Výroční zpráva 2009 ISBN Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí Praha 1. tel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel."

Transkript

1

2 Výroční zpráva ISBN Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí Praha 1 www. tel.: bankovní spojení: / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně podpořit, kontaktujte nás prosím na: grafická úprava: Andrea Černá ENTER PROMO tisk: Tiskárna Label

3 O vzdělávacím a informačním centru NEZISKOVKY.CZ Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz působí na trhu od roku Za tuto dobu prošlo kurzy a vzdělávacími programy této organizace téměř 18 tisíc lidí z neziskových organizací. Nejčastěji šlo o kurzy zaměřené na získávání finančních prostředků, tvorbu projektů, řízení organizací a manažerské dovednosti. Informační portál Neziskovky.cz existuje od roku 2002 a obsahuje nejrozsáhlejší burzu práce zaměřenou na neziskovou sféru. Neziskovky.cz prostřednictvím portálu dále spravují katalog českých neziskových organizací a jimi poskytovaných služeb, daňový kalkulátor, kalkulátor náhradního plnění, databázi finančních zdrojů, bazar nebo poskytují základní poradenství týkající se fungování neziskových organizací. Firemním klientům pomáhají v oblasti společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a filantropie. Kromě vzdělávacích a informačních služeb pro neziskové organizace se Neziskovky.cz dlouhodobě věnují také propagaci práce neziskových organizací mezi širokou veřejností. Od roku 1998 po dobu deseti let Neziskovky.cz každoročně pořádaly celostátní informační kampaň 30 dní pro neziskový sektor. Na mediální kampaň navázala v roce 2007 soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo roku. Neziskovky.cz jsou členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD), členem Tématické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA) a mezinárodní sítě International Capacity Building Alliance (ICBA). Neziskovky.cz mají své zastoupení v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) a podílí se na vzniku nové legislativy. V minulosti například stály Neziskovky.cz společně s partnery Ministerstvem informatiky ČR a Centrem pro výzkum neziskového sektoru u zrodu Evidence nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy. Podílely se na novele zákona o obecně prospěšných společnostech a v současnosti se podílí na vzniku návrhu nového zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Úvodní slovo výkonného ředitele NEZISKOVEK.CZ Hlavním cílem obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz v roce bylo stejně jako v letech předchozích naplňování poslání organizace a strategického plánu. Snad mohu za členy správní a dozorčí rady a za všechny zaměstnance říci, že jsme hrdí na to, že se můžeme podílet na rozvoji neziskového sektoru v České republice.vždy máme velkou radost, když vidíme, jak se neziskové organizace, se kterými pracujeme, stávají sebevědomější, úspěšnější a profesionálnější. A to nejen z pohledu kvality poskytovaných služeb, ale také z pohledu jejich celkového fungování a financování. Výsledky naší práci v této oblasti naleznete v předkládané výroční zprávě. Sama organizace Neziskovky.cz v roce usilovně pracovala na tom, aby nebyla organizací závislou na financování ze zdrojů veřejné správy a Evropských fondů. Z výstupů ve finanční části výroční zprávy zjistíte, že se to podařilo. Nešlo by to ale bez pomoci našich partnerů a dárců, členů správní rady a dobrovolníků. Všem jsme zavázáni a rád bych jim na tomto místě opravdu od srdce poděkoval. Zvláštní poděkování pak patří také všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům, bez kterých by neměly Neziskovky.cz co nabídnout. Marek Šedivý výkonný ředitel úvodní slovo 3

4 informace o organizaci infor mace o orga nizaci 4 DATUM VZNIKU 22. dubna 1999 jako nástupnická organizace Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací (založena v roce 1993) ZAKLADATEL Nadace Auxilia POSLÁNÍ Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu rozvíjejí neziskový sektor v ČR a podporují filantropii. VIZE Společnost Neziskovky.cz je uznávanou a ekonomicky zdravou organizací, poskytující vzdělávací, informační a poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje neziskového sektoru a filantropie. HLAVNÍ REGISTROVANÉ ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY Pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí Informační servis pro neziskové organizace, jejich partnerské subjekty a sponzory Organizační a finanční zajištění obecně prospěšných aktivit Organizační, ekonomické, finanční a účetní poradenství Nakladatelská a vydavatelská činnost Správa databáze neziskových organizací a databáze finančních zdrojů Nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli STATUTÁRNÍ ORGÁNY Správní rada V listopadu podle platné legislativy skončilo funkční období člence správní rady Kateřině Jurigové. K nedošlo ke zvolení nového člena správní rady na uvolněnou pozici. Správní rada k Roman Spáčil předseda Dana Bérová - členka Jan Daubner - člen Kateřina Šmelhausová - členka Karel Štogl - člen Dozorčí rada Členové dozorčí rady k Brigitte Lintner předsedkyně Irena Brichtová členka Pavel Šafránek člen ZAMĚSTNANCI K Marek Šedivý výkonný ředitel / fundraising, PR Roman Anděl provozní ředitel Hana Prchalová koordinátor vzdělávání/ fundraising, PR Edita Kleckerová koordinátor vzdělávání Kateřina Pojerová vedoucí informačních služeb Aleš Mrázek informační specialista Kateřina Pojerová vedoucí informačních služeb Hana Kopřivová vedoucí kanceláře EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI K Eva Pavlatová redaktorka elektronického zpravodaje Svět neziskovek David Dvořák správce sítě

5 infor mace o orga nizaci 5

6 hist orie 6 historie 1993 Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací Vychází měsíčník pro neziskový sektor Bulletin. Nadace ICN se stává jediným zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network mezinárodní síti neziskových organizací Osamostatnění projektu sdružování dárců vzniká samostatná organizace Fórum dárců. Osamostatnění projektu občanských poraden a vznik samostatné organizace. Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně v Olomouci ICN pořádá 1. ročník celonárodní kampaně 30 dní pro neziskový sektor. V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají další regionální centra Nadace ICN. Nadace ICN administruje granty německé Nadace Roberta Bosche Z Nadace ICN vznikají dvě samostatné organizace Informační centrum neziskových organizací, o. p. s., a Nadace ICN Transformace regionálních center ICN na samostatné subjekty. Měsíčník pro neziskový sektor Bulletin byl přejmenován na časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru Spuštění internetového informačního portálu Založena Aliance lektorů a konzultantů ICN, jejímž cílem je zajišťovat kvalitní a systematické vzdělávání neziskových organizací v ČR Společnost ČESKÝ TELECOM vyhlásila ve spolupráci s ICN, o. p. s. Fond drobného dárcovství ČESKÉHO TELECOMU Vzniká vzdělávací projekt ICN PFIZER ACADEMY, který je zaměřen na vzdělávání neziskových organizací pomáhajících nemocným a vyloučeným ICN pořádá 1. ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň Žihadlo roku. Kampaň 30 dní pro neziskový sektor ukončena v rámci 10. ročníku Změna názvu na Neziskovky.cz, o. p. s. Změna názvu měsíčníku GRANTIS na NEZISKOVKY.CZ a ukončení vydávání měsíčníku k Změna názvu měsíčníku Neziskovky. cz na zpravodaj Svět neziskovek. Od vydáván v elektronické podobě.

7 hist orie 7

8 spolupráce a členství Členství zaměstnanců Neziskovek.cz v poradních orgánech a komisích v roce Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (Marek Šedivý) Programové partnerství Operačního programu Praha Adaptabilita (Marek Šedivý) Hodnotící komise Siemens Fond pomoci (Marek Šedivý, Hana Prchalová) Spolupráce s univerzitami v roce Caritas Vyšší odborná škola sociální v Olomouci Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Karlova v Praze Absolvent Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova Filozofická fakulta University of St. Thomas, Minneapolis, USA Vysoká škola ekonomická v Praze v terénu v roce Aktivní účast na konferenci IKI (Informace, konkurenceschopnost, inovace), Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha 20. ledna Pobyt ředitele Neziskovek.cz v rámci Fulbright Masarykova stipendia na Univerzity of St. Thomas v Minneapolis, Minnesota, USA duben červenec Aktivní účast na semináři International Capacity Building Aliance, Sao Paulo, Brazílie září Účast na konferenci AEDUCA, 5. ročník festivalu vzdělávání dospělých, Univerzita Palackého v Olomouci září Účast na ustavující konferenci Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky, Nová ekonomika, o. p. s., Praha 24. září Aktivní účast v Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy Univerzity, Blok expertů, Brno 15. října spolu práce v teré nu 8 Účast na výstavě Medical Fair Brno/Central Europe REHAPROTEX - BVV Veletrhy Brno, spolupořadatel Liga za práva vozíčkářů října Účast na Týdnu vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji, Hradec Králové listopadu

9 napsali o nás reference V roce byly Neziskovky.cz zmíněny celkem ve 48 článcích a pořadech v následujících médiích: Blesk Blesk pro ženy Boleslavský deník Brněnský deník Českobudějovický deník Český rozhlas (ČRo 1 radiožurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 6) ČT 1 Finanční management Havlíčkobrodský deník Hospodářské noviny HR Forum Hradecký deník Lidové noviny LOOK magazine Metro Mladá fronta DNES Moravskoslezský deník Moderní řízení Olomoucký deník Pelhřimovský deník Plzeňský deník Pražský deník Rádio Impuls Řízení školy Sestra Strategie UNES Ústecký deník Zdravotnické noviny napsali o nás refe rence 9 Neziskové organizace: AISIS Kladno Armáda spásy Asociace poskytovatelů sociálních služeb Centrum sociálních služeb Praha Centrum adiktologie Centrum pro duševní zdraví Centrum seniorů Mělník Českobratrská církev evangelická Člověk v tísni - společnost při České televizi ČVUT v Praze Diecézní charita Brno Domov Maxov Dlouhá cesta ELSA Czech Republic Emauzy ČR Farní charita Litoměřice Farní charita Starý Knín Fokus Praha Formika Charita Valašské Meziříčí Charita Frýdek Místek ICOS Český Krumlov Kaleidoskop Lata Magistrát města Mostu Máme otevřeno? Městská charita České Budějovice Městská policie hl. m. Prahy Mosty - sociálně psychologické centrum (alias Sdružení pro probaci mediaci v justici) Národní technické muzeum Oblastní charita Ústí nad Labem Okamžik, sdružení pro podporu nejen nevidomých Pohoda Protebe live Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Středisko rané péče SPRP České Budějovice Středočeská vědecká knihovna v Kladně Podniky a instituce: Český rozhlas ČSOB KPMG Česká republika Magistrát hlavního města Prahy Microsoft McCann Erickson Prague Newton Media PFIZER CR PricewaterhouseCoopers Semma Stratex Communication

10 vzdělávání INFORMACE O AKTIVITÁCH NEZISKOVEK.CZ V ROCE infor mace o akti vitách 10 Přínos pro neziskové organizace: posilování jejich dlouhodobé udržitelnosti a finanční stability zvyšování efektivity práce jejich zaměstnanců lepší informovanost o finančních zdrojích v ČR a EU a schopnost těchto fondů využít zajištění profesního a osobnostního růstu zaměstnanců zlepšení image a zvýšení známosti značky organizace na veřejnosti Aktuální témata v roce : Studie proveditelnosti pro podnikatelský záměr v NNO Samofinancování a řízení vzniku studie proveditelnosti Klíčové organizační procesy v NNO Fundraising (od základů po konkrétní formy fundraisingu) Finanční řízení NO Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku a závěrku Vnitřní účetní směrnice Rozdělení výnosů a nákladů, účetní uzávěrka a závěrka Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SF EU Tvorba a řízení rozpočtu projektů Logický rámec projektu Jak být úspěšný při získávání grantů a dotací Public relations v praxi Mediální trénink Marketing neziskové organizace Jak se stát prosperující neziskovkou? Komunikační techniky pro úspěšnou prezentaci a jednání Efektivní manažerská komunikace a vedení lidí Komunikace a zvládání konfliktů Základy asertivní komunikace Vedení týmů v NO Vedení diskuzí a debat Facilitace Efektivní týmová práce Hodnocení pracovního výkonu, hodnotící pohovory Motivace pracovníků, koučink Time management Lektorské dovednosti pro junior lektory Standardy kvality sociálních služeb Práce na standardech kvality sociálních služeb Formy: semináře workshopy konference konzultace přednášky Lektoři členové Aliance lektorů a konzultantů Neziskovky.cz v roce : Mgr. Jan Horký PaedDr. Olga Medlíková Ing. Pavel Němeček Bc. Hana Prchalová MgA. Irena Swiecicki Ing. Marek Šedivý Mgr. Petr Vrzáček Lektoři, spolupracující s Neziskovkami.cz v roce : Radka Burketová Štěpánka Duchková PhDr. Alena Halamová Jiří Horecký, B.A. et B.A.(Hons) PhDr. Vladimír Jelen Mgr. Kateřina Jurigová PhDr. Dagmar Krutilová Helena Kunstová Mgr. Emilie Mácová Karel Malý Lukáš Novák Mgr. Zuzana Richterová Mgr. Petr Vít Jana Tikalová, M.A. PhDr. Jana Sladká Ševčíková David Petr Blanka Junová Bc. Zdenka Nosková Mgr. Miriam Vránová Petra Štogrová Jedličková, PhD. Mark Yates

11 Otevřené kurzy Jedno až dvoudenní vzdělávací kurzy zaměřené na specifická témata pro lidi, kteří si chtějí jednorázově zvýšit svoje znalosti v dané oblasti, utřídit si zkušenosti z praxe s teorií, setkat se s kolegy z neziskových organizací a vyměnit si s nimi svoje zkušenosti. Otevřené kurzy bývají často zdrojem nových nápadů, které účastníci kurzů využívají ve své odborné praxi i pro vlastní motivaci. V roce Neziskovky.cz uspořádaly 89 otevřených kurzů (110 školících dní), kterými prošlo 761 pracovníků neziskových organizací. POČET OTEVŘENÝCH KURZŮ V JEDNOTLIVÝCH LETECH POČET ÚČASTNÍKŮ OTEVŘENÝCH KURZŮ V JEDNOTLI- VÝCH LETECH Rekvalifikační kurzy Rekvalifikační kurz Lektor/konzultant Neziskovky.cz, o. p. s., otevřely v roce jedinečný rekvalifikační a kvalifikační kurz Lektor/konzultant. Kurz byl akreditován MŠMT. Deset účastníků získalo ucelený přehled o práci lektora, seznámili se s didaktikou a metodikou lektorské práce. Nedílnou součástí kurzu byly moduly zabývající se rétorikou, hlasovou technikou, prací s dynamikou skupiny, základy facilitace a koučování, specifiky konzultační práce. Absolventi mají příležitost využít své znalosti z různých oborů a začít podnikat jako lektor/konzultant. Rekvalifikační kurz Manažer neziskové organizace Pracovní pozice manažer NNO vyžaduje komplexní přehled v oblasti řízení organizace, osobní rozvoj v oblasti manažerských schopností a dovedností, znalost efektivnějšího vedení a řízení lidí. Z tohoto důvodu Neziskovky.cz v roce umožnily již po třetí ucelené vzdělání v oblasti managementu neziskové organizace dvanácti uchazečům z různých NNO. Přidanou hodnotou k osvědčení o rekvalifikaci byly pro účastníky nové kontakty a zkušenosti kolegů. POČET VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NA KLÍČ V JEDNOTLIVÝCH LETECH Vzdělávání na klíč Jedno až vícedenní vzdělávací akce na zakázku, přizpůsobené konkrétním potřebám dané organizace, podle kterých se vybírá vhodná forma vzdělávání. Nejčastěji jde o workshopy, semináře a facilitovaná setkání. Lektor je v kontaktu s organizací již při přípravě akce a jejich program přizpůsobuje tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Semináře na klíč jsou vhodné pro skupiny pracovníků z jedné organizace, kterých se týká společné téma. Nejčastěji jde o týmovou práci, strategické plánování, marketing, fundraising apod. V roce Neziskovky.cz uspořádaly 19 vzdělávacích akcí (20 vzdělávacích dní), kterými prošlo 286 pracovníků neziskových organizací. Vzdělávání na klíč si objednalo 15 organizací. Semináře Siemens Fond pomoci Tradiční setkání zástupců nestátních neziskových organizací, které pořádají Siemens Fond pomoci a Neziskovky.cz, se uskutečnilo v Praze a Brně Tématem bylo stále aktuální posilování udržitelnosti neziskových organizací. Semináře byly složeny ze tří témat - Správní rada jako posila neziskové organizace, Direct dialog - trend ve fundraisingu? a Jak napsat úspěšnou žádost do Siemens Fondu pomoci. Vzdělávání se v Praze a Brně zúčastnilo celkem 102 lidí z neziskových organizací. infor mace o akti vitách 11

12 Semináře Zaměstnej a nakup V září proběhl vzdělávací den zaměřený na zaměstnávání zdravotně postižených osob a náhradní plnění v rámci společného projektu Neziskovek.cz, ČSOB a PricewaterhouseCoopers Zaměstnej a nakup. Program byl připraven souběžně pro současné a potencionální zaměstnavatele zdravotně postižených a také pro fungující nebo vznikající chráněné dílny a sociální podniky. Bloku Náhradní plnění v praxi chráněné dílny pro pracovníky organizací provozujících chráněné dílny nebo sociálního Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, PricewaterhouseCoopers a Siemens. Projekt ROK společně KROK dopředu KPMG Česká republika Neziskovky.cz byly partnerem KPMG Česká republika při realizaci ojedinělého vzdělávacího projektu s oficiálním názvem ROK společně KROK dopředu. V rámci tohoto projektu odborníci z KPMG Česká republika školili pracovníky 10 neziskových organizací z regionů, kde společnost působí. Součástí půlročního vzdělávacího programu, v němž si lidé z neziskovek procvičili například sestavování rozpočtů, naučili se pravidla vedení účetnictví nebo probrali novinky v oblasti daní, bylo také řešení konkrétních úkolů. Na základě profilů jednotlivých organizací, jejich očekávání od spolupráce a také podle celkového hodnocení od lektorů za praktické úkoly, které neziskové organizace zpracovávaly v průběhu jednotlivých školení, následně rozhodli v celofiremním hlasování zaměstnanci KPMG Česká republika o dlouhodobější podpoře občanského sdružení Klubíčko, jehož posláním je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením. Klub ředitelů a ředitelek neziskových organizací V roce Neziskovky.cz založily novou diskuzní platformu určenou pro ředitele neziskových organizací. V březnu se uskutečnilo první setkání na téma Krize přinášejí změny. Jak je přežít v neziskovce? Debatu moderovala Olga Medlíková. Diskutujícími hosty byli Roman Fišer (konzultant a trenér managementu se zaměřením na strategické změnové projekty, procesní a projektové řízení a řízení lidských zdrojů), Jaroslava Jones (zakladatelka občanského sdružení Kaleidoskop, bývalá ředitelka Nadace Civilia), Helena Kunstová (sociální pracovnice, externí expertka Českého helsinského výboru), Pavla Vopeláková (tajemnice Národního velitele Armády spásy v ČR, inspektorka kvality sociálních služeb, lektorka a konzultantka) a Marek Šedivý (ředitel Neziskovek.cz, člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, lektor a konzultant se specializací na public relations, marketing, strategické plánování a komunikaci se správní radou). Debaty se zúčastnilo 29 diskutujících. infor mace o akti vitách 12 podniku se zúčastnilo 58 lidí. V bloku určenému manažerům a specialistům firem a podniků na téma Zaměstnávat zdravotně postižené a/nebo nakoupit v rámci náhradního plnění? diskutovalo 10 účastníků. O své znalosti a dovednosti se s účastníky seminářů podělili zástupci společností Car Club, Ergotep družstvo invalidů, ČSOB, Ethiopia Café, Formika,

13 analýzy procesů a vzdělávacích potřeb Analýza vzdělávacích potřeb (AVP) Procesní analýza neziskové organizace (Model PAN) Model PAN mapuje, popisuje a analyzuje jednotlivé procesy v neziskové organizaci a navrhuje jejich optimální řešení. Model PAN si objednávají neziskové organizace, které potřebují pracovat na efektivitě interních procesů. Model PAN zásadně urychluje případné potřebné změny v organizaci a doporučuje prioritní oblasti změn. Model PAN usnadňuje managementu neziskovky jeho efektivní rozhodování při řízení organizace. Model PAN je investicí, která neziskovým organizacím pomůže: posílit důvěryhodnost a transparentnost, jejich image zvýšit šance organizace na získávání finančních prostředků od firem a veřejných zdrojů včetně EU posílit konkurenční výhodu vůči ostatním organizacím zavést standardy kvality sociálních služeb v organizaci Model PAN posiluje systémy řízení v neziskových organizacích, a proto je možné náklady na něj zařadit do grantových žádostí. AVP odhaluje aktuální problémy, týkající se lidských zdrojů v organizaci. AVP stanovuje plán vzdělávání potřebného pro efektivní fungování organizace a navrhuje systematické vzdělávání zaměstnanců, včetně výběru témat, vzdělávacích metod a aktivit, jejichž realizace vede k dosažení cílů a poslání organizace co nejefektivněji. AVP je systémová analýza, jejímž cílem je zlepšovat řízení a motivaci lidí v organizaci. Náklady na AVP jsou investicí, kterou lze zařadit do grantových žádostí. infor mace o akti vitách 13

14 portál informační servis Internetový informační portál obsahuje informace z oblasti rozvoje neziskových organizací, společenské odpovědnosti firem, vzdělávání, legislativy apod. Uživatelům jsou k dispozici on-line poradna, vzory dokumentů, databáze finančních zdrojů i neziskových organizací. Portál www. patří k nejucelenějším zdrojům informací o neziskovém sektoru v České republice, v roce jej navštívilo průměrně 1783 návštěvníků denně. DENNÍ PRŮMĚRNÝ POČET NÁVŠTĚV V JEDNOTLIVÝCH LETECH POČET INZERÁTŮ ZVEŘEJNĚNÝCH V BURZE PRÁCE Kalendář akcí Akce pořádané neziskovými organizacemi v celé ČR výstavy, přednášky, koncerty, divadelní představení, dny otevřených dveří, konference apod. V roce byly v Kalendáři akcí uveřejněny informace o 505 akcích. Mezi nejdůležitější součásti portálu www. patří: infor mace o akti vitách 14 Burza práce Jde o největší personální portál neziskového sektoru, který obsahuje nabídku a poptávku pracovních příležitostí a dobrovolnických prací v neziskových organizacích. V roce zde bylo zveřejněno inzerátů. Bazar Nabídka a poptávka zboží, materiálu, techniky a služeb od firem, jednotlivců a neziskových organizací. V roce zde bylo zveřejněno 175 inzerátů.

15 Daňový kalkulátor Program umožňuje dárcům vypočítat, jak optimalizovat jejich daňovou povinnost prostřednictvím darů neziskovým organizacím. V současné době pracujeme na aktualizaci kalkulátoru podle platných předpisů. a sponzoři, individuální dárci, veřejnost, organizace, hledající partnery k realizaci projektů, novináři, pracovníci neziskových organizací, pracovníci státní správy a samosprávy a studenti. Ke konci roku obsahoval Katalog neziskovek záznamy o 1293 neziskových organizacích. Databáze finančních zdrojů (DBFZ) Veřejně přístupný, pravidelně aktualizovaný přehled grantových a dotačních programů včetně jejich popisu, kontaktních osob a uzávěrek. V DBFZ zájemci naleznou programy českých a zahraničních nadací, nadačních fondů, ministerstev, krajských úřadů a magistrátů, fondů Evropské unie a zahraničních zastupitelstev v České republice. Databáze slouží všem, kteří hledají finanční zdroje na veřejně prospěšné projekty. V roce bylo v DBFZ uveřejněno celkem 303 nových vyhlášení grantových programů. infor mace o akti vitách 15 Kalkulátor náhradního plnění Tento kalkulátor slouží k výpočtu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Byl vytvořen ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers, generálním partnerem je ČSOB. Grantový kalendář Grantový kalendář je praktickým výstupem Databáze finančních zdrojů. Grantový kalendář přináší svým předplatitelům týdně aktualizovaný výčet grantových uzávěrek rozesílaný v elektronické podobě. Přehledný výčet aktuálních uzávěrek tak významně usnadňuje práci fundraiserů neziskových organizací. Na konci roku byl rozesílán na 598 ových adres. POČET PŘEDPLATITELŮ GRANTOVÉHO KALENDÁŘE Katalog neziskovek Je nově upravenou databází neziskových organizací v ČR a zahrnuje všechny obory, ve kterých neziskové organizace aktivně působí ve všech krajích ČR. V katalogu se prezentují především neziskové organizace, které poskytují veřejnosti svoje služby. Katalog neziskovek využívají firemní dárci

16 Vizualizace mateřské školy pro 25 dětí Vizualizace montovaného domu se sociálními byty a komunitním centrem (10 bytů 1kk, 5 bytů 2kk a komunitní centrum) NEZISKOVKY.CZ Na Radosti 184/59; Praha 5 Tel.: , 312; Fax: Výběr kurzů na období od července do srpna Kalendáø akcí... 3 Zkuste se aktivně zapojit po projektu Nový prales a poznat Ještědský hřeben Slovníèek... 4 Leadership Vaše finance... 4 Buï a nebo... 5 Otevřený dopis předsedům politických stran ODS, TOP 09, Věcí veřejných a členům jejich vyjednávacích týmů od Neziskovek.cz ve spolupráci s Charitou ČR, Fórem dárců a Sdružením Linka bezpečí Anketa...6 Jaká osobnost by měla stát ve vedení neziskové organizace? Znáte nějakou? Aktuality... 7 Pøedstavujeme Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR - největší profesní organizace sdružující poskytovatele všech typů a druhů sociálních služeb v České republice Nová Burza práce s JOBS.CZ Neziskovky.cz uvedly koncem května ve spolupráci s pracovním portálem JOBS.CZ do provozu nový systém Burzy práce Pro novou vládu: Naše společnost po roce Otevřená společnost o.p.s. s podporou dalších neziskových organizací zaslala výzvu s názvem Naše společnost po roce 2010 předsedům politických stran Nabídka nových publikací Vyberte si z knih nakladatelství Anag, Grada, Portál a Wolters Kluwer ČR MAREK ŠEDIVÝ, ŘEDITEL NEZISKOVEK.CZ poradenství infor mace o akti vitách 16 Poradenství bylo v roce poskytováno na dvou úrovních. Základní dotazy, týkající se zakládání a řízení neziskových organizací, získávání finančních prostředků a public relations, byly zodpovídány zaměstnanci Neziskovek.cz. Odborné dotazy konzultovali experti na danou problematiku. V rámci základního poradenství odpověděli pracovníci Neziskovek.cz za rok na více než ových, telefonických a osobních dotazů, týkajících se neziskového sektoru. V roce nabízely Neziskovky.cz odborné konzultace v těchto oblastech: právní poradenství vznik, změny a zánik neziskových organizací, právní aspekty veřejného působení neziskových organizací, smluvní vztahy, výdělečná činnost neziskových organizací, právní aspekty fundraisingu účetnictví a daně poradenství v oblasti vedení účetnictví, informace o novelizaci účetních a daňových zákonů, daňová problematika. Externí odborní konzultanti spolupracující s Neziskovkami.cz: Mgr. Martin Elger, Karel Malý, Ondřej Novák, Mgr. Petr Vít V roce Neziskovky.cz zajistily celkem 58 odborných konzultací. knihovna Knihovna Neziskovek.cz je unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě. Je také nejobsáhlejší odbornou knihovnou v ČR, pokrývající všechny obory činnosti neziskových organizací. Katalog fondu knihovny je on-line přístupný na V knihovně je čtenářům umožněn přístup na internet. Fond knihovny obsahuje: odborné publikace, časopisy diplomové práce studentů Elektronický zpravodaj, rozesílaný zdarma každý měsíc registrovaným zájemcům, členům Klubu Neziskovky a předplatitelům elům grantového kalendáře mapuje dění v neziskovém sektoru v ČR, přináší rozhovory Aktuality str. 2 s odborníky, zprávy Neziskovky.cz na orchestru, zabubnovat si a vyzkoušet hlasovou pentatoniku díky účasti Original Rhythm Teamu (www.rhythm-team. festivalu Open Air ze života českých neziskových organizací, Panenský Týnec cz) a jeho kreativního ředitele Jiřího Vokáče Čmolíka. To vše za doprovodu zvu- Tým lidí z Neziskovek.cz můžete netradičně potkat na festivalu Open Air ku 20 bubnů v pátek od do v Panenském Týnci. Ve dnech hod. na 2. stage a v sobotu nás najdete blízko vstupu pro v divadelním stanu od do pěší v zóně pro workshopy. Můžete se hodin. Těšíme se na vás. s námi stát i součástí body percussion aktuality týkající se Nejdůležitější je odlišit se Deborah Edward, Ph.D., přednáší v USA management neziskových organizací na LBJ School of Public Affairs, jež je součástí University of Texas v Austinu. Více než dvě desetiletí pracuje v neziskovém sektoru a působí jako konzultant- legislativních změn, ka a školitelka nejen ve Spojených státech, ale i v zahraničí, a to v oblasti strategického plánování, fundraisingu, fungování správních rad, marketingu, hodnocení programů, managementu dobrovolníků, sociálního podnikání a komunitního poradnu a řadu dalších praktických info- partnerství. Jednou ze slabin, kterou v českém managementu neziskovek pozoruji, je nedostatečné množství energie věnované prezentaci významu činnosti organizace, říká. Co znamená význam? Slýchám tady a vím, že česká společnost neziskovému sektoru plně nedůvěřuje a lidé ani často nevědí, co přesně neziskový sektor je a co do něho patří. Kdyby bylo jasné, co neziskový sektor umí, získal by ke spolupráci víc lidí, víc firem, víc státních úředníků... rmací. Na konci roku ROZ A byl by poté i zřejmý rozdíl mezi fungující a nefungující neziskovou organizací. Společnost by tak měla možnost si uvědomit, HO jak by to vypadalo, kdyby neziskovky byl Svět neziskovek rozesílán na VOR nefungovaly. Více na str. 8-9 polečnost WAREX spol. s r.o. se Szabývá technologií a procesem výstavby montovaných budov. Stále častěji jsou montované budovy využívány jako azylové domy, ubytovací zařízení (hotely, penziony či ubytovny apod.) Dále jako mateřské školky, školy a sportovní zázemí ových ŘEŠÍTE PROBLÉM BYTOVÝCH A AZYLOVÝCH DOMŮ? OBRAŤTE SE NA SYSTÉM WAREX Přednosti montovaných budov: adres. rychlý proces výstavby materiály z konferencí výroční zprávy neziskových organizací archiv propagačních materiálů neziskových organizací databázi článků publikovaných v českých médiích. Ke konci roku bylo v knihovně evidováno 4287 svazků knih, knihovna měla 46 registrovaných uživatelů a uskutečnilo se 235 absenčních výpůjček. vydavatelství elektronický zpravodaj svět neziskovek SVĚT NEZISKOVEK 7/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www. cenová výhodnost a architektonické řešení dle přání zákazníka každá montovaná budova je navržena jako nízkoenergetická (možnost dosažení třídy energetické náročnosti B ) prostorová variabilita vysoká kvalita provedení WAREX spol. s r.o.; Montované budovy Efektivní leadership str. 4 editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, čtenářky a čtenáři, v červnu Neziskovky.cz společně s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze hostily profesorku texaské univerzity Deborah Edward. Deborah získala podporu Fulbrightovy komise a šest týdnů pracuje s námi v Praze. Kromě dvou kurzů na fundraising v Neziskovkách.cz a evaluace náplně předmětu řízení neziskových organizací na univerzitě napsala dva články a Neziskovkám.cz poskytla rozhovor. Ten si můžete přečíst v tomto vydání zpravodaje společně s článkem o leadershipu. K tomuto tématu jsme se v anketě zeptali manažerů neziskových organizací, jak vnímají leadership v české praxi. Druhý článek Deborah Edward, který se týká filantropie a fundraisingu, si budete moci přečíst v srpnovém vydání Světa neziskovek. Novou vládu ještě nemáme, vyjednavači politických stran intenzivně pracují na definici priorit a vytvoření koaliční smlouvy. V průběhu politických jednání se mluví o nutných škrtech v různých oblastech. Ty se chystají pravděpodobně v aktivitách ovlivňujících neziskový sektor. V tomto vydání zpravodaje naleznete dvě iniciativy, které na tuto situaci reagují. Jednou je výzva s názvem Společnost po roce 2010 určená předsedům stran a jejich vyjednavačům a druhou je otevřený dopis pro předsedy stran a členy jejich vyjednávacích týmů týkající se dalšího působení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Také nesmím zapomenout na novelu o obecně prospěšných společnostech. Po složitých jednáních nakonec prošla senátem a teď čeká na rozhodnutí prezidenta republiky. V těchto dnech intenzivně pracujeme na přípravě malé letní konference ředitelů a fundraiserů neziskových organizací, kterou plánujeme na srpna Sledujte naše internetové stránky Příjemný čas červencových dovolených přeje ROZ VOR HO Více SVĚT NEZISKOVEK 8/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www. Vyhlášení soutěže Žihadlo str. 2 Obecně prospěšné společnosti nově Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 12. července 2010 zákon ze dne 25. června 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Neziskovky.cz připravují informační Aktiva a pasiva u SVJ str. 5 VOR Více na str. 8-9 Objednejte j e si zvýhodněné é předplatné Klubu u Neziskovky.cz Členství na 2. pololetí olet roku 2010 za pouhých p 760,- Kč se všemi výhodami,, jako o je předplatné Grantového kalendáře, e, až 20% sleva na vzdělávání u Neziskovek.cz a množství slev u našich partnerů. Nabízíme e zlevněné né předplatné Grantového o kalendáře k e na 2. pololetí za 440,- 40,- Kč. Více info na www. seminář, se podílel na vzniku novely, představí, jak se novela projeví v praxi obecně prospěšných společností. Seminář se uskuteční ve dvou termínech a to 8. října a 12. listopadu. V případě zájmu se přihlašujte prostřednictvím nabídky otevřených kurzů na S trémou před kamerou jde pracovat Moderátorku Štěpánku Duchkovou ou lidé z neziskového sektoru jistě znají z moderování soutěže o nejlepší reklamu Žihadlo, kterou pořádá organizace Neziskovky.cz, a jako lektorku mediálních tréninků. Můžete ji slyšet i na vlnách Českého rozhlasu Regina, kde moderuje pořad p 13. Zároveň učí v Moderátorské škole 3D a přednáší na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické. Moderuje společenské akce, kongresy a tiskové konference. Mám ráda stres z akce. Když stojíte před stovkami lidí, třeba na nějakém kongresu, a musíte mluvit z hlavy, klást smyslupl- né dotazy, na které někdy dostáváte nesmysluplné lné odpovědi, tak právě to mi vlévá energii do žil, říká. Při práci lektorky žádný stres není, ale jsem ráda, že mohu lidem předávat něco, v čem mám velké zkušenosti. Lidé mívají největší strach z televizní ka- mery. Někteří trémou skoro nemohou mluvit, natož reagovat na nějaké konfliktní dotazy. S nimi trénujeme, jak se zbavit stresu při natáčení. na str. 8-9 Novinky z RVNNO Dne 7. června předložila Rada vládě Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce. V loňském roce pracovala Rada vlády mj. na přípravě věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích, předložila vládě novelu zákona o obecně prospěšných společnostech a novelu zákona o nadacích a nadačních fondech. Výdaje rady vlády se pohybovaly ve výši zhruba 1,8 mil. Kč. Výroční zpráva je ke stažení na webových stránkách RVNNO v sekci Dokumenty. Dne 14. června schválila vláda svým usnesením Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok Součástí materiálu byla i Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok. jed ěné předplatné Dále v tomto čísle: SVĚT NEZISKOVEK 7 / 2010 ZDROJ: RVNNO 1 Filantropie str. 4 editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, čtenářky a čtenáři, Aktuality... 2 Výběr kurzů na období od srpna do září Kalendář akcí... 3 Zajeďte si do Boskovic na multižánrový Festiválek bez bojů a válek Slovníček... 4 Filanropie Vaše finance... 4 Poradna... 5 Účtování energií Nemocenské dávky z druhého pracovního poměru Anketa... 7 Jakým způsobem děkujete svým dárcům? Aktuality... 7 Letní setkání pro fundraisery a ředitele neziskových organizací Svoje znalosti a zkušenosti bude prezentovat Robert Kawalko, prezident Polské asociace fundraisingu, a o svoje zkušenosti se podělí čeští fundrasiseři Rekvalifikační kurz Manažer příspěvkové a neziskové organizace Klub Neziskovky.cz pro II. pololetí Představujeme: Asociace veřejnš prospěšných organizací Podpora institucionálního rozvoje neziskových organizací Nabídka nových publikací Vyberte si z knih nakladatelství Anag, Grada, Portál a Wolters Kluwer ČR SVĚT NEZISKOVEK 8 / 2010 O smyslu vzdělávání str. 5 Dále v tomto čísle: 1 Prázdninová jednání doufám, že se vám daří kloubit dohromady pracovní a osobní život. Je čas do- zástupců a zástupkyň jednotlivých První červencový den jednala za účasti volených, takže asi znáte situace, kdy se ministerstev, akademických pracovišť člověk vrátí po dnech volna třeba i odpočatý, ale pak začíná ta hrůza dostat se pro rovné příležitosti pro ženy a muže. a neziskových organizací Rada vlády zase zpátky do běžného fungování. I my Projednala analýzu výsledků voleb jsme v tomto zpravodaji chtěli zdůraznit, organizace Fórum 50 % a vyjádřila že víme, že je léto a tak jsme pro vás znepokojení nad faktem, že v nově připravili spíše lifestylový rozhovor se navržené vládě není ani jedna žena. Rada Štěpánkou Duchkovou. Více už to nešlo. vlády považuje za zásadní zachování Kde jsou klasické letní okurkové sezony? A tak věřím, že všem, kteří v srpnu sekce pro lidská práva v rámci Úřadu vlády ČR. Dále vzala na vědomí zprávu pracují, přineseme o výzkumu sexuálního obtěžování ve zajímavé a potřebné vysokoškolském prostředí. Rada se informace. usnesla, že se problematikou sexuálního Prezident Václav obtěžování ve vzdělávání obecně bude Klaus podepsal novelu dále zabývat. zákona č. 248/1995 sb., o obecně prospěšných společnostech, ZDROJ: VLÁDA ČR která byla evergreenem všech editoriálů od začátku roku. V tomto zpravodaji vás jen v rychlosti upozorňujeme na semináře, které jsme pro lidi z o.p.s. vypsaly na říjen a listopad. Novela totiž začíná platit od Podrobnější článek chystáme na září. V červenci Neziskovky.cz vyhlásily čtvrtý ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo Je čas přihlásit vaše mediální kampaně. O vzdělávání ředitelů domů dětí a mládeže se dočtete ve článku Jana Frishe. Pokud nemáte onu zmiňovanou dovolenou a chcete si v práci tak trochu užít něčeho výjimečného, zveme vás na letní setkání fundraiserů a ředitelů neziskových organizací. Připravili jsme den zaměřený na fundraising. Jeho největší část bude lektorovat Robert Kawalko, prezident Asociace fundraisingu v Pol- sku. Viděl jsem ho školit na jedné zahra- niční konferenci a opravdu to stojí zato. Poslední a významem snad nejdůleži- tější tip je na článek na straně č. 12 o právě vzniklé Asociaci veřejně pro- spěšných organizací, při jejímž založení stály i Neziskovky.cz. Mějte se v srpnu pěkně! MAREK ŠEDIVÝ ŘEDITEL NEZISKOVKY.CZ

17 klub Klub Neziskovky.cz byl i v roce určen pro všechny neziskové organizace bez ohledu na region či obor jejich působení. Svým členům nabízel možnost čerpat slevy na vzdělávání, inzerci a konzultace prostřednictvím Neziskovek.cz, účastnit se klubových setkání se specialisty na fundraising a marketing neziskových organizací z ČR i ze zahraničí a dále umožňoval čerpat slevy na produkty partnerů Klubu Neziskovky.cz. V roce členové Klubu Neziskovky.cz pravidelně dostávali: elektronický měsíční zpravodaj Svět neziskovek elektronický Grantový kalendář (cca 32 rozesílek za rok) Klubová karta Neziskovky.cz jim přinášela tyto výhody: 15 % sleva na otevřené kurzy Neziskovky.cz 15 % sleva na konzultace z oblasti práva, účetnictví a daní 20 % sleva na inzerci na webovém portálu ve zpravodaji Svět neziskovek a v Grantovém kalendáři Slevy na produkty partnerů Klubu Neziskovek.cz (viz dále) 15 % sleva na rešerše (finanční zdroje, informační zdroje atd.) 20 % sleva na zapůjčení techniky (zpětný projektor, video, flipchart apod.) 20 % sleva na publikace vydané společností Neziskovky.cz Bezplatné využívání knihovny Monitoring medií o předplatitelské organizaci jednou ročně zdarma (na vyžádání) V roce byly partnerem Klubu Neziskovky tyto společnosti: ANAG, spol. s r.o. Capsa.cz Grada Publishing, a. s Odborné internetové knihkupectví se specializuje na oblasti: ekonomika, management, personalistika, účetnictví, daně, právo, počítače, lékařskou literaturu, psychologii, jazyky, slovníky, učebnice a zdraví. 15% slevu lze uplatnit na všechny publikace vydané nakladatelstvím. Provozování systému pro správu dat a projektů. 40% sleva na systém pro sdílení dat a správu projektu. Digi Trade, s.r.o. Přední nakladatelství odborné literatury v ČR vydává knihy z oblastí: počítače, ekonomika, podnikání, účetnictví, daně, finance a právo, medicína, psychologie, stavitelství, sport a populárně naučné knihy. 15% slevu lze uplatnit na všechny publikace vydané nakladatelstvím. BENETA.CZ, s.r.o. Tvorba internetových aplikací, prezentací, e-shopů a portálů. Nabídka softwaru pro tvorbu dotazníkových aplikací a hromadné rozesílání ů. 50% sleva u zřizovacího a provozního poplatku u programu CZ + balíček internetových stránek za 1,- Kč. U grafických změn sleva 15 % oproti běžné sazbě. Vývoj, provoz a rozvoj informačních systémů 15 % sleva na všechny otevřené kurzy v roce 2010 a 30 % sleva na last minute kurzy společnosti DIGI TRADE v oblasti informačních technologií. ELSA Česká republika H1, s.r.o. Konzultantská firma nabízí poradenství pro podnikání na internetu, analýzy, kurzy a školení. Svým klientům poskytuje i poradenství a servis pro úspěšný internetový marketing, registrace do katalogů. 10% slevu lze uplatnit na veškeré semináře pořádané společností H1.cz. infor mace o akti vitách 17 Právní poradenství studentů právnických fakult Bezplatné právní poradenství studentů právnických fakult sdružených v ELSA ČR. Využití právního servisu je podmíněno souhlasem s obsahem Desatera právního servisu.

18 IGNUM, s. r. o. Poskytovatel internetového připojení. Poskytování hostingových a housingových služeb. 35% sleva na roční platbu webhostingu dle vlastního výběru. JAZYK, v.o.s. Nabídka jazykových kurzů a překladatelské činnosti. Jazykové vzdělávání v oblastech vedení lektorských týmů, zpracování metodiky výuky, lektorská činnost. 10% sleva na veškeré překladatelské služby, přehled služeb: Portál, s.r.o. Nakladatelství Portál svou publikační činností pokrývá široké spektrum oblastí. Seznamuje čtenáře s novými trendy v pedagogice, psychologii a sociální práci a dále nabízí publikace s tématy: filozofie, politologie, sociologie, antropologie, ekonomie, ekologie, sémiotika, média, zdraví. Seznam publikací, na které lze uplatnit 15% slevu, naleznete na adrese: klub/. vybavení OKmzdy + 30% sleva na roční poplatky k tomuto programu. Syndikát novinářů Press centrum Zařízení v centru Prahy. Za výhodných podmínek nabízí prostor k uspořádání tiskových konferencí, vzdělávacích akcí nebo třeba jen porad. Press centrum má kapacitu 40 míst. 60% sleva na služby press centra Syndikátu novinářů. Výzkumy Soukup Mgr. Tomáš Soukup - Metodické vedení výzkumů, výzkumy na klíč. Zdarma odborné konzultace do 1 hodiny (např. definice cílů výzkumu, metodologie výzkumu, konzultace dotazníku, pomoc s analýzou...) od společnosti Výzkumy Soukup. Metodologické vedení výzkumů vedení a supervize výzkumů, které si provádí organizace sama sleva 25 % na hodinovou sazbu analytika. Provedení výzkumu na klíč sleva 25 % na práci analytika. WOLTERS KLUWER ČR, a.s. Poskytovatel informací z právní, daňové, účetní, mzdové a pracovní oblasti v elektronické (CD/DVD, internet, PDA) nebo tištěné podobě (knihy, časopisy). 15% slevu lze uplatnit na všechny publikace vydané nakladatelstvím. POČET PŘEDPLATITELŮ KLUBU NEZISKOVKY.CZ infor mace o akti vitách 18 OKSystem s.r.o. Poskytuje informační systémy pro státní správu a na zakázku, SI, školení IT, certifikované testy znalostí IT, software a program pro mzdy. 20% sleva z ceny licence účetního programu OKbase One. 30% sleva z ceny licence programového

19 soutěž žihadlo Žihadlo roku - soutěž o nejlepší českou veřejně prospěšnou reklamu. Soutěž je otevřena všem, kteří: a) jsou nestátní neziskovou organizací (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, církevní právnická osoba) b) medializují veřejně prospěšný projekt, který není starší 1 rok (kampaň byla realizována v termínu od ). Kampaň může nominovat pouze zadavatel - nezisková organizace. Ocenění obdrží zadavatel i tvůrce (většinou reklamní agentura), cenu pouze zadavatel. Třetího ročníku soutěže se se svými kampaněmi zúčastnilo 17 organizací. Porota složená ze zástupců neziskového sektoru, médií, reklamních a PR agentur i firem, které neziskový sektor dlouhodobě podporují, hodnotila vedle kreativního zpracování kampaní také účelnost zvolené komunikační strategie a vliv kampaně na vybrané cílové skupiny. Dobré zacílení, správně zvolené komunikační prostředky a odpovídající vyhodnocení kampaně mělo v hodnocení poroty váhu 50 procent. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne v ČSOB v Praze Radlicích v nejekologičtější budově střední Evropy. Prostor banky ve večerních hodinách ovládlo bubnování. Všichni přítomní měli k dispozici bubny nebo rytmické nástroje a Original Rhythm Team všem ukázal, jak vypadá korporátní bubnování. Svým zpěvem již tradičně obohatilo program duo Two Voices ve složení Edita Adlerová a Jana Rychterová. infor mace o akti vitách 19 Hlavními mediálními partnery soutěže Žihadlo jsou týdeník Strategie a Marketing magazine. Tradičním partnerem Žihadla je ČSOB. Dále soutěž podpořily společnosti Sodexo, Grada Publishing a Oriflame. Zvláštní poděkování patří patronovi pořadatele společnosti SYNOT TIP.

20 Celkové výsledky soutěže Žihadlo Kategorie: tištěná reklama Vítěz: ČLOVĚK V TÍSNI o. p. s. kampaň: Jeden svět reklamní agentura: COMTECH GROUP s. r. o. Další nominace: NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU kampaň: Kavárna Potmě Rande naslepo reklamní agentura: McCann-Erickson SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ kampaň: Dárcovská SMS reklamní agentura: DDB Kategorie: internetový projekt Vítěz: SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ kampaň: Richard má problém reklamní agentura: DDB Další nominace: MÁME OTEVŘENO O.S. kampaň: Podzimní kafemletí reklamní agentura: Young & Rubican s.r.o., Vojtěch Jágl ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE kampaň: Bambiriáda agentura: Ing. Aleš Prstek - SELA Kategorie: rozhlasový spot Vítěz: NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU kampaň: Kavárna Potmě Rande naslepo reklamní agentura: McCann-Erickson Další nominace: SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ kampaň: SMÍCH reklamní agentura: DDB SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ kampaň: PRINCIPÁL reklamní agentura: DDB Kategorie: televizní spot Vítěz: ČLOVĚK V TÍSNI o. p. s. kampaň: Jeden svět reklamní agentura: COMTECH GROUP s. r. o./ BOOGIEFILMS Další nominace: NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU kampaň: Kavárna Potmě Rande naslepo reklamní agentura: McCann-Erickson NÁRODNÍ MUZEUM kampaň: Mnichovská dohoda reklamní agentura: EURO RSCG, a.s. Zvláštní cena Neziskovek.cz a týdeníku Strategie Rozmarýna o.p.s. - plakátová kampaň propagující kavárnu Rozmar, kde jsou zaměstnáváni mladí dospělí opouštějící dětské domovy. infor mace o akti vitách 20

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2014 byl v historii naší nadace jedním z roků přelomových, jak již naznačuje samotná změna názvu: z Nadace Auxilia se po prosincovém rozhodnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Neziskový inkubátor II. Nadace OKD

Neziskový inkubátor II. Nadace OKD Neziskový inkubátor II. Nadace OKD Nadace OKD je již desátým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit. V současné době spouští zajímavý projekt Neziskový inkubátor II. Nadace OKD, jehož hlavní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

20 výroč 10 ní zpráva

20 výroč 10 ní zpráva O vzdělávacím a informačním centru NEZISKOVKY.CZ O obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz působí na trhu od roku 1993. Za tuto dobu prošlo kurzy a vzdělávacími

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Sídlo Nadace Auxilia. Kontaktní adresa. Mánesova 39, 120 00 Praha 2. Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1. tel. 224 239 876.

Sídlo Nadace Auxilia. Kontaktní adresa. Mánesova 39, 120 00 Praha 2. Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1. tel. 224 239 876. výroční zpráva 2006 Sídlo Nadace Auxilia Mánesova 39, 120 00 Praha 2 Kontaktní adresa Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 tel. 224 239 876 fax 224 239 875 gsm 739 655 236 www.auxilia.cz 2 Obsah 1. Úvodní slovo

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 110 00 Praha 1 IČO: 021 201 19 info@canap.cz 1 Cíle CANAP 1/2 1. Vytvářet nezávislou platformu pracovníků prodeje a nákupu a podporovat jejich vzájemnou

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: Živnostenská banka, Na Příkopě

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Výroční zpráva Nadace ICN 2005

Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Sídlo: Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1 Aktuální kontaktní adresa: Mánesova 39, 120 00 Praha, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 739 655 236 Poslání Nadace ICN Hlavním cílem Nadace

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci Nadace Neziskovky.cz,

Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci Nadace Neziskovky.cz, Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci Nadace Neziskovky.cz, přestože naše nadace existuje a funguje již řadu let, lze rok 2015 považovat v její dosavadní historii

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více