Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Sídlo: Ječná 33, Praha 2, Právní forma školská právnická osoba Identifikační číslo: , Rezortní identifikátor: Zřizovatel Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám Praha 2. Ředitelka a statutární zástupkyně ředitelky, a telefon. ředitelka: Mgr. Marie Hotmarová telefon: statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Martina Margaritovová telefon: Webové stránky právnické osoby 4. Činnost, kterou právnická osoba vykonává a cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). - střední škola, cílová kapacita činnost střediska volného času - dům dětí a mládeže 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje, jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód název oboru/vzdělávacího programu cílová kapacita 53 4 M/007 Zdravotnický asistent obor dobíhající M/0 Zdravotnický asistent/ Praktická sestra 230

2 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 20/202: a. nové obory / programy ve školním roce 202/203 nemáme Ve školním roce 202/203 vyučujeme v., 2. a 3. ročníku dle rámcového vzdělávacího programu 53 4 M/0 Zdravotnický asistent - školního vzdělávacího programu s názvem Praktická sestra. Ve 4. ročníku vyučujeme dle vzdělávacího programu 53 4 M/007 Zdravotnický asistent, poslední absolventi tohoto oboru maturují ve školním roce 2002/203 b. zrušené obory / programy nemáme c. pro školní rok 203/204 jsme nově připravili vzdělávací programy pro obor: Sociální činnost(75-4-m/0), pětileté dálkové studium pro absolventy základních škol Zdravotnický asistent (53 4 M/0)- školní vzdělávací program s názvem Praktická sestra, dvouleté zkrácené dálkové studium pro absolventy jiných studijních oborů středních škol s maturitní zkouškou 7. Místo poskytovaného vzdělávání uvedené v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 2, Ječná 33 Vlastník objektu: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 2

3 8. Stručná charakteristika školy a materiálně technického vybavení vlastník budov: církevní organizace Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky stav budov: Celý objekt byl od r. 990 průběžně rekonstruován tak, aby vyhovoval provozu školy a hygienickým požadavkům. Poslední oprava sociálních zařízení proběhla v roce 2004 a dvůr byl upraven o prázdninách roku Oprava střechy byla provedena na jaře V době prázdnin 2009 byly zatepleny odborné učebny. Také byly modernizovány pracovny učitelů, technicko-hospodářských pracovníků a vedení školy. Byly provedeny truhlářské a lakýrnické opravy. Malování probíhá postupně každé letní prázdniny za spoluúčasti majitele budovy. U vchodu do budovy jsou umístěny turnikety na elektronickou evidenci vstupujících a odcházejících osob. Toto zařízení pomáhá kontrolovat pobyt cizích osob ve škole a zvyšuje bezpečnost našich žáků. Monitorování příchodů a odchodů využíváme u pracovníků k evidenci pracovní doby. Podklady slouží také ke kontrole problémových žáků třídními učiteli a výchovnými poradci. Přesné informace o příchodech a odchodech žáků mohou dostat také rodiče. Knihovna je v dobře vyhovujících prostorách, je vybavena novým nábytkem a počítači se stálým přístupem na Internet pro žáky. V knihovně je odborná literatura, literatura s duchovní tematikou, časopisy i beletrie. Soustředíme se na tituly, které jsou součástí kánonu povinné četby k maturitní zkoušce. Výpůjční doba pro žáky je v hodinách dopoledních i odpoledních. Žáci mají k dispozici také menší studovnu s možností práce na počítačích a připojením na Internet i mimo výuku. Dále je zde prostor pro hru a odpočinek žáků. Studovna je vybavena herními prvky. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem, zpětným projektorem, promítacím plátnem, televizorem, DVD přehrávačem a videem. V učebně výpočetní techniky je umístěno 8-25 PC, které jsou průběžně modernizovány. Druhá menší učebna s kapacitou 6 míst je vybavena 6 PC s možností připojení na Internet a slouží také k výuce jazyků. Další velká učebna vybavená 30 PC byla uvedena do provozu v srpnu 202. Ve dvou velkých učebnách je instalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Odborné učebny pro výuku ošetřovatelství jsou průběžně modernizovány. Byly vybaveny novými pomůckami, nábytkem a PC technikou (v jedné z těchto učeben je umístěno 7 PC s přístupem na Internet). Prostory a vybavení odpovídají ošetřování nemocných ve 2. století. Ve škole je pro potřeby výuky i bohatá videotéka s množstvím výukových materiálů na videokazetách, DVD i CD. Vhodným nábytkem a pomůckami byla vybavena také laboratoř pro výuku chemie. V budově školy je krásná kaple sloužící nejen k účelům liturgickým, ale i ke kulturním a jiným akcím školy (např. slavnostní předávání maturitních vysvědčení, školní akademie, přednášky atd.). Její součástí je oddělená menší adorační kaple, která slouží výhradně k liturgickým účelům a modlitbě. V kapli je umístěna relikvie kapka krve blahoslaveného Jana Pavla II., ostatky svaté Zdislavy, relikvie 3. stupně Drinských mučednic, sester Kongregace Dcer Božské Lásky. Kůr, který je součástí kaple, je využíván pro výuku hudební výchovy a také zde zkouší školní sbor. Chodby školy a učebny jsou vyzdobeny pracemi žáků. Sborovna a pracovny jsou standardně a účelně vybaveny. Jsou průběžně modernizovány. Vyučující mají nepřetržitý přístup k PC a Internetu. Potřebám učitelů slouží 9 notebooků, které si mohou zapůjčit. Tělocvična, hřiště Vlastní tělocvičnu a školní hřiště nemáme Tělocvičnu má škola smluvně zajištěnu mimo budovu školy - TJ Sokol Pražský Žitná ulice č. 42, Praha 2 3

4 9. Školská rada 9.. Datum ustanovení, seznam členů V souladu s ustanovením 67 a 68 zákona 56/2004 Sb., školského zákona byla ustanovena školská rada k datu s účinností od Mgr. Eva Tomášková jmenována za zřizovatele, místopředsedkyně Mgr. Olga Annamaria Gabrielová zvolena za pedagogy, předsedkyně Ing. Jaroslav Němec zvolen za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky Volby do školské rady na nové tříleté funkční období proběhly Na základě výsledků řádných voleb a jmenování ředitelky školy zůstává s účinností od složení školské rady v nezměněné podobě Zpráva o činnosti školské rady Na zasedání dne školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 20/202, dále byly projednány a schváleny změny ve školním řádu. Na svém zasedání dne školská rada projednala rozpočet na rok 203, hospodaření školy, návrh rozšíření hlavní činnosti a návrh změny personální struktury. Po celý školní rok školská rada spolupracovala účinně s ředitelkou a vedením školy, zabývala se předloženými podněty. Na svém zasedání dne školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 202/203 (viz příloha č. ). 4

5 Přednášky, semináře, konference Škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školy. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje dle zahajovacích výkazů) Střední škola 3,5 2 8,4 3 0,3 24 8,7 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 2 00% nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet hodin 3 dny 8 hodin den 2 hodiny zaměření Letní škola chemie pro život Celostátní konference primární prevence Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR Programy celoživotního učení počet účastníků vzdělávací instituce VŠCHT 2 MŠMT 5 Senát parlamentu ČR a velvyslanectví Finské republiky Národní agentura pro evropské vzdělávací programy + Dům zahraničních služeb 2 dny Evropská unie FSV UK 5

6 Přednášky, semináře, konference den den den den den 2,5 hodiny den 6 hodin den 2,5 hodiny den 4 hodiny den 3 dny Vzdělávací program Varianty - Kvalita nebo kvantita? Kyberšikana a její prevence - celostátní konference Literárně historické exkurze Jáchymovsko Literárně historické exkurze Doksany a Budňany Výjezdní exkurze Matice české po literárních památkách Hronovskem za Aloisem Jiráskem Cyril a Metoděj již 50 let s námi Výjezdní exkurze Matice české po literárních památkách Letohradskem za Járou Cimrmanem Zasedání celostátní předmětové komise Zdravotník křesťan v dnešní nemocnici. učené podvečerní setkání učitelů náboženství Z každé oblasti informace, uvítá jistě tvoje praxe Práce s interaktivní tabulí Mladý člověk a společenské dění Činnost a financování církevních škol Člověk v tísni MŠMT a NIVD Farnost sv. Ignáce Farnost sv. Ignáce 2 Matice česká 2 Parlament ČR 2 Matice česká 3 Předmětové komise učitelů CJL zdravotnických škol FN Brno a Biskupství brněnské Arcibiskupství pražské 3 VFN, ČAS 5 CSZŠ Jana Pavla II. 3 Rada lustitia et Pax Asociace ředitelů církevních škol 6

7 Kurzy Přednášky, semináře, konference den 3 hodiny 2 hodiny Komunikace zdravotníka s nemocným a nemocného se zdravotníkem Setkání křesťanských zdravotníků Co v knihách nenajdete Tereza Nováková vzdělávací přednáška KTF, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a NMSKB 2 VFN + ČAS Matice Česká 2 hodiny Literární rok 93 Matice Česká 2 hodiny Adolf Heyduk vzdělávací přednáška Matice Česká 2 dny 6 hodin 6 hodin 20 hodin 3 hodiny 3 hodiny 8 hodin 4 hodiny týdně 2 semestry 20 hodin Obezitologie a bariatrie Konflikty a krizové situace ve škole Zadavatelé a nová maturita e- learnigový kurz Hodnotitel ústní zkoušky Anglický jazyk Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce - Český jazyk Hodnocení písemných prací z CEJ a LIT Zadavatelé a nová maturita e- learnigový kurz problematika žáků s PUP = doplněk k osvědčení Projekt Jaro Kurz - němčina Angličtina pro vyučující 2 Česká obezitologická společnost a bariatrická sekce ČOSČLSJEP ve spolupráci s ČAS 2 Mgr. Michaela Veselá CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT NIVD CERMAT NIVD MÚVS ČVUT 3 Projekt Renovábis CSZŠ Jana Pavla II. 7

8 Kurzy Studium rozšiřující kvalifikaci 4 hodiny týdně 2 semestry Projekt Jaro Kurz - angličtina Fungování informačního kurz 8 hodin systému v organizaci výuky Posilování pozitivních 5 dní životnících hodnot a postojů Anglický jazyk 6 semestrů Rozšiřující studium pro vyučující angličtiny denní studium Tělesná výchova a 2leté studium dálkové studium denní studium Kombinované studium Kombinované studium sport Studium pro výchovné poradce Studium pro vedoucí pedagogické pracovník doktorandské studium Vzdělávání v chemii Rigorózní zkouška Didaktika chemie MÚVS ČVUT OŠSP Praha 2 + MHMP + ESF Křesťanská pedagogicko psychologická poradna MÚVS ČVUT 2 FTVS Praha FF UK Praha Centrum školského managementu při PedF UK PřF UK Praha Teologické nauky KTF UK Ošetřovatelství 3. lékařská fakulta UK d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) z toho s odbornou kvalifikací,3 (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace 0 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 0 8

9 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 8 2,67 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků Pracovní právo Zaměření Změny a postupy ve mzdové účtárně počet účastníků vzdělávací instituce BRZO vzdělávací centrum Brno AHAG,s.r.o.,Praha Semináře, kurzy Změny v zákoně o dani z příjmu a DPH od roku 203 PUNKTUM, s.r.o., Opava Seminář k účetní uzávěrce 202 Arcibiskupství pražské Seminář ke spisové službě CŠ Česká biskupská konference a Arcibiskupství pražské 9

10 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM. Počty tříd a počty žáků III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání denní vzdělávání (údaje dle zahajovacích výkazů) počet tříd počet žáků 4 94 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 5 - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 - požádali o opakování ročníku: 6 - z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 6 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) denní vzdělávání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (plně zaměstnaného) 23,5 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola Střední škola počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

11 z celkového počtu žáků: 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) denní vzdělávání Střední škola prospělo s vyznamenáním neprospělo 0 opakovalo ročník 8 bude opakovat ve školním roce 203/204 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 73% průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok z toho neomluvených 3 5. Výsledky maturitních zkoušek počet žáků, kteří konali zkoušku - denní studium z toho konali zkoušku opakovaně (poprvé ve školním rok 20/202) z toho konali zkoušku opakovaně v podzimním období 203 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v. jarním řádném termínu a konali zkoušku v podzimním termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznamenáním 0 prospěl celkem neprospěl ve školním roce 202/203 7 (5+2) 4 5. Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 4 z toho VŠ: 2 z toho VOŠ: 2 do pracovního poměru: 3

12 přijímací řízení pro školní rok 202/203 (denní vzdělávání) 6. Přijímací řízení do. ročníků školního roku 203/204 skupina oborů vzdělání kód a název skupina oborů: 53 zdravotnictví 53 4 M/0 Zdravotnický asistent počet přihlášek celkem 34 počet kol přijímacího řízení celkem 6 počet přijatých celkem 3 z toho v. kole 20 z toho ve 2. kole 2 z toho v dalších kolech 9 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 3 počet žáků v. ročníku: 24 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: zdravotnický asistent: 7 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání skutečně nastoupilo Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin: žák Finsko 4 studující Ukrajina žákyně Moldavsko žák Rumunsko žákyně Slovensko žákyně Vietnam Žákyně z Moldávie nastoupila přes jazykovou bariéru a vzhledem k individuálnímu přístupu učitelů studium zvládá s obtížemi. U žáka z Rumunska se objevují obtíže při porozumění obtížnějšího textu, který obsahuje méně obvyklá slova. Studující z Ukrajiny a Vietnamu nemají vážnější potíže vzhledem k tomu, že na území ČR již navštěvovali předchozí školu. Prospěchové problémy jsou způsobeny většinou nedostatečnými volními vlastnostmi žáků. Všichni tito studující mají možnost navštěvovat v rámci aktivit Domu dětí a mládeže seminář českého jazyka, který je určen pro cizince. 2

13 ročník 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků V letošním školním roce bylo individuálně integrováno v běžných třídách 7 žáků se specifickými poruchami učení. A pro 6 žáků byl vypracován individuální vzdělávací plán. Výchovné poradkyně v případě potřeby zprostředkují žákům se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) vyšetření v pedagogické poradně. Aktivně využíváme vstřícného přístupu odborníků z pedagogicko psychologických poraden (dále jen PPP) a registrované problémy a potřeby žáků konzultujeme s PhDr. Bernardovou z Křesťanské pedagogicko pedagogické poradny a s Mgr. Rynešovou z Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu, 2 a 4. Snažíme se maximálně využívat nabídky obou poraden a navštěvujeme vzdělávací akce a školení organizovaná oběma poradnami. Výchovní poradci, třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů respektují doporučení z těchto poraden ve výuce (možnost využívání PC, individuální přístup při ověřování znalostí, zohlednění a delší časový limit při skládání maturitní zkoušky, případně vypracování individuálního vzdělávacího plánu atd.) V případě potřeby využíváme služeb dalších zařízení státní správy a nestátních či církevních organizací. Spolupráce s oběma PPP je velmi dobrá a stále se snažíme o její optimalizaci. 9. Vzdělávání nadaných žáků Ředitelka školy pokynem k práci s nadanými studenty stanovila kritéria pro zařazení do kategorie nadaní žáci. Kritéria: Celkový prospěch do,5, projevují mimořádný zájem o studium a jsou úspěšnými v reprezentaci školy na soutěžích a akcích pro veřejnost, projevují mimořádný zájem o určitý předmět nebo oblast vzdělávání. Individuální přístup, který vede k rozvoji a zahrnuje následující: - práce s texty v hodinách během opakování nebo v rámci samostudia jako součást domácí přípravy - rozšířená doporučená literatura, video, CD, DVD, internet - návštěva nepovinných předmětů a zájmových útvarů - přednostní účast na mimoškolních a mimovyučovacích výběrových akcích soutěže, výstavy, přednášky, konference, pobyty v zahraničí - účast na dobrovolnických programech ve zdravotnických zařízeních a sbírkách předmět počet vytypovaných žáků zájem o práci mimo běžnou vyučovací povinnost hodnocení a výsledky spolupráce 3. Ošetřovatelství 2 mimořádný Dobrá spolupráce Ošetřování nemocných Psychologie a komunikace 2 mimořádný Dobrá spolupráce, účast na zdravotnických službách, specifické úkony při ošetřování nemocných 3 mimořádný Výborná spolupráce Účast v krajském kole soutěže - Psychologická olympiáda Den Psychologie 3

14 0. Ověřování výsledků vzdělávání 0. SCIO testy, projekt VEKTOR Ve srovnání s ostatními školami podobného typu, které se testování účastnily, dosáhli naši žáci níže uvedených hodnot průměrného skupinového percentilu. Průměrný skupinový percentil vyjadřuje postavení naší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami srovnatelného typu, které se testování účastnily. Ročník Obecné studijní Český jazyk a Německý Anglický Matematika předpoklady literatura jazyk jazyk x Dotazník žáka - výsledky Informace získané prostřednictvím dotazníku žáka byly využity samotnými vyučujícími, třídními učitelkami, výchovnými poradkyněmi i vedením školy k hodnocení a zkvalitnění pedagogické a výchovné činnosti, dále k optimalizaci spolupráce s rodiči. 0.2 Spolupráce a komunikace vedení školy se žáky Schůzky zástupců tříd s vedením školy se konají minimálně 3x ročně. Zde se mají možnost zástupci tříd otevřeně vyjadřovat k jakémukoli dění ve škole, a to k organizaci i k výuce jednotlivých pedagogů. Přítomna je ředitelka školy nebo zástupkyně ředitelky. Připomínky, přání a náměty jsou dle možností neprodleně řešeny. 0.3 Anketa spokojenosti Koncem školního roku dostali žáci opět možnost vyjádřit své názory a postřehy v Anketě spokojenosti. Všem žákům bylo umožněno vyjádřit se k různým situacím a záležitostem např. líbilo se, nelíbilo se, mělo by se řešit, celkový pocit spokojenosti, preference určité struktury rozvrhu, zjišťovali jsme také povědomí žáků o výskytu šikany ve škole. Anketní lístky měli žáci podepsat, ale většinou odpovídali anonymně. Ze získaných odpovědí vyplynulo, že žáci jsou převážně spokojeni s celkovým klimatem školy. Ojediněle se objevila menší spokojenost. Na otázky mapující případný výskyt šikany někteří žáci uvedli, že se setkali s mírnou formou šikany (nejčastěji se jednalo se o pomlouvání, posměšky a drobné naschvály). Dále uváděli, že pokud problém nahlásili, byl řešen a vyřešen. Fyzická šikana se nevyskytla vůbec. Žáci pozitivně vnímali atmosféru školy, přístup a chování pedagogů, spokojenost vyjádřili i s mimoškolními akcemi, programem duchovní obnovy a charitativními sbírkami. Kriticky vnímali špatnou docházku spolužáků do školy a nevhodné chováním některých žáků k vyučujícím. Většina žáků třetího ročníku hodnotila kladně odbornou praxi na klinice, nejčastěji byli spokojeni se souvislou praxí. Výsledky ankety budou žákům sděleny na začátku dalšího školního roku a připomínky projednány a řešeny. 0.4 Individuální testování žáků ve třídách se zaměřením na výtěžnost, porozumění a spokojenost žáků v jednotlivých předmětech zjišťují průběžně jednotliví vyučující. Dále jsme nabízeli žákům 4. ročníků možnost zjistit a porovnat úroveň výkonu v maturitních předmětech společné části maturitní zkoušky. Jednotlivci této možnosti využili. 4

15 . Školní vzdělávací program Na školním vzdělávacím programu pracoval intenzivně tým pedagogů. Od je dle něj realizována výuka počínaje prvním ročníkem. Školní vzdělávací program pro obor zdravotnický asistent s názvem Praktická sestra byl připraven dle přijatého plánu. Byl připomínkován příslušnými odborníky, sociálními partnery, předmětovými komisemi, zřizovatelem, školskou radou a schválen ředitelkou školy. V současnosti je školní vzdělávací program připomínkován a dle potřeb aktualizován. Dále byly pro příští školní rok 203/204 připraveny školní vzdělávací programy pro obory: Sociální činnost(75-4-m/0), pětileté dálkové studium pro absolventy základních škol Zdravotnický asistent (53 4 M/0)- školní vzdělávací program s názvem Praktická sestra, dvouleté zkrácené dálkové studium pro absolventy jiných studijních oborů středních škol s maturitní zkouškou 2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Povinně se žáci oboru zdravotnický asistent učí jednomu cizímu jazyku. Mohou si vybrat mezi angličtinou a němčinou. Další jazyk si žáci mohou zvolit v rámci činnosti Domu dětí a mládeže. Nabízené kroužky mají různé zaměření (konverzace, procvičování gramatických jevů) a různou úroveň náročnosti. V nabídce Domu dětí a mládeže je také možnost výuky znakového jazyka, který mohou žáci využít při práci se sluchově postiženými. Žáci, jejichž mateřštinou není český jazyk, mohou navštěvovat kroužek českého jazyka pro cizince. Ke studiu cizích jazyků jsou žáci motivováni nabídkou účasti na stážích a zájezdech v zahraničí. Další pobídkou k učení se cizímu jazyku jsou návštěvy skupin rodilých mluvčích ze škol ve Velké Británii a Německu v rámci mezinárodní spolupráce. 5

16 IV. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství a spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu, 2 a 4 a Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou (KPPP) v Praze 8 ve školním roce 202/203 zajišťovaly: PhDr. Tuzarová výchovná poradkyně a členky pracovní skupiny pro výchovnou péči Mgr. Šiková, Bc. Zákostelná a Mgr. Proftová (Karpfová). Významné místo při výchově žáků patří i P. L. Noskovi, který je kaplanem naší školy. Primární prevence probíhá ve spolupráci s KPPP formou programu Posilování pozitivních životních postojů a hodnot. Cílem projektu Adaptační kurzy je usnadnit náročný přestup na střední školu, vytvořit zdravé a soudržné prostředí třídního kolektivu. Cílem je ukázat žákům zdravý životní styl, možnost trávení volného času bez návykových látek, cestu k budování zdravých vztahů k sobě i ke svému okolí, poznat sám sebe a rozvíjet zdravé sebevědomí a sebeúctu. Problematice výchovného poradenství je věnovaná značná pozornost. Vzhledem k menšímu počtu žáků se nám daří vytvářet rodinnou atmosféru a o potřebách a potížích žáků máme přehled. Máme možnost věnovat se žákům individuálně, včas podchytit jejich problémy a nabízet pomoc při řešení. Spolupráce s rodiči a dalšími odborníky Žákům i rodičům jsou výchovné poradkyně k dispozici pravidelně 2x měsíčně v konzultačních hodinách, dále během třídních schůzek a konzultačních hodin jiných pedagogů. V případě potřeby také po domluvě kdykoliv jindy. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Velmi se nám osvědčila spolupráce s KPPP v Praze 8 a PPP pro Prahu, 2 a 4, proto ji dle potřeby hojně využíváme. Dále v této oblasti spolupracujeme s dalšími psychology, speciálními pedagogy a jinými odborníky podle volby žáků. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Pokud vznikne potřeba, řešíme nevelké výchovné problémy hned (domluva, návrh alternativních opatření, individuální rozbory situace a vyvození závěrů), při větších problémech svoláváme výchovnou komisi, které se zúčastní žák i zákonný zástupce a společně hledáme nejlepší řešení a navrhujeme opatření. Tato jsou pak projednávány v pedagogické radě. V tomto školním roce proběhly 3 výchovné komise, problémy se vždy podařilo upokojivě vyřešit. V oblasti kariérního poradenství žákům nabízíme: - průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (informační materiály, individuální pohovory, informace na nástěnkách) - ve spolupráci s učitelkami odborných předmětů zajišťování exkurzí na různá pracoviště - předávání informací poskytovaných jednotlivými vyššími i vysokými školami - předávání informací o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce (návštěvy vedoucích sester zdravotnických zařízení ve škole za účelem nabídky pracovního uplatnění) 6

17 2. Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů - SPJ) a protidrogová prevence V oblasti prevence rizikového chování pracuje na naší škole pracovní skupina ve složení Mgr. Olga A. Gabrielová, RNDr. Barbora Zákostelná, PhD a Mgr. Romana Proftová (Karpfová). Programy prevence rizikového chování jsou rovnoměrně rozloženy po celou dobu studia. Metodička prevence a výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy realizují řadu preventivních programů a aktivit. Prevence začíná v. ročníku adaptačními kurzy. Adaptační kurzy jsou zaměřeny na sebepoznání a poznání nově vzniklého třídního kolektivu, jsou zaměřeny na spolupráci ve skupině a na adaptaci na nový typ studia. V tomto školním roce proběhl ve spolupráci se SOŠS v termínu října 202 ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Programu se zúčastnilo 24 žáků. (48 SOSŠ) Na adaptační kurzy plynule navazuje dvouletý program primární prevence Posilování pozitivních životních postojů a hodnot. Tento program je realizován Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze 8 (KPPP), probíhá v. a 2. ročníku ve dvou cyklech. V. ročníku je program zaměřen na posilování vztahů ve třídním kolektivu a mapování vztahů ve třídě. Ve 2. ročníku je tento program zaměřen na protidrogovou prevenci. Ve škole program zajišťují peer aktivistky vyškolené KPPP. Žákům všech ročníků je určen program duchovní obnovy se školním kaplanem, pořádaný dvakrát ročně pro každou třídu. Celý program prevence SPJ doplňuje a završuje projekt Chci žít zdravě. Na tomto programu spolupracujeme se SOŠS svaté Zdislavy. Ve školním roce 203/204 se výjezd z provozních důvodů neuskutečnil. Již několik let se naši žáci s úspěchem zapojují do různých charitativních sbírek Tříkrálová sbírka, sbírka pro hluchoslepé LORM, Český den proti rakovině, a tím je u nich upevňováno prosociální cítění. Žáci se ochotně zapojují i do projektů adopce na dálku. Společnými silami pedagogů a žáků finančně podporujeme indickou dívku Prathimu (v rámci projektu Arcidiecézní charity Praha) a dále ukrajinskou zdravotně postiženou seniorku paní Chrystynu (projekt Důstojný život Diecézní charity ostravsko-opavské). K tomuto účelu se nám osvědčily dobročinné akce, při kterých někteří učitelé a žáci připraví pro ostatní pohoštění za zcela dobrovolný příspěvek. Akce tohoto druhu pomáhají vytvářet pozitivní sociální klima ve škole i pocit sounáležitosti. Vnímavost a citlivost k potřebám druhých se projevuje i v tom, že naši žáci mají o charitativní aktivity spontánní zájem. Nabídku preventivních programů doplňuje činnost Domu dětí a mládeže. Činnost DDM je zaměřena na pravidelné vzdělávací a volnočasové aktivity a na příležitostné akce jako např. filmová noc školní metodičkou prevence pro vybrané zájemce. V tomto roce se uskutečnil projekt filmová noc s tvůrčí dílnou na téma Lidový rok projekce tematicky zaměřených filmů, diskuse k nim a dále výroba dárečků, lidových ozdob, perníčků. 7

18 2. Program duchovní obnovy Pracovní skupina pro duchovní oblast pokračovala ve své činnosti ve složení: Mgr. Marie Hotmarová (vedení pracovní skupiny), ThLic., Mgr. Ladislav Nosek SJ (školní kaplan), Mgr. Olga A. Gabrielová (školní metodik prevence), Mgr. Hana Benešová, Mgr. Vít Náměstek, Mgr. Karel Karpf, Mgr. Jaroslava Hrušková, Ing. Pavla Petrášková a RNDr. Holcová. Většina členů pracovní skupiny jsou učitelé křesťanské etiky a držitelé kanonických misí. Během školního roku byla rozšířena již osvědčená nabídka aktivit s duchovní náplní. Ve spolupráci se školním kaplanem P. ThLic. Mgr. Ladislavem Noskem SJ byl pro každou třídu realizován dopolední blok v každém pololetí. Pro celou třídu byl určen společný program beseda s duchovním, sdílení, filmové projekce. Během tohoto programu byla pro žáky sloužena mše svatá. Žáci měli možnost individuálně pohovořit s knězem, či přijmout svátost smíření. Samozřejmou součástí programů s duchovní náplní byly slavnostní mše svaté. Na začátku a na konci školního roku to byly mše sv. v kostele sv. Ignáce. Pravidelné mše svaté pro školní společenství byly slouženy ve školní kapli x týdně. V lednu zavítal na vizitaci školy biskup Václav Malý. Při této příležitosti se setkal s učiteli a žáky a besedoval s nimi na téma Hodnoty a životní styl. Učitelům i žákům byly nabízeny akce a programy s duchovním zaměřením přednášky, duchovní obnovy pro konkrétní skupiny (pro učitele, pro dívky určité věkové kategorie apod.). Školní kaplan a provozní zástupkyně školy žákům průběžně předávali informace o těchto akcích. V průběhu školního roku se dále uskutečnily tyto akce s duchovní tématikou: v adventní době jsme se jedenkrát týdně scházeli ke zpěvu rorátů jedenkrát týdně pravidelná mše svatá ve školní kapli a dále při vybraných příležitostech církevního roku: o k poctě P. Marie o ke svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol o na svátek všech věrných zemřelých Dušiček o k začátku adventní doby o před Vánocemi o při příležitosti svátku Zjevení Páně (Tří králů) o na začátku doby postní o ke svátku sv. Zdislavy, patronky rodin a SOSŠ školní minipoutě společná modlitba a návštěva sakrálních památek, účast na mši sv. v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích v kostele Nanebevzetí P. Marie na Karlově Svaté schody a betlémská jeskyně pobožnost křížové cesty na Petříně K doplnění informací v duchovní oblasti slouží rozšířené nástěnky s informacemi o církevních svátcích, významných osobnostech církevního či řeholního života, zamyšlení nad různými oblastmi a problémy denního života z duchovního pohledu atd. Nástěnky pečlivě připravují sestry České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Žákům i učitelům je k dispozici schránka na vyjádření názorů, postřehů nebo prosbu o modlitbu. Řádové sestry nabízely možnost zapojit se do společných modliteb díků, chvály i proseb. 8

19 Členové pracovní skupiny pro duchovní oblast po celý školní rok: spolupracovali se školním kaplanem vzájemně spolupracovali při výběru, přípravě a realizaci vhodných aktivit pro studenty a pedagogy spolupracovali se členy pracovní skupiny pro výchovné poradenství a dále se členy pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování zprostředkovali studentům přípravu na svátost křtu a biřmování iniciovali nákup nových titulů knih s duchovní tématikou 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická výchova je součástí jednotlivých přírodovědných předmětů jako je chemie, biologie, fyzika, předmětů odborných (základy veřejného zdravotnictví a výchova ke zdraví, ošetřovatelství, psychologie), ale i předmětů všeobecně vzdělávacích např. křesťanská etika a občanská nauka. Běžnou součástí výuky jsou exkurze do botanické zahrady, přednášky a filmová představení s ekologickými tématy, ale také jednodenní až týdenní pobyty v přírodě se zaměřením na poznávání přírody vytváření pozitivních vztahů k přírodě, turistiku, sport a primární prevenci sociálně patologických jevů. (Viz též bod č. 5) 4. Multikulturní výchova Realizace multikulturní výchovy se děje prostřednictvím předmětů Křesťanská etika, Psychologie a komunikace, Ošetřovatelství a Ošetřování nemocných = při praktické výuce, v rámci programu třídnických hodin, v rámci duchovní obnovy. Mnohé z akcí pořádaných školou mají téma, které souvisí s multikulturní výchovou, prevencí rasismu a xenofobie. Aktivně se hlásíme k boji proti holocaustu (viz též bod. č. 2). Žáci jsou vedeni k vstřícnému přístupu a respektování odlišností spolužáků, kteří jsou cizinci, příslušníci menšin a jiného náboženského vyznání. Žáci sponzorují společně s žáky střední odborné školy sociální dítě v rámci projektu Adopce na dálku. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Zde je souvislost s ekologickou výchovou (viz bod č. 3). Důležitější než jednotlivé nárazové akce je trvalé a důsledné vedení studentů k uplatňování šetrného chování a správného vztahu k přírodě v běžném životě. Jde např. o třídění odpadu. Separování odpadu se stalo běžnou součástí chování žáků ve škole. Celá výchova je směrována nejen k úctě a šetrnému přístupu k přírodnímu prostředí, ale také k úctě k člověku, k utváření vztahů důvěry, vzájemné pomoci, pochopení a tolerance. 9

20 6. Vzdělávací akce, poznávací zájezdy a sportovní kurzy Akce školy kurzy pro žáky. ročníků - sportovně preventivní program ve Zbraslavicích Keltové interaktivní program; Muzeum hl. města Prahy,. ročník exkurze do Městské knihovny. ročník Památník Karla Čapka ve Strži u Staré Huti exkurze; 4. ročník Antika kultura; výstava v Národním muzeu;. ročník exkurze Klementinum; Národní knihovna; 3. ročník výstava Život v době baroka; Muzeum hl. města Prahy; 2. ročník filmová projekce Hořící keř, kino Lucerna; 3. ročník exkurze do Eurocentra informačního centra Evropského domu; 4. ročník expozice Romantismus v umění NG Šternberský palác; 2. ročník expozice Světci v literatuře a umění NG Anežský klášter;. ročník Česká moderna v literatuře a výtvarném umění NG Veletržní palác; 3. ročník adventní zájezd do Pasova vybraní zájemci adventní soutěž ve výzdobě tříd Tříkrálová sbírka 4 dvojice; výtěžek 4 883,- Kč Český den proti rakovině ve spolupráci se SOSŠ celkem 35 dvojic, společný výtěžek ,- Kč sbírka pro hluchoslepé Červenobílé dny, 3 dvojice, výtěžek 789,- Kč Klid je síla, řek tatínek - setkání a beseda s pamětnicí holocaustu paní Zdeňkou Fantlovu, autogramiáda stejnojmenné knihy Evropský den Nositelé evropské vzdělanosti přínos pro slovanské národy, vícedenní celoškolní akce (společně se SOSŠ svaté Zdislavy, ve spolupráci a s podporou Domu zahraničních služeb, Národní agentury pro evropské vzdělávací programy) SKAM FEST - setkání křesťanské aktivní mládeže, vybraných 5 studentek preventivní program společnosti ACET AIDS, sex a vztahy žáci. a 2. ročníku účast na celostátní přehlídce církevních škol v Odrách recitační kroužek a pěvecký sbor při DDM Den psychologie, psychologická olympiáda- školní a krajské kolo, téma Hodnoty a životní styl, 23 žáků Beseda s otcem biskupem Václavem Malým na téma: Hodnoty a životní styl, všechny ročníky dobročinné akce pro podporu charitativních projektů Adopce na dálku a Důstojný život - Mikulášský jarmark s vánoční minivýstavou párky v rohlíku palačinky svaté Lucie Sportovní akce Vánoční turnaj ve volejbale školní kolo, 24 žáků Turnaj ve florbale, pražské SZŠ, 5 žáků Sportovní den, 50 žáků Sportovně poznávací kurz Chorvatsko, 20 žáků 20

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více