Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o."

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká (příchod v 15:00 hod.) Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová - zpisovtelk Přizván: p. Miln Kott, jedntel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o., Hrdec Králové Progrm: 1. Schválení uzvření Smlouvy o společném postupu zdvtelů při centrlizovném zdávání veřejné zkázky n služby s názvem Výběr pojišťovcího mkléře pojistitele měst Rychnov nd Kněžnou mezi společnostmi orgnizcemi měst Městem Rychnov nd Kněžnou, kterou jsou uprveny vzájemná práv povinnosti v souvislosti s centrlizovným zdáváním veřejné zkázky. 2. Vystoupení p. Miln Kott, jedntele společnosti ORIONE Ubytování s.r.o., Hrdec Králové k přijtému usnesení RM č. 516/2016 ze dne Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 26/10/ Schválení použití znku měst v obrysech n propgčních mteriálech měst. 5. Souhls s posílením fondu investic p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. převodem z fondu rezerv orgnizce. 6. Oznámení ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. o vyhlášení voln pro žáky školy dne Oznámení ZŠ Msrykov, Rychnov n. Kn. o vyhlášení voln pro žáky školy dne Návrh n vyřzení mjetku p.o. Dům dětí mládeže, Rychnov n. Kn. 9. Návrh n vyřzení mjetku MŠ Láň, Rychnov n. Kn. 10. Souhls zřizovtele se zřzením MŠ Láň, Rychnov n. Kn. do projektu Relizce lokálních sítí mteřských škol v grmotnostech. 11. Schválení pltového výměru ředitele p.o. Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn. 12. Souhls s umístěním sídl společnosti VODESTO s.r.o. v objektu čp. 79 n drese Pnská 79, Rychnov n. Kn. 13. Schválení dohod o ukončení nájmu bytu. 14. Zrušení usnesení RM č. 268/2016 ze dne zveřejnění záměru pronájmu prodejního stánku části p.p.č. 2961/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. ul. Hvlíčkov. 15. Schválení dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne s p. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx n budovu bez čp. n p.p.č. 1467/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 16. Schválení uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě č o nájmu pozemku ze dne se společností České dráhy,.s., Prh. 17. Schválení pronájmu st.p.č. 133/2 p.p.č. 382/5 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. 18. Projednání usnesení ZM č. 69/2013 ze dne prodeje p.p.č. 1761/4 včetně stvby části p.p.č. 1756/2 2587/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 19. Schválení uzvření Smlouvy o dílo n relizci stvby Oprv kmenné stoky pod náměstím, Rychnov nd Kněžnou se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn.

2 2 20. Schválení uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo n zprcování dokumentce provedení stvby fontány Mrgheritt v rámci stvby regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. s Ing. rch. Frntiškem Křelinou, Hrdec Králové. 21. Zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2932/2, 2433/ v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 22. Výsledek otevírání nbídek s nbídkovou cenou z odkoupení p.p.č v k.ú. Solnice. 23. Schválení uzvření smluv n konání trhů v horní polovině Strého náměstí v Rychnově n. Kn. v r s p. Rdkem Alešem, Plzeň. 24. Souhls se změnou nájemce bytu v čp v ul. Jvornická, Rychnov n. Kn. 25. Schválení uzvření Smlouvy o dílo n zhotovení projektové dokumentce n Prkoviště v ul. Jnáčkov, Rychnov n. Kn. s firmou ROAD-PLAN s.r.o., Prdubice. 26. Schválení výpovědi Nájemní smlouvy ze dne ve znění Dodtku č. 1 ze dne Sportovnímu klubu policie Rychnov nd Kněžnou. 27. Schválení plné moci JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst v soudním řízení o zplcení ,00 Kč o vyklizení bytu proti mnž. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx 28. Schválení plné moci JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst v soudním řízení o zplcení ,00 Kč proti pí xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 29. Schválení plné moci JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst v soudním řízení o zplcení ,00 Kč proti p. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:00 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Schválení uzvření Smlouvy o společném postupu zdvtelů při centrlizovném zdávání veřejné zkázky n služby s názvem Výběr pojišťovcího mkléře pojistitele měst Rychnov nd Kněžnou mezi společnostmi orgnizcemi měst Městem Rychnov nd Kněžnou, kterou jsou uprveny vzájemná práv povinnosti v souvislosti s centrlizovným zdáváním veřejné zkázky. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné USNESENO č. 529/2016 I. uzvření Smlouvy o společném postupu zdvtelů při centrlizovném zdávání veřejné zkázky n služby s názvem Výběr pojišťovcího mkléře pojistitele měst Rychnov nd Kněžnou mezi Mteřskou školou Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., Mteřskou školou Klíček, Rychnov n. Kn., Mteřskou školou Kytičk, Rychnov n. Kn., Mteřskou školou Láň, Rychnov n. Kn., Mteřskou školou Sluníčko, Rychnov n. Kn., Zákldní školou mteřskou školou Rychnov nd Kněžnou, Roveň 60, Zákldní školou Rychnov nd Kněžnou, Jvornická 1596, Zákldní školou Rychnov nd Kněžnou, Msrykov 563, Zákldní uměleckou školou, Rychnov n. Kn., Domem dětí mládeže, Rychnov n. Kn., společností Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn., společností Městské lesy Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn., společností Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn., společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn., společností HOTEL HAVEL, s.r.o., Rychnov n. Kn., společností Účetnictví Měst Rychnov nd Kněžnou,

3 3 s.r.o., Rychnov n. Kn., společností Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn., orgnizcí Plvecký bzén RK, příspěvková orgnizce, Rychnov n. Kn., orgnizcí Školní jídeln RK, příspěvková orgnizce, Rychnov n. Kn. jko pověřujícími zdvteli Městem Rychnov nd Kněžnou jko centrálním zdvtelem, kterou jsou uprveny vzájemná práv povinnosti v souvislosti s centrlizovným zdáváním veřejné zkázky, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.2.: Vystoupení p. Miln Kott, jedntele společnosti ORIONE Ubytování s.r.o., Hrdec Králové k přijtému usnesení RM č. 516/2016 ze dne N jednání byl přizván jedntel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o., Hrdec Králové p. Miln Kott n zákldě jeho žádosti vzhledem k přijtému usnesení RM č. 516/2016 ze dne , kterým RM nedoporučuje ZM ke schválení prodej částí p.p.č. 2587/2, částí p.p.č. 1756/2, části p.p.č. 1756/4, části p.p.č. 1756/5 části p.p.č. 1756/6 o celkové výměře cc 278 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. P. Kott rdní blíže seznámil se záměrem společnosti vybudování nglických dvorků v 1. podzemním podlží budovy kolem ubytovny ORIONE v Jiráskově ul. v Rychnově n. Kn., kterými by došlo k zjištění přístupu světl do podlží, odvětrání odvlhčení budovy. P. Kott sdělil, že pro relizci tohoto záměru společnost požádl město o odkoupení pásu pozemků v šíři cc 1,3 m kolem ¾ obvodu budovy. Dále p. Kott rdní seznámil s dlšími dlouhodobými plánovnými úprvmi ubytovny nvzujícími n tento záměr, kterými by měly postupně v jednotlivých ptrech ubytovny vzniknout dvoulůžkové pokoje s vlstním sociálním zřízením. Dále p. Kott sdělil, že v ubytovně bude nonstop recepce, dveře n čip kmerový systém. N dotz rdních p. Kott doplnil, že v součsné době je v ubytovně cc 200 ubytovných plánovnými úprvmi by došlo k nvýšení kpcity ubytovny. Strost řekl k přijtému usnesení RM ze dne , že důvodem pro nedoporučení schválení prodeje částí pozemků ZM byl obv ze zvýšení počtu ubytovných v ubytovně tké obv ze zvýšení počtu přestupků proti pořádku ve městě. Po vyslechnutí záměru p. Kott, jedntele společnosti ORIONE Ubytování s.r.o., Hrdec Králové rdní dospěli k názoru, že společnost může zčít nejprve s relizcí úprv ve vyšších ptrech budovy pokud se ve městě zlepší stv ohledně bezpečnosti, bude možné v přípdě zájmu společnosti opětovně projednt v RM ZM žádost n odkoupení částí pozemků k relizci záměru v 1. podzemním podlží budovy. Rdní se tedy jednohlsně rozhodli potvrdit znění usnesení RM č. 516/2016 ze dne USNESENO č. 530/2016 potvrzuje znění usnesení RM č. 516/2016 ze dne , které nedoporučuje ZM ke schválení prodej částí p.p.č. 2587/2, částí p.p.č. 1756/2, části p.p.č. 1756/4, části p.p.č. 1756/5 části p.p.č. 1756/6 o celkové výměře cc 278 m 2, vše ncházející se v k.ú. Rychnov n. Kn.

4 K bodu č.3.: Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 26/10/2016. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 531/ změnu položkového rozpisu rozpočtu číslo 26/10/2016. K bodu č.4.: Schválení použití znku měst v obrysech n propgčních mteriálech měst. Nebyly žádné USNESENO č. 532/2016 použití znku měst Rychnov nd Kněžnou v obrysech n propgčních mteriálech měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.5.: Souhls s posílením fondu investic p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. převodem z fondu rezerv orgnizce. Nebyly žádné USNESENO č. 533/2016 souhlsí s posílením fondu investic příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. převodem z fondu rezerv orgnizce, dle předloženého návrhu. K bodu č.6.: Oznámení ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. o vyhlášení voln pro žáky školy dne Nebyly žádné USNESENO č. 534/2016 vzl n vědomí oznámení Zákldní školy, Jvornická 1596, Rychnov n. Kn. o vyhlášení voln

5 5 pro žáky školy dne K bodu č.7.: Oznámení ZŠ Msrykov, Rychnov n. Kn. o vyhlášení voln pro žáky školy dne Nebyly žádné USNESENO č. 535/2016 oznámení Zákldní školy, Msrykov 563, Rychnov n. Kn. o vyhlášení voln pro žáky školy dne K bodu č.8.: Návrh n vyřzení mjetku p.o. Dům dětí mládeže, Rychnov n. Kn. Nebyly žádné USNESENO č. 536/2016 vzl n vědomí vyřzení mjetku příspěvkové orgnizce Dům dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn. z evidence mjetku orgnizce, dle předložené žádosti orgnizce ze dne K bodu č.9.: Návrh n vyřzení mjetku MŠ Láň, Rychnov n. Kn. Nebyly žádné USNESENO č. 537/2016 vzl n vědomí vyřzení mjetku Mteřské školy Láň, Českých brtří 1387, Rychnov n. Kn. z evidence mjetku školy, dle předloženého návrhu školu ze dne K bodu č.10.: Souhls zřizovtele se zřzením MŠ Láň, Rychnov n. Kn. do projektu Relizce lokálních sítí mteřských škol v grmotnostech. Nebyly žádné

6 USNESENO č. 538/2016 souhlsí 6 se zřzením Mteřské školy Láň, Českých brtří 1387, Rychnov n. Kn. do projektu Relizce lokálních sítí mteřských škol v grmotnostech CZ /0.0/0.0/16_010/ bez nároku n nvýšení rozpočtu v souvislosti s předfinncováním projektu. K bodu č.11.: Schválení pltového výměru ředitele p.o. Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn. Nebyly žádné USNESENO č. 539/2016 pltový výměr ředitele příspěvkové orgnizce Školní jídeln RK, U Stdionu 1229, Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu K bodu č.12.: Souhls s umístěním sídl společnosti VODESTO s.r.o. v objektu čp. 79 n drese Pnská 79, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 540/2016 souhlsí s umístěním sídl společnosti VODESTO s.r.o., IČO v objektu čp. 79 n p.p.č. 36 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., zpsáno n listu vlstnictví Ktstrální úřd pro Královéhrdecký krj, Ktstrální prcoviště Rychnov nd Kněžnou, n drese Pnská 79, Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.13.: Schválení dohod o ukončení nájmu bytu. USNESENO č. 541/ dohodu o ukončení nájmu bytu s pní xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem

7 7 xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n byt č. 2 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s mnželi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n byt č. 7 v čp. 1558, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni K bodu č.14.: Zrušení usnesení RM č. 268/2016 ze dne zveřejnění záměru pronájmu prodejního stánku části p.p.č. 2961/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. ul. Hvlíčkov. USNESENO č. 542/2016 I. ruší usnesení RM č. 268/2016 ze dne II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. pronájmu prodejního stánku části p.p.č. 2961/3 o výměře cc 10 m 2 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., ul. Hvlíčkov. K bodu č.15.: Schválení dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne s p. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx n budovu bez čp. n p.p.č. 1467/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 543/2016 dohodu o ukončení Nájemní smlouvy ze dne s pnem xxxxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx xxx n budovu bez čp. n p.p.č. 1467/2 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. k (v 15:00 hod. příchod Ing. Skřítecké) K bodu č.16.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě č o nájmu pozemku ze dne se společností České dráhy,.s., Prh.

8 8 USNESENO č. 544/2016 uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě č o nájmu pozemku ze dne , uzvřené mezi společností České dráhy,.s., se sídlem Nábřeží Ludvík Svobody 1222, Prh 1 jko pronjímtelem městem Rychnov nd Kněžnou jko nájemcem, dle předloženého návrhu. K bodu č.17.: Schválení pronájmu st.p.č. 133/2 p.p.č. 382/5 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli schválit pronájem st.p.č. 133/2 o výměře 84 m 2 p.p.č. 382/5 o výměře 254 m 2, ncházející se v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. pnu xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z nájemné ve výši 2,00 Kč/m 2 /rok + kždoroční vlorizce. USNESENO č. 545/2016 pronájem st.p.č. 133/2 o výměře 84 m 2 p.p.č. 382/5 o výměře 254 m 2, ncházející se v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. pnu xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, jko obslužnou plochu k domu Lipovk, čp. 22. Nájemné ve výši 2,00 Kč/m 2 /rok + kždoroční vlorizce, nájemní poměr n dobu neurčitou, výpovědní lhůt 2 měsíce. Nájemce bude oprávněn mít předmět nájmu zplocený. Nájemce se v nájemní smlouvě zváže k okmžiku ukončení nájemní smlouvy vyklidit stvební suť, kterou n část předmětu nájmu umístil před uzvřením nájemní smlouvy. K bodu č.18.: Projednání usnesení ZM č. 69/2013 ze dne prodeje p.p.č. 1761/4 včetně stvby části p.p.č. 1756/2 2587/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 546/2016 I. vzl n vědomí žádost společnosti ENERGO LR s.r.o., se sídlem Jvornická 1501, Rychnov n. Kn. o odkoupení jiné stvby (bývlé vrátnice) n p.p.č. 1761/4 části pozemků p.č. 1756/2 2587/2 v šíři 2 m kolem této stvby, dále části pozemků p.č. 2587/2 2587/1 v šíři 1 m kolem stvby trfostnice n p.č. 1761/3, vše v k.ú. Rychnov n. Kn.

9 9 II. projednl 1. doporučuje ZM potvrdit usnesení ZM č. 69/2013 ze dne (tímto usnesením nebyl schválen prodej části p.p.č. 2587/1 části p.p.č. 2587/2 o celkové výměře cc 16 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. - pruh v šíři 1 m podél stvby trfostnice n pozemku p.č. 1761/3 - společnosti ENERGO LR s.r.o.). 2. nedoporučuje ZM ke schválení prodej p.p.č. 1761/4, jehož součástí je stvb bez čp./če, jiná stvb, dále části p.p.č. 1756/2 části p.p.č. 2587/2 o celkové výměře cc 46 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. (pruh v šíři 2 m kolem p.p.č. 1761/4) společnosti ENERGO LR s.r.o., se sídlem Jvornická 1501, Rychnov n. Kn. K bodu č.19.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n relizci stvby Oprv kmenné stoky pod náměstím, Rychnov nd Kněžnou se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 547/2016 I. uzvření Smlouvy o dílo n relizci stvby Oprv kmenné stoky pod náměstím, Rychnov nd Kněžnou se společností AQUA SERVIS,.s., se sídlem Štemberkov 1094, Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.20.: Schválení uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo n zprcování dokumentce provedení stvby fontány Mrgheritt v rámci stvby regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. s Ing. rch. Frntiškem Křelinou, Hrdec Králové. USNESENO č. 548/2016 I. uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo n zprcování dokumentce provedení stvby fontány Mrgheritt v rámci stvby regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. s Ing. rch. Frntiškem Křelinou, se sídlem N Jezírkách 305, Hrdec Králové, dle předloženého návrhu.

10 II. pověřuje 10 strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.21.: Zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2932/2, 2433/ v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. USNESENO č. 549/2016 I. zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.č. 2932/2, 2433/ v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby oprv zřízení distribuční soustvy č. IE /VB/09, Rychnov n. K., Strojnická rek. NN z knn. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu 50,00 Kč/bm. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.22.: Výsledek otevírání nbídek s nbídkovou cenou z odkoupení p.p.č v k.ú. Solnice. USNESENO č. 550/2016 vzl n vědomí výsledek otevírání nbídek s nbídkovou cenou z odkoupení p.p.č v k.ú. Solnice, které proběhlo dne Nbídku, která byl nejvyšší splnil všechny stnovené podmínky podl společnost Kongresové centrum ILF,.s., se sídlem Přížská 67/11, Prh 1, její nbídková cen je 411,00 Kč/1 m 2 bez DPH. K bodu č.23.: Schválení uzvření smluv n konání trhů v horní polovině Strého náměstí v Rychnově n. Kn. v r s p. Rdkem Alešem, Plzeň.

11 11 USNESENO č. 551/2016 uzvření smluv n konání trhů v horní polovině Strého náměstí v Rychnově n. Kn. v roce 2017 z cenu 8.000,00 Kč/den s pnem Rdkem Alešem, N Rozhrní 40, Plzeň, dle předložené žádosti p. Aleše ze dne K bodu č.24.: Souhls se změnou nájemce bytu v čp v ul. Jvornická, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 552/2016 souhlsí se změnou nájemce n bytovou jednotku D1, 14 v domě čp (24 BJ) v ul. Jvornická, Rychnov n. Kn. N místo pn xxxxxx xxxxxxxxxx nstoupí pn xxxxxx xxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx. K bodu č.25.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n zhotovení projektové dokumentce n Prkoviště v ul. Jnáčkov, Rychnov n. Kn. s firmou ROAD-PLAN s.r.o., Prdubice. USNESENO č. 553/2016 I. uzvření Smlouvy o dílo n zhotovení projektové dokumentce n Prkoviště v ul. Jnáčkov, Rychnov n. Kn. s firmou ROAD-PLAN s.r.o., se sídlem Z Psáží 1428, Prdubice, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.26.: Schválení výpovědi Nájemní smlouvy ze dne ve znění Dodtku č. 1 ze dne Sportovnímu klubu policie Rychnov nd Kněžnou.

12 12 USNESENO č. 554/2016 výpověď Nájemní smlouvy ze dne , ve znění Dodtku č. 1 ze dne , uzvřené mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko pronjímtelem Sportovním klubem policie Rychnov nd Kněžnou jko nájemcem. K bodu č.27.: Schválení plné moci JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst v soudním řízení o zplcení ,00 Kč o vyklizení bytu proti mnž. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx Strost seznámil rdní se zněním plných mocí. Nebyly žádné USNESENO č. 555/ plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení ,00 Kč s přísl. proti mnželům xxxx xxxxxxxxx xxxx, ob bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. 2. plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o vyklizení bytu proti mnželům xxxx xxxxxxxxx xxxx, ob bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. K bodu č.28.: Schválení plné moci JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst v soudním řízení o zplcení ,00 Kč proti pí xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Strost seznámil rdní se zněním plné moci. Nebyly žádné USNESENO č. 556/2016 plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení ,00 Kč s přísl. proti pní xxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. K bodu č.29.: Schválení plné moci JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst v soudním řízení o zplcení ,00 Kč proti p. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Strost seznámil rdní se zněním plné moci. Nebyly žádné

13 13 USNESENO č. 557/2016 plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení ,00 Kč s přísl. proti pnu xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:30 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 21. listopdu 2016 od 14:00 hodin. Ing. Jn Skořep strost Mgr. Jn Drejslová místostrostk

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č.

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10.4.2012 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák Tomáš Erben Ing. Ladislav

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Krslice Nám. 28. říjn 1438, 358 20 Krslice USNESENÍ z 20. schůze Rdy měst Krslic, která se uskutečnil mimo řádný termín dne 31. 8. 2011 od 15:00 hodin v mlé zsedcí místnosti Městského úřdu v Krslicích.

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více