IT semináře. IT smlouvy zvyšte svoji právní jistotu! července 2010, Praha srpna 2010, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IT semináře. IT smlouvy zvyšte svoji právní jistotu! 20. 21. července 2010, Praha 3. 4. srpna 2010, Brno"

Transkript

1 Odborné semináře IIR IT semináře Courtyard by Marriott Prague Flora Holiday Inn Brno Seminář A IT smlouvy zvyšte svoji právní jistotu! července 2010, Praha srpna 2010, Brno Seminář B Testování software/sw Testing července 2010, Praha Seminář C IT katalog služeb od IT Cost Center k IT Service Center srpna 2010, Praha srpna 2010, Brno Seminář D Autorské právo v IT srpna 2010, Praha srpna 2010, Brno Seminář E IT náklady transparentnost a optimalizace srpna 2010, Praha srpna 2010, Brno Odborný garant: Mediální partneři: Know how to achieve Institute for International Research IIR

2 SEMINÁŘ A IT smlouvy Zvyšte svoji právní jistotu! Praha července 2010 Brno srpna 2010 Trocha teorie aneb základní zásady smluvního práva Prameny a o obecné principy smluvního práva Specifika a záludnosti obchodní právní úpravy Aktuální platná legislativa včetně novelizací Jaké jsou zvláštnosti IT v právní úpravě? Na co si dát obzvláště pozor a kde neklopýtnout? Náležitosti právního úkonu Minimální (zákonem vyžadovaný) obsah smlouvy Způsobilost k právům a povinnostem Svoboda projevu vůle Dejte Vašim smlouvám vážnost, určitost a srozumitelnost! Kdy je smlouva neplatná? Definice, obsah a struktura smlouvy krok za krokem Jaký by měl být minimální obsah smlouvy? Která společná ustanovení platí pro všechny smlouvy? Označení smluvních stran Jaké jsou závazky smluvních stran? Která data a informace je potřeba ochránit? Kdo za co aneb odpovědnost smluvních stran Volba práva Předejděte budoucím sporům Možnosti využívání vzorových smluv z jiných právních systémů Na co si dát pozor při překladu cizojazyčné smlouvy Hlavní zásady a ustanovení při uzavírání smluv Zásada smluvní svobody Dispozitivní a kogentní zákonná ustanovení obchodního práva Různé typy smluv pod lupou Smlouvy pojmenované a nepojmenované Smlouvy podřazené, nadřazené a nezávislé Zvláštní smluvní útvary Jednotlivé typy smluv pojmenovaných užívaných v IT Kupní smlouva Smlouvy o prodeji podniku Smlouva o koupi najaté věci Smlouva o uložení věci Smlouva o skladování Smlouva o dílo Smlouva mandátní Smlouva komisionářská Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o zprostředkování Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o tichém společenství Licenční smlouva Smlouva o vytvoření autorského díla Nejobvyklejší nepojmenované smlouvy v IT detailně! Smlouva o implementaci počítačového programu Smlouva o systémové integraci Smlouva o údržbě a podpoře Outsourcingová smlouva SLA mýty a legendy Odborné vedení Praha: JUDr. Martin Maisner, partner, JUDr. Josef Donát, partner, Mgr. Jiří Černý, LLM, senior associate, Odborné vedení Brno: JUDr. Josef Donát, partner, Mgr. Jiří Černý, LLM, senior associate, JUDr. Tomáš Nielsen, partner, SEMINÁŘ B Testování software/sw Testing Praha července 2010 Úvod do softwarového testování Co je to testování Co může testování SW přinést Proč se jím zabývat Rozšíření testování na ověřování kvality Proces vývoje SW a proces testování Vyznejte se v pojmech používaných při testování software Plán testování a jeho náležitosti Co je potřeba si uvědomovat předtím, než začneme plánovat Test plán není jen harmonogram stakeholder needs cíle testování pravidla testování měření a trasování v testování kolik času testování věnovat? Vstupní a výstupní podmínky testování Test Targets Jak plánovat komplexní projekty Sestavte plán testování Sami naplánujte testování softwarové dodávky Základní životní cyklus testování Plán a příprava testu identifikace testovatelných požadavků jak nakládat s nejasnými požadavky?

3 artefakty vznikající při plánování a přípravě testovací scénáře, analýza změn a tvorba testovacích scénářů na základě popisu změn Realizace testů aktivity testu pro každou vývojovou fázi záznam výsledků testů přetestování komunikace stavu a výsledků testování s ostatním členům týmu Vyhodnocení testů hodnocení výsledků měření testů a hodnocení kvality Test Evaluation Summary informujte o závěrech testování vlastníka software Jak zabránit testování velkým třeskem Vztah vývoje a testování software integrace testování SW do každé fáze vývojového životního cyklu Tomáš Vaněk, Senior Test Specialist, Adastra s.r.o., Praha Testování funkcionality Kvalita a požadavky Řízení ověřování kvality, validace a verifikace Požadavky, akceptační kritéria Životní cyklus vývoje aplikace a testování FURPS+ Metodiky testování Critical To Quality a Good Enough Quality Často používané typy testů Plánování testů Příprava testů analýza a vytvoření podkladů Provedení testů vlastní testování práce s defekty reporty Nástroje Předpoklady úspěchu testování Přínosy testování Pavel Hönigschmied, analytik testování, KOMIX s.r.o., Praha Identifikace a optimalizace výkonu Java/JEE enterprise aplikací Základní oblasti optimalizace Java enterprise aplikací Identifikace výkonnostních problémů Monitoring v životním cyklu aplikace (funkční testování, zátěžové testování, sledování produkce) Využití komerčních a OpenSource nástrojů pro monitoring a následnou optimalizaci Praktická ukázka monitorovacího a diagnostického nástroje Martin Ptáček, JEE Architecture Specialist, KOMIX s.r.o., Praha Požadavky Co jsou a jak mají vypadat požadavky na software? Jak s nimi pracovat? Proč se o požadavky zajímá tester? Akceptační test Plánování akceptačního testu požadavky na akceptační test průběh a rozsah dodávky struktura testu Metodika, praktické techniky Provedení vlastního testu Výsledková analýza Tomáš Vaněk, Senior Test Specialist, Adastra s.r.o., Praha Automatizované testování Proč automatizovat? Jak zjistit, zda-li se mi to vyplatí? zpracování ROI Vše nelze zautomatizovat. Rizika spojená s automatizací Open source vs. komerční produkty Praktická ukázka (Selenium) Lucie Riedlová, Experienced Software Testing Engineer, NESS Czech s.r.o., Praha Testovací data strast a nebo vata Co rozumíme pod pojmem testovací data Požadavky na testovací data kdy a proč Různá data pro různé typy testů Kolik dat budeme potřebovat? Jak si pomoci při přípravě dat Jiří Kvasnička, Experienced Software Testing Engineer, NESS Czech s.r.o., Praha SEMINÁŘ C IT katalog služeb Od IT Cost Center k IT Service Center Praha srpna 2010 Brno srpna 2010 Best practice moduly pro IT Service Center Business Alignment jako výzva pro interní IT Modely pro interní IT: Cost, Profit a Service Center ve srovnání IT Governance v IT Service Center Standardy Best Practices v IZ Service Center: ITIL a COBIT Cupplier Management a outsourcing Portfolio Management a katalog služeb Strategické rámcové podmínky pro portfolio služeb IT portfolio management v IT Service Center Definice služeb a výkonů Propojování vlastních a externích služeb Moduly a třídy služeb Modely Best Practices pro definování katalogů služeb Definice a management služeb IT SLA a OLA jako smluvní forma v interním IT Service Center Vývoj a budování nákupního košíku IT služeb Řízení zakázek a vyúčtování za IT služby Praktický příklad/cvičení Definice služeb, výkonů a produkty nákupního koše IT a k tomu náležející SLA a OLA Cílené řízení služeb pomocí IT controllingu Aspekty kvality v řízení IT služeb Definice a využití systému ukazatelů

4 Nástroje controllingu podle COBIT IT Service Scorecard jako controllingový nástroj Určování nákladů a proces kalkulace Konvenční proces určování poplatků versus vyúčtování nákladů založené na původcích nákladů Postup zjišťování a kalkulace nákladů Activity Based Costing Analýza aktivit jako proces zjišťování a určování nákladů Modely Best Practices jako základ analýzy aktivit Transparentnost nákladů a výkonů v IT službách Kalkulace nákladů pro IT služby Praktický příklad/cvičení Kalkulace služeb pomocí ABC Analýza procesních nákladů jako základ aktivit a původců nákladů Interní tvorba cen a modely vyúčtování Cíle a varianty tvorby cen Cenové modely Best Practices pro IT služby Zohlednění akcelerátorů nákladů v cenových modelech Zúčtovací modely pro interní IT služby Bonus/malus a penále Řízení poptávky pomocí cenových a zúčtovacích modelů Od konvenčního procesu určování poplatků k vyúčtování nákladů založené na původcích nákladů Praktický příklad/cvičení Tvorba cen a zúčtování IT služeb Odborné vedení Praha: Ing. Jaromír Mrázek, Head of Service Desk Czech Republic, E.ON IS Czech Republic s.r.o., České Budějovice Ing. Petr Přibyslavský, ICT konzultant Odborné vedení Brno: Ing. Jaromír Mrázek, Head of Service Desk Czech Republic, E.ON IS Czech Republic s.r.o., České Budějovice SEMINÁŘ D Autorské právo v IT Praha srpna 2010 Brno srpna 2010 Charakteristika autorských práv: komu patří jaká práva předejděte budoucím sporům zaměstnavatel vs. zaměstnanec, jaké jsou nároky jednotlivých osob? kolektivní práva dílo vytvořené na objednávku Spoluautorství licenční ujednání Licenční smlouva obsah smlouvy z hlediska náležitostí ukončení licenční smlouvy Ochrana práv k počítačovému programu: občanskoprávní, trestněprávní Licenční a autorská práva v mezinárodním právu Management smluv: využijte právního prostoru pro tvorbu smluv ve Váš prospěch! Vyjednávání smluv vlastníci, zástupci jednotlivých oddělení společnosti Prevence rizik ve smlouvách Verifikace a přebírání plnění Timing uzavírání smluv SLA a maintenance smlouvy: vznik, obsah a časté chyby ve smlouvách Service Level Agreement Smlouva o dílo Smlouva o poskytování služeb Smlouva o technické podpoře Smlouva na outsourcing Smlouva na hosting Smlouva servisní Smlouva na maintenance Jak vypadá správná úprava a formulace smlouvy? Inspirujte se praktickými příklady! Ukončení a vypořádání smluvního vztahu Odborné vedení Brno, Praha: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář MATZNER et al, Praha SEMINÁŘ E IT náklady Transparentnost a optimalizace Praha srpna 2010 Brno srpna 2010 Metody vedoucí k vyšší transparentnosti Vašich nákladů Základy vedení transparentních nákladů Co je transparentnost nákladů? Druhy nákladů v IT Které nákladové faktory jsou specifické pro oblast IT? Externí a interní náklady Doporučené postupy pro analýzu nákladů Postačí jako rozhodující kritérium analýza nákladů a efektivnosti?! Jak souvisí struktura nákladů se strategií firmy? Metody a nástroje výpočtu nákladů na IT Podklady pro kalkulaci Total Cost of Ownership (TCO) Celkové náklady v prostředí IT: personál, support, investice, provoz, Hidden Costs Porovnání modelů TCO s jednotlivými druhy nákladů Analýza nákladů v souvislosti s centralizací a decentralizací

5 Nástroje a metody řízení a analýzy nákladů v oblasti IT Základní problémy nákladového řízení Typologie a struktura základních skupin nákladů Specifika nákladových struktur a nákladového řízení v oblasti IT Procesní struktura organizace, přístupy k procesnímu řízení Základní nedostatky tradičních metod nákladového řízení Rizika nesprávné alokace nákladů a jejich dopady Řízení a snižování nákladů s pomocí kalkulace procesních nákladů Procesní struktura organizace, definice procesů v IT, ITIL Konstrukce a implementace procesního nákladového systému pomocí ABC Systémová integrace ABC systému a jeho efektivnost Přednosti procesních nákladových systémů oproti klasickým postupům nákladového účetnictví Porovnání přepočteného plánu se skutečností, analýza nákladů a efektivnosti Přednosti procesních nákladových systémů oproti klasickým postupům nákladového účetnictví Praktické příklady Cvičení konkrétní zkušenosti a znalosti z praxe Metody optimalizace nákladů Externí a interní ukazatele příspěvek k optimalizaci nákladů v oblasti IT Existují obecné směrnice pro užívání ukazatelů? Jak docílíte toho, aby byly Vaše výkony měřitelné Které ukazatele jsou zapotřebí a jak se tvoří Systémy ukazatelů poskytující komplexní informace pro ovlivnění hospodářského výsledku Rychlé a transparentní zobrazení ukazatelů za pomoci zpracování dat Kontrola výsledku za pomoci ukazatelů Service Level Agreements definice a příspěvek k optimalizaci nákladů Metody a nástroje ke zúčtování výkonů v IT supportu a servisu Ukazatele potřebné pro evidenci servisních výkonů Kde leží Váš potenciál úspor a jak jej lokalizovat? Potenciál úspor vs. spokojenost Vašich zákazníků jsou slučitelné? Outsoucing jako možný zdroj optimalizace nákladů Od zúčtování IT výkonů k vlastní optimalizaci nákladů Jak přispívá úsek IT k úspěchu celé firmy? Co stojí výkony z oblasti IT? Transparentnost výkonů. Druhy výkonů Jaké existují cíle a principy dohod o provedení výkonu? Jak zahrnout různé druhy výkonů do Vašeho rozpočtu Správné přiřazení nákladů podle výkonů (původce) Kroky vedoucí k efektivnímu zúčtování výkonů Ukázky a Best Practices vybraných metod Zvyšování efektivnosti s pomocí outsourcingu služeb IT Zvyšování efektivnosti strategický IT outsourcing Které projekty a kdy lze zadávat externím dodavatelům? Porovnání nákladů: interní řešení outsourcing Výhody a nevýhody outsourcovaných projektů Kde leží Vaše potenciály úspor a jak se zjišťují? Která opatření vedoucí ke snižování nákladů v oblasti IT jsou smysluplná? Jak je lze realizovat po organizační stránce? Jak vyhodnotit následné náklady standardních softwarů jako např. SAP? Výhledy a trendy z hlediska transparence nákladů Technologické IT trendy vs. náklady Budoucí vývoj nákladů v oblasti IT (potřeba řešení přímo ve firmách) Investice do systémů Odborné vedení Brno, Praha: Ing. Jaromír Mrázek, Head of Service Desk Czech Republic, E.ON IS Czech Republic s.r.o., České Budějovice Odborný garant ROWAN LEGAL je mezinárodní advokátní kancelář, jejíž tradice sahá až do roku Zaměřuje se zejména na právní poradenství klientům v soukromém i veřejném sektoru při rozvoji jejich běžné činnosti i v rámci rozvojových a investičních projektů. ROWAN LEGAL působí na středoevropském trhu, a to v Bratislavě, Brně, Ostravě, Praze a Rize. Rozvíjí projekty i v dalších regionech, zejména v zemích Společenství nezávislých států. Advokátní kancelář buduje dlouhodobě vztahy i na mezinárodní úrovni. Je členem prestižní mezinárodní skupiny MULTILAW. Mezi klienty kanceláře patří globální i lokální společnosti, orgány státní správy, obce i kraje. ROWAN LEGAL pro ně zajišťuje podporu při realizaci podnikatelských plánů, investičních nebo rozvojových projektů, právní pomoc při nastavování procesů směřujících k optimalizaci a efektivitě i v rámci jejich každodenní činnosti a při řešení sporů. Při poskytování svých služeb dbá ROWAN LEGAL na špičkovou kvalitu výstupů z hlediska obsahu i formy. Cílem kanceláře je budovat s klienty skutečné partnerství a stát se součástí jejich týmů již od počátku každého obchodního případu. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, Praha 4 tel.: , fax: ,

6 PŘIHLÁŠKA Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, Praha 2 fax: tel.: PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI Ano, závazně se přihlašuji na: příjmení pozice telefon příjmení pozice telefon příjmení pozice telefon firma IČ DIČ datum seminář A Praha (C1009) seminář A Brno (CE1009) seminář B (C1010) seminář C Praha (C1011) seminář C Brno (CE1011) seminář D Praha (C1012) seminář D Brno (CE1012) seminář E Praha (C1013) seminář E Brno (CE1013) Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na: podpis křestní jméno oddělení seminář A Praha (C1009) seminář A Brno (CE1009) seminář B (C1010) seminář C Praha (C1011) seminář C Brno (CE1011) seminář D Praha (C1012) seminář D Brno (CE1012) seminář E Praha (C1013) seminář E Brno (CE1013) Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na: Přeji si dostávat informace em ulice/poštovní přihrádka město/psč počet zaměstnanců v podniku oblast podnikání Titul seminářů: IT semináře ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: fax křestní jméno oddělení seminář A Praha (C1009) seminář A Brno (CE1009) seminář B (C1010) seminář C Praha (C1011) seminář C Brno (CE1011) seminář D Praha (C1012) seminář D Brno (CE1012) seminář E Praha (C1013) seminář E Brno (CE1013) fax křestní jméno oddělení fax V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód: REFC1009 TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘŮ Seminář A: IT smlouvy Praha (C1009) července 2010, hod. Seminář A: IT smlouvy Brno (CE1009) srpna 2010, hod. Seminář B: Testování software (C1010) července 2010, hod. Seminář C: IT katalog služeb Brno (CE1011) srpna 2010, hod. Seminář C: IT katalog služeb Praha (C1011) srpna 2010, hod. Seminář D: Autorské právo v IT Brno (CE1012) srpna 2010, hod. Seminář D: Autorské právo v IT Praha (C1012) srpna 2010, hod. Seminář E: IT náklady Brno (CE1013) srpna 2010, hod. Seminář E: IT náklady Praha (C1013) srpna 2010, hod. Hotel/ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky semináře nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se seminář koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem semináře. Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na semináři IIR: Courtyard by Marriott Prague Flora, Lucemburská 46, Praha 3 tel.: , fax: , Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, Brno, tel.: , fax: , ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 3.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem semináře bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel semináře si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne Využijte náš atraktivní slevový systém! při přihlášení 2 účastníků obdržíte 10% slevu při přihlášení 3 účastníků obdržíte 20% slevu při přihlášení 4 a více účastníků obdržíte 30% slevu Registrace a cena: zvýhodněná: do zvýhodněná: základní: od dvoudenní seminář A, B nebo C , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH zvýhodněná: do zvýhodněná: základní: od dvoudenní seminář D nebo E , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód semináře C1009/CE1009/ C1010/C1011/CE1011/C1012/CE1012/C1013/CE1013. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem semináře. Přístup na seminář může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem semináře Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah seminářů: Ing. Lenka Srchová Změny adresy/marketing: Soňa Valentová PŘIHLASTE SE ON-LINE:

Řízení nákladů a výkonnosti IT

Řízení nákladů a výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a výkonnosti IT Zajistěte efektivní chod Vašeho IT! www.konference.cz/it.cfm Efektivní řízení IT na co je důležité myslet? Zanalyzujte náklady na IT jaké metody využít?

Více

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické

Více

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Právo v IT 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Nové nároky na IT právo plynoucí z ekonomické nestability Minimalizujte rizikové oblasti ve smlouvách Prevence IT sporů a trendy

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

Centrum sdílených služeb od teorie k praxi

Centrum sdílených služeb od teorie k praxi Odborná konference IIR Centrum sdílených služeb od teorie k praxi Centralizací podpůrných aktivit k vyšší efektivitě 13. 14. března 2007 Hotel Diplomat, Praha Základní koncepce, modely a fungování SSC

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

Řízení datové a informační kvality

Řízení datové a informační kvality Odborná konference IIR Řízení datové a informační kvality Pomocí metod a nástrojů ke zvýšení kvality 20. 21. března 2007 Renaissance Prague Hotel, Praha Změřte IT kvalitu pomocí metrik a metod ITIL, CMMI,

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

IT Security 2007. 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha

IT Security 2007. 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR IT Security 2007 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha Systém informační bezpečnosti stále aktuální téma! Bezpečnostní politika: inspirujte se zkušenostmi! Buďte připraveni na

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS 28. 29. ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít

Více

Letní energetické semináře

Letní energetické semináře Odborné semináře IIR Courtyard by Marriott Prague Flora, Praha Letní energetické semináře Seminář A 25. 26. července 2011 Elektroenergetika Seminář B 27. 28. července 2011 Plynárenství Seminář C 16. 17.

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

Úspory energií v podnicích

Úspory energií v podnicích Odborná konference IIR Úspory energií v podnicích 12. 13. října 2010 Hotel Diplomat, Praha Energetický management Energetická efektivnost Energetický audit a jeho praktické využití Strategie nákupu jako

Více

Public Private Partnership 2008

Public Private Partnership 2008 Odborná konference IIR Public Private Partnership 2008 23. 24. června 2008 Dorint Hotel Don Giovanni, Praha Praktické příklady fungování PPP v ČR Slovensko a PPP o krok napřed PPP v Maďarsku poučme se

Více

Podnikové právo v praxi

Podnikové právo v praxi Odborná konference IIR Podnikové právo v praxi 22. 23. ledna 2008 Crowne Plaza Prague Hotel, Praha Organizace právních služeb v rámci Výhody využití externích a interních právních služeb Palčivé otázky

Více

APQP a PPAP 26. 27. 11.

APQP a PPAP 26. 27. 11. 26. 27. 11. 2014 APQP a PPAP Osvojte si pokročilé plánování kvality produktů, které vede ke zlepšení a zpřehlednění postupu plánování kvality a schvalování dílů pro výrobu, které vede ke zlepšení stability

Více

Shared Services Centre

Shared Services Centre odborná konference IIR Shared Services Centre Od vize po realitu aneb co přináší sdílení služeb? Centralizací k vyšší efektivitě! www.konference.cz/management.cfm Jaké jsou základní aspekty a principy

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek Odborný seminář IIR Specialista s certifikátem IIR 2. 6. prosince 2013 Dorint Hotel Don Giovanni Praha, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného zadávání Práva a povinnosti

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Letní farmaceutické semináře I

Letní farmaceutické semináře I Odborné semináře IIR Hotel Diplomat, Praha Aktualizovaný obsah pro rok 2012 Letní farmaceutické semináře I Seminář A 31. července 2. srpna 2012 Letní farmaceutická škola vše, co musíte vědět o vybraných

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb Obsah Předmluva: Vítejte v ITIL! 13 Úvod 15 IT Infrastructure Library 15 Podpora podniku 15 Myšlenka ABC 15 O této knize 16 Členění knihy 16 Tým stojící za knihou 17 KAPITOLA 1 ITIL (IT Infrastructure

Více

OTRS Free Open Source nástroj pro Service Management

OTRS Free Open Source nástroj pro Service Management OTRS Free Open Source nástroj pro Service Management www.scanservice.cz Aleš Stiburek Service Desk Manager 24. 5. 2016 scanservice a.s. Náchodská 2397/23 193 00 Praha 9 Česká republika E-mail: info@scanservice.cz

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

FMEA For Business Excellence aneb objevte způsob, jak lze snadno předcházet zbytečným chybám

FMEA For Business Excellence aneb objevte způsob, jak lze snadno předcházet zbytečným chybám 22. 23. 10. 2014 FMEA For Business Excellence aneb objevte způsob, jak lze snadno předcházet zbytečným chybám Pořád děláme nové a zbytečné chyby a pro jejich hašení nám nezbývá čas na prevenci. Všichni

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s VŠE v Praze a Ministerstvem vnitra ČR a s podporou partnerů konference KŠB AK, IBM, KPMG a Microsoft si Vás dovoluje pozvat na konferenci Sdílené

Více

Corporate Performance Management

Corporate Performance Management Odborná konference IIR Corporate Performance Management Efektivní řízení výkonnosti podniku 11. 12. prosince 2007 Hotel Diplomat, Praha Jak vést firmu k vyššímu zisku a efektivnosti Chcete být úspěšní?

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Veřejné zakázky v roce 2015

Veřejné zakázky v roce 2015 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na odborný seminář Veřejné zakázky v roce 2015 Lektor: Mgr. Ing. Ivo Macek - z Advokátní kanceláře Tinthoferová - v letech 2010-2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

IT Security 2006. Ing. Richard Michálek Eurotel Praha, spol. s.r.o., Praha. Ing. Lukáš Mikeska Ernst & Young ČR, s.r.o., Praha

IT Security 2006. Ing. Richard Michálek Eurotel Praha, spol. s.r.o., Praha. Ing. Lukáš Mikeska Ernst & Young ČR, s.r.o., Praha odborná konference IT Security 2006 www.konference.cz/it.cfm Zorientujte se v současných ohroženích a rizicích! Seznamte se s novelizovanými bezpečnostními standardy! Zaveďte funkční systém řízení informační

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace

RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace odborná konference IIR RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace www.konference.cz/industry.cfm RFID budoucí nutné technologické vybavení Vaší společnosti! Jaké jsou přínosy a rizika

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000.

NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000. NÁKUPNÍ LOGISTIKA. Kurz certifikovaný Komorou logistických auditorů zaregistrováno Ministerstvem Vnitra pod číslem 266 42 000. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ : 08. 11. 2011 PRAHA, Hotel Royal Galerie 08. - 09. 11.

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace. Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme...

Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace. Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme... IIR Business Forum 18. 19. září 2006 Hotel Praha, Praha Zlatí partneři: Stříbrní partneři: Know how to achieve Institute for International Research IIR Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Nanotechnologie v automobilovém průmyslu

Nanotechnologie v automobilovém průmyslu Odborná konference IIR Nanotechnologie v automobilovém průmyslu Malá velká revoluce 10. 11. června 2008 Corinthia Panorama Hotel, Praha Nahlédněte do nanosvěta Vývoj, výzkum a inovace vedoucí k praktickým

Více

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Jaromír Jiroudek Lukáš Mikeska J + Consult Ernst & Young Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Náplň setkání 1. Rychlý úvod do CCM/CPM 2. Představení

Více

Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání. 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha

Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání. 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Digitalizace Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha Záštitu nad konferencí převzal PhDr. Pavel Dvořák CSc., předseda Rady Českého

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Stavebnictví 2010 ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Trendy a prognózy stavebního trhu v České a Slovenské republice Novinky v legislativě:

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek IIR Management Education www.konference.cz Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR 14. 18. června 2010 Hotel IBIS Praha Karlín, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU Sledování nákladů pomocí nákladového modelu PAF Co jsou náklady na kvalitu Náklady vynaložené výrobcem, uživatelem a společností, spojené s kvalitou výrobku a nebo služby Suma

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

z recese k mírnému růstu? 25. 26. ledna 2011 Hotel Diplomat, Praha

z recese k mírnému růstu? 25. 26. ledna 2011 Hotel Diplomat, Praha 8. výroční konference IIR Stavebnictví 2011 z recese k mírnému růstu? 25. 26. ledna 2011 Hotel Diplomat, Praha Zhodnocení vývoje stavebnictví a perspektivy do budoucna Jak se budou vyvíjet stavební zakázky?

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Závazná přihláška na konferenci PRO-ENERGY CON 2012 19. a 20. listopad 2012 - Hotel Galant, Mikulov ČR

Závazná přihláška na konferenci PRO-ENERGY CON 2012 19. a 20. listopad 2012 - Hotel Galant, Mikulov ČR Závazná přihláška na konferenci PRO-ENERGY CON 2012 19. a 20. listopad 2012 - Hotel Galant, Mikulov ČR 1) 2) 3) 4) (*) údaje vyplňte jen v případě požadavku na rezervaci ubytování. Název společnosti: Adresa

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA Page 2 DALŠÍ SYSTÉMY RESORTU A STÁTU JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY STÁTN TNÍ POKLADNA Page

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare 30 let zkušeností na trhu COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX na vaší straně po celém světě Microsoft Software Asset Management

Více

Projektový management I

Projektový management I 24. 25. 9. 2014 Projektový management I Zvládněte nástroje projektového managementu z pozic vedoucích a členů projektových týmů. Cíle Pochopení filosofie a praktické zvládnutí nástrojů projektového řízení

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

Business Intelligence 2007

Business Intelligence 2007 Odborná konference IIR Business Intelligence 2007 Využijte sílu a potenciál Vašich dat! 2. 3. října 2007 Hotel Diplomat, Praha Business Intelligence dnes a zítra co nového ve světě řešení Business Intelligence

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene GBR horizontální a vertikální augmentace Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr.Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 6. 7.11. 2015 V Praze dne, 2. července 2015 GBR horizontální a vertikální augmentace Vážená

Více

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Veřejný nákup vs. veřejná zakázka Trendy ve veřejném nakupování zaměření na kvalitu i efektivitu

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Na cestě k vozům budoucnosti. 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha

Na cestě k vozům budoucnosti. 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha Odborná konference IIR E-mobilita Na cestě k vozům budoucnosti 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha Současný stav a možný rozvoj elektromobility v České republice Výhody, nevýhody a hnací síly

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více