Závěrečná zpráva projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu"

Transkript

1 PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE

2 PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života! termín realizace: ! reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/32170! realizátor: o.s. MUM! cíl projektu: Podpořit soulad pracovního a soukromého života osob, které pečují o závislého člena rodiny (rodiče na MD, RD a rodiče pečující o děti do 10 let věku). Osobám pečujícím umožnit účast na vzdělávání, zvýšit jejich motivaci k seberealizaci, usnadnit jim návrat do práce a její udržení.! aktivity projektu: rekvalifikační kurzy Základy podnikání a Účetnictví, jazykové a počítačové kurzy, sociálně právní poradna, motivační semináře, flexibilní formy práce - osvěta a vzdělávací semináře! počet podpořených osob celkem: 298 PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE! kontakt: Barbora Zálohová mobil: web:

3 OBSAH 1. ÚVOD CO JE MUM CO JE ESF CO JE PROJEKT PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE HARMONOGRAM PROJEKTU PROJEKTOVÉ AKTIVITY Základy podnikání Účetnictví Jazykové kurzy Anglický jazyk I., II. a III Německý jazyk Počítačové kurzy Flexibilní formy práce Sociálně právní poradenství Motivační semináře Péče o děti účastníků REALIZAČNÍ TÝM HODNOCENÍ PROJEKTU UDRŽITELNOST PROJEKTU ANEB JAK DÁL? ZÁVĚREM

4 1. ÚVOD Do rukou se Vám dostává publikace, jejímž cílem je podat souhrnné informace o realizovaném vzdělávacím projektu Práce a život v rovnováze. Publikace popisuje projektové aktivity a jejich vliv na cílovou skupinu, naše záměry, dosažené cíle a možnou další udržitelnost projektu. Tento projekt byl financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita a ze státního rozpočtu ČR. Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. Lido Anthony Lee Iacocca Přejeme všem, které projekt Práce a život v rovnováze nějakým způsobem ovlivnil, ať se jim daří naplnit své sny. 2

5 2. CO JE MUM Občanské sdružení MUM je nezisková organizace, která vznikla v roce Naším cílem a posláním je vytvářet prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nová přátelství a setkávat se, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se a rozvíjet, zapojit se do společnosti spolu se svými dětmi. V budoucnu chceme naše aktivity směřovat také napříč generacemi. Přijít může každý, kdo se chce zúčastnit, sdílet informace, něco zajímavého se naučit nebo dozvědět. Nezáleží na věku, pohlaví ani vzdělání. Co u nás najdete: pravidelné kurzy pro děti i dospělé, hernu pro rodiče s dětmi, poradnu pro rodinu zdarma, semináře a besedy dle aktuální nabídky, společensko-kulturní akce, knihovnu, kde si můžete zapůjčit zajímavé knížky, na prodej originální kalendáře, publikace a užitečné drobnosti. 3. CO JE ESF O. s. MUM získalo v rámci OP Praha Adaptabilita Podpora vstupu na trh práce dotaci Evropské unie pro realizaci projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE. Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Cíle Evropského sociálního fondu: pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce, rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce, 3

6 sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce, celoživotní vzdělávání, rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly, zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání, zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce, boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. Více informací o Evropském sociálním fondu v České republice a OPPA naleznete na internetových stránkách a 4. CO JE PROJEKT PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE V letech proběhl v RC MUM projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR: 4

7 PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Projekt byl určen především pro rodiče na rodičovské dovolené, kterým se blíží návrat do zaměstnání, ale i jiným zájemcům z řad nezaměstnaných a znevýhodněných na trhu práce. Zájemcům jsme nabídli tyto aktivity: 1. dva rekvalifikační kurzy ZÁKLADY PODNIKÁNÍ, 2. rekvalifikační kurz ÚČETNICTVÍ, 3. JAZYKOVÉ KURZY 3 úrovně anglického a jedna německého jazyka, 4. POČÍTAČOVÉ KURZY, 5. FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE, 6. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, 7. MOTIVAČNÍ SEMINÁŘE, 8. ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI ÚČASTNÍKŮ. V klíčových aktivitách č. 1 7 bylo podpořeno celkem 298 účastníků (v žádosti o dotaci jsme plánovali podpořit 209 osob). V rámci klíčové aktivity č. 8 byla zajištěna péče o 1640 dětí (opakovaně). Všechny kurzy a poradenství byly pro zájemce zdarma, navíc v době vzdělávání bylo pro maminky zajištěno hlídání dětí a občerstvení. 5

8 5. HARMONOGRAM PROJEKTU Měsíc a rok Kurz Základy podnikání Kurz Účetnictví Jazykové kurzy Počítačové kurzy Flexibilní formy práce Sociálně právní poradenství Motivační semináře Zajištění péče o děti účastníků Klíč. aktivita 1 Klíč. aktivita 2 Klíč. aktivita 3 Klíč. aktivita 4 09/10 X X X X X 10/10 X X X X X X 11/10 X X X X X X 12/10 X X X X X X 01/11 X X X X X X 02/11 X X X X X X 03/11 X X X X X X X 04/11 X X X X X X X 05/11 X X X X X X X 06/11 X X X X X X 07/11 X 08/11 X X X 09/11 X X X X X X 10/11 X X X X X X X 11/11 X X X X X X 12/11 X X X X X X 01/12 X X X X X Klíč. aktivita 5 Klíč. aktivita 6 Klíč. aktivita 7 Klíč. aktivita 8 6

9 6. PROJEKTOVÉ AKTIVITY 6.1. Základy podnikání Oba kurzy zajišťovali externí lektoři vzdělávací instituce BIVŠ, a.s. Termíny: I. běh II. běh Rozsah: 132 hodin + individuální konzultace 2 hodiny/osobu. Rozvrh: 2x týdně 4 hodiny Tematické okruhy: Založení živnosti, firmy Finanční a technická problematika Finanční zdroje pro podnikání Marketingová strategie malého a středního podnikání Základy účetnictví a daňové problematiky Informační systémy Dovednosti a image podnikatele Rodina a profese Závěrečná zkouška se skládala z písemného testu. Úspěšným absolventům bylo po ukončení kurzu slavnostně předáno Osvědčení o absolvování kurzu a studijní index s podpisy lektorů. Vzdělávací aktivita v číslech Základy podnikání I. a II. ZP I. září 2010 leden 2011 ZP II. září 2011 leden 2012 Celkem účastníků Počet účastníků, Počet účastníků, Počet účastníků, kteří zahájili kurz kteří dokončili kurz kteří úspěšně složili zkoušku

10 Přínos kurzů Základy podnikání pro cílovou skupinu: orientace v oblasti vlastního podnikání už od založení živnosti, nabídka flexibilnějšího sladění práce a rodinného života při podnikání, orientace ve financování a marketingu, seznámení se s kolegy ve stejné životní situaci, aktivní rodičovská dovolená se vzděláváním a zároveň zajištěnou péčí o dítě. Projekt podpořil 31 účastníků kurzů Základy podnikání Účetnictví Kurz zajišťovali externí lektoři vzdělávací instituce BIVŠ, a. s. Termín: Rozsah: 132 hodin + individuální konzultace 2 hodiny/osobu. Rozvrh: 2x týdně 4 hodiny Tematické okruhy: Úvod do účetnictví Základy účetnictví Účtování zásob Zúčtovací vztahy Účtování stálých aktiv Účtování na finančních účtech 8

11 Účtování na kapitálových účtech Náklady a výnosy Účetní závěrka hospodářský výsledek a jeho dělení Manažerské účetnictví Výpočetní technika v účetnictví Právní aspekty v účetnictví Mzdové účetnictví malé a velké organizace Závěrečná zkouška se skládala z písemného testu a pohovoru. Úspěšným absolventům bylo po ukončení kurzu slavnostně předáno Osvědčení o absolvování kurzu a studijní index s podpisy lektorů. Vzdělávací aktivita v číslech Účetnictví Počet účastníků, Počet účastníků, Počet účastníků, kteří zahájili kurz kteří dokončili kurz kteří úspěšně složili zkoušku únor Účetnictví červen Přínos kurzu Účetnictví pro cílovou skupinu: orientace v oblasti účetnictví a daňové evidence, možnost flexibilnějšího sladění práce a rodinného života při podnikání, seznámení se s kolegy ve stejné životní situaci, aktivní rodičovská dovolená se vzděláváním a zároveň zajištěnou péčí o dítě. Projekt podpořil 20 účastníků kurzu Účetnictví Jazykové kurzy Termíny: 9/2010 1/2011 2/2011 6/2011 9/2011 1/2012 Rozsah: 32 hodin Rozvrh: 1x týdně 2 hodiny V rámci projektu proběhly 3 etapy jazykových kurzů, všechny kurzy byly zakončené závěrečným testem. Úspěšným absolventům s min. 70% docházkou bylo předáno osvědčení. 9

12 Anglický jazyk I., II., III. Tři kurzy anglického jazyka byly rozděleny dle úrovně účastníků na mírně pokročilé, pokročilé a konverzaci s rodilou mluvčí. Kurzy AJ I. a II. vedla zkušená lektorka, znalá prostředí a režimu rodinného centra. Kurz AJ III. vedla rodilá mluvčí. Všechny kurzy byly zaměřené na praktické využití jazyka, témata ze života, základy gramatiky a konverzaci. Vzdělávací aktivita v číslech AJ I., II. a III. AJ I. mírně pokročilí AJ II. pokročilí AJ III. konverzace s rodilou mluvčí Celkem podpořeno účastníků 1. etapa 2. etapa 3. etapa (9/2010 1/2011) (2 6/2011) (9/2011 1/2012) Německý jazyk Kurz NJ vedla zkušená lektorka, která jako jediný problém musela vzhledem k jednomu otevřenému kurzu řešit nesourodost skupiny, různé úrovně znalostí jazyka. Vzdělávací aktivita v číslech NJ NJ mírně pokročilí až pokročilí Celkem podpořeno účastníků 1. etapa 2. etapa 3. etapa (9/2010 1/2011) (2 6/2011) (9/2011 1/2012) Přínos jazykových kurzů pro cílovou skupinu: během MD a RD se používání cizího jazyka minimalizuje, ale pro nástup do práce je neznalost anglického či německého jazyka komplikací. Kurzy pomohly většině účastníků nastartovat nebo oživit jazykové znalosti v příjemném prostředí, s možností péče o děti. Projekt podpořil 105 účastníků jazykových kurzů. 10

13 6.4. Počítačové kurzy Termíny: 9/2010 5/ / /2011 Počet kurzů: 9 Rozsah: 1 kurz 16 hodin, paralelně běžely v týdnu 2 kurzy Rozvrh: 1x týdně 2 hodiny, možnost využít individuálních konzultací po výuce Úrovně: vždy dle přihlášených účastníků, většinou mírně pokročilí, Výuka: dva kurzy pro pokročilé Word (+Win) 4 lekce, Excel 3 lekce, poslední lekce opakovací s testem PC kurzy vedl zkušený pedagog, ze strany účastníků bylo hodnocení kurzu pozitivní. Na závěr kurzu účastníci zpracovali praktický test. Úspěšným absolventům s min. 70% docházkou bylo předáno osvědčení. Vzdělávací aktivita v číslech PC kurzy včetně individuálních konzultací PC kurzy mírně pokročilí až pokročilí Celkem podpořeno účastníků 1. etapa 2. etapa 3. etapa (9 12/2010) (1 6/2011) (10 12/2011)

14 Přínos PC kurzů pro cílovou skupinu: tzv. počítačová gramotnost je dnes jedním ze základních požadavků zaměstnavatelů na potenciální zaměstnance. Během MD a RD se práce na počítači omezí často na používání základních jednoduchých funkcí. Na pokročilejší činnosti a práce s kancelářskými aplikacemi příliš času cílové skupině nezbývá. Také počítačová technologie se vyvíjí velmi rychle a je potřeba stále aktualizovat své dovednosti. Projekt podpořil 47 účastníků počítačových kurzů Flexibilní formy práce Jednalo se o osvětovou činnost v oblasti flexibilních forem práce (FFP). Cílem dané aktivity bylo zvýšit povědomí o FFP. Je to způsob, jak sladit soukromý a profesní život rodičů a pokusit se jej přenést do praxe. Spolupracovali jsme se zahraničními subjekty, kde jsou FFP běžnou praxí, a získané zkušenosti šíříme dále. Realizace aktivity se skládala ze 6 částí: 1. Dotazníkové šetření a analýza povědomí o FFP a potřeb vzdělávání v dané oblasti 2. Výjezd do SRN: návštěva a pracovní pobyt 2 členek realizačního týmu v organizacích s letitými zkušenostmi v oblasti FFP 3. Výroba prezentačního videospotu 4. Semináře FFP pro zaměstnavatele: 10 a 11/2011 a seminář FFP pro uchazeče/zaměstnance: 11/ Konzultace v organizacích za účelem nastartování FFP 6. Publikace FFP 12

15 V rámci projektu byla vydána publikace Flexibilní formy práce, teorie a praxe. Publikace je k vyzvednutí zdarma v kanceláři RC MUM. Aktivita FFP v číslech Organizováno FFP seminářů 3 Podpoření zaměstnavatelé 31 Podpoření uchazeči o zaměstnání 20 Počet uskutečněných konzultací ve firmách Sociálně právní poradenství Termín: 9/2010 1/2012 (vyjma 7/2010 dovolená) Rozvrh: 2 dopoledne v týdnu (9/2010 6/2011), od 9/2011 jeden den v týdnu Tuto aktivitu vedla zkušená poradkyně znalá sociálně právního prostředí a proškolená v aktualizacích zákonů. Obsah aktivity: konzultační a poradenská činnost pro cílovou skupinu v oblasti trhu práce, oblasti sociálně-právní, individuální konzultace a pomoc; individuální pomoc a poradenství v oblasti psaní životopisů, hledání práce, o možnostech a způsobech hledání zaměstnání i s využitím internetu; doporučení vhodných školení, vzdělávacích kurzů jednotlivým klientům, předávání informací o kurzech pořádaných na úřadu práce; nabídka pracovních míst v Praze 20; žádost o dávky státní sociální podpory, možnosti podpory na úřadu práce; komunikace s odborníky, zprostředkování informací; speciální Letní program (08/2010) pro aktivní zájemce o zaměstnání. 13

16 Oblasti poradenství: 60 % dotazy ohledně návratu do zaměstnání, shánění flexibilní formy práce v HP a okolí, psaní životopisu, nácvik přijímacího pohovoru, ochranné lhůty; 30 % dotazy ohledně rodičovského příspěvku, mateřské a rodičovské dovolené, nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, přídavků na děti, výživného; 10 % dotazy ohledně rozvodu, domácího násilí, smlouvy na byt, soudů atd. V rámci projektu byla vydána brožura Sociálně právní poradna novinky od a nejčastější dotazy. Brožura je k vyzvednutí zdarma v kanceláři RC MUM. Udržitelnost: Tato aktivita, vzhledem k zájmu cílové skupiny, bude pokračovat i po ukončení projektu s rozšířením o prorodinnou poradnu a osvětu v oblasti flexibilních forem práce. sociálně právní poradna v číslech Počet konzultací i opakovaně Počet dotazů em Celkem podpořeno osob opakovaně 1. etapa 2. etapa 3. etapa (9 12/2010) (1 6/2011) (8/2011 1/2012) Motivační semináře Tato aktivita se skládala z 10 besed a přednášek na témata z oblasti trhu práce, psychologie či sociální oblasti, za účasti odborníků (psychologů, personalistů, odborníků na problematiku hledání zaměstnání apod.). Cílem této aktivity je motivovat cílovou skupinu k intenzivnímu zájmu o hledání a získání zaměstnání. V rámci projektu proběhly následující motivační semináře: Velká změna v rodině (7 účastníků) Proč chci do práce, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, rozdělení rolí a práce v rodině, zkušební režim a pravidla funkční domácnosti Hledám novou práci (10 účastníků) Co je to pracovní poměr, mateřská a rodičovská dovolená, návrat do zaměstnání 14

17 po rodičovské dovolené, výpověď z pracovního poměru, diskriminace a rovné šance na trhu práce Životopis (9 účastníků) Co je cílem dobrého životopisu, průvodní dopis, vhodný obsah a forma, nejčastější chyby, vzory životopisů Pohovor do zaměstnání (10 účastníků) Co je třeba vědět před pohovorem, příprava na pohovor, způsoby komunikace, přijímací pohovor Zaměstnání z pracovně právního hlediska (9 účastníků) Co je to pracovní poměr, mateřská a rodičovská dovolená, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, výpověď z pracovního poměru, diskriminace a rovné šance na trhu práce Jak dobře vypadat při nástupu do zaměstnání (8 účastníků) Jak se nejlépe upravit na pracovní pohovor. Efekt prvního dojmu Sebeprezentace (10 účastníků) Jak umět prodat to, co umím Komunikace (8 účastníků) Způsoby komunikace v detailech a jejich vliv na vzájemnou interakci, přijímací pohovor, první dny v novém zaměstnání Jak se ucházet o zaměstnání (10 účastníků) Mapování vlastních potřeb a přání, informace o volných pracovních místech, čtení v inzerátu mezi řádky, informace po telefonu Ekodomácnost (5 účastníků) Šetrné, úsporné zacházení se spotřebiči, třídění odpadu, bioodpad kam a jak s ním, šetrné hygienické prostředky. 15

18 motivační semináře v číslech 1. etapa 2. etapa 3. etapa (10 12/2010) (1 5/2011) (9,11/2011) Počet seminářů Počet účastníků Celkem podpořeno účastníků Péče o děti účastníků Zajištění péče o děti účastníků projektových aktivit bylo nedílnou součástí projektu a velkou výhodou pro cílovou skupinu. Většina účastníků by bez této služby nemohla projektové aktivity absolvovat. O děti se staralo 5 asistentek na hlídání dětí, které mají bohaté zkušenosti s péčí o děti předškolního věku a byly proškolené na semináři Montessori v kostce. Většina dětí byla ve věku do 3 let a odloučení od matky zvládla v klidu. K hudebně pohybovým, výtvarným a volným hrám se využívaly dvě herny. Celkem bylo poskytnuto 1640 opakovaných hlídání dětí účastníků aktivit, což je v průměru 117 dětí měsíčně, a tj. 6 dětí denně. 7. REALIZAČNÍ TÝM Realizační tým projektu Práce a život v rovnováze byl utvořen z členek občanského sdružení MUM, tj. maminek na mateřské nebo rodičovské dovolené, běžně působících dobrovolně v o. s. MUM. Kvalitní a sehraný pracovní tým pro nás znamenal základ úspěšného zvládnutí tohoto rozsáhlého vzdělávacího a osvětového projektu. Lektory jednotlivých vzdělávacích aktivit jsme volili, pokud možno, na základě úspěšných společných aktivit nebo na doporučení. V první fázi projektu absolvovali sami členové týmu školení a semináře v odpovídajících oblastech. Jednání týmu a organizační schůze probíhaly minimálně jednou za měsíc, dle potřeby častěji. Tým se zúčastnil dvou supervizí. Došlo k profesionalizaci práce a stávající tým je připraven realizovat další projekty. 16

19 8. HODNOCENÍ PROJEKTU Vzhledem k reálnému počtu 298 podpořených osob (plánováno 209) a vzhledem k 6 nově vytvořeným produktům, lze považovat projekt za velmi úspěšný. Největší zájem měla cílová skupina o rekvalifikační kurzy Účetnictví a Základy podnikání, a to i přesto, že šlo o kurzy 5měsíční s intenzívní výukou dvakrát týdně. Pomaleji se plnil kurz německého jazyka a PC kurzy ke konci projektového období. Na konci každé projektové aktivity účastníci vyplňovali dotazníky spokojenosti s kurzem, lektorem, obsahem výuky a s hlídáním dětí. Převážně pozitivní výsledky dotazníků jsou pro nás velmi důležité, jde o zpětnou vazbu z naší cílové skupiny. Realizační tým informace z dotazníků průběžně zpracovával a vyhodnocoval. Inspirativní podněty se pokusíme v budoucnu zrealizovat. 17

20 9. UDRŽITELNOST PROJEKTU ANEB JAK DÁL? Zcela jistě víme, že: máme chuť a motivaci i nadále pracovat pro rodiče s dětmi; díky projektu vešel MUM do povědomí více občanů naší lokality; RC MUM bude i nadále fungovat a zabývat se prevencí sociálního vyloučení rodičů na MD/RD a osvětou v oblasti FFP. To umožňuje udržet vizi realizovaného projektu a plánovat projekty nové. Počítačová učebna nadále bude k dispozici k samostudiu a k realizaci počítačových kurzů. Poradenství pro rodinu jeden den v týdnu nebo po telefonické dohodě bude i nadále probíhat sociálně-právní poradenství a poradna pro rodinu. Osvěta v oblasti FFP v rámci Poradny pro rodinu bude k dispozici sociálně pracovní poradenství a informace k zavádění FFP. S personálními odborníky budeme spolupracovat a spolupořádat osvětové a vzdělávací aktivity na podporu FFP. Běžné aktivity RC MUM Prioritou RC MUM i nadále zůstává umožňovat rodičům s dětmi aktivní trávení jejich času (herna pro rodiče s dětmi, kurzy a kroužky pro děti, vzdělávací aktivity pro rodiče a společensko-kulturní akce pro rodiny s dětmi). Další aktivity Stávající prostorové kapacity budeme využívat ke vzdělávacím aktivitám i ve spolupráci s jinými organizacemi. 18

21 10. ZÁVĚREM Děkujeme celému realizačnímu týmu projektu, také všem rodičům a dětem, které se projektu zúčastnili, a také všem příznivcům RC MUM za podporu. A 298 podpořeným ženám a mužům přejeme soulad práce s osobním životem. Tým RC MUM 19

22 Název publikace: PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Zpracoval kolektiv autorů: Olga Kyselová, Barbora Zálohová Foto: Gabriela Kutalová Tisk: Tiskárna Ing. Václav Fabián 2012, o.s. MUM Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

23 Rodinné centrum MUM Mezilesí 2058 Praha 20 Horní Počernice

24

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE RUBIKoNovINy 02 / 2015 Již 21 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum Korunní 101 130 00 Praha

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více