?> otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí"

Transkript

1 duben 2011 Ilustrační foto Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... Plánujete mezinárodní výměnu nebo chcete zorganizovat seminář, školení či konferenci s partnery ze zahraničí? Ve všech případech vám může pomoci nová databáze Otlas, díky které je shánění partnerů jednodušší, než kdykoli dříve. Databáze, do které se už za prvních pár týdnů zaregistrovaly stovky organizací, je otevřená každému, kdo hledá kontakty nebo projekty v oblasti práce s mládeží zejména pak pro projekty v rámci programu Mládež v akci. Do databáze, kterou najdete na webové adrese můžete přidat svou organizaci zdarma i vy. Při registraci si jen zvolíte, o jaký typ nebo téma mezinárodních aktivit máte zájem, a tak vás budou moci snadno nalézt partneři podobného zaměření. A pokud už víte, jaký projekt byste chtěli uskutečnit, můžete si dokonce zaregistrovat i konkrétní záměr. Mezi výho- dy nové databáze také patří možnost vyhledávat podle nejrůznějších kritérií, Otlas je navíc otevřen i nováčkům, kteří nemají s psaním projektů velké zkušenosti a chtěli by se jen poradit se zkušenějšími partnery. Databáze Otlas ale není jedinou cestou, jak hledat zahraniční partnery, mezi oblíbené nástroje patří například německá Kontaktbörse, britský projekt Connect Youth International nebo Euromed zaměřený na středomořský region. Jejich internetové adresy najdete na stránkách v sekci Centrum podpory. Zájemci o Program celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig) mohou protějšky z ciziny nalézt i prostřednictvím internetových stránek Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Pro hledání partnerů a počáteční fáze projektu slouží též kontaktní semináře, které se konají několikrát ročně v různých zemích, a stránky aktivity etwinning Užitečné odkazy pro hledání > zahraničních partnerů: > > > co najdete uvnitr str. 5 > Minor vs. Majority Living There Together str. 2 > Představujeme program Comenius str. 6 > Česká kultura se od srbské dost liší str. 3 > Informační služby o Evropské unii rozhovor s dobrovolnicí Katarinou StefanoviĆ str. 4 > Zahraniční studenti poznávají díky str. 7 > Zkusme okořenit výuku matematiky Erasmu češtinu i život v naší zemi Intenzivní a přírodovědných předmětů projekt SPICE jazykové kurzy v praxi; V knihovnách matério je možné osahat si nejmodernější materiály str. 8 > Uzávěrky > Křížovka o ceny otlas aktuality zajímavosti Chcete se zúčastnit evropské soutěže U4energy o úsporném zacházení s energiemi (www.u4energy.eu)? Zapojte se, uzávěrka je 16. května Pro všechny, kdo chtějí lépe pracovat s interaktivní tabulí, připravil Dům zahraničních služeb český překlad praktické příručky pro učitele Jak nejlépe využít interaktivní tabuli. Najdete jej na internetových stránkách A na metodickém portálu pro učitele se navíc můžete zapojit do diskuse věnované právě používání interaktivních tabulí. Zveme Vás na Youth week Během Youth Weeku Evropského týdne mládeže se budou po celé Evropě konat akce všeho druhu. My vás přivítáme 19. května pod otevřeným nebem na pražské Letné, kde se budete moci zapojit do všelijakých workshopů či sportovních aktivit a zároveň s dozvíte něco nového o programech EU pro mládež. Bližší informace najdete již brzy na nebo Fotosoutěž se vrací Rádi fotíte, poznáváte svět a získáváte nové zážitky? Právě pro Vás vyhlašuje Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy fotosoutěž pro rok 2011 určenou všem neprofesionálním fotografům. Tentokrát jsme pro Vás vybrali téma: I CESTA JE CÍL Podmínky soutěže naleznete na našich webových stránkách v záložce Aktuality. Uzávěrka soutěže je aktuality bulletin aktuality

2 pstavujeme Comenius ročně využijí žáci a učitelé mnoha českých škol Program Comenius je součástí evropského Programu celoživotního učení a je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se do něj mohou mateřské, základní i střední školy a samozřejmě také jejich žáci a učitelé. Jen v loňském roce získalo prostřednictvím Comenia prostředky na rozvíjení spolupráce se zahraničními partnery 152 škol z České republiky. Podpory se dočkali i učitelé, kteří měli možnost účastnit se v zahraničí kurzů dalšího vzdělávání, středoškoláci toužící strávit část studia v zahraničí nebo obce a regiony připravené podělit se o své zkušenosti s partnery z jiného regionu Evropy. Komu je program Comenius určen? Žákům od mateřských po střední školy, školám zařazeným v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a učitelům z těchto škol. Granty z programu Comenius mohou ale využít i nejrůznější organizace zapojené do školní výuky, instituce zodpovědné za vzdělávání nebo vysoké školy, které připravují budoucí učitele. Co Comenius nabízí? Podporu partnerství škol nebo spolupráce mezi školami a organizacemi zodpovědnými za podobu vzdělávání. Relativně nová je pak možnost zapojit se do projektů Comenius Regio. Výjezdy pedagogů a dalších pracovníků škol na vzdělávací kurzy a školení v zahraničí. Budoucí učitelé mohou asistovat v zahraničních školách a české školy naopak hostit asistenty ze zahraničí. Nově mohou v rámci Comenia také žáci základních a středních škol starší patnácti let přechodně studovat na partnerských školách. V rámci programu Comenius se lze zapojit i do centralizovaných aktivit jako jsou Multilaterální projekty nebo Tematické sítě, které spravuje Výkonná agentura v Bruselu. Se kterými zeměmi lze spolupracovat? 26 členskými státy Evropské unie (účast Malty je letos omezena) zeměmi EFTA, tedy Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem Tureckem a Chorvatskem jako kandidátskými zeměmi EU Partnerství škol je oblíbenou součástí programu Comenius Přibližně 150 českých škol se každý rok účastní některého z projektů Partnerství škol, které jsou oblíbenou součástí programu Comenius. Spolupráce může být nejrůznějšího druhu některé projekty se více zaměřují na aktivní účast žáků, zatímco jiné zapojují především učitele a administrativní pracovníky. Často se také díky spolupráci rozvíjejí jazykové schopnosti všech zúčastněných a zlepšuje se znalost informačních technologií. Projekty, jejichž téma si školy určují samy, trvají vždy dva roky a je jen na účastnících, zda si vyberou spolupráci dvoustrannou či vícestrannou. Zásadních omezení je jen několik každá škola může mít jen jeden aktivní projekt, alespoň jeden z účastníků musí být z Evropské unie a v každém projektu může být zapojena jen jedna česká škola. Mladí Češi, Němci či Malťané objevovali tajemství vody Do jednoho z úspěšných Partnerství škol se před třemi lety zapojilo i Gymnázium a Střední ekonomická škola ze Sedlčan, a to s partnery z Malty, Německa, Polska a Portugalska. Základní myšlenka projektu nazvaného Bridging the Seas (Stavíme mosty přes moře) byla jednoduchá: vzít věc tak obyčejnou, jako je voda, a jejím prostřednictvím zkoumat přírodní zákony, historii, kulturu nebo životní prostředí. Nedílnou součástí spolupráce byla dramatická vystoupení inspirovaná mořem a samozřejmě také vzájemné návštěvy jak pedagogů, tak i studentů. NAEP pořádá semináře pro učitele, kteří se chtějí zapojit do programu Comenius a etwinning. pstavujeme Studenti například v hodinách fyziky prováděli vodní experimenty a navzájem se na dálku prostřednictvím videokonference svěřovali se svými poznatky o vodou poháněných raketách nebo třeba Archimédově zákonu. Všechny zapojené školy pátraly ve svém okolí po historických pamětihodnostech spojených s vodou, které si studenti vyfotografovali a tucet nejlepších snímků majáků, mostů či řek se stal základem společného kalendáře. Mezi výsledky projektu patří ale i internetová stránka nebo slovníček základní slovní zásoby v angličtině, maltštině, češtině, němčině a portugalštině. Do Partnerství Comenius Regio se zapojil už tucet žadatelů Již třetím rokem mohou zájemci o zahraniční spolupráci ve školství využít aktivitu Partnerství Comenius Regio, v prvních letech bylo shodou okolností úspěšných vždy šest českých žadatelů. Projekty dvouleté bilaterální spolupráce jsou zaměřeny na trvalou mezinárodní spolupráci v oblasti školního vzdělávání, management škol, vzdělávání učitelů nebo prevenci předčasného odchodu žáků ze škol. O grant mohou požádat obce a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni, do projektů také musí být zapojena minimálně jedna škola a jedna další organizace spojená se školním vzděláváním v regionu, například knihovna, sportovní klub nebo mládežnické sdružení. A jak vypadá Comenius Regio v praxi? Mezi prvními se do nové aktivity zapojil Plzeňský kraj, který přes deset let spolupracuje s německou spolkovou zemí Bádensko-Württembersko v oblasti péče o děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2009 přišly oba regiony s projektem nazvaným Školní péče o mládež s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením ve fázi přípravy na život v dospělosti, který chce zúročit již získané zkušenosti českých a německých pedagogů. Konečným cílem je pak pomoci žákům vést pokud možno samostatný život a to nejen prostřednictvím samostatného bydlení, ale také v práci a ve volném čase. V prvním roce představil každý z partnerů na konkrétních příkladech několik vyučovacích metod, které se ve druhém roce snaží zapojené školy využít přímo při práci se žáky a pedagogové si zároveň rozšiřují své znalosti. Závěrečná fáze se potom zaměřuje na šíření výsledků projektu do dalších škol, v současné době pracují partneři na materiálu o průběhu akce a jejích výsledcích. Výslednou studii dostanou k dispozici i další školy, které se starají o děti a mládež s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením. Více informací o projektu najdete na internetových stránkách Plzeňského kraje Učitelé z Gymnázia a SEŠ v Sedlčanech se svými projektovými partnery z Malty, Německa, Polska a Portugalska

3 pstavujeme Oficiální portál Evropské unie Přehled začneme oficiální stránkou Evropské unie, kde se nachází základní informace o Evropské unii, její historie, orgány a další důležité údaje o tomto uskupení. Dále nabízí informace o tom, jaké mají občané možnosti pracovat či studovat v Evropě, jaká mají práva a další důležité informace. V neposlední řadě zde lze nalézt úřední dokumenty jednotlivých orgánů, jako je Evropský parlament, Evropská rada, Evropská komise a další. Informační služby o Evropské unii Vyznat se ve všech organizacích Evropské unie a jejích jednotlivých službách je díky její šíři úkol velmi složitý, místy až nadlidský. Proto jsme se v akci rozhodli, že pro Vás vytvoříme krátký přehled hlavních informačních služeb o Evropské unii. V článku jsme záměrně vynechali Evropskou informační síť pro mládež a pracovníky s mládeží Eurodesk, která by do výčtu správně měla patřit, ale Eurodesk jsme Vám představili již v minulém čísle. Zastoupení Evropské komise v ČR Tiskový a komunikační servis Evropské komise zajišťuje Zastoupení Evropské komise v ČR prostřednictvím vlastní webové stránky, kde se také nachází základní informace o Evropské unii, hlavně pak novinky, jednotlivé tiskové zprávy Evropské komise a výběrová řízení týkající se akcí o EU. Evropský parlament Informační kancelář v ČR Informace ohledně Evropského parlamentu (EP), zejména o jeho složení, struktuře, aktivitách a rozhodnutích, která přijímá ve spolupráci s jinými institucemi Evropské unie, lze nalézt na stránkách České informační kanceláři EP. Ta také informuje vedení EP a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v České republice. Euroskop Europe Direct Regionální informační síť Europe Direct zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany v deseti regionech České republiky. Úkolem Europe Direct je šířit povědomí a informace o Evropské unii a aktivně podporovat diskuzi o jejích aktivitách na místní a regionální úrovni. Informace o Evropě Evropský portál pro mládež Evropský portál pro mládež shromažďuje vedle informací o možnostech bydlení, studia a práce v jiných částech evropského kontinentu také informace ve formě přehledu zdrojů informací o Evropě a jednotlivých orgánech EU. Portál Organizace EU Přehledný rozcestník orgánů, institucí a dalších organizací Evropské unie lze nalézt na portálu který provozuje Institut pro evropské záležitosti. Obsah serveru tvoří například audio a video záznamy, brožury, knihy, publikace a aktuální zpravodajství s evropskou tematikou. EUobserver.com ANGLICKÉ Ilustrační foto Přehled hlavních denních zpráv týkajících se EU, který vzniká na základě zpráv nejvýznamnějších národních novin v EU. pstavujeme Zprostředkované informace tiskových agentur o činnosti Evropské unie poskytuje Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Úřadu vlády České republiky prostřednictvím internetového portálu Euroskop.cz. Portál také obsahuje velmi podrobný slovník EU od A do Z, vysvětlující jednotlivé pojmy týkající se Evropské unie. Dále OEZ provozuje síť třinácti regionálních Eurocenter a také bezplatnou informační linku Eurofon EurActiv Soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky v českých souvislostech poskytuje informační portál EurActiv.cz. Dává také prostor akademickým a výzkumným organizacím a think-tankům k prezentaci výsledků jejich činnosti. European Voice On-line zpravodaj přinášející nezávislé novinky z celé EU, podrobné zprávy a reportáže, profily vedoucích evropských osobností, názory čtenářů a další.

4 galerie projektu Zahraniční studenti poznávají díky Erasmu češtinu i život v naší zemi... Jazykové kurzy Erasmus Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v akademickém roce 2010/2011 opět uspořádala intenzivní jazykový kurz češtiny pro cizince, do programu Erasmus Intensive Language Courses (Intenzivní jazykové kurzy Erasmus; EILC) se přitom ústecká pedagogická fakulta zapojila již v letech 2008 a Třítýdenní podzimní kurz využilo 27 studentů z desítky evropských zemí, o které se tradičně postarala katedra bohemistiky. Její pedagogové mají dlouhodobé zkušenosti nejen s klasickou bohemistikou, ale také výukou češtiny pro cizince nebo metodickou přípravou učitelů tohoto oboru. Studenti kurzu EILC s jeho vedoucí, PhDr. Marií Hádkovou, PhD. Tradiční jazykovou výuku obohatila řada dalších prvků od česky vedených rozcviček přes každodenní komunikaci se skupinou univerzitních studentů na koleji až po několik výletů po okolí Ústí nad Labem, ale i do Prahy a Karlových Varů. Nechybělo ani oblíbené promítání starších i novějších českých filmů. Zahraniční vysokoškoláci se také podívali do ústeckého Gymnázia dr. Václava Šmejkala, kde si nejen vyzkoušeli nově nabyté znalosti českého jazyka, ale také umožnili mladším kolegům procvičit se v angličtině, francouzštině nebo němčině. Zahraniční studenti, rozdělení do dvou skupin, se naučili i několik lidových písní a dokonce tančili tradiční českou polku. Spolu se čtveřicí českých studentů na koleji pak s oblibou vařili typická národní jídla, po česku pojali oslavu narozenin jednoho z účastníků kurzu a nakonec si také nanečisto vyzkoušeli, jak se u nás slaví Vánoce. Není divu, že všech 27 studentů, kteří na kurz přijeli, jej úspěšně dokončilo a po závěrečné ústní i písemné zkoušce získali plný počet kitů. Pro UJEP (i pro mne osobně) byly tři týdny, během nichž jsme hostili na Pedagogické fakultě studenty kurzu EILC, nejen svátkem češtiny, ale i multikulturality a evropské vzájemnosti, říká koordinátorka projektu a vedoucí katedry bohemistiky Marie Hádková. Všechny zúčastněné od učitelů přes studentské asistenty a gymnazisty až po vrátné na koleji pak podle jejích slov fascinoval zájem zahraničních studentů o složitosti češtiny a jejich snaha dorozumět se v nelehkém jazyce už od prvních dní pobytu v Ústí nad Labem. EILC Co jsou to Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC)? EILC jsou speciální kurzy, které si kladou za cíl rozšířit mezi vysokoškolskými studenty znalosti méně užívaných jazyků zemí Evropské unie, mezi které patří i čeština. Lekce, kde se vyučují prakticky veškeré jazyky kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, slouží studentům programu Erasmus jako příprava na jejich studijní pobyt nebo pracovní stáž v dané zemi. Od roku 2010 se do kurzů EILC mohou přihlásit i asistenti programů Comenius a Grundtvig. Více informací o kurzech najdete na internetových stránkách V knihovnách matério je možné osahat si nejmodernější materiály Připravovaná knihovna materiálů v Praze matério Prague, Říčanova 19, Praha 6 - Břevnov, foto: Happy Materials Profesionálové i studenti nejrůznějších kreativních oborů potřebují ke své práci znát aktuální trendy ve vývoji materiálů a vědět, jak konkrétní novinka působí ve skutečnosti. V dnešní době je ale pro jednotlivce zabývajícího se architekturou, designem, výtvarným uměním, módním průmyslem nebo řemeslnou výrobou stále obtížnější držet krok s výrobci materiálů. Proto vznikla v Paříži před deseti lety první knihovna materiálů matério, jejíž pobočky jsou dnes k nalezení i v Barceloně a Antverpách. Další centrum bude otevřeno 5. dubna v Praze a o několik týdnů později přibude i knihovna v Bratislavě, a to díky grantu programu Leonardo da Vinci/Přenos inovací (více na clanek/172clanek/172). Poměrně nový koncept si vzal za vzor tradiční knihovny, a tak se v depozitářích matério najdou kusy skutečných materiálů, kterými se zájemci mohou probírat. Právě možnost prohlédnout si vzorek na vlastní oči, osahat si jej (a možná i ochutnat) a nemuset se při výběru vhodného materiálu spoléhat jen na fotografii je jednou z hlavních výhod knihovny materiálů. Barvy v ní jsou reálné, hmota skutečná, tvary uchopitelné. Podrobnější informace o každém vzorku pak nabízí on-line databáze obsahující nejen technické detaily, ale i kontakt na výrobce, který ručí za jejich správnost. Knihovna matério si přitom do svých sbírek vybírá pouze zajímavé a něčím neobvyklé materiály. Cílem rozhodně není mít v depozitáři vyčerpávající a úplný výčet všech běžně dostupných materiálů, důležité je nabídnout uživatelům inspiraci. K tomu, aby se nějaký vzorek do knihovny dostal, tedy nestačí jen to, že je nový. MatériO se navíc snaží přimět své návštěvníky přemýšlet o materiálech a jejich aplikaci bez zbytečných předsudků či klišé a také nabádá uživatele k tomu, aby získali odvahu nést zodpovědnost za nestandardní materiálová řešení.

5 Projekt organizovaný občanským sdružením Minorita vs. Majorita proběhl ve spolupráci se slovenským Dětským a mládežnickým parlamentem města Handlová. Hlavním cílem setkání, jež proběhlo ve dnech února 2011, bylo seznámit mladé lidi se životem minorit v obou zemích a umožnit jim předat si navzájem zkušenosti z této oblasti. Účastníci se tak po osm dní dozvídali informace o gay a lesbické skupině, o zdravotně postižených spoluobčanech nebo o osobách s jinou národností či jiným náboženským vyznáním. Každý den byl věnován jedné minoritě. Projektu se účastnilo 14 mladých lidí a jeden vedoucí z České republiky, devět lidí se hlásilo se ke gay/lesbické minoritě a dva účastníci s minoritním náboženským vyznáním. Ze Slovenska přijelo 12 mladých lidí společně se svou vedoucí. Tato skupina zahrnovala jednu osobu s původně cizí státní příslušností, ostatní se řadili k majoritní společnosti. Po úvodním seznamovacím dnu byly na programu problémy gay/lesbické minority. Skutečnost, že většina českých účastníků spadala pod tuto skupinu, napomohla živé diskuzi a výměně zkušeností se slovenskými kolegy. V porovnání s Českou republikou je na Slovensku téma gayů a lesbiček stále silným tabu a veřejné přihlášení se k jiné orientaci je tam téměř nevídané. Mladí Slováci proto jednohlasně ocenili možnost získat nové informace, ke kterým ve své vlasti nemají snadný přístup, i šanci poznat zástupce této minority osobně. Podobně vydařený byl i den věnovaný zdravotně postiženým osobám. Účastníci si vyzkoušeli, jak obtížné je být nevidomý, a pod vedením odborníka se naučili základům znakové řeči. Silným zážitkem byla i možnost zkusit si, jaké je to hrát tenis na vozíčkovém křesle. Mladí lidé tak na vlastní kůži pocítili náročnost tohoto sportu a s velkou úctou a obdivem sledovali, s jakou lehkostí hrají hendikepovaní sportovci, kteří zvládají nejen pohyb na vozíčku, ale i bravurní hru. galerie projektu Minor vs. Majority» «Living There Together» «zimní škola minorit akce, na které se» » ««V únoru se v Praze konala mezinárodní sešli mladí lidé z České republiky a ze Slovenska, aby se společně věnovali problematice minorit v dnešní společnosti. Večery trávila skupina hraním týmových her, při kterých si všichni zopakovali nabyté vědomosti z uplynulého dne a zároveň se mezi sebou mnohem lépe poznali a užili si spoustu zábavy při plnění záludných úkolů. Součástí programu byla třeba soutěž v pantomimickém zobrazování minorit nebo sportovní aktivita s příhodným názvem Minority bowling cup. Celá skupina také shlédla krásy hlavního města při Prague minority race jakémsi orientačním běhu Prahou spojeném s plněním nejrůznějších úkolů tematicky spjatých s minoritami (např. zachycení česko-slovenských vztahů na fotografii nebo vyfocení momentky, na které jsou obsaženy všechny barvy duhové vlajky symbolu gay a lesbického hnutí). Soutěživého ducha v sobě nikdo nezapřel. Z hodnotících dotazníků, které vyplňovali všichni účastníci po skončení projektu, vyplývá, že tato akce zásadně ovlivnila jejich vnímání minoritních skupin. Nejvíce se to projevilo u slovenských návštěvníků, pro které byla zásadní gay/lesbická tématika. Někteří z nich přiznali, že do České republiky přijeli se silně homofobními postoji a až při PROJEKT Tento projekt byl podpořen v rámci Akce 1.1 Výměny mládeže spadající pod Akci 1 Mládež pro Evropu programu Mládež v akci. Akce 1 programu Mládež v akci podporuje projekty a aktivity mladých lidí zvyšující jejich angažovanost v životě demokratické společnosti v zájmu rozvoje jejich občanství a vzájemného porozumění. Cílem akce Výměny mládeže je především zvýšení mobility mladých lidí a podpora jejich evropského občanství. Zapojit se mohou neziskové organizace nebo sdružení se sídlem v zemi programu nebo místní, regionální nebo státní veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží či neformální skupina mladých lidí. Více informací naleznete na PROJEKT Pantomima a minority účasti na projektu si uvědomili, že gayové a lesby jsou úplně normální jako hetero. K tomu samozřejmě přispělo zejména navázání přátelství s gayi a lesbami z české strany. Projekt také účastníkům napomohl v sebepoznání, jeden mladík se po jeho absolvování odhodlal veřejně (i sám sobě) přiznat, že je gay. Zjistil totiž, že to není nic špatného, za co by se musel stydět. I ostatní si zde uvědomili, že ať už gayové, lesby, vozíčkáři, muslimové nebo třeba Slovák žijící v Praze ti všichni bez rozdílu mají právo být šťastní, mají stejné starosti a radosti jako majoritní jedinci, a že stereotypní představy a předsudky nemají v jejich životě místo. Projekt tedy sklidil velký úspěch a prokazatelně dosáhl svého cíle posílil v mladých lidech toleranci, respekt a pochopení vůči minoritám. Otevřel jim oči a seznámil je s reálnou situací minoritních skupin v Čechách i na Slovensku. Úspěch celého projektu dokládá i fakt, že celá česká skupina byla pozvána na Slovensko do města Handlová. Sám starosta Handlové ocenil snahu pořadatelů projektu, podpořil je v jejich činnosti a požádal je, aby v Handlové uspořádali sérii workshopů pro základní a střední školy na téma minorit. Kromě této akce plánuje občanské sdružení Minorita vs. Majorita uspořádat obdobný projekt i v létě. Bude se jednat o tzv. mezinárodní letní školu minorit, které by se měli účastnit nejen mladí lidé z České a Slovenské republiky, ale také z Litvy, Maďarska, Rakouska, Německa a Slovinska. Nezbývá než doufat, že takto přínosný projekt bude i nadále sílit a mít stále více nových (i mezinárodních) příznivců. mezinárodní zimní škola minorit Prague minority race Celý tým mezinárodní výměny

6 rozho»v«or Katarina Stefanović (26) přijela do České republiky před pěti měsíci v rámci Evropské dobrovolné služby. Jako dobrovolnice pracuje v Junáku svazu skautů a skautek ČR. Jako aktivní skautka v Srbsku se rozhodla vyrazit a dozvědět se něco o Česku i zdejším skautingu. Katarina pochází z Bělehradu, kde jinak studuje speciální pedagogiku. rozho»v«or Česká kultura se od srbské dost liší»jak ses dozvěděla o EDS a o tomto projektu? «Doma v Srbsku jsem také skautka, a protože srbští skauti jsou také hostitelskou organizací, tak mě na tuhle možnost upozornili. Měla jsem volno, tak proč ne? Tak jsem se rozhodla.»takže jeden rok v České republice? «Ano. V Srbsku studuji na univerzitě v posledním ročníku, zbývá mi jedna zkouška. Takže jsem se rozhodla, ano, dám si pauzu a vyrazím. Potkám nové lidi, získám nové zkušenosti. A myslím, že to bylo dobré rozhodnutí.»jak vlastně Evropská dobrovolná služba funguje? «To záleží na organizaci. Já například píšu články do skautských časopisů, píšu svůj blog nebo pomáhám v kanceláři, kde je třeba. Potom mám volný čas a záleží na mě, jak ho trávím. Mám také různé semináře a schůzky protože jsem součástí zahraničního odboru Junáka. Také chodím na schůzky s vlčaty (pozn..: tj. nejmladší skautská věková kategorie 6 10 let).»eds je dobrovolná služba. Z čeho ale dobrovolník žije? «Dostávám kapesné vyplácené z projektu a s ním se dá vyžít. Zároveň je mi placeno ubytování, MHD a jazykový kurz. Také dostávám peníze na stravu.»zmínila jsi jazykový kurz, začala ses učit česky? «Můj kurz už dokonce skončil :)»Takže teď mluvíš česky plynule? «Ne úplně. Snažím se hodně mluvit česky se svým koordinátorem. Ale nemám moc čas se učit, pořád jsem si říkala, že mám ještě rok. Ale teď už rok nemám, jenom několik měsíců. Musím se snažit mluvit česky s lidmi z kanceláře, protože tolik Čechů zase neznám.»je čeština srbštině podobná? «Je. Hodně.»Zdá se Ti, že jsi se během pěti měsíců tady něco naučila a že jsi zažila mnoho nových věcí? Tedy samozřejmě mimo češtinu... «Ano, naučila jsem se česky, a pak jsem se hodně dozvěděla o českém chování a kultuře, protože se od té srbské dost liší. A poznala jsem mnoho nových lidí jak Čechy, tak z jiných zemí. A jsem v srdci Prahy a pořád mám ten pocit tyjo, to je něco.»jak se Ti v Čechách líbí? «Líbí se mi tu, lidé jsou milí. Třeba když vejdete do obchodu nebo jinam, zní to jako zpěv: Dobrý den, můžu vám s něčím pomoci? (zpívá). A navíc je Praha velmi pěkné město. Golden Prague»Co Tě v Čechách překvapilo? Jak říká sama Katarina, dobrovolnictví v srdci Evropy je super. Potkáte nové přátele. «Pijete spoustu čaje. A také, a to je hrozně srandovní, používáte látkové kapesníky. To se v Srbsku vůbec nevidí, my používáme kapesníky jen papírové (směje se). Ale proč ty látkové? Na to prostě není žádná odpověď, ale stejně je každý používá.»jak plánuješ strávit léto? «Mám v plánu účastnit se nějakých skautských akcí a vzdělávacích kurzů, což je součástí projektu mé EDS, a také cestovat. Přece jen je to odsud mnohem jednodušší než ze Srbska. Třeba do Berlína nebo tak.»co z Tvé práce zde děláš nejradši? «Psaní pro skautské časopisy, pro Světýlko, což je časopis pro vlčata. Je v něm kousek k angličtině a já pro tuhle část připravuju dětem různé úkoly. V Srbsku také pracuji s vlčaty, takže tohle je pro mě nejzajímavější. Ale baví mě i ostatní věci, které dělám, není to žádná těžká práce. Všechno dělám s potěšením :)»Říkáš, že jak tady, tak v Srbsku pracuješ ve skautingu s nejmenšími dětmi. Je v tom nějaký rozdíl? «V Srbsku máme i malé kluky a holky dohromady ve smíšených skupinkách. Také se to liší v programu, tady využíváte příběh Mauglího a to my nemáme.»přinášíš si nějakou inspiraci do Srbska? «Musíme v Srbsku začít s psaním časopisu pro vlčata, protože to je opravdu super nápad. A už jsem na tom domluvená. A možná bychom mohli nějak využít příběh Knihy džunglí jako legendu pro programy, protože se i mnohde na světě využívá.»jaký byl Tvůj nejlepší zážitek tady? «Schůzka s rovery ze Skrypty (pozn.. pražští skauti vysokoškoláci). Byli jsme v Divoké Šárce a zkoušeli jsme si slaňování. To byl pro mě obrovský zážitek, hrozně jsem se bála a myslela si: ach bože, to je moje smrt, protože byla tma a mlha a tak vůbec. Ale potom to byl super pocit, obrovský zážitek. Bylo to poprvé v mém životě. Více o tom, jak se žije dobrovolnici EVS V Česku, se dočtete na Katariny blogu na katarinaprague.blogspot.com

7 speciál speciál speciál spice Nejrůznější průzkumy ukazují, že evropské země v posledních letech bojují s nezájmem žáků o studium matematiky a přírodovědných a technických předmětů. Děti je už od nejnižších tříd základních škol považují za příliš obtížné a málo atraktivní, a tak raději volí humanitní obory což na konci vzdělávacího procesu pociťují i firmy, které obtížně hledají kvalifikované zaměstnance. Výzkumy také poukazují na to, že významnou roli v rozhodování hraje to, jak děti tyto předměty poznají už na samém začátku školní docházky. Potvrzuje to i Eva Seidlová, která učí matematiku na Benešově základní a mateřské škole v Plzni. Podle mne záleží na přístupu vyučujícího k samotnému předmětu i žákům. Děti se sice nemusí matematiky bát, často je ale nebaví. Dokážou totiž vycítit i nezainteresovanost samotného učitele. V hodinách se neděje nic zajímavého, motivujícího nebo inovativního. Žáci se v hodinách nudí a snaží se jen před testem či zkoušením, říká učitelka, která se sama snaží tento obraz změnit. Ve svých hodinách žákům ukazuje, že matematika není žádný strašák, do výuky se snaží zapojit hry i nejnovější informační a komunikační technologie. Jako jedna z pěti českých učitelů se také zapojila do evropského projektu SPICE, který v České republice koordinuje Dům zahraničních služeb. Metodickou stránku projektu zajišťuje panel šestnácti evropských expertů, ve kterém je zastoupen i Výzkumný ústav pedagogický. Jak název projektu i logo napovídají, je jeho hlavním cílem okořenit výuku a dokázat, že hodiny matematiky nebo fyziky mohou být zábavné, interaktivní a navíc propojené s každodenním životem. Základní myšlenka SPICE je přitom jednoduchá proč složitě vymýšlet nové metody, když si je mohu vypůjčit od zahraničního kolegy a na oplátku mu zase předvedu, co úspěšně využívám já. Cílem dvouleté práce čtyřiceti učitelů je hlavně vyzkoušet, zda věci praktikované v jedné zemi jsou přenositelné jinam. Mne v první řadě obohatily nápady evropských kolegů, propojenost matematiky s reálným životem, říká Eva Seidlová. Sama si vybrala hodinu rakouského kolegy, zaměřenou na práci s matematickým softwarem. Díky němu se například sedmáci dokážou snadněji rozhodnout, zda lze sestrojit trojúhelník pravoúhlý a zároveň obecný nebo trojúhelník tupoúhlý a zároveň rovnostranný, vysvětluje jeho výhody Zkusme okořenit výuku matematiky a přírodovědných předmětů Ω sp ce a dodává, že ne všechny metody jsou pro české učitele neznámou novinkou. Práce ve skupinách, příprava prezentací informujících o výsledcích, dát žákům dostatek prostoru k použití vlastních sil, využití počítačů a internetu, to vše je pro nás běžné, shoduje se Eva Seidlová se svou kolegyní Martinou Kupilíkovou. Komunikace ale probíhala oběma směry, a tak se pro změnu v zahraničí uplatnily i nápady českých pedagogů. V Portugalsku a Slovinsku si žáci například mohou vyzkoušet originální pokus, po jehož skončení si každý z nich odnese domů ve sklenici vzorek DNA. Jde o jednoduchou laboratorní práci, jejím výsledkem je ale uchvácena celá rodina, říkají autorky netradičního a přitom nepříliš náročného experimentu Irena Skolilová a Alena Hrabovská z pražského Gymnázia Nad Alejí. Plzeňské učitelky jsou pak přesvědčeny, že nápady zahraničních kolegů budou používat i nadále, část z nich ale budou muset upravit na české poměry. Používané programy jsou již ve školách rozšířené, ale naši žáci zapojení do projektu s nimi pracovali poprvé. Kdyby je využívali již dříve, a to nejen v hodinách matematiky, smazal by se časový deficit a děti by si uvědomily pestré možnosti těchto nástrojů, popisuje své zkušenosti Eva Seidlová, pro kterou byla důležitá i zkušenost s týmovou prací s její kolegyní, jež vyučuje teprve několik měsíců. A co si podle české účastnice z celého projektu odnesli její žáci? V našem případě to je hlavně práce s novými programy pro výuku matematiky. Jejich znalost děti ocení nejen na základní škole, ale i v průběhu dalšího studia. Za přínos považuji také hodnotící dotazníky, které žáci musejí vyplňovat a které slouží k vyhodnocení projektu SPICE. Žáci v nich musí být schopni ohodnotit nejen sami sebe, ale i běžnou výuku a věci spojené s projektem což není vždy jednoduché a u žáků navíc ne moc oblíbené, svěřuje se nakonec Eva Seidlová. S výsledky projektu SPICE se budou moci zájemci seznámit letos v srpnu na letní škole, která se uskuteční v Praze. Více informací o akci, na níž jsou vítáni všichni učitelé, kteří se zajímají o inovativní výuku matematiky a přírodních věd, najdete na internetových stránkách Výstupy + = projektu budou po jeho skončení zdarma k dispozici také na internetovém portálu SCIENTIX kde jsou k nalezení materiály ze stovek projektů z oblasti matematiky, přírodních a technických věd, které financuje Evropská komise. Žáci 7. A ze ZŠ Benešova v Plzni si měli vybrat vlajku jakéhokoliv státu, která obsahuje trojúhelník, a přesně ji sestrojit v matematickém programu. Projekt SPICE Evropský koordinátor European Schoolnet Partneři projektu: Dům zahraničních služeb kontaktní Ministério da Educação Portugal

8 Uzávěrky Podrobné informace najdete na: a 29. dubna 2011 Erasmus Mundus ( ) MEDIA ( ) Školení ec.europa.eu/information_society Erasmus Mundus: Společné programy, Partnerství a Propagace evropského vysokého školství Grundtvig Mobility osob Vzdělávací kurzy Comenius Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1. května 2011 Evropské hlavní město mládeže 3. května 2011 Kultura ( ): Sekce 1 Podpora kulturních akcí eacea.ec.europa.eu krížovka V akci jsme si pro Vás připravili křížovku se záludnou tajenkou. Tajenka obsahuje název jedné webové stránky a soutěžní otázka zní, kde ji můžeme nalézt (tedy jaká je její webová adresa). Pro pozorného čtenáře, to nebude jistě těžký úkol. Tajenku a odpověď na soutěžní otázku posílejte společně s Vaším jménem na adresu akce do 16. května. Tři vylosovaní šťastlivci budou obdarováni hodnotnými cenami. 30. června 2011 Ocenění Global Junior Challenge Mezinárodní literární soutěž pro mladé lidi UNESCO/L ORÉAL: Podpora mladých žen v oblasti vědy a výzkumu Stáže 15. dubna 2011 Stáž v Zastoupení Evropské komise při OSN v New Yorku 30. dubna 2011 Stáž v Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Stáž v Evropském centru pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Stáž u Evropského ombudsmana trainee/en/rules.htm 1. května 2011 Stáž v Radě Evropské unie Stáž u Soudního dvora curia.europa.eu 15. května 2011 Stáž a studijní pobyt v Evropském parlamentu Stáž v Evropském parlamentu pro osoby s postižením Překladatelská stáž v Evropském parlamentu Stáž v Evropském sdružení volného obchodu (EFTA) jobs.efta.int 15. června 2011 Stáž v Evropské agentuře pro léčiva EURODESK, ČNA Mládež/NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, Tel.: , Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, Tel.: , Redakční rada: Anežka Novotná a Pavel Zborník (Eurodesk) a Jitka Valchářová (DZS), grafický návrh: Yvone Baalbaki, tisk AF BKK vychází s podporou MŠMT ČR a Evropské komise, odebírání bulletinu si můžete u nás bezplatně objednat, em na:

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Evropský vzdělávací program Erasmus KÚ Ústeckého kraje

Evropský vzdělávací program Erasmus KÚ Ústeckého kraje NA KAFES ERASMEM+ Evropský vzdělávací program Erasmus+ 28. 11. 2016 KÚ Ústeckého kraje Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz Prezentace Programu celoživotn ivotního učenu enía Leonardo da Vinci Seminář pro schválen lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz 2010 Program celoživotního učení(llp) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

4. Setkání pracovní skupiny ředitelů škol

4. Setkání pracovní skupiny ředitelů škol 4. Setkání pracovní skupiny ředitelů škol 13.12.2016 13.00-15.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Shrnutí projektu MAP Tišnovska Výstupy pracovních skupin - prezentace Výstupy pracovních skupin -

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Evropská spolupráce v oblasti informačních technologií ve vzdělávání

Evropská spolupráce v oblasti informačních technologií ve vzdělávání Evropská spolupráce v oblasti informačních technologií ve vzdělávání Barbora Grečnerová barbora.grecnerova@naep.cz Pavla Šabatková pavla.sabatkova@naep.cz Dům zahraničních služeb (DZS) www.dzs.cz Příspěvková

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label Evropská jazyková cena Label Ocenění Evropská jazyková cena Label je iniciativa Evropské komise pro podporu jazykového vzdělávání, které v České republice uděluje Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po - Pá: 10:00 18:00 Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě

Více

European Schoolnet Společně v evropské virtuální škole

European Schoolnet Společně v evropské virtuální škole European Schoolnet Společně v evropské virtuální škole Evropské projekty, kampaně a soutěže, které podporují využití moderních technologií ve výuce a zvyšují zájem žáků o studium matematiky a přírodních

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ Erasmus+ (2014 2020) LLP Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig SVES Erasmus Mundus, Tempus Mládež v akci I. Mobility 63 % II. Projekty 25

Více

PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO. Výzva , Praha

PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO. Výzva , Praha Seminář pro žadatele Výzva 2012 16. 1. 2012, Praha DZS/NAEP Dům m zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávac vacíprogramy implementuje program LLP v České republice vytváří informační

Více

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia.

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia. Hlavním cílem Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty, který vyhlašuje Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund - REF), je skrze stipendia přispět ke zvýšení vzdělanostní úrovně Romů

Více

etwinning workshop učitel IN 2016

etwinning workshop učitel IN 2016 etwinning workshop učitel IN 2016 ETWINNING PARTNERSTVÍ ŠKOL V EVROPĚ PROJEKTY SPOLUPRÁCE NA DÁLKU KOMUNITA EVROPSKÝCH ŠKOL Lektoři: Zdeněk Heteš hetes@zsmltu.cz Václav Fišer fiser@zskomtu.cz Národní podpůrné

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013 Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě Národní agentura programu Erasmus+

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Další možnosti evropské spolupráce pro organizace zkušené s projektovou činností pod záštitou programu Grundtvig PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da Vinci

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Studijní ná vš tě vá 2013 2014

Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Jméno účastníka Název instituce Funkce RNDr. Olga Mokrejsova, Ph.D Conatex-Didactic Metodik pro vzdělávání Adresa instituce Velvarská 31, Praha 6, 160 00 Telefon +420 224

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Program Erasmus+ programové období: 2014 2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport navazuje na úspěchy programů: Program celoživotního učení, Mládež

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 2 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 3 2.1 Komunikační

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 1: Vyhodnocení primárního průzkumu v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn STRUKTURA PRŮZKUMU Tabulka 1: Struktura primárního průzkumu projektu

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI OFICIÁLNÍHO ZAHÁJENÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PROGRAMU ERASMUS+

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI OFICIÁLNÍHO ZAHÁJENÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PROGRAMU ERASMUS+ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI OFICIÁLNÍHO ZAHÁJENÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PROGRAMU ERASMUS+ Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření realizovaného Domem zahraniční

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

CÍL CESTY Navázání kontaktu veřejnými a soukromými institucemi, které se zabývají výukou cizích jazyků: s Goethe-Institutem, Gymnáziem Thomase Manna,

CÍL CESTY Navázání kontaktu veřejnými a soukromými institucemi, které se zabývají výukou cizích jazyků: s Goethe-Institutem, Gymnáziem Thomase Manna, Eva Bajerová CÍL CESTY Navázání kontaktu veřejnými a soukromými institucemi, které se zabývají výukou cizích jazyků: s Goethe-Institutem, Gymnáziem Thomase Manna, Základní školou německo-českého porozumění

Více

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Jak se zapojit do programu? Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost ) Promyslet si, do jaké kategorie

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická AKTUALITY Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? KONTAKTY AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více