Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2012"

Transkript

1 Komentář Metodické vysvětlivky Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2001 Sklizeň zemědělských plodin v roce celkem Sklizeň zemědělských plodin v roce celkem - pokračování Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce Porovnání s výsledky v roce 2011 sklizeň Porovnání s výsledky v roce 2011 sklizeň pokračování Porovnání s výsledky v roce 2011 sklizeň z ovocných stromů Porovnání s výsledky v roce 2011 hektarový výnos Porovnání s výsledky v roce 2011 hektarový výnos pokračování Porovnání s výsledky v roce 2011 výnos z 1 stromu, keře Sklizeň zemědělských plodin v roce podle krajů Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní Žito Oves Triticale Kukuřice na zrno Obiloviny celkem Luskoviny celkem Brambory ostatní Cukrovka technická Řepka Kukuřice na siláž Pícniny na orné půdě celkem seno Trvalé travní porosty píce v seně Chmelnice Vinice Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2011/ Sklizeň vybraných plodin po dopočtu domácností Grafy Vývoj ploch zemědělských plodin v letech 1980 až - pšenice, ječmen, žito, oves - cukrovka, brambory celkem, řepka Vývoj sklizní zemědělských plodin v letech 1980 až - pšenice, ječmen, žito, oves - cukrovka, brambory celkem, řepka Vývoj výnosů zemědělských plodin v letech 1980 až - pšenice, ječmen, žito, oves - cukrovka, brambory celkem, brambory rané Sklizeň zemědělských plodin v roce podle krajů - ječmen ozimý, žito, oves, řepka - ječmen jarní, kukuřice na zrno, pšenice ozimá Výnosy zemědělských plodin v roce podle krajů - pšenice ozimá, ječmen jarní, žito, oves - cukrovka, brambory celkem, brambory rané

2 METODICKÉ VYSVĚTLIVKY V roce 2011 zharmonizoval Český statistický úřad zjišťování v rostlinné výrobě podle nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 543/2009 platného pro členské země EU. Rozsah statistického šetření (vybraný soubor respondentů) vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS 3 (14 krajů ČR). Skutečně sklizené množství plodin se uvádí z výměry produkční plochy, která vychází z výměry zjištěné soupisem ploch osevů k V plochách kukuřice na zrno a kukuřice na zeleno a siláž jsou zohledněny přesuny, ke kterým každoročně dochází v souvislosti se změnami povětrnostních podmínek. Hektarový výnos je poměr sklizně a produkční plochy příslušné plodiny. Obiloviny sklizené na zrno jsou uvedené v čistém stavu, nikoliv ve směsích; kukuřice sklizená děleným způsobem je zahrnuta ve sklizni kukuřice na zeleno a na siláž (pícniny na orné půdě). Směsi obilovin, vč. směsi ovsa s ječmenem, proso, pohanka, čirok, případně další druhy sklizené na zrno, jsou zahrnuty v položce ostatní obiloviny. Námelové žito je zahrnuto pouze plochou úměrnou využití na zrno, ostatní plocha námelového žita (která nebyla využita pro sklizeň zrna) je zahrnuta v položce léčivé rostliny. Krmné luskoviny, směsi luskovin a luskovinoobilní směsi sklizené na zrno (ve sklizni směsí je uvedeno množství zrna sklizené celkem, tzn. společně obilovin i luskovin) jsou uvedeny v položce ostatní luskoviny. V položce zrniny celkem jsou sumárně uvedeny obiloviny a luskoviny. Za brambory rané jsou považovány brambory se sklizní do V bramborách ostatních jsou zahrnuty brambory konzumní a průmyslové. Od roku 2006 jsou zvlášť sledovány brambory sadbové. Produkce cukrovky technické je uvedena v čisté hmotnosti po srážce na nečistoty. V ostatních okopaninách je zahrnuta sklizeň tuřínu, krmné cukrovky, krmné kapusty, krmné mrkve, tykve, topinambur, vodnice apod. Řepka je sledována samostatně, řepice, crambe, saflor apod. jsou uvedeny společně v ostatních olejninách. Položka len setý olejný zahrnuje sklizeň semene. Položka kořeninové rostliny zahrnuje majoránku, kmín, anýz, koriandr, kořeninovou papriku, fenykl a ostatní kořeninové (aromatické) rostliny. Léčivé rostliny jsou vykázány včetně námelového žita (sklizeň je uvedena pouze z výměry, která nebyla využita pro sklizeň zrna). V ostatních technických plodinách jsou uvedeny kořen čekanky (v čisté hmotnosti po srážce na nečistoty), len přadný, tabák, rychle rostoucí dřeviny, ozdobnice čínská apod. Do energetických plodin jinde neuvedených se uvádějí plodiny určené pouze k energetickým účelům a nemající žádné jiné využití než energetické. Jednoleté pícniny (jako hlavní plodiny bez meziplodin a následných plodin) jsou uvedeny v zeleném stavu, víceleté pícniny ze všech sečí (bez podsevů) vždy v suchém stavu. V obilovinách na zeleno jsou uvedeny obiloviny sklizené v mléčné zralosti nebo určené do bubnových sušáren, jarní a ozimé směsky, po kterých nebyla zaseta hlavní plodina. V jednoletých luskovinách na zeleno se uvádí luskoviny sklízené v zeleném stavu např. hrách setý, vikev setá, hrachor, lupina, luskovinoobilné směsky apod. V ostatních jednoletých pícninách se uvádí pícniny jako hlavní plodina, krmný sléz, svazenka. V ostatních víceletých pícninách jsou zahrnuty víceleté pícniny zaseté do senážního ovsa, různé druhy jetelů (kromě červeného) vičenec, úročník, štírovník apod. Dočasné travní porosty a pastviny uvádí se luční dočasné porosty na orné půdě na píci, travní porosty určené ke spásání, na seno nebo na siláž zahrnuté jako část běžného střídání plodin, vyskytující se nejméně jedno sklizňové období a méně než pět let, oseté travou nebo travní směsí. Např. jílek, sveřep, srha, kostřava. Sklizené plochy luk trvalých a pastvin jsou uvedeny na rozdíl od ostatních plodin ve skutečném rozsahu provedené sklizně, pokud byla plocha sklizena v zeleném stavu nebo spasena je produkce přepočtena na seno. Přepočty na suchou píci případně na senáž jsou provedeny podle stanovených koeficientů přímo v zemědělském závodě. Také plochy vinic plodících a chmelnic zohledňují plochu, ze které byla provedena sklizeň. Plochy rané, letní a pozdní zeleniny jsou uvedeny dohromady, tzv. opakované plochy (pozdní zasetá po jarní) se nezjišťovaly proto, aby nedošlo k dvojímu záznamu ploch. V této souvislosti došlo v letošním roce ke korekci plochy ostatní zeleniny ve prospěch ředkviček. Sklizeň jednotlivých druhů ovoce se zjišťuje sumarizací výkazů zemědělských závodů výběrovým způsobem a matematicko statistickými metodami dopočtu. Počty ovocných stromů a keřů jsou uvedeny bez ohledu na tvar a stáří, a to jak nově vysázené, mladé a plodné, tak i přestárlé, nerodící.

3 Spotřeba hnojiv přepočtená na čisté živiny (N, P 2 O 5, K 2 O) je uvedena za hospodářský rok 2011/ (tzn. od do ). Není zde zahrnuta spotřeba hnojiv za malá hospodářství samostatně hospodařících rolníků, kteří nepředkládají výkazy. Údaje jsou tříděny za republiku celkem a v územním členění CZ-NUTS-3 (kraje). Publikované výsledky jsou propočteny z nezaokrouhlených hodnot.

4 KOMENTÁŘ Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek. Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně snížila o 25,0 tis. ha tj. o 1,7 % na 1 454,4 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 6 595,5 tis. tun byla proti roku 2011 nižší o 1 689,3 tis. tun, tj. o 20,4 %. Nad úrovní roku 2011 je sklizeň pšenice jarní, a to 284,0 tis. tun, což je o 31,2 tis. tun více (o 12,3 %), žita ozimého a jarního 147,0 tis. tun, což je o 28,5 tis. tun více (o 24,1 %), ovsa 172,0 tis. tun, což je o 7,7 tis. tun více (o 4,7 %) a ostatních obilovin 22,7 tis. tun, tj. o 8,0 tis. tun (o 54,0 %) více než v minulém roce. Hlavních obilovin bylo sklizeno méně než v roce minulém. Pšenice bylo sklizeno 3 518,9 tis. tun tj. o 1 394,2 tis. tun méně (o 28,4 %) než v roce minulém. U ječmene byla sklizeň 1 616,5 tis. tun, tj. o 197,2 tis. tun méně (o 10,9 %). Kukuřice na zrno bylo sklizeno 928,1 tis. tun, což je o 135,6 tis. tun méně (o 12,7 %) než v roce Hektarový výnos obilovin 4,53 t je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 1,07 t (tj. o 19,0 %), z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 4,34 t (5,78 t v roce 2011), pšenice jarní 4,09 t (4,41 t), žita 4,81 t (4,74 t), ječmene ozimého 3,98 t (4,64 t), ječmene jarního 4,31 t (4,95 t), ovsa 3,39 t (3,63 t), kukuřice na zrno 7,78 t (8,79 t) a tritikale 4,31 t (4,52 t). I produkce luskovin byla nižší než v roce předešlém. Celkem bylo sklizeno 39,1 tis. tun luskovin. Z toho hrachu setého 30,7 tis. tun, tj. v porovnání s rokem 2011 o 21,6 tis. tun méně. Celková produkce zrnin (obiloviny a luskoviny) 6 634,6 tis. tun je proti předchozímu roku nižší o 1 713,7 tis. tun (tj. o 20,5 %). Celková sklizeň brambor po zahrnutí sklizně domácností ve výši 805,0 tis. tun představuje proti roku 2011 snížení o 168,9 tis. tun (o 17,3 %). Hektarový výnos ve výši 26,77 t je o 2,23 t nižší. Raných brambor bylo sklizeno 43,2 tis. tun. Průměrný výnos brambor ostatních z jednoho hektaru je 28,28 t, tj. o 2,71 t méně než v loňském roce. Produkce 685,1 tis. tun je o 151,7 tis. tun nižší než v roce Cukrovky technické bylo sklizeno při výnosu 63,26 t z jednoho hektaru 3 868,8 tis. tun bulev (3 898,9 tis. tun v roce 2011) tzn. snížení o 0,8 %. V roce došlo ke zvýšení osevních ploch olejnin celkem o 6,4 tis. ha (o 1,4 %) na výměru 470,8 tis. ha. Dosažená produkce z této plochy 1 210,7 tis. tun je o 27,0 tis. tun vyšší než v roce minulém. Řepky bylo sklizeno 1 109,1 tis. tun, v roce předchozím 1 046,1 tis. tun, tzn. zvýšení o 63,1 tis. tun. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru 2,76 t je o 0,04 t nižší. Nižší byla produkce máku, kdy se z plochy 18,4 tis. ha při průměrném hektarovém výnosu 0,70 t sklidilo 12,8 tis. tun (26,9 tis. tun při hektarovém výnosu 0,85 t v roce 2011) makového semene. Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 9 176,0 tis. tun zelené píce, tj. o 544,8 tis. tun více než v roce Z toho bylo sklizeno 8 328,3 tis. tun kukuřice na zeleno a siláž, tj. o 546,7 tis. tun více než v roce minulém. Sklizeň sena víceletých pícnin byla 1 113,2 tis. tun, z toho sklizeň sena jetele červeného 319,6 tis. tun. Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla proti předchozímu roku nižší. Ve sledovaném roce bylo sklizeno 232,9 tis. tun zeleniny (277,6 tis. tun v roce 2011). Produkce ovoce (včetně domácností) 292,8 tis. tun byla proti loňskému roku vyšší (265,1 tis. tun v roce 2011). Na 15,7 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 3,83 t (5,70 t v roce 2011) sklidilo 60,0 tis. tun hroznů, tj. o 31,3 tis. tun méně než v roce Produkce chmele ve výši tun se proti roku 2011 snížila o 1,8 tis. tun (tj. o 28,7 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 0,99 t je také nižší, a to o 0,32 t než v roce minulém.

5 Tab. 1 VÝVOJ PLOCH A SKLIZNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN V LETECH 2001 až Table 1 Trends in sowing areas and crop harvest in 2001 to Legenda: P - plocha - area S - sklizeň - harvest V - výnos - yield Plodina MJ Crop ZRNINY celkem OBILOVINY celkem Pšenice celkem Pšenice ozimá Pšenice jarní Žito Ječmen celkem Ječmen ozimý Ječmen jarní Oves Kukuřice na zrno P [ha] S [t] Grains, total V [t/ha] 4,47 4,28 3,91 5,42 4,70 4,12 4,48 5,32 5,03 4,64 5,56 4,50 P [ha] S [t] Cereals, total V [t/ha] 4,52 4,33 3,95 5,46 4,75 4,17 4,53 5,37 5,08 4,70 5,60 4,53 P [ha] S [t] Wheat, total V [t/ha] 4,85 4,56 4,07 5,84 5,05 4,49 4,86 5,77 5,24 4,99 5,69 4,32 P [ha] S [t] Winter wheat V [t/ha] 4,95 4,64 4,14 5,96 5,15 4,58 5,01 5,88 5,33 5,08 5,78 4,34 P [ha] S [t] Spring wheat V [t/ha] 3,21 3,27 3,69 4,35 3,70 3,36 2,91 3,84 3,41 3,51 4,41 4,09 P [ha] Winter S [t] and spring V [t/ha] 3,72 3,37 3,80 5,29 4,19 3,33 4,73 4,83 4,63 3,91 4,74 4,81 rye P [ha] S [t] Barley, total V [t/ha] 3,97 3,67 3,76 4,97 4,21 3,59 3,80 4,65 4,40 4,07 4,87 4,23 P [ha] S [t] Winter barley V [t/ha] 4,45 3,56 3,09 5,15 4,40 3,75 4,81 4,67 4,82 4,50 4,64 3,98 P [ha] S [t] Spring barley V [t/ha] 3,75 3,72 3,91 4,91 4,15 3,55 3,44 4,64 4,23 3,91 4,95 4,31 P [ha] S [t] Oats V [t/ha] 2,85 2,75 3,02 3,88 2,92 2,68 2,70 3,18 3,32 2,64 3,63 3,39 P [ha] S [t] Grain maize V [t/ha] 6,60 8,73 5,58 6,13 7,17 6,75 6,80 7,54 8,45 6,71 8,79 7,78

6 Tab. 1 VÝVOJ PLOCH A SKLIZNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN V LETECH 2001 až Table 1 Trends in sowing areas and crop harvest in 2001 to Legenda: P - plocha - area S - sklizeň - harvest V - výnos - yield Plodina MJ Crop Ostatní obiloviny LUSKOVINY celkem Hrách setý Brambory celkem Brambory rané Brambory ostatní Cukrovka technická OLEJNINY celkem Řepka Mák Olejniny ostatní P [ha] S [t] Other cereals V [t/ha] 3,64 3,58 3,29 4,59 3,68 2,79 3,63 3,99 3,84 3,35 4,04 3,80 P [ha] S [t] Pulses, total V [t/ha] 2,46 1,91 1,98 3,11 2,44 2,24 2,13 2,15 2,14 1,86 2,85 1,94 P [ha] S [t] Peas V [t/ha] 2,57 2,01 2,23 3,35 2,70 2,64 2,40 2,35 2,45 1,98 3,05 2,04 P [ha] Potatoes, S [t] total V [t/ha] 20,88 23,51 18,97 23,96 28,08 23,05 25,72 25,83 26,19 24,56 30,45 27,98 P [ha] Early S [t] potatoes V [t/ha] 16,46 18,27 16,08 20,15 18,72 18,89 16,59 16,16 17,39 19,01 17,26 17,51 P [ha] Other S [t] potatoes V [t/ha] 22,06 25,03 19,67 24,78 28,71 23,90 27,03 27,36 27,33 25,19 32,52 29,45 P [ha] Industrial S [t] sugar beet V [t/ha] 45,41 49,45 45,20 50,34 53,31 51,48 53,25 57,26 57,91 54,36 66,84 63,26 P [ha] Oil seed S [t] crops, V [t/ha] 2,50 2,01 1,43 2,90 2,40 2,41 2,54 2,47 2,63 2,37 2,55 2,57 total P [ha] S [t] Rape V [t/ha] 2,84 2,27 1,55 3,60 2,88 3,01 3,06 2,94 3,18 2,83 2,80 2,76 P [ha] S [t] Poppy V [t/ha] 0,64 0,57 0,51 0,90 0,82 0,55 0,58 0,71 0,61 0,46 0,85 0,70 P [ha] Other S [t] oleaginous V [t/ha] 1,50 1,45 1,47 1,56 1,74 1,64 1,41 1,68 1,52 1,33 1,86 1,74 crops

7 Tab. 1 VÝVOJ PLOCH A SKLIZNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN V LETECH 2001 až Table 1 Trends in sowing areas and crop harvest in 2001 to Legenda: P - plocha - area S - sklizeň - harvest V - výnos - yield Plodina MJ Crop Len - stonky PÍCNINY jednoleté celkem Kukuřice na zeleno a siláž PÍCNINY víceleté celkem Jetel červený Vojtěška Louky trvalé Pastviny Chmel Vinné hrozny P [ha] Fibre flax S [t] straw V [t/ha] 2,70 2,55 2,18 3,27 2,99 3,02 2,65 3,34 3,01 2,50.. P [ha] Annual green S [t] fodder, total V [t/ha] 28,46 29,19 24,35 27,23 30,75 28,39 30,03 31,55 33,81 29,22 37,23 36,21 P [ha] Green S [t] and silage V [t/ha] 32,81 32,39 27,55 30,26 35,69 32,66 34,41 35,33 38,15 33,04 41,79 40,60 maize P [ha] Perennial S [t] green V [t/ha] 6,02 6,59 5,11 6,88 6,75 6,67 6,49 6,68 6,85 6,42 6,88 6,42 fodder, total P [ha] S [t] Red clover V [t/ha] 8,02 8,56 6,42 8,14 7,96 7,82 7,77 8,02 8,11 7,52 7,81 7,44 P [ha] S [t] Lucerne V [t/ha] 7,71 7,94 6,31 8,41 8,31 8,26 7,91 8,05 8,51 8,01 7,78 7,23 P [ha] Trvalé travní Trvalé travní Trvalé travní Trvalé travní Trvalé travní Trvalé travní Trvalé travní Trvalé travní Trvalé travní Trvalé travní Trvalé travní Permanent S [t] porosty porosty porosty porosty porosty porosty porosty porosty porosty porosty porosty grassland V [t/ha] 3,27 celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem P [ha] S [t] V [t/ha] 2,37 3,08 2,41 3,23 3,12 3,14 2,98 3,22 3,33 3,45 3,48 3,22 P [ha] S [t] Hops V [t/ha] 1,09 1,08 0,93 1,08 1,38 1,01 1,04 1,27 1,25 1,49 1,31 0,99 P [ha] S [t] Grapes V [t/ha] 6,04 5,25 5,70 5,38 4,39 3,71 5,82 6,03 4,27 2,87 5,70 3,83

8 Tab. 2 Sklizeň zemědělských plodin v roce Table 2 Harvest of agricultural crops in Plodina List: 1 Plocha (ha) Výnos (t/ha) Sklizeň (t) Area Yield (t/ha) Harvest (t) (ha) Crop Sheet:1 a b Zrniny úhrnem , Grains, total Obiloviny celkem , Cereals, total základní obiloviny celkem , Basic cereals, total pšenice celkem , Wheat, total pšenice ozimá , Winter wheat pšenice jarní , Spring wheat žito ozimé a jarní , Winter and spring rye ječmen celkem , Barley, total ječmen ozimý , Winter barley ječmen jarní , Spring barley oves , Oats tritikale , Triticale kukuřice na zrno , Grain maize ostatní obiloviny , Other cereals z toho: směsky ozimé 454 2, mixed grain, winter směsky jarní , mixed grain, spring Luskoviny celkem , Pulses, total hrách setý , Peas lupina na zrno , Sweet lupins for grain ostatní luskoviny , Other pulses Okopaniny celkem x Root crops, total Brambory celkem , Potatoes, total brambory rané , Early potatoes brambory ostatní , Other potatoes brambory sadbové , Seed potatoes cukrovka technická , Industrial sugar beet krmná řepa , Fodder beet ostatní okopaniny , Other root crops Technické plodiny celkem x Industrial crops, total Olejniny celkem , Oil seed crops, total řepka , Rape slunečnice na semeno , Sunflower for seed soja , Soya mák , Poppy hořčice na semeno , Mustard for seed len setý olejný - semeno , Oil flax - seed ostatní olejniny , Other oleaginous crops konopí 213 1, Hemp kořeninové rostliny , Culinary plants z toho: kmín , of which: Caraway léčivé rostliny , Medicinal plants ostatní technické plodiny , Other industrial plants z toho: energetické x Energy crop n. e. c. plodiny j. n.

9 Tab. 2 Sklizeň zemědělských plodin v roce Table 2 Harvest of agricultural crops in Plodina List: 2 Plocha (ha) Výnos (t/ha) Sklizeň (t) Area Yield (t/ha) Harvest (t) (ha) Crop Sheet:2 a b Plodiny sklízené na zeleno - seno , Plants harvested green - hay Jednoleté pícniny celkem , Annual green fodder, total obiloviny na zeleno , Cereal harvested green kukuřice na zeleno a siláž , Green and silage maize jednoleté luskoviny na zeleno , Annual leguminous plants ostatní jednoleté plodiny na zeleno , Other annual plants harv. green Víceleté pícniny na orné půdě , Perennial green fodder, total jetel červený , Red clover vojtěška , Lucerne ostatní víceleté plodiny na zeleno , Other perennial plants harv. green dočasné travní porosty a pastviny , Temporary grassland and grazings Zelenina konzumní celkem x Fresh vegetables, total celer bulvový , Celeriac mrkev , Carrots petržel , Parsley kedlubny 80 24, Kohlrabi ředkvičky 218 5, Radishes kapusta , Cabbage květák a brokolice , Cauliflower and broccoli zelí , Red/White cabbage okurky nakladačky , Gherkins okurky salátové 54 54, Cucumbers rajčata , Tomatoes cibule , Onions česnek 164 2, Garlic hrách dřeňový , Green peas pórek 7 17, Leeks hlávkový salát , Lettuces ostatní zelenina , Other vegetables Jahody 465 3, Strawberries Chmelnice plodící , Bearing hop gardens Vinice plodné , Bearing vineyards Trvalé travní porosty - píce v seně , Permanent grassland in hay

10 Tab. 3 Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce Table 3 Harvest of fruit trees and bushes in Druh Výnos Počet (ks) (kg/strom, keř) Pieces Yield (kg/tree, bush) Sklizeň (t) Harvest (t) Tree/bush, fruit a b Ovocné stromy a keře celkem x Fruit trees and bushes, total jabloně , Apple trees hrušně , Pear trees broskvoně , Peach trees meruňky , Apricot trees švestky pravé a pološvestky , Prunus domestica trees slívy, renklody a mirabelky , Prunus insititia trees třešně , Cherry trees višně , Sour cherry trees rybíz , Currant bushes angrešt ,25 6 Gooseberry bushes ořešáky vlašské ,50 51 Walnut trees

11 Tab. 4 Porovnání sklizně zemědělských plodin v roce s rokem 2011 Table 4 Harvest of agricultural crops in compared with 2011 results Plodina Sklizeň 2011 v t Harvest 2011 t Plocha v ha Area ha Výnos v t/ha Yield t/ha Sklizeň v t Harvest t Rozdíl +,- Difference t List: 1 a b Zrniny úhrnem , ,5 Grains, total Obiloviny celkem , ,6 Cereals, total základní obiloviny celkem , ,3 Basic cereals, total pšenice celkem , ,6 Wheat, total pšenice ozimá , ,4 Winter wheat pšenice jarní , ,3 Spring wheat žito ozimé a jarní , ,1 Winter and spring rye ječmen celkem , ,1 Barley, total ječmen ozimý , ,5 Winter barley ječmen jarní , ,1 Spring barley oves , ,7 Oats tritikale , ,7 Triticale kukuřice na zrno , ,3 Grain maize ostatní obiloviny , ,0 Other cereals z toho: směsky ozimé , ,3 mixed grain, winter směsky jarní , ,5 mixed grain, spring Luskoviny celkem , ,6 Pulses, total hrách setý , ,7 Peas lupina na zrno , ,8 Sweet lupins for grain ostatní luskoviny , ,7 Other pulses Okopaniny celkem x ,5 Root crops, total Brambory celkem , ,2 Potatoes, total brambory rané , ,3 Early potatoes brambory ostatní , ,2 Other potatoes brambory sadbové , ,7 Seed potatoes cukrovka technická , ,2 Industrial sugar beet krmná řepa , ,3 Fodder beet ostatní okopaniny , ,9 Other root crops Technické plodiny celkem x ,1 Industrial crops, total Olejniny celkem , ,3 Oil seed crops, total řepka , ,0 Rape slunečnice na semeno , ,3 Sunflower for seed soja , ,3 Soya mák , ,6 Poppy hořčice na semeno , ,9 Mustard for seed len setý olejný - semeno , ,0 Oil flax - seed ostatní olejniny , ,6 Other oleaginous crops konopí , ,5 Hemp kořeninové rostliny , ,3 Culinary plants z toho: kmín , ,1 of which: Caraway léčivé rostliny , ,0 Medicinal plants ostatní technické plodiny , ,3 Other industrial plants z toho: energetické x ,5 Energy crop n. e. c. plodiny j. n. Index v % Crop Sheet:1

12 Tab. 4 Porovnání sklizně zemědělských plodin v roce s rokem 2011 Table 4 Harvest of agricultural crops in compared with 2011 results Plodina Sklizeň 2011 v t Harvest 2011 t Plocha v ha Area ha Výnos v t/ha Yield t/ha Sklizeň v t Harvest t Rozdíl +,- Difference t List: 2 a b Plodiny sklízené na zeleno - seno , ,5 Plants harvested green - hay Jednoleté pícniny celkem , ,3 Annual green fodder, total obiloviny na zeleno , ,2 Cereal harvested green kukuřice na zeleno a siláž , ,0 Green and silage maize jednoleté luskoviny na zeleno , ,4 Annual leguminous plants ostatní jednoleté plodiny na zeleno , ,6 Other annual plants harv. green Víceleté pícniny na orné půdě , ,0 Perennial green fodder, total jetel červený , ,5 Red clover vojtěška , ,0 Lucerne Sheet:2 ostatní víceleté plodiny na zeleno , ,1 Other perennial plants harv. green dočasné travní porosty a pastviny , ,2 Temporary grassland and grazings Zelenina konzumní celkem x ,7 Fresh vegetables, total celer bulvový , ,6 Celeriac mrkev , ,1 Carrots petržel , ,8 Parsley kedlubny , ,2 Kohlrabi ředkvičky , ,1 Radishes kapusta , ,3 Cabbage květák a brokolice , ,0 Cauliflower and broccoli zelí , ,8 Red/White cabbage okurky nakladačky , ,7 Gherkins okurky salátové , ,0 Cucumbers rajčata , ,8 Tomatoes cibule , ,4 Onions česnek , ,9 Garlic hrách dřeňový , ,7 Green peas pórek , ,3 Leeks hlávkový salát , ,3 Lettuces ostatní zelenina , ,5 Other vegetables Jahody , ,9 Strawberries Chmelnice plodící , ,3 Bearing hop gardens Vinice plodné , ,7 Bearing vineyards Trvalé travní porosty - píce v seně , ,7 Permanent grassland in hay Index v % Crop

13 Tab. 5 Porovnání sklizně z ovocných stromů a keřů v roce s rokem 2011 Table 5 Harvest of fruit trees and bushes in compared with 2011 results Druh Sklizeň 2011 v t Harvest 2011 t Počet stromů v ks Pieces of trees Výnos v kg/strom Yield kg/tree Sklizeň v t Harvest t Rozdíl +,- Difference t a b Ovocné stromy a keře celkem x ,3 Fruit trees and bushes, total jabloně , ,3 Apple trees hrušně , ,9 Pear trees broskvoně , ,7 Peach trees meruňky , ,6 Apricot trees švestky pravé a pološvestky , ,7 Prunus domestica trees slívy, renklody a mirabelky , ,2 Prunus insititia trees třešně , ,8 Cherry trees višně , ,3 Sour cherry trees rybíz , ,7 Currant bushes angrešt , ,8 Gooseberry bushes ořešáky vlašské , ,4 Walnut trees Index v % Tree/bush, fruit

14 Tab. 6 Porovnání výnosů zemědělských plodin v roce s rokem 2011 Table 6 Yield of agricultural crops in compared with 2011 results Plodina Výnos 2011 v t/ha Yield 2011 t Plocha v ha Area ha Výnos v t/ha Yield t/ha Sklizeň v t Harvest t Rozdíl +,- Difference t List: 1 a b Zrniny úhrnem 5, , ,06 80,9 Grains, total Obiloviny celkem 5, , ,07 81,0 Cereals, total základní obiloviny celkem 5, , ,07 79,9 Basic cereals, total pšenice celkem 5, , ,38 75,8 Wheat, total pšenice ozimá 5, , ,45 75,0 Winter wheat pšenice jarní 4, , ,31 92,9 Spring wheat žito ozimé a jarní 4, , ,07 101,4 Winter and spring rye ječmen celkem 4, , ,64 86,9 Barley, total ječmen ozimý 4, , ,66 85,9 Winter barley ječmen jarní 4, , ,64 87,1 Spring barley oves 3, , ,24 93,3 Oats tritikale 4, , ,22 95,2 Triticale kukuřice na zrno 8, , ,01 88,5 Grain maize ostatní obiloviny 1, , ,24 114,5 Other cereals z toho: směsky ozimé 1, , ,89 156,8 mixed grain, winter směsky jarní 2, , ,10 105,0 mixed grain, spring Luskoviny celkem 2, , ,91 68,1 Pulses, total hrách setý 3, , ,01 66,9 Peas lupina na zrno 2, , ,41 81,1 Sweet lupins for grain ostatní luskoviny 2, , ,59 73,2 Other pulses Okopaniny celkem x x x x Root crops, total Brambory celkem 30, , ,47 91,9 Potatoes, total brambory rané 17, , ,24 101,4 Early potatoes brambory ostatní 32, , ,07 90,6 Other potatoes brambory sadbové 23, , ,40 98,3 Seed potatoes cukrovka technická 66, , ,59 94,6 Industrial sugar beet krmná řepa 39, , ,63 88,3 Fodder beet ostatní okopaniny 21, , ,68 126,5 Other root crops Technické plodiny celkem x x x x Industrial crops, total Olejniny celkem 2, , ,02 100,9 Oil seed crops, total řepka 2, , ,04 98,6 Rape slunečnice na semeno 2, , ,17 93,1 Sunflower for seed soja 2, , ,07 96,8 Soya mák 0, , ,16 81,6 Poppy hořčice na semeno 0, , ,02 98,2 Mustard for seed len setý olejný - semeno 1, , ,04 102,9 Oil flax - seed ostatní olejniny 0, , ,22 63,6 Other oleaginous crops konopí 1, , ,02 98,9 Hemp kořeninové rostliny 0, , ,15 119,2 Culinary plants z toho: kmín 0, , ,16 120,0 of which: Caraway léčivé rostliny 0, , ,07 91,4 Medicinal plants ostatní technické plodiny 1, , ,61 988,2 Other industrial plants z toho: energetické x x x x Energy crop n. e. c. plodiny j. n. Index v % Crop Sheet:1

15 Tab. 6 Porovnání výnosů zemědělských plodin v roce s rokem 2011 Table 6 Yield of agricultural crops in compared with 2011 results Plodina Výnos 2011 v t/ha Yield 2011 t Plocha v ha Area ha Výnos v t/ha Yield t/ha Sklizeň v t Harvest t Rozdíl +,- Difference t List: 2 a b Plodiny sklízené na zeleno - seno 7, , ,29 96,0 Plants harvested green - hay Jednoleté pícniny celkem 37, , ,02 97,3 Annual green fodder, total obiloviny na zeleno 40, , ,29 96,8 Cereal harvested green kukuřice na zeleno a siláž 41, , ,18 97,2 Green and silage maize jednoleté luskoviny na zeleno 18, , ,19 93,4 Annual leguminous plants ostatní jednoleté plodiny na zeleno 13, , ,14 91,6 Other annual plants harv. green Víceleté pícniny na orné půdě 6, , ,46 93,3 Perennial green fodder, total jetel červený 7, , ,37 95,3 Red clover vojtěška 7, , ,56 92,9 Lucerne Sheet:2 ostatní víceleté plodiny na zeleno 7, , ,34 95,3 Other perennial plants harv. green dočasné travní porosty a pastviny 4, , ,45 89,2 Temporary grassland and grazings Zelenina konzumní celkem x x x x Fresh vegetables, total celer bulvový 19, , ,90 119,6 Celeriac mrkev 35, , ,50 107,1 Carrots petržel 13, , ,42 89,3 Parsley kedlubny 15, , ,07 158,5 Kohlrabi ředkvičky 11, , ,65 48,9 Radishes kapusta 17, , ,26 101,4 Cabbage květák a brokolice 14, , ,52 75,8 Cauliflower and broccoli zelí 39, , ,34 103,4 Red/White cabbage okurky nakladačky 19, , ,90 80,3 Gherkins okurky salátové 42, , ,50 129,5 Cucumbers rajčata 37, , ,96 92,2 Tomatoes cibule 24, , ,75 85,0 Onions česnek 3, , ,77 55,0 Garlic hrách dřeňový 3, , ,02 71,7 Green peas pórek 14, , ,52 117,1 Leeks hlávkový salát 8, , ,84 122,4 Lettuces ostatní zelenina 12, , ,69 113,9 Other vegetables Jahody 4, , ,39 90,9 Strawberries Chmelnice plodící 1, , ,32 75,6 Bearing hop gardens Vinice plodné 5, , ,87 67,2 Bearing vineyards Trvalé travní porosty - píce v seně 3, , ,25 92,8 Permanent grassland in hay Index v % Crop

16 Tab. 7 Porovnání výnosu z ovocných stromů a keřů v roce s rokem 2011 Table 7 Yield of fruit trees and bushes in compared with 2011 results Druh Výnos 2011 v kg/strom Yield 2011 kg/tree Počet stromů v ks Pieces of trees Výnos v kg/strom Yield kg/tree Sklizeň v t Harvest t Rozdíl +,- Difference t Index v % Tree/bush, fruit a b Ovocné stromy a keře celkem x x x x Fruit trees and bushes, total jabloně 7, , ,66 136,2 Apple trees hrušně 5, , ,58 90,3 Pear trees broskvoně 5, , ,70 87,7 Peach trees meruňky 4, , ,82 42,2 Apricot trees švestky pravé a pološvestky 5, , ,81 68,3 Prunus domestica trees slívy, renklody a mirabelky 6, , ,20 66,8 Prunus insititia trees třešně 6, , ,63 57,7 Cherry trees višně 8, , ,63 58,1 Sour cherry trees rybíz 0, , ,18 145,6 Currant bushes angrešt 0, ,25 6 0,07 138,6 Gooseberry bushes ořešáky vlašské 1, , ,26 120,7 Walnut trees

17 Tab. 8 Sklizeň pšenice ozimé v roce podle krajů Table 8 Harvest of winter wheat in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha , Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

18 Tab. 9 Sklizeň pšenice jarní v roce podle krajů Table 9 Harvest of spring wheat in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha 387 4, Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský 747 4, Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

19 Tab. 10 Sklizeň ječmene ozimého v roce podle krajů Table 10 Harvest of winter barley in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha 142 4, Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

20 Tab. 11 Sklizeň ječmene jarního v roce podle krajů Table 11 Harvest of spring barley in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha , Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

21 Tab. 12 Sklizeň žita ozimého a jarního v roce podle krajů Table 12 Harvest of winter and spring rye in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha 117 4, Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský 795 4, Ústecký , Liberecký 767 4, Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský 341 4, Moravskoslezský 978 4,

22 Tab. 13 Sklizeň ovsa v roce podle krajů Table 13 Harvest of oats in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha 173 3, Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

23 Tab. 14 Sklizeň triticale v roce podle krajů Table 14 Harvest of triticale in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha 70 4, Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký 726 4, Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský 669 4, Moravskoslezský ,

24 Tab. 15 Sklizeň kukuřice na zrno v roce podle krajů Table 15 Harvest of grain maize in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha 267 9, Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský Ústecký , Liberecký 288 8, Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

25 Tab. 16 Sklizeň obilovin celkem v roce podle krajů Table 16 Harvest of cereals total in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha , Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

26 Tab. 17 Sklizeň luskovin celkem v roce podle krajů Table 17 Harvest of pulses total in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha 95 2, Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský 181 1, Ústecký 953 2, Liberecký 366 1, Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký 820 2, Zlínský 582 2, Moravskoslezský 695 1,

27 Tab. 18 Sklizeň brambor ostatních v roce podle krajů Table 18 Harvest of other potatoes in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha 7 24, Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

28 Tab. 19 Sklizeň cukrovky technické v roce podle krajů Table 19 Harvest of industrial sugar beet in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha , Středočeský , Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

29 Tab. 20 Sklizeň řepky v roce podle krajů Table 20 Harvest of rape in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha , Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

30 Tab. 21 Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž v roce podle krajů Table 21 Harvest of green and silage maize in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha , Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

31 Tab. 22 Sklizeň pícnin na orné půdě celkem v seně v roce podle krajů Table 22 Harvest of fodder crops on arable land, total, in hay in by regions Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách Territory, Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) a Česká republika , Hl. m. Praha 577 5, Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský ,

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2014

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2003 Sklizeň zemědělských plodin v roce celkem Sklizeň zemědělských plodin

Více

Soupis ploch osevů k Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až část 2. část

Soupis ploch osevů k Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až část 2. část Soupis ploch osevů k 31. 5. 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2011 1. část 2. část Struktura ploch osevů zemědělských plodin zrniny, okopaniny,

Více

Soupis ploch osevů 2015

Soupis ploch osevů 2015 Soupis ploch osevů 2015 Přílohy Metodika Komentář Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2015 1. část 2. část Struktura ploch osevů zemědělských plodin zrniny, okopaniny, technické

Více

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2012 porovnání s výsledky v roce 2011 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Soupis ploch osevů k 31. květnu 2016

Soupis ploch osevů k 31. květnu 2016 Soupis ploch osevů k 31. květnu 2016 Metodika Komentář Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2016 1. část 2. část Struktura ploch osevů zemědělských plodin zrniny, okopaniny,

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Metodické vysvětlivky Komentář Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2014 porovnání s výsledky v roce 2013 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves,

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2013 Tab.1 kraj: Hl.

Více

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2013

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2013 Komentář Metodické vysvětlivky Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2002 Sklizeň zemědělských plodin v roce celkem Sklizeň zemědělských plodin

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2012 Tab. 1 kraj: Hl.

Více

STRUKTURA A VÝNOSY POLNÍCH PLODIN NA POZOROVACÍCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD V OBDOBÍ PAVEL NĚMEC

STRUKTURA A VÝNOSY POLNÍCH PLODIN NA POZOROVACÍCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD V OBDOBÍ PAVEL NĚMEC STRUKTURA A VÝNOSY POLNÍCH PLODIN NA POZOROVACÍCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD V OBDOBÍ 1993-2013 PAVEL NĚMEC CÍL PREZENTACE IDENTIFIKOVAT STRUKTURU PĚSTOVANÝCH PLODIN NA POZOROVACÍCH PLOCHÁCH BMP

Více

Bilance rostlinných výrobků První polovina 2015

Bilance rostlinných výrobků První polovina 2015 Bilance rostlinných výrobků První polovina Metodické vysvětlivky Komentář Bilance rostlinných výrobků v seznam tabulek podle krajů obiloviny pšenice ječmen žito oves tritikale kukuřice na zrno hrách setý

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Statistická ročenka České republiky 2010

Statistická ročenka České republiky 2010 Statistická ročenka České republiky 2010 13. ZEMĚDĚLSTVÍ Metodika 13-1. Souhrnný zemědělský účet (běžné ceny) 13-2. Souhrnný zemědělský účet (stálé ceny) 13-3. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

11. Zemědělství a lesnictví

11. Zemědělství a lesnictví 11. Zemědělství a lesnictví Agrární hospodářství Zemědělský podnik (Landwirtschaftlicher Betrieb) zemědělský podnik je technickoekonomická jednotka s jednotným podnikovým vedením, která vykonává zemědělské

Více

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele v ČR v letech 2000-2007

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele v ČR v letech 2000-2007 01.1 POTRAVINY 01.1 FOOD 01.1.1 PEKÁRENSKÉ VÝROBKY,OBILOVINY 01.1.1 CEREALS, BAKERY PRODUCTS Obiloviny v hodnotě zrna kg 136,3 137,4 145,8 142,3 142,4 136,7 136,5 147,6 108,1 Cereals in terms of grain

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) V Praze dne 4. března 2016 V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2011)

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2011) Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2011) TÚ 4212/2012 Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Andrea Hrabalová Ing. Martina Dittrichová Ing. Kamila Koutná,

Více

Přímé platby v rámci JŽ

Přímé platby v rámci JŽ Přímé platby v rámci JŽ PP NV 50/2015 Sb., novela 61/2016 Sb. Do roku 2020 je zachován systém SAPS nový vícesložkový systém (SAPS) složek platby určeny pouze aktivním zemědělcům další složky: ozelenění

Více

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona.

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona. Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne. 2006, kterou se stanoví výčet metodik zkoušek ke zjišťování odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty, prováděných Ústavem v řízení o registraci odrůdy Ministerstvo

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2013)

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2013) Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2013) TÚ 4212/2014 Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D. Ing. Pavla Wollmuthová Ing. Mgr. Lucie

Více

Průměrné ceny zemědělských výrobků v roce 2016 The average agricultural prices in 2016

Průměrné ceny zemědělských výrobků v roce 2016 The average agricultural prices in 2016 The average agriculural prices in 2016 Produc ROSTLINNÉ VÝROBKY CROP PRODUCTS Pšenice poravinářská Milling sof whea Pšenice krmná Feed sof whea Ječmen sladovnický Maling barley Ječmen poravinářský Barley

Více

Průměrné ceny zemědělských výrobků v roce 2015 The average agricultural prices in 2015

Průměrné ceny zemědělských výrobků v roce 2015 The average agricultural prices in 2015 The average agriculural prices in 2015 Produc ROSTLINNÉ VÝROBKY CROP PRODUCTS Pšenice poravinářská Milling sof whea Pšenice krmná Feed sof whea Ječmen sladovnický Maling barley Ječmen poravinářský Barley

Více

Průměrné ceny zemědělských výrobků v roce 2015 The average agricultural prices in 2015

Průměrné ceny zemědělských výrobků v roce 2015 The average agricultural prices in 2015 The average agriculural prices in 2015 Produc ROSTLINNÉ VÝROBKY CROP PRODUCTS Pšenice poravinářská Milling sof whea Pšenice krmná Feed sof whea Ječmen sladovnický Maling barley Ječmen poravinářský Barley

Více

Průměrné ceny zemědělských výrobků v roce 2016 The average agricultural prices in 2016

Průměrné ceny zemědělských výrobků v roce 2016 The average agricultural prices in 2016 The average agriculural prices in 2016 Produc ROSTLINNÉ VÝROBKY CROP PRODUCTS Pšenice poravinářská Milling sof whea Pšenice krmná Feed sof whea Ječmen sladovnický Maling barley Ječmen poravinářský Barley

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2014)

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2014) Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2014) TÚ 4212/2015 Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D. Ing. Mgr. Lucie Rádlová Ing. Jana Peterková

Více

Výsledky chovu drůbeže 2013

Výsledky chovu drůbeže 2013 Výsledky chovu drůbeže 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

Průměrné jednotkové ceny zemědělských výrobků v roce 2016 The average unit values of agricultural producers in 2016

Průměrné jednotkové ceny zemědělských výrobků v roce 2016 The average unit values of agricultural producers in 2016 Průměrné jednokové ceny zemědělských výrobků v roce 2016 The average uni values of agriculural producers in 2016 Produc ROSTLINNÉ VÝROBKY CROP PRODUCTS Pšenice poravinářská Milling sof whea Pšenice krmná

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červenec 2013

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červenec 2013 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červenec 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Účetní závěrka ve vybraném podniku

Účetní závěrka ve vybraném podniku Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Obhajoba bakalářské práce s názvem Účetní závěrka ve vybraném podniku Autor: Renata Vyskočilová Vedoucí: Ing. Kristina Kabourková Oponent: Mgr.

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží prosinec 2010

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží prosinec 2010 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží prosinec 2010 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Zemědělství v Pardubickém kraji podle Strukturálního šetření 2013

Zemědělství v Pardubickém kraji podle Strukturálního šetření 2013 Zemědělství v Pardubickém kraji podle Strukturálního šetření 2013 Výběrové zjišťování Strukturální šetření v zemědělství 2013 navázalo na plošné zjišťování Agrocenzus 2010 a proběhlo ve všech členských

Více

Výsledky chovu prasat k

Výsledky chovu prasat k Výsledky chovu prasat k 31.12.2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím obdobím) Tab. 2

Více

Celkově ke sklizni (ha) Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

Celkově ke sklizni (ha) Sklizeno ke dni aktualizace (ha) Žně 2017 postup sklizně dle okresů 8/11/17 Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny celkem Domažlice Celkově ke sklizni (ha) 12840 730 2776 1445 468 574 471 19304

Více

3. Vývoj zemědělství a lesnictví ve Zlínském kraji

3. Vývoj zemědělství a lesnictví ve Zlínském kraji 3. Vývoj zemědělství a lesnictví ve Zlínském kraji 3.1. Zemědělství Primární sektor se ve Zlínském kraji v roce 2007 na hrubé přidané hodnotě podílel 2,4 % a tento podíl byl stejný jako na úrovni republiky.

Více

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Plzeňském kraji

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Plzeňském kraji 3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Plzeňském kraji 3.1. Zemědělství Plzeňský kraj je jedním z krajů ČR, kde má zemědělství a lesnictví významné postavení. Vyšší podíl na hrubé přidané hodnotě má pouze

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Královéhradeckém kraji

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Královéhradeckém kraji 3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Královéhradeckém kraji 3.1. Zemědělství Postavení primárního sektoru v Královéhradeckém kraji je významnější než ve většině ostatních krajů České republiky. Podíl primárního

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE

PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE Agritox 50 SL Alfametrin ME účinnou látku MCPA, v podzimním období. 4 m vzhledem SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Consumption of food and non-alcoholic beverages (annual per capita averages)

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Consumption of food and non-alcoholic beverages (annual per capita averages) .1 POTRAVINY FOOD.1.1 PEKÁRENSKÉ VÝROBKY, OBILOVINY CEREALS, BAKERY PRODUCTS Obiloviny v hodnotě zrna kg 147,6 133,7 144,7 138,6 151,7 145,1 143,4 140,8 143,5 1,9 Cereals in terms of grain weight pšenice

Více

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2012)

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2012) Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2012) TÚ 4212/2013 Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Andrea Hrabalová Ing. Ivana Darmovzalová Ing. Pavla Wollmuthová

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008. Costs of agricultural products in the CR in 2008. č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008. Costs of agricultural products in the CR in 2008. č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008 Costs of agricultural products in the CR in 2008 Jana Poláčková a kolektiv č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní:

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní: Strana 1610 Sbírka zákonů č.168 / 2011 168 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 373 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Consumption of food and non-alcoholic beverages (annual per capita averages)

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Consumption of food and non-alcoholic beverages (annual per capita averages) 01.1 POTRAVINY FOOD 01.1.1 PEKÁRENSKÉ VÝROBKY, OBILOVINY CEREALS, BAKERY PRODUCTS Obiloviny v hodnotě zrna kg 145,8 142,3 142,4 136,7 136,5 147,6 133,7 144,7 138,6 95,8 Cereals in terms of grain weight

Více

Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012

Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012 Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím šetřením).

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2009 výstup tématického úkolu MZe ČR č. 4212/2010 (aktualizovaná verze k 16.6.2010) Ivana Darmovzalová

Více

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Zpracoval: ČSÚ odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Příspěvek k 2. výročí ustavujícího sněmu Agrární komory České republiky

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

II. Metodické vysvětlivky

II. Metodické vysvětlivky II. Metodické vysvětlivky Referenční období pro Strukturální šetření v zemědělství 2013 u ukazatelů stavového charakteru bylo vztaženo k datu 30. 9. 2013. Veličiny týkající se využití pracovní síly v zemědělství

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství Za podmínky minimálních požadavků

Více

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2014

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2014 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2014 Použité zkratky, zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2014 Tab. 1 Účet výroby Tab. 2 Účet tvorby

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2009 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 1 Obsah Úvod...3 1 Současný stav ekologického zemědělství v ČR...4 1.1 Vývoj ekologického zemědělství...

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 01.1 Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310 Ústav zemědělské ekonomiky a informací MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310 Předkládá: Odbor Agrární trh (1220) V Praze dne 17. 12. 2010 potravinova bezpecnost x OZE.DOC 9.2.2011 1 Obsah Použité zkratky...4

Více

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Karlovarském kraji

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Karlovarském kraji 3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Karlovarském kraji 3.1. Zemědělství Primární sektor má v Karlovarském kraji méně významné postavení ve srovnání s ostatními kraji ČR. Nižší podíl zemědělství a lesnictví

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: nou@ukzuz.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: nou@ukzuz. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, : nou@ukzuz.cz INFORMACE K OCHRANĚ PRÁV K ODRŮDÁM ROSTLIN Úvod Ochrana

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Ročenka. Ekologické zemědělství v České republice

Ročenka. Ekologické zemědělství v České republice Ročenka 2010 Ekologické zemědělství v České republice Ročenka EZ v ČR 2010 byla vydána ve spolupráci těchto organizací: Ministerstvo zemědělství ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústřední kontrolní

Více

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 296 CS 03/sv. 41 32003L0113 L 324/24 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 11.12.2003 SMĚRNICE KOMISE 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS,

Více

4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Jihočeském kraji

4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Jihočeském kraji 4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Jihočeském kraji Pro tuto kapitolu jsou základním zdrojem dat statistické údaje získané z pravidelného statistického zjišťování. Tento zdroj však poskytuje informace

Více

Jednotná žádost. Příjmení osoby*: 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO**

Jednotná žádost. Příjmení osoby*: 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** Strana 1 Jednotná žádost Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis osoby*: Příjmení osoby*: 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO**

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/1997

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je

Více

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v kraji Vysočina

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v kraji Vysočina 3. Vývoj zemědělství a lesnictví v kraji Vysočina 3.1 Zemědělství Primární sektor má v kraji Vysočina ve srovnání se zbytkem České republiky mimořádné postavení, což dokládá skutečnost, že zemědělství

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 25 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 25 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 25 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 49. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot

Více

Zásady výživy a hnojení plodin. o Hnojení polních plodin o Hnojení zeleniny a ovoce

Zásady výživy a hnojení plodin. o Hnojení polních plodin o Hnojení zeleniny a ovoce Zásady výživy a hnojení plodin. o Hnojení polních plodin o Hnojení zeleniny a ovoce Hnojíme p du Využíváme AZP Hnojení P, K a Mg Respektujeme p dní druh pop. ph V p ípad optimálních vlastností m žeme hnojit

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží září 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží září 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží září 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Skalský dvůr, 30.01.2017 Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Lada Kozlovská, Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. klir@vurv.cz (603 520 684), kozlovska@vurv.cz (733 375 632)

Více

Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA

Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA Bilance půdy v ČR Půdní fond ČR http://www.czso.cz/ Ukazatel k 31.12.2006 (v tis. ha) Celková výměra ČR 7 886 Zemědělská půda 4 254 z toho: - orná

Více