ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str MO ČRS str Sport str Carborundum Electrite a.s. str. 32 Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská montáž sedadel na tribuně je dokončena ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská Zhotovitel: VCES a.s. V měsíci červnu probíhala pokládka podlahových krytin, osazení dveří, opravy maleb, dokončení podhledů a dokončení kompletace elektro a sanity. Uvnitř haly došlo k montáži dřevěného obložení. Proběhla instalace světelné informační tabule, hodin a na obou koncích byly instalovány ochranné sítě v zeleném provedení. Ve druhém týdnu měsíce byla zahájena pokládka palubovky a montáž sedadel na tribuně. Dokončeny byly úpravy zpevněných ploch jak v areálu školy, tak i v okolí haly. Foto: MěÚ komunikace a začínají se vyměňovat přípojky. Před budovou finančního úřadu byly objeveny pozůstatky nějakého objektu budovy nebo odpadové jámy, ve kterém se Na začátku školního roku 2008/2009 to byli žáci devátých tříd ZŠ Pražská, kteří doprovodili prvňáčky při jejich prvním dnu ve škole a starali se o ně po celý školní rok. Na konci školního roku to byli prvňáčci, kteří doprovodili své starší kamarády při jejich loučení se školou. Foto: emje nacházejí střepy nádob. Probíhá zde archeologický průzkum Okresního muzea Mladoboleslavska. Po jeho dokončení budeme vědět s určitostí, o jaký objekt se jedná. O prázdninách bude také probíhat oprava v okolí školy. Ve Vágnerově ulici pokračují konečné úpravy povrchů vozovky pokládka žulové dlažby. (Pokračování na str. 2) Revitalizace Husova náměstí a přilehlých ulic Zhotovitel: firma H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav Práce na Husově náměstí se přesunuly na západní a jižní stranu náměstí a polovinu Vaněčkovy ulice. Byly odstraněny stávající Před sídlem finančního úřadu byly při průběhu revitalizace Husova náměstí objeveny pozůstatky neznámého objektu budovy nebo odpadové jámy, ve kterém se nacházejí střepy nádob Foto: MěÚ Okresní muzeum Mladoboleslavska provádí na Husově náměstí archeologický průzkum Foto: MěÚ

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská pokládání palubovky bylo zahájeno ve druhém červnovém týdnu (Pokračování ze str. 1) Rekonstrukce a přístavba čp. 432, Žižkova ulice Rekonstrukce a přístavba čp. 432, Žižkova ulice Na přístavbě byla dokončena pokládka střešní krytiny Rekonstrukce a přístavba čp. 432, Žižkova ulice Na původním objektu rodinného domu byla přeložena střecha a pod taškovou krytinu byla vložena pojistná hydroizolace Rekonstrukce a přístavba domu čp. 432 Žižkova ulice Zhotovitel: firma CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa Na původním objektu rodinného domu byla přeložena střecha a pod taškovou krytinu byla vložena pojistná hydroizolace. Na přístavbě byla také dokončena pokládka střešní krytiny. V současné době probíhá montáž rozvodů vody a odpadů a poté budou pokračovat rozvody elektro. Zateplení polikliniky Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o., Liberec V prvním týdnu měsíce června byla vybrána na základě výběrového řízení společnost STAV AGENCY s.r.o. Liberec. Práce na výměně oken, zateplení fasády a rekonstrukci střešního pláště budou zahájeny ve druhém týdnu měsíce července. Předpokládané náklady na tuto akci činí cca Kč. Na akci se podařila městu získat dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši Kč. Práce budou zahájeny 13. července MŠ Poupátko Rekonstrukce střešního pláště Zhotovitel: Škopan Jiří stavební firma, Bakov nad Jizerou Začátkem měsíce bylo vypsáno výběrové řízení, na jehož základě byla vybrána stavební firma Škopan Jiří, Bakov nad Jizerou. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění stávajícího povrchu, který bude nahrazen PVC střešní folií položenou na geotextílii (300g/m 2 ) přes parotěsnou folii ukončenou do ukončovacích lišt. Rekonstrukce proběhne jak na učebním pavilonu, tak i na hospodářském pavilonu. Náklady na tuto akci činí cca Kč. Práce budou zahájeny ve 3. týdnu měsíce července. Kamerový dohlížecí systém Dne proběhlo výběrové řízení pro výběr zhotovitele na rekonstrukci budovy pro obsluhu MKDS (městský kamerový dohlížecí systém) bývalá část rybárny na Pražské ulici. V tomto řízení byla vybrána firma ZETA, Benátky s.r.o., která měla nejvýhodnější nabídku jak cenovou, tak dobu plnění. Smlouva o dílo je již s firmou ZETA podepsána a práce na rekonstrukci objektu mají být zahájeny v měsíci červenci Rozšíření MKDS je nyní ve fázi projektové dokumentace. Byla podepsána Smlouva o dílo s firmou ELSO INDUSTRIAL spol. s r.o. z Prahy, která do 60 dní od podpisu Smlouvy o dílo vypracuje dokumentaci na rozšíření systému MKDS. Nátěr mostu přes Jizeru Zhotovitel: BONAS Mladá Boleslav Investor: Město Benátky nad Jizerou, VaK a.s. Mladá Boleslav V měsíci červnu byla provedena demontáž podlahy (odstranění plechů a dřevěných prken). Po demontáži bylo provedeno očištění a nátěr konstrukcí ve spodní části mostu (nejprve byl nanesen základní nátěr ve dvou vrstvách a poté byl proveden vrchní nátěr v odstínu RAL 6001 (zelená). Po dokončení veškerých nátěrů byla provedena montáž natřených ochranných plechů a fošen. Park mezi hotelem KARBO a prodejnou BILLA Město Benátky nad Jizerou zahájilo projektovou přípravu na úpravu parkového prostranství mezi prodejnou BILLA a hotelem KARBO. V první fázi bude zpracována studie s několika návrhy, která bude projednána ve stavební komisi za přítomnosti širšího vedení města Benátky nad Jizerou. Výsledkem bude studie, která by měla navrhnout další směřování parkových a odpočinkových prvků, které by měly sloužit pro odpočinek nejen pro obyvatele sídliště v ulici Platanová a Ořechová. V úpravě prostranství bude myšleno jak na odpočinek mládeže, tak i na odpočinek střední a starší generace. Rádi bychom v tomto prostoru zachovali zhruba cestní síť tak, jak si ji vyšlapali sami obyvatelé a občané města Benátky nad Jizerou. Cestičky jsou však napojeny i na sousední pozemky, zejména na pozemky v majetku prodejny BILLA a hotelu KARBO, se kterými budeme v tomto smyslu intenzivně jednat o vhodných možnostech řešení tak, aby byl zachován logický přístup do okolních lokalit. O výsledcích jednání a projektové přípravy budeme občany průběžně informovat na stránkách Zpravodaje Benátecka. Výstavba nového víceúčelového hřiště v lokalitě U Silvie Zhotovitel: Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem St. Boleslav Začátkem měsíce červen bylo vypsáno výběrové řízení, na základě kterého byla vybrána společnost Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem St. Boleslav. Jedná se o stavbu obdélníkové zpevněné plochy (víceúčelové hřiště) o rozměrech 20,24 x 37,95 m. Jako finální povrch je navržen umělý trávník. Hřiště bude osvětleno a ohrazeno oplocením po celém Dne 1. července byl most opět otevřen veřejnosti Fota na této straně: MěÚ obvodu výšky 6 m. Nad tímto hřištěm bude postaveno dětské hřiště, které bude sloužit nové mateřské škole, která je budována v ulici Žižkova. V areálu se bude nacházet malý objekt šaten pro základní hygienické potřeby osob hrajících si na hřišti a jako místo pro uložení míčů, sítí apod. Náklady na tuto akci činí cca Kč. Na tuto akci se podařilo městu získat dotace z ministerstva financí ve výši Kč. Zahájení prací je předpokládáno začátkem měsíce července. Oprava komunikace v ulici Soukalova a rekonstrukce zpevněných ploch na nám. 17. listopadu Během měsíce července budou vypsána výběrová řízení na zhotovitele stavby. V letošním roce je

3 8. července 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 naplánována první etapa stavebních prací. Protipovodňová opatření Benátky nad Jizerou Město Benátky nad Jizerou převzalo kompletní projektovou dokumentaci k územnímu řízení na protipovodňové opatření v Benátkách nad Jizerou. V současné době probíhá na Stavebním úřadu Benátky nad Jizerou územní řízení. V průběhu tohoto řízení bylo provedeno jednání se všemi dotčenými vlastníky pozemků, kteří si stanovili podmínky souhlasu. Po doručení pravomocného územního rozhodnutí bude celý projekt i s povolením předán na Povodí Labe, s.p., který bude zajišťovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a vlastní stavební povolení. Po získání stavebního povolení bude možné začít čerpat dotaci na výstavbu, kterou bude realizovat opět Povodí Labe, s.p. Všichni občané mají možnost nahlédnout do projektu k územnímu řízení na odboru správy a rozvoje města po předchozí telefonické domluvě s panem Miroslavem Kochmanem na tel. č Kostel sv. Martina Poslední prací, kterou je třeba provést pro dokončení opravy kostela sv. Martina v Dražicích, je restaurování kazatelny a oltáře. Bylo zjištěno, že obě části mobiliáře jsou vlastnictvím katolické církve, ale po sepsání smlouvy o dlouhodobém zapůjčení Městu budou obě restaurovány v letošním roce nákladem Města Benátky n. Jiz. a s přispěním dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Výběrové řízení vyhrála restaurátorka Dagmar Lebenhartová z Prahy a smlouva na práce byla podepsána. Restaurování soch a zřízení lapidária Restaurátor Martin Pokorný začal s restaurováním soch Karikatur, které byly dříve umístěny na ohradní zdi nádvoří a teď byly dlouhou dobu uloženy v konírně. Sochy byly zpevněny, budou přemístěny do spodního podlaží zámeckého sklepa a tam upraveny pro vystavení. Ve sklepení budou připraveny zděné podstavce pro umístění jednotlivých soch, bude vyměněno osvětlení a opraveny schody do spodního patra. NA DOTAZY OBČANŮ ODPOVÍDÁ Miroslav Kochman, Městský úřad Benátky nad Jizerou životní prostředí U autobusové zastávky v městské části Kbel byla pokácena bříza. Proč? Důvodem odstranění zdravé a nepřekážející břízy byla skutečnost, že tento strom byl do poloviny kmene naříznutý motorovou pilou a hrozilo při nevyhnutelném pádu bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví osob v jeho blízkosti. Policii ČR podalo Město Benátky nad Jizerou oznámení o poškození cizí věci neznámým pachatelem. Proč byly odstraněny kontejnery na tříděný odpad z ulice U Špejcharu? Kontejnery na tříděný odpad nebyly odstraněny, pouze přemístěny a to do ulice Vrutické. Stalo se tak na žádost vlastníka objektu bývalého Špejcharu, který provádí rekonstrukci objektu. A majitel sousedního pozemku nedal souhlas k umístnění kontejnerů na jeho pozemku, takže nebylo možné přemístit kontejnery na bližší místo. POŽÁR V PANELOVÉM BYTOVÉM DOMĚ Nikoho z obyvatel v čp. 601 Na Burse jistě ani ve snu nenapadlo, že by žhavé plameny mohly vyšlehnout právě v jejich domě. Ale stalo se. Byl pátek 12. června 2009 okolo sedmé hodiny ráno, oheň a dým se prodraly ze sklepních prostor ven a dým rychle prostupoval vnitřními prostory schodiště i bytové jednotky. A pak už příhlížející, kterých je v takovýchto případech vždy dostatek, mohli sledovat zasahující hasiče, VÝSLEDKY voleb do Evropského parlamentu, konaných na území České republiky ve dnech Benátky nad Jizerou V našem městě občané volili v šesti volebních okrscích, v seznamu voličů bylo zapsáno 5605 osob a bylo odevzdáno celkem 1555 platných hlasů. Volební účast byla 28,03 %. N e j v í c e h l a s ů získaly volební strany: Občanská demokratická strana 595 hlasů 38,26 % Česká strana sociálně demokratická 341 hlasů 21,92 % Komunistická strana Čech a Moravy 209 hlasů 13,44 % Křesť. demokr. unie Čs. str. lid. 060 hlasů 3,85 % ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2008 schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne Hospodaření Města Benátky nad Jizerou v roce 2008 skončilo přebytkem ve výši: ,33 Kč Příjmy činily: ,34 Kč Výdaje činily: ,01 Kč V průběhu roku 2008 schválilo Zastupitelstvo Města tři rozpočtová opatření. Pohledávky za rozpočtovými příjmy činí: ,64,00 Kč Jedná se o místní poplatky ze psů, splátky dle smluv o prodeji majetku a pohledávky za odběrateli. Závazky z dodavatelských vztahů činí: ,56 Kč Sporoinvest ,74 Kč Akcie ,00 Kč Úvěr krátkodobý (splatný do ) ,00 Kč Bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2008, podle zákona 420/2004 Sb. Dle výroku auditora je účetnictví vedeno v souladu s obecně platnými předpisy průkazným způsobem. Účetní závěrka k navazuje na údaje v účetních knihách a dle názoru auditora údaje v účetních výkazech o stavu majetku, zdrojů jeho financování výsledku hospodaření odpovídají skutečnosti. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Den po požáru ve sklepních prostorách bytového panelového domu čp. 601, Na Burse zdravotníky a sanitní vozy i další události. Díky rychlému jednání přítomných obyvatel domu a hlavně díky profesionálnímu zásahu hasičů, nedošlo k vážným ublížením na zdraví, i když několik obyvatel domu bylo pro jistotu převezeno do nemocničního ošetření. Vyhořelé sklepní prostory jsou nyní již prázdné. Odborná firma zajistila sanaci postižených prostor a postará se i o odstranění následků požáru, při kterém bylo narušeno vodovodní potrubí, nutná bude výměna oken a další potřebné práce. Byly i obavy, zda nebyl narušen stropní panel, ale podle vyjádření statika k narušení statiky domu nedošlo. Z bytových jednotek byla nejvíce postižena ta, která je přímo nad dotyčným sklepním prostorem. Podle předběžného vyjádření hasičského záchranného sboru byl požár způsoben žárovkou, mezi lidmi se hovoří o odhozeném nedopalku cigarety skutečná příčina bude známa po uzavření šetření. V reakci na tuto událost a v rámci prevence byly, podle vyjádření předsedy Stavebního bytového družstva Benátky nad Jizerou pana Otakara Rákosníka, příslušné osoby v jednotlivých domech ve správě SBD vyzvány k provedení kontrol ve sklepních prostorách. Předseda Stavebního bytového družstva velmi ocenil rychlé jednání starosty města pana Jaroslava Krále, který se na místo neprodleně dostavil a nabídl pomoc Města v případě potřeby dočasného ubytování osob. Všem obyvatelům přejeme, aby se letošní červnová událost již nikdy neopakovala, aby již nikdy nemuseli prožívat chvíle strachu a bezmocnosti vůči živlu, který je sice, jak se říká, dobrým sluhou, ale špatným pánem. Text a foto: emje

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Činnost orgánů města za rok část Organizační struktura odbory MěÚ SEKRETARIÁT P e r s o n á l n í o b s a z e n í: Jarmila Mertinová, referent pracovně-právních vztahů, 4hodinový pracovní úvazek Lucie Součková, DiS., sekretářka Ing. Renata Kosinová, finanční referent, 6hodinový pracovní úvazek JUDr. Petr Drábek, externí právník (pondělí a středa) Náplň činnosti: působnost v oblasti samosprávy: smluvní vztahy, personalistika, žádosti občanů, příprava informací pro občany, sekretářské činnosti, zahraniční vztahy působnost v oblasti přenesené působnosti pověřeného úřadu přestupková agenda mimořádné činnosti ovlivňující náročnost činnosti odboru realizace vzniku nové příspěvkové organizace Městské centrum komplexní péče příprava a zpracování žádostí o dotace z různých zdrojů (kraj, ministerstva, operační programy EU, fondy, nadace, a jiné); zpracování vyúčtování a závěrečných zpráv k poskytnutým dotacím kontrolní činnost finanční kontrola (vnitřní kontrolní systém, veřejnosprávní kontrola) příprava a zpracování vnitřních norem (řády, směrnice, pokyny, apod.) Rekapitulace činností (počet v roce 2008): Zasedání Zastupitelstva města Pracovní schůzky 3 Veřejná zasedání 6 Počet usnesení 101 Zasedání Rady města Zasedání RM 20 Počet usnesení 456 Výbory a komise města Finanční výbor 5 Kontrolní výbor 9 Komise pro občanské záležitosti 11 Komise pro výstavbu, územní rozvoj a životní prostředí 3 Komise pro vnější vztahy 1 Komise pro dopravu a bezpečnost 1 Komise pro spolky a mládež 1 Komise pro kulturu a propagaci 5 Komise školská 2 Komise místního hospodářství a podnikání 0 Komise zdravotní a sociální 2 Komise bytová 1 Komise přestupková 10 Centrální evidence smluv Počet uzavřených smluv kupních, nájemních, o dílo, mandátních, darovacích, o zřízení věcného břemene aj. 270 Personální smlouvy Dohody o pracovní činnosti 14 Dohody o provedení práce 50 Pracovní smlouvy 17 Žádosti v oblasti samosprávy 196 Evidence objednávek 328 Přehled zveřejněných písemností na úřední desce Majetek města 48 Stavební úřad 22 Státní instituce 112 Ostatní 75 Roční zpráva o kontrole 1 Finanční kontroly Veřejnosprávní 5 Vnitřní 5 Podané žádosti o dotaci 28 z toho přidělené 22 Přestupky 238 Posudky 159 (Pokračování příště) Sociální zabezpečení a sociální služby 3. d í l Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou Městské centrum komplexní péče je od ledna 2009 příspěvkovou organizací města. Tuto formu získala převedením z organizační složky města. Jedná se o komplex sociálních služeb určených zejména pro seniory. Jeho záměrem je poskytnout občanům takovou paletu služeb, která bude pokrývat různé nároky klientů. Hlavním cílem je především umožnit klientovi, co nejdéle setrvat v jeho přirozeném prostředí a podpořit rodinnou péči. Poskytované sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění): Domov pro seniory Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Denní/Týdenní stacionář Odlehčovací služby Domov pro seniory Jedná se o službu pobytovou. Pokoje jsou vybaveny vlastním nábytkem klientů. V domově pro seniory je poskytována základní pečovatelská péče o klienta, která zahrnuje pomoc při běžných denních úkonech klientům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Dále je k dispozici i zdravotní péče. Je prováděna zdravotními sestrami a zahrnuje zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Nejčastěji se jedná o aplikaci léků, převazy, apod. V domově pro seniory jsou k dispozici i někteří lékaři (praktický lékař, psychiatr). Klienti mají možnost se účastnit volnočasových a terapeutických aktivit, např. cvičení pro seniory, cvičení paměti, keramická dílna, posezení u kávičky, literární posezení, meditace se zpěvem křesťanských písní, apod. Cílová skupina: Kapacita: osoby s chronickým onemocněním, s tělesným, zrakovým, sluchovým a zdravotním postižením senioři, dospělí od 27 let 30 obytných jednotek pro 1 2 klienty (30 60 klientů) Dosažitelnost služby: nepřetržitý provoz možnost návštěv dle potřeby služby si hradí každý klient sám využití příspěvku na péči měsíční poplatek činí 4800 Kč bez stravy (rok 2009) Personální zajištění: 4 zdravotní sestry a 3 pracovnice přímá obslužná péče Nesociální služby: zdravotní péče Kontakt: Městské centrum komplexní péče 17. listopadu Benátky nad Jizerou II ředitelka: Jaroslava Hlaváčková tel: NEZAPOMENEME Pokračování příště V úterý 30. června 2009 jsme se rozloučili s dlouholetým zaměstnancem Města Benátky nad Jizerou, bývalým radním a zastupitelem Města Benátky nad Jizerou, panem Františkem Hegrem, který zemřel náhle ve věku 63 let. Čest jeho památce.

5 8. července 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 V horkém slunečním odpoledni v neděli 14. června 2009 jste si možná i vy povšimli stoupajícího kouře v místech, kde se nachází skládka odpadů, možná jste i zaregistrovali přijíždějící hasičské vozy. Na skládce opět hořelo. Více informací vám v této chvíli z důvodu probíhajícího šetření nemůžeme poskytnout snad se to podaří v příštím čísle Zpravodaje. Foto: emje 1. rozpočtová změna Příjmy Par. Pol. Název Rozpočet 2009 v Kč Předpoklad Změna +, - Daňové příjmy 1122 Daň z příjmu práv. osob za obce , , , Správní poplatky , , , , , ,00 Dotace 4111 Neinvest. dotace -volby EP , , Neinvest. dotace - výkon státní správy , , Neinv. dotace - sociální oblast , , , Dotace knihovna , ,00 Dotace Czech-point , , Neinvestiční dotace BFA, Benátecký pohár, Zámecké slavnosti , , Neinvestiční dotace-kostel sv. Martina , ,00 Neinvestiční dotace-rozvoj atletiky ZŠ Pražská , ,00 Invest. dotace - In-Line stezka a cyklostezka , , , , , ,00 Celkem příjmy , , ,00 1. rozpočtová změna Výdaje Par. Název Rozpočet 2009 v Kč Předpoklad Změna +, Veřejné prostranství , , ,00 Hřiště u Silvie , , , Komunikace , , ,00 Smetanova ul , , , Chodníky, parkoviště , , , Kanalizace Dražice, Pickova, V Olšinách, Pod Brdy , , , Příspěvek MŠ , , , Opravy ZŠ Husovo náměstí ,00 0, , Příspěvek ZŠ Pražská , , , Knihovna, Informační středisko , , , Opravy kulturních památek , , , Sportovní areál , , , Sportovní hala , , ,00 Vybavení tělocvičny , ,00 Úprava jezu pro vodácký sport , , , Příspěvky klubům , , , Ubytovna , , , Ostatní nemovitosti , , , Prádelna , , , Městské centrum komplexní péče-příspěvek , , , Požární ochrana , , , Správa , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , ,00 Krizový fond ,00 0, ,00 Celkem výdaje , , ,00

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Rozpočtový výhled 2009 až 2014 (ve srovnání s rokem 2008) Poznámky Příjmy (v tis. Kč) sdílená daň , , , , , , ,0 očekávají se konstantní příjmy ostat. daň. příjmy , , , , , , ,00 očekávají se konstantní příjmy nedaňové příjmy , , , , , , ,00 majetek města vhodný k prodeji je již kapitálové příjmy , , , , , , ,00 z velké části rozprodán dotace souhrné 8 958, , , , , , ,00 odhad - nelze přesně stanovit dotace investiční , ,00 dotace lesy, obce 1 446,00 810,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 odhadují se konstantní příjmy fondy 838,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 odhadují se konstantní příjmy celkové příjmy poklesnou v souvislosti , , , , , , ,00 s poklesem kapitál. příjmů Výdaje (v tis. Kč) běžné výdaje - správa , , , , , , ,00 lze počítat s konstantními výdaji ostatní běžné výdaje, tyto výdaje klesnou v souvislosti se opravy , , , , , , ,00 snižováním příjmů (vyrovnaný rozpočet) tyto výdaje klesnou v souvislosti se kapitálové výdaje , , , , , , ,00 snižováním příjmů (vyrovnaný rozpočet) převody do fondů 838,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 lze počítat s konstantními výdaji , , , , , , ,00 Financování (v tis. Kč) tj. přebytek hospodaření předchozího roku , ,00 nestanoveno nestanoveno nestanoveno nestanoveno nestanoveno Financování (v tis. Kč) sporoinvest 1 500, , , , , , ,00 Investiční fond ,00 Saldo příjmů a výdajů , , , , , , ,00 úvěr dlouhodobý ,00 splátky 8 000, , , , ,00 úroky 453, , , , , ,00 úvěr krátkodobý ,00 splátka ,00 úroky 4,00 297,00 Saldo příjmů a výdajů , ,00 včetně poskytnutého úvěru, splátek a úroků DOMOV MLÁDEŽE HORKY NAD JIZEROU Poděkování hasičům Když hoří jinak Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví je pro nás žáky vždy tak trochu nezábavná věc, většinou se vyrušuje a posílají psaníčka, kam se půjde odpoledne a večer. Nápadem, jak nás doopravdy zaujmout, nás však překvapily naše vychovatelky z domova mládeže. Při odpolední siestě v klubovně se náhle rozezněla požární siréna a už to začalo. Vychny začaly lítat, že hoří, daly nám za úkol zavolat hasiče mobilním telefonem, tím jsme se utvrdili, že poplach je opravdový a začali se i trochu bát. Z klubovny jsme nesměli, ale za malou chvíli jsme už slyšeli houkačku hasičských aut. Koukali jsme z oken a nabyli dojmu, že hoří vše okolo nás, neboť na nádvoří byla čtyři hasičská auta a hasiči se to jen hemžilo. Hasiči v kyslíkových maskách se pohybovali po budově a žebřík, který mířil k našemu oknu, byl pro nás velkým dobrodružstvím. Až když jsme byli všichni v bezpečí, tak jsme zjistili, že šlo o cvičný poplach. Beseda po zásahu probíhala velmi spontánně, hasiči nás ještě poučili, co jsme dělali špatně, ale také nás pochválili. Na závěr jsme mohli za odměnu zhlédnout celý náš zámek (ve kterém je domov mládeže umístěn) z plošiny, která s námi vyjela do výšky asi 35 m. Celý večer se ještě akce probírala a zpětně hodnotila. Tímto článkem chceme za všechny děti v Domově mládeže v Horkách nad Jizerou dodatečně poděkovat všem hasičům, kteří pro nás toto cvičení připravili. Foto: Domov mládeže Horky n. J. D A T O V É S C H R Á N K Y Období od do je p ř e c h o d n é o b d o b í pro zřizování datových schránek ze zákona tyto datové schránky jsou zřizovány postupně, tzn., že ne všechny dotčené orgány budou mít datovou schránku zřízenou od (týká se i Městského úřadu Benátky nad Jizerou). O datových schránkách budeme naše čtenáře podrobně informovat v srpnovém čísle Zpravodaj Benátecka.

7 8. července 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města č. 6/1Z/2009 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat Rodinný dům č.p. 59 (ul. Pražská), který se nachází na stavebním pozemku č. 21/1 o výměře 423 m 2 včetně přilehlého pozemku č. 596/67 o výměře 294 m2 v k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou Vyvolávací cena je stanovena ve výši Kč přes pozemek prochází domovní kanalizační přípojka všechny inženýrské sítě v dosahu pozemku (možnost k nahlédnutí) na budovu RD č.p. 59 na pozemku č. 21/1 je vydán demoliční výměr dle sdělení architekta města lze na tomto pozemku zrealizovat výstavbu rodinného domu V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám Romana Bárty, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi RD č.p. 59 v k.ú. Staré Benátky NEOTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne ve hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo koupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zajistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina bude uhrazena nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistoty ve výši 1 % z vyvolávací ceny. Tato částka bude složena na účet města č.: /0800 ( jako variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistota bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistota městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od své nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Romana Bártu, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města č. 6/1Z/2009 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat Provozní objekt restaurace u internátu (Náměstí 17. listopadu 493) včetně příslušenství, který se nachází na stavebním pozemku č. 480/3 o výměře 298 m 2 v k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou Vyvolávací cena je stanovena ve výši Kč V případě, že o koupi výše uvedeného objektu máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám Romana Bárty, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi restaurace u internátu NEOTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne ve hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo koupit objekt bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zajistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina bude uhrazena nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistoty ve výši 1 % z vyvolávací ceny. Tato částka bude složena na účet města č.: /0800 (jako variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistota bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistota městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od své nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Romana Bártu, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo

8 strana 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Matematický tábor odjelo pět žákyň naší školy na matematický tábor do ozdravovny Radostín nedaleko Sychrova. Po příjezdu jsme se ihned prošli zařízením, ve kterém strávíme příštích pět dní. Vedoucí a intruktoři nás seznámili s plány na celý týden a hned nato se všichni účastníci tábora shromáždili venku a zúčastnili se poznávacích her. Teď ale k režimu dne. V 8.00 byla snídaně a po ní se žáci rozdělili podle tříd, protože každý dostával úlohy přiměřené jeho věku. Do 12.00, než byl oběd, jsme se učili a po jídle přišel na řadu polední klid. Ve se všichni sešli venku a šlo se sportovat. Na programu byly odpočinkové, ale i celkem náročné hry. Například se běhalo v lese. V byla večeře, na kterou se naše žaludky moc těšily. Asi v přišel na řadu večerní program, kdy jsme luštili, vyráběli, sportovali, ale také vymýšleli nadaci, která by byla prospěšná světu. Každý den pro nás měli jiný program, a proto nebyla nikdy nuda. Děkujeme všem, kteří nám umožnili jet na tento tábor, protože máme odsud plno přátel, zážitků a určitě budeme na tento týden dlouho vzpomínat. Největší dík patří sdružení SRPD, které nám na tento tábor přispělo a hlavně vedoucím a instruktorům, bez kterých by tento skvělý tábor neexistoval. Tak snad příští rok zas! Anežka Tůmová, Sandra Sedláková a Soňa Kolářová, 8. B Exkurze do Prahy Dne se vydali žáci 8. A, 8. B a 9. A na exkurzi do Prahy. Paní učitelka (průvodkyně) Eretová nám rozdala papíry a naším úkolem bylo postupně odpovídat na otázky na něm napsané. Autobus nás vyhodil na Strahově a my si to už po svých zamířili k Petřínské rozhledně. Cestou jsme navštívili Růžovou zahradu, prošli kolem Hladové zdi a Štefánikovy hvězdárny. Když naše skupina konečně dorazila k rozhledně a paní učitelky zaplatily vstupné, čekalo na nás strašných 299 schodů. Po vyškrábání se nahoru se nám otevřel krásný pohled na všechny strany Prahy. Cesta na Petřín Další zastávkou bylo zdejší zrcadlové bludiště. Říká se, že smíchem se prodlužuje život a tady si ho každý určitě prodloužil minimálně o 5 let. Naše cesta vedla dál přes Nebozízek na Malostranské nám. Zde ti nejhladovější uspokojili své potřeby v McDonaldu. Po svačince jsme se odebrali na prohlídku Karlova mostu. Znavení, ale o něco chytřejší, jsme se vrátili zpět na Újezd, koupili si jízdenku, lanovkou vyjeli nahoru a došli opět na Strahov, kde už čekal autobus, který nás odvezl domů. Soňa Kolářová, Jitka Liscová, 8. B Výlet 6. A se sportovním výcvikem Dne jsme se celá 6. A sešli v 8:00 hodin před školou ZŠ Husovo náměstí a vyrazili jsme po cyklostezce až do Chrástu. Z Chrástu jsme jeli vlakem do Turnova. V Turnově jsme přestoupili a jeli jsme rovnou na Malou Skálu. Pak jsme šli do kempu, který je kousek od nádraží. V kempu jsme postavili stany a měli jsme polední klid do hodin. Po poledním klidu jsme si připravili batohy a vyrazili jsme na pěší túru. Šli jsme na hrad Vranov. Dále jsme pokračovali Z Chrástu jsme jeli vlakem do Turnova na další hrad Frydštejn, ale až na hrad jsme nedošli, protože jsme začali sbírat borůvky. Když jsme měli dost, vrátili jsme se do kempu a tam jsme si dali večeři, kterou jsme si přivezli z domova. Večerku jsme měli ve hodin. Když jsme se všichni ráno probudili, oblékli jsme se a vyrazili na snídani. Vydatně jsme se nasnídali a vyrazili k lanovému centru, kde jsme si prolezli všechny nabízené atrakce. Po obědě jsme se všichni převlékli do plavek, sbalili jsme své oblečení a obuv do barelů a naložili je do lodí. Pak jsme nasedli do kánoí a jeli si vyzkoušet své schopnosti. Když jsme do těch lodí všichni nasedli, tak nám to vůbec ale vůbec nešlo. Potom, když jsme si sjeli svůj první jez, tak to už bylo o hodně lepší. Jenomže jsme měli problém, naši dva spolužáci jménem Jirka a Alex se oba na tom jezu převrátili. Nakonec tam byl pan učitel Němeček, který jim pomohl zvednout loď a shozená pádla. Po vodě jsme jeli 11 kilometrů a v polovině nás čekaly peřeje a samozřejmě skoro každý na ně musel vjet a někteří měli namále. Potom jsme dorazili do takové malé hospůdky a tam jsme si trochu odpočinuli a do našeho cíle nám zbývalo už jen půl kilometru. Tak jsme odpočívali a spolužák Matěj jezdil po vodě a dělal si legraci, že se převrátí a tak uplynulo asi pět vteřin a šup - převrátil se. Tak si chytil pádla a zvednul lodičku a my jsme jeli dál až do cíle. Zde jsme se převlékli a šli jsme na nádraží a vrátili se do kempu. V kempu jsme se napili a šli zase na večeři, po ní jsme hráli volejbal. Ráno jsme se probudili, šli na snídani a pak jsme sbalili stany, šli jsme na vlak a odjeli domů. Dokázali jsme, že jsme nejen odolní (jít se vším vybavením na zádech či v ruce od školy na Chrást není žádná legrace), ale i sportovně zdatní. Výlet se všem líbil. Saša Penzkoferová, Markéta Víchová, 6. A Školní výlet V lanovém centru jsme si prolezli všechny nabízené atrakce Když jsme nasedli do lodí, tak nám to vůbec ale vůbec nešlo Večer ze na nemohli žáci z 8. A, 8. B a 9. A usnout. Důvodem byl školní výlet, na který se všichni hrozně těšili. Opět jsme si vybrali Máchovo jezero, protože se nám tam minulý rok velice líbilo. Už skoro v sedm hodin ráno se pár lidí sešlo u restaurace U Hrocha. Do vody vlezlo jen pár odvážlivců V půl osmé jsme už byli skoro všichni u zastávky a někteří ještě dokupovali nějaké jídlo v obchodě. Okolo osmé jsme již seděli v autobuse a čekali už jen na těch pár opozdilců. Cesta nám rychle uběhla a než jsme se nadáli, tak jsme stáli před chatovou osadou Jachta, ve které jsme byli ubytovaní. Rozdělili jsme se do chatek a hurá k vodě! Když jsme došli až na pláž, tak se od nás možná očekávalo, že rychle všichni naskáčeme do vody a nevylezeme až do večera. Ve skutečnosti ale všichni rozložili deky a začali se opalovat. Jen pár odvážlivců vlezlo do vody a hned se sápali na gumovou trampolínu, banán a jakousi podivnou kouli, kterou se nám nepodařilo zdolat. Hodně nás také hned naskákalo do šlapadel a vyrazili jsme na vodu. Po nějaké době už jsme měli všechno vyzkoušené. Byli jsme na šlapadlech, ve vodě a také jsme okusili hranolky z místního

9 8. července 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 9 občerstvení. A rázem se pro nás to místo stalo okoukané. A tak začali skoro všichni naříkat a kňučet, že už chtějí na chatku a že mají jako hlad. Když se dočkali, a vyrazili jsme zpět, cesta se nám zdála delší. Možná proto, že jsme se tak nehnali a byli jsme unavení. Po nějaké době se před námi zase objevily naše chatičky a my jsme mohli konečně na Paní učitelky si na nás připravily módní přehlídku večeři. Po ní hned do sprch. Už jsme si mysleli, že se celý večer budeme jen válet po balkonkách na chatkách. Ale to jsme se hodně zmýlili! Paní učitelky si na nás připravily módní přehlídku. A že modely byly povedené. Třeba Vašek Annamichl, který se navlékl do růžové sukýnky a tílka. Nebo Karča Kolocová a Kája Winterlingová, které šly za vyznavačky stylu EMO. Šárka Patočková na sebe splácala všechno možné a paní učitelka Mertinová a paní učitelka Eretová vypadaly taky super šíleně... Večer jsme sice měli být u sebe na chatkách, ale stejně jsme byli přeházení. Ale pravděpodobně jsme se chovali tak hrozně hezky, že nám to paní učitelky odpustily, takže jsme se nemuseli zbytečně schovávat, i když tak by to byl větší adrenalin. Ráno, když jsme se probudili, nám došlo, že už bohužel musíme odjet. Moc se nám nechtělo, také proto, že jsme museli uklidit ten nepořádek, co byl tak veliký, že nebyl jen v chatičkách, ale i okolo nich. Tímto bych chtěla poděkovat všem, co se ochotně i z donucení ujali úklidu (zvlášť pak Petře Krátké, která uklidila pod chatkou číslo 35...). Před odjezdem, když jsme měli odevzdané chatky, jsme se jako minulý rok vydali na pizzu. Sice jsme si na ni museli ještě chvíli počkat, ale stálo to za to. Když jsme dojedli, vydali jsme se zpátky, vzali si věci a čekali na autobus. Když přijel, tak jsme se všichni znavení z těch dvou náročných dnů svalili na sedadla a jelo se domů... Sice už příští rok pojedou letošní osmáci bez nás, ale doufáme, že si to tam užijí i s o rok mladšími spolužáky. Klára Urbanová, 9. A Ozdravný pobyt V týdnu od 14. do tohoto roku se zúčastnily třídy 3. A, 4. B a obě 5. třídy ozdravného pobytu v Rokytnici nad Jizerou. Přístřeší jim poskytly penziony Družba a Fibich. Krakonoš nám popřál pěkné turistické počasí. Zažili jsme slunečné počasí s nádhernými výhledy na hřebeny Krkonoš, hry v lese i na louce, pravou horskou bouřku u Hudského potoka. Plni zážitků jsme se zdrávi vrátili do náručí svých rodičů. Žáci 3. A Návštěva věznice v Jiřicích Vítejte u povídání o naší úžasné, zábavné a poučné exkurzi do věznice v Jiřicích nedaleko Benátek. Ve středu jsme si dali sraz v půl osmé ráno dole v Benátkách u tenisových kurtů. Do věznice jsme vyrazili na kolech. Po celou dobu se o nás strachovaly a pečovaly o nás paní učitelka Mertinová s paní učitelkou Eretovou. Do věznice mohou vstoupit jen ti, kterým už bylo patnáct let, a tak jsme museli bohužel některé naše spolužáky nechat ve škole. Vyrazili s námi i někteří žáci z osmých tříd. Když jsme všichni přijeli před věznici, bylo potřeba se trošku vydýchat a občerstvit se. Když jsme tak učinili, šli jsme se nahlásit na recepci, kde jsme dostali klíče od skříněk, kam jsme si schovali věci a pak konečně huráááá dovnitř. Všichni jsme museli projít kontrolou, aby někdo nenesl dovnitř do věznice něco nezákonného. Někteří jedinci z nás si zapípali, ale byly to naštěstí jen pásky nebo drobné stříbro. Po prohlídce nás vzal příslušník, který nás prováděl, nejprve do vězeňského autobusu. Mohli jsme se posadit na sedadla vězňů a dozvěděli jsme se mnoho skutečně zajímavých informací! Dále pro nás bylo připravené překvapení. Zásah zásahové jednotky. Jeden příslušník, co ve věznici pracuje, se převlékl do vězeňského obleku, a když jsme procházeli, napadl mě. Za pár sekund se tam objevili čtyři vyzbrojení chlapi ze zásahové jednotky. Mě zachránili a vězně zneškodnili. Pro mé spolužáky to byl asi opravdu zajímavý pohled na takovou akci, ale můžu vám říct, že ten pocit, který se ve mně skrýval, byl mnohem zajímavější. Alespoň jsme viděli, jakou mají příslušníci zásahové jednotky zodpovědnou a nebezpečnou práci. Já osobně je moc obdivuji! Naše cesta pokračovala dál do zasedací místnosti, kde jsme si povídali právě s členy zásahové jednotky. Ukázali nám nejrůznější druhy poutání, zbraně a celou výzbroj, kterou potřebují k zásahu, do které patří například štíty, záchranné vesty a helmy. Také se nechali někteří z nás dobrovolně spoutat. Pokaždé, když jsme měli kdokoli nějakou otázku, ihned nám dali odpověď. Všichni pracovníci i průvodci byli moc pozorní a ohleduplní. Naše exkurze pokračovala dál a tentokrát jsme se šli podívat, kde a jak bydlí odsouzení. Prošli jsme si cely, chodby a kroužkové místnosti. Všude bylo takové ticho a pusto, až mi z toho šel mráz po zádech, v nás všech se skrývaly nejrůznější myšlenky. Nejvíc mě asi překvapilo, že mají vybavené učebny a knihovny. V knihovně jsme mluvili s jedním odsouzeným, který byl odsouzený za nějaký lehčí čin. Mluvil s námi velmi otevřeně a připadal mi strašně rozumný. O celém objektu už jsme vše věděli. Teď nás měla čekat beseda s odsouzeným, ale tu jsme bohužel nestihli. I tak to bylo neuvěřitelně poučné a zajímavé. Přesvědčila jsem se o tom, že bych se tomuto povolání chtěla jednou v životě opravdu věnovat. Každý by si měl jít za svým snem. A já to udělám. Paním učitelkám za nezapomenutelný zážitek z této exkurze děkuji. Vendula Karásková, 9. A Školní výlet 7. B Dne se uskutečnil výlet 7. B do kempu v Sedmihorkách. Ráno v 9.05 hod. jsme vyrazili vlakem do Turnova. V Turnově jsme čekali na další vlak a mezitím jsme se prošli po nádraží a městě. Konečně přijel vlak, my jsme nastoupili a hurá do kempu. K němu jsme šli cca 1 km. Zaregistrovali jsme se a postavili stany. Poté jsme se šli vykoupat do rybníka a zahráli si volejbal. Paní učitelky naplnánovaly výlet na Hrubou skálu. To vše se událo ve čtvrtek. V noci jsme se moc nevyspali. V pátek jsme šli také do skal, akorát, že jsme museli jít v mírném dešti, takže jsme byli mokří. Když jsme přišli ze skal, tak jsme museli rychle sbalit stany a běžet na vlak. Vlakem jsme jeli docela dlouho, protože jsme čekali na nadraží v Mladé Boleslavi. Když jsme přijeli na Chrást, čekali na nás naši netrpěliví rodiče. Výlet se nám podařil a byla tam legrace. Martin Kapoun, Tereza Ossendorfová, 7. B Výlet do města, aneb jak jsme navštívili informační středisko Bylo a my jsme jako každý všední den šli do školy nebyl to ale obyčejný den, šli jsme totiž s paní učitelkou Mertinovou při hodině občanské výchovy navštívit informační středisko. Na začátku hodiny jsme každý dostal jeden papír, na kterém byly otázky ohledně informačního střediska. Přišli jsme na místo a milá paní Monika Bašková nás přivítala s úsměvem na tváři. Pověděla nám základní informace o činnosti informačního střediska, abychom měli popsaný celý papír a kdo nestihl, mohl se na konci na cokoliv zeptat. Měli jsme také možnost podívat se do veřejné knihovny, která se nachází přímo v informačním středisku. Když už jsme se o středisku dozvěděli snad vše, dovolili nám vzít si pár letáčků zmizel jeden letáček, druhý, třetí, a dokonce nám paní Monika dala na památku plakáty. Poté se s námi rozloučila s úsměvem na tváři a my se zase vrátili zpět do školy. Pavlína Adášková, Anna Špalková, 6. A Fota na str. 8 a 9 poskytla ZŠ Pražská ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Pohár rozhlasu (Krajské kolo) Do krajského kola se dostalo naše družstvo starších dívek ve složení: Kateřina Košáková, Kateřina Hejdrychová, Eva Dědková, Tereza Jelínková, Lenka Drahozalová, Klára Červenková, Klára Chvalkovská, Markéta Chvalkovská, Petra Herclíková, Petra Procházková, Linda Kubová. Tyto závody se konaly ve Staré Boleslavi, v Houšťce. S družstvem jela paní učitelka Jana Nejedlá a Kačka Nejedlá. Jednotlivé disciplíny, 60 m Petra Herclíková, Markéta Chvalkovská, Kačka Košáková, 800 m Linda Kubová, Lenka Drahozalová, Klára Chvalkovská. Vrh koulí Klára Červenková, Kačka Hejdrychová, Linda Kubová. Dálka Kačka Košáková, Eva Dědková, Terka Jelínková. Výška Eva Dědková, Lenka Drahozalo-

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka vá, Petra Procházková. 1. štafeta Petra Herclíková, Eva Dědková, Markéta Chvalkovská, Kačka Košáková. 2. štafeta Terka Jelínková, Petra Procházková, Klára Chvalkovská, Lenka Drahozalová. Průběh závodů byl napínavý a pro závodnice trochu stresový. Závodníků bylo hodně stejně jako škol, učitelů a panujícího napětí. Po štafetách, které se běžely na konci, se jen čekalo na sečtení bodů a výsledků. Ty ukázaly, že naše družstvo se o pouhé 3 body umístilo na 2. místě. Bylo to velice smutné a bylo vidět, že jsme neměly moc štěstí, ale i to je super umístění. Dostaly jsme pohár, diplom a bonbonieru a pomalu nasedaly do autobusu a jely do Benátek. Eva Dědková, 8. B Republikové finále čtyřboje V sobotu se v Chodově u Karlových Varů konalo republikové finále starších žáků a žákyň (od nás se účastnilo pouze družstvo starších žákyň). Pětičlenná skupina vyvolených reprezentantek se skládala z Lenky Drahozalové, Petry Herclíkové, Kačky Hejdrychové, Kačky Košákové a Evy Dědkové. Náhradnice, jejichž úkolem bylo i dokumentovat celý den fotografiemi, byly Markéta Chvalkovská, Klára Chvalkovská, Tereza Jelínková a Linda Kubová. Doprovod tvořily p. uč. Nejedlá a Kačka Nejedlá. Už při cestě tam jsme měly o zábavu vystaráno. Párkrát se nám podařilo zabloudit, ale nálada byla skvělá. Když jsme konečně dorazily na chodovský stadion, vyvolávali naše vedoucí rozhlasem, aby se okamžitě dostavily upřesnit startovní pozice. Holky se rozcvičily a skvěle zaběhly svou 1. disciplínu 60 m. Pak přišly na řadu skoky a hody, které pro nás byly vždy největším kamenem úrazu. Po těchto disciplínách nám bylo jasné, že holky budou během na 800 m bojovat o místo. Nakonec jsme po docela slušných výkonech obsadily 6. příčku. Do Benátek jsme přijely spálené od sluníčka a utahané jako koťata, ale určitě ne zklamané. Linda Kubová, 8. A Družstvo starších žákyň Republikové finále ve čtyřboji Okresní kolo ve trojboji Jak je již na naší škole tradicí, už po 11. jsme pořádali okresní kolo trojboje pro žáky 1. stupně. Do areálu naší školy se sjelo celkem 14? družstev z celého okresu. Za každou školu soutěžili celkem 4 děvčata a 4 kluci, z každého ročníku jeden kluk a jedna holka. Naše družstvo nastoupilo ve žlutých,,opičích tričkách ve složení: 2. třídy - Kamča Hejdrychová a Tomáš Gregora 3. třídy - Majda Veselá a Filip Haspeklo 4. třídy - Tereza Fólová a Martin Neuman 5. třídy - Lucka Drahozalová a Honza Votoupal Po rozcvičení se sportovci odebrali na start 50 m, po ukončení této disciplíny někteří zůstali na dráze a odházeli své pokusy kriketovým míčkem, jiní se odebrali k pískovému doskočišti, kde probíhal skok daleký. Po skvělých výkonech se začalo se sčítáním všech výsledků. Aby čekání uteklo, odstartovala se závěrečná štafeta. Závodilo se o krásný dort. Všichni běželi v duchu fair play, takže k žádnému úrazu naštěstí nedošlo. Po odběhnutí štafety, kterou vyhrálo domácí družstvo ze ZŠ Pražská, se mohlo začít s vyhlašováním výsledků. K velké radosti nás všech domácích se na 1. místě umístilo právě naše družstvo, a to s poměrně velkým náskokem. Nejlepší závodníci dostali medaile, diplom a nějaký ten pamlsek pro mlsné jazýčky. Dalším příjemným překvapením pro nás bylo 1. místo Majdy Veselé, která se stala nejlepší vícebojařkou. Všem blahopřejeme. Celému družstvu, ale i všem panům učitelům a paní učitelkám, panu řediteli a celému pomáhajícímu týmu patří mnoho díků. Díky nim se tento super závod jistě bude pořádat i další rok. Kateřina Hejdrychová Víceboj v Mladé Boleslavi V pátek 15. května se naše družstvo žáčků prvních a druhých tříd vydalo na víceboj do Mladé Boleslavi. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku z místa, hodu míčkem a čtyři z družstva běželi štafetu. Letos nám počasí poměrně přálo i když byla zima, alespoň nepršelo, jako vloni. Závodníkům ale počasí nevadilo a ukázali dobré výkony. Jako poslední disciplína byla již zmíněná štafeta, kterou naše družstvo vyhrálo. Pak už se jen čekalo na výsledky. Po půl hodině se všichni konečně dozvěděli, jak obstáli. Naše družstvo ve složení: Kamča Hejdrychová, Lucka Šulcová, Káťa Zuzáková, Šárka Misíková, Dominik Zigáček, Michal Čermák, Adam Štýbr a Jakub Šípek, zvítězilo. Nakonec se vyhlašoval nejlepší sportovec a sportovkyně za první i druhý ročník. Nejúspěšnější druháci byli oba z Benátek: Kamča Hejdrychová a Jakub Šípek. Všichni dostali medaili a byli nadšení. Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Kačka Košáková, 9. A Smrk V úterý 26. května jsme s naší třídou 8. B a 8. A vyrazili na výstup hory Smrk. Smrk je největší horou Jizerských hor a měří m n. m. Sešli jsme se ráno v 7.30 Na Burse a autobusem odjeli do Nového Města pod Smrkem. Prošli jsme městem a dali se na cestu. Prošli jsme okolo Kyselky, přes Streitův obrázek, Pechovu smrt a pak nás čekal velký krpál a zanedlouho jsme vyšli Smrk a šli se podívat na rozhlednu. Byla vysoko, ale byl pěkný výhled. Počasí se nám povedlo, bylo krásně vidět do celého kraje. Chvíli jsme si odpočinuli a pak nás čekala jen cesta k autobusu, který stál tak 7 km od nás. Cesta zpátky byla pro někoho lepší, protože jsme šli už jen po asfaltové silnici. Po několika zastávkách a hodinách jsme dorazili k autobusu a u něho byla i menší hospoda. Tam jsme se, kdo chtěl, občerstvili a až si paní učitelky dopily kafíčko a dojedly polévku, tak jsme vyrazili domů. Cesta se vlekla, ale asi po hodině a půl jsme dojeli do Benátek. Každý jsme se rozešli domů a byli jsme asi všichni rádi, že můžeme jít domů, kde je stín a postel. Náš doprovod byl tvořen: paní učitelkou Nejedlou, panem učitelem Nejedlým a paní učitelkou Bartoňovou. Eva Dědková, 8. B Den dětí s prvňáky Jelikož je 1. června Den dětí, připravili jsme si pro naše kamarády zábavné dopoledne v Olšinách. My, deváťáci, jsme se sešli kolem sedmé hodiny a vzali nastříhaný krepák, abychom mohli označit trasu. Za chvilku bylo vše připraveno, prvňáci se rozdělili do dvojic a k nim byl přiřazen deváťák, zbytek šel připravit stanoviště a mohlo se vyrazit. Celkem bylo 5 stanovišť a na každém dva úkoly, například sbírání korálků, shazování kelímků, poznávání zvířátek a mnoho dalších. Když všichni splnili úkoly, vrátili jsme se do areálu, zatímco kluci hráli s prvňáčky fotbal, holky z devítek počítaly výsledky a připravily odměny. Když bylo všechno sečteno, mohlo se vyhlašovat. Nejlepší byla Klárka Šestáková, druhý byl Kuba Vraštiak a třetí Martin Vazsmuth, ale nikdo nemusel být smutný, protože se všichni snažili, dostali malé odměny. My, deváťáci, děkujeme prvňáčkům za skvěle strávené dopoledne. Klára Chvalkovská, 9. B

11 8. července 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 11 Školní slavík 2009 Ve středu se konala na naší škole již tradiční soutěž v sólovém zpěvu Školní slavík. Skoro 40 žáků ve dvou kategoriích odvedlo opravdu výborný výkon a bylo tak těžké určit vítěze. Nakonec si v mladší kategorii tříd první místo vyzpívala Eliška Hegrová, druhé Ondra Bendl a na třetím místě se umístila Anička Pavlíková. Čestné uznání v této kategorii udělila porota Jitce Hojné. Druhou kategorii tříd vyhrála Pavla Kavalíková, druhá skončila Dominika Kolínská a na třetím místě se umístila Anička Hrubá. Čestné uznání si pro tento rok odnesla Beáta Halušková. Těším se na další ročník a doufám, že se v příštím školním roce opět setkáme v tak hojném počtu. Mgr. Michaela Teplá Souboj v přípravě pokrmů mezi 6. B a 6. A Dne se v kuchyňce na naší škole uskutečnil souboj v přípravě lehkých pokrmů a aranžování stolů mezi 6. B a 6. A. Tématem soutěže byl Den dětí. Soutěžili 3 dívky a 1 chlapec. Samozřejmě zde ani nechyběla taková menší sabotáž, kterou začal Honza Dibitanzl lupem a zkonzumováním jahod. Nakonec, když už všichni měli hotovou práci, tak odešli na chodbu, mimo kuchyňku, aby mohlo proběhnout hlasování o nejlepší stůl. Vše probíhalo tak, že holky z devátých tříd a učitelé (kteří byli zrovna přítomni) dali každému stolu známku od 1 po 5. Vtip byl v tom, že nikdo nevěděl, čí stůl je. Nakonec vyzývatelská třída 6. B prohrála nad prací 6. A. A jak je zvykem, kdo si co navaří, ten si to i sní, a tak se všichni pustili do konzumace. Bylo to moc dobré. Všichni si odnesli sladkou odměnu v podobě sušenek a čokolád. Hlavní ale bylo, že si to všichni užili a už se moc těší na další soutěže mezi sebou. Honza Dibitanzl, 6. B Běh Naděje Školní slavík, kategorie mladších žáků zleva: Ondřej Bendl, Eliška Hegrová, Anna Pavlíková a Jitka Hojná Dne se náš atletický oddíl zúčastnil Běhu naděje. Probíhalo to tak, že jsme se všichni sešli ráno v půl deváté na kruhovém objezdu u Penny. Potom jsme se společně vydali na benátecký zámek. Na zámku jsme se nechali zapsat a čekali jsme na start, který se konal v půl desáté. Trať byla dlouhá asi 2,5 kilometru a start i cíl byl na zámku. Celý běh proběhl celkem v pořádku a bez problémů. Nejtěžší bylo asi vyběhnout závěrečný kopec, který vedl přímo zpátky na zámek a tím pádem i do cíle. Petr Schönfeld, 7. A Malý koncert (koncert M. Sekery) Výlet pátých tříd Fota na str. 10 a 11 poskytla ZŠ Pražská Návštěva

12 strana 12 ZÁKLADNÍ ŠKOLY / MATEŘSKÉ ŠKOLKY Zpravodaj Benátecka Ozdravný pobyt Se staršími kamarády, kteří půjdou po prázdninách do 1. třídy se rozloučila p. Khýnová z MěÚ. Děti se pochlubily se svými šerpami také rodičům při odpoledním vystoupení. Závěr měsíce uzavřelo divadlo Koloběžka s Houbařskou pohádkou. Na další se budeme těšit zase po prázdninách. Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny plné pohody a v září zase nashledanou. Kolektiv MŠ Růženka MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTA Rozloučení s předškoláky Tak jako každý konec školního roku, tak i letošní se neobešel bez slavnostních událostí v podobě rozloučení s předškoláky. Na každé mateřské škole se konaly besídky plné písniček a básniček. K této slavnostní události byla za Městský úřad Benátky nad Jizerou přítomna p. Marie Khýnová vedoucí odboru vnitřních věcí, která se na závěr besídek ujala šerpování a předání čestného listu a knihy. Předškoláci sklidili za své výkony velké ovace, neboť jejich připravenost na vstup do základních škol byla nepřehlédnutelná. Paní učitelky Z MŠ Poupátko odchází do prvních tříd s ostatními dětmi jim popřály hodně úspěchu a ra- základní školy celkem 18 dětí 9 dívek a 9 chlapců dosti v nové životní éře. Celkem se mateřské školy rozloučily s 21 dětmi z Jizerky a Pavilonu, s 8 dětmi MŠ Mateřídouška, s 11 dětmi MŠ Růženka a s 18 dětmi MŠ Poupátka. Marie Neumannová, ředitelka MŠ města Benátky nad Jizerou Konec školního roku v Růžence Poslední měsíc školního roku byl nabit zážitky. Na počátku jsme oslavili svátek dětí soutěžemi a hrami na školní zahradě. Nechyběl ani tradiční táborák. Potom jsme se vydali za kulturou do Záložny na setkání se skřítkem Notíčkem a s pohádkou O perníkové chaloupce. Do naší školky zavítali se svými hudebními nástroji starší kamarádi ze ZUŠ J. A. Bendy. Velmi jsme si užili výlet na pohádkový hrad Točník, počasí nám přálo a bohatý a různorodý program se dětem velmi líbil. Zážitky je zmohly až v autobuse na cestě domů. Další dobrodružství nás čekalo na cestách za poklady. Starším dětem ho hlídala čarodějnice s drakem ve sklepě školky a pro mladší poklad schoval skřítek Pokladníček na zahradě. Po překonání všech úkolů a terénu trasy se děti dočkaly zasloužené odměny. Já jsem skřítek Pokladníček, poklady své ukrývám. Kdo nalezne správný klíček, tomu poklad odevzdám. Do prvních tříd odchází z MŠ Růženka 11 dětí Rozloučení s předškoláky Ve středu proběhlo v MŠ Jizerka rozloučení s předškoláky za přítomnosti vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ paní Marie Khýnové, která dětem předala na památku pamětní list, knihu s věnováním od paní učitelek, děti byly ošerpovány a dostaly ještě nějaké drobnosti. Z první třídy Jizerka odchází 12 dětí, z druhé třídy Jizerka odchází 5 dětí a ze třídy v MŠ Pavilon odchází 4 děti. Děti nám jednotlivě i společně zarecitovaly a zazpívaly. Milé děti, všem vám přejeme hodně štěstí do života, mnoho úspěchů ve škole, moře splněných přání a žádné trápení, jen samou radost. Kolektiv MŠ Jizerka a Pavilon To jsme my, budoucí školáci z Jizerky a Pavilonu MŠ Mateřídoušku opouští osm dětí, které budou od září žáky první třídy Fota poskytla MŠ města

13 8. července 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 MěCKP Pečovatelská služba v Benátkách nad Jizerou Pečovatelská služba města Benátky nad Jizerou je terénní sociální služba, která se snaží pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením při nepříznivé sociální a zdravotní situaci, aby mohli setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké. Tři pracovnice v přímé obslužné péči poskytují pomoc téměř 40 potřebným Klientům našeho města. Pečovatelskou službu poskytujeme na území města Benátky nad Jizerou a v příslušných obcích. K zajištění pečovatelské služby používáme dva automobily a jízdní kolo. Nabízíme služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí, k zachování vlastních hodnot a důstojnosti. Uživatelům našich služeb se snažíme vyhovět v takové míře, abychom podporovali jejich samostatnost, aby využívali své zachované schopnosti, vedli svůj nezávislý život a mohli spolurozhodovat o formě péče. Charakteristické pro Paní Jindra Váňová používá jako dopravní prostředek kolo terénní služby je specifická odlišnost každé domácnosti, dané možnosti Klienta a jeho aktuální potřeby. Klienti očekávají řešení celého komplexu problémů pracovnicemi pečovatelské služby. Jde i o situace, které se nemusí bezprostředně týkat pečovatelské služby, ale jsou nedílnou součástí života Klienta, jsou to neplánované úkony. Klient od pečovatelky očekává pomoc, když něčemu nerozumí, když se změní jeho zdravotní stav nebo zdravotní stav rodinných příslušníků, když má před sebou úřední jednání či konflikt se sousedem nebo rodinou, když nepřijedou děti, když se něco porouchá v domácnosti. Pečovatelka je mnohdy hlavou, rukama i nohama Klienta. Je to jako poskytnutí první pomoci, kdy se Klient obrací o pomoc ke své pečovatelce, zařazuje ji do svého života. Všechny tyto situace vznikají z důsledků změn ve stáří, kdy si Klient běžné věci nezvládá zařizovat sám. Realizace sjednaných úkonů ve smlouvě i naplnění neplánových úkonů podle situace, ve které se Klient nachází, pečovatelskou službou, vytváří u Klientů pocit bezpečí a jistoty. Realizace neplánovaných úkonů vyžaduje vcítění se do problému Klienta, čas pro komunikaci, psychickou podporu, umění poradit a pomoci. Někdy stačí opravdu málo, ale včas, aby se Klient zklidnil, nabyl pocit jistoty a bezpečí do té míry, že není potřeba dalšího zákroku. Jaké formy pečovatelka zvolí, záleží na jejích zkušenostech, osobních vlastnostech a profesionalitě. Výkon těchto neplánovaných úkonů se největší měrou podílí na psychické a časové zátěži pečovatelky, avšak ve spojitosti s úkonem vlastní pečovatelské služby dotváří u Klienta očekávanou kvalitu péče. Práce pracovnic v přímé péči i dalších pomáhajících profesí je nenahraditelná, společensky nedoceněná, vyžaduje emfatické schopnosti, psychickou a fyzickou náročnost. Všechny pomáhající profese by si zasloužily větší společenské a finanční ohodnocení. Jaké služby poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím Jaká je provozní doba pečovatelské služby: Pondělí až pátek od 7.00 do hodin Sazebník pečovatelské služby vychází ze zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Cena za hodinu práce pro jednotlivé pečovatelské úkony je 90 Kč, počítá se skutečně spotřebovaný čas pro požadovaný úkon. Cena za vyprání, vyžehlení 1 kg prádla je 50 Kč. Dovážka oběda je 20 Kč + cena oběda. Zázemí pečovatelské služby se nachází v MěCKP, Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, Náměstí 17. listopadu 593, tel Jaroslava Hlaváčková, ředitelka MěCKP Paní Eva Ječná při pravidelném nákupu Paní Alena Stinková právě podává oběd u manželů Novákových v Benátkách and Jizerou I Fota poskytlo MěCKP Dobrá zpráva Změnou vedení v sousedním Domově U Anežky se opět otevřely dveře spojovací chodby mezi městským Domovem pro seniory a Domovem U Anežky v Benátkách nad Jizerou. Věřím, že tato maličkost přispěje ke zlepšení sousedských vztahů a společenského života seniorů obou zařízení. Poděkování patří Ing. Evě Rovné, ředitelce a celému kolektivu Domova U Anežky, Náměstí 17. listopadu 703, Benátky nad Jizerou. Jaroslava Hlaváčková, ředitelka MěCKP ZUŠ J. A. BENDY Česko-slovenské družební hrátky Již po několikáté se střídavě, jednou na Slovensku, podruhé v Čechách, setkali žáci a pedagogové Základních uměleckých škol benátecké ZUŠ J. A. Bendy a ZUŠ Modra, aby na společném vystoupení konfrontovali některé výsledky svého hudebního a tanečního snažení. Tato jejich činnost je v dnešní přetechnizované době nesmírně důležitá pro zdravý psychický a citový vývoj mladé a nejmladší generace, která je ze všech stran vystavována mnohdy rafinovaným útokům na identitu lidského jedince, zaháněného do pseudokulturního kouta laciné zábavy bez hlubšího estetického výsledného efektu. Buďme proto vděčni všem, kdo uvědoměle vedou tento zdánlivě mnohdy ztracený zápas se sedmihlavou hydrou konzumního materialistického životního stylu. Koncertní program zmíněného družebního vystoupení, které se konalo v pátek 12. června 2009 v sále Záložny, byl koncipován tak, že nejprve se prezentovali žáci ZUŠ z Benátek nad Jizerou, ve druhé části večera pak žáci ZUŠ Modra, hosté ze Slovenské republiky.

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Pěvecký sbor při Základní umělecké škole Modra ze Slovenska Fota: František Stýblo Benátečtí zahájili ukázněným, výrazově spontánním tanečním ztvárněním skladby M. Sekáče Cestou z trhu. Následovaly dva z Moravských dvojzpěvů A. Dvořáka, které intonačně čistě zazpívaly Kateřina Walterová a Anna Poláková. Následující Tři miniatury skladatele H. R. Sinisala zahrál Tomáš Závora na příčnou flétnu s pozoruhodnou jistotou. Sonátu op. 28 č. 4 J. L. Dusíka, interpretovanou klavíristkou Kateřinou Walterovou, houslistkou Ludmilou Jarou a violoncellistkou Barborou Jarou, jsme vyslechli na dobré úrovni. Velký úspěch sklidila svým tancem děvčata Petra Kovářová a Nikola Kudlová spolu s dětmi z přípravného ročníku B. V jejich podání vyzněla skladba J. Krčka Pásla ovčičky s roztomilostí a se zřejmě už zažitou suverenitou. Obě taneční choreografie svědčily o vyzrálé a pečlivé práci obou pedagogů, Lenky Kudlové a Pavla Czikraie. Vystoupení benátecké ZUŠ zakončil Pavel Chytrý a Matěj Kotrba spolu s violoncellistkou Olgou Ladislavovou stylovým podáním dvou vět Sonáty d-moll G. Sammartiniho. Klavírní doprovody Hany Píchové a Jany Czikraiové byly spolehlivou bází pro vokální i instrumentální výkony žáků. Celý pořad provázela Renata Drössler. Vystoupení hostů ZUŠ Modra zahájil trumpetista Pavol Šalát pozoruhodným technickým provedením dvou vět ze Sonáty F-dur skladatele P. Balldassariho. Přesvědčil jistým nasazováním tónu i spolehlivým smyslem pro vedení kantilény. Pak následoval blok pěti skladeb různých autorů pro smíšený sbor a capella, které přednesl Spevácký zbor pri ZUŠ Modra, tedy ne žákovský sbor. Za řízení sbormistryně Jany Neščákové prokázal sbor intonační jistotu, výrazově však málo pregnantní kreaci, na čemž má jistý podíl i početní nepoměr ženské a mužské složky sboru. Diskutabilní se zdála být u některých skladeb i volba temp (Dvořák, Suchoň, Händel). Tato okolnost charekterizovala i druhé vystoupení sboru na závěr celého koncertu. Poněkud rozpačitý byl i klavírní výkon Pavola Šaláta, kontrastující po všech stránkách s jeho hrou na trubku. Zdálo se, že Tarantella S. Prokofjeva byla v dané chvíli nad technické možnosti klavíristy (což se nedá říci o Kateřině Walterové, která oba své výstupy, pěvecký i klavírní zvládla na stejně dobré úrovni). Árii Figara z opery W. A. Mozarta zazpíval Róbert Odler výrazově na slušné úrovni, avšak jeho hlas není ještě pro takto náročnou árii dostatečně vyzrálý. Po Mozartovi se objevil na programu znovu A. Dvořák a to árií o měsíčku z opery Rusalka. Přiznám se, že jsem na základních uměleckých školách resp. na jejich koncertech slyšel málokdy tak dobrý žákovský výkon, téměř profesionální, jaký předvedla na tomto večeru Tanec Cestou z trhu v podání žákyň ZUŠ J. A. Bendy sopranistka Maria Bošelová: suverénní pěvecká technika spolu s výrazovou dominantou charakterizoval celý její pěvecký projev. K velmi pozitivnímu dojmu přispěl rovněž vynikající klavírní doprovod Mgr. art. Lydie Cibulové. Kdyby nic jiného nezaznělo v programu ZUŠ Modra než takto prezentovaná árie Rusalky a velmi dobrý výkon trumpetisty, je nutno blahopřát pedagogům modranské ZUŠ k pěknému vystoupení jejich žáků na společném družebním koncertě v Benátkách nad Jizerou. Družební večer byl zakončen následným přátelským posezením pedagogů obou škol. Význam celé akce podepřela i účast oficielních představitelů města Benátek nad Jizerou starosty pana Jaroslava Krále a místostarosty RNDr. Pavla Štiftera. Doufejme, že se družba obou škol bude dále úspěšně rozvíjet. Jan Kasal hudební skladatel, dirigent a emeritní profesor pražské Konzervatoře MĚSTSKÁ KNIHOVNA KNIŽNÍ NOVINKY Vážení čtenáři, nastalo období letních prázdnin a dovolených a my vám nabízíme pro chvíle odpočinku některé knižní novinky z fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou. Doporučujeme např. knížku Bludiště života od americké spisovatelky Danielle Steel. Tuto autorku nemusíme příliš představovat, protože ji čtenáři, a asi především čtenářky, velmi dobře znají. Mnohé její romány mají také filmovou podobu. Hrdinka Bludiště života, Tanya, žije poklidným stylem v kruhu milované rodiny na malém městě. Vzorně pečuje o chod celé domácnosti a věnuje se psaní povídek a scénářů k televizním seriálům. Jednoho dne zatelefonuje její agent a Tanya dostává pracovní nabídku, která se neodmítá. Po dlouhém zvažování, pochybnostech a přesvědčování ze strany manžela podepíše smlouvu a odjíždí do Los Angeles pracovat na scénáři k celovečernímu filmu. Po několika měsících se ale naplní její obavy a Tanya zažívá vedle pracovního úspěchu i pocity osobní prohry a osamocení. Jakým směrem se bude dál ubírat smysl jejího života? A opravdu je vše ztraceno? Pokud si oblíbíte romány Danielle Steel, fond knihovny nabízí celou řadu dalších titulů: Např.: Pět dní v Paříži, Rodinné album, Prsten, Palomino, Křídla Z dalších nových knih doporučujeme: Kukla motýla (Heather Terrellová), Kniha mrtvých (Elizabeth Peters), Mág (Fernando Morais), Fenomén Dáda (Miroslav Graclík), Vražda v postranní ulici (Agatha Christie) atd. Pěkné čtenářské zážitky! Město Benátky nad Jizerou získalo národní certifikaci služeb pro cyklisty Cyklisté vítáni Cyklisté vítáni je certifikační systém, který hodnotí rozsah a kvalitu služeb zabezpečených stravovacími a ubytovacími zařízeními, kempy a turistickými cíli pro cykloturisty. Rozsah služeb poskytovaných zařízením: 1. ZASTŘEŠENÉ A UZAMYKATELNÉ ODSTAVNÉ MÍSTO PRO KOLA A ZAVAZADLA Využije možnosti uschovat si Vaše kolo během prohlídky zámku či města. Úschovna se nachází na nádvoří zámku, klíč a instrukce k úschově Vám na požádání poskytne pracovnice Informačního střediska. Úschova je poskytována bezplatně. P r o v o z n í d o b a ú s c h o v n y: Během sezóny: květen - září: Pondělí a středa Úterý, čtvrtek Pátek Sobota a neděle Mimo sezónu: říjen - duben Pondělí a středa Úterý, čtvrtek, pátek Pátek Sobota a neděle zavřeno IH

15 8. července 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana ZÁKLADNÍ NÁŘADÍ PRO JEDNODUCHÉ OPRAVY KOL V případě drobné závady na Vašem kole můžete požádat pracovnici Informačního střediska o zapůjčení základního nářadí pro opravu kol. Pro větší defekty využijte kontaktů na opravnu kol: CYKLO sport Břetislav Ježek, Pražská 33, Benátky nad Jizerou, tel LÉKÁRNIČKA Informační středisko disponuje lékárničkou v přenosném obalu obsahující základní prostředky pro ošetření zranění při nehodách typických pro cyklisty. Na požádání lékárničku poskytne pracovnice Informačního střediska. 4. PŘÍSTUP NA INTERNET Informační středisko poskytuje návštěvníkům v otevíracích hodinách přístup na internet v ceně 15 Kč za každých započatých 30 minut. V průchodu k nádvoří zámku je umístěn informační kiosek s přístupem na vybrané informační stránky zdarma. 5. PRODEJ CYKLISTICKÝCH A TURISTICKÝCH MAP Informační středisko nabízí cykloturistické mapy i turistické mapy regionu. V prodeji je mapa KČT č. 17 Dolní Pojizeří, Mladoboleslavsko a Nymbursko, KČT č. 16 Mělnicko a Kokořínsko a cyklomapa Shocart č. 111 Okolí Prahy a Nymbursko. Bližší informace o certifikaci a nabídku konkrétních služeb certifikovaných zařízení naleznete na DOMOV U ANEŽKY Ohlédnutí za uplynulým půlrokem v Domově u Anežky Tak jsou tady prázdniny. Většina z nás je již netrpělivě očekávala v domnění, že se konečně prohřeje letními paprsky, ale zatím nám nezbývalo nic jiného, než se celý uplynulý půlrok zahřívat jinými způsoby. Byli jsme v tomto směru opravdu úspěšní a hned po silvestrovském veselí nás přišli potěšit amatérští herci souboru Excelsior s krásným Tříkrálovým divadelním představením. Tradičně k nám zavítali chlapci z kapely pana Sojovského, která nás vždy zahřeje lépe než rozpálená kamínka. Pilně jsme se připravovali na Velikonoce a jaro, a naše výrobky jsme předvedli v Praze na Krajské výstavě a na výstavě Senior v Lysé nad Labem. Opravdovým zážitkem pro nás byla tématická přednáška pana Ing. Herynka, který si připravil velikonoční a jarní vzpomínání na tradice a zvyky. Přenesli jsme se tak o pár let nazpět a s dojetím vzpomínali na své mládí. Samozřejmě jsme ani letos nemohli odmítnout pozvání Domova pro seniory v Mnichově Hradišti na Čarodějnický slet. První letošní opékání buřtíků jsme si naplánovali na květen, ale počasí bohužel selhalo a museli jsme zůstat pod střechou. Naštěstí neselhal pan Růžička, který nás roztančil dobrou písničkou a svým nezdolným elánem. Nejedny ruce a nohy podlehly jeho dovednosti. Každopádně nás pěkně rozcvičil na jarní výlet do Poděbrad, kde jsme za opravdu hojné účasti prošli nádvoří zámku, náměstí a kolonádu s léčivými prameny. V cukrárně jsme Inzerujte ve Zpravodaji Benátecka Základní formát A4, po slevě po slevě černobílé provedení 5% 20% Základní inzertní strana Kč Kč Kč Redakční strana Kč Kč Kč První a poslední strana Kč Kč Kč Na výletě v Poděbradech si na závěr dali sladkou odměnu. Velikým zpříjemněním byla účast naší nové paní ředitelky, která z Poděbrad pochází a byla zdatným průvodcem celého výletu. V červnu nás také přišly potěšit dětičky z mateřské školy Jizerka. Trošku nás rozplakaly a rozechvěly srdíčka krásným vystoupením. Všem, kteří k nám během uplynulé doby zavítali a potěšili nás svou přítomností, mnohokrát upřímně děkujeme. Náš život se tak stává radostnějším a pestřejším. Před začátkem prázdnin jsme si zaskočili na buřtíky k sousedům do Penzionu, ale především jsme v rodinném kruhu našeho Domova prově- Řádková inzerce 1,00 Kč za 1 úhoz, při zvýraznění 100% příplatek Při dlouhodobé inzerci sleva Za každé 3 měsíce sleva 5% Rozměry inzerce: 1/8 str. = 92,5x63 mm, 1/4 str. = 92x130 mm, 1/2 str. = 190x130 mm, 1/1 str. = 190x264 mm Pozn.: Inzertní stranu lze rozdělit až na 1/8. Z toho se vypočítává i cena. Např. inzerce na 1/8 základní inzertní strany činí 375,- Kč. Redakční stranou se rozumí vše ostatní mimo základní inzertní stranu a první a poslední stranu. Zmíněná sleva se týká i řádkové inzerce. Objednávky na adrese : Městská knihovna, Lidická 43, Benátky nad Jizerou II Telefon: , Návštěva dětí Z MŠ Jizerka

16 strana 16 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Soutěžní odpoledne řili naše mozkové závity na soutěžním odpoledni plném opravdu nelehkých úkolů a zadání. Ovšem vzhledem k naší celoroční práci s udržováním paměti to pro nás byla vlastně hračka. Nakonec jsme ještě přijali pozvání libereckého Domova pro seniory na Den otevřených dveří. Cestu nám velice zjednodušila a zpříjemnila doprava bezbariérovým autobusem. Když se ohlédneme nazpět, byl tento půl rok pro všechny velkou změnou. Nejzásadnější byl příchod nové paní ředitelky Ing. Evy Rovné. Od první chvíle si nás získala svou lidskostí a upřímností. Přejeme jí i nám, aby naše společné dny v Domově byly opravdu dobré, i když víme, že budou plné změn. Naše práce na výstavě v Lysé nad Labem Fota poskytl Domov U Anežky Za celý Domov u Anežky Vám všem přejeme krásné léto a alespoň trochu toho zlatavého sluníčka. S pozdravem obyvatelé a zaměstnanci Domova u Anežky. MATEŘSKÉ CENTRUM Mateřské centrum v červnu Prázdninový provoz mateřského centra udržíme každé úterý, a to od 9 do 12 hodin, formou volné herny, v případě hezkého počasí lze využít zahradu s herními prvky i terasu. Informace o programu, který bude připraven nově zvolenou radou občanského sdružení Klub matek z Benátek od září, stejně jako podrobnosti o zápisu a začátku hudební školičky Yamaha, se dozvíte mj. v srpnovém čísle Zpravodaje Benátecka. Daniela Chaloupková Kdo najde poklad? Kontakt: MC Benátky, nám. 17. listopadu 397, Benátky n. J. Je pondělí 29. června 2009 a my tu čekáme, až se opečou buřty a těšíme se i na zeleninové špízy Fota poskytlo Mateřské centrum KLUB PRO SENIORY ČERVEN V KLUBU SENIORŮ I v tomto měsíci se seniorky věnovaly pravidelnému cvičení, které jim přispívá k udržení, případně i zlepšení zdraví, na potřebné úrovni a podporuje životní optimismus i dobrou náladu. Velký zájem projevili senioři o vyprávění, doprovázené promítáním fotografií, z poznávacího zájezdu do Holandska. O svých zážitcích z cesty po Holandsku poutavě vyprávěl místostarosta města RNDr. Pavel Štifter. Senioři se již těší na jeho další návštěvu v klubu seniorů. Také uplynulý měsíc nabídl benátecké veřejnosti bohatý výběr v programu: Každou středu večer probíhaly odborné přednášky spojené s diskusí na nejrůznější témata pro těhotné, včetně cvičení. Pro maminky s malými miminky jsme nabídli kurz masáží, zájem o něj byl obrovský, lektorka slíbila ho na podzim zopakovat. Pro rodiče dětí jen o trochu starších proběhlo setkání s psychologem na téma dětský vzdor, které rozpoutalo zajímavou diskusi. Po delší době jsme otevřeli bazárek s dětským oblečením i dalšími potřebami, přijďte si vybrat! Pomyslný školní rok v MC jsme ukončili pirátským setkáním malých i velkých a děti si s maminkami během posledních týdnů nacvičily krátké pásmo říkanek, písniček a cvičení, které pak předvedly hostům. Děkujeme všem aktivním rodičům, kteří v uplynulém roce pomáhali připravovat program, či se jinak aktivně podíleli na chodu a provozu mateřského centra. RNDr. Pavel Štifter provázel seniory zajímavostmi i všedním životem Holandska, všichni pozorně naslouchali

17 8. července 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 17 Výrobky z pedigu se nakonec podařilo zdárně dokončit Hodně času v červnu věnovaly seniorky poměrně náročným ručním pracím nakonec se za vydatné pomoci paní Růženy Dibitanzlové podařilo rozpracované výrobky, pletené z pedigu, dokončit. Senioři nechyběli ani 18. června na Přátelském posezení ve společenském sále Záložna. A pak následoval výlet na zámek Kačina, který jim přinesl spoustu hezkých zážitků a mnoho nových zajímavostí. Měsíc ukončili příjemným posezením u grilování buřtů, popíjení kávy, čaje, nealkoholického piva i dobrého vína. V srpnovém čísle Zpravodaje Benátecka bude uveřejněn program klubu na měsíc září. Nashledanou se všemi se těšíme za dva měsíce! Text a fota: emje PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SE SENIORY Společenský sál Záložna ve čtvrtek 18. června podruhé v tomto roce patřil benáteckým seniorům. Město Benátky nad Jizerou pořádá čtyřikrát do roka přátelská setkání, na kterých se tady setkávají senioři s představiteli města a se svými přáteli a známými, na kterých je pro návštěvníky Starosta města pan Jaroslav Král informuje přítomné o městských probíhajících i plánovaných akcích Část přítomných při sledování programu připraven zajímavý kulturní program, hudba, zpěv i pohoštění. Informace ze života našeho města na převážné většině posezení podává ten nejpovolanější - starosta města pan Jaroslav Král, který je zároveň členem Zastupitelstva Středočeského kraje. Senioři využívají možnosti, ptát se na věci, které je zajímají. Červnové vystoupení bylo náročné zejména na výměnu kostýmů kromě těchto vystřídali během svých vystoupení několik dalších V červnovém kulturním programu vystoupila ZUŠ J. A. Bendy. Tanec, zpěv, hra na kytaru v podání těch nejmenších i ostatních to vše zaujalo a potěšilo všechny, kteří strávili toto odpoledne ve společenském sále města. Další část odpoledne vyhrávala k tanci i poslechu oblíbená kapela pana Josefa Sojovského. Vzhledem k tomu, že probíhá revitalizace Husova náměstí a nebyl tentokrát možný příjezd autobusu až na náměstí, museli senioři při příchodu i po ukončení programu zdolat pěšky část mezi restaurací U Čapků a Záložnou. I když pro některé nebylo vůbec snadné se s touto situací vypořádat, byli všichni spokojeni a těší se na další přátelské posezení v měsíci září. Nejmladší vystupující zvládli své vystoupení na jedničku, vůbec nebylo znát, že v tomto prostoru vystupují poprvé Text a fota: emje KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Klub dětí a mládeže zakončil školní rok Slavnostní akademií V pátek 12. června proběhla v Klubu dětí a mládeže Slavnostní akademie s bohatým doprovodným programem. Během dvou hodin se početnému publiku, tvořenému převážně z rodičů a prarodičů vystupujících dětí, představilo několik desítek účinkujících. Program zahájil Mladoboleslavský žesťový kvintet, dále vystoupili členové zájmových útvarů KDM, hudební skupina Jaroslava Marka, taneční skupiny Pohybovka a Aerobic z Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav. Závěr pak patřil ukázkám bojového umění žáků Rudolfa Krabse. Za budovou KDM si navíc mohli návštěvníci akademie prohlédnout výstavu dravého ptactva, připravenou pracovníky Zahrady DDM.

18 strana 18 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Za zdárný průběh akce patří tentokrát poděkování nejenom všem organizátorům a účinkujícím, ale i Městu Benátky nad Jizerou, které ji finančně podpořilo. Během letních prázdnin bude KDM uzavřen, v době od 12. do 17. července se na turistické základně v Bezdědicích uskuteční tradiční letní sportovní tábor pro děti do 12 let Mičuda. Kapacita tohoto tábora je již naplněna. Příměstské tábory se vzhledem k malému množství přihlášených dětí ruší. Zápis do zájmových útvarů KDM pro školní rok 2009/2010 se bude konat ve dnech září od 11 do 17 hodin v KDM. Kompletní nabídku ZÚ najdete v srpnovém vydání Zpravodaje Benátecka. Z podkladů KDM zpracoval Vratislav Houštecký ruch při besedě se zahraničními partnery v odpoledním diskusním fóru projektu Škola sobě. Jubilejní akce vyvrcholila slavnostním uvedením symbolu spolupráce na nádvoří horeckého zámku v podobě rozcestníku, na který si zástupce každé zahraniční delegace připevnil ukazatel s názvem města a země, odkud pochází. Ukazatelé mají sice šipku jen na jedné straně, ale každá zúčastněná strana si je dobře vědoma, že pomyslná šipka je i na straně druhé, protože Horky nad Jiz. jsou součástí otevřené Evropy. Víme, že k nám rádi zamíří všichni partneři, tak jako již v měsíci červnu zde bude absolvovat svou odbornou praxi skupina německých studentů. V závěrečném vystoupení zástupkyně ředitelky Národní agentury evropských programů byla předána řediteli školy smlouva o finanční dotaci na projekt stáží Horecká škola byla tak opět úspěšná ve velké konkurenci žádajících organizací obdržela letos finanční grant pouze jedna třetina z nich. Bylo tak symbolicky odstartováno další desetiletí zahraničních stáží žáků v rámci programu EU. Eva Moravová, koordinátorka zahraničních stáží SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Evropský den v areálu SOŠ a SOU Horky nad Jizerou V pátek 12. června proběhla v Klubu dětí a mládeže Slavnostní akademie s bohatým doprovodným programem Fota poskytl KDM SOŠ A SOU HORKY N. JIZ. Evropský den v Horkách nad Jizerou K základním pilířům filozofie SOŠ a SOU Horky nad Jizerou patří již léta zahraniční stáže žáků. Jsou realizovány již 15 let, zpočátku formou jednorázových pobytů, recipročních výměn s ubytováním v rodinách až po česko-německé projekty Tandem. Posledních 10 let se stáže v zahraničí uskutečňují díky programu EU Leonardo da Vinci. V rámci zahraničních stáží již z Horek vycestovalo na zkušenou téměř 1000 žáků do sedmi zemí Evropy. K tomuto desátému jubileu uspořádala horecká škola při tzv. Evropském dnu, který se uskutečnil , setkání všech svých zahraničních partnerů, žáků stážistů i významných absolventů. Společného jednání se zúčastnila skupina z Rakouska, Německa, Slovenska a koordinátoři z Kypru a Itálie. Při Evropském dnu probíhaly prezentace stáží v jednotlivých zemích tak, jak je vidí koordinátoři na české straně a v zahraničí, jak je vidí stážista - žák a jaký přínos měla pro budoucí profesní růst stážisty - absolventa školy (poutavá byla vyprávění bývalých žáků, které zahraniční pobyty odstartovaly až na zaoceánské lodě v Karibiku, jako vedoucí leteckých stevardů u irské letecké společnosti nebo do funkce vrchního sommeliera renomovaného hotelu). Milým překvapením pro všechny účastníky byl příspěvek německého koordinátora a žákyně německé partnerské školy přednesený v češtině. Tato konfrontace bohatých zkušeností byla velmi zajímavá pro všechny zúčastněné strany. V neposlední řadě přinesla i zajímavou zpětnou vazbu přítomným zástupcům Národních agentur evropských projektů, Krajského úřadu Středočeského kraje či Ministerstva školství. Velký zájem o problematiku stáží projevili i současní studenti oboru cestovní AMK KBEL NOVA CUP 2009 AMK Kbel pořádal, jako v loňském roce, závody v motokrosu, letos to bylo v sobotu Jednalo se již o pátý závod letošního seriálu pod názvem Nova Cup Závodů se zúčastnilo téměř 200 jezdců v šesti kategoriích, rozdělených do dvou bloků 3 kategorie dopoledne děti do 12 let, junior let a hobby let. To umožňuje, aby tato skupina po odjetí závodu cca ve 13 hodin mohla odjíždět domů a nemusela trávit na závodišti celý den. Systém je trochu náročnější na pořadatele - hlavně traťáky, protože si moc volna neužijí (tímto jim ještě jednou děkuji), ale osvědčil se. V nejmladší kategorii do 12 let zvítězil Dušan Drdaj z Prahy jela též jedna dívka a vůbec ne špatně deváté místo. V juniorech zvítězil Martin Mizera z Velkých Hamrů a ve třídě let Jan Kulhánek z Hradce Králové. Odpolední blok od 13 hodin odstartovala kategorie hobby let, kde zvítězil Radek Štastný z Dlouhé Lhoty, kategorie licence první Lukáš Houdek z Olešky a ve veteránech do 43 let Pavel Picek z Mladé Boleslavi, nad 44 let Zbyněk Pačes z Dobřichova. Závodům docela přálo počasí, diváků, i přes vstup jako loni zdarma, moc nedorazilo. Na závěr chci poděkovat za výbornou spolupráci hasičům (Bárta R. a Vlasta Jar.). Další závod je Hobby kategorie, na který vás srdečně zveme. VZPOMÍNKA NA KAMARÁDA Za AMK Kbel si dovoluji oznámit smutnou událost, že nás opustil kamarád a spolupracovník F r a n t i š e k H e g r, který se dlouhá léta podílel na naší činnosti při přípravě motokrosových závodů pořádaných naší organizací. Výborně vykonával funkci ředitele závodu těch nejprestižnějších podniků. Budeme na něj vždy v dobrém vzpomínat. Za AMK Kbel Matuna Václav

19 8. července 2009 BĚH NADĚJE strana 19 V sobotu 6. června jsme se sešli na nádvoří zámku v Benátkách nad Jizerou, abychom se účastnili Běhu naděje, někteří jako aktivní běžci, někteří jako pořadatelé či vystupující a naprostá většina z nás jako přispěvatelé. Výše finančního příspěvku na výzkum rakoviny dosáhla Kč při účasti 105 běžců a chodců. Počasí bylo aprílové, tak typické pro celý červen. Brzy ráno se sice objevilo sluníčko, ale nad nádvořím se honily mraky a tak po zahájení starostou TJ Sokol a starostou Města Benátky nad Jizerou se ihned rozjel doprovodný program, který benátečtí skauti provázeli zpěvem s kytarami. Následovala taneční vystoupení děvčátek ze ZUŠ J. A. Bendy pod vedením Běželi jsme pro naději Běh naděje 2009 zahájil starosta Města Benátky nad Jizerou Jaroslav Král společně se starostou TJ Sokol Benátky nad Jizerou Ing. Janem Tichým Diplom přebírá Lukáš Tůma, který uběhl dlouhou trať v nejkratším čase Benátečtí skauti provázeli zpěvem a kytarami zahajovací program Běhu naděje 2009 Sportovně taneční vystoupení předvedly sestry Bára a Lída Jarých Odstartovala skupina běžců právě vybíhá na dlouhou trať paní učitelky Lenky Kudlové a na taneční a populární hudbu (mj. i Holky z naší školky ) a sportovně taneční vystoupení gymnastek sester Jarých na rockovou hudbu skupiny Queen. Freddie Mercury s Bárou a Lídou na chvíli rozehnal mraky a tak se mohlo odstartovat. Pro zdraví, pro radost a pro naději si vyběhla víc jak šedesátka běžců, vč. tradičních účastníků jako pana Jaromíra Poláka, Aleše Mlejnka, kluků florbalistů a mnohých dalších, žáků a pedagogů ZŠ Pražská. Vydrželo nepršet a tak se akce zdařila. Důležité je, že jsme se tady v Benátkách sešli, zaběhali si a něco přispěli. To běhům naděje dává naději i do budoucna. A víte, že jsme byli jediní z okresu a jedni z mála i v celém kraji? Jako první na trati dlouhé metrů doběhl Lukáš Tůma s časem 8:38 minut. Druhý doběhl do cíle Gerhard Penzkofer v čase 8:50 minut a třetí Jan Beneš za 9:13 minut. Tradičně nejstarším účastníkem Běhu naděje byl Jaromír Polák, který trat uběhl za 14:06 minut a nejmladším Jan Kaplan s časem 12:56 minut. Krátkou trať obsadili z větší části klienti Městského centra komplexní péče, kteří se této akce zúčastňují od samého začátku. Mimo nich absolvovali krátkou trať starší generace a rodiny s malými dětmi. Ing. Jan Tichý Do cíle zbývá již jen pár kroků Z vystoupení žáků ZUŠ J. A. Bendy na zámeckém nádvoří Svoji podporu přišli vyjádřit i rodiče se svými malými dětmi Fota: emje a MěÚ

20 strana 20 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE BENÁTKY NAD JIZEROU POSLÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ORGANIZACÍ Český rybářský svaz je občanské sdružení. Jeho organizačními jednotkami jsou místní organizace a územní svazy, které mají vlastní právní subjektivitu. P o s l á n í m svazu je zejména: vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství, provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí, chránit přírodu, čistotu vod, životní prostředí, podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí, podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do činnosti svazu, rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních, spolupracovat s českými a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí. Členové rybářských organizací se starají o to, aby byl dostatek ryb a měly dobré podmínky pro život zarybňují a udržují své revíry, rozšiřují si své znalosti a předávají zkušenosti mladým rybářům, hospodaří s majetkem své organizace, pořádají akce pro veřejnosti Volný čas tráví rybáři se svým rybářským vybavením na březích řek, rybníků, tůní, u moře. Pro úspěšnost v lovu ryb je potřeba být zručný nejen v ovládání různých rybolovných technik, ale mít i dobré znalosti o životě ryb, životního prostředí, přírody. V našem městě můžeme běžně rybáře vidět při chytání ryb u Křemenské tůně, v Olšinách, na březích Jizery, kde splývají s místem, kde se nachází, jejich přítomnost nepůsobí rušivě, stávají se součástí daného kousku přírody. Místní organizace Českého rybářského svazu v Benátkách nad Jizerou si v letošním roce připomíná devadesát let od svého založení. Při této příležitosti jsme pro čtenáře Zpravodaje Benátecka připravili v tomto a dalších číslech některá fakta a zajímavosti z činnosti benátecké organizace od jejího vzniku po současnost. ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE BENÁTKY NAD JIZEROU ROK 2009 RYBÁŘSKÝ REVÍR Jizera : od jezu v Horkách nad Jizerou k jezu v Kačově (10 km, 30 ha) Jizera : tůně, propadliny, nádrže (5 ha), leží v ochranném pásmu Káranského vodovodu a přírodní památky Stará Jizera, lov ryb je omezen Horecká tůň 1,5 ha, Půlměsíc Horky nad Jizerou (0,5 ha), Křemenská tůň a Olšiny (0,3 ha), Kochánecká tůň II (2 ha) DRUHY RYB Kapr, okoun, lín, parma, tloušť, štika, candát, cejn, amur, mník, ouklej, jelec-jesen, úhoř, ulovit se dá i amur, tolstolobik, lipan a sumec POČET ČLENŮ K DOSPĚLÍ 475, z toho 18 žen DĚTI DO 15 LET 42 MLÁDEŽ LET 12 C E L K E M 529 VÝBOR MO BENÁTKY NAD JIZEROU předseda: Josef Š n ý d r, jednatel: Ing. Karel S t ř e l e c, ekonom: Rudolf E l s t n e r hospodář: Pavel D o u š a, zástupce hospodáře: Pavel J u d a mládež: Karel B l á h a, brigády: Vladimír K o t r a b a, Pavel V í t e k, Stanislav Š v e c VZNIK A ZAČÁTKY BENÁTECKÉ RYBÁŘSKÉ ORGANIZACE V o d n í p r á v o na řece Jizeře na Benátecku patřilo vždy majitelům benáteckého panství, kteří podle svého uvážení vodní právo propach- Rybářský lístek platný do 30. června 1921 továvali. Pacht je právní vztah blížící se svým charakterem nájmu na rozdíl od něj však propachtovaná věc, zpravidla zemědělská půda, musí být určitým způsobem zpracovávána/obdělávána. Pachtýř musí majiteli platit za užívání věci sjednanou úplatu. Pachtýři vodního práva na benáteckém úseku Jizery dle pachtýřské smlouvy mimo jiné dodávali pravidelně určité množství ryb pro potřebu majitele panství. P o s l e d n í m p a c h t ý ř e m za majitele panství hraběte Františka Kinského byl Jan Čapek, hostinský a majitel zájezdního hostince na křižovatce cest do Starých Benátek, Zdětína a Dražic. Byl vybrán zřejmě proto, že byl stálým odběratelem piva z hraběcího pivovaru. Propachtován byl úsek Jizery od mlýna v Horkách nad Jizerou a konečná hranice povodí byla po proudu řeky na půli cesty mezi Benátkami a obcí Kochánky, tj. proti vodárně a pojmenování bylo U dvou topolů, asi v těch místech, kde končila vinice révy, dnes tak zvaná Kavanka. Mezi prvními i n i c i á t o r y založení benáteckého rybářského klubu a následně i jeho zakladateli byli Josef Roudnický výpravčí v cukrovaru, Josef Urban zahradník, Josef Braun státní návladní v Nových Benátkách, Štěpán Honc dělník v Carburundu, Antonín Vokáč dílovedoucí v Carborundu. Významný podíl na založení rybářského spolku a jeho získání celého benáteckého povodí do pronájmu, za roční nájemné 300 Kč, od hraběte Kinského mělo rozdělování velkého pozemkového majetku po první světové válce. Klubovou místnost poskytl zakládanému rybářskému spolku jeho velký příznivec hostinský R. Dlouhý. U s t a v u j í c í s c h ů z e, která se konala dne 28. června 1919, se zúčastnilo a členy klubu se stalo 71 občanů. Podle získaných informací, které nejsou podloženy písemnými podklady, byl zvolen výbor klubu ve složení: předseda Karel Fried náměstek Josef Urban pokladník Antonín Vokáč jednatel Josef Braun porybní Josef Semián, Antonín Kos hospodář Josef Grůša revizoři účtů Štěpán Honc, Jan Svoboda bez funkcí J. Janata, Fr. Hažban, Jos. Kulich Na základě usnesení ze zakládající schůze dostal klub název Rybářský klub se sídlem v Nových Benátkách. Roční poplatek za rybářský lístek byl stanoven ve výši 6 korun, zápisné ve výši 2 koruny. V období do 22. června 1920 se klub rozrostl o dalších 87 členů, celkem měl v té době klub 158 členů. Stanovy prvního rybářského spolku na řece Jizera v Nových Benátkách mají datum výborové schůze dne 3. července Jako účel Rybářského spolku se ve stanovách mimo jiné uvádí: zvelebovati rybářství v tekoucích vodách, jak po stránce národohospodářské, tak i po stránce hájení, dopravy a trhu ryb

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více