Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních"

Transkript

1 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované znovunastavení smluvních vztahů v oblasti odpadového hospodářství. Obě obce mají stejného provozovatele, kterým je Rumpold-p s. r. o. Možné varianty (prodloužení smlouvy, vypsání výběrového řízení, provozování městem) budou předmětem budoucích jednání a městys Kolinec by se rád k těmto diskuzím připojil. Dále se probírala otázka zkvalitnění dopravního spojení Sušice Kolinec Klatovy. Na sušické radnici se 5. února uskutečnilo setkání generálního ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Bc. Pavla Panušky se starostou Petrem Mottlem. Předmětem jednání byly plánované investice do krajských silnic. Důležitou novinkou pro dopravní obslužnost Sušice se stane obchvat obce Brod za Kolincem. Příprava realizace má začít ještě letos. Úpravou projdou také serpentiny na Hrádek (např. výměna svodidel). Dále byla domluvena spolupráce na projektu rekonstrukce ulice Volšovská. Město plánuje ulici vylepšit, mj. zřídit nová parkovací místa, vše ve stylu nábřeží Jana Seitze. Kraj by pak zhotovil nový povrch vozovky. Nový povrch by měla dostat také vozovka v úseku Daliborka nábřeží. Dále se na ulicích ve městě uskuteční obnova vodorovného dopravního značení. Ve čtvrtek 29. ledna proběhla úvodní schůzka zástupců města s projekční firmou AF-CityPlan s. r. o. (Tato firma zpracovala schválený územní plán města). Jednalo se o možnosti vypracování územní studie, která by konkrétně rozvinula současný územní plán v oblasti bývalých kasáren Pod Kalichem a to na úroveň hlavních sítí technické infrastruktury, parcel a komunikací. Na následném jednání s firmou EKOEKO s. r. o. se diskutovalo zadání výpočtové studie, která by řešila zásobování vodou v celé lokalitě. Na pražské konferenci Městské parky 2015 pořádanou 12. února Nadací Proměny vystoupila za Sušici místostarostka Ing. Věra Marešová a investiční technik města Lenka Jandová. Jejich společným námětem byla prezentace projektu revitalizace ostrova Santos a předání zkušeností s realizací a údržbou tohoto parku. Santos, jehož rekonstrukce byla financována právě z grantu Nadace Proměny, získal na podzim minulého roku prestižní celostátní ocenění Park roku ročník Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních škol. Každoročně se začátkem roku vydávají rodiče (někdy i babičky, dědečkové, nebo sourozenci) s budoucími školáčky poprvé do lavic. Pro velkou část dětí je to první kontakt se školou, proto velmi záleží na tom, jak na ně setkání zapůsobí. Zatím o ní jen často slýchaly a tak jsou pravděpodobně hodně zvědavé. Jaká bude paní učitelka? Jak asi vypadá třída? A sušické základky se snažily své budoucí nové žáčky nezklamat. Na každého letošního prvňáčka byla připravena barevná třída plná různých zajímavostí a obrázků, nějaký malý dárek a dvě hodné paní učitelky. Jedna probrala s rodiči organizační záležitosti a druhá se plně věnovala novému žáčku. A nutno poznamenat, že ani zúčastněné děti nezklamaly, do školy se těší a ve všech disciplínách obstály znamenitě. Některé školy předškoláky pouze zapisují, ale v Sušici se o budoucí generace od nepaměti pečuje. Zjišťuje se úroveň potřebných schopností a učitelky tak mohou případně rodičům doporučit, na čem by měli ještě pracovat, aby v září prvňáček nastoupil dobře připravený. Ze sledovaných dovedností je to např. schopnost navázat kontakt, orientace v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo), výslovnost, rytmus slov a mluva ve větách, určení náslovné hlásky (máma začíná na m), znalost barev a geometrických útvarů, početní představy (více, méně), držení tužky, kreslení a všeobec- Cena 7,00 Kč Uvnitř čísla najdete Mistr yní republ iky v kadeřnické soutěži se stala žákyně ze SOŠ a SOU Sušice str. 2 Dopravní nehody na Klatovsku za rok 2014 str. 2 František Nedvěd hrál v Sušici se svojí kapelou Tiebreak a poskytl SN krátký rozhovor str. 4 SIRKYSKON slavil pětku v Kloubu stylově str. 4 Rozhovor s trenérem divizního fotbalového mužstva Jaroslavem Voříškem před zahájením jarní části soutěže str. 8 ný přehled.kdo má chuť, může říct básničku, nebo zazpívat písničku. Letos přišlo k zápisu do prvních tříd sušických základních škol 153 dětí (v roce dětí, , , , ). Podle počtu narozených dětí by situace i v příštích šesti letech měla zůstat přibližně stejná. Počet nových žáčků bude definitivní až po vyřešení žádostí o odklady školní docházky. Předpokládaný počet dětí ve třídě do 20 v objektu TGM Komenského 59 je ideální. Zejména v 1. třídě, kdy si děti zvykají na nové každodenní školní povinnosti, na nový dětský kolektiv i na novou paní učitelku, není vysoký počet žáků ve třídě optimálzš T. G. MASARYKA ní. V příštím školním roce plánujeme na ZŠ TGM ul. Dr. E. Beneše 6. tříd 1. stupně a 10 tříd 2. stupně (2 x 6. tř, 3 x 7. tř., 3 x 8. tř. a 2 x 9. tř.). Na ZŠ TGM ul. Komenského pak 5 tříd 1. stupně, 2 tř. ZŠ praktické a 1 tř. ZŠ speciální. V současnosti máme v obou Ředitel ZŠ T. G. Masaryka Paed- budovách 525 žáků. Dr. Richard Smola seznamuje s výsledky zápisu na této škole: Zápis ZŠ LERCHOVA ULICE probíhal ve dvou třídách a celkem přišlo 48 dětí, přičemž 19 z nich nebylo z našeho školského obvodu. Stejně jako v minulých letech budeme mít jednu první třídu v budově v ul. Dr. E. Beneše K situaci na ZŠ Lerchova se (25 žáků) a jednu v budo- vyjadřuje její ředitel Mgr. Čestvě v ul. Komenského. (15 mír Kříž: Zápis letos probíhal žáků). Zatím máme osm v devíti třídách. Celkem přišlo žádostí o odklad školní 105 dětí včetně sedmnácti po loňdocházky. V posledních ském odkladu. 41 z nich není letech je úroveň žáků, z našeho školského obvodu. Tenkteří do naší školy na- to rok o odklad zatím zažádalo 13 stupují, spíše vyšší a děti rodičů. Do 1. třídy by tak mělo jít jsou lépe připravené. 92 žáků, ale letos budou zřízeny Petra Potužáková dostala za zápis v ZŠ TGM Slovní zásoba i znalosti tři třídy, proto jsme šest dětí neodznáček, který jí připnula její starší sestra. odpovídají jejich věku. mohli přijmout. Při výběru jsme postupovali podle zveřejněných kritérií. Jsou to tedy děti, které nepatří do našeho školského obvodu dvě jsou ze Sušice a čtyři z okolních vesnic. Dvě z nich budou mít pravděpodobně odklad a ostatní nastoupí jinde. Ve školním roce 2015/2016 plánujeme 3 x 1. tř., 4 x 2. tř., 3 x 3. tř., 4 x 4. tř., 3 x 5. tř., počet šestých tříd bude záležet na výsledku při- jímacího řízení na osmileté gymnázium, 2 x 7. tř., 3 x 8. tř., a 3 x 9. tř. K dnešnímu dni máme 680 žáků a to plánujeme i příští rok. O průběhu zápisu hovoří zástupkyně ředitele Mgr. Eva Ondrová: Letos někteří rodiče z jiných spádových obvodů přijeli dříve, aby si přijetí svého dítěte na naší školu pojistili. Téměř všechny děti byly dobře připravené, občas se vyskytly logopedické obtíže, tento problém ale už většina dětí řeší v rámci své mateřské školy. Závěrem bych chtěla pochválit budoucí prvňáčky zápis zvládli skvěle. Za tento výkon patří poděkování samozřejmě také rodičům a v neposlední řadě i učitelkám mateřských škol. text a foto Eduard Lískovec V ZŠ Lerchova ul. se uskutečnilo XVIII. setkání mladých hasičů. Na soutěž přijelo 68 týmů z celého okresu str. 11 Na XV. reprezentačním plese města Sušice hráli Brouci Band a celý večer byl ve znamení Beatles str. 12 Suš i ck á Ř K fa r no s t uspořádala v sokolovně dětský námořnický karneval str. 12 Končí seriál Představujeme města DOUZELAGE 26. a poslední je finské město Asikkala str. 12 Barborka Staňková s chutí splnila všechny úkoly zadané paní učitelkou Danou Mackovou při zápisu ve třídě ZŠ Lerchova ul. Paní učitelka Markéta Žaloudková si u zápisu v ZŠ TG Masaryka popovídala s budoucím prvňáčkem Patrikem Vácou, který jí uká zal, co všechno už umí. 03

2 strana 2 Mistrem republiky se stala žákyně ze SOŠ a SOU Sušice Dne se konalo v Praze MISTROVSTVÍ ČES- KÉ REPUBLIKY finále soutěže KORUNA KREATIVITY, kterou pořádala Asociace Fisy z. s., akreditovaná MŠMT, a to konkrétně předseda asociace, manažer akademie Pavla Filandra a profi foto model Jakub Syllte a Pavel Filandr, přední český kadeřník, vizážista, stylista a představitel vlastní kolekce. Soutěž byla určena pro studenty z oboru kadeřník, kosmetička a vizážista. Ze semifinálových kol, která se konala v listopadu loňského roku v Čechách a na Moravě, postoupilo celkem 55 soutěžících v pěti disciplínách: Dámský společenský účes, Soutěžní make-up, Body art (malba na tělo), Nail art (malba na nehty) a Pánský střih a styling. V soutěži se posuzovala především kreativita, technika, nápaditost i celkový out-fit modelky, modela. Jednotlivé soutěžní disciplíny hodnotily odborné poroty složené z řad profesionálů pro daný obor, přítomna byla například i Olga Knoblochová, 1. dáma české kosmetiky. Překvapením pro soutěžící byla VIP porota složená z mediálně známých osobností. Fotograf Robert Vano, modelka Vlaďka Erbová a zpěvák kapely Support Lesbiens Kryštof Michal měli za úkol zvolit ze všech soutěžních kategorií (z 55 soutěžících) MIS- TRA KREATIVITY. Ze SOŠ a SOU Sušice postoupily ze semifinálového kola tři žákyně v disciplíně Dámský společenský účes. Tereza Brejchová s modelkou Janou Steblovou se umístila na 12. místě, Kristýna Pelzerová s modelkou Anetou Rigovou obsadila krásné 4. místo. Nejúspěšnější žákyní ze SOŠ a SOU Sušice se stala Monika Herrmanová s modelkou Veronikou Tomanovou, které bylo uděleno několik nejvyšších ocenění. Od odborné poroty získala 1. místo v disciplíně Dámský Ohlédnutí za vánočním časem v Domově důchodců Dovolte nám podělit se s vámi o dojmy z adventního času, tak jak jsme ho prožili my v Domově důchodců. Jako v každé rodině, tak i u nás nastal adventní čas vánoční výzdobou a zapálením první adventní svíčky. Naši klienti provoněli domov vlastnoručně upečeným cukrovím (oblíbené vanilkové rohlíčky, slepované linecké, senzační cukroví a nechyběly ani perníčky). Jiskru do očí, dobrou náladu a pohodu nám přinesli žáci ze základních škol. Moc si vážíme přízně ZŠ Lerchova (návštěvy Mikuláše a čertovské nadílky, dále možnost vyrábění vánočních dekorací v keramické dílně), TGM Masaryka s hudebním doprovodem pana Hambergera a paní Havlíkové, dále ZŠ z Dlouhé Vsi, která si pro nás připravila divadelní pohádku o Červené karkulce. Hudebním zážitkem bylo vystoupení Horažďovických zpěváků a muzikantů pod vedením pana Grollmuse. Protože se blížíme ke Štědrému dni, nechyběla nadílka a přáníčka od pracovníků včetně vedení. Dopoledne nám sváteční pohodu přinesl pan Josef Baierl s jeho kouzelnými housličkami, společně s ním jsme si zazpívali vánoční koledy. Voňavou svačinu našim klientům napeklo pekařství pana Rendla. Samotná večeře byla tradiční jako ve většině rodin, podával se bramborový salát se smaženým kaprem. Konec roku jsme oslavili Silvestrovským posezením s bohatým občerstvením (Jatka Hradský) a šampaňským! Děkujeme oběma sponzorům a vážíme si jejich podpory Naším přáním je, aby se u nás klienti cítili co nejvíce jako doma. Proto i vám přejeme klid, pohodu a zdravíčko v roce JV- společenský účes a stala se tak MISTREM ČESKÉ REPUBLI- KY. VIP porota ji zvolila jako MISTRA KREATIVITY. Asociace Fisy z.s. vyhlásila Moniku Hermanovou ABSOLUTNÍM LAUREÁTEM soutěže KORU- NA KREATIVITY, tudíž soutěžícím s nejlepším výsledným hodnocením ze všech soutěžních disciplín. Vítězka si odnesla od Asociace Fisy z.s. mnoho hodnotných cen, přítomní zástupci profesionálních kadeřnických firem určili také Moniku Herrmanovou jako nejlepší soutěžící a pozvali ji na školení zdarma. Vedení školy děkuje všem žákyním za vzornou reprezentaci školy, města Sušice a Plzeňského kraje. Zvláštní poděkování patří vítězce tří výše zmíněných cen a všem ostatním, kteří se na tomto významném ocenění podíleli. Takový úspěch se nestává každý den. Je to výsledek kvalitní, dlouholeté a cílevědomé práce učitelů a žáků oboru kadeřník. Zároveň je to velmi dobrá pozvánka pro nové zájemce o tento obor. Jak je z výsledků vidět, tak je obor Kadeřník v Sušici vyučován velmi dobře. Ing. Jaromír Kolář, ředitel školy Kaleidoskop Sušické noviny 3/2015 WORKSHOP praxe v Německu Pod mottem Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu probíhají už dva roky praxe žáků Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Sušici v bavorském příhraničí. Důvodem realizace projektu je další rozšíření spolupráce mezi školami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení vzdělanosti, rozvoje společnosti, zlepšení sociální soudržnosti a podpora trhu práce. Dne proběhl v SOŠ a SOU Sušice workshop za účasti delegace z VHS Cham, e.v. Na tomto workshopu účastníci praxe v Bavorsku v uplynulém pololetí studenti čtyřletých studijních oborů cestovního ruchu a sociální činnosti a žáci učebního oboru kuchař-číšník seznámili prostřednictvím svých prezentací budoucí účastníky praxí s pracovišti, kde praxe probíhají. Kromě prezentací vytvořili účastníci praxí i zážitkové obrazy o praxích a formou módní přehlídky představili i pracovní oblečení, kterým jsou studenti na praxe vybaveni. Na závěr bylo vedením obou škol absolventům praxe slavnostně předáno osvědčení o praxích. Pro většinu účastníků praxí je toto odrazovým můstkem pro další práci v Německu a nejlepším z nich je nabídnuto i profesní vzdělávání v Bavorsku. Během uplynulého roku 2014 na praxe do Německa v rámci projektu spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham, e. V. vyjelo 56 žáků. V prvním pololetí roku 2015 se praxí zúčastní dalších 28 žáků. V květnu a červnu se pak budou realizovat ZPRÁVA ZE ŠKOLY V DLOUHÉ VSI Krmení jelenů v oboře na Srní dvoudenní výměnné pobyty pro 50 žáků v Sušici a poté i v Chamu. V červnu 2015 tento projekt končí, ale obě školy již teď intenzivně pracují na zpracování dalšího projektu, který rozšíří praxe i pro žáky dalších oborů naší školy. Praxe v zahraničí jsou důležitou zkušeností jak profesní tak osobní, studenti se vracejí plni dojmů a vítají možnost další práce či studia v Německu. Jana Musilová, 3. ročník oboru cestovní ruch Žáci z Modré školy soutěžili v němčině V polovině ledna se na naší škole konalo školní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 20 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první kategorie 6. a 7. ročník, které se zúčastnili pouze žáci z jazykové třídy 7. A, protože ti už se učí němčinu druhým rokem. Druhá kategorie 8. a 9. ročník byla zastoupena početněji. Všichni soutěžící museli zvládnout 3 úkoly, poslechový test, čtení s porozuměním a nakonec to nejobtížnější mluvení. Dva nejlepší z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo 27. ledna 2015 na ZŠ Plánická v Klatovech. Za ZŠ Lerchova to byli Tereza Krčmářová Projektové vyučování V rámci výzvy Plzeňského kraje se Gymnázium Sušice opět zúčastnilo projektu Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje Gymnázium v projektu ELETROCHEMIE, OBOR NA HRANICI FYZIKY A CHE- MIE S BOFFINEM A VERNIE- REM spolupracovalo se ZŠ Lerchova ulice a ZŠ TGM v oblasti vzdělávání Člověk a příroda se zaměřením na zkvalitnění výuky v tematickém celku elektrochemie v chemii a fyzice. Žáci obou základních škol se zúčastnili deseti přírodovědných seminářů realizovaných v prostorách laboratoře Gymnázia Sušice. Projekt probíhal od listopadu 2014 do ledna 2015 v odpoledních dvouhodinových blocích. Jednotlivá pracovní setkání zahrnovala zajímavé laboratorní úlohy. V chemických cvičeních byly pro ověření hypotéz využity měřicí sady Vernier Logger Pro. Ve fyzice byly použity elektronické sady Boffin. Na závěrečném setkání všech účastníků došlo ke shrnutí projektu, k vyhodnocení jeho výstupů (pracovní listy) a ke krátké prezentaci získaných materiálů (grafy, měření, fotografie). Od počátku zájem dětí přesahoval kapacitu projektu. Z reakcí žáků lze vyvodit nejen zájem o podobné akce, ale i zvýšený zájem o přírodovědné vzdělání obecně, což bylo i jeho účelem. Na realizaci akce se podíleli učitelé Gymnázia Sušice Mgr. Simona Hnátková, Mgr. Radovan Sloup, Mgr. Miroslava Potužáková ze ZŠ TGM a Mgr. Hana Sloupová ze ZŠ Sušice Lerchova ulice. Mgr. Simona Hnátková, Mgr. Radovan Sloup a Ctibor Bělohrad ze 7.A za nižší kategorii, a za ty starší Filip Kotrba z 8. A. a Adéla Šandarová z 9. A. I přes silnou konkurenci hlavně škol z Železné Rudy a Nýrska, dosáhli letos naši žáci velmi pěkných úspěchů. Nejlépe zabodovala Tereza Krčmářová, která se umístila na skvělém 2. místě, Ctibor Bělohrad pak na 5. místě ve stejné kate- gorii. Filip Kotrba dosáhl 4. místa, jen o jediný bod mu utekla bronzová příčka. Adéla se umístila na 9. místě. Celkem soutěžilo 28 žáků (14 +14). Je potěšující, že i přes velkou oblíbenost angličtiny si děti uvědomují, že i němčina je pro ně také zajímavá a vzhledem k blízkosti Německa i velmi potřebná. Lenka Lišková U nás ve škole si můžeme vybrat z několika zájmových kroužků. Já jsem si vybral myslivecký kroužek. Dne jsme se vypravili na Srní. Vše pro nás připravil náš vedoucí kroužku pan J. Žáček. V oboře jsme se dozvěděli, jak se počítá stáří jelenů. Zajímavé bylo pozorovat jejich příchod na krmení. Mezi tím velkým množstvím jelenů se k nám přiblížil i král jelenů, kterého jsme si mohli vyfotografovat. Jsou velmi plašší a tak jsme museli být potichu. Děkujeme za dovoz na Srní panu Kramlovi a Vichrovi. Už se těšíme na další výpravu do přírody. Martin Máslo, žák 5. třídy.

3 Sušické noviny 3/2015 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 26. ledna 2015 Rada města souhlasila s prezentací města Sušice v pořadu regionální televize ZAK TV s. r. o., IČO , Prokopova 26, Plzeň Okénko z měst a obcí (5 reportáží v roce 2015) v částce Kč bez DPH. Částka bude hrazena z org. 179 pol. Propagace. Rada města schválila Smlouvu o ověřovací zakázce k projektu Ostrov Santos s auditorskou kanceláří VEGA AUDIT ing. Ivan Vičar, se sídlem Plzeň Lhota č. p. 84, Plzeň, auditor vedený v seznamu auditorů Komory auditorů ČR pod č. 128 na zpracování ověření splnění dotačních podmínek projektu za cenu Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Rada města schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost akce: Revitalizace panelových domů ul. Sirkařská s firmou EGF, spol. s r. o., Na Tržišti 862, Sušice, ve výši Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada města schválila záměr prodeje části pozemkové parcely st. 483/9 o výměře cca 50 m 2 a jeho zveřejnění na úřední desce města. 24. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemkové parcely č k. ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 150 m 2 firmě T.S.- Info s. r. o. Rada města schválila podání žádosti o podporu z programu EFEKT 2015, aktivita E.2 Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC na zpracování Analýzy stavu a potenciálu úspor ve vybraných objektech města. Rada města schválila nabytí sítě veřejného osvětlení podle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, schválené zastupitelstvem města dne 17. září 2014 pod bodem usnesení c) 13), za cenu Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Rada města schválila nabytí páteřního vodovodního řadu, páteřní kanalizace splaškové a páteřní kanalizace dešťové podle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, schválené zastupitelstvem města dne 17. září 2014 pod bodem usnesení c) 14), za celkovou cenu Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Rada města schválila nabytí přípojek vodovodu, kanalizace splaškové a kanalizace dešťové k pozemku p.č. 970/39 v k.ú. Sušice nad Otavou podle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, schválené zastupitelstvem města dne 17. září 2014 pod bodem usnesení c) 15), za celkovou cenu Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Kompletní zápis z jednání rady města najdete na Zasedání zastupitelstva města: v 16 hod. PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝZVA Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo pro rok 2015 dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen program ). Finanční podpora z výše uvedeného programu je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území (památkové rezervace, památkové zóny), nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru. Pro obec s rozšířenou působností Sušice byla pro rok 2015 stanovena finanční kvóta Kč. Program bude realizován v jednom kole: uzávěrka příjmu žádostí finanční kvóta Kč Žádosti zasílejte na adresu: Městský úřad Sušice Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu Náměstí Svobody 138, Sušice Informace o programu: Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, Náměstí Svobody 138, Sušice Bc. Ivana Kubíková tel.: , Ing. Eva Beníšková tel.: , Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice, prodá pozemek v lokalitě Na Hrázi vhodný ke stavbě rodinného domu Pozemek se skládá ze tří pozemkových parcel: č. 963/1 (zahrada) o výměře 660 m 2, č. 970/39 (ost. plocha manipulační plocha) o výměře 205 m 2 a č. 970/41 (ost.plocha manipulační plocha) o výměře 1 m 2, vše k. ú. Sušice nad Otavou. Inženýrské sítě a příjezdová komunikace jsou na hranici pozemku. Bližší informace na odboru majetku a rozvoje města, tel. č , Policisté žádají občany o spolupráci V sobotu 31. ledna krátce před desátou dopoledne jel 42letý řidič z Prahy s vozem Mercedes Benz Axor po silnici ve směru od Dlouhé Vsi na Sušici. Při projíždění mírné levotočivé zatáčky, vjel s vozidlem na pravou krajnici. Ta se pod váhou kamionu utrhla a auto po několika marných manévrech skončilo v protisměru, kde narazilo do svodidel a převrátilo se na bok. Při šetření příčiny nehody řidič uvedl, že se chtěl vyhnout protijedoucímu autu, aby nedošlo ke střetu. Kamion, který zůstal zůstal viset ve stráni zapřený za strom nad řekou zhruba 3 metry pod úrovní silnice, začali zhruba v 10 hodin vyprošťovat sušičtí hasiči profesionálové i jednotka SDH. Řidič vyvázl bez zranění, z vozidla se dostal sám před příjezdem hasičských jednotek. Dechová zkouška neprokázala žádný alkohol. Řidič si sám zajistil těžkou techniku i odtah, na místo nehody musela být kvůli ztíženému terénu přivolaná posila v podobě jeřábu. Hasiči ve spolupráci s odtahovou službou a obsluhou těžké techniky vyprošťovali kamion téměř 10 hodin. Museli odstranit svodidla a zajistit, aby do Otavy nevytekly provozní kapaliny, které unikly jen v malém množství. Do řeky se nebezpečné látky nedostaly. Škoda, která vznikla na vozidle, na krajnici, schodišti i zábradlí, byla odhadnuta na Kč. Policisté žádají o spolupráci svědky sobotní nehody zejména při zjištění protijedoucího vozidla, jemuž se kamion vyhýbal, a jeho řidiči. Řidič havarovaného kamionu uvedl, že by se mělo jednat o vůz tmavě šedé barvy v provedení MPV. -red, el, hzs, p cr- Dopravní nehodovost na Klatovsku za rok 2014 V roce 2014 bylo Policii ČR na teritoriu Klatovska nahlášeno celkem 367 dopravních nehod, při kterých bylo 7 osob usmrceno (v měsících leden, březen, duben, květen a červen), zraněno osob těžce 23 a 218 lehce. V porovnání s rokem 2013 bylo v loňském roce evidováno o 61 dopravních nehod méně. Hlavní příčiny Nejčastější příčinou nehod již několik let zůstává nesprávný způsob jízdy, kdy bylo celkem vykázáno 154 případů, což je o 44 nehod méně proti roku Podíl této oblasti na celkové nehodovosti činí 42 %. V důsledku těchto nehod byly dvě osoby usmrceny, 5 těžce a 52 lehce zraněných osob. Nepřiměřená rychlost byla evidována ve 113 případech, což je o 18 méně proti roku 2013, s podílem na nehodovosti 31 %. Právě v této kategorii bylo nejvíce usmrcených osob tj. 5, zraněno těžce 13 osob a lehce 77. Nedání přednosti v jízdě zaznamenáváme ve 44 případech, kde je nárůst o 12 nehod proti roku Tato kategorie se podílí na celkové nehodovosti 12 % s následky zranění těžkých 1 a lehkých u 46 osob. V důsledku nesprávného předjíždění došlo k 18 nehodám, tj. podíl 5 %, při kterých byly 2 osoby zraněny těžce a 16 osob lehce. Dopravní nehody podle zavinění Řidiči motorových vozidel zavinili 329 dopravních nehod. Proti roku 2013 zaznamenáváme pokles o 44 nehod. Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel, při kterých na následky zranění zemřelo celkem 7 osob, zraněno osob 21 těžce a 191 lehce. Dopravních nehod zaviněných cyklistou bylo 21, což je pokles o 6 proti roku Při těchto nehodách byla 1 osoba těžce a 20 lehce zraněných. Z toho počtu děti zavinily 3 dopravní nehody. Nehod zaviněných chodcem bylo celkem 7, kde evidujeme snížení o 4 nehody proti roku Z toho dětmi zaviněny 4 nehody. V roce 2014 zaregistrovali policisté 32 případů, kdy viník nehody z místa ujel. Podle dnů v týdnu evidujeme nejvíce dopravních nehod v sobotu, tj. 66 a nejméně v neděli, kdy policisté šetřili celkem 38 nehod. Dalších 494 dopravních nehod bylo oznámeno na policii a řešeno na záznam o dopravní nehodě, kdy viník dopravní nehody byl za porušení dopravních předpisů vyřízen uložením pokuty v blokovém řízení. -dl, p cr- Odběry krve na rok 2015 Sušice DPS: 3. 2., , , 5. 5., 9. 6., Horažďovice: 6. 1., 7. 4., Nalžovské Hory: , Velhartice: , Odběry se provádějí od 14 do hod. KREVNÍ BAROMETR Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1 Byt č. 9, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, čp. 1161, Sušice je ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry místností: kuchyň 10,61 m 2, 1. pokoj 19,53 m 2, 2. pokoj 12,00 m 2, 3. pokoj 12,00 m 2, předsíň 10,06 m 2, koupelna 2,86 m 2, WC 1,03 m 2, balkon 6,02 m 2, sklep 2,88 m 2. Celková rozloha bytu 76,99 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Byt č. 31, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, čp. 1159, Sušice je v osmém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry místností: kuchyň 10,48 m 2, 1. pokoj 19,53 m 2, 2. pokoj 12,00 m 2, 3. pokoj 8,00 m 2, předsíň 10,24 m 2, koupelna 2,86 m 2, WC 1,03 m 2, balkon 6,02 m 2, sklep 2,88 m 2. Celková rozloha bytu 73,04 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.10 do 9.20 hod. Byt č. 25, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, čp. 1159, Sušice je v šestém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry místností: kuchyň 10,48 m 2, 1. pokoj 19,53 m 2, 2. pokoj 12,00 m 2, 3. pokoj 8,00 m 2, předsíň 10,24 m 2, komora 3,88 m 2, koupelna 2,86 m 2, WC 1,03 m 2, balkon 6,02 m 2, sklep 2,88 m 2. Celková rozloha bytu 76,92 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.20 do 9.30 hod. Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. kat.), ul. Pod Kalichem, čp. 66, Sušice je v druhém nadzemním podlaží domu. Rozměry místností: kuchyň 16,17 m 2, 1. pokoj 11,84 m 2, 2. pokoj 11,84 m 2, 3. pokoj 9,36 m 2, předsíň 3,74 m 2, koupelna + WC 3,74 m 2, 2x sklep 18,80 m 2. Celková rozloha bytu 69,49 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.50 do hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m 2 /měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle lk- Žádosti o grant do konce února V minulém čísle Sušických novin (1/2015) byl zveřejněn Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Cílem grantového programu je zpestření nabídky kulturních a sportovních akcí ve městě, zatraktivnění Sušice jako kulturního, turistického a sportovního centra regionu, podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání, získání přehledu o připravovaných akcích atd. V rozpočtu města Sušice je na rok 2015 pro tento grantový program schválena částka Kč. Celé znění pravidel je k dispozici na úřední desce MÚ Sušice, na www. mestosusice.cz další informace Granty, příspěvky a na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu (odbor ŠPPCR) MÚ Sušice. Žádosti musí být doručeny do 1. kola přidělování grantů do 28. února 2015 poštou nebo osobně na adresu: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, nám. Svobody 138, Sušice. -eb- PŘÍPRAVNÉ KURZY NA SUŠICKÉM GYMNÁZIU Gymnázium Sušice zve zájemce z řad žáků 5. a 9. tříd ZŠ o studium na osmiletém a čtyřletém gymnáziu na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Tyto kurzy budou probíhat z matematiky v úterý a z českého jazyka ve čtvrtek vždy od do hod. (pro žáky 5. tříd) a od do hod. (pro žáky 9. tříd) v následujících termínech: 24. února matematika 5. března český jazyk 10. března matematika Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech. Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na nebo na tel.: Těšíme se na vás. Ivan Kratochvíl Redakce Sušických novin se omlouvá za chybnou úpravu korektora tiskárny v názvu gymnázium v Sušici v článku Boženy Bůžkové Proč sušické gymnázium? V textu bylo původně správně Gymnázium v Sušici.

4 strana 4 Kulturní aktuality Sušické noviny 3/2015 František Nedvěd: Hraní mě pořád moc baví V Karpatech se načas zastavil čas SIRKYSKON v Kloubu jiskřil nejen dortem Po čase se Kloub opět otřásal a praskal ve švech. Sušická kapela Sirkyskon zde slavila pětileté výročí koncertem. Pozvaným druhým účinkujícím byla ostřílená rocková partička Head Down z Klatov, která koncert po deváté hodině odstartovala. Množství rytmických syrových decibelů postupně uvolňovalo atmosféru a prostorem zněla až na jednu výjimku angličtina. Pak už nastoupili Sirkyskoni a domácími fanoušky mohutně povzbuzováni bez okolků rozbalili svoje melodické rockové výrobky, až na jednu výjimku zpívané v češtině. Kapelu cca dvacetiletých mladíků ve složení Štěpán Potužák (kytara, zpěv), Martin Vondráček (kytara), Ladislav Fedor (baskytara, zpěv) a Zdeněk Kalný (bicí nástroje) doplnila v jedné písni zpěvem Julie Fišerová a na závěr vydařeného vystoupení přinesla oslavencům jiskrami sršící dort. Letmý náhled pod pokličku nabitého sirkyskonového hrnce přináší rozhovor se Štěpánem Potužákem: Dnešní koncert byl k pátým narozeninám Sirkyskonu, prožili jste spolu hlavně dynamickou dobu střední školy, změnil se váš pohled na muziku? Pódium opanovala čtveřice muzikantů. Uprostřed dva sedící z dálky téměř nerozeznatelní. František a jeho syn Vojta. Základ jejich repertoáru tvořily vlastní písně. Občas je proložili zlidovělými songy z dob spolupráce s bratrem Janem a téměř zaplněný sál se okamžitě přidal. Na Nedvědy se nezapomíná, přestože v dnešní době táhne spíše oddychová zábava. Emotivní písně o životě v Česku rezonovaly hlavně na počátku devadesátých let. Známé skladby, některé ještě z dob Brontosaurů, v současnosti interpretuje pouze František se svou kapelou Tiebreak. Před pár lety se ještě bratři na čas sešli ke společnému hraní, ale dnes Jan už nekoncertuje. František naopak jede na plný plyn, i když během koncertu na pár písní odešel. Jeho hlas neztratil nic ze své pronikavosti a říznosti. Kapelu kromě otce a syna tvoří Petr Kocman (sólová kytara, dříve Greenhorns) a Milan Plechatý (basová kytara). Před koncertem poskytl František Nedvěd pro SN krátký rozhovor začínající otázkou na minulé zdejší koncerty: Ano, v Sušici jsem už hrál, ale nemám k tomu žádnou speciální vzpomínku. Těším se na každý koncert a rád jezdím do všech míst naší země. Líbí se mi opravdu všude. Mohl byste zavzpomínat na slavnou éru se Spirituál kvintetem? Spirituál jsme s bráchou poslouchali a když nás oslovili, abychom se k nim přidali, splnil se mi můj sen. Bylo to pro nás vzdělávací a výživný období. Naučili jsme se spoustu věcí, které jsme do té doby neznali. V ten čas jste hráli současně s vlastní kapelou Brontosauři, přesto jste ze Spirituálu odešli. Co vás k tomu vedlo? Hráli jsme spolu 16 let, názory se vyvíjejí a po takové době se mohou rozcházet. V takovém případě je pak nejlepší odejít. A Honza chtěl hrát hlavně svoje písničky, měl jich plnej šuplík. Nejdříve tehdy odešel on a já jsem se k němu po čase připojil. Chtěl jsem hrát s ním. Tato etapa vyvrcholila vaším koncertem v roce 1996 na Strahově. Tehdy na vás přišlo lidí. Pak jste ale šli každý svou cestou.. Brácha onemocněl a mě oslovili Příbuzní (kapela kterou založily naše děti), tak jsem chvíli hrál Změnil se spíš přístup. Když jsme byli na střední, neřešili jsme, jestli zkouška bude 3x nebo 4x týdně. Teď už to nejde. Dřív jsme ve zkušebně trávili většinu našeho volného času, ale teď jsme rádi za 2 hodiny týdně. Museli jsme se naučit pracovat s časem. Byla to velká změna. Jakou hudbu posloucháte a máte nějaké vzory? Každý v kapele je osobnost sama o sobě, každý má jiný vkus, jiné uši. Např. u mě se to všechno mění velice často. Já poslouchám hodně anglickou hudbu a třeba kytarista Martin zase výhradně českou, kvůli textům. Každý jsme úplně jiný. Co považujete za svůj největší úspěch? Větší úspěch je pro nás to, že i přes daleko těžší situaci, co se týče zkoušení a společně stráveného času, pořád táhneme za jeden provaz a vypadá to, že se všechno vyvíjí možná ještě lépe než předtím. Dál bych mohl samozřejmě jmenovat vydání našeho prvního alba, nebo koncerty na festivalech jako Rock For People, Sázavafest, Basinfire fest a další. To jsou festivaly, které každý rok navštěvuje tisíce i desetitisíce lidí. Kapela s nimi. Pak jsem si založil svojí kapelu Druhé podání. V čem se od ní liší vaše současná kapela Tiebreak? Teď vystupujeme bez bicích, je to takové folkovější a komornější hraní. Jak často vystupujete? Za minulý rok jsme měli 120 koncertů. To je úctyhodná porce, stále vás to baví? Stále rád jezdím a moc mě to baví a hrozně rád pro lidi hraju. Na co se teď těšíte? V půlce února máme pět koncertů v pražském divadle Hybernia. Mými hosty budou Lucie Bílá a Spirituál kvintet. Na to se opravdu moc těším. Je nějaký koncert na který vzpomínáte nejraději? Rádi jezdíme na Slovensko, tam je stále po folku hlad. Máme tam vždy velký ohlas, Honzovy písničky tam pořád letěj. Ale každé představení má }svojí jedinečnou atmosféru. Někdy je to těžší, někdy to jde samo, ale nakonec vždycky zvítězíme a všichni dohromady si zazpíváme. Děkuji za rozhovor. Eduard Lískovec se tam může ukázat a získat nové zkušenosti, udělat si nové přátele a poznat spoustu muzikantů. Je to obrovská zkušenost. Od vydání vašeho alba Mírně agresivní uplynuly už tři roky, chystáte něco nového? No, chystá se toho spousta. Teď jsme začali vážně makat a začali se starat o kapelu, i co se týče propagace. V hudební branži to mají mladé kapely strašně těžké. Studia jsou drahá a natočit takhle celou desku není pro kapelu levná záležitost. Proto začínající kapely začaly pracovat trochu jinak. Udělá se singl (jen jedna skladba) a k ní se natočí klip. Sirkyskon má podobný plán a začal nám v tom dost pomáhat projekt Music Cluster pod vedením Ondry Škocha (CHINASKI), ale to je na dlouhé povídání. Ten, kdo bude sledovat náš facebook, se dozví víc. Před třemi lety jste také v rámci soutěže Skutečná liga hráli v Hard Rock Cafe v Praze a postoupili tam do fi nále, soutěžíte i v dnešní době? Skutečná liga byla zásadní. Nakoplo nás to. Zúčastnili jsme se také soutěže Múza 2014, nebo Písecký skřivan. Pro nás měly obrovský význam, protože jsme se kupodivu ve všech umístili na výherních pozicích. Soutěže jsou pro kapely obrovskou šancí! Máte nějaký dlouhodobější cíl, nebo sen? Vydržet, makat a vyprodat Wembley. Tak to držím palce! ED Více foto na Námětem dalšího dílu cyklu cestovatelských přednášek bylo putování horami v Rumunsku. Jana Dvorská a Miloš Kašpar představili divákům v sušickém kině jak vypadá prostý život tamějších obyvatel v souznění s nádhernou divokou přírodou. Stejně jako na první přednášce (Bolívie, Peru viz. SN 19/2014) i nyní promítali svůj kvalitně zpracovaný autentický film. Nádherné záběry doprovodili zasvěceným komentářem. Oba do rumunských hor jezdí už více než 30 let. Za tu dobu poznali velkou část tohoto krásného kraje a byli svědky rozvoje země z nuzných poměrů minulého režimu. Na horách vládne pohostinnost, stanovat a rozdělat oheň se dá ve volné přírodě kdekoliv. Rumunsko je třikrát větší než Česká republika a stejně tak je rozsáhlé jeho horstvo (velká část Karpat), které tam tvoří nespočet pohoří. Prvním cílem výpravy z léta 2013 se staly hory v Západních Karpatech zvané Apušenky (Apuseni), které cestovatelé dobývali od maďarských hranic z města Oradea. Stoupali proti proudu řek až na širé pastviny ve výškách kolem m n. m. Šlapali nejen do hor, ale také do minulosti. Cestou potkávali volně pasoucí se skot, kozy, ovce i koně. V promítaném filmu pracovali rumunští horalé stejně jako lidé na Šumavě před padesáti lety (záběry senoseče, stříhání ovcí, řezání trámů). S přibývající výškou zmizel les a zůstala jen stáda pasoucích se ovcí a polodivokých koní. Romantickou idylu nenarušili ani nevraživí velcí chlupatí psí hlídači stád, jelikož M. Kašpar použil osvědčený trik s kousky chleba a šelmy jihly jako beránci. Část pohoří v oblasti Padiš je vápencová a tudíž bohatá na výskyt krasových jevů. Jsou tam jeskyně, vodopády a říčka se občas ztrácí a na jiném místě vyvěrá. Cestovatelé pak autem přejeli na severovýchod země do kraje Bukovina, kde navštívili krásné středověké kostely a kláštery (Humor, Moldovita), které jsou unikátní i svou vnější a vnitřní výzdobou. Horstvo rozsáhlé a nejvyšší (2 303 m n. m.) v této části Karpat se jmenuje Rodna a je opět pokryto pastvinami. Přednášející čekali se svým fotoaparátem až na nich rozkvetou proslulé koberce růžových pěnišníků, ovšem místní babky zatím nepozorovaně otrhaly nerozvitá poupata do sirupu. Jediným úlovkem tak byl obrázek vlídné stařenky ledabyle žmoulající poslední trs rozkvétajícího pěnišníku. Ještě severněji až na hranicích s Ukrajinou leží pohoří Maramureš. Kraj starobylých vesniček s ještě staršími dřevěnými kostelíky a hřbitovy, z nichž proslulostí Omlouvám se za chybně uvedené jméno učitele Vladimíra Kratochvíla v článku Saxofonista hrál swing v minulém vydání SN. Eduard Lískovec vyniká tzv. Veselý hřbitov v obci Sapinta. Tradici barvených modrých křížů s vyobrazením zesnulých při jejich typické práci založil v minulém století místní řezbář. Další známou atrakcí těchto míst je stařičká železnice v údolí Vaser. Po zprohýbaných úzkých kolejích se hlubokým údolím vleče parní lokomotiva táhnoucí vagony se spokojenými turisty. Ve filmu je také zachycena znamenitá přírodní pračka velká káď ve strmém svahu, v níž je otáček vody docíleno přivedeným vodopádem. Tuto výpravu cestovatelé zakončili prohlídkou skanzenu v městě Baia Mare. Jako druhý byl uveden film ze srpna Pojednával o toulkách pohořím Paring v Jižních Karpatech, které sousedí s nejvyšším pohořím Rumunska. Na rozdíl od Fagaraše tam není tolik turistů. Ovšem na rozlehlých pustých pláních ve výškách nad m n. m. je nouze Úspěch klavírního oddělení ZUŠ v Sušici Ve dnech 15. a 16. ledna proběhly přijímací zkoušky na plzeňské konzervatoři. Mezi kandidáty byly dvě žákyně z klavírní třídy MgA Kláry Prunerové Lucie Matoušová a Zuzana Ježková. Obě žákyně úspěšně absolvovaly zkoušky a v září zahájí studium na plzeňské konzervatoři. Zuzana Ježková se rozhodla studovat klávesové nástroje / vyučujícím je pan Václav Kubice /, ale podmínkou tohoto o vodu. Navíc vzácná jezírka využívají pro svou žízeň ovce a tak se cestovatelé mohli napojit až v bačovně po sestupu do údolí. Říčka s hrnci jak na Křemelné je pak zavedla do hlubokého údolí řeky Olt, kde zhlédli několik starobylých středověkých klášterů (Cozia, Stanisoara). Na závěr Jana Dvorská povzbudila přítomné: Vyražte do Rumunska co nejdříve, uvidíte ještě mizející život starých horalů, ochutnáte pravý sýr, poklábosíte s pastevci ovcí, nebo se můžete jen tak toulat nedotčenou krásnou krajinou. ED, foto z cest Miloš Kašpar studia je povinné studium klavírní hry. Hra na hudební nástroje především klavírní a houslové hry patří mezi nejobtížnější studium. Vyžaduje pracovní kázeň, každodenní cvičení. Důležitá je důvěra žáka a rodičů ke svému pedagogovi v průběhu studia jak na ZUŠ, tak na konzervatoři. Obě budoucí konzervatoristky si zaslouží uznání za poctivou přípravu. MgA Klára Prunerová

5 Sušické noviny 3/2015 Přehled akcí strana 5 Sušice 13. února od 17 hod. KD Sokolovna Pilulky čaroděje Dobroděje loutkové představení 13. února od 19 hod. Kino Sušice 13. února od 20 hod. PDA Sušice Valentýnská party DJ Andale 14. února od 20 hod. KD Sokolovna 15. února od 15 hod. restaurace Bouchalka 20. února od 17 hod. Husův sál Pyšná princezna loutkové představení 20. února od 21 hod. PDA Sušice Páteční disco Dj Chany 21. února od 20 hod. PDA Sušice Brutus koncert 21. února od 20 hod. KD Sokolovna Hasičský bál hraje Fortuna pořádá SDH Sušice viz. str února od 17 hod. Kino Sušice Vyhlášení nejlepších sportovců Klatovska viz. strana února od 19 hod. Kino Sušice 25. února od 19 hod. Muzeum Šumavy Tichá srdce o klášterech a lidech v nich str února od hod. KD Sokolovna KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 11. dubna od 20 hod. Sokolovna Sušice pondělí pátek hod. sobota hod. neděle hod. GALERIE SIRKUS po čt hod., pá hod., hod. polední pauza hod. so hod., ne hod. Linoterapie výstava linorytů P. Palmy a Z. Hraby viz. str. 7 KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax Sušický mechanický betlém Otevírací doba od ledna do března 2015 út pá: 10 12, / So, ne, po: zavřeno VÝSTAVY: Putovní výstava Pašeráckou stezkou po třech zemích do do 15. února Městské informační centrum budova radnice tel , otevřeno po pá , přestávka Radnice Sušice 6. patro po pá: 9 16 hod. Foto výstava Pohledy do přírody do 31. ledna PŘIPRAVUJEME: 2. března od hod. Kino Sušice Cesta do Španělska Patrik Kotrba cestovatelská přednáška 3. března od 17 hod. restaurace U Knězů Sušice 25. dubna od hod. Kino Sušice Lenka Dusilová koncert Region Horažďovice 13. února od 20 hod. KD Horažďovice 18. Ples škrobařů K tanci a poslechu hraje The Party Band Praha, host večera Elvis Presley revival band, předtančení, míchané nápoje, bohatá tombola. 13. a 14. února od 20 hod. Kino Otava Je nám spolu dobře ČR Hlavní hrdina Čech zakládá v jednom čínském městě studia bohemistiky. Příběh z běžného života v nejlidnatější zemi. 18. února od hod. Kulturní dům Zora Kostková: Z louže pod okap 20. a 21. února od 20 hod. Kino Otava Modelky s. r. o. ČR Dvě někdejší kamarádky, teď nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa. Zakopou na stará kolena válečnou sekeru? 22. února od 15 hod. Kulturní dům Ples seniorů aneb Posezení s písničkou ve svátečním hraje Doubravanka 27. února od hod. Kulturní dům Dana Laurentová: Bouřka na obzoru Uvádí Tyjátr Horažďovice v režii Andrey Hlaváčové 27. a 28. února od 20 hod. Kino Otava Šťastná ČR Život a láska se zahrát nedají, ty se musejí prožít. Romantický film režisérky Evy Toulové. Žihobce MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA tel Prohlídkové okruhy denně Naučná stezka Netopýřím parkem 17. února od 19 hod. Kino Sušice 19. února od hod. KD Sokolovna Z louže pod okap divadelní představení Příběh ze současnosti: Proradný zastupitel, majitelka pozemků, realitní makléřka a brigádník tvoří hlavní postavy komedie, napsané opravdu ze života. Předplatné skupiny S/1 26. února od hod. Smetanův sál KLUB PŘÁTEL HUDBY uvádí Duo Jana Vonášková-Nováková, housle Jana Vavřínková, viola Koncert dvou vynikajících interpretek na smyčcové nástroje, vítězek mezinárodních interpretačních soutěží. Na programu díla G. F. Händela, W. A. Mozarta a B. Martinů. 27. února od 17 hod. Husův sál Kašpárek v zajetí PREMIÉRA! loutkové představení 27. února od 21 hod. PDA Sušice Páteční disco Dj Chany Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: po pá 8 16 hod., so ne hod. ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu Devítiměsíční kocourek Blondýn na místě! 7. března KD Sokolovna 3. Sportovní ples viz. str března KD Sokolovna Pavel Jedlička: Makrofotografie Emil Kintzl: Zmizelé vesnice na Šumavě Výstava Když se ještě mléko prodávalo z konví aneb Zpracování mléka v proměnách času GALERIE NETOPÝR Les a jeho fauna a flóra v dílech malířů 19. a 20. století do 30. června Dlouhá Ves 14. února od 13 hod. Dlouhá Ves u hasičárny Masopustní průvod v Dlouhé Vsi Sraz průvodu u školy. Hraje lidová muzika ZUŠ Sušice. Mlázovy 14. února Mlázovský masopust sraz masek ve před zámkem, společné foto maškarní průvod od 14 hodin po vsi od 16 hodin zábava a vepřové hody v restauraci Saloon U Podkovy přespolní masky vítány! Chmelná 14. února od 20 hod. pohostinství U Koubů Maškarní bál hraje ORCHIDEA bohatá tombola, masky vítány 80 Kč Hlavňovice 15. února od 14 hod. KD Hlavňovice Dětská maškarní besídka pořádá SDH Milínov

6 strana 6 Vzpomínky Tvá hvězda nezhasla, jen zmírnila svůj svit, dokud nás paměť nezradí, budeš, naše drahá, věčně žít. Dne 3. ledna uplynulo již 13 let, kdy od nás navždy odešla Hanička Žitníková z Volšov. Stále vzpomíná rodina. Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat. Dne 30. ledna uplynul jeden rok, kdy od nás odešel pan Václav Waldmann. S láskou vzpomíná manželka, dcera s rodinou a bratr. Dne 3. února uplynulo osm let od úmrtí paní Marie Chalupské z Petrovic u Sušice. Stále s láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami. Čas prý rány hojí, ale je to zdání, stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání. Dne 12. února uplynul druhý rok, kdy od nás navždy odešel pan Vlastimil Sazama z Hrádku. S láskou vzpomínají manželka, dcera a zeť s rodinami. Kdo byl milován, není zapomenut... Dne 21. února uplyne 10 smutných let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Otto Kratochvíl. S láskou v srdci vzpomínají manželka a oba synové s rodinami. Nezemřela, žije v srdcích těch, kteří ji milovali. Dne 21. února uplyne 11 smutných let, co nás opustila paní Anna Štefaňáková z Dlouhé Vsi. S bolestí v srdci vzpomíná manžel a ostatní příbuzní. Opustili nás... Filomena Hozmanová r. 1923, Karel Nový r. 1931, František Sporka r. 1925, Václav Kůs r. 1944, Anežka Karešová r. 1919, Jaroslava Dušková r. 1932, Jozef Ryšnovský r Beseda o knize Tichá srdce kláštery a jejich lidé ČKA vás zve 25. února v 19 hod do Muzea v Sušici na besedu: o knize Tichá srdce kláštery a jejich lidé. Promluví autorka knihy Alena Ježková, která tato místa několik let navštěvovala a potom začala sepisovat, co objevila. Tento bestseller je nejhlubší sondou do historie i současnosti našich klášterů. Zaniklé i živoucí kláštery jsou zvláštními místy, kde se prolíná svět minulosti se současností. Kniha rozkrývá jejich tajemství, které je pro dnešního člověka poněkud nepochopitelné. Řeholníci otevřeně hovoří o životě v klášteře, o každodenních starostech i hlubokých duchovních zážitcích. Jejich život je určován pevnými hodnotami a naplňován prací pro druhé. Autorka říká: Pro nevěřícího člověka je těžké se s křesťanským světem blíže setkat. Přesto jsem doufala, že i laik může křesťanství zažít v intencích vlastní duchovnosti, kde pokora, řád a práce už po víc než tisíciletí mění svět. Není pochyb, že křesťané i nevěřící se potřebují setkávat, aby se vzájemně mohli poznávat, chápat a obohacovat minimálně jako lidé žijící v hranicích společné země. Přijďte se povzbudit a trochu poznat tento svět. sobota od 19 hod. Degustace vín Lukáše Hlineckého z Čejkovic CHATA SVATOBOR závazná objednávka na tel více info na -dv- Společenská kronika Blahopřání Dne 17. února 2015 oslaví diamantovou svatbu manželé Jozef a Helena Jarabovi a současně blahopřejeme Jozefu Jarabovi k jeho 85. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a další spokojená léta přejí synové Jožka, Milan a dcera Eva s rodinami, vnoučata Jolanka, Jožin, Miloš, Danek a pravnuk Kubíček. Dne 17. února 2015 se dožívá 92 let paní Anna Raabová ze Sušice. Vše nejlepší a hodně zdraví přeje dcera Božena s rodinou. Dne 29. prosince 2014 oslavili diamantovou svatbu manželé Ladislav a Vlasta Novákovi. Hodně zdraví, štěstí a další spokojená léta přejí syn Ladislav a dcera Jitka s rodinou. Omlouváme se za zveřejnění tohoto blahopřání v minulém čísle SN bez fotografi e. -redakce- Poděkování Poděkování ze Stacionáře Klíček. Touto cestou děkujeme sponzorům, kteří nás v roce 2014 podporovali finančně, materiálně i jinými způsoby. Vážíme si a děkujeme za finanční podporu od firmy RENO, s.r.o. i od města Sušice, Rabí a Hrádku. Děkujeme všem, kteří nás podpořili materiálně i morálně. Jsme vděčni všem, kteří s naším stacionářem různým způsobem spolupracovali. V neposlední řadě děkujeme těm, kteří si od nás kupovali naše výrobky a podpořili tím pracovní činnosti zdravotně postižených klientů ve stacionáři Klíček. Jménem klientů a zaměstnanců stacionáře děkuje vedoucí stacionáře František Příbek. PŘIJĎTE SI UPLÁCAT SVŮJ HRAD Středisko volného času Sušice ve spolupráci s městem Sušice a Trojhradím (Velhartice Rabí Kašperk) vyhlašuje soutěž ve stavění těchto hradů z keramické hlíny. Zveme děti, dětské skupiny i celé rodiny, zkrátka všechny příznivce památek a tvořivých činností. Začínáme již tento měsíc (únor 2015). Vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30. a 31. května Vaše keramické hrady poté budou vystaveny na Trojhradí a vy za ně dostanete překvapivé ceny. Po skončení výstavy se stanou vaší osobní památkou. Hrady můžete vytvářet v naší keramické dílně SVČ Sušice nebo ve své dílně či organizaci. Bližší informace obdržíte přímo v SVČ Sušice nebo na ové adrese: či na telefonu: (David Bílek pedagog volného času). Bezplatná právní poradna pro občany Sušicka v roce 2015 Z podnětu České advokátní komory budou bezplatnou právní poradnu poskytovat advokáti sídlící v Sušici a to v prostorách Městského úřadu v Sušici, č. dv. 404, 4. patro, vždy jednou v měsíci, v pondělí od 15 do 17 hodin. S ohledem na nepředvídatelné pracovní zaneprázdnění jednotlivých advokátů, nebo nepředvídatelné onemocnění je nezbytné, aby si zájemci o bezplatnou právní poradnu přítomnost určeného advokáta v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili. Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základní orientací v právních problémech, nikoliv však zajistit mu komplexní právní službu (jako např. sepsání návrhu, prostudování spisu apod.). Bezplatná právní poradna je určena pouze pro občany Sušicka a není poskytována telefonicky. Pojeďte s námi... Sušické noviny 3/ dubna MÝDLOVÝ PRINC muzikál Praha Muzikálová novinka, jejíž děj je zasazen do současnosti a zavede diváky mezi amatérské herce v malebném prostředí Šumavy. Celým dílem budou provázet známé hity Václava Neckáře. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 19. února Poslední volná místa! 16. května SKANZEN BAVORSKÉHO LESA TITTLING největší evropský skanzen lidové architektury ENGELHARTSZELL prohl}ídka jediného trapistického kláštera Rakouska s možností ochutnávky a zakoupení klášterního likéru, projížďka po Dunaji nejkrásnější lodí KRISTALLSCHIFF, procházka historickou části Pasova k soutoku tří řek. 26. června Český Krumlov otáčivé hlediště PES BASKERVILLSKÝ detektivní komedie Nejslavnější případ Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky. Sherlock Holmes přichází! Bát se bude i váš pes! Zájemci se mohou hlásit nejpozději do Počet vstupenek omezen! 18. července BERCHTESGADEN ORLÍ HNÍZDO KÖNIGSSEE Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky GRASSL ochutnávka a možnost zakoupení likérů, odp. projížďka lodí po jezeře Königssee. 15. srpna Český Krumlov otáčivé hlediště BARON PRÁŠIL dobrodružná fantasy komedie pro celou rodinu Vítejte ve světě barona Prášila. Dějí se v něm věci zázračné, neslýchané, neobyčejné Považte, láska a dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci. Vítejte ve světě nejslavnějšího lháře všech dob, do něhož lze vstoupit jen v čase, kdy zpívají drozdi. Pohotové lži. Vtipné lži. Dokonalé lži. Lži pro celou rodinu. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do Počet vstupenek omezen! 22. srpna NEUSCHWANSTEIN, MNICHOV Prohlídka nejnavštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. v bavorských Alpách. Odpoledne prohlídka historické části Mnichova. 16. října ALEXANDROVCI Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a konce 2. světové války Koncert slavného ruského armádního souboru v Budvar Areně v Českých Budějovicích. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 20. ledna 2015 OBSAZENO! 6. prosince VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY Pojeďte načerpat vánoční atmosféru do překrásně vyzdobené německé metropole. Procházka historickým centrem města s možností nákupu vánočních dárků. REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese: T. G. Masaryka 120, Sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře. Předprodej: , redakce: Termíny vydání Sušických novin do května 2015 uzávěrka datum vydání č února 27. února č března 13. března č března 27. března č dubna 10. dubna Sbor dobrovolných hasičů Sušice město vás srdečně zve na Hasičský bál v sobotu od hod. v sále sokolovny v Sušici, k tanci a poslechu hraje Fortuna Účast pouze ve společenském oděvu Vstupné 30 Kč Sušické kulturní centrum nabízí dárkové poukazy Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip kupte jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.). Poukaz lze zakoupit v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj jednotlivé akce podle výše vstupného odepisovat a jeho platnost je 6 měsíců. Poukaz je nevratný a neslouží k výměně za hotovost.

7 Sušické noviny 3/2015 Kultura strana 7 GALERIE SIRKUS SUŠICE Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178 po pá 8 16 hod., so ne hod. Linoterapie Petr Palma & Zbyněk Hraba Galerie SIRKUS Sušice Vás zve na vernisáž výstavy pozoruhodných linorytů grafiků Petra Palmy a Zbyňka Hraby v pátek 23. ledna 2015 od 18 hodin. po čt ,17-20 pá , hod. (polední pauza hod.) so ne hod. OKÉNKO POMOCI Program Fokusu Pobočka Sušice Nuželická 60 (Občanské sdružení Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné) Sociálně terapeutická dílna denní aktivity (bez objednání) Pá Malování uhlem a suchými pastely Po Tvorba z papíru (mozaika, koláž) Út Švadlenka Švadlenka Čt Enkaustika (mal. pomocí vosku a žehličky) Enkaustika Pá Posezení u kávy + společná tvorba programu Po Čtení z knih Út Fimo Vycházka podle počasí Čt Úklid dílny Návštěva jízdárny ve Volenicích (nebudeme jezdit) odjezd ve hodin od Fokusu autem (50 Kč) Pá Filcování Kontakty: mob.: , pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková Otevírací doba: Po: hod., út a čt: 9 12 a hod., pá: 9 12 h. Projekt STD Sušice pro duševně nemocné je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice KNIHOVNA Hravá angličtina v knihovně Termín: / / / Čas: hod. Vstup: 40 Kč Přijďte si s námi hravou formou prozkoumat anglická slovíčka. Přihlásit se můžete do telefonicky nebo osobně v knihovně. PROMÉTHEUS V KNIHOVNĚ Asi by bylo zajímavé, kdyby se nám v knihovně proháněl hrdina ze Starých řeckých bájí a pověstí. Nemůžeme říct, že by tomu tak nebylo v hrdiny se nám proměnilo při knihovnické lekci 28 osmáků ze ZŠ Lerchova. Společně jsme si prošli celou bájí Prométheus. Od samého počátku jsme zkoumali celý příběh. Jak byste se cítili, kdybyste neměli nikoho na světě? Jací mohli být lidé, které Prométheus přivedl na svět? Jaký dar byste dali lidem, aby se jim na světě žilo lépe? Otázky záludné, ale děti si s nimi hravě poradily. Prométheus mnohému lidi naučil, vystavil se hněvu bohů, riskoval pro lidi svůj život Jak Prométheův příběh dopadl, jsme si neřekli. Kdo se chtěl dozvědět, co se stalo s Prométheem a lidmi, které stvořil, musel si báj přečíst sám. Vy to víte? Jestli si nejste jistí správným koncem, přijďte si vypůjčit do knihovny Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. -mk- pátek 13 sobota Babovřesky 3 ČR, 103 min., 120 Kč neděle 15 pondělí 16 úterý 17 středa 18 čtvrtek 19 pátek 20 sobota 21 neděle 22 pondělí 23 úterý 24 středa 25 čtvrtek 26 pátek Velká šestka USA, 108 min., 110 kč, dab SpongeBob ve filmu: Houba na suchu (3D) USA, 140/120 Kč děti do 15 let, dab Pohádková škola ČR, 50 min., 40 Kč OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Noc v muzeu: Škrtněte si, prosím Tajemství hrobky 100 min., 100 Kč USA/GBR, 89 min., 90 Kč, dab Hobit: Bitva pěti armád Padesát odstínů šedi (3D) USA, 117 min., 130 Kč, titulky USA/NZL, 144 min., 90 Kč, dab Paddington GBR, 98 min., 100 Kč, dab Sedmý syn (3D) USA, 103 min., 110 Kč, dab Paddington GBR, 98 min., 100 Kč, dab. sobota Mortdecai: Grandiózní případ USA, 97 min., 100 Kč, titulky Paddington GBR, 98 min., 100 Kč, dab. Padesát odstínů šedi USA, 117 min., 130 Kč, titulky Hodinový manžel ČR, 100 min., 100 Kč Tři srdce FRA, 106 min., 100/80, titulky Jupiter vychází USA, 125 min., 100 Kč, titulky Padesát odstínů šedi USA, 117 min., 130 Kč, titulky Velká šestka USA, 108 min., 100 kč, dab. Sex v Paříži FRA, 116 min., 100 Kč, tit Sportovec Klatovska Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce roku 2014 Klatovy Nezlomný USA, 137 min., 120 Kč, titulky Nebe na zemi SušDivOch 120 min., 110 Kč Leviatan RUS, 141 min., 100/80 Kč, tit. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Koncert Hartmanický ochotnický spolek TYL Tři zlaté zuby Děda Vševěda 60 min., 80 Kč Padesát odstínů šedi USA, 117 min., 130 Kč, titulky Teorie všeho USA, 123 min., 120 Kč, titulky Jupiter vychází (3D) USA, 125 min., 130 Kč, titulky Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Divadelní a umělecká představení Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Padesát odstínů šedi Sam Taylor Johnson Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný a závratně bohatý byznysmen. Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky. Velká šestka Don Hall Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go Go Tamago, vyhledávající adrenalinové zážitky, čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, sličná chemička Honey Lemon a jejich fanda Fred. Jupiter vychází Andy a Lana Wachowski Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis), znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum), geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. Toto neobvyklé následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru. Paddington Paul King Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. Naštěstí ale potká rodinu Brownových, která se ho ujme i přes kategorický nesouhlas tatínka Browna typického, spořádaného a trochu i nudného Brita. K jeho zděšení, kdekoliv se medvídek objeví, začnou se dít neuvěřitelné věci. Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Hodinový manžel Tomáš Svoboda Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy Tomáše Svobody vypráví příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak na dně bazénu začne dokonce i bydlet, když se pohádá s manželkou a uražen odejde z domova. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako hodinoví manželé a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů... Takto rozehraný příběh pak graduje nečekanou cestou do Tater, kde se vše pořádně zamotá, aby nakonec vše dospělo do zdárného konce, který slibuje nejedno překvapení. Noc v muzeu: Tajemství hrobky Shawn Levy Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství. Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami a zároveň se vydává na dobrodružnou cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí Tři srdce Benoît Jacquot Tvorba francouzského filmového režiséra, který začínal jako asistent Bernarda Borderieho na jednom z dílů Angeliky, je oslavou žen s jejich nezměrnou svůdností, křehkostí i odhodlaností. Ve filmu Tři srdce Benoît Jacquot tento matriarchální svět doplňuje o výrazný mužský prvek a rozehrává tak vzrušující a podmanivý příběh milostného trojúhelníku. Sedmý syn Sergej Bodrov Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá ovládnout království. Před finálním střetem s mocnou čarodějnicí však bude muset nezkušený mladík trochu potrénovat. Nejlépe pod vedením zkušeného rytíře, posledního svého druhu. SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Paul Tibbitt Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný recept, musí se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu rozuměj na souš aby mu ho vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy. Sex v Paříži Audrey Dana Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: svobodné, nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Rozhodly se svá tajemství odhalit a podělit se s nimi. Je to komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu a hlavně o tom, koho a co ženy chtějí. Nezlomný Angelina Jolie Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise Zamperiniho. Nejprve zazářil na berlínské olympiádě v roce 1936, pak jako letec v armádě své země za druhé světové války, než se zřítil do Pacifiku a skončil v japonském zajateckém táboře, kde mu jako celebritě připravili peklo na zemi. Nebe na zemi SušDivOch Klasická divadelní hra Osvobozeného divadla v podání sušického ochotnického spolku SušDivOch. Pohádková škola Krakonoš a škola, Pan Tau jde do školy a O chlapečkovi, který se stal kredencí. Leviatan Andrej Zvjagincev Kolia žije v malém městě blízko Barentsova moře na severu Ruska. Hned vedle domu, kde žije se svou mladou ženou Lilya a synem z prvního manželství, má vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého města, Vadim Shelevyat, ho chce o dům, pozemek i práci připravit. Kolia se nenechá koupit, je neústupný a odmítá se vzdát. Nejen majetku a vlastní půdy, ale i veškeré té krásy, která ho již od dětství obklopuje. Vadim se stává stále více agresivním. Teorie všeho James Marsh Příběh geniálního vědce, který měl celý život před sebou, když o něj málem přišel. Příběh muže, jenž jako jeden z mála rozuměl zákonitostem vesmíru a přitom jeho samého zachránila obyčejná láska. Mortdecai: Grandiózní případ David Koepp Obchodník s uměním, Charles Mortdecai (v podání Johnnyho Deppa), získá informace o ukradeném obrazu, který rozhodně musí získat. Malba totiž údajně obsahuje tajný kód, který nálezci poskytne přístup k ukrytému nacistickému pokladu... Prázdninové projekce Na období jarních prázdnin pro Vás kino Sušice připravilo projekce od hod. jedná se především o projekce filmů, které měly divácký ohlas a na které chodilo do kina nejvíce diváků. Přijďte se proto pobavit, zasmát, ale i napětím nedýchat o jarních prázdninách do Vašeho kina. Těšíme se na Vaši návštěvu.

8 strana 8 Sport Sušické noviny 3/2015 Nejlepší sportovci se sjedou do kina Obvykle probíhá slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců okresu za uplynulý rok v Klatovech. Letos se uskuteční 23. února od 17 hodin v sušickém kině a v nominacích samozřejmě nechybí ani vynikající sportovci ze Sušice. Někteří z nich úspěšně reprezentují i Českou republiku na mezinárodní scéně. Vyhlašovateli ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2014 okresu Klatovy jsou Deník, Pošumavské sportovní sdružení (PSS) Klatovy se společností Sport Action s. r. o. V jednotlivých kategoriích jsou nominováni tito sušičtí sportovci: JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ MICHAL KOHOUT, 18letý dráhový a silniční cyklista, člen Dukly Praha. 11. a 12. místo na ME, 17. a 11. místo na MS, 2 2. místo a 3. místo na MČR, celkově 1. místo v českém po- Mladí šachisté se utkali v Plzni Žáci ZŠ Hartmanice a ZŠ TGM Sušice, kteří si v okresním kole vybojovali postup do krajského přeboru škol v šachu, uspěli i mezi nejlepšími šachisty ze škol z celého kraje. Soutěž se uskutečnila 3. února v Plzni. Družstvo žáků ZŠ Hartmanice hrálo v kategorii tříd. V sestavě Jakub Valdman, Lucie Bauchová, Dominik Bu- Mladí šachisté ZŠ T. G. Masaryka Sušice Mladí šachisté ZŠ Hartmanice háru dráha stíhací 1. místo, 3. místo dráha omnium. MICHAL KROUSKÝ, 13letý fotbalista TJ Sušice. Sušický dres hájí od kategorie mladších přípravek, v každé kategorii patří mezi nejlepší. ONDŘEJ SKRBEK, 18letý fotbalista TJ Sušice. Jako mladší dorostenec poprvé hrál za áčko mužů, je v kádru divizního mužstva TJ Sušice. RADKA HAMBERGEROVÁ, 18letá atletka, TJ Sušice. Na MČR 2014 juniorek 3. místo v hodu diskem. Nejvíce bodující závodnice družstva žen TJ Sušice. Za družstvo juniorek AK Škoda Plzeň získala bronzovou medaili na MČR družstev. ANTONIE GALUŠKOVÁ, 13letá kanoistka, Klub vodních sportů Sušice. Mistr ČR, vítězka českého poháru žáků, kvalifikovala se do nejvyšší seniorské soutěže ČP seniorů. bela a Jiří Sládek obsadili v silné konkurenci jedenácti škol 4. místo. V kategorii tříd reprezentovalo Sušici družstvo ZŠ T. G. Masaryka ve složení: Sebastian Hora, Jaromír Hejdušek, Pavel Tuček a Silvie Matičková. I tito žáci předvedli, že šachy hrají na výbornou a zařadili se na 4. místo z devíti škol v Plzeňském kraji. -mh- ALEŠ ZEMEN, 14letý judista, Judoklub Sušice. Stříbro na přeboru ČR starších žáků, zlato na přeboru ČR družstev starších žáků v těžké váze. V celostátním ranking listu obsadil 3. místo JAN KOSÍŘ, 5letý handicapovaný sportovec, paracykling-tricykl, klub Černí koně. Absolvoval 11 cyklistických závodů, celkové 6. místo ve smart poháru cyklomaratontour v kategorii do 6 let. TRENÉR MLÁDEŽE PAVEL HRUBEC, fotbal, TJ Sušice. Vedl mladší a starší přípravky, v současnosti působí jako hlavní trenér mladších žáků a je členem trenérsko-metodické komise OFS Klatovy. JAN PRÁŠEK, atletika, TJ Sušice. Jeho zásluhou se v Sušici úspěšně rozvíjí projekt atletických přípravek. PETR KÄMPF, judo, JUDO- CLUB Sušice. Trénuje 80 judistů v Sušici a v Klatovech, trenér dětí a mládeže. DRUŽSTVO DOSPĚLÝCH DRUŽSTVO ŽEN TJ Sušice, atletika. Potřetí obhájilo 3. místo ve 2. atletické lize. JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ KAREL GILL, fotbalista TJ Sušice. Jako talentovaný brankář se prosadil do A družstva dospělých. KAROLÍNA GALUŠKOVÁ, KVS Sušice, kanoistika. Mistr ČR v seniorské kategorii, mistr ČR v kategorii do 23 let, vítězka Českého poháru seniorů, 3. místo ve finále SP seniorů, 2. místo na ME v kategorii do 23 let, 2. místo na MS v týmech. ED (zdroj: Klatovský deník) HOKEJ Sušičtí fotbalisté zatím vládnou domácímu zimnímu turnaji Zimní soustředění? Odrazový můstek k záchraně, věří trenér Voříšek S mladým celkem ho čeká náročná fuška. Sušický trenér Jaroslav Voříšek všemi silami pracuje na tom, aby se na jaře jeho svěřenci odlepili ode dna divizní tabulky a pokusili se zachránit v soutěži. Hráči momentálně podstupují nezbytný dril v přípravě a nabírají fyzickou kondici. S tréninkovou morálkou je někdejší kouč mládeže v Písku spokojený, s výsledky v přípravě zatím také. Na soustředění hráči makali až nadoraz, těšilo Voříška. Hlavní porci zápasů v rámci zimní přípravy hrají fotbalisté sušického áčka v rámci VI. ročníku zimního turnaje O pohár starosty města Sušice. Domácímu týmu se proti soupeřům z nižších soutěží daří. Všechny tři utkání suverénně vyhrál a s plným počtem vede průběžnou tabulku. Proti Nepomuku šlo o povinné vítězství, hodnotil v pořadí druhé utkání turnaje v rozhovoru pro Sušické noviny trenér Jaroslav Voříšek. Projevil se při výhře nad Nepomukem rozdíl v kvalitě obou týmů? Rozdíl se asi projevil. My jsme šli do zápasu rovnou z náročného soustředění, po čtyřech dnech intenzivního dvoufázového až třífázového tréninku. Chvilku nám trvalo, než jsme se srovnali se soupeřem a než jsme se zorientovali na hřišti. Ale bylo by špatné, kdybychom nedokázali přehrát Zimní turnaj O pohár starosty města Sušice III. kolo FK NEPOMUK TJ START LUBY 3:5 (2:1) SKP OKULA NÝRSKO FK HORAŽĎOVICE 1:1 (1:0) SOKOL PAČEJOV TJ SUŠICE 1:6 (0:2) Branky: 62 Josef Ticháček 22 a 57 Miroslav Vrhel, 41 Petr Páleník, 55 Radek Kočí, 67 Lukáš Kodýdek, 77 Ondřej Skrbek. Rozhodčí: Josef Abrahám. IV. kolo : SKP Okula Nýrsko TJ Sušice Luby Horažďovice, Pačejov Nepomuk V. kolo : FK Horažďovice TJ Sušice Pačejov Luby Start Luby TJ Sušice 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Branky (Asistence): 18 Vachoušek, 40 Košvanec, 40 Ryšavý (Vávrů), 52 Lejsek. Sestava: Skolek (Šlais) Blažek, Myslík, Šmrha, Skuhra Ryšavý, Vávrů, Vachoušek, Lejsek, Korál, Šašek, Holý, Košvanec, Kutil. Od začátku utkání bylo zřejmé, že se jedná o derby. Hrálo se na vysoké úrovni, obě mužstva nešetřila nasazením, tvrdostí a bojovností. Lépe z tohoto zápasu vyšel tým TJ Sušice, který od prvního vhazování do konce třetí třetiny bojoval a snažil se odčinit porážku z minulého kola na vlastním ledě. Dobře zachytal brankář Skolek, střelecky se probudili i hráči, kteří dlouho neskórovali. TJ Sušice Sokol Radomyšl 2:9 (0:1, 1:5, 1:3) Branky (Asistence): 33 Fedor (Ryšavý), 52 Lejsek (Broža). Sestava: Šlais, od 32. minuty Skolek Blažek, Šmrha, Skuhra, Myslík Lejsek, Ryšavý, Vachoušek, Holý, Broža, Korál, Fedor, Kutil, Vospěl. Hosté v kompletní sestavě předvedli domácím hráčům, že vítězství v soutěži už pět kol před koncem mají zasloužené. Sušičtí vydrželi hrát s lídrem soutěže pouze první třetinu. Domácí stačili dát pouze dvě branky, zatímco Radomyšl překonala oba sušické gólmany (v 32. minutě střídal Šlaise Skolek) celkem 9x. Hráči Sušice si zkomplikovali vyhlídky na slušné konečné umístění v okresním přeboru, přesto vše ještě mají ve svých rukou. Příští utkání na domácím ledě od 14 hod s týmem CZ Leas Cehnice napoví, jestli Sušičtí budou moci ještě pomýšlet na medailové umístění v OP Strakonicka. -BK- Příští utkání na zimním stadionu v Sušici můžete vidět 15. února od 14 hod s CZ Leas Cehnice. soupeře hrajícího o dvě třídy níž. Dá se říct, že šlo o povinné vítězství. Druhý poločas vypadal o poznání lépe, souhlasíte? Určitě. Hodně jsme to promíchali, na hřišti jsme točili hodně hráčů. Vždycky pak trochu trvá, než si to v zápase sedne. I v tom promíchaném složení se na to dalo dívat. Měli jsme krásné, přímočaré akce, které mohly skončit gólem. Rozdíl ve skóre mohl být nakonec ještě vyšší. Jste spokojený s průběhem soustředění na Srní? Splnili jsme všechno, co jsem měl naplánováno. Hráči makali až nadoraz, doufám, že to bude odrazový můstek do jarní části a záchranářských prací. Myslím, že v kondici máme ještě co zlepšovat. Kromě Kysilky, který byl na horách na lyžařském kurzu, a nemocného Králíka, jsme soustředění absolvovali všichni. S týmem se připravují tři noví hráči. Jste s posilami spokojený, nebo ještě plánujete doplnit kádr? Doplnit a zkvalitnit kádr můžeme pořád, ale je to v nějakých limitech. Hráči, které jsme přivedli, ať už Škyrta, Páleník nebo do brány Tomáš Vlk, se zatím jeví velice dobře. Doufám, že se jejich příchod podaří dotáhnout, aby nám na jaře pomohli. Na podzim jste měli největší problémy v obraně. Pracovali jste nějak speciálně na defenzivě? Snažíme se defenzivu nějakým způsobem posílit. Obranná činnost byla na podzim katastrofální, dostali jsme spousty gólů. To ale není práce jen obranné čtyřky, obranná činnost je založená na práci celého týmu, to nám vůbec nefungovalo. Doufám, že se mužstvo v této činnosti zvedne, bude pečlivější, poctivější a hlavně že budeme dávat nějaké góly navíc, to byla také velká slabina. Na postu stopera jste proti Nepomuku zkoušeli zkušeného Hracha, který nastupoval uprostřed zálohy. Počítáte s ním na tuto pozici? Je to jedna z variant, která mě napadla. Je to zkušený fotbalista, který svůj přehled a zkušenost může uplatnit právě v roli jednoho ze stoperů. Chyběl tedy na podzim vzadu zkušený hráč? Možná zkušenost, přehled, dirigentské schopnosti. Opravdu je to jedna z věcí, které nám vzadu mohly chybět. Jonáš Bartoš TABULKA PO III. KOLE 1. TJ Sušice : FK Nepomuk : SKP Okula Nýrsko : FK Horažďovice : Start Luby : Sokol Pačejov :11 0 Jarní školička bruslení Sušický hokejový oddíl pořádá o jarních prázdninách školu bruslení pro nejmenší. Děti ročník se mohou dostavit na zimní stadion v Sušici v pondělí a ve čtvrtek v hod. Samotný výcvik na ledě proběhne pod vedením zkušených trenérů od hod. do hod. S sebou vezměte brusle, přilbu (postačí na kolo), popřípadě chrániče kolen a loktů. Po vzájemné dohodě je možné pokračovat v dalších trénincích každé pondělí, středu a čtvrtek, vždy od hod. Navštivte naše facebookové stránky, kde se dozvíte více: com/naucsebruslit Využijte jedinečné akce výcvik je do konce sezony zcela zdarma! Kontakty: Petr Mařík telefon: , Zdeněk Pitel telefon: , VEŘEJNÉ BRUSLENÍ pá od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do veřejné bruslení po od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení st od do veřejné bruslení st od do bruslení pro rodiny s dětmi čt od do veřejné bruslení pá od do veřejné bruslení pá od do veřejné bruslení ne od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení st od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do veřejné bruslení Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek hod.

9 Sušické noviny 3/2015 strana 9 Sportoviště města Sušice VALENTÝN V BAZÉNU Večerní koupání se saunovacími rituály Kdy: sobota od do hod. Kde: bazén Sušice Více informací najdete na Výlet do Aquapalace Praha-Čestlice Ve středu o jarních prázdninách pořádá Sportoviště města Sušice, p. o. výlet pro všechny děti a studenty do centra vodní zábavy AQUAPALACE ČESTLICE Přihlásit se a zaplatit výlet můžete nejpozději do pondělí Sraz v 7.30 hod. na parkovišti před bazénem. Návrat ve hod. na parkoviště před bazénem. Cena výletu 780 Kč. V ceně je zahrnuta doprava vlastním autobusem a celodenní vstupné do vodního světa. S sebou: Jídlo a pití na celý den, plavecké a hygienické potřeby, kapesné do McDonalds, kde se zastavíme při zpáteční cestě domů. Dostatečný pedagogický dozor zajištěn. Kontakt: Recepce bazén, tel.: Jarní příměstský tábor sportovně zaměřený února 2015 Sportoviště města Sušice, p.o. připravilo pro vaše děti příměstský tábor sportovně zaměřený. Tábor je určen pro děti základních škol a předškoláky. Cena tábora včetně celodenního výletu do Aquapalace Čestlice Kč Cena tábora bez výletu Kč Cena zahrnuje: Plaveckou výuku 2 hodiny každý den Bruslení 3x v týdnu Sportování v tělocvičně každý den míčové hry, florbal, soutěže Teplé obědy Ve středu celodenní výlet do Aquapalace Praha Děti nám přiveďte v 8.00 hod. a my vám je zase vrátíme v spokojené a příjemně unavené. Hlavní vedoucí příměstského tábora: Mgr. Jitka Šteflová Podrobnější informace naleznete u přihlášky na webu Tip na knihu: Jiří Lederer, Když se řekne V+W V roce 1927 se sešli dva studenti vytvořit pro slavnost studentského spolku nějakou legrační scénku. Mladíci, kterým tenkrát bylo něco málo přes dvacet, postupovali podle osvědčeného klíče: vytvořili píseň, napsali něco před ni a něco za ni, a doufali, že tak vznikne revue. A světe div se! Vznikla. Vest Pocket Revue. Nakonec hrálo bezmála třistakrát a vzniklo divadlo. Osvobozené divadlo. Za třináct let, po něž Osvobozené divadlo pracovalo, vzniklo pětadvacet her a revue. Jeho protagonisté zůstávají v povědomí kulturní veřejnosti po celé dvacáté století. U příležitosti stodesátého výročí narození Jana Wericha (6. února) jsem vzal do rukou ojedinělý soubor příspěvků na téma Když se řeknew a když se řekne V (jeho výročí narození si připomeneme 9. června). V téhle knížce naleznete cenná svědectví mnoha významných osobností naší kultury působících u nás i v emigraci. Namátkou kupř. Elmara Klose, Josefa Škvoreckého, Jiřího Hanzelky, Jaroslava Seiferta, Milana Machovce, Olega Suse, Oty Ornesta, Antonína Měšťana. Viktora Fischla a mnohých dalších. Jsou to povídání vesměs laskavá a chytrá, humorná a taky moc vzácná vždyť ostatně V+W také vzácní byli. Za všechny jsem vybral úryvek z doslovu Jiřího Voskovce: Za sebe bych rád ujistil vás slavitelky a slavitele, že mě váš kolektivní portrét Janův ohromil a dojal. Snad částečně s jistou dávkou samolibosti, za to, že vám všem vespolek vyšel ve stylu značně barokním. Mám totiž docela soukromou teorii, že Werich je zjev vysoce barokní, barokní jako Praha. Pražský barok je nejednotný, smíšený, eklektický, ale mohutný. Zároveň klasický a protiklasický. Láme a ohýbá přímé renesanční římsy Méně mramoru a více sádry. Ani svalnatá rošťácká renesance, ani zženštělé rokoko. Ani Leonardo, ani Fragonard. Zato Michelangelo a Shakespeare. Pascal a Moliére. Prostor pro andělská křídla a dující oblaka nad vlajícími korouhvemi bitev. Anebo bujná veselost Shakespearova Falstaffa a MoliérovaScagnarella. Takže jste byli věrni podstatě ducha Jana Wericha. Mohl bych samozřejmě pokračovat, ale věřím, že jsem vás dostatečně navnadil na to, přečíst si nějakou knížku od V+W. A je jedno, zda to nebude právě tahle nebo třeba Rozhovory s Voskovcem od Michala Schónberga či Italské prázdniny nebo Fimfárum Jana Wericha. Ivan Nikl Stavební firma FM-PRÁCE nabízí: Kontakt: Krev je nejdražší tekutina na světě, píše se v učebnici pro střední zdravotnické školy. Spousta lidí nezná ani svou krevní skupinu a v poklidu prožije celý svůj život. Přesto není na škodu vědět, co nám koluje v žilách, jakou máme krevní skupinu, a že může přijít chvíle, kdy tato tekutina bude mít pro nás zásadní význam. Komplikovaný porod, složitá operace, vážná nemoc nebo nečekaný úraz to všechno jsou situace, kdy můžeme potřebovat krevní transfúzi, abychom přežili. Jsou mezi námi tací, kteří se rozhodli nezištně pomáhat tím, že svou krev darují ve prospěch druhých. Pravidelné dárce krve ocenil na krajském úřadě hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. S velkou radostí jsem na této akci přivítala sušického občana pana Václava Pikeše, který se počtem odběrů 330 zařadil po Jiřím Čiháčkovi (347 odběrů) na druhé místo v celém Plzeňském kraji. Po předání pamětních medailí a dárkových košů následovala neformální diskuse. Mimo jiné v ní také zaznělo: Paní Stárková, rozšiřujte osvětu o bezplatném dárcovství krve, protože je mezi námi málo mladých! Slíbila jsem, že tak učiním, tedy: Darovat krev mohou lidé od 18 do 65 let, musejí vážit minimálně 50 kg a být zdraví. Trvanlivost krve je šest týdnů. Klatovská nemocnice má krevní barometr, každého upozorní, jakou krev potřebuje. V Sušici je odběr 1 x měsíčně, zajišťuje Klatovská nemocnice, a. s. viz. str. 3 a web. Máte-li odhodlání, darujte krev a krevní plazmu. Jednou to možná budete vy nebo vaši blízcí, kdo bude pomoc potřebovat. Děkuji všem dárcům a přeji jim stálé zdraví. Milena Stárková, radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje VÝROČÍ Již 10 let je tu pro vás, tak jako Sušický betlém, prodejna Řezbářství, naproti hlavní poště v Sušici. Nabízíme rozšíření prodeje o řezbářské nástroje firmy Narex včetně polotovarů. Lípa na řezbu pro vyzkoušení kvality dlát je připravena. Srdečně vás zveme, zastavte se. Řezbářství Tittl. TANEC PRO ŽENY SVOBODA,,Svůj život žiji pro sebe, jsem celá, jsem úplná. Říkám, co si myslím a myslím, co říkám. Dotýkám se tmy i světla, vědomí i nevědomí. Když promluvím jsou to mé myšlenky, má přesvědčení a nestarám se, jak se to líbí druhým Milé ženy, srdečně vás zveme k dalšímu prožitkovému setkání s tématem vnitřní svobody. Skrze spontánní tanec, meditace a relaxace uvolníme naše tělo i mysl, a tak můžeme pocítit svobodu naší duše a odtud načerpat vše, co pro náš život potřebujeme. Kdy: od 10 do 13 hodin Kde: velký sál komunitního centra Káčko (2. p), Klostermannova 1330, Sušice Lektorka: Iveta Králová Organizace: Kristýna Pítrová Cena: 300 Kč Bližší informace a přihlášení: nebo na t. č Těšíme se na vás!

10 strana 10 Inzerce Sušické noviny 3/2015 Řádková inzerce Autoškola Macháček NOVĚ ZAČÍNAJÍCÍ AUTOŠKOLA V SUŠICI více informací na tel PRODEJ Prodám 2 gramorádia AIDA (1968) se 4 možnostmi otáček, Album Má vlast na 10 deskách Ultraphon, dit. O. Jeremiáš Symf. orch. Čes. rozhlasu. Tel Prodám auto MB250D automat nefunkční zpátečka, motor OK, pojízdné s SPZ. Tel Prodám zahradu 4 ary, seno ze zahrady q, šedé nepoužité eternitové šablony, káru za traktor, cena dohodou. Tel Prodám ložnici, 2 noční stolky, skříně na šaty a prádlo. Cena Kč město Sušice. Tel Prodám psací stůl Kč; sedací soupravu rozkládací + 2 křesla cena Kč; obývací stěnu i jednotlivé skříňky, monitor LG Kč. Tel Prodám: plynový sporák zánovní, cena dohodou. Tel , Sušice Prodám: 15 l kvalitního jablečného moštu. Tel Prodám: Jablka bez chemického nánosu na štrůdl za 5 Kč/Kg. Tel Prodám dětský kočárek Chicco ; Starý nábytek skříň, toaletu se šuplíky, 2 ks noční stolek; šicí stroj Singer šlapací, funkční (40. léta). Tel Prodám hrob v urnovém háji v Sušici na 3 urny. Cena Kč. Tel Prodám typové listy k tažným zařízením typů: Brink, Atlux, Galia, Westfalia, Bosal, Hook. Tel Prodám nový ochranný rám na Ducato/ Jumper/Boxer včetně návodu na montáž a typového osvědčení (homologace) Přijmeme automechanika pro autoservis v Sušici Výuční list není podmínkou. Více informací na tel , nebo osobně v ulici Nádražní 647 Nástup možný ihned. r , cena Kč vč. záručního listu. Dále rám na Renault Kangoo r včetně homologace, záruční listu, návodu montáže za Kč. Tel Prodám nový ochranný rám a boční nášlapy na vozidlo Mitsubishi Outlender r vč. návodu na montáž a homologace, cena je za 50% z původní ceny Kč. Rámy jsou z leštěného anticora. Tel Prodám polykarbonát dutinkový různé druhy a plastovou střešní krytinu různé barvy a druhy. Za dobrou cenu. Tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude ve 12 hod. Prodám novou čelní desku za dvoupostel nebo válendy s textilním potahem, oranžová cena 800 Kč. Pětiramenný lustr pokojový, dřevo žlutý kov, kornouty bílé, cena 600 Kč. Tel Prodám nenošený velmi pěkný šedý semišový kabát zateplený s límcem ze světlé lišky. K tomu dám i stejnou čepici. Na výšku 170 cm, štíhlé postavy. Cena dohodou. Tel Prodám elektrické masážní křeslo polohovací víceúčelové (původní cena Kč). Požaduji dřívější náklady poštovné, balné Kč dohodou. Info v redakci Prodám mlecí kameny do kávomlýnků, nově naostřené, různé velikosti. Cena 100 Kč za pár. Tel Prodám velkou rohovou rozkládací sedačku s úložným prostorem + taburety. Cena 4000 Kč dohoda. Tel Prodám kamerovou čtecí lupu. Cena Kč. Tel Prodám zánovní kytaru španělku + vystužené pouzdro. Cena Kč. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena Kč, nyní Kč. Tel KOUPĚ Koupím obytný přívěs starší i odhlášený. Stav nerozhoduje. Tel Koupím auto pick-up jakýkoliv raději nafta, není podmínkou. Stavba. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji. Tel , Koupím vzduchovku české nebo německé výroby i poškozenou. Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedu- le, staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel Koupím frézu Jičínku MF-70 s lištou nejlépe 120 cm, možno i s příslušenstvím, dále koupím traktor nejlépe Zetor a pilu cirkulárku s kolíbkou tovární výroby. Tel BYTY NEMOVITOSTI Prodám byt 3+1 v Plzni na Borech o celkové výměře 63,7 m m 2 lodžie. V okolí dobrá občanská vybavenost. Cena dohodou. Tel Pronajmu zahrádku. Tel Koupím byt v Sušici 1+1, 2+kk nebo menší 2+1. Tel (prosím SMS nebo volat po 18 hod.) Prodám zděnou zahradní chatku se zahradou v Sušici. Směr Tedražice. Tel Koupím starší menší mobilheim. Sušicko. Tel Prodám zahradu v Malé Chmelné voda, el., chata, cena dohodou. Tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel Pronajmu byt v Sušici, Na Štěbetce v bytovém domě o velikosti 68 m 2, 2. patro v bytě jsou 2 balkony. Příslušenství: vlastní garáž, sklep, kolovna. Slunný byt orientovaný na jih. Cena: Kč měsíčně + energie + kauce (2x nájemné). Tel RŮZNÉ Celoročně se postarám o vaši zahradu odbornost, spolehlivost, rozumná cena. Tel Hledám schopného pracovníka pro pomoc při zahradnických pracích od dubna do října 2015, možno i schopný důchodce. Podmínka bezúhonost. R. Žák, Sušice. Tel Kočičky hledají nový domov u hodných lidí. Jsou kastrované, čistotné, vhodné domů i ven. Zatím bydlí v Žíkově 5 km od Sušice vpravo za Františ. Vsí. Tel , Přijďte se podívat! Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel Mám zájem o pravidelné doučování z matematiky na úrovni SŠ, nejlépe od Tel , Nabízím moderování kulturních a sportovních akcí, hraní oslavy rock + pop léta, ozvučení vlastní aparaturou, laser show. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel PARTNER CK EXIM TOURS NOVÝ KATALOG TEMPO TOURS LÉTO nabídka 100 prověřených cestovních kanceláří na jednom místě VYUŽIJTE VÝRAZNÝCH SLEV A VÝHOD A OBJEDNEJTE SI SVOU LETNÍ DOVOLENOU 2015 JIŽ NYNÍ - slevy za včasnost až 20% nebo dítě ZDARMA (do vyprodání zásob) - zájezdy německých a rakouských cestovních kanceláří - souhrn všech nabídek na - porovnání cen atd. - zájezdy SENIOR 55+, aktualizované LAST MINUTE nabídky 25 LET ZKUŠENOSTÍ - PORADÍME S VÝBĚREM Poslední volná místa busem za kulturou: ADDAMS FAMILY a FANTOM OPERY NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz a bez poplatku! Irena Krákorová Prodej a pronájem domů, bytů a pozemků Zajistíme pro Vás: služby hypotečního makléře, odhad nemovitosti, bezpečný převod peněz, daňové přiznání, pojištění nemovitosti Individuální přístup a konzultace ZDARMA Náměstí Svobody 169, Sušice (vchod přes kavárnu Koruna - Illy) tel.:

11 Sušické noviny 3/2015 strana 11 Očima Martina Mejstříka O juntě, nestorovi, nepřátelích Ruska a Na to, že různé proputinovské, Kremlem placené servery nazývají ukrajinskou vládu v Kyjevě juntou a o Ukrajincích píší jako o nacistech, už jsem si zvykl, i když lehce se to nečte. Pakliže ale zaznějí obdobná slova od zpravodaje a komentátora Jana Petránka, říkám si, něco je špatně: Ve chvíli, kdy pravý sektor a fašizující skupiny provedly převrat v Kyjevě, tak Rusko pochopilo (Radiožurnál, 5. února 2015). Kdybych minulou zimu nesledoval dění v Kyjevě denně v přímém přenosu, možná by mě jeho slova nezarazila. Jenže já ho s napětím sledoval. A tak vím, že nejen Putin, Zeman a Klaus a jejich poradci, ale už i nestor české žurnalistiky Jan Petránek lže. Proč? Kdo přibude další? Nikdo z ruské strany mi ještě nevysvětlil, proč Rusko staví svou zahraniční politiku vůči Evropě a USA na konfrontaci. Po pádu železné opony se Evropa i USA snažily seč mohly, aby Rusko uvedly mezi civilizovanou společnost Evropská unie uzavřela s Ruskem devět dohod o partnerství a spolupráci, Rusko se stalo členem Rady Evropy, získalo statut pozorovatele v NATO, kvůli Rusku se rozšířilo sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa z G7 na G8 Ještě po nástupu Putina a po obratu jeho vnitřní i vnější politiky (likvidace opozičních médií a novinářů, likvidace politických oponentů, čečenská válka /stovky tisíc civilních obětí/, ruská podpora separatistů v Moldávii /Podněstří/, anexe Jižní Osetie /Gruzie/ atd.) byla politika EU i Spojených států amerických vůči Putinovi neuvěřitelně vstřícná, ba naivní, až devótní. Při vší zpravodajské technice a monitorování Ruska satelity nás anexe Krymu zaskočila. Stejně tak podpora Ruska ruských separatistů na Ukrajině. A já se znova a znova ptám proč to Putin dělá? Proč otočil kormidlem o 180 stupňů a namísto toho, aby se postavil bok po boku demokratických států, maluje Rusům obraz staronového nepřítele? Nikdo z nás v Evropě si nepřál nic jiného, než aby se Rusko začalo postupně civilizovat a my se o něj nemuseli starat (jinými slovy nemuseli jsme pořád hlídat, co koho v Kremlu za šílenost napadne). Rozvázalo by nám to ruce k řešení problémů jinde a není jich málo. 7. února prohlásil ruský ministr zahraničí Lavrov: Jsme přesvědčeni, že válka na Ukrajině je vyvrcholením politiky prováděné v posledních 25 letech v Evropě. Země střední a východní Evropy, které jsou s námi historicky spojené ( ) byly nuceny si vybrat, zda budou s námi nebo proti nám. Přemýšlím o otázkách, které bych Putinovi/Lavrovovi položil: Kdo jsme my a kdo vy? Proč se cítíte být ohroženi? Kdo a jak vás ohrožuje, ohrožoval? Hitler byl psychopat. Putin se mu začíná nebezpečně podobat. Nu A zima nám pomalu končí za necelý týden je Popeleční středa. A začne masopust. Před tím ale veselo a živo, průvody masek budou chodit po vsích a městečkách s muzikou a hrát se bude až do půlnoci. Pak 40 postu dní a pak Hádejte! Martin Mejstřík 7. února 2015 Příspěvky dopisovatelů 560 hasičů naplnilo obě tělocvičny ZŠ Lerchova ul. Na jevišti stůl, dvě židle a pár drobností. Je sobota 7. února a hlediště sušického kina je ze dvou třetin zaplněné. Na scénu přichází mladík a později dívka. Tak zde začíná divadelní hra amerického dramatika Leonarda Gershe Motýli. Poprvé byla uvedena v roce Představení nastudoval soubor Sirky Literárně dramatického oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy. Jeho žáci Kateřina Zapletalová a Michal Goldschmid (studenti sušického a klatovského gymnázia) ztvárňují hlavní role a na scéně je doplňují lektoři oboru Martina Lukášová a Vladimír Kábrt. Hra v tomto podání byla oceněna několika významnými cenami na dramatických přehlídkách v Uherském Hradišti, Plasech a Domažlicích. V Sušici se hrála poprvé. Představení začalo, sál ani nedutá. Zvědavost neznalého diváka přechází v zaujetí příběhem. Sobotního rána 7. února zaparkovaly desítky červenobílých hasičských aut před modrou školou. Uvnitř v tělocvičnách už bylo připraveno osmnáct stanovišť, které se chystaly prověřit schopnosti malých hasičů. Odehrávalo se zde již 18. zimní setkání mladých hasičů pořádané Sborem dobrovolných hasičů Sušice, SDH Volšovy a Odbornou radou mládeže okresního sdružení hasičů Klatovy. Srazu dětských skupin z obcí celého okresu se zúčastnili mj. poslanec Parlamentu ČR Karel Šidlo, senátor Jan Látka, ředitel HZS Plzeňského kraje územního odboru Klatovy Ing. Aleš Bucifal, starosta Okresního sdružení hasičů Klatovy Josef Veith, náměstek pro mládež OSH Klatovy Ladislav Kaiser, nový starosta SDH Sušice Milan Pokorný a vedoucí Odborné rady mládeže okresního sdružení Klatovy Bohumír Bucifal, který celou akci řídil. Do Sušice přijelo soutěžit ve třech věkových kategoriích 68 hasičských týmů z těchto sborů: Pačejov, Dlažov, Horažďovice, Žihobce, Klatovy, Zavlekov, Bystřice, Točník, Malechov, Budětice, Švihov, Dolany, Běšiny, Štěpánovice, Kašperské Hory, Vrhaveč, Volšovy, Luby, Borovy, Železná Ruda, Strážov, Křištín, Klenová, Předslav, Malý Bor, Tužice, Hrádek, Velenovy, Kejnice, Rabí, Defurovy Lažany a domácí Sušice. To je celkem 32 sborů, přičemž některé postavily do soutěží více týmů. Ve svých kategoriích se utkala pětičlenná družstva i jednotlivci. Disciplíny byly zaměřeny na všeobecné dovednosti s přihlédnutím k hasičské specializaci (např. rozvinutí hadice na přesnost, práce s buzolou, vázání uzlů, hod na koš, střelba do brány, šplh apod.) Vloženou disciplínou bylo oblékání hasičské výzbroje na čas. Celý tým tak strojil jednoho dobrovolníka do kalhot, bundy, bot, rukavic a přilby dospělého hasiče. V tomto klání zvítězil SDH Horažďovice, před Klatovy a Sušicí. I v dalších týmových kategoriích si malí sušičtí hasiči vedli výborně: V kategorii přípravky Sušice zvítězila (celkem 10 týmů a Kašperské Hory byly 7.). Mezi mladším žactvem bylo družstvo Sušice1 čtvrté a Sušice2 osmnácté (z celkem 25 týmů vyhrál Pačejov a např. Žihobce byly 5., Budětice 12. a Kašperské Hory 19.). V kategorii starší žactvo obsadil tým Sušice 21. místo (celkem 33 týmů, zvítězil Strážov1 a např. Hrádek byl 13., Volšovy 23., Rabí 26. a Žihobce 31.) Záštitu nad celou soutěží převzal starosta Bc. Petr Mottl, který se také zúčastnil slavnostního předávání cen vítězům. Smysl této velké akce pro mladé hasiče ze širokého okolí vysvětluje pořadatel Bohumír Bucifal ml.: Sraz vznikl ze snahy uspořádat mezi sbory nějakou soutěž, která by prověřila schopnosti dětí i v zimním období a motivovala je k přípravě a aktivní činnosti i v době, kdy se většina akcí odehrává v klubovnách. Je to takové odlehčení vedoucím a zpestření dětem, než přijde zase sezona. Na závěr bych chtěl za pořadatele poděkovat všem, kteří pomáhali, zejména pak zástupcům ZŠ Lerchova, kteří nám ve všem vyšli vstříc. Více foto na text a foto Eduard Lískovec Motýli potěšili Sušici Herci roli nepřekážejí, naopak, svým mladistvým emotivním a překvapivě zkušeným projevem násobí silný děj: Dívka se s mladíkem rychle sblíží, ovšem láska by v tomto případě příliš zavazovala. Muž je slepý a žena chce zůstat svobodná, jako motýl... Oč je scéna chudší, o to je příběh hlubší. Drama je nabité energií, ale působí citlivě a jemně. Dialog syna se starostlivou matkou odkrývá jeho pocity, když se dívka rozhodne odejít za jiným. Během necelé hodiny se tak situace několikrát mění, přesto děj nepůsobí nesourodě. Závěrečné objetí hlavním hrdinům musíme přát kýč to ale není, během vystoupení jsme totiž stačili poznat jejich křehké duše. Diváci onoho podvečera zhlédli další zářící střípek z rozmanité mozaiky sušické divadelní scény. text a foto ED Více foto na Potěšilo mě, že i tentokráte se podařilo identifikovat archivní fotografii ze SN 2/2015. Ještě než vám prozradím, o jakou lokalitu se jedná, dovolte mi malou perličku. Zpětně jsem si uvědomil, že objekt na archivní fotografii v SN 1/2015, hostinec U Bílého lva, jsem po výzvě v SN zcela náhodně navštívil při návštěvě místního bazaru s nábytkem a prošel i interiérem budovy, aniž jsem si uvědomil A teď zpětně k naší nové dohledávané fotografii. Myslím, že Libor Herza opět správně určuje Nové Hutě na Šumavě. Na přiložené fotografii si prohlédněte podobnost rozložení místního kostela Srdce Ježíšova. Na Nových Hutích byla v 17. století, jak bývalo obvyklé, jako první založena sklárna a postupně v okolí přibývaly další. V okolním Františkově byla papírna a v místě zvaném Unterkaltenbach továrna na zápalky. Lidé Poznáváte? zde zpracovávali dřevo a značnou část obživy přinášela práce v zemědělství. Pěstovalo se obilí, zejména žito a oves, brambory, zelí a řepa. Významnou úlohu hrál chov skotu. Uvádí se, že v roce 1945 bylo v Nových Hutích více než 800 krav. V roce 1945 žilo na území Nových Hutí v 216 domovních číslech 1442 obyvatel. Po válce byla naprostá většina obyvatel odsunuta, hlavní vlna odsunu se uskutečnila v roce 1946, ale lidé postupně odcházeli i v dalších letech. Velká většina opuštěných domů byla v následujících desetiletích srovnána se zemí. Obec nadále nese jen český název, německý název Kaltenbach (Studený potok) se přestal používat. V současné době zde většina domů slouží jako chaty, chalupy a penziony, které nabízejí kvalitní ubytovací služby. Na tomto místě bych chtěl zároveň poděkovat paní Klausové z Rejštejna za darování několika archivních fotografií, kterými jsem mohl obohatit fotoarchiv Muzea Šumavy. Tím bych chtěl poprosit občany, kteří něco takového doma mají a zvažují to vyhodit, aby tak nečinili a donesli nám to do muzea. Děkuji. Nakonec se obracím na čtenáře s prosbou o pomoc při identifikaci níže přiložené archivní fotografie. Vaše postřehy prosím zasílejte na e- mail: M. Buršík

12 strana 12 ASIKKALA MĚSTO JEZER Abecedně by toto místo bylo jedním z prvních v naší sérii. Jde ale o nejmladší město Douzelage, které teprve vloni nahradilo Karkillu. Asikkala je městečko v jižním Finsku ležící mezi dvěma jezery Vesijärvi a Päijänne. Je nazýváno jižní bránou Päijänne, což je i jméno národního parku, který se zde rozkládá. Město bylo založeno v roce 1848 a dnes má asi obyvatel, do čehož je zahrnuto 11 okolních vesnic. Je tu jedna střední škola. Nádherná příroda, zajímavé centrum města a kouzelné vesničky kolem jsou předpokladem toho, že toho místo je jedinečné jak pro místní obyvatele, tak pro turisty, kteří jsou tu vždy srdečně vítáni. Jako jsou Scheinostovy sirky symbolem Sušice, v Asikkale jsou takovým symbolem Rapalovy návnady na ryby. Chudý rybář Rapala je zde začal vyrábět před 2. světovou válkou a brzy se staly světoznámé. Vše o Rapalovi se dozvíte v Muzeu rekreačního rybaření. Další zajímavostí je starý mlýn a kostel, vyrobený z milionu cihel. Na toulkách se můžete zastavit v Muzeu mlýnů nebo navštívit různé výstavy. Unikátní technickou zajímavostí je skalní kanál Päijänne, jeden z největších skalních tunelů na světě. Pitná voda z jezera Päijänne teče 380 m dlouhým potrubím z borovice do skalního tunelu, kterým samospádem pokračuje dál 120 km. Tak je vodou zásobován více než milion lidí v oblasti kolem hlavního města. Cesta kolem jezera Päijänne, která začíná v Asikkale, byla zvolena nejkrásnější cestou po přírodě ve Finsku. Také procházka kolem kanálu Vääksly vám poskytne unikátní scenérie. Kanál Vääksly rozděluje město na dvě části. Byl vybudovaný koncem 19. století a dnes je jedním z nejnavštěvovanějších vodních kanálů na světě. V létě poskytuje kromě vodních sportů i další atrakce. Další kanál se jmenuje Kalkkinen. Je dlouhý 500 m, po vybudování koncem 19. století se používal k plavení dřeva. Dnes také slouží k rekreačním účelům. Evropským unikátem je 8 km dlouhý ostrov tvořený útesem z doby ledové. Je to důležité místo pro ornitology, kteří tu hlavně na jaře a na podzim pozorují migraci ptáků. Částečně patří do Národního parku Päijänne. Ten zahrnuje 60 ostrovů se stezkami pro krásné procházky, kde si užijete čerstvého vzduchu i křišťálové vody. Jistě všechny zaujme i Cesta do doby ledové. Není pochyb, že pro milovníky přírody je toto místo nezapomenutelným skvostem. Asikkalou končíme sérii článků o městech Douzelage. Po krátké odmlce vám ale chceme nabídnout cyklus, do kterého se budete moci zapojit i vy. Uvidíme, jak pozorně jste četli naše články a co o zmiňovaných místech víte. Těšíme se. V. Svobodová Námořnickou sokolovnou plula loď Římskokatolická farnost Sušice uspořádala 7. února tradiční dětský karneval. I neznalý divák by při pohledu do sálu sušické sokolovny okamžitě poznal téma. Na parketu se to hemžilo modrobíle pruhovanými tričky a na pódiu mezi čluny hlásil parádní kapitán (Aleš Jahoda) se svými pomocníky (Anna Potužníková a Josef Nový hrál, zpíval a pouštěl písničky). Letos se uskutečnil karneval námořnický. Pořadatelé pod vedením manželů Šmídlových připravili úkoly a soutěže pro všechny malé mořské vlky (rybolov, kormidlování atp.). Mezitím se křepčilo a tancovalo. V různorodé směsici sto osmdesáti masek byli další početnou skupinou piráti a sem tam se mihla i mořská víla. Mezi všemi se proplétal parník s čtyřčlennou posádkou. Za nejlepší masku byli tentokráte pochváleni diplomem všichni a každý, kdo z papíru složil loďku dostal malý dárek. Z pódia se pak snášely bubliny a na závěr z balkonu chumelily konfety. Kapitán popřál veselou plavbu, děti se vydováděly a rodiče si mohli po vydařeném odpoledni spokojeně oddychnout. text a foto ED více foto na Sušické noviny 3/2015 XV. reprezentační ples města Sušice Tanečnice Marty Dance Klatovy The Beatles léta tak zněl podtitul letošního již XV. reprezentačního plesu města Sušice. Kapela Beatles vznikla v roce 1960, v roce 1970 se rozpadla. V roce 1980 byl zavražděn John Lennon a definitivně pohasla šance na obnovení souboru. Přestože Beatles v 70. letech už reálně neexistovali, jejich písně byly stále živé, desky se prodávaly ostošest a podílely se na dalším vývoji populární hudby. Fenomén Beatles zdaleka neovlivnil jen muziku. Přičteme-li k této situaci železnou oponu objevuje se v Československu jejich hudba na neoficiálním výsluní až do pozdních 70. let a navíc přibírá význam svobody a nezávislosti. Reprezentační ples města Sušice uváděl jako obvykle redaktor a moderátor České televize Přemysl Čech. V úvodu pozval na pódium starostu města Petra Mottla a krátce ho vyzpovídal: Slibovaný bazén je realitou a jedním z dalších plánů je rekonstrukce bývalé lékárny ku prospěchu obyvatel města, uvedl starosta. Známý moderátor pak z beatlesovských písní vybral motto plesu: All You Need Is Love a vyzval diváky, aby to měli toho večera na paměti. I Taneční klub Fialka zvolil Beatles jako svou inspiraci a na jejich písničky předvedli svěží tanec. Dále už parket patřil všem účastníkům plesu a k tanci jim vyhrávala tradiční kapela Obzor. Ti, kteří se nenechali unést známými melodiemi, mohli pročítat speciální vydání The Susice News, později se vypravit na pochoutky teplého a studeného rautu (Jan Patlejch a Mc Vítek), nebo s kamarády zapózovat s kytarou ve fotokoutku. Zajímavosti Na sále zatím opět vládly taneční variace na písně Beatles tentokrát v podání skupiny Marty Dance Klatovy. Pak se čas vrátil o půl století zpět a na pódiu se objevila dobře známá čtveřice s typickým nádobíčkem a dokonce i s dobovou aparaturou, zde dokonale zosobněná v celé Evropě ceněným souborem The Beatles revival Brouci Band. Čas přestal být důležitý, tehdejší písně hřály jako horké novinky, pojem retro pozbyl smyslu a na parketu společně tancovaly dámy zdobené klasickými šedesátkovými puntíky i současnými modely. Sympatičtí světoběžníci se rozloučili stylově, píseň Hey Jude zná snad opravdu i ten nejzatvrzelejší dechovkář či technař. A nebylo v tu chvíli úst, které by nezpívaly okřídlený refrén... Výzdobu sálu zajistilo opět Zahradní centrum Moureček a Sušické kulturní centrum děkuje všem těmto partnerům a sponzorům za podporu a úspěšnou realizaci akce: ŠPERL spol. s r. o., BYT- SERVIS Sušice, spol. s r. o., ASTER PHARMA, spol. s r. o.; Ing. arch. Lejsek, Wellness&Sport Hotelu Šumava***, Sušická stavební s. r. o., HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o., GPL - INVEST s. r. o., Stavební firma RENO CZ s. r. o., SPAK Foods s. r. o., KORA- MEX a. s., DOP- LA PAP a. s, BROKER TEAM a. s., AKOSTAV spol. s r. o., Bohumil Dach, ČEVAK a. s. A sponzorům tomboly: AKVATE- RA Kechner; APRIS 3MP s. r. o.; ARYZZA PLUS s. r. o.; Autopůjčovna Jiří Sulán; BLOHMANN, spol. s r. o.; CUPEKO, spol. s r. o.; ČSOB, a. s. pobočka Sušice; Dekolt; DOPLA PAP a. s.; DVEŘE Pb s. r. o.; ELEKTROKO- LA Šumava; Elektrospecial J+M Sušice s. r. o.; EGF Energy, spol. s r. o.; Finanční a pojišťovací poradce Vladimír Kindelmann; HAR- VILLA - REALITY s. r. o.; Hotel Fuferna; Hotel Gabreta; Hotel Na Pekárně; Jihozápadní dřevařská a. s.; JP Relax masáže; Kadeřnictví Biolage; Kadeřnictví Pavlína Horáková; Kosmetika Marie Babková; Květinářství u Janiny; Knihkupectví Šumava; KV truhlářství Vladimír Kopelent; Macháček MABET s. r. o.; město Sušice; Městská knihovna Sušice; Nářadí Janoušek; Nezávislý kosmetický poradce Oriflame Marie Bubeníková; Oční optika Jitka Toufarová; OBKLADY, DLAŽBY, KOUPEL- NY spol. s r. o.; Obuv M&V; Pedikúra Helena Matoušková; Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s.; Pivovar Bouchalka; Plzeňský Prazdroj, a. s.; Prádlerová Milena; Restaurace Sokolovna; RUMPOLD-P s. r. o.; Řeznictví Smetana; Security Investment s.r.o.; Sklenářství Bublík; SPAK Foods s. r. o.; Sportoviště města Sušice, příspěvková organizace; Sport Zdeněk Schwarzkopf; Nástroje, vizáž i zvuk jako Beatles to byli Brouci Band. Foto T. Mašek I vystoupení mladých z TK Fialka bylo provázeno hudbou Beatles. Hlavní cenu letos věnoval partner plesu Wellness & Sport Hotel Šumava*** v Kašperských Horách. Manažerka hotelu Ing. Andrea Staňková předala, v zastoupení ředitele hotelu Ing. Jaroslava Hraničky, poukaz na víkendový wellness pobyt Janě a Václavu Zdeňkovým, kteří radost z výhry neskrývali. STK Sušice; Sušické kulturní centrum, příspěvková organizace; Sušické lesy a služby, s. r. o.; Svatební agentura Niki Sušice; The Coffee House; Tradiční kloub; Truhlářství Boublík; Veterinární centrum s. r. o.; Wellness&Sport hotel Šumava***; Zahradní centrum Moureček; Západočeské konzumní družstvo Sušice; Zdeněk Pitel zemědělská technika, Mokrosuky. Více foto na text a ostatní foto Eduard Lískovec Moderátor P. Čech předává slovo starostovi. Hosté se mohli občerstvit u studeného a teplého rautu. foto Tomáš Mašek jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , Odpovědný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 19. února 2015 ve hod.

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2014

Akce v Sušici a okolí leden 2014 Kašperské Hory Chanovice Chanovice 2.1. 4.1. 4.1., kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Bohoslužba Slavnost Matky Boží, P. Marie Hrad Kašperk, denně od 10:00 do 16:30 hodin Zimmí prohlídky hradu Kašperk tradiční

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE KONANÉ DNE OD 15 HODIN

ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE KONANÉ DNE OD 15 HODIN ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE KONANÉ DNE 2. 3. 2016 OD 15 HODIN Přítomni: K. Šťastný, L. Mužíková, A. Červený, V. Šlechtová, L. Šimonová, J. Chalupná Host: M. Forman Kulturní komise odsouhlasila

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více