Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti"

Transkript

1 Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování za léta leden 2015 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

2 Obsah 1. Abstrakt 2. Úvod 3. Historický vývoj 4. Výsledky zjišťování APTT 5. Celní statistika dovozy a vývozy topidel na pevná paliva 6. Výsledky zjišťování stavební statistiky ČSÚ 7. Metodika statistického šetření MPO 8. Výsledky statistického šetření za léta Celkový odhad počtu dodaných malých spalovacích zařízení na pevná paliva 10. Stavěná kachlová kamna a sporáky 11. Závěr 12. Prameny 13. Příloha Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha, Tel.: v: 28-1/02 Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

3 1. Abstrakt V letech bylo na tuzemský trh dodáváno každoročně okolo 80 tisíc malých spalovacích zařízení na pevná paliva. Z toho bylo zhruba 20 tisíc krbových a kamnových vložek, přes 50 tisíc krbových kamen, přes okolo 6 tisíc kuchyňských sporáků a 1 tisíce kamen lázeňských. Zhruba polovina těchto zařízení je z dovozu. Teplovodními výměníky bylo osazeno zhruba 15 % prodaných topidel. V letech 2010 až 2013 významně stoupl podíl novostaveb rodinných domů, které již v době kolaudace měly jako druhý zdroj vytápění krbová kamna nebo krb. V roce 2010 činil tento podíl 38 %, zatímco v roce 2013 činil již 49 %. Podle hrubého odhadu by mohlo být koncem roku 2013 v provozu až 850 tisíc krbových kamen a krbových vložek, z toho necelých 90 tisíc s vodním výměníkem. 2. Úvod Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje dodávky malých spalovacích zařízení na tuzemský trh a jejich struktury. Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO přistoupilo k tomuto šetření vzhledem k nedostatku souhrnných informací o počtu těchto zařízení a k požadavku uživatelů dat energetické statistiky po této informaci. Je potěšující, že reakce oslovených firem (tedy těch, které na šetření spolupracovaly) byla většinou velmi pozitivní, s tím, že tyto informace jsou pro ně velmi potřebné. Účelem této statistiky je poskytnout nezávislé a objektivní informace o trhu firmám v tomto oboru podnikajícím (stejně jako v případě obdobných statistik solárních kolektorů a tepelných čerpadel), odborné i laické veřejnosti. Zjištěné hodnoty jsou pak důležitým doplňkem pro přípravu struktury vytápění domácností a emisní bilance ČHMÚ i bilance spotřeby biomasy pro Energetickou bilanci České republiky. Důležitým sdělením této statistiky je oficiální potvrzení plošného rozšíření malých spalovacích zdrojů, jejich rostoucí prodeje a potažmo i dopady na spotřebu a cenu palivového dřeva. V případě jakékoliv státní regulace těchto zdrojů vytápění je třeba si uvědomit, že se tato dotkne prakticky všech občanů ČR ať už tato zařízení přímo využívají v trvale obydlených bytech, nebo je využívají na chatách a chalupách, nebo jsou prostými návštěvníky rekreačních středisek, penzionů či restaurací atp. Na druhou stranu při stále rostoucím počtu těchto zařízení roste zatížení životního prostředí a je především na provozovatelích samotných, jakým způsobem v těchto zařízeních topí. Analogií je stav v Německu, kde masivní rozšíření krbových kamen na dřevo (ve velkém prodávaných za příhodnou cenu v kutilských obchodních řetězcích) přineslo změnu legislativy (emise prachových částic) a neustálý tlak na ceny a objem dodávky tvrdého palivového dřeva. Velmi děkujeme za spolupráci Asociaci podniků topenářské techniky a firmám a živnostníkům, kteří se šetření zúčastnili. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

4 3. Historický vývoj Malá spalovací zařízení na pevná paliva (krbová kamna; stáložárná kamna; krby; stavěná kachlová kamna apod.) se vedle teplovodních kotlů stále častěji uplatňují při vytápění našich domácností a to nejen jako doplňkový zdroj, nýbrž i jako zdroj hlavní. Z historického hlediska jde o návrat k dávné historii, kdy tento typ zdrojů byl prakticky jedinou využívanou technologií pro vytápění. Rozkvět těchto topidel spadá do druhé poloviny devatenáctého a první poloviny století dvacátého. Vedle stavěných kachlových kamen a sporáků, typických pro venkovské stavby, se kamna začala vyrábět průmyslově. Do otevřených krbů byla pro zvýšení účinnosti instalována nová topidla kamna, tedy od toho i název krbová kamna později rozšířený na všechna podobná topidla. Kuchyňské sporáky, přenosná kachlová, později litinová nebo levnější ocelová kamna se stala standardní výbavou městských domácností. Od poloviny 19. století se z nedostatkového palivového dřeva přecházelo masově na tříděné uhlí a později i uhelné. V meziválečném období bylo nabízeno množství různých topidel, mnohdy z hlediska techniky spalování na vyšší úrovni, než velká část topidel z posledního čtvrtletí 20. století. Mnoho starých kamen z tohoto období je stále funkčních. Po druhé světové válce došlo s rozvojem systémů zásobování teplem, plynofikací a nástupem socialismu k omezení rozmanitosti výroby a užívání lokálních topidel. Nabídka se omezila na několik typů zařízení typu kamen Petry. Značně rozšířené byly například výrobky slovenského podniku Kovosmalt Fiľakovo n.p. (Club, Zoraterm aj.). V roce 1983 byla zahájena licenční výroba kamen typu Bullerjan v OPP Příbram a z východního Německa byla dovážena stáložárná kamna (Sirius, Magnus aj.) a kamna lázeňská (VEB Eisenwerk Wittigsthal). S nástupem normalizace, svépomocné stavby rodinných domků a rozvoje chataření a chalupářství, došlo opět k růstu obliby stavby otevřených krbů. Počátkem 90. let 20. století nastává opět rozvoj využívání krbů a krbových kamen, který trvá dodnes. Nejprve byly stávající otevřené krby opatřovány dvířky pro zvýšení účinnosti, současně byla však zahájena výroba i dovozy vložek i kamen. První výrobky byly však z dnešního pohledu jednoduché a nepříliš estetické, což bylo zapříčiněno nedostatkem vhodných výrobních technologií. Tato doba je však dnes již dávno pryč a vývoj se dnes orientuje na ekologii spalování, používání nových materiálů a vysokou estetiku. Pro návrhy topenišť krbových kamen je používáno složitých matematických modelů, velká pozornost je věnována přívodům spalovacího vzduchu i samotné cestě spalin. S rozvojem nízkoenergetické výstavby jsou uplatňovány daleko více akumulační materiály, pro optimalizaci hoření je nabízena automatická regulace založená na sledování teploty spalin. Renesanci prožívá individuální stavba kachlových kamen a sporáků. Na druhou stranu je možno koupit i průmyslově vyráběná kamna, která jsou velmi jednoduchá a z toho důvodu i velmi levná, se kterými však bude mít uživatel více práce než užitku. Nicméně lze s uspokojením konstatovat, že rozhodující část dodaných topidel je kvalitní tuzemské i zahraniční provenience. Jak již bylo řečeno, nyní závisí především na provozovatelích, jakým způsobem moderní technologie spalování dokáží efektivně a ekologicky využít. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

5 4. Výsledky zjišťování APTT Asociace podniků topenářské techniky (APTT) připravuje každoročně přehled prodeje kotlů, krbů, topidel a otopných těles vyrobených v České republice. V této statistice sleduje tuzemské výrobce a mimo jiné také položku krby na dřevo do výkonu 50 kw. Pod pojmem krby na dřevo se rozumí krbová kamna a krbové vložky. Prodeje krbových vložek a krbových kamen vybraných tuzemských výrobců (dle APTT) Rok Krby na dřevo celkem Z toho s teplovodní vložkou Ačkoliv statistika APTT nepokrývá všechny tuzemské prodejce, z dlouhodobého hlediska však poskytuje mimořádně hodnotnou časovou řadu vývoje prodeje hlavních výrobců krbových vložek a kamen. Statistikou APTT sledováni následující výrobci, kteří mají ve své nabídce krbová kamna, krbové vložky a ostatní malá spalovací zařízení na pevná paliva. ABX s.r.o., Rumburk HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., Rumburk OPOP s.r.o., Valašské Meziříčí ROMOTOP s.r.o., Suchdol nad Odrou VERNER, a.s., Červený Kostelec Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

6 Tuzemské prodeje krbových vložek a krbových kamen podle statistiky APTT Celní statistika dovozy a vývozy topidel na pevná paliva Agregovaná data předmětného kódu celního sazebníku, která jsou k dispozici na webu ČSÚ nelze bez verifikace použít, neboť obsahují např. dovozy zahradních grilů apod. Po odfiltrování těchto dat však celní statistika ČSÚ poskytuje poměrně kvalitní data o dovozech a vývozech malých spalovacích zařízení pro pevná paliva. Nicméně i zde je nutno počítat s tím, že řada firem z různých důvodů dovozy a vývozy v celní statistice nevykazuje. Autoři této publikace neměli k dispozici podrobnou databázi celní statistiky pro období do roku 2009, nicméně z agregovaných dat a znalostí podrobné databáze po roce 2010 bylo možno dovodit níže uvedené orientační hodnoty dovozů kamen v letech Po roce 2010 jsou již k dispozici verifikovaná data. V tabulce jsou uvedeny vykázané dovozy (tedy i včetně případných reexportů). Struktura dovozů nabídka zahraničních výrobků je vskutku pestrá a umožňuje výběr od nejjednodušších velmi levných zařízení až po atypická spalovací zařízení s cenou mnohonásobně vyšší. Kuchyňské sporáky jsou dováženy především ze Srbska a Slovenska, v menší míře i z Itálie, Bulharska a dalších zemí. Krbová kamna a krbové vložky jsou dováženy ze široké škály zemí. Rozhodující podíl tvoří dovozy ze Slovenska, Srbska, Bulharska, Maďarska, Francie, Německa, Norska, Itálie, přes řadu dalších zemí až k těm nejvzdálenějším, jako je na jedné straně Kanada a na straně druhé Čína. Lázeňská kamna jsou v menší míře dovážena z Německa a Itálie. Hodnoty v níže uvedené tabulce potvrzují skutečnost, že dovozy krbových kamen a krbových vložek jsou masivní a dlouhodobé. Vývozy krbových vložek a kamen se minimálně v posledních letech pohybují na úrovni 120 tisíc kusů. Mezi hlavní vývozní země, kam směřují česká kamna a vložky, patří Německo, Rakousko, Francie, Slovensko, Polsko, Velká Británie a Švýcarsko. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

7 Dovoz a vývoz malých topidel na tuhá paliva (vyjma kotlů) Rok tuhá paliva (kusy) Kuchyňské sporáky (kusy) Dovoz Vývoz Dovoz Vývoz Orientační odhad dovozu krbových vložek a krbových kamen Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

8 6. Výsledky zjišťování stavební statistiky ČSÚ Od roku 2010 je k dispozici statistika ČSÚ o rozdělení zdrojů vytápění v nově kolaudovaných bytech. V níže uvedených tabulkách jsou specifikovány jako paliva pro vedlejší vytápění. V drtivé většině se bude jednat o krbová kamna a krby. Pouze v případě kombinace hlavního vytápění na uhlí a vedlejšího na dřevo se může z části jednat o spalování druhého paliva v kotli hlavního vytápění. V letech 2010 až 2013 významně stoupl podíl novostaveb rodinných domů, které již v době kolaudace měly jako druhý zdroj vytápění krbová kamna nebo krb. V roce 2010 činil tento podíl 38 %, zatímco v roce 2013 činil již 49 %. Ročně je takto nainstalováno 7 8 tisíc těchto zařízení. Je nepochybné, že další kamna a krby si majitelé budou instalovat později. V letech 2010 až 2013 také vzrostl počet krbových kamen na instalovaných v novostavbách. Počet nově kolaudovaných bytů v rodinných domech vedlejší vytápění dřevem Hlavní vytápění Zemní plyn Elektřina (Uhlí) Dřevo Tepelné čerpadlo Pelety Ostatní Celkem Počet nově kolaudovaných bytů v rodinných domech vedlejší vytápění dřevem Hlavní vytápění Zemní plyn 55% 52% 49% 44% Elektřina 22% 26% 30% 33% (Uhlí) 13% 10% 9% 7% Dřevo 5% 5% 4% 4% Tepelné čerpadlo 4% 6% 7% 11% Pelety 0% 0% 0% 1% Ostatní 0% 1% 1% 0% Celkem 100% 100% 100% 100% Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

9 Počet nově kolaudovaných bytů v rodinných domech vedlejší vytápění peletami Hlavní vytápění Zemní plyn Elektřina (Uhlí) Dřevo Tepelné čerpadlo Pelety Ostatní Celkem Počet nově kolaudovaných bytů v rodinných domech vedlejší vytápění biomasou celkem Hlavní vytápění Zemní plyn Elektřina (Uhlí) Dřevo Tepelné čerpadlo Pelety Ostatní Celkem Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

10 7. Metodika statistického šetření MPO Vlastní statistické šetření MPO a následné zpracování dat bylo rozděleno do několika kroků. Byl připraven dotazník pro dovozce a výrobce krbových kamen, vložek a ostatních průmyslově vyráběných spalovacích zařízení. Vlastní statistické šetření dotazníkem bylo provedeno u všech nám známých dovozních a výrobních firem. Toto dobrovolné šetření bylo zaměřeno na strukturu dodávek malých spalovacích zařízení na český trh v daném roce. Nebyla tedy sledována celková výroba v ČR ani vývozy. Pojem dodávka na trh je hrubý odhad kategorie instalováno, byť lze předpokládat, že dochází k určitému časovému posunu při zprovoznění instalací. Sledován byl počet kusů dodaných zařízení v subkategoriích celkem a teplovodní. Vykazovala se zařízení, která jsou svým výkonem a zaměřením vhodná pro instalaci do domácností. Jako krbová kamna se vykazovaly i interiérové kotle se zasklením. Zařízení na kukuřici atp. se vykazují v rámci kamen na. Byly stanoveny následující kategorie hotových výrobků: Krbové a kamnové vložky na Krbové a kamnové vložky na Krbová kamna na Krbová kamna na Kombinovaná krbová kamna na a dřevo Kuchyňské sporáky na pevná paliva Lázeňská kamna Ostatní kamna Při šetření je každoročně oslovováno zhruba 110 firem. Zjištěné hodnoty jsou doplňovány daty celní statistiky ČSÚ, produkční statistiky ČSÚ a případně i daty o podporách SFŽP. Pokud nebyly informace dostačující, byl proveden odborný odhad. Informace o prodeji peletových kamen byly připraveny ve spolupráci s klastrem Česká peleta, z.s.p.o. Další zpřesnění této statistiky lze provést pouze jednou cestou a tím bude vyšší účast firem v dobrovolném šetření. Na druhou stranu je třeba předpokládat, že s rostoucím počtem dovozních firem bude přibývat i těch, které se dobrovolného šetření nebudou účastnit, nebo v případě minimálních dovozů nebudou vyplňovat celní statistiku. V případě zatím okrajového sortimentu (typicky krbová kamna na ) dováženým větším množstvím firem pak budou data zkreslena, resp. podhodnocena. V případě klasického sortimentu (krbová kamna, vložky), kde je hlavní část dovozů realizována ve větších počtech, resp. dodávka je krytá tuzemskou výrobou, bude tato chyba minimální. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

11 8. Výsledky statistického šetření za léta Zpracováním došlých dotazníků, doplněném daty z celní a produkční statistiky a doplňujícími odhady byly zjištěny následující souhrnné hodnoty. Dodávka spalovacích zařízení na pevná paliva na český trh podle typu celkem Typ a dřevo Kuchyňské sporáky Lázeňská kamna Celkem Z toho bez teplovodního výměníku Typ a dřevo Kuchyňské sporáky Lázeňská kamna Celkem x x x x Z toho s teplovodním výměníkem Typ a dřevo Kuchyňské sporáky Lázeňská kamna Celkem x x x x Podíl zařízení s teplovodním výměníkem na celku Typ a dřevo Kuchyňské sporáky Lázeňská kamna Celkem % 13% 97% 2% x 14% % 14% 87% 2% x 16% % 14% 35% 3% x 15% % 13% 30% 3% x 15% Pozn.: Prodeje Krbových a kamnových vložek na a Kombinovaných krbových kamen na a dřevo nebyly statistickým sledováním zachyceny, přestože jsou od roku 2011 dodávány do prodeje. Odhad prodeje Krbových kamen na byl připraven ve spolupráci s klastrem Česká peleta. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

12 Podíl teplovodních krbových vložek a krbových kamen Teplovodními výměníky bylo osazeno zhruba 15 % prodaných topidel. Vyšší podíl zaujímají vložky, kde je s teplovodním výměníkem instalováno 25 % topidel. V případě krbových kamen je podíl nižší vzhledem k vysokému podílu prodejů jednoduchých stáložárných kamen. Krbová kamna na Krbová kamna na se na tuzemském trhu objevila ve větší míře až v roce 2009, přičemž teprve rok 2010 je možno považovat ze startovní rok tohoto typu spalovacích zařízení. Nepochybně to bylo také zapříčiněno programem Zelená úsporám, kde byla stanovena možnost jejich podpory. Lze předpokládat, že do budoucna prodej těchto zařízení dále poroste. O tom také svědčí rostoucí počet dovozních firem. Odhad počtu dodaných krbových kamen na byl připraven konzervativně, přičemž předpokládáme, že bylo dodáno ještě více teplovzdušných zařízení, než je uvedeno v tabulce. Kombinovaná krbová kamna (vložky) na a dřevo se objevila na trhu prakticky až v roce 2011, statistickým šetřením však zjištěna nebyla. Kuchyňské sporáky Vzhledem k příkladné spolupráci hlavních tuzemských výrobců kuchyňských sporáků na pevná paliva a existenci samostatného kódu celní statistiky je připravený odhad relativně přesný. Nezapočítána (až na výjimky) nebyla spíše kusová výroba přenosných kachlových sporáků a část dovozu z Itálie. Opět je možno konstatovat, že prodej přes kuchyňských sporáků na pevná paliva je poměrně překvapující. Tuto hodnotu je třeba srovnat s počtem kuchyňských sporáků na pevná paliva ve výši kusů zjištěných k roku 2003 v domácnostech. Lázeňská kamna V připraveném odhadu byla započtena hlavní tuzemská výroba a dovoz, přesto je nutno předpokládat, že menší část dovozů (Itálie) započtena dosud nebyla. I při respektování této výpočetní chyby je odhad dodaných necelých lázeňských kamen poměrně překvapující. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

13 9. Celkový odhad počtu dodaných malých spalovacích zařízení na pevná paliva Jen velmi orientačně lze stanovit celkový počet krbových vložek a krbových kamen na zhruba 920 tisíc kusů prodaných za posledních 20 let. Pokud budeme uvažovat životnost kamen a vložek na 15 let (s vodním výměníkem 10 let), pak by mohlo být v provozu až 850 tisíc krbových kamen a krbových vložek, z toho necelých 90 tisíc s vodním výměníkem. Celkový počet malých spalovacích zařízení by měl být upřesněn v rámci připravovaného šetření domácností ENERGO V rámci tohoto šetření budou zjišťovány počty a typy malých spalovacích zařízení, jejich stáří a spotřeba paliva Orientační odhad dodávky krbových vložek a krbových kamen na tuzemský trh Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

14 10. Stavěná kachlová kamna a sporáky Bohužel nejsou v současné době k dispozici statistická data o celkovém počtu ani aktuální výstavbě stavěných individuálních krbových, kamnových a sporákových topenišť (stavěná kachlová kamna a sporáky). Šetření v tomto směru prováděná v letech 2010 a 2011 po dohodě se zástupci Cechu kamnářů České republiky, nebyla úspěšná vzhledem k minimální návratnosti dotazníků. Alespoň částečné orientační informace poskytlo zpracování došlých dotazníků pro kamnářské práce za data pro rok Na základě zjištěných dat byl proveden tehdy hrubý odhad kamnářských prací takto: V roce 2010 bylo v ČR realizováno nejméně: 450 stavěných krbových a kamnových topenišť individuálních z toho 7 % s teplovodním výměníkem tj. 32 kusů 750 stavěných kachlových sporákových topenišť individuálních z toho 20 % s teplovodním výměníkem tj. 150 kusů Data další roky nejsou z výše uvedených důvodů k dispozici. Celkový počet stavěných kachlových kamen a sporáků by měl být upřesněn v rámci připravovaného šetření domácností ENERGO V rámci tohoto šetření budou zjišťovány počty a typy těchto zařízení, jejich stáří a spotřeba paliva. 11. Závěr Jakkoliv se nepodařilo získat veškeré požadované informace, ve větší části této statistiky je možno předložené odhady považovat za věrohodné. Pevně věříme, že předložená data budou pro uživatele zajímavá. 12. Prameny Vlastní šetření a propočty MPO. Brikety a v roce MPO. APTT Asociace podniků topenářské techniky Cech kamnářů České republiky ČSÚ Český statistický úřad SFŽP Státní fond životního prostředí HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.v. (Německo) Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Rakousko) 13. Příloha Pro tuzemské vývozce by bylo jistě zajímavé srovnání prodejů malých spalovacích zařízení v hlavních zemích odbytu. Mezi hlavní vývozní země, kam směřují česká kamna a vložky, patří Německo, Rakousko, Francie, Slovensko, Polsko, Velká Británie a Švýcarsko. Kvalitní statistiku prodejů těchto spalovacích zařízení však připravuje pouze Německo. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

15 Dodávka spalovacích zařízení na pevná paliva na NĚMECKÝ trh podle typu celkem Typ Krbová a stáložárná kamna Krbové a kamnové vložky Kuchyňské sporáky Celkem Prodejní statistika pro Rakousko vykazuje, z našeho pohledu, významné nesrovnalosti. Uvádí, že v roce 2013 bylo na rakouský trh dodáno krbových kamen. Podle naší celní statistiky však bylo v témže roce do Rakouska exportováno 30 tisíc kamen a krbových vložek, z toho 13 tisíc kusů tvořila krbová kamna hlavních tuzemských výrobců. Obdobné statistiky pro další země nejsou autorům této publikace známy. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Kamna, krbové vložky, sporáky a teplovodní kotle Výsledky statistických zjišťování za léta 2010 2014 únor 2016 Oddělení analýz a datové

Více

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování pro rok 2011 březen 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Historický

Více

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování pro rok 2010 listopad 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Tepelná čerpadla v roce 2006

Tepelná čerpadla v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Tepelná čerpadla v roce 2007

Tepelná čerpadla v roce 2007 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2007 Výsledky statistického zjišťování srpen 2008 Sekce energetiky Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Solární kolektory v roce 2006

Solární kolektory v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Solární kolektory v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování pro rok 2006 Mezinárodní srovnání srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Uhlí, koks a brikety v České republice

Uhlí, koks a brikety v České republice Energetická statistika Uhlí, koks a brikety v České republice produkce dovoz vývoz dodávka Výsledky statistických zjišťování do ledna 2018 duben 2018 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Obsah Úvod

Více

Uhlí, koks a brikety v České republice

Uhlí, koks a brikety v České republice Energetická statistika Uhlí, koks a brikety v České republice produkce dovoz vývoz dodávka Výsledky statistických zjišťování do ledna 2018 duben 2018 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Obsah Úvod

Více

Brikety a pelety z biomasy v roce 2007

Brikety a pelety z biomasy v roce 2007 Obnovitelné zdroje energie Brikety a pelety z biomasy v roce 2007 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2008 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah 1. Abstrakt.. 3 2. Úvod. 3 3. Definice

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Energetická bilance OZE vývoj mezi roky 2003-2017 Výsledky statistických zjišťování Oddělení analýz a datové podpory koncepcí listopad 2018 Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana

Více

Brikety a pelety v roce 2009

Brikety a pelety v roce 2009 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2009 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Brikety a pelety v roce 2009 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika statistiky.

Více

Solární kolektory v roce 2007

Solární kolektory v roce 2007 Obnovitelné zdroje energie Solární kolektory v roce 2007 Výsledky statistického zjišťování pro rok 2007 Mezinárodní srovnání prosinec 2008 Oddělení surovinové a energetické statistiky MPO Obsah 1. Abstrakt..

Více

Solární kolektory v roce 2008

Solární kolektory v roce 2008 Obnovitelné zdroje energie Solární kolektory v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování pro rok 2008 Mezinárodní srovnání srpen 2009 Oddělení surovinové a energetické statistiky MPO Obsah 1. Abstrakt..

Více

Metodika inventarizace emisí ze spalování paliv v domácnostech

Metodika inventarizace emisí ze spalování paliv v domácnostech Metodika inventarizace emisí ze spalování paliv v domácnostech M. MODLÍK 1, A. BUFKA 2, F. HOPAN 3, J. HORÁK 3 1 ČHMÚ, Oddělení emisí a zdrojů 2 MPO, Oddělení analýz a datové podpory koncepcí 3 VŠB, Výzkumné

Více

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování Mezinárodní srovnání srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové

Více

Ceny pevných paliv pro domácnosti

Ceny pevných paliv pro domácnosti Pevná paliva Ceny pevných paliv pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování k červnu 211 srpen 211 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Úvod..... 3 1. Vývoj spotřebitelských cen uhlí

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Výsledky statistického zjišťování únor 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů Přístupy k inventarizaci emisí metodika CLRTAP (Tier 2) - aktivitní data podle EUROSTAT - rozdělení

Více

,, Zkušenosti s kontrolami technického stavu a provozu spalovacích zdrojů do 300 kw. konference Ochrana ovzduší ve státní zprávě

,, Zkušenosti s kontrolami technického stavu a provozu spalovacích zdrojů do 300 kw. konference Ochrana ovzduší ve státní zprávě ,, Zkušenosti s kontrolami technického stavu a provozu spalovacích zdrojů do 300 kw konference Ochrana ovzduší ve státní zprávě 8.-10.11.2017 Tábor, 27.11.2017 Asociace podniků topenářské techniky,z.s.

Více

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů Účel použit ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů vytápění Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Seminář: : Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 21.10. 22.10.2009 Pozlovice 1 Obsah prezentace Rozdělení

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování listopad 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Obnovitelné zdroje energie v roce 2017 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2018 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková, Ph.D.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Obnovitelné zdroje energie v roce 2016 Výsledky statistického zjišťování Listopad 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Obnovitelné zdroje energie v roce 2017 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2018 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková, Ph.D.

Více

Tepelná čerpadla v roce 2011

Tepelná čerpadla v roce 2011 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2011 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Porovnání požadavků na emise ZL a účinnosti pro malé zdroje vytápění ve vybraných státech EU seminář Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 22.10.2009, Luhačovice Jirka Horák, jirka.horak@vsb.cz

Více

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace 1. Legislativa evropská a národní návrh 2. Podklady pro

Více

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013.

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013. Krbová kamna VERNER 6/0 Krbová kamna VERNER 6/0 s možností obsluhy z jiné místnosti. Tato krbová kamna jsou ideálním hlavním i doplňkovým topidlem v objektech vytápěných elektřinou nebo plynem jejich dodatečná

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. 9.11. 10.11.2011 hotel Mesit, Horní Bečva - 1 - O projektu doba řešení 2009-2011 2011 evropská územní spolupráce,

Více

Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max.

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. Složení a výroba pelet čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. 2 % škrobu Energie na výrobu pelet 15 % na sušení pilin (využití odpadního

Více

VERNER udává směr vývoje v ČR

VERNER udává směr vývoje v ČR EXPERT NA TEPLO společnost VERNER přední český výrobce kotlů na biomasu vlastní konstrukce a vývoj moderní výroba EN ISO 9001:2008 tradice a zkušenost -18 let na trhu export do celého světa komfortní obsluha

Více

E1VO. terciální přívod vzduchu. sekundární přívod vzduchu s oplachem skla. externí přívod vzduchu

E1VO. terciální přívod vzduchu. sekundární přívod vzduchu s oplachem skla. externí přívod vzduchu E1 E1VO terciální terciální externí externí E1* Výkon nom./max. Výkon do vody nom./max. Externí E1VO* 3-11 - 2-8 - 20l 150 mm 10 Pa 850 mm 901 mm 466 mm 466 mm 467 mm 433 mm 114 kg 117 kg horní / zadní

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí 27.3.2008 ENERGETICKÉ AUDITY JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU, Brno Ing. Monika Špačková, SFŽP ČR Přílohy II pro rok 2008 Podepsány ministrem ŽP 20.3.2008 Platné ode dne

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Závazná stanoviska vydaná v listopadu a prosinci 2018

Závazná stanoviska vydaná v listopadu a prosinci 2018 Závazná stanoviska vydaná v listopadu a prosinci 2018 RD parc. č. 1042/2 Heřmanovice umístěná na pozemcích parc. č. 1042/2, 1042/3, st. 355/1, 4395/17 a st. 457 v k. ú. Heřmanovice č.j.: KOST 14535/2018

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2014

Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 Výsledky statistického zjišťování leden 2016 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Brikety a pelety v roce 2011

Brikety a pelety v roce 2011 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2011 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika statistiky. 3 3. Pelety dřevěné....... 4 4. Pelety

Více

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Volně dostupné zdroje tepla sluneční energie základ v podstatě veškerého přírodního

Více

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech 2010-2017 leden 2019 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková,

Více

Vývoj topidel spalování dřeva

Vývoj topidel spalování dřeva Vývoj topidel spalování dřeva Podmínky spalování 1. Hořlavý materiál 2. Zápalná teplota 3. Přístup vzduchu kyslík ( 0₂ ) 1. Hořlavý materiál Je palivo, které při hoření uvolňuje teplo Pro klasická topidla

Více

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020 Milníky programu NZÚ 20. února 2013 vláda ČR usnesením 116/2013 schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám 6. listopadu 2013 vláda ČR usnesením 848/2013 schválila dokumentaci programu Nová zelená

Více

3. Název programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech. 4. Jméno žadatele 5. Příjmení žadatele 6. Číslo OP 7.

3. Název programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech. 4. Jméno žadatele 5. Příjmení žadatele 6. Číslo OP 7. Žádost o poskytnutí dotace z dotačního titulu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II v rámci dotačního programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech Zařazení žádosti do programu 1. Registrační

Více

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení Nádrže HSK a DUO Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem www.regulus.cz NÁDRŽE HSK NÁDRŽE DUO Akumulační nádrže Regulus HSK s dělicím plechem s nerezovými výměníky pro průtokový ohřev

Více

www.verner.sk www.verner-golem.cz Společnosti VERNER SK a VERNER GOLEM vznikli jako pokračovatelé značky VERNER, která je na Evropském trhu od roku 1991. Společnost VERNER SK s.r.o. se zaměřila na výrobu

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění prostorů Základní pojmy Energonositel UHLÍ, PLYN, ELEKTŘINA, SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Prosinec 2013 ČSN 73 4231 Kamna Individuálně stavěná kamna Stoves Tiled ranges bulit to order Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4231 z listopadu

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

kompaktní akumulační kamna

kompaktní akumulační kamna kompaktní akumulační kamna RoVe ucelená stavebnice kompaktních akumulačních kamen Kamnová stavebnice RoVe byla vyvinuta na základě dvanáctiletých zkušeností s navrhováním a stavbou akumulačních kamen.

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Brikety a pelety v roce 2012

Brikety a pelety v roce 2012 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2012 Výsledky statistických zjišťování listopad 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika statistiky. 3 3. Pelety dřevěné....... 4 4. Pelety

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

Tepelná čerpadla v roce 2009

Tepelná čerpadla v roce 2009 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2009 Výsledky statistického zjišťování srpen 2010 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah 1. Abstrakt

Více

PELETOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMÁTOREM

PELETOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMÁTOREM krby a PELETOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMÁTOREM Z 8-12 CENTRO PELET Z Peletová krbová kamna bez nutnosti komínu, s přívodem čerstvého vzduchu a odvodu spalin přes

Více

Tepelná čerpadla v roce 2010

Tepelná čerpadla v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování Květen 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah 1. Abstrakt

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 Výsledky statistického zjišťování říjen 2014 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení datové

Více

16 736,72 Kč ,00 Kč bez DPH

16 736,72 Kč ,00 Kč bez DPH Profikrby s.r.o. Blansko 2506 67801 Blansko obchod@profikrby.cz +420 516 410 252 Krbová kamna kachlová Borgholm Keramik cappuccino 7 ks skladem Krbová kamna Borgholm Keramik cappuccino, kachlová krbová

Více

Spotřeba biomasy v domácnostech

Spotřeba biomasy v domácnostech Obnovitelné zdroje energie Spotřeba biomasy v domácnostech Dopracování dat ze šetření ČSÚ ENERGO 2004 Metodika meziročních odhadů Odhad spotřeby pro léta 2003 2005 červenec 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Krbová kamna Dovre- serie Tai

Krbová kamna Dovre- serie Tai Krbová kamna a krbové vložky od belgické firmy Dovre patří rozhodně mezi špičkové výrobky na evropském trhu Charakteristická je pro ně litina té nejvyšší kvality, vysoká účinnost spalovacího procesu, dlouhá

Více

Teplovodní krbové vložky

Teplovodní krbové vložky Pantone 5405 C Teplovodní krbové vložky 100% 100% Pantone Red 032 C Teplovodní vytápění krbem Teplovodní krb přináší dvě velké výhody v jednom. Využíváte výhod klasického krbu, který zútulní Váš domov

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER EXPERT NA TEPLO Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER Návštěva v Podkrkonoší 3.10.2011 Typ objektu: novostavba roubeného rodinného domu Systém vytápění: interiérový kotel VERNER 13/10

Více

Brikety a pelety v roce 2010

Brikety a pelety v roce 2010 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2010 Výsledky statistických zjišťování srpen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika statistiky. 3 3. Pelety dřevěné.......

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018 Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 216 Základní grafické podklady duben 218 1 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213

Více

Brikety a pelety v roce 2013

Brikety a pelety v roce 2013 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2013 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2014 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika statistiky. 3 3. Pelety dřevěné........

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ Pouze pro RODINNÉ DOMY PRO ROK 2015: Příjem žádostí: od 15. 5. 2015 Ukončení příjmu žádostí: do 31. 10. 2015, nebo vyčerpání finančních prostředků Finanční obnos pro

Více

Nová Kotlíková dotace

Nová Kotlíková dotace EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Životní prostředí ATMOS Nová Kotlíková dotace Kraje a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ Operační program Životní prostředí

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Jak to bude s plynovými spotřebiči? Jak to bude s plynovými spotřebiči? V poslední době se na nás začali obracet projektanti, montéři, revizní technici a další profese s dotazy, jak to bude s plynovými spotřebiči podle evropských předpisů.

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

Hein & spol. keramické závody

Hein & spol. keramické závody Hein & spol. keramické závody Česká společnost Hein & spol.- keramické závody, spol. s r.o. patří k největším výrobcům keramických kachlů v Evropě. Jejím sídlem je obec Tošovice v malebném prostředí Oderských

Více

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ Pouze pro RODINNÉ DOMY PRO ROK 2015: Příjem žádostí: od 22.10. 2015 Ukončení příjmu žádostí: do 31. 12. 2021, nebo vyčerpání finančních prostředků Finanční obnos pro

Více