Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně 2014+ Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s."

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Únor ZDARMA Nymburk aktuality str. 3 Nymburská gynekologie v novém Ve středu 9. ledna byl slavnostně zahájen provoz ve zrekonstruovaných prostorách gynekologicko-porodnického oddělení. Nová anketa str. 10 Co chceme u nás doma? Společně Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s. aktuality str. Pomozte najít domov opuštěným pejskům! V záchytných kotcích Městské policie Nymburk je osm psů. Všichni čekají na původní páníčky nebo na nový domov. Úvodem Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, mohlo by se zdát, že začátkem roku se ve městě mnoho neděje. Opak je ale pravdou. Právě teď totiž odbor rozvoje a investic intenzivně připravuje zakázky, které se budou v budoucnu realizovat. Začínáme pracovat například na projektu opravy mostu přes Velké Valy na Palackého třídě, připravujeme vypsání výběrového řízení na realizaci zateplení školky U pejska a kočičky, polikliniky na Okružní ulici a ZŠ Letců R. A. F. Máme hotovou projektovou dokumentaci na repasování oken v objektu Gymnázia Nymburk, podali jsme žádost o dotaci na dokončení rekonstrukce Komenského ulice... V letošním roce bychom především chtěli zrealizovat co nejvíce projektů, které povedou k energetickým úsporám a v budoucnu městu ušetří finanční prostředky. Zdeněk Vocásek Z ObSahu Mladí architekti budou hledat novou podobu Kostelního náměstí 2 Městská policie má od ledna zbraně 3 Jak šel čas Nymburkem 8 Den otevřených dveří a 130. výročí Tyršovky 10 Program kina a divadla 13 FOTO MĚSÍCE Sportovec roku 20 Ve Sportovním centru Nymburk byly 9. ledna předány ceny nejlepším sportovcům regionu. Anketu pořádal Nymburský deník. Nejúspěšnějším sportovcem roku 20 se stal rychlostní kanoista Martin Fuksa. Mistr Evropy vyhrál i čtenářskou cenu. Vítězové jednotlivých kategorií. Jednotlivci, dospělí: 1. Martin Fuksa, 2. Karel Ruso silový trojboj, 3. Jaroslav Radoň rychlostní kanoistika. Kolektiv dospělých: 1. Dragonteam Nymburk, 2. Basketbalový B tým Nymburka, 3. Oddíl silového trojboje Sokol Zápisy do mateřských škol Nymburk. Jednotlivci, mládež: 1. Lukáš Hodboď lehká atletika, 2. David Noll plavání, 3. Anna Bodláková cyklistika. Kolektiv mládeže: 1. Nohejbaloví dorostenci Stratova. 2. Plavecká štafeta dívek SKP Nymburk, 3. Basketbalisté Nymburka U19. Martin Fuksa zvítězil v kategorii Jednotlivci, dospělí a získal i cenu čtenářů Zápis do nymburských mateřských škol bude probíhat pro školní rok 2013/2014 ve dnech 4., 5. a 6. března 2013 vždy od 13 do 16 hodin. Rodiče si mohou vyzvednout pouze jednu přihlášku pro každý subjekt, tj. jednu pro ZŠ a MŠ Komenského (MŠ Sluníčko a Čtyřlístek), jednu pro ZŠ a MŠ Tyršova (MŠ Růženka) a jednu pro ZŠ a MŠ Letců R. A. F. (MŠ Adélka, Větrník a U pejska a kočičky). Rodiče musí mít při odevzdávání přihlášky do mateřské školy rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Příští číslo zpravodaje vyjde 28. února uzávěrka objednávek inzerce TIšTĚNO Na recyklovaném PaPÍru TIšTĚNO Na recyklovaném PaPÍru

2 aktuality Mladí architekti budou hledat novou podobu Kostelního náměstí Historický střed města by se v budoucnu měl stát atraktivnějším místem nejen pro turisty, ale také pro obyvatele Nymburka. Svaz měst a obcí poskytl záštitu mezinárodní soutěži mladých architektů YOUNG ARCHITECT AWARD Tématem 5. ročníku soutěže jsou bolavá místa středů a okrajů měst a obcí. Město Nymburk by podle místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka chtělo NemoVitosti ProNáJem bytu Město Nymburk nabízí pronájem bytu č. 32 v Tyršově ulici 7. Byt o výměře 97,6 m 2 bude pronajat za nabídku nejvyššího měsíčního nájemného bez záloh na služby. Minimální výše měsíčního nájemného je korun. Podrobnosti a podmínky najdete na úřední desce a webových stránkách města. ProNáJem konferenčních a zasedacích místností Podnikatelský inkubátor Nymburk nabízí pronájem konferenční místnosti pro 40 až 50 osob s audio-video monitorem a klimatizací. Dále jídelny učebny pro osob s dataprojektorem a elektrickým plátnem a klimatizací a dvou malých zasedacích místností pro osob s diaprojektory, plátny, tabulemi a flipcharty. Podrobnosti naleznete na webu PIN: ve složce Technicko-ekonomické údaje a Nabídka volných prostorů. Další informace na tel nebo na e- -mailu 2 Pohled z věže kostela sv. Jiljí revitalizovat prostor Kostelního náměstí. Do soutěže jsme se přihlásili, protože architektonické studie zpracovávají mladí architekti do 33 let a pohled mladé generace na revitalizaci historického území může být velmi zajímavý. Zpracovaná studie může také pomoci diskusi o budoucí podobě Kostelního náměstí mezi obyvateli města a zastupiteli, řekl Pavel Fojtík. Na Kostelní náměstí existuje projekt obnovy, tedy nového předláždění, ale chceme tuto myšlenku oživit, protože se jedná o historickou dominantu města, která si rekonstrukci rozhodně zaslouží. Je to také vůbec poprvé, co se město přihlásilo do oficiální architektonické soutěže, vysvětlil starosta města Ing. Miloš Petera. Kostelní náměstí v Nymburce je rozhodně unikátní. Půdorys města má v českém prostředí neobvyklý charakter. Historické jádro zaujímá poměrně velkou plochu více než 16 hektarů, a řadí se tak k větším středověkým lokačním městům Čech. Jeho kompoziční a komunikační ohnisko tvoří právě Kostelní náměstí, ležící v jádru prehistorického hradiště. Dominantou náměstí je pochopitelně kostel sv. Jiljí. Od jara do podzimu může veřejnost do interiéru kostela nahlédnout přes mříž. Město by chtělo ve spolupráci s Římskokatolickou farností Nymburk zpřístupnit kostelní věž. Je to v běhu. Doufáme, že příští rok by se mohlo začít s realizací, potvrdil Pavel Fojtík. Kostelní věž je vysoká 66 metrů a aby mohla být otevřena pro veřejnost, bude zde nutné opravit schodiště. Opravu by však potřeboval i celý zbytek objektu. Poslední rekonstrukce kostela se uskutečnila téměř před 100 lety. Rekonstrukci tak nutně potřebují například průčelí a krovy. Náklady na celkovou opravu objektu budou církev stát zhruba 60 až 70 milionů korun. PteJte se starosty ŽiVě! Ve středu 13. února od 11 do hodin bude ve vysílání rádia Jizera hostem Luboše Dvořáka starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Pokud se chcete starosty na něco zeptat, volejte přímo do studia rádia Jizera na tel. číslo nebo na Rozhovory jsou vysílány živě. Již odvysílané pořady můžete najít na webových stránkách rádia Jizera v sekci Archiv mp3. Upozornění pro vlastníky bytů a rodinných domů Obecně závazná vyhláška č. 7/20 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedla od 1. ledna 2013 nové kategorie poplatníků. Poplatek je nově povinna platit také fyzická osoba, která má byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (jedná se nejen o trvalý pobyt, ale také o přechodný nebo dlouhodobý pobyt cizinců). Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Výše poplatku je stanovena na 760 Kč za objekt a rok. Je povinností poplatníků nahlásit vlastnictví nemovitosti a s tím související údaje na ekonomický odbor Městského úřadu Nymburk. Veškeré informace poskytne paní Vladislava Bodláková osobně v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 17 hodin, čtvrtek od do 16 hodin) nebo na telefonním čísle Text: Markéta Tomčíková, foto: M. Tomčíková a Jana Štočková Text a foto na titulní straně: M. Tomčíková zdravotnictví Nymburská gynekologie v novém Ve středu 9. ledna byl slavnostně zahájen provoz v nově zrekonstruovaných prostorách gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Nymburk s. r. o. Podle ředitelky JUDr. Alice Opočenské se díky rekonstrukci výrazně zlepšily podmínky pro pacientky. Jsem velmi ráda, že dnes můžeme slavnostně otevřít malé, ale velmi důležité oddělení. Že bude fungovat v rozsahu a za podmínek, které jsme nastavili od 1. ledna, je zásluhou našeho Vzhledem k nepřetržité službě městských strážníků stoupá podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery riziko, že se strážníci dostanou do kontaktu s potenciálně nebezpečnými osobami. Snížil se počet lidí ve službě nově slouží během dne tři místo původních sedmi. Není tedy možné si v terénu rychle přivolat posilu, vysvětlil důvod vyzbrojení strážníků Miloš Petera. Hlavní funkcí služební Gynekologická část oddělení je moderní a vzdušná zřizovatele. Chtěla bych proto velice poděkovat vedení města a všem zastupitelům za to, že uvolnili finanční prostředky a umožnili provést rekonstrukci gynekologicko-porodnického oddělní, řekla Alice Opočenská. V souladu s koncepcí provozu Nemocnice Nymburk s. r. o. jsme oddělili gynekologickou část oddělení od porodnice. Vybudovali jsme tři nové pokoje včetně jednoho nadstandardního, nové sociální zařízení a ambulanci. V porodnici vznikl nový pokoj a byly opraveny podlahy a dveře. Stavební úpravy stály 1,29 milionu korun a byly realizovány během prosince 20 a ledna 2013, popsala Alice Opočenská. V nymburské porodnici proběhlo v loňském roce celkem 575 porodů. Na svět přišlo 281 děvčat a 296 chlapců. Narodila se zde také dvoje dvojčátka. Rozhodně chceme, aby nemocnice šla stále dopředu. I přes omezené finanční prostředky se nám v minulém roce podařilo vyměnit okna v celém pavilonu A. V současné době také stále probíhají jednání s nemocnicí v Městci Králové. Budeme se snažit posunout aktuality bezpečnost Městská policie má od ledna zbraně od dubna loňského roku slouží městská policie v Nymburce v nepřetržitém provozu. začátkem roku 2013 začali strážníci ve službě nosit služební zbraně. Městská policie Nymburk, Náměstí Přemyslovců aktuality dopředu plánované propojení obou zdravotnických zařízení a zajistit kvalitní lékařskou péči pro celý region, řekl starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Na závěr slavnostního zahájení představila ředitelka nemocnice Alice Opočenská novou náměstkyni pro lékařskou péči MUDr. Renátu Petrovou. Bývalá ředitelka Městské nemocnice v Městci Králové pracuje v Nymburce od 1. ledna Judr. opočenská, mudr. kolařík a ing. Petera strážníci městské policie jsou od ledna ozbrojeni zbraně je především prevence a varování. Všichni strážníci byli odborně proškoleni. Rada města také schválila vnitřní předpis, který přesně definuje způsoby manipulace, evidence a uložení služebních zbraní a střeliva. Zakoupeny byly čtyři pistole Glock s příslušenstvím, konstatoval zástupce vrchního strážníka Tomáš Řehák. Je to každopádně přínos, zvýší se bezpečnost strážníků. Rozhodně to není o tom, že by měli zbraně hned používat. Spíše jde o psychologický efekt, který může zklidnit vyhrocenou situaci, usoudil Tomáš Řehák. Strážníci jsou v použití služební zbraně omezeni více než příslušníci státní policie. Zbraň mohou použít pouze v případě obrany a nutné nouze nebo aby zamezili útěku nebezpečného pachatele. Pokud strážník zbraň použije, musí to oznámit řídícímu a policie pak zkoumá oprávněnost. Nymburští strážníci byli v kraji jedni z posledních, kteří nebyli ozbrojeni. 3

3 AktuAlity Generel pouliční dopravy co je hotovo a co se chystá Rada města Nymburk vzala na vědomí informaci o realizovaných a připravovaných akcích, které přímo vycházejí z doporučení uvedených v generelu pouliční dopravy. Podle místostarosty Zdeňka Vocáska byla v loňském roce v souladu s generelem a v rámci zkvalitňování sítě komunikací provedena souvislá obnova povrchů chodníků v ulicích Jičínská (úsek Ferdinanda Schulze Purkyňova), Kramolínova (úsek Dvořákova Maršála Koněva), Purkyňova (úsek Jičínská Ferdinanda Schulze) a vozovek v ulicích Tyršova (úsek Purkyňova Náměstí), Okružní (úsek Karla Čapka Letců R. A. F.) a Purkyňova (úsek Ferdinanda Schulze Zbožská). Z větší části byla dokončena první etapa rekonstrukce ulice Letců R. A. F. V rámci zvýšení bezpečnosti bylo u dvou přechodů pro chodce v ulicích Okružní a Komenského provedeno barevné zvýraznění. Také stále jednáme se Středočeským krajem o úpravách tras silnic II. třídy na území města. V běhu je i příprava projektu na zpracování dokumentace na stavbu komunikace podél místního nádraží u ulice Máchova, na kterou by v budoucnu měla být převedena tranzitní doprava z Purkyňovy ulice, řekl místostarosta Zdeněk Vocásek. V rozpočtu na rok 2013 je počítáno s několika akcemi, které vycházejí z doporučení generelu. Jedná se především o pokračování II. etapy rekonstrukce ulice Letců R. A. F., dokončení rekonstrukce ulice Komenského, rekonstrukci mostu přes Lidušku v Široké ulici, bezbariérové přechody ve Zbožské a o provizorní zajištění břehu Velkých Valů v Poděbradské ulici, nastínil plány radnice místostarosta Vocásek. V rámci údržby bude v roce Radnice počítá s tím, že revitalizace ulice Letců R. A. F. bude kompletně dokončena v letošním roce 2013 odbor správy majetku pokračovat v obnově komunikací. V ulicích Okružní, Palackého, Doubravská, Hronětická, Kostomlatská, na cyklostezce v Tyršově ulici a také u chodníků v Havlíčkově a Purkyňově ulici budeme aplikovat nástřik asfaltového mikrokoberce. Také budeme pokračovat ve změnách organizace dopravy, tedy ve zjednosměrnění některých komunikací, dodal Zdeněk Vocásek. inzerce Foto a text: Markéta Tomčíková 4 5

4 Text a foto Handicap centrum Srdce, o.p.s. seriál o sociálních službách Handicap centrum Srdce, o.p.s. nestátní nezisková organizace, poskytuje komplexní spektrum sociálních a vzdělávacích služeb pro osoby se zdravotním, zejména s mentálním postižením. Cílem uvedených aktivit obecně prospěšné společnosti Handicap centrum Srdce je poskytnout osobám s postižením podporu a vhodný prostor pro kvalitní a plnohodnotný život. Služby organizace jsou poskytovány v Poděbradech, respektive v Chotěšicích. HC Srdce poskytuje v regionu následující služby. Praktická škola Chotěšice, o. p.s. Praktická škola Chotěšice nabízí jednoletý obor praktické školy po dokončení základní školní docházky. Cílovou skupinu tvoří studenti od 16 do 26 let s lehkým až střednětěžkým mentálním postižením. Výuku ve škole zajišťuje kvalifikovaný personál se speciálně pedagogickým vzděláním. Praktická cvičení jsou pak uskutečňována v oborech zahradník, kuchař a textilní pracovník. Kvalita přípravy je spatřována ve vysoké úspěšnosti umísťování absolventů zaměstnavatelům v Praze a Středočeském kraji a také ve vlastní síti chráněných dílen. Studium na škole je bezplatné. Týdenní stacionář Do týdenního stacionáře nastupují uživatelé po ukončení základní školní docházky. Cílem služby je příprava k samostatnému životu v tzv. chráněném bydlení a k práci v sociálně terapeutických dílnách. Týdenní stacionář sídlí v Chotěšicích, kapacita služby je 35 uživatelů. Stacionář je pro klienty k dispozici od pondělního rána do pátečního odpoledne. Denní stacionář Denní stacionář, který sídlí v Poděbradech, nabízí lidem s mentálním, tělesným a smyslovým postižením pestrý každodenní program v pracovní dny od 7 do hod. Činnost aktivit ve stacionáři je zaměřena na výchovně vzdělávací činnosti (psaní, čtení, počítání) přizpůsobené schopnostem klienta, rehabilitační činnosti, ergoterapii (např. malování na hedvábí, tkaní koberců, košíkářství, drátování, práce s keramickou hmotou), na nácvik dovedností pro domácnost (práce v kuchyni, úklidové práce, praní, žehlení), poslechové a pohybové aktivity s hudbou, hru na hudební nástroje, zpěv, nácvik kouzel v moderní magii. Program stacionáře je obohacován poznávacími výlety, návštěvami divadel, koncertů a exkurzemi. Sociálně terapeutická dílna Cílem uvedené služby je zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou jejich začleňování se do výrobních programů organizace. Práce v dílně je rozvržena tak, aby se každý pracovník podle svých schopností a dovedností rovnoprávně podílel na finálním výrobku. Vzhledem k mnoha oceněním, které potvrzují kvalitu poskytované služby (např. ochranná známka Práce postižených), poptávka ze strany uchazečů o pracovní zařazení mnohonásobně převyšuje kapacitu. V současné době je v sociálně terapeutické dílně více než V chráněné dílně našlo práci více než dvacet lidí 20 zaměstnanců. Výrobky ze sociálně terapeutické dílny si můžete prohlédnout, případně zakoupit v e-shopu umístěném na webu centra. Podpora samostatného bydlení Cílem uvedené služby je umožnit lidem s postižením žít v rámci jejich možností běžným způsobem v přirozeném domácím prostředí. S pomocí osobního asistenta tak mohou lidé s handicapem žít samostatně ve vlastním bytě. V současné době je k dispozici celkem osm bezbariérových bytů v Poděbradech, odkud jsou pohodlně dostupné návazné služby sociálně terapeutické dílny a denního stacionáře. Kontakty: Handicap centrum Srdce, o. p. s. Ředitel: Mgr. Michal Šmíd Ostende 88/II Poděbrady Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 02/2013. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: Foto: archiv rodiny Veverků a Tomáš Kukal, text: Mgr. Zdeněk Hazdra, PhDr. Pavel Fojtík, a Ing. Jiří Černý Novinář Josef Veverka vězeň totalitních režimů německy i česky mluvící bachaři jej hlídali sedmnáct let jeho života. sedmnáct let strávil za zdmi nacistických a komunistických věznic a koncentračních táborů. stal se nejdéle vězněným českým novinářem. Josef Veverka se narodil 4. února 1903 v Nymburce. Jeho rodina pocházela z rodu Veverků, známých to vynálezců ruchadla. Josef vystudoval historii a zeměpis na Karlově univerzitě, kde získal titul doktor přírodních věd, a navštěvoval také pařížskou Sorbonnu. Od roku 1920 byl členem Československé sociálně demokratické strany dělnické a záhy se stal redaktorem jejího tisku. V letech působil jako redaktor Ještědského obzoru a stranický tajemník. V období pracoval jako redaktor Stráže lidu v Mladé Boleslavi, od února do května 1940 byl vedoucím redaktorem Dělnického rozhlasu v Praze. Od roku 1938 do roku 1940 působil v Národním hnutí pracující mládeže. V květnu 1940 byl zatčen gestapem a odsouzen ke dvěma letům káznice. Po návratu v roce 1942 se znovu zapojil do domácího odboje, ale v letech 1944 až 1945 byl opět nacisty vězněn. V poválečných letech pracoval jako šéfredaktor deníku Stráž severu v Liberci, který byl původně orgánem Národní fronty, od jara 1946 pak ČSSD, která ostře vystupovala proti komunistickému totalitarismu i na obranu německých antifašistů v ČSR. Veverka byl v letech poslancem Národního shromáždění, v období byl členem Ústředního výkonného výboru ČSSD, kde patřil ke stoupencům Majerova křídla, kteří zastávali dlouhodobě názor, že sociální demokraté mají v rámci levice vystupovat samostatně. Proto v únorové krizi požadovali, aby sociálnědemokratičtí ministři podali rovněž demise, a připojili se tak k dalším nekomunistickým ministrům. Tak se však nestalo. Po únoru 1948 byl zbaven všech funkcí, propuštěn z redakce Stráže severu a vyloučen z ČSSD. V září 1949 byl nejprve internován v pracovním táboře, poté zatčen a v červnu 1950 v procesu se sociálními demokraty odsouzen ke dvanácti letům vězení. V novém procesu, který se konal v listopadu 1954, dostal Veverka doživotí. Trest mu byl později změněn na 21 let vězení. Propuštěn byl až v lednu 1964 po intervenci britské Labour Party. V nacistických a komunistických žalářích tedy strávil více než sedmnáct roků života. Vzdor podlomenému zdraví se v době pražského jara 1968 stal členem přípravného výboru pro obnovení činnosti ČSSD a předsedou liberecké odbočky K-231. Veverkovy životní osudy podrobně zachycuje vzpomínková kniha jeho manželky Emilie Veverkové (narozené roku 19) Znovu bych mu ruku podala (knihu vydal Zdeněk Susa, Středokluky 2009). Veverkovi bydleli v Nymburce v domě čp. 794 v Jičínské ulici v le- Josef Veverka. Dole pamětní deska, která bude umístěna na domě v Jičínské ulici. historie tech 1903 až 1965, pak se odstěhovali do Liberce, kde také Josef Veverka 8. října 1971 zemřel. Letošní 110. výročí jeho narození si město připomene odhalením pamětní desky na výše uvedeném domě, kterého se zúčastní rodina a přátelé. Deska bude slavnostně odhalena v pondělí 4. února 2013 v 15 hodin a my srdečně zveme čtenáře zpravodaje k účasti. Od 17 hodin pak ve foyer Hálkova městského divadla proběhne vzpomínkový kulturní pořad (vystoupí herci Taťjana Medvecká a Alfred Strejček s violoncellistkou Margit Klepáčovou), který připravil Mgr. Zdeněk Hazdra. Ten také stál spolu s rodinou Josefa Veverky u zrodu myšlenky připomenutí jeho osobnosti a instalace pamětní desky. Starosta města Ing. Miloš Petera navíc udělil Josefu Veverkovi dne 16. ledna 2013 městské vyznamenání Nymburského lva III. třídy za jeho celoživotní neohrožený politický postoj vzdorující totalitním režimům in memoriam. Vyznamenání bude předáno na vzpomínkové akci v divadle. (Pozvánku najdete na straně 15). Udělení vyznamenání a odhalení desky Josefu Veverkovi je součástí trvalé péče města o významné rodáky a osobnosti. 6 7

5 historie Jak šel čas Nymburkem inzerce Krematorium v roce 1924 Krematorium sice není instituce, kterou bychom vyhledávali, ale nymburské krematorium jako architektonickou památku bychom vynechat neměli. V únoru 1920 byla vypsána veřejná soutěž na projekt pohřební síně v centrální části nového hřbitova. Ze dvanácti podání byl shledán nejvhodnějším návrh místního stavitele Ing. Josefa Pfeifera. Konečné dopracování Pfeiferova projektu, především po stránce architektonického vzhledu a technického dovybavení, pak bylo zadáno tehdy třicetiletému architektovi Bedřichu Feuersteinovi, jenž úzce spolupracoval s Dr. Bohumilem Slámou (později projektoval přestavbu radnice na náměstí). Stavba podle jejich projektu začala v roce Spalovací pec byla zadána firmě Ing. Julia Schmalze z Olomouce a stavba svěřena firmě architekta Emila Prücknera z Nymburka. Již 15. března 1924 se uskutečnila první zkušební kremace. Ke slavnostnímu zahájení provozu došlo 21. září Feuersteinovo krematorium reprezentovalo umění architektonické sekce Devětsilu na výstavě Bazar moderního umění v roce Je výrazem nového chápání architektury podle světových architektů Armédéa Ozenfanta či Le Corbusiera, kteří se stali Feuersteinovými vzory. Tuto krásnou a architektonicky naprosto dokonalou stavbu, pojatou v duchu purismu, kde...pouze kubisticky zdůrazněná osa kříže je jistou asociací na minulost, ovládají jednoduché tvary a čisté plochy, po kterých může nerušeně přecházet sluneční svit a halit je do světla a stínu tak, jak to požadoval Le Corbusier. O tom, že se jedná i dnes o objekt zcela mimořádných kvalit, svědčí sem přijíždějící studenti architektury z celého světa i historikové umění, jichž se na nymburském hřbitově vystřídají ročně desítky. VAŠE BÁJEČNÁ DOVOLENÁ Ve dne lenošit na pláži a potápět se v průzračném moři, Divoká jako COSTA BRAVA Léčivá jako ISCHIA večer zajít na živé korzo a posedět s přáteli při skleničce... Omamná jako MALLORCA Voňavá jako KERKYRA Ohnivá jako ANDALUSIE Bájná jako RHODOS 15% SLEVA Škola v Tyršově ulici Na místě staré školní budovy v bývalém klášteře bylo v roce 1882 postaveno východní křídlo obecné chlapecké a dívčí školy. Stavba si vyžádala investici 56 tisíc zlatých. Po vzniku trojtřídní dívčí měšťanské školy v roce 1885 a chlapecké měšťanské školy v roce 1888 (do té doby museli chlapci dojíždět do měšťanky do Poděbrad), rozhodlo město o postavení jižního křídla pro dívčí obecnou i měšťanskou školu. Nově vybudovaná dívčí škola byla slavnostně vysvěcena v roce Obě křídla školy spojila monumentální věž s hodinami. Autory projektu byli pražští architekti Bedřich Münzberger a Antonín Baum, stavbu provedl stavitel Josef Červený z Nymburka. Obdivuhodné je, že bourání kláštera začalo 3. února 1889, v září 1889 se poprvé koplo a stavba byla dokončena v srpnu V letech proběhla generální oprava celého objektu školy. V letech byla vystavěna nová přístavba spojená s původní budovou odvážným proskleným spojovacím traktem (projekt ak. arch. Josef Matyáš). Současná škola má dvacet osm učeben, ekologickou laboratoř, pracovnu pro výuku vaření, auditorium, keramickou dílnu, tělocvičnu a malý fitness sál. Dvě učebny jsou specializované na výuku výpočetní techniky, tři na výuku jazyků. Pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, hudební a výtvarné výchovy slouží zároveň jako učebny kmenové, tři třídy jsou k dispozici školní družině. V nové přístavbě je vybudována také školní jídelna a šatny pro žáky. Škola v Tyršově ulici, jak vypadala v roce 19 Foto a text: Jan Řehounek a jeho archiv * TRANSFER ZDARMA * DÍTĚ ZDARMA * VÝLET ZDARMA* Náměstí Přemyslovců 169, Nymburk telefon Monatour-170x8-Nymburk indd : 8 9

6 aktuality Co chceme u nás doma? Společně Město Nymburk se stalo novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s. Začíná se proto rozjíždět společné mapování a pojmenování potřeb města, které budou řešeny v letech Nymburk by chtěl v regionu především podpořit turistický ruch Největšími experty na rozvoj Nymburka jsou jeho obyvatelé. Vyzýváme proto všechny občany: Vyjádřete se k budoucímu rozvoji regionu! Důvodem k tomuto kroku je aktualizace rozvojové strategie regionu a příprava na nové dotační možnosti, které přinese nové rozpočtové období EU. Mapování zahrnuje i získávání informací od obyvatel regionu formou dotazníkového šetření. Odpovědi na jednoduchou otázku: Co byste ve svém působišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, opravili, vybudovali či podpořili? můžete poslat em na adresu poštou zaslat na adresu Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk nebo osobně odevzdat v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců. Na jaro 2013 MAS Podlipansko připravujeme sérii Nezisková organizace se 49 členy osobních setkání (obce, neziskovky, podnikatelé). představitelů měs- Území Podlipanska čítá 58 obcí leta, neziskových žící v trojúhelníku Kolín, Nymburk organizací, pod- a Říčany. nikatelů i dalších Hlavní důvod, proč MASka vznikaktivních občanů. la bylo hledání společných řešení Budeme rádi za v rmístě kde bydlíme a zlepšování účast a podněty prostředí pro život v regionu. Realivšech obyvatel zace těchto projektů z prostředků a dalších aktivních českých i evropských. lidí z regionu. Podlipansko ani město Účast veřejnosti na směru a samotném Nymburk nemohou slíbit, rozvoji celého regionu po- že všechny obdržené návažuji za důležitou součást měty splní. To jistě nebude kvalitního života v Nym- v jejich silách. Obě orgaburce. Věřím v širokou nizace se však jimi budou odezvu ze strany obyvatel seriózně zabývat a zohledregionu, řekl PhDr. Pavel ní je v rozvojové strategii Fojtík, místostarosta města regionu. Prostředky, které bude MAS Podlipansko do Nymburk. Místní akční skupina budoucna získávat z ProPodlipansko je společnost, gramu rozvoje venkova, která získala finanční pro- bude směřovat do projektů středky pro svoje území odpovídajících právě anz programu LEADER ketnímu šetření Co chceme a také díky nim usilovala u nás doma? o všestranný rozvoj regionu rámcově vymezeného prostorem mezi Pečkami, Kolínem, Kouřimí a Kostelcem nad Černými lesy. MAS PhDr. Pavel Fojtík a Ing. Markéta Pošíková ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s. Tř. J. Švermy 141, Pečky. Tel: Mail: Den otevřených dveří a 130. výročí Tyršovky V úterý 11. prosince 20 proběhl na Základní škole Nymburk, Tyršova 446 již tradiční Den otevřených dveří a zároveň malá oslava ke 130. výročí vzniku školy. Učitelé i žáci si připravili mnoho zajímavých aktivit jak pro sebe navzájem, tak pro všechny návštěvníky, kterých bylo přes tisíc. Oblíbenou Mini zoo v Zelené laboratoři s ukázkou živých zvířat a ochutnávkou pražených larev brouků letos doplnila například fyzikální show, v níž si každý mohl postavit balónkové letadlo a vyzkoušet fyziku ve zcela netradiční praxi. Další třídy pak nabízely výrobu 10 šperků a ozdob či vytvoření veselých vařeček. Žáci si mohli vyzkoušet vaření ve školní kuchyňce, předvedli hudební scénky a zpěv nebo si mohli vyrobit vlastní odznak. Pro zasmání byly anonymně vystaveny některé vtipné výroky našich studentů z různých písemek či zkoušení. Oslavy doplnili svým kulturním vystoupením žáci navštěvující školní sborový zpěv. Kdo se unavil, mohl se Děti si oslavy opravdu užily JAZYKOVÁ ŠKOLA NYMBURK!!pozor novinka!! NOVÉ INTENZIVNÍ TŘÍMĚSÍČNÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST!!! GARANTUJEME MAXIMÁLNĚ 6 OSOB VE SKUPINĚ Termín: 18.2 až Jak často: 2 x týdně 90 min. lekce (úterky+pátky, středy+pátky nebo úterky+čtvrtky) občerstvit jak v Zelené laboratoři (nejen larvami), tak i ve vestibulu školy, kde bylo také několik prodejních stánků s výrobky žáků. Samozřejmostí byla prohlídka celé budovy Tyršovky i s jejím zázemím. Ohlas na tuto akci byl více než pozitivní a každoročně se zvyšující počet návštěvníků nám snad dává zapravdu. Také žáci se pobavili a třeba i mírně poučili. Fotografie i krátký videodokument naleznete na webových stránkách školy Za rok se budeme těšit znovu na Den otevřených dveří na Tyršovce. Ing. Bc. Marek Velechovský Průběh výuky: Ucelený kurz - výukové materiály jsou připraveny na míru kurzu a jsou zahrnuty v ceně. Po ukončení získáte osvědčení o absolvování kurzu včetně hodnocení. 300 nových slov a obratů + gramatika, konverzace, četba. Jazykové úrovně: Kurzy vypisujeme pro všechny nabízené jazyky a úrovně. Cena: Cena kurzu je Kč. V ceně je zahrnuto: 44 vyučovacích hodin jazyka, výukové materiály + kniha zjednodušené četby v dané úrovni, závěrečný test, písemné hodnocení a certifikát o absolvování kurzu. tel.: facebook: Jazyková škola Lingua Effect Nymburk jazykovka.indd 1 1/18/2013 9::35 AM 11

7 AktuAlity Pomozte najít domov opuštěným pejskům! V záchytných kotcích Městské policie Nymburk se v současné době nachází sedm psů Všichni zde čekají na původní páníčky nebo na nový a lepší domov. Pejsci byli nalezeni v Nymburce. Nalezené psy si můžete prohlédnout každý všední den v čistírně odpadních vod v Nymburce na Zálabí (tel. č.: , pan Jan Kovač, pan Pavel Záklasník). Po předchozí domluvě je Ohař Velká krátkosrstá fenka. Nalezena byla přivázaná u sladovny. Hodná krásná fena, stará čtyři roky, slyší na jméno Holy. Kříženec Velká krátkosrstá světle hnědá fenka. Nalezena na autobusové zastávce u Babína. Hodná, milá, mazlivá, přátelská. Kříženec Střední pes plavé barvy, spíše dlouhosrstý. Nalezený 29. dubna 20 v Jičínské ulici. Hodný, přítulný, hravý pejsek. Kříženec šicu Malý dlouhosrstý pes. Nalezen na Hlavním nádraží Nymburk. Hodný starší pejsek, velmi vděčný za každé pohlazení. Belgický ovčák Velký černo- -hnědý pes s dlouhou srstí. Nalezen na ulici Maršála Koněva u autobusové zastávky. Na obojku má jméno Alan. Přátelský pes. Kříženec Střední černo- -hnědý krátkosrstý pes. Nalezen: 14. března 20 v ulici Ferdinanda Schulze. Přátelský, hodný pejsek. Kříženec Střední krátkosrstý pes, hnědý s bílou náprsenkou. Nalezen na Náměstí Přemyslovců Hodný, přátelský pejsek. inzerce možná návštěva kdykoliv. Pokud máte o nějakého pejska zájem, kontaktujte Městskou policii Nymburk na tel. č.: Foto: Markéta Tomčíková Do let nevhodné 18 Do 18 let nepřístupné Foto: Bontonfilm Program kina ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE (PREmiéRa) 1. a v 17 hod., 0 Kč Český animovaný film Postavičky populárního komiksu poprvé ve filmu. Výlet do Prahy znamená pro Čtyřlístek magickou a dobrodružnou cestu! Režie Michal Žabka PaRaLELNÍ SVĚTY 4. a v 19 hod., 90 Kč Kanadsko-francouzské romantické drama s titulky Dva paralelní světy. A v každém z nich se zrodí láska. Hrají: Kirsten Dunst, Jim Sturgess, Jayne Heitmeyer. Režie Juan Diego Solanas LiNCOLN 7. a 8. 2., v 19 hod., 100 Kč americké životopisné drama ( nominací na Oscara) Film Stevena Spielberga popisuje období posledních čtyř měsíců života největšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Hrají: Daniel Day-Lewis, Sally Field, Joseph Gordon-Levitt, Tommy Lee Jones. PEVNOST (art KiNO) v 19 hod., 80 Kč Český cestopisný dokument Podněstří stát, jehož existenci téměř nikdo neuznává. Právě sem se vydali dva mladí čeští dokumentaristé Klára Tasovská a Lukáš Kokeš STOCKHOLm EaST 11. a. 2. v 19 hod., 90 Kč Švédské drama (2011) s titulky Podmanivý milostný příběh dvou lidí, které spojila tragédie. Hrají: Mikael Persbrandt, Iben Hjejle, Lars-Erik Berenett, Annika Hallin. Režie Simon Kaijser NÁDHERNé BYTOSTi (PREmiéRa) 14. a v 19 hod., 100 Kč americké drama s titulky Ethan se setká s tajemnou Lenou a společně odhalí jedno temné tajemství. Hrají: Emmy Rossum, Jeremy Irons, Emma Thompson, Viola Davis. Režie Richard LaGravenese LÁSKa (art KiNO) v 19 hod., 90 Kč Romantické drama Fr./SRN/ Rak. s titulky (nominace na Oscara) Příběh muže a ženy, kteří nepřestali cítit skutečnou lásku ani po dlouhém soužití. Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert. Režie Michael Haneke. KONEČNÁ 18. a od 19 hod., 100 Kč americký akční thriller s titulky Arnold Schwarzenegger se jako šerif malého amerického městečka musí vy- Program divadla PŘÍLiŠ HLUČNÁ SamOTa v hod. 0 Kč Divadelní hru podle předlohy Bohumila Hrabala uvádí v rámci projektu Objevy současného divadla DIVADLO ZDR- HOVADLO Klášterec nad Ohří. Představení se uskuteční na velkém jevišti, kde budou také sedět diváci michal Na HRaNÍ v 10 hod. 165 a 139 Kč O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. V hlavní roli Michal Nesvadba SaTURNiN v hod. 320 Kč Příběhy sluhy Saturnina podle románu Zdeňka Jirotky. Hrají: Martin Písařík, kultura Vladimír Senič, Jaroslav Someš, Pavel Nový a další. ČERT a KÁČa v 8.30 a v 10 hod. 60 Kč Dopolední pohádka nejen pro školy a školky. Napsal: Jiří Teper, režie: Adolf Toman. Produkce: Divadlo Nymburk s. r. o. KRKONOŠSKÁ POHÁDKa ve hod. 60 Kč Pohádka na motivy známého večerníčkového seriálu. Uvádí: Divadelní soubor HÁLEK NYMBURK CaVEmaN v hod. 350 Kč Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďpořádat s gangem, který vede uprchlý zločinec Eduardo Noriega. Režie Ji-un Kim HiTCHCOCK v 19 hod., 100 Kč americké životopisné drama s titulky Anthony Hopkins v roli jednoho z nejslavnějších režisérů minulého století Alfreda Hitchcocka. Dále hrají: Helen Mirren, Scarlett Johansson, James D Arcy, Jessica Biel. Režie Sacha Gervasi BaBOVŘESKY 22., 23. a v 19 hod., 130 Kč Česká komedie Letní komedie ze života jedné jihočeské vesničky. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Miro Noga, Jitka Sedláčková, Lucie Bílá a další. Režie Zdeněk Troška LET 25. a v 19 hod., 100 Kč americké drama s titulky Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil letadlo plné cestujících. Přesto se nestal hrdinou, ale psancem Hrají: Denzel Washington, Kelly Reilly, John Goodman, Don Cheadle, Nadine Velazquez, Bruce Greenwood. Režie Robert Zemeckis PiETa (art KiNO) v 19 hod., 70 Kč 18 Jihokorejské drama s titulky Do života nelítostného vymahače vstoupí nikdy nepoznaná matka Hrají: Jeong-jin Lee, Min-soo Jo, Eunjin Kang. Režie Ki-duk Kim. te se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. CESTa KOLEm SVĚTa Za 80 DNÍ v 18 hod. 240 a 150 Kč Autorské představení pro celou rodinu. Scénář napsal Jiří Teper podle Julese Vernea. Režie: Jaroslav Kříž. Hudba: Antonín Hlavička. Hrají: Vlastimil Harapes, Braňo Polák, Pavel Kolban, Genny Ciatti, Richard Tesařík, Václav Upír Krejčí, Lukáš Toman Paclt a další. Vhodné pro děti od 10 let. VEČERY V KLUBU v hod. 0 Kč Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním doprovodem. 13

8 kultura a sport kultura floristika dílna pro ženy Suchá vazba a sesazovaná dekorace z pokojových květin od hod. v MC Svítání, cena 350 Kč pivovarský ples V Obecním domě od hod. Vstupenky jsou již vyprodány taneční odpoledne dobrá pohoda Pozor mimořádně se koná v pondělí! Od 14 do 18 hodin v sále Dělnického domu. Vstupné 60 Kč přednáška o homeopatii Přednáška Mgr. Havlína v MC Svítání. Od hod., cena 50 Kč žákovský koncert Koncert žáků ZUŠ B. M. Černohorského od hodin v sále školy. 7. a tančíme v klubu Pořádá Hudební agentura K-music Nymburk. Od 15 do 18 hodin v Obecním domě dutch for president Holandský bavič kandiduje na prezidenta. Hudební klub Mlejn (Velké Valy 349, Nymburk). Vstupné 50 Kč ples pro domov XIII. ročník pořádá ZŠ, MŠ speciální a Dětský domov Nymburk. Sportovní centrum v Nymburce od 20 hodin. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek: Palackého třída 515, Nymburk, paní Černá, tel.: , do 15 hodin karneval mc svítání Program plný kouzel, představení pejsků, klaun. Od 15.30, cena 50 Kč za osobu. Počet míst omezen, předprodej v MC Svítání fit sobota akce konaná v MC Svítání pro ženy. Od 9 do 13 hodin. Přednáška o stravě, 3 hodiny cvičení (švihadla, flowin, fyzioterapeutické), drobné občerstvení. Cena za celý blok 300 Kč rybářský ples Od 20 hodin ve Sportovním centru Nymburk. K tanci a poslechu zahraje kapela Eso a skupina Pohoda.Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek: Rybářské potřeby (Boleslavská třída) Valentýn Zábavné dopoledne pro děti a mládež v DDM. Od 8.30 do hod. Cena 50 Kč. Výroba valentýnských přání a dárků Valentýnský karneval Pořádá Centrum pro všechny, od 15 do 17 hodin, Mezinárodní skautské středisko Tortuga (Kolínská 282, Nymburk). Vstupné: 80 Kč (členové CPV), 100 Kč (ostatní). Zábavné odpoledne plné her a soutěží pro předškolní děti perverzní kabaret Show slavného holandského baviče, od hodin, Hudební klub Mlejn (Velké Valy 349, Nymburk), vstupné: 30 Kč integrace je in Jednodenní výlet do Prahy do kina. Postižené děti se mohou zúčastnit výletu společně se zdravými kamarády. Kontakt: Žaneta Martínková ( Cena bude upřesněna show strejdy dutche Show slavného holandského baviče. Hudební klub Mlejn (Velké Valy 349, Nymburk). Vstupné 50 Kč třešničkový bál Tradiční taneční akce. Od 20 hod. v Obecním domě. Vstupné 80 Kč. K tanci i poslechu hraje hudební skupina JePla. Předprodej vstupenek v kanceláři OV KSČM v Obecním domě malba na sklo Od v DDM. Pro děti od let a dospělé. Cena 250 Kč. Pro přihlášení pošlete sms na tel.: Martina Prášilová zmatení inspektora punčošky Zmatená detektivní komedie. Hudební klub Mlejn. Vstupné 30 Kč. jarní PříMěSTSKý TáBOr Pořádá Dům dětí a mládeže, Nymburk. Od do Program: výlety do přírody, návštěva Vodního světa Kolín, zábavný den v DDM Nymburk, naučná stezka okolo Nymburka. Cena: 1000 Kč za dítě (v ceně je doprava, vstupné, pojištění a pedagogický dozor) Přihláška a platby do 13. února 2013 v DDM Nymburk. ddm Nymburk a Asociace malých debrujárů Čr připravují šestidenní poznávací a vzdělávací zájezd do Belgie. Od 1. do Program: Evropské vesmírné centrum, Brusel, Waterloo, Bruggy, cena zájezdu Kč. Více na Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968, , , Pejsek a kočička v Městském kině Sokol Hudebně pohádkové představení Povídejme si, děti přiváží Hudební divadlo dětem Michaely Novozámské. Těšte se na pohádky Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné noční košilce a Jak vařili dort. Užijete si také zpívání, tleskání a zdobení chudé košilky přímo na jevišti. Ve středu 6. února v 8.30 a v 10 hodin. Vstupné 50 Kč (každé dítě dostane časopis). hokej 2. hokejová liga Zápasy se odehrávají na zimním stadionu v Nymburce Ned hockey Nymburk hc Moravské Budějovice Neděle od 17 hodin Ned hockey Nymburk ShK hodonín Středa od 18 hodin Ned hockey Nymburk hc lvi Břeclav Středa od 18 hodin BasketBal ČeZ BASKeTBAll NyMBurK Mattoni NBL: ČeZ Basketball Nymburk jindřichův hradec. 2. Eurocup: ČeZ Basketball Nymburk Bilbao (Španělsko) Utkání se hraje v Pardubicích Mattoni NBL: utkání nadstavby A Mattoni NBL: utkání nadstavby A1 Pro bližší podrobnosti o zápasech a začátcích utkání sledujte webové stránky Foto: Městská knihovna Nymburk, Hudební divadlo dětem Michaely Novozámské městská knihovna Borneo: fotografie petr lynxxi pavliska lucie lomová Beseda a workshop s autorkou komiksů a ilustrátorkou Lucií Lomovou, která patří k předním představitelům českého komiksu a knižní ilustrace. Mezi její díla patří Anča a Pepík, Anna chce skočit, Divoši a Zlaté české pohádky. Vstupné 20 Kč. Od 9.30 a 11 hodin feng shui co je to feng shui a jak nám může být užitečné Z cyklu Akademie třetího věku nejen pro seniory Zdravý životní styl. Přednáší Jaroslav Jarosurabbu Vydržel, který se dlouhodobě věnuje vědám staré Číny. Od 15 hod Borneo Přednáška s promítáním fotografií, která vás seznámí s jedním z největších exotických ostrovů jihovýchodní Asie, jeho flórou a faunou. Svou cestu po Borneu z pohledu biologa přiblíží Petr Lynxxi Pavliska. Od 17 hodin Sahadža jóga a jak může člověku pomoci Meditace. Práce s vlastní energií. Martina Šimánková a Václav Kozel, mistři jógy. Úvodní hodina s praktickými ukázkami Sahadža jógy. Jednoduché jogínské techniky k čištění blokád čaker. Od 17 hodin. Vstupné 20 Kč. v únoru pro vás máme otevřeno i V sobotu od 9 do 11 hodin. AKAdeMie TřeTíhO VěKu NejeN PrO SeNiOry ZdrAVý životní STyl Cyklus přednášek o zdravém životním stylu z oblasti psychického a fyzického zdraví pro nejširší veřejnost. Pět přednášek se uskuteční v prostorách knihovny od února do června zpravidla každou druhou středu v měsíci. Lektory kurzu budou specialisté z různých oborů v oblasti péče o psychické a duševní zdraví. Přihlášky můžete podávat osobně, telefonicky, em nebo na první přednášce v knihovně. Začátek vždy v 15 hod. Cena celého cyklu 100 Kč. Témata přednášek: 13. března Kineziologie One Brain Metoda, která zlepšuje život a vede k rozvoji harmonického stylu života. Přednáší Petra Sehnalová. 10. dubna Průvodce nákupem a zdravou výživou včetně ochutnávky Výživové návyky jako prevence před civilizačními nemocemi. Přednáší Petra Sehnalová. 15. května energie a její vliv na naše zdraví Práce s energií. Problematika geopatogenních zón. Přednáší Tomáš Brož, mistr Reiki.. června Partnerské a rodinné vztahy Selhání a neúspěchy. Řešení problémů. Přednáší Mgr. Zora Urbánková. městské kulturní StřediSko Zmýlená platí Komedie o mnoha zmýlených aneb Může se to stát i vám. Hrají: Dana Homolová, Otto Kalus, Milena Steinmasslová, Ivan Vyskočil. Od 19 hodin v Obecním domě. Vstupné 160 Kč. Připravujeme na březen: burza jarního oblečení V Obecním domě. Více na zábavný večer s phdr. ivo šmoldasem V Obecním domě od 19 hod. Vstupné 50 Kč velikonoční dílnička pro děti + velikonoční pohádka V Obecním domě od 9 a od 10 hodin. Vstupné 30 Kč velikonoční jarmark Na Náměstí Přemyslovců od 9 do 17 hodin. Vstupenky můžete zakoupit v budově MěKS, Palackého 449, v Obecním domě a také nově v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců, denně od 9 do 17 hodin. znovu bych mu ruku podala! Hudebně-literární pořad věnovaný památce Josefa Veverky ( ), novináře, politika a politického vězně nejdéle vězněného českého novináře ve 20. století Účinkují: Taťjana Medvecká a Alfred Strejček (mluvené slovo) Margit Klepáčová (violoncello) připravil a večerem provází Zdeněk Hazdra Malá scéna Hálkova divadla v Nymburce pondělí 4. února 2013 od 17 hodin V den 110. výročí narození Josefa Veverky Vstupné dobrovolné klub důchodců dechové cvičení na židli, volná zábava zvony vyprávějí Pověry a zvyky dechové cvičení na židli, volná zábava co nás čeká letos Tajemství čísel a další zajímavosti. Ing. Černovský dechové cvičení na židli Sociální otázky zajímají každého (od 14 hod.) Mgr. Černovský. Po programu volná zábava SedlčanSkem po Stopách jakuba krčína dechové cvičení na židli, volná zábava přednáška VlakoVý ZájeZd do rudolfina na koncert (pro přihlášené) Změna programu vyhrazena. Změny budou pouze na vývěsní skříňce v KD. Přednášky v budově B. Klub otevřen v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin. Úřední hodiny v době otevření klubových místností: pondělí od 14 do hod. a středa od 14 do hod. V únoru dle počasí plánujeme zájezd do muzea čokolády v Táboře. Sledujete vývěsní skříňku KD

9 Přejedlo se vám draze platit za bydlení? Ušetřete 2 splátky ročně U nás vám ho zlevníme. Refinancování hypoték na bydlení. Barbora Koutná tel.: , mob.: Milan Effenberger tel.: , mob.: UniCredit Bank Expres Palackého tř. 2553, Nymburk 9257_UCB_Nymburk_inz_Refinancovani_hypotek_170x257_v01.indd :20

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo!

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo! RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 ROČNÍK 16 2 0 0 7 Č Í S L O 2 Z D A R M A L I S T Y M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 3 w w w. p r a h a 3. c z Rozhovor o školách Představy místostarosty Jiřího Matuška o budoucnosti

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Prodluž si život buď aktivní!

Prodluž si život buď aktivní! Poděbradské komunální volby 2010 - velká příloha - představujeme všechny strany a lídry Ročník 19 číslo 9 2. září 2010 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Také v roce 2010 se města a obce v ČR mohou opět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Neodmyslitelná součást města

Neodmyslitelná součást města V tomto vydání Nabídka kompostérů zdarma Den otevřených dveří v MŠ Exkurze do České televize 50 let Hvězdárny Fr. Pešty Hlasujte o Miss Sympatie! Kulturní a sportovní akce 2 4 5 6 7 8 10 Krátce z radnice

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více