Obsah a forma. Oblasti počítačové grafiky. Minimum z počítačové typografie. Základem je text

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah a forma. Oblasti počítačové grafiky. Minimum z počítačové typografie. Základem je text"

Transkript

1 Obsah a forma Oblasti počítačové grafiky Co všechno patří do Počítačové grafiky? text, statické obrázky (2D a 3D grafika), zvuk, animace, video, ukázkové spustitelné soubory, Kde je pro nás počítačová grafika nejpotřebnější? tištěné publikace (skripta), elektronická podoba tištěných materiálů, prezentace (web, PowerPoint), datové soubory obsahující animace, zvuk, video, statické obrázky, DVD-Video (dnes nahrazující VHS kazety), Základem je text Minimum z počítačové typografie Pořízení libovolným textovým editorem s ohledem na: množství textu, uvažovanou formu použití, následné zpracování. Využívání stylů usnadní výsledné formátování, usnadní přenos do jiného prostředí, umožní jednoduché změny. Základem úspěchu při psaní delších textů je rozumné definování vlastních stylů a jejich důsledné používání + základní znalosti počítačové typografie, + program, ve kterém je můžeme uplatnit. Stejný princip dnes prakticky platí i pro zpracování ostatních materiálů.

2 Psaní a formátování textu ENTER pro ukončení odstavce ručně vkládaný konec řádku (SHIFT+ENTER) problémy při přeformátování ručně vkládaný konec stránky problémy při přeformátování pevná mezera (CTRL+SHIFT+SPACE) pomlčka (CTRL+<minus na numerické klávesnici>) spojovník (CTRL+<podtržítko>) výpustek (CTRL+<tečka>) vkládání znaků pomocí kombinace ALT+kód znaku menu Vložit/Symbol odsazení prvního řádku odstavce se provádí odstavcovou zarážkou odborná technická literatura se sází odstavci zarovnanými na praporek vlevo zarovnaná do bloku nastavení vhodné meziodstavcové mezery V elká počáteční písmena odstavců využívají se ke grafickému zvýraznění začátku kapitol v některých druzích publikací. Tak jako u všeho platí, že všeho moc škodí. Odstavce mohou mít nastavenou různou šířku a začátek vzhledem k okraji stránky. Tento odstavec má například šířku 13 cm a odsazení 3 cm od okraje stránky a zarovnání do bloku. Často se používá ke zvýraznění jednotlivých odstavců odsazení prvního řádku. Druhou možností je vložení mezery před nebo za daný odstavec. Takto vkládaná mezera se nevytváří pomocí mezerníku. Zarovnání do bloku vytváří u úzkých odstavců nepěkně rozpálené mezery. Odsazení prvního řádku Mezera před a/nebo za Písmo bitmapová písma vektorová písma Řezy písma řez základní řez tučný, řez kurzíva zvýraznění tučná kurzíva nepoužívat podtržení existuje, ale nedoporučuje se příliš používat, protože často narušuje řádkování (překrývá dolní části typů) Některé řezy nebyly pro danou rodinu písma navrženy. Hlavní typy písma serifové (patkové, Antikva) Times New Roman, Garamond bezserifové (bezpatkové, Grotesk) Arial, Verdana psané, ozdobné a znakové, proporcionální Arial_iiimmm, Times New Roman_iiimmm neproporcionální Courier New_iiimmm Kombinace různých řezů a druhů písma v jednom dokumentu méně znamená více kombinace řezů se nedoporučuje kombinovat zřetelně odlišné druhy jde o čitelnost a estetickou stránku Použití různých stupňů písma 9 bodů časopisy, knihy 10 bodů většina knih 11, 12 bodů knihy většího formátu 20, 24 bodů nadpisy,...

3 Formát stránky jednotlivé stránky mohou mít odlišné formátování záhlaví a zápatí psáno menším stupněm na některých stránkách se vynechává nemusí být stejné pro celý dokument první stránka, sudé x liché atd. číslování stránek většinou je symetrické pro dvojstránku některé oddíly se mohou číslovat samostatně některé stránky se nečíslují (ale zahrnují se do počtu stran) hlavní kapitoly začínají na lichých stranách lichá strana je vždy pravá některé stránky (podle typu publikace) mají svůj speciální význam a název vydavatelská značka patitul titul úvod doslov obsah Stránkový a řádkový zlom Na konci stránky (textového rámce, sloupce) nesmí zůstat: nadpis kapitoly, samotný první řádek odstavce (vdova), slovo ukončené rozdělovacím znaménkem. Na začátek stránky (textového rámce, sloupce) nesmí přetéci: samostatný popis obrázku, poslední (východový) řádek odstavce (sirotek), část nadpisu. Řádkový zlom můžeme ovlivnit vkládáním speciálních řídících znaků pevná mezera na konci řádku nesmí zůstat jednopísmenná slova (předložky a spojky) pomlčka rozdělené datum, časový údaj, rozdělení hodnoty a jednotky samostatné číslo (např. u znaku %), znak titul a iniciála odděleně od jména chybné dělení slova, vícenásobné dělení a interpunkce (více než 3 po sobě) Další pravidla Základní interpunkční znaménka: tečky, čárky, uvozovky, závorky spojujeme těsně se slovem (tečky, čárky s předchozím, uvozovky, závorky na obou stranách slova). Naopak, za nimi mezera být musí. Otazník, vykřičník a dvojtečku píšeme opět těsně za slovo a teprve za nimi mezeru. Datum oddělujeme jednotlivé číslice mezerami ( ), u důležitých dokumentů měsíc vypisujeme slovem. Datum nelze rozdělit na dva řádky. Čas hodiny a minuty oddělujeme tečkou, minuty a sekundy dvojtečkou, desetinnou část sekund oddělujeme čárkou (13.10 hodin; 13:20,3 minut). Čas nelze zalomit na dva řádky. Znak % píšeme s mezerou (neboť zastupuje slovo), ovšem je dobré vložit mezeru tvrdou, ale dvouprocentní nárůst píšeme těsně 2% nárůst. Obdobně pracujeme s paragrafem 25, tj. opět jej spojujeme do skupiny s číslem pomocí tvrdé mezery. Rozlišujeme spojovník a pomlčku, spojovník (rozdělovník) je kratší než pomlčka (je-li a Frýdek-Místek versus dvě auta osobní a nákladní). Spojovník (význam: spojení dvou slov) se sází bez mezer. Pomlčka nesmí zůstat na konci řádku. Sází se s mezerami (při významu: nedokončená věta, vložená věta,...) a bez mezer (při významu: od do, až, versus,...). Zkratky Zkratky slov se používají ve vžitých případech. Těsně za zkratkou se píše tečka (atd., tj.). Slovo viz není zkratka! Zkratky tvořené prvními písmeny víceslovných názvů (FIFA, OSN) se píší kapitálkami bez tečky. Uvozovky V českém textu je třeba psát i české uvozovky, které vypadají takto.

4 Nadpisy a pořadová sazba Krátké texty 10 Nadpis Dobře 10.1 Nadpis Nadpis Za nadpisem se nepíše tečka. Za číslováním se nepíše tečka. Nová publikace o výpočetní technice a informatice v dopravě Výpočetní technika a informatika v dopravě Píší-li se římské číslice pod sebe (obsah), jejich první znaky jsou pod sebou (změna oproti staré normě). I. II. III. IV. Špatně Nová publikace o výpočetní technice a informatice v dopravě Výpočetní technika a informatika v dopravě Optický střed stránky Platné normy ČSN Úprava písemností zpracovávaných textovými editory nebo psaných strojem (2002) Špatně Dobře Špatně ČSN Nakladatelská úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN ISO Bibliografické citace (Část 2: Elektronické dokumenty)

5 Rozpoznávání textu (OCR) Programy převádí rastrový obrázek reprezentující text do formátu, který je možno dále upravovat jako běžný text v libovolném textovém editoru Recognita CorelTarce FineReader Rastrový obrázek OCR Program Editovatelný text Scanner Předloha Pojmem systém označujeme obecně soubor nějakých prvků, mezi kterými existují určité vztahy nebo vazby. Prvky systému neexistují osamoceně a jsou součástí mnohem rozsáhlejší množiny prvků (např. vesmíru). Všechny ostatní prvky, které nepatří do systému, označujeme jako okolí systému. Vzájemné vazby mezi prvky systému jsou Digitalizační zařízení pro 2D podklady Stolní skener standardní ovládací program TWAIN důležité je nastavení rozlišení dle plánovaného použití skenu většina skenů vyžaduje následnou úpravu v grafickém editoru Vektorizace rastrové předlohy rozpoznávání objektů (křivky, plochy) v rastrové předloze určení prahové rozpoznávací hodnoty po vektorizaci možnost další editace s vektorovou předlohou (otáčení, úprava velikosti, práce s jednotlivými rozpoznanými objekty) Filmový skener důležitým parametrem je tzv. denzita (D Max ) skenováním papírových kopií získáme horší kvalitu pro kvalitní skenování negativů je jakákoliv náhražka (nástavec na stolní skener) nevyhovující Digitální fotoaparát pro většinu vytvářených materiálů není potřeba extrémní rozlišení pro získání kvalitní rastrové předlohy je důležitá neztrátová komprese možnost ukládání do RAW souborů stativ a dobré světlo Rychlé připojení USB 2.0 (480 Mb/s) FireWire S400 (400 Mb/s) CorelTrace, Scan2CAD (

6 Rastrový obrázek otočený a zvětšený Vektorový vs. rastrový obraz Zvektorizovaný rastrový obrázek následně otočený a zvětšený Rastrový obraz tvořen jednotlivými obrazovými elementy (pixely) pixely jsou nositeli obrazové informace (barva) pojem barevná hloubka (1, 4, 8, 24, 32 a 48 bitů) paměťově náročný problematické úpravy (zvětšení, otočení, ) snadné použití na výst. zařízeních (většina výst. zařízení je rastrová) běžné je používání ztrátové a neztrátové komprese Vektorový obraz je tvořen posloupností příkazů pro vytvoření výsledného obrazu (kreslení čar, matematicky definovaných křivek, ploch a textu s danými vlastnostmi) nevhodný pro plnobarevné předlohy typu fotografie vhodný pro zvětšování, otáčení a další operace před výstupem je konvertován do rastrové podoby Grafické formáty BMP (existuje na všech platformách, podporují jej všechny editory) barvy: mono, 4-bitová, 8-bitová, 24-bitová, možnost použití palety maximální velikost předlohy 64k x 64k může být komprimován, ale většina souborů komprimaci nepoužívá neumožňuje transparentní obrázky GIF barvy: 1-8 bitů (max. 256 barev) bezztrátová komprese práce s transparentními obrázky možnost vytvářet animované obrázky (sekvence) vhodný pro publikování na Internetu (z důvodu velikosti) PNG (Portable Network Graphics) až 48 bitová barevná hloubka (16 b. v odstínech šedé) bezztrátová kompresní metoda, lepší kompresní poměr oproti GIF (5 40 %) částečná průhlednost (alfa kanál) může obsahovat textová data, chybí podpora animací není vhodný pro WEB JPEG (Joint Photographic Experts Group) barevná hloubka: pouze 24 bitů (16.7 miliónů barev) ztrátová komprese (JPEG) volitelná úroveň ztrátovosti vhodný na uchovávání plnobarevných fotografií JPEG 2000 kompresní algoritmus založen na vlnkové transformaci Wavelet (lepší a rychlejší komprese) možnost bezztrátové komprese ruší omezení 64000x64000 pixelů (současný JPEG) možnost použití pro čárovou grafiku struktura umožňující s obrázkem ukládat nejrůznější metadata, mimo jiné informace pro práci s nastaveními barev a ochranu autorských práv malá podpora dnešních prohlížečů je potřeba stáhnout plug-in

7 Porovnání JPEG a JPEG 2000 Porovnání GIF a JPEG Originální obrázek 320 x 260 pixelů, 16.7 miliónů barev Velikost BMP souboru: 252 kb (16.7 miliónů barev) Velikost BMP souboru: 84 kb (256 barev) Velikost GIF souboru: 42 kb (256 barev) Rastrové grafické editory Photoshop (Adobe) PhotoPaint (Corel Corporation) PaintShopPro (JASC Software) ZonerPhotoStudio (Zoner) JPEG kompresní poměr 15 JPEG kompresní poměr 80 Velikost: 6 kb JPEG kompresní poměr 95 Velikost: 3 kb Základní možnosti vlastní kreslení jednotlivými nástroji úprava rastrových předloh transformace (otočení, změna rozlišení, ) úprava jasu, kontrastu, gama křivky práce s histogramem (úrovněmi) práce ve vrstvách práce s jednotlivými barevnými kanály, úprava barev, úprava palety aplikování filtrů, doostření ořez, práce s vybranou oblastí Velikost: 21 kb

8 Úprava pomocí histogramu graf, který vám dá přehled o tom, kolik pixelů je na snímku obsaženo v jednotlivých barvách (barevných kanálech, popř. škále od nejtemnější do největšího jasu. patří k výbavě lepších editorů Problém interpolace metoda užívaná při změně velikosti obrázku dopočítání nových (mezilehlých) pixelů na základě sousedních pixelů různé algoritmy (lineární, kubický, vážený průměr, nejbližší pixel) interpolací se nezíská dodatečná kresba Volba palety Původní obrázek: 300 x 250 pixelů Barevná hloubka: 3B (True Color) Počet použitých barev: 356 Velikost: 220 kb Animační programy Vytváří iluze pohybu objektů za základě promítání série obrázků tzv. animovaný GIF možnost nastavení rychlosti paměťově náročné při dlouhých a velkých animacích Animation Shop (Jasc, součást PaintShopPro) Vhodně upravený obrázek: Barevná hloubka: 1B Počet použitých barev: 256 Velikost: 74 kb Nevhodně upravený obrázek: Barevná hloubka: 1B Počet použitých barev: 23 Velikost: 74 kb na základě definice trajektorie pro jednotlivé objekty na scéně dnes populární FLASH animace zobrazení pomocí pluginů ve většině prohlížečů Studio MX (Macromedia) Flash PowerBullet automatické vytvoření jednoduché animace ve formátu Flash

9 Flash součást produktu Studio MX od Macromedia (Adobe) definování klíčových snímků automatické dopočítávání přechodů možnost práce s časovou osou zvášť obrazová a zvuková část široká podpora formátů rastrové i vektorové obrázky možnost animovat libovolné objekty použití na webových stránkách nutný plug-in (FlashPlayer) mnoho aplikací umožňuje uložení výsledků ve formátu Flash vlastní programovací jazyk ActionScript Zpracování zvuku digitalizace zvuku (mikrofon zvuková karta nahrávací program uložení na disk ve zvukovém formátu) stačí základní prostředky OS nastavení vstupu (ztlumení ostatních možných vst. zařízení) nastavení vstupní úrovně úprava zvuku v editoru stříhání na požadované pasáže spojování, mixování úprava hlasitosti odstranění šumů a ruchů možné rozdělení na jednotlivé kanály (např. jen mono) uložení v požadovaném formátu WAV (nekomprimovaný 50 min/cd) MP3 (ztrátová komprese, volitelná kvalita) Ogg Vorbis WMA (Windows Media Audio) Nero Wave Editor AudaCity (audacity.sourceforge.net) Zpracování v Nero Editoru Zachytávání obrazovky programy sledující veškerou činnost na obrazovce (včetně pohybu myši) činnost ve zvolené oblasti nad určitým oknem nad celou obrazovkou převod do zvoleného video-formátu možná volba kódování podle nainstalovaných kodeků možnost zachytávat současně s obrazem i zvuk (pro kvalitní prezentaci nepoužitelné) použití ukázka ovládání programů možnost následné úpravy (viz programy pro zpracování videa) doplnění střihů, grafiky, poznámek nové ozvučení export do zvoleného formátu pro následnou editaci je vhodné pracovat nad oblastí, která velikostí odpovídá výstupnímu video-formátu (např. 720 x 576) CamStudio (RenderSoft) RoboDemo (Macromedia)

10 Zpracování videa příprava a pořízení materiálu (analogový nebo digitální formát) digitalizace (v případě analogového záznamu) přenos na HD (rozhraní FireWire, IEEE 1394) lineární a n e l i n e á r ní zpracování (střih) zpracování záznamu (délka, pořadí záběrů, vložení titulků, obrazových přechodů, ozvučení, aplikování filtrů a efektů,...) volba výstupního formátu, komprese finalizace, uložení na zvolené médium Poznámky: dobré světlo stativ + základy snímání kamerou připravený scénář kvalitní (připravené) průvodní slovo AdobePremiere (Adobe) DV Studio (Pinacle) VirtualDub, Windows Movie Maker Ulead Video Studio Formáty a velikost dat Zařízení potřebná pro přenos videa do počítače řadič FireWire pro digitální formát DV (3,5 MB/s), komprimovaný PAL TV tunery (1/4 PAL, 384 x 288 pixelů)! nekomprimovaný PAL (768 x 576 pix.) 32 MB/s (TV produkce) MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 DivX, XviD VIDEO CD (1150 Kb/s), 352 x 228 pix., konst. datový tok, 60 min/cd, MPEG-1 SVCD (2600 Kb/s), 480 x 576 pix., variabilní datový tok, 50 min/cd, MPEG-2 MiniDVD ( Kb/s) DVD ( Kb/s), 720 x 576 pixelů, min (5000 Kb/s), MPEG-2 Prezentační programy tvorba jednotlivých slajdů vkládání různých multimediálních objektů (ne všechny jsou podporovány, např. FLASH animace) řešení návaznosti zvukový komentář možnost vytváření vlastních animací způsob zobrazení objektů změna, zvýraznění pohyb po určené trajektorii možnost časování přidání tlačítek s definovanými akcemi ke spuštění postačuje prohlížeč PP PowerPoint (ppt) CorelSHOW OpenOffice.org Impress (sxi) stejný prezentační program je obsažen v 602Office,...

11 Webové prezentace vytvoření (X)HTML kódu libovolný textový editor (nutná hluboká znalost jazyka (X)HTML) strukturní (X)HTML editory (Easy Pad, Golden HTML Editor, HomeSite) WYSIWYG editory (MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver) vynikající možnost odkazování (hypertext) všech materiálů princip (X)HTML široká dostupnost pomocí prohlížeče podpora multimediálních prvků na uživateli zůstává starost o potřebné pluginy netypografické prostředí (nutno řešit např. formátem PDF) problémy s podporou prohlížečů Adobe InDesign grafický program pro sazbu a zlom stránek v oboru profesionálního publikování tvorba publikací tištěných e-books (PDF) podpora pro tvorbu WWW prezentací (Adobe GoLive) základem je definování (a zřetězení) oblastí pro umístění textů vkládání připravených objektů (text, grafika, animace) zachování a editace přenesených stylů úpravy stránky podpora SVG (Scalable Vector Graphics) formátu pro export, import souborů Illustratoru, Photoshopu a PDF Převod na PDF Nastavení převodu na PDF nezávislý na platformě, možnost vkládání záložek odkazů (pdfmarks) recenze, revize a komentování dokumentů komprimace, povolení k tisku, kopírování, změnám, čtení vhodné k publikování na Internetu, přenos dokumentů em tvorba elektronických formulářů možnost ochrany dokumentů Acrobat Reader volný prohlížeč formátu Adobe Acrobat ( uvedena verze 7) standard 6.0 CZ: Kč; EDU: 1600 Kč převod do PDF pomocí nainstalovaného nástroje Acrobat Distiller (pro uživatele se chová jako nainstalovaná tiskárna Adobe PDF) správa PDF dokumentů verze Standard, Professional, Elements

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Grafický software ve výuce a pro výuku

Grafický software ve výuce a pro výuku Grafický software ve výuce a pro výuku Software v prostředí školy Výběr softwaru Cena a licence Kompatibilita Platforma Podpora souborových formátů, sdílení Účel: výuka Počítačová grafika Výuka počítačové

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Počítačová typografie

Počítačová typografie Počítačová typografie Typografie je nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. Proč se o typografii učíme? Každý z nás běžně připravuje nějakou tiskovinu a požadavky na její kvalitu a zpracování jsou všude

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Získávání a analýza obrazové informace Obraz jako data Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Osnova 1 Datové formáty obrazu 2 Datové

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN

Normalizovaná úprava písemností ČSN Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz 3. Textový sloupec Zahrnuje: Papíry a formáty papíru Druhy a velikost písma Mezery - probrané v samostatné kapitole spolu s pevnými spojeními

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

Digitální magnetický záznam obrazového signálu Digitální magnetický záznam obrazového signálu Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální videosignál úvod a specifikace. Komprese obrazu

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Tvorba posterů prakticky

Tvorba posterů prakticky Tvorba posterů prakticky Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - OBSAH Barevné modely Základní dělení počítačové grafiky Vektorová grafika Rastrová (bitmapová) grafika Rozlišení Barevná hloubka Komprese, komprimace

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu Kniha tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu základem je výběr chlebového písma písmo působí i podprahově je možné, že informační

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT1 Počítačová grafika a multimédia

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT1 Počítačová grafika a multimédia SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT1 Počítačová

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

POKYNY AUTORŮM PRO FORMÁLNÍ ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ DO ČASOPISU EGRSE VERZE A4, JEDEN SLOUPEC LANDSCAPE!!!

POKYNY AUTORŮM PRO FORMÁLNÍ ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ DO ČASOPISU EGRSE VERZE A4, JEDEN SLOUPEC LANDSCAPE!!! 1 POKYNY AUTORŮM PRO FORMÁLNÍ ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ DO ČASOPISU EGRSE VERZE A4, JEDEN SLOUPEC LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v digitální podobě (CD, DVD nebo mailem), a to ve formátu

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE U057 Zoner Photo Studio editace fotografie 2 BAREVNÁ HLOUBKA pixel základní jednotka obrazu bit: ve výpočetní technice nejmenší jednotka informace hodnota 0 nebo 1

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

1. HDR. 2. Test Práce ve Windows. 3. Tilt-shift efekt. 4. Excel tisk a tvorba grafů. Informatika Ditta Kukaňová

1. HDR. 2. Test Práce ve Windows. 3. Tilt-shift efekt. 4. Excel tisk a tvorba grafů. Informatika Ditta Kukaňová 1. HDR ANOTACE: Výuka tématu grafika, rastrová grafika, práce s programem Zoner Photo Studio KLÍČOVÁ SLOVA: HDR, Zoner Photo Studio, efekty, ořez, rastrová grafika 2. Test Práce ve Windows ANOTACE: Test

Více

Domácí kino v přehledu 11 Domácí kino, k čemu je dobré? 12 Bačkorové kino bylo včera 12 dnes je v kurzu domácí kino! 13

Domácí kino v přehledu 11 Domácí kino, k čemu je dobré? 12 Bačkorové kino bylo včera 12 dnes je v kurzu domácí kino! 13 Úvod 9 Kapitola 1 Domácí kino v přehledu 11 Domácí kino, k čemu je dobré? 12 Bačkorové kino bylo včera 12 dnes je v kurzu domácí kino! 13 Domácí kino, co potřebuji? 14 Vaše domácí kino by určitě mělo mít

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Střední hotelová škola, s.r.o. Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Moderní škola

Více

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 Digitální audio a video jakákoliv zvuková nebo obrazová informace (s případným zvukovým doprovodem) zaznamenaná na libovolném datovém nosiči

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více