Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic. Zpráva o výsledcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic. Zpráva o výsledcích"

Transkript

1 Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic Zpráva o výsledcích

2

3 Zdraví bez hranic Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic Zpráva o výsledcích Autorky a autoři: Michael Entleitner Thomas Neruda Elisabeth Pochobradsky Judith Willert Asistentka projektu: Lisa Haiduk Vídeň, říjen 2013 Z pověření Dolnorakouského holdingu zemských klinik

4

5 Č. FP/4177 Ku prospěchu životního prostředí: Tato zpráva byla vytištěna na papíře běleném bez použití chlóru a optických zjasňovačů.

6 Poděkování Projekt Zdraví bez hranic, který byl realizován v rámci programu EU Evropská územní spolupráce (EÚS), by nebyl možný bez angažované a aktivní podpory všech zúčastněných aktérů. Děkujeme představitelkám a představitelům zúčastněných nemocnic za pečlivě sestavená data, která byla nepostradatelná pro kvantitativní výzkum. Dále děkujeme partnerům expertních rozhovorů za poskytnutá interview, otevřenost a odborný výklad bohatý na informace. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat zadavateli a vedení projektu za vynikající podporu a projevenou důvěru.

7 Obsah Vyobrazení... IV Zkratky... V 1 Úvod Výchozí situace Cíle projektu Obsahová náplň projektu Struktura projektu Časový plán / metodika Analýza současného stavu Datová základna Dostupnost zúčastněných nemocnic Analýza současné situace v zúčastněných rakouských nemocnicích Analýza současné situace v nemocnicích Znojmo a Břeclav Analýza současné situace v nemocnicích Pelhřimov a Jihlava Kooperační potenciál Předpoklady, resp. faktory úspěchu Průnik kooperačních potenciálů (krátkodobě / střednědobě / dlouhodobě) Konkrétní návrhy spolupráce v medicínské oblasti Závěr Doporučení pro realizaci kooperačních návrhů Shrnutí a vyhlídky do budoucna Obsah III

8 Vyobrazení Obrázek 2.1: Rozmístění spolupracujících nemocnic a vzdálenosti... 8 Obrázek 2.2: Poloha rakouských spolupracujících nemocnic Mistelbach a Hollabrunn ve spádovém pásmu Východ... 9 Obrázek 2.3: Spektrum diagnóz nemocnice Mistelbach: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce Obrázek 2.4: Spektrum diagnóz nemocnice Hollabrunn: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce Obrázek 2.5: Spektrum diagnóz nemocnice Břeclav: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce Obrázek 2.6: Spektrum diagnóz nemocnice Znojmo: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce Obrázek 2.7: Spektrum diagnóz nemocnice Jihlava: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce Obrázek 2.8: Spektrum diagnóz nemocnice Pelhřimov: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce Tabulky Tabulka 2.1: Ukazatele k analýze současné situace v oblasti struktury, pracovníků a velkých zdravotnických přístrojů, Tabulka 2.2: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Mistelbach Tabulka 2.3: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Hollabrunn Tabulka 2.4: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Břeclav Tabulka 2.5: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Znojmo Tabulka 2.6: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Jihlava Tabulka 2.7: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Pelhřimov Tabulka 3.1: Všeobecný kooperační potenciál, diferencováno podle časového rámce realizace. 25 Tabulka 3.2: Možnosti zdravotnické kooperace po jednotlivých nemocnicích IV GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

9 Zkratky AG/R AM AU ÄVZÄ BÄ BD BTD CH dbd DER DLD dtb ETZ GCH GEM GGH GH GIS GÖ FP GÖG GYN HNO IM INT INF KAR KCH KDok KH, KA KHH KI KJNP KJP LAB MKG NC NEU NTA OR ÖROK ÖSG Akutní geriatrie / remobilizace Všeobecné lékařství Oční lékařství Ekvivalent plného pracovního úvazku lékaře Ekvivalent lůžek Celorakouský průměr Hustota lůžkodnů Chirurgie Průměrná délka hospitalizace Dermatologie Dokumentace diagnóz a zdravotních výkonů Průměrná denní obsazenost Evropská územní spolupráce (EÚS) Cévní chirurgie Smíšené oddělení Gynekologie a porodnictví Porodnictví Zdravotnický informační systém Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH Gesundheit Österreich GmbH Gynekologie Otorhinolaryngologie (ORL) Vnitřní lékařství, interna Intenzivní medicína, resp. JIP Infekciologie Kardiologie Dětská a dorostová chirurgie Dokumentační systém nemocnic rakouského Spolkového ministerstva zdravotnictví Nemocnice Hospitalizovanost Dětské a dorostové lékařství Dětská a dorostová neuropsychiatrie Dětská a dorostová psychiatrie Laboratorní medicína Ústní, čelistní a obličejovou chirurgii Neurochirurgie Neurologie / Neurologická onemocnění Jednodenní hospitalizace Ortopedie a ortopedická chirurgie Rakouská konference územního plánování Rakouský strukturální plán zdravotnictví Zkratky V

10 PAL PAT PCH PMR PSO PSY RAD RSG ST.AT STR tb UC URO VZÄ ZMK Paliativní medicína Patologie Plastická chirurgie Fyzikální medicína a rehabilitace Psychosomatika Psychiatrie / Psychiatrická onemocnění Radiologická diagnostika Regionální strukturální plán zdravotnictví Statistik Austria [rakouský statistický úřad] Léčba ozařováním Skutečná lůžka Úrazová chirurgie Urologie Ekvivalent plného pracovního úvazku Zubní lékařství Zkratky VI

11 1 Úvod 1.1 Výchozí situace Zachování vysoce kvalitní zdravotní péče pro obyvatelstvo je stále dražší. Pokrok v medicíně přispívá k tomu, že lidé žijí déle, a je známo, že v poslední třetině života využívají ve větší míře zdravotnické služby. V kontextu demografického vývoje s rostoucím počtem obyvatel a vzrůstajícím podílem seniorů však toto prodloužení očekávané délky života podporované pokrokem medicíny znamená i zvýšení finanční náročnosti zdravotnictví. Mezinárodní politika, judikatura Evropského soudního dvora, financovatelé i pacientky a pacienti reagují na tento nákladový tlak překonáváním hranic jednotlivých států. Za účelem většího využití synergických potenciálů se usiluje o přeshraniční spolupráci ve zdravotnickém sektoru. Příliš dlouhé čekací lhůty v systému, nižší ceny zahraničních poskytovatelů služeb, kvalitativně lepší léčebné metody nebo i geografická blízkost vede stále více pacientek a pacientů k čerpání zdravotní péče v zahraničí. Dolnorakouský region Weinviertel a české regiony Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj tento potenciál vývoje rozpoznaly a učinily projektem Zdraví bez hranic v rámci programu EU Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika (EÚS AT-CZ) první krok směrem ke dlouhodobé přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví. 1.2 Cíle projektu Hlavní cíle dílčího okruhu 2 Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic byly následující:» rozvoj strategických možností přeshraniční spolupráce mezi příhraničními nemocnicemi ve Weinviertlu (Zemská klinika Mistelbach a Zemská klinika Hollabrunn) a příhraničními jihomoravskými nemocnicemi ve Znojmě a v Břeclavi a dále nemocnicemi v Jihlavě a Pelhřimově v Kraji Vysočina» a posouzení kooperačního potenciálu a strategií pro relevantní oblasti činnosti. Projekt Zdraví bez hranic byl realizován v rámci programu EU Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika (EÚS AT-CZ) ve spolupráci regionů Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Vedoucím partnerem na dolnorakouské straně byl Dolnorakouský holding zemských klinik [NÖ Landeskliniken-Holding (NÖ LKH)]. Dalším dolnorakouským partnerem projektu byl Weinviertel- Management. Jihomoravský kraj ( obyvatel) zastupovali jako projektoví partneři Krajský úřad Jihomoravského kraje a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. Kraj Vysočina ( obyvatel) byl v projektu zastoupen Krajským úřadem Kraje Vysočina. Kapitola 1 / Úvod 1

12 Podle strukturálního plánu zahrnoval projekt Zdraví bez hranic (Dolní Rakousko Jihomoravský kraj Kraj Vysočina) tři dílčí okruhy: 1. lidské zdroje ve zdravotnictví (vedení: Kraj Vysočina); 2. strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic (vedení: NÖ LKH); 3. inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva (vedení: Jihomoravský kraj). Dolnorakouský holding zemských klinik zadal jako vedoucí partner realizaci tematického okruhu 2 Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic externímu dodavateli, a sice společnosti Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH (GÖ FP) (podrobnosti viz odstavec Obsahová náplň projektu) Obsahová náplň projektu» Analýza současného stavu se vztahovala výlučně na oblast akutní lůžkové péče a byla realizována společností GÖ FP.» Ukazatele a charakteristické hodnoty potřebné k analýze současného stavu, resp. strukturální analýze byly stanoveny společně všemi projektovými partnery (mj. spektrum oddělení, vybavení velkými lékařskými přístroji, nabídka služeb/výkonů jednotlivých oddělení, spádové oblasti).» Podle těchto společně stanovených ukazatelů byla vyhodnocena data ze šesti spolupracujících nemocnic.» Společně s těmito šesti spolupracujícími nemocnicemi byl identifikován kooperační potenciál v medicínské i nemedicínské oblasti.» Výsledky byly shrnuty v českém i německém jazyce (tato zpráva) Struktura projektu Projekt měl následující strukturu: Řídicí skupina Členem řídicí skupiny byl na dolnorakouské straně Dolnorakouský holding zemských klinik jako zadavatel a Weinviertel-Management jako kooperační partner. Na české straně byli členy řídicí skupiny zástupkyně a zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Regionální rozvojové agentury jižní Moravy a dále zástupkyně a zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Řídicí skupina byla nejvyšším rozhodovacím grémiem. Kromě spolupráce při vyjasnění odpovědnosti a kompetencí byla jedním z úkolů této skupiny podpora při obstarávání dat a relevantních informací, které neměla k dispozici sama společnost GÖ FP. 2 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

13 Během doby trvání projektu se v pravidelných intervalech konala zasedání řídicí skupiny, na kterých byl koordinován další postup a domlouvány další kroky v rámci projektu. Koncepční skupina Členy koncepční skupiny byly osoby ve vedoucích funkcích všech zainteresovaných stran, tzn. vedoucí pracovníci odpovědní za lékařský, ošetřovatelský a obchodní úsek šesti spolupracujících nemocnic, a dále zástupkyně a zástupci krajských úřadů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, Dolnorakouského holdingu zemských klinik a organizace Weinviertel-Management. Hlavní úkol členů koncepční skupiny spočíval v informování o obsahové náplni projektu a podpoře zájmů projektu ve vlastních organizacích. Dalším úkolem byla součinnost při vyhodnocování výsledků analýzy současného stavu a při vypracovávání prvních návrhů řešení a podpora při získávání informací. Konalo se celkem šest zasedání koncepční skupiny:» 22. listopadu 2013» 21. června 2013» 16. května 2013» 17. října 2012» 25. července 2012» 27. června 2012 Expertní skupina Expertní skupinu tvořily kontaktní osoby v jednotlivých nemocnicích, které operativně působí jako odbornice/odborníci na jednotlivých úsecích ošetřovatelské a lékařské péče nebo ekonomiky a mají nejlepší přehled o regionálních strukturách. Jejich hlavním úkolem bylo podílet se na zjišťování skutečného stavu v rámci skupinových interview a workshopů a vypracovat první analýzu kooperačního potenciálu. Termíny skupinových interview / workshopů:» Nemocnice Hollabrunn: 26. března 2013 (9 12 hod.),» Nemocnice Znojmo: 26. března 2013 (13 16 hod.),» Nemocnice Pelhřimov: 27. března 2013 (9 12 hod.),» Nemocnice Jihlava: 27. března 2013 (13 16 hod.),» Nemocnice Mistelbach: 28. března 2013 (9 12 hod.),» Nemocnice Břeclav: 28. března 2013 (13 16 hod.). V návaznosti na skupinová interview byl kromě toho uspořádán společný workshop s expertní a koncepční skupinou (16. května 2013). Kapitola 1 / Úvod 3

14 1.2.3 Časový plán / metodika Projekt byl zahájen v lednu 2012 a doba jeho trvání byla stanovena do První zasedání za účelem podrobné diskuse o postupu v oblasti strategických možností přeshraniční spolupráce nemocnic se uskutečnilo 21. června V rámci tohoto jednání bylo rozhodnuto i o metodice a časovém plánu projektu. V první fázi byla provedena kvantitativní analýza současného stavu v zúčastněných nemocnicích z hlediska struktury (oddělení), pracovníků a spektra diagnóz. Kvantitativní analýza současného stavu byla dokončena v lednu Výsledky kvantitativní analýzy současného stavu byly použity jako základ pro diskusi o skupinových interview s odborníky v jednotlivých nemocnicích, aby bylo možné vypracovat analýzu kooperačního potenciálu. Odborníci byli dotazováni na základě polostandardizovaných vodítek pro interview. Tato polostandardizovaná vodítka sloužila jako kontrolní seznam, aby byli všichni respondenti dotázáni na určitá témata a komplexy otázek. Vodítka a protokoly z interview se nachází v příloze této zprávy. Na závěr byl 16. května 2013 uspořádán workshop expertní a koncepční skupiny, během kterého se ve dvou pracovních skupinách diskutovalo o kooperačním potenciálu a vypracování jeho analýzy. Prezentace a protokol z tohoto workshopu se nachází v příloze této zprávy. Fyzická realizace projektu skončí v prosinci 2013 zprávou o výsledcích. 4 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

15 2 Analýza současného stavu 2.1 Datová základna Za účelem přípravy analýzy současného stavu se 27. června 2012 a 26. července 2012 uskutečnila zasedání pracovních skupin, kterých se zúčastnili čeští a rakouští kooperační partneři. Cílem těchto zasedání pracovních skupin bylo definovat jednotná, a díky tomu srovnatelná kritéria vyhodnocení, ukazatele, metody a datové základny pro kvantitativní analýzu současného stavu v rakouských nemocnicích Mistelbach a Hollabrunn a českých nemocnicích Znojmo, Břeclav, Jihlava a Pelhřimov v následujících oblastech:» struktura,» pracovníci,» velké zdravotnické přístroje,» zdravotnické výkony. Během obou zasedání pracovních skupin byly stanoveny následující ukazatele v oblasti struktury, pracovníků a velkých zdravotnických přístrojů (viz Tabulka 2.1): Tabulka 2.1: Ukazatele k analýze současné situace v oblasti struktury, pracovníků a velkých zdravotnických přístrojů, 2011 Strukturální indikátory výchozí data: 2011) počet akutních lůžek (skutečná lůžka) počet lůžkových pobytů počet lůžkových pobytů v poměru na lůžko počet jednodenních hospitalizací počet lůžkodní vytížení lůžek průměrná doba pobytu na lůžku (dbd) ekvivalenty lůžek (BÄ) hustota akutních lůžek (počet skutečných lůžek na obyvatel podíly hostujících pacientů (= počet lůžkových pobytů pacientů z ČR nebo naopak z Rakouska) průměrný věk Personál (výchozí data: 2011) počet lékařů (osob) lékaři v přepočtu na ekvivalent plného úvazku (VZÄ)* nižší a střední zdravotnický personál (počet osob) nižší a střední zdravotnický personál v přepočtu na ekvivalent plného úvazku (VZÄ)* počet pobytů na jeden lékařský ekvivalent plného úvazku VZÄ* počet pobytů na jeden zdravotnický ekvivalent plného úvazku VZÄ* Velké přístroje: počet počítačových tomografů (CT) počet magnetických tomografů (MR ) počet pracovišť koronární angiografie (COR) počet vysokonapěťových zdravotnických přístrojů: LINAC, gama nůž (STR ) počet emisních počítačových tomografů (ECT) počet pozitronových emisních tomografů (PET) počet dialyzačních přístrojů * 1 VZÄ = 40 hodin Zdroj: Datový workshop 26. července 2012; znázornění: GÖ FP Kapitola 2 / Analýza současného stavu 5

16 Vysvětlení hodnotících ukazatelů» Akutní lůžka (skuteč. počet lůžek) v r. 2011: lůžka, která byla vykázána v roce 2011 podle statistiky nákladových středisek (v Rakousku: BMG [Spolkové ministerstvo zdravotnictví]/kdok) v nemocnicích v relevantních spádových regionech (Rakousko: spádový region 33)» Lůžkové pobyty: počet pacientů, kteří byli přijati do nemocnice, resp. na lůžkové oddělení, pokud tím došlo k využití skutečně instalovaných lůžek (s výjimkou funkčních lůžek).» Jednodenní hospitalizace: pobyty, kdy přijetí i propuštění pacienta proběhne tentýž den (pobyt < 24 hodin)» Lůžkodny: celkový počet pacientů o půlnoci daného dne podle lůžkových oddělení, resp. oborů a nemocnic» Využití lůžek: lůžkodny/(skutečný počet lůžek*365)» Průměrná délka hospitalizace v r. 2011: podíl lůžkodnů a pobytů» Hustota akutních lůžek v r. 2011: skutečný počet lůžek vztažený k počtu obyvatel, kteří bydlí v daném regionu, jako měřítko vybavenosti stacionárními lůžky» Ekvivalenty lůžek: počet skutečně využitých lůžek na každý obor (při uplatnění příslušné požadované vytíženosti specifické pro daný obor)» Výpočet ekvivalentů lůžek: (lůžkodny/365/využití lůžek podle oborů) U všech oborů se na základě Rakouského strukturálního plánu zdravotnictví [Österreichischer Strukturplan Gesundheit (ÖSG)] předpokládala požadovaná vytíženost specifická pro daný obor 85 %. V oborech oční lékařství, otorhinolaryngologie (ORL), urologie, kožní a pohlavní choroby a úrazová chirurgie byla sjednána směrná hodnota požadované vytíženosti 82 %. V oboru pediatrie a dětská psychiatrie se aplikovala požadovaná vytíženost 75 %. V oborech akutní geriatrie a remobilizace a remobilizace / následná péče byla použita směrná hodnota požadované vytíženosti podle ÖSG 90 %. Za účelem provedení analýzy zdravotních výkonů v jednotlivých nemocnicích byla ověřena kompatibilita rakouského a českého seznamu zdravotních výkonů. Protože nebylo možné výkony transparentně a srozumitelně přiřadit na úrovni jednotlivých zdravotních výkonů (MEL), bylo rozhodnuto provést vyhodnocení na základě diagnóz ICD-10. Jako výkonový ukazatel byl stanoven počet lůžkových pobytů na kapitolu ICD-10. Úkoly v souvislosti s vypracováním analýzy současného stavu byly rozděleny následovně: společnost GÖ FP měla na starosti analýzu příhraničních dolnorakouských nemocnic ve spádovém regionu Weinviertel (Zemská klinika Mistelbach a Zemská klinika Hollabrunn); čeští projektoví partneři odpovídali za analýzu českých nemocnic Znojmo, Břeclav, Jihlava a Pelhřimov. 6 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

17 Skupiny ICD (A00 B99) Některé infekční a parazitární nemoci (C00 D48) Novotvary (D50 D89) Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (E00 E90) Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (F00 F99) Poruchy duševní a poruchy chování (G00 G99) Nemoci nervové soustavy (H00 H59) Nemoci oka a očních adnex (H60 H95) Nemoci ucha a a bradavkového výběžku (I00 I99) Nemoci oběhové soustavy (J00 J99) Nemoci dýchací soustavy (K00 K93) Nemoci trávicí soustavy (L00 L99) Nemoci kůže a podkožního vaziva (M00 M99) Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (N00 N99) Nemoci močové a pohlavní soustavy (O00 O99) Těhotenství, porod a šestinedělí (P00 P96) Některé stavy vzniklé v perinatálním období (Q00 Q99) Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (R00 R99) Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (S00 T98) Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (Z00 Z99) Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami Odbornost/Oblast Interní medicína Pulmologie Chirurgie Úrazová chirurgie Ortopedie Kranio maxillo faciální chirurgie Neurochirurgie Plastická chirurgie Dětská chirurgie Gynekologie a porodnictví Oční lékařství Nosní, ušní, krční lékařství Urologie Dermatovenerologie Dětské lékařství Psychiatrie Neurologie Neuropsychiatrie dětí a mladistvých Intenzivní péče (anestezie) Radioterapie Nukleární medicína Akutní geriatrie a remobilizace Remobilizace / následná péče Paliativní medicína Psychosomatika Interdisziplinární/smíšená vytíženost Zkratka IM PUL CH UC OR MKG NC PCH KCH GGH AU HNO URO DER KI PSY NEU KJP AN STR NUK AGR RNS PAL PSO GEM Transplantační chirurgie Neurologie, akutní a následná péče stupně B a C Stroke unit TXC NEU AN SU Lůžka pod lékařským dohledem MPB Kapitola 2 / Analýza současného stavu 7

18 2.2 Dostupnost zúčastněných nemocnic Vzdálenosti v kilometrech mezi českými a rakouskými nemocnicemi zapojenými do projektu jsou znázorněny na níže připojeném Obrázek : Obrázek 2.1: Rozmístění spolupracujících nemocnic a vzdálenosti Zdroj: Google Maps 2013; znázornění: GÖ FP Kvůli velké vzdálenosti rakouských nemocnic a nemocnic Jihlava a Pelhřimov v Kraji Vysočina není spolupráce v oblasti péče o pacienty mezi těmito nemocnicemi z dnešního hlediska zatím relevantní. 1 Vzdálenosti od Zemské kliniky Hollabrunn jsou znázorněny modrými šipkami. Vzdálenosti od Zemské kliniky Mistelbach jsou znázorněny červenými šipkami. 8 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

19 2.3 Analýza současné situace v zúčastněných rakouských nemocnicích Rakouské nemocnice Mistelbach a Hollabrunn v dolnorakouském regionu Weinviertel na hranicích s Jihomoravským krajem se (podle ÖSG) nacházejí v tzv. spádovém pásmu Východ (srov. Obrázek 2.2). Obrázek 2.2: Poloha rakouských spolupracujících nemocnic Mistelbach a Hollabrunn ve spádovém pásmu Východ Zdroj: BMG Centrální seznam nemocnic; znázornění: GÖG/ÖBIG V tabulkách 2.2 a 2.3 jsou uvedeny zjištěné hodnoty strukturálních, personálních a přístrojových ukazatelů v rakouských nemocnicích Mistelbach a Hollabrunn. Kapitola 2 / Analýza současného stavu 9

20 Tabulka 2.2: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Mistelbach Zdroj: BMG Dokumentace diagnóz a zdravotních výkonů (2011); znázornění: GÖ FP 10 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

21 Tabulka 2.3: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Hollabrunn Zdroj: BMG Dokumentace diagnóz a zdravotních výkonů (2011); znázornění: GÖ FP Kapitola 2 / Analýza současného stavu 11

22 Obě dolnorakouské nemocnice Mistelbach a Hollabrunn disponovaly v roce 2011 dohromady 757 lůžky. V nemocnicích je poskytována zdravotní péče na následujících odděleních: intenzivní medicína, dětské a dorostové lékařství, chirurgie, interní medicína, gynekologie a porodnictví, neurologie, oční lékařství, ORL, urologie, ortopedie a ortopedická chirurgie, úrazová chirurgie, smíšené oddělení, psychiatrie, fyzikální medicína a rehabilitace a onkologie. Zaměstnávaly cca 120 lékařů na ekvivalenty plného pracovního úvazku (mimo oblast intenzivní péče). Dále v nich bylo v témže roce zaměstnáno cca 358 ekvivalentů plného pracovního úvazku na ošetřovatelském úseku. V roce 2011 bylo v těchto dvou dolnorakouských nemocnicích hospitalizováno pacientů, z čehož vyplynulo celkem lůžkodnů. Nemocnice disponovaly v roce 2011 dvěma počítačovými tomografy (CT), jedním přístrojem na magnetickou resonanci (MT), jedním pracovištěm koronární angiografie (COR) (se čtyřmi lůžky) a 18 dialyzačními přístroji. Spektrum zdravotních výkonů poskytnutých v obou dolnorakouských nemocnicích v roce 2011 podle jednotlivých kapitol ICD-10 je znázorněno na Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. a Obrázek 2.4. Obrázek 2.3: Spektrum diagnóz nemocnice Mistelbach: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce 2011 Zdroj: BMG Dokumentace diagnóz a zdravotních výkonů (2011); znázornění: GÖ FP 12 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

23 Obrázek 2.4: Spektrum diagnóz nemocnice Hollabrunn: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce 2011 Zdroj: BMG Dokumentace diagnóz a zdravotních výkonů (2011); znázornění: GÖ FP Na pavoukových grafech lze pozorovat rozdílnost spektra diagnóz v obou nemocnicích, z čehož lze dělat závěry ohledně přiřazení k jednotlivým odborným oddělením. V Hollabrunnu je jasně vidět, že je u velké části hospitalizací vykázána diagnóza ICD-10 ze skupiny diagnóz F Poruchy duševní a poruchy chování (kapitola V ICD-10), a lze je proto přiřadit k oddělení Psychiatrie. Nejčastější diagnózy ICD-10 v nemocnici Mistelbach spadají do skupiny I Nemoci oběhové soustavy (kapitola IX ICD-10). Příloha 2 obsahuje další údaje o spektru diagnóz ICD-10 v obou dolnorakouských nemocnicích po jednotlivých odděleních. 2.4 Analýza současné situace v nemocnicích Znojmo a Břeclav Nemocnice Znojmo a Břeclav v Jihomoravském kraji se nacházejí přímo na hranicích s Dolním Rakouskem (viz Obrázek 2.1). Nemocnice Znojmo a Břeclav disponovaly v roce 2011 dohromady více než 898 lůžky. V nemocnicích je poskytována zdravotní péče na následujících odděleních: intenzivní medicína, Kapitola 2 / Analýza současného stavu 13

24 dětské a dorostové lékařství, chirurgie, interní medicína, gynekologie a porodnictví, neurologie, dermatologie, oční lékařství, ORL, urologie, ortopedie a ortopedická chirurgie, úrazová chirurgie, smíšené oddělení, pulmologie, kardiologie, psychiatrie, fyzikální medicína a rehabilitace a onkologie (viz Tabulka 2.4 a Tabulka 2.5 ). V roce 2011 zaměstnávaly cca 125 lékařů na ekvivalenty plného pracovního úvazku (mimo oblast intenzivní péče). Na ošetřovatelském úseku zaměstnávaly obě nemocnice 394 ekvivalentů plných pracovních úvazků (mimo oblast intenzivní péče). V roce 2011 bylo v těchto dvou jihomoravských nemocnicích hospitalizováno pacientů, z čehož vyplynulo celkem lůžkodnů. Obě nemocnice disponovaly v roce 2011 dvěma počítačovými tomografy (CT), jedním přístrojem na magnetickou resonanci (MT), dvěma pracovišti koronární angiografie (COR) a 32 dialyzačními přístroji. V nemocnici Břeclav nejsou prováděny srdeční katetrizace a neurochirurgické operace. Pacienti, kteří potřebují tento druh zdravotní péče, jsou ošetřeni v Brně. Oddělení chirurgie nabízí specializaci na operace ezofagu. V nemocnici Znojmo vzniklo nové oddělení léčby ozařováním. Na oddělení gynekologie a porodnictví se specializují na endometriózu. Přehled strukturálních, personálních a přístrojových ukazatelů nemocnic Znojmo a Břeclav poskytuje Tabulka 2.4 a Tabulka GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

25 Tabulka 2.4: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Břeclav Zdroj: Nemocnice Břeclav (2011); znázornění: GÖ FP Kapitola 2 / Analýza současného stavu 15

26 Tabulka 2.5: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Znojmo Zdroj: Nemocnice Znojmo (2011); znázornění: GÖ FP 16 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

27 Spektrum zdravotních výkonů poskytnutých v Nemocnici Břeclav v roce 2011 podle jednotlivých kapitol ICD-10 je znázorněno na Obrázek 2.5. Obrázek 2.5: Spektrum diagnóz nemocnice Břeclav: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce 2011 Zdroj: Nemocnice Břeclav (2011); znázornění: GÖ FP Spektrum zdravotních výkonů poskytnutých v Nemocnici Břeclav ukazuje, že diagnózy hospitalizovaných pacientů spadají nejčastěji do skupiny K diagnóz ICD-10 Nemoci trávící soustavy (kapitola XI ICD-10) a dále do skupiny I Nemoci oběhové soustavy (kapitola IX ICD- 10) a J Nemoci dýchací soustavy (kapitola 10 ICD-10). Spektrum zdravotních výkonů poskytnutých v Nemocnici Znojmo v roce 2011 podle jednotlivých kapitol ICD-10 je znázorněno na Obrázek 2.6. Kapitola 2 / Analýza současného stavu 17

28 Obrázek 2.6: Spektrum diagnóz nemocnice Znojmo: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce 2011 Zdroj: Nemocnice Znojmo (2011); znázornění: GÖ FP Spektrum zdravotních výkonů poskytnutých v Nemocnici Znojmo ukazuje, že byli nejčastěji hospitalizováni pacienti s diagnózou spadající do skupiny I diagnóz ICD-10 Nemoci oběhové soustavy (kapitola IX ICD-10) a dále do skupin M Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (kapitola XIII ICD-10) a S-T Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (kapitola XIX ICD-10). 18 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

29 2.5 Analýza současné situace v nemocnicích Pelhřimov a Jihlava Kraj Vysočina s nemocnicemi Pelhřimov a Jihlava nehraničí přímo s Rakouskem (viz Obrázek 2.1). Nemocnice Pelhřimov a Jihlava disponovaly v roce 2011 dohromady 1055 lůžky. V nemocnicích je poskytována zdravotní péče na následujících odděleních: intenzivní medicína, dětské a dorostové lékařství, chirurgie, interní medicína, dermatologie, gynekologie a porodnictví, neurologie, oční lékařství, ORL, urologie, ortopedie a ortopedická chirurgie, úrazová chirurgie, smíšené oddělení, akutní geriatrie / remobilizace, paliativní medicína, kardiologie, psychiatrie, fyzikální medicína a rehabilitace a onkologie (viz Tabulka 2.6 a Tabulka 2.7). V roce 2011 zaměstnávaly obě nemocnice cca 170 lékařů na ekvivalenty plného pracovního úvazku. Na ošetřovatelském úseku zaměstnávaly obě nemocnice 635 ekvivalentů plných pracovních úvazků (mimo oblast intenzivní péče). V roce 2011 bylo v těchto dvou nemocnicích hospitalizováno pacientů, z čehož vyplynulo celkem lůžkodnů. Nemocnice disponovaly v roce 2011 čtyřmi počítačovými tomografy (CT), jedním přístrojem na magnetickou rezonanci (MT), jedním pracovištěm koronární angiografie (COR), dvěma vysokonapěťovými zdravotnickými přístroji (LINAC, Gamma nůž/str) a 31 dialyzačními přístroji. Je třeba vzít v úvahu, že v Nemocnici Jihlava je většina intenzivních lůžek integrována přímo do jednotlivých oddělení. K vykázaným pěti intenzivním lůžkům na Obrázek 2.1 je proto nutné přiřadit dalších 42 lůžek pro intenzivní péči na oddělení chirurgie (14 lůžek), interní medicíny (6 lůžek), neurologie (4 lůžka), pediatrie (9 lůžek), onkologie (3 lůžka) a kardiologie (6 lůžek). Přehled strukturálních, personálních a přístrojových ukazatelů nemocnic Pelhřimov a Jihlava poskytuje Tabulka 2.6 a Tabulka 2.7. Kapitola 2 / Analýza současného stavu 19

30 Tabulka 2.6: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Jihlava Zdroj: Nemocnice Jihlava (2011); znázornění: GÖ FP 20 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

31 Tabulka 2.7: Strukturální, personální a přístrojové ukazatele nemocnice Pelhřimov Zdroj: Nemocnice Pelhřimov (2011); znázornění: GÖ FP Kapitola 2 / Analýza současného stavu 21

32 Spektrum zdravotních výkonů poskytnutých v Nemocnici Jihlava v roce 2011 podle jednotlivých kapitol ICD-10 je znázorněno na Obrázek 2.7. Obrázek 2.7: Spektrum diagnóz nemocnice Jihlava: podíl hospitalizací (v procentech) na kapitolu ICD-10 v roce 2011 Zdroj: Nemocnice Jihlava (2011); znázornění: GÖ FP Spektrum zdravotních výkonů poskytnutých v Nemocnici Jihlava ukazuje, že byli nejčastěji hospitalizováni pacienti s diagnózou spadající do skupiny I Nemoci oběhové soustavy (kapitola IX ICD-10) a Z Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (kapitola XXI ICD-10). Na Obrázek 2.8 je znázorněno spektrum diagnóz podle kapitol ICD-10 v Nemocnici Pelhřimov. 22 GÖ FP 2013, NÖ-ETZ

Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou. Mag.(FH) Judith Willert St. Pölten, 27. 1.

Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou. Mag.(FH) Judith Willert St. Pölten, 27. 1. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou Mag.(FH) Judith Willert St. Pölten, 27. 1. 2014 Obsahová náplň Cíle tematického okruhu Průběh Analýza nynějšího

Více

Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční kooperace nemocnic v České republice a Rakousku. Obsah prezentace

Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční kooperace nemocnic v České republice a Rakousku. Obsah prezentace Zdraví bez hranic Strategické možnosti přeshraniční kooperace nemocnic v České republice a Rakousku Thomas Neruda, Michael Entleitner Gesundheit Österreich GmbH Laa/Thaya, 21. června 2013 Obsah prezentace

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.12.2004 85 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.2003 2 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 16. 8. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2012 Children and Adolescents

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 6. 212 2 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 211 Activity in branch of out-patient care

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 16 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 29 Activity in branch of out-patient care

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.9.2005 40 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004 Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Souhrn

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.23 6 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 21 Aktuální informace zahrnuje údaje o počtu hospitalizací

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 28.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005 Children

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 4 1.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje

Zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje Zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje Ing. Petr Fiala Ústecký kraj 4. dubna 2006 Reforma zdravotnictví forum.cz konference v Ústí n. L. Základní geografické údaje Rozloha 5 335 km² (6,8% rozlohy ČR)

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 16. 8. 2011 Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2010 Children

Více

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň 14. 10. 2015 Pardubice

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň 14. 10. 2015 Pardubice Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice Pavel Hroboň 14. 10. 2015 Pardubice Použití DRG k úhradám lůžkové péče Ve světě: Použití DRG jako platebního mechanismu řadou způsobů mezi dvěma krajními možnostmi: Neregulovaná

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 20.6.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2003

HOSPITALIZOVANÍ 2003 HOSPITALIZOVANÍ 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika Publikace

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 1. 29 59 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 28 (data: Česká správa

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 2. 2013 2 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech 2011 (data:

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 23.4.2002 Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002 Podkladem prezentovaných dat jsou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 9 30.6.2005 Dětská a dorostová péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2004 Children and adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 28. 6. 2013 Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více