Město Broumov určeno Radě města č. 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Broumov určeno Radě města č. 16"

Transkript

1 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr , předloženo RM dne: Komentář: 1) Pacht k parcelám v k.ú. Broumov Jedná se o p. p. č. 545/6 zahrada o výměře 177 m 2, p. p. č. 545/7 zahrada o výměře 285 m 2, st. p. č o výměře 19 m 2 a st. p. č o výměře 14 m 2, jejíchž součástí jsou stavby bez čp./ev., vše v k.ú. Broumov. Původní nájemce ukončil nájemní vztah k Záměr pachtu byl schválen a zveřejněn od do Roční pachtovné činí 990,-Kč. O pacht požádala MK doporučuje RM schválit pacht k p. p. č. 545/6 zahrada o výměře 177 m 2, p. p. č. 545/7 zahrada o výměře 285 m 2, st. p. č o výměře 19 m 2 a st. p. č o výměře 14 m 2, jejíchž součástí jsou stavby bez č. p./e v., vše v k.ú. Broumov , za roční pachtovné 990,-Kč od na dobu určitou 5 let. 2) Pacht k části p. p. č. 268/19 v k.ú. Velká Ves u Broumova Jedná se o uvolněnou zahrádku č. 16 u Polákových domů o výměře 80 m 2. Záměr byl zveřejněn od do a žádost o pacht si podala dne Roční pachtovné činí 160,-Kč. MK doporučuje RM schválit pacht k části p. p. č. 268/19 zahrádka č. 16 o výměře 80 m 2 v k.ú. Velká Ves u Broumova za roční pachtovné 160,-Kč od na dobu určitou 5 let. 3) Pacht k části p. p. č. 694/1 v k.ú. Broumov Zahrádka se nachází v Broumově-Olivětíně, výměra činí 140 m 2 a záměr pachtu byl zveřejněn od do Dne podala žádost o uzavření pachtu Roční pachtovné činí 280,-Kč. MK doporučuje RM schválit pacht k části p. p. č. 694/1 výměra činí 140 m 2 v k. ú. Broumov za roční pachtovné 280,-Kč od na dobu určitou 5 let. 1

2 4) Pacht k části p. p. č. 268/19 v k.ú. Velká Ves u Broumova Jedná se o uvolněnou zahrádku č. 14 u Polákových domů o výměře 80 m 2. Záměr byl zveřejněn od do a žádost o pacht si podal dne Roční pachtovné činí 160,- Kč. MK doporučuje RM schválit pacht k části p. p. č. 268/19 zahrádka č. 14 o výměře 80 m 2 v k.ú. Velká Ves u Broumova za roční pachtovné 160,- Kč od na dobu určitou 5 let. 5) Prodej pozemkových parcel v k.ú. Velká Ves u Broumova ZM usnesením č. 21 schválilo prodej domu č. p. 171, stojícího na stavební parcele č. 180, která byla rozdělena dle původního geometrického plánu č /2007 na st. p. č. 180/1 a 180/2, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova. Výše uvedená nemovitost byla prodána podílově jednotlivým nájemníkům domu. Záměr prodeje byl zveřejněn od do Vzhledem k tomu, že na některých stavebních parcelách vázla zástava, došlo k prodeji pouze stavby č. p. 171 a k prodeji pozemků byly uzavřeny s jednotlivými kupujícími smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že pozemky budou převedeny po výmazu zástavy a zapsání geometrického plánu v katastru nemovitostí. V prosinci 2014 došlo k výmazu zástavy. Z důvodu změny v občanském zákoníku a katastrálním zákoně již však nebylo možno do katastru nemovitostí zapsat v budoucí smlouvě vymezený geometrický plán č / ten byl nahrazen geometrickým plánem č /2014, na základě kterého byly odděleny a do katastru nemovitostí zapsány nemovité věci a jejich součásti. Dle nového zápisu tak st. p. č. 180 byla rozdělena na st. p. č.180/3, st. p. č. 180/4, st. p. č. 180/5 a p. p. č tyto parcely jsou předmětem převodu. Cena za prodej parcel a jejich součástí již byla uhrazena při prodeji podílů v roce Podíloví spoluvlastníci převedli nemovitost na SVJ. MK doporučuje RM prodej st. p. č. 180/3, st. p. č. 180/4 jejíž součástí je stavba bez čp./ev, st. p. č. 180/5 jejíž součástí je stavba bez čp./ev a p. p. č. 1205, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova takto: - podíl o velikosti 7075/ do SJM -podíl o velikosti 7690/ do jejího výlučného vlastnictví -podíl o velikosti 6915/ do jeho výlučného vlastnictví - podíl o velikosti 7085/ do SJM -podíl o velikosti 6955/ do jeho výlučného vlastnictví -1/2 podílu o velikosti 7976/ do jeho výlučného vlastnictví -1/2 podílu o velikosti 7976/ do jeho výlučného vlastnictví. 6) Prodej pozemkových parcel v k.ú. Velká Ves u Broumova ZM usnesením č. 21 schválilo prodej domu č. p. 172, stojícího na stavební parcele č. 181, která byla rozdělena dle původního geometrického plánu č /2007 na st. p. č. 181/1 a 181/2, vše v k. ú. Velká Ves u Broumova. Výše uvedená nemovitost byla prodána podílově jednotlivým nájemníkům domu. Záměr prodeje byl zveřejněn od 2

3 do Vzhledem k tomu, že na některých stavebních parcelách vázla zástava, došlo k prodeji pouze stavby č. p. 172 a k prodeji pozemků byly uzavřeny s jednotlivými kupujícími smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že pozemky budou převedeny po výmazu zástavy a zapsání geometrického plánu v katastru nemovitostí. V prosinci 2014 došlo k výmazu zástavy. Z důvodu změny v občanském zákoníku a katastrálním zákoně již však nebylo možno do katastru nemovitostí zapsat v budoucí smlouvě vymezený geometrický plán č / ten byl nahrazen geometrickým plánem č /2014, na základě kterého byly odděleny a do katastru nemovitostí zapsány nemovité věci a jejich součásti. Dle nového zápisu tak st. p. č. 181 byla rozdělena na st. p. č.181/3, st. p. č. 181/4, st. p. č. 181/5 a p. p. č tyto parcely jsou předmětem převodu. Cena za prodej parcel a jejich součástí již byla uhrazena při prodeji podílů v roce Podíloví spoluvlastníci převedli nemovitost na SVJ. MK doporučuje RM prodej st. p. č. 181/3, st. p. č. 181/4 jejíž součástí je stavba bez čp./ev, st. p. č. 181/5 jejíž součástí je stavba bez čp./ev a p. p. č. 1206, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova takto: - podíl o velikosti 7650/ do SJM -podíl o velikosti 6745/ do jeho výlučného vlastnictví -podíl o velikosti 6470/ do jeho výlučného vlastnictví - podíl o velikosti 7149/ do SJM - podíl o velikosti 6605/41809 panu do jeho výlučného vlastnictví - podíl o velikosti 7190/41809 panu do jeho výlučného vlastnictví 7) Žádost o prominutí nájemného Dne podal pan , jednatel firmy SD Broumov s.r.o., se sídlem Na Příkopech čp.27, Broumov, žádost o prominutí nájemného za 1. čtvrtletí 2015 ve výši ,-Kč z důvodu ukončení činnosti firmy, nebytový prostor byl v tomto čtvrtletí postupně vyklízen. Pronájem nebytového prostoru byl ukončen k MK nedoporučuje RM schválit prominutí dluhu na nájemném za 1. čtvrtletí roku 2015 ve výši ,-Kč firmě SD Broumov s.r.o., se sídlem Na Příkopech čp.27, Broumov. 8) Pacht k pozemkovým parcelám k. ú. Velká Ves u Broumova podal , žádost o pacht k p. p. č. 853 o výměře 1821 m 2 a ke st. p. č. 60 o výměře 308 m 2, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova za účelem provozování zemědělské činnosti - pozemky vhodné pouze k sekání trávy. Záměr pachtu byl schválen RM a zveřejněn od do Pachtovné dle SRM/06, čl.6/2 činí 115,-Kč. MK doporučuje RM schválit pacht k p. p. č. 853 o výměře 1821 m 2 a ke st. p. č. 60 o výměře 308 m 2 k. ú. Velká Ves u Broumova za roční pachtovné 115,-Kč od na dobu určitou 5 let.. 9) Odkoupení pozemků v k. ú. Velká Ves u Broumova: Cyklostezka Broumov - Otovice Město Broumov vybudovalo Cyklotrasu z Broumova-Olivětína do Broumova. Před započetím stavby byla v roce 2010 s jednotlivými vlastníky pozemků budoucí cyklostezky 3

4 uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. V této smlouvě je mimo jiné ujednání o převodu pozemků v ceně obvyklé při podpisu smlouvy. Výše uvedená stavba byla zaměřena GP č /2014 a na základě kolaudace byl geometrický plán v březnu roku 2015 zapsán. Došlo k oddělení jednotlivých parcel, které jsou předmětem převodu. Po vypracování znaleckého posudku byli osloveni jednotliví vlastníci, dopisem ze dne jim byla sdělena čísla převáděných parcel a cena dle znaleckého posudku s možností nahlédnutí do znaleckého posudku a geometrického plánu na odboru SMM do a byli vyzvání k písemnému vyjádření k nabídce na odkoupení pozemků. Město Broumov odkoupí pozemky a zaplatí daně z nabytí nemovitosti a vklad do katastru nemovitostí. MK doporučuje RM koupi pozemkových parcel v k. ú. Velká Ves u Broumova Cyklostezka Broumov - Otovice takto: a) - p. p. č. 761/11 ostatní plocha o výměře 83 m 2 za cenu 4.737,-Kč od b) - p. p. č. 653/2 ostatní plocha o výměře 275 m 2, p. p. č. 666/3 o výměře 31 m 2 a p. p. č. 666/4 o výměře 12 m 2 za cenu ,-Kč od c) p. p. č. 757/2 ostatní plocha o výměře 182 m 2 za cenu ,-Kč od d) podíly o velikosti ½ k: p. p. č. 732/2 ostatní plocha o výměře 4 m 2, k p. p. č. 732/3 o 5.222,- Kč od e) podíly o velikosti ½ k: p. p. č. 732/2 ostatní plocha o výměře 4 m 2, k p. p. č. 732/3 o 5.222,-Kč od f) - p. p. č. 751/6 ostatní plocha o výměře 58 m 2, p. p. č.751/7 o výměře 1 m 2 a p. p. č.752/5 o výměře 1 m 2 za cenu 3.424,-Kč od společnosti BIGR s.r.o., se sídlem Máchova čp. 187, Broumov g) - p. p. č. 660/4 ostatní plocha o výměře 20 m 2, p. p. č. 660/5 o výměře 19 m 2, p. p. č. 660/6 o výměře 4 m 2, p. p. č. 696/10 o výměře 3 m 2, p. p. č. 696/11 o výměře 16 m 2, p. p. č. 696/12 o výměře 3 m 2, p. p. č. 1092/5 o výměře 2 m 2, p. p. č. 1092/6 o výměře 11 m 2, p. p. č. 1092/7 o výměře 9 m 2 a p. p. č. 1159/5 o výměře 10 m 2 za cenu 5.231,-Kč od h) - p. p. č. 698/2 ostatní plocha o výměře 48 m 2 za cenu 2.739,-Kč od ch) - p. p. č. 667/2 ostatní plocha o výměře 7 m 2 za cenu 400,-Kč od Náklady na daně z nabytí nemovitosti a vklad do katastru nemovitostí uhradí město. 10) Smlouva o právu k provedení stavby Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Kladská 1521, Náchod, předložila dne smlouvu o právu provést stavbu Kanalizace Broumov úprava 4

5 odlehčovací komory OK7 pod ul. Střelnickou a OK8 ul. Nad Potokem. Současné komory jsou nevyhovující, účelem stavby je zajistit zlepšení stávajícího stavu osazením vírových ventilů do komor OK7 a OK8 s cílem snížit objemy vod, odlehčených za deště do vodního toku. Stavba se dotkne p. p. č. 746/1 a p. p. č. 121 v majetku města a v k. ú. Broumov. S výše uvedenou úpravou souvisí i přeložení plynové přípojky, která je uložena v p. p. č. 746/1. MK doporučuje RM schválit smlouvu o právu k provedení stavby Kanalizace Broumov úprava odlehčovací komory OK7 pod ul. Střelnickou a OK8 ul. Nad Potokem mezi městem a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Kladská 1521, Náchod IČ dle předlohy. 11) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene V rámci plánované úpravy odlehčovacích komor OK8 (ulice Nad Potokem) musí dojít k Přeložce stávajícího plynovodu PE D 225 v délce cca 20 bm, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů. Přeložka bude vedena ve stávajícím pozemku č. 746/1 v majetku města a v k. ú. Broumov. MK doporučuje RM smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Přeložka stávajícího plynovodu PE D 225 v délce cca 20 bm, za úplatu ve výši ,-Kč + DPH v zákonné výši se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ dle předlohy. 12) Záměr pronájmu st. p. č. 438/1 a st. p. č. 439 v k. ú. Broumov podalo Občanské sdružení Začít spolu se sídlem Kladská 164, Broumov, zastoupené paní , žádost o pronájem st. p. č. 438/1 o výměře 264 m 2 a st. p. č. 439 o výměře 321 m 2, vše v k. ú. Broumov, za účelem užívání dětského hřiště v ulici Soukenická. (Občanské sdružení dostalo k původní nájemní smlouvě výpověď k tomuto hřišti ze strany města, od dubna 2015 je hřiště pod správou TS.) Zájemci byli vyzváni k doložení vlastnictví (k chodníku uvnitř hřiště, k plotu atd.), faktury ani pokladní doklady nedohledali a nedodali. Sportovní hřiště tř. Soukenická bylo celé rekonstruováno městem Broumov v roce 2013 v rámci projektu sociální prevence sportovní aktivity sportovní plácky. (Původní hřiště již bylo značně zchátralé). Výše uvedený projekt byl realizován z dotací a majetek pořízený v rámci projektu eviduje příjemce dotace (město Broumov) po dobu nejméně 3 let. Po tuto dobu musí majetek zůstat ve vlastnictví města. Při převodu v uvedené době hrozí městu sankce, vrácení dotace atd. ze strany Ministerstva vnitra, FÚ. Návrh usnesení: Ad.1) RM schvaluje pacht k p. p. č. 545/6 zahrada o výměře 177 m 2, p. p. č. 545/7 zahrada o výměře 285 m 2, st. p. č o výměře 19 m 2 a st. p. č o výměře 14 m 2, jejíchž součástí jsou stavby bez č. p./e v., vše v k. ú. Broumov , za roční pachtovné 990,-Kč od na dobu určitou 5 let. Ad.2) RM schvaluje pacht k části p. p. č. 268/19 zahrádka č. 16 o výměře 80 m 2 v k.ú. 5

6 Velká Ves u Broumova za roční pachtovné 160,-Kč od na dobu určitou 5 let. Ad.3) RM schvaluje pacht k části p. p. č. 694/1 výměra činí 140 m 2 v k. ú. Broumov za roční pachtovné 280,-Kč od na dobu určitou 5 let. Ad.4) RM schvaluje pacht k části p. p. č. 268/19 zahrádka č. 14 o výměře 80 m 2 v k. ú. Velká Ves u Broumova za roční pachtovné 160,-Kč od na dobu určitou 5 let. Ad.5) RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 180/3, st. p. č. 180/4 jejíž součástí je stavba bez čp./ev, st. p. č. 180/5 jejíž součástí je stavba bez čp./ev a p. p. č. 1205, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova takto: - podíl o velikosti 7075/ do SJM -podíl o velikosti 7690/ do jejího výlučného vlastnictví -podíl o velikosti 6915/ do jeho výlučného vlastnictví - podíl o velikosti 7085/ do SJM -podíl o velikosti 6955/ do jeho výlučného vlastnictví -1/2 podílu o velikosti 7976/ do jeho výlučného vlastnictví -1/2 podílu o velikosti 7976/ do jeho výlučného vlastnictví. Ad.6) RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 181/3, st. p. č. 181/4 jejíž součástí je stavba bez čp./ev, st. p. č. 181/5 jejíž součástí je stavba bez čp./ev a p. p. č. 1206, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova takto: - podíl o velikosti 7650/ do SJM - podíl o velikosti 6745/ do jeho výlučného vlastnictví -podíl o velikosti 6470/ do jeho výlučného vlastnictví - podíl o velikosti 7149/ do SJM - podíl o velikosti 6605/ do jeho výlučného vlastnictví - podíl o velikosti 7190/ do jeho výlučného vlastnictví. Ad.7) RM zamítá prominutí dluhu na nájemném za 1. čtvrtletí roku 2015 ve výši ,-Kč firmě SD Broumov s.r.o., se sídlem Na Příkopech čp. 27, Broumov. Ad.8) RM schvaluje pacht k p. p. č. 853 o výměře 1821 m 2 a ke st. p. č. 60 o výměře 308 m 2 k.ú. Velká Ves u Broumova za roční pachtovné 115,-Kč od na dobu určitou 5 let. Ad.9) RM doporučuje ZM schválit koupi pozemkových parcel Broumova Cyklostezka Broumov - Otovice takto: v k. ú. Velká Ves u a) - p. p. č. 761/11 ostatní plocha o výměře 83 m 2 za cenu 4.737,-Kč od b) - p. p. č. 653/2 ostatní plocha o výměře 275 m 2, p. p. č. 666/3 o výměře 31 m 2 a p. p. č. 666/4 o výměře 12 m 2 za cenu ,-Kč od c) p. p. č. 757/2 ostatní plocha o výměře 182 m 2 za cenu ,-Kč od

7 d) podíly o velikosti ½ k: p. p. č. 732/2 ostatní plocha o výměře 4 m 2, k p. p. č. 732/3 o 5.222,-Kč od e) podíly o velikosti ½ k: p. p. č. 732/2 ostatní plocha o výměře 4 m 2, k p. p. č. 732/3 o 5.222,-Kč od f) - p. p. č. 751/6 ostatní plocha o výměře 58 m 2, p. p. č.751/7 o výměře 1 m 2 a p. p. č.752/5 o výměře 1 m 2 za cenu 3.424,-Kč od společnosti BIGR s.r.o., se sídlem Máchova čp. 187, Broumov g) - p. p. č. 660/4 ostatní plocha o výměře 20 m 2, p. p. č. 660/5 o výměře 19 m 2, p. p. č. 660/6 o výměře 4 m 2, p. p. č. 696/10 o výměře 3 m 2, p. p. č. 696/11 o výměře 16 m 2, p. p. č. 696/12 o výměře 3 m 2, p. p. č. 1092/5 o výměře 2 m 2, p. p. č. 1092/6 o výměře 11 m 2, p. p. č. 1092/7 o výměře 9 m 2 a p. p. č. 1159/5 o výměře 10 m 2 za cenu 5.231,-Kč od h) - p. p. č. 698/2 ostatní plocha o výměře 48 m 2 za cenu 2.739,-Kč od ch) - p. p. č. 667/2 ostatní plocha o výměře 7 m 2 za cenu 400,-Kč od Náklady na daně z nabytí nemovitosti a vklad do katastru nemovitostí uhradí město. Ad.10) RM schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby Kanalizace Broumov úprava odlehčovací komory OK7 pod ul. Střelnickou a OK8 ul. Nad Potokem mezi městem a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Kladská 1521, Náchod IČ dle předlohy. Ad.11) RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Přeložka stávajícího plynovodu PE D 225 v délce cca 20 bm, za úplatu ve výši ,-Kč + DPH v zákonné výši se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ dle předlohy. Ad.12) RM zamítá záměr pronájmu st. p. č. 438/1 a st. p. č. 439 v k.ú. Broumov z důvodu nesouladu s podmínkami projektu sociální prevence (absence garance využití pozemků pro cílovou skupinu projektu a povinnost města majetek spravovat po dobu udržitelnosti projektu bude nadále zajišťována TS města Broumova). Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 7

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

Jednání Rady města Broumov č. 16 dne 25. května 2015

Jednání Rady města Broumov č. 16 dne 25. května 2015 Jednání Rady města Broumov č. 16 dne 25. května 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Mgr. Eva Bilíková, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková,

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 28

Město Broumov určeno Radě města č. 28 Město Broumov určeno Radě města č. 28 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.10.2011 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, MK, místostarosta dne:3.10.2011,13.10.2011 předloženo

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Broumov. Majetkové záležitosti. určeno RM č. 10 k jednání dne Předloženo RM dne Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing.

Město Broumov. Majetkové záležitosti. určeno RM č. 10 k jednání dne Předloženo RM dne Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Město Broumov Majetkové záležitosti Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Projednáno se MK 7.3.2011 určeno RM č. 10 k jednání dne 16.3.2011 Předloženo RM dne 11.3.2011 1) Prodej pozemkových parcel v

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 36

Město Broumov určeno Radě města č. 36 Město Broumov určeno Radě města č. 36 Majetkové záležitosti k jednání dne: 15.2.2012 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, MK, místostarosta dne:6.2., 9.2.2012 předloţeno RM dne:

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Broumov Majetkové záležitosti

Město Broumov Majetkové záležitosti Město Broumov Majetkové záležitosti Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Projednáno se určeno RM č. 8 k jednání dne 21.2. 2011 Předloženo RM dne 18.2.2011 MK 14.2.2011 1) Prodej pozemkových parcel v

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Jiří Myšák, Mgr. Jiří Ringel, Ing. Eva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Jednání Rady města Broumov č. 7 dne 26. ledna 2015

Jednání Rady města Broumov č. 7 dne 26. ledna 2015 Jednání Rady města Broumov č. 7 dne 26. ledna 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková, MPA - tajemnice

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015 Výpis ze zápisu č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Broumov konaného dne 9. září 2015 1 Volba návrhové komise 1/1 ZM volí návrhovou komisi ve složení Mgr., pan Arnold Vodochodský a paní Jitku Nigrinovou

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE 7. 4. 2016 od 17.00 hod. Zastupitelstva obce Krhová v souladu s ustanovením zákona

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Jednání Rady města Broumov č. 41 ze dne 18. dubna 2016

Jednání Rady města Broumov č. 41 ze dne 18. dubna 2016 Jednání Rady města Broumov č. 41 ze dne 18. dubna 2016 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 70. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.08.2013 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Jednání Rady města Broumov č. 22 ze dne 17. srpna 2015

Jednání Rady města Broumov č. 22 ze dne 17. srpna 2015 Jednání Rady města Broumov č. 22 ze dne 17. srpna 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Jiří Myšák, Ing. Eva Blažková, MPA tajemnice

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 12. 10. 2016 37 věc: Zřízení věcného břemene služebnosti Reko MS ÚL - Vojnovičova důvod předložení: Žádost zpracoval: Bc. Barbora Žaludová

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková, MPA tajemnice

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Gottfriedovou a Vladimíra Ličmana.

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Gottfriedovou a Vladimíra Ličmana. Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 21.12.2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti na Městském úřadu v Trmicích -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Prodej bytu č. 10/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 10/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 16 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 27.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.06.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytu z majetku města, bytové záležitosti. NÁVRH USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

03.08.,07.08.2015. MK nedoporučuje RM schválit záměr pronájmu části p. p. č. 737/1 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Broumov.

03.08.,07.08.2015. MK nedoporučuje RM schválit záměr pronájmu části p. p. č. 737/1 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Broumov. Město Broumov určeno Radě města č. 22 Majetkové záležitosti k jednání dne: 17.08.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta 03.08.,07.08.2015 předloženo RM dne: 12.08.2015

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Žádosti o prodloužení

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-154-033-14 ze dne 29.4.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4008 v k. ú. Modřany - umístění přípojky dešťové kanalizace Rada

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 6. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 6. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 6. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 15.6.2015 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014 I. Zastupitelstvo města souhlasí 1. S celoročním hospodařením

Více

Jednání Rady města Broumova č. 66 ze dne 6. května 2013

Jednání Rady města Broumova č. 66 ze dne 6. května 2013 Jednání Rady města Broumova č. 66 ze dne 6. května 2013 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský a Ing. Eva Blažková, MPA - tajemnice. Omluven: MUDr. Jiří

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více