OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7."

Transkript

1

2

3 OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet Centrum informačních služeb...26 Skripta a učebnice...27 Mezi přednáškami...28 Koleje...30 Menzy...33 Když něco bolí...34 Volný čas Studentské organizace...36 Sportem ku zdraví...38 Kultura...39 Kalendář...40 Důležité informace a odkazy Důležité informace a odkazy...42 Organizace akademického roku

4 ÚVODNÍ SLOVO PANA REKTORA Milé studentky, milí studenti, Jménem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vás vítám na půdě naší vysoké školy a blahopřeji vám k vaší volbě! Přeji vám, abyste do nové životní etapy vkročili šťastnou nohou. Čeká vás období krásné, ale zároveň i náročné, v němž budete objevovat taje a záludnosti oboru, který jste si zvolili. Čeká vás i několik let příjemného studentského života, na který budete po celý zbytek života vzpomínat. Věřím, že se aktivně zapojíte do života školy a stanete se součástí nejen její přítomnosti, ale i budoucnosti, využijete naplno možností, které vám naše škola nabízí pro budování své profesionální kariéry, ať už se rozhodnete pro dráhu čistě akademickou či se budete orientovat spíše na praktické využití nabytých poznatků. Přeji vám hodně úspěchů ve studiu a těším se na inspirující spolupráci s vámi, Karel Melzoch 3

5 ahoj prváku! Je mi potěšením Tě přivítat mezi námi, studenty VŠCHT. Zápisem na naší škole Ti začíná velmi zajímavé a poutavé, ale místy i poměrně náročné období. Abychom Ti pomohli v začátku Tvé vysokoškolské životní etapy, připravuje IAESTE už několik let brožurku Průvodce prváka. Náš tým pro Tebe nashromáždil na jedno místo ty nejdůležitější informace, rady a postřehy o prostředí na VŠCHT, studiu, ubytování i možnostech trávení volného času. Důležitou součástí jsou i mapy školy, které můžeš vyjmout a nosit s sebou na první přednášky a cvičení. Přeji mnoho úspěchů ve studiu, spoustu skvělých zážitků ze studentského života a sílu chopit se příležitosti, protože Tvoje budoucnost se píše právě tady a teď! Hanka 4

6 iaeste IAESTE je mezinárodní organizace, která vznikla už v roce 1948 v Londýně. Tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajících států. Zakladatelé věřili, že pokud mladí lidé dostanou šanci a příležitost pracovat společně, dokáží překonat mezilidské bariéry, které byly uměle vybudovány během druhé světové války. V České republice působí IAESTE v současné době na sedmi vysokých školách (VŠCHT v Praze, ČVUT v Praze, ZČU v Plzni, TU v Liberci, UTB ve Zlíně, VUT v Brně a VŠB v Ostravě). Naše projekty Mezinárodní výměnný program Veletrh ikariéra Katalog ikariéra Job portál ikariéra.cz Průvodce prváka Excelsior Nyní je hlavním, ale ne jediným, cílem organizace pomoci mladým studentům při získávání odborné praxe v cizích zemích. Během své více jak šedesátileté historie se myšlenka rozšířila do více než 85 zemí po celém světě. Každý student vysoké školy s technickým zaměřením má jedinečnou možnost vyjet na několikaměsíční odbornou praxi. Jediné, co proto musí udělat, je vybrat si pro sebe tu pravou praxi a zúčastnit se pohovoru na své vysoké škole. Další aktivitou IAESTE je pořádání Veletrhu ikariéra. Poprvé tento veletrh proběhl již roku 1994 v areálu školy ČVUT v Dejvicích. Studenti zde mají jedinečnou možnost setkat se a pohovořit si se zástupci velkých firem působících v jejich oboru. Je zde také velká příležitost domluvit si bakalářskou či diplomovou práci, popř. letní či dlouhodobou brigádu. Veletrh se v tomto akademickém roce koná IAESTE také vydává Katalog ikariéra, což je celorepublikový katalog pracovních příležitostí, a nejen jich. Najdete zde i návody a rady jak správně napsat životopis, motivační dopis nebo jak se připravit na pohovor. Od roku 2003 vydává všech sedm výše zmíněných vysokých škol Průvodce prváka, každá svým osobitým a jedinečným stylem. Studenti nejen prvních ročníků zde naleznou užitečné informace o tom, jak překonat začátky na nové škole. Nejmladším projektem IAESTE VŠCHT Praha je Excelsior. Od loňského roku umožňuje ve spolupráci s Kariérním centrem VŠCHT Praha individuální kontakt mezi studenty a firmami formou exkurzí, workshopů či soutěží. Představuje jedinečnou příležitost poznat firmu zevnitř, vyzkoušet si nanečisto pohovor nebo stínování manažerů a ještě vyhrát spoustu zajímavých cen. Staň se členem IAESTE! Zaujaly tě tyto projekty a chtěl by ses stát členem IAESTE? Pak není nic jednoduššího než nás kontaktovat na a domluvit se na spolupráci. Odměnou Ti bude nejen dobrý pocit, ale naučíš se také něco praktického a získáš spoustu zážitků a kamarádů po celém světě. 5

7 Hra začíná... HRA ZAČÍNÁ ANEB CO MUSÍŠ NEJDŘÍV Během prvních pár dní si musíš zařídit spoustu věcí. Určitě se těšíš, až poprvé vejdeš do školy přes turniket, poprvé zajdeš na oběd do menzy nebo Tě potkají revizoři v pražské MHD. Aby tyto starosti byly jen příjemné, musíš si během prvního týdne zajistit:» dvě průkazové fotky (pokud je po Tobě nechtěli již na zápisu),» čipovou identifikační kartu nebo ISIC kartu (nutná pro vstup do školy, na kolej, pro placení v menze, slouží i jako studentský průkaz),» žádost o přiznání ubytovacího stipendia (když se Ti to nepodařilo u zápisu),» zápis do kurzu tělesné výchovy (ten bude probíhat od do ),» na základě elektronických testů z matematiky a chemie, které najdeš na webu, se můžeš rozhodnout doplnit si (nebo osvěžit) znalosti ze střední školy. K tomu slouží volitelné předměty Základy matematiky pro bakaláře a Základy chemie pro bakaláře, na které se přihlásíš podobným způsobem jako na tělocvik,» potvrzení o studiu pro banku a další instituce, které je vyžadují,» zapsat si do SISu číslo Tvého bankovního účtu (aby Ti škola mohla posílat peníze),» jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Pro ty, co bydlí na kolejích Jižní Město:» mít souhlas s provedením inkasa od Tvé banky kvůli platbě kolejného» donést (anebo si zakoupit na koleji) síťový kabel a dobře si nastudovat postup připojení na internet (http://vc.vscht.cz). Další informace najdeš na webu: obecne VŠCHT PRAHA Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (zkratka VŠCHT Praha) je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na téměř 200letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Její tradice a rozsáhlý odborný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků. Pedagogicky a vědecky tu působilo několik nositelů Nobelovy ceny za chemii. Fakulty VŠCHT Praha Fakulta je základním organizačním útvarem VŠCHT Praha. Vysoká škola chemickotechnologická v Praze se člení na:» Fakultu chemické technologie (FCHT)» Fakultu technologie ochrany prostředí (FTOP)» Fakultu potravinářské a biochemické technologie (FPBT)» Fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI) Základními součástmi fakulty jsou jednotlivé ústavy. 6

8 Něco z historie NĚCO Z HISTORIE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přímou pokračovatelkou chemického oddělení pražské polytechniky založené v roce Významní profesoři působící na pražské polytechnice byli například: Karl Augustin Neumann, Josef Steimann, Karel Napoleon Balling, Jan Staněk, Vojtěch Šafařík, Bohuslav Raýman nebo Emil Votoček. Již na přelomu 19. a 20. století byly na chemickém oboru pražské polytechniky vyučovány anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie. Při reorganizaci pražské polytechniky v roce 1920 vznikla z jejího chemického odboru Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI) jako jedna ze sedmi vysokých škol v rámci Českého vysokého učení technického. Dne 21. června 1925 byl za účasti prezidenta T. G. Masaryka položen základní kámen ke stavbě první budovy zamýšleného areálu budov ČVUT v Dejvicích. První budova (A) byla určena Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství a slouží jako hlavní budova dodnes. Výuka v ní byla zahájena v roce V roce 1937 byla dokončena druhá budova (B), o níž se dnes VŠCHT dělí s různými pracovišti ČVUT. V roce 1952 byla Vysoká škola chemickotechnologického inženýrství vyčleněna z ČVUT a rozdělena na několik fakult. Tyto a další informace o historii VŠCHT si můžeš nastudovat na stránce: historie. CO JE CO A KDO JE KDO Tak, teď už víš, jakou instituci ses rozhodl navštěvovat. Ale co dál? Čeká Tě ještě spousta nových informací, než se staneš jedním z jejích úspěšných absolventů. Začneme hned zkraje tím, co je co a kdo je kdo na VŠCHT Praha. (Nezapomeň, že oficiální zkratka je VŠCHT Praha, ale uslyšíš kolem sebe běžně říkat pouze VŠCHT). Samosprávnými akademickými orgány VŠCHT Praha jsou Akademický senát, rektor, Vědecká rada a Disciplinární komise. Dalšími orgány VŠCHT Praha jsou Správní rada VŠCHT Praha a kvestor. O některých z nich teď trochu podrobněji. Akademický senát (AS) předsedkyně: prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. Akademický senát (AS) je samosprávným orgánem vysoké školy, jehož členy volí všichni příslušníci akademické obce, tedy pedagogové a studenti. Na VŠCHT Praha je AS tvořen celkem 24 členy, z toho je 16 akademických pracovníků a 8 studentů (I Ty můžeš být jedním z nich!). Všechny fakulty mají v akademickém senátu stejný počet zástupců. AS navrhuje kandidáta na rektora a také jeho odvolání. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu prezident republiky. AS schvaluje rozpočet školy, vnitřní předpisy a jejich součásti, scénář ubytování, ceníky kolejného, zabývá se všemi možnými záležitostmi týkajícími se studia, studentů i chodu školy. 7

9 Kdo je kdo a... Zasedání senátu jsou veřejná, takže každý může přijít, posadit se a poslechnout si, jak zasedání probíhá. Zasedání se koná většinou jednou za tři týdny, v úterý od 14:00 ve velkém zasedacím sále rektora (budova A, první patro, č. dveří 181). Kromě tohoto velkého senátu pro celou školu má každá fakulta ještě svůj vlastní akademický senát. Fakultní senáty projednávají většinou záležitosti týkající se jenom fakult samotných. Rektor prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.» nejvyšší představitel VŠCHT Praha,» jedná a rozhoduje jménem školy,» na návrh akademického senátu ho jmenuje prezident republiky. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Rektor jmenuje a odvolává prorektory, kvestora nebo vedoucí celoškolských pracovišť. Prorektoři Zastupují rektora v oblastech, pro které jsou jmenováni.» pro pedagogiku: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.» pro vědu a výzkum: prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.» pro vnější vztahy a komunikaci: prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.» pro rozvoj a výstavbu: doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Kvestorka Ing. Ivana Chválná» zajišťuje hospodaření s prostředky školy,» funkce srovnatelná s finančním ředitelem nějaké velké firmy. Vědecká rada Skládá se z významných představitelů oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost. Vědecká rada mimo jiné projednává dlouhodobý záměr veřejné školy, schvaluje studijní programy a habilitační řízení na docenty a profesory. Děkani FCHT: prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. FTOP: prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. FPBT: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. FCHI: prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.» stojí v čele jednotlivých fakult,» podobně jako rektor jsou voleni do svých funkcí fakultním akademickým senátem,» funkční období děkanů je čtyři roky, v každého děkana obklopuje tým proděkanů, kteří na svých fakultách vykonávají podobnou funkci jako prorektoři. Děkanát Každá fakulta má svůj. Děkanát je místem, kde se dozvíš ty nejsprávnější a nejvěrohodnější informace týkající se Tvého studia a Tvé fakulty, přičemž rozpis úředních hodin na jednotlivých děkanátech je dobré a potřebné dodržovat. 8

10 ...co je co 9 Fakulta chemické technologie (FCHT) děkan: prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch tajemnice: Ing. Monika Šáchová studijní záležitosti: Petra Kohoutová tel.: úřední hodiny: Po, St, Čt a Nalezneš ho proti hlavnímu vchodu do budovy A za schodištěm vedoucím dolů. Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) děkan: prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost: prof. Ing. Václav Janda, CSc. tajemnice: Ing. Jaroslava Vítková studijní záležitosti: Alena Chmelová tel.: úřední hodiny: Po, Út, Čt St a Nalezneš ho v budově B hned po levé straně od hlavního vchodu. Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT) děkan: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost: prof. Ing. Jan Masák, CSc. tajemnice: Ing. Jitka Vydrová, CSc. studijní záležitosti: Dana Brzoňová tel.: úřední hodiny: Po, Pá St a Nalezneš ho v budově B. Od hlavního vchodu zabočíš doprava a půjdeš stále rovně chodbou. V esíčku se skrývá děkanát FPBT. Fakulta chemickoinženýrská (FCHI) děkan: prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost: Doc. Dr. Ing. Milan Jahoda tajemnice: Ing. Kamila Klaudisová, Ph.D. studijní záležitosti:hana Svobodová Tel.: úřední hodiny: Po, Čt St a Nachází se v budově B po pravé straně od hlavního vchodu.

11 Oddělení ku pomoci Pedagogické oddělení ustavy/963 Vedoucí: Ing. Ludmila Šmídová Referentky: Jana Hladíková Jana Fialová Lea Knoblochová úřední hodiny: Nejsou stanoveny, pracovníci jsou tam celý týden v normální pracovní době tj. od 8.00 do vyjma pátku, kdy můžeš přijít do Nachází se v budově A v 1. patře, č. dveří 102, naproti hlavnímu schodišti. V případě jakýchkoliv problémů, které nevyřešíš na děkanátu fakulty, zejména rozvrh, potíže se SISem nebo pokud budeš potřebovat poradit ve studijních záležitostech, neváhej a obrať se na toto oddělení. Má jednu velkou výhodu, nikdo Tě tady nezná, a proto si sem můžeš přijít i stěžovat. Oddělení komunikace Oddělení komunikace prezentuje VŠCHT Praha navenek - zaměřuje se zejména na pedagogy a žáky středních škol a vyšších ročníků škol základních. Dále se snaží seznamovat veřejnost s výsledky vědy a výzkumu a v neposlední řadě informovat zaměstnance a studenty školy o zajímavých aktivitách. Ve všech těchto bodech spolupracuje se studenty všech ročníků chcete-li se zapojit do propagace školy a chemie, budete vítáni! Správa účelových zařízení (SÚZ) nebo Jedná se o krycí název pro oddělení, které se zabývá správou kolejí a menzy na Jižním Městě a rekreačních chat VŠCHT Praha v Krkonoších a Krušných horách. Na ty můžeš vyrazit, až si budeš potřebovat odpočinout od školy. 10

12 Studium ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Akademický rok 2013/2014 bude organizován následujícím způsobem: 1. Akademický rok 2013/2014 začíná 9. září 2013 a končí 7. září Akademický rok 2013/2014 se rozděluje takto: Zimní semestr výuka (14 týdnů) zkouškové období (6 týdnů) Letní semestr výuka (14 týdnů) zkouškové období (5 týdnů) zkouškové období (2 týdny) Další důležitá data nalezneš v kalendáři v zadní části průvodce. Začátky a konce vyučovacích hodin: Den otevřených dveří se koná ve dnech a Lednový termín Dne otevřených dveří v roce 2014 bude upřesněn ve výnosu rektora. Exkurze a odborné praxe se konají podle pokynů ústavů. (Zdroj: Výnos rektora č /13 z ) obecne» Organizace akademického roku 2013/2014 CO JE DOBRÉ VĚDĚT UŽ PŘED PRVNÍ PŘEDNÁŠKOU Index Oficiálně se jmenuje "výkaz o studiu, ale nikdo mu tak neříká. Je důležitým dokladem o Tvém studiu, proto si ho nech vždy a včas potvrdit. Před potvrzením na děkanátě (při zápisu do dalšího semestru) si do něj nezapomeň vyplnit zapsané předměty na další semestr. A hlavně ho nezapomeň vzít na zápočty a zkoušky, aby věděli, že jsi to ty a mohli Ti zapisovat zápočty a známky. Imatrikulace je slavnostní zápis do matriky, při němž posluchači vysokých škol skládají akademický slib, říká Slovník cizích slov. V tomto případě jde o slavnostní akt předání indexu, který vyžaduje společenský oděv. Uvidíš děkana a proděkany své fakulty, vyslechneš si studentský slib, na který pak děkanovi při převzetí indexu řekneš: Slibuji!. Většinou bývá imatrikulace v prvním týdnu studia, ale přesný termín Ti dají vědět mailem nebo se ho dozvíš na nástěnce děkanátu. Přednášky,cvičení, laboratoře» Přednášky jsou hodně užitečné, pokud chceš studovat déle než dva měsíce. Vyučující na nich říkají právě ty věci navíc, na které se následně ptají u zkoušky. 11

13 VŠCHT Praha vyhlašuje 4. roèník fotografické soutìže Chemie je cool! Je vám let? Fotografujete rádi? Pak právì vám je urèena fotosoutìž Chemie je cool! Úkolem amatérských fotografù ve vìku let je zachytit chemii kolem nás v mnoha jejích pozitivních polohách. Už pøedcházející tøi roèníky ukázaly, že mladí lidé si uvìdomují, že chemie je nejen kolem nás, ale i v nás, nicménì ne vždy dokázali tohle své vidìní zobrazit odpovídajícím zpùsobem. VŠCHT Praha Soutìžící mohou poslat 5 fotografií, v nichž se pokusí odrazit pozitivní vliv chemie na náš každodenní život. Soutìž má tøi kola, jejich vítìzové získají drobné dárky od sponzorù. Vítìzové jednotlivých kategorií a celkový vítìz vyhrávají fotoaparáty od firmy Olympus. Z nejlepších fotografií vydává VŠCHT Praha nástìnný kalendáø. Více informací najdete na Foto: Luisa Pavlíková

14 Studijní povinnosti» Cvičení, pokud vyučující nebo ústav nestanoví jinak, jsou povinná.» Laboratorní výuka je povinná v každém případě. Ve většině případů je potřeba už na první laboratoře přijít připraven a s potřebnými pomůckami. Výuka může probíhat jeden nebo více dnů v týdnu. Informace jsou obvykle k nalezení na stránkách jednotlivých ústavů, v SISu, či na nástěnkách laboratoří. Plnění studijních povinností Studijní povinností se rozumí jednosemestrální studijní předmět zakončený zápočtem (z), klasifikovaným zápočtem (kz) nebo zkouškou (Zk). Splnění studijní povinnosti znamená uzavření předmětu získáním zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo úspěšným složením zkoušky podle studijního plánu. Vyčerpávající informace na toto téma nalezneš ve Studijním a zkušebním řádu (http://www.vscht.cz/ - O škole - Úřední deska - Vnitřní předpisy) nebo ve výnosu rektora Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro ak.r. 2013/2014 (http://www.vscht.cz/ - Studenti Obecné informace). Požadavky k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám se dozvíš na první přednášce, popř. cvičení. Občas jsou zveřejněny v SISu nebo na nástěnce či internetových stránkách ústavů a kateder, kde najdeš i sylabus, čili osnovu předmětu. Zápočet Zápočet uděluje vyučující, který vede příslušné cvičení, a to na základě pravidel, která stanoví příslušný ústav nebo katedra. Tato pravidla se dozvíš na prvním cvičení. A co když ho nedostanu? U některých zápočtů platí stejné pravidlo jako u zkoušky, tedy tři možné pokusy, ale na to rozhodně nespoléhej!!! V případě nesplnění podmínek si musíš předmět zapsat znovu v dalším semestru. Pokud předmět končí zkouškou, nemůžeš na tuto zkoušku bez zápočtu ze cvičení, který musíš mít zapsaný jak v indexu, tak i v SISu. Zkouška Zkoušku budeš vykonávat většinou u svého přednášejícího, ten také stanoví formu zkoušky. Na začátku studia Tě většinou čeká písemná a poté ústní část. Na zkoušku se musíš přihlásit prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS, viz strana X), kde se také můžeš včas odhlásit. Termíny pro přihlášení i odhlášení jsou uvedeny přímo u každého termínu. Pokud bude nejhůř a z vážných důvodů se nestihneš odhlásit elektronicky, zkus zavolat nebo se osobně dostavit na příslušný ústav a poprosit paní sekretářku o zázrak, případně kontaktovat přímo zkoušejícího. Ústavy vypisují ve zkouškovém období nejméně jeden termín týdně, během semestru dle zájmu studentů. Většina ústavů vypisuje také na poslední 1-2 týdny v semestru tzv. předtermíny. Ohledně předtermínu je dobré dohodnout se přímo s přednášejícím. Je slušné přijít na zkoušku ve formálním oděvu. Nezapomeň si vzít index. 13

15 Známkování a Stipendia...aneb už nikdy žádná jednička Za vykonanou zkoušku či klasifikovaný zápočet dostaneš tyto známky: A výborně 1 B velmi dobře 1,5 C dobře 2 D uspokojivě 2,5 E dostatečně 3 Pokud se na zkoušku bez omluvy nedostavíš a byl jsi zapsán, nebo se rozhodneš zkoušku vzdát po zadání písemné práce či po položení otázek u ústní zkoušky, jsi klasifikován známkou F nevyhověl. Známka F se do indexu nezapisuje. Abys měl v indexu zapsáno alespoň E, musíš zkoušku splnit minimálně na 50 %. Každých 10 % navíc znamená o stupeň lepší známku. Při výpočtu nároku na prospěchové stipendium se počítá vážený průměr. Vzoreček pro jeho výpočet je: (součet (kredit x známka))/celkový počet kreditů. A co když ji neudělám? Máš možnost ji ještě dvakrát opakovat. Pokud zkoušku neuděláš ani napotřetí, pak si musíš daný předmět zapsat znovu a pokusit se ji udělat, většinou včetně požadovaných zápočtů, další semestr. Každý předmět si můžeš za studium zapsat pouze dvakrát (to znamená, že pokud zkoušku neuděláš v prvním semestru, můžeš si předmět zapsat znovu už jenom jednou). Pamatuj, že jsou dva lidé, kteří chtějí, abys zkoušku udělal: Ty sám a vyučující. Musíš mu však dát možnost Tě oznámkovat. Proto platí tři základní pravidla: 1) zkoušející má vždy pravdu, 2) pokud odpověď nevím, pokusím se ji logicky vymyslet (to vyučující ocení), 3) neměl bych říkat myslím si (když něco říkám u zkoušky, měl bych to vědět). STIPENDIA obecne» Výnos rektora o Přiznávání stipendií pro akademický rok 2013/2014 Na VŠCHT Praha se udělují stipendia, na která:» nemusíš podat žádost, přidělují se automaticky prospěchové» musíš podat žádost - ubytovací - sociální - mimořádné Oznámení o termínech podání bývá na nástěnkách děkanátů. Prospěchové stipendium» je udělováno za dobré studijní výsledky (nejenom za samá áčka ),» uznává se po splnění podmínek pro udělení stipendia (viz. Výnos rektora o Přiznávání stipendií ),» za 1. ročník ho dostaneš ve 2 splátkách v průběhu 2. ročníku,» seznam oceněných studentů bývá k dispozici na nástěnkách děkanátů. Ubytovací stipendium» jeho hodnota je kolem 27 Kč na den (každý rok je to jinak),» přiznává se na základě žádosti, kterou jsi vyplnil v den zápisu (pokud ne, tak to na svém děkanátě rychle naprav),» pro přiznání musíš splnit určité podmínky. 14

16 karty Sociální stipendium - přiznává se v případě, že na tom Tvá rodina není finančně dobře. Mimořádné stipendium» je udělováno studentům prvních ročníku bakalářského studia, kteří maturovali v loňském roce a byli účastníky národních kol olympiád na střední škole,» student také musí splnit všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem v zimním semestru (získat minimálně 30 kreditů) i v letním semestru (získat minimálně 60 kreditů). ČIPOVÁ IDENTIFIKAČNÍ KARTA (bez ní to nejde ani ven ani dovnitř) Bez čipové identifikační karty jako bys nebyl studentem VŠCHT Praha. S ní se dostaneš do všech budov školy, bude Ti umožněn přístup k počítačovým učebnám, budeš moci využívat služeb kopírovacího centra a vychutnat si oběd nebo večeři v menze. Slouží i jako doklad pro vstup a identifikaci na koleji. A jak tedy získat kartu, která otevírá skoro všechny brány? Kartové centrum Budova B, suterén, č. dveří S06 (jdi dolů schodištěm za vrátnicí, vedle kavárny Carbon). tel.: Fotografování probíhá v následujících hodinách: Po, Út, Čt, Pá St , Většinou máš možnost si jít kartu zařídit hned po skončení zápisu.» máš na výběr 2 varianty: 1. studentská karta (zdarma) 2. ISIC (za příplatek 250 Kč)» nezapomeň si občanský průkaz či jiný doklad totožnosti» karty jsou zhotoveny do příštího pracovního týdne Chování v krizových situacích, aneb zapomněl/ztratil jsem identifikační kartu, co dál? Nepropadej panice, v takovém případě se můžeš pro vstup do školy prokázat na vrátnici indexem. V případě ztráty si co nejdříve zažádej o kartu novou. Připrav si tentokrát 200 Kč za normální studentskou kartu a 250 Kč za ISIC kartu. Prodloužení ISICa Platnost ISIC karty je vždy do konce dalšího kalendářního roku, proto pokud chceš využívat studentské slevy, musíš ve třetím semestru před Vánoci opět do kartového centra. Na vydání tzv. validační známky budeš potřebovat 150 Kč a index s řádným zápisem do aktuálního semestru. Neplatnost ISIC karty nemá vliv na průchod turnikety ani na ověřování do počítače nebo jiné použití karty v rámci VŠCHT či menzy. Co je to strukturované studium? Jde o vysokoškolské vzdělání rozdělené do tří stupňů: 1. bakalářské studium (standardní doba studia tři roky), 2. navazující magisterské studium (standardní doba studia dva roky), 3. doktorské studium (standardní doba studia čtyři roky). 15

17 Studijní plán A) teoreticky Aby Tvé studium bylo úspěšné a s co nejmenším počtem překážek, měl by sis do začátku druhého semestru rozmyslet, zda se spokojíš jen s bakalářským, nebo sis přišel pro titul inženýr. Podle toho si budeš volit náročnost povinně volitelných, popřípadě volitelných předmětů. B) prakticky, aneb bakalář nebo inženýr? I bez znalosti studijních plánů je jasné, že pokud se rozhodneš ukončit VŠCHT Praha s titulem Ing., bude pro Tebe studium náročnější. Budoucím bakalářům budou většinou stačit předměty označené římskou jedničkou, pokud ale budeš chtít pokračovat dále na magisterském studiu, musíš do svého plánu nacpat taky dvojkové předměty (označené římskou dvojkou). Platí, že pro přijetí na magisterský obor je nutné dosáhnout alespoň 100 kreditů z preferovaných předmětů pro daný magisterský obor. Vyplatí se kliknout v SISu na odkaz Kredity pro navazující magisterské studium. Samozřejmě, pokud ve třetím ročníku náhle zjistíš, že Tě studium baví víc, než jsi předpokládal, není nic ztraceno a potřebné předměty můžeš dostudovat ve vyšším ročníku. C) prakticky II, aneb aby toho nebylo málo, máme tu ještě studijní obory (pouze pro studenty studijního programu Potravinářská a biochemická technologie) Studijní program pod sebou sdružuje skupinu studijních oborů. Volbou studijního oboru si detailněji vybereš, co chceš vlastně studovat a čím se budeš nejspíš v životě zabývat. V prvním semestru mají všichni studenti stejného studijního programu přibližně stejný studijní plán, na začátku druhého semestru však již dochází ke změnám, způsobeným Tvým rozhodnutím pro jeden z daných oborů. D) kombinovaná forma studia Na VŠCHT Praha je také možnost kombinované formy studia již od prvního ročníku bakalářského studia. Student se nemusí účastnit přednášek a cvičení, ale laboratorní výuka je povinná. Další informace a přesné podmínky najdeš na: vscht.cz/homepage/studenti/obecne Informace pro studenty I. ročníku kombinované formy studia pro akademický rok 2013/

18 kreditní systém KREDITNÍ SYSTÉM Co je to kredit a jak funguje kreditní systém? Za každý splněný předmět dostaneš určitý počet kreditů. Jejich počet závisí hlavně na náročnosti předmětu (kolik hodin nad ním prosedíš ve škole a doma). Jen pokud jich nasbíráš dostatečný počet, pustí tě do dalšího semestru. Kolik kreditů musím získat, abych mohl studovat dál? V každém semestru musíš získat minimálně třicet kreditů. Pokud se Ti to povedlo, neváhej a jdi se zapsat na děkanát do dalšího semestru. Pro ty, co takové štěstí neměli, existuje pár dalších možností. Ty už bohužel nejsou tak bezproblémové, minimálně musíš opakovat nesplněné předměty. Za 1. semestr 30 kreditů - Jsem v dalším semestru! kreditů - Jsem v dalším semestru, ale musím si nesplněné povinnosti zapsat znovu. < 15 kreditů - Konec se studiem. Za semestr 60 kreditů - S přehledem jsem ve 2. ročníku kreditů - 2. ročník čeká, ale nesplněné povinnosti si v něm musím znovu zapsat kreditů - Mám ještě šanci a můžu požádat děkana o opakování 1. ročníku. < 30 kreditů Konec se studiem. za rok 120 kreditů za rok 180 kreditů Další komplikace systému Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinný předmět musíš splnit vždy, povinně volitelný musíš splnit také, ale můžeš si vybrat, který ze skupiny nabízených předmětů to bude. To znamená, že pokud si ho zapíšeš a nesplníš, můžeš si příští semestr zapsat jiný, ale opět povinně volitelný ze stejné skupiny, jako byl předmět původní. Volitelný předmět splnit nemusíš. A což takhle zápis do dalšího semestru? Pokud máš v kapse (a zapsaný v indexu i v SISu) požadovaný počet kreditů a máš chuť pokračovat dál ve studiu, musíš předložit index se zapsanými předměty (a jejich počty kreditů) na příští semestr na děkanát své fakulty, a to nejpozději do data, které určí Tvá fakulta (bývá to poslední den zkouškového období nebo týden poté). Po jeho kontrole Tě na děkanátu zapíší do dalšího semestru. Když se na děkanát nedostavíš, musíš tam do konce zkouškového minimálně zavolat nebo poslat a dohodnout si náhradní termín zápisu. Jestliže se neomluvíš, studium Ti bude ukončeno. (Bližší informace najdeš na nástěnce svého děkanátu.) VSTUPNÍ PROHLÍDKa Abys mohl být zapsán do 2. ročníku, musíš podstoupit vstupní prohlídku u lékaře a získat od něj razítko do indexu (razítko, které Ti doktor dal na přihlášku, platí totiž po dobu jednoho roku). Můžeš si vybrat, jestli ji chceš podstoupit u svého praktického lékaře nebo u smluvního lékaře školy. Termín prohlídky si mohou jednotlivé děkanáty změnit. 17

19 Studijní informační systém Na prohlídku se připrav jako na klasickou preventivní prohlídku. Pokud studuješ na FPBT, je dobré si hned zařídit potravinářský průkaz. Ten se Ti bude hodit i na různé brigády v supermarketech a v rámci vstupní prohlídky je levnější. Pokud jsi zahraniční student (třeba ze Slovenska nebo jiných přilehlých i dalekých krajin), nemusíš na prohlídku k lékaři v ČR, ale na děkanátě Ti uznají i razítko od Tvého lékaře v zahraničí. Proklatě chytrý STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM! https://student.vscht.cz/ Zkráceně se mu říká SIS a je to chytrá věcička, která občas o Tvém studiu ví víc, než Ty sám. Najdeš v něm výsledky většiny zápočtových testů a výsledky zkoušek. Umožní Ti přihlásit se na zkoušku, pomůže i s jejím odhlášením a mnoho dalších věcí. Pro první přihlášení je potřeba znát svůj Login (obvykle prvních 7 písmen příjmení + 1. písmeno jména, popř. to následující) a Heslo (bude Vám sděleno při zápisu). Heslo si můžeš následně změnit po přihlášení v počítačové učebně pomocí kláves Ctrl+Alt+Del vyvolat menu a z nabídky vybrat změna hesla. Správná podoba Loginu Ti bude sdělena buďto v Kartovém centru (místnost BS06) nebo na oddělení kopírovacích služeb výpočetního centra (místnost BS82). Na začátku studia pro Tebe budou nejdůležitější tyto odkazy: Zápis předmětů Probíhá na škole dvoukolově. V prvním kole, které bývá ke konci semestru, si předběžně vybereš povinně volitelné a volitelné předměty, které chceš další semestr studovat (povinné předměty si měnit nemůžeš). Přesný rozvrh (tedy den a čas výuky) si volíš až v kole druhém, které se většinou koná během posledních deseti dní zkouškového. Podrobné informace Ti budou doručeny na školní vždy před blížící se událostí. 18

20 sis podrobněji Grupíček Právě zde najdeš výsledky zápočtových testů a později i některých laboratoří. Anketa Slouží ke zkvalitnění výuky, také jako dobrá pomůcka, když máš možnost vybrat si cvičícího. Najdeš zde i slovní hodnocení jednotlivých vyučujících na škole. Je tedy v Tvém vlastním zájmu si na konci každého semestru těch pár minut najít a anketu vyplnit. Předměty Zahrnuje nabídku všech předmětů, které lze na VŠCHT studovat. U každého předmětu se můžeš podívat, kdo ho učí, kolik za jeho splnění získáš kreditů a také na sylabus (osnovu předmětu). Výběr práce Pomocník při výběru tématu bakalářské nebo diplomové práce. Výsledky zkoušek Prohlížení Zde se Ti zobrazí veškeré Tvé splněné i nesplněné povinnosti, včetně zápočtů. Veškeré splněné zkoušky musí být před zápisem do dalšího semestru zapsány v indexu i v SISu, pokud to některý z Tvých vyučujících neudělal, nezbývá Ti nic jiného než ho uhánět, uhánět a uhánět. Termíny zkoušek přihlašování Zde zjistíš, ve kterých termínech můžeš kterou zkoušku konat. Na přesný termín se musíš zapsat přes záložku Zapsat a v záložce Zapsané si to poté můžeš zkontrolovat a případně se i odhlásit (škrtnout se z termínu). Rozvrh Během semestru zde najdeš svůj aktuální rozvrh. A během konce zkouškového se přes tento odkaz budeš přihlašovat na svůj nový rozvrh. Přesné informace o tom, jak se přihlásit, se včas dozvíš. Najdeš tady i rozvrhy vyučujících a jednotlivých učeben. Kredity pro navazující magisterské studium Tento odkaz pro Tebe bude aktuální až ve 3. ročníku. Najdeš zde počet získaných kreditů a průměr známek pro jednotlivé magisterské obory. Hledání studentů Pod tímto odkazem zjistíš, kdo další s Tebou na škole studuje. Osobní údaje Tady můžeš měnit své osobní informace. Za jejich pravost a aktuálnost odpovídáš Ty. Zároveň si zde můžeš vybrat, zda budou tyto informace viditelné či neviditelné pro ostatní. Nezapomeň se podívat, jaké je číslo Tvého studijního kruhu (budeš ho potom psát na všechny testy), a taky si v záložce Změna údajů vyplnit své číslo účtu, aby ti škola mohla posílat peníze. Stipendia Zde se Ti zobrazují částky, které Ti zaslala škola na účet za jednotlivá stipendia ve výplatních obdobích. I proto je důležité mít aktuální osobní údaje, aby se Tvé stipendium náhodou nedostalo na neexistující účet. 19

Studijní informační systém

Studijní informační systém Informace pro prváky Všeobecné lékařství 2010/2011 Vážení přátelé, vítáme vás na 1. lékařské fakultě! Příchod na vysokou školu je velkým krokem v životě a je spojen s velkými změnami. Studium zde probíhá

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Důležité kontakty. Buddy Programme Coordinators: Jana Jelínková vicepresident@ic-cuni.cz, buddy@ic-cuni.cz 605 513 992

Důležité kontakty. Buddy Programme Coordinators: Jana Jelínková vicepresident@ic-cuni.cz, buddy@ic-cuni.cz 605 513 992 Důležité kontakty Buddy Programme Coordinators: Jana Jelínková vicepresident@ic-cuni.cz, buddy@ic-cuni.cz 605 513 992 Alternativní kontaktní osoba v IC CUNI: Michaela Banýrová secretary@ic-cuni.cz 604

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více