Vybrané údaje o bydlení Rozvoj ve všech oblastech.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz"

Transkript

1 Vybrané údaje o bydlení 2014 Rozvoj ve všech oblastech

2

3 Vybrané údaje o bydlení 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen 2015

4 ISBN

5 Obsah Kurzívou jsou uvedeny názvy tabulek, grafů a kartogramů. Úvod kapitola Bydlení v roce Makroekonomický rámec Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt (graf) Aktuální údaje o bydlení v mezinárodním kontextu s důrazem na sociální aspekt bydlení Výsledky SLDB Sociální aspekty v oblasti bydlení Podíl osob v domácnostech, kde celkové náklady na bydlení činí více než 40 % celkového disponibilního příjmu domácnosti rok Mediánová hodnota podílu nákladů na bydlení a celkového disponibilního příjmu domácnosti v roce 2013 (v %) Sociální dávky na obyvatele na bydlení (v PPS) určené domácnostem a jednotlivcům, poskytované na základě systému sociální ochrany ve finanční či naturální formě v roce Míra přelidnění bytů v roce kapitola Bytová politika a podpory bydlení v roce Koncepce bydlení Aktivity MMR a SFRB v oblasti sociálního bydlení Sociální byty, na které byla poskytnuta podpora z prostředků MMR Sociální byty, na které byla poskytnuta podpora z prostředků SFRB Sociální byty pořízené s podporou MMR a SFRB v jednotlivých obcích Legislativa Rozhodnutí soudu ve věcech nájmu bytů Výdaje státu na bydlení (mil. Kč) Podpory Ministerstva pro místní rozvoj Podpory Ministerstva pro místní rozvoj Podpory poskytnuté z Integrovaného operačního programu Přehled ukončených a proplacených projektů k Program JESSICA (SFRB) Podpory Státního fondu rozvoje bydlení Podpory Státního fondu rozvoje bydlení Podpory Ministerstva práce a sociálních věcí Příspěvky na bydlení (dávka státní sociální podpory) Doplatky na bydlení (dávka pomoci v hmotné nouzi) Objemy vyplacených peněžních prostředků na příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení Příspěvky a doplatky na bydlení za rok 2013 a 2014 (vč. meziročních indexů) Podpora Ministerstva financí Stavební spoření... 51

6 3. kapitola Bydlení Domovní a bytový fond podle tzv. definitivních výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) Obyvatelstvo, hospodařící domácnosti a bydlení Obyvatelstvo, hospodařící domácnosti a bydlení dle SLDB Domy Domy dle SLDB Byty, bydlení Byty, bydlení dle SLDB kapitola Bytová výstavba Bytová výstavba v České republice Vývoj bytové výstavby v České republice v letech Vývoj bytové výstavby v České republice v letech Zahájené a dokončené byty v jednotlivých čtvrtletích v letech Počet a struktura dokončených bytů podle druhu staveb Struktura dokončených bytů podle druhu staveb Doba výstavby domů a bytů dokončených v letech (v měsících) Struktura bytů dokončených v letech podle nosné konstrukce (%) Modernizace bytového fondu v letech Velikost bytů v dokončených rodinných domech ( ) Velikost bytů v dokončených bytových domech ( ) Dokončené byty podle velikosti v roce 2013 v České republice Dokončené byty v roce 2014 v přepočtu na 1000 obyvatel v krajích České republiky Bytová výstavba v roce 2014 podle krajů Bytová výstavba v České republice v roce 2014 byty dokončené Bytová výstavba v České republice v roce 2014 byty zahájené Počet dokončených bytů v roce 2014 v přepočtu na 1000 obyvatel (podle okresů) Počet zahájených bytů k v přepočtu na 1000 obyvatel (podle okresů) Průměrná pořizovací hodnota dokončeného bytu (tis. Kč) Průměrná pořizovací hodnota 1 m 2 užitkové plochy bytů v Kč dokončených v letech podle druhu objektů a podle velikosti obcí kapitola Stavebnictví Podlahová plocha budov bytových a nebytových, na které bylo vydáno stavební povolení, Hrubý domácí produkt přidaná hodnota (odvětvová struktura) Stavební práce S podle směrů výstavby, (mil. Kč běžných cen) Struktura nové výstavby, rekonstrukcí a modernizací v tuzemsku, Počet stavebních povolení na budovy s byty (počet bytů), index počtu povolených bytů (2010 = 100), EU 28 (2000, 2005, ) Vývoj indexu stavební produkce v letech (2010 = 100 %), EU kapitola Energie Konečná spotřeba energie ČR podle odvětví Konečná spotřeba energie ČR podle odvětví v metodice Eurostatu za roky v terajoulech (TJ)

7 Konečná spotřeba energie ČR podle odvětví v metodice Eurostatu za roky v petajoulech (PJ) Podíl energie z obnovitelných zdrojů za celé národní hospodářství ČR Podíl energie z obnovitelných zdrojů za celé národní hospodářství ČR (%) Konečná spotřeba energie domácnostmi ČR podle spotřebovaných energetických produktů Konečná spotřeba energie domácnostmi ČR podle spotřebovaných energetických produktů v metodice Eurostatu za roky v terajoulech (TJ) Konečná spotřeba energie domácnostmi ČR podle spotřebovaných energetických produktů v metodice Eurostatu za roky v petajoulech (PJ) Konečná spotřeba tuhých paliv a ropných produktů domácnostmi ČR v metodice Eurostatu za roky v kilotunách (kt) Konečná spotřeba energie domácnostmi států EU Konečná spotřeba energie domácnostmi států EU v metodice Eurostatu za roky v terajoulech (TJ) Konečná spotřeba energie domácnostmi států EU na jednoho obyvatele v metodice Eurostatu za roky v gigajoulech (GJ) Konečná spotřeba energie domácnostmi států EU podle spotřebovaných energetických produktů v metodice Eurostatu v roce 2013 v terajoulech (TJ) Konečná spotřeba energie domácnostmi států EU na jednoho obyvatele podle spotřebovaných energetických produktů v metodice Eurostatu v roce 2013 v gigajoulech (GJ) Konečná spotřeba energie domácnostmi 23 států EU na m 2 podle spotřebovaných energetických produktů v metodice Eurostatu v roce 2013 v megajoulech (MJ) Odhad celkového počtu a instalovaného výkonu tepelných čerpadel v domácnostech Odhad celkového počtu a instalovaného výkonu v kw tepelných čerpadel v domácnostech kapitola Ceny Index spotřebitelských cen v prosinci 2014 proti průměru roku Vývoj inflace (procentní změna průměrné cenové hladiny za 12 měsíců v roce proti průměru měsíců roku předcházejícího) Indexy spotřebitelských cen bydlení v prosinci Vývoj indexu spotřebitelských cen (rok 2005 = 100) Vývoj indexu spotřebitelských cen (rok 2005 = 100), úhrn; bydlení, voda, energie a paliva Vývoj indexu spotřebitelských cen (rok 2005 = 100), úhrn; potraviny a nealkoholické nápoje; odívání a obuv; bydlení, voda, energie a paliva; zdraví Průměrné realizované prodejní ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí (Kč/m 3 ), rok Průměrné realizované prodejní ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení (Kč/m 3 ), rok Indexy prodejních cen rodinných domů, (průměr 2010 = 100) Průměrné prodejní ceny bytů v ČR v závislosti na velikosti obcí (Kč/m 2 ), rok Průměrné prodejní ceny bytů v ČR v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (Kč/m 2 ), rok Indexy prodejních cen bytů, rok (průměr 2010 = 100) Indexy realizovaných cen nových bytů v Praze Indexy realizovaných cen starších bytů Indexy cen bytů ceny realizované a nabídkové

8 7.16 Průměrné ceny bytových domů v ČR v závislosti na velikosti obcí (Kč/m 3 ), rok Indexy prodejních cen bytových domů, (průměr 2010 = 100) Průměrné prodejní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí (Kč/m 2 ), rok Indexy prodejních cen stavebních pozemků, (průměr 2010 = 100) Úhrnné indexy prodejních cen nemovitostí, (průměr 2010 = 100) Úhrnné indexy prodejních cen nemovitostí, (stejné období předchozího roku = 100) Finanční dostupnost bydlení Harmonizované indexy spotřebitelských cen v roce 2013 a 2014, celkem a bydlení (EU, 2005 = 100) (%) House Price Index (EU, 2010 = 100) (%) Rozdělení hl. m. Prahy do oblastí (dle vyhlášky č. 460/2009 Sb.) kapitola Náklady na bydlení Náklady na bydlení domácností v roce 2013 (Kč) Podíl vydání na bydlení v roce 2013 podle právního důvodu užívání bytu (%) Vydání na bydlení a podíl na čistých peněžních příjmech podle právního důvodu užívání bytu za domácnost zaměstnanců a za domácnost důchodců v roce 2013 (%) Vývoj nákladů na bydlení v letech (domácnosti celkem) Vývoj podílů vydání na bydlení domácností na čistých peněžních příjmech v letech Podíl výdajů domácností na konečnou spotřebu v bydlení (domácí pojetí) na konečné spotřebě domácností v letech běžné ceny (mil. Kč) Vydání na bydlení za domácnost a měsíc podle právního důvodu užívání bytu v roce 2013 (Kč) Podíl výdajů na bydlení z celkové konečné spotřeby domácností v běžných cenách (EU 27, 2000, 2005, ) kapitola Úvěry na bydlení Celkový stav úvěrů domácností obyvatelstva na bydlení k příslušného roku ( ) Průměrné roční úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami obyvatelstvu na bydlení v ČR (nové obchody, % p.a.) Vývoj podílu objemu úvěrů v selhání (%) poskytnutých obyvatelstvu a SVJ na bydlení Hypoteční úvěry nově poskytnuté občanům vybranými bankami ( , jednotlivá čtvrtletí) Hypoteční úvěry nově poskytnuté občanům vybranými bankami v jednotlivých letech ( ) Nesplacená jistina hypotečních úvěrů poskytnutých vybranými bankami ( , ke konci uvedeného období) Hypoteční úvěry poskytnuté vybranými bankami v roce 2014 podle krajů Hypoteční úvěry poskytnuté vybranými bankami kumulovaně Hypoteční úvěry nově poskytnuté vybranými bankami občanům ( , objem v mld. Kč, počet) Přehled emitovaných hypotečních zástavních listů k Značky použité v tabulkách publikace

9 Seznam použitých zkratek Zdroje dat

10

11 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) je na základě zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů ústředním orgánem státní správy ve věcech politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor ". V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů některé údaje vztahující se k problematice bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání, které je součástí příslušné kapitoly. Takto získaná souborná data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti. Podpora v oblasti bydlení je poskytována více resorty: Ministerstvem pro místní rozvoj (programy podpor MMR a Státního fondu rozvoje bydlení), Ministerstvem financí (stavební spoření, daňové úlevy), Ministerstvem životního prostředí (Zelená úsporám), Ministerstvem práce a sociálních věcí (sociální dávky na bydlení: příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a příspěvek na zvláštní pomůcku podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který nahradil původní příspěvek na úpravu bytu podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.), Ministerstvem vnitra (zabezpečení integrace azylantů) - viz 2. kapitola - Bytová politika a podpory bydlení v roce Publikace Vybrané údaje o bydlení 2014 obsahuje údaje z oblasti bydlení v členění na následující kapitoly: 1. kapitola Bydlení v roce kapitola Bytová politika a podpory bydlení v roce kapitola Bydlení - Domovní a bytový fond podle sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) kapitola Bytová výstavba 5. kapitola Stavebnictví 6. kapitola Energie 7. kapitola Ceny 8. kapitola Náklady na bydlení 9. kapitola Úvěry na bydlení Publikace obsahuje údaje za rok 2014, pokud není uvedeno jinak. 9

12

13 mld. Kč % Kapitola 1 Bydlení v roce Bydlení v roce Makroekonomický rámec Hrubý domácí produkt (HDP) za rok 2014 očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy byl podle zpřesněného odhadu meziročně vyšší o 2,0 %. K tomuto růstu přispěla zejména zahraniční poptávka (1,3 p. b.), podpořená růstem hrubého kapitálu (0,3 p. b.) a shodně výdaji domácností a vlády na konečnou spotřebu (0,2 p. b.) V běžných cenách byl vloni v tuzemské ekonomice vytvořen HDP v hodnotě mld. Kč, což bylo o 4,4 % více než v roce Hrubý domácí produkt Roky Běžné ceny (v mld. Kč) Meziroční index (stálé ceny) , , , , , , , , , ,0 Zdroj: ČSÚ Hrubý domácí produkt běžné ceny (v mld. Kč) meziroční index (stálé ceny) Zdroj: ČSÚ. Průměrná míra inflace v roce 2014 dosáhla 0,4 %, což je o 1,0 procentního bodu méně než v roce 2013 a nejméně od roku Vývoj inflace v roce 2014 ovlivnil zejména měsíc leden, ve kterém vzrostly spotřebitelské ceny meziměsíčně pouze o 0,1 %, což byl nejmenší lednový přírůstek 11

14 spotřebitelských cen od roku To vedlo ke zpomalení meziročního růstu cen v lednu 2014 na 0,2 % z hodnoty 1,4 % v prosinci Na tomto zpomalení se výrazně podílel pokles cen v oddílech bydlení a zdraví v důsledku poklesu cen energií a zrušení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici. U většiny ostatních oddílů spotřebního koše došlo v různé míře ke zpomalení cenového růstu. Nízké hodnoty úhrnného meziročního růstu cen (v rozmezí 0,0 % až 0,4 %) se projevovaly v první polovině roku 2014, mírné zrychlení (0,5 % až 0,7 %) nastalo s výjimkou prosince až od července Zdroj: ČSÚ. 1.2 Aktuální údaje o bydlení v mezinárodním kontextu s důrazem na sociální aspekt bydlení Výsledky SLDB 2011 Podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 zahrnoval bytový fond ČR celkem bytů, z toho bylo obydlených bytů, z nichž 43,7 % v rodinných domech a 55 % v bytových domech. Představovalo to 454 všech bytů (obydlených i neobydlených) na 1000 všech obvykle v ČR bydlících obyvatel (v bytech i mimo byty), resp. 391 obydlených bytů na 1000 všech obvykle v ČR bydlících obyvatel (v bytech i mimo byty). Z 28 zemí EU se ČR pohybuje zhruba v polovině. Pro srovnání - ve vybraných evropských zemích dosahují uvedené ukazatele vybavenosti následujících hodnot: Belgie 483, resp. 415; Bulharsko 527, resp. 361; Německo 496, resp. 452; Španělsko 540, resp. 387, Polsko 341, resp. 332; Rakousko 530, resp. 435; Slovensko 360, resp Z obydlených bytů bylo 55,9 % ( ) užíváno jejich vlastníky či vlastníky domů, 22,4 % ( ) užívali nájemníci. Byty družstevní, které se svým charakterem blíží bydlení vlastnickému, užívané domácnostmi členů družstev, představovaly k datu sčítání 9,4 % z obydlených bytů v ČR. Dalších 3,4 % obydlených bytů bylo užíváno např. blízkými osobami vlastníků (tzv. jiné bezplatné užívání bytů). Celkem bylo k datu posledního sčítání (březen 2011) neobydlených bytů. Mezi neobydlenými byty převažují byty v rodinných domech ( ) nad byty v bytových domech ( ) neobydlených bytů je v neobydlených domech z nich jsou v neobydlených rodinných domech, tedy jsou z drtivé většiny soukromé. Zbývajících neobydlených bytů je v obydlených domech. Obcím z nich patří bytů a státu O bytech uvedli jejich majitelé, že je využívají k rekreaci. Také územní rozložení neobydlených bytů není příliš příznivé k možnému využití pro bydlení např. pro osoby v bytové nouzi. Třetina neobydlených bytů je v malých obcích (s počtem obyvatel menším než 1 tisíc), v obcích s počtem obyvatel menším než 200 přitom je neobydlená třetina ze všech bytů. Téměř polovina (46,6 %) ze všech neobydlených bytů je rozložena v obcích s méně než 2 tisíci obyvateli, ve kterých je přitom pouhá necelá čtvrtina (24,1 %) ze všech obydlených bytů. Průměrné stáří obydlených bytových domů v ČR bylo 52,4 let a rodinných domů 49,3 let. Průměrné stáří obydlených bytů k datu sčítání činilo 46,5 roku. V porovnání s ostatními zeměmi EU má ČR spíše starší bytový fond, který se však nijak zásadně nevymyká situaci ve vyspělých evropských zemích spíše naopak např. Spojené království, Belgie, Dánsko, Švédsko, Francie, Německo mají vyšší podíl bytů postavených nebo rekonstruovaných před rokem Průměrná obytná plocha na 1 obydlený byt v ČR byla 65,3 m 2, z toho v bytových domech 52,6 m 2 a v rodinných domech 80,9 m 2. Průměrná celková plocha 1 obydleného bytu činila v roce sčítání 86,7 m 2, pro obydlené byty v bytových domech to bylo 68,5 m 2 a pro obydlené byty v rodinných domech to bylo 109,1 m 2. V evropském srovnání patří ČR k zemím se spíše menšími celkovými plochami bytů. Podíl bytů s celkovou plochou menší než 40 m 2 připadajících na 1 obyvatele bytu je v ČR v porovnání s evropskými zeměmi osmý nejvyšší. ČR vykazuje lepší úroveň tohoto ukazatele než bývalé socialistické země, nicméně v porovnání s vyspělými evropskými zeměmi jsou byty v ČR v průměru menší. 12

15 Kapitola 1 Bydlení v roce Sociální aspekty v oblasti bydlení Za jeden z hlavních problémů v oblasti bydlení v ČR, identifikovaný m. j. Koncepcí bydlení z roku 2011, se považuje velká finanční zátěž některých domácností náklady na bydlení. Ve struktuře výdajů domácností podle druhu v roce 2013 podle údajů ČSÚ a Eurostatu činil v ČR průměrný podíl výdajů domácností (na obyvatele) na bydlení, vodu, elektřinu, plyn a ostatní paliva 27,3 %, což představuje druhý nejvyšší podíl tohoto druhu výdajů mezi zeměmi EU (po Dánsku 30,2 %). Položky zahrnují výdaje vynaložené v tuzemsku (rezidenty i nerezidenty) na přímé uspokojování individuálních potřeb a zahrnují nákupy zboží a služeb, spotřebu vlastní produkce a imputovaný nájem majitele vlastního obydlí. Obdobně vysoký je podíl výdajů na bydlení ve Finsku (27 %), Francii (26,7 %), Slovensku (25,6 %), Belgii (25,4 %). V Německu, Itálii a Spojeném království pak shodně 24,7 %. Odlišnosti jednotlivých zemí existují i v podílech jiných druhů výdajů na celkových výdajích domácností. Podíl výdajů na potraviny v ČR (15,7 %) se jeví jako vysoký ve srovnání s 9% podílem v Lucembursku resp. 9,1% podílem ve Spojeném království a naopak nízký ve srovnání se situací v Litvě (23,8 %) či Estonsku (20,7 %). Pro možnost hodnocení srovnatelných informací o nákladech na bydlení bylo členskými státy EU dohodnuto, že za velkou zátěž domácností výdaji na bydlení bude považován podíl nákladů na bydlení na jejich příjmech vyšší než 40 %. Takto vymezený ukazatel zátěže náklady na bydlení byl mimo jiné využit pro účely definice cílové skupiny při přípravě koncepce sociálního bydlení. V této souvislosti je třeba reflektovat vypovídací schopnost ukazatele podílu nákladů na bydlení na příjmech domácností vyšší než 40 % jako identifikátoru osob v bytové nouzi. Následující tabulka uvádí podíly osob v domácnostech v jednotlivých zemích EU, které vydávají na bydlení více než 40 % celkového disponibilního příjmu. 13

16 Podíl osob v domácnostech, kde celkové náklady na bydlení (po odečtení příspěvků na bydlení) činí více než 40 % celkového disponibilního příjmu domácnosti (po odečtení příspěvků na bydlení) - vždy z osob v dané skupině v roce 2013 (v %) Země EU (28 zemí) 11.0 (e) 7.7 (e) 6.9 (e) 25.8 (e) 10.7 (e) 37.5 (e) 5.7 (e) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko : (u) Německo Estonsko Irsko : : : : : : : Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko (u) Spojené království ostatní země: Island Norsko Švýcarsko (:) není k dispozici (e) odhad (u) nespolehlivé nebo nejisté údaje * domácnosti s disponibilním příjmem nad a pod hranicí chudoby, která je stanovena jako 60 % mediánu Zdroj: ČSÚ, Eurostat. domácnosti celkem Podíl osob v domácnostech s vysokou zátěží náklady na bydlení ze skupiny vlastník - s hypotékou nebo půjčkou na toto obydlí vlastník - bez nesplacené hypotéky nebo půjčky na toto obydlí nájemce - s tržním nájmem nájemce - nájemné za zvýhodněnou cenu nebo zdarma pod hranicí chudoby* nad hranicí chudoby* Není příliš překvapivé, že největší podíl osob v domácnostech s vysokou zátěží náklady na bydlení je při pohledu na různé právní důvody užívání bytu mezi nájemci s tržním nájemným v ČR téměř třetina těchto osob a obdobné i vyšší podíly se týkají i mnohých evropských zemí. Ze skupiny osob s příjmy pod hranicí chudoby se to však týká v ČR více než poloviny těchto osob (51,6 %), obdobně jako v Německu a Nizozemsku, v Řecku je to ale 93,1 % osob této skupiny a v Dánsku plné tři čtvrtě. Samotné kritérium 40% podílu nákladů na bydlení z celkových disponibilních příjmů ovšem nemusí nutně představovat chudobu a strádání způsobené náklady na bydlení. Tento aspekt je ovšem zřejmý až při pohledu na osoby (domácnosti) vymezené daným kritériem z jednotlivých příjmových skupin obyvatel. Např. v Nizozemsku má náklady na bydlení vyšší než 40 % jejich disponibilního příjmu ještě stále 5,4 % osob žijících v domácnostech, které podle výše disponibilního příjmu náleží do skupiny pětiny domácností s nejvyššími příjmy, v Německu pak obdobné číslo představuje 4,5 %. 14

17 Kapitola 1 Bydlení v roce Podíl osob v domácnostech, kde celkové náklady na bydlení (po odečtení příspěvků na bydlení) činí více než 40 % celkového disponibilního příjmu domácnosti (po odečtení příspěvků na bydlení) - vždy z osob ve skupině podle kvintilového rozdělení disponibilního příjmu v roce 2013 (v %) Zdroj: ČSÚ, Eurostat. Podíl osob v domácnostech s vysokou zátěží náklady na bydlení ze skupiny domácností domácnosti celkem domácnosti v prvém kvintilu domácnosti v druhém kvintilu domácnosti v třetím kvintilu domácnosti v čtvrtém kvintilu domácnosti v pátém kvintilu Země EU (28 zemí) 11.0 (e) 33.8 (e) 11.6 (e) 5.4 (e) 2.8 (e) 1.6 (e) Česká republika (e) odhad I pro ČR samozřejmě platí, že pokud se seřadí a roztřídí domácnosti podle výše jejich příjmu, je nejvyšší podíl osob s náklady na bydlení vyššími, než je 40 % jejich příjmu, v prvé pětině domácností s nejnižšími příjmy (37,7 %) a ve druhé pětině domácností (9,3 %). Pohled na typy domácností, ve kterých jsou nejvíce zastoupeny osoby s vysokou zátěží náklady na bydlení, ilustruje další tabulka Podíl osob v domácnostech, kde celkové náklady na bydlení (po odečtení příspěvků na bydlení) činí více než 40 % celkového disponibilního příjmu domácnosti (po odečtení příspěvků na bydlení) - vždy z osob v dané skupině v roce 2013 (v %) Země domácnosti celkem EU (28 zemí) 11.0 (e) 65 a více let domácnosti jednotlivců jednotlivci do 65 let Podíl osob v domácnostech s vysokou zátěží náklady na bydlení ze skupiny jednotlivci 65 a více let neúplné rodiny se závislými dětmi dva dospělí dva dospělí, alespoň jeden 65 a více let dva dospělí s jedním závislým dítětem dva dospělí se dvěma závislými dětmi dva dospělí s třemi a více závislými dětmi tři a více dospělých Česká republika tři a více dospělých se závislými dětmi (e) odhad Zdroj: ČSÚ, Eurostat. 15

18 Nejvyšší podíl osob s vysokou zátěží náklady na bydlení je ve skupině domácností jednotlivců (32,7 % osob), překvapivě více ještě mezi jednotlivci mladšími 65 let (34,3 % osob), a v domácnostech neúplných rodin se závislými dětmi (26,3 % osob). Podobně je tomu i v průměru za celou EU a s mírnými obměnami i v jednotlivých členských státech (42,9 % shodně podíl osob s vysokou zátěží náklady na bydlení ze skupiny jednotlivců do 65 let v Dánsku a Nizozemsku). Nejvíce zatíženou skupinou jsou někde také jednotlivci senioři starší 65 let např. v Bulharsku 50,5 %, Německu 38,1 % a Švédsku 31,5 % osob ze skupiny jednotlivců 65 a více letých. V jiných zemích jsou onou nejzatíženější skupinou neúplné rodiny se závislými dětmi např. v Řecku 76,0 %, v Rumunsku 42,3 %, v Chorvatsku 39,6 %, v Lucembursku 31,8 % a ještě např. v Itálii 30,4 % činí podíly osob s vysokou zátěží náklady na bydlení z uvedené skupiny. Pohled na rozložení hodnot zátěže náklady na bydlení lze ještě doplnit údaji o prostřední (mediánové) hodnotě podílu nákladů na bydlení jednotlivých osob (každé osobě je přiřazen podíl domácnosti, ke které patří) seřazených podle jejich výše Mediánová (prostřední) hodnota podílu nákladů na bydlení (po odečtení příspěvků na bydlení) a celkového disponibilního příjmu domácnosti (po odečtení příspěvků na bydlení) v roce 2013 (v %) Země Medián podílu celkových nákladů na bydlení (po odečtení příspěvků na bydlení) a celkového disponibilního příjmu (po odečtení příspěvků na bydlení) pro domácnosti celkem pro domácnosti s příjmem pod hranicí chudoby* EU (28 zemí) 16.6 (e) 31.0 Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko : 23.7 Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království ostatní země: Island Norsko Švýcarsko (e) * Zdroj: ČSÚ, Eurostat. odhad domácnosti s disponibilním příjmem pod hranicí chudoby, která je stanovena jako 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu 16

19 Kapitola 1 Bydlení v roce 2014 Prostřední (mediánová) hodnota podílu nákladů na bydlení na disponibilních příjmech (vše očištěno od případných příspěvků na bydlení), tj. hodnota tohoto podílu, která platí pro osobu oddělující polovičku souboru osob seřazených podle výše jejich podílu nákladů na bydlení, činí v ČR 20,7 %. Z údajů tabulky je zřejmé, že vyšší hodnoty tohoto ukazatele vykázalo za rok 2013 mezi členskými státy EU kromě Řecka (33,0 %) např. také Nizozemsko (26,8 %), Dánsko (25,4 %) i Německo (22,3 %). Zjevné je, že horší je v ČR situace chudých osob (podle harmonizované definice jsou chudými ty osoby, které mají disponibilní příjmy nižší než 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu tj. příjmu na spotřební jednotku), s tím, že podíl takto definované chudé populace je v ČR nejnižší v EU (podíl chudých osob na celkové populaci ČR 8,6 %, zatímco ve všech ostatních zemích jsou podíly dvouciferné). Prostřední osoba z těch, které žijí v domácnostech pod hranicí chudoby a jsou seřazeny podle výše podílu nákladů na bydlení na příjmech, má (resp. domácnost, do které náleží) poměr nákladů na bydlení k disponibilním příjmům (očištěných od případných příspěvků na bydlení) ve výši celých 41,5 %. Vyšší hodnotu v EU vykázalo v roce 2013 jen Řecko (68,3 %) a Dánsko (57,0 %), za Německo a Nizozemsko jsou uvedeny hodnoty obdobné jako pro ČR. Konkrétní výše tohoto ukazatele je ovlivněna mimo jiné množstvím lidí bez příjmu ve skupině chudých osob. Jsou-li setříděny podle hodnoty sledovaného ukazatele pouze osoby vybraných věkových skupin, potom medián podílu nákladů na bydlení na disponibilních příjmech ve skupině osob 65 a více letých činí 23,9 %, tedy je vyšší než medián za všechny osoby (20,7 %). Lehce nad posledně uvedenou hodnotou je medián pro osoby ve věku do 18 let 21,1 %. Naopak ve skupině osob 18 až 64letých činí mediánová hodnota podílu nákladů na bydlení na disponibilních příjmech (vždy vše bez příspěvků na bydlení) 19,8 %. Mezi členskými státy EU to v roce 2013 byla 6. nejvyšší hodnota. Vysokou zátěž náklady na bydlení státy kompenzují nejrůznějšími příspěvky a dávkami na bydlení. Ve srovnatelné podobě, to jest přepočtené na 1 obyvatele v paritě kupní síly, je jejich výše za rok 2012 vyčíslena v následující tabulce. 17

20 Sociální dávky na obyvatele na bydlení (v PPS) určené domácnostem a jednotlivcům, poskytované na základě systému sociální ochrany ve finanční či naturální formě v roce 2012 Země EU (28 zemí) Belgie Bulharsko 1.69 Česká republika Dánsko Německo Estonsko 8.33 Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko 3.37 Itálie 5.36 Kypr Lotyšsko 22.5 Litva 0.53 Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko 0.56 Rumunsko 2.69 Slovinsko 3.82 Slovensko Finsko Švédsko Spojené království ostatní země: Island Norsko Švýcarsko (p) (e) Zdroj: ČSÚ, Eurostat. Sociální dávky na bydlení na 1 obyvatele v paritě kupní síly (tj. v PPS) předběžný údaj odhad (p) (p) (p) (e) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) Ze srovnání údajů za jednotlivé evropské státy je zřejmé, že ČR nevydává mimořádně vysoké částky v podobě sociálních dávek určených na bydlení. Nejsou však ani zcela zanedbatelné a tak mohou hrát vhodnou roli při uspokojování potřeby bydlení obyvatel ČR. Kromě problému vysoké zátěže některých domácností náklady na bydlení se objevují požadavky, a to mnohdy protichůdné, aby státní politika deklarovala správnou velikost bytů, ať už v minimálním či maximálním pojetí. Frekventované je i tvrzení o nedostatku malých bytů. Dalšími harmonizovanými daty Eurostatu a ČSÚ, které hrají v tomto kontextu významnou roli, jsou data o přeplněnosti či přelidněnosti bytů. Odlišnosti hodnot jsou dány především rozdílnostmi ve velikosti bytů (počtech místností) v jednotlivých členských zemích EU. Je zřejmé, že historicky vzniklé výrazné rozdíly ve velikostech bytů v jednotlivých zemích, a to v celém rozsahu bytového fondu, nelze sebeaktivnější bytovou či sociální politikou v krátkém čase změnit. Také je však zřejmé, že výstavba stále menších bytů pro běžné užívání není příliš žádoucí, vzhledem k zaostávání ČR ve velikosti bytů proti většině 18

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND

STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND Tisková konference Brno, 24. 4. 2013 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 I czso.cz 1/19 STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Meziroční změny indexu stavební

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více