CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR"

Transkript

1 Autobusové zájezdy sezona MOŘE, HORY, LÁZNĚ, TERMÁLY, DOVOLENÁ, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR CESTOVNÍ KANCELÁŘ A-Z TOUR Bystřice n. O. č. 265 Tel.: (88; 89) PO-PÁ 9,00-16,30 hod.

2 AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR 2011 AKCE TERMÍN ZÁJEZD UBYTOVÁNÍ 2 DNÍ/ NOCI ZAM ENÍ Velký. Meder - termály hot. Elenka 4/3 prázdniny FM B Velký. Meder - termály hot. Elenka 4/3 prázdniny OV B V. Tatry, lyže + termály Hutník 5/4 prázdniny KA A Velký. Meder - termály hot. Elenka 5/4 luxus. velikono zájezd B Podhájska penz. Pulse 7/6 lé ivé termály B Pieninský NP penz. Pltník 2/1 pohodový poznáv. záj. A Harkány - Ma arsko hot. Baranya 8/7 hotel u termál. lázní! C Krakov, Zakop, Wisla Chalubinski 2/1 pohodový poznáv. záj. D Velký Meder hot. Elenka 7/6 lux hotel u termál! B Lázn Dudince hot. Jantár 7/6 procedury v cen! A Podhájska penz. Pulse 8/7 termály a koupališt B Pieninský NP penz. Pltník 6/5 pobytový a poznávací A Jižní echy hot. Fontána 7/6 s výlety na nejkr. místa C Podhájska penz. Pulse 8/7 termály a koupališt B Velký Meder hot. Elenka 7/6 lux hotel u termál B Makarská riviéra Chorvatsko 10/7 dovolená bus i vl. dopr. B ím, Flor. Pisa, Pomp. ím + Sorren 8/5 v Capri, poznávací C Velký Meder hot. Elenka 7/6 lux hotel u termál! B Jižní echy hotel Alf 7/6 s výlety na nejkr. místa C Vysoké Tatry hot. Hutník 7/6 turistika a termály A Lázn Tren Teplice Most Slávy 6/5 procedury v cen! B Makarská riviéra Chorvatsko 10/7 dovolená bus i vl. dopr. B Krkonoše - Harrachov Parkhotel 7/6 denn progr a výlety H Bükfürdö - Ma arsko Apart. hotel 7/6 apartmá u koupališt! C Lázn Dudince hot. Jantár 7/6 procedury v cen! A Dolomity pro každého Aquila 7/5 poznávací s lehk. turist C Makarská riviéra Chorvatsko 10/7 dovolená bus i vl. dopr. B Jižní echy hot. Fontána 7/6 s výlety na nejkr. místa C Balaton - Ma arsko hot. Kagyló 7/6 s výlety a vínem C Zakopane - Polsko Chalubinski 7/6 denn progr a výlety A Dolomity pro každého San Georgio 7/5 poznávací s lehk. turist C Makarská riviéra Chorvatsko 10/7 dovolená bus i vl. dopr. B Solná komora Gold Traube 7/6 poznávací s lehk. turis C Baltské mo e, Polsko Miedzywodzie 8/7 dovolená s výlety E Jižní echy hotel Alf 7/6 s výlety na nejkr. místa C Balaton - Ma arsko hot. Kagyló 7/6 s výlety a vínem C Dolomity pro každého Rubino 7/5 poznávací s lehk. turist C Makarská riviéra Chorvatsko 10/7 dovolená bus i vl. dopr. B Baltské mo e, Polsko Miedzywodzie 8/7 dovolená s výlety E Krkonoše, Harrachov Parkhotel 7/6 denn progr a výlety H Bükfürdö Ma arsko Apart. hotel 7/6 apartmá u koupališt! C Solná komora Gold. Traube 7/6 poznávací s lehk. turis C Makarská riviéra Chorvatsko 10/7 dovolená bus i vl. dopr. B Lázn Tren Teplice h. Most Slávy 7/6 procedury v cen! B Zakopane - Polsko Chalubinski 7/6 denn progr a výlety A Luha ovice Adamantino 7/6 dovolená s výlety B J. echy - cyklo 2 hotely 7/6 pohoda pro každého C Makarská riviéra Chorvatsko 10/7 dovolená bus i vl. dopr. B Harkány - Ma arsko hot. Baranya 8/7 hotel u termál. lázní! C 10 TRA SA STR

3 ÍSL TERMÍN ZÁJEZD UBYTOVÁNÍ 3 DNÍ/ NOCI ZAM ENÍ Jižní echy hotel Alf 7/6 s výlety na nejkr. místa C Mazury - Polsko Klub Mazury 7/6 s výlety na nejkr. místa D Vysoké Tatry hot. Hutník 7/6 turistika a termály A Makarská riviéra Chorvatsko 10/7 dovolená bus i vl. dopr. B Baltské mo e, Polsko Miedzywodzie 8/7 dovolená s výlety E Velký Meder hot. Elenka 7/6 lux hotel u termál! B J. echy - cyklo 2 hotely 7/6 pohoda pro každého C houbá ský zájezd Orava 2/1 prosím neztra te se! A Krakov, Zakop., Wisla Chalubinski 2/1 pohodový poznáv. záj. D Podhájska penz. Pulse 8/7 termály a koupališt B Nízké Tatry, Jasná hotel Družba 7/6 krásy podzimn. Liptova A Lázn Dudince hot. Jantár 7/6 procedury v cen! A Pieninský NP penz. Pltník 2/1 pohodový poznáv. záj. A Velký Meder hot. Elenka 7/6 lux hotel u termál! B Podhájska penz. Pulse 8/7 lé ivé termály B Husí hody penz. H. Plus 2/1 hostina s termály B Harkány - Ma arsko hot. Baranya 8/7 hotel u termál. lázní! C Velký Meder hot. Elenka 7/6 lux hotel u termál! B Víde - advent - 1/1 Schönbrunn a váno trhy C Krakov - advent - 1/1 Wawel a váno ní trhy D Budapeš + termály hot. Elenka 3/2 váno ní trhy s termály C Víde - advent - 1/1 Schönbrunn a váno trhy C Krakov - advent - 1/1 Wawel a váno ní trhy D 18 Nástupní místa: A: Karviná, Haví ov, Ostrava, F. Místek, T šín, T inec, Byst ice n. O., Jablunkov. B: Karviná, T šín, T inec, Hnojník, Haví ov, Ostrava, F. Místek, N. Ji ín, Val. Mezi i í. C: Karviná, Haví ov, T šín, T inec, F. Místek, Ostrava, Olomouc, Brno. D: Karviná, Haví ov, Ostrava, F. Místek, T inec, T šín. E: Haví ov, Ostrava, F. Místek, T inec, T šín, Karviná, Bohumín. H: Karviná, Haví ov, T šín, T inec, F. Místek, Ostrava, Olomouc Na všechny naše zájezdy Vám sta í platný ob anský pr kaz. D ti, které ješt nevlastní ob pr kaz, musí mít na cestu do zahrani í vlastní cestovní pas, nebo musí být zapsány v cest. pasu dosp lé osoby. To platí i pro Slovensko a Polsko Zasedací po ádek v autobusu - Na základ zkušeností z minulých let budeme letos nov ur ovat zasedací po ádek dle v asnosti zakoupení zájezdu, tzn. sedadla v autobusu se budou p id lovat postupn od p ední do zadní ásti postupn tak, jak si klienti budou zájezd kupovat. Požaduje-li zákazník konkrétní místo v autobuse, m že si zakoupit místenku v hodnot 50,- K / osoba hned p i podpisu cestovní smlouvy. P i pozd jší žádosti o místenku nebo p i zakoupení zájezdu mén než 6 týdn p ed em, iní poplatek 100,- K za osobu. Zasedací po ádek v autobusu se musí bezpodmíne n dodržovat!! Nástupní místa - Ú astník zájezdu je povinen se dostavit na nástupní místo o 10 min. d íve než je as odjezdu. ekací doba na opozdilce je max. 10 minut! Skupiny nad 10 osob si mohou ur it jedno vlastní nástupní místo (dle dohody). P ízniv jší cena pro jednotlivce - P ihlásí-li se na zájezd lichý klient (klientka) a nechce-li p iplácet za jednol žkový, m že si zaplatit cenu ubytování ve dvoul žkovém i a bude ubytován(a) s osobami stejného pohlaví ve dvoul žkovém nebo t íl žkovém i podle toho, zda se sejde suchý nebo lichý po et samostatn cestujících klient Cestovní pojišt ní lé ebných výloh - Cestovní pojišt ní lé ebných výloh musí mít uzav en každý náš zákazník, cestující do zahrani í. Nepojišt ný klient nem že s námi do zahrani í (v etn SR) odcestovat. Pokyny na cestu - Od nás obdržíte 7 až 5 dní p ed nástupem na zájezd, samoz ejm pokud jste uhradili plnou výši zájezdu. Ubytování - Pro naše klienty vybíráme jen opravdu kvalitní ubytování. Každý musí být vybaven vlastní koupelnou s kompl. soc. vybavením (WC, sprcha nebo vana, umyvadlo a 2 ru níky). Ve všech ích musí být funk ní TV. Firemní - Organizujeme na míru veškeré firemní (min. 2denní) školení, seminá e, oslavy, r zné hody a pikniky, cateringové, zájezdy (www.zajezdyproskupiny.cz) s kompletním zábavným programem. SLEVY - sleva za v asný nákup do se zálohou 50% ceny zájezdu zájezd s cenou nad 2000 K na osobu sleva 100 K zájezd s cenou nad 6000 K na osobu sleva 300 K zájezd s cenou nad 4000 K na osobu sleva 200 K zájezd s cenou nad 8000 K na osobu sleva 400 K Naší stálí klienti (min. 3x na naší akci) mají celoro n slevu 3%. Skupiny nad 10 osob mají celoro n slevu 3% a další výhody (vlastní nástupní místo a pod.). Organizátor skupiny nad 30 osob má zájezd zdarma. Slevy se poskytují ze základní ceny zájezdu (bez dokupovaných služeb) a nelze je vzájemn slu ovat TRA SA STR

4 CHORVATSKO, MAKARSKA Dovolená u mo e autobusem i vlastní dopravou M sto Makarska na úpatí mohutného horského masivu Biokovo je centrem celé Makarské riviéry i celé Dalmácie. Historické jádro, postavené v benátském slohu s úzkými uli kami, restauracemi, kavárni kami a obch dky, se rozkládá podél krásné pob ežní promenády, lemované staletými palmami. Makarska, stejn jako v tšina letovisek této riviéry, nabízí p edevším kvalitní koupání v pr zra n istém mo i, slun ní na bílých oblázkových plážích a odpo inek ve stínu mohutných pinií, které lemují celé pob eží. MAKARSKA - HOTEL RIVIJERA - PAVILONY se nachází v t sné blízkosti pláže na za átku letoviska Makarska v rozlehlém parku. VYBAVENÍ: centrální recepce, restaurace, sm nárna, gril, pivnice, parkování p ímo v areálu. UBYTOVÁNÍ: 2l žkové e s možností 1 p istýlky, sprcha, WC, lednice. STRAVOVÁNÍ: polopenze snídan formou bufetu, ve e e hl. jídlo výb rem z menu + salátový bufet + nápoje k ve e i (možnost výb ru 2dl vína, 2dl piva, 2dl džusu nebo 2 dl minerálky). PLÁŽ: krásná oblázková s pozvolným vstupem do vody. Na pláži je možno zap j it lehátka. Plážový bar i sprchy na pláži. Pláž je lemována borovicovým hájem, kde je možné relaxovat v p íjemném stínu. SPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty, h išt na minifotbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis, minigolf, vodní sporty na pláži. V centru Makarské diskotéka, stylové vinárny apod. Makarska hotel Rivijera pavilony ubytování sobota sobota, odjezd z R pátek, návrat v ned li ÍSLO AKCE DATUM ODJEZDU 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., dosp lá osoba 8.800, s polopenzí dít do 12 let na 3. l žku GRATIS s polopenzí 2.dít do 12 let 5.100, s polopenzí Cena zahrnuje: 7x ubytování,7x polopenzi, pojišt ní pro p ípad úpadku, delegáta v míst pobytu, pobytovou taxu. Cena nezahrnuje: poj. lé eb. výloh (viz tabulka na str.18), dopravu lux busem 2.600,-K, p íplatek za 1/1 pok ,-K MAKARSKA - PENZION RIBÁR Penzion rodinného typu. POLOHA: 150 m od mo e, do centra m sta 500 m. UBYTOVÁNÍ V NOVÉ ÁSTI: 2 - l žkové e s možností 2 p istýlek se sprchou, WC, lednice, balkon. Sou ástí vybavení všech jsou polštá e, p ikrývky i povle ení. Každý má klimatizaci (za p íplatek). STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídan kontinentální rozší ená, ve ere - výb r ze dvou menu + polévka, salát, dezert. Makarska, penzion Ribár ubytování sobota sobota, odjezd z R pátek, návrat v ned li ÍSLO AKCE DATUM ODJEZDU 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., dosp lá osoba 8.840, s polopenzí 1 dít do 12 let na 3. l žku 4.990, s polopenzí 2. dít do 12 let na p istýlce 5.590, s polopenzí Cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi, dopravu lux. busem, pobytovou taxu, pojišt ní CK pro p ípad úpadku. Cena nezahrnuje: poj. lé eb. výloh (viz tabulka na str.18),. P íplatek: 1/ ,- K, klimatizace 5 euro/den - platí se na míst Vlastní doprava: sleva 1.000,- K 4

5 CHORVATSKO, TU EPI Dovolená u mo e autobusem i vlastní dopravou TU EPI malebné m ste ko v úpatí poho í Biokovo, které se m že pochlubit nejdelší oblázkovou pláží (3 km) na Makarské rivié e. Pat í mezi rušn jší letoviska s kompletním turistickým servisem. Pláž Tu epi byla vyznamenána modrou vlajkou, která je mezinárodním standardem kvality. Je to jedno z nejkrásn jších letovisek na chorvatském Jadranu. Kouzelná palmová promenáda ve st edu m sta, k iš álov isté mo e, vo avé borové lesy a olivové háje, mnoho hosp dek a restaurací, kavárny, obch dky, zajímavý kulturní život a zábava. Z vodních sport si zde m žete užít windsurfing a jachting, nebo h išt na fotbal, volejbal nebo tenis. TU EPI - PENZION ŠIMI se nachází 250 metr od centra a 100 m od oblázkové pláže. UBYTOVÁNÍ: 2-l žkové e s možností p istýlky se sprchou a WC, balkonem, lednice na pat e. STRAVOVÁNÍ: snídan kontinentální v penzionu, ve e e výb r z menu v restauraci cca 150 m od penzionu. Tu epi penzion Šimi ubytování sobota sobota, odjezd z R pátek, návrat v ned li ÍSLO AKCE DATUM ODJEZDU 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., Dosp lá osoba 8.840, s polopenzí 1 dít do 7let na 3.l žku 4.990, s polopenzí Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, dopravu lux. busem, pojišt ní CK pro p ípad úpadku,pobytovou taxu. Cena nezahrnuje: poj. lé eb. výloh (viz tabulka na str.18). Vlastní doprava sleva 1.000,- K, p íplatek: za 1/ ,- K TU EPI - PENZIONY LJUBOMÍRA a BIOKOVO Penzion Biokovo leží 20m od oblázkové pláže a penzion Ljubomíra je hned za ním. UBYTOVÁNÍ: 2l žkové e s možností jedné p istýlky jsou vybavené lednicí, sprchou, WC a s klimatizací v cen STRAVOVÁNÍ: vlastní, nebo polopenze za p íplatek 14,90 euro/osoba /den (snídan formou bufetu, ve e e výb r ze t í menu v etn nápoj - 3dcl piva nebo 2dcl vína nebo 2dcl nealko + salátový bufet). Strava se podává ve vedlejším hotelu Alga - ást Mimoza - a platí se na míst Tu epi penzion Ljubomíra ubytování sobota sobota, odjezd z R pátek, návrat v ned li ÍSLO AKCE DATUM ODJEZDU 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., Dosp lá osoba 6.940, bez stravy Cena zahrnuje: 7x ubytování, dopravu lux. busem, pojišt ní CK pro p ípad úpadku, pobytovou taxu. Cena nezahrnuje: poj. lé eb. výloh (viz tabulka na str.18). Vlastní doprava sleva 1.000,- K, 5

6 CHORVATSKO, BAŠKA VODA Dovolená u mo e autobusem i vlastní dopravou BAŠKA VODA - n kdejší malá rybá ská osada, vzdálená asi 10 km od m sta Makarska, se prom nila v oblíbené letovisko ležící v klidné zátoce, chrán né majestátným poho ím Biokovo. Je jedním z nejstarších i nejkrásn jších letovisek na Makarské rivié e. Dlouhá pláž, mo e s istou vodou, promenáda lemovaná hotely, borové lesy, vinice i olivové háje v okolí jsou ozdobou i pýchou této obce. P íjemnou procházkou lze dojít do nedaleké Brely. BAŠKA VODA - HOTEL HRVATSKA se nachází blízko dlouhé oblázkové pláže v zeleni, nedaleko centra. Vhodný pro rodinnou dovolenou. Všechny e mají vlastní koupelnu, WC i výstup na balkon, z n hož se skýtá nádherná vyhlídka na mo e, ostrovy, borový les, horu Biokovo nebo cent- rum Bašky Vody. VYBAVENÍ HOTELU: klimatizov. restaurace, aperitiv bar, café bar, pizzerie, market se suvenýry, sm nárna, TV místnost. Ubytování: 2-l žkové e s možností 1 p istýlky, sprcha + WC, balkon. STRAVOVÁNÍ: snídan formou bufetu, ve e e výb r ze 3 menu + nápoje k ve e i zdarma (možnost výb ru 2dl vína, 2dl piva, 2dl džusu nebo 2 dl minerálky). PLÁŽ: oblázková cca 100 m. SPORT: vodní sporty, d tské h išt Baška Voda hotel Hrvatska ubytování sobota sobota, odjezd z R pátek, návrat v ned li ÍSLO AKCE: DATUM ODJEZDU 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., Dosp lá osoba 8.800,- s polopenzí dít do 12let na 3.l žku 4.190,- s polopenzí Dít do 4 let se dv ma dosp lými gratis!! Cena zahrnuje: 7x ubytování,7x polopenzi, pojišt ní CK pro p ípad úpadku, pobytovou taxu. Cena nezahrnuje: dopravu lux. busem 2.600,-K, poj. lé eb. výloh (viz tabulka na str.18). SOLNÁ KOMORA, RAKOUSKO, N MECKO Pohodový poznávací zájezd Pohádkov krásná Solná komora (Salzkammergut) je jeden z neúžasn jších kout Evropy. Vrcholy skalnatých alpských velikán se zrcadlí v blankytn modrých a pr zra ných jezerech Solné komory, jejichž b ehy lemují kouzelná starobylá m ste ka. Hotel GOLDENE TRAUBE se nachází v centru krásného, malebného m ste ka Golling. Vybavení : koupelna s kompl. soc. vybavením a suši kou vlas, kabelovou tv a telefonem. Vybavení hotelu: restaurace, p j ovna kol a úschovna kol, výtah, WI-FI, klubovnu s TV, salónek, masáže, parkovišt zdarma. Lázn Aqua Salza jsou 5 min. od hotelu. Program zájezdu: výlety na nejzajímav jší místa Solné komory - ú ast je dobrovolná. Prohlídka Salzburgu (UNES- CO), Hohensalzburg (nejlépe dochovaný st edov ký hrad v Evrop ), zámek Mirabell s p ekrásnými zahradami, jezera Wolfgangsee, Traunsee aj. (vyhlídkové jízdy lodí), kouzelné vesni ky a m ste ka St. Gilgen, Traunkirchen, St. Wolfgang, lázn Bad Ischl. Lanovkou na Schafberg (1.783 m) - nádherný výhled na celou Solnou komoru,14 jezer, alpské poho í i Šumavu. Prohlídka solného dolu Hallstät, výlet do Berchtesgadenských Alp (N mecko), kde navštívíme známé Hitlerovo Orlí hnízdo. V cen zájezdu je: ubytování: Hotel Goldene Traube v Gollingu, 6 nocí ve 2 l žkových ích s kompletním sociálním za ízením (WC, sprcha, umyv.), doprava luxusním zájezd. autobusem s klimatizací, bez no ních p ejezd, v etn výlet do oblasti Solné komory. Polopenze (snídan formou švédských stol, ve e e jednotná 3chodová), každodenní program a výlety na nejkrásn jší místa Solné komory, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen není: povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, místní poplatek 1 /os/den, ob dy, vstupné, jízdenky (lanovky). HOTEL GOLDENE TRAUBE, SOLNÁ KOMORA, RAKOUSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dní/ /nocí Ubytování hotel strava 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. do 5,99 let/bus 6-12 ve 2 l. pok. 3,4 l. pok bus 7/6 Goldene Traube HB / C bus 7/6 Goldene Traube HB / C VLASTNÍ DOPRAVA 1noc Goldene Traube HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V letní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. 6

7 DOLOMITY, ITÁLIE Pohodový poznávací zájezd s lehkou turistikou Dolomity krása tohoto ráje uchvátí každého návšt vníka. Nikde jinde nenajdeme takovou koncentraci divoké horské krásy, kde na jedné stran stojí fantastické horské útvary se sv že zelenými loukami, a naproti tomu jisk ivé ledovce pokrývající nejvyšší vrcholky. Pob eží nejv tšího a nejkrásn jšího italského jezera Lago di Garda lemují nejen štíty okolních hor, ale i kouzelná st edov ká m sta a m ste ka s hrdými hrady a pevnostmi. Program zájezdu: 1. den: ráno odjezd z nástupních míst, denní p ejezd p es Rakousko, p íjezd na ubytování, ve e e. Od druhého dne výlety na nejkrásn jší místa Dolomit: Val Gardena, údolí Val di Ega, oblast Rosengarten (R žová zahrada), St. Ulrich, Vigo di Fassa, p írodní park Puez-Geisler, vrch Seceda (2518m), p írodní útvary Cinque Tori, túra na vrch Nuvolau (2575m), nebo lanovkou na horu Lagazuoi (2756m). V p ípad p kného po así lanovkou na nejvyšší horu Dolomit Marmoladu (3.343 m) nebo terasu Dolomit horu Piz Boe (3152m), jezero Lago di Garda (vyhlídková plavba) a m ste ka na jejím b ehu: Riva del Gardo (pevnost z 12. století, socha sv. Jana Nepomuckého, jeskynní vodopády Varone), Malcesine (st edov ký hrad), Garda a Sirmione (pohádkový vodní hrad, kostel sv. Petra z 11. století) Autobusem zdoláme sedla Costalunga (1752m), Sasso Pordoi (2239m), Passo Falzarego (2105). P edposlední den zájezdu návšt va Verony (d m Julie Capuletové, bazilika San Zeno, ímský amfiteátr) a Benátek (chrám a nám stí Svatého Marka, bazilika, nejkrásn jší benátská nám stí, kostely a paláce, uli ky, most Ponte Rialto, lodí po Canal Grande). K ve eru odjezd dom no ní p ejezd. P íjezd na Ostravsko v ranních hodinách. Všechny hotely jsou: 3***, 3patrové s výtahem, mají jídelnu, venkovní bazén (Aquila a San Giorgio), 2,3 a 4 l žkové e - všechny s kompl. soc. za ízením a TV. V cen zájezdu je: 5x ubytování v hotelu (na jednom míst ), doprava zájezd. autobusem,polopenze - snídan (šv. stoly), ve e e (3 chody), pr vodce CK, pojišt ní CK. V cen není: povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod K /os/ den, místní poplatek 1 /os/den, ob dy, vstupné, jízdenky (lanovky). HOTEL AQILA A SAN GIORGIO, DOLOMITY, ITÁLIE CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dní/ /nocí hotel strava 2 l ž. 7 3 l žk. 1 l žk. do 3 let/bus 3-12 ve 2 l. pok 3-12 ve 3,4 l. pok bus 7/5 Aquila*** HB / C bus 7/5 San Giorgio*** HB / C bus 7/5 Rubino*** HB / C VLASTNÍ DOPRAVA 1 noc všechny HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V letní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. ÍM, FLORENCIE, PISA, VESUV, POMPEJE, CAPRI - 8 denní poznavací Program zájezdu:1. den - Odjezd dopoledne z nástupních míst. 2. den - Prohlídka PISY se známou šikmou v ží, prohlídka LA BELLE krásné FLORENCIE, odjezd na ubytování. 3. den - Antický ÍM - Forum Romanum, Vít zný oblouk Konstantin v, Koloseum, Piazza Navona, Panteon, Bazilika Sv. Jana v Laterán, Bazilika Sv. Klimenta (hrob sv. Cyrila), Bazilika Santa Maria Maggiore. Ve erní ím: Špan lské schody, Fontána di Trevi. 4. den - Vatikánská muzea, nám stí Sv. Petra, bazilika Sv. Petra, možnost výstupu na kopuli Sv. Petra. Ve erní vycházka kolem And lského hradu na nám stí malí - PIAZZA NAVONA. 5. den - Via Appia Antica, katakomby, Quo vadis, sídlišt EUR, T i fontány, bazilika sv. Pavla za hradbami. 6. den - VESUV, POMPEJE - prohlídka archeologických vykopávek, dojezd na ubytování na poloostrov SORREN- TO. 7. den - Fakultativní výlet na CAPRI. Ve ve erních hodinách odjezd dom 8. den - P íjezd na Ostravsko. V cen zájezdu je: 4 x ubytování v centru íma ve 2 a 3 l ž. ích, 4 x polopenzi, 1 x ubytování se snídaní na poloostrov Sorrento, dopravu lux. zájezd. autokarem, pr vodce CK. V cen zájezdu není: povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, ob dy, vstupy (asi 60 Eur). ÍM, FLORENCIE, PISA, VESUV, POMPEJE, CAPRI CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dní/ /nocí hotel strava 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. do ve 2, 3 l. pok bus 8/5 ím, Sorrento HB 9500* 8900* C * p i objednávce zájezdu do sleva 700,- K na osobu!! (záloha min. 50 %) ve 4 l. pok

8 BALTSKÉ MO E, MI DZYWODZIE Pohodová dovolená s výlety Mi dzywodzie je známé p ímo ské letovisko a láze ské st edisko uprost ed krásných borových les nedaleko m sta Mi dzyzdroje a je ideálním místem pro báje nou dovolenou u mo e. V Mi dzywodzie je specifické mikroklima s vysokou koncentrací jódu v ovzduší, a proto jsou zde i sanatoria, která se specializují na lé bu nemocí horních cest dýchacích. Nádherné široké píse né pláže s pozvolným vstupem do vody. Rekrea ní st edisko Gryf*** s celoro ním provozem se nachází cca 300m od mo e (5min. p šky). Vybavení st ediska: restaurace, WI-FI u recepce (zdarma), venkovní plavecký bazén s protiproudem a vodními masážemi (zdarma), d tské h išt, ohništ, parkovišt Pokoje: luxusní 1,2,3 a 4 l žkové. 2 l žkové e jsou menší (manželská postel 140 cm) a v tší (odd lené postele). P istýlky v hotelu nejsou. S dosp lými na jedné posteli mohou spát i d ti nad 7 let. Vybavení : koupelna (sprcha, WC, umyv. suši ka vlas, osušky, ru níky), TV, ledni ka. Plážové ru níky a plážové vybavení - zahradní židle, deky (k zap j ení na recepci). Program zájezdu: Výlety: vyhlídk. plavba Balt. mo em s mezip istáním v n meckých p ístavech. Výlet na nejzajímav jší místa: Mi dzyzdroje, Wolinski NP (rezervace Bialowieskich zubr, vyhlídka na Zielonce, Tyrkysové jezero, táborák s opék. párk ), nejvyšší maják v Polsku, pevnost Gerharda ( winouj cie), výlet do N mecka Muzeum raket. zbraní v Peenemünde, prohlídka ruské ponorky. V cen zájezdu je: ubytování - rekrea ní st edisko Gryf***, doprava luxusním zájezd. autobusem s klimatizací bez no ních p ejezd Polopenze (snídan formou švéd. stol, ve e e, 3x výlet autobusem, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen není: povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, ob dy, vstupné do r zných objekt, místní (láze ský) popl. 2 z na os.a den. Výlet do Peenemünde (p ípl. 150 K /os.). BALTSKÉ MO E, POLSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dn / nocí HOTEL stra va 2 l ž. odd l 3 l ž bus 8/7 GRYF HB / E bus 8/7 GRYF HB / E bus 8/7 GRYF HB / E VL. DOPR. do 1.7. a od /7 GRYF HB VlASTNÍ DOPR /7 GRYF HB Pozor!! Sleva za menší 2l žk. s manželskou postelí 600 K!! osoba/pobyt Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V letní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. MAZURY, POLSKO Autobusový poznávací zájezd, pobyty vlastní dopravou Varminsko mazurský region pat í k nejkrásn jším a nejcenn jším p írodním lokalitám v severovýchod. Polsku. Krajina Tisíc jezer s okolními lesy, isté a zdravé prost edí je rájem jachta, vodák, milovník p ší turistiky i cykloturist Program zájezdu: každodenní program a výlety na nejkrásn jší místa Velkých Mazurských jezer: Reszel biskupský hrad, Ketrzyn - staré m sto, gotický kostel, Swieta Lipka - místo mariánského kultu, Gižycko - k ižácký hrad, tvrz Boyen, oto ný most, vyhlídk. v ž, m ste ko Miko ajki (perla Mazur), kavárny hosp dky, obch dky, vyhlídková plavba lodí z Miko ajek do Ruciane-Nida, Vl í doup Hitler v hlavní stan (Wilczy szaniec) u obce Gierlož. V cen zájezdu je: ubytování - hotel Klub Mazury*** s vlastní malou pláží, p ímo u jednoho z mnoha Mazurských jezer, 1 km od m ste ka Mr gowo, 2 l žkové e s kompl. soc. za ízením (WC, sprcha, umyv) a TV, doprava luxusním zájezdovým autobusem s klimatizací bez no ních p ejezd, v etn všech výlet Polopenze (snídan a ve- e e formou švéd. stol a bufetu), pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku, 1x zábavný ve er s místní hudbou. Vybavení hotelu: internetová místnost, billiard, tenisové kurty, h išt na fotbal, odbíjenou, košíkovou, p j ovna lod k a šlapadel, p j ovna kol. V cen není: povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, místní poplatek 1 /os/ den, ob dy, vstupné (cca 40 z ), lodní lístek 40 z MAZURY, POLSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT dop dn / hotel strav 2 l ž. dosp. 1 l žk. do3 let s místem 4-12 rava nocí a 3l. pok. s balk. v busu v pok bus 7/6 Klub Mazury HB / D Vlastní dopravou týdenní 8/7 Klub Mazury HB za Vlastní dopravou kratší 1 noc Klub Mazury HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V letní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. 8 4 l žk 1 l ž. do3 let /bus 3-7 let l žko 3-7 s dosp nad 7 l žko nad 7 s dosp 4-12 na p ist. Tra sa Tra sa

9 BALATON, MA ARSKO Dovolená autobusem i vlastní dopravou Jezero Balaton bývá nazýváno perlou Ma arska. Je to bezesporu nejnavšt vovan jší ma arský region. Pr m rná hloubka jezera iní kolem t í metr, proto dosahuje teplota vody v lét p íjemných 22 až 27 ºC. Jezero má velmi istou vodu, k emuž p ispívá též zákaz provozu motorových lun Žije zde na 40 druh ryb a raci (ráj pro rybá e). Zdejší koupání je bezproblémové a bezpe né. Hotel KAGYLÓ se nachází 700 metr (10 min. ch ze) od pláže jezera v obci Csopak, 3 a 4 l žk. apartmány a 2 l žk. e s možností p istýlky. Všechny mají sociální za ízení, lednici, TV se satelitním p íjmem a balkón. Služby hotelu: Restaurace, denní bar ( to ené pivo ), terasa, biliard, stolní tenis, volejbal. h išt, d tský na hraní, malý d tský bazén v zahrad (8 x 4 metry), h išt na malou kopanou, možnost zahrad. grilování a posezení, internet, trezor (za popl.). Pláž: p írodní travnatá s píse ným dnem a s pozvolným sklonem, vhodné i pro malé d ti. Na pláži restaurace, stánky, bufety, p j ovna lehátek a slune ník, šlapadel i jiných sportovních ná iní, tobogány, skluzavky a pod. U obce Csopak je viná ská oblast (vinice a vinné sklípky-vynikající vína). V cen zájezdu je: ubytování (, apartmán), doprava zájezd. autobusem s klimat., polopenze (snídan kont. rozší ená, ve e e výb r z menu), delegát CK, pojišt ní CK na úpadek. V cen zájezdu jsou i výlety: historické m sto Veszprem, min. 2x aquapark Annagora Balatonfüred (5km), vinný sklípek (doplácí se pouze za víno a hudbu). V cen zájezdu není: místní poplatek 1,5 /os/ den (nad 18 let), povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, vstup na místní pláž 1,5 /os/ den, ob dy. Vyhl. plavba lodí (cca 80 K ) HOTEL KAGYLÓ, CSOPAK, BALATON CENA NA OSOBU CENA DÍT dop dn / hotel stra 2 l ž. 3 l žk. 4 l žk. 1 l žk. dosp 4-12 rava nocí va apart apart p ist l žko BUS 7/6 Kagyló HB / C BUS 7/6 Kagyló HB / C Vlastní dopravou 1noc Kagyló HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V letní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. TERMÁLY BÜKFÜRDÖ, MA ARSKO Autobusem i vlastní dopravou Bükfürdö, jedny z nejlepších lé ivých termál. lázní Ma arska, se nachází 100 km jižn od Bratislavy (1,5 hod jízdy). Areál lázní leží v krásném parku (dostatek stínu), má 13 ha, 27 krytých i otev ených bazén s termální i normální vodou (asi 5100 m² vodní plochy). Termální bazény s unikátní lé ivou vodou mají teplotu vody mezi C. Bazény s normální vodou mají teplotu C. Dále: skluzavky, r zné tobogány, d tské bazény, finská sauna, r zné druhy masáží, bahenní zábaly, lé ebné cvi ení, divoká eka, h išt (plážový volejbal, plážová házená, nohejbal, aquaaerobic, bowling, tenisové kurty, V areálu lázní je dostatek bufet a stánk s ob erstvením a jídlem za výborné ceny (jídelní lístky i v eštin ). Termální voda v Bükfürd lé í: pohybové ústrojí, nemoci páte e, kloub, onemocn ní (vápenat ní, opot ebení chrupavky, ídnutí kostí), gynekologické a urologické zán ty, žalude ní katar, žalude ní v edy, zažívací potíže (jako pitná kúra). APARTMANHOTEL BÜK se nachází v klidném míst, cca 5 minut (300 m) od termálního areálu. Velmi dob e vybavené dvoul žkové a ty l žkové apartmány s kuchy ským koutem a veškerým nádobím, mikrovlnkou, konvicí, va i em, lednicí, TV, rádiem, telefonem, vlastním WC a sprchou, balkonem nebo terasou. Jednoový prostorný apartmán je ur en pro 2 dosp lé osoby s možností ubytování další dosp lé osoby, nebo dvou d tí mladších 12-ti let na roztah. gau i. Vybavení hotelu: restaurace, kavárna, hlídané parkování (zdarma), d tské h išt, p j ování kol zdarma, masážní k esla a lehátka za p íplatek, slune ní terasa, d tské h išt a plocha na mí ové hry. V budov A zdarma WiFi, dva bezbariérové e. V cen zájezdu je: Ubytování: Apartmánhotel (s výtahem), 2 a 4 l žkové apartmány s kuchy skou linkou a kompl. soc. za íz. (WC, sprcha, umyv.), doprava lux. záj. autobusem s klimat., pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen zájezdu je i 2x výlet na nejzajímav jší místa v okolí. V cen zájezdu není: strava, povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, místní poplatek 1 /os/den, vstupné do lázní permanentka na celý týden asi Ft (cca 1165 K ). Za p íplatek je možné objednat v restauraci hotelu snídan K /osoba/ /týden, ob dy nebo ve e e K / osoba/týden - 3 chody a la cart (jídelní ek v eštin ). 9 do3 let + místo v busu TERMÁLNÍ LÁZN BÜKKFÜRDÖ, MA ARSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT doprav dní/ Ubytování stra 2 l ž. p ist. 1.l ž, do3 let/mís- a nocí hotel va apartm dosp. apartm to v busu 2 l. pok bus 7/6 Aparthotel / C bus 7/6 Aparthotel / C Vlastní dopravou 8/7 Aparthotel Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V letní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci p ístyl na p ist Tra sa

10 TERMÁLY HARKÁNY, MA ARSKO Relax v termálech s výlety Láze ské m ste ko Harkány leží v jižní ásti Ma arska v údolí obklopeném vinicemi. Zázra ná voda v Harkánech má vysoký obsah síry, a proto i velkou lé ebnou sílu. Lé í nemoci pohyb. ústrojí, páte e, kloub a gynekol. nemoci. Jako pitná kúra i nemoci žlu níku a jater. Otev ené i kryté bazény, plavecké a vyh ívací s termální lé ivou vodou i sladkou vodou. Teplota termální vody je cca C, teplota sladké vody je cca C. Ubytování v luxusním hotelu BARANYA***+ p ímo naproti hlavnímu vchodu do lázní. Všechny e s kompl. soc. za íz. (WC, sprcha, umyv.), televizí, sprchou, minibarem a klimatizací. Vybavení hotelu: Wellness centrum - perli kový bazén, plavecký bazén, šlapa e Kneipp, sv t saun (finská sauna, sauna s fototerapií, infra kabina, parní kabina), hrací pro d ti. Možnost masáží a lé ebných kúr. Restaurace,bar, pizzerie, kade nictví, solárium, stolní tenis, d tské h išt V cen zájezdu je: 2l žkové lux. e, doprava zájezdovým autobusem s klimat., polopenze (snídan formou švédských stol, ve e e výb r z menu), volný vstup do wellness centra. od do hod., pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku V cen zájezdu je i 1x výlet do m sta Pécs a výlet do vinného sklípku ve známé vinné oblasti Villány (doplácí se pouze za ochutnávku vín ve sklípku, místní lidovou hudbu a pe enou ka enu). V cen zájezdu není: povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, místní poplatek 1,5 /os/ den, ob dy, vstupné do lázní asi 2500 Ft (cca 240 K ) na celý den. Akce ve sklípku asi 3500 Ft (350 K ), vstupné do historických objekt v Pécsi cca 600 Ft (60 K ). Pozor! D ti do 14 let mají zákaz vstupu do láze ské ásti - mohou pouze do venkovních bazén TERMÁLNÍ LÁZN HARKÁNY, MA ARSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dn / nocí Ubytování hotel strava 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. do3 let s místem v busu 2 l. pok. 3,4 l. pok BUS 8/7 Baranya HB / C BUS 8/7 Baranya HB / C BUS 8/7 Baranya HB / C Vlastní dopravou /7 Baranya HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V hlavní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. TERMÁLNÍ LÁZN PODHÁJSKA, SLOVENSKO Relax v termálech s výletem Termální koupališt Podhájska na jižním Slovensku je známé svou zázra nou vodou, která je svým složením podobná vod Mrtvého mo e. Je sv tovým unikátem a má blahodárné ú inky na celý lidský organismus.10 bazén,vyh ívací s termální lé ivou vodou - 38 C i plavecké s užitkovou vodou. Restaurace, mnoho bufet a stánk Voda v Podhájské lé í: nemoci dýchacích cest, pr dušky, revma, bolesti kloub, artrózu, osteoporózu, dnu (lithium), dolé ení zlomenin (fosfore nany a vápník), bolesti zad/páte e (bromidy tišící bolest), štítnou žlázu (jodidy), astma, kožní nemoci, lupénku a ekzémy (voda veškeré bakterie ni í). V cen zájezdu je: Ubytování: penzion Pulse (15 min. p šky od TK), p kné 2, 3, a 4 l žkové e s kompl. soc. za ízením (WC, sprcha, umyv.), TV, doprava zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze - snídan - švéd. stoly a ve e e jednotná 3chodová, 1x zájezd do Ost ihomi (Ma arsko), 1 x zábavný ve er, doprava busem od Pulse ke koupališti a odpoledne zp t, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen zájezdu není: povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, vstupné do areálu TK, permanentka na 6 dní cca 30 EUR (800 K ), nebo denní lístek 7 EUR (190 K ), místní popl. 0,7 /os/den. PODHÁJSKA, SLOVENSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT dopra-va dní/ penzion strava 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. 4 l ž do nocí 3 let 2 l. pok. 10 3,4 l. pok bus 7/6 Pulse HB / B bus 8/7 Pulse HB / B bus 8/7 Pulse HB / B bus 7/6 Pulse HB / B bus 7/6 Pulse HB / B VL. DOPR. do 31.5 a od noc Pulse HB VL. DOPR. od 1.6. do noc Pulse HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V hlavní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci.

11 VELKÝ MEDER ( ALOVO) Pobytové zájezdy autobusem i vlastní dopravou Celoro n otev ené Termální koupališt Velký Meder (d íve alovo) na jižním Slovensku je známé svou lé ivou vodou, která má blahodárné ú inky na pohyb. ústrojí, páte, svalstvo a má regener. ú inky na lidský organismus. Návšt vníci mají k dispozici 9 bazén s vodní plochou m². Celý areál je v lesoparku. Mnoho restaurací a bufet se širokým výb rem jídel a nápoj, 3 tobogány, aqua aerobic, sportovní a d tské h išt Celoro ní krytý komplex nabízí krom 4 bazén perli kové koupele, nové tobogány, masáže, biosolárium, saunový sv t, bioptron lé bu, magnetoterapii, termoakupresurní masáže, samoobslužnou restauraci, bar. V bazénech je termální voda s teplotou C. Na podzim 2010 byl otev en nový krytý rodinný zábavní sladkovodní bazén, u in ný ráj hlavn pro d ti. Krom r zných atrakcí a skluzavek nabízí bazén interaktivní hru - vodotrysky a vodní d la si obsluhují sami návšt vníci. HOTEL ELENKA*** Luxusní hotel, p ímo u vchodu do areálu termálního koupališt Nový jednopatrový hotel Elenka*** - pro náro n jší klientelu. Každý má prostornou terasu. Pokoje jsou 2l žkové s manžel. postelí a s odd. postelemi a p istýlkou (pohodlný rozklad. gau ). Každý má kompletní soc. za ízení, telefon, TV (všechny eské programy), WIFI. Celý areál je oplocený. Z p ízemních teras lze vyjít p ímo na travnatou plochu, která je kolem celého hotelu. Hotel má k dispozici pískovišt, skluzavku a houpa ky (vhodné pro malé d ti). V cen zájezdu autob. dopravou je: Ubytování: hotel Elenka 2 a 3 l žk. e s kompl. soc. za íz. (WC, sprcha, umyv.), TV SAT, doprava zájezd. autobusem s klimat. polopenze - snídan (švédské stoly) v hotelu a ve e e (bufet) v areálu TK, 1x zájezd do ma arského Györu (tržišt ), 1x zábav. ve er, pr vodce CK, poj. CK proti úpadku. V cen zájezdu není: povinné cestov. poj. lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, vstup do areálu term. koupališt - permanentka na 7 dní cca 40, d ch 34, d ti 30. Denní - dosp. 6,3. V cen není místní poplatek 0,5 EUR na osobu a den (platí se na míst ).V cen pobytu vlastní dopravou je: ubytování, poj. CK proti úpadku. Možn. dokoupení snídan, ob du a ve e e na míst HOTEL ELENKA, VELKÝ MEDER CENA NA DOSP. OSOBU CENA DÍT doprava dn / Ubytování strava 2 l ž. Dosp l 1 l žk. do 5 let s místem 5-15 ve nocí hotel ýp ístýl. v busu 2 l. pok p istýlka BUS 4/3 Elenka HB / C BUS 4/3 Elenka HB / C BUS 5/4 Elenka HB / C BUS 7/6 Elenka HB / C BUS 7/6 Elenka HB / C BUS 7/6 Elenka HB / C BUS 7/6 Elenka HB / C BUS 7/6 Elenka HB / C BUS 6/5 Elenka HB / C Vlastní dopr. do 1.7. a od noc Elenka HB Vlastní dopr. do 1.7. a od 3.9 8/7 Elenka HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V hlavní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. APARTMÁNOVÝ D M U ATILY Nový, p kný, uzav ený objekt, velká zahrada, gril APARTMÁNOVÝ D M ATILA, VELKÝ MEDER CENA NA DOSP LOU OSOBU CENA DÍT nocí Ubytování strava 2 l ž. ap 3 osoba 4 osoba 1 osoba do3 let ve 2l. pok. p istýlka Vlastní dopravou - celoro n 1 AD Atila V cen pobytu vlastní dopravou je: ubytování (v etn ložního prádla), spot eba el.energie a vody, poj. CK proti úpadku. Možnost dopravy busem ve stejných ech jako u hotelu Elenka p íplatek K na osobu. P íplatek za autobusovou dopravu zahrnuje: dopravu zájezd. autobusem z našich nástupních míst p ímo k AD Atila a zp t. 11 Tra-sa Nové p kné (i bezbariérové!) apartmány s celoro ním provozem 10 min. p šky od term. koupališt, 6 x ty l ž. (min. 2 osoby) a 4 x šestil ž. (2ložnice min. 4 osoby). Každý apartmán je vybaven kuchyní nebo kuchy ským koutem s chladni kou, sporákem a kompl. výbavou (nádobí, var. konvice, p íbory, skleni ky a pod.). Samoz ejmostí je funk ní úst ední topení, teplá voda a TV. K dispozici je velká zahrada (fotbálek, badminton), pingpong. st l, venkovní p íst ešek s krbem, grilem, TV a posezením. Bezpl. parkování v uzav dvo e. Ubytování: v ervnu, ervenci a srpnu minimáln 6 nocí, v ostatních ech minimáln 3 noci.

12 LÁZN TREN IANSKÉ TEPLICE 10 procedur v cen!! Známé láze ské m ste ko Tren Teplice, které leží v malebném a tichém údolí Strážovské vrchoviny, je proslavené svými sirnatými lé ivými termálními prameny s teplotou C. Jsou to jedny z nejlepších a nejkrásn jších lázní na Slovensku. Láze ská lé ba pohybového aparátu (klouby, svaly, páte apod.). Skvostem m sta jsou lázn Hammam postavené v r v orientálním maurském stylu. P kný láze ský park, minigolf, tenis aj. V komfortním láze ském hotelu MOST SLÁVY v centu m sta byli ubytované takové osobnosti jako je Gina Lolobrigida, Sophia Loren, Ornella Muti, Franco Nero, Jean - Paul Belmondo a další. Vybavení hotelu: klimatizovaná restaurace, kavárna, d tský koutek, p j ovna kol, wellness centrum, vnit ní plav. bazén s oh ívanou vodou, láze ské centrum, kde se poskytují lé ebné procedury pod odborným dohledem léka e fyzioterapeuta a kvalif. rehabilita ních pracovník Vybavení : koupelna se spr. koutem nebo vanou, minibar, satelitní TV, rádio, telefon, suši ka vlas, wifi nebo kabelové p ipojení na internet. V cen zájezdu je: relaxa n rehabilita ní pobyt (léka ská prohlídka a 10 lé ebných procedur p ímo v hotelu, volný vstup do bazénu), 2l žkové p kné e s možností 1 p istýlky (rozkl. k eslo), doprava zájezdovým autobusem s klimatizací, polopenze (snídan formou švédských stol, ve e e výb r z menu), pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen zájezdu je i 1x výlet a 1x zábavný ve er. V cen zájezdu není: povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, místní poplatek 1,5 /os/ den, místní poplatek 1 /os/ den (platba na míst ), ob dy. HOTEL MOST SLÁVY, TREN IANSKÉ TEPLICE CENA NA OSOBU CENA DÍT dopra- dn / Ubytování stra 2 l ž. dosp 1 l žk. va nocí hotel va prist. 2 l. pok BUS 6/5 Most Slávy HB / C BUS 7/6 Most Slávy HB / C Vlastní dopr. m síc 5,6,9,10. 8/7 Most Slávy HB Vlast. dopr, m síc 3,4,7,8,11. 8/7 Most Slávy HB Klienti vlastní dopravou jen mimo y autobusových zájezd - minimáln 7 nocí. HOTEL DRUŽBA, JASNÁ, NÍZKÉ TATRY Autobusový zájezd z výlety HOTEL DRUŽBA se nachází v tichém prost edí a p kné p írod s istým horským pov t ím ve známé osad Jasná pod Chopkom na úpatí Nízkých Tater. Vybavení hotelu: 2 restaurace, vinárna s vinotékou, no ní bar a relax centrum: relaxa ní centrum s bazénem, hydromasážním bazénem, masážemi, 3 saunami a ochlazovacím bazénem, ví ivkou, tepidariem a fitness centrem. 3 nebo 4l. apart. do 3 let místo v busu 4-12 p ist. Tra sa K hotelu pat í i lezecká st na a p j ovna horsk. kol. Program zájezdu: výlety naším autobusem - termály Beše ová a Liptovský Ján, lanovkou na Malino Brdo, pak p šky do osady Vlkolínec (UNESCO), Demän, jeskyn Svobody, nebo Demän. ledová jeskyn Nejkrásn jší doliny: Prosiecká a Kva ianská. Chopok. V cen zájezdu je: ubytování - lux *** hotel Družba, Jasná, Demän. dolina - 6 nocí ve 2 a 3 l žk. ích s kompl. soc. za ízením (WC, sprcha, umyv. TV-SAT), doprava zájezd. autobusem s klimat., polopenze snídan formou švédských stol, ve e e 3chodová (výb r z menu), volný vstup do hotelového Wellness centra!!, 1x zábavný ve er, min. 3x zájezd, pr vodce CK, místní poplatek, pojiš. CK proti úpadku. V cen zájezdu není: povinné cestov. poj. lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/ den, místní poplatek 1,5 /os/ den, místní (láze ský) poplatek 1 na osobu a den (platí se na míst ), lanovky, vstupy. CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dní/ /nocí Ubytování hotel strava 12 2 l ž. dosp. p íst. 1 l žk. do 5,99 let/bus 6-12 ve 2 l. pok 3,4 l. pok bus 7/6 Družba*** HB A VLASTNÍ DOPRAVA 1 noc Družba*** BB Klienti vlastní dopravou jen mimo y autobusových zájezd Min. 3 noci. V cen je snídan (šv.st l) a Wellness.

13 LÁZN DUDINCE V cen 2 procedury denn!! Autobusem i vlastní dopravou Dudince jsou jedny z nejkrásn jších lázní na Slovensku a pat í mezi oblasti s nejteplejším podnebím. B hem roku mají 50 letních dní s teplotami nad 25 C. Lázn Dudince jsou jedine né díky složení p írodních lé ivých zdroj, které se vyzna ují vysokým obsahem plyn jako je sirovodík a oxid uhli itý, který se používá p i lé b revmatických a srde n -cévních nemocí, stejn tak stavech po úrazech a operacích. Wellness Hotel Jantár *** - hotelový komplex na konci p ší zóny, byl nedávno kompletn zrekonstruovaný podle norem EÚ. Nyní pat í mezi nejmodern jší hotely v Dudincích. Vybavení hotelu: restaurace, no ní bar, terasa, kongresové místnosti. V relaxa ním centru je 25m dlouhý krytý plavecký bazén s masážními tryskami a jedine nou bezchlórovou technologií, možnost využití r zných druh masáží, parafinové a rašelinové zábaly, fitness, sauna. Hotel má i tenisové kurty s no ním osv tlením. Pokoje: 2l žkový bez možn. p istýlky, malý apartmán s p istýlkou (2 l žka + roztahov. gau ), velký apartm. (2x 2l žk. ). Vybavení : kompl. soc. za ízení, TV-sat, telefon, balkon, suši ka vlas V cen zájezdu je: ubytování s polopenzí, léka ská prohlídka, volný vstup do bazénu od 7:00 do 22:00 každý den, 2 procedury/osoba/ pracov. den - možnost výb ru z 10 procedur (phyaction, inhalace, solux, skot. st iky, p ísad. koupele sírové a s mo skou solí, perli ková koupel, parafín, rašelinový zábal, klasická áste ná masáž - 15 minut). V cen pobytu je rovn ž použití: fitness centra, stolního tenisu, kule níku, minigolfu, tenisových kurt, internet (místní PC nebo WIFI), 1x zábav. ve er s hudbou. V cen zájezdu není: povinné cestov. poj. lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), a poplatek za storno - 15 K /os/ den, místní poplatek 1,5 /os/ den, místní poplatek 1 / os/den (platba na míst ), dopl. za ob dy 5. HOTEL JANTÁR, DUDINCE CENA DOSP. CENA DÍT doprava dn / hotel stra 2 l ž. 1 l žk. 3 os v ma 4 os ve vel do 4 let/ místo 4-15 nocí va lém apart kém apart v busu l žko BUS 7/6 Jantár HB / C BUS 7/6 Jantár HB / C BUS 7/6 Jantár HB / C Vlastní dopravou /6 Jantár HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V hlavní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. ADVENTNÍ BUDAPEŠ S TERMÁLY VELKÝ MEDER 3denní zájezd Program zájezdu: 1.den odjezd do V. Mederu. Po p íjezdu na místo a ubytování návšt va krytých termálních lázní V. Meder (voda 38 C). Po ve e i spole né posezení v hotelu. 2.den po snídani odjezd do Budapešti. Prohlídka váno n vyzdobeného m sta a pam tihodností (okružní jízda autobusem) - Hradní vrch (muzea, Rybá ská bašta, Matyáš v chrám atd.), Gellért v vrch, Citadela, bazilika sv. Št pána, Nám stí hrdin V odpoled. hodinách návšt va tržnice (bufety, restaurace, r zné speciality a delikatesy, pálenky, vína). Po nákupech v tržnici procházka po známé Váci utca (obch dky, kavárny, cukrárny) na budapeš ské Váno ní trhy na nám stí Vörösmarty, které pat í k t m nejv tším v Evrop a kde je pravá, nádherná váno ní atmosféra. Vzduch je provon n perní ky, sko icí a sva eným vínem. Langoše p ipravované v hlin né peci a mnoho stánk s nabídkou váno ního pe iva, r zných štrúdl, minutek, grilovaných specialit a dalších pokrm tradi ní ma arské kuchyn Ve er návrat na ubytování. 3. den: dopoledn op t relaxace v termálních lázních a odpoledne odjezd dom V cen zájezdu je: Ubytování - hotel Elenka 2 a 3 l žkové e s kompl. soc. za íz. (WC, sprcha, umyv.), TV SAT, doprava zájezd. autobusem, snídan (šv. stoly) v hotelu, pr vodce CK, poj. CK proti úpadku. V cen není: povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka pojišt ní str.18), vstupné na TK - denní dosp. 6,3. místní poplatek 0,5 EUR/os/den. Možnost dokoupení ve e e v hotelu (bufet) - 8 /os/den HOTEL ELENKA VELKÝ MEDER CENA NA DOSP. OSOBU CENA DÍT doprava dn / Ubytování strava 2 l ž. Dosp lý 1 l žk. do 5 let s místem 5-15 ve nocí hotel p istýl. v busu 2 l. pok p ist 3-15 p istýlka BUS 3/2 Elenka HB / C HUSÍ HODY, BRATISLAVA, V. MEDER 2 denní pohodový poznávací zájezd Program zájezdu: 1.den: ráno odjezd do Bratislavy. Prohlídka nejzajímav. míst sloven. hlavního m sta. Nejd íve se projedeme po m st autobusem, pak navštívíme Bratislavský hrad, a poté se projdeme p šky historickým centrem. Odpoledne hrad Devín u soutoku ek Moravy a Dunaje. Po prohlídce hradu odjezd do penzionu ve Slovenském Grobu. Krom ubytování zde bude pro nás p ichystaná zajímavá místní (malokarpatská) gastron. specialita Husí hody. Na této akci jsou vynikající husí játra, pe ená husa, lokše, cimbálová hudba, výborné víno ze zdejší oblasti a další místní speciality. 2.den: po snídani se sbalíme a pojedeme se vyh át a vymasírovat do známých termál ve V. Mederu. Po blahodárné relaxaci odjezd dom Návrat ve ve erních hodinách. V cen zájezdu je: ubytování: penzion ve Slov. Grobu, 1 noc ve 2, 3 a 4 l žk. ích s kompl. soc. za ízen. (WC, sprcha, umyv.), doprava zájezd. autobusem s klimatizací, husí hody v hodnot 700 K, snídan 2. den, pr vodce CK po celou dobu zájezdu, pojišt ní CK proti úpadku. V cen není: povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka pojišt ní str.18), ob dy,vstup do term. koupal. 6 (160 K ), hrad Devín 5 (135 K ), plavba lodí 3,5 (95 K ). HUSÍ HODY, BRATISLAVA, V. MEDER CENA NA OSOBU CENA DÍT dn / penzion strava doprava 2 l ž. 3 l žk. 4 l ž 1 l žk. do nocí 3 let 2,3 l.pok. 4, l. pok /1 H.Plus PL bus B Tra sa

14 ZAKOPANE, POLSKO Autobusové pobytový zájezd s programem a výlety Zakopane je nejd ležit jším st ediskem turistiky v Polsku. Má sice jen obyvatel, ale ro n ho navštíví až neuv itelné 3 milióny turist Malebné m sto s unikátní a výjime nou podhalanskou architekturou, které dominují nádherné stylové d ev nice. Výhodná poloha pod štíty polských Vysokých Tater, husté lesy v okolí a istý horský vzduch mají p íznivé ú inky na zdraví rekreant I proto má Zakopane statut lázní již od roku Hotel Chalubinski se nachází na klidném míst u parku, 20 min. p šky od centra m sta, kde je velké množství r zných zajímavostí: tržišt, stánky, obchody, kavárny, stylové hosp dky s místnimi specialitami, malí i, hudebníci. Program zájezdu: každodenní vycházky, tury a výlety (ú ast je dobrovolná): na Mo ské oko, do Chocholovské doliny a do Pieninského NP (možnost plavby na vorech ka onem eky Dunajec). Túry s horským v dcem do doliny Pi ciu Stawów Polskich a z Kasproweho Wierchu na Giewont. V cen zájezdu je: Ubytování - hotel Chalubinski 6 nocí 2 a 3 l žkové e (dle výb ru) s kompl. soc. za (WC, sprcha, umyvadlo), TV, doprava zájezd. busem s klimatizací, polopenze (snídan a ve e e), horský pr vodce, 2 zájezdy: na Mo ské oko, do Chocholovské doliny, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen zájezdu není: povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18) a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/den, místní (láze ský) poplatek 2 z na osobu a den (platí se na míst ), lanovka na Kasprowy Wierch (250 K ), lanovka na Gubalowku 100 K, fakultativní výlet a plavba na vorech Pieniny 350 K aj. ZAKOPANE, POLSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dní/ Ubytování stra 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. do nocíí hotel va s balk. 3 let 2 l. pok bus 7/6 Chalubinski HB / A bus 7/6 Chalubinski HB / A VLASTNÍ DOPRAVA 1 noc Chalubinski HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V hlavní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. VYSOKÉ TATRY Dovolená s programem a výlety, autobusový pobytový zájezd Hotel SOREA Hutník se nachází v p kném tichém prost edí v osad Ta-transké Matliare pod úpatím Lomnického štítu necelé 2 km od Tatran. Lomnice. Vybavení hotelu: 2 denní bary, krytý plavecký bazén, sauna, klasické masáže, hydromasáže, solárium, bowling, fitness, stolní tenis, biliard, kule ník, minigolf, herna pro d ti, h išt, p j ovna kol. V cen zájezdu je: ubytování hot. SOREA Hutník II. T. Matliare. 6nocí v 1, 2 a 3 l žk. ích s kompl. soc. za ízením (WC, sprcha, umyv.tv- SAT), doprava zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze snídan formou švédských stol, ve e e 3 chodová (výb r z menu), volný vstup do hotel. bazénu (od do hod), každodenní program, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen zájezdu jsou i výlety naším autobusem: Štrbské pleso, Smokovce, Tatran. Lomnica, Ždiar, 2x celodenní term. koupališt Vrbov, aquapark Poprad. Organizované výlety a túry. Na zpáte ní cest zastávka v Zakopaném. V cen zájezdu není: povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18) a poplatek za storno zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/den, pojišt ní na zásah horské služby (7K /os/den), místní poplatek 1 na os. a den (platí se na míst ), lanovky, vstupné a výlet do Pieninského NP (cca 350 K i s plavbou na vorech). 3,4 l. pok. VYSOK TATRY, SLOVENSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dní/ Ubytování strava 2 l ž. dosp. 1 l žk. do 3 let se ve /nocí hotel p ist. dosp lými 2 l. pok p istýlka 045* bus 6/5 Hutník HB / A *lyža ský zájezd vhodný pro rodiny s d tmi. Náš autobus bude denn vozit zájemce o lyžování do r zných lyža ských st edisek ve V. Tatrách (T. Lomnica, Ždiar, Bachledova dolina), ceny skipas na celé Tatry dosp lý - cca 640K /den/os; junior(do17) a senior (od 60) cca 500K dít (do12let a do 140cm) cca 450K, d ti nar. po zdarma bus 7/6 Hutník HB / A bus 7/6 Hutník HB / A VLASTNÍ DOPRAVA 1 noc Hutník HB do 8 let 0 K! Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V hlavní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. 14

15 PIENINSKÝ NÁRODNÍ PARK Dovolená s výlety, autobusový pobytový zájezd Pieninský národní park s T emi korunami a poho í Spišská Magura to je vskutku p enádherný kraj, který oplývá neoby ejným bohatstvím p írodních krás a jedine nou lidovou architekturou typických goralských d din. Program zájezdu: každodenní výlety našim autobusem v oblast Pienin. Zámky Czorsztyn a Niedzica s možností plavby po jeze e, láze ské m ste ko Szczawnica - možnost lanovkou na Palenicu, termální koupališt Vyšné Ružbachy, Spišský hrad. P i cest tam zastávka na Štrbském plese, p i cest zp t v Zakopaném. V cen zájezdu je: ubytování: penz. Pltník, ervený Kláštor, 6 nocí p kné 2, 3 a 4 l žk. e s kompl. soc. za ízením (WC, sprcha, umyv.), TV, doprava zájezd. autobusem s klimatizací v etn všech výlet, polopenze (snídan a ve e e) pr vodce CK, poj. CK (úpadek). V cen zájezdu není: povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18) a poplatek za zrušení zájezdu, místní poplatek 15 K /osoba den, ob dy, plavba na vorech ka onem Dunajce 250 K Goralský piknik s lidovou krojovanou hudbou a grilovanými specialitami cca 400 K, vstupné (zámky cca 150 K ), lanovka. Penzion Pltník se nachází v p kném míst, p ímo u eky Dunajec. Možnost každodenní posezení v p íst ešku (s obsluhou), nebo procházek kolem eky. PIENINSKÝ NÁRODNÍ PARK, SLOVENSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT do dn / Ubytov stra 2 l ž. 4 l žk. dosp. 1 l žk. do 3 let -prava nocí hotel va p istýlka + bus 2 l. pok bus 6/5 Pltník HB / A VLASTNÍ DOPRAVA 1noc Pltník BB Vlastní dopravou jen mimo naše y autobus. zájezd V hlavní sezon min. 7nocí, mimo hlavní sezonu sleva 10% (min. 3noci) PIENINSKÝ NP, ZAKOPANE 2 denní pohodový autobusový poznávací zájezd Program zájezdu: 1.den: Zakopane - tržišt, skokan. m stky, lanovkou na Gubalowku, centrum m sta (stánky, obchody, kavárny, bary, hosp dky, pizzerie, um lci, malí i, aj.). Unikátní podhalanská architektura s krásnými d ev nicemi. Odpoledne busem na místo ubytování penz. Pltník, Kláštor. První den zájezdu ukon íme Goralský piknikem. 2.den: po snídani nastoupíme na spec. vory (plt ) a poplujeme na nich ka onem eky Dunajec. Je to nejkrásn jší místo Pieninského národního parku - opravdu unikátní dílo p írody. Po plavb p estávka na ob d v chat Pieniny, po ní odjezd dom se zástavkami na Štrb. plese a salaši za Ružomberkem. V cen zájezdu je: doprava záj. autobusem s klimat., ubytování 1x nocleh, 2,3 a 4l žk. e. V cen zájezdu je i Goralský piknik 1. den v hodnot 550 K (slivovice, grilované sele, ov í sýr, brynzové halušky a pirohy, strapa ky, kapustnica, chléb, saláty, krojovaná hudba, zábavný program), snídan (2.den), pr vodce CK, místní poplatek, pojišt ní CK proti úpadku. V cen zájezdu není: povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18) a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných d vod - 15 K /os/den, ob dy, lanovka na Gubalowku a zp t 15 z (100 K ), plavba na vorech 10 (250 K ). TATRY, PIENINY, ZAKOPANE. CENA NA OSOBU CENA DÍT dn / Ubyt. strava dopra 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. do3 let nocí penzion va /bus 2 l. pok. 15 3, l. pok /1 Pltník HB bus / A /1 Pltník HB bus / A KRAKOV, WIELICZKA, ZAKOPANE, WISLA 2 denní poznávací zájezd Program zájezdu: 1.den: Krakow - Hrad Wawel (královské komnaty, a katedrála s hrobkami polských král ). Královská cesta, Rynek Glowny, Marián. kostel (oltá Wita Stwosze), troubení hejnala z v že kostela, barokní kostel sv. Petra a Pavla, románský chrám, Radni ní v ž. Odpoledne odjezd z Krakowa do Wieliczky - prohlídka solných dol (UNESCO). Odjezd do Zakopaného, ve e e, nocleh. 2.den: snídan, centrum Zakopaného tržišt, lanovkou na Gubalowku. Odjezd do Wisly centrum, nám stí, tržišt, vodní sv t Tropikana (masáž. bazény s r zn. druhy koupelí, mo ská, eukalyptová, bylinková, vápenito-magnezitová aj., bazény s mo skými vlnami a další vodní atr). Odjezd dom V cen zájezdu je: doprava zájezdovým autobusem, ubytování hotel v Zakopaném (1noc) - dvoul žkové e se soc. za íz. a TV, polopenze ve e e 1.den a snídan 2.den, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen není: povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 18), ob dy, vstupné do královských komnat na hradu Wawel K na osobu ( d ti a studenti 120 K ), vstupné do sol. dol Wieliczka 360, (d ti a studenti 290 K ), vstup do královské katedrály na Wawelu 85 K (d ti a studenti 55 K ), vstup do Tropikany cca 200 K /os/ na 1 a ½ hod. dopl 4 z (tj. 30 K )/os/ za každou další 1/2 hod. KRAKOV, WIELICZKA, ZAKOPANE, WISLA CENA NA OSOBU CENA DÍT dn / hotel strava doprava 2 l žk. 3 l žk. 1 l žk. do nocí 3 let 2 l. pok na p ist. 3 l. pok /1 Chalubinski HB bus / A /1 Chalubinski HB bus / A Tra sa

16 JIŽNÍ ECHY, ŠUMAVA Dovolená s programem, autobusem i vlastní dopravou Ubytování v hotelu Fontána*** a hotelu Alf***. Hotel Fontána Hrdo ov, Horní Planá se nachází tém na samot 400m od vodní plochy Lipenské p ehrady. Vybavení hotelu: restaurace, denní a no ní bar disko. Konferen ní místnost, salónky, krytý bazén, sauna, masáže, fitness, t locvi na, solárium, stolní tenis, kule ník, d tská herna, WIFI (zdarma). HOTEL ALF se nachází v centru stylového jiho eského m ste ka Borovany. Vybavení hotelu: restaurace, výtah, WIFI. 100m od hotelu je krytý bazén, t locvi na, fitness a tenisový kurt. Program zájezdu: každodenní výlety na nejkrásn jší a nejzajímav jší místa jižních ech: zámek a m ste ko Hluboká, exkurze v pivovaru Budvar, zámek a m sto eský Krumlov, lanovkou na vrch Kle, návšt va divadla s otá ivým hledišt m v zahrad zámku Krumlov, Šumava Plešné jezero, Schwarzenberský kanál, nejv tší hora Šumavy Plechý aj. Klienti v hotelu Fontána navíc program v okolí Lipna s vyhlídkovou plavbou. Klienti v hotelu Alf navíc: T ebo, Jind ich v Hradec, jízda historickou úzkokolejkou krajinou eské Kanady. V cen zájezdu je: ubytování: 6 nocí ve 2, 3 a 4 l žk. ích s kompl. soc. za ízením (WC, sprcha, umyv.), TV, doprava zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze (snídan formou švédských stol, ve e e 3 chodová (výb r z menu), pr vodce CK po celou dobu zájezdu, pojišt ní CK proti úpadku. V cen zájezdu je rovn ž 3x výlet busem. V cen zájezdu není: místní (láze ský) poplatek 15 K /osoba den, ob dy, vstupné do r zných objekt (zámky), p íplatek 1x 100 K na jeden výlet, vstupné do divadla s otá ivým hledišt m v zahrad zámku Krumlov. (23.6.Jak se vám líbí (Shakespeare) K, 7.7. Sluha dvou pán K, Macbeth K, Sluha dvou pán K, Sen noci svatojánské K ), JIŽNÍ ECHY, ŠUMAVA CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dn / Ubytování stra 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. do 3 let s místem 4-14 ve nocí hotel va v busu 2 l. pok. 16 3,4 l. pok bus 7/6 Fontána HB / C bus 7/6 Alf HB / C bus 7/6 Alf HB / C bus 7/6 Fontána HB / C bus 7/6 Alf HB / C Vl. dopr. od 1.7. do noc ALF HB Vl. dopr. do a od noc ALF HB Vl. dopr. od 1.7. do noc Fontána HB Vl. dopr. do a od noc Fontána HB Vstupenku do divadla v Krumlov je t eba objednat zárove s objednávkou zájezdu a uhradit nejpozd ji 1 m síc p ed em. Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V hlavní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. JIŽNÍ ECHY, ESKÁ KANADA, ŠUMAVA Pohodová cyklo-dovolená Tento pohodový zájezd je plánován spíše pro pr m rné cyklisty s v tším po tem zastávek na odpo inek a posezením v ob erstvovacích stanicích, ale i zdatným cyklist m poradíme a naplánujeme t žší a delší trasy. K dispozici bude samoz ejm i sb rný autobus a cyklopr vodce s ná adím. Trasy plánujeme vždy nejzajímav jšími místy jednotlivých oblastí. V tšinou jsou vedeny po zna ených cyklostezkách, klidných silnicích a n které úseky vedou i lesními cestami. 1. den odpoledne a 2. den: p írodou a historií eské Kanady Da ice, Slavonice (zastávka na nám stí), hrad Landšt jn (prohlídka), rybník Osika, Kaproun, Zv le, Kunžak. 3. den - okolo t ebo ských rybník : Sta kov (houby a bor vky), Hejtman, Chlum u T ebon (p estávka), Opatovský rybník, rybník Sv t, T ebo (možná prohlídka m sta), nejv tší eský rybník Rožmberk, Srmilov, Ratmírovský rybník, Jind ich v Hradec (možná prohlídka m sta a zámku). 4. den kolem eky Vltavy na Lipno: Rožmberk n.vltavou (možná prohlídka hradu), Vyšší Brod ( ertova st na, klášter), Lipno n. Vltavou, ubytování, odpoledne vyhlídková plavba po Lipenské p ehrad, možnost koupání v aquaparku. 5. den - okolo Lipenské p ehrady: Frymburk (p evozem na druhou stranu), jižní stranou Lipna až do osady Nová Pec, Pernek, H. Planá (p estávka), erná v Pošumaví, Milná, Frymburk. 6. den - Národní park Šumava: Nová Pec, Schwarzenberský kanál, osada Jelení, Plešné jezero (1089m) - možnost výstupu na nejvyšší horu eské ásti Šumavy Plechý (1378m), Nové Údolí, eské Žleby, Lenora. 7. den - eský Krumlov: zámek, centrum m sta, odpoledne odjezd dom V cen autobus. zájezdu je: ubytování: 3 noci hotel u T ebon + 3 noci hotel u Lipna, 2, 3 a 4 l žk. e s kompl. soc. za ízením (WC, sprcha, umyv.), TV, doprava zájezd.30místným busem s vlekem (20 kol m žou jet i necyklisté), polopenze (snídan a ve e e, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen není: místní popl. 15 K /osoba den, ob dy, vstupné (zámky a pod), vyhlídk. plavba Lipno 240 K Kolo každý vlastní. doprava CENA NA OSOBU dn / strava nocí 2 l ž. 3 l žk. 4 l žk. 1 l žk ve 2 l. pok. CENA DÍT 3-12 ve 3,4 l. pok bus 7/6 HB C bus 7/6 HB C

17 KRKONOŠE JIZERSKÉ HORY Dovolená s programem a výlety Krkonoše jsou nejvyšší, nejkrásn jší a nejnavšt vovan jší eské hory s neuv iteln pestrou p írodou. Najdeme tu strmé ledovcové kary a jezera, krásu a hukot vodopád rozlehlé kvetoucí horské louky, skalnaté h ebeny i malebná údolí ka lemovaná roubenými domky. Parkhotel Harrachov *** (d íve Hotel Tereza) je umíst n v jedné z nejkrásn jších ástí Harrachova Rýžovišt Vybavení hotelu: recepce, restaurace s teraso, lobby bar s d ts. koutem a hernou, wellness (sauna, whirlpool, masáže), fitness centrum, Wi-Fi internet v restauraci a baru, prádelna, istírna, parkovišt Program zájezdu: výlety, turistika, organizované procházky a túry (ú ast je dobrovolná) nejkrásn jšími místy Krkonoš a Jizerských hor. Harrachov - exkurze ve sklárnách a pivovaru, prohl. skokan. m stk, Mumlavský vodopád, P írodní rezervace Sn žné jámy - 200m vysoké žulové st ny a ledovc. jezera na polské stran Krkonoš, túra k pramen m Labe, údolím Bílého Labe (ze Sklarzské Poreby lanovkou na Szrenici a pak okolo pramenu Labe, Sn žných jam, Mužských a Dív ích kamen na Petrovou boudu). Výlety naším autobusem: Jizerské hory, túra nejkrásn jšími místy (Jizera, Jizerka aj.), nebo lanovkou na Špi ák, nebo aquapark Babylon Liberec (dle vlastního výb ru). Výlet do Pece p. Sn žkou (za p íplatek) - p šky, nebo lanovkou na nejvyšší horu R Sn žku. V cen zájezdu je: ubytování-6 nocí: Parkhotel Harrachov. P kné 2, 3 a 4 l žk. e s kompl. sociál. za (WC, sprcha, umyv. TV-SAT), doprava zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze (snídan a ve e e formou bufetu!). V cen zájezdu jsou i výlety naším autobusem, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen zájezdu není: místní poplatek 20 K na osobu a den (platí se na míst ), lanovky, exkurze a vstupné. P íplatek za výlet do Pece p. Sn žkou 100K /osoba. Vybavení hotelu: restaurace, bar, wellness, sauna, whirlpool, masáže, wifi. PARKHOTEL HARRACHOV, KRKONOŠE CENA NA OSOBU CENA DÍT dopr dn / Ubytování stra 2 l ž. 3 l žk. 4 l žk. 1 l žk. do 4 let ve ava nocí hotel va místo v busu 2 l. pok. 3,4 l. pok bus 7/6 Parkhotel HB / C bus 7/6 Parkhotel HB / C Vl. dopr. týden /7 Parkhotel HB Vlastní dopr. nad 3 noci 1noc Parkhotel HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V hlavní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. Tra sa LUHA OVICE, dovolená s programem a výlety, autobusový pobytový zájezd, ***hotel Program zájezdu: výlety naším autobusem - zámek, Buchlovice, Velehrad, exkurze u Jelínka ve Vizovicích, zábavné (vinný sklípek a pod.). Dopoledne vždy jede autobus do centra Luha ovic (m žete na procedury) a odpoledne zp t. Možnost procedur v hotelu 15 min p šky od Adamantina. Vybavení hotelu: recepce, snack bar a restaurace, krytý bazén s vyh ívanou vodou, sauna s ochlazovacím bazénkem, whirpool, masérna, solárium a fitness centrum. Sou ástí areálu je tenisový kurt s um lým povrchem a volejbalové h išt Hotel také disponuje kule níkem a stolním tenisem. Na recepci lze zap j it horská kola. Možnost zajišt ní pronájmu squashe a bowlingu. V cen zájezdu je: ubytování: hotel Adamantino***, 6 nocí ve 2, 3 a 4 l žk. ích s kompl. soc. za ízením (WC, sprcha, umyv.), TV, minibarem (lednicí) a balkonem, doprava zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze (snídan formou švédských stol, ve e e 3 chodová - jednotná, využívaní bazénu s vyh ívanou vodou po celou dobu pobytu, pr vodce CK, pojišt ní proti úpadku. V cen zájezdu je rovn ž 2x výlet busem (vinný sklípek) a 3x doprava do centra m sta a zp t. V cen zájezdu není: místní (láze ský) poplatek 15 K / osoba den, ob dy, procedury, vstupné do objekt na výletech LUHA OVICE CENA NA OSOBU CENA DÍT dopra dní/ Ubytování stra 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. do3 let va nocí hotel va /bus 2 l. pok 17 3, l. pok BUS 7/6 Adamantino HB / B VLASTNÍ DOPRAVA min. 3noci 1noc Adamantino HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V hlavní sezon min. 7 nocí, mimo sezonu min. 3noci. Tra sa

18 HOUBA SKÝ ZÁJEZD, ORAVA 2denní zájezd pro milovníky houba ení Program: 1.den odjezd z nástupních míst rovnou k houba ským terén m v oblasti Oravské Lesné, odpoledne odjezd na ubytování do obce Novo Zpracování hub, vyhodnocení nejlepšího houba e, spole né posezení. 2.den po snídani odjezd na další houba ské místo, odpoledne odjezd dom V cen zájezdu je: doprava autobusem, ubytování - 1x nocleh ve 2 a 3 l žk. ích, 2.den snídan, pr vodce CK, místní poplatek, pojišt ní CK proti úpadku. V cen zájezdu není: ve e e a ob dy, pojišt ní lé ebných výloh (viz tabulka v katalogu str. 18). HOUBÁ SKÝ ZÁJEZD, ORAVA, AGROPENZION NOVO CENA NA OSOBU CENA DÍT dn / nocí Ubytování strava doprava 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. do 3 let 2 l. pok. 3 l. pok /1 Agropenzion BB bus / A ADVENTNÍ ZÁJEZDY KRAKOV A VÍDE 1denní zájezdy Návšt va obou m st v dob váno ní pat í pro mnoho lidí mezi nejkrásn jší výlety v celém roce. A není divu. Vše zde p sobí kouzelným a pohádkovým dojmem. Poj te spole n s námi nasát tu kouzelnou a romantickou atmosféru Vánoc a tradi ních váno ních trh s neodmyslitelnou v ní pun e a sva eného vína. Krakow jedny z nejv tších a nejstarších váno ních trh v Evrop s tradi ními polskými výrobky se konají na Starém rynku kolem známé budovy Sukenice. Program zájezdu: ráno odjezd, wawelské návrší, (možnost prohlídky královské katedrály a královských komnat), poté Královskou cestou až na Rynek Glowny s malebným historickým centrem a Sukenicí. Možnost návšt vy zajímavých míst: Ko iól Mariacki (Mariánský kostel - oltá Wita Stwosze) Národní muzeum, barokní kostel sv. Petra a Pavla, Románský chrám, Radni ní v ž aj. Víde - Program zájezdu: asn ráno odjezd, p íjezd do Vídn okolo 11,00 hod. Zámek Schönbrunn s možností prohlídky zámku (malý okruh 9,80, velký 12,50.) a váno ní trh na nádvo í Ehrenhof p ed zámkem a pozd ji se p emístíme do centra Vídn, projdeme se po starém m st, prohlédneme si historické památky a na záv r navštívíme na nejv tší a nejkrásn jší váno ní trh Christkindlmarkt p ed víde skou radnicí (stánky, pe ivo, speciality, sva ené víno, pun, medovina aj.) a dalšími pochutinami. Odjezdy z Vídn i Krakova jsou naplánovány v cca 17,00 hod, p íjezd z Krakova v 19,00 20,30 hod. z Vídn o 2 hod pozd ji. V cen zájezdu vždy je: doprava autobusem, pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen není: pojišt ní lé ebných výloh (viz tabulka v katalogu str. 18), vstupy. KRAKOV cena: 590,- K cena: 590,- K trasa: D VÍDE cena: 650,- K cena: 650,- K trasa: C VYSV TLIVKY: BS BEZ STRAVY; BB SE SNÍDANI; HB S POLOPENZÍ ADRESA KANCELÁ E A PRODEJNÍHO MÍSTA BYST ICE CENTRUM: Cestovní kancelá A Z TOUR, Byst ice 265, Byst ice n. Olší. Tel: (88;89), fax: e mail: vvv.zajezdyproskupiny.cz Sazby cestovního pojišt ní eské podnikatelské pojiš ovny pojišt ní lé ebných výloh celkem zdravotní pé e repatriace a p evoz ošet ení zub úrazové pojišt ní smrt následkem úrazu plná invalidita trvalé následky úrazu pojišt ní zavazadel 1 v c maximáln pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví za škodu na v ci za škodu finan ní Pojistné na osobu a pobyt (K ); oblast E Pojistné osoba/pobyt limit pln ní (K ) pobyt do 2 dní pobyt do 5 dní pobyt do 9 dní ,- 130,- 230,- Veškeré nároky vyplývající z pojistné události uplat uje zákazník p ímo u pojistitele (tj. u eské podnikatelské pojiš ovny, a.s.). poplatek za zrušení (storno) zájezdu* 15,- K /os/den * Uhradí-li zákazník poplatek za zrušení (storno) zájezdu a pokud z vážných zdravotních d vod tento zájezd v dob od 45-0 dní p ed uskute n ním zájezdu zruší, bude mu vždy cestovní kancelá i vrácena uhrazená ástka celého zájezdu po ode tení manipula ního poplatku ve výši 300,- K / os. a poplatku za zrušení (storno)zájezdu. Upozorn ní: pokud hodláte provozovat rizikové sporty - nap potáp ní, vodní lyžování, jízda na vodních skútrech, létání na rogalech nebo padácích, skateboard, windsurfing, jachting, kajak, kanoe, rafting, skoky do vody - musíte si navíc po ídit p ipojišt ní pro rizikové sporty.. 18

19 Všeobecné smluvní podmínky prodeje, ú asti, rozsahu a kvality služeb poskytovaných CK A Z TOUR s.r.o. l. I. Smluvní vztah a jeho p edm t 1) Ú astníky smluvního vztahu je na stran jedné CK A Z TOUR s.r.o., se sídlem v Byst ici p. 265, I O: , (dále jen CK ) a to bu p ímo, prost ednictvím vlastních prodejních míst nebo nep ímo, prost ednictvím obchodních zástupc (prodejc ), se kterými má uzav enou smlouvu o obchodním zastoupení a zákazník na stran druhé. 2) P edm tem smluvního vztahu je prodej tuzemských a zahrani ních zájezd, tj. p edem sestavené nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnou cenu (dále jen zájezd) 3) Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká podepsáním a p evzetím ádn vypln né cestovní smlouvy od zákazníka (jednotlivce nebo od organizace). Cestovní smlouva musí obsahovat všechny náležitosti, v etn : p esného názvu zájezdu; data, ve kterém se má p edm tný zájezd uskute nit; jména a p íjmení ú astník zájezdu; rozsah objednaných služeb (popis) a celkovou cenu. V p ípad, uvede li zákazník do cestovní smlouvy další ú astníky, stvrzuje svým podpisem, že je spolucestujícími pov en k objednání zájezdu a že všichni souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami CK. Na cestovní smlouv musí být vyzna en datum uzav ení smluvního vztahu. 4) Potvrzením cestovní smlouvy ze strany CK se tato zavazuje zabezpe it zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalit v souladu se sjednanými podmínkami. l. II. Cena a platební podmínky 1) CK má právo na zaplacení zájezdu p ed datem jeho uskute n ní a zákazník je povinen tuto cenu p ed nástupem na zájezd uhradit. Výše záloh a asový rozvrh je sjednán následovn : záloha ve výši 2.000, K ze stanovené celkové ceny zájezdu je splatná ihned p i vzniku smluvního vztahu, doplatek do celkové ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozd ji 4 týdny p ed nástupem na zájezd. V p ípad vzniku smluvního vztahu ve lh t kratší 30 dní je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny zájezdu, a to ihned p i vzniku smluvního vztahu. 2) Zp sob úhrady ceny si zákazník zvolí sám, a to bu ástku uhradí v hotovosti v kancelá i CK, p evodem na bankovní ú et CK nebo poštovní složenkou na adresu CK. Pokud zákazník neuhradí plnou výši ceny za zájezd tak, jak bylo dohodnuto v cestovní smlouv, nemá nárok na erpání služeb v cestovní smlouv dohodnutých. 3) Ceny poskytovaných služeb (zájezd ) jsou tvo eny s ohledem na vydání katalogu ke dni Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK ve smlouv 4) CK má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne p ed erpáním služeb (zájezdu), a to v p ípadech, kdy po datu stanovení cen zájezdu v katalogu, došlo ke zm n ceny za dopravu v etn cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou (p nové dan i zvýšení dálni ních poplatk, které jsou zahrnuty v cen zájezdu). V p ípad, že dojde ke zvýšení ceny motorové nafty (diesel) o více než 10% (vychází se z rozdílu pr m rné ceny nafty v m síci prosinec 2010, kdy vychází katalog zájezd CK a pr m rné ceny nafty v m síci, jež p edchází m síci, v n mž je stanoven datum odjezdu) bude CK ú tovat palivový p íplatek ve výši 200, K 5) CK má rovn ž právo na jednostranné zvýšení ceny (maximáln o ástku odpovídající procentní výši zm ny kursu) do 21. dne p ed erpáním zájezdu, a to v p ípadech, kdy po datu stanovení cen zájezdu v katalogu (prosinec 2010), došlo ke zvýšení sm nného kursu eské koruny v i konvertibilním m nám. Ck má toto zvýšení právo provést pouze tehdy, je li rozdíl ve výši kurzu vyšší než 10% a pouze v p ípad, vztahuje li se zvýšení sm nného kurzu na služby, které jsou zahrnuty v cen zájezdu. O t chto zm nách je CK povinna zákazníka informovat nejpozd ji 21 dn p ed nástupem na zájezd 6) Objedná li si zákazník další fakultativní služby (p vstupenky na kulturní, apod.), jež nejsou zahrnuty v cen zájezdu, je cena za tyto služby splatná spole n s cenou zájezdu. l. III. Zm na cestovní smlouvy 1) Na základ písemného požadavku zákazníka m že být provedena zm na cestovní smlouvy. Požadavek zákazníka nejd íve CK posoudí a poté rozhodne o možnosti i nemožnosti realizace této zm ny. V p ípad, že se zm na zájezd bude dotýkat zm ny u, nebo zm ny destinace, typu i kategorie ubytování, nebo bude li vyžadována zm na v osob ú astníka zájezdu, jedná se o podstatnou zm nu cestovní smlouvy a zákazník je povinen zaplatit následující poplatky za p eknihování, tj. bude li zm na provedena: a) 45 a více dní p ed využitím služeb uhradí 50, K ; b) dní p ed využitím služeb uhradí 100, K ; c) mén než 21 dní p ed využitím služeb uhradí 150, K 2) CK m že provád t operativn zm ny v cného i asového programu a poskytnutých služeb v pr b hu zájezdu, pokud z vážných d vod (p nep íze po así, živelná katastrofa, zásah vyšší moci apod.) není možné p vodn dohodnutý program a služby dodržet. 3) CK si vyhrazuje právo na zm nu programu z d vodu zásahu vyšší moci, živelné katastrofy z d vodu rozhodnutí státních orgán nebo mimo ádných okolností (nejistá bezpe nostní situace, stávky, dopravní i technické problémy, nešt stí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani p edvídat a nep ebírá odpov dnost za d sledky, plynoucí z takové zm ny programu a ceny zájezdu. 4) V p ípad, že CK zajistí jako náhradní pln ní služby ve stejné nebo vyšší kvalit (nap ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší t ídy), jsou další nároky zákazníka v i CK vylou eny. 5) CK je oprávn na zájezd rovn ž zrušit: v d sledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani p i vynaložení veškerého úsilí. nebylo li dosaženo minimálního po tu 30 osob na daný zájezd. 6) Pokud nastanou okolnosti, jež brání CK poskytnout objednané služby tak, jak byly tyto smluveny v cestovní smlouv, nebo CK zájezd p ed jejich poskytnutím zruší, je CK povinna takové zm ny zákazníkovi bez zbyte ného odkladu sd lit. O zrušení služeb je CK povinna informovat zákazníka nejpozd ji 21 dní p ed erpáním služeb (nástupu na zájezd). V tomto p ípad má zákazník nárok na vrácení celé ástky bez dalších náhrad. l. IV. Odstoupení od cestovní smlouvy 1) Zákazník má právo odstoupit od uzav ené cestovní smlouvy s CK (stornovat služby). Odstoupení musí u init písemn Smluvní vztah je zrušen a ú ast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doru eno CK. V tomto p ípad má CK právo ú tovat stornopoplatky. Stornopoplatek je splatný ihned, a to v následující výši, tj.: 5% z ceny objednaných služeb, pokud tyto zákazník zruší, v dob od kalendá ních dn p ed stanoveným využitím služby 15% z ceny objednaných služeb, pokud tyto zákazník zruší, v dob od kalendá ních dn p ed stanoveným využitím služby. Pokud do tohoto u nebude zaplacen doplatek ceny objednaných služeb, má právo CK považovat objednávku ze strany zákazníka za zrušenou a postupovat dále dle t chto stornovacích podmínek. 30% z ceny objednaných služeb, pokud tyto zákazník zruší, v dob od kalendá ních dn p ed stanoveným využitím služby 70% z ceny objednaných služeb, pokud tyto zákazník zruší, v dob od 12 6 kalendá ních dn p ed stanoveným využitím služby 100% z ceny objednaných služeb, pokud tyto zákazník zruší, v dob od 4 kalendá ních dn do dne využití služby 19 V p ípad, že se zákazník nedostaví k erpání služeb, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finan ní ástky. Po ode tení stornopoplatk obdrží zákazník zp t zbytek ze zaplacené ástky. 2) Výše uvedené ustanovení o stornopoplatcích zájezdu se nevztahuje na zákazníky, kte í p i uzav ení cestovní smlouvy uhradí poplatek za "zrušení (storno) zájezdu" ve výši 15, K /os./den zájezdu. V tomto p ípad, zruší li klient sv j zájezd v dob 45 0 dní p ed odjezdem a prokáže li vážný d vod, kv li kterému se p edm tného zájezdu nem že ú astnit (p potvrzení od léka e, živelná katastrofa apod.) bude mu vždy ú tován pouze jednorázový manipula ní poplatek ve výši 300, K na osobu, který je splatný ihned. Po ode tení tohoto manipula ního poplatku a poplatku za zrušení (storno) zájezdu obdrží zákazník zp t zbytek ze zaplacené ástky za zájezd. l.v. Reklamace 1) Právo na reklamaci služby m že uplatnit zákazník písemn, a to nejpozd ji do 3 m síc po ukon ení zájezdu. Na pozd jší reklamace nebude brán z etel. CK neru í za úrove cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na míst a jejichž organizátorem CK není. 2) Poskytování n kterých doprovodných služeb (anima ní programy, používání hotelových bazén, fakultativní výlety) m že být provozovatelem v n kterých obdobích omezena, což však nezakládá zákazník m nárok na jakoukoli náhradu. l. VI. Pasy, Víza, Celní a zdravotní p edpisy Každý zákazník a jeho spolucestující musí mít na cestu do zahrani í platný cestovní doklad. Každý zákazník a jeho spolucestující musí dodržovat celní, devizové a zdravotní p edpisy té zem, do které cestují. Za jakékoliv zanedbání výjezdních formalit ze strany zákazníka i jeho spolucestujících nep ebírá CK zodpov dnost. l. VII. Pojišt ní 1) V cenách zájezd CK není zahrnuto cestovní pojišt ní pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í. Všichni zákazníci CK, cestující do zahrani í musí být ádn pro pobyt v zahrani í pojišt ni. Cestovní pojišt ní má zákazník možnost uzav ít u eské podnikatelské pojiš ovny, a.s. prost ednictvím CK nebo si cestovní pojišt ní musí obstarat individuáln Veškeré nároky vyplývající z pojistné události uplat uje zákazník p ímo u pojistitele (tj. u eské podnikatelské pojiš ovny, a.s.). Pokud klient odcestuje bez ádného pojišt ní (toto pojišt ní si nesjedná), pak CK za tohoto zákazníka nenese žádnou odpov dnost v p ípad problém, které mu v d sledku jeho nepojišt ní vzniknou. 2) Všichni ú astníci zájezd CK jsou po celou dobu erpání objednaných služeb pojišt ni pro p ípad úpadku cestovní kancelá e v souladu s ustanovením zákona 159/99 Sb, o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. l. VIII. Zvláštní ustanovení Podepsáním cestovní smlouvy podle l. 1 t chto "Všeobecných smluvních podmínek" zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením 5, odst. 2 a následujících zákona 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, CK zpracovávala chrán né osobní údaje zákazníka i jeho spolucestujících, v etn rodných ísel. Poskytnuté osobní údaje je CK oprávn na zpracovávat za ú elem nabízení služeb poskytovaných i zprost edkovaných CK a pro akvizi ní innost. P i zpracovávání osobních údaj je CK povinna dbát, aby zákazník a jeho spolucestující neutrp li újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské d stojnosti a dbát na ochranu p ed neoprávn ným zasahováním do jejich soukromého a osobního života.

20

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy.

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy. y z Prahy y z Brna y z Ostravy ostrov Kypr transfery zdarma z 88 míst ČR také poznávací zájezdy Tady si to zamilujete www.vtt.cz ostrov Kypr PRG LCA, 03:25 hod., 2240 km TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: BOE

Více

2015 21. katalog. s.r.o. CYKLOZÁJEZDY. pro všechny generace WWW.EUROCYKL.CZ

2015 21. katalog. s.r.o. CYKLOZÁJEZDY. pro všechny generace WWW.EUROCYKL.CZ 2015 21. katalog CYKLOZÁJEZDY s.r.o. pro všechny generace WWW.EUROCYKL.CZ NABÍZÍME VÁM Ubytování v hotelech, penzionech, apartmánech apod. Standardně 2lůžkové pokoje s příslušenstvím Stravování na všech

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... www.bustourist.cz

Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... www.bustourist.cz 2015 Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... Vážení přátelé, naši milí klienti, začátek každého roku znamená pro cestovní kancelář start do nové sezóny. I my ji zahajujeme vydáním nového katalogu

Více

LIPNO - ideální místo pro vaši rodinnou dovolenou

LIPNO - ideální místo pro vaši rodinnou dovolenou Léto 2014 LIPNO - ideální místo pro vaši rodinnou dovolenou Sezóna na Lipně nikdy nekončí! Díky široké nabídce volnočasových aktivit si pobyt na Lipně užije každý člen vaší rodiny. Letní koupání, vodní

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ZÁJEZD KUBA S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT

ZÁJEZD KUBA S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT NABÍDKA ZÁJEZDU PRO: MISSIS MODELS (2.) TERMÍN ZÁJEZDU : 29.10. 10.11.2015 DOPRAVA : Letecky SWISS AIR EDELWEISS POČET OSOB : SKLADBA POKOJŮ : STRAVOVÁNÍ : Havana snídaně Varadero ALL INCLUSIVE POČET NOCÍ

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

PRAHA LETECKÁ A VLÁDNÍ

PRAHA LETECKÁ A VLÁDNÍ Z AMERIKY NA KARLŠTEJN PRAHA LETECKÁ A VLÁDNÍ PARNÍM VLAKEM ŠLECHTIČNA ZA POKLADEM HRADU KŘIVOKLÁT Lom Amerika Pojeďte s námi do Ameriky! Naše Amerika leží v Českém krasu a představuje několik jámových

Více

Vaši hostitelé. www.turracherhoehe.at. Infoline: +43(0)4275/83920 E-Mail: info@turracherhoehe.at

Vaši hostitelé. www.turracherhoehe.at. Infoline: +43(0)4275/83920 E-Mail: info@turracherhoehe.at Zima 2012/13 Léto 2013 Vaši hostitelé Hotely Ubytovací hostince/penzióny Apartmány Prázdninové domy Horské chaty Infoline: +43(0)4275/83920 E-Mail: info@turracherhoehe.at www.turracherhoehe.at Srdečně

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Rafting a vodácké zájezdy aneb rande s živlem

Rafting a vodácké zájezdy aneb rande s živlem 2místné čluny [RAKOUSKO] Pohodová Salza Pohodové prodloužené víkendy s raftováním na jedné z nejkrásnějších řek Rakouska na Salze. Vápencové soutěsky, tyrkysová, nádherně průzračná voda a překrásné peřeje,

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 75 Vysvětlivky Ikony: obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více