K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014"

Transkript

1 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení

2 editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem školního roku celý národ řeší školy, rodiče dětem vedou dlouhé přednášky o potřebě vzdělávání. O tom, že nejen mladá generace se má a musí vzdělávat, vás chceme přesvědčit v časopise, který právě držíte v ruce. Firemní vzdělávání je hlavním tématem třetího letošního čísla hkp. Pražská komora s ním má mnohaleté intenzivní zkušenosti. Vzdělávali jsme v Podnikatelské akademii, kterou v letech prošlo téměř devět set frekventantů. Vzdělávali jsme i v projektu Adaptabilita a proškolili jsme téměř 2000 zaměstnanců našich členských firem. Školili jsme mladé maminky na mateřské dovolené. Vzdělávacích akcí, které pražská komora v posledních letech zorganizovala, byly desítky, možná stovky. Věřím, že vy ve své firmě potřebu vzdělávání považujete za stěžejní. Věřím, že pražská komora bude mít příležitost navázat na to, čeho v oblasti vzdělávání svých členů a jejich zaměstnanců dosáhla. Uděláme pro to vše, co bude v našich silách. K tomu, abychom i nadále mohli poskytovat školení, kurzy a semináře pro členy HKP zdarma, chceme v maximální možné míře využít strukturální fondy Evropské unie v novém finančním období EU 2014 až Prozatím se alespoň inspirujte v článcích, které vám přinášíme. Hezký nový školní rok! Zdeněk Kovář, ředitel Úřadu HKP Zakladatelka agentury VOX: důležité je nehroutit se při prvním neúspěchu strana 14 Aby firma mluvila (nejen) anglicky strana 18 strana strana 8 B2B jednání českých a kazašských podnikatelů 22 Snažíme se dokázat, že se lze uživit rukama 3/2014 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HL. M. PRAHY Posláním Hospodářské komory hl. m. Prahy je ochrana zájmů malých, středních a velkých podnikatelů i veškeré formy pomoci těmto subjektům. Své služby poskytuje jak členům komory, tak i ostatním podnikatelům z celého území České republiky. Hkp předseda představenstva: Petr Kužel, MBA; místopředsedové: Ing. Václav Okleštěk, Ing. Petr Kuchár, Ing. Pavel Finger, MBA, Josef Šindelář; členové představenstva: Ing. Martin Dvořák, Ing. Filip Dvořák, Ing. Vlastimil Navrátil, JUDr. Petr Michal, Jaroslav Pajonk, LL.M., MBA, Richard Vojta, Ing. Petr Klauda, Stanislav Brunclík, Ing. Josef Piták; dozorčí rada: Ing. Zdeňka Vostrovská, CSc., Ing. Radek Lanč, Gabriel Lukáč; Úřad Hkp ředitel: Zdeněk Kovář; vedoucí vnitřních vztahů: Jana Vlčková; oddělení vnitřních vztahů, recepce: Liduše Schoberová; manažer projektu rating msp a inmp: Jiří Svoboda; vedoucí oddělení vzdělávání: Ing. David Janata; oddělení vzdělávání: Aleš Levý; oddělení zahraničí a eu: MgA. Petra Verflová; manažer projektu elektronické mýtné a kontaktní místa: Roman Pommer; asistent předsedy představenstva Hkp: Alexandr Fikart; oddělení pr: Andrea Kábelová Kontakt: Hospodářská komora hl. m. Prahy nám. Franze Kafky 7, Praha 1 tel.: (+420) , fax: (+420)

3 aktuality podnikání ZMĚNY V legislativě Přehled nejdůležitějších změn v právních předpisech z pohledu podnikatelských aktivit vám přinášíme ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Mladá Boleslav. ekologie Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 105/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků. Vyhláška, která je účinná od , upravuje změny v oblasti nakládání s autovraky, nově lze např. skladovat na sobě bez dalších technických opatření pouze dva autovraky, provozní kapaliny musí být odčerpány atd. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Vyhláška vydaná k provedení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, přináší drobné změny v oblasti nakládání se závadnými látkami a požadavků na odborně způsobilé osoby atd. Je účinná od Zákon Parlamentu ČR č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Doplňuje a upřesňuje některé pojmy, zavádí sankce za porušení některých přímo použitelných předpisů EU v oblasti registrace, uvádění na trh a kontroly chemických látek. Účinný je od Zákon Parlamentu ČR č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o oba- lech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). Změna zákona, účinná od , upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Změna vyhlášky, která je účinná od , upřesňuje hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. energetika zákon parlamentu Čr č. 90/2014 sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 sb., o podporovaných zdrojích energie. Změna zákona, účinná od , upravuje změny jednak v oblasti státní správy v energetických odvětvích, jednak změny v oblasti podporovaných zdrojů energie. Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se tak nově nevztahuje např. na: elektřinu z obnovitelných zdrojů a) v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu, nebo b) vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu v období, pro které Úřad podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nestanoví, c) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. zaměstnavatelé zákon parlamentu Čr č. 101/2014 sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti. Novela zákona mimo jiné přináší změny u tzv. zaměstnanecké karty, tedy povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než tři měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva. Novela je účinná od advokacie vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 120/2014 sb., kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Změna advokátního tarifu účinná od podstatně snižuje odměnu advokáta v případě tzv. formulářových žalob (návrh podaný na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech) u pohledávek do částky Kč. pražská komora PŘEDSTAVUJE nové Členy Během letních měsíců se řady členů Hospodářské komory hl. m. Prahy opět rozrostly. Celkem jedenáct nováčků se stalo součástí kolektivu podnikatelů a firem, kteří s námi budou spolupracovat na zlepšení podnikatelského prostředí nejen v Praze, ale i celé České republice. Hkp ve svých řadách vítá: az profil srs, a. s. Prodej těsnicích pásek, tmelů Provádění staveb, jejich změn a odstraňování prof. dr. alexander bělohlávek advokátní kancelář Poskytování právních služeb podle zákona o advokacii Commerzbank aktiengesellschaft, pobočka praha Bankovní služby pro korporátní klientelu Jaroslav melichar Expertní firemní poradenství, optimalizace firem, akvitace, tlumočení, překladatelské služby dr. vít Horáček Poskytování právních služeb podle zákona o advokacii nupharo park, a. s. Development a výstavba, výstavba a provoz technologického parku Nupharo Smart Energy Innovation Campus Vlastní program na podporu start-up projektů Nupharo Incubator Prostory k pronájmu konferenční prostory, kanceláře, haly pro výrobu, testování produktů, showroom Poskytování fullservisových služeb v rámci campusu Nupharo Poradenské služby ing. pavla běhounková dream Job Personální služby v oblasti cestovního ruchu hotely, restaurace, letecké společnosti, cestovní kanceláře a agentury, muzea, road show HansCraft, s. r. o. Prodej masážních vířivých van Prodej a distribuce doplňků a komponentů pro zapuštěné bazény Prodej infrakabin a infrasaun Výroba elektrických kol s asistovaným pohonem santex energo export, s. r. o. Výroba textilních vláken a tkanin Výroba oděvů a oděvních doplňků Velkoobchod, výroba a hutní zpracování železa a oceli Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, zprostředkování obchodu a služeb Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona apros tropical, s. r. o. Investice na Srí Lance veolia voda Česká republika Výroba pitné vody, odvádění a čištění odpadní vody aktuality z Hkp zapište SI do diáře mezinárodní strojírenský veletrh 29. září 3. října 2014 Koná se 56. Mezinárodní strojírenský veletrh, který je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. Každoročně se ho účastní více než vystavovatelů a návštěvníků. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Brno, Výstaviště Gastronomie října 2014 Proběhne Olima, olomoucký festival gastronomie a nápojů a ve stejném čase i veletrh Flora Olomouc se Dny moravských vín. Olomouc, Výstaviště Flora reklama 8. října 2014 Je plánován 7. prezentační veletrh firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie. Praha, Hotel Diplomat internet října 2014 Koná se pátý projektový meeting v rámci projektu Entrepreneur 2.0. Hostitelskou organizací je Unie hospodářských komor živnostníků a řemeslníků, EskişehirZaúp. Místo konání: Turecko, Eskişehir zdravotnictví října 2014 Proběhne 36. ročník mezinárodního zdravotnického veletrhu Pragomedica, na němž lze získat informace o vývojových trendech v oboru zdravotnické a laboratorní techniky a o vybavení zdravotnických provozů. Praha, Holešovice Výstaviště vánoce prosince 2014 Koná se veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží Stříbrné vánoční dny. Praha, veletržní areál Letňany Vydání: 3/2014, číslo vyšlo , příští číslo vyjde Pro HKP vydává: MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, Praha 5. Šéfredaktorka: Dagmar Langová; Grafická úprava: Filip Kolář; Jazyková korektura: Igor Pejchal; Foto na titulní straně: Lukáš Procházka, Shutterstock. Registrace MK ČR: E ISSN , Novinová zásilka pov. ČP, a. s., OZ Praha 1, č. j. 6390/98 ze dne Uzávěrka příštího čísla: ; Vychází 4 ročně v nákladu 5000 kusů. Veškeré dotazy, návrhy, náměty a připomínky uvítáme na ové adrese: 4 5

4 aktuality rating aktuality rating rating MSP TOHO řekne JEŠTĚ víc! Firmy se nyní z ratingového hodnocení dozvědí mnohem víc o svém ekonomickém zdraví. Rating MSP nově vypočte i pravděpodobnost bankrotu. Když už se někdo rozhodne zajít na komplexní prohlídku k lékaři, chce se o svém zdraví dozvědět co nejvíc. Stejně tak i firmy, které se dají orejtovat, chtějí z výsledku ratingu poznat, kde se mohou zlepšovat, v čem mají případně rezervy a kde si naopak vedou dobře. Rating MSP (malých a středních podniků) nyní právě takovýto ucelený pohled na ekonomické zdraví poskytuje. Ze sedmibodového hodnocení přešel na škálu celkem 14 hodnoticích stupňů. Vzhledem k narůstajícímu využívání modelu pro výpočet hodnocení malých a středních podniků, který využívá také Hospodářská komora hl. města Prahy v projektu Rating MSP, jsme přistoupili k vývoji přesnějšího modelu, který namísto sedmi stupňů ratingu umožňuje zařazení do jednoho ze 14 stupňů, vysvětluje Ing. Pavel Finger, MBA, místopředseda představenstva HKP a člen představenstva CRIF-Czech Credit Bureau, a. s., který je technickým garantem projektu. Co získají firmy navíc Nový model umožňuje přesnější rozlišení finančního zdraví hodnoceného subjektu a více se přibližuje výsledkům postupů používaných ratingovými agenturami. Každý ratingový stupeň je doplněn informací o roční pravděpodobnosti bankrotu, doplňuje Pavel Finger. Pro udržení kontinuity s původním modelem je zachována i sedmistupňová škála hodnocení jako doplňující informace. Ratingový výstup je navíc obohacen o informace z databází naší aplikace Cribis a dále o výpočet úvěrového limitu hodnocené firmy, zdůrazňuje. služba start-up a expres Spolu s vylepšeným ratingem jsou ovšem nabízeny i další velmi zajímavé a atraktivní služby v oblasti ratingu firem: Expres: Výsledky Ratingu MSP bývají hotovy obvykle do deseti pracovních dnů. Někdy ale firma nemůže čekat. Pokud tedy označíte v objednávce možnost Expres, bude vám výsledek oznámen již za dva pracovní dny. Služba Expres je určena každému zájemci, který má pro předložení výsledků ekonomického zdraví daný pevný termín a při běžné době zpracování by tento nemusel dodržet. Start-up: Firmy, které své podnikání teprve rozbíhají, mají také možnost znát svou věřitelskou důvěryhodnost. Pro subjekty bez účetní historie byl zřízen takzvaný Start- -up výpočet. Rating MSP přitom může být vypočten i pro fyzické osoby. Využijí toho hlavně ti, kdo si chtějí koupit půdu od Pozemkového fondu České republiky na splátky. Pokud dosáhnou výborného hodnocení, může jim Pozemkový fond úrok snížit ze 4 procent až na 0,75 procenta. Při 20- až 30leté splatnosti je to výrazná úspora. Nepodnikající občan za profesionální Rating MSP zaplatí 3800 korun. Tato částka je uvedena bez 20procentní daně z přidané hodnoty. (ajk) Bližší podrobnosti najdete na nebo u projektového manažera Jiřího Svobody, tel.: Výstupem z ratingového systému je tzv. ratingový list, který obsahuje jeden ze čtrnácti ratingových stupňů: a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 C1 C2 C3 C4 C5 X Minimální riziko Velmi nízké riziko Velmi nízké riziko Velmi nízké riziko Nízké riziko Nízké riziko Střední riziko Mírně zvýšené riziko Mírně zvýšené riziko Zvýšené riziko Zvýšené riziko Vysoké riziko Velmi vysoké riziko Extrémní riziko Rating nespočten Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je minimální. Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je velmi nízké. Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je velmi nízké. Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je velmi nízké. Společnost s vyváženou finanční strukturou. Riziko nesplácení závazků je mírné a je závislé na vnějších/tržních faktorech, které nejsou snadno předvídatelné. Společnost s vyváženou finanční strukturou. Riziko nesplácení závazků je mírné a je závislé na vnějších/tržních faktorech, které nejsou snadno předvídatelné. Společnost s převážně přijatelnou finanční situací. Riziko nesplácení závazků dosahuje průměrné úrovně a je spojené s trendy na trhu. Společnost s převážně přijatelnou finanční situací. Riziko nesplácení závazků zvyšuje nepříznivé hodnocení nefinančních charakteristik. Finanční situace společnosti není zcela stabilní. Riziko nesplácení závazků je nadprůměrné, ale přijatelné. Finanční situace společnosti není zcela stabilní. Riziko nesplácení závazků je nadprůměrné. Společnost s ne zcela stabilní finanční strukturou a občasným nedostatkem likvidity. Riziko nesplácení závazků je nadprůměrné. Společnost s nevyváženou finanční strukturou a občasným nedostatkem likvidity. Riziko nesplácení závazků je vysoké. Společnost se značnými nedostatky ve finanční oblasti. Riziko nesplácení závazků je značné. Finanční stabilita společnosti je ohrožena. Riziko selhání je extrémně vysoké. Rating nebylo možné spočítat z důvodu nedostatečného množství vstupních informací

5 rozhovor podnikání rozhovor vzdělávání Pokud má člověk úspěšně podnikat, musí vědět, co vlastně chce. Dalším krokem je vymyslet, pochopit, případně zjistit, jak na to. A být ochoten obětovat čas a umět přijmout riziko, říká Zdenka Vostrovská, která vzdělávací agenturu a akciovou společnost 1. VOX a.s. vybudovala takřka z ničeho. Zakladatelka vzdělávací agentury VOX: důležité je nehroutit se při prvním neúspěchu Foto: Lukáš Procházka Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., založila vzdělávací agenturu VOX v roce Od té doby garážovou firmu změnila v jednoho z lídrů pro vzdělávání dospělých na českém trhu. Dnes má VOX kolem 20 zaměstnanců a 400 spolupracujících lektorů. Ovšem v kartotéce disponuje více než čtyřmi tisíci lektory. Aktivně spolupracuje totiž jen s těmi, kteří se nejvíce osvědčili a o jejichž témata je na trhu vzdělávání zájem. začala jste podnikat v době, kdy už vám bylo po třicítce, měla jste rodinu a rozjetou kariéru. Co vás k podnikání přivedlo? Na počátku devadesátých let jsem pracovala na různých projektech Vysoké školy ekonomické v Praze a vedle toho vedla účetnictví dvou menších firem. Potřebovala jsem rychle proniknout do této problematiky, ale kurzy, které jsem navštěvovala, za mnoho nestály. Když jsem si postěžovala kolegům, jeden z nich mimochodem, dodnes patří k lektorům společnosti VOX mi navrhl: tak si zorganizuj kurzy vlastní. opravdu je za vaším úspěšným podnikáním jen tento důvod? Chtěla jsem v životě dělat věci, které mě naplňují. A vzdělání a rozvoj zaměstnanců mě naplňují stoprocentně. Baví mě sledovat posun mých klientů na kariérním žebříku. To, jak díky našim kurzům rostou. Někdejší mistři ve výrobě jsou dnes třeba na pozici ředitelů a je úžasné vědět, že jsme k tomu aspoň trochu přispěli. Když jdu do práce, mám pocit, že jdu trávit volný čas. takže jste v práci de facto pořád? Svůj volný čas prolínám se svým pracovním životem. Například nedávno jsem trávila víkend u jedné naší lektorky. S lektory potřebuji mít velmi dobré vazby, zejména pokud vyučují soft skills komunikační dovednosti, kreativní řešení problémů, strategické myšlení a tak dále. Musím znát jejich postoje, hodnoty a životní styl, abych je dokázala doporučit svým klientům. Například mám deset lektorů na time management a pro kurz, který organizuje můj firemní klient, mohu vybrat toho, který bude nejlépe odpovídat cílové skupině. Takže s lektory trávím hodně volného času. a jsou životní hodnoty pro výuku důležité? Nebudu jmenovat, ale například se k nám hlásil jeden lektor na výuku etikety a etiky. Jenže pak jsem zjistila, že je dvakrát rozvedený a žalován pro neplacení alimentů. Odmítli jsme s ním spolupráci, takový člověk nemůže být dobrým lektorem etiky v podnikání. Moje první kancelář, to byla mokrá místnost v suterénu, kde se dařilo plísním. Jak jste naznačila, snažíte se vybrat si nejlepší z nejlepších. kurzy asi musejí být hodně drahé? Zakázkový kurz na míru se odvíjí od ceny lektora a od času, který je třeba věnovat přípravě diagnostice a definování cíle. Částka se pohybuje mezi 20 až 35 tisíci korun za výukový den pro skupinu. spolupracujete se 400 lektory. řekla bych, že takové množství stačí pro celou Českou republiku. Zní to jako velké číslo, ale v oblasti soft skills spolupracujeme se zhruba padesátkou lektorů. Ostatní se specializují na hard skills. To znamená, že třeba jednou za rok mají speciální kurz v oblasti práva, daní či třeba účetnictví. Jak poznáte dobrého lektora? Mám empatii a obrovskou zkušenost. Nikdy nespolupracuji s lektorem, kterého jsem sama neslyšela. Pokud tématu, na které se specializuje, nerozumím, sháním reference, žádám klienty o zpětnou vazbu a chodím i na náslechy. Zaplatím si kurz, kde přednáší. Mám připravené hodnoticí dotazníky a ptám se o přestávkách klientů. U soft skills si pak vyžádám ukázkovou hodinu. Trvám také na tom, aby lektor, pokud něco učí, se tomu oboru aktivně věnoval. Zkrátka aby to nebyl jen teoretik. Zejména u soft skills se téměř všechno dá vyčíst z knih, ale dobrý lektor k tomu přidá osobní zkušenost z praxe a nadhled. stalo se vám někdy, že byl klient hrubě nespokojen? Bohužel. Stane se to, když má jiná očekávání. Například začátečník se přihlásí na kurz, kde se již předpokládají nějaké elementární znalosti posluchačů. Ostatně v hard skills pořádáme často kurzy, které jsou opravdu pro specialisty. Je tedy třeba číst specifikaci skupiny, pro kterou je kurz určen. řekla byste, že máte jako žena v prostředí českého byznysu nějakou nevýhodu? Nemyslím, že je tu nějaká diskriminace. Vždy jsem byla toho názoru, že je to o člověku samotném. Protože když někdo chce a je ochoten pro to něco obětovat čas a úsilí, tak pohlaví úplně nerozhoduje. Je pravda, že muži nemají rodinné povinnosti, tak je to pro ně snazší. Ale ženy mají po

6 rozhovor vzdělávání rozhovor vzdělávání vinností hodně, takže výborně umí všechny procesy racionalizovat a lépe pracovat s časem. byly vaše začátky hodně těžké? Je pravda, že v 90. letech, kdy jsem začínala, vzniklo hodně konkurenčních firem. Ale ti, kdo neměli vůli a sílu překonávat překážky a byli stoprocentně závislí na zdrojích z toho předmětu podnikání, ukončili činnost. Moje první kancelář, to byla mokrá místnost v suterénu, kde se dařilo plísním, a první kopírka byla pozoruhodný stroj, který se podepisoval na každém papíru šmouhou. ale uspěla jste. Měla jsem výhodu v tom, že jsem stále měla příjem ze závislé činnosti na Vysoké škole ekonomické, kde jsem učila. Také můj manžel měl plat. Mohla jsem řadu let budovat brand firmy a to, co jsem vydělala, investovat do rozvoje. Například jsem patřila k prvním, kdo měl v Česku webové stránky. Třeba to, co jsem ve VOX za celý rok vydělala, šlo do certifikace ISO. Kdybych všechen ten čas mohla vrátit a začít znova, nerozhodla bych se jinak. Jaký je tedy váš recept na úspěch v podnikání? Nehroutit se pod tíhou dílčího neúspěchu a učit se z vlastních chyb. Rozhodnutí, že začne podnikat, dělá každý člověk sám za sebe. Musí ale počítat s obrovským nasazením, vysokými riziky a krátkodobým neúspěchem. Byl rok, kdy jsem třeba byla ve ztrátě, ale z předchozích let, která byla úspěšná, jsem měla našetřeno. Je to hodně o osobní disciplíně. Já mám třeba osm let staré auto, zatímco ostatní mi říkají, proč si tak úspěšná podnikatelka jako já nekoupí nový vůz. Ale já musím mít v podnikání rezervu na horší časy. měla jste někdy pocit, že to vzdáte? Stávalo se to tehdy, když se nějaká skupina lidí z mé agentury domluvila a založila si konkurenční firmu. Využili při tom našich lektorských i klientských databází i procesních norem. To jsem nesla velmi těžko, ale především šlo o zklamání z těch lidí. Ale stejně, kdybych všechen ten čas mohla vrátit a začít znova, nerozhodla bych se jinak. dá se podle vás takovým podrazům nějak zabránit? Právně se to dá jen velmi těžko ošetřit. Konkurenční doložky jsou navíc vícenáklad. Spíše sázím na lidský rozměr: když se lidem ve firmě líbí a mohou si ke svému základu vydělat nějakou pohyblivou část mzdy, tak třeba nemají tolik důvodů jít na volnou nohu a podnikat. Ale abych někomu, komu je 40 let, měnila mravně hodnotové postoje, není možné. Těžko změním něčí charakter. Jak jste pocítila ekonomickou stagnaci posledních let? klesl zájem o kurzy? Spíše bych řekla, že na podnikání ve vzdělávání dospělých se odrazily transfery z Evropských sociálních fondů (ESF). Nejsme firma, která se specializuje na tento druh školení. Měli jsme klienty, u nichž jsme uspěli v rámci výběrových řízení, ale spolupráce skončila. V případě dotací se totiž ceny za výukové dny soutěží ve výši 10 až 15 tisíc korun za den, což je jen cena lektorů. VOX se proto těchto výběrových řízení často nemůže účastnit. takže vás netrápí krize, ale dotace. Na trhu se kvůli nim pohybují i takzvaní specialisté na školení v rámci ESF, kteří najímají lektory za velice nízké ceny. Kurzy jsou pak prodávány hluboce pod cenou. Firma dostane dotaci, požádá jinou spřátelenou společnost o realizaci kurzů, která si třeba najme za tři stovky na hodinu lektory, co si něco načetli v knihách. Dochází tak k devalvaci vzdělávání dospělých. neuvažovala jste o zlevnění kurzů? Ne. Protože výborní lektoři cenu nesníží a vědí, že si klienty umí sehnat i bez naší Foto: Lukáš Procházka zdenka vostrovská V roce 1993 byla zakladatelkou a dnes je předsedkyní představenstva akciové společnosti 1. VOX a.s. Od roku 1979 je odbornou asistentkou Katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudovala obor ekonomika podniku na Vysoké škole ekonomické. Po promoci zůstala na škole a pokračovala v doktorandském studiu. Na počátku 90. let pracovala na různých projektech VŠE a vedla účetnictví dvou menších firem. podpory. Navíc jsem doslova umanutá na kvalitu. Hromady hlušiny ve chvilce navrší každý jouda. Skutečná kvalita je vzácná a drahá. Je to však jediný způsob, jak se pozitivně odlišit od konkurence. Cenu ale dnes mohou snížit i moderní technologie. V současnosti se nejvíce prosazují takové metody výuky, jako jsou e-learningy, video kurzy, neboť prezenční kurzy jsou spojeny s vícenáklady jako cestovné, ubytování a podobně. Ovšem pozor e- -learning je sice vynikajícím vzdělávacím nástrojem, ale pouze v kombinaci s přímou výukou. Zcela substituovat přímou výuku elektronickými formami vzdělávání je tentýž problém jako nahrazovat klasickou knížku e-bookem. Ten si klidně vezmu do letadla ale jinak Jen to zkuste, nechat si na autogramiádě od autora pode- psat e-book. Mimochodem, papír se vám nezaviruje. Nikdy. Jaké by bylo vaše doporučení pro výběr kvalitního kurzu? Kdykoli platíte nějakou službu, je to risk. Zrovna jsme se spálili s dodavatelem softwaru. Nevěřte slibům. Důležité jsou reference a doporučuji prohlédnout si i zázemí firmy. Výběr dodavatele by se neměl řídit nejrůznějšími pofidérními kamarádskými vztahy, ale vycházet jen z jasně nastavených kvalitativních kritérií. Kvalita je dána především profesionalistou vyučujících, ničím jiným. a proč by firmy nemohly rovnou oslovit lektory? Firma vždy pracuje s jedincem či malou vytipovanou skupinou, kdežto my máme dokonalý přehled o celé lektorské scéně. Známe ji natolik, že dokážeme postavit takové realizační týmy, které budou korespondovat s firemní kulturou a respektovat zvláštnosti a specifika daného klienta. Foto: Lukáš Procházka vaším přáním bylo vybudovat špičkovou agenturu pro vzdělávání dospělých. to se vám opravdu podařilo. Co teď chystáte dál? Vzdělávání lidí je nejlepší možný způsob ekonomického rozvoje společnosti. V jiném oboru bych podnikat nechtěla; tolik zajímavých lidí bych jinde nepotkala. Ale pravdou je, že nesnáším papírování. Ráda bych Důležité jsou reference a doporučuji prohlédnout si i zázemí firmy. časem mnohé své pravomoci delegovala schopnému nástupci. Delegování, kontrola, motivace, to je svatá trojice úspěšného managementu ale vhodného člověka pro takovou roli aby jeden hledal s lucernou v pravé poledne. Dagmar Langová podnikatelské zásady: Kradené štěstí nepřináší. Že se firma musí uživit? Jistě, zadarmo nám nikdo nic nedá. Ale bude-li zisk pět milionů nebo jeden milion c est la vie na tom vlastně už ani tak nesejde. Skutečná kvalita je vzácná a drahá. Kabát od dobrého krejčího padne vždycky lépe než tuctový plášť z konfekce. A nefouká pod něj. Že se občas může v plavební dráze vyskytnout nějaká ta závistivá mina nebo legislativní ledovec, patří k riziku podnikání. Pořád věřím, že poctivost a korektnost v českém byznysu ještě nevymřely

7 téma vzdělávání téma vzdělávání firmy SI mohou ohlídat, ABY zaměstnanci uměli Podniky dnes mají díky certifikátům Národní soustavy kvalifikací možnost získat kvalitního zaměstnance hned a neshánět lidi drahou metodou pokus-omyl, říká Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR. Časy, kdy někdo dělal jednu práci celý život, jsou pryč. Lidé mění nejen zaměstnavatele, ale i profese a s tím jim pomáhá Národní soustava kvalifikací. Ostatně význam projektu Národní soustavy kvalifikací, který se rozběhl zhruba před pěti lety, nejlépe ukazuje typický případ. Pan Jaroslav se vyučil soustružníkem, na vojně si udělal řidičák a pak celý život jezdil s náklaďákem. Když má uvést, čím se vyučil, napíše, že je soustružník. Ale za těch dvacet let, co uplynuly od doby, kdy dostal výuční list, mnohé asi zapomněl a mnohé se v jeho profesi změnilo. Právě lidem jako on pomáhá projekt Národní soustava kvalifikací (NSK). Pan Jaroslav totiž díky zkouškám může získat certifikát, kterým doloží, že se třeba ve svém volném čase své původní profesi věnoval, a na místo soustružníka může nastoupit. Firmy samy mohou přicházet s požadavky na standardizaci kvalifikací. Velký přínos má však NSK pro firmy. Podniky mají díky certifikátům možnost získat kvalitního zaměstnance hned a neshánět lidi drahou metodou pokus-omyl, kdy se prověří, zda daná osoba profesi skutečně ovládá. Mohou rovnou vyžadovat tři až pět let starou zkoušku, čímž dostanou jistotu, že zaměstnanec umí to, co potřebují, vysvětluje Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR, který je jedním z lídrů celého projektu. Zodpovídá za tu část, která se týká zaměstnavatelů a již realizuje konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy a společnosti Trexima. firmy si samy řeknou Zdeněk Somr charakterizuje celý systém jako velmi jednoduchý. Primárně NSK vznikla kvůli tomu, aby ti, kdo se něco naučili třeba u dědy v dílně, nebo během své kariéry a nemají to nijak ověřeno, mohli složit zkoušku a na své znalosti mít certifikát, říká. Postupem času, jak Národní soustava kvalifikací vznikala, se ukázalo, že přináší i velké výhody firmám. Jsou v ní totiž popsány standardy jednotlivých kvalifikací. Personalista se třeba může kdykoli podívat na web NSK, co může od dané profese vyžadovat, dodává Zdeněk Somr. Na standardy NSK mají být navázány i rekvalifikace. Každá z nich by měla směřovat právě k získání certifikátu NSK. Další nespornou a značnou výhodou soustavy je skutečnost, že se na její tvorbě a na standardech pro jednotlivé kvalifikace podílejí samotní zaměstnavatelé. Není to tak, že úředníci něco napíší a pak se dohadujeme, že takto to v praxi nefunguje. Naopak v NSK se povedlo shromáždit reprezentativní složení rady v každém oboru. Samozřejmě, pak vše schvaluje ministerstvo školství, ale dá se očekávat, že zaměstnavatelé budou vše respektovat, neboť si to sami vytvořili. Bylo by levnější, pokud by sami úředníci něco sepsali, ale z poloviny by to trh nepřijal a měl by standardy vlastní, zdůrazňuje viceprezident HK ČR. A to není všechno, z čeho mohou podniky těžit. Samy mohou přicházet s požadavky na standardizaci jednotlivých kvalifikací, pokud mají dojem, že u některých profesí nejsou jasně daná pravidla. Stejně tak mohou přinášet návrhy na aktualizace, pokud se ukáže, že se některý obor výrazně technologicky inovoval. Příkladem jsou baňkové televize. Vždyť kdo by si před patnácti lety pomyslel, že nebudou dnes existovat. Objevují se i jiné nové technologie. Třeba popis učebních oborů by se měl čím dál více přibližovat Soustavě národních kvalifikací. Aby se učilo to, co dnes zaměstnavatelé považují za aktuální, dodává Zdeněk Somr. inspirace z británie Pro českou NSK byl vzorem systém, jaký funguje v Británii. Poslední čtyři roky se rozšířila o stovky kvalifikací. Začínalo se těmi, které neměly žádné standardy. Tedy profesemi, které se na školách ani nevyučovaly. Pak se pokračovalo přes učební obory až po ty maturitní. Pro vysokoškolské obory by byla nutná změna zákona a také pochopení vysokých škol, že vedle výuky mají organizovat i krátké programy kvalifikačního typu, vysvětluje Zdeněk Somr. Umím si představit, že v některých odvětvích může být popsán standard bakalářských kvalifikací, dodává. Foto: Shutterstock Firmy se i dnes mohou zapojit do pracovních skupin při tvorbě či revizi samotných standardů. Mohou působit i jako takzvaní zpětnovazební konzultanti, tedy lidé, kteří přináší informace o tom, co by trh chtěl změnit, upřesňuje Zdeněk Somr. Nejlepší je najít si na stránkách NSK, Svazu průmyslu nebo na Hospodářské komoře kontakt a spojit se s námi. Pro všechny se místo najde. Samozřejmě tam, kde jsou standardy vytvořeny, se nejspíš v blízké době nic měnit nebude. Revize by měla být každých třeba pět let anebo pokud se něco výrazně technologicky změní. Ale zdůrazňuji, pokud se nic nemění a není v daném oboru technologický vývoj, tak revize není nutná, říká viceprezident Komory. Není to formální systém, který musí něco dělat jenom proto, že to zákon nakazuje. Má to být systém, který pružně reaguje na potřeby trhu. Změní-li se technologie, měl by se tvořit nový standard, upozorňuje. Například dnes si každý stěžuje, že trh realitních makléřů je džungle. Není proto nic snazšího než napsat standardy a vyzkoušet je. Aby byl výstup stejný v Aši i v Bruntále. Sjednocení je důležité. Máte certifikát a všichni vědí, co umíte. Zaměstnavatel hned pozná, co umíte, poznamenává Zdeněk Somr. Co bude dál? Cílem NSK je, aby si kdokoli mohl doplnit kvalifikaci. Je tedy konec tomu, že se při každé změně profese musela skládat nová maturitní zkouška. Ale je to i o podnikatelích, aby pochopili, že doplnění kvalifikace je možné, a brali certifikát jako rovnocenný standard. Je třeba naučit se rozlišovat mezi vzděláním a kvalifikací. Tedy že vzdělání má určité stupně maturita, vysoká škola, a kvalifikace s tím až tak nemusí souviset, zdůrazňuje Zdeněk Somr. Problémem však pro změnu kvalifikací zůstávají kurzy, tedy jejich kvalita. Viceprezident Komory připouští, že je třeba vyřešit problém s akreditacemi pro vzdělávací instituce a kurzy. To ovšem není záležitost NSK. Je to otázka měření kvality vzdělávání dospělých. Na to má ministerstvo nástroj vytvořený z projektu Koncepce dalšího vzdělávání. Měl by zkoumat kvalitu vzdělávacích institucí a hodnotit je. Umím si představit, že i Hospodářská komora bude hodnotit kvalitu vzdělávacích aktivit, dodává její viceprezident. Přitom cena zkoušky se pohybuje od několika tisíců až po desítky tisíc korun. Záleží na náročnosti a nákladnosti zkoušky, pokud ke zkoušce stačí tužka a papír, je levná. Zkoušející je podobně placen všude. Ale pokud potřebujete ke zkoušce drahé kovy, které znehodnotíte, je certifikát dražší, upřesňuje Zdeněk Somr. Viceprezident Komory upozorňuje, že už nyní existuje webová stránka kam je možné se obrátit. Stránka je sice ve fázi naplňování, ale už nyní na ní je řada kurzů, díky nimž by bylo možné zkoušku v NSK složit. Postupně budou kurzy přibývat. Ten systém by měl v budoucnu zahrnovat i poradce, kteří by uměli pomoci s tím, jak profesi, kvalifikaci ideálně změnit, aby vám to vyhovovalo. To se chystá v nejbližších letech, uzavírá. Dagmar Langová Co je národní soustava kvalifikací? Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný a státem a evropskými fondy podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací zajišťuje do roku 2015 stejnojmenný projekt MŠMT financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal.

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu ČR č. 60/2014 Sb., kterým

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním

Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum pro moji závěrečnou diplomovou práci s názvem Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním podniku. Dotazník je určen

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72%

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72% Příloha 1 Do přílohy byly zařazeny grafy s určitou vypovídací hodnotou. Pokud některý z grafů chybí, je to tím, že respondenti na tuto otázku neodpovídali, nebo nebylo možné jejich odpovědi kategorizovat.

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Financování začínajících podnikatelů

Financování začínajících podnikatelů Financování začínajících podnikatelů Cesty k úspěchu - video VIDEO P.2 Dosavadní financování začínajících podnikatelů v Komerční bance Startovací limity povolený debet nebo kreditní karta do výše 30 tis.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další vzdělávání pro manažery i řadové zaměstnance 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Trigema Building a.s. Sídlo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

B2B marketing v ČR v roce 2017

B2B marketing v ČR v roce 2017 B2B marketing v ČR v roce 2017 Nástroje, rozpočty, trendy říjen 2017 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pokladní systém Pokladní systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Funkční studium DOTO

Funkční studium DOTO Funkční studium DOTO Bylo nebylo Před 17ti lety Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Co bylo na začátku Praktické studium, 1 rok prezenčního vzdělávání (semináře,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Přílohy Příloha 1 Evropský sociální fond Příloha 2 Aktivní politika zaměstnanosti po vstupu do EU Příloha 3 Nabídka zabezpečení rekvalifikace - formulář Příloha 4 Kalkulace nákladů rekvalifikace - formulář

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Obecné zadání: Regionální vzdělávací a informační středisko Vladař vypisuje zadání na dodávku služby na zajištění

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím úkoly a plánování Úkoly a plánování UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s poradenskou společností Metod Konzult IPM, s.r.o. zajišťuje pilotní ověřování vzdělávacích modulů v rámci projektu Facility Management a Řízení průmyslových

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Jazyková škola Slůně. (Seminární práce: Marketingový plán) Vypracovali: Barbora Bučková Ondřej Cikánek

Jazyková škola Slůně. (Seminární práce: Marketingový plán) Vypracovali: Barbora Bučková Ondřej Cikánek Jazyková škola Slůně (Seminární práce: Marketingový plán) Vypracovali: Barbora Bučková Ondřej Cikánek Situační analýza 9 let působení na českém trhu orientace na firemní klientelu (B to B) Firma v současné

Více

Prázdniny na venkově INFORMACE PRO ZAPOJENÉ SUBJEKTY 2015

Prázdniny na venkově INFORMACE PRO ZAPOJENÉ SUBJEKTY 2015 Prázdniny na venkově INFORMACE PRO ZAPOJENÉ SUBJEKTY 2015 Pár slov úvodem Každý z nás ocení, když jsou na jednom místě shromážděny informace, které zrovna potřebujeme. A platí to i v případě, kdy se chystáme

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz TZB-info Největší oborový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov v ČR a na Slovensku Vaše reklama za jedny peníze ve dvou zemích

Více