Závěrečná zpráva projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu"

Transkript

1 PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE

2 PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života! termín realizace: ! reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/32170! realizátor: o.s. MUM! cíl projektu: Podpořit soulad pracovního a soukromého života osob, které pečují o závislého člena rodiny (rodiče na MD, RD a rodiče pečující o děti do 10 let věku). Osobám pečujícím umožnit účast na vzdělávání, zvýšit jejich motivaci k seberealizaci, usnadnit jim návrat do práce a její udržení.! aktivity projektu: rekvalifikační kurzy Základy podnikání a Účetnictví, jazykové a počítačové kurzy, sociálně právní poradna, motivační semináře, flexibilní formy práce - osvěta a vzdělávací semináře! počet podpořených osob celkem: 298 PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE! kontakt: Barbora Zálohová mobil: web:

3 OBSAH 1. ÚVOD CO JE MUM CO JE ESF CO JE PROJEKT PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE HARMONOGRAM PROJEKTU PROJEKTOVÉ AKTIVITY Základy podnikání Účetnictví Jazykové kurzy Anglický jazyk I., II. a III Německý jazyk Počítačové kurzy Flexibilní formy práce Sociálně právní poradenství Motivační semináře Péče o děti účastníků REALIZAČNÍ TÝM HODNOCENÍ PROJEKTU UDRŽITELNOST PROJEKTU ANEB JAK DÁL? ZÁVĚREM

4 1. ÚVOD Do rukou se Vám dostává publikace, jejímž cílem je podat souhrnné informace o realizovaném vzdělávacím projektu Práce a život v rovnováze. Publikace popisuje projektové aktivity a jejich vliv na cílovou skupinu, naše záměry, dosažené cíle a možnou další udržitelnost projektu. Tento projekt byl financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita a ze státního rozpočtu ČR. Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. Lido Anthony Lee Iacocca Přejeme všem, které projekt Práce a život v rovnováze nějakým způsobem ovlivnil, ať se jim daří naplnit své sny. 2

5 2. CO JE MUM Občanské sdružení MUM je nezisková organizace, která vznikla v roce Naším cílem a posláním je vytvářet prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nová přátelství a setkávat se, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se a rozvíjet, zapojit se do společnosti spolu se svými dětmi. V budoucnu chceme naše aktivity směřovat také napříč generacemi. Přijít může každý, kdo se chce zúčastnit, sdílet informace, něco zajímavého se naučit nebo dozvědět. Nezáleží na věku, pohlaví ani vzdělání. Co u nás najdete: pravidelné kurzy pro děti i dospělé, hernu pro rodiče s dětmi, poradnu pro rodinu zdarma, semináře a besedy dle aktuální nabídky, společensko-kulturní akce, knihovnu, kde si můžete zapůjčit zajímavé knížky, na prodej originální kalendáře, publikace a užitečné drobnosti. 3. CO JE ESF O. s. MUM získalo v rámci OP Praha Adaptabilita Podpora vstupu na trh práce dotaci Evropské unie pro realizaci projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE. Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Cíle Evropského sociálního fondu: pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce, rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce, 3

6 sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce, celoživotní vzdělávání, rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly, zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání, zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce, boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. Více informací o Evropském sociálním fondu v České republice a OPPA naleznete na internetových stránkách a 4. CO JE PROJEKT PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE V letech proběhl v RC MUM projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR: 4

7 PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Projekt byl určen především pro rodiče na rodičovské dovolené, kterým se blíží návrat do zaměstnání, ale i jiným zájemcům z řad nezaměstnaných a znevýhodněných na trhu práce. Zájemcům jsme nabídli tyto aktivity: 1. dva rekvalifikační kurzy ZÁKLADY PODNIKÁNÍ, 2. rekvalifikační kurz ÚČETNICTVÍ, 3. JAZYKOVÉ KURZY 3 úrovně anglického a jedna německého jazyka, 4. POČÍTAČOVÉ KURZY, 5. FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE, 6. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, 7. MOTIVAČNÍ SEMINÁŘE, 8. ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI ÚČASTNÍKŮ. V klíčových aktivitách č. 1 7 bylo podpořeno celkem 298 účastníků (v žádosti o dotaci jsme plánovali podpořit 209 osob). V rámci klíčové aktivity č. 8 byla zajištěna péče o 1640 dětí (opakovaně). Všechny kurzy a poradenství byly pro zájemce zdarma, navíc v době vzdělávání bylo pro maminky zajištěno hlídání dětí a občerstvení. 5

8 5. HARMONOGRAM PROJEKTU Měsíc a rok Kurz Základy podnikání Kurz Účetnictví Jazykové kurzy Počítačové kurzy Flexibilní formy práce Sociálně právní poradenství Motivační semináře Zajištění péče o děti účastníků Klíč. aktivita 1 Klíč. aktivita 2 Klíč. aktivita 3 Klíč. aktivita 4 09/10 X X X X X 10/10 X X X X X X 11/10 X X X X X X 12/10 X X X X X X 01/11 X X X X X X 02/11 X X X X X X 03/11 X X X X X X X 04/11 X X X X X X X 05/11 X X X X X X X 06/11 X X X X X X 07/11 X 08/11 X X X 09/11 X X X X X X 10/11 X X X X X X X 11/11 X X X X X X 12/11 X X X X X X 01/12 X X X X X Klíč. aktivita 5 Klíč. aktivita 6 Klíč. aktivita 7 Klíč. aktivita 8 6

9 6. PROJEKTOVÉ AKTIVITY 6.1. Základy podnikání Oba kurzy zajišťovali externí lektoři vzdělávací instituce BIVŠ, a.s. Termíny: I. běh II. běh Rozsah: 132 hodin + individuální konzultace 2 hodiny/osobu. Rozvrh: 2x týdně 4 hodiny Tematické okruhy: Založení živnosti, firmy Finanční a technická problematika Finanční zdroje pro podnikání Marketingová strategie malého a středního podnikání Základy účetnictví a daňové problematiky Informační systémy Dovednosti a image podnikatele Rodina a profese Závěrečná zkouška se skládala z písemného testu. Úspěšným absolventům bylo po ukončení kurzu slavnostně předáno Osvědčení o absolvování kurzu a studijní index s podpisy lektorů. Vzdělávací aktivita v číslech Základy podnikání I. a II. ZP I. září 2010 leden 2011 ZP II. září 2011 leden 2012 Celkem účastníků Počet účastníků, Počet účastníků, Počet účastníků, kteří zahájili kurz kteří dokončili kurz kteří úspěšně složili zkoušku

10 Přínos kurzů Základy podnikání pro cílovou skupinu: orientace v oblasti vlastního podnikání už od založení živnosti, nabídka flexibilnějšího sladění práce a rodinného života při podnikání, orientace ve financování a marketingu, seznámení se s kolegy ve stejné životní situaci, aktivní rodičovská dovolená se vzděláváním a zároveň zajištěnou péčí o dítě. Projekt podpořil 31 účastníků kurzů Základy podnikání Účetnictví Kurz zajišťovali externí lektoři vzdělávací instituce BIVŠ, a. s. Termín: Rozsah: 132 hodin + individuální konzultace 2 hodiny/osobu. Rozvrh: 2x týdně 4 hodiny Tematické okruhy: Úvod do účetnictví Základy účetnictví Účtování zásob Zúčtovací vztahy Účtování stálých aktiv Účtování na finančních účtech 8

11 Účtování na kapitálových účtech Náklady a výnosy Účetní závěrka hospodářský výsledek a jeho dělení Manažerské účetnictví Výpočetní technika v účetnictví Právní aspekty v účetnictví Mzdové účetnictví malé a velké organizace Závěrečná zkouška se skládala z písemného testu a pohovoru. Úspěšným absolventům bylo po ukončení kurzu slavnostně předáno Osvědčení o absolvování kurzu a studijní index s podpisy lektorů. Vzdělávací aktivita v číslech Účetnictví Počet účastníků, Počet účastníků, Počet účastníků, kteří zahájili kurz kteří dokončili kurz kteří úspěšně složili zkoušku únor Účetnictví červen Přínos kurzu Účetnictví pro cílovou skupinu: orientace v oblasti účetnictví a daňové evidence, možnost flexibilnějšího sladění práce a rodinného života při podnikání, seznámení se s kolegy ve stejné životní situaci, aktivní rodičovská dovolená se vzděláváním a zároveň zajištěnou péčí o dítě. Projekt podpořil 20 účastníků kurzu Účetnictví Jazykové kurzy Termíny: 9/2010 1/2011 2/2011 6/2011 9/2011 1/2012 Rozsah: 32 hodin Rozvrh: 1x týdně 2 hodiny V rámci projektu proběhly 3 etapy jazykových kurzů, všechny kurzy byly zakončené závěrečným testem. Úspěšným absolventům s min. 70% docházkou bylo předáno osvědčení. 9

12 Anglický jazyk I., II., III. Tři kurzy anglického jazyka byly rozděleny dle úrovně účastníků na mírně pokročilé, pokročilé a konverzaci s rodilou mluvčí. Kurzy AJ I. a II. vedla zkušená lektorka, znalá prostředí a režimu rodinného centra. Kurz AJ III. vedla rodilá mluvčí. Všechny kurzy byly zaměřené na praktické využití jazyka, témata ze života, základy gramatiky a konverzaci. Vzdělávací aktivita v číslech AJ I., II. a III. AJ I. mírně pokročilí AJ II. pokročilí AJ III. konverzace s rodilou mluvčí Celkem podpořeno účastníků 1. etapa 2. etapa 3. etapa (9/2010 1/2011) (2 6/2011) (9/2011 1/2012) Německý jazyk Kurz NJ vedla zkušená lektorka, která jako jediný problém musela vzhledem k jednomu otevřenému kurzu řešit nesourodost skupiny, různé úrovně znalostí jazyka. Vzdělávací aktivita v číslech NJ NJ mírně pokročilí až pokročilí Celkem podpořeno účastníků 1. etapa 2. etapa 3. etapa (9/2010 1/2011) (2 6/2011) (9/2011 1/2012) Přínos jazykových kurzů pro cílovou skupinu: během MD a RD se používání cizího jazyka minimalizuje, ale pro nástup do práce je neznalost anglického či německého jazyka komplikací. Kurzy pomohly většině účastníků nastartovat nebo oživit jazykové znalosti v příjemném prostředí, s možností péče o děti. Projekt podpořil 105 účastníků jazykových kurzů. 10

13 6.4. Počítačové kurzy Termíny: 9/2010 5/ / /2011 Počet kurzů: 9 Rozsah: 1 kurz 16 hodin, paralelně běžely v týdnu 2 kurzy Rozvrh: 1x týdně 2 hodiny, možnost využít individuálních konzultací po výuce Úrovně: vždy dle přihlášených účastníků, většinou mírně pokročilí, Výuka: dva kurzy pro pokročilé Word (+Win) 4 lekce, Excel 3 lekce, poslední lekce opakovací s testem PC kurzy vedl zkušený pedagog, ze strany účastníků bylo hodnocení kurzu pozitivní. Na závěr kurzu účastníci zpracovali praktický test. Úspěšným absolventům s min. 70% docházkou bylo předáno osvědčení. Vzdělávací aktivita v číslech PC kurzy včetně individuálních konzultací PC kurzy mírně pokročilí až pokročilí Celkem podpořeno účastníků 1. etapa 2. etapa 3. etapa (9 12/2010) (1 6/2011) (10 12/2011)

14 Přínos PC kurzů pro cílovou skupinu: tzv. počítačová gramotnost je dnes jedním ze základních požadavků zaměstnavatelů na potenciální zaměstnance. Během MD a RD se práce na počítači omezí často na používání základních jednoduchých funkcí. Na pokročilejší činnosti a práce s kancelářskými aplikacemi příliš času cílové skupině nezbývá. Také počítačová technologie se vyvíjí velmi rychle a je potřeba stále aktualizovat své dovednosti. Projekt podpořil 47 účastníků počítačových kurzů Flexibilní formy práce Jednalo se o osvětovou činnost v oblasti flexibilních forem práce (FFP). Cílem dané aktivity bylo zvýšit povědomí o FFP. Je to způsob, jak sladit soukromý a profesní život rodičů a pokusit se jej přenést do praxe. Spolupracovali jsme se zahraničními subjekty, kde jsou FFP běžnou praxí, a získané zkušenosti šíříme dále. Realizace aktivity se skládala ze 6 částí: 1. Dotazníkové šetření a analýza povědomí o FFP a potřeb vzdělávání v dané oblasti 2. Výjezd do SRN: návštěva a pracovní pobyt 2 členek realizačního týmu v organizacích s letitými zkušenostmi v oblasti FFP 3. Výroba prezentačního videospotu 4. Semináře FFP pro zaměstnavatele: 10 a 11/2011 a seminář FFP pro uchazeče/zaměstnance: 11/ Konzultace v organizacích za účelem nastartování FFP 6. Publikace FFP 12

15 V rámci projektu byla vydána publikace Flexibilní formy práce, teorie a praxe. Publikace je k vyzvednutí zdarma v kanceláři RC MUM. Aktivita FFP v číslech Organizováno FFP seminářů 3 Podpoření zaměstnavatelé 31 Podpoření uchazeči o zaměstnání 20 Počet uskutečněných konzultací ve firmách Sociálně právní poradenství Termín: 9/2010 1/2012 (vyjma 7/2010 dovolená) Rozvrh: 2 dopoledne v týdnu (9/2010 6/2011), od 9/2011 jeden den v týdnu Tuto aktivitu vedla zkušená poradkyně znalá sociálně právního prostředí a proškolená v aktualizacích zákonů. Obsah aktivity: konzultační a poradenská činnost pro cílovou skupinu v oblasti trhu práce, oblasti sociálně-právní, individuální konzultace a pomoc; individuální pomoc a poradenství v oblasti psaní životopisů, hledání práce, o možnostech a způsobech hledání zaměstnání i s využitím internetu; doporučení vhodných školení, vzdělávacích kurzů jednotlivým klientům, předávání informací o kurzech pořádaných na úřadu práce; nabídka pracovních míst v Praze 20; žádost o dávky státní sociální podpory, možnosti podpory na úřadu práce; komunikace s odborníky, zprostředkování informací; speciální Letní program (08/2010) pro aktivní zájemce o zaměstnání. 13

16 Oblasti poradenství: 60 % dotazy ohledně návratu do zaměstnání, shánění flexibilní formy práce v HP a okolí, psaní životopisu, nácvik přijímacího pohovoru, ochranné lhůty; 30 % dotazy ohledně rodičovského příspěvku, mateřské a rodičovské dovolené, nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, přídavků na děti, výživného; 10 % dotazy ohledně rozvodu, domácího násilí, smlouvy na byt, soudů atd. V rámci projektu byla vydána brožura Sociálně právní poradna novinky od a nejčastější dotazy. Brožura je k vyzvednutí zdarma v kanceláři RC MUM. Udržitelnost: Tato aktivita, vzhledem k zájmu cílové skupiny, bude pokračovat i po ukončení projektu s rozšířením o prorodinnou poradnu a osvětu v oblasti flexibilních forem práce. sociálně právní poradna v číslech Počet konzultací i opakovaně Počet dotazů em Celkem podpořeno osob opakovaně 1. etapa 2. etapa 3. etapa (9 12/2010) (1 6/2011) (8/2011 1/2012) Motivační semináře Tato aktivita se skládala z 10 besed a přednášek na témata z oblasti trhu práce, psychologie či sociální oblasti, za účasti odborníků (psychologů, personalistů, odborníků na problematiku hledání zaměstnání apod.). Cílem této aktivity je motivovat cílovou skupinu k intenzivnímu zájmu o hledání a získání zaměstnání. V rámci projektu proběhly následující motivační semináře: Velká změna v rodině (7 účastníků) Proč chci do práce, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, rozdělení rolí a práce v rodině, zkušební režim a pravidla funkční domácnosti Hledám novou práci (10 účastníků) Co je to pracovní poměr, mateřská a rodičovská dovolená, návrat do zaměstnání 14

17 po rodičovské dovolené, výpověď z pracovního poměru, diskriminace a rovné šance na trhu práce Životopis (9 účastníků) Co je cílem dobrého životopisu, průvodní dopis, vhodný obsah a forma, nejčastější chyby, vzory životopisů Pohovor do zaměstnání (10 účastníků) Co je třeba vědět před pohovorem, příprava na pohovor, způsoby komunikace, přijímací pohovor Zaměstnání z pracovně právního hlediska (9 účastníků) Co je to pracovní poměr, mateřská a rodičovská dovolená, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, výpověď z pracovního poměru, diskriminace a rovné šance na trhu práce Jak dobře vypadat při nástupu do zaměstnání (8 účastníků) Jak se nejlépe upravit na pracovní pohovor. Efekt prvního dojmu Sebeprezentace (10 účastníků) Jak umět prodat to, co umím Komunikace (8 účastníků) Způsoby komunikace v detailech a jejich vliv na vzájemnou interakci, přijímací pohovor, první dny v novém zaměstnání Jak se ucházet o zaměstnání (10 účastníků) Mapování vlastních potřeb a přání, informace o volných pracovních místech, čtení v inzerátu mezi řádky, informace po telefonu Ekodomácnost (5 účastníků) Šetrné, úsporné zacházení se spotřebiči, třídění odpadu, bioodpad kam a jak s ním, šetrné hygienické prostředky. 15

18 motivační semináře v číslech 1. etapa 2. etapa 3. etapa (10 12/2010) (1 5/2011) (9,11/2011) Počet seminářů Počet účastníků Celkem podpořeno účastníků Péče o děti účastníků Zajištění péče o děti účastníků projektových aktivit bylo nedílnou součástí projektu a velkou výhodou pro cílovou skupinu. Většina účastníků by bez této služby nemohla projektové aktivity absolvovat. O děti se staralo 5 asistentek na hlídání dětí, které mají bohaté zkušenosti s péčí o děti předškolního věku a byly proškolené na semináři Montessori v kostce. Většina dětí byla ve věku do 3 let a odloučení od matky zvládla v klidu. K hudebně pohybovým, výtvarným a volným hrám se využívaly dvě herny. Celkem bylo poskytnuto 1640 opakovaných hlídání dětí účastníků aktivit, což je v průměru 117 dětí měsíčně, a tj. 6 dětí denně. 7. REALIZAČNÍ TÝM Realizační tým projektu Práce a život v rovnováze byl utvořen z členek občanského sdružení MUM, tj. maminek na mateřské nebo rodičovské dovolené, běžně působících dobrovolně v o. s. MUM. Kvalitní a sehraný pracovní tým pro nás znamenal základ úspěšného zvládnutí tohoto rozsáhlého vzdělávacího a osvětového projektu. Lektory jednotlivých vzdělávacích aktivit jsme volili, pokud možno, na základě úspěšných společných aktivit nebo na doporučení. V první fázi projektu absolvovali sami členové týmu školení a semináře v odpovídajících oblastech. Jednání týmu a organizační schůze probíhaly minimálně jednou za měsíc, dle potřeby častěji. Tým se zúčastnil dvou supervizí. Došlo k profesionalizaci práce a stávající tým je připraven realizovat další projekty. 16

19 8. HODNOCENÍ PROJEKTU Vzhledem k reálnému počtu 298 podpořených osob (plánováno 209) a vzhledem k 6 nově vytvořeným produktům, lze považovat projekt za velmi úspěšný. Největší zájem měla cílová skupina o rekvalifikační kurzy Účetnictví a Základy podnikání, a to i přesto, že šlo o kurzy 5měsíční s intenzívní výukou dvakrát týdně. Pomaleji se plnil kurz německého jazyka a PC kurzy ke konci projektového období. Na konci každé projektové aktivity účastníci vyplňovali dotazníky spokojenosti s kurzem, lektorem, obsahem výuky a s hlídáním dětí. Převážně pozitivní výsledky dotazníků jsou pro nás velmi důležité, jde o zpětnou vazbu z naší cílové skupiny. Realizační tým informace z dotazníků průběžně zpracovával a vyhodnocoval. Inspirativní podněty se pokusíme v budoucnu zrealizovat. 17

20 9. UDRŽITELNOST PROJEKTU ANEB JAK DÁL? Zcela jistě víme, že: máme chuť a motivaci i nadále pracovat pro rodiče s dětmi; díky projektu vešel MUM do povědomí více občanů naší lokality; RC MUM bude i nadále fungovat a zabývat se prevencí sociálního vyloučení rodičů na MD/RD a osvětou v oblasti FFP. To umožňuje udržet vizi realizovaného projektu a plánovat projekty nové. Počítačová učebna nadále bude k dispozici k samostudiu a k realizaci počítačových kurzů. Poradenství pro rodinu jeden den v týdnu nebo po telefonické dohodě bude i nadále probíhat sociálně-právní poradenství a poradna pro rodinu. Osvěta v oblasti FFP v rámci Poradny pro rodinu bude k dispozici sociálně pracovní poradenství a informace k zavádění FFP. S personálními odborníky budeme spolupracovat a spolupořádat osvětové a vzdělávací aktivity na podporu FFP. Běžné aktivity RC MUM Prioritou RC MUM i nadále zůstává umožňovat rodičům s dětmi aktivní trávení jejich času (herna pro rodiče s dětmi, kurzy a kroužky pro děti, vzdělávací aktivity pro rodiče a společensko-kulturní akce pro rodiny s dětmi). Další aktivity Stávající prostorové kapacity budeme využívat ke vzdělávacím aktivitám i ve spolupráci s jinými organizacemi. 18

21 10. ZÁVĚREM Děkujeme celému realizačnímu týmu projektu, také všem rodičům a dětem, které se projektu zúčastnili, a také všem příznivcům RC MUM za podporu. A 298 podpořeným ženám a mužům přejeme soulad práce s osobním životem. Tým RC MUM 19

22 Název publikace: PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Zpracoval kolektiv autorů: Olga Kyselová, Barbora Zálohová Foto: Gabriela Kutalová Tisk: Tiskárna Ing. Václav Fabián 2012, o.s. MUM Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

23 Rodinné centrum MUM Mezilesí 2058 Praha 20 Horní Počernice

24

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! SOUHRNNÉ INFORMACE Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! Stručné informace o projektu: Zahájení projektu dne : 1.12.2014 Ukončení projektu dne : 31.10.2015 Klíčové aktivity: 1. JOB CLUB 2. Rekvalifikační

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji Vítáme vás na informačním semináři projektu ESF Záruky pro mladé v Jihočeském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007 Záruky pro mladé v Jihočeském kraji registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00252 Termín: 1.3.2012 28.2.2014 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení lounský region Hlavní cíl

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00182 Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti. Mgr. Kateřina Krausová Seminář pro zaměstnavatele Plzeň

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti. Mgr. Kateřina Krausová Seminář pro zaměstnavatele Plzeň Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti Mgr. Kateřina Krausová 13. 12. 2017 Seminář pro zaměstnavatele Plzeň Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Libuše Nivnická Knihovny současnosti 2017 Olomouc13.9. 2017 Audit rodina & zaměstnání Kdo jsme Co je Audit rodina a zaměstnání Od služeb

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky, Krajská pobočka

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PODPORA. na trhu práce II. LETTER. KONÍČEK, o.p.s NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/

PODPORA. na trhu práce II. LETTER. KONÍČEK, o.p.s NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/ číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00297 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 4

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Projekt Integra. Tisková beseda. 6. června 2007 Ostrava

Projekt Integra. Tisková beseda. 6. června 2007 Ostrava Projekt Integra Tisková beseda 6. června 2007 Ostrava Základní údaje Realizátor: Střední škola ekonomicko podnikatelská o.p.s., Studénka Partner: Institut komunitního rozvoje Zahájení: 26.6.2006 Ukončení:

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání

Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání 21.11.2014- konference projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00087 Obec Supíkovice Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více