Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Identifikátor zařízení: IČO: Adresa: Náměstí Františka Křižíka 860/25, Tábor Telefon: , Fax: Internetová stránka: Zřizovatel: Právní forma: Ředitel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Příspěvková organizace RNDr. Miroslav Vácha telefon škola: mobil: bydliště: Údolní 458, Tábor-Měšice telefon byt: ředitelem školy od

2 Další informace o škole Zástupkyní ředitele, která trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu, je Mgr. Marcela Horažďovská, zástupkyní ředitele Mgr. Hana Chotovinská. Školská rada při Gymnáziu Pierra de Coubertina byla zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 601/2005/RK ke dni 7. června 2005 s počtem 9 členů. Její mandát dnem 6. června 2008 vypršel. Nová Školská rada při Gymnázium Pierra de Coubertina byla zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 586/2008/RK ke dni 7. června Předsedou Školské rady při Gymnáziu Pierra de Coubertina je Mgr. Lukáš Folk. Metodickými orgány pro jednotlivé předměty (skupiny předmětů) a poradními orgány vedení školy jsou předmětové komise vedené svými předsedy (celkem 13 předmětových komisí). Členy předmětové komise jsou všichni učitelé dané aprobace a ti, kteří příslušný předmět vyučují. Podobným orgánem pro předměty vyučované ve francouzském jazyce je francouzská sekce vedená koordinátorem. Výchovnou poradkyní je Mgr. Milena Šťastná, školním metodikem sociálně patologických jevů je Mgr. Petr Nývlt. Školním metodikem informačních a komunikačních technologií a zároveň správcem školní počítačové sítě je Zdeněk Kozák. Metodikem environmentální výchovy je Mgr. Hana Chotovinská. V oblasti ekonomicko-správní zajišťují chod školy kromě vedení hospodářka Petra Kozáková, účetní Světlana Králová a správce majetku a administrativní pracovnice Lenka Kaczorová, technické zázemí a úklid školník a uklízečky. Škola sídlí ve dvou budovách, původní budova čp. 860 je v majetku Města Tábor, budova čp je v majetku Jihočeského kraje. Obě budovy jsou navzájem propojeny a tvoří jeden funkční celek. Vzhledem k nedostatku místa v obou budovách má škola pronajaty ještě dvě učebny v prostorách Jihočeské univerzity v těsném sousedství školy. Součástí školy je školní jídelna výdejna, strava se tam dováží z jídelen Střední odborné školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor. Vzhledem k malé kapacitě této výdejny se šest tříd stravuje v jídelně Domova mládeže Vyšší odborné školy zemědělské a Střední zemědělské školy v Táboře. Pro studenty bydlící ve větší vzdálenosti je možnost ubytování v Domově mládeže SZeŠ, Tomkova ul., Tábor, s eventuelním celodenním stravováním. K měla škola 757 žáků (z toho 517 dívek) v 26 třídách. Rozdělení podle jednotlivých oborů vzdělání je následující: obor vzdělání K/401 čtyřleté studium obor vzdělání K/408 čtyřleté studium obor vzdělání K/610 šestileté bilingvní studium obor vzdělání K/81 osmileté studium obor vzdělání K/801 osmileté studim (dobíhající) 8 tříd 4 třídy 6 tříd 2 třídy 6 tříd 2

3 b) Obory a zaměření učební plány 1. KKOV K/401 Gymnázium všeobecné Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v 1., 2., 3. a 4. ročníku (třídy 1.B, C, 2.B, C, 3.B, C, 4.B, C). 2. KKOV K/408 Gymnázium živé jazyky Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v 1., 2., 3. a 4. ročníku (třídy 1.D, 2.D, 3.D, 4.D). 3. KKOV K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce Učební plán tříd gymnázia s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském (spolupráce s Francií) č.j / , schválený MŠMT ČR dne v ročníku (třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A). 4. KKOV K/81 Gymnázium všeobecné Školní vzdělávací program Ke vzdělání krok za krokem č.j. GT/1539/07 schválený ředitelem školy dne v primě a sekundě. 5. KKOV K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající) Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v tercii, kvartě, kvintě, sextě, septimě a oktávě. 3

4 c) Personální zabezpečení činnosti školy 1. Vedení školy: Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky prac. poměr poznámka 1. Vácha Miroslav MFF UK M F 29 N 2. Horažďovská Marcela FF UK Č Fr 31 N 3. Chotovinská Hana FTVS UK Tv Bi 26 N 2. Pedagogičtí pracovníci a) učitelé s plným úvazkem Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 1. Bušová Magdalena FF UP Olomouc Č A 22 N 2. Černá Martina PřF UK F Ch 14 N 3. Daňková Dana MFF UK M F 31 N 4. Dvořáková Ivana PřF UK Z M 22 N 5. Ďuricová Zdenka PF Č.B. R-D-ZSV 30 N 6. Folk Lukáš PřF UK Bi Ch 6 N 7. Frantl Rudolf FTVS UK Tv Z 30 N Neplacené volno po celý šk. rok 8. Frommová Anna FF UK Č Fr 33 N 9. Fučíková Miloslava PF Plzeň M Z 25 N 10. Géhin Denis Université Nancy F Ch 29 N 11. Havlíková Alena FTVS UK Č Tv 32 N 12. Havlíková Iva FF UP Olomouc A - N 2 N. 13. Hořejší Petra Stud PF UJEP, st. A 0 N ukončila Hrubantová Marcela PF UJEP Ústí n. L. Č ZSV 2 N 15. Husáková Petra PF Č.B. Č Vv 13 N 16. Jelínková Martina PF JU Ch Bi 1 N 17. Kálal Jiří FF UK Praha Č D 23 N 18. Koloros Petr PřF UK Ch Bi 43 N 19. Kozák Zdeněk PřF UP Olomouc Ch-M-IVT 42 N 20. Král Josef MFF UK M Dg 34 N 21. Kubešová Kateřina FF UP Olomouc A 6 N 22. Laštovková Lucie Studující PF UK, Č ZSV 2 N ukončila Lešková Jana FF MU Brno Fr Šp 5 N Od MD pak RD 24. Macek Ivan FF UJEP Brno Č Fr A 36 N 25. Michau Valéry Univ. Tours Fr 14 Urč. 26. Mrázek František FF UK D On Fr 34 N 27. Nagyová Petra FF UK Č A 6 N MD, RD 28. Nováková Marie PřF UK Ch M 33 N 29. Novotná Eva PřF UK Bi M 17 N 30. Novotná Jiřina MFF UK M F 36 N 31. Nývlt Petr FTVS UK Tv Ch 8 N 32. Prachařová Miroslava FF UK Č D 28 N 4

5 Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 33. Růžička Aleš PřF, PF UK Bi-Ch-Vv 32 N 34. Stibalová Kateřina FF UK Praha Č Psych. 9 N 35. Strnad František FTVS UK Tv Z 36 N 36. Szabóová Milena UJEP Brno Tv Z A 29 N 37. Szutáková Libuše FTVS UK Tv Bv 25 N 38. Šedivá Alena MFF UK M F 24 N 39. Šimková Dagmar FEL ZU Plzeň IVT 6 N RD 40. Šťastná Milena FF UK Č N 29 N 41. Trčková Pavla FTVS, PřF UK Tv Bi 12 N 42. Třicátníková Romana PF Ústí n. Lab. Č A 17 N 43. Váchová Marie FF UP Olomouc Č A 27 N 44. Velík Miroslav PF UK Praha Fr D 3 N 45. Voráček Václav MFF UK M F 24 N 46. Zemanová Alena FTVS UK Tv Z 32 N b) učitelé s částečným úvazkem Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr Poznámka 1. Aubraye Gabriela PF JU Č.B. Č Fr 10 N RD 2. Beneš Zdeněk PF ČB Č Hv 35 N 3. Beran Miroslav PřF UK Ch 19 N 4. Berthelot Dominique Univ. de Poitiers Fr 9 N 5. Castagnier Stéphane Univ. Monpellier D Z 8 Urč. 6. Čechová Daniela MFF UK M F 10 N RD 7. Doudová Lea FTVS UK Tv 11 Urč. Zástup za p. Frantla 8. Dudová Eva Volg. st. ped. inst. A R 31 N 9. Dvořáková Růžena FF UK D N 36 N Od v důchodu 10. Holas Jan PF MU Tv M 9 Urč. 11. Hrkal Pavel MFF UK M F 45 Urč. Důchodce 12. Kisby Neil Univ. Leicester A 16 N 13. Kloboučníková Miroslava PF JU R Fr Hv 20 N 14. Kotrčková Marie FF UK Č R A 36 N 15. Kožíšková Drahomíra PF Č.B. Č Vv 26 N 16. Kremsa Vladimír PEF VŠZ Praha Šp 19 Urč. 17. Líkařová Hana FTVS UK Tv A 27 N 18. Matějková Olga PF JU N L 7 N 19. Matoušková Zdeňka FF UJEP Brno Fr Šp 37 Urč. Zástup za MD od Musil Marek VOŠ Jihlava IVT 1 Urč. Zástup za RD 21. Němečková Miloslava PF Č.B. Č N 29 N 22. Pikhart Miroslav PF Č.B. M-Bi-IVT 16 Urč. Zástup za RD 23. Plechatová Zdeňka MFF UK M F 35 Urč. Důchodce 24. Rinkeová Kateřina PřF UK M Z 13 N 25. Smetana Martin FF UP Olomouc A Šp 2 N 26. Šípová Jana FF UK Praha Č R A 37 Urč. Důchodce 27. Štůralová Jiřina PF MU N 0 Urč. Po pí. Dvořákové R. 28. Tlustá Ivana FF UK Č N 20 N 29. Trska Zdeněk FF UK Hv R 40 Urč. Důchodce 30. Turecká Eliška PF UK Ch Bi 4 N MD 31. Včelák Jaroslav PF Č.B. M-Zt-IVT 21 Urč. Zástup za RD 5

6 Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr Poznámka 32. Žalud Zdeněk FF UK D L 6 N 33. Žilavá Marie MFF UK M F 11 N MD 34. Žilavý Petr MFF UK F 9 N Pracovní poměr na dobu určitou je uzavírán pouze s pracovníky, kteří pracují krátkodobě na částečný úvazek, s důchodci, pracovníky na zástup a některými francouzskými učiteli. Situaci ve školním roce 2008/09 komplikovala skutečnost, že se přes značné úsilí (inzerce v celostátním i lokálním tisku, na fakultách připravujících učitele španělštiny, dopisy studentům posledního ročníku VŠ) nepodařilo získat aprobovaného učitele španělštiny. 3. Nepedagogičtí pracovníci: č. příjmení a jméno vzdělání Pracovní zařazení roky praxe pracovní poměr 1. Kozáková Petra VOŠ ekonomická Hospodářka 3 Urč. 2. Králová Světlana SEŠ Účetní 19 N 3. Kaczorová Lenka VOŠ ekonomická Správce majetku, 11 N administrativní prac. 4. Štach Ladislav Vyučen Školník 46 N 5. Bucsaiová Jana ZŠ Uklízečka 41 Urč. Důchodce 6. Černá Marie ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 27 N 5. Hrušková Terézia ZŠ Uklízečka 39 Urč. Důchodce 7. Kováčová Jaroslava ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 35 N 8. Křemenová Ivana ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 36 N 9. Plochová Dana ZŠ Uklízečka 32 N 10. Přibylová Hana Vyučena Uklízečka (0,5 úv.) 34 N 11. Ptáčková Vladislava ZŠ Uklízečka 34 N 12. Černá Marie ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 27 N 13. Kováčová Jaroslava ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 35 N 14. Křemenová Ivana ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 36 N 15. Přibylová Hana Vyučena Kuchařka (0,5 úv.) 34 N 16. Štachová Jaroslava Vyučena Kuchařka (0,5 úv.) 15 N 17. Beran Zdeněk Vyučen Správce tělocvičny 48 Urč. Důchodce Průměrný evidenční počet pracovníků ve školním roce 2008/09: 90,4 Průměrný přepočtený počet pracovníků ve školním roce 2008/09: 76,4 Z toho pedagogických pracovníků: 63,0 Počet hodin vyučovaných neaprobovaně ve školním roce 2008/09 činil zhruba 4,9 % vzhledem k odučeným hodinám. 6

7 d) Údaje o přijímacím řízení do prvního ročníku Všichni žáci přihlášení ke studiu osmiletého oboru vzdělání na Gymnáziu Pierra de Coubertina, Tábor, v obou kolech vykonali přijímací zkoušku. V souladu s kritérii přijímacího řízení byla v prvním kole prominuta přijímací zkouška uchazečům o čtyřletý obor vzdělání, kteří na započítávaných vysvědčeních ze ZŠ dosáhli průměrného prospěchu 1.10 a lepšího, a uchazečům o šestileté dvojjazyčné studium, kteří na započítávaných vysvědčeních ze ZŠ dosáhli průměrného prospěchu 1.20 a lepšího. Vzhledem k novému systému přijímání ke studiu počet podaných přihlášek na všechny obory vzdělání v 1. kole značně přesahoval počet volných míst. Po odevzdání zápisových lístků však zůstala ve všech oborech vzdělání volná místa a bylo tedy vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. V druhém kole se hranice pro přijímání bez přijímacích zkoušek posunula, přijímací zkouška byla prominuta uchazečům o čtyřleté i šestileté studium, kteří na započítávaných vysvědčeních ze ZŠ dosáhli průměrného prospěchu 1.50 a lepšího. Po skončení druhého kola přijímacího řízení zůstalo ve čtyřletém studiu 12 volných míst a v šestiletém studiu 2 volná místa. Po důkladném rozboru situace nebyla další kola přijímacího řízení již vypisována. Tabulka výsledků přijímacího řízení: Obor vzdělání Počet přihlášených v 1. kole Počet přijatých v 1. kole (odevzdalo zápisový lístek) Počet přihlášených v 2. kole Počet přijatých v 2. kole (odevzdalo zápisový lístek) Zpětné vzetí zápisového lístku Skutečně nastoupí k K/ K/610 nižší stupeň šestiletého st K/81 nižší stupeň osmiletého st Přetrvává poměrně velký zájem o osmileté studium, u něhož počet přihlášených vysoce převyšuje počet volných míst. U šestiletého dvojjazyčného studia sice došlo k nárůstu počtu uchazečů oproti předchozímu roku, počet skutečných zájemců o toto studium však zůstává mírně pod zamýšleným počtem přijímaných. Situace je způsobena především negativním postojem základních škol k odchodu žáků na víceleté (především na šestileté) gymnázium. Opět se potvrdil trend z předchozích let, kdy si část žáků šla přijímací zkoušky pouze zkusit, bez úmyslu ke studiu skutečně nastoupit. U čtyřletého oboru vzdělání sice došlo k výraznému nárůstu podaných přihlášek, nejednalo se však o skutečné zájemce o studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Nárůst počtu zájemců tak byl pouze zdánlivý a byl zřejmě způsoben změnou systému přijímacího řízení. Výsledný počet nastoupivších uchazečů ukazuje spíše pokles zájmu o gymnaziální studium. Podrobnější rozbor přijímacího řízení vyplývá z protokolů o přijetí podle jednotlivých oborů vzdělání (kopie v příloze). 7

8 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce r. 2008/09 Celkový počet tříd ve školním roce 2008/09 byl 26, celkový počet žáků k podle výkazu S 7-01 byl 757 (z toho 517 dívek). V průběhu školního roku přestoupili do Gymnázia Pierra de Coubertina 2 žáci, 1 žák se vrátil po ukončení přerušení vzdělávání, 2 žáci odešli na jiné školy, 1 žák přerušil studium, 1 žák ukončil studium a 1 žák byl za studia vyloučen. Údaje o prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2008/09 Údaje jsou uvedeny podle stavu k Obor vzdělání K/401 Gymnázium všeobecné třída počet žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.B ,933 1.C ,858 2.B ,928 2.C ,967 3.B ,172 3.C ,072 4.B ,924 4.C ,362 Nehodnocení žáci ve 3.B byly hodnoceni v náhradním termínu a pokračují ve studiu, nehodnocený žák ve 4.C byl vyloučen ze studia. Neprospívající žáci ve 4.B a 4.C úspěšně složili opravnou zkoušku a v září 2009 skládali zkoušku maturitní. Obor vzdělání K/408 Gymnázium živé jazyky třída počet žáků s vyznam. Prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.D ,804 2.D ,861 3.D ,874 4.D ,026 Neprospívající žáci v 1.D a 2.D úspěšně složili opravnou zkoušku a pokračují ve studiu, neprospívající žák ve 3.D přestoupil na jinou střední školu. Obor vzdělání K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce třída počet žáků s vyznam. Prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.A ,798 2.A ,908 3.A ,977 4.A ,095 5.A ,862 6.A ,139 Nehodnocené žákyně v 1.A a 2.A byly hodnoceny v náhradním termínu a pokračují ve studiu. Jeden nehodnocený žák ve 3.A byl hodnocen v náhradním termínu a pokračuje ve studiu, druhý byl dlouhodobě nemocný a opakuje 3. ročník. Neprospívající žákyně v 2.A úspěšně složila opravnou zkoušku a pokračuje ve studiu. 8

9 Obory vzdělání K/801 Gymnázium všeobecné a K/81 Gymnázium třída počet žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr prima ,461 sekunda ,479 tercie ,536 kvarta ,741 kvinta ,780 sexta ,751 septima ,594 oktáva ,863 Nehodnocení žáci v kvintě a sextě byli hodnoceni v náhradním termínu a pokračují ve studiu. Neprospívající žákyně v sextě úspěšně složila opravnou zkoušku a pokračuje ve studiu. Celkem za školu: poč. žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr Celkem ,873 Údaje o chování Na konci školního roku 2008/09 byl 1 žák hodnocen 2. stupněm z chování, ostatní žáci byli hodnoceni stupněm prvním. Uložená kázeňská opatření ve školním roce 2008/09: Důtka ředitele školy 2 Pochvala ředitele školy 43 Důtka třídního učitele 22 Pochvala třídního učitele 138 Podmínečné vyloučení ze studia 1 Vyloučení ze studia 1 Podmínečné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia se týká jednoho žáka, který byl nejprve ze studia podmínečně vyloučen za závažné porušení povinnosti řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (zameškal celkem 160 neomluvených hodin). V průběhu zkušební doby se dopustil stejného provinění, zameškal další neomluvené hodiny, a byl proto ze studia vyloučen. Výsledky maturitních zkoušek Ústní maturitní zkoušky se ve školním roce 2008/09 konaly v 5 třídách závěrečných ročníků v období dvou týdnů Ve třídách oboru vzdělání K/610 proběhly v týdnu od do písemné zkoušky z francouzsky vyučovaných předmětů (třída 6.A). Maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury proběhly dne Oproti předchozím letům měla specifický průběh první část maturitní zkoušky v 5. ročníku dvojjazyčného studia. Vzhledem k tehdy předpokládanému konání státních maturit v roce 9

10 2010 bylo novelizováno Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podle něhož maturitní zkoušky v bilingvním studiu probíhají, a v 5. ročníku žáci skládali maturitní zkoušku pouze z francouzského jazyka a literatury. Ústní část této zkoušky proběhla ve dnech a , písemná část dne Předsedové maturitních komisí: 4.B Jana Beránková, Gymnázium Milevsko 4.C PaedDr. Jiří Brom, Gymnázium Týn nad Vltavou 4.D Mgr. Silvie Soukupová, Gymnázium Písek Oktáva Mgr. Radim Jindra, Gymnázium Soběslav 6.A Mgr. Jana Haiderová, FF JU České Budějovice 5.A PhDr. Ondřej Pešek, PhD., FF JU České Budějovice Tabulka výsledků 1. termínu maturitních zkoušek ve školním roce 2008/09: obor počet připuštěno Nepřipuštěnmenáním prospělo neprospělo opakovalo S vyzna- žáků k mat. zk. z r.2007/ K/ K/ K/ K/ K/610 (první část) Nehodnoceno Dva žáci všeobecného studia z celkově tří nepřipuštěných, kteří nemohli konat maturitní zkoušku z důvodu neprospěchu nebo nehodnocení na konci 4. ročníku, skládali maturitní zkoušku v termínu Jeden z těchto žáků byl úspěšný a maturitní zkoušku složil, druhý žák neprospěl z jednoho předmětu a bude skládat maturitní zkoušku v roce Třetí nepřipuštěný žák nebyl na konci 4. ročníku hodnocen a byl z kázeňských důvodů vyloučen ze studia (viz výše). Všichni neprospívající studenti z 1. termínu byli hodnoceni nedostatečnou z jednoho předmětu a uspěli u opravné maturitní zkoušky, která se konala Oba bývalí žáci školy, kteří konali opravnou maturitní zkoušku v květnovém termínu, u této zkoušky uspěli. f) Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů probíhal podle minimálního preventivního programu (zpracoval Mgr. Petr Nývlt), který definuje tři základní oblasti primární prevence: výchovu ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti, odmítnutí všech forem protizákonných aktivit. Prioritou bylo pokračování adaptačních dnů pro první ročníky (projekt SPOLU), rozšířit jednodenní adaptační program třídy 1. A na vícedenní program, podobně jako je tomu u primy, pro niž proběhl ve spolupráci s občanským sdružením ECHO Tábor na přelomu srpna a září 2008 na základně Vávrovka u Veselí n/l program START Program byl zaměřen na adaptaci do nového sociálního prostředí a na sociální učení. Z dalších priorit je možné uvést zajištění financování prevence z grantů, zlepšení komunikaci na všech úrovních a diagnostika prvních ročníků. Většina krátkodobých cílů byla splněna. 10

11 Byly podány dvě žádost o grant Jihočeského kraje. Z Programu I. pro prevenci sociálně patologických jevů se podařilo získat finanční prostředky ve výši 20000,- Kč. Byly vynaloženy v souladu s plánem na realizaci dotazníkové studie u žáků prvních ročníků. Jsou diagnostikovány tendence k rizikovému chování, postoje a hodnoty žáků. Nově se v testech diagnostikovala míra užívání alkoholu, nelegálních návykových látek a záškoláctví. Na základě naměřených hodnot se škola pohybuje lehce pod průměrem gymnázií ČR, co se týče alkoholu a ilegálních drog. V samotné diagnostice Dr. Němce spadají žáci školy v průměru do nejméně rizikové skupiny. V oblasti OPL však můžeme spatřit pozvolné zvyšování hodnot v průběhu šesti let, kdy se na škole diagnostikuje, byť v rámci kategorie, kde respondenti nevykazují žádné patologické chování. Z prostředků grantu byla také zaplacena první polovina specializačního studia metodika prevence rizikových jevů. Byl založen preventivní tým ve složení RNDr. Miroslav Vácha ředitel školy, Mgr. Petr Nývlt metodik prevence, Mgr. Milena Šťastná výchovná poradkyně, PhDr. Kateřina Stibalová psycholožka. Preventivní tým řeší vzniklé rizikové jevy a současně nabízí žákům školy větší počet komunikačních kanálů. Od 2. poloviny školního roku 2008/9 se písemně zaznamenává každé řešení rizikového jevu. Další dílčí projekty ze schváleného grantu se postupně realizují ve školním roce 2009/10. Na škole je upřednostňována nespecifická primární prevence, zaměřená na využití volného času. Do výuky jsou zařazovány filmy z projektu Jeden Svět ve školách, program společnosti Člověk v tísni. Kontinuální specifická prevence je taktéž záležitostí školního webu s tematikou rizikových jevů Žáci 2. ročníků se zúčastnili komponovaného programu s oblasti prevence OPL. Metodik prevence prošel školením z oblasti legislativy OPL. Na základě nových poznatků připravuje inovaci školního preventivního programu, případně, bude-li to nutné, návrh na úpravu školního řádu. Na škole se neřešil žádný závažný patologický jev, který by se vyskytoval ve škole větší měrou. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/09 Další vzdělávání učitelů probíhalo podle plánu DVPP na rok 2008/09 (kopie v příloze). V souladu s tímto plánem dokončily dvě pedagogické pracovnice studium učitelství a výchovná poradkyně úspěšně ukončila specializační studium pro výchovné poradce. Jedna pracovnice pokračovala v rozšiřujícím studiu anglického jazyka. Oproti plánu nezahájila specializační studium koordinátorka ŠVP, ke studiu se sice přihlásila, ale studium nebylo pro malý počet přihlášených otevřeno. K tomuto specializačnímu studiu je přihlášena znovu ve školním roce 2009/10. Navíc zahájil specializační studium metodik sociálně patologických jevů. Jako každoročně probíhalo vzdělávání instruktorů lyžování a snowboardingu k zajištění LVVK (2 učitelé). Průběžně se vyučující zúčastňovali akreditovaných školení organizovaných NIDV, ZVaS a dalšími institucemi, v závěru školního roku pak i vzdělávání k nové maturitě. Dva vyučující absolvovali v rámci DVPP jazykový kurz pro učitele s nejazykovou aprobací. Pro ilustraci uvádím sumární přehled navštívených akcí: Počet návštěv na akcích DVPP (akreditovaných): 29 z toho jednorázových: 26 dlouhodobějších kurzů: 3 Počet učitelů školy účastnících se aspoň jedné akreditované akce: 22 11

12 Vedle vzdělávání akreditovaného v rámci DVPP se někteří učitelé zúčastnili vzdělávacích akcí, které sice nebyly akreditovány, měly však značnou důležitost pro profesní růst těchto vyučujících (např. oborové konference nebo školení na používání interaktivní tabule). Pro učitele francouzštiny ve ročníku, kteří vyučují francouzský jazyk jako mateřštinu, a učitele vyučující vybrané předměty ve francouzském jazyce probíhalo vzdělávání organizované Francouzským velvyslanectvím v Praze, jehož lektory byli převážně francouzští učitelé. Vzdělávání tohoto druhu proběhlo ve všech francouzsky vyučovaných předmětech a ve francouzštině samotné; zúčastnilo se ho celkem 10 učitelů vyučujících některé předměty ve francouzském jazyce nebo francouzštinu v dvojjazyčném studiu. h) Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Tvorba ŠVP Druhým rokem pokračoval ve školním roce 2008/09 náběh výuky podle školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Ke vzdělání krok za krokem. Průběžně během školního roku probíhaly hodnotící a koordinační schůzky zainteresovaných vyučujících, v závěru školního roku pak byla výuka podle nového ŠVP v primě a sekundě vyhodnocena. Bylo konstatováno, že se zatím daří naplňovat základní cíle ŠVP a že výuka podle něj je pro žáky jednoznačným přínosem. Komplexnější vyhodnocení bude možné provést až po proběhnutí celého čtyřletého cyklu. Během celého školního roku probíhaly práce na tvorbě školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého studia a studium čtyřleté. ŠVP byl vytvářen na základě platného Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání, stav jeho tvorby byl několikrát projednáván na poradě vyučujících i v užším kolektivu řešitelského týmu, který měl tvorbu ŠVP na starosti. Koordinátorkou jeho tvorby je Mgr. Hana Chotovinská. Dne byl vytvořený školní vzdělávací program s názvem Se vzděláním do života schválen Školskou radou při Gymnáziu Pierra de Coubertina a dne byl projednán a schválen v pedagogické radě. Výuka podle tohoto ŠVP mohla tedy začít od počínaje 1. ročníkem čtyřletého a 5. ročníkem osmiletého studia. V rámci pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia byl vytvářen také pilotní školní vzdělávací program pro šestileté studium s názvem Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním. Koordinátorkou tvorby ŠVP pro dvojjazyčné studium je Mgr. Marcela Horažďovská. Tento ŠVP byl pod č.j / schválen MŠMT ČR a výuka podle něj mohla započít rovněž od počínaje prvním ročníkem šestiletého dvojjazyčného studia. Na tvorbě tohoto pilotního ŠVP škola intenzivně spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Škola se rovněž podílela na tvorbě pilotního RVP pro dvojjazyčná gymnázia, která probíhala paralelně s tvorbou ŠVP. Ředitel školy byl řediteli ostatních tří dvojjazyčných česko-francouzských gymnázií v ČR delegován do týmu, který ve spolupráci s VÚP RVP pro dvojjazyčná gymnázia vytvářel. Environmenální výchova - Škola je členem Klubu ekologické výchovy a zúčastňuje se programů a seminářů pořádaných touto organizací; zapojila se do přípravy projektu sekce KEV Jihočeského kraje Síť škol KEV Jihočeského kraje a aktivní příprava pro udržitelný rozvoj. 12

13 - Environmentální výchova na škole probíhala jak v oblasti výuky jednotlivých předmětů, tak formou mimoškolní činnosti žáků a pedagogů. V rámci příslušných předmětů jsou žáci vedeni k tomu, aby důkladně pochopili myšlenku trvale udržitelného života. Vyučující rozvíjí u žáků schopnost uvažovat v souvislostech, tvořivě aplikovat získané znalosti do každodenního jednání a chování ve vztazích k prostředí. - Na nižším stupni gymnázia se k výuce přírodopisu využívají učebnice Ekologického přírodopisu. Vzdělávací proces je zaměřen především na pochopení zákonitostí vztahů člověka a biosféry a na biodiverzitu organizmů na Zemi. Na zvolených příkladech žáci samostatně řeší ekologické problémy a sami navrhují prevenci jejich vzniku. Do výuky zařazujeme hry o globálních problémech, hry o hodnotách v lidské společnosti a hry o spolupráci a životním prostředí. - Každý měsíc měli žáci možnost se prostřednictvím nástěnky seznámit s novinkami z oblastí týkajících se čerpání přírodních zdrojů, přetváření krajiny člověkem, odpadového hospodářství, energetickými problémy, využitím biomasy apod. - K získávání nejnovějších informací v oblasti environmentálního vzdělávání využívá škola především spolupráce s Klubem ekologické výchovy v Praze (RNDr. D. Kvasničkovou) a Blatským muzeem v Soběslavi (pobočkou Husitského muzea v Táboře). - Škola se zapojila do soutěže Recyklohraní školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Soutěž je pořádána pod záštitou MŠMT. - Ve spolupráci s Ekocentrem Říčany a Ochranou fauny Votice se škola zúčastnila soutěže Těžíme hliník z našich domácností. - Žáci školy se zapojili do akce Úklid Lužnice, která je zaměřená na sběr odpadků v okolí řeky Lužnice. - Žáci 2. ročníků se ku příležitosti Světového dne vody zúčastnili exkurze do čistírny odpadních vod v Táboře. - Žáci čtvrtých ročníků se v rámci výuky biologie účastnili třídenního ekologického kurzu v Blatnici u Mladé Vožice. - V závěru června 2009 se uskutečnila biologicko-ekologická expedice do rezervace SOOS. - Vybraní žáci se zúčastnili následujících soutěží s ekologickou tematikou: a) Ekologická olympiáda středoškoláků b) Zelená stezka Zlatý list c) Ekosystémy naší krajiny d) Poznej a chraň Zahraniční aktivity: - Pro žáky oboru vzdělání K/610 (bilingvní studium) proběhla v podzimních měsících druhá část výměnného pobytu - výjezd táborských studentů do Saint-Brieuc a Elbeuf, v jarních měsících se uskutečnila návštěva žáků z Nancy v Táboře jako první část výměnného pobytu, jehož druhá část je naplánována na podzim Dále se uskutečnily kompletní výměnné studijní pobyty se školami v Montivilliers a Dole. Tyto studentské výměny jsou pro bilingvní studium nedílnou součástí výuky; mají za cíl nejen prohloubení jazykových znalostí, ale i poznání kultury, způsobu života a reálií hostitelské 13

14 země a regionu. Podle možností se těchto výměn zúčastňují i studenti nebilingvních tříd, kteří se učí francouzsky. - Dva žáci z 2. a 3. ročníku dvojjazyčného studia spolu se svým francouzským učitelem fyziky a chemie se zúčastnili setkání mladých zájemců o přírodní vědy z více než dvou desítek zemí světa ve francouzském Štrasburku. Přírodovědná mládež rokovala zejména na téma jak posílit zájem mladých o studium přírodních věd, jakým způsobem přiblížit tyto poznatky co nejširšímu okruhu mladých atp. Četné podněty a náměty z tohoto třídenního jednání byly adresovány přímo Evropské komisi. Účast na tomto mimořádném setkání nabídlo škole Francouzské velvyslanectví v ČR. - Dlouhodobá tradiční partnerská spolupráce mezi Gymnáziem Pierra de Coubertina a gymnázii v Kostnici (SRN), která se koná v rámci partnerství obou měst, pokračovala v dubnu 2008 návštěvou 41 žáků kostnických gymnázií a dvou pedagogických pracovníků v Táboře; jednalo se o první část tradičního výměnného pobytu, jehož druhá část proběhne na podzim Spolupráce s gymnáziem v Pirně (SRN), navázaná v roce 2003/04, pokračovala i ve školním roce 2008/09, v podzimním období se uskutečnily se obě části výměnného zájezdu 21 žáků školy. - Tradiční partnerské kontakty se školou I.T.C. A. Lunardi v italské Brescii pokračovaly kompletním výměnným pobytem; návštěva táborských studentů v Itálii se uskutečnila v dubnu 2009, návštěva italských studentů v Táboře pak v květnu Spolupráce s gymnáziem v Eggenfeldenu (SRN) pokračovala druhou částí výměnného pobytu výjezdem 17 žáků Gymnázia Pierra de Coubertina do Eggenfeldenu v září Nově byla navázána spolupráce s St. Pieterscollege v Bruselu, uskutečnily se obě části výměnného pobytu pro 24 žáků. - Na novou úroveň se dostala spolupráce s Bert-Brecht-Gymnasium v Dortmundu (SRN). Při organizování výměn s touto školou naše gymnázium vždy spolupracovalo se ZŠ v Sezimově Ústí. Tentokrát se poprvé uskutečnil výměnný pobyt pouze mezi partnerskou školou a Gymnáziem Pierra de Coubertina. Na jaře 2009 proběhly obě části výměnného pobytu. - Po kratší odmlce se v prosinci 2008 opět uskutečnil společný koncert Pěveckého sboru Gymnázia Pierra de Coubertina a Žákovského orchestru Ellenriedergymnasium v Kostnici. Sportovní aktivity - Uskutečnilo se 5 lyžařských výchovně výcvikových kurzů pro třídy 1.B, 1.C, 1.D, sekunda a kvinta. Kurzů se zúčastnila většina žáků uvedených tříd, výcvik (lyžařský i snowboardový) byl zajištěn kvalifikovanými instruktory učiteli Tv i dalšími učiteli školy s platným instruktorským průkazem. Pro třídu 3.A nebyl pro menší zájem žáků organizován samostatný kurz, žáci této třídy však měli možnost obsadit volná místa v kurzech ostatních. Na každém kurzu byl přítomen zdravotník (lékař). - V souladu se ŠVP Ke vzdělání krok za krokem se uskutečnil dvoudenní cykloturistický kurz v sekundě. 14

15 - V závěru školního roku se uskutečnily 3 sportovní turistické kurzy, kterých se zúčastnili studenti ze 3. ročníků a septimy. Dva kurzy byly internátní, jeden proběhl na Šumavě a byl zaměřen především na pěší a vodní turistiku a pobyt v přírodě, druhý se uskutečnil v Chorvatsku a byl zaměřen na sportovní hry, potápění, pěší turistiku a cykloturistiku. Třetí kurz se konal v Táboře s denní docházkou a byl zaměřen na pěší turistiku a hry v terénu. - Gymnázium Pierra de Coubertina bylo spolupořadatelem republikového finále poháru AŠSK ve sportovní gymnastice. - V prosinci 2008 proběhl v nové tělocvičně již 11. ročník závodu ve skoku vysokém Mikulášská laťka. Závod byl otevřený pro žáky všech základních a středních škol okresu Tábor. - Sportovní dny školy nebyly organizovány, během školního roku však proběhly turnaje žákovských družstev ve volejbalu a florbalu. - Tradičně hojná a úspěšná byla účast školních družstev v nejrůznějších sportovních soutěžích organizovaných AŠSK. Z výraznějších umístění uvádím: 1. místo družstva dívek v okresním i krajském kole Corny poháru v lehké atletice a účast v kole republikovém, 1. místo družstva dívek v okresním i krajském kole soutěže v plavání, 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole volejbalu dívek, 2. místo družstva dívek v republikovém kole poháru AŠSK ve sportovní gymnastice, 1. místo v okresním kole košíkové chlapců i dívek, 2. místo dívek a 3. místo chlapců v kole krajském. Významnější kulturní akce - V rámci nabídky Divadla O. Nedbala v Táboře navštívila prakticky každá třída jedno divadelní představení za pololetí. - Novým prvkem byly zájezdy na večerní představení významných pražských divadel pro zájemce z řad žáků školy. - V prosinci 2008 se v Divadle Oskara Nedbala konal tradiční adventní koncert Pěveckého sboru Gymnázia Pierra de Coubertina, vedeného sbormistrem Zdeňkem Trskou. - Pěvecký sbor se rovněž podílel i na dalších kulturních vystoupeních v regionu. - V rámci protidrogového projektu Littera scholae byla vydána stejnojmenná publikace, do níž přispěli svými literárními pokusy ti žáci školy, kteří se zabývají literární tvorbou. - Již třetím rokem pravidelně každých 14 dnů vycházela v týdeníku Táborsko stránka studentů Gymnázia Pierra de Coubertina, kterou vytvářela skupina žáků školy pod vedením Mgr. Romany Třicátníkové. Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity - Exkurze doplňující vzdělávací program v jednotlivých předmětech byly zapracovány do plánů předmětových komisí a podle nich realizovány. Po ročním ověřovacím období byla stanovena pevná pravidla pro organizaci exkurzí (maximálně 3 exkurze za rok na 1 třídu) a jejich povolování. Tato pravidla jednoznačně přispěla k zefektivnění provozu školy a k lepšímu využití času stráveného na exkurzích. Již po několikáté byly prakticky všechny školní výlety a sportovní kurzy soustředěny do závěrečných 10 dnů června

16 - Z významnějších akcí je možno uvést např. pravidelné exkurze na Čapkovu Strž, do zoologické zahrady, návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce, návštěvy Jaderné elektrárny Temelín, kulturně historické exkurze do Prahy, návštěvy pražského planetária a další. Prezentace školy - Den otevřených dveří se uskutečnil ; budoucí studenti i jejich rodiče si mohli školu prohlédnout, navštívit výuku v některých třídách, hovořit s vyučujícími. Proběhl také blok informací o přijímacím řízení a dalším studiu. - Škola se rovněž zúčastnila Burzy středních škol okresu Tábor, která se konala v sále hotelu Palcát a burz škol v Bechyni a v Soběslavi. Před burzou škol proběhla také prezentace v tisku. - Zástupci školy se rovněž zúčastnili několika třídních schůzek na základních školách v Táboře a okolí. - Pro zlepšení zájmu o dvojjazyčné studium jsme se pokusili navštívit se skupinou žáků a jedním učitelem všechny základní školy v Táboře a nejbližším okolí. Tato forma prezentace, jejímž cílem bylo podat informace v 7. třídách ZŠ, se však díky odporu většiny dotázaných ředitelů uskutečnila pouze v několika školách. - Na všechny ZŠ v okrese Tábor, na Úřad práce Tábor a na všechny pedagogickopsychologické poradny v regionu byly zaslány letáky s informacemi o studiu. - Velmi důležitou prezentací školy je webová stránka Gymnázia Pierra de Coubertina. - Za nejdůležitější prezentaci školy považuji však tu, která není na očích, ale která je přesto velice účinná. Mám tím na mysli pověst školy, která ovlivní veřejné mínění více než jakkoliv kvalitní prezentace. Snahou vedení školy je, aby výchovně vzdělávací práce školy byla na takové úrovni, aby se škola za svou pověst nemusela stydět. Účast žáků v předmětových soutěžích - Studenti školy se s většími či menšími úspěchy účastnili prakticky všech předmětových olympiád a řady sportovních soutěží. Jejich odborné vedení zajišťovaly jednotlivé předmětové komise. Zhruba 44 žáků školy se objevilo na medailových místech okresních, krajských nebo celostátních kol. - Z nejvýznamnějších úspěchů ve školním roce 2008/09 je možno uvést: a) kategorie pro žáky plnící povinnou školní docházku: - dvakrát 1. a 3. místo v okresním kole MO kat. Z6 - dvakrát místo v okresním kole MO kat. Z místo v okresním kole MO kat. Z8-1. místo v okresním kole MO kat. Z9-3. místo v okresním kole kat. Z9 - první tři místa v okresním kole a 1. místo v krajském kole FO kat. E místo v okresním kole FO kat. E - 1. a místo v okresním kole FO kat. F - 1. a 2. místo v okresním kole Soutěže v jazyce anglickém kat. I B - 1. místo v okresním kole Soutěže v jazyce anglickém kat. II B - 2. místo v krajském kole soutěže v jazyce španělském 16

17 - 2. místo v okresním kole ZO kat. C - 3. místo v okresním kole ChO kat. D - 2. místo v národním kole Astronomické olympiády kat. E-F - 1. a 3. místo v okresním kole dějepisné olympiády b) kategorie pro žáky ve věku let: - 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce kat. II - 3. místo v krajském kole MO kat. A - 1. a 2 3. místo v krajském kole MO kat. B - 2. místo v krajském kole FO kat. C - 1. a 3. místo v krajském kole FO kat. D - 1. místo v celostátním kole Astronomické olympiády kat. C-D a 3. místo v Mezinárodní astronomické olympiádě - 1. a 3. místo v okresním kole ZO kat. D - 1. a 2. místo v okresním a krajském kole a 7. místo v celostátním kole Soutěže v jazyce anglickém kat. III - 2. místo v krajském kole Soutěže v jazyce francouzském kat. SŠ B2-1. a 2. místo v okresním, 1. místo v krajském a 6. místo v celostátním kole Soutěže v jazyce německém - 3. místo v krajském kole Soutěže v jazyce ruském - 1. a 3. místo v krajském a 3. místo v celostátním kole Soutěže v jazyce španělském kat. SŠ II - 3. místo v krajském Soutěže v programování - 1. místo v krajském a 2. místo v celostátním kole SOČ Další soutěže a akce přesahující rámec výuky: - 1. místo v národním kole soutěže Evropa ve škole - 1. místo v literární soutěži o cenu Filipa Venclíka v kategorii poezie a 2. místo v kategorii povídka místo divadelního souboru v Krumlovské prima sezóně - nominace do Náchodské prima sezóny v kategorii poezie - práce žáků školy byly v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny publikovány na stránkách celostátního i regionálního vydání Mf Dnes místo v okresním kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov - čelná umístění v Pythagoriádě pro 6. i 7. ročník - 9. místo v mezinárodní olympiádě v rakouském Sankt Pöltenu pořádané spolkovou zemí Dolní Rakousy pro partnerské školy - postup do celostátního kola zeměpisné soutěže Eurorebus družstev - pomoc studentů při humanitárních akcích (Srdíčkový den, Květinový den, Svátek s Emilem a další) Výsledky přijímacího řízení na VŠ Je možné konstatovat, že škola si již po řadu let udržuje velice pozitivní trend, kdy drtivá většina jejích absolventů pokračuje v dalším studiu na vysoké škole. Z doposud známých výsledků vyplývá, že z celkového počtu 135 absolventů školy bude 125, tj. 92,6% pokračovat ve vysokoškolském studiu. Čtyři žáci pokračují ve studiu na jiných školách (jazykové školy). Dva absolventi odešli přímo do zaměstnání a čtyři jsou v evidenci úřadu práce.. 17

18 i) Údaje o výsledcích inspekcí ČŠI Ve dnech proběhla ve škole inspekce zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) se zaměřením na cizí jazyky a zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V jednotlivých oblastech hodnocení byla škola hodnocena následovně: - rovnost příležitostí ke vzdělání je ve škole zajištěna na nadprůměrné úrovni, - oblast vedení školy je na nadprůměrné úrovni, - personální podmínky školy jsou na požadované úrovni, škola zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělání na nadprůměrné úrovni, - průběh vzdělávání je na požadované úrovni, - rozvoj partnerských vztahů je vzhledem k rozsahu a přínosu pro žáky školy nadprůměrný, - projevy dosahování klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu jsou na požadované úrovni, - oblast výsledků vzdělávání žáků je ve škole sledována na nadprůměrné úrovni, - podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v cizích jazycích jsou na požadované úrovni, - škola má odpovídající množství materiálních a finančních zdrojů pro realizaci obsahu vzdělávání. Kopie inspekční zprávy je v příloze. j) Základní údaje o hospodaření školy v roce Výnosy Výnosy rozpočtu školy v roce 2008 byly tvořeny prostředky na přímé neinvestiční výdaje, na provozní výdaje, účelovými prostředky (drogy, SIPVZ), příjmy z HČ a dalšími příjmy. Struktura výnosů byla následující: 1. Celkové výnosy ,60 2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů 0,00 3. Příjmy z HČ ,78 4. Ostatní příjmy ,82 2. Náklady v tom prostředky na přímé NIV ,00 prostředky na nepřímé NIV ,00 rozvojový program MŠMT - NIV ,00 granty Jihočeského kraje ,00 účelové prostředky IV 0,00 ostatní příjmy ,82 18

19 Náklady rozpočtu školy jsou dány nutností v plné míře zabezpečit chod školy v hlavní činnosti a v nezbytné míře také hospodářskou činnost. Struktura nákladů byla následující: 1. Investiční náklady celkem ,80 z toho z investičního fondu ,80 2. Neinvestiční náklady celkem ,02 3. Náklady HČ ,20 4. Náklady hlavní činnosti ,82 z toho náklady na platy pracovníků školy ,00 3. Hospodářský výsledek zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění ,00 náklady na učebnice, uč. texty a uč. pom ,00 ostatní provozní náklady ,82 Celkový hospodářský výsledek ,58 Z toho hlavní činnost 0,00 hospodářská činnost ,58 Celý hospodářský výsledek byl po schválení zřizovatelem převeden do fondů organizace. Do rezervního fondu byla převedena částka ve výši ,58 Kč, do fondu odměn pak částka 5 000,- Kč. Všechny závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly vyčerpány. V roce 2008 byly poměrně značně sníženy přidělené prostředky na ostatní přímé ONIV, což se spolu s absencí prostředků na pořízení výpočetní techniky a softwaru negativně projevilo na možnosti dalšího rozvoje školy. Poměrně stabilní výše přidělovaných provozních prostředků v omezené míře umožnila nadále zlepšovat prostředí školy pro žáky i učitele. Výsledek hospodaření příznivě ovlivnily také vlastní příjmy a kladný hospodářský výsledek v hospodářské činnosti. 4. Informace o výsledcích kontrol hospodaření V roce 2008 proběhly celkem dvě kontroly hospodaření: 1. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění byla provedena OSSZ Tábor. Kontrola shledala nedoplatek pojistného ve výši 1 020,- Kč způsobený neodvedením pojistného za nepeněžní dary z FKSP. Z nedoplatku bylo vyměřeno penále ve výši 81,- Kč. Dlužná částka byla neprodleně uhrazena, penále bylo předepsáno k náhradě odpovědné pracovnici. 2. Kontrola dodržování platných ustanovení zákona o zaměstnanosti a souvisejících předpisů provedená Úřadem práce v Táboře. Kontrola zjistila chybné uvedení podílu zaměstnaných osob s těžším zdravotním postižením (zaměstnanec s plným invalidním důchodem měl být započítán 3 krát a byl započítán pouze jednou). Vzhledem 19

20 k nadlimitnímu plnění v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením nevznikla gymnáziu povinnost odvodu do státního rozpočtu. Kopie protokolů z kontrol jsou v příloze této zprávy. 5. Kopie účetních výkazů Kopie účetních výkazů jsou v příloze zprávy. 6. Závěr Hospodaření školy v roce 2008 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši ,58 Kč Závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly dodrženy. Celkově lze konstatovat, že vyčerpané prostředky v hlavní činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina umožnily plnit poslání školy v oblasti výchovy a vzdělávání a zajistit bez větších problémů provoz školy v roce k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V červnu 2009 se skupina čtyř žáků 5. ročníku česko-francouzského zapojila do mezinárodního projektu Evropské mobility mládeže, jejímž cílem je kromě prohloubení jazykových znalostí zejména sblížení a vzájemné poznání mladých Evropanů. Jedná se o projekt portfolia vzdělávání a výchova mládeže v rámci Evropské unie, který před třemi lety iniciovali právě zástupci Francie. Naše škola navázala individuální kontakty s Lycée Frédéric Mistral ve francouzském Avignonu. Mezi studenty obou zemí probíhala nejprve několikaměsíční elektronická komunikace s cílem vzájemného poznávání se a seznamování se zemí zahraničního partnera. Vyvrcholením celého projektu pak byl čtrnáctidenní pobyt našich žáků v avignonském lyceu. Studenti se účastnili pravidelné výuky ve většině předmětů, společně se svými francouzskými korespondenty se zapojili do mimoškolních akcí kulturního, sportovního i společenského charakteru. Ubytováni byli v rodinách svých dočasných francouzských spolužáků. Projekt je dvouletý, na realizaci jeho druhé části pobytu francouzských studentů na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře mají jeho autoři čas do konce roku Škola byla zapojena do rozvojového programu vyhlášeného MŠMT ČR Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce. V rámci tohoto programu obdržela škola finanční prostředky ve výši ,- Kč. Prostředky byly použity v souladu s programem a náležitě vyúčtovány. V rámci grantového programu Jihočeského kraje získala škola dva granty v celkové výši ,- Kč. Jeden grant byl určen na realizaci divadelního představení v anglickém jazyce, druhý na tvorbu deskové hry. I tyto prostředky byly využity ke stanovenému účelu a náležitě vyúčtovány. l) Spolupráce školy s odborovou organizací a dalšími partnery Vedení školy intenzivně spolupracuje se Základní organizací ČMOS pracovníků školství na Gymnáziu Tábor. Rozsah spolupráce je vymezen kolektivní smlouvou. Za hlavní oblasti 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace Vý ročnízprá va za školnírok 2009-2010 Osnova: Přílohy: 1/ Základníú

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více