a jeho další LF MU a FN Brno, آ LF UK a FN Hradec Králov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a jeho další LF MU a FN Brno, آ LF UK a FN Hradec Králov"

Transkript

1 Vzdělávání v oboru Intenzivní medicína a jeho další směrov rování Pavel Ševčík & Vladimír Černý LF MU a FN Brno, آ LF UK a FN Hradec Králov آ lové,

2 آ čti: KARIM V arabštin tině ctihodný, úctyhodný Převzaly další jazyky příbuznp buzné arabštin tině velkorysý šlechetný

3 Otázka pojetí IM Vlastní obor x způsob činnosti Pacienty i jejich blízk zké zajímá, aby se intenzivní medicína dělala kvalitně a správn vně.

4 Evropa Diskuse o pojetí IM: Subspecializace Specializace Supraspecializace

5 Zákon 95/2004 Zákon o podmínk nkách získz skávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti sobilosti Nabyl platnosti Jeho součást stí příloha, v nížn byly vyjmenovány ny 83 obory specializačního vzdělávání,, mezi nimi pod č.. 2 obor Anesteziologie a resuscitace a pod č.. 39 nový obor - Intenzivní medicína Příloha postrádala hierarchizaci oborů (dříve základní a nástavbovn stavbové obory, funkční specializace)

6 Postgraduáln lní vzdělávání Zákon 95/2004: IM = obor specializačního vzdělávání první vzdělávac vací program oboru intenzivní medicína IPVZ zřídilo z Výukové pracoviště intenzivní medicíny

7 Výukové pracoviště IM Zpočátku posuzování žádostí o atestace Vlastní atestace organizace, provádění Formování týmu zkoušej ejícíchch Příprava otázek MCQ každého půl p l roku Předatestační kurz intenzivní medicíny Nové atestační otázky z IM od X trojotázek jsou vyvěšeny na ipvz.cz

8 Atestace z intenzivní medicíny celkem prospělo neprospělo Jaro /0 0 Podzim /5 0 Jaro 08 (5) 60 54/7 6 Podzim 08 (5) 60 56/17 4 Jaro 09 (3) 34 24/3 10 Podzim 09 (1) 10 10/2 0 Celkem /34 20

9 Atestace z IM do června 2011 Celkem dosud prospělo 241 neprospělo 16 AIM Interna 38 3 Chirurgie 34 2 Pediatrie 29 4 Neurologie 7 3 Infekční 3 0 TRN 2 1 Kardiologie 2 0

10 Vyhl.. 185/2009 o oborech specializačního vzdělávání a oborech certifikovaných kurzů Účinnost od Příl. č.. 1 základní obory (léka kaři 40 ob.) Obor č.. 2 Anesteziologie a intenzivní medicína na,, označen ení odbornosti - anesteziolog Příl. č.. 2 nástavbové ob. (léka kaři 44 ob.) Obor č.. 23 Intenzivní medicína na,, označen ení odbornosti - intenzivista

11 Nástavbový obor (certifikovaný kurz) intenzivní medicína Předpoklad pro zařazen azení specializovaná způsobilost v jednom ze 16 základnz kladních oborů Anesteziologie a intenzivní medicína Vnitřní lékařství Chirurgie Diabetologie a endokrinologie Dětská chirurgie Kardiochirurgie Neurochirurgie Dětské lékařství

12 Nástavbový obor (certifikovaný kurz) intenzivní medicína Infekční lékařství Kardiologie Neurologie Pneumologie a ftizeologie Gynekologie a porodnictví Ortopedie Urologie Klinická onkologie + 2 obory navíc Traumatologie Popáleninov leninová medicína

13 Východiska k přípravp pravě VP - 1 Obor IM je ve vyhláš ášce uveden jako jeden Nutnost pokrýt potřeby vzdělávání lékařů různě orientovaných pracovišť IM interní obory operační obory pediatrické obory Tedy nutnost skloubit oborové představy a nárokyn Vycházet z ESICM projektu CoBaTriCe (domény) Přípravy VP se účastnili představitelp edstavitelé Výboru ČSIM Výukového pracoviště IM AK IM při p i MZ ČR Sekcí IM vyjmenovaných oborů,, OS vyjmenovaných oborů

14 Východiska k přípravp pravě VP - 2 Průběh h přípravy p pravy výhradně na akreditovaných pracovištích ch IM Pod dohledem školitele s atestací z IM Dvě části (ana partes měsíců) m Společná obecně intenzivistické znalosti a dovednosti (dospělá verze, dětskd tská verze) Oborově specifické moduly: Anesteziologický Chirurgický Interní Pediatrický

15

16 Vzdělávac vací aktivity Knihy Kursy Kongresy Workshopy Přehledovéčlánky Doporučen ené postupy a stanoviska

17

18 Aktuáln lní kurzy comming soon Kurs Novinky v IM IPVZ Praha, organizuje Černý, akce AIM & IM Den 1 interní obory Den 2 chirurgické obory Den 3 ČSARIM Den 4 ČSIM Den 5 pediatrická společnost 14. PG kurs Sepse a MODS Ostrava , organizuje Kula, zášz áštita VP IM IPVZ Předatestační kurs IM , organizuje Ševčík, VP IM IPVZ

19 Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů Certifikované kurzy lékal kařů (nástavbov stavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční péče) 120 Konference, semináře e pro praktické lékaře, dětskd tské praktické lékaře e a farmaceuty 3250 Kurz pro kodéry 150 Vzdělávac vací akce pro zubní lékaře 3700 E- learning

20 Certifikované kurzy podpořen ené obory angiologie dětská dermatovenerologie dětská gastroenterologie a hepatologie dětská kardiologie dětská nefrologie dětská neurologie dětská onkologie a hematologie dětská otorinolaryngologie dětská pneumologie dětská radiologie dětská revmatologie dětská urologie epidemiologie foniatrie gerontopsychiatrie hrudní chirurgie intenzivní medicína intervenční radiologie klinická farmakologie klinická osteologie + nové onkochirurgie + nové koloproktologie

21 Stav k záříz 2011 Ke konci srpna jen 149 lékal kařů ze 400 plánovaných, kteří se vzdělávaj vajíči i začnou vzdělávat vat ve 25 oborech Nasmlouváno 26 akreditovaných pracovišť po celéčr Plánovan novanáčástka je ,- Kč Nasmlouvanáčástka stka je dosud cca ,- Kč + částka cca ,- Kč na teoretické vzdělávání STÁLE MOŽNOST ZAPOJENÍ DO PROJEKTU PRO LÉKAŘE E I AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ

22 PŘÍMÁ PODPORA U CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ LÉKAŘŮ Ministerstvo zdravotnictví bude hradit zaměstnavateli lékaře e po celou dobu účasti školence na projektu (tj. na certifikovaném kurzu) a jeho nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy vždy v aža do výše e jeho platu, maximáln lně však trojnásobek minimáln lní mzdy (tj ,- Kč brutto)

23 SOUČASNÝ STAV CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ

24 PODMÍNKY PRO PŘIHLP IHLÁŠENÍ DO JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVAC VACÍCH CH AKTIVIT Obecnou podmínkou u všech v aktivit projektu je nadpoloviční část pracovního úvazku lékal kaře e mimo hlavní město Praha Podmínkou přijetp ijetí do certifikovaného kurzu je zařazen azení do nástavbovn stavbového oboru dle vyhláš ášky č. 185/2009 Sb., ve znění pozdější ších předpisp edpisů a přijetp ijetí na příslup slušném m vybraném m akreditovaném m pracovišti Konference,semináře, e, workshopy jsou určeny pro praktické lékaře, dětskd tské praktické lékaře e a farmaceuty

25 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ Smlouva se uzavírá na dobu určitou do což je termín n konce obou Projektů.. Jednotlivé vzdělávac vací aktivity tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do Do této t to doby musí lékař absolvovat celý vzdělávac vací program daného certifikovaného kurzu, můžm ůže, ale nemusí též absolvovat závěrez rečnou zkoušku. ku. Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formáln lních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF. V mezidobí tedy musí být mj. zpracována závěrečná zpráva.

26 INFORMACE K PŘIHLAP IHLAŠOVÁNÍ LÉKAŘŮ V současn asné době seznam akreditovaných pracovišť,, které již mohou vzdělávat vat a hledají lékaře e naleznete na webu projektu vzdelavani-zdravotniku.cz Konkrétn tní vyhledání všech akcí zařazených azených do projektu lze přes p i nový informační systém ZEUS na zeus.vzdelavani vzdelavani-zdravotniku.cz nebo stále na ipvz.cz

27 CíleČSIM a Výukového pracoviště IM 1. Obsah vzdělávání oboru IM se blíží nebo je identický s požadavky ESICM 2. Srovnatelná kvalita absolventů VP IM v ČR s absolventy jiných vyspělých zemí 3. Aktivní role ČSIM v ESICM a jejích komisích ch, které formulují obsah a implementaci vzdělávac vacího programu pro IM (Clinical Training Committee, COBATRICE faculty)

28 EDIC v České republice Oral exam EDIC v ČR R od roku 2008 EDIC Head Examiner pro ČR V. Černý EDIC probíhá výhradně pod záštitou ČSIM PravidlaČSIM pro průběh EDIC v ČR Písemný test EDIC i v ČR v jednání s ESICM

29

30 COBATRICE a kurikulumk IM Provedena úprava VP IM podle COBATRICE COBATRICE uznán Evropskou komisí jako podklad pro jednotné kurikulum v EU COBATRICE syllabus jako základ kurikula v mnoha zemích EU Ve vzdělávání kladen důraz stále více nejenom na odborné kompetence,, ale i tzv. soft skills (veden( vedení týmu)

31

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII Současný stav kolem šestiměsíčních praxí studentů farmacie RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Pavla Šrámková Odborné šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách v souladu s požadavky

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol

Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL Cizí jazyky pro život Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol Východisko

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více