Vydáno pod zaštitou českého předsednictví v Radě EU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydáno pod zaštitou českého předsednictví v Radě EU 2009"

Transkript

1 JEZDECKÁ ROâENKA 008 Vydáno pod zaštitou českého předsednictví v Radě EU 009

2

3

4 Vydavatelství CIN dûkuje v em partnerûm za podporu Jezdecké roãenky @6K?eO6X ERC Pardubice - Mnûtice O b s a h Lipsko CSI-W str. 1 Galavečer Humpolec str. 1 Brno CSI-W str. Všetice - Idol str. Galavečer Lednice str. Galavečer Žofín str. Spřežení pod střechou str. Wiener Neustadt str. Hradištko str. Kladuby n.labem CAI-A str. 6 Fontainebleau CCI*/*** str. 7 Praha - Císařský ostrov str. 7 Vairano CIC*** str. 7 Bialy Bor CCI*** str. 7 ČSOB ČSP Praha - Císařský ostrov str. 8 ČDP Chance a.s. Praha - Císařský ostrov str. 9 Praha - Císařský ostrov CSI J/Y str. 9 ČSOB ČSP Brno str. 0 ČSOB ČSP Ostrava str. 0 Vídeň CVI** str. 1 ČSOB ČSP Kolín str. 1 Laintal CIC*/** str. Hradec Králové str. ČSOB ČSP Litomyšl str. Praha str. ČSOB ČSP Litomyšl str. Brno CDI***-W str. Martinice str. ČSOB ČSP Opava str. ČSOB ČSP Strakonice str. 6 Heroutice CSI CH/J/Y, CSNP str. 7 ME Atény S-CH str. 7 Nebanice CAI A-W str. 8 Humpolec CCI**, MČR C-S,Y str. 9 ME Praha S-J/Y str. 0-1 MS Brno V str. - Pardubice CICO***, MČR C CH/J str. Most MČR S-Y/S,CH/J str. Frenštát pod Radhoštěm MČR pony str. 6 OH Hong Kong str. 7 ME Thirlestane C-J str. 7 Niederwil Alpsko-dunajský pohár str. 8 Ptýrov CSI* str. 8 Praha MČR D-CH/J/Y/S str. 9 Humpolec Finále ZP str. 0 Mariánské Lázně CDI***-W str. 0 ČSOB ČSP Plzeň str. 1 Opava Finále KMK str. 1 MS Jarantów str. MS Beesd str. Praha - Ctěnice str. Zduchovice Finále Auto Hase Tour str. Praha CSIO-W str. - Pardubice - Koně v akci str. 6 Cinzano CSI J-A str. 6 Bolehošť str. 7 Lysá nad Labem - Kůň str. 7 Finále ČDP Praha - Císařský ostrov str. 8 Finále ČSOB ČSP Frenštát pod Radhoštěm str. 9 Chomutov MČR V str. 60 Nebanice MČR A 1// str. 61 Martinice str. 6 Opava Memoriál Ericha Režnara str. 6 Martinice str. 6 Hradištko str. 6 Finále JCHS Zduchovice str. 6 Židovice str. 6 Hořovice str. 6 Finále O pohár hl m. Prahy Praha - Císařský ostrov.. str. 6 Pardubice MČR C pony str. 6 Linz CSI** str. 66 Wiener Neustadt str. 66 Vídeň CSI**** str. 66 Finále extraligy Heroutice str. 67 Jezdectví je těžký sport str. 68

5 Ještě nedávno jsme na stránkách Jezdecké ročenky připomínali vedle prestižních závodů i události místní či oblastní. S přibývajícím počtem reprezentačních startů a vrcholných událostí na domácích kolbištích je však k prezentaci regionálních akcí stále méně prostoru. Navíc rok 008 byl na prestižní akce velmi bohatý. A tak je mi trochu líto, že jsem mnohé menší akce na stránky Ročenky letos nemohl zařadit. Snad mi to odpustíte. Ústředním bodem sezóny 008 byly pochopitelně oba mezinárodní šampionáty. Ten evropský v Praze prověřil schopnost české organizace v nejsledovanější jezdecké disciplině, ten světový v Brně zase přinesl domácím barvám světový titul. Oba byly velmi dobře hodnoceny a výrazně pozvedly naší prestiž. Vynikající premiéru měl v Brně i Světový pohár ve skákání a vzpomínku na tyto závody kalí pouze skutečnost, že se organizátorům v roce 009 nepodařilo na tento zahajovací úspěch navázat dalším ročníkem. Světovým pohárem a zároveň prvním dílem evropského seriálu Golden Wheel Cup zahájila sezónu i česká spřežení v Kladrubech nad Labem. Je potěšitelné, že právě reprezentant z Kladrub nakonec v celém seriálu zvítězil. Sedmý a opět o něco úspěšnější ročník má za sebou i Český skokový pohár a potřetí byl pečlivě sledován i jeho mladší sourozenec Český drezurní pohár. České barvy se nakonec nečekaně probojovaly i na čínské OH do Hong Kongu. Jaroslav Hatla sice tentokrát soutěž nedokončil, ale i tak mu za reprezentaci v nejsledovanějším turnaji světa patří obdiv. Stalo se toho v roce 008 opět o trochu více než v sezónách minulých. Ne na všechno můžeme být hrdi. Jezdecký rok skončil aférou nedovolené medikace, která otevřela mnoho otázek. Toto téma také chvíli vévodilo našim úvahám o náplni textové části Ročenky 008. Na stránkách Jezdce už toho ale bylo řečeno dost. Volbu nakonec ovlivnila ji důležitá celospolečenská událost první poloviny roku 009, české předsednictví Evropské unii. Jezdecký sport získal naším vstupem do EU nový prostor. Tím, že zmizely hranice mezi námi a jezdecky vyspělými státy světa, zmizela i veterinární omezení. Ta před rokem 00 výrazně komplikovala život nám i našim sportovním hostům. České předsednictví EU ale nastolilo otázku: Co může ČR v oblasti jezdectví a hipologie Evropě nabídnout? Na počátku roku dvacátého výročí pádu železné opony si bohužel musíme přiznat, že toho stále příliš mnoho není. Určitě vás všechny ale jedna česká jedinečnost napadne. Ano samozřejmě, máme Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. A tím se dostáváme k další důležité události uplynulého roku. Na sklonku roku celá a nejen jezdecká veřejnost Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem sledovala. Z funkce byla odvolána po pěti letech ředitelka ing. Lenka Gotthardová a v kuloárech se ihned vyrojila celá řada hypotéz, proč se tak stalo. Rozhodli jsme se proto na Národní hřebčín, jeho minulost a především jeho budoucnost, podívat podrobněji. Z hlediska sportovního jezdectví se může zdát starokladrubský chov poněkud méně zajímavý. Věříme ale, že ti z vás, kteří zastávají tento názor, i díky Ročence 008 pochopí, že tomu tak není. Současný jezdecký sport a jeho sportovní pojetí se všemi ambicemi jsou důležitou náplní dneška. Dovedu si představit jak jej starokladrubští koně, se zkušeností staleté historie, sledují poněkud shovívavě. Pochopíme-li tento pohled, určitě se nám budou zdát mnohé naše současné problémy malicherné. Proto jsem se rozhodl přispět prostřednictvím Jezdecké ročenky 008 k tomu, aby si jedinečnost kladrubského hřebčína důsledně uvědomili i důležití lidé ze světa nejvyšší české politiky. Zvláštní poděkování za možnost oslovit tak pestrý kaleidoskop českých politiků pak patří poslanci parlamentu České republiky ing. Karlovi Kratochvílemu, který mi pomohl řadu setkání zprostředkovat. Podpora členů naší politické elity bude důležitá pro všechny koně, nejenom ty starokladrubské. Politickou záštitu budeme potřebovat i při dalším světovém šampionátu, který bychom chtěli pořádat. Usiluje o něj právě Národní hřebčín a v roce 01 by se v Kladrubech nad Labem mohlo bojovat o světové kovy v jízdě čtyřspřeží. Cyril Neumann Jezdeckou ročenku 008 sestavil C. Neumann s použitím fotografií L. Siegera, J. Bělohlava, J. Gebauera, M. Kůstkové, R. Němcové, J. Malinovského, Z. Šedé, J. Jelínka, T. Holcbechera, K. Návojové, I. Neumannové, J. Matušky, P. Vídeňského, P. Nesvadby a archívu zpravodaje Jezdec (foto C. Neumann). Grafické zpracování a tisk studio BESR, nám. Svatopluka Čecha 11, Praha 10

6 Předsednictví Evropské unii je pro každou zemi možností prezentovat se před zbytkem Evropy. Jedním z pokladů, který ČR uchovává ve svém kulturním dědictví je i Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. V naší zemi všichni koňaři vědí, že se honosíme světovým unikátem. Tím je národní kulturní památka - starokladrubský bělouš. Pouze v ČR, jako v jediné zemi na světě, povyšuje zařazení živého zvířete na seznam národního kulturního bohatství koně na živé umělecké dílo. K připomínce historického dědictví, které nám hřebčín v Kladrubech nad Labem zachovává, se musíme podívat daleko do historie. Oficiálně datujeme vznik hřebčína zakládající listinou Rudolfa II v roce 179. Čeští stavové však věnovali koňskou oboru svému panovníkovi Ferdinandovi I. o mnoho let dříve. Jak ve svých publikacích věnovaných starokladrubskému chovu připomíná přední český hipolog 0. století Dr. František Bílek, Čáslavsko však bylo známo chovem koní ještě před touto dobou. Vedle bechyňských rybníkářů, žateckých sládků či rakovnických pivovarníků byli čáslavští koníři známou veličinou středověkých Čech. Teprve s Habsburky však na kladrubské pastviny doputovali od gibraltarské úžiny starošpanělští koně. Ti byli nepostradatelní k ceremoniálům, zaváděným na všech královských dvorech centrální Evropy. Císařský hřebčín se tak stal nositelem krve, o kterou začali mít zákonitě zájem i ostatní šlechtické rody. A tak na základě starošpanělské krve z císařského hřebčína vznikl chov kolovratský na zámku Kyšperk, coloredský na Opočně, valdštejnský v Litomyšli či schwarzenbergský na Hluboké. Jméno Schwarzenberg se v historii hřebčína jistě objevilo ještě mnohokrát. Dostupné materiály hovoří především o jméně Adam František Schwarzenberg, který zastával dvakrát u císařského dvora funkci Oberstallmeister. Česky zněl jeho titul - nejvyšší dvorní štolba. Poprvé to bylo mezi lety za císaře Josefa I. Podruhé se Adam František Schwarzenberg v této funkci objevil někdy okolo roku 176 v době panování Karla VI. Z roku 176 je znám jeho zápis o počtu koní v dvorním hřebčíně. Podle záznamů tehdy v Kladrubech nad Labem bylo 18 hřebců kočárového rázu, 1 hřebců jezdeckého rázu, 16 matek kočárového rázu a 7 matek jezdeckého rázu. Pozornost zaslouží i skutečnost, že ke stádu náleželo i 7 holštýnských klisen, určených ale pro produkci mulů. Jak se ten svět mění. Spolu se čtyřmi ročníky hříbat pak bylo v té době v kladrubském hřebčíně ve stavu přes koní. Druhým členem knížecí rodiny Schwarzenbergů, který se zapsal do historie císařských hřebčínů byl polní maršál Karel Filip, který po bitvě u Waterloo přivezl do hřebčína v Lipici, ve Francii zabaveného arabského hřebce Siglavi. Ten pak v Lipici založil stejnojmennou, do dnešních dní pokračující linii lipicána. Proto je tento hřebec v historických záznamech pojmenováván někdy i jako Siglavi Schwarzenberg. První, koho jsme požádali o vyjádření vztahu ke starokladrubskému chovu, proto nemůže být nikdo jiný, než ministr zahraničí ČR pan Karel Schwarzenberg.

7 Karel Schwarzenberg (71), ministr zahraničí ČR Hřebčín v Kladrubech nad Labem vnímám jako ohromný národní poklad. Nemám na mysli jenom samotné stavby, ale především starokladrubské stádo a jeho genetický potenciál. Vážím si toho, že přes všechna ohrožení 0. století, kterým byli starokladrubští koně vystaveni, přežil do dnešních dní v Kladrubech jediný skutečný karosiér na světě. Všechna ostatní plemena, která byla používána do ceremoniálních zápřeží, se v průběhu posledních desetiletí přeměnila na kočárové koně moderního typu využívané především pro sportovní soutěže. Jenom jediné plemeno zůstalo zachováno v nezměněné podobě. A tím je náš starokladrubský bělouš. V něm máme uchovánu staletou historii doby, kdy české země byly součástí monarchie. Tato zkušenost Národního hřebčína je o to cennější, že v ostatních oblastech našeho oficiálního života jsme se s koňmi až příliš snadno rozloučili. Na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí u nás skončili koně ve státním ceremonielu a jezdectví se již neučí ani ve vojenských akademiích. A přitom by to bylo tak potřeba. Vždyť jedním z důvodů, proč v jiných zemích koně ze státní služby nezmizeli je skutečnost, že jezdecký výcvik přináší i výchovu charakteru. Před mnoha lety jsem se seznámil s jedním významným průmyslníkem, o kterém se tradovalo, že na vysoké funkce svého managementu přijímá výhradně bývalé důstojníky jezdectva. Zeptal jsem se ho, zda je to pravda. Potvrdil mi to a dodal i důvod, proč se mu život strávený s koňmi zdá tolik důležitým předpokladem. Podle jeho úsudku, kdo se naučil zacházet s koňmi, naučil se v prvé řadě ovládat sám sebe. A teprve ten, kdo je schopný zvládnout sebe, může řídit i ostatní. Bohužel dnes je již pozdě pokusit se vrátit jezdectví do českého oficiálního života. V českých zemích nemáme dostatečně vyvinutý cit pro ceremoniel a zříkáme se oficiální pompy. Nepochybuji však o tom, že by koně i na Pražském hradě spolehlivě lákali turisty, tak jako ve všech ostatních evropských zemích, které dosud mají své jezdecké pluky. Já sám osobně však vnímám koně stále jako součást naší společnosti. Prožil jsem s nimi mnoho let, ať již jako jezdec či jako vozataj. Dvojspřeží bylo mojí velkou láskou a i nyní si při vzpomínce na své koně poněkud jitřím staré rány, protože je mi jasné, že tato kapitola mého života je již uzavřena. V každém případě však nesmíme na koně nikdy pohlížet jako na něco, co se stane již jen historickou vzpomínkou na doby dávno minulé. Koně všeobecně a ti v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem především, musí být pro nás národní hrdostí. Koně by měli být pro nás i naše potomky ujištěním, že kontinuita života zůstává zachována. A že i my jsme schopni obohatit svůj čas zkušeností našich předků.

8 Ing. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR Vážený pane ministře, v úvodu našeho rozhovoru mi prosím dovolte položit pro jezdeckou veřejnost důležitou otázku. Jak vnímáte Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem? Je pro Vás něčím výjimečným a nebo jej v záplavě všech povinností vnímáte pouze jako jistou kuriozitu zemědělského resortu? Kladrubský hřebčín je zcela unikátní organizací. Ať už z hlediska významné součásti naší historie a kulturního odkazu nebo z hlediska specifické právní formy. Již předtím, než jsem se stal ministrem zemědělství vnímal jsem Národní hřebčín jako světově unikátní instituci, kterou máme povinnost předat budoucím generacím ve výborném stavu. A to jak po stránce celého areálu hřebčína, včetně celého okolního intravilánu, tak po genetické stránce samotného plemene starokladrubského bělouše. Jako státní podnik nemůže ale bohužel využívat intervence operačních programů. Zejména toho, který je pro Národní hřebčín Kladruby nejdůležitější, tedy Integrovaného operačního programu. Musíme se proto pravidlům přizpůsobit. Řešením je těsná spolupráce s ministerstvem kultury, ministerstvem pro místní rozvoj a Pardubickým krajem. Pro takovou spolupráci je naprosto klíčová pozice ředitele hřebčína. Jeho výběr byl mým hlavním úkolem v počátečních měsících roku 009. Vnímal jsem, že to musí to být člověk, který dokáže sestavit tým, jehož úkolem bude zachování starokladrubského koně pro budoucí generace. Zároveň ale musí být schopen vypracovat budoucí výhled podoby hřebčína a změnu ekonomického fungování. Ministerstvo kultury v současné době intenzivně pracuje na návrhu prohlášení národní kulturní památkou i starokladrubského vraníka. Dalším naším záměrem je pak zařazení hřebčína v Kladrubech na seznam celosvětového kulturního dědictví UNESCO. I proto musí být nový ředitel a jeho tým schopen připravit, společně s Národním památkovým ústavem, podklady pro veškeré opravy, rekonstrukční a revitalizační práce dotýkající se nemovitostí. Kladruby jsou nejstarší původní hřebčín světa. Přístavbou dalších provozních objektů, mimo areál národní kulturní památky, můžeme zvýšit zájem široké veřejnosti o tento jedinečný objekt. S tím samozřejmě souvisí i rozvoj cestovního ruchu v rámci Pardubického kraje i celé České republiky. Tento postup však musí být velmi citlivý k původnímu historickému jádru hřebčína, který nám závidí celý svět. Nový ředitel je již znám. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí ve prospěch MVDr. Jaroslava Dražana? Jaroslav Dražan představuje osobu, která je celoživotně spojena s problematikou chovu koní, jedná se o fundovaného odborníka, který své schopnosti již prokázal ve významných pozicích i publikováním odborných studií. Pan Dražan nám především představil ucelenou a promyšlenou koncepci toho kam by se měl hřebčín v Kladrubech posunout. Jaroslav Dražan bude jmenován ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem k 1. dubnu a má mou plnou důvěru a podporu. V jaké fázi se nyní nalézá tvorba dotačních projektů a jak reálné je skutečné získání dotací z EU pro NH? Prvořadým úkolem je zprostředkovat pro Kladruby čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu. Konkrétně se jedná o Národní podporu využití potenciálu kulturního dědictví, a to o částku 00 miliónů korun. Na konci roku 008 jste hovořil o zřízení Obecně prospěšné společnosti, která měla zajistit tok peněz do Kladrub. Jak daleko je práce na vytvoření podmínek k zajištění toků evropských peněz do Kladrub? Připravujeme materiál do vlády, na základě kterého bychom dokázali peníze získat. Kabinet by měl vydat souhlas k založení Obecně prospěšné společnosti působící v rámci revitalizace, rekonstrukce a obnovy národní kulturní památky Hřebčín Kladruby. Zakladately budou pravděpodobně ministerstva zemědělství a kultury, Pardubický kraj a Národní hřebčín Kladruby. Máme velký zájem máme na bezproblémovém a bezchybném fungování celého systému. Neskrývám ale, že existují i jiné cesty a i ty jsou předmětem našich úvah. Takže se nemusíme obávat efektu skryté privatizace" a následné možné nestability např. v důsledku neopatrné úvěrové politiky OPS? Opravdu není v našem zájmu jakýmkoli způsobem ohrožovat tak významný kulturně historický majetek světové jedinečnosti jeho využíváním pro získání úvěrů od bankovních domů. Žádná další společnost nebude vlastníkem majetku, který náleží do kategorie kulturní nebo národní kulturní památka. Financování oprav, rekonstrukcí a revitalizace dotačními prostředky nepředpokládá úvěrové zatížení Obecně prospěšné společnosti ani státního podniku. Veškeré uznatelné náklady, v případě úspěchu předloženého projektu, jsou hrazeny z evropských" nebo národních zdrojů. Jinak je tomu u rozvojového programu, který bude nutno citlivě nastartovat mimo areál národní kulturní památky, nezbytně však za spolupráce se soukromým sektorem. To je ale zatím otázkou budoucnosti.

9 Již jste hovořil o snaze zařazení NH a celého intravilánu Kladrub na seznam UNESCO. Na čem závisí úspěch tohoto snažení? Návrh na zařazení národní kulturní památky Hřebčín Kladruby n.l. do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO zpracovává ministerstvo kultury. Osobně si myslím, že zařazení celého intravilánu Kladrub nepřipadá v úvahu. Na druhou stranu je jisté, že obec se stane součástí ochranného pásma. Chystá se česká republika v rámci našeho předsednictví EU využít i Národní Bez starokladrubské zapřeže se neobešla ani inaugurace prvního československého hřebčín k naší prezentaci? prezidenta T. G. Masaryka v roce 1918 Na květen je v Kladrubech plánována návštěva europoslanců. Kromě prohlídky hřebčína budou mít hosté samozřejmě možnost ocenit krásu starokladrubských koní bezprostředně, tedy při projížďkách v kočárech i při plemnné přehlídce. Starokladrubský kůň byl po staletí nedílnou součástí státního ceremoniálu. Rakousko-uherský model hradního ceremoniálu převzal i první československý prezident Tomáš Garique Masaryk a tím výrazně přispěl v období protirakouských nálad k záchraně tohoto koně. Dovedete si představit návrat prvorepublikového ceremoniálu na Pražský hrad? Dovedu si to představit a dokonce je to mým přáním. Udělám všechno proto, aby starokladrubský kůň opět získal své místo ve státním protokolu. Je paradoxem, že jiné státy služeb tohoto plemene k protokolárním účelům využívají již delší dobu, zatímco Česká republika, jako domovská země, tak ještě neučinila. I to bude jedním z úkolů nového ředitele, samozřejmě opět ve spolupráci se zakladatelem a dozorčí radou. Snahu o návrat starokladrubského koně nejen do státního protokolu, ale i na jeho původní místo ve vnímání společnosti, budu jako ministr podporovat. Starokladrubský kůň je jediným plemenem koně, které se honosí titulem královský a císařský. Měl by být postaven na roveň ostatním symbolům české státnosti, protože je nedílnou součástí české historie a kulturního dědictví světového významu. A poslední otázka, kterou si v úvodu připomínky jezdecké sezóny 008 nemůžeme odpustit. Jak vnímáte chov koní a jezdecký sport vůbec? Ze své současné pozice beru koně a problematiku jejich chovu jako tu část práce, ke které mám osobní vztah. Koně patří do české krajiny, patří k symbolům venkovské romantiky. Proto jsem rád, že se jejich chov v posledních letech po období úpadku opět rozvíjí. Ministerstvo zemědělství přispívá k rozvoji tohoto odvětví prostřednictvím podpůrných programů, jejichž cílem je chovatele motivovat k používání moderních metod šlechtění a reprodukce. Významně přispíváme na Zemské hřebčince, na plemena koní zařazená do genetických zdrojů a v rámci podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství také na pastevní odchovy koní. Zažíváme navíc rozvoj hipoturistiky, což považuji za velmi pozitivní jev. Myslím, že na odvětví chovu koní lze do budoucna nahlížet s optimismem. Děkujeme za rozhovor. Ing. Cyril Neumann Starokladrubské vraníky používalo k ceremoniálním službám pražské arcibiskupství

10 Bývalí ministři o Národním hřebčíně ing. Jan Fencl ministr zemědělství ČR od do Každá moje návštěva Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, zpravidla v doprovodu velmi významných zahraničních hostů, byla pro mne v tom neúprosném svěráku každodenních pracovních povinností a starostí balzámem na duši a zároveň důkazem toho, že se v jistých velmi vzácných případech lze beze studu radovat z minulosti a nestydět se za současnost. Takové pocity pro mě bývaly velmi vzácné a povzbudivé v době, kdy transformace českého zemědělství přinášela jeden problém za druhým. Nejstarší velký hřebčín na světě jsem vždy vnímal a ctil nejen jako náš příspěvek ke světovému kulturnímu dědictví, ale také jako živé a velmi svébytné umělecké dílo se staletou tradicí, jako obraz starého Mistra, jako sousoší geniálního sochaře, jako živý ostrůvek naší národní historie, jako inspirativní a životaschopný důkaz vzdělanosti, prozíravosti, odhodlání a pracovitosti našich předků, jako naprosto ojedinělé zhmotnění naší národní hrdosti. Ale do toho všeho se také mísily obavy z budoucnosti. Podle českého právního řádu je zvíře věc, a to věc movitá. A je-li věc movitá zároveň velmi žádaným klenotem, může se snadno stát (kulantně řečeno) předmětem momentálně a na první pohled výhodných finančních transakcí, jak bylo v oněch časech a i dnes bohužel, více než obvyklé, ale z hlediska budoucnosti pak téměř jistou příčinou nenapravitelné a nenahraditelné škody. Udržování, provoz a další zvelebování něčeho tak vzácného, jako je Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a v něm ustájených starokladrubských koní, totiž stojí nemalé peníze a jenom málo kdo je připraven a v ryze materiální době bez ohledu na dlouhodobou perspektivu ochoten, takové výdaje finančně zajistit a jejich vynaložení také obhájit. Naštěstí se nám to podařilo a skutečnost, že se kmenové stádo starokladrubských běloušů dostalo pod ochranu FAO při OSN a celý kladrubský hřebčín byl uznán národní kulturní památkou, se pro nás stala velmi povzbudivým důkazem užitečnosti našeho snažení. A možná není daleko doba, kdy bude Národní hřebčín Kladruby zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na tomto místě nemohu nevzpomenout doktora Norberta Záliše, noblesního koňáka a ředitele hřebčína v jednom. Byl tím, kdo v období dřevní transformace českého zemědělství vynaložil nezměrné úsilí, aby udržel a později úspěšně zveleboval vlastní chov i samotný hřebčín. Jeho, a především jeho zásluhou se hřebčín stal národní kulturní památkou. Jak je v našich krajích zvykem, každý dobrý skutek bývá potrestán, a Norbert Záliš byl odsunut" do ústraní. A tím také skončilo jedno ze šťastných období hřebčína, charakteristické v jeho případě náročnou drezúrou koní i lidí s vynikajícími výsledky. Přál bych si, aby se opět našel dobrý koňák i ředitel v jednom, šéf zemědělského resortu a vláda, a ti všichni společně, aby vzali rozum do hrsti a svými rozhodnutími a také našimi penězi dopomohli k tomu, aby budoucí generace mohly být právem hrdé na to, co jsme jim v Národním hřebčíně Kladruby zanechali. Kladrubský hřebčín je pro mě stále srdeční" záležitostí, stále pro mě zůstává velkou věcí, na níž jsem měl tu čest a potěšení se malou měrou také podílet. ing. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje ministr zemědělství ČR od do Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem jsem vnímal a stále vnímám, především jako národní kulturní památku, jako místo, kde má chov ušlechtilých běloušů a vraníků dlouholetou tradici. Sám jsem několikrát, jako ministr zemědělství, Státní hřebčín v Kladrubech navštívil. Mým cílem bylo kladrubský hřebčín především zviditelnit. ing. Petr Zgarba poslanec sněmovny parlamentu ČR ministr zemědělství ČR od. 8. do Národní hřebčín pro mě vždy byl a bude především obrovské dědictví a národní odkaz. Za svého krátkého působení na ministerstvu zemědělství jsem se proto snažil hřebčín podporovat. V resortu zemědělství nemáme mnoho takových podniků. Konkurentem Národnímu hřebčínu snad může být ještě zámek v Židlochovicích, dřevěný zámek Kladská či pivovar Budvar. Myslím, že pro Národní hřebčín je příjemné, že je podpora a uvědomění si jeho jedinečnosti vnímána napříč celým politickým spektrem. Naše národní hrdost starokladrubský kůň, by tak měla být navždy zbavena obavy ze změn na naší národní politické scéně. K tomu především musíme vytvořit systémové mechanismy.

11 ing. Jan Mládek ministr zemědělství ČR od do Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je pro mě významným kusem historie nejen českého zemědělství, ale české historie vůbec. Hřebčín má unikátní kontinuitu jdoucí hluboko do minulosti, kterou nezničily ani dva nedemokratické režimy, které u nás dominovaly v druhé polovině dvacátého století. Kladrubští bělouši jsou dodnes pojmem. Národní hřebčín v Kladrubech je však nejenom historickou památkou, ale i fungující státním podnikem, který zajišťuje kontinuitu v chovu koní i pro budoucí generace. Uchovat dědictví nám dané od předků a předat je v lepším stavu potomkům je úkol, který máme obecně všichni a tím více ministr zodpovědný za tento hřebčín - perlu českého chovu koní. Považoval jsem tedy péči o státní hřebčince a především pak o hřebčín v Kladrubech za jednu z priorit mé práce. MVDr. Milena Vicenová česká velvyslankyně při EU v Bruselu ministryně zemědělství od do Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je mimořádný z mnoha pohledů. Je nejstarším hřebčínem na světě (letos bude slavit již 0 let své existence). Starokladrubský kůň je mimořádný - vyniká krásou a elegancí, ale také pracovitostí a charakterem. Jeho vznik se datuje do doby baroka a během čtyř století své existence zažil mimořádné vzestupy i pády. Národní hřebčín Kladruby je také vzácnou kulturní památkou - rozsáhlý areál zahrnuje na 10 budov, krásná stromořadí a vzácné parky. Dodnes lituji, že jsem během svého krátkého působení v čele resortu zemědělství na podzim 006 nemohla více podpořit tehdejší ředitelku Lenku Gotthardovou a prosadit její projekt na podporu hřebčína. K hřebčínu mám řadu osobních vzpomínek. Jako šéfredaktorka Našeho chovu jsem mnohokrát a ráda zařazovala články o významu hřebčína. Portréty kladrubských vraníků i běloušů nebo pohledy na pasoucí se stáda mnohokrát zdobily titulní stránky časopisu. Měla jsem příležitost mnohokrát hřebčín navštívit a jeho atmosféra mě pokaždé okouzlila. Nebyla jsem sama - stejně zapůsobil hřebčín i na zemědělské novináře z celého světa, které jsem do hřebčína zavedla v roce 199 při příležitosti kongresu Mezinárodní asociace zemědělských novinářů. Věřím, že náš Národní hřebčín zapůsobí stejně i na velvyslance 7 členských zemí Evropské unie. Každá předsedající země tradičně zve velvyslance do své domoviny. Zaměří se jak na prezentaci krás země, tak na zajímavá odborná témata. Česká republika zahrnula do tohoto představení i návštěvu Národního hřebčína. Ten navštívíme 8. května 009 a kromě prohlídky stájí se těším i na předvedení plemeníků, práci pod sedlem a zejména v zápřeži. Vedle Národního hřebčína v Kladrubech se chceme pochlubit památkami Kutné Hory, Jičína, krásnou přírodou Prachovských skal a návštěvu zakončíme seminářem na podporu lidských práv v Praze. Milena Vicenová jako ministryně zemědělství zahajovala s Jiřím Fechtnerem v roce 006 výstavu v Lysé nad Labem

12 Mgr. Radko Martínek hejtman pardubického kraje ministr pro místní rozvoj v letech Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem vnímám jako symbol Pardubického kraje. Na rozvoji Národního hřebčína chceme jednoznačně založit image našeho kraje. Věříme, že světově proslulé plemeno přiláká do našeho kraje zahraniční návštěvníky ČR, kterým mimo Prahu nabízí naše země pořád jen velmi málo. Rozvoj cestovního ruchu je jedním z hlavních úkolů budoucnosti a musíme k tomu využít veškerou možnou podporu ze zdrojů EU. I proto Pardubický kraj jednoznačně podporuje všechny aktivity pro podporu Národního hřebčína. Jsme připraveni veškeré návrhy právně posoudit, aby v žádném případě nemohlo dojít ke zneužití či k jakémukoliv negativnímu dopadu na samotný hřebčín. Uchránit a dále rozvíjet obrovskou hodnotu místa je naším hlavním cílem a chtěli bychom docílit, aby se hřebčín v Kladrubech nad Labem ze symbolu kraje stal i jedním z hlavních symbolů celé ČR. Jiří Nesvačil ml. Národní hřebčín Kladruby nad Labem, vítěz Golden Wheel Cup 008 Warka

13 Mgr. Václav Jehlička ministr kultury a senátor ČR Václav Jehlička má ke koním i rodinnou vazbu. Jeho bratr Jiří je dlouholetým chovatelem a po mnoho let byl osobně spjat s druhým největším chovem starokladrubského bělouše v ČR v Benicích na Benešovsku. Proto nás jeho vztah ke koním nijak nepřekvapil. Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem přesto, že je podřízen ministerstvu zemědělství, vnímám jako součást svého resortu. Myslím, že ministerstva kultury a zemědělství našla v nazírání na hřebčín společnou řeč. Ministerstvo zemědělství vnímá sice Národní hřebčín jako standardní zemědělský podnik, ale uvědomuje si historickou výlučnost místa i starokladrubského chovu. Přes specifika hřebčína je jistě dobře, že stále žije normálním zemědělským životem. Starokladrubský kůň i prostředí, ve kterém je po staletí chován, si tak zachovávají životaschopnost. A právě v tom spočívá jeho unikátnost. Ministerstvo kultury sleduje hřebčín pozorně. Prostřednictvím Národního památkového úřadu můžeme ovlivnit stavební rozvoj a v určité míře dohlížíme i na vývoj samotného chovu. Spolupráce obou ministerstev tak umožňuje pokračovat v jedinečném českém náhledu na starokladrubského koně jako na živou národní památku. Osobně si ale myslím, že by hřebčín měl výrazně více působit v oblasti výchovy a vzdělávání a opatrně bych se nevyhýbal ani rozvoji turistického ruchu. Slovo opatrně je určitě na místě. Je dobře, že se v minulosti podařilo odolat tlakům a starokladrubští koně se nestali pouťovou atrakcí a mají dostatek klidu na svůj normální život. Místo tak vzácné by ale určitě mělo být výrazně více využíváno jako centrum jezdecké i chovatelské vzdělanosti. K tomu je potřeba v Kladrubech cíleně vybudovat infrastrukturu, která bude splňovat nároky návštěvníků, ať z řad odborné veřejnosti, která bude do Kladrub směřovat za vzděláním, tak z řad laických návštěvníků, kteří sem budou přijíždět jako turisté. Proto ministerstvo kultury plně podporuje např. i kandidaturu Kladrub na MS čtyřspřeží v roce 01. To, že v České republice vnímáme unikátnost kladrubského hřebčína a koní zde chovaných, jsme před lety vyjádřili jeho zařazením na seznam našeho národního kulturního dědictví. V ČR máme přes kulturních památek. Vedle nich na 0 národních kulturních památek. To jsou objekty, které svým významem přesahují regionální rámec. Národní hřebčín a starokladrubský kůň je tak svým významem zařazen vedle objekty jako je Pražský hrad či Karlův most. V naší zemi se tak význam posledního a nejstaršího kontinuálně provozovaného hřebčína na světě, včetně koní v něm chovaných, podařilo dostatečně zdůraznit. Dalším naším cílem je, aby tuto jedinečnou živou památku, která dokládá staletou kontinuitu společnosti, pochopil a uznal celý svět. To by mělo zajistit zapsání Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na seznam světového kulturního dědictví Unesco. Využili jsme raritního postavení, které díky Kladrubům mezi evropskými státy s vysokou kulturou chovu koní máme a jsme iniciátory společné nominace s dalšími významnými hřebčíny Evropy. Pro myšlenku jsme získali již několik důležitých partnerů, ale zatím je předčasné prozrazovat podrobnosti. Příprava nominace bude trvat ještě mnoho měsíců. Věřím ale, že i tato iniciativa napomůže podpoře Národního hřebčína z prostředků Evropské unie.

14 MVDr. Jaroslav Dražan Jaroslav Dražan () je v jezdecké a chovatelské veřejnosti v současnosti znám jako prezident Asociace svazů chovatelů koní, kterým je od roku 000 již druhé volební období. Profesně je spjat s vysokou veterinární školou v Brně, kde nyní působí na fakultě veterinární hygieny a ekologie v ústavu výžívy zootechniky a zoohygieny zvířat. Je dlouholetým členem ČJF a jeho jezdecké začátky ovlivnil především bývalý ředitel hřebčína v Albertovci Prokop Večeřa. Po ukončení veterinární fakulty působil jako podnikový veterinář a zootechnik ve ŠZP VŠV v Novém Jičíně, kde byl později pověřen vedením a rozvojem chovu. V té době stál u zrodu spolupráce novojičínského chovu s hannoverským svazem chovatelů ve Verdenu. O jeho aktivitě svědčí i skutečnost, že je členem odborné komise pro koně při COOPA CO- GECA (profesní organizace zemědělských organizací, která je partnerem pro zemědělskou komisi EU) v Bruselu a dále je členem předsednictva Evropského svazu chovatelů haflingů. Je i spoluautorem Strategie rozvoje a užití koní v ČR do roku 01. Ta byla vytvořena na popud ASCHK a tento materiál komplexně pojímá rozvoj všech odvětví širokého hipologické spektra v rámci ČR. Kladruby centrem hipologické vzdělanosti Má první reakce na nabídku stát se ředitelem Národního hřebčína bylo jasné ne. Teprve později po důkladném zvážení a řadě konzultací, jsem se začal možností vedení hřebčína zabývat. NH má mimořádnou pozici. Jako jediný na světě je zachován v původní stavební a hipologické formě a tím je světovým unikátem. Pocta být v jeho čele tak vyrovnává veškerá rizika. Naznačit co bude prioritou mé práce, ještě před jmenováním do funkce, je obtížné. Uvědomuji si, že existuje obrovský potenciál hřebčína. Odpověď na otázku jakým způsobem jej ale aktivovat, není snadná. Z hlediska vývoje musíme paradoxně konstatovat, že naše odříznutí od vyspělého světa za železnou oponou v jistém směru starokladrubskému plemenu prospělo. Jen tak se mohlo stát, že starokladrubský kůň odolal všem komerčním tlakům, které působily na jiné světové hřebčíny. Starokladrubský kůň byl tak ušetřen dramatickému vývoji, který zapříčinila zásadní změna společenského postavení koní v průběhu 0. století. Jen tak se mohlo stát, že okolní svět po změně společenského systému v Československu užasl nad tím, jakým klenotem naše země disponuje. Je obrovskou zásluhou prvního popřevratového managementu hřebčína i celé státní administrativy, že se podařilo v období divoké privatizace uchránit kladrubský hřebčín v původní podobě a jeho uzákonění v národní kulturní památku je něco natolik výjimečného, že si pravý dosah tohoto činu teprve uvědomíme. Mým cílem bude vybudovat vědomí jedinečnosti NH nejenom u představitelů našeho státu, ale především u celé české i světové veřejnosti. Prezentace hřebčína by však nikdy neměla sklouznout do primitivních forem současného show bussinesu a měla by vždy respektovat staletou noblesu, která nám byla téměř zázrakem zachována. Pokusím se pokračovat v úsilí mých předchůdců a chtěl bych, aby se Kladruby nad Labem staly pro Českou republiku něčím jako pro Španěly Jerez de la Frontera, pro Francouze Saumur či pro Rakušany Spanische Reitschule ve Vídni. Ministr Petr Gandalovič hovořil o hledání cest k zajištění prostředků pro NH z EU. Komplikace způsobila chybná úvaha při vedení přístupových rozhovorů při našem začlenění k EU. Obecně se tehdy předpokládalo, že prostředky z EU do zemědělství budou směřovány pouze do soukromému sektoru. Nikdo si neuvědomil, že by bylo možné čerpat peníze i pro zemědělský podnik v majetku státu. Chápu úsilí ministerstva při hledání cesty k zajištění

15 Šestnáctispřeží starokladrubských běloušů při jezdeckém dni v Kladrubech nad Labem v roce 006 finančního toku prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti, ale taková forma je pro mě zcela nepřijatelná. Zakládalo by to problémy při mnohakolejném vedení podniku a rozhodování při investování. Mojí základní prioritou je tedy přispět k nalezení jiné, jednodušší a zcela průhledné cesty, jak dosáhnout na peníze z EU. Pokud opustíme finance, které prospějí především ke zlepšení stavu nemovitého majetku hřebčína, tak vedle chovu jedinečného plemene, by si NH zasloužil výraznější postavení na českém žebříčku turistické atraktivity. Pokusím se do Kladrub přilákat jak laickou, tak odbornou veřejnost. Pro tu laickou je nezbytné připravit populárně odborné prohlídky s předvedením výcviku koní a i s využitím archiválií. V minulosti se NH zúčastnil stovek akcí většinou, však mimo NH. Mojí prioritou bude přivést návštěvníky do Kladrub a i mírně omezit výjezdy mimo NH. Mým cílem je platících návštěvníků ročně. V boji o diváka hrají velm dobrou úlohu Jezdecké dny. V těch bych chtěl určitě pokračovat v rozsahu cca čtyř až šesti představení ročně. Získat odbornou veřejnost bude obtížnější, ale i zde se nesmíme úkolu leknout a Kladruby by se měly postupně stát centrem hipologické vzdělanosti i pro jezdce a chovatele. Historie místa k tomu poskytuje nejlepší předpoklady. MVDr. Jaroslav Dražan Největším starokladrubským soukromým chovem je hřebčín Favory v Benicích. Slavnostní osmispřeží zde zapřáhl Jiří Nesvačil st. při jezdeckém dni. května 008

16

17

18

19 Petr Eim - mistr světa ve voltiži, Brno 9. července -. srpna 008 Foto P. Nesvadba

20 Výcvik v jízdě na koni Společenské akce Jízdy a výcvik dětí na pony Jezdecká spoleãnost Ctûnice zámecký areál Ctěnice Bohdanečská Praha - Vinoř tel.: Ustájení koní, letní tábory dětí

JEZDECKÁ ROâENKA 2006

JEZDECKÁ ROâENKA 2006 ?OX???@@@@@)X??@@@@@@)X???@@@@@@@)Kg?O@@@@@@@K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K???@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K???N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K???J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K???7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X???@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?

Více

JEZDECKÁ ROâENKA 2005

JEZDECKÁ ROâENKA 2005 ?O6X???@@@@@)X??@@@@@@)X???@@@@@@@)Kg?O@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K???@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K???N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K???J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K???7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X???@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?

Více

PRESS KIT 2015. informace pro novináře a širokou veřejnost

PRESS KIT 2015. informace pro novináře a širokou veřejnost PRESS KIT 2015 České jezdecké federace informace pro novináře a širokou veřejnost Jezdecká sezona 2015 v disciplínách sdružených pod hlavičku České jezdecké federace zahrnuje celou řadu zajímavých akcí

Více

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 49. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC.

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 49. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074 SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. STATUT 49. ROČNÍKU. STATUT 49. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 50. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC.

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 50. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074 SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. CNC, CAN. STATUT 50. ROČNÍKU. STATUT 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

HUMPOLEC FINÁLE 44. Ročníku ZP CNC**,CNC*,CAN-B.

HUMPOLEC FINÁLE 44. Ročníku ZP CNC**,CNC*,CAN-B. 1.Základní údaje: HUMPOLEC FINÁLE 44. Ročníku ZP č. záv. 821V1 CNC**,CNC*,CAN-B. 1.1. Pořadatel: ČJF,o.s., Soutěže podkovy o.p.s., MV 074 1.2. Technické zajištění: JK Humpolec, MV 058 Školní statek Humpolec

Více

NÁVRH KALENDÁŘE AKCÍ OFICIÁLNÍ ZÁVODY

NÁVRH KALENDÁŘE AKCÍ OFICIÁLNÍ ZÁVODY NÁVRH KALENDÁŘE AKCÍ 2017 - OFICIÁLNÍ ZÁVODY MĚSÍC DEN REG. Č.MÍSTO AKCE STUPEŇ STATUT LEDEN 28. 1. MB0204 JK Semice (Hradištko) Halové závody spřežení Hrad. spřežení hala ÚNOR 4. 2. MB0266 SK Artego (Hradištko)

Více

Zápis z 9. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 2. 2012

Zápis z 9. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 2. 2012 Zápis z 9. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 2. 2012 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Václav Drbal, ing.nora Hořická, ing.antonín Klauz, ing.jiří Kunát, ing.jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček,

Více

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S., ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. ZÁPIS ZE SCHŮZE OV ZP, KONANÉ DNE 18. 10. 2011 V HUMPOLCI. Přítomni: Ing.Klubal,Háva,Mandysová,Šamal,Heidenreich,Ing.Kamír,Mgr.Nývlt,Hlavenka,

Více

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. subjekt ČJF (MF0140) Rozpis Mistrovství České republiky spřežení

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. subjekt ČJF (MF0140) Rozpis Mistrovství České republiky spřežení 1. Základní ustanovení. 1.1. Základní informace 1.1.1. Kategorie závodů: CAN 1.1.2. Číslo závodů ČJF: 923 F1 1.1.3. Název závodů: MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPŘEŽENÍ 2016 1.1.4. Pořadatel: Národní hřebčín

Více

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů Pony-games cup 2016 V letošním roce proběhl seriál soutěží, který byl určen dětem na ponících a byl pojmenován Pony-games cup 2016. Jeho celoročními sponzory byly firmy Equiservis a Fitmin, mediálním partnerem

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2014 (dále jen ČDP)

Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2014 (dále jen ČDP) Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2014 (dále jen ČDP) pořadatel : JK Panská lícha o.s. Obřanská 180a Brno, 614 00 Email: info@panskalicha.cz finále : termín konání : 19. - 21. září 2014 místo konání

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

VÍTĚZOVÉ ODBORNÉ ANKETY OSOBNOSTI PONY SPORTU 2011 I ONI JEDNOU ZAČÍNALI, I ONI BYLI JEDNOU NA STARTU, Bulletin 3-2012. Honza MATUŠKA WWW.PONYEUWEB.

VÍTĚZOVÉ ODBORNÉ ANKETY OSOBNOSTI PONY SPORTU 2011 I ONI JEDNOU ZAČÍNALI, I ONI BYLI JEDNOU NA STARTU, Bulletin 3-2012. Honza MATUŠKA WWW.PONYEUWEB. Bulletin 3-2012 VÍTĚZOVÉ ODBORNÉ ANKETY OSOBNOSTI PONY SPORTU 2011 I ONI JEDNOU ZAČÍNALI, I ONI BYLI JEDNOU NA STARTU, SNAŽ SE A NASLOUCHEJ A MŮŽEŠ ZDE BÝT I TY! Honza MATUŠKA WWW.PONYEUWEB.CZ 11.2.2012

Více

Výroční zpráva šlechtitelského programu

Výroční zpráva šlechtitelského programu Početní stav populace Výroční zpráva šlechtitelského programu plemeno hafling v České republice za rok 212 V posledních pěti letech počet koní plemene hafling v ČR stále stabilně roste. Jednak to bylo

Více

Obsah. Vydavatelství CIN děkuje všem partnerům za podporu Jezdecké ročenky 2009

Obsah. Vydavatelství CIN děkuje všem partnerům za podporu Jezdecké ročenky 2009 JEZDECKÁ ROČENKA 09 @@@@@@@@@?? OKe@@@@@@@@@??O@Khf? O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xhe? W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?

Více

Zápis z 41. zasedání VV ČJF dne 7. 3. 2007

Zápis z 41. zasedání VV ČJF dne 7. 3. 2007 Zápis z 41. zasedání VV ČJF dne 7. 3. 2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Iveta Biolková, Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Pavel Hudeček, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF!!! Na MČR (v mistrovských

Více

Velká cena Olomouce 2015 Český skokový pohár 2015 Finále Českého skokového poháru Rozpis jezdeckých závodů 923H1- MH0340, závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel ESC Olomouc o.p.s. 1.2. Datum

Více

Přehled akcí SCHČT v roce 2017

Přehled akcí SCHČT v roce 2017 Přehled akcí SCHČT v roce 2017 BŘEZEN 2017 DATUM ČAS AKCE OBLAST MÍSTO KONÁNÍ ODPOVĚDNÁ OSOBA KONTAKT 10.2. 8 Prezentace plemenných hřebců a Školení vedoucích smluvních stanic Tlumačov ZH Tlumačov Ing.

Více

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR ČJF

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR ČJF SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR ČJF - 2017 Nominace na MČR ČJF všech disciplín a kategorií provádí OV vysílající oblasti Kvalifikace pro MČR všech disciplín, kategorií kontroluje, potvrzuje, zasílá a

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S., ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. ZÁPIS ZE SCHŮZE OV ZP, KONANÉ DNE 17. 10. 2012 V HUMPOLCI. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Klubal, Háva, Šamal, Heidenreich,

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. Mistrovství České republiky ve všestrannosti 2009. Senioři a Mladí jezdci. MČR-C/ Sen. ayr. se koná zároveň se závody CIC2* a CCI 1* Humpolec 2009. 1.Základní

Více

Jezdecký klub Všemily ME0124 Rozpis jezdeckých závodů E2

Jezdecký klub Všemily ME0124 Rozpis jezdeckých závodů E2 Jezdecký klub Všemily ME0124 Rozpis jezdeckých závodů 13.-14.8.2011-813E2 Základní údaje: 1.1. pořadatel: Jezdecký klub Všemily - ME0124 1.2. datum konání: 13.-14.8.2011 1.3. místo konání: Praha 7, Císařský

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

ČTVRTEK 8. srpna 2013 Zahajovací trénink od 13:00 není povinný není požadováno startovné Dle PJS čl. 202, čas 90 vteřin Děti, družstva cm Juni

ČTVRTEK 8. srpna 2013 Zahajovací trénink od 13:00 není povinný není požadováno startovné Dle PJS čl. 202, čas 90 vteřin Děti, družstva cm Juni Mistrovství České republiky S - děti, junioři 2013 Rozpis jezdeckých závodů 809 D1 CSN MD 188 - JS EQUITANA, o.s. závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana z pověření

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 20. 2. 2008 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Jiří Černý, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Václav Nágr,

Více

SKOKY. Mistrovství ČR

SKOKY. Mistrovství ČR SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2012 Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF!!! SKOKY Mistrovství ČR

Více

JK Opava Kateřinky, Rolnická 120,747 05 OPAVA TEL. 602 580 499

JK Opava Kateřinky, Rolnická 120,747 05 OPAVA TEL. 602 580 499 R O Z P I S Č E S K Á P O J I Š Ť O V N A V E L K Á C E N A O P A V Y A SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY 624H1 24.-26.6.2011 VI. kolo Základní údaje: 1.1. Pořadatel: MH 0042 Jezdecký klub Opava Kateřinky

Více

Vysvětlivky: CJC 2015 AT 2015 Czech Junior Cup 2015 seriál ČSP uzavřená soutěž Amateur Tour 2015 seriál ČSP uzavřená soutěž V soutěžích 3a 9A i budou

Vysvětlivky: CJC 2015 AT 2015 Czech Junior Cup 2015 seriál ČSP uzavřená soutěž Amateur Tour 2015 seriál ČSP uzavřená soutěž V soutěžích 3a 9A i budou VELKÁ CENA MARTINIC ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR Rozpis jezdeckých závodů 416 D1 CSN, MD 188 JS Equitana, o.s., závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana, Martinice 1.2.

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O. S. ROZPIS.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O. S. ROZPIS. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O. S. ROZPIS. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : KVALIFIKAČNÍ KOLO 49. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. KMK/C - 6.TI LETÍ KVALIFIKACE 2014, BENJAMIN CUP PONY. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 719V2.

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. Mistrovství České republiky ve všestrannosti 2008. Senioři a Mladí jezdci. MČR-C/ Sen. ayr. se koná zároveň se závody CIC** a CCI* Humpolec 2008. 1.Základní údaje:

Více

Sezóna 2012 je za námi! Zduchovice - 27. 11. 2012

Sezóna 2012 je za námi! Zduchovice - 27. 11. 2012 Sezóna 2012 je za námi! Zduchovice - 27. 11. 2012 I v roce 2012 započala jezdecká sezóna v Jezdeckém areálu Zduchovice v březnu. Od března do října pak proběhlo celkem 50 závodních dnů, kde se na kolbišti

Více

Česká Pojišťovna Velká cena Frenštátu p.r. 2011 ČP Český skokový pohár 2011 X. Ročník Memoriál Zdeňka Fialky & XLI. ročník Ceny Radegasta CSN Pořadatel: Hlavní partner: Partneři: 909H1 ROZPIS Jezdecký

Více

Vysvětlivky: CJC 2016 AT 2016 U25 - Czech Junior Cup 2016 seriál ČSP uzavřená soutěž Amateur Tour 2016 seriál ČSP uzavřená soutěž U 25 - seriál ČSP 20

Vysvětlivky: CJC 2016 AT 2016 U25 - Czech Junior Cup 2016 seriál ČSP uzavřená soutěž Amateur Tour 2016 seriál ČSP uzavřená soutěž U 25 - seriál ČSP 20 VELKÁ CENA MARTINIC ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR Rozpis jezdeckých závodů 421 D1 CSN, MD 188 JS Equitana, z.s., závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana, Martinice 1.2.

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Pravidla JUNIOR CHANNEL STAR 2008

Pravidla JUNIOR CHANNEL STAR 2008 JUNIOR CHANNEL STAR 2008 PRAVIDLA SERIÁLU SCHVÁLENA Praha, Zduchovice, 11.3.2008 K dnešnímu dni byla schválena pravidla seriálu Junior Channel Star 2008! Pravidla seriálu Pravidla JUNIOR CHANNEL STAR 2008

Více

TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 025. 1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m

TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 025. 1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m Klub: TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 025 Název závodů: Cena českých chovatelů Číslo: 612 C1 1) Základní údaje: 1.1. Pořadatel: TJ Sokol hřebčinec Písek 1.2. Datum konání: 12.-13.6. 2010 1.3.

Více

Fríský Kůň. Pochází z Holandska a své jméno dostal podle nizozemského Fríska.

Fríský Kůň. Pochází z Holandska a své jméno dostal podle nizozemského Fríska. Fríský kůň patří mezi nejstarší evropská plemena koně. Soudí se, že jeho počátek je třeba hledat v době před 3000 lety. Pochází z Holandska a své jméno dostal podle nizozemského Fríska. Původně pracovní,

Více

1

1 Pravidla ČSP pro rok 2017 Český skokový pohár je společným projektem pořadatelů významných parkurových závodů v České republice sdružených v ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále

Více

Zápis z 55. zasedání VV ČJF, o.s. dne

Zápis z 55. zasedání VV ČJF, o.s. dne Zápis z 55. zasedání VV ČJF, o.s. dne 11. 6. 2008 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav

Více

4. ročník série parkurových závodů. CSN BENTLEY PRAHA PARKUR CUP Středoevropský šampionát mladých koní. 15. až 17. října 2010, Hradištko u Sadské

4. ročník série parkurových závodů. CSN BENTLEY PRAHA PARKUR CUP Středoevropský šampionát mladých koní. 15. až 17. října 2010, Hradištko u Sadské 4. ročník série parkurových závodů CSN BENTLEY PRAHA PARKUR CUP Středoevropský šampionát mladých koní 15. až 17. října 2010, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ SKOKOVÝ POHÁR Č ESKÉ POJIŠ ŤOVNY 2012

VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ SKOKOVÝ POHÁR Č ESKÉ POJIŠ ŤOVNY 2012 SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2012 I X. KOLO Jezdecké závody 907 D1 CSN MD 0013 JK Slavia VŠ Plzeň a EQS s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ

Více

2. Přihlášky a časový rozvrh 2.1. Uzávěrka přihlášek je v úterý v hod 2.2. Přihlášky Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém Č

2. Přihlášky a časový rozvrh 2.1. Uzávěrka přihlášek je v úterý v hod 2.2. Přihlášky Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém Č Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň subjekt ČJF (MD0013) Velká cena města Plzně a Plzeňského kraje Český skokový pohár 2016 26. 28. srpna 2016 1. Základní ustanovení 1.1. Základní informace Přihlášky na závody:

Více

2.Přihlášky a časový rozvrh 2.1. Uzávěrka přihlášek: 26.května 2016 Objednávka boxy: 23.května 2016 viz bod Přihlášky (včetně č. licencí) pou

2.Přihlášky a časový rozvrh 2.1. Uzávěrka přihlášek: 26.května 2016 Objednávka boxy: 23.května 2016 viz bod Přihlášky (včetně č. licencí) pou Velká cena Litomyšle Český skokový pohár 2016 Rozpis jezdeckých závodů 602 F 1 CSN 2.-5.června 2016 1) Základní ústanovení 1.1.Základní informace 1.1.1.Kategorie závodů - Skokové závody kategorie A 1.1.2.číslo

Více

Zápis z 28. zasedání VV ČJF dne 11.1.2006

Zápis z 28. zasedání VV ČJF dne 11.1.2006 Zápis z 28. zasedání VV ČJF dne 11.1.2006 Přítomni (dle abecedního pořádku): Iveta Biolková, Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Pavel Hudeček, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří

Více

SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. VELKÁ CENA PTÝROVA 2013 XVII. ročník VI. / IX. KOLO

SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. VELKÁ CENA PTÝROVA 2013 XVII. ročník VI. / IX. KOLO SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VELKÁ CENA PTÝROVA 2013 XVII. ročník VI. / IX. KOLO Jezdecké závody 815 B1 CSN MB0260 a MB0288 PCT s.r.o. a JK Ptýrov o. s. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Pořadatel

Více

CENA a

CENA  a Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz tel./fax: +420 545 228 221 ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VE VŠESTRANNOSTI 47. ročník kvalifikace ZLATÉ

Více

52. ROČNÍK CENY CHODSKA MEMORIÁL MVDR. JIŘÍHO ROJTA A CENA AUTOCENTRA ŠMUCLER HOR.TÝN Kvalifikační kolo Západočeské Jump Tour

52. ROČNÍK CENY CHODSKA MEMORIÁL MVDR. JIŘÍHO ROJTA A CENA AUTOCENTRA ŠMUCLER HOR.TÝN Kvalifikační kolo Západočeské Jump Tour Česká jezdecká federace Západočeská oblast Plzeňský kraj 52. ROČNÍK CENY CHODSKA MEMORIÁL MVDR. JIŘÍHO ROJTA A CENA AUTOCENTRA ŠMUCLER HOR.TÝN Kvalifikační kolo Západočeské Jump Tour OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ

Více

CREDITAS Velká cena OPAVY v OLOMOUCI 2014 Český skokový pohár 2014-10. kolo 912H2, závody kategorie A

CREDITAS Velká cena OPAVY v OLOMOUCI 2014 Český skokový pohár 2014-10. kolo 912H2, závody kategorie A CREDITAS Velká cena OPAVY v OLOMOUCI 2014 Český skokový pohár 2014-10. kolo 912H2, závody kategorie A 1. Základní údaje 1.1. Pořadatel Jezdecký klub Opava-Kateřinky 1.2. Datum konání 12.- 14.9.2014 1.3.

Více

1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m. 1.6. Opracoviště: povrch písčitý cca 50 x 30 m

1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m. 1.6. Opracoviště: povrch písčitý cca 50 x 30 m Klub: TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 0025 Název závodů: V. Cena českých chovatelů Číslo: 618C1 1) Základní údaje: 1.1. Pořadatel: TJ Sokol hřebčinec Písek 1.2. Datum konání: 18.-19.6. 2011

Více

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 ROZPIS. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 824V1 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV 074 1.4. DATUM ZÁVODU

Více

VELKÁ CENA MARTINIC ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR 424 D1 CSN, MD 188 JS

VELKÁ CENA MARTINIC ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR 424 D1 CSN, MD 188 JS VELKÁ CENA MARTINIC ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR Rozpis jezdeckých závodů 424 D1 CSN, MD 188 JS Equitana, o.s., závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana, Martinice 1.2.

Více

ŠAMPIONÁT ČR V DREZŮŘE 2014

ŠAMPIONÁT ČR V DREZŮŘE 2014 ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 704B1 Drezurní šampionát a KMK Drezura 1. Základní údaje: Pořadatel: MB 0283, JO La-Bohéme Zduchovice Datum konání: 4. - 6. 7. 2014 Místo konání: Jezdecký areál Zduchovice, Zduchovice

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Mistrovství České republiky S - děti, junioři 2015 Rozpis jezdeckých závodů 716 D1 CSN MD 188 - JS EQUITANA, o.s. závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana z pověření

Více

www.ceskyskokovypohar.cz

www.ceskyskokovypohar.cz 50. ročník Velká cena Ostravy CSN Memoriál plk. Jana Havla Český skokový pohár 2014 516H1 Závody jsou pořádány za finanční podpory statutárního města Ostravy Ostrava Stará Bělá 22. 24.8.2014 1) Základní

Více

Bentley Service Parkur Cup. 13. a 14. října 2007 ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. Číslo závodů:

Bentley Service Parkur Cup. 13. a 14. října 2007 ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. Číslo závodů: Bentley Service Parkur Cup 13. a 14. října 2007 ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Číslo závodů: Základní údaje Pořadatel: TJ Equus Kinsky a JS Equinenter Datum konání : 13. a 14. říjen 2007 Místo konání: Areál

Více

1.3. Technické parametry Kolbiště: 110 x 65 m pískové, rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/

1.3. Technické parametry Kolbiště: 110 x 65 m pískové, rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/ 1. Základní ustanovení. 1.1. Základní informace 1.1.1. Kategorie závodů: CHN-KMK 1.1.2. Číslo závodů ČJF: 831B1 1.1.3. Název závodů: FINÁLE KMK 2017 skoky & drezura, Festival mladých koní 1.1.4. Pořadatel:

Více

MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ D1 CSN, MD 188-JS EQUITANA,

MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ D1 CSN, MD 188-JS EQUITANA, MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ Tour Magdalény Hrabánkové 2014 Rozpis jezdeckých závodů 703 D1 CSN, MD 188-JS EQUITANA, závody kategorie B 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana

Více

Již v sobotu jsme viděli první vítěze. V kategorii

Již v sobotu jsme viděli první vítěze. V kategorii ZDUCHOVICKÉ FINÁLE KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ ZDÁRNĚ ZAKONČENO Praha-Zduchovice, 9. 9. 2013 Jezdecký areál Zduchovice Jezdecký areál Zduchovice již po druhé hostil spojené finále kritéria mladých koní ve skocích

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

PROPOZICE V. MORAVSKÁ VÝSTAVA HAFLINGŮ 9. A 10. SRPEN 2014

PROPOZICE V. MORAVSKÁ VÝSTAVA HAFLINGŮ 9. A 10. SRPEN 2014 POŘADATEL: PROPOZICE V. MORAVSKÁ VÝSTAVA HAFLINGŮ 9. A 10. SRPEN 2014 JK HRADEC NAD MORAVICÍ A MORAVSKÝ SPOLEK CHOVATELŮ HAFLINGŮ PŘEJÍMKA KONÍ : od 8:00 ZAČÁTEK: SOBOTA SVOD KLISEN A VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Velká cena Ostravy Český skokový pohár 2015 Memoriál plk. Jana Havla Rozpis jezdeckých závodů 515H1 CSN MH035, závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel MH 035 Jezdecký klub Baník Ostrava 1.2.

Více

Zápis z 42. zasedání VV ČJF dne

Zápis z 42. zasedání VV ČJF dne Zápis z 42. zasedání VV ČJF dne 11. 4. 2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Iveta Biolková, Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Pavel Hudeček, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří

Více

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 1.Základní údaje: 1.1. Pořadatel: ČJF, Soutěže podkovy o.p.s., JK Loštice, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1.2. Technické zajištění:

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

4. ročník série parkurových závodů

4. ročník série parkurových závodů 4. ročník série parkurových závodů LAMBORGHINI PRAHA PARKUR CUP 27. března 2011, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání : Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

VELKÁ CENA FRENŠTÁTU P/R

VELKÁ CENA FRENŠTÁTU P/R ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VELKÁ CENA FRENŠTÁTU P/R VI. KOLO Jezdecké závody 619H1 CSN - MH0051 TJ SLOVAN FRENŠTÁT P/R 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Pořadatel TJ Slovan Frenštát p.r.,z.s. Datum 19.

Více

51. ročník R O Z P I S. Velká cena Ostravy - CSN Memoriál plk.jana Havla Český skokový pohár 2015

51. ročník R O Z P I S. Velká cena Ostravy - CSN Memoriál plk.jana Havla Český skokový pohár 2015 Jezdecký klub Baník Ostrava, K průplavu 729, 724 00 Ostrava-Stará Bělá R O Z P I S 51. ročník Velká cena Ostravy - CSN Memoriál plk.jana Havla Český skokový pohár 2015 515H1 Závody jsou pořádány za finanční

Více

VELKÁ CENA OSTRAVY 49.ROČNÍK III. KOLO

VELKÁ CENA OSTRAVY 49.ROČNÍK III. KOLO SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VELKÁ CENA OSTRAVY 49.ROČNÍK III. KOLO ZÁVODY JSOU POŘÁDÁNY ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Jezdecké závody 517H1 CSN MH0035 JK Baník

Více

Jezdecký festival Výstaviště Lysá nad Labem

Jezdecký festival Výstaviště Lysá nad Labem Jezdecký festival 2016 16. 20. 3. 2016 Výstaviště Lysá nad Labem Rozpis jezdeckých závodů ve skocích, v drezuře, ve spřežení a ve voltiži. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Základní informace 1.1.1. Kategorie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MD034 TJ JK Klatovy- Luby Luby 36, 339 01 Klatovy 620 D1 56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých

Více

Rozpis jezdeckých závodů ČESKÁ POJIŠŤOVNA VELKÁ CENA PLZNĚ 2011 Český skokový pohár 2011 X. ročník IX. kolo

Rozpis jezdeckých závodů ČESKÁ POJIŠŤOVNA VELKÁ CENA PLZNĚ 2011 Český skokový pohár 2011 X. ročník IX. kolo Rozpis jezdeckých závodů ČESKÁ POJIŠŤOVNA VELKÁ CENA PLZNĚ 2011 Český skokový pohár 2011 X. ročník IX. kolo 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Pořadatel: Datum konání: Místo konání: Skokové kolbiště: Opracoviště:

Více

Soutěž č.3: Skoková soutěž st. ZL (110 cm) otevřená soutěž, Rozhodování dle PJS, čl následné rozeskakování Startovné: 400,-Kč Ceny: 3.000,-Kč

Soutěž č.3: Skoková soutěž st. ZL (110 cm) otevřená soutěž, Rozhodování dle PJS, čl následné rozeskakování Startovné: 400,-Kč Ceny: 3.000,-Kč Velká cena Kolína Český skokový pohár 2015 Rozpis jezdeckých závodů 521 B1 CSN, závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - MB061 stáj Václav Kolín 1.2. Datum konání - 21. - 24. května 2015 1.3.

Více

501G1 CSN - MG10+MG89,

501G1 CSN - MG10+MG89, Falton velká cena Brna Český skokový pohár Rozpis jezdeckých závodů 501G1 CSN - MG10+MG89, závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - TJ Moravan Brno a Jezdecká škola Smékal 1.2. Datum konání

Více

Kontaktní osoba: Martin Pecka e-mail: reditel@equitana.cz Tel: +420 318 695 318 www.ceskydrezurnipohar.cz

Kontaktní osoba: Martin Pecka e-mail: reditel@equitana.cz Tel: +420 318 695 318 www.ceskydrezurnipohar.cz Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2015 (dále jen ČDP) pořadatel : MD 188, JS Equitana, o.s. Martinice Equitana Hotel Resort Martinice 1, 262 72 Březnice Email: reditel@equitana.cz finále - termín konání

Více

Přihláška na závody:

Přihláška na závody: 1. Základní ustanovení. Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org 1.1. Základní informace 1.1.1. Kategorie závodů: CSN - C / CSN - Hobby 1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170825F1 1.1.3. Název závodů: GRAND

Více

Pardubice, č. závodů 809F1 Letní všestrannost 2014

Pardubice, č. závodů 809F1 Letní všestrannost 2014 Pardubice, č. závodů 809F1 Letní všestrannost 2014 Oblastní mistrovství ve všestrannosti OM Praha (družstva, senioři), OM Východočeské oblasti (družstva) 1.Základní údaje 1.1. Pořadatel: Dostihový spolek

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU

FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. ROZPIS VŠESTRANNOST. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V1 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC,

Více

Těšánky č.závodů : 508L2 ZÁVODY VE VŠESTRANNOSTI 8.5. 2015 KVALIFIKACE KMK / C - 2015. 1.Základní údaje

Těšánky č.závodů : 508L2 ZÁVODY VE VŠESTRANNOSTI 8.5. 2015 KVALIFIKACE KMK / C - 2015. 1.Základní údaje Těšánky č.závodů : 508L2 ZÁVODY VE VŠESTRANNOSTI 8.5. 2015 KVALIFIKACE KMK / C - 2015 1.Základní údaje 1.1. Pořadatel: JS Galatík Těšánky ML 0029 1.2. Technické zajištění: ML 0029 JS Galatík Těšánky 1.3.

Více

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity Obsah: - Charakteristika veletrhu - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity - Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2018 - GASTRONOMICKÁ TOUR po krajích ČR

Více

ROZPIS DREZÚRNÍCH ZÁVODŮ FINÁLE ČESKÝ DREZÚRNÍ POHÁR 2015 Rozpis jezdeckých závodů 918 D1, MD 188 JS Equitana, o.s. 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana, Martinice 1.2. Datum

Více

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha ZAČÁTEK SEZÓNY VE VELKÉM! Jarní svezení je již tradičním závodem a letos byl odstartován třetí ročník. Jako obvykle hostil 15 lodí třídy

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Stránka 1. Sportovní kalendář 2015 - oblast H

Stránka 1. Sportovní kalendář 2015 - oblast H Stránka 1 Sportovní kalendář 2015 - oblast H Oficiální závody Od Do Č.Záv. pořadatel místo Skoky Drez. Všestran. Voltiž Spřežení Enduranc. Reining Ponny Pozn. Název Column1 28.2 228H1 MH0142 Sviadnov -

Více

FESTIVAL MLADÝCH KONÍ ZDUCHOVICE

FESTIVAL MLADÝCH KONÍ ZDUCHOVICE Přihlášky na závody: http://prihlasky.cjf.cz 1. Základní ustanovení. 1.1. Základní informace 1.1.1. Kategorie závodů: CSN-C 1.1.2. Číslo závodů ČJF: 903B3 1.1.3. Název závodů:, Festival mladých koní 1.1.4.

Více

Jezdecký festival 2015 18. 22. 3. 2015 Výstaviště Lysá nad Labem

Jezdecký festival 2015 18. 22. 3. 2015 Výstaviště Lysá nad Labem Jezdecký festival 2015 18. 22. 3. 2015 Výstaviště Lysá nad Labem Rozpis jezdeckých závodů ve skocích, v drezuře, ve spřežení a ve voltiži. Akce se koná pod záštitou České jezdecké federace. 1. ZÁKLADNÍ

Více

4. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN PRAHA TOP 10 CUP. 14. listopadu 2010, Hradištko u Sadské

4. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN PRAHA TOP 10 CUP. 14. listopadu 2010, Hradištko u Sadské 4. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN PRAHA TOP 10 CUP 14. listopadu 2010, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání: Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více