Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních"

Transkript

1 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované znovunastavení smluvních vztahů v oblasti odpadového hospodářství. Obě obce mají stejného provozovatele, kterým je Rumpold-p s. r. o. Možné varianty (prodloužení smlouvy, vypsání výběrového řízení, provozování městem) budou předmětem budoucích jednání a městys Kolinec by se rád k těmto diskuzím připojil. Dále se probírala otázka zkvalitnění dopravního spojení Sušice Kolinec Klatovy. Na sušické radnici se 5. února uskutečnilo setkání generálního ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Bc. Pavla Panušky se starostou Petrem Mottlem. Předmětem jednání byly plánované investice do krajských silnic. Důležitou novinkou pro dopravní obslužnost Sušice se stane obchvat obce Brod za Kolincem. Příprava realizace má začít ještě letos. Úpravou projdou také serpentiny na Hrádek (např. výměna svodidel). Dále byla domluvena spolupráce na projektu rekonstrukce ulice Volšovská. Město plánuje ulici vylepšit, mj. zřídit nová parkovací místa, vše ve stylu nábřeží Jana Seitze. Kraj by pak zhotovil nový povrch vozovky. Nový povrch by měla dostat také vozovka v úseku Daliborka nábřeží. Dále se na ulicích ve městě uskuteční obnova vodorovného dopravního značení. Ve čtvrtek 29. ledna proběhla úvodní schůzka zástupců města s projekční firmou AF-CityPlan s. r. o. (Tato firma zpracovala schválený územní plán města). Jednalo se o možnosti vypracování územní studie, která by konkrétně rozvinula současný územní plán v oblasti bývalých kasáren Pod Kalichem a to na úroveň hlavních sítí technické infrastruktury, parcel a komunikací. Na následném jednání s firmou EKOEKO s. r. o. se diskutovalo zadání výpočtové studie, která by řešila zásobování vodou v celé lokalitě. Na pražské konferenci Městské parky 2015 pořádanou 12. února Nadací Proměny vystoupila za Sušici místostarostka Ing. Věra Marešová a investiční technik města Lenka Jandová. Jejich společným námětem byla prezentace projektu revitalizace ostrova Santos a předání zkušeností s realizací a údržbou tohoto parku. Santos, jehož rekonstrukce byla financována právě z grantu Nadace Proměny, získal na podzim minulého roku prestižní celostátní ocenění Park roku ročník Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních škol. Každoročně se začátkem roku vydávají rodiče (někdy i babičky, dědečkové, nebo sourozenci) s budoucími školáčky poprvé do lavic. Pro velkou část dětí je to první kontakt se školou, proto velmi záleží na tom, jak na ně setkání zapůsobí. Zatím o ní jen často slýchaly a tak jsou pravděpodobně hodně zvědavé. Jaká bude paní učitelka? Jak asi vypadá třída? A sušické základky se snažily své budoucí nové žáčky nezklamat. Na každého letošního prvňáčka byla připravena barevná třída plná různých zajímavostí a obrázků, nějaký malý dárek a dvě hodné paní učitelky. Jedna probrala s rodiči organizační záležitosti a druhá se plně věnovala novému žáčku. A nutno poznamenat, že ani zúčastněné děti nezklamaly, do školy se těší a ve všech disciplínách obstály znamenitě. Některé školy předškoláky pouze zapisují, ale v Sušici se o budoucí generace od nepaměti pečuje. Zjišťuje se úroveň potřebných schopností a učitelky tak mohou případně rodičům doporučit, na čem by měli ještě pracovat, aby v září prvňáček nastoupil dobře připravený. Ze sledovaných dovedností je to např. schopnost navázat kontakt, orientace v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo), výslovnost, rytmus slov a mluva ve větách, určení náslovné hlásky (máma začíná na m), znalost barev a geometrických útvarů, početní představy (více, méně), držení tužky, kreslení a všeobec- Cena 7,00 Kč Uvnitř čísla najdete Mistr yní republ iky v kadeřnické soutěži se stala žákyně ze SOŠ a SOU Sušice str. 2 Dopravní nehody na Klatovsku za rok 2014 str. 2 František Nedvěd hrál v Sušici se svojí kapelou Tiebreak a poskytl SN krátký rozhovor str. 4 SIRKYSKON slavil pětku v Kloubu stylově str. 4 Rozhovor s trenérem divizního fotbalového mužstva Jaroslavem Voříškem před zahájením jarní části soutěže str. 8 ný přehled.kdo má chuť, může říct básničku, nebo zazpívat písničku. Letos přišlo k zápisu do prvních tříd sušických základních škol 153 dětí (v roce dětí, , , , ). Podle počtu narozených dětí by situace i v příštích šesti letech měla zůstat přibližně stejná. Počet nových žáčků bude definitivní až po vyřešení žádostí o odklady školní docházky. Předpokládaný počet dětí ve třídě do 20 v objektu TGM Komenského 59 je ideální. Zejména v 1. třídě, kdy si děti zvykají na nové každodenní školní povinnosti, na nový dětský kolektiv i na novou paní učitelku, není vysoký počet žáků ve třídě optimálzš T. G. MASARYKA ní. V příštím školním roce plánujeme na ZŠ TGM ul. Dr. E. Beneše 6. tříd 1. stupně a 10 tříd 2. stupně (2 x 6. tř, 3 x 7. tř., 3 x 8. tř. a 2 x 9. tř.). Na ZŠ TGM ul. Komenského pak 5 tříd 1. stupně, 2 tř. ZŠ praktické a 1 tř. ZŠ speciální. V současnosti máme v obou Ředitel ZŠ T. G. Masaryka Paed- budovách 525 žáků. Dr. Richard Smola seznamuje s výsledky zápisu na této škole: Zápis ZŠ LERCHOVA ULICE probíhal ve dvou třídách a celkem přišlo 48 dětí, přičemž 19 z nich nebylo z našeho školského obvodu. Stejně jako v minulých letech budeme mít jednu první třídu v budově v ul. Dr. E. Beneše K situaci na ZŠ Lerchova se (25 žáků) a jednu v budo- vyjadřuje její ředitel Mgr. Čestvě v ul. Komenského. (15 mír Kříž: Zápis letos probíhal žáků). Zatím máme osm v devíti třídách. Celkem přišlo žádostí o odklad školní 105 dětí včetně sedmnácti po loňdocházky. V posledních ském odkladu. 41 z nich není letech je úroveň žáků, z našeho školského obvodu. Tenkteří do naší školy na- to rok o odklad zatím zažádalo 13 stupují, spíše vyšší a děti rodičů. Do 1. třídy by tak mělo jít jsou lépe připravené. 92 žáků, ale letos budou zřízeny Petra Potužáková dostala za zápis v ZŠ TGM Slovní zásoba i znalosti tři třídy, proto jsme šest dětí neodznáček, který jí připnula její starší sestra. odpovídají jejich věku. mohli přijmout. Při výběru jsme postupovali podle zveřejněných kritérií. Jsou to tedy děti, které nepatří do našeho školského obvodu dvě jsou ze Sušice a čtyři z okolních vesnic. Dvě z nich budou mít pravděpodobně odklad a ostatní nastoupí jinde. Ve školním roce 2015/2016 plánujeme 3 x 1. tř., 4 x 2. tř., 3 x 3. tř., 4 x 4. tř., 3 x 5. tř., počet šestých tříd bude záležet na výsledku při- jímacího řízení na osmileté gymnázium, 2 x 7. tř., 3 x 8. tř., a 3 x 9. tř. K dnešnímu dni máme 680 žáků a to plánujeme i příští rok. O průběhu zápisu hovoří zástupkyně ředitele Mgr. Eva Ondrová: Letos někteří rodiče z jiných spádových obvodů přijeli dříve, aby si přijetí svého dítěte na naší školu pojistili. Téměř všechny děti byly dobře připravené, občas se vyskytly logopedické obtíže, tento problém ale už většina dětí řeší v rámci své mateřské školy. Závěrem bych chtěla pochválit budoucí prvňáčky zápis zvládli skvěle. Za tento výkon patří poděkování samozřejmě také rodičům a v neposlední řadě i učitelkám mateřských škol. text a foto Eduard Lískovec V ZŠ Lerchova ul. se uskutečnilo XVIII. setkání mladých hasičů. Na soutěž přijelo 68 týmů z celého okresu str. 11 Na XV. reprezentačním plese města Sušice hráli Brouci Band a celý večer byl ve znamení Beatles str. 12 Suš i ck á Ř K fa r no s t uspořádala v sokolovně dětský námořnický karneval str. 12 Končí seriál Představujeme města DOUZELAGE 26. a poslední je finské město Asikkala str. 12 Barborka Staňková s chutí splnila všechny úkoly zadané paní učitelkou Danou Mackovou při zápisu ve třídě ZŠ Lerchova ul. Paní učitelka Markéta Žaloudková si u zápisu v ZŠ TG Masaryka popovídala s budoucím prvňáčkem Patrikem Vácou, který jí uká zal, co všechno už umí. 03

2 strana 2 Mistrem republiky se stala žákyně ze SOŠ a SOU Sušice Dne se konalo v Praze MISTROVSTVÍ ČES- KÉ REPUBLIKY finále soutěže KORUNA KREATIVITY, kterou pořádala Asociace Fisy z. s., akreditovaná MŠMT, a to konkrétně předseda asociace, manažer akademie Pavla Filandra a profi foto model Jakub Syllte a Pavel Filandr, přední český kadeřník, vizážista, stylista a představitel vlastní kolekce. Soutěž byla určena pro studenty z oboru kadeřník, kosmetička a vizážista. Ze semifinálových kol, která se konala v listopadu loňského roku v Čechách a na Moravě, postoupilo celkem 55 soutěžících v pěti disciplínách: Dámský společenský účes, Soutěžní make-up, Body art (malba na tělo), Nail art (malba na nehty) a Pánský střih a styling. V soutěži se posuzovala především kreativita, technika, nápaditost i celkový out-fit modelky, modela. Jednotlivé soutěžní disciplíny hodnotily odborné poroty složené z řad profesionálů pro daný obor, přítomna byla například i Olga Knoblochová, 1. dáma české kosmetiky. Překvapením pro soutěžící byla VIP porota složená z mediálně známých osobností. Fotograf Robert Vano, modelka Vlaďka Erbová a zpěvák kapely Support Lesbiens Kryštof Michal měli za úkol zvolit ze všech soutěžních kategorií (z 55 soutěžících) MIS- TRA KREATIVITY. Ze SOŠ a SOU Sušice postoupily ze semifinálového kola tři žákyně v disciplíně Dámský společenský účes. Tereza Brejchová s modelkou Janou Steblovou se umístila na 12. místě, Kristýna Pelzerová s modelkou Anetou Rigovou obsadila krásné 4. místo. Nejúspěšnější žákyní ze SOŠ a SOU Sušice se stala Monika Herrmanová s modelkou Veronikou Tomanovou, které bylo uděleno několik nejvyšších ocenění. Od odborné poroty získala 1. místo v disciplíně Dámský Ohlédnutí za vánočním časem v Domově důchodců Dovolte nám podělit se s vámi o dojmy z adventního času, tak jak jsme ho prožili my v Domově důchodců. Jako v každé rodině, tak i u nás nastal adventní čas vánoční výzdobou a zapálením první adventní svíčky. Naši klienti provoněli domov vlastnoručně upečeným cukrovím (oblíbené vanilkové rohlíčky, slepované linecké, senzační cukroví a nechyběly ani perníčky). Jiskru do očí, dobrou náladu a pohodu nám přinesli žáci ze základních škol. Moc si vážíme přízně ZŠ Lerchova (návštěvy Mikuláše a čertovské nadílky, dále možnost vyrábění vánočních dekorací v keramické dílně), TGM Masaryka s hudebním doprovodem pana Hambergera a paní Havlíkové, dále ZŠ z Dlouhé Vsi, která si pro nás připravila divadelní pohádku o Červené karkulce. Hudebním zážitkem bylo vystoupení Horažďovických zpěváků a muzikantů pod vedením pana Grollmuse. Protože se blížíme ke Štědrému dni, nechyběla nadílka a přáníčka od pracovníků včetně vedení. Dopoledne nám sváteční pohodu přinesl pan Josef Baierl s jeho kouzelnými housličkami, společně s ním jsme si zazpívali vánoční koledy. Voňavou svačinu našim klientům napeklo pekařství pana Rendla. Samotná večeře byla tradiční jako ve většině rodin, podával se bramborový salát se smaženým kaprem. Konec roku jsme oslavili Silvestrovským posezením s bohatým občerstvením (Jatka Hradský) a šampaňským! Děkujeme oběma sponzorům a vážíme si jejich podpory Naším přáním je, aby se u nás klienti cítili co nejvíce jako doma. Proto i vám přejeme klid, pohodu a zdravíčko v roce JV- společenský účes a stala se tak MISTREM ČESKÉ REPUBLI- KY. VIP porota ji zvolila jako MISTRA KREATIVITY. Asociace Fisy z.s. vyhlásila Moniku Hermanovou ABSOLUTNÍM LAUREÁTEM soutěže KORU- NA KREATIVITY, tudíž soutěžícím s nejlepším výsledným hodnocením ze všech soutěžních disciplín. Vítězka si odnesla od Asociace Fisy z.s. mnoho hodnotných cen, přítomní zástupci profesionálních kadeřnických firem určili také Moniku Herrmanovou jako nejlepší soutěžící a pozvali ji na školení zdarma. Vedení školy děkuje všem žákyním za vzornou reprezentaci školy, města Sušice a Plzeňského kraje. Zvláštní poděkování patří vítězce tří výše zmíněných cen a všem ostatním, kteří se na tomto významném ocenění podíleli. Takový úspěch se nestává každý den. Je to výsledek kvalitní, dlouholeté a cílevědomé práce učitelů a žáků oboru kadeřník. Zároveň je to velmi dobrá pozvánka pro nové zájemce o tento obor. Jak je z výsledků vidět, tak je obor Kadeřník v Sušici vyučován velmi dobře. Ing. Jaromír Kolář, ředitel školy Kaleidoskop Sušické noviny 3/2015 WORKSHOP praxe v Německu Pod mottem Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu probíhají už dva roky praxe žáků Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Sušici v bavorském příhraničí. Důvodem realizace projektu je další rozšíření spolupráce mezi školami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení vzdělanosti, rozvoje společnosti, zlepšení sociální soudržnosti a podpora trhu práce. Dne proběhl v SOŠ a SOU Sušice workshop za účasti delegace z VHS Cham, e.v. Na tomto workshopu účastníci praxe v Bavorsku v uplynulém pololetí studenti čtyřletých studijních oborů cestovního ruchu a sociální činnosti a žáci učebního oboru kuchař-číšník seznámili prostřednictvím svých prezentací budoucí účastníky praxí s pracovišti, kde praxe probíhají. Kromě prezentací vytvořili účastníci praxí i zážitkové obrazy o praxích a formou módní přehlídky představili i pracovní oblečení, kterým jsou studenti na praxe vybaveni. Na závěr bylo vedením obou škol absolventům praxe slavnostně předáno osvědčení o praxích. Pro většinu účastníků praxí je toto odrazovým můstkem pro další práci v Německu a nejlepším z nich je nabídnuto i profesní vzdělávání v Bavorsku. Během uplynulého roku 2014 na praxe do Německa v rámci projektu spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham, e. V. vyjelo 56 žáků. V prvním pololetí roku 2015 se praxí zúčastní dalších 28 žáků. V květnu a červnu se pak budou realizovat ZPRÁVA ZE ŠKOLY V DLOUHÉ VSI Krmení jelenů v oboře na Srní dvoudenní výměnné pobyty pro 50 žáků v Sušici a poté i v Chamu. V červnu 2015 tento projekt končí, ale obě školy již teď intenzivně pracují na zpracování dalšího projektu, který rozšíří praxe i pro žáky dalších oborů naší školy. Praxe v zahraničí jsou důležitou zkušeností jak profesní tak osobní, studenti se vracejí plni dojmů a vítají možnost další práce či studia v Německu. Jana Musilová, 3. ročník oboru cestovní ruch Žáci z Modré školy soutěžili v němčině V polovině ledna se na naší škole konalo školní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 20 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první kategorie 6. a 7. ročník, které se zúčastnili pouze žáci z jazykové třídy 7. A, protože ti už se učí němčinu druhým rokem. Druhá kategorie 8. a 9. ročník byla zastoupena početněji. Všichni soutěžící museli zvládnout 3 úkoly, poslechový test, čtení s porozuměním a nakonec to nejobtížnější mluvení. Dva nejlepší z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo 27. ledna 2015 na ZŠ Plánická v Klatovech. Za ZŠ Lerchova to byli Tereza Krčmářová Projektové vyučování V rámci výzvy Plzeňského kraje se Gymnázium Sušice opět zúčastnilo projektu Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje Gymnázium v projektu ELETROCHEMIE, OBOR NA HRANICI FYZIKY A CHE- MIE S BOFFINEM A VERNIE- REM spolupracovalo se ZŠ Lerchova ulice a ZŠ TGM v oblasti vzdělávání Člověk a příroda se zaměřením na zkvalitnění výuky v tematickém celku elektrochemie v chemii a fyzice. Žáci obou základních škol se zúčastnili deseti přírodovědných seminářů realizovaných v prostorách laboratoře Gymnázia Sušice. Projekt probíhal od listopadu 2014 do ledna 2015 v odpoledních dvouhodinových blocích. Jednotlivá pracovní setkání zahrnovala zajímavé laboratorní úlohy. V chemických cvičeních byly pro ověření hypotéz využity měřicí sady Vernier Logger Pro. Ve fyzice byly použity elektronické sady Boffin. Na závěrečném setkání všech účastníků došlo ke shrnutí projektu, k vyhodnocení jeho výstupů (pracovní listy) a ke krátké prezentaci získaných materiálů (grafy, měření, fotografie). Od počátku zájem dětí přesahoval kapacitu projektu. Z reakcí žáků lze vyvodit nejen zájem o podobné akce, ale i zvýšený zájem o přírodovědné vzdělání obecně, což bylo i jeho účelem. Na realizaci akce se podíleli učitelé Gymnázia Sušice Mgr. Simona Hnátková, Mgr. Radovan Sloup, Mgr. Miroslava Potužáková ze ZŠ TGM a Mgr. Hana Sloupová ze ZŠ Sušice Lerchova ulice. Mgr. Simona Hnátková, Mgr. Radovan Sloup a Ctibor Bělohrad ze 7.A za nižší kategorii, a za ty starší Filip Kotrba z 8. A. a Adéla Šandarová z 9. A. I přes silnou konkurenci hlavně škol z Železné Rudy a Nýrska, dosáhli letos naši žáci velmi pěkných úspěchů. Nejlépe zabodovala Tereza Krčmářová, která se umístila na skvělém 2. místě, Ctibor Bělohrad pak na 5. místě ve stejné kate- gorii. Filip Kotrba dosáhl 4. místa, jen o jediný bod mu utekla bronzová příčka. Adéla se umístila na 9. místě. Celkem soutěžilo 28 žáků (14 +14). Je potěšující, že i přes velkou oblíbenost angličtiny si děti uvědomují, že i němčina je pro ně také zajímavá a vzhledem k blízkosti Německa i velmi potřebná. Lenka Lišková U nás ve škole si můžeme vybrat z několika zájmových kroužků. Já jsem si vybral myslivecký kroužek. Dne jsme se vypravili na Srní. Vše pro nás připravil náš vedoucí kroužku pan J. Žáček. V oboře jsme se dozvěděli, jak se počítá stáří jelenů. Zajímavé bylo pozorovat jejich příchod na krmení. Mezi tím velkým množstvím jelenů se k nám přiblížil i král jelenů, kterého jsme si mohli vyfotografovat. Jsou velmi plašší a tak jsme museli být potichu. Děkujeme za dovoz na Srní panu Kramlovi a Vichrovi. Už se těšíme na další výpravu do přírody. Martin Máslo, žák 5. třídy.

3 Sušické noviny 3/2015 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 26. ledna 2015 Rada města souhlasila s prezentací města Sušice v pořadu regionální televize ZAK TV s. r. o., IČO , Prokopova 26, Plzeň Okénko z měst a obcí (5 reportáží v roce 2015) v částce Kč bez DPH. Částka bude hrazena z org. 179 pol. Propagace. Rada města schválila Smlouvu o ověřovací zakázce k projektu Ostrov Santos s auditorskou kanceláří VEGA AUDIT ing. Ivan Vičar, se sídlem Plzeň Lhota č. p. 84, Plzeň, auditor vedený v seznamu auditorů Komory auditorů ČR pod č. 128 na zpracování ověření splnění dotačních podmínek projektu za cenu Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Rada města schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost akce: Revitalizace panelových domů ul. Sirkařská s firmou EGF, spol. s r. o., Na Tržišti 862, Sušice, ve výši Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada města schválila záměr prodeje části pozemkové parcely st. 483/9 o výměře cca 50 m 2 a jeho zveřejnění na úřední desce města. 24. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemkové parcely č k. ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 150 m 2 firmě T.S.- Info s. r. o. Rada města schválila podání žádosti o podporu z programu EFEKT 2015, aktivita E.2 Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC na zpracování Analýzy stavu a potenciálu úspor ve vybraných objektech města. Rada města schválila nabytí sítě veřejného osvětlení podle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, schválené zastupitelstvem města dne 17. září 2014 pod bodem usnesení c) 13), za cenu Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Rada města schválila nabytí páteřního vodovodního řadu, páteřní kanalizace splaškové a páteřní kanalizace dešťové podle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, schválené zastupitelstvem města dne 17. září 2014 pod bodem usnesení c) 14), za celkovou cenu Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Rada města schválila nabytí přípojek vodovodu, kanalizace splaškové a kanalizace dešťové k pozemku p.č. 970/39 v k.ú. Sušice nad Otavou podle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, schválené zastupitelstvem města dne 17. září 2014 pod bodem usnesení c) 15), za celkovou cenu Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Kompletní zápis z jednání rady města najdete na Zasedání zastupitelstva města: v 16 hod. PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝZVA Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo pro rok 2015 dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen program ). Finanční podpora z výše uvedeného programu je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území (památkové rezervace, památkové zóny), nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru. Pro obec s rozšířenou působností Sušice byla pro rok 2015 stanovena finanční kvóta Kč. Program bude realizován v jednom kole: uzávěrka příjmu žádostí finanční kvóta Kč Žádosti zasílejte na adresu: Městský úřad Sušice Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu Náměstí Svobody 138, Sušice Informace o programu: Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, Náměstí Svobody 138, Sušice Bc. Ivana Kubíková tel.: , Ing. Eva Beníšková tel.: , Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice, prodá pozemek v lokalitě Na Hrázi vhodný ke stavbě rodinného domu Pozemek se skládá ze tří pozemkových parcel: č. 963/1 (zahrada) o výměře 660 m 2, č. 970/39 (ost. plocha manipulační plocha) o výměře 205 m 2 a č. 970/41 (ost.plocha manipulační plocha) o výměře 1 m 2, vše k. ú. Sušice nad Otavou. Inženýrské sítě a příjezdová komunikace jsou na hranici pozemku. Bližší informace na odboru majetku a rozvoje města, tel. č , Policisté žádají občany o spolupráci V sobotu 31. ledna krátce před desátou dopoledne jel 42letý řidič z Prahy s vozem Mercedes Benz Axor po silnici ve směru od Dlouhé Vsi na Sušici. Při projíždění mírné levotočivé zatáčky, vjel s vozidlem na pravou krajnici. Ta se pod váhou kamionu utrhla a auto po několika marných manévrech skončilo v protisměru, kde narazilo do svodidel a převrátilo se na bok. Při šetření příčiny nehody řidič uvedl, že se chtěl vyhnout protijedoucímu autu, aby nedošlo ke střetu. Kamion, který zůstal zůstal viset ve stráni zapřený za strom nad řekou zhruba 3 metry pod úrovní silnice, začali zhruba v 10 hodin vyprošťovat sušičtí hasiči profesionálové i jednotka SDH. Řidič vyvázl bez zranění, z vozidla se dostal sám před příjezdem hasičských jednotek. Dechová zkouška neprokázala žádný alkohol. Řidič si sám zajistil těžkou techniku i odtah, na místo nehody musela být kvůli ztíženému terénu přivolaná posila v podobě jeřábu. Hasiči ve spolupráci s odtahovou službou a obsluhou těžké techniky vyprošťovali kamion téměř 10 hodin. Museli odstranit svodidla a zajistit, aby do Otavy nevytekly provozní kapaliny, které unikly jen v malém množství. Do řeky se nebezpečné látky nedostaly. Škoda, která vznikla na vozidle, na krajnici, schodišti i zábradlí, byla odhadnuta na Kč. Policisté žádají o spolupráci svědky sobotní nehody zejména při zjištění protijedoucího vozidla, jemuž se kamion vyhýbal, a jeho řidiči. Řidič havarovaného kamionu uvedl, že by se mělo jednat o vůz tmavě šedé barvy v provedení MPV. -red, el, hzs, p cr- Dopravní nehodovost na Klatovsku za rok 2014 V roce 2014 bylo Policii ČR na teritoriu Klatovska nahlášeno celkem 367 dopravních nehod, při kterých bylo 7 osob usmrceno (v měsících leden, březen, duben, květen a červen), zraněno osob těžce 23 a 218 lehce. V porovnání s rokem 2013 bylo v loňském roce evidováno o 61 dopravních nehod méně. Hlavní příčiny Nejčastější příčinou nehod již několik let zůstává nesprávný způsob jízdy, kdy bylo celkem vykázáno 154 případů, což je o 44 nehod méně proti roku Podíl této oblasti na celkové nehodovosti činí 42 %. V důsledku těchto nehod byly dvě osoby usmrceny, 5 těžce a 52 lehce zraněných osob. Nepřiměřená rychlost byla evidována ve 113 případech, což je o 18 méně proti roku 2013, s podílem na nehodovosti 31 %. Právě v této kategorii bylo nejvíce usmrcených osob tj. 5, zraněno těžce 13 osob a lehce 77. Nedání přednosti v jízdě zaznamenáváme ve 44 případech, kde je nárůst o 12 nehod proti roku Tato kategorie se podílí na celkové nehodovosti 12 % s následky zranění těžkých 1 a lehkých u 46 osob. V důsledku nesprávného předjíždění došlo k 18 nehodám, tj. podíl 5 %, při kterých byly 2 osoby zraněny těžce a 16 osob lehce. Dopravní nehody podle zavinění Řidiči motorových vozidel zavinili 329 dopravních nehod. Proti roku 2013 zaznamenáváme pokles o 44 nehod. Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel, při kterých na následky zranění zemřelo celkem 7 osob, zraněno osob 21 těžce a 191 lehce. Dopravních nehod zaviněných cyklistou bylo 21, což je pokles o 6 proti roku Při těchto nehodách byla 1 osoba těžce a 20 lehce zraněných. Z toho počtu děti zavinily 3 dopravní nehody. Nehod zaviněných chodcem bylo celkem 7, kde evidujeme snížení o 4 nehody proti roku Z toho dětmi zaviněny 4 nehody. V roce 2014 zaregistrovali policisté 32 případů, kdy viník nehody z místa ujel. Podle dnů v týdnu evidujeme nejvíce dopravních nehod v sobotu, tj. 66 a nejméně v neděli, kdy policisté šetřili celkem 38 nehod. Dalších 494 dopravních nehod bylo oznámeno na policii a řešeno na záznam o dopravní nehodě, kdy viník dopravní nehody byl za porušení dopravních předpisů vyřízen uložením pokuty v blokovém řízení. -dl, p cr- Odběry krve na rok 2015 Sušice DPS: 3. 2., , , 5. 5., 9. 6., Horažďovice: 6. 1., 7. 4., Nalžovské Hory: , Velhartice: , Odběry se provádějí od 14 do hod. KREVNÍ BAROMETR Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1 Byt č. 9, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, čp. 1161, Sušice je ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry místností: kuchyň 10,61 m 2, 1. pokoj 19,53 m 2, 2. pokoj 12,00 m 2, 3. pokoj 12,00 m 2, předsíň 10,06 m 2, koupelna 2,86 m 2, WC 1,03 m 2, balkon 6,02 m 2, sklep 2,88 m 2. Celková rozloha bytu 76,99 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Byt č. 31, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, čp. 1159, Sušice je v osmém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry místností: kuchyň 10,48 m 2, 1. pokoj 19,53 m 2, 2. pokoj 12,00 m 2, 3. pokoj 8,00 m 2, předsíň 10,24 m 2, koupelna 2,86 m 2, WC 1,03 m 2, balkon 6,02 m 2, sklep 2,88 m 2. Celková rozloha bytu 73,04 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.10 do 9.20 hod. Byt č. 25, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, čp. 1159, Sušice je v šestém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry místností: kuchyň 10,48 m 2, 1. pokoj 19,53 m 2, 2. pokoj 12,00 m 2, 3. pokoj 8,00 m 2, předsíň 10,24 m 2, komora 3,88 m 2, koupelna 2,86 m 2, WC 1,03 m 2, balkon 6,02 m 2, sklep 2,88 m 2. Celková rozloha bytu 76,92 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.20 do 9.30 hod. Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. kat.), ul. Pod Kalichem, čp. 66, Sušice je v druhém nadzemním podlaží domu. Rozměry místností: kuchyň 16,17 m 2, 1. pokoj 11,84 m 2, 2. pokoj 11,84 m 2, 3. pokoj 9,36 m 2, předsíň 3,74 m 2, koupelna + WC 3,74 m 2, 2x sklep 18,80 m 2. Celková rozloha bytu 69,49 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.50 do hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m 2 /měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle lk- Žádosti o grant do konce února V minulém čísle Sušických novin (1/2015) byl zveřejněn Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Cílem grantového programu je zpestření nabídky kulturních a sportovních akcí ve městě, zatraktivnění Sušice jako kulturního, turistického a sportovního centra regionu, podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání, získání přehledu o připravovaných akcích atd. V rozpočtu města Sušice je na rok 2015 pro tento grantový program schválena částka Kč. Celé znění pravidel je k dispozici na úřední desce MÚ Sušice, na www. mestosusice.cz další informace Granty, příspěvky a na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu (odbor ŠPPCR) MÚ Sušice. Žádosti musí být doručeny do 1. kola přidělování grantů do 28. února 2015 poštou nebo osobně na adresu: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, nám. Svobody 138, Sušice. -eb- PŘÍPRAVNÉ KURZY NA SUŠICKÉM GYMNÁZIU Gymnázium Sušice zve zájemce z řad žáků 5. a 9. tříd ZŠ o studium na osmiletém a čtyřletém gymnáziu na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Tyto kurzy budou probíhat z matematiky v úterý a z českého jazyka ve čtvrtek vždy od do hod. (pro žáky 5. tříd) a od do hod. (pro žáky 9. tříd) v následujících termínech: 24. února matematika 5. března český jazyk 10. března matematika Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech. Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na nebo na tel.: Těšíme se na vás. Ivan Kratochvíl Redakce Sušických novin se omlouvá za chybnou úpravu korektora tiskárny v názvu gymnázium v Sušici v článku Boženy Bůžkové Proč sušické gymnázium? V textu bylo původně správně Gymnázium v Sušici.

4 strana 4 Kulturní aktuality Sušické noviny 3/2015 František Nedvěd: Hraní mě pořád moc baví V Karpatech se načas zastavil čas SIRKYSKON v Kloubu jiskřil nejen dortem Po čase se Kloub opět otřásal a praskal ve švech. Sušická kapela Sirkyskon zde slavila pětileté výročí koncertem. Pozvaným druhým účinkujícím byla ostřílená rocková partička Head Down z Klatov, která koncert po deváté hodině odstartovala. Množství rytmických syrových decibelů postupně uvolňovalo atmosféru a prostorem zněla až na jednu výjimku angličtina. Pak už nastoupili Sirkyskoni a domácími fanoušky mohutně povzbuzováni bez okolků rozbalili svoje melodické rockové výrobky, až na jednu výjimku zpívané v češtině. Kapelu cca dvacetiletých mladíků ve složení Štěpán Potužák (kytara, zpěv), Martin Vondráček (kytara), Ladislav Fedor (baskytara, zpěv) a Zdeněk Kalný (bicí nástroje) doplnila v jedné písni zpěvem Julie Fišerová a na závěr vydařeného vystoupení přinesla oslavencům jiskrami sršící dort. Letmý náhled pod pokličku nabitého sirkyskonového hrnce přináší rozhovor se Štěpánem Potužákem: Dnešní koncert byl k pátým narozeninám Sirkyskonu, prožili jste spolu hlavně dynamickou dobu střední školy, změnil se váš pohled na muziku? Pódium opanovala čtveřice muzikantů. Uprostřed dva sedící z dálky téměř nerozeznatelní. František a jeho syn Vojta. Základ jejich repertoáru tvořily vlastní písně. Občas je proložili zlidovělými songy z dob spolupráce s bratrem Janem a téměř zaplněný sál se okamžitě přidal. Na Nedvědy se nezapomíná, přestože v dnešní době táhne spíše oddychová zábava. Emotivní písně o životě v Česku rezonovaly hlavně na počátku devadesátých let. Známé skladby, některé ještě z dob Brontosaurů, v současnosti interpretuje pouze František se svou kapelou Tiebreak. Před pár lety se ještě bratři na čas sešli ke společnému hraní, ale dnes Jan už nekoncertuje. František naopak jede na plný plyn, i když během koncertu na pár písní odešel. Jeho hlas neztratil nic ze své pronikavosti a říznosti. Kapelu kromě otce a syna tvoří Petr Kocman (sólová kytara, dříve Greenhorns) a Milan Plechatý (basová kytara). Před koncertem poskytl František Nedvěd pro SN krátký rozhovor začínající otázkou na minulé zdejší koncerty: Ano, v Sušici jsem už hrál, ale nemám k tomu žádnou speciální vzpomínku. Těším se na každý koncert a rád jezdím do všech míst naší země. Líbí se mi opravdu všude. Mohl byste zavzpomínat na slavnou éru se Spirituál kvintetem? Spirituál jsme s bráchou poslouchali a když nás oslovili, abychom se k nim přidali, splnil se mi můj sen. Bylo to pro nás vzdělávací a výživný období. Naučili jsme se spoustu věcí, které jsme do té doby neznali. V ten čas jste hráli současně s vlastní kapelou Brontosauři, přesto jste ze Spirituálu odešli. Co vás k tomu vedlo? Hráli jsme spolu 16 let, názory se vyvíjejí a po takové době se mohou rozcházet. V takovém případě je pak nejlepší odejít. A Honza chtěl hrát hlavně svoje písničky, měl jich plnej šuplík. Nejdříve tehdy odešel on a já jsem se k němu po čase připojil. Chtěl jsem hrát s ním. Tato etapa vyvrcholila vaším koncertem v roce 1996 na Strahově. Tehdy na vás přišlo lidí. Pak jste ale šli každý svou cestou.. Brácha onemocněl a mě oslovili Příbuzní (kapela kterou založily naše děti), tak jsem chvíli hrál Změnil se spíš přístup. Když jsme byli na střední, neřešili jsme, jestli zkouška bude 3x nebo 4x týdně. Teď už to nejde. Dřív jsme ve zkušebně trávili většinu našeho volného času, ale teď jsme rádi za 2 hodiny týdně. Museli jsme se naučit pracovat s časem. Byla to velká změna. Jakou hudbu posloucháte a máte nějaké vzory? Každý v kapele je osobnost sama o sobě, každý má jiný vkus, jiné uši. Např. u mě se to všechno mění velice často. Já poslouchám hodně anglickou hudbu a třeba kytarista Martin zase výhradně českou, kvůli textům. Každý jsme úplně jiný. Co považujete za svůj největší úspěch? Větší úspěch je pro nás to, že i přes daleko těžší situaci, co se týče zkoušení a společně stráveného času, pořád táhneme za jeden provaz a vypadá to, že se všechno vyvíjí možná ještě lépe než předtím. Dál bych mohl samozřejmě jmenovat vydání našeho prvního alba, nebo koncerty na festivalech jako Rock For People, Sázavafest, Basinfire fest a další. To jsou festivaly, které každý rok navštěvuje tisíce i desetitisíce lidí. Kapela s nimi. Pak jsem si založil svojí kapelu Druhé podání. V čem se od ní liší vaše současná kapela Tiebreak? Teď vystupujeme bez bicích, je to takové folkovější a komornější hraní. Jak často vystupujete? Za minulý rok jsme měli 120 koncertů. To je úctyhodná porce, stále vás to baví? Stále rád jezdím a moc mě to baví a hrozně rád pro lidi hraju. Na co se teď těšíte? V půlce února máme pět koncertů v pražském divadle Hybernia. Mými hosty budou Lucie Bílá a Spirituál kvintet. Na to se opravdu moc těším. Je nějaký koncert na který vzpomínáte nejraději? Rádi jezdíme na Slovensko, tam je stále po folku hlad. Máme tam vždy velký ohlas, Honzovy písničky tam pořád letěj. Ale každé představení má }svojí jedinečnou atmosféru. Někdy je to těžší, někdy to jde samo, ale nakonec vždycky zvítězíme a všichni dohromady si zazpíváme. Děkuji za rozhovor. Eduard Lískovec se tam může ukázat a získat nové zkušenosti, udělat si nové přátele a poznat spoustu muzikantů. Je to obrovská zkušenost. Od vydání vašeho alba Mírně agresivní uplynuly už tři roky, chystáte něco nového? No, chystá se toho spousta. Teď jsme začali vážně makat a začali se starat o kapelu, i co se týče propagace. V hudební branži to mají mladé kapely strašně těžké. Studia jsou drahá a natočit takhle celou desku není pro kapelu levná záležitost. Proto začínající kapely začaly pracovat trochu jinak. Udělá se singl (jen jedna skladba) a k ní se natočí klip. Sirkyskon má podobný plán a začal nám v tom dost pomáhat projekt Music Cluster pod vedením Ondry Škocha (CHINASKI), ale to je na dlouhé povídání. Ten, kdo bude sledovat náš facebook, se dozví víc. Před třemi lety jste také v rámci soutěže Skutečná liga hráli v Hard Rock Cafe v Praze a postoupili tam do fi nále, soutěžíte i v dnešní době? Skutečná liga byla zásadní. Nakoplo nás to. Zúčastnili jsme se také soutěže Múza 2014, nebo Písecký skřivan. Pro nás měly obrovský význam, protože jsme se kupodivu ve všech umístili na výherních pozicích. Soutěže jsou pro kapely obrovskou šancí! Máte nějaký dlouhodobější cíl, nebo sen? Vydržet, makat a vyprodat Wembley. Tak to držím palce! ED Více foto na Námětem dalšího dílu cyklu cestovatelských přednášek bylo putování horami v Rumunsku. Jana Dvorská a Miloš Kašpar představili divákům v sušickém kině jak vypadá prostý život tamějších obyvatel v souznění s nádhernou divokou přírodou. Stejně jako na první přednášce (Bolívie, Peru viz. SN 19/2014) i nyní promítali svůj kvalitně zpracovaný autentický film. Nádherné záběry doprovodili zasvěceným komentářem. Oba do rumunských hor jezdí už více než 30 let. Za tu dobu poznali velkou část tohoto krásného kraje a byli svědky rozvoje země z nuzných poměrů minulého režimu. Na horách vládne pohostinnost, stanovat a rozdělat oheň se dá ve volné přírodě kdekoliv. Rumunsko je třikrát větší než Česká republika a stejně tak je rozsáhlé jeho horstvo (velká část Karpat), které tam tvoří nespočet pohoří. Prvním cílem výpravy z léta 2013 se staly hory v Západních Karpatech zvané Apušenky (Apuseni), které cestovatelé dobývali od maďarských hranic z města Oradea. Stoupali proti proudu řek až na širé pastviny ve výškách kolem m n. m. Šlapali nejen do hor, ale také do minulosti. Cestou potkávali volně pasoucí se skot, kozy, ovce i koně. V promítaném filmu pracovali rumunští horalé stejně jako lidé na Šumavě před padesáti lety (záběry senoseče, stříhání ovcí, řezání trámů). S přibývající výškou zmizel les a zůstala jen stáda pasoucích se ovcí a polodivokých koní. Romantickou idylu nenarušili ani nevraživí velcí chlupatí psí hlídači stád, jelikož M. Kašpar použil osvědčený trik s kousky chleba a šelmy jihly jako beránci. Část pohoří v oblasti Padiš je vápencová a tudíž bohatá na výskyt krasových jevů. Jsou tam jeskyně, vodopády a říčka se občas ztrácí a na jiném místě vyvěrá. Cestovatelé pak autem přejeli na severovýchod země do kraje Bukovina, kde navštívili krásné středověké kostely a kláštery (Humor, Moldovita), které jsou unikátní i svou vnější a vnitřní výzdobou. Horstvo rozsáhlé a nejvyšší (2 303 m n. m.) v této části Karpat se jmenuje Rodna a je opět pokryto pastvinami. Přednášející čekali se svým fotoaparátem až na nich rozkvetou proslulé koberce růžových pěnišníků, ovšem místní babky zatím nepozorovaně otrhaly nerozvitá poupata do sirupu. Jediným úlovkem tak byl obrázek vlídné stařenky ledabyle žmoulající poslední trs rozkvétajícího pěnišníku. Ještě severněji až na hranicích s Ukrajinou leží pohoří Maramureš. Kraj starobylých vesniček s ještě staršími dřevěnými kostelíky a hřbitovy, z nichž proslulostí Omlouvám se za chybně uvedené jméno učitele Vladimíra Kratochvíla v článku Saxofonista hrál swing v minulém vydání SN. Eduard Lískovec vyniká tzv. Veselý hřbitov v obci Sapinta. Tradici barvených modrých křížů s vyobrazením zesnulých při jejich typické práci založil v minulém století místní řezbář. Další známou atrakcí těchto míst je stařičká železnice v údolí Vaser. Po zprohýbaných úzkých kolejích se hlubokým údolím vleče parní lokomotiva táhnoucí vagony se spokojenými turisty. Ve filmu je také zachycena znamenitá přírodní pračka velká káď ve strmém svahu, v níž je otáček vody docíleno přivedeným vodopádem. Tuto výpravu cestovatelé zakončili prohlídkou skanzenu v městě Baia Mare. Jako druhý byl uveden film ze srpna Pojednával o toulkách pohořím Paring v Jižních Karpatech, které sousedí s nejvyšším pohořím Rumunska. Na rozdíl od Fagaraše tam není tolik turistů. Ovšem na rozlehlých pustých pláních ve výškách nad m n. m. je nouze Úspěch klavírního oddělení ZUŠ v Sušici Ve dnech 15. a 16. ledna proběhly přijímací zkoušky na plzeňské konzervatoři. Mezi kandidáty byly dvě žákyně z klavírní třídy MgA Kláry Prunerové Lucie Matoušová a Zuzana Ježková. Obě žákyně úspěšně absolvovaly zkoušky a v září zahájí studium na plzeňské konzervatoři. Zuzana Ježková se rozhodla studovat klávesové nástroje / vyučujícím je pan Václav Kubice /, ale podmínkou tohoto o vodu. Navíc vzácná jezírka využívají pro svou žízeň ovce a tak se cestovatelé mohli napojit až v bačovně po sestupu do údolí. Říčka s hrnci jak na Křemelné je pak zavedla do hlubokého údolí řeky Olt, kde zhlédli několik starobylých středověkých klášterů (Cozia, Stanisoara). Na závěr Jana Dvorská povzbudila přítomné: Vyražte do Rumunska co nejdříve, uvidíte ještě mizející život starých horalů, ochutnáte pravý sýr, poklábosíte s pastevci ovcí, nebo se můžete jen tak toulat nedotčenou krásnou krajinou. ED, foto z cest Miloš Kašpar studia je povinné studium klavírní hry. Hra na hudební nástroje především klavírní a houslové hry patří mezi nejobtížnější studium. Vyžaduje pracovní kázeň, každodenní cvičení. Důležitá je důvěra žáka a rodičů ke svému pedagogovi v průběhu studia jak na ZUŠ, tak na konzervatoři. Obě budoucí konzervatoristky si zaslouží uznání za poctivou přípravu. MgA Klára Prunerová

5 Sušické noviny 3/2015 Přehled akcí strana 5 Sušice 13. února od 17 hod. KD Sokolovna Pilulky čaroděje Dobroděje loutkové představení 13. února od 19 hod. Kino Sušice 13. února od 20 hod. PDA Sušice Valentýnská party DJ Andale 14. února od 20 hod. KD Sokolovna 15. února od 15 hod. restaurace Bouchalka 20. února od 17 hod. Husův sál Pyšná princezna loutkové představení 20. února od 21 hod. PDA Sušice Páteční disco Dj Chany 21. února od 20 hod. PDA Sušice Brutus koncert 21. února od 20 hod. KD Sokolovna Hasičský bál hraje Fortuna pořádá SDH Sušice viz. str února od 17 hod. Kino Sušice Vyhlášení nejlepších sportovců Klatovska viz. strana února od 19 hod. Kino Sušice 25. února od 19 hod. Muzeum Šumavy Tichá srdce o klášterech a lidech v nich str února od hod. KD Sokolovna KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 11. dubna od 20 hod. Sokolovna Sušice pondělí pátek hod. sobota hod. neděle hod. GALERIE SIRKUS po čt hod., pá hod., hod. polední pauza hod. so hod., ne hod. Linoterapie výstava linorytů P. Palmy a Z. Hraby viz. str. 7 KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax Sušický mechanický betlém Otevírací doba od ledna do března 2015 út pá: 10 12, / So, ne, po: zavřeno VÝSTAVY: Putovní výstava Pašeráckou stezkou po třech zemích do do 15. února Městské informační centrum budova radnice tel , otevřeno po pá , přestávka Radnice Sušice 6. patro po pá: 9 16 hod. Foto výstava Pohledy do přírody do 31. ledna PŘIPRAVUJEME: 2. března od hod. Kino Sušice Cesta do Španělska Patrik Kotrba cestovatelská přednáška 3. března od 17 hod. restaurace U Knězů Sušice 25. dubna od hod. Kino Sušice Lenka Dusilová koncert Region Horažďovice 13. února od 20 hod. KD Horažďovice 18. Ples škrobařů K tanci a poslechu hraje The Party Band Praha, host večera Elvis Presley revival band, předtančení, míchané nápoje, bohatá tombola. 13. a 14. února od 20 hod. Kino Otava Je nám spolu dobře ČR Hlavní hrdina Čech zakládá v jednom čínském městě studia bohemistiky. Příběh z běžného života v nejlidnatější zemi. 18. února od hod. Kulturní dům Zora Kostková: Z louže pod okap 20. a 21. února od 20 hod. Kino Otava Modelky s. r. o. ČR Dvě někdejší kamarádky, teď nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa. Zakopou na stará kolena válečnou sekeru? 22. února od 15 hod. Kulturní dům Ples seniorů aneb Posezení s písničkou ve svátečním hraje Doubravanka 27. února od hod. Kulturní dům Dana Laurentová: Bouřka na obzoru Uvádí Tyjátr Horažďovice v režii Andrey Hlaváčové 27. a 28. února od 20 hod. Kino Otava Šťastná ČR Život a láska se zahrát nedají, ty se musejí prožít. Romantický film režisérky Evy Toulové. Žihobce MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA tel Prohlídkové okruhy denně Naučná stezka Netopýřím parkem 17. února od 19 hod. Kino Sušice 19. února od hod. KD Sokolovna Z louže pod okap divadelní představení Příběh ze současnosti: Proradný zastupitel, majitelka pozemků, realitní makléřka a brigádník tvoří hlavní postavy komedie, napsané opravdu ze života. Předplatné skupiny S/1 26. února od hod. Smetanův sál KLUB PŘÁTEL HUDBY uvádí Duo Jana Vonášková-Nováková, housle Jana Vavřínková, viola Koncert dvou vynikajících interpretek na smyčcové nástroje, vítězek mezinárodních interpretačních soutěží. Na programu díla G. F. Händela, W. A. Mozarta a B. Martinů. 27. února od 17 hod. Husův sál Kašpárek v zajetí PREMIÉRA! loutkové představení 27. února od 21 hod. PDA Sušice Páteční disco Dj Chany Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: po pá 8 16 hod., so ne hod. ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu Devítiměsíční kocourek Blondýn na místě! 7. března KD Sokolovna 3. Sportovní ples viz. str března KD Sokolovna Pavel Jedlička: Makrofotografie Emil Kintzl: Zmizelé vesnice na Šumavě Výstava Když se ještě mléko prodávalo z konví aneb Zpracování mléka v proměnách času GALERIE NETOPÝR Les a jeho fauna a flóra v dílech malířů 19. a 20. století do 30. června Dlouhá Ves 14. února od 13 hod. Dlouhá Ves u hasičárny Masopustní průvod v Dlouhé Vsi Sraz průvodu u školy. Hraje lidová muzika ZUŠ Sušice. Mlázovy 14. února Mlázovský masopust sraz masek ve před zámkem, společné foto maškarní průvod od 14 hodin po vsi od 16 hodin zábava a vepřové hody v restauraci Saloon U Podkovy přespolní masky vítány! Chmelná 14. února od 20 hod. pohostinství U Koubů Maškarní bál hraje ORCHIDEA bohatá tombola, masky vítány 80 Kč Hlavňovice 15. února od 14 hod. KD Hlavňovice Dětská maškarní besídka pořádá SDH Milínov

6 strana 6 Vzpomínky Tvá hvězda nezhasla, jen zmírnila svůj svit, dokud nás paměť nezradí, budeš, naše drahá, věčně žít. Dne 3. ledna uplynulo již 13 let, kdy od nás navždy odešla Hanička Žitníková z Volšov. Stále vzpomíná rodina. Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat. Dne 30. ledna uplynul jeden rok, kdy od nás odešel pan Václav Waldmann. S láskou vzpomíná manželka, dcera s rodinou a bratr. Dne 3. února uplynulo osm let od úmrtí paní Marie Chalupské z Petrovic u Sušice. Stále s láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami. Čas prý rány hojí, ale je to zdání, stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání. Dne 12. února uplynul druhý rok, kdy od nás navždy odešel pan Vlastimil Sazama z Hrádku. S láskou vzpomínají manželka, dcera a zeť s rodinami. Kdo byl milován, není zapomenut... Dne 21. února uplyne 10 smutných let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Otto Kratochvíl. S láskou v srdci vzpomínají manželka a oba synové s rodinami. Nezemřela, žije v srdcích těch, kteří ji milovali. Dne 21. února uplyne 11 smutných let, co nás opustila paní Anna Štefaňáková z Dlouhé Vsi. S bolestí v srdci vzpomíná manžel a ostatní příbuzní. Opustili nás... Filomena Hozmanová r. 1923, Karel Nový r. 1931, František Sporka r. 1925, Václav Kůs r. 1944, Anežka Karešová r. 1919, Jaroslava Dušková r. 1932, Jozef Ryšnovský r Beseda o knize Tichá srdce kláštery a jejich lidé ČKA vás zve 25. února v 19 hod do Muzea v Sušici na besedu: o knize Tichá srdce kláštery a jejich lidé. Promluví autorka knihy Alena Ježková, která tato místa několik let navštěvovala a potom začala sepisovat, co objevila. Tento bestseller je nejhlubší sondou do historie i současnosti našich klášterů. Zaniklé i živoucí kláštery jsou zvláštními místy, kde se prolíná svět minulosti se současností. Kniha rozkrývá jejich tajemství, které je pro dnešního člověka poněkud nepochopitelné. Řeholníci otevřeně hovoří o životě v klášteře, o každodenních starostech i hlubokých duchovních zážitcích. Jejich život je určován pevnými hodnotami a naplňován prací pro druhé. Autorka říká: Pro nevěřícího člověka je těžké se s křesťanským světem blíže setkat. Přesto jsem doufala, že i laik může křesťanství zažít v intencích vlastní duchovnosti, kde pokora, řád a práce už po víc než tisíciletí mění svět. Není pochyb, že křesťané i nevěřící se potřebují setkávat, aby se vzájemně mohli poznávat, chápat a obohacovat minimálně jako lidé žijící v hranicích společné země. Přijďte se povzbudit a trochu poznat tento svět. sobota od 19 hod. Degustace vín Lukáše Hlineckého z Čejkovic CHATA SVATOBOR závazná objednávka na tel více info na -dv- Společenská kronika Blahopřání Dne 17. února 2015 oslaví diamantovou svatbu manželé Jozef a Helena Jarabovi a současně blahopřejeme Jozefu Jarabovi k jeho 85. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a další spokojená léta přejí synové Jožka, Milan a dcera Eva s rodinami, vnoučata Jolanka, Jožin, Miloš, Danek a pravnuk Kubíček. Dne 17. února 2015 se dožívá 92 let paní Anna Raabová ze Sušice. Vše nejlepší a hodně zdraví přeje dcera Božena s rodinou. Dne 29. prosince 2014 oslavili diamantovou svatbu manželé Ladislav a Vlasta Novákovi. Hodně zdraví, štěstí a další spokojená léta přejí syn Ladislav a dcera Jitka s rodinou. Omlouváme se za zveřejnění tohoto blahopřání v minulém čísle SN bez fotografi e. -redakce- Poděkování Poděkování ze Stacionáře Klíček. Touto cestou děkujeme sponzorům, kteří nás v roce 2014 podporovali finančně, materiálně i jinými způsoby. Vážíme si a děkujeme za finanční podporu od firmy RENO, s.r.o. i od města Sušice, Rabí a Hrádku. Děkujeme všem, kteří nás podpořili materiálně i morálně. Jsme vděčni všem, kteří s naším stacionářem různým způsobem spolupracovali. V neposlední řadě děkujeme těm, kteří si od nás kupovali naše výrobky a podpořili tím pracovní činnosti zdravotně postižených klientů ve stacionáři Klíček. Jménem klientů a zaměstnanců stacionáře děkuje vedoucí stacionáře František Příbek. PŘIJĎTE SI UPLÁCAT SVŮJ HRAD Středisko volného času Sušice ve spolupráci s městem Sušice a Trojhradím (Velhartice Rabí Kašperk) vyhlašuje soutěž ve stavění těchto hradů z keramické hlíny. Zveme děti, dětské skupiny i celé rodiny, zkrátka všechny příznivce památek a tvořivých činností. Začínáme již tento měsíc (únor 2015). Vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30. a 31. května Vaše keramické hrady poté budou vystaveny na Trojhradí a vy za ně dostanete překvapivé ceny. Po skončení výstavy se stanou vaší osobní památkou. Hrady můžete vytvářet v naší keramické dílně SVČ Sušice nebo ve své dílně či organizaci. Bližší informace obdržíte přímo v SVČ Sušice nebo na ové adrese: či na telefonu: (David Bílek pedagog volného času). Bezplatná právní poradna pro občany Sušicka v roce 2015 Z podnětu České advokátní komory budou bezplatnou právní poradnu poskytovat advokáti sídlící v Sušici a to v prostorách Městského úřadu v Sušici, č. dv. 404, 4. patro, vždy jednou v měsíci, v pondělí od 15 do 17 hodin. S ohledem na nepředvídatelné pracovní zaneprázdnění jednotlivých advokátů, nebo nepředvídatelné onemocnění je nezbytné, aby si zájemci o bezplatnou právní poradnu přítomnost určeného advokáta v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili. Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základní orientací v právních problémech, nikoliv však zajistit mu komplexní právní službu (jako např. sepsání návrhu, prostudování spisu apod.). Bezplatná právní poradna je určena pouze pro občany Sušicka a není poskytována telefonicky. Pojeďte s námi... Sušické noviny 3/ dubna MÝDLOVÝ PRINC muzikál Praha Muzikálová novinka, jejíž děj je zasazen do současnosti a zavede diváky mezi amatérské herce v malebném prostředí Šumavy. Celým dílem budou provázet známé hity Václava Neckáře. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 19. února Poslední volná místa! 16. května SKANZEN BAVORSKÉHO LESA TITTLING největší evropský skanzen lidové architektury ENGELHARTSZELL prohl}ídka jediného trapistického kláštera Rakouska s možností ochutnávky a zakoupení klášterního likéru, projížďka po Dunaji nejkrásnější lodí KRISTALLSCHIFF, procházka historickou části Pasova k soutoku tří řek. 26. června Český Krumlov otáčivé hlediště PES BASKERVILLSKÝ detektivní komedie Nejslavnější případ Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky. Sherlock Holmes přichází! Bát se bude i váš pes! Zájemci se mohou hlásit nejpozději do Počet vstupenek omezen! 18. července BERCHTESGADEN ORLÍ HNÍZDO KÖNIGSSEE Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky GRASSL ochutnávka a možnost zakoupení likérů, odp. projížďka lodí po jezeře Königssee. 15. srpna Český Krumlov otáčivé hlediště BARON PRÁŠIL dobrodružná fantasy komedie pro celou rodinu Vítejte ve světě barona Prášila. Dějí se v něm věci zázračné, neslýchané, neobyčejné Považte, láska a dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci. Vítejte ve světě nejslavnějšího lháře všech dob, do něhož lze vstoupit jen v čase, kdy zpívají drozdi. Pohotové lži. Vtipné lži. Dokonalé lži. Lži pro celou rodinu. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do Počet vstupenek omezen! 22. srpna NEUSCHWANSTEIN, MNICHOV Prohlídka nejnavštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. v bavorských Alpách. Odpoledne prohlídka historické části Mnichova. 16. října ALEXANDROVCI Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a konce 2. světové války Koncert slavného ruského armádního souboru v Budvar Areně v Českých Budějovicích. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 20. ledna 2015 OBSAZENO! 6. prosince VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY Pojeďte načerpat vánoční atmosféru do překrásně vyzdobené německé metropole. Procházka historickým centrem města s možností nákupu vánočních dárků. REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese: T. G. Masaryka 120, Sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře. Předprodej: , redakce: Termíny vydání Sušických novin do května 2015 uzávěrka datum vydání č února 27. února č března 13. března č března 27. března č dubna 10. dubna Sbor dobrovolných hasičů Sušice město vás srdečně zve na Hasičský bál v sobotu od hod. v sále sokolovny v Sušici, k tanci a poslechu hraje Fortuna Účast pouze ve společenském oděvu Vstupné 30 Kč Sušické kulturní centrum nabízí dárkové poukazy Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip kupte jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.). Poukaz lze zakoupit v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj jednotlivé akce podle výše vstupného odepisovat a jeho platnost je 6 měsíců. Poukaz je nevratný a neslouží k výměně za hotovost.

7 Sušické noviny 3/2015 Kultura strana 7 GALERIE SIRKUS SUŠICE Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178 po pá 8 16 hod., so ne hod. Linoterapie Petr Palma & Zbyněk Hraba Galerie SIRKUS Sušice Vás zve na vernisáž výstavy pozoruhodných linorytů grafiků Petra Palmy a Zbyňka Hraby v pátek 23. ledna 2015 od 18 hodin. po čt ,17-20 pá , hod. (polední pauza hod.) so ne hod. OKÉNKO POMOCI Program Fokusu Pobočka Sušice Nuželická 60 (Občanské sdružení Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné) Sociálně terapeutická dílna denní aktivity (bez objednání) Pá Malování uhlem a suchými pastely Po Tvorba z papíru (mozaika, koláž) Út Švadlenka Švadlenka Čt Enkaustika (mal. pomocí vosku a žehličky) Enkaustika Pá Posezení u kávy + společná tvorba programu Po Čtení z knih Út Fimo Vycházka podle počasí Čt Úklid dílny Návštěva jízdárny ve Volenicích (nebudeme jezdit) odjezd ve hodin od Fokusu autem (50 Kč) Pá Filcování Kontakty: mob.: , pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková Otevírací doba: Po: hod., út a čt: 9 12 a hod., pá: 9 12 h. Projekt STD Sušice pro duševně nemocné je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice KNIHOVNA Hravá angličtina v knihovně Termín: / / / Čas: hod. Vstup: 40 Kč Přijďte si s námi hravou formou prozkoumat anglická slovíčka. Přihlásit se můžete do telefonicky nebo osobně v knihovně. PROMÉTHEUS V KNIHOVNĚ Asi by bylo zajímavé, kdyby se nám v knihovně proháněl hrdina ze Starých řeckých bájí a pověstí. Nemůžeme říct, že by tomu tak nebylo v hrdiny se nám proměnilo při knihovnické lekci 28 osmáků ze ZŠ Lerchova. Společně jsme si prošli celou bájí Prométheus. Od samého počátku jsme zkoumali celý příběh. Jak byste se cítili, kdybyste neměli nikoho na světě? Jací mohli být lidé, které Prométheus přivedl na svět? Jaký dar byste dali lidem, aby se jim na světě žilo lépe? Otázky záludné, ale děti si s nimi hravě poradily. Prométheus mnohému lidi naučil, vystavil se hněvu bohů, riskoval pro lidi svůj život Jak Prométheův příběh dopadl, jsme si neřekli. Kdo se chtěl dozvědět, co se stalo s Prométheem a lidmi, které stvořil, musel si báj přečíst sám. Vy to víte? Jestli si nejste jistí správným koncem, přijďte si vypůjčit do knihovny Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. -mk- pátek 13 sobota Babovřesky 3 ČR, 103 min., 120 Kč neděle 15 pondělí 16 úterý 17 středa 18 čtvrtek 19 pátek 20 sobota 21 neděle 22 pondělí 23 úterý 24 středa 25 čtvrtek 26 pátek Velká šestka USA, 108 min., 110 kč, dab SpongeBob ve filmu: Houba na suchu (3D) USA, 140/120 Kč děti do 15 let, dab Pohádková škola ČR, 50 min., 40 Kč OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Noc v muzeu: Škrtněte si, prosím Tajemství hrobky 100 min., 100 Kč USA/GBR, 89 min., 90 Kč, dab Hobit: Bitva pěti armád Padesát odstínů šedi (3D) USA, 117 min., 130 Kč, titulky USA/NZL, 144 min., 90 Kč, dab Paddington GBR, 98 min., 100 Kč, dab Sedmý syn (3D) USA, 103 min., 110 Kč, dab Paddington GBR, 98 min., 100 Kč, dab. sobota Mortdecai: Grandiózní případ USA, 97 min., 100 Kč, titulky Paddington GBR, 98 min., 100 Kč, dab. Padesát odstínů šedi USA, 117 min., 130 Kč, titulky Hodinový manžel ČR, 100 min., 100 Kč Tři srdce FRA, 106 min., 100/80, titulky Jupiter vychází USA, 125 min., 100 Kč, titulky Padesát odstínů šedi USA, 117 min., 130 Kč, titulky Velká šestka USA, 108 min., 100 kč, dab. Sex v Paříži FRA, 116 min., 100 Kč, tit Sportovec Klatovska Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce roku 2014 Klatovy Nezlomný USA, 137 min., 120 Kč, titulky Nebe na zemi SušDivOch 120 min., 110 Kč Leviatan RUS, 141 min., 100/80 Kč, tit. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Koncert Hartmanický ochotnický spolek TYL Tři zlaté zuby Děda Vševěda 60 min., 80 Kč Padesát odstínů šedi USA, 117 min., 130 Kč, titulky Teorie všeho USA, 123 min., 120 Kč, titulky Jupiter vychází (3D) USA, 125 min., 130 Kč, titulky Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Divadelní a umělecká představení Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Padesát odstínů šedi Sam Taylor Johnson Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný a závratně bohatý byznysmen. Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky. Velká šestka Don Hall Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go Go Tamago, vyhledávající adrenalinové zážitky, čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, sličná chemička Honey Lemon a jejich fanda Fred. Jupiter vychází Andy a Lana Wachowski Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis), znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum), geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. Toto neobvyklé následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru. Paddington Paul King Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. Naštěstí ale potká rodinu Brownových, která se ho ujme i přes kategorický nesouhlas tatínka Browna typického, spořádaného a trochu i nudného Brita. K jeho zděšení, kdekoliv se medvídek objeví, začnou se dít neuvěřitelné věci. Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Hodinový manžel Tomáš Svoboda Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy Tomáše Svobody vypráví příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak na dně bazénu začne dokonce i bydlet, když se pohádá s manželkou a uražen odejde z domova. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako hodinoví manželé a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů... Takto rozehraný příběh pak graduje nečekanou cestou do Tater, kde se vše pořádně zamotá, aby nakonec vše dospělo do zdárného konce, který slibuje nejedno překvapení. Noc v muzeu: Tajemství hrobky Shawn Levy Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství. Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami a zároveň se vydává na dobrodružnou cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí Tři srdce Benoît Jacquot Tvorba francouzského filmového režiséra, který začínal jako asistent Bernarda Borderieho na jednom z dílů Angeliky, je oslavou žen s jejich nezměrnou svůdností, křehkostí i odhodlaností. Ve filmu Tři srdce Benoît Jacquot tento matriarchální svět doplňuje o výrazný mužský prvek a rozehrává tak vzrušující a podmanivý příběh milostného trojúhelníku. Sedmý syn Sergej Bodrov Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá ovládnout království. Před finálním střetem s mocnou čarodějnicí však bude muset nezkušený mladík trochu potrénovat. Nejlépe pod vedením zkušeného rytíře, posledního svého druhu. SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Paul Tibbitt Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný recept, musí se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu rozuměj na souš aby mu ho vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy. Sex v Paříži Audrey Dana Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: svobodné, nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Rozhodly se svá tajemství odhalit a podělit se s nimi. Je to komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu a hlavně o tom, koho a co ženy chtějí. Nezlomný Angelina Jolie Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise Zamperiniho. Nejprve zazářil na berlínské olympiádě v roce 1936, pak jako letec v armádě své země za druhé světové války, než se zřítil do Pacifiku a skončil v japonském zajateckém táboře, kde mu jako celebritě připravili peklo na zemi. Nebe na zemi SušDivOch Klasická divadelní hra Osvobozeného divadla v podání sušického ochotnického spolku SušDivOch. Pohádková škola Krakonoš a škola, Pan Tau jde do školy a O chlapečkovi, který se stal kredencí. Leviatan Andrej Zvjagincev Kolia žije v malém městě blízko Barentsova moře na severu Ruska. Hned vedle domu, kde žije se svou mladou ženou Lilya a synem z prvního manželství, má vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého města, Vadim Shelevyat, ho chce o dům, pozemek i práci připravit. Kolia se nenechá koupit, je neústupný a odmítá se vzdát. Nejen majetku a vlastní půdy, ale i veškeré té krásy, která ho již od dětství obklopuje. Vadim se stává stále více agresivním. Teorie všeho James Marsh Příběh geniálního vědce, který měl celý život před sebou, když o něj málem přišel. Příběh muže, jenž jako jeden z mála rozuměl zákonitostem vesmíru a přitom jeho samého zachránila obyčejná láska. Mortdecai: Grandiózní případ David Koepp Obchodník s uměním, Charles Mortdecai (v podání Johnnyho Deppa), získá informace o ukradeném obrazu, který rozhodně musí získat. Malba totiž údajně obsahuje tajný kód, který nálezci poskytne přístup k ukrytému nacistickému pokladu... Prázdninové projekce Na období jarních prázdnin pro Vás kino Sušice připravilo projekce od hod. jedná se především o projekce filmů, které měly divácký ohlas a na které chodilo do kina nejvíce diváků. Přijďte se proto pobavit, zasmát, ale i napětím nedýchat o jarních prázdninách do Vašeho kina. Těšíme se na Vaši návštěvu.

8 strana 8 Sport Sušické noviny 3/2015 Nejlepší sportovci se sjedou do kina Obvykle probíhá slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců okresu za uplynulý rok v Klatovech. Letos se uskuteční 23. února od 17 hodin v sušickém kině a v nominacích samozřejmě nechybí ani vynikající sportovci ze Sušice. Někteří z nich úspěšně reprezentují i Českou republiku na mezinárodní scéně. Vyhlašovateli ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2014 okresu Klatovy jsou Deník, Pošumavské sportovní sdružení (PSS) Klatovy se společností Sport Action s. r. o. V jednotlivých kategoriích jsou nominováni tito sušičtí sportovci: JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ MICHAL KOHOUT, 18letý dráhový a silniční cyklista, člen Dukly Praha. 11. a 12. místo na ME, 17. a 11. místo na MS, 2 2. místo a 3. místo na MČR, celkově 1. místo v českém po- Mladí šachisté se utkali v Plzni Žáci ZŠ Hartmanice a ZŠ TGM Sušice, kteří si v okresním kole vybojovali postup do krajského přeboru škol v šachu, uspěli i mezi nejlepšími šachisty ze škol z celého kraje. Soutěž se uskutečnila 3. února v Plzni. Družstvo žáků ZŠ Hartmanice hrálo v kategorii tříd. V sestavě Jakub Valdman, Lucie Bauchová, Dominik Bu- Mladí šachisté ZŠ T. G. Masaryka Sušice Mladí šachisté ZŠ Hartmanice háru dráha stíhací 1. místo, 3. místo dráha omnium. MICHAL KROUSKÝ, 13letý fotbalista TJ Sušice. Sušický dres hájí od kategorie mladších přípravek, v každé kategorii patří mezi nejlepší. ONDŘEJ SKRBEK, 18letý fotbalista TJ Sušice. Jako mladší dorostenec poprvé hrál za áčko mužů, je v kádru divizního mužstva TJ Sušice. RADKA HAMBERGEROVÁ, 18letá atletka, TJ Sušice. Na MČR 2014 juniorek 3. místo v hodu diskem. Nejvíce bodující závodnice družstva žen TJ Sušice. Za družstvo juniorek AK Škoda Plzeň získala bronzovou medaili na MČR družstev. ANTONIE GALUŠKOVÁ, 13letá kanoistka, Klub vodních sportů Sušice. Mistr ČR, vítězka českého poháru žáků, kvalifikovala se do nejvyšší seniorské soutěže ČP seniorů. bela a Jiří Sládek obsadili v silné konkurenci jedenácti škol 4. místo. V kategorii tříd reprezentovalo Sušici družstvo ZŠ T. G. Masaryka ve složení: Sebastian Hora, Jaromír Hejdušek, Pavel Tuček a Silvie Matičková. I tito žáci předvedli, že šachy hrají na výbornou a zařadili se na 4. místo z devíti škol v Plzeňském kraji. -mh- ALEŠ ZEMEN, 14letý judista, Judoklub Sušice. Stříbro na přeboru ČR starších žáků, zlato na přeboru ČR družstev starších žáků v těžké váze. V celostátním ranking listu obsadil 3. místo JAN KOSÍŘ, 5letý handicapovaný sportovec, paracykling-tricykl, klub Černí koně. Absolvoval 11 cyklistických závodů, celkové 6. místo ve smart poháru cyklomaratontour v kategorii do 6 let. TRENÉR MLÁDEŽE PAVEL HRUBEC, fotbal, TJ Sušice. Vedl mladší a starší přípravky, v současnosti působí jako hlavní trenér mladších žáků a je členem trenérsko-metodické komise OFS Klatovy. JAN PRÁŠEK, atletika, TJ Sušice. Jeho zásluhou se v Sušici úspěšně rozvíjí projekt atletických přípravek. PETR KÄMPF, judo, JUDO- CLUB Sušice. Trénuje 80 judistů v Sušici a v Klatovech, trenér dětí a mládeže. DRUŽSTVO DOSPĚLÝCH DRUŽSTVO ŽEN TJ Sušice, atletika. Potřetí obhájilo 3. místo ve 2. atletické lize. JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ KAREL GILL, fotbalista TJ Sušice. Jako talentovaný brankář se prosadil do A družstva dospělých. KAROLÍNA GALUŠKOVÁ, KVS Sušice, kanoistika. Mistr ČR v seniorské kategorii, mistr ČR v kategorii do 23 let, vítězka Českého poháru seniorů, 3. místo ve finále SP seniorů, 2. místo na ME v kategorii do 23 let, 2. místo na MS v týmech. ED (zdroj: Klatovský deník) HOKEJ Sušičtí fotbalisté zatím vládnou domácímu zimnímu turnaji Zimní soustředění? Odrazový můstek k záchraně, věří trenér Voříšek S mladým celkem ho čeká náročná fuška. Sušický trenér Jaroslav Voříšek všemi silami pracuje na tom, aby se na jaře jeho svěřenci odlepili ode dna divizní tabulky a pokusili se zachránit v soutěži. Hráči momentálně podstupují nezbytný dril v přípravě a nabírají fyzickou kondici. S tréninkovou morálkou je někdejší kouč mládeže v Písku spokojený, s výsledky v přípravě zatím také. Na soustředění hráči makali až nadoraz, těšilo Voříška. Hlavní porci zápasů v rámci zimní přípravy hrají fotbalisté sušického áčka v rámci VI. ročníku zimního turnaje O pohár starosty města Sušice. Domácímu týmu se proti soupeřům z nižších soutěží daří. Všechny tři utkání suverénně vyhrál a s plným počtem vede průběžnou tabulku. Proti Nepomuku šlo o povinné vítězství, hodnotil v pořadí druhé utkání turnaje v rozhovoru pro Sušické noviny trenér Jaroslav Voříšek. Projevil se při výhře nad Nepomukem rozdíl v kvalitě obou týmů? Rozdíl se asi projevil. My jsme šli do zápasu rovnou z náročného soustředění, po čtyřech dnech intenzivního dvoufázového až třífázového tréninku. Chvilku nám trvalo, než jsme se srovnali se soupeřem a než jsme se zorientovali na hřišti. Ale bylo by špatné, kdybychom nedokázali přehrát Zimní turnaj O pohár starosty města Sušice III. kolo FK NEPOMUK TJ START LUBY 3:5 (2:1) SKP OKULA NÝRSKO FK HORAŽĎOVICE 1:1 (1:0) SOKOL PAČEJOV TJ SUŠICE 1:6 (0:2) Branky: 62 Josef Ticháček 22 a 57 Miroslav Vrhel, 41 Petr Páleník, 55 Radek Kočí, 67 Lukáš Kodýdek, 77 Ondřej Skrbek. Rozhodčí: Josef Abrahám. IV. kolo : SKP Okula Nýrsko TJ Sušice Luby Horažďovice, Pačejov Nepomuk V. kolo : FK Horažďovice TJ Sušice Pačejov Luby Start Luby TJ Sušice 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Branky (Asistence): 18 Vachoušek, 40 Košvanec, 40 Ryšavý (Vávrů), 52 Lejsek. Sestava: Skolek (Šlais) Blažek, Myslík, Šmrha, Skuhra Ryšavý, Vávrů, Vachoušek, Lejsek, Korál, Šašek, Holý, Košvanec, Kutil. Od začátku utkání bylo zřejmé, že se jedná o derby. Hrálo se na vysoké úrovni, obě mužstva nešetřila nasazením, tvrdostí a bojovností. Lépe z tohoto zápasu vyšel tým TJ Sušice, který od prvního vhazování do konce třetí třetiny bojoval a snažil se odčinit porážku z minulého kola na vlastním ledě. Dobře zachytal brankář Skolek, střelecky se probudili i hráči, kteří dlouho neskórovali. TJ Sušice Sokol Radomyšl 2:9 (0:1, 1:5, 1:3) Branky (Asistence): 33 Fedor (Ryšavý), 52 Lejsek (Broža). Sestava: Šlais, od 32. minuty Skolek Blažek, Šmrha, Skuhra, Myslík Lejsek, Ryšavý, Vachoušek, Holý, Broža, Korál, Fedor, Kutil, Vospěl. Hosté v kompletní sestavě předvedli domácím hráčům, že vítězství v soutěži už pět kol před koncem mají zasloužené. Sušičtí vydrželi hrát s lídrem soutěže pouze první třetinu. Domácí stačili dát pouze dvě branky, zatímco Radomyšl překonala oba sušické gólmany (v 32. minutě střídal Šlaise Skolek) celkem 9x. Hráči Sušice si zkomplikovali vyhlídky na slušné konečné umístění v okresním přeboru, přesto vše ještě mají ve svých rukou. Příští utkání na domácím ledě od 14 hod s týmem CZ Leas Cehnice napoví, jestli Sušičtí budou moci ještě pomýšlet na medailové umístění v OP Strakonicka. -BK- Příští utkání na zimním stadionu v Sušici můžete vidět 15. února od 14 hod s CZ Leas Cehnice. soupeře hrajícího o dvě třídy níž. Dá se říct, že šlo o povinné vítězství. Druhý poločas vypadal o poznání lépe, souhlasíte? Určitě. Hodně jsme to promíchali, na hřišti jsme točili hodně hráčů. Vždycky pak trochu trvá, než si to v zápase sedne. I v tom promíchaném složení se na to dalo dívat. Měli jsme krásné, přímočaré akce, které mohly skončit gólem. Rozdíl ve skóre mohl být nakonec ještě vyšší. Jste spokojený s průběhem soustředění na Srní? Splnili jsme všechno, co jsem měl naplánováno. Hráči makali až nadoraz, doufám, že to bude odrazový můstek do jarní části a záchranářských prací. Myslím, že v kondici máme ještě co zlepšovat. Kromě Kysilky, který byl na horách na lyžařském kurzu, a nemocného Králíka, jsme soustředění absolvovali všichni. S týmem se připravují tři noví hráči. Jste s posilami spokojený, nebo ještě plánujete doplnit kádr? Doplnit a zkvalitnit kádr můžeme pořád, ale je to v nějakých limitech. Hráči, které jsme přivedli, ať už Škyrta, Páleník nebo do brány Tomáš Vlk, se zatím jeví velice dobře. Doufám, že se jejich příchod podaří dotáhnout, aby nám na jaře pomohli. Na podzim jste měli největší problémy v obraně. Pracovali jste nějak speciálně na defenzivě? Snažíme se defenzivu nějakým způsobem posílit. Obranná činnost byla na podzim katastrofální, dostali jsme spousty gólů. To ale není práce jen obranné čtyřky, obranná činnost je založená na práci celého týmu, to nám vůbec nefungovalo. Doufám, že se mužstvo v této činnosti zvedne, bude pečlivější, poctivější a hlavně že budeme dávat nějaké góly navíc, to byla také velká slabina. Na postu stopera jste proti Nepomuku zkoušeli zkušeného Hracha, který nastupoval uprostřed zálohy. Počítáte s ním na tuto pozici? Je to jedna z variant, která mě napadla. Je to zkušený fotbalista, který svůj přehled a zkušenost může uplatnit právě v roli jednoho ze stoperů. Chyběl tedy na podzim vzadu zkušený hráč? Možná zkušenost, přehled, dirigentské schopnosti. Opravdu je to jedna z věcí, které nám vzadu mohly chybět. Jonáš Bartoš TABULKA PO III. KOLE 1. TJ Sušice : FK Nepomuk : SKP Okula Nýrsko : FK Horažďovice : Start Luby : Sokol Pačejov :11 0 Jarní školička bruslení Sušický hokejový oddíl pořádá o jarních prázdninách školu bruslení pro nejmenší. Děti ročník se mohou dostavit na zimní stadion v Sušici v pondělí a ve čtvrtek v hod. Samotný výcvik na ledě proběhne pod vedením zkušených trenérů od hod. do hod. S sebou vezměte brusle, přilbu (postačí na kolo), popřípadě chrániče kolen a loktů. Po vzájemné dohodě je možné pokračovat v dalších trénincích každé pondělí, středu a čtvrtek, vždy od hod. Navštivte naše facebookové stránky, kde se dozvíte více: com/naucsebruslit Využijte jedinečné akce výcvik je do konce sezony zcela zdarma! Kontakty: Petr Mařík telefon: , Zdeněk Pitel telefon: , VEŘEJNÉ BRUSLENÍ pá od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do veřejné bruslení po od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení st od do veřejné bruslení st od do bruslení pro rodiny s dětmi čt od do veřejné bruslení pá od do veřejné bruslení pá od do veřejné bruslení ne od do veřejné bruslení út od do veřejné bruslení st od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do bruslení pro rodiny s dětmi pá od do veřejné bruslení Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek hod.

9 Sušické noviny 3/2015 strana 9 Sportoviště města Sušice VALENTÝN V BAZÉNU Večerní koupání se saunovacími rituály Kdy: sobota od do hod. Kde: bazén Sušice Více informací najdete na Výlet do Aquapalace Praha-Čestlice Ve středu o jarních prázdninách pořádá Sportoviště města Sušice, p. o. výlet pro všechny děti a studenty do centra vodní zábavy AQUAPALACE ČESTLICE Přihlásit se a zaplatit výlet můžete nejpozději do pondělí Sraz v 7.30 hod. na parkovišti před bazénem. Návrat ve hod. na parkoviště před bazénem. Cena výletu 780 Kč. V ceně je zahrnuta doprava vlastním autobusem a celodenní vstupné do vodního světa. S sebou: Jídlo a pití na celý den, plavecké a hygienické potřeby, kapesné do McDonalds, kde se zastavíme při zpáteční cestě domů. Dostatečný pedagogický dozor zajištěn. Kontakt: Recepce bazén, tel.: Jarní příměstský tábor sportovně zaměřený února 2015 Sportoviště města Sušice, p.o. připravilo pro vaše děti příměstský tábor sportovně zaměřený. Tábor je určen pro děti základních škol a předškoláky. Cena tábora včetně celodenního výletu do Aquapalace Čestlice Kč Cena tábora bez výletu Kč Cena zahrnuje: Plaveckou výuku 2 hodiny každý den Bruslení 3x v týdnu Sportování v tělocvičně každý den míčové hry, florbal, soutěže Teplé obědy Ve středu celodenní výlet do Aquapalace Praha Děti nám přiveďte v 8.00 hod. a my vám je zase vrátíme v spokojené a příjemně unavené. Hlavní vedoucí příměstského tábora: Mgr. Jitka Šteflová Podrobnější informace naleznete u přihlášky na webu Tip na knihu: Jiří Lederer, Když se řekne V+W V roce 1927 se sešli dva studenti vytvořit pro slavnost studentského spolku nějakou legrační scénku. Mladíci, kterým tenkrát bylo něco málo přes dvacet, postupovali podle osvědčeného klíče: vytvořili píseň, napsali něco před ni a něco za ni, a doufali, že tak vznikne revue. A světe div se! Vznikla. Vest Pocket Revue. Nakonec hrálo bezmála třistakrát a vzniklo divadlo. Osvobozené divadlo. Za třináct let, po něž Osvobozené divadlo pracovalo, vzniklo pětadvacet her a revue. Jeho protagonisté zůstávají v povědomí kulturní veřejnosti po celé dvacáté století. U příležitosti stodesátého výročí narození Jana Wericha (6. února) jsem vzal do rukou ojedinělý soubor příspěvků na téma Když se řeknew a když se řekne V (jeho výročí narození si připomeneme 9. června). V téhle knížce naleznete cenná svědectví mnoha významných osobností naší kultury působících u nás i v emigraci. Namátkou kupř. Elmara Klose, Josefa Škvoreckého, Jiřího Hanzelky, Jaroslava Seiferta, Milana Machovce, Olega Suse, Oty Ornesta, Antonína Měšťana. Viktora Fischla a mnohých dalších. Jsou to povídání vesměs laskavá a chytrá, humorná a taky moc vzácná vždyť ostatně V+W také vzácní byli. Za všechny jsem vybral úryvek z doslovu Jiřího Voskovce: Za sebe bych rád ujistil vás slavitelky a slavitele, že mě váš kolektivní portrét Janův ohromil a dojal. Snad částečně s jistou dávkou samolibosti, za to, že vám všem vespolek vyšel ve stylu značně barokním. Mám totiž docela soukromou teorii, že Werich je zjev vysoce barokní, barokní jako Praha. Pražský barok je nejednotný, smíšený, eklektický, ale mohutný. Zároveň klasický a protiklasický. Láme a ohýbá přímé renesanční římsy Méně mramoru a více sádry. Ani svalnatá rošťácká renesance, ani zženštělé rokoko. Ani Leonardo, ani Fragonard. Zato Michelangelo a Shakespeare. Pascal a Moliére. Prostor pro andělská křídla a dující oblaka nad vlajícími korouhvemi bitev. Anebo bujná veselost Shakespearova Falstaffa a MoliérovaScagnarella. Takže jste byli věrni podstatě ducha Jana Wericha. Mohl bych samozřejmě pokračovat, ale věřím, že jsem vás dostatečně navnadil na to, přečíst si nějakou knížku od V+W. A je jedno, zda to nebude právě tahle nebo třeba Rozhovory s Voskovcem od Michala Schónberga či Italské prázdniny nebo Fimfárum Jana Wericha. Ivan Nikl Stavební firma FM-PRÁCE nabízí: Kontakt: Krev je nejdražší tekutina na světě, píše se v učebnici pro střední zdravotnické školy. Spousta lidí nezná ani svou krevní skupinu a v poklidu prožije celý svůj život. Přesto není na škodu vědět, co nám koluje v žilách, jakou máme krevní skupinu, a že může přijít chvíle, kdy tato tekutina bude mít pro nás zásadní význam. Komplikovaný porod, složitá operace, vážná nemoc nebo nečekaný úraz to všechno jsou situace, kdy můžeme potřebovat krevní transfúzi, abychom přežili. Jsou mezi námi tací, kteří se rozhodli nezištně pomáhat tím, že svou krev darují ve prospěch druhých. Pravidelné dárce krve ocenil na krajském úřadě hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. S velkou radostí jsem na této akci přivítala sušického občana pana Václava Pikeše, který se počtem odběrů 330 zařadil po Jiřím Čiháčkovi (347 odběrů) na druhé místo v celém Plzeňském kraji. Po předání pamětních medailí a dárkových košů následovala neformální diskuse. Mimo jiné v ní také zaznělo: Paní Stárková, rozšiřujte osvětu o bezplatném dárcovství krve, protože je mezi námi málo mladých! Slíbila jsem, že tak učiním, tedy: Darovat krev mohou lidé od 18 do 65 let, musejí vážit minimálně 50 kg a být zdraví. Trvanlivost krve je šest týdnů. Klatovská nemocnice má krevní barometr, každého upozorní, jakou krev potřebuje. V Sušici je odběr 1 x měsíčně, zajišťuje Klatovská nemocnice, a. s. viz. str. 3 a web. Máte-li odhodlání, darujte krev a krevní plazmu. Jednou to možná budete vy nebo vaši blízcí, kdo bude pomoc potřebovat. Děkuji všem dárcům a přeji jim stálé zdraví. Milena Stárková, radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje VÝROČÍ Již 10 let je tu pro vás, tak jako Sušický betlém, prodejna Řezbářství, naproti hlavní poště v Sušici. Nabízíme rozšíření prodeje o řezbářské nástroje firmy Narex včetně polotovarů. Lípa na řezbu pro vyzkoušení kvality dlát je připravena. Srdečně vás zveme, zastavte se. Řezbářství Tittl. TANEC PRO ŽENY SVOBODA,,Svůj život žiji pro sebe, jsem celá, jsem úplná. Říkám, co si myslím a myslím, co říkám. Dotýkám se tmy i světla, vědomí i nevědomí. Když promluvím jsou to mé myšlenky, má přesvědčení a nestarám se, jak se to líbí druhým Milé ženy, srdečně vás zveme k dalšímu prožitkovému setkání s tématem vnitřní svobody. Skrze spontánní tanec, meditace a relaxace uvolníme naše tělo i mysl, a tak můžeme pocítit svobodu naší duše a odtud načerpat vše, co pro náš život potřebujeme. Kdy: od 10 do 13 hodin Kde: velký sál komunitního centra Káčko (2. p), Klostermannova 1330, Sušice Lektorka: Iveta Králová Organizace: Kristýna Pítrová Cena: 300 Kč Bližší informace a přihlášení: nebo na t. č Těšíme se na vás!

10 strana 10 Inzerce Sušické noviny 3/2015 Řádková inzerce Autoškola Macháček NOVĚ ZAČÍNAJÍCÍ AUTOŠKOLA V SUŠICI více informací na tel PRODEJ Prodám 2 gramorádia AIDA (1968) se 4 možnostmi otáček, Album Má vlast na 10 deskách Ultraphon, dit. O. Jeremiáš Symf. orch. Čes. rozhlasu. Tel Prodám auto MB250D automat nefunkční zpátečka, motor OK, pojízdné s SPZ. Tel Prodám zahradu 4 ary, seno ze zahrady q, šedé nepoužité eternitové šablony, káru za traktor, cena dohodou. Tel Prodám ložnici, 2 noční stolky, skříně na šaty a prádlo. Cena Kč město Sušice. Tel Prodám psací stůl Kč; sedací soupravu rozkládací + 2 křesla cena Kč; obývací stěnu i jednotlivé skříňky, monitor LG Kč. Tel Prodám: plynový sporák zánovní, cena dohodou. Tel , Sušice Prodám: 15 l kvalitního jablečného moštu. Tel Prodám: Jablka bez chemického nánosu na štrůdl za 5 Kč/Kg. Tel Prodám dětský kočárek Chicco ; Starý nábytek skříň, toaletu se šuplíky, 2 ks noční stolek; šicí stroj Singer šlapací, funkční (40. léta). Tel Prodám hrob v urnovém háji v Sušici na 3 urny. Cena Kč. Tel Prodám typové listy k tažným zařízením typů: Brink, Atlux, Galia, Westfalia, Bosal, Hook. Tel Prodám nový ochranný rám na Ducato/ Jumper/Boxer včetně návodu na montáž a typového osvědčení (homologace) Přijmeme automechanika pro autoservis v Sušici Výuční list není podmínkou. Více informací na tel , nebo osobně v ulici Nádražní 647 Nástup možný ihned. r , cena Kč vč. záručního listu. Dále rám na Renault Kangoo r včetně homologace, záruční listu, návodu montáže za Kč. Tel Prodám nový ochranný rám a boční nášlapy na vozidlo Mitsubishi Outlender r vč. návodu na montáž a homologace, cena je za 50% z původní ceny Kč. Rámy jsou z leštěného anticora. Tel Prodám polykarbonát dutinkový různé druhy a plastovou střešní krytinu různé barvy a druhy. Za dobrou cenu. Tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude ve 12 hod. Prodám novou čelní desku za dvoupostel nebo válendy s textilním potahem, oranžová cena 800 Kč. Pětiramenný lustr pokojový, dřevo žlutý kov, kornouty bílé, cena 600 Kč. Tel Prodám nenošený velmi pěkný šedý semišový kabát zateplený s límcem ze světlé lišky. K tomu dám i stejnou čepici. Na výšku 170 cm, štíhlé postavy. Cena dohodou. Tel Prodám elektrické masážní křeslo polohovací víceúčelové (původní cena Kč). Požaduji dřívější náklady poštovné, balné Kč dohodou. Info v redakci Prodám mlecí kameny do kávomlýnků, nově naostřené, různé velikosti. Cena 100 Kč za pár. Tel Prodám velkou rohovou rozkládací sedačku s úložným prostorem + taburety. Cena 4000 Kč dohoda. Tel Prodám kamerovou čtecí lupu. Cena Kč. Tel Prodám zánovní kytaru španělku + vystužené pouzdro. Cena Kč. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena Kč, nyní Kč. Tel KOUPĚ Koupím obytný přívěs starší i odhlášený. Stav nerozhoduje. Tel Koupím auto pick-up jakýkoliv raději nafta, není podmínkou. Stavba. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji. Tel , Koupím vzduchovku české nebo německé výroby i poškozenou. Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedu- le, staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel Koupím frézu Jičínku MF-70 s lištou nejlépe 120 cm, možno i s příslušenstvím, dále koupím traktor nejlépe Zetor a pilu cirkulárku s kolíbkou tovární výroby. Tel BYTY NEMOVITOSTI Prodám byt 3+1 v Plzni na Borech o celkové výměře 63,7 m m 2 lodžie. V okolí dobrá občanská vybavenost. Cena dohodou. Tel Pronajmu zahrádku. Tel Koupím byt v Sušici 1+1, 2+kk nebo menší 2+1. Tel (prosím SMS nebo volat po 18 hod.) Prodám zděnou zahradní chatku se zahradou v Sušici. Směr Tedražice. Tel Koupím starší menší mobilheim. Sušicko. Tel Prodám zahradu v Malé Chmelné voda, el., chata, cena dohodou. Tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel Pronajmu byt v Sušici, Na Štěbetce v bytovém domě o velikosti 68 m 2, 2. patro v bytě jsou 2 balkony. Příslušenství: vlastní garáž, sklep, kolovna. Slunný byt orientovaný na jih. Cena: Kč měsíčně + energie + kauce (2x nájemné). Tel RŮZNÉ Celoročně se postarám o vaši zahradu odbornost, spolehlivost, rozumná cena. Tel Hledám schopného pracovníka pro pomoc při zahradnických pracích od dubna do října 2015, možno i schopný důchodce. Podmínka bezúhonost. R. Žák, Sušice. Tel Kočičky hledají nový domov u hodných lidí. Jsou kastrované, čistotné, vhodné domů i ven. Zatím bydlí v Žíkově 5 km od Sušice vpravo za Františ. Vsí. Tel , Přijďte se podívat! Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel Mám zájem o pravidelné doučování z matematiky na úrovni SŠ, nejlépe od Tel , Nabízím moderování kulturních a sportovních akcí, hraní oslavy rock + pop léta, ozvučení vlastní aparaturou, laser show. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel PARTNER CK EXIM TOURS NOVÝ KATALOG TEMPO TOURS LÉTO nabídka 100 prověřených cestovních kanceláří na jednom místě VYUŽIJTE VÝRAZNÝCH SLEV A VÝHOD A OBJEDNEJTE SI SVOU LETNÍ DOVOLENOU 2015 JIŽ NYNÍ - slevy za včasnost až 20% nebo dítě ZDARMA (do vyprodání zásob) - zájezdy německých a rakouských cestovních kanceláří - souhrn všech nabídek na - porovnání cen atd. - zájezdy SENIOR 55+, aktualizované LAST MINUTE nabídky 25 LET ZKUŠENOSTÍ - PORADÍME S VÝBĚREM Poslední volná místa busem za kulturou: ADDAMS FAMILY a FANTOM OPERY NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz a bez poplatku! Irena Krákorová Prodej a pronájem domů, bytů a pozemků Zajistíme pro Vás: služby hypotečního makléře, odhad nemovitosti, bezpečný převod peněz, daňové přiznání, pojištění nemovitosti Individuální přístup a konzultace ZDARMA Náměstí Svobody 169, Sušice (vchod přes kavárnu Koruna - Illy) tel.:

11 Sušické noviny 3/2015 strana 11 Očima Martina Mejstříka O juntě, nestorovi, nepřátelích Ruska a Na to, že různé proputinovské, Kremlem placené servery nazývají ukrajinskou vládu v Kyjevě juntou a o Ukrajincích píší jako o nacistech, už jsem si zvykl, i když lehce se to nečte. Pakliže ale zaznějí obdobná slova od zpravodaje a komentátora Jana Petránka, říkám si, něco je špatně: Ve chvíli, kdy pravý sektor a fašizující skupiny provedly převrat v Kyjevě, tak Rusko pochopilo (Radiožurnál, 5. února 2015). Kdybych minulou zimu nesledoval dění v Kyjevě denně v přímém přenosu, možná by mě jeho slova nezarazila. Jenže já ho s napětím sledoval. A tak vím, že nejen Putin, Zeman a Klaus a jejich poradci, ale už i nestor české žurnalistiky Jan Petránek lže. Proč? Kdo přibude další? Nikdo z ruské strany mi ještě nevysvětlil, proč Rusko staví svou zahraniční politiku vůči Evropě a USA na konfrontaci. Po pádu železné opony se Evropa i USA snažily seč mohly, aby Rusko uvedly mezi civilizovanou společnost Evropská unie uzavřela s Ruskem devět dohod o partnerství a spolupráci, Rusko se stalo členem Rady Evropy, získalo statut pozorovatele v NATO, kvůli Rusku se rozšířilo sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa z G7 na G8 Ještě po nástupu Putina a po obratu jeho vnitřní i vnější politiky (likvidace opozičních médií a novinářů, likvidace politických oponentů, čečenská válka /stovky tisíc civilních obětí/, ruská podpora separatistů v Moldávii /Podněstří/, anexe Jižní Osetie /Gruzie/ atd.) byla politika EU i Spojených států amerických vůči Putinovi neuvěřitelně vstřícná, ba naivní, až devótní. Při vší zpravodajské technice a monitorování Ruska satelity nás anexe Krymu zaskočila. Stejně tak podpora Ruska ruských separatistů na Ukrajině. A já se znova a znova ptám proč to Putin dělá? Proč otočil kormidlem o 180 stupňů a namísto toho, aby se postavil bok po boku demokratických států, maluje Rusům obraz staronového nepřítele? Nikdo z nás v Evropě si nepřál nic jiného, než aby se Rusko začalo postupně civilizovat a my se o něj nemuseli starat (jinými slovy nemuseli jsme pořád hlídat, co koho v Kremlu za šílenost napadne). Rozvázalo by nám to ruce k řešení problémů jinde a není jich málo. 7. února prohlásil ruský ministr zahraničí Lavrov: Jsme přesvědčeni, že válka na Ukrajině je vyvrcholením politiky prováděné v posledních 25 letech v Evropě. Země střední a východní Evropy, které jsou s námi historicky spojené ( ) byly nuceny si vybrat, zda budou s námi nebo proti nám. Přemýšlím o otázkách, které bych Putinovi/Lavrovovi položil: Kdo jsme my a kdo vy? Proč se cítíte být ohroženi? Kdo a jak vás ohrožuje, ohrožoval? Hitler byl psychopat. Putin se mu začíná nebezpečně podobat. Nu A zima nám pomalu končí za necelý týden je Popeleční středa. A začne masopust. Před tím ale veselo a živo, průvody masek budou chodit po vsích a městečkách s muzikou a hrát se bude až do půlnoci. Pak 40 postu dní a pak Hádejte! Martin Mejstřík 7. února 2015 Příspěvky dopisovatelů 560 hasičů naplnilo obě tělocvičny ZŠ Lerchova ul. Na jevišti stůl, dvě židle a pár drobností. Je sobota 7. února a hlediště sušického kina je ze dvou třetin zaplněné. Na scénu přichází mladík a později dívka. Tak zde začíná divadelní hra amerického dramatika Leonarda Gershe Motýli. Poprvé byla uvedena v roce Představení nastudoval soubor Sirky Literárně dramatického oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy. Jeho žáci Kateřina Zapletalová a Michal Goldschmid (studenti sušického a klatovského gymnázia) ztvárňují hlavní role a na scéně je doplňují lektoři oboru Martina Lukášová a Vladimír Kábrt. Hra v tomto podání byla oceněna několika významnými cenami na dramatických přehlídkách v Uherském Hradišti, Plasech a Domažlicích. V Sušici se hrála poprvé. Představení začalo, sál ani nedutá. Zvědavost neznalého diváka přechází v zaujetí příběhem. Sobotního rána 7. února zaparkovaly desítky červenobílých hasičských aut před modrou školou. Uvnitř v tělocvičnách už bylo připraveno osmnáct stanovišť, které se chystaly prověřit schopnosti malých hasičů. Odehrávalo se zde již 18. zimní setkání mladých hasičů pořádané Sborem dobrovolných hasičů Sušice, SDH Volšovy a Odbornou radou mládeže okresního sdružení hasičů Klatovy. Srazu dětských skupin z obcí celého okresu se zúčastnili mj. poslanec Parlamentu ČR Karel Šidlo, senátor Jan Látka, ředitel HZS Plzeňského kraje územního odboru Klatovy Ing. Aleš Bucifal, starosta Okresního sdružení hasičů Klatovy Josef Veith, náměstek pro mládež OSH Klatovy Ladislav Kaiser, nový starosta SDH Sušice Milan Pokorný a vedoucí Odborné rady mládeže okresního sdružení Klatovy Bohumír Bucifal, který celou akci řídil. Do Sušice přijelo soutěžit ve třech věkových kategoriích 68 hasičských týmů z těchto sborů: Pačejov, Dlažov, Horažďovice, Žihobce, Klatovy, Zavlekov, Bystřice, Točník, Malechov, Budětice, Švihov, Dolany, Běšiny, Štěpánovice, Kašperské Hory, Vrhaveč, Volšovy, Luby, Borovy, Železná Ruda, Strážov, Křištín, Klenová, Předslav, Malý Bor, Tužice, Hrádek, Velenovy, Kejnice, Rabí, Defurovy Lažany a domácí Sušice. To je celkem 32 sborů, přičemž některé postavily do soutěží více týmů. Ve svých kategoriích se utkala pětičlenná družstva i jednotlivci. Disciplíny byly zaměřeny na všeobecné dovednosti s přihlédnutím k hasičské specializaci (např. rozvinutí hadice na přesnost, práce s buzolou, vázání uzlů, hod na koš, střelba do brány, šplh apod.) Vloženou disciplínou bylo oblékání hasičské výzbroje na čas. Celý tým tak strojil jednoho dobrovolníka do kalhot, bundy, bot, rukavic a přilby dospělého hasiče. V tomto klání zvítězil SDH Horažďovice, před Klatovy a Sušicí. I v dalších týmových kategoriích si malí sušičtí hasiči vedli výborně: V kategorii přípravky Sušice zvítězila (celkem 10 týmů a Kašperské Hory byly 7.). Mezi mladším žactvem bylo družstvo Sušice1 čtvrté a Sušice2 osmnácté (z celkem 25 týmů vyhrál Pačejov a např. Žihobce byly 5., Budětice 12. a Kašperské Hory 19.). V kategorii starší žactvo obsadil tým Sušice 21. místo (celkem 33 týmů, zvítězil Strážov1 a např. Hrádek byl 13., Volšovy 23., Rabí 26. a Žihobce 31.) Záštitu nad celou soutěží převzal starosta Bc. Petr Mottl, který se také zúčastnil slavnostního předávání cen vítězům. Smysl této velké akce pro mladé hasiče ze širokého okolí vysvětluje pořadatel Bohumír Bucifal ml.: Sraz vznikl ze snahy uspořádat mezi sbory nějakou soutěž, která by prověřila schopnosti dětí i v zimním období a motivovala je k přípravě a aktivní činnosti i v době, kdy se většina akcí odehrává v klubovnách. Je to takové odlehčení vedoucím a zpestření dětem, než přijde zase sezona. Na závěr bych chtěl za pořadatele poděkovat všem, kteří pomáhali, zejména pak zástupcům ZŠ Lerchova, kteří nám ve všem vyšli vstříc. Více foto na text a foto Eduard Lískovec Motýli potěšili Sušici Herci roli nepřekážejí, naopak, svým mladistvým emotivním a překvapivě zkušeným projevem násobí silný děj: Dívka se s mladíkem rychle sblíží, ovšem láska by v tomto případě příliš zavazovala. Muž je slepý a žena chce zůstat svobodná, jako motýl... Oč je scéna chudší, o to je příběh hlubší. Drama je nabité energií, ale působí citlivě a jemně. Dialog syna se starostlivou matkou odkrývá jeho pocity, když se dívka rozhodne odejít za jiným. Během necelé hodiny se tak situace několikrát mění, přesto děj nepůsobí nesourodě. Závěrečné objetí hlavním hrdinům musíme přát kýč to ale není, během vystoupení jsme totiž stačili poznat jejich křehké duše. Diváci onoho podvečera zhlédli další zářící střípek z rozmanité mozaiky sušické divadelní scény. text a foto ED Více foto na Potěšilo mě, že i tentokráte se podařilo identifikovat archivní fotografii ze SN 2/2015. Ještě než vám prozradím, o jakou lokalitu se jedná, dovolte mi malou perličku. Zpětně jsem si uvědomil, že objekt na archivní fotografii v SN 1/2015, hostinec U Bílého lva, jsem po výzvě v SN zcela náhodně navštívil při návštěvě místního bazaru s nábytkem a prošel i interiérem budovy, aniž jsem si uvědomil A teď zpětně k naší nové dohledávané fotografii. Myslím, že Libor Herza opět správně určuje Nové Hutě na Šumavě. Na přiložené fotografii si prohlédněte podobnost rozložení místního kostela Srdce Ježíšova. Na Nových Hutích byla v 17. století, jak bývalo obvyklé, jako první založena sklárna a postupně v okolí přibývaly další. V okolním Františkově byla papírna a v místě zvaném Unterkaltenbach továrna na zápalky. Lidé Poznáváte? zde zpracovávali dřevo a značnou část obživy přinášela práce v zemědělství. Pěstovalo se obilí, zejména žito a oves, brambory, zelí a řepa. Významnou úlohu hrál chov skotu. Uvádí se, že v roce 1945 bylo v Nových Hutích více než 800 krav. V roce 1945 žilo na území Nových Hutí v 216 domovních číslech 1442 obyvatel. Po válce byla naprostá většina obyvatel odsunuta, hlavní vlna odsunu se uskutečnila v roce 1946, ale lidé postupně odcházeli i v dalších letech. Velká většina opuštěných domů byla v následujících desetiletích srovnána se zemí. Obec nadále nese jen český název, německý název Kaltenbach (Studený potok) se přestal používat. V současné době zde většina domů slouží jako chaty, chalupy a penziony, které nabízejí kvalitní ubytovací služby. Na tomto místě bych chtěl zároveň poděkovat paní Klausové z Rejštejna za darování několika archivních fotografií, kterými jsem mohl obohatit fotoarchiv Muzea Šumavy. Tím bych chtěl poprosit občany, kteří něco takového doma mají a zvažují to vyhodit, aby tak nečinili a donesli nám to do muzea. Děkuji. Nakonec se obracím na čtenáře s prosbou o pomoc při identifikaci níže přiložené archivní fotografie. Vaše postřehy prosím zasílejte na e- mail: M. Buršík

12 strana 12 ASIKKALA MĚSTO JEZER Abecedně by toto místo bylo jedním z prvních v naší sérii. Jde ale o nejmladší město Douzelage, které teprve vloni nahradilo Karkillu. Asikkala je městečko v jižním Finsku ležící mezi dvěma jezery Vesijärvi a Päijänne. Je nazýváno jižní bránou Päijänne, což je i jméno národního parku, který se zde rozkládá. Město bylo založeno v roce 1848 a dnes má asi obyvatel, do čehož je zahrnuto 11 okolních vesnic. Je tu jedna střední škola. Nádherná příroda, zajímavé centrum města a kouzelné vesničky kolem jsou předpokladem toho, že toho místo je jedinečné jak pro místní obyvatele, tak pro turisty, kteří jsou tu vždy srdečně vítáni. Jako jsou Scheinostovy sirky symbolem Sušice, v Asikkale jsou takovým symbolem Rapalovy návnady na ryby. Chudý rybář Rapala je zde začal vyrábět před 2. světovou válkou a brzy se staly světoznámé. Vše o Rapalovi se dozvíte v Muzeu rekreačního rybaření. Další zajímavostí je starý mlýn a kostel, vyrobený z milionu cihel. Na toulkách se můžete zastavit v Muzeu mlýnů nebo navštívit různé výstavy. Unikátní technickou zajímavostí je skalní kanál Päijänne, jeden z největších skalních tunelů na světě. Pitná voda z jezera Päijänne teče 380 m dlouhým potrubím z borovice do skalního tunelu, kterým samospádem pokračuje dál 120 km. Tak je vodou zásobován více než milion lidí v oblasti kolem hlavního města. Cesta kolem jezera Päijänne, která začíná v Asikkale, byla zvolena nejkrásnější cestou po přírodě ve Finsku. Také procházka kolem kanálu Vääksly vám poskytne unikátní scenérie. Kanál Vääksly rozděluje město na dvě části. Byl vybudovaný koncem 19. století a dnes je jedním z nejnavštěvovanějších vodních kanálů na světě. V létě poskytuje kromě vodních sportů i další atrakce. Další kanál se jmenuje Kalkkinen. Je dlouhý 500 m, po vybudování koncem 19. století se používal k plavení dřeva. Dnes také slouží k rekreačním účelům. Evropským unikátem je 8 km dlouhý ostrov tvořený útesem z doby ledové. Je to důležité místo pro ornitology, kteří tu hlavně na jaře a na podzim pozorují migraci ptáků. Částečně patří do Národního parku Päijänne. Ten zahrnuje 60 ostrovů se stezkami pro krásné procházky, kde si užijete čerstvého vzduchu i křišťálové vody. Jistě všechny zaujme i Cesta do doby ledové. Není pochyb, že pro milovníky přírody je toto místo nezapomenutelným skvostem. Asikkalou končíme sérii článků o městech Douzelage. Po krátké odmlce vám ale chceme nabídnout cyklus, do kterého se budete moci zapojit i vy. Uvidíme, jak pozorně jste četli naše články a co o zmiňovaných místech víte. Těšíme se. V. Svobodová Námořnickou sokolovnou plula loď Římskokatolická farnost Sušice uspořádala 7. února tradiční dětský karneval. I neznalý divák by při pohledu do sálu sušické sokolovny okamžitě poznal téma. Na parketu se to hemžilo modrobíle pruhovanými tričky a na pódiu mezi čluny hlásil parádní kapitán (Aleš Jahoda) se svými pomocníky (Anna Potužníková a Josef Nový hrál, zpíval a pouštěl písničky). Letos se uskutečnil karneval námořnický. Pořadatelé pod vedením manželů Šmídlových připravili úkoly a soutěže pro všechny malé mořské vlky (rybolov, kormidlování atp.). Mezitím se křepčilo a tancovalo. V různorodé směsici sto osmdesáti masek byli další početnou skupinou piráti a sem tam se mihla i mořská víla. Mezi všemi se proplétal parník s čtyřčlennou posádkou. Za nejlepší masku byli tentokráte pochváleni diplomem všichni a každý, kdo z papíru složil loďku dostal malý dárek. Z pódia se pak snášely bubliny a na závěr z balkonu chumelily konfety. Kapitán popřál veselou plavbu, děti se vydováděly a rodiče si mohli po vydařeném odpoledni spokojeně oddychnout. text a foto ED více foto na Sušické noviny 3/2015 XV. reprezentační ples města Sušice Tanečnice Marty Dance Klatovy The Beatles léta tak zněl podtitul letošního již XV. reprezentačního plesu města Sušice. Kapela Beatles vznikla v roce 1960, v roce 1970 se rozpadla. V roce 1980 byl zavražděn John Lennon a definitivně pohasla šance na obnovení souboru. Přestože Beatles v 70. letech už reálně neexistovali, jejich písně byly stále živé, desky se prodávaly ostošest a podílely se na dalším vývoji populární hudby. Fenomén Beatles zdaleka neovlivnil jen muziku. Přičteme-li k této situaci železnou oponu objevuje se v Československu jejich hudba na neoficiálním výsluní až do pozdních 70. let a navíc přibírá význam svobody a nezávislosti. Reprezentační ples města Sušice uváděl jako obvykle redaktor a moderátor České televize Přemysl Čech. V úvodu pozval na pódium starostu města Petra Mottla a krátce ho vyzpovídal: Slibovaný bazén je realitou a jedním z dalších plánů je rekonstrukce bývalé lékárny ku prospěchu obyvatel města, uvedl starosta. Známý moderátor pak z beatlesovských písní vybral motto plesu: All You Need Is Love a vyzval diváky, aby to měli toho večera na paměti. I Taneční klub Fialka zvolil Beatles jako svou inspiraci a na jejich písničky předvedli svěží tanec. Dále už parket patřil všem účastníkům plesu a k tanci jim vyhrávala tradiční kapela Obzor. Ti, kteří se nenechali unést známými melodiemi, mohli pročítat speciální vydání The Susice News, později se vypravit na pochoutky teplého a studeného rautu (Jan Patlejch a Mc Vítek), nebo s kamarády zapózovat s kytarou ve fotokoutku. Zajímavosti Na sále zatím opět vládly taneční variace na písně Beatles tentokrát v podání skupiny Marty Dance Klatovy. Pak se čas vrátil o půl století zpět a na pódiu se objevila dobře známá čtveřice s typickým nádobíčkem a dokonce i s dobovou aparaturou, zde dokonale zosobněná v celé Evropě ceněným souborem The Beatles revival Brouci Band. Čas přestal být důležitý, tehdejší písně hřály jako horké novinky, pojem retro pozbyl smyslu a na parketu společně tancovaly dámy zdobené klasickými šedesátkovými puntíky i současnými modely. Sympatičtí světoběžníci se rozloučili stylově, píseň Hey Jude zná snad opravdu i ten nejzatvrzelejší dechovkář či technař. A nebylo v tu chvíli úst, které by nezpívaly okřídlený refrén... Výzdobu sálu zajistilo opět Zahradní centrum Moureček a Sušické kulturní centrum děkuje všem těmto partnerům a sponzorům za podporu a úspěšnou realizaci akce: ŠPERL spol. s r. o., BYT- SERVIS Sušice, spol. s r. o., ASTER PHARMA, spol. s r. o.; Ing. arch. Lejsek, Wellness&Sport Hotelu Šumava***, Sušická stavební s. r. o., HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o., GPL - INVEST s. r. o., Stavební firma RENO CZ s. r. o., SPAK Foods s. r. o., KORA- MEX a. s., DOP- LA PAP a. s, BROKER TEAM a. s., AKOSTAV spol. s r. o., Bohumil Dach, ČEVAK a. s. A sponzorům tomboly: AKVATE- RA Kechner; APRIS 3MP s. r. o.; ARYZZA PLUS s. r. o.; Autopůjčovna Jiří Sulán; BLOHMANN, spol. s r. o.; CUPEKO, spol. s r. o.; ČSOB, a. s. pobočka Sušice; Dekolt; DOPLA PAP a. s.; DVEŘE Pb s. r. o.; ELEKTROKO- LA Šumava; Elektrospecial J+M Sušice s. r. o.; EGF Energy, spol. s r. o.; Finanční a pojišťovací poradce Vladimír Kindelmann; HAR- VILLA - REALITY s. r. o.; Hotel Fuferna; Hotel Gabreta; Hotel Na Pekárně; Jihozápadní dřevařská a. s.; JP Relax masáže; Kadeřnictví Biolage; Kadeřnictví Pavlína Horáková; Kosmetika Marie Babková; Květinářství u Janiny; Knihkupectví Šumava; KV truhlářství Vladimír Kopelent; Macháček MABET s. r. o.; město Sušice; Městská knihovna Sušice; Nářadí Janoušek; Nezávislý kosmetický poradce Oriflame Marie Bubeníková; Oční optika Jitka Toufarová; OBKLADY, DLAŽBY, KOUPEL- NY spol. s r. o.; Obuv M&V; Pedikúra Helena Matoušková; Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s.; Pivovar Bouchalka; Plzeňský Prazdroj, a. s.; Prádlerová Milena; Restaurace Sokolovna; RUMPOLD-P s. r. o.; Řeznictví Smetana; Security Investment s.r.o.; Sklenářství Bublík; SPAK Foods s. r. o.; Sportoviště města Sušice, příspěvková organizace; Sport Zdeněk Schwarzkopf; Nástroje, vizáž i zvuk jako Beatles to byli Brouci Band. Foto T. Mašek I vystoupení mladých z TK Fialka bylo provázeno hudbou Beatles. Hlavní cenu letos věnoval partner plesu Wellness & Sport Hotel Šumava*** v Kašperských Horách. Manažerka hotelu Ing. Andrea Staňková předala, v zastoupení ředitele hotelu Ing. Jaroslava Hraničky, poukaz na víkendový wellness pobyt Janě a Václavu Zdeňkovým, kteří radost z výhry neskrývali. STK Sušice; Sušické kulturní centrum, příspěvková organizace; Sušické lesy a služby, s. r. o.; Svatební agentura Niki Sušice; The Coffee House; Tradiční kloub; Truhlářství Boublík; Veterinární centrum s. r. o.; Wellness&Sport hotel Šumava***; Zahradní centrum Moureček; Západočeské konzumní družstvo Sušice; Zdeněk Pitel zemědělská technika, Mokrosuky. Více foto na text a ostatní foto Eduard Lískovec Moderátor P. Čech předává slovo starostovi. Hosté se mohli občerstvit u studeného a teplého rautu. foto Tomáš Mašek jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , Odpovědný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 19. února 2015 ve hod.

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Akce v Sušici a okolí březen 2014

Akce v Sušici a okolí březen 2014 Mlázovy 2.3. 4.3. 5.3. 5.3. 6.3., Informační středisko NP a CHKO Šumava, od 14:00 do 19:30 hodin Dokumentární film - Fenomén Bruno Gröning aneb po stopách zázračného léčitele - film, který vypovídá o uzdraveních

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03)

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe SVATEBNÍ SEN v hotelu Savannah****deluxe NEJPOVOLANĚJŠÍ PARTNER PRO VAŠI SVATBU SNŮ Toužíte po nezapomenutelných momentech? Rádi byste si užili vysněnou svatbu, uvolněnou atmosféru a spokojené hosty?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více