VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010

2 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační složka státu Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Označení organizace: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Sídlo: Horní 21, Brno PSČ: IZO: Identifikátor organizační složky státu: IČ: IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax do Fax od Elektronická pošta: Internetové stránky: 2

3 2. ZPŮSOB ZŘÍZENÍ - Opatřením Ministerstva vnitra ze dne O ZMĚNĚ ZŘIZOVACÍ LISTINY organizační složky státu (dále jen OSS), se dodatkem č. 7 mění název, který zní: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně. - Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č. j / ; Spis. zn. M / ) bylo vyhověno žádosti Ministerstva vnitra ve věci zápisu Vyšší odborné školy do školského rejstříku (IZO: ) s účinností od Její činnost bude vykonávat Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně. Obory vzdělání a Akreditované vzdělávací programy: N/.. Bezpečnostně právní činnost N/04 Bezpečnostně právní činnost denní forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky) N/04 Bezpečnostně právní činnost dálková forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky, 6 měsíců) N/04 Bezpečnostně právní činnost kombinovaná forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky) 3. ÚČEL ZŘÍZENÍ Poskytovat vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání N Bezpečnostně právní činnost. - Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č. j / ) byla škole udělena akreditace do pro vzdělávací program: N/04 Bezpečnostně právní činnost obor vzdělání: N/.. Bezpečnostně právní činnost forma vzdělávání: denní, dálková, kombinovaná. 3

4 Provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat podle potřeby jazykové vzdělávání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra, podílet se na prevenci kriminality. Realizovat přípravné kurzy pro občany národnostních menšin zaměřené na přípravu do služebního poměru k Policii ČR. Poskytovat Policii ČR součinnost v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu. Zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakce a tisku studijních materiálů, autodopravy a autoopravárenství. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra. Poskytovat vzdělávání a služby jiným orgánům a organizacím může na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým je rozsah poskytované služby vymezen. Poskytovat vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. 4

5 4. PŘEDMĚT ČINNOSTI Poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem, poskytování jazykového vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců. Zabezpečování a provádění odborné bezpečnostní přípravy, programů prevence kriminality. Zabezpečování součinnosti k akcím zajišťujícím bezpečnost státu. Zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, redakce a tisku studijních materiálů, autodopravy a autoopravárenství. Poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném. Poskytování vzdělávání a služeb s tím souvisejících v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem. 5

6 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY DO Ředitel Zástupce ředitele pro vzdělávání Zástupce ředitele pro ekonomické zabezpečení Administrativní úsek školy Oddělení zabezpečení výuky Materiální oddělení Právník školy Oddělení metodiky a integrace výuky Finanční oddělení Interní auditor Předmětové oddělení pořádkové a dopravní služby Oddělení správy majetku Bezpečnostní referent Předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky Proviantní oddělení Oddělení personální práce Předmětové oddělení práva Automobilní oddělení Oddělení vnitřní a krizové pracoviště Předmětové oddělení jazykového vzdělávání Oddělení spojovací a výpočetní techniky Předmětové oddělení tělesné a speciální přípravy Předmětové oddělení informatiky a techniky administrativy Oddělení služebních činností 6

7 6. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY OD ŘEDITEL ŠKOLY zástupce ředitele pro vzdělávání zástupce ředitele pro ekonomické zabezpečení administrativní úsek ředitele školy referent státní správy a samosprávy organizační pracovník právník oddělení zabezpečení výuky finanční oddělení interní auditor oddělení služebních činností oddělení správy majetku bezpečnostní referent oddělení metodiky a integrace výuky materiální oddělení psycholog předmětové oddělení služby pořádkové policie oddělení spojovací a výpočetní techniky referent majetkové správy předmětové oddělení práva automobilní oddělení oddělení ochrany a krizového řízení předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky proviantní oddělení oddělení personální práce předmětové oddělení tělesné a speciální přípravy předmětové oddělení služby dopravní policie předmětové oddělení informatiky a techniky administrativy předmětové oddělení jazykového vzdělávání 7

8 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, KTERÉ ŠKOLA POSKYTUJE UVEDENO V PŘEHLEDU VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH A VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MINISTERSTVA VNITRA A POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Základní odborná příprava pro 3. a 4. tarifní třídu služba pořádkové, dopravní a železniční policie 6 měsíců (1+2 řízená odborná praxe), denní studium, kódové označení: P1/0025 Základní odborná příprava pro vysokoškoláky právní obor- SPP, SDP a SŽP 10 týdnů, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0024 Základní odborná příprava společné minimum bez specializace (univerzální ZOP) 4 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0026 STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ : Studijní obor N/04 Bezpečnostně právní činnost 3leté, kombinovaná, dálková, denní forma studia, kódové označení: E8 SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ PČR : Specializační kurz SKPV profesní specializace Operativně pátrací činnost 13 týdnů, kódové označení: P2/0197 Specializační kurz SKPV profesní specializace Trestní řízení 13 týdnů, kódové označení: P2/0198 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE PČR: Příprava členů antikonfliktních týmů PČR 5 dnů, denní studium, kódové označení: P2/0170 Specializační kurz pro 5. a vyšší TT služby pořádkové policie 38 dnů, kódové označení: P2/0210 8

9 SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE PČR: Specializační kurz pro policisty zařazené na skupinách DN 4 týdny, kódové označení: P2/0059 Specializační kurz Přeprava nebezpečných věcí a sociální předpisy v silniční dopravě 4 dny, kódové označení: P2/02069 Kurz obsluhy radarů řady RAMER a příslušného software 3 dny, kódové označení: P3/0006 SLUŽEBNÍ PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠNÍKŮ PČR: Specializační kurz pro instruktory služební přípravy - 8 týdnů, denní studium, kódové označení: P2/0019 Přijímací zkouška specializační kurz pro instruktory služební přípravy 1 den, kódové označení: P2/0110 OBLAST PEDAGOGIKY: Základní kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení: R2/0006 Nástavbový kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení: M2/0039 OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ: Assessment Centre posuzovatel 40 hodin, kódové označení: P2/0194 Assessment Centre lektor 45 hodin, kódové označení: P2/0199 OBLAST SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÁ: Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí 3 dny, denní studium, kódové označení R2/0011 Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí - výcvik lektorů 3 dny, denní studium, kódové označení R2/0012 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TA základní kurz 3 dny, denní studium, kódové označení R2/0027 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TA lektorský kurz 3 dny, denní studium, kódové označení R2/0028 9

10 OBLAST ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL: Rozšíření řidičského oprávnění ze sk. B na D 5 týdnů, kódové označení: R2/0017 Řidičské oprávnění skupiny D 2 měsíce, kódové označení: R2/0003 Řidičské oprávnění skupiny B 6 týdnů, kódové označení: R2/0005 Rozšíření ŘO ze skupin B, C, D na skupinu A do 25 kw 2 týdny, kódové označení: R2/0031 PRÁCE S MÉDII: Specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků 3 měsíce, kombinovaná forma studia, kódové označení: R2/003 JAZYKOVÉ KURZY: Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0001 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0003 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0005 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 3. stupně, 600 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0009 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0012 Německý zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0014 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0016 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 3. stupně, 600 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0020 Francouzský jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/

11 Anglický jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, služby železniční policie a služby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0024 Německý jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, služby železniční policie a služby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0023 Anglický jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŽP, SDP.., 60 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0025 Německý jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŽP, SDP.., 60 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0026 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA (denní forma studia): MS WORD základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0162 MS EXCEL základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0159 MS WORD pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0158 MS EXCEL pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0157 MS POWER POINT základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0154 INTERNET základní kurz 1 den, kódové označení: P2/

12 2. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Základní odborná příprava pro 3. a 4. tarifní třídu služba pořádkové, dopravní a železniční policie 6 měsíců (1+2 řízená odborná praxe), denní studium, kódové označení: P1/0025 Základní odborná příprava společné minimum bez specializace (univerzální ZOP) 4 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0026 STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ : Studijní obor N/04 Bezpečnostně právní činnost 3leté, kombinovaná forma studia, kódové označení: E8 SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ PČR : Specializační kurz SKPV profesní specializace Operativně pátrací činnost 13 týdnů, kódové označení: P2/0197 Specializační kurz SKPV profesní specializace Trestní řízení 13 týdnů, kódové označení: P2/0198 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE PČR: Příprava členů antikonfliktních týmů Policie České republiky 5 dnů, denní studium, kódové označení: P2/0170 SLUŽEBNÍ PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠNÍKŮ PČR: Specializační kurz pro instruktory služební přípravy - 8 týdnů, denní studium, kódové označení: P2/0019 Přijímací zkouška specializační kurz pro instruktory služební přípravy 1 den, kódové označení: P2/0110 OBLAST PEDAGOGIKY: Základní kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení: R2/

13 OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ: Assessment Centre posuzovatel 40 hodin, Kódové označení: P2/0194 OBLAST SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÁ: Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí 3 dny, denní studium, kódové označení R2/0011 Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí - výcvik lektorů 3 dny, denní studium, kódové označení R2/0012 OBLAST ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL: Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B, C, D na skupinu A do 25 kw 2 týdny, kódové označení: R2/0031 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B D R2/ týdnů, kódové označení: PRÁCE S MÉDII: Specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků 3 měsíce, kombinovaná forma studia, kódové označení: R2/0033 JAZYKOVÉ KURZY: Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0001 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0003 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0005 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0012 Německý zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0014 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/

14 Anglický jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, služby železniční policie a služby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0024 Anglický jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŽP, SDP, 60 h, kódové označení: R5/0025 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA (denní forma studia): MS WORD základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/0162 MS WORD pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0158 MS EXCEL pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0157 MS EXCEL základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/0159 MS POWER POINT základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0154 INTERNET základní kurz 1 den, kódové označení: P2/

15 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY V uplynulém školním roce (od do ) byla činnost školy zajišťována v průměru 248 pracovníky, z toho 71 příslušníky Policie ČR zařazenými ve škole (dále jen policista ) a 177 zaměstnanci. Průměrný počet žen činil 115, z toho 8 policistek a 107 zaměstnankyň. V průběhu školního roku byly průměrně 2 ženy na mateřské dovolené a 10 na rodičovské dovolené. Porovnání skutečných a plánovaných počtů policistů a zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce. Celkový počet Policisté Zaměstnanci plán skutek ženy rodičovská dovolená plán skutek ženy rodičovská dovolená plán skutek ženy rodičovská dovolená k k průměrný stav Vzdělávací činnost byla uskutečňována ve škole v průměru 80 pedagogickými pracovníky, z toho 51 policisty a 29 zaměstnanci (učiteli). Přehled pedagogických pracovníků je uveden v následující tabulce. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Policisté Zaměstnanci (učitelé) Skutek ženy rodičovská dovolená skutek ženy rodičovská dovolená k k průměrný stav ÚDAJE O KVALIFIKACI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ POLICISTÉ Z celkového počtu 52 pedagogických pracovníků má v současné době 47 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, z toho 13 s pedagogickým zaměřením; 4 pedagogičtí pracovníci mají dosažené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a 1 má středoškolské vzdělání. Z celkového počtu pedagogických pracovníků s jiným než pedagogickým zaměřením nesplňuje v současné době 11 pedagogickou způsobilost, z nichž 2 v současné době studují (na Univerzitě obrany v Brně a na Institutu mezioborových studií v Brně). ZAMĚSTNANCI Z celkového počtu 28 učitelů mají v současné době všichni vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, z toho 18 s pedagogickým zaměřením. Z celkového počtu učitelů s jiným než pedagogickým zaměřením nesplňuje pouze 1 pedagogickou způsobilost. 15

16 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 1. KURZY Specializační kurz instruktorů služební tělesné a střelecké přípravy, kód P2/0019 Ředitel školy v souladu s ustanovením 13 vyhlášky číslo 2/2006 Sb., kterým se pro školy MV provádí některá ustanovení školského zákona, stanovil přijímací řízení u specializačního kurzu instruktorů služební tělesné a střelecké přípravy (kód: P2/0019). Obsah přijímacích zkoušek: písemný test z právních aspektů služebních zákroků, prověrkové cvičení ze střelecké přípravy a praktické přezkoušení použití donucovacích prostředků. Podmínkou pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek je hodnocení výrokem splnil ze všech tří dílčích disciplín. Termín přijímacích zkoušek Konalo (počet uchazečů) Splnilo (počet uchazečů) Nesplnilo (počet uchazečů) CELKEM U přijímacích zkoušek nesplnili: Termín přijímacích zkoušek Písemný test z právních aspektů služebních zákroků (počet uchazečů) Prověrkové cvičení ze střelecké přípravy (počet uchazečů) Praktické přezkoušení použití donucovacích prostředků (počet uchazečů) CELKEM

17 2. VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM N/04 Bezpečnostně právní činnost, kombinovaná forma vzdělávání, kód E8 Podle oznámení ředitele Vyšší policejní školy MV v Brně ze dne 4. února 2010 vydaného pod č. j. VPŠB-110-1/2010 přijímací řízení proběhlo bez přijímací zkoušky. V termínu stanoveném pro zaslání přihlášky bylo doručeno 161 přihlášek. 2 přihlášky byly uchazeči ještě před ukončením přijímacího řízení zrušeny. Z důvodu vysokého zájmu o studium ředitel VPŠ MV v Brně navýšil počet přijatých uchazečů z původně plánovaných 90ti na 159. Z celkového počtu 159 přihlášek bylo přijato všech 159 uchazečů. 40 uchazečů ke studiu nenastoupilo. V září školního roku 2010/2011 celkově nastoupilo ke vzdělávání 119 studentů. 17

18 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDUJÍCÍCH PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 1. ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA (dále jen ZOP) 1. 1 Základní odborná příprava policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie, šestiměsíční denní studium, kód P1/0025 Závěrečné zkoušky se konaly z části praktické (praktická zkouška) a z části teoretické (ústní zkouška). Hodnocení se provádí slovním výrokem splnil/nesplnil. Kritéria jsou stanovena profilem absolventa Závěrečné zkoušky běhu F61 proběhly pro třídy 1-5/F61 ve dnech listopadu 2009 praktická část a 12. listopadu 2009 ústní část, pro třídy 6-7/F61 ve dnech listopadu 2009 praktická část a 26. listopadu 2009 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo 162 studujících (1 studující nekonal ZZ v termínu své třídy z důvodu úrazu a následné rehabilitace po úraze). Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 157 studujících (96,9 %), nesplnilo 5 studujících (3,1 %). Závěrečná zkouška běhu F61 Hodnocení Počet studujících % praktická ústní Celkové hodnocení splnilo ,9 nesplnilo 5 3,1 splnilo ,8 nesplnilo 2 1,2 splnilo ,9 nesplnilo 5 3,1 Opravné závěrečné zkoušky studujících běhu F61: ve dnech listopadu 2009 vykonali 4 studující s celkovým hodnocením závěrečné zkoušky splnil; dne 24. února 2010 vykonal 1 studující s celkovým hodnocením závěrečné zkoušky splnil. Závěrečné zkoušky v náhradním termínu: ve dnech listopadu 2009 vykonal 1 studující s celkovým hodnocením závěrečné zkoušky splnil. S během F61 vykonal opravnou závěrečnou zkoušku 1 studující z běhu F60. 18

19 Závěrečné zkoušky běhu F62 proběhly pro třídy 1-4/F62 ve dnech února 2010 praktická část a 18. února 2010 ústní část, pro třídy 5 6/F62 ve dnech února 2010 praktická část a 25. února 2010 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo všech 139 studujících. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 135 studujících (97,1 %), nesplnili 4 studující (2,9 %). Závěrečná zkouška běhu F62 Hodnocení Počet studujících % praktická ústní Celkové hodnocení splnilo ,3 nesplnilo 1 0,7 splnilo ,1 nesplnilo 4 2,9 splnilo ,1 nesplnilo 4 2,9 Opravné závěrečné zkoušky studujících běhu F62: ve dnech května 2010 vykonali 4 studující, z toho 3 studující s celkovým hodnocením závěrečné zkoušky splnil, 1 studující s celkovým hodnocením závěrečné zkoušky nesplnil Závěrečné zkoušky běhu F63 proběhly pro třídy 1 4/F63 ve dnech května 2010 praktická část a 20. května 2010 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo všech 66 studujících. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 66 studujících (100 %), nesplnilo 0 studujících (0 %). Závěrečná zkouška běhu F63 praktická ústní Celkové hodnocení Hodnocení Počet studujících % splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo

20 Závěrečné zkoušky běhu F64 proběhly pro třídy 1-6/F64 ve dnech července 2010 praktická část a 29. července 2010 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo všech 108 studujících. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 100 studujících (92,6 %), nesplnilo 8 studujících * (7,4 %). Závěrečná zkouška běhu F64 Hodnocení Počet studujících % praktická ústní Celkové hodnocení splnilo ,4 nesplnilo 5 4,6 splnilo ,3 nesplnilo 4 3,7 splnilo ,6 nesplnilo 8 7,4 Opravné závěrečné zkoušky studujících běhu F64: bude konat 8 studujících v termínu závěrečných zkoušek dalšího běhu Základní odborná příprava policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie s dosaženým vysokoškolským vzděláním v neprávním studijním oboru tříměsíční denní studium, kód P1/0021 Závěrečné zkoušky se konaly z části praktické (praktická zkouška) a z části teoretické (ústní zkouška). Hodnocení se provádí slovním výrokem splnil/nesplnil. Kritéria jsou stanovena profilem absolventa Závěrečné zkoušky běhu V32 proběhly pro třídy 1-4/V32 ve dnech listopadu 2009 praktická část a 26. listopadu 2009 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo 103 studujících (1 studující nekonala z důvodu pracovní neschopnosti). Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 103 studujících (100 %), nesplnilo 0 studujících (0 %). Závěrečná zkouška běhu V32 praktická ústní Celkové hodnocení Hodnocení Počet studujících % splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo

21 Závěrečné zkoušky běhu V33 proběhly pro třídy 1-3/V33 ve dnech února 2010 praktická část a 25. února 2010 ústní část. Závěrečné zkoušky konalo všech 75 studujících. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 75 studujících (100 %), nesplnilo 0 studujících (0 %). Závěrečná zkouška běhu V33 praktická ústní Celkové hodnocení Hodnocení Počet studujících % splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo Základní odborná příprava policistů Policie ČR společné minimum bez specializace (univerzální ZOP) - měsíční kombinované studium, kód P1/ Závěrečná zkouška běhu M1 proběhla dne 25. září v písemné podobě ve formě didaktického testu a konali ji všichni studující. Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: splnilo 16 studujících (100 %), nesplnilo 0 studujících (0 %). Závěrečná zkouška běhu M1 písemná Celkové hodnocení Hodnocení Počet studujících % splnilo nesplnilo 0 0 splnilo nesplnilo

22 2. KURZY 2. 1 Jazykové kurzy Intenzivní kurz anglického jazyka (1. stupeň) 1,2/L370, kód R4/0001 intenzivní příprava. - 1/L370 byl zahájen 31. srpna 2009 a zkouška se konala ve dnech února Zkoušku splnilo 6 studujících, 2 studující nekonali, 5 nesplnilo. - 2/L370 byl zahájen 7. září 2009 a zkouška se konala ve dnech února Zkoušku splnilo 10 studujících, 1 studující nesplnil. Intenzivní kurz anglického jazyka (1. stupeň) 1,2/L382 kód R4/ byl zahájen 22. února 2010 a zkouška se konala ve dnech července Zkoušku splnilo 20 studujících, 1 studující nekonal, 3 nesplnili. Intenzivní kurz anglického jazyka (2. stupeň) 1/L371 kód R4/0005 byl zahájen 31. srpna 2009 a zkouška se konala ve dnech února Zkoušku splnilo 7 studujících, 3 studující nekonali, 1 nesplnil. Intenzivní kurz anglického jazyka (2. stupeň) 1/L383 kód R4/0005 byl zahájen 15. února 2010 a zkouška se konala ve dnech června Zkoušku splnilo všech 6 studujících. Přípravný jazykový kurz před zařazením do PJZ anglický jazyk 1/L380 kód R5/0025 byl zahájen 21. září 2009 a zkouška se konala 9. října Zkoušku splnilo 6 studujících, 2 nesplnili. Přípravný jazykový kurz před zařazením do PJZ anglický jazyk 1/L384 kód R5/0025 byl zahájen 15. února 2010 a zkouška se konala 5. března Zkoušku splnili všichni 3 studující. Policejní jazyková zkouška z anglického jazyka 1/L372 kód R5/0024 kurz byl zahájen 19. října 2009 a zkouška se konala ve dnech ledna Zkoušku splnilo 9 studujících, 1 studující nekonal, 1 nesplnil. Policejní jazyková zkouška z anglického jazyka 1/L385 kód R5/0024 kurz byl zahájen 15. března 2010 a zkouška se konala ve dnech května Zkoušku splnilo všech 7 studujících. Zkouška MV 1. stupně z anglického jazyka po samostatné přípravě 1/K24-SP kód R4/0003 zkouška se konala 18. listopadu Zkoušku splnilo 10 studujících, 1 nesplnil. Zkouška MV 1. stupně z anglického jazyka po samostatné přípravě 1/K51-SP kód R4/0003 zkouška se konala 2. února Zkoušku splnilo všech 6 studujících. Zkouška MV 1. stupně z anglického jazyka po samostatné přípravě 1/K53-SP kód R4/0003 zkouška se konala 3. února Zkoušku splnilo 7 studujících, 1 studující nesplnil. Zkouška MV 1. stupně z anglického jazyka po samostatné přípravě 1/K55-SP kód R4/0003 zkouška se konala 24. února Zkoušku splnilo 5 studujících, 5 studujících nesplnilo. Zkouška MV 1. stupně z anglického jazyka po samostatné přípravě 1/K56-SP kód R4/0003 zkouška se konala 25. února Zkoušku splnili 2 studující, 2 studující nesplnili. Zkouška MV 1. stupně z anglického jazyka po samostatné přípravě 1/K71-SP kód R4/0003 zkouška se konala 17. června Zkoušku splnilo všech 13 studujících. Zkouška MV 1. stupně z anglického jazyka po samostatné přípravě 1/K77-SP kód R4/0003 zkouška se konala 2. července Zkoušku splnil 1 studující, 1 studující nesplnil. 22

23 Zkouška MV 2. stupně z anglického jazyka po samostatné přípravě 1/K76-SP kód R4/0007 zkouška se konala 25. června Zkoušku splnili všichni 3 studující. Intenzivní kurz německého jazyka (1. stupeň) 1,2/L373 kód R4/0012: - 1/L373 byl zahájen 31. srpna 2009 a zkouška se konala ve dnech února Zkoušku splnilo 8 studujících, 1 studující nekonal, 1 nesplnil. - 2/L373 byl zahájen 7. září 2009 a zkouška se konala ve dnech února Zkoušku splnilo 7 studujících, 2 studující nekonali. Intenzivní kurz německého jazyka (1. stupeň) 1/L386 kód R4/ byl zahájen 15. února 2010 a zkouška se konala ve dnech června Zkoušku splnili 4 studující, 1 studující nesplnil. Intenzivní kurz německého jazyka (2. stupeň) 1/L374 kód R4/0016 kurz byl zahájen 31. srpna 2009 a zkouška se konala ve dnech února Zkoušku splnilo 5 studujících, 2 studující nesplnili. Zkouška MV 1. stupně z německého jazyka po samostatné přípravě 1/K26-SP kód R4/0014 zkouška se konala 18. listopadu Zkoušku splnil 1 studující. Zkouška MV 1. stupně z německého jazyka po samostatné přípravě 1/K52-SP kód R4/0014 zkouška se konala 2. února Zkoušku splnil 1 studující. Zkouška MV 1. stupně z německého jazyka po samostatné přípravě 1/K57-SP kód R4/0014 zkouška se konala 25. února Zkoušku splnili všichni 4 studující. Policejní jazyková zkouška z německého jazyka 1/L375 kód R5/0023 kurz byl zahájen 19. října 2009 a zkouška se konala ve dnech ledna Zkoušku splnilo všech 10 studujících Kurz služební přípravy příslušníků P ČR Specializační kurz pro instruktory služební tělesné a střelecké přípravy, kód P2/0019: 1/L377 byl zahájen 31. srpna 2009, zkoušky se konaly října 2009, ukončení 23. října Splnilo 12 studujících. 1/K28 (k prokázání kvalifikace), zkoušky se konaly října 2009, ukončení 23. října Splnilo 5 studujících. 1/L390 byl zahájen 1. března 2010, zkoušky se konaly dubna 2010, ukončení 23. dubna Splnilo 12 studujících. 1/L391 byl zahájen 3. května 2010, zkoušky se konaly června 2010, ukončení 25. června Splnilo 11 studujících, 1 studující nesplnil Kurzy řízení motorových vozidel Kurz řízení motorových vozidel, rozšíření řidičského oprávnění ze sk. B na sk. D 1/L395 kód R2/0017. Kurz probíhal od 12. dubna do 30. června 2010, 4 absolventi. Kurz řízení motorových vozidel - sk. A s omezením do 25 kw 1/L404 kód R2/0031. Kurz probíhal od 22. dubna do 31. května 2010, 4 absolventi. Kurz řízení motorových vozidel - sk. A s omezením do 25 kw 1/L408 kód R2/0031. Kurz probíhal od 4. června do 15. července 2010, 3 absolventi. 23

24 2. 4 Kurzy výpočetní techniky Kurz výpočetní techniky MS Word základní kurz 1/K36 kód P2/0162 se konal března 2010, 9 absolventů. Kurz výpočetní techniky MS Word základní kurz 1/K58 kód P2/0162 se konal května 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky MS Word základní kurz 1/K68 kód P2/0162 se konal června 2010, 8 absolventů. Kurz výpočetní techniky MS Word pokročilé techniky 1/K41 kód P2/0158 se konal dubna 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky MS Word pokročilé techniky 1/K45 kód P2/0158 se konal června 2010, 8 absolventů. Kurz výpočetní techniky Excel základní kurz 1/K37 kód P2/0159 se konal března 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Excel základní kurz 1/K42 kód P2/0159 se konal května 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Excel základní kurz 1/K60 kód P2/0159 se konal dubna 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Excel základní kurz 1/K62 kód P2/0159 se konal května 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Excel základní kurz 1/K59 kód P2/0159 se konal června 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Excel pokročilé techniky 1/K40 kód P2/0157 se konal dubna 2010, 9 absolventů. Kurz výpočetní techniky Excel pokročilé techniky 1/K44 kód P2/0157 se konal června 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Power Point základní kurz 1/K38 kód P2/0154 se konal března 2010, 9 absolventů. Kurz výpočetní techniky Power Point základní kurz 1/K43 kód P2/0154 se konal května 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Power Point základní kurz 1/K61 kód P2/0154 se konal dubna 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Power Point základní kurz 1/K67 kód P2/0154 se konal května 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Internet základní kurz 1/K39 kód P2/0156 se konal 7. dubna 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Internet základní kurz 1/K46 kód P2/0156 se konal 22. června 2010, 10 absolventů. Kurz výpočetní techniky Internet základní kurz 1/K66 kód P2/0156 se konal 4. května 2010, 7 absolventů. 24

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Č. j.: VPŠP-618/2011 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2010/2011 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 3 Vedení školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 379/2010 4190 V Moravské Třebové dne 15. 10. 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více