Golden Wheel Cup 008 Warka

13 Mgr. Václav Jehlička ministr kultury a senátor ČR Václav Jehlička má ke koním i rodinnou vazbu. Jeho bratr Jiří je dlouholetým chovatelem a po mnoho let byl osobně spjat s druhým největším chovem starokladrubského bělouše v ČR v Benicích na Benešovsku. Proto nás jeho vztah ke koním nijak nepřekvapil. Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem přesto, že je podřízen ministerstvu zemědělství, vnímám jako součást svého resortu. Myslím, že ministerstva kultury a zemědělství našla v nazírání na hřebčín společnou řeč. Ministerstvo zemědělství vnímá sice Národní hřebčín jako standardní zemědělský podnik, ale uvědomuje si historickou výlučnost místa i starokladrubského chovu. Přes specifika hřebčína je jistě dobře, že stále žije normálním zemědělským životem. Starokladrubský kůň i prostředí, ve kterém je po staletí chován, si tak zachovávají životaschopnost. A právě v tom spočívá jeho unikátnost. Ministerstvo kultury sleduje hřebčín pozorně. Prostřednictvím Národního památkového úřadu můžeme ovlivnit stavební rozvoj a v určité míře dohlížíme i na vývoj samotného chovu. Spolupráce obou ministerstev tak umožňuje pokračovat v jedinečném českém náhledu na starokladrubského koně jako na živou národní památku. Osobně si ale myslím, že by hřebčín měl výrazně více působit v oblasti výchovy a vzdělávání a opatrně bych se nevyhýbal ani rozvoji turistického ruchu. Slovo opatrně je určitě na místě. Je dobře, že se v minulosti podařilo odolat tlakům a starokladrubští koně se nestali pouťovou atrakcí a mají dostatek klidu na svůj normální život. Místo tak vzácné by ale určitě mělo být výrazně více využíváno jako centrum jezdecké i chovatelské vzdělanosti. K tomu je potřeba v Kladrubech cíleně vybudovat infrastrukturu, která bude splňovat nároky návštěvníků, ať z řad odborné veřejnosti, která bude do Kladrub směřovat za vzděláním, tak z řad laických návštěvníků, kteří sem budou přijíždět jako turisté. Proto ministerstvo kultury plně podporuje např. i kandidaturu Kladrub na MS čtyřspřeží v roce 01. To, že v České republice vnímáme unikátnost kladrubského hřebčína a koní zde chovaných, jsme před lety vyjádřili jeho zařazením na seznam našeho národního kulturního dědictví. V ČR máme přes kulturních památek. Vedle nich na 0 národních kulturních památek. To jsou objekty, které svým významem přesahují regionální rámec. Národní hřebčín a starokladrubský kůň je tak svým významem zařazen vedle objekty jako je Pražský hrad či Karlův most. V naší zemi se tak význam posledního a nejstaršího kontinuálně provozovaného hřebčína na světě, včetně koní v něm chovaných, podařilo dostatečně zdůraznit. Dalším naším cílem je, aby tuto jedinečnou živou památku, která dokládá staletou kontinuitu společnosti, pochopil a uznal celý svět. To by mělo zajistit zapsání Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na seznam světového kulturního dědictví Unesco. Využili jsme raritního postavení, které díky Kladrubům mezi evropskými státy s vysokou kulturou chovu koní máme a jsme iniciátory společné nominace s dalšími významnými hřebčíny Evropy. Pro myšlenku jsme získali již několik důležitých partnerů, ale zatím je předčasné prozrazovat podrobnosti. Příprava nominace bude trvat ještě mnoho měsíců. Věřím ale, že i tato iniciativa napomůže podpoře Národního hřebčína z prostředků Evropské unie.

14 MVDr. Jaroslav Dražan Jaroslav Dražan () je v jezdecké a chovatelské veřejnosti v současnosti znám jako prezident Asociace svazů chovatelů koní, kterým je od roku 000 již druhé volební období. Profesně je spjat s vysokou veterinární školou v Brně, kde nyní působí na fakultě veterinární hygieny a ekologie v ústavu výžívy zootechniky a zoohygieny zvířat. Je dlouholetým členem ČJF a jeho jezdecké začátky ovlivnil především bývalý ředitel hřebčína v Albertovci Prokop Večeřa. Po ukončení veterinární fakulty působil jako podnikový veterinář a zootechnik ve ŠZP VŠV v Novém Jičíně, kde byl později pověřen vedením a rozvojem chovu. V té době stál u zrodu spolupráce novojičínského chovu s hannoverským svazem chovatelů ve Verdenu. O jeho aktivitě svědčí i skutečnost, že je členem odborné komise pro koně při COOPA CO- GECA (profesní organizace zemědělských organizací, která je partnerem pro zemědělskou komisi EU) v Bruselu a dále je členem předsednictva Evropského svazu chovatelů haflingů. Je i spoluautorem Strategie rozvoje a užití koní v ČR do roku 01. Ta byla vytvořena na popud ASCHK a tento materiál komplexně pojímá rozvoj všech odvětví širokého hipologické spektra v rámci ČR. Kladruby centrem hipologické vzdělanosti Má první reakce na nabídku stát se ředitelem Národního hřebčína bylo jasné ne. Teprve později po důkladném zvážení a řadě konzultací, jsem se začal možností vedení hřebčína zabývat. NH má mimořádnou pozici. Jako jediný na světě je zachován v původní stavební a hipologické formě a tím je světovým unikátem. Pocta být v jeho čele tak vyrovnává veškerá rizika. Naznačit co bude prioritou mé práce, ještě před jmenováním do funkce, je obtížné. Uvědomuji si, že existuje obrovský potenciál hřebčína. Odpověď na otázku jakým způsobem jej ale aktivovat, není snadná. Z hlediska vývoje musíme paradoxně konstatovat, že naše odříznutí od vyspělého světa za železnou oponou v jistém směru starokladrubskému plemenu prospělo. Jen tak se mohlo stát, že starokladrubský kůň odolal všem komerčním tlakům, které působily na jiné světové hřebčíny. Starokladrubský kůň byl tak ušetřen dramatickému vývoji, který zapříčinila zásadní změna společenského postavení koní v průběhu 0. století. Jen tak se mohlo stát, že okolní svět po změně společenského systému v Československu užasl nad tím, jakým klenotem naše země disponuje. Je obrovskou zásluhou prvního popřevratového managementu hřebčína i celé státní administrativy, že se podařilo v období divoké privatizace uchránit kladrubský hřebčín v původní podobě a jeho uzákonění v národní kulturní památku je něco natolik výjimečného, že si pravý dosah tohoto činu teprve uvědomíme. Mým cílem bude vybudovat vědomí jedinečnosti NH nejenom u představitelů našeho státu, ale především u celé české i světové veřejnosti. Prezentace hřebčína by však nikdy neměla sklouznout do primitivních forem současného show bussinesu a měla by vždy respektovat staletou noblesu, která nám byla téměř zázrakem zachována. Pokusím se pokračovat v úsilí mých předchůdců a chtěl bych, aby se Kladruby nad Labem staly pro Českou republiku něčím jako pro Španěly Jerez de la Frontera, pro Francouze Saumur či pro Rakušany Spanische Reitschule ve Vídni. Ministr Petr Gandalovič hovořil o hledání cest k zajištění prostředků pro NH z EU. Komplikace způsobila chybná úvaha při vedení přístupových rozhovorů při našem začlenění k EU. Obecně se tehdy předpokládalo, že prostředky z EU do zemědělství budou směřovány pouze do soukromému sektoru. Nikdo si neuvědomil, že by bylo možné čerpat peníze i pro zemědělský podnik v majetku státu. Chápu úsilí ministerstva při hledání cesty k zajištění

15 Šestnáctispřeží starokladrubských běloušů při jezdeckém dni v Kladrubech nad Labem v roce 006 finančního toku prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti, ale taková forma je pro mě zcela nepřijatelná. Zakládalo by to problémy při mnohakolejném vedení podniku a rozhodování při investování. Mojí základní prioritou je tedy přispět k nalezení jiné, jednodušší a zcela průhledné cesty, jak dosáhnout na peníze z EU. Pokud opustíme finance, které prospějí především ke zlepšení stavu nemovitého majetku hřebčína, tak vedle chovu jedinečného plemene, by si NH zasloužil výraznější postavení na českém žebříčku turistické atraktivity. Pokusím se do Kladrub přilákat jak laickou, tak odbornou veřejnost. Pro tu laickou je nezbytné připravit populárně odborné prohlídky s předvedením výcviku koní a i s využitím archiválií. V minulosti se NH zúčastnil stovek akcí většinou, však mimo NH. Mojí prioritou bude přivést návštěvníky do Kladrub a i mírně omezit výjezdy mimo NH. Mým cílem je platících návštěvníků ročně. V boji o diváka hrají velm dobrou úlohu Jezdecké dny. V těch bych chtěl určitě pokračovat v rozsahu cca čtyř až šesti představení ročně. Získat odbornou veřejnost bude obtížnější, ale i zde se nesmíme úkolu leknout a Kladruby by se měly postupně stát centrem hipologické vzdělanosti i pro jezdce a chovatele. Historie místa k tomu poskytuje nejlepší předpoklady. MVDr. Jaroslav Dražan Největším starokladrubským soukromým chovem je hřebčín Favory v Benicích. Slavnostní osmispřeží zde zapřáhl Jiří Nesvačil st. při jezdeckém dni. května 008

16

17

18

19 Petr Eim - mistr světa ve voltiži, Brno 9. července -. srpna 008 Foto P. Nesvadba

20 Výcvik v jízdě na koni Společenské akce Jízdy a výcvik dětí na pony Jezdecká spoleãnost Ctûnice zámecký areál Ctěnice Bohdanečská Praha - Vinoř tel.: Ustájení koní, letní tábory dětí

XVIII. roãník ãíslo 4 5. 3. 25. 3. 2010

XVIII. roãník ãíslo 4 5. 3. 25. 3. 2010 XVIII. roãník ãíslo 4 5. 3. 25. 3. 2010 Utajen Tjark Nagel Poněkud překotně a na poslední chvíli bylo 26. února oznámeno, že od čtvrtka 4. března bude ve středisku ve Svinčicích zahájena spolupráce s Tjerk

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Podnikatel je také jen člověk

Podnikatel je také jen člověk Podnikatel je také jen člověk Otevření hřiště na fotbalgolf na Mosteckém Hipodromu. technika ekonomika marketing aktuality Foto: Jan Pimper 2/2014 Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most ročník 9 /

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Svatý Norbert ve Zduchovicích

Svatý Norbert ve Zduchovicích Na koni z Vídně do Berlína za 72 hodin Po stopách historické distanční jízdy se vydala skupina západoevropských jezdců. Mokrá Suchá Reportáž z dalšího kola Skokového poháru České pojišťovny. XX. ročník

Více

ŠveHLAS. Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. číslo 2/2012 (prosinec)

ŠveHLAS. Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. číslo 2/2012 (prosinec) číslo 2/2012 (prosinec) ŠveHLAS Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. Pavel Kohout: První republika byla obdobím, kdy tento národ měl seriózní politiky Prezidentští kandidáti: Kde zůstala krajina?

Více

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA Miroslav Kalousek rozhovor / 14 Jiří Grygar proti šarlatánství / 12 Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 Gaudeamus slaví 60 let

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 3 září 2006 2. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Třetí kulatý stůl Bude v sociálních službách revoluce? Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 1 Hon na čarodějnice

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více