Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Identifikátor zařízení: IČO: Adresa: Náměstí Františka Křižíka 860/25, Tábor Telefon: , Fax: Internetová stránka: Zřizovatel: Právní forma: Ředitel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Příspěvková organizace RNDr. Miroslav Vácha telefon škola: mobil: bydliště: Údolní 458, Tábor-Měšice telefon byt: ředitelem školy od

2 Další informace o škole Zástupkyní ředitele, která trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu, je Mgr. Marcela Horažďovská, zástupkyní ředitele Mgr. Hana Chotovinská. Školská rada při Gymnáziu Pierra de Coubertina byla zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 601/2005/RK ke dni 7. června 2005 s počtem 9 členů. Její mandát dnem 6. června 2008 vypršel. Nová Školská rada při Gymnázium Pierra de Coubertina byla zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 586/2008/RK ke dni 7. června Předsedou Školské rady při Gymnáziu Pierra de Coubertina je Mgr. Lukáš Folk. Metodickými orgány pro jednotlivé předměty (skupiny předmětů) a poradními orgány vedení školy jsou předmětové komise vedené svými předsedy (celkem 13 předmětových komisí). Členy předmětové komise jsou všichni učitelé dané aprobace a ti, kteří příslušný předmět vyučují. Podobným orgánem pro předměty vyučované ve francouzském jazyce je francouzská sekce vedená koordinátorem. Výchovnou poradkyní je Mgr. Milena Šťastná, školním metodikem sociálně patologických jevů je Mgr. Petr Nývlt. Školním metodikem informačních a komunikačních technologií a zároveň správcem školní počítačové sítě je Zdeněk Kozák. Metodikem environmentální výchovy je Mgr. Hana Chotovinská. V oblasti ekonomicko-správní zajišťují chod školy kromě vedení hospodářka Petra Kozáková, účetní Světlana Králová a správce majetku a administrativní pracovnice Lenka Kaczorová, technické zázemí a úklid školník a uklízečky. Škola sídlí ve dvou budovách, původní budova čp. 860 je v majetku Města Tábor, budova čp je v majetku Jihočeského kraje. Obě budovy jsou navzájem propojeny a tvoří jeden funkční celek. Vzhledem k nedostatku místa v obou budovách má škola pronajaty ještě dvě učebny v prostorách Jihočeské univerzity v těsném sousedství školy. Součástí školy je školní jídelna výdejna, strava se tam dováží z jídelen Střední odborné školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor. Vzhledem k malé kapacitě této výdejny se šest tříd stravuje v jídelně Domova mládeže Vyšší odborné školy zemědělské a Střední zemědělské školy v Táboře. Pro studenty bydlící ve větší vzdálenosti je možnost ubytování v Domově mládeže SZeŠ, Tomkova ul., Tábor, s eventuelním celodenním stravováním. K měla škola 757 žáků (z toho 517 dívek) v 26 třídách. Rozdělení podle jednotlivých oborů vzdělání je následující: obor vzdělání K/401 čtyřleté studium obor vzdělání K/408 čtyřleté studium obor vzdělání K/610 šestileté bilingvní studium obor vzdělání K/81 osmileté studium obor vzdělání K/801 osmileté studim (dobíhající) 8 tříd 4 třídy 6 tříd 2 třídy 6 tříd 2

3 b) Obory a zaměření učební plány 1. KKOV K/401 Gymnázium všeobecné Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v 1., 2., 3. a 4. ročníku (třídy 1.B, C, 2.B, C, 3.B, C, 4.B, C). 2. KKOV K/408 Gymnázium živé jazyky Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v 1., 2., 3. a 4. ročníku (třídy 1.D, 2.D, 3.D, 4.D). 3. KKOV K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce Učební plán tříd gymnázia s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském (spolupráce s Francií) č.j / , schválený MŠMT ČR dne v ročníku (třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A). 4. KKOV K/81 Gymnázium všeobecné Školní vzdělávací program Ke vzdělání krok za krokem č.j. GT/1539/07 schválený ředitelem školy dne v primě a sekundě. 5. KKOV K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající) Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v tercii, kvartě, kvintě, sextě, septimě a oktávě. 3

4 c) Personální zabezpečení činnosti školy 1. Vedení školy: Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky prac. poměr poznámka 1. Vácha Miroslav MFF UK M F 29 N 2. Horažďovská Marcela FF UK Č Fr 31 N 3. Chotovinská Hana FTVS UK Tv Bi 26 N 2. Pedagogičtí pracovníci a) učitelé s plným úvazkem Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 1. Bušová Magdalena FF UP Olomouc Č A 22 N 2. Černá Martina PřF UK F Ch 14 N 3. Daňková Dana MFF UK M F 31 N 4. Dvořáková Ivana PřF UK Z M 22 N 5. Ďuricová Zdenka PF Č.B. R-D-ZSV 30 N 6. Folk Lukáš PřF UK Bi Ch 6 N 7. Frantl Rudolf FTVS UK Tv Z 30 N Neplacené volno po celý šk. rok 8. Frommová Anna FF UK Č Fr 33 N 9. Fučíková Miloslava PF Plzeň M Z 25 N 10. Géhin Denis Université Nancy F Ch 29 N 11. Havlíková Alena FTVS UK Č Tv 32 N 12. Havlíková Iva FF UP Olomouc A - N 2 N. 13. Hořejší Petra Stud PF UJEP, st. A 0 N ukončila Hrubantová Marcela PF UJEP Ústí n. L. Č ZSV 2 N 15. Husáková Petra PF Č.B. Č Vv 13 N 16. Jelínková Martina PF JU Ch Bi 1 N 17. Kálal Jiří FF UK Praha Č D 23 N 18. Koloros Petr PřF UK Ch Bi 43 N 19. Kozák Zdeněk PřF UP Olomouc Ch-M-IVT 42 N 20. Král Josef MFF UK M Dg 34 N 21. Kubešová Kateřina FF UP Olomouc A 6 N 22. Laštovková Lucie Studující PF UK, Č ZSV 2 N ukončila Lešková Jana FF MU Brno Fr Šp 5 N Od MD pak RD 24. Macek Ivan FF UJEP Brno Č Fr A 36 N 25. Michau Valéry Univ. Tours Fr 14 Urč. 26. Mrázek František FF UK D On Fr 34 N 27. Nagyová Petra FF UK Č A 6 N MD, RD 28. Nováková Marie PřF UK Ch M 33 N 29. Novotná Eva PřF UK Bi M 17 N 30. Novotná Jiřina MFF UK M F 36 N 31. Nývlt Petr FTVS UK Tv Ch 8 N 32. Prachařová Miroslava FF UK Č D 28 N 4

5 Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 33. Růžička Aleš PřF, PF UK Bi-Ch-Vv 32 N 34. Stibalová Kateřina FF UK Praha Č Psych. 9 N 35. Strnad František FTVS UK Tv Z 36 N 36. Szabóová Milena UJEP Brno Tv Z A 29 N 37. Szutáková Libuše FTVS UK Tv Bv 25 N 38. Šedivá Alena MFF UK M F 24 N 39. Šimková Dagmar FEL ZU Plzeň IVT 6 N RD 40. Šťastná Milena FF UK Č N 29 N 41. Trčková Pavla FTVS, PřF UK Tv Bi 12 N 42. Třicátníková Romana PF Ústí n. Lab. Č A 17 N 43. Váchová Marie FF UP Olomouc Č A 27 N 44. Velík Miroslav PF UK Praha Fr D 3 N 45. Voráček Václav MFF UK M F 24 N 46. Zemanová Alena FTVS UK Tv Z 32 N b) učitelé s částečným úvazkem Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr Poznámka 1. Aubraye Gabriela PF JU Č.B. Č Fr 10 N RD 2. Beneš Zdeněk PF ČB Č Hv 35 N 3. Beran Miroslav PřF UK Ch 19 N 4. Berthelot Dominique Univ. de Poitiers Fr 9 N 5. Castagnier Stéphane Univ. Monpellier D Z 8 Urč. 6. Čechová Daniela MFF UK M F 10 N RD 7. Doudová Lea FTVS UK Tv 11 Urč. Zástup za p. Frantla 8. Dudová Eva Volg. st. ped. inst. A R 31 N 9. Dvořáková Růžena FF UK D N 36 N Od v důchodu 10. Holas Jan PF MU Tv M 9 Urč. 11. Hrkal Pavel MFF UK M F 45 Urč. Důchodce 12. Kisby Neil Univ. Leicester A 16 N 13. Kloboučníková Miroslava PF JU R Fr Hv 20 N 14. Kotrčková Marie FF UK Č R A 36 N 15. Kožíšková Drahomíra PF Č.B. Č Vv 26 N 16. Kremsa Vladimír PEF VŠZ Praha Šp 19 Urč. 17. Líkařová Hana FTVS UK Tv A 27 N 18. Matějková Olga PF JU N L 7 N 19. Matoušková Zdeňka FF UJEP Brno Fr Šp 37 Urč. Zástup za MD od Musil Marek VOŠ Jihlava IVT 1 Urč. Zástup za RD 21. Němečková Miloslava PF Č.B. Č N 29 N 22. Pikhart Miroslav PF Č.B. M-Bi-IVT 16 Urč. Zástup za RD 23. Plechatová Zdeňka MFF UK M F 35 Urč. Důchodce 24. Rinkeová Kateřina PřF UK M Z 13 N 25. Smetana Martin FF UP Olomouc A Šp 2 N 26. Šípová Jana FF UK Praha Č R A 37 Urč. Důchodce 27. Štůralová Jiřina PF MU N 0 Urč. Po pí. Dvořákové R. 28. Tlustá Ivana FF UK Č N 20 N 29. Trska Zdeněk FF UK Hv R 40 Urč. Důchodce 30. Turecká Eliška PF UK Ch Bi 4 N MD 31. Včelák Jaroslav PF Č.B. M-Zt-IVT 21 Urč. Zástup za RD 5

6 Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr Poznámka 32. Žalud Zdeněk FF UK D L 6 N 33. Žilavá Marie MFF UK M F 11 N MD 34. Žilavý Petr MFF UK F 9 N Pracovní poměr na dobu určitou je uzavírán pouze s pracovníky, kteří pracují krátkodobě na částečný úvazek, s důchodci, pracovníky na zástup a některými francouzskými učiteli. Situaci ve školním roce 2008/09 komplikovala skutečnost, že se přes značné úsilí (inzerce v celostátním i lokálním tisku, na fakultách připravujících učitele španělštiny, dopisy studentům posledního ročníku VŠ) nepodařilo získat aprobovaného učitele španělštiny. 3. Nepedagogičtí pracovníci: č. příjmení a jméno vzdělání Pracovní zařazení roky praxe pracovní poměr 1. Kozáková Petra VOŠ ekonomická Hospodářka 3 Urč. 2. Králová Světlana SEŠ Účetní 19 N 3. Kaczorová Lenka VOŠ ekonomická Správce majetku, 11 N administrativní prac. 4. Štach Ladislav Vyučen Školník 46 N 5. Bucsaiová Jana ZŠ Uklízečka 41 Urč. Důchodce 6. Černá Marie ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 27 N 5. Hrušková Terézia ZŠ Uklízečka 39 Urč. Důchodce 7. Kováčová Jaroslava ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 35 N 8. Křemenová Ivana ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 36 N 9. Plochová Dana ZŠ Uklízečka 32 N 10. Přibylová Hana Vyučena Uklízečka (0,5 úv.) 34 N 11. Ptáčková Vladislava ZŠ Uklízečka 34 N 12. Černá Marie ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 27 N 13. Kováčová Jaroslava ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 35 N 14. Křemenová Ivana ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 36 N 15. Přibylová Hana Vyučena Kuchařka (0,5 úv.) 34 N 16. Štachová Jaroslava Vyučena Kuchařka (0,5 úv.) 15 N 17. Beran Zdeněk Vyučen Správce tělocvičny 48 Urč. Důchodce Průměrný evidenční počet pracovníků ve školním roce 2008/09: 90,4 Průměrný přepočtený počet pracovníků ve školním roce 2008/09: 76,4 Z toho pedagogických pracovníků: 63,0 Počet hodin vyučovaných neaprobovaně ve školním roce 2008/09 činil zhruba 4,9 % vzhledem k odučeným hodinám. 6

7 d) Údaje o přijímacím řízení do prvního ročníku Všichni žáci přihlášení ke studiu osmiletého oboru vzdělání na Gymnáziu Pierra de Coubertina, Tábor, v obou kolech vykonali přijímací zkoušku. V souladu s kritérii přijímacího řízení byla v prvním kole prominuta přijímací zkouška uchazečům o čtyřletý obor vzdělání, kteří na započítávaných vysvědčeních ze ZŠ dosáhli průměrného prospěchu 1.10 a lepšího, a uchazečům o šestileté dvojjazyčné studium, kteří na započítávaných vysvědčeních ze ZŠ dosáhli průměrného prospěchu 1.20 a lepšího. Vzhledem k novému systému přijímání ke studiu počet podaných přihlášek na všechny obory vzdělání v 1. kole značně přesahoval počet volných míst. Po odevzdání zápisových lístků však zůstala ve všech oborech vzdělání volná místa a bylo tedy vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. V druhém kole se hranice pro přijímání bez přijímacích zkoušek posunula, přijímací zkouška byla prominuta uchazečům o čtyřleté i šestileté studium, kteří na započítávaných vysvědčeních ze ZŠ dosáhli průměrného prospěchu 1.50 a lepšího. Po skončení druhého kola přijímacího řízení zůstalo ve čtyřletém studiu 12 volných míst a v šestiletém studiu 2 volná místa. Po důkladném rozboru situace nebyla další kola přijímacího řízení již vypisována. Tabulka výsledků přijímacího řízení: Obor vzdělání Počet přihlášených v 1. kole Počet přijatých v 1. kole (odevzdalo zápisový lístek) Počet přihlášených v 2. kole Počet přijatých v 2. kole (odevzdalo zápisový lístek) Zpětné vzetí zápisového lístku Skutečně nastoupí k K/ K/610 nižší stupeň šestiletého st K/81 nižší stupeň osmiletého st Přetrvává poměrně velký zájem o osmileté studium, u něhož počet přihlášených vysoce převyšuje počet volných míst. U šestiletého dvojjazyčného studia sice došlo k nárůstu počtu uchazečů oproti předchozímu roku, počet skutečných zájemců o toto studium však zůstává mírně pod zamýšleným počtem přijímaných. Situace je způsobena především negativním postojem základních škol k odchodu žáků na víceleté (především na šestileté) gymnázium. Opět se potvrdil trend z předchozích let, kdy si část žáků šla přijímací zkoušky pouze zkusit, bez úmyslu ke studiu skutečně nastoupit. U čtyřletého oboru vzdělání sice došlo k výraznému nárůstu podaných přihlášek, nejednalo se však o skutečné zájemce o studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Nárůst počtu zájemců tak byl pouze zdánlivý a byl zřejmě způsoben změnou systému přijímacího řízení. Výsledný počet nastoupivších uchazečů ukazuje spíše pokles zájmu o gymnaziální studium. Podrobnější rozbor přijímacího řízení vyplývá z protokolů o přijetí podle jednotlivých oborů vzdělání (kopie v příloze). 7

8 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce r. 2008/09 Celkový počet tříd ve školním roce 2008/09 byl 26, celkový počet žáků k podle výkazu S 7-01 byl 757 (z toho 517 dívek). V průběhu školního roku přestoupili do Gymnázia Pierra de Coubertina 2 žáci, 1 žák se vrátil po ukončení přerušení vzdělávání, 2 žáci odešli na jiné školy, 1 žák přerušil studium, 1 žák ukončil studium a 1 žák byl za studia vyloučen. Údaje o prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2008/09 Údaje jsou uvedeny podle stavu k Obor vzdělání K/401 Gymnázium všeobecné třída počet žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.B ,933 1.C ,858 2.B ,928 2.C ,967 3.B ,172 3.C ,072 4.B ,924 4.C ,362 Nehodnocení žáci ve 3.B byly hodnoceni v náhradním termínu a pokračují ve studiu, nehodnocený žák ve 4.C byl vyloučen ze studia. Neprospívající žáci ve 4.B a 4.C úspěšně složili opravnou zkoušku a v září 2009 skládali zkoušku maturitní. Obor vzdělání K/408 Gymnázium živé jazyky třída počet žáků s vyznam. Prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.D ,804 2.D ,861 3.D ,874 4.D ,026 Neprospívající žáci v 1.D a 2.D úspěšně složili opravnou zkoušku a pokračují ve studiu, neprospívající žák ve 3.D přestoupil na jinou střední školu. Obor vzdělání K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce třída počet žáků s vyznam. Prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.A ,798 2.A ,908 3.A ,977 4.A ,095 5.A ,862 6.A ,139 Nehodnocené žákyně v 1.A a 2.A byly hodnoceny v náhradním termínu a pokračují ve studiu. Jeden nehodnocený žák ve 3.A byl hodnocen v náhradním termínu a pokračuje ve studiu, druhý byl dlouhodobě nemocný a opakuje 3. ročník. Neprospívající žákyně v 2.A úspěšně složila opravnou zkoušku a pokračuje ve studiu. 8

9 Obory vzdělání K/801 Gymnázium všeobecné a K/81 Gymnázium třída počet žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr prima ,461 sekunda ,479 tercie ,536 kvarta ,741 kvinta ,780 sexta ,751 septima ,594 oktáva ,863 Nehodnocení žáci v kvintě a sextě byli hodnoceni v náhradním termínu a pokračují ve studiu. Neprospívající žákyně v sextě úspěšně složila opravnou zkoušku a pokračuje ve studiu. Celkem za školu: poč. žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr Celkem ,873 Údaje o chování Na konci školního roku 2008/09 byl 1 žák hodnocen 2. stupněm z chování, ostatní žáci byli hodnoceni stupněm prvním. Uložená kázeňská opatření ve školním roce 2008/09: Důtka ředitele školy 2 Pochvala ředitele školy 43 Důtka třídního učitele 22 Pochvala třídního učitele 138 Podmínečné vyloučení ze studia 1 Vyloučení ze studia 1 Podmínečné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia se týká jednoho žáka, který byl nejprve ze studia podmínečně vyloučen za závažné porušení povinnosti řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (zameškal celkem 160 neomluvených hodin). V průběhu zkušební doby se dopustil stejného provinění, zameškal další neomluvené hodiny, a byl proto ze studia vyloučen. Výsledky maturitních zkoušek Ústní maturitní zkoušky se ve školním roce 2008/09 konaly v 5 třídách závěrečných ročníků v období dvou týdnů Ve třídách oboru vzdělání K/610 proběhly v týdnu od do písemné zkoušky z francouzsky vyučovaných předmětů (třída 6.A). Maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury proběhly dne Oproti předchozím letům měla specifický průběh první část maturitní zkoušky v 5. ročníku dvojjazyčného studia. Vzhledem k tehdy předpokládanému konání státních maturit v roce 9

10 2010 bylo novelizováno Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podle něhož maturitní zkoušky v bilingvním studiu probíhají, a v 5. ročníku žáci skládali maturitní zkoušku pouze z francouzského jazyka a literatury. Ústní část této zkoušky proběhla ve dnech a , písemná část dne Předsedové maturitních komisí: 4.B Jana Beránková, Gymnázium Milevsko 4.C PaedDr. Jiří Brom, Gymnázium Týn nad Vltavou 4.D Mgr. Silvie Soukupová, Gymnázium Písek Oktáva Mgr. Radim Jindra, Gymnázium Soběslav 6.A Mgr. Jana Haiderová, FF JU České Budějovice 5.A PhDr. Ondřej Pešek, PhD., FF JU České Budějovice Tabulka výsledků 1. termínu maturitních zkoušek ve školním roce 2008/09: obor počet připuštěno Nepřipuštěnmenáním prospělo neprospělo opakovalo S vyzna- žáků k mat. zk. z r.2007/ K/ K/ K/ K/ K/610 (první část) Nehodnoceno Dva žáci všeobecného studia z celkově tří nepřipuštěných, kteří nemohli konat maturitní zkoušku z důvodu neprospěchu nebo nehodnocení na konci 4. ročníku, skládali maturitní zkoušku v termínu Jeden z těchto žáků byl úspěšný a maturitní zkoušku složil, druhý žák neprospěl z jednoho předmětu a bude skládat maturitní zkoušku v roce Třetí nepřipuštěný žák nebyl na konci 4. ročníku hodnocen a byl z kázeňských důvodů vyloučen ze studia (viz výše). Všichni neprospívající studenti z 1. termínu byli hodnoceni nedostatečnou z jednoho předmětu a uspěli u opravné maturitní zkoušky, která se konala Oba bývalí žáci školy, kteří konali opravnou maturitní zkoušku v květnovém termínu, u této zkoušky uspěli. f) Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů probíhal podle minimálního preventivního programu (zpracoval Mgr. Petr Nývlt), který definuje tři základní oblasti primární prevence: výchovu ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti, odmítnutí všech forem protizákonných aktivit. Prioritou bylo pokračování adaptačních dnů pro první ročníky (projekt SPOLU), rozšířit jednodenní adaptační program třídy 1. A na vícedenní program, podobně jako je tomu u primy, pro niž proběhl ve spolupráci s občanským sdružením ECHO Tábor na přelomu srpna a září 2008 na základně Vávrovka u Veselí n/l program START Program byl zaměřen na adaptaci do nového sociálního prostředí a na sociální učení. Z dalších priorit je možné uvést zajištění financování prevence z grantů, zlepšení komunikaci na všech úrovních a diagnostika prvních ročníků. Většina krátkodobých cílů byla splněna. 10

11 Byly podány dvě žádost o grant Jihočeského kraje. Z Programu I. pro prevenci sociálně patologických jevů se podařilo získat finanční prostředky ve výši 20000,- Kč. Byly vynaloženy v souladu s plánem na realizaci dotazníkové studie u žáků prvních ročníků. Jsou diagnostikovány tendence k rizikovému chování, postoje a hodnoty žáků. Nově se v testech diagnostikovala míra užívání alkoholu, nelegálních návykových látek a záškoláctví. Na základě naměřených hodnot se škola pohybuje lehce pod průměrem gymnázií ČR, co se týče alkoholu a ilegálních drog. V samotné diagnostice Dr. Němce spadají žáci školy v průměru do nejméně rizikové skupiny. V oblasti OPL však můžeme spatřit pozvolné zvyšování hodnot v průběhu šesti let, kdy se na škole diagnostikuje, byť v rámci kategorie, kde respondenti nevykazují žádné patologické chování. Z prostředků grantu byla také zaplacena první polovina specializačního studia metodika prevence rizikových jevů. Byl založen preventivní tým ve složení RNDr. Miroslav Vácha ředitel školy, Mgr. Petr Nývlt metodik prevence, Mgr. Milena Šťastná výchovná poradkyně, PhDr. Kateřina Stibalová psycholožka. Preventivní tým řeší vzniklé rizikové jevy a současně nabízí žákům školy větší počet komunikačních kanálů. Od 2. poloviny školního roku 2008/9 se písemně zaznamenává každé řešení rizikového jevu. Další dílčí projekty ze schváleného grantu se postupně realizují ve školním roce 2009/10. Na škole je upřednostňována nespecifická primární prevence, zaměřená na využití volného času. Do výuky jsou zařazovány filmy z projektu Jeden Svět ve školách, program společnosti Člověk v tísni. Kontinuální specifická prevence je taktéž záležitostí školního webu s tematikou rizikových jevů Žáci 2. ročníků se zúčastnili komponovaného programu s oblasti prevence OPL. Metodik prevence prošel školením z oblasti legislativy OPL. Na základě nových poznatků připravuje inovaci školního preventivního programu, případně, bude-li to nutné, návrh na úpravu školního řádu. Na škole se neřešil žádný závažný patologický jev, který by se vyskytoval ve škole větší měrou. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/09 Další vzdělávání učitelů probíhalo podle plánu DVPP na rok 2008/09 (kopie v příloze). V souladu s tímto plánem dokončily dvě pedagogické pracovnice studium učitelství a výchovná poradkyně úspěšně ukončila specializační studium pro výchovné poradce. Jedna pracovnice pokračovala v rozšiřujícím studiu anglického jazyka. Oproti plánu nezahájila specializační studium koordinátorka ŠVP, ke studiu se sice přihlásila, ale studium nebylo pro malý počet přihlášených otevřeno. K tomuto specializačnímu studiu je přihlášena znovu ve školním roce 2009/10. Navíc zahájil specializační studium metodik sociálně patologických jevů. Jako každoročně probíhalo vzdělávání instruktorů lyžování a snowboardingu k zajištění LVVK (2 učitelé). Průběžně se vyučující zúčastňovali akreditovaných školení organizovaných NIDV, ZVaS a dalšími institucemi, v závěru školního roku pak i vzdělávání k nové maturitě. Dva vyučující absolvovali v rámci DVPP jazykový kurz pro učitele s nejazykovou aprobací. Pro ilustraci uvádím sumární přehled navštívených akcí: Počet návštěv na akcích DVPP (akreditovaných): 29 z toho jednorázových: 26 dlouhodobějších kurzů: 3 Počet učitelů školy účastnících se aspoň jedné akreditované akce: 22 11

12 Vedle vzdělávání akreditovaného v rámci DVPP se někteří učitelé zúčastnili vzdělávacích akcí, které sice nebyly akreditovány, měly však značnou důležitost pro profesní růst těchto vyučujících (např. oborové konference nebo školení na používání interaktivní tabule). Pro učitele francouzštiny ve ročníku, kteří vyučují francouzský jazyk jako mateřštinu, a učitele vyučující vybrané předměty ve francouzském jazyce probíhalo vzdělávání organizované Francouzským velvyslanectvím v Praze, jehož lektory byli převážně francouzští učitelé. Vzdělávání tohoto druhu proběhlo ve všech francouzsky vyučovaných předmětech a ve francouzštině samotné; zúčastnilo se ho celkem 10 učitelů vyučujících některé předměty ve francouzském jazyce nebo francouzštinu v dvojjazyčném studiu. h) Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Tvorba ŠVP Druhým rokem pokračoval ve školním roce 2008/09 náběh výuky podle školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Ke vzdělání krok za krokem. Průběžně během školního roku probíhaly hodnotící a koordinační schůzky zainteresovaných vyučujících, v závěru školního roku pak byla výuka podle nového ŠVP v primě a sekundě vyhodnocena. Bylo konstatováno, že se zatím daří naplňovat základní cíle ŠVP a že výuka podle něj je pro žáky jednoznačným přínosem. Komplexnější vyhodnocení bude možné provést až po proběhnutí celého čtyřletého cyklu. Během celého školního roku probíhaly práce na tvorbě školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého studia a studium čtyřleté. ŠVP byl vytvářen na základě platného Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání, stav jeho tvorby byl několikrát projednáván na poradě vyučujících i v užším kolektivu řešitelského týmu, který měl tvorbu ŠVP na starosti. Koordinátorkou jeho tvorby je Mgr. Hana Chotovinská. Dne byl vytvořený školní vzdělávací program s názvem Se vzděláním do života schválen Školskou radou při Gymnáziu Pierra de Coubertina a dne byl projednán a schválen v pedagogické radě. Výuka podle tohoto ŠVP mohla tedy začít od počínaje 1. ročníkem čtyřletého a 5. ročníkem osmiletého studia. V rámci pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia byl vytvářen také pilotní školní vzdělávací program pro šestileté studium s názvem Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním. Koordinátorkou tvorby ŠVP pro dvojjazyčné studium je Mgr. Marcela Horažďovská. Tento ŠVP byl pod č.j / schválen MŠMT ČR a výuka podle něj mohla započít rovněž od počínaje prvním ročníkem šestiletého dvojjazyčného studia. Na tvorbě tohoto pilotního ŠVP škola intenzivně spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Škola se rovněž podílela na tvorbě pilotního RVP pro dvojjazyčná gymnázia, která probíhala paralelně s tvorbou ŠVP. Ředitel školy byl řediteli ostatních tří dvojjazyčných česko-francouzských gymnázií v ČR delegován do týmu, který ve spolupráci s VÚP RVP pro dvojjazyčná gymnázia vytvářel. Environmenální výchova - Škola je členem Klubu ekologické výchovy a zúčastňuje se programů a seminářů pořádaných touto organizací; zapojila se do přípravy projektu sekce KEV Jihočeského kraje Síť škol KEV Jihočeského kraje a aktivní příprava pro udržitelný rozvoj. 12

13 - Environmentální výchova na škole probíhala jak v oblasti výuky jednotlivých předmětů, tak formou mimoškolní činnosti žáků a pedagogů. V rámci příslušných předmětů jsou žáci vedeni k tomu, aby důkladně pochopili myšlenku trvale udržitelného života. Vyučující rozvíjí u žáků schopnost uvažovat v souvislostech, tvořivě aplikovat získané znalosti do každodenního jednání a chování ve vztazích k prostředí. - Na nižším stupni gymnázia se k výuce přírodopisu využívají učebnice Ekologického přírodopisu. Vzdělávací proces je zaměřen především na pochopení zákonitostí vztahů člověka a biosféry a na biodiverzitu organizmů na Zemi. Na zvolených příkladech žáci samostatně řeší ekologické problémy a sami navrhují prevenci jejich vzniku. Do výuky zařazujeme hry o globálních problémech, hry o hodnotách v lidské společnosti a hry o spolupráci a životním prostředí. - Každý měsíc měli žáci možnost se prostřednictvím nástěnky seznámit s novinkami z oblastí týkajících se čerpání přírodních zdrojů, přetváření krajiny člověkem, odpadového hospodářství, energetickými problémy, využitím biomasy apod. - K získávání nejnovějších informací v oblasti environmentálního vzdělávání využívá škola především spolupráce s Klubem ekologické výchovy v Praze (RNDr. D. Kvasničkovou) a Blatským muzeem v Soběslavi (pobočkou Husitského muzea v Táboře). - Škola se zapojila do soutěže Recyklohraní školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Soutěž je pořádána pod záštitou MŠMT. - Ve spolupráci s Ekocentrem Říčany a Ochranou fauny Votice se škola zúčastnila soutěže Těžíme hliník z našich domácností. - Žáci školy se zapojili do akce Úklid Lužnice, která je zaměřená na sběr odpadků v okolí řeky Lužnice. - Žáci 2. ročníků se ku příležitosti Světového dne vody zúčastnili exkurze do čistírny odpadních vod v Táboře. - Žáci čtvrtých ročníků se v rámci výuky biologie účastnili třídenního ekologického kurzu v Blatnici u Mladé Vožice. - V závěru června 2009 se uskutečnila biologicko-ekologická expedice do rezervace SOOS. - Vybraní žáci se zúčastnili následujících soutěží s ekologickou tematikou: a) Ekologická olympiáda středoškoláků b) Zelená stezka Zlatý list c) Ekosystémy naší krajiny d) Poznej a chraň Zahraniční aktivity: - Pro žáky oboru vzdělání K/610 (bilingvní studium) proběhla v podzimních měsících druhá část výměnného pobytu - výjezd táborských studentů do Saint-Brieuc a Elbeuf, v jarních měsících se uskutečnila návštěva žáků z Nancy v Táboře jako první část výměnného pobytu, jehož druhá část je naplánována na podzim Dále se uskutečnily kompletní výměnné studijní pobyty se školami v Montivilliers a Dole. Tyto studentské výměny jsou pro bilingvní studium nedílnou součástí výuky; mají za cíl nejen prohloubení jazykových znalostí, ale i poznání kultury, způsobu života a reálií hostitelské 13

14 země a regionu. Podle možností se těchto výměn zúčastňují i studenti nebilingvních tříd, kteří se učí francouzsky. - Dva žáci z 2. a 3. ročníku dvojjazyčného studia spolu se svým francouzským učitelem fyziky a chemie se zúčastnili setkání mladých zájemců o přírodní vědy z více než dvou desítek zemí světa ve francouzském Štrasburku. Přírodovědná mládež rokovala zejména na téma jak posílit zájem mladých o studium přírodních věd, jakým způsobem přiblížit tyto poznatky co nejširšímu okruhu mladých atp. Četné podněty a náměty z tohoto třídenního jednání byly adresovány přímo Evropské komisi. Účast na tomto mimořádném setkání nabídlo škole Francouzské velvyslanectví v ČR. - Dlouhodobá tradiční partnerská spolupráce mezi Gymnáziem Pierra de Coubertina a gymnázii v Kostnici (SRN), která se koná v rámci partnerství obou měst, pokračovala v dubnu 2008 návštěvou 41 žáků kostnických gymnázií a dvou pedagogických pracovníků v Táboře; jednalo se o první část tradičního výměnného pobytu, jehož druhá část proběhne na podzim Spolupráce s gymnáziem v Pirně (SRN), navázaná v roce 2003/04, pokračovala i ve školním roce 2008/09, v podzimním období se uskutečnily se obě části výměnného zájezdu 21 žáků školy. - Tradiční partnerské kontakty se školou I.T.C. A. Lunardi v italské Brescii pokračovaly kompletním výměnným pobytem; návštěva táborských studentů v Itálii se uskutečnila v dubnu 2009, návštěva italských studentů v Táboře pak v květnu Spolupráce s gymnáziem v Eggenfeldenu (SRN) pokračovala druhou částí výměnného pobytu výjezdem 17 žáků Gymnázia Pierra de Coubertina do Eggenfeldenu v září Nově byla navázána spolupráce s St. Pieterscollege v Bruselu, uskutečnily se obě části výměnného pobytu pro 24 žáků. - Na novou úroveň se dostala spolupráce s Bert-Brecht-Gymnasium v Dortmundu (SRN). Při organizování výměn s touto školou naše gymnázium vždy spolupracovalo se ZŠ v Sezimově Ústí. Tentokrát se poprvé uskutečnil výměnný pobyt pouze mezi partnerskou školou a Gymnáziem Pierra de Coubertina. Na jaře 2009 proběhly obě části výměnného pobytu. - Po kratší odmlce se v prosinci 2008 opět uskutečnil společný koncert Pěveckého sboru Gymnázia Pierra de Coubertina a Žákovského orchestru Ellenriedergymnasium v Kostnici. Sportovní aktivity - Uskutečnilo se 5 lyžařských výchovně výcvikových kurzů pro třídy 1.B, 1.C, 1.D, sekunda a kvinta. Kurzů se zúčastnila většina žáků uvedených tříd, výcvik (lyžařský i snowboardový) byl zajištěn kvalifikovanými instruktory učiteli Tv i dalšími učiteli školy s platným instruktorským průkazem. Pro třídu 3.A nebyl pro menší zájem žáků organizován samostatný kurz, žáci této třídy však měli možnost obsadit volná místa v kurzech ostatních. Na každém kurzu byl přítomen zdravotník (lékař). - V souladu se ŠVP Ke vzdělání krok za krokem se uskutečnil dvoudenní cykloturistický kurz v sekundě. 14

15 - V závěru školního roku se uskutečnily 3 sportovní turistické kurzy, kterých se zúčastnili studenti ze 3. ročníků a septimy. Dva kurzy byly internátní, jeden proběhl na Šumavě a byl zaměřen především na pěší a vodní turistiku a pobyt v přírodě, druhý se uskutečnil v Chorvatsku a byl zaměřen na sportovní hry, potápění, pěší turistiku a cykloturistiku. Třetí kurz se konal v Táboře s denní docházkou a byl zaměřen na pěší turistiku a hry v terénu. - Gymnázium Pierra de Coubertina bylo spolupořadatelem republikového finále poháru AŠSK ve sportovní gymnastice. - V prosinci 2008 proběhl v nové tělocvičně již 11. ročník závodu ve skoku vysokém Mikulášská laťka. Závod byl otevřený pro žáky všech základních a středních škol okresu Tábor. - Sportovní dny školy nebyly organizovány, během školního roku však proběhly turnaje žákovských družstev ve volejbalu a florbalu. - Tradičně hojná a úspěšná byla účast školních družstev v nejrůznějších sportovních soutěžích organizovaných AŠSK. Z výraznějších umístění uvádím: 1. místo družstva dívek v okresním i krajském kole Corny poháru v lehké atletice a účast v kole republikovém, 1. místo družstva dívek v okresním i krajském kole soutěže v plavání, 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole volejbalu dívek, 2. místo družstva dívek v republikovém kole poháru AŠSK ve sportovní gymnastice, 1. místo v okresním kole košíkové chlapců i dívek, 2. místo dívek a 3. místo chlapců v kole krajském. Významnější kulturní akce - V rámci nabídky Divadla O. Nedbala v Táboře navštívila prakticky každá třída jedno divadelní představení za pololetí. - Novým prvkem byly zájezdy na večerní představení významných pražských divadel pro zájemce z řad žáků školy. - V prosinci 2008 se v Divadle Oskara Nedbala konal tradiční adventní koncert Pěveckého sboru Gymnázia Pierra de Coubertina, vedeného sbormistrem Zdeňkem Trskou. - Pěvecký sbor se rovněž podílel i na dalších kulturních vystoupeních v regionu. - V rámci protidrogového projektu Littera scholae byla vydána stejnojmenná publikace, do níž přispěli svými literárními pokusy ti žáci školy, kteří se zabývají literární tvorbou. - Již třetím rokem pravidelně každých 14 dnů vycházela v týdeníku Táborsko stránka studentů Gymnázia Pierra de Coubertina, kterou vytvářela skupina žáků školy pod vedením Mgr. Romany Třicátníkové. Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity - Exkurze doplňující vzdělávací program v jednotlivých předmětech byly zapracovány do plánů předmětových komisí a podle nich realizovány. Po ročním ověřovacím období byla stanovena pevná pravidla pro organizaci exkurzí (maximálně 3 exkurze za rok na 1 třídu) a jejich povolování. Tato pravidla jednoznačně přispěla k zefektivnění provozu školy a k lepšímu využití času stráveného na exkurzích. Již po několikáté byly prakticky všechny školní výlety a sportovní kurzy soustředěny do závěrečných 10 dnů června

16 - Z významnějších akcí je možno uvést např. pravidelné exkurze na Čapkovu Strž, do zoologické zahrady, návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce, návštěvy Jaderné elektrárny Temelín, kulturně historické exkurze do Prahy, návštěvy pražského planetária a další. Prezentace školy - Den otevřených dveří se uskutečnil ; budoucí studenti i jejich rodiče si mohli školu prohlédnout, navštívit výuku v některých třídách, hovořit s vyučujícími. Proběhl také blok informací o přijímacím řízení a dalším studiu. - Škola se rovněž zúčastnila Burzy středních škol okresu Tábor, která se konala v sále hotelu Palcát a burz škol v Bechyni a v Soběslavi. Před burzou škol proběhla také prezentace v tisku. - Zástupci školy se rovněž zúčastnili několika třídních schůzek na základních školách v Táboře a okolí. - Pro zlepšení zájmu o dvojjazyčné studium jsme se pokusili navštívit se skupinou žáků a jedním učitelem všechny základní školy v Táboře a nejbližším okolí. Tato forma prezentace, jejímž cílem bylo podat informace v 7. třídách ZŠ, se však díky odporu většiny dotázaných ředitelů uskutečnila pouze v několika školách. - Na všechny ZŠ v okrese Tábor, na Úřad práce Tábor a na všechny pedagogickopsychologické poradny v regionu byly zaslány letáky s informacemi o studiu. - Velmi důležitou prezentací školy je webová stránka Gymnázia Pierra de Coubertina. - Za nejdůležitější prezentaci školy považuji však tu, která není na očích, ale která je přesto velice účinná. Mám tím na mysli pověst školy, která ovlivní veřejné mínění více než jakkoliv kvalitní prezentace. Snahou vedení školy je, aby výchovně vzdělávací práce školy byla na takové úrovni, aby se škola za svou pověst nemusela stydět. Účast žáků v předmětových soutěžích - Studenti školy se s většími či menšími úspěchy účastnili prakticky všech předmětových olympiád a řady sportovních soutěží. Jejich odborné vedení zajišťovaly jednotlivé předmětové komise. Zhruba 44 žáků školy se objevilo na medailových místech okresních, krajských nebo celostátních kol. - Z nejvýznamnějších úspěchů ve školním roce 2008/09 je možno uvést: a) kategorie pro žáky plnící povinnou školní docházku: - dvakrát 1. a 3. místo v okresním kole MO kat. Z6 - dvakrát místo v okresním kole MO kat. Z místo v okresním kole MO kat. Z8-1. místo v okresním kole MO kat. Z9-3. místo v okresním kole kat. Z9 - první tři místa v okresním kole a 1. místo v krajském kole FO kat. E místo v okresním kole FO kat. E - 1. a místo v okresním kole FO kat. F - 1. a 2. místo v okresním kole Soutěže v jazyce anglickém kat. I B - 1. místo v okresním kole Soutěže v jazyce anglickém kat. II B - 2. místo v krajském kole soutěže v jazyce španělském 16

17 - 2. místo v okresním kole ZO kat. C - 3. místo v okresním kole ChO kat. D - 2. místo v národním kole Astronomické olympiády kat. E-F - 1. a 3. místo v okresním kole dějepisné olympiády b) kategorie pro žáky ve věku let: - 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce kat. II - 3. místo v krajském kole MO kat. A - 1. a 2 3. místo v krajském kole MO kat. B - 2. místo v krajském kole FO kat. C - 1. a 3. místo v krajském kole FO kat. D - 1. místo v celostátním kole Astronomické olympiády kat. C-D a 3. místo v Mezinárodní astronomické olympiádě - 1. a 3. místo v okresním kole ZO kat. D - 1. a 2. místo v okresním a krajském kole a 7. místo v celostátním kole Soutěže v jazyce anglickém kat. III - 2. místo v krajském kole Soutěže v jazyce francouzském kat. SŠ B2-1. a 2. místo v okresním, 1. místo v krajském a 6. místo v celostátním kole Soutěže v jazyce německém - 3. místo v krajském kole Soutěže v jazyce ruském - 1. a 3. místo v krajském a 3. místo v celostátním kole Soutěže v jazyce španělském kat. SŠ II - 3. místo v krajském Soutěže v programování - 1. místo v krajském a 2. místo v celostátním kole SOČ Další soutěže a akce přesahující rámec výuky: - 1. místo v národním kole soutěže Evropa ve škole - 1. místo v literární soutěži o cenu Filipa Venclíka v kategorii poezie a 2. místo v kategorii povídka místo divadelního souboru v Krumlovské prima sezóně - nominace do Náchodské prima sezóny v kategorii poezie - práce žáků školy byly v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny publikovány na stránkách celostátního i regionálního vydání Mf Dnes místo v okresním kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov - čelná umístění v Pythagoriádě pro 6. i 7. ročník - 9. místo v mezinárodní olympiádě v rakouském Sankt Pöltenu pořádané spolkovou zemí Dolní Rakousy pro partnerské školy - postup do celostátního kola zeměpisné soutěže Eurorebus družstev - pomoc studentů při humanitárních akcích (Srdíčkový den, Květinový den, Svátek s Emilem a další) Výsledky přijímacího řízení na VŠ Je možné konstatovat, že škola si již po řadu let udržuje velice pozitivní trend, kdy drtivá většina jejích absolventů pokračuje v dalším studiu na vysoké škole. Z doposud známých výsledků vyplývá, že z celkového počtu 135 absolventů školy bude 125, tj. 92,6% pokračovat ve vysokoškolském studiu. Čtyři žáci pokračují ve studiu na jiných školách (jazykové školy). Dva absolventi odešli přímo do zaměstnání a čtyři jsou v evidenci úřadu práce.. 17

18 i) Údaje o výsledcích inspekcí ČŠI Ve dnech proběhla ve škole inspekce zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) se zaměřením na cizí jazyky a zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V jednotlivých oblastech hodnocení byla škola hodnocena následovně: - rovnost příležitostí ke vzdělání je ve škole zajištěna na nadprůměrné úrovni, - oblast vedení školy je na nadprůměrné úrovni, - personální podmínky školy jsou na požadované úrovni, škola zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělání na nadprůměrné úrovni, - průběh vzdělávání je na požadované úrovni, - rozvoj partnerských vztahů je vzhledem k rozsahu a přínosu pro žáky školy nadprůměrný, - projevy dosahování klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu jsou na požadované úrovni, - oblast výsledků vzdělávání žáků je ve škole sledována na nadprůměrné úrovni, - podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v cizích jazycích jsou na požadované úrovni, - škola má odpovídající množství materiálních a finančních zdrojů pro realizaci obsahu vzdělávání. Kopie inspekční zprávy je v příloze. j) Základní údaje o hospodaření školy v roce Výnosy Výnosy rozpočtu školy v roce 2008 byly tvořeny prostředky na přímé neinvestiční výdaje, na provozní výdaje, účelovými prostředky (drogy, SIPVZ), příjmy z HČ a dalšími příjmy. Struktura výnosů byla následující: 1. Celkové výnosy ,60 2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů 0,00 3. Příjmy z HČ ,78 4. Ostatní příjmy ,82 2. Náklady v tom prostředky na přímé NIV ,00 prostředky na nepřímé NIV ,00 rozvojový program MŠMT - NIV ,00 granty Jihočeského kraje ,00 účelové prostředky IV 0,00 ostatní příjmy ,82 18

19 Náklady rozpočtu školy jsou dány nutností v plné míře zabezpečit chod školy v hlavní činnosti a v nezbytné míře také hospodářskou činnost. Struktura nákladů byla následující: 1. Investiční náklady celkem ,80 z toho z investičního fondu ,80 2. Neinvestiční náklady celkem ,02 3. Náklady HČ ,20 4. Náklady hlavní činnosti ,82 z toho náklady na platy pracovníků školy ,00 3. Hospodářský výsledek zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění ,00 náklady na učebnice, uč. texty a uč. pom ,00 ostatní provozní náklady ,82 Celkový hospodářský výsledek ,58 Z toho hlavní činnost 0,00 hospodářská činnost ,58 Celý hospodářský výsledek byl po schválení zřizovatelem převeden do fondů organizace. Do rezervního fondu byla převedena částka ve výši ,58 Kč, do fondu odměn pak částka 5 000,- Kč. Všechny závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly vyčerpány. V roce 2008 byly poměrně značně sníženy přidělené prostředky na ostatní přímé ONIV, což se spolu s absencí prostředků na pořízení výpočetní techniky a softwaru negativně projevilo na možnosti dalšího rozvoje školy. Poměrně stabilní výše přidělovaných provozních prostředků v omezené míře umožnila nadále zlepšovat prostředí školy pro žáky i učitele. Výsledek hospodaření příznivě ovlivnily také vlastní příjmy a kladný hospodářský výsledek v hospodářské činnosti. 4. Informace o výsledcích kontrol hospodaření V roce 2008 proběhly celkem dvě kontroly hospodaření: 1. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění byla provedena OSSZ Tábor. Kontrola shledala nedoplatek pojistného ve výši 1 020,- Kč způsobený neodvedením pojistného za nepeněžní dary z FKSP. Z nedoplatku bylo vyměřeno penále ve výši 81,- Kč. Dlužná částka byla neprodleně uhrazena, penále bylo předepsáno k náhradě odpovědné pracovnici. 2. Kontrola dodržování platných ustanovení zákona o zaměstnanosti a souvisejících předpisů provedená Úřadem práce v Táboře. Kontrola zjistila chybné uvedení podílu zaměstnaných osob s těžším zdravotním postižením (zaměstnanec s plným invalidním důchodem měl být započítán 3 krát a byl započítán pouze jednou). Vzhledem 19

20 k nadlimitnímu plnění v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením nevznikla gymnáziu povinnost odvodu do státního rozpočtu. Kopie protokolů z kontrol jsou v příloze této zprávy. 5. Kopie účetních výkazů Kopie účetních výkazů jsou v příloze zprávy. 6. Závěr Hospodaření školy v roce 2008 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši ,58 Kč Závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly dodrženy. Celkově lze konstatovat, že vyčerpané prostředky v hlavní činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina umožnily plnit poslání školy v oblasti výchovy a vzdělávání a zajistit bez větších problémů provoz školy v roce k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V červnu 2009 se skupina čtyř žáků 5. ročníku česko-francouzského zapojila do mezinárodního projektu Evropské mobility mládeže, jejímž cílem je kromě prohloubení jazykových znalostí zejména sblížení a vzájemné poznání mladých Evropanů. Jedná se o projekt portfolia vzdělávání a výchova mládeže v rámci Evropské unie, který před třemi lety iniciovali právě zástupci Francie. Naše škola navázala individuální kontakty s Lycée Frédéric Mistral ve francouzském Avignonu. Mezi studenty obou zemí probíhala nejprve několikaměsíční elektronická komunikace s cílem vzájemného poznávání se a seznamování se zemí zahraničního partnera. Vyvrcholením celého projektu pak byl čtrnáctidenní pobyt našich žáků v avignonském lyceu. Studenti se účastnili pravidelné výuky ve většině předmětů, společně se svými francouzskými korespondenty se zapojili do mimoškolních akcí kulturního, sportovního i společenského charakteru. Ubytováni byli v rodinách svých dočasných francouzských spolužáků. Projekt je dvouletý, na realizaci jeho druhé části pobytu francouzských studentů na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře mají jeho autoři čas do konce roku Škola byla zapojena do rozvojového programu vyhlášeného MŠMT ČR Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce. V rámci tohoto programu obdržela škola finanční prostředky ve výši ,- Kč. Prostředky byly použity v souladu s programem a náležitě vyúčtovány. V rámci grantového programu Jihočeského kraje získala škola dva granty v celkové výši ,- Kč. Jeden grant byl určen na realizaci divadelního představení v anglickém jazyce, druhý na tvorbu deskové hry. I tyto prostředky byly využity ke stanovenému účelu a náležitě vyúčtovány. l) Spolupráce školy s odborovou organizací a dalšími partnery Vedení školy intenzivně spolupracuje se Základní organizací ČMOS pracovníků školství na Gymnáziu Tábor. Rozsah spolupráce je vymezen kolektivní smlouvou. Za hlavní oblasti 20

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2009/2010 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení Text úplného znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-510/ Název školy: Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Adresa:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-510/ Název školy: Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Adresa: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Adresa: Bavorovská 1046, 389 01 Vodňany Identifikátor: 600008746 IČ: 60650818

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Písek, Komenského 89. Komenského 89, Písek 1. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Písek, Komenského 89. Komenského 89, Písek 1. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Písek, Komenského 89 Komenského 89, 397 01 Písek 1 Identifikátor školy: 600 008 541 Termín konání inspekce: 16. a 20. listopad 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno Plzeňská 3103 Plzeňská ul. č. 3103 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 171 728 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC- 68/10-C. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC- 68/10-C. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC- 68/10-C Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola, České Budějovice Adresa: Jirsíkova 5, 370 01 České

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2.

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2. Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 9. 2. 2010 č. 02/10 Strana 1 (celkem 8) Preambule

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více