OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol"

Transkript

1 OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/004 dálkové studium Ekonomické lyceum M/002 Agropodnikání M/001 Další aktivity školy Programy a projekty II. Vzdělání a výchova Základní cíle v oblasti výchovy a vzdělávání Plnění základních cílů v oblasti výchovy a vzdělávání Přijímací řízení Maturitní zkoušky Přehled o výsledcích výuky a výchovných opat Mimoškolní aktivity, soutěže Příprava a organizování soutěží Dílčí záměry v oblasti výchovy a vzdělávání stanovené pro rok 2006/2007 a jejich plnění Stanovení záměrů pro školní rok 2007/2008 III. Zpráva o činnosti jednotlivých zařízení školy Zpráva o činnosti domova mládeže Dílčí záměry činnosti DM ve školním roce 2006/ 2007 a jejich plnění Stanovení záměrů na DM pro školní rok 2007/2008 Zpráva o činnosti školního hospodářství Dílčí záměry Školního hospodářství na rok 2006/2007 a jejich plnění Stanovení záměrů pro školní rok 2007/2008 Zpráva o činnosti školní jídelny Dílčí záměry Školní jídelny na rok 2006/2007 a jejich plnění Záměry ŠJ na školní rok 2007/2008 IV. Řízení školy Základní cíle v oblasti řízení školy Dílčí záměry v oblasti řízení školy na školní rok 2006/2007 a jejich plnění Stanovení dílčích záměrů v oblasti řízení školy pro školní rok 2007/08 V. Personální oblast Základní cíle v personální oblasti Dílčí záměry v oblasti personální stanovené pro rok 2006/2007 a jejich plnění Stanovení dílčích záměrů v personální oblasti pro školní rok 2007/2008 VI. Materiální vybavení Základní cíle v oblasti materiálního vybavení Dílčí záměry v oblasti materiálního vybavení stanovené pro rok 2006/2007 a jejich plnění Stanovení záměrů v oblasti materiálního vybavení pro školní rok 2007/2008 VII. Ekonomická oblast VIII. Výsledky kontrol IX. Závěr 1

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Se sídlem: nám. J. Žižky 10, Bruntál IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Ředitel: Ing. Ladislav Konopka Základní cíle školy a jejich realizace Naším základním cílem je vytvoření vzdělávací instituce, která bude otevřená kvalitní trvale progresivní Otevření školy znamená otevření zevnitř směrem ven a zvenčí směrem dovnitř. Jde o zpřístupnění širšího poznání pro žáky naší školy (exkurze, praxe, kulturní vystoupení, besedy, kroužky, projekty, podíl žáků na řízení a činnosti školy), ale také o zpřístupnění školy a všech možností, které má veřejnost. Tím dochází k většímu sblížení školy se životem a k vzájemnému obohacování všech zapojených stran. Odstranění bariéry mezi školou a skutečným životem je největším přínosem i pro žáky a to přímo, rozšiřováním obzorů, podporováním pozitivních zájmů, i nepřímo, prostřednictvím pedagogů, kteří jsou širokospektrální činností školy obohaceni. Kvalitní vzdělávací instituce znamená především instituci s kvalitním pedagogickým sborem, účelnou výukou, jasnou koncepcí, dobrým řízením a špičkovým vybavením. Progresivní vzdělávací instituce znamená školu s trvalým rozvojem, nestrnulou, pružně reagující na měnící se společenskou poptávku. Jsme přesvědčeni, že taková škola nebude jen přípravou k maturitní zkoušce, ale povede k co nejlepší přípravě žáků pro život. Splnění těchto cílů je předpokladem pro splnění nejdůležitějšího cíle všestranného rozvoje osobnosti. Tato výroční zpráva Vám umožní posoudit, jak se tento záměr daří plnit. Základní údaje Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace. IZO ředitelství Součásti IZO Datum zařazení Kapacita Škola SZeŠ OA žáků Domov mládeže , zvýšení kapacity k lůžek Školní kuchyň jídel Školní hospodářství žáků Stručná charakteristika zařízení Škola vznikla v roce 1960, jako Střední zemědělsko technická škola. Obchodní akademie byla otevřena v roce Ekonomické lyceum bylo otevřeno v roce 2004, v roce 2006 přírodovědné lyceum. Vzhledem k tomu, že sdružuje všechna potřebná zařízení - přímo v budově školy i domov mládeže a školní jídelna. Mimo školu je školní hospodářství, zřízené v roce Komplexnost vybavení vytváří vhodný prostor pro vzdělávání i výchovu studentů. Vybavení školy se neustále doplňuje a je na špičkové úrovni. Vzhledem k předpokládanému otevření nových oborů byla zvýšena kapacita školy na

3 Studijní programy Učební plány denního studia - týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících PŘEDMĚTY Volitelné obchod. akademie OA - informatika agrpodnikání ekonom. lyceum Ročník studia Cel Cel Cel Cel 1. CJ - anglický angličtináři CJ - německý němčináři Angl. obch. kores. angličtináři Angl. konverzace angličtináři 1 1 Agroturistika zaměř provoz Aplik. ekonomie volně volit. Biologie a ekologie Český j. a liter Dějepis Ekonomic. cvičení Ekonomika Fiktivní firma volně volit Fyzika Hospod. zeměpis Chemie Chov zvířat Inform. technologie Kancelářské programy 2 2 Matematika Matemcvičení volně volit Motorová vozidla cizí j. německý němčináři cizí j. německý angličtináři Něm. obchod. kor. němčináři Německá konverz. němčináři 1 1 Občanská nauka Pís.el. komunik Ochrana rostlin zaměř provoz 1 2 Pěstování rostlin Právo Praxe (rozvrhová) Praxe odbor. ind Praxe prázdnin Px učeb.(bloková) Řízení mot. voz. Společ. seminář volně volit Společenský styk Statistika zaměř Stroje a zařízení provoz Tělesná výchova Účetnictví Veterinářství zaměř provoz 1 1 Výpočetní tech Zákl. mechanizace Zbožíznalství Zoohygiena a prev. Zprac. zem. výr. 1 1 Příprav. mat. sem. 2 2 Společen. kultura 2 2 Finanace 2 2 Marketing a man. 2 2 Programování 1 1 Přípr. na jaz. zk. 1 1 Psychologie CELKEM Poznámka: praxe je počítána jako nedělená jen rozvrhová praxe

4 Obchodní akademie M/004 Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Na naší škole je kladen důraz zejména na kvalitní ekonomické vzdělání, (znalost účtování, ekonomiky, daňového systému a důkladnou propojenost vědomostí). Dále je posílena výuka praxe. Škola využívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Rozšířená výuka ICT, zaměřená na využívání kancelářského a odborného SW a znalost cizích jazyků. Přestože to není prvořadý úkol, připravujeme i ke studiu na VŠ. Obchodní akademie M/004 zaměření informatika Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Zaměření na informatiku je vlastním programem školy, připraveným pod patronátem katedry informatiky VŠB Ostrava. Volitelné předměty byly nahrazeny předměty z oblasti informatiky. Absolventi se budou dobře orientovat v programovacích jazycích i softwarových aplikacích. Rozšířená výuka cizích jazyků, matematiky a zejména informatiky počítače, programování, aplikační software, práce s daty, sítě, internet, tvorba www stránek. Posílená výuka praxe. Škola využívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Uplatnění v oblasti informatiky, zpracování dat, v ekonomické, řídící sféře, na VŠ. Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Přestože to není prvořadý úkol, připravujeme žáky ke studiu na VŠ. Ekonomické lyceum M/002 Vychází ze schválených učebních dokumentů č.j / Ekonomické lyceum vyhovuje současným nárokům na maximální prodloužení studia všeobecně vzdělávacích předmětů s odborným zaměřením až v posledních letech před praxí. Ekonomické lyceum stojí svou koncepcí mezi gymnáziem a OA. Absolventi tak získávají značný všeobecný přehled a tudíž i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách, a to i zahraničních VŠ, vzhledem k rozšířené výuce cizích jazyků. Současně získají odborné ekonomické znalosti a praktické dovednosti pro své uplatnění na trhu práce. Za samozřejmost je považována u absolventa počítačová gramotnost. V současné době (září 2007) je jedna třída ve třetím ročníku a jedna v ročníku prvém. Agropodnikání M/001 Vychází z učebních dokumentů schválených pod č. j / Vzdělání je zaměřeno na uplatnění absolventů v širokém spektru agrokomplexu výrobě, podnikání, službách, nákupních a obchodních organizacích, pojišťovnictví, ekonomické sféře, státní správě. Naše škola posiluje výuku hlavních zemědělských předmětů, ekonomiky, cizích jazyků a výpočetní techniky. Možnost volby zaměření na provoz a agroturistiku.chceme dát absolventům dobrý základ pro podnikání na venkově. Přehled aktivit školy v roce 2006/2007 Spolupráce s městem, aktivity Spolupráce se zahraničím školami Spolupráce s profesními orgány Aktivity žáků (školní časopis, studentská rada, divadelní soubor, školní sbor atd.) Akce, prezentace školy, www stránky, dny otevřených dveří atd. Ředitel je člen týmu pro realizaci rozvojových záměrů Bruntálu Enviromentální výchova čištění Jeseníků od odpadků, přednášky MAS Hrubý Jeseník škola je členem skupiny, ředitel členem výboru ZSE Opole partnerská škola, reciproční výměna studentů i učitelů ZAV Bruntál polská a slovenská účast Castellerano návštěva italské delegace ve škole a hledání partnerské školy pod záštitou MÚ MZe spolupořádání zem. kurzů, poradenství, jsme Trvalou vzdělávací základnou Mze Agrární komora poradenské služby pro zemědělství ÚP ředitel členem poradního sboru ředitele ÚP, pořádání rekvalifikačních kurzů pro ÚP RRRLZ ředitel je členem Regionální rady pro rozvoj lidských zdrojů Bruntálska a Opavska PRO-BIO členové - spolupráce přednášky, pomaturitní stáže žáků, společný projekt JANTAR s.r.o školní závod Sdružení Země děda Praděda agroturistika- členové Sdružení Země děda Praděda Škola je členem KEV - Klubu ekologické výchovy Spolupráce s CEFIF ČR výuka fiktivní firmy Česká společnost pro informatiku a kybernetiku testovací středisko ECDL Asociace školních sportovních klubů členství Studentské kolegium - poradní orgán ředitele Stravovací komise přenos požadavků do školní kuchyně Filmový klub Sportovní kroužek (střelba) Výtvarný kroužek Relaxační kroužek Vánoční turnaj ve stolním tenise Sportovní olympiáda Vydávání školního Zpravodaje Adaptační kurz pro nastupující 1. ročníky Údržba a aktualizace webové stránky Dny otevřených dveří, individuální péče o každého návštěvníka Účast na přehlídkách středních škol v Krnově, Opavě, Šumperku, prezentace na ZŠ Školní ples a stužkování 4. ročníků 4

5 Doplňkové vzdělávací aktivity pro studenty Další vzdělávací aktivity v rámci celoživotního vzdělávání Provozování doplňkových zařízení školy apod. Slavnostní vyřazení absolventů Provozování stálé expozice obrazů Karla Adámka Vzpomínání na Karla Slavnostní otevření Komunitního centra Zahajovací konference projektu Evropská škola Veřejná sbírka (Fond Sidus) Možnosti ICT - předvedení možností ICT žákům všech bruntálských ZŠ ZAV Bruntál mezinárodní soutěž v psaní na PC klávesnici Předsedové maturitních komisí jiných škol Prezentace školy Úřad vlády - Ing. Topolánková Bruntálský Majáles 2007 aktivní účast žáků Filip Varga, 2. EL zvolen králem Majálesu Cyklus přednášek pro žáky. S tebou o tobě, Delikty, Klub českého pohraničí, Euroregion Praděd, Trestní řízení, Ekokom odpady, ŽÚ, FÚ, VZP, ČSOB, AK, OSSZ, MPC, OSRAM Školní exkurze tříd, výstavy, Invex, Gaudeamus Brno, Open House Divadelní a filmová představení Indonézie multimediální program Africké bubny - program Konkurz pro každého ve spolupráci s ÚP, firmou OSRAM, Agrární komorou Fotbal pro rozvoj akce pod záštitou MYSA Soutěže, olympiády viz příloha Rekvalifikační kurzy počítače, účetnictví, zemědělství - akreditace MŠMT, MZe Jazykové kurzy - akreditace MŠMT (angličtina, francouzština, němčina) Jazykové kurzy Evropská škola (3 znalostní úrovně) Počítačové vzdělávání učitelů - program SIPVZ Projekt Polyfunkční dům Vlado Milunič ICeMSK informační centrum MSK pro rozvoj ICT na školách Komunitní centrum MSK ve spolupráci s 8 dalšími SŠ Regionální vzdělávací centrum CV ve spolupráci s VŠB-TU Klub Logos sloužící zároveň jako grafické studio Sportovní a relaxační areál Sdružení rodičů na podporu vzdělávání Posilovna Knihovna PROJEKTY REKAPITULACE Protože některé projekty z roku 2005 zasahovaly do tohoto školního roku, tak jako některé z tohoto roku budou pokračovat i v roce 2008, uvádíme projekty od roku PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH od roku 2005 do roku 2007 PROGRAM PROJEKT naše role Kč Ukončená realizace ve školním roce 2005/06 12/06 1. SROP Adaptace regionálního centra CV autor SIPVZ Křižovatka informací 1. etapa autor SIPVZ ICT centrum autor MSK Dobrý start autor MěÚ BR Florbal autor OA a SZeŠ Konkurz pro každého autor Bez příspěvku 7. OA a SZeŠ Školní evaluační anketa autor Bez příspěvku 8. OA a SZeŠ Studijní pobyt žáků ZSE Opole spoluautor Bez příspěvku 9. OA a SZeŠ Vzpomínání na Karla autor Bez příspěvku Realizováno ve školním roce 2006/07 1. SROP Podpora rozvoje komunitních škol partner cca SIPVZ Křižovatka informací 2. etapa autor OP RLZ Síť agroenvironmentálních center spoluautor OP RLZ Evropská škola (vzdělávání 250 učitelů v angličtině) autor OP RLZ Moderní formy profesního vzdělávání partner cca MSK Dobrý start - adaptační kurz autor bez příspěvku Připravováno pro další období 1. ESF EŠ 2 autor cca ESF Zemědělská U3V MZLU BRNO v Bruntále partner MV Bruntál - město bez bariér partner

6 Základní cíle v oblasti výchovy a vzdělávání II. VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA Přijmout v přijímacím řízení 3 třídy řádného studia, využít standardizovaných testů Připravit studenty ke složení maturitních zkoušek, k zapojení do pracovního procesu a pro přijetí na VŠ Dosáhnou co nejvyšší úrovně výchovně vzdělávacího procesu Dbát na všestranný rozvoj osobnosti a umožnit rozvoj talentovaným žáků zejména podporou soutěží apod. Plnění základních cílů v oblasti výchovy a vzdělávání Přijímací řízení Přijmout v přijímacím řízení dostatek žáků a otevřít 3 třídy řádného studia Přijímací řízení v roce 2007 bylo pečlivě připraveno a byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na prezentaci školy veřejnosti. Díky nepříznivému demografickému vývoji, který se letos poprvé významněji projevil na středních školách, se nám nepodařilo naplnit všechny záměry. Nebude otevřena třída agropodnikání. Rovněž se nám nepodařilo otevřít třídu nově zařazeného studijního oboru M/006 přírodovědné lyceum. Do tohoto oboru jsme vkládali velké naděje, ale věříme, že veřejnost zareaguje na možnost jeho studia ještě v blízké budoucnosti. Přesto se nám podařilo otevřít 3 třídy, jedna je zcela plná (obchodní akademie) a dvě jsou drženy na počtu žáků do 24, aby bylo minimalizováno dělení na skupiny a zajištěna rentabilita výuky. Ředitel školy vyhodnotil průběh přijímacího řízení v roce 2006 a rozhodl, že součástí přijímacího řízení v roce 2007 nebudou přijímací zkoušky. Bodová hodnota pro přijetí byla u každého uchazeče stanovena výhradně na podkladě prospěchu na základní škole a dále byly zohledněny výsledky v odborných soutěžích, publikační činnost, získané dílčí kvalifikace nebo další dosažené vzdělání ve škole. Rovněž bylo zohledněno výstupní hodnocení uchazeče ze základní školy. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2006/2007 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2005/2006 přihlášeni 1.kolo 2.kolo 3.kolo Celkem zúčastnilo se přijati přij. na odvolání přihlášeni zúčastnilo se OA OA Informatika Ekonom. lyceum CELKEM V tabulce jsou zahrnuti všichni přijatí žáci, i když někteří z nich na školu nenastoupili. Maturitní zkoušky Připravit studenty ke složení maturitních zkoušek, k zapojení do pracovního procesu a pro přijetí na VŠ. K maturitám v řádném termínu v roce 2007 se přihlásilo 83 studentů. Písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury 11. dubna 2007 psalo 82 studentů, protože 1 student požádal o přerušení studia. Ústní maturitní zkoušky konalo 76 studentů, protože 6 studentů nemělo uzavřenou klasifikaci za čtvrtý ročník. Jedinou třídou, kde maturitní zkoušku konali všichni studenti, je třída 4.A obchodní akademie. Předsedkyní maturitní komise u 4.A OA byla Mgr. Olga Grenarová z Městského gymnázia v Bruntále. 8 studentů prospělo s vyznamenáním: Ludmila Bridziková, Hana Kosinová, Dušan Pavlát, Renata Tempírová, Zdeněk Orság a především 3 studenti se samými výbornými: Denisa Foltisová, Ludmila Smutková a Tereza Šušková. 24 studentů u maturity prospělo a 2 studentky si praktickou maturitní zkoušku zopakují v zářijovém termínu. Průměrný prospěch u maturity byl 2,24. Výsledky této třídy můžeme považovat za velmi úspěšné. Ve třídě 4.B obchodní akademie se zaměřením na informatiku byl třídním učitelem Mgr. Roman Brázda. Z 27 přivedl k ústní maturitní zkoušce jen 26 studentů, protože 1 student ve druhém pololetí neprospěl. Předsedkyní maturitní komise byla Ing, Jana Baránková ze Soukromé obchodní akademie v Ostravě. S vyznamenáním prospěli 2 studenti: Marcel Skýba s jednou dvojkou a Jiří Vykoukal se dvěma dvojkami. 20 studentů prospělo. 3 přijati přij. na odvolání přihlášeni zúčastnilo se přijati přij. na odvolání Celkem přijato Přestupy Celkem nastoupilo 6

7 studenti neprospěli z jednoho předmětu, což si zopakují v zářijovém termínu. 1 student neprospěl ze 2 předmětů a zopakuje si celou maturitní zkoušku nejspíše v lednu Průměrný prospěch u maturity byl 2,75. V oboru agropodnikání maturovala třída s třídní profesorkou Mgr. Ludmilou Flosovou. Z 21 studentů jich k praktické a ústní maturitě přistoupilo 16, protože 5 studentů nemá uzavřenu klasifikaci za druhé pololetí čtvrtého ročníku. Předsedkyní maturitní komise byla Ing, Eva Neudertová ze SOŠ v Šumperku. S vyznamenáním v této třídě neprospěl nikdo. Nejlepšími studentkami u maturit byly s průměrem 2,00 Veronika Škrabalová, Veronika Vranová a Anna Bartošková. 14 studentů prospělo. Ze 2 studentů, kteří neprospěli, si 1 studentka zopakuje 1 předmět (pěstování rostlin) v září a 1 student, který neprospěl ze 2 předmětů, si maturitní zkoušku zopakuje v dalším kalendářním roce. Přehled výsledků maturitních zkoušek obchodní akademie Počet studentů Počet maturantů Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1 předmět Neprospělo více předm. OA 2006/ OA 2005/ agropodnikání Počet studentů Počet maturantů Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1 předmět Neprospělo více předmětů AP 2006/ AP 2005/ Počet Počet Prospělo Neprospělo Neprospělo OAaSZeŠ celkem studentů maturantů s vyznamenáním Prospělo 1 předmět více předm. 2006/ / Přehled o výsledcích výuky a o výchovných opatřeních Dosáhnout co nejvyšší úrovně výchovně vzdělávacího procesu Průměrný prospěch se v posledních 3 letech po setinkách zlepšuje, počet vyznamenaných i prospívajících se mírně zvyšuje a počet propadajících mírně snižuje. Vyloučen ze studia nebyl nikdo. Také počet snížených známek z chování se snižuje. V kázeňské oblasti potěšilo méně důtek třídního učitele a ředitele školy, ale počet pochval třídního učitele klesl zhruba na polovinu, takže jsme se vrátili ke stavu v roce 2004/05. Je to škoda, protože pozitivní motivace je vždy lepší. Prospěch a chování ve školním roce 2006/2007 Stav žáků Prospěch Chování Přehled prospěchu a chování ve školním roce 2005/2006 k k Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Průměr třídy Důtka TU Důtka ředitele Podmíněné vyloučení Vyloučení Pochvala TU Pochvala ředitele Snížené známky z chování Třída OA , OAI , OA , EL , A - OA , B - OA , A - OA , B - OA , A - AGP , A - AGP , A - AGP , A AGP , Celkem , / ,0 % 82,7 % 7,1 % 2,2 % 2, / ,4 % 81,2 % 7,9 % 4,5 % 2, Srovnání ,6 % +1,5 % -0,6 % -2,3 % -0,

8 Mimoškolní aktivity, soutěže Podporovat všestranný rozvoj osobnosti, vytvářet prostor pro seberealizaci mimořádně nadaných a talentovaných studentů a současně nevytvářet prostor pro bujení negativních jevů je cílem této oblasti. Splněno, škola dlouhodobě vyniká zejména v oblasti psaní na klávesnici, kde žáci skvěle reprezentovali školu i na MS Přehled soutěží a ostatních akcí pro žáky 2006/2007 (mimo projektů a vzdělávacích akcí) Název akce Měsíc Sportovní akce Přebor středních škol v lehké atletice Okrskový přebor ve fotbale hochů - postup Okresní přebor ve fotbale hochů 3. místo Okrskové kolo přeboru škol v košíkové - dívky Okresní kolo přeboru škol v košíkové dívky 2. místo Okrskové kolo přeboru škol v košíkové hoši 2. místo Okrskové kolo přeboru škol ve florbale hoši 2. místo Okresní kolo přeboru škol ve florbale hoši 4. místo Okresní přebor ve volejbale dívky 4. místo Okrskový přebor ve futsálu hoši 1. místo Okresní přebor ve futsálu hoši 2. místo Soutěže a akce v cizích jazycích Školní kolo Olympiády NEJ Školní kolo Olympiády ANJ Okresní kolo Olympiády ANJ Okresní kolo Olympiády NEJ Soutěže a akce z českého jazyka a literatury, výtvarné soutěže Školní kolo Olympiády v ČJ Okresní recitační soutěž v Krnově postup do krajské soutěže Okresní kolo Olympiády v ČJ Matematické soutěže Školní kolo matematické olympiády Celostátní matematická soutěž středních škol 2 úspěšní řešitelé Soutěže v psaní na klávesnici PC, editace textu apod. Šenovský datel l. místo družstev, 1. místo jednotlivci ZAV Hodonín 5. místo jednotlivci Mistrovství ČR Praha Open 1x 1. místo, 4x 2. místo MS Office soutěž Nový Jičín ZAV Bruntál 2. místo jednotlivci Tréninková soustředění v psaní na PC klávesnici Velikonoční datel 2x 1. místo, 1x 2. místo Krajská soutěž v grafických předmětech 2. a 3. místo Mistrovství ČR žáků v grafických disciplinách 3. místo Májový maratón na SPŠ Bruntál- 1. a 3. místo ZAV Orlová 4. místo Mistrovství světa v grafických disciplinách 8. a 10. místo Zemědělské soutěže a akce Soutěž dovednosti Soutěž zručnosti - traktor a přívěs Nejvýznamnější odborné exkurze Praha pro 4. ročníky Invex Brno Flora Olomouc novinky pro zemědělské obory Gaudeamus veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Ekonomika Safari ve Dvoře Králové n. L. září září říjen listopad listopad listopad prosinec prosinec březen duben duben prosinec leden únor únor prosinec únor březen leden březen říjen listopad listopad prosinec leden únor, duben duben duben duben květen květen červenec duben květen říjen říjen říjen listopad květen 8

9 Dílčí záměry v oblasti výchovy a vzdělávání stanovené pro rok 2006/07 a jejich plnění Dále rozvíjet podpůrné mechanizmy pro méně talentované a problémové žáky Zaměřit se na zkvalitnění pedagogické činnosti školy, zvýšit počet a efektivitu hospitací Připravit otevření nového oboru Rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání Vytvořit nejméně 5vzdělávacích programů s e-learningovou oporou Udržovat vysokou nabídku mimoškolní činnosti Dále rozvíjet sepětí školy s praxí Připravovat pedagogy i studenty na nové pojetí maturitních zkoušek Rozvíjet činnost školy jako Regionálního vzdělávacího centra a Kulturně vzdělávacího centra MSK Vytvoření podpůrných mechanizmů pro méně talentované a problémové žáky Realizováno, jelikož nejde o jednorázovou činnost, ale o činnost dlouhodobého charakteru, budeme dále pokračovat, zejména ve vytipování žáků se speciálními potřebami, ve vytváření prostoru pro doučování a přístupu k žákům se speciálními potřebami. Zkvalitnila se činnost v oblasti výchovného poradenství, byl vytvořen fungující systém řešení problémů a předávání informací vždy do 10. dne každého měsíce je podávána souhrnná zpráva o aktuálním stavu v této oblasti. Byl přijat školní psycholog, pro kterého bylo vytvořeno vhodné pracovní prostředí na Komunitním centru. Zaměřit se na zkvalitnění pedagogické činnosti školy, zvýšit počet a efektivitu hospitací Realizováno jen částečně, protože vyvstaly nové, neočekávané problémy, které bylo nutno řešit. Byly však připraveny opatření na změnu systému hospitační činnosti, a tento bod bude v následujícím období prioritním. Připravit otevření nového oboru Realizováno. Odbor školství, po osobním jednání na MSK, přislíbil doporučení naší žádosti o otevření nového oboru M/006 Obchodně podnikatelská činnost. Současně jsme provedli přípravné kroky (vypracování UP apod.) pro otevření zkráceného studia OA a agropodnikání. Rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání Realizováno. Došlo k významnému rozšíření nabídky díky přijetí projektu Evropská škola a díky akreditaci nových kurzů. Vytvořit nejméně 5vzdělávacích programů s e-learningovou oporou Realizováno. Byly vytvořeny 3 vzdělávací programy pro e-learningovou výuku angličtiny a 3 pro výuku ekonomiky a účetnictví. První kurzy budou realizovány ve školním roce 2007/08. Udržovat vysokou nabídku mimoškolní činnosti Realizováno ve vazbě na zájmové zaměření pedagogů školy, čímž je nabídka limitována. Problémem je nízká účast studentů způsobená především každodenním dojížděním z místa bydliště. Proto je tato oblast nejlépe rozvíjena při Domově mládeže. Dále rozvíjet sepětí školy s praxí Realizováno. Zabezpečeny individuální praxe na farmách, realizovány zemědělské exkurze. Rozšířena spolupráce s Agrární komorou, Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO. Firma Jantar s.r.o. je školním závodem. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s největším zaměstnavatelem Osram a.s., zásadní obrat nastal po návštěvě generálního ředitele Roberta Cabana na škole. Připravovat pedagogy i studenty na nové pojetí maturitních zkoušek Nerealizováno z důvodu odkladu státních MZ a předpokládané změny jejich charakteru. Rozvíjet činnost školy jako Komunitního - kulturně vzdělávacího centra MSK Realizováno. Centrum slouží jako zázemí pro školního psychologa, jsou zde pořádány kurzy, proběhly zde první akce pro veřejnost. Stanovení záměrů pro školní rok 2007/08 Zaměřit se na zkvalitnění pedagogické činnosti školy, zvýšit počet a efektivitu hospitací Nadále rozvíjet podpůrné mechanizmy pro méně talentované a problémové žáky Připravit otevření zkrácených forem studia oborů agropodnikání a obchodní akademie Udržet vysokou nabídku celoživotního vzdělávání Udržovat vysokou nabídku mimoškolní činnosti Dále rozvíjet sepětí školy s praxí Připravovat pedagogy i studenty na nové pojetí maturitních zkoušek Rozvíjet činnost školy jako Regionálního vzdělávacího centra a Komunitního centra MSK 9

10 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA MLÁDEŽE Dílčí záměry činnosti DM ve školním roce 2006/2007 a jejich plnění Udržet nabídku mimoškolní zájmové činnosti v pestrosti a rozvinout domovní život Tento trvalý úkol se podařil splnit, většina ubytovaných studentů se zapojilo do kroužků sportovních, filmového klubu, či do výtvarného kroužku. Vychovávat ubytované ve smyslu občanského soužití, kolektivního rozhodování a odpovědnosti Realizováno, počáteční problémy na začátku školního roku zejména u studentů prvního ročníku se podařilo odstranit. V každodenním provozu se zaměřit na výchovu k pořádku Realizováno celoročně, studenti provádí úklid svých pokojů a hodnotí denním bodováním úklid svých spolubydlících Dbát na řádnou přípravu do školy Realizováno, na základě přenosu informací z pedagogických porad na DM byla operativně upravena studijní doba problematických studentů se zvýšeným dohledem vychovatelek. Zlepšit vybavenost DM v závislosti na finančních možnostech Realizováno částečně - DM vybaven kvalitnějšími TV přijímači. Řešit nově umístění posilovny, klubovny a botárny Realizováno, posilovna umístěna ve více vyhovujících prostorech,vybavení využívají jak studenti školy v době tělocviku, tak studenti DM. Botárna byla umístěna v původní místnosti, která zcela vyhovuje určenému účelu. Klubovna zůstala taktéž v původním prostoru. Stanovení záměrů na DM pro školní rok 2007/2008 Nadále dbát na řádnou přípravu do školy - dodržovat dobu studijního klidu, zaměřit se hlavně na studenty se studijními problémy Nadále udržet nabídku mimoškolní zájmové činnosti a rozvinout domovní život zaměřit se zejména na nejvíce navštěvované kroužky Trvale klást důraz na odhalování a odstranění negativních jevů Nadále se zaměřit na výchovu k pořádku a k občanskému soužití. Zlepšit vybavenost DM v závislosti na finančních možnostech ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Dílčí záměry školního hospodářství na rok 2006/2007 a jejich plnění Nadále vytvářet podmínky pro to, aby na školním hospodářství byla realizována co největší část praktického vyučování žáků Na školním hospodářství proběhla rozhodující část praktického vyučování žáků oboru agropodnikání. Jedná se zejména o učební praxi, které je tu odučeno cca 90 %. Také zde probíhá prázdninová praxe studentů 2. ročníku a individuální praxe studentů 4. ročníku. Zbývající část praxe zajistit u smluvních partnerů Podařilo se zajistit všechnu zbývající praxi u smluvních partnerů. I nadále rozšiřovat počet pracovišť praxe s důrazem na jejich kvalitu Byly zajištěny nové pracoviště praxe a to nejen pro studenty zemědělských oborů, ale i pro studenty obchodní akademie. Jedná se například o pracoviště firmy Horský pramen a.s., Nová Pláň (ekonomická praxe studentů 4. ročníku AP) a pro OA je to pracoviště firma Alfun a.s., Bruntál aj. Na pozemcích ŠH, zajistit dobré hospodaření s přihlédnutím k potřebám naplnění osnov Na pozemcích ŠH, kde z větší části pracují studenti naší školy, jsme dosáhli velice dobrého výnosu ovsa setého. Hlavním důvodem bylo to, že v rámci osevního postupu byla na tento rok zařazena tato plodina, pro kterou byly tento rok příznivé podmínky. Celkový výnos brambor ještě v této chvíli není znám, protože máme sklizeno 50% plochy. Výnos u sklizených brambor je slabě podprůměrný, ale lepší výnos než ostatní pěstitelé v naší oblasti. Důvodem slabšího výnosu je nepříznivý stav počasí během jejich vegetace (nedostatečné srážky) a nadměrný výskyt mandelinky bramborové, kterou jsme se snažili likvidovat ručním sběrem, který prováděli naši studenti. Její výskyt byl v tomto roce nadměrný a ve třech generacích. Příčinou dle našeho názoru je stav počasí v průběhu vegetace a také to, že stejně jako my asi nikdo z důvodů ekologie a nákladů nepoužívá insekticidy. Vyšší cena při prodeji, bude znamenat lepší výsledek, než v letech s nadprůměrným výnosem. Celkově lze uplynulý školní rok považovat za vydařený. 10

11 Provést vyhnojení pozemků určených k pěstování brambor hnojem, aby se nemusela aplikovat hnojiva Provedli jsme vyhnojení ekologicky certifikovaným hnojem v dávce 45 t/ha a během letošního hospodářského roku nebyla použita strojená hnojiva. I nadále věnovat pozornost ochraně rostlin s důrazem na ekologii Neustále se snažíme minimalizovat používání pesticidů. Během hospodářského roku jsme na našich pozemcích nepoužili žádné pesticidy. Umožnil nám to osevní postup u obilovin (zařazení ovsa setého) a příznivé podmínky během vegetace brambor (plíseň bramborová se díky suchu v rozhodujícím období skoro nevyskytovala). Byl velký výskyt mandelinky a naše rozhodnutí bylo ne chemie, ale ruční sběr, jehož pomocí jsme jen částečně eliminovali škody které způsobila. Do budoucna považujeme za prioritní nákup podmítací techniky. Její zakoupení umožní snížit používání herbicidů u obilnin a ničit plevele mechanickou cestou, protože nástup plevelů v současné době po vyhnojení hnojem je dost velký. I pro letošní rok máme zajištěno dostatečné množství ekologicky certifikovaného hnoje, který bude aplikován na části pozemku, kde budeme pěstovat brambory, což nám umožní vyloučit užívání strojených hnojiv. Vytvořit podmínky pro postupný přechod na ekologické hospodaření Dá se říct, že už v letošním roce jsme naplnili podmínky pro ekologické hospodaření. Jedinou výjimku tvoří nutnost postřiku proti plevelům v příštím hospodářském roce u obilnin. Důvodem je absence podmítacího stroje, který se nám pro nedostatek finančních prostředků nepodařilo zakoupit a ani dodavatelsky to není možné, protože zemědělci, kteří kolem nás hospodaří, nemají tuto techniku. Navíc způsobem svého hospodaření jsou zdrojem zaplevelování našich pozemků. Provést částečnou obměnu sadby brambor Nakoupili jsme 10 q sadbových brambor odrůdy Rosara, ale tato odrůda do budoucna není perspektivní. Hlavním důvodem je malá odolnost proti plísni bramborové. Tato vlastnost se v letošním roce díky počasí neprojevila, ale v budoucnu by to byl problém. Budeme se snažit doplnit stav odrůdy Marabel, která se nám osvědčila a dále hledat odrůdu, která by ji předčila hlavně v parametrech odolnost proti chorobám. V minulém roce jsme nakoupili odrůdu Rosara, protože odrůda Marabel, s kterou máme nejlepší zkušenosti byla na trhu se sadbou nedostupná. Stanovení záměrů pro školní rok 2007/08 Nadále vytvářet podmínky pro to, aby na ŠH proběhla největší část praktického vyučování žáků Zbývající část praxe zajistit u smluvních partnerů, přednostně na školním závodu I nadále rozšiřovat počet pracovišť praxe s důrazem na jejich kvalitu Na pozemcích ŠH zajistit dobré hospodaření s přihlédnutím k potřebám naplnění osnov Provést vyhnojení pozemků určených k pěstování brambor hnojem, aby se nemusela aplikovat hnojiva I nadále věnovat pozornost ochraně rostlin s důrazem na ekologii Vytvořit podmínky pro ekologické hospodaření (zakoupení podmítací techniky) Dokončit obnova sadby brambor (Marabel nebo Andante) ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY Dílčí záměry školní jídelny na rok 2006/2007 a jejich plnění Nadále zvyšovat pestrost jídelníčku, zavádět nové výrobky zdravé výživy. Realizováno. Od ledna připravujeme finančně náročnější snídaně, žáci si mohou vybrat ze 3 druhů snídaní. Zavedlo se vaření 2 druhů obědů, cena zůstala stejná Kč za oběd. Zvýšit počet strávníků Realizováno částečně. Zvýšit počet strávníku se podařilo jen částečně, přestože se stravenky prodávají po celý měsíc, je nabídnuta možnost bezhotovostní platby. Účast na akcích a soutěžích pořádaných na naší škole Realizováno. ŠJ připravovala stravu: leden 75 celodenní stravy pro soutěžící ZAV únor 100 chlebíčků, 300 chuťovek na školní ples Zajistit stavební úpravy vyplývající z vyhlášky č. 107 Realizováno částečně. Byla zrekonstruována umyvárna, sprcha a WC pro kuchařky, provedeny úpravy výdejny. Další požadavky na stravovací služby vyplývající z vyhlášky č. 107 jsou v jednání. (výdejna stravy) Zřídit ŠJ, jako trvalé pracoviště praxe učňů Střední školy služeb Realizováno. Od září do června u nás vykonávají praxi žáci ze SŠ služeb. Stanovení záměrů pro školní rok 2007/2008 Trvale rozšířit nabídku a sortiment jídel Účast na akcích a soutěžích pořádaných na naší škole Racionalizovat provoz ŠJ v souvislosti s očekávaným poklesem počtu žáků 11

12 IV. ŘÍZENÍ ŠKOLY Základní cíle v oblasti řízení školy Vytvářet optimální podmínky pro dosažení výchovných a vzdělávacích cílů Hledat nové cesty pro všeobecný rozvoj školy Zefektivnit řízení školy Nadále všestranně rozvíjet kontakty školy s veřejností, samosprávou, podnikateli, školami a institucemi Vytvářet podmínky pro efektivní využívání materiálních a lidských zdrojů Dílčí záměry v oblasti řízení školy stanovené pro rok 2006/07 a jejich plnění Realizovat výkon státní správy v souladu s platnou legislativou Spolupracovat se Školskou radou Realizovat přijaté projekty Vypracovat nejméně 1 nový projekt, v němž škola bude ve funkci žadatele nebo partnera. Vytvořit novou koncepci prezentace školy Organizačně zabezpečit činnost Regionálního vzdělávacího centra a Komunitního centra MSK Připravit otevření oboru Přírodovědné lyceum, bude-li obor MŠMT schválen (MSK schválení doporučil) Realizovat výkon státní správy v souladu s platnou legislativou Žádné z vydaných rozhodnutí nebylo napadeno, ani se proti němu nikdo neodvolal. Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle školského zákona č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí ředitele ve školním rece 2006/07 Počet Počet odvolání Přijetí ke studiu na SŠ, včetně přestupů 82 0 Přerušení studia 5 0 Přiznání a odnětí stipendia 0 0 Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia 7 0 Změna studijního oboru a žádost o opakování ročníku 10 0 Celkem Rozvíjet spolupráci se Školskou radou Realizováno. Školská rada se stala účinným nástrojem vnitřní evaluace školy, z ní vycházející podněty byly vedením školy řešeny, rada schválila a podpořila všechny záměry vedení školy včetně předložených Výročních zpráv. Mgr. Havlíčková ukončila členství z důvodu skončení pracovního poměru (přestěhování), nově zvolena byla Mgr. Marková. Dva členové rady koncem školního roku odstoupili, protože jejich potomci odmaturovali a přestali být žáky školy. Budou nahrazeni nově zvolenými rodiči. Složení Školské rady v roce 2006/07 PŘÍJMENÍ JMÉNO FUNKCE ADRESA Mgr. Horna Milan předseda ÚP, Květná 64 Ing. Kotoučková Radka místopředseda OA a SZeŠ Bruntál, Bc. Navrátil Stanislav člen MěÚ, Nádražní 20 Ing. Nováková Miloslava člen OAK, Partyzánská 7 Bubelová Věra člen OÚ, Moravskoslezský Kočov 149 Ing. Říha Vítězslav člen Lesy ČR, Karlovice 256 Ciemalová Julie člen Staré Město 69 Mgr. Krýza Martin zapisovatel OA a SZeŠ Bruntál, Mgr. Marková Dana ověřovatel záp. OA a SZeŠ Bruntál, Realizovat přijaté projekty Splněno. Všechny přijaté projekty byly ve stanoveném termínu realizovány. Nejrozsáhlejší projekt Evropská škola, který zabezpečuje vzdělávání cca 250 učitelů na osmi komunitních školách je značně administrativně náročný, zainteresovaní zaměstnanci se ale s těmito mimořádnými úkoly vypořádávají úspěšně. Průběh je hodnocen pozitivně i MŠMT Škola se, jako partner, dále aktivně podílí na projetu PRO-BIO Síť agroenvironmentálních center a na projektu e-learningového vzdělávání, jehož řešitelem je OA Orlová. Vypracovat nejméně 1 nový projekt, v němž škola bude ve funkci žadatele nebo partnera. Splněno. Byly vypracovány 2 projekty Dobrý start (Adaptační kurz pro 1. ročníky) autor Ing. Slánská, Evropská škola autor Ing. Konopka. Přijat byl pouze projekt Evropská škola. Vytvořit novou koncepci presentace školy Splněno. Škola realizovala řadu presentačních aktivit, mezi nejvýznamnější patří presentace na ZŠ (24), účast na presentačních výstavách pořádaných ÚP (3), den otevřených dveří (2), presentační akce pro zaměstnavatele a představitele regionu (4), presentace pro veřejnost (3), vydávání školného Zpravodaje (2), 12

13 public relations zejména presentace v regionálním (6), celostátním tisku (2), televizi (1). Byly vypracovány a vytištěny nové presentační brožury, vznikl nový typ informačních inzerátů, byla nově upravena webová stránka, prostor kolem vchodu byl vybaven presentačními informačními tabulemi. Organizačně zabezpečit činnost Regionálního vzdělávacího centra a Komunitního centra MSK Splněno. Připravit otevření oboru Přírodovědné lyceum, bude-li obor MŠMT schválen (MSK schválení doporučil) Splněno, obor však pro nedostatek přihlášek otevřen nebyl. Stanovení dílčích záměrů v oblasti řízení školy pro školní rok 2007/08 Realizovat výkon státní správy v souladu s platnou legislativou Realizovat přijaté projekty, zejména projekt Evropská škola Vypracovat nejméně 1 nový projekt, v němž škola bude ve funkci žadatele nebo partnera Rozvíjet doplňkovou činnost, zejména v oblasti celoživotního vzdělávání prostřednictvím Komunitního centra Připravit otevření oboru Obchodně podnikatelská činnost a zkráceného studia oborů agropodnikání a OA Základní cíle v personální oblasti V. PERSONÁLNÍ OBLAST Udržovat stabilitu pracovního týmu, zejména pedagogického sboru Využitím morálních a ekonomických nástrojů podporovat pracovitost a tvořivost jednotlivých pracovníků Podporovat rozvoj všestranného vzdělávání zaměstnanců Zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost sboru Vyhodnocení plnění základních cílů Udržovat stabilitu pracovního týmu, zejména pedagogického sboru V pedagogickém sboru došlo k jediné změně byla přijata Lucie Stokes, jako zástup za Mgr. Bystrickou, na MD. Bohužel se nepodařilo udržet vysoký stupeň aprobovanosti výuky byli přijati mladí učitelé, bez DPS. Struktura pracovníků na škole ( celkové počty pracovníků - osob/úvazků) Školní rok 2003/ / / /07 Pedagogů 32/30,99 30/30,37 29/29,99 29/28,90 Nepedagogů 15/14,70 14/14,48 15/14,15 16/12,66 Zaměstnanců celkem 47/45,69 44/44,85 44/44,14 45/41,56 Počet pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2003/ / / /07 Nastoupili - pedagogové z toho absolventi Nastoupili - nepedagogové Odešli - pedagogové Odešli nepedagogové Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2006/2007 Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin dle vyhlášky č. 563/2004 Sb. Počet hod. dle vyhl. č. 563/2004 Sb. v % Učitelé ,1 MOV (učitelé odborného výcviku) 27,0 27,0 100 Vychovatelé 63,5 31,75 50 Škola celkem 648,5 555,75 85,7 Odborná a pedagogická způsobilost (v %) 2003/ / / /07 92,6 93,3 93,1 86,2 Aprobovanost výuky na škole Školní rok Týdenní poč. vyuč. h. z toho neaprobovaně Aprobovanost % 2005/ ,5 95,3 2006/ ,1 13

14 Věková struktura pedagogů (bez externích) Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem 2006/ /06 v % 2006/07 v % Rozdíl v % Do 20 let let ,14 17,25-6, let ,45 13,79 +10, let ,38 34,48-6,90 nad 50 let ,03 34,48 +3,45 Celkem Počty hodin uvedeny v souladu s vyhláškou č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podporovat rozvoj všestranného vzdělávání zaměstnanců se zaměřením na jazyky a e-learning Přehled absolvovaného vzdělávání ve školním roce 2006/07 Počet účastníků Klíčové kompetence žáků 1 Seminář k ICT 1 Tutoriál k distančnímu vzdělávání v Orlové 2 Školení OUP 1 Pícniny a jejich vliv na užitkovost 2 Distanční mluvnice pro učitele 4 Nový zákoník práce 2 ESF - ekologie 2 Didaktika matematiky 3 Nová maturita v ČJ 3 Prevence SPJ 1 Nová maturita v matematice 1 Vedení matriky školy 1 Rozvoj ICT na škole 3 Hospitační činnost 3 Technické vzdělávání 2 Konference Komunitních škol 2 e-learning používání programu Moodle 28 Konference angličtinářů - OUP 1 SIPVZ modul Z - prozkoušení 1 SIPVZ modul P1 1 SIPVZ modul S 21 DPS 2 Doktorské studium rigorózní řízení FF OSU 1 Školení informatiků Jednota českých informatiků 10-denní kurz 1 Tvorba animací flash 1 Školení Bakaláři pro správce sítí 2 FF Ostrava studium ANJ v celoživotním vzdělávání 1 Evropská škola roční kurz ANJ 17 Evropská škola týdenní intenzivní konverzační pobytový kurz ANJ 17 Předkladatel projektů 6-denní 2 Další vzdělávání učitelů cizích jazyků 3 týdenní kurz 2 Junior Achievement 2-denní 1 Oprava a hodnocení maturitních prací 1 Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy 1 Netradiční hodiny českého jazyka a literatury 1 Nová maturita v českém jazyce 1 Cizojazyčné vzdělávání (ANJ, FRJ, NEJ) různá znalostní úroveň 15 Poezie ve škole i mimo ni 1 Klíčové kompetence žáků a projektová metoda ve výuce chemie 1 Výroba mléka a výroba masa 2 Úprava písemností dle ČSN 1 Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody 1 Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie 1 14

15 Vzdělávání zaměstnanců, kterému věnujeme mimořádnou pozornost, proběhlo podle plánu DVPP. Proběhly i první kurzy v e-learningovém vzdělávání. Jazykové vzdělávání, které probíhá přímo na naší škole, je díky dlouholeté systematické podpoře velmi rozvinuté, přišlo do fáze sklizeň plodů, která se projevila přijetím projektu Evropská škola. Ten byl přijat i s přihlédnutím k dlouholetým aktivitám školy v této oblasti. Jazyk se nelze naučit ze dne na den o to víc je nutno ocenit prozíravou koncepci školy v této oblasti. Naše škola vstoupila do EU připravená jak v oblasti jazykové vybavenosti, tak i projektového managamentu. Využitím morálních a ekonomických nástrojů podporovat pracovitost a tvořivost jednotlivých pracovníků Osvědčený motivační systém, který škola používá, přinesl výsledky i v tomto roce, jde zejména o systém přiznávání osobních příplatků a mimořádných odměn. Problémem, který bude nutno řešit v dalším roce, je pokles mzdových prostředků v souvislosti poklesem výkonů (počet žáků) při současném nárůstu objemu prací. Zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost sboru Této oblasti věnuje vedení školy mimořádnou pozornost. Nedostatečná způsobilost je tolerována pouze u pedagogů v předdůchodovém věku a odborníků, kteří byli nově přijati na školu nemají dostatečné vzdělání. Tito jsou podporováni ve studiu DPS, na které nastupují, vzhledem k omezeným možnostem uvolňování, postupně. Dílčí záměry v oblasti personální stanovené pro rok 2006/07 a jejich plnění Náhrada učitelů, kteří opustili školu novými učiteli, zabezpečení studia pro získání způsobilosti Realizováno. Trvale podporovat všestranné vzdělávání zaměstnanců v oblasti CJ a e-learningu Realizováno viz přehled vzdělávacích aktivit Vytvořit personální podmínky pro zabezpečení Centra celoživotního vzdělávání a Komunitního centra Realizováno. Personálně je provoz zabezpečen na vysoké úrovni centrum vede vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec, technickým správcem je technicky vzdělaný zaměstnanec. Pokračovat ve zpětnovazebních systémech hodnocení ( anketa studentů, dotazníky apod.) Realizováno formou vnitřních dotazníků školy Řešit personální obměnu na domově mládeže, školním hospodářství a ve ŠJ Realizováno. Na DM byla do funkce vychovatelky přijata paní Vojčianiaková. Domov mládeže je dnes personálně kvalitně obsazen, do budoucna bude nutno pověřit jednu z vychovatelek vedením Ze školního hospodářství odešel Svatopluk Sovadina a nastoupil Jaroslav Ort, který je na částečný úvazek také technickým správcem KC. Stanovení dílčích záměrů v personální oblasti pro školní rok 2007/08 Realizovat personální opatření v souvislosti se snížením počtu žáků. Trvale podporovat všestranné vzdělávání zaměstnanců Vytvořit personální podmínky pro další činnost Centra celoživotního vzdělávání a Komunitního centra Pokračovat ve zpětnovazebních systémech hodnocení ( anketa studentů, dotazníky apod.) Připravit a zavést systém průběžného hodnocení učitelů VI. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Základní cíle v oblasti materiálního vybavení Špičkově vybavit školu, vytvářet co nejlepší podmínky pro výuku a vzdělávání Udržovat školu jako komplex sdružující všechny nezbytné součásti pro pobyt žáků Průběžná inovace zařízení a údržba budovy Vytváření příjemného pracovního prostředí Za všech okolností udržovat optimální poměr mezi vloženými prostředky a výsledným efektem Dílčí záměry v oblasti materiálního vybavení pro r. 2006/07 a jejich plnění Oprava havárie kanalizace v případě přidělení fin. prostředků Realizováno díky mimořádnému příspěvku MSK 409 tis. Kč. Ten nám umožnil nejen opravit místo havárie, ale i další poruchy kanalizace, které firma pana Sokola objevila. Vyvážení a nová termoregulace topného systému Realizováno prostředků MSK 200 tis, termoventily, byly nainstalovány v celém objektu školy, topný systém byl vyvážen a zregulován. 15

16 Úprava výdejny jídel, školní kuchyně dle Vyhl. č. 137(2004 Realizováno dle finančních možností v min. rozsahu. Provedena částečná úprava výdejny jídel - výměna pracovních desek 6 tis. Kč Úpravy a opravy 1 soc. zařízení dle Vyhl.137/2004 Nebylo realizováno z důvodu nedostatku fin. prostředků. MSK byl požádán o podporu požadavek přesunut z roku 2007 do Investičního návrhu rozpočtu MSK na rok 2008 Vybudování šaten v suterénu školy Realizováno šatny byly nejslabším místem vybavení školy, dnes plně odpovídají standardu. Vybudována 1 nová šatna včetně vybavení (botníky a věšáky za 124 tis.), nově jsou vybaveny a zrekonstruovány všechny šatny. Vybudování komunitního centra v přízemí školy Realizováno. Součástí rekonstrukce bylo i vytvoření nového sociálního zařízení a kanceláří. Navíc byl na náklady školy pořízen ve škole kamerový systém (56 tis. Kč), který bude především monitorovat pohyb osob u Komunitního centra, které je přístupné veřejnosti a v němž je drahé zařízení ICT. Bezbariérové zpřístupnění objektu (bude-li přijat projekt Mobility pro všechny ) Zatím nebylo realizováno, žádné prostředky jsme neobdrželi, ale projekt je v realizaci. Zlepšit pracovní prostředí (květiny, výzdoba apod.) Realizováno byla provedená obrazová výzdoba školy (ZŠ Rýmařovská), nakoupeny květiny, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení pro pracovnice školní jídelny. Stanovení záměrů v oblasti materiálního vybavení pro šk. rok 2007/08 Zřídit mobilní referenční notebookovou učebnu pro výuku zejména e-learningových kurzů Pořídit plazmové TV do jazykových učeben Zvýšit kapacitu 2 jazykových učeben a 1 počítačové na 24 Zahájit rekonstrukci sociálního zařízení školy (budou-li přiznány peníze od MSK) Bezbariérově zpřístupnit objekt (bude-li přijat projekt Mobility pro všechny ) Zrekonstruovat 1-2 jazykové laboratoře Investiční požadavky na rok zaslané do návrhu rozpočtu MSK na akce v pořadí důležitosti Pořadí Název akce tis. Kč. 1 Oprava venkovních fasád objektu školy Oprava střešní krytiny objektu školy Rekonstrukce soc. zařízení školy a DM dle Vyhl. 137/ Úprava školní kuchyně dle Vyhl.137/ Rekonstrukce DM Vybudování výtahu Výměna oken a vstupních dveří celého objektu 9875 VII. EKONOMICKÁ OBLAST Uzavřený hospodářský rok 2006 byl rokem ekonomicky úspěšným. Závazným výsledkem hospodaření uloženým zřizovatelem (MSK) byla 0 Kč. Tento základní ukazatel jsme splnili. Dosáhli jsme kladného výsledku za organizaci 277 tis. Kč, z toho v doplňkové činnosti 124 tis Kč. I další závazné ukazatele na rok 2006, které nám byly stanoveny krajským úřadem jsme splnili. 1. Náklady a analýza čerpání prostředků hodnoceného roku v tis. Kč Náklady celkem Mzdové náklady v tom: ze st. rozpočtu z projektů 390 Odvody SP a ZP Provozní náklady z toho: Spotřeba energií Spotřeba materiálu

17 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet dotací v členění podle poskytovatelů a účelu použití Přehled výnosů a dotací v roce 2006 Zdroj přímů Rok 2006 Celkový příspěvek ř ř. 2 v tom: od MŠMT ř. 3 od MSK ř. 4 ostatní dotace 20 ř. 5 převedeno do r ř. 6 v tom: na projekt EŠ ř. 7 oprava kanalizace 394 ř. 8 vratky nevyčerpané dotace 29 Skutečné čerpání ř. 9 (ř. 1 - ř. 5 - ř. 8) ř. 10 v tom: rozpočtové ř. 11 mimorozpočtové ř. 12 z toho:projekty Vlastní výnosy ř Výnosy celkem ř. 14 (ř. 9 + ř. 13) Přehled mimorozpočtových prostředků získaných v roce 2006 v tis. Kč Účelové dotace -projekty MSK MŠMT Jiné zdroje OA a SZeŠ Celkem Dobrý start adaptační pobyt 1. roč. 33,5 13,7 47,2 Křižovatka informací zavádění ICT 31,9 108,7 15,1 155,7 SIPVZ účelové prostředky 205,2 205,2 Evropská škola 2 087, ,9 Projekty celkem 2496 Účelové dotace ostatní Podpora romských žáků 3,2 3,2 Energie účelové prostředky Oprava kanalizace účelové prostředky Regulační ventily -investice C e l k e m 964, ,3 13,7 15, ,2 4. Výsledek hospodaření za rok 2006 v tis. Kč Výnosy tvořené dotacemi Náklady na vzdělávání Výnosy vlastní Náklady provozní Výnosy doplňkové činnosti Náklady doplňkové činnosti 904 Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek 277 Výsledek hlavní činnosti ,77 Výsledek doplňkové činnosti ,93 Celkem k před zdaněním ,70 zdanění 0 Celkem k po zdanění ,70 Výše proúčtovaného rozdílu nekrytého investičního fondu 0 Celkem po proúčtování ,70 krytí ztráty minulých let 0 Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů ,70 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku 1. Pokrytí částí provozních nákladů z projektů, do kterých byla škola zapojena v roce Úspora nákladů za energie, způsobené extrémně teplou zimou 3. Zvýšené výnosy v doplňkové činnosti. 17

18 5. Návrh na rozdělení zlepšeného HV v Kč Fond PO Stav k Příděl ze zlepšeného HV Stav po přídělu Fond odměn , , ,00 Rezervní fond , , ,16 CELKEM , , ,16 Posílení fondu odměn má za cíl vytvořit určitý prostor ve MP pro případný pokles žáků. Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 byla předložena zřizovateli v únoru 2007 a zveřejněna na webových stránkách naší školy VIII. VÝSLEDKY KONTROL H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vtahů orgánů kraje k p.o.) Vnější kontroly V uplynulém školní roce nebyla na škole kontrola ČŠI, bylo provedeno několik kontrol správními orgány. 1. Řízení o ústním jednání dle 12 zákona č. 337/1992 Sb. o správě poplatků, ve znění pozdějších předpisů s Finančním úřadem Bruntál. Předmět jednání: projednání náhrady za nesplnění registrační povinnosti k dani z přidané hodnoty. Škola se zaregistrovala u FÚ v Bruntále k DPH od , přitom registrační povinnost vznikla již od FÚ stanovil náhradu ve výši 1% ze zdanitelných příjmů za období od do Výše náhrady byla stanovena s ohledem na složitost výkladu zákona a na základě obtížného posouzení, zda některé vykonávané činnosti se započítávají do obratu rozhodného pro registraci k DPH a s ohledem na to, že se nejednalo o úmyslnou pozdní registraci k DPH. Správce daně zohlednil veškeré předložené doklady, materiály a podklady a stanovil výši náhrady ve výši 1% z částky celkových příjmů, tj. z částky ,- Kč což je 5.090,-Kč. Tato náhrada není posuzována jako sankce nebo penále. 2. FÚ v Bruntále předepsal škole platební výměr ze dne na daňové penále za prodlení úhrady našich daňových povinností DPH za zdaňovací období od do v celkové výši 126,- Kč. Penále bylo uhrazeno v termínu (dne ). Vzhledem k nízké částce penále, nebyla toto zařazeno do přílohy č. 2 Roční zprávy o výsledcích řídících kontrol za rok Kontrola provedená Úřadem práce v Bruntále Předmět kontroly: Dodržování povinností dle ustanovení 80 až 83 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Kontrolované období: rok 2005 Kontrola provedena dne: Závěr: škola zaměstnávala v roce 2006 vyšší počet zaměstnanců se zdravotním postižením, než je zákonná povinnost. Náhradní způsob plnění povinnosti škola neuplatnila. Porušení ustanovení zákona 80 až 83 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti nebylo zjištěno. 4. Kontrola provedená Úřadem práce v Bruntále Předmět kontroly: Přezkoumání správnosti a úplnosti potvrzení příjmů uvedených v 5 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. - ze závislé činnosti a funkčních požitků uvedených v 6 odst. 1 a 10 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, - dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnavatelem předpoložených právnickou osobou (škola) za účelem přiznání dávek státní sociální podpory. Kontrolované období: rok 2004 a rok 2005 Kontrola byla provedena dne: Závěr: Kontrolou bylo zjištění pochybení potvrzování příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců ve 4 případech. Zjištěné nedostatky byly projednány s příslušným odpovědným zástupcem organizace (školy). Z provedené kontroly nevyplynuly organizaci (škole) žádný postih ani sankce. Vnitřní kontroly Vnitřní kontroly se provádějí průběžně v rámci kontrolního systému školy, který je dán vnitřními směrnicemi školy a dále Příkazem ředitele školy ze dne a Příkazem ředitele ze dne Vedoucí pracovníci na svých úsecích provádějí kontroly dle přílohy Zaměření a frekvence jednorázových kontrol, která určuje místo, účel kontroly a časový úsek. Kontrolní zjištění jsou zapisovány do Knihy kontrol. V roce 2006 zjištěno několik drobných závad, jedna vážná závada zatečení do prostor DM, drtivá většina kontrol proběhla bez závad. 18

19 Zaměření a frekvence jednorázových kontrol dle aktualizace pokynu ŘŠ od Kód kontroluje místo účel kontroly výsledek termín ředitel škola 1 hospitace plánovaná celohodinová drobná závada 1x čtvrtletí 1 4 Ing. Konopka škola 2 namátková hospitace bez závad čtvrtletí 1 4 kontrol škola 3 kontrola vybrané činnosti zástupců bez závad rok ŠH/škola 4 kontrola vybrané činnosti ved. ŠH bez závad rok 1 1 ŠJ 5 kontrola vybrané činnosti ved. ŠJ bez závad rok 1 1 DM 6 kontrola vybrané činnosti ved. DM bez závad rok 1 1 škola 7 kontrola vybrané činnosti ved. TEÚ bez závad rok 1 1 škola 8 kontrola vybrané činnosti ved. správního úseku bez závad rok 3 3 neurčeno 9 namátková kontrola libovolného úseku či činnosti drobná závada 1x čtvrtletí 1 4 ZŘ škola 10 hospitace plánovaná celohodinová drobná závada 3x čtvrtletí 1 4 Ing.Urbánková škola 11 namátková hospitace bez závad čtvrtletí 1 4 kontrol škola 12 komplexní kontrola dozorů drobná závada 1x měs.šk.r neurčeno 13 namátková kontrola libovol.úseku či činnosti, učeben drobná závada 3x pololetí 1 2 ZŘ škola 14 hospitace plánovaná celohodinová drobná závada 1x čtvrtletí 1 4 Mgr. Pacvoň škola 15 namátková hospitace bez závad čtvrtletí 1 4 kontrol škola 16 hospodárnost autoprovozu bez závad čtvrtletí škola 17 namátková kontrola absence, omlouvání, TU bez závad čtvrtletí 1 4 neurčeno 18 namátková kontrola libovolného úseku či činnosti bez závad čtvrtletí 1 4 vedoucí ŠH ŠH 19 hospitace plánovaná celohodinová bez závad pololetí 2 4 Harašta ŠH 20 namátková hospitace bez závad pololetí 2 4 celkem kontrol ŠH, PPx 21 namátková kontrola libovolné činnosti na pracovišti Px, ŠH bez závad čtvrtletí škola 22 kontrola proškolení uživatelů služebních vozidel bez závad rok 1 1 škola 23 kontrola proškolení vedoucích pracovníků z BOZP bez závad rok 1 1 škola 24 sklad učebnic bez závad rok 1 1 škola 25 dodržování předepsaných revizí (u hospodářky) bez závad rok 1 1 škola 26 kontrola stavu výpočetní techniky drobná závada 1x pololetí 1 2 neurčeno 27 namátková kontrola libovolného úseku či činnosti bez závad pololetí 1 2 vedoucí TEU škola 28 Dodržení závazných ukazatelů bez závad pololetí 1 2 Bílková škola 29 Čerpání účelově poskytnutých veře. prostředků bez závad pololetí 1 2 kontrol škola 30 Vedení účetnictví, náležitostí dokladů, postupů účtování bez závad pololetí škola 31 placení pohledávek, závazků, upomínky bez závad pololetí 1 2 škola 32 Správnost financování (vazba na účty a rozp. skladbu) bez závad pololetí 1 2 škola 33 Efektivnost doplňkové činnosti bez závad pololetí 1 2 škola 34 platová agenda droobná závada1x pololetí 1 2 škola 35 Dodržování vnitřních směrnic pověřeným pracovníkem bez závad pololetí 1 2 škola 36 Čerpání a tvorba FKSP bez závad rok 1 1 ŠH 37 kontrola vybrané činnosti ŠH bez závad rok 1 1 ŠJ 38 kontrola vybrané činnosti ŠJ bez závad rok 1 1 ŠJ 39 namátková kontrola skladu bez závad rok 1 1 DM 40 kontrola vybrané činnosti DM bez závad rok 1 1 neurčeno 41 namátková kontrola libovolného úseku či činnosti bez závad čtvrtletí 1 4 vedoucí SÚ škola/dm 42 namátková kontr. na úseku úklid, dodržování prac. doby bez závad čtvrtletí 2 8 Zerzavá škola 43 namátková kontrola na úseku údržby droobná závada1x čtvrtletí 1 4 celkem kontrol ŠJ+DM+ŠH 44 kontrola stavu učeben, pokojů vážná závada 1x čtvrtletí neurčeno 45 namátková k. hospodárného zacházení s majetkem, ochrana bez závad čtvrtletí 1 4 neurčeno 46 namátková kontrola hospodaření s tepelnou, el. energií bez závad pololetí 2 4 neurčeno 47 dodržování předpisů BOZP a PO bez závad rok 1 1 vedoucí DM DM 48 kontrola činnosti vychovatele - odpolední služba bez závad čtvrtletí 1 4 Ing. Urbánková DM 49 kontrola činnosti vychovatele - noční služba bez závad čtvrtletí 1 4 kontrol DM, škola 50 namátková kontrola činnosti v zájmových kroužcích bez závad pololetí škola 51 evidence došlé a odeslané pošty bez závad pololetí 1 2 knihovna 52 namátková kontrola knih bez závad rok 1 1 neurčeno 53 namátková kontrola hospodaření s tepelnou, el. energií bez závad pololetí 1 2 vedoucí ŠJ kuchyň 54 namátkové ověření systému kontrolních bodů bez závad pololetí 1 2 Kafurová kuchyň 55 namátková kontrola vybrané činnosti kuchařek bez závad pololetí 1 2 celkem kontrol DM 56 namátková kontrola skladu prádla bez závad pololetí kuchyň 57 namátková kontrola docházky bez závad čtvrtletí 1 4 neurčeno 58 poskytování OOPP bez závad pololetí 1 2 neurčeno 59 archivace bez závad rok 1 1 kuchyň 60 porcování jídel bez závad 2 měsíce 1 5 škola 61 namátková kontrola skladu všeobec. materiálu bez závad pololetí 1 2 ITCkoordinátor škola 62 pravidelná kontrola stavu PC a používaného software * bez závad čtvrtletí 1 4 kontrol škola 63 kontrola zavirování PC, antivir. programů bez závad čtvrtletí 1 4 vedoucí PK škola 64 hospitace plánovaná celohodinová bez závad rok 3 3 dílčí IK škola 65 hospodaření s pokladní hotovostí a ceninami bez závad čtvrtletí 1 4 požární prevent škola 66 kontrola funkčnosti ventilů - protočení bez závad rok 2 2 škola 67 preventivní prohlídka bez závad měsíc 1 12 ŠH 68 preventivní prohlídka bez závad měsíc 1 12 metodik BOZP neurčeno 69 kontrola BOZP, používání OOPP bez závad měsíc počet ročn

20 IX. ZÁVĚR REKAPITULACE ŠKOLNÍ ROK 2006/07 BYL VE ZNAMENÍ EVROPSKÉ INTEGRACE Školní rok proběhl úspěšně. Průběh maturit hodnotili předsedové kladně, výsledky však lze považovat pouze za průměrné. Vzdělávacích výsledků bylo plně dosaženo. Absolventem roku se stala Denisa Foltisonová (OA) a Veronika Škrabanová (AP). Maturity nejlépe zvládla třída 4. A obchodní akademie dobře vedená třídní učitelkou Mgr. Helgou Šedkovou. I celkové výchovně vzdělávací výsledky lze považovat za dobré, nikoliv však za vynikající. Nejsme spokojeni zejména s poměrně vysokou absencí. Přesto, že jsme přijali opatření na její snížení, nedochází k významnějšímu poklesu. Celkový prospěch studentů odpovídá jejich schopnostem, je průměrný a často je dosahován jen při vyšším nasazení učitelů, za což si zasluhují, mimořádné uznání. Ukazuje se, že bude nutno více pracovat s třídními učiteli, protože ve výkonu jejich práce jsou významné rozdíly. Vůbec práce se sborem je nejvýznamnějším úkolem zejména pro zástupce ředitele na rok Přístup ke studentům se značně individualizuje, pro slabší studenty je pořádáno doučování, individuální konzultace. Několik studentů z objektivních důvodů má individuální studijní plán Přínosem v individuální práci se studenty bylo i přijetí školního psychologa, což bylo možno realizovat jen díky mimořádnému příspěvku MSK. K dalšímu zlepšení došlo i na úseku výchovného poradenství. Dobrou práci odvedly předmětové komise, nejkvalitnější řízení koordinace výuky se projevilo tradičně u PK ekonomiky (Ing. Radka Kotoučková), angličtiny (Mgr. Dana Juříčková). Určité zaostávání, zejména v zavádění nových nástrojů ICT se projevilo (také tradičně) u PK zemědělské. Vynikající výsledky byly dosaženy v různých soutěžích, zejména v psaní na klávesnici, kde je naše škola dlouhodobě špičkou mezi SŠ ČR díky cílevědomé a systematické činnosti Ing. Anděly Sedláčkové, tato skutečnost se promítla i do dobře zvládnutých státních zkoušek. Výsledky nejsou postaveny jen na práci ve škole, ale i na mimoškolní přípravě, pro kterou vytváříme prostor tím, že umožňujeme využívání učeben a techniky i v době mimo vyučování. Mimoškolní činnost je taky podporována otevíráním zájmových kroužků, které pracují zejména při Domově mládeže. Ukazuje se, že pokud nabídneme opravdu zajímavé aktivity, ve kterých se mohou studenti realizovat, rádi se jich účastní. Snažíme se studentům také poskytnout maximum co nejplastičtějších informací, proto klademe důraz na kvalitní praxi v podnicích, na odborné exkurze, které jsou koncipovány tak, že musí mít vždy odbornou komponentu na co nejvyšší úrovni. Je však stále obtížnější kvalitní poznávací exkurzi zajistit. Přínosem byly také besedy s odborníky z různých oblastí, které vedou ke zvýšení zájmu o různé aktuální problémy a poznávání obecně. Dobré zázemí pro tyto nadstandardní činnosti vytváří Sdružení přátel školy, vedené Ing. Andělou Sedláčkovou, které akce pro studenty finančně podporuje. V personální oblasti je naše situace po loňském snížení počtu zaměstnanců stabilizovaná. Práci pouze dočasně přerušila Mgr. Markéta Bystrická kvůli MD. Zastupuje ji Lucie Stokesová ve výuce žáků a Bc Magda Škrlová, která je lektorem Evropské školy. Také na zařízeních školy nastaly drobné změny, podařilo se provoz vždy kvalitně personálně zajistit. V každoroční hodnotící anketě studentů jako již tradičně byla studenty nejvíce ceněna Ing. Radka Kotoučková, předsedkyně PK ekonomiky a místopředsedkyně Školské rady. V oblasti řízení byl učiněny významné pokroky zejména zavedením digitálně zpracovaných a široce připomínkovaných týdenních plánů práce. Systém se skutečně osvědčil. Jeho nutnost vyplynula z potřeby koordinovat řadu různorodých souběžných akcí (kurzy, akce pro veřejnost, externí aktivity, nájmy prostor apod.). Rodiči je velmi ceněn školní informační systém SIS, zpracovaný Ing. Jakubem Kozelským, který byl zaveden na podzim Méně úspěšně proběhlo přijímací řízení. Pro nedostatek zájmu nebylo otevřeno přírodovědné lyceum a agropodnikání. Poprvé od roku 1960 tak není na této škole otevřen zemědělský obor, což považuji za více než alarmující stav. Byly otevřeny 2 třídy OA a 1 třída EL. Již 3 roky se potýkáme s nedostatkem žáků v přijímacím řízení. Pokles počtu žáků se sice zatím nepromítá do počtu tříd, ale počet žáků ve třídách klesá a hlavně klesá úroveň přijímaných žáků. Naše škola je vybavena nadstandardně personálně, vysoce nadstandardně materiálně. Jak je tedy možné, aby škola, jejíž hlavní filosofií je kvalita a která je z tohoto pohledu vysoce kladně hodnocena jak sociálními partnery, tak i zřizovatelem, měla potíže s přijímáním žáků? Odpověď není jednoduchá. Jednak došlo k poklesu žáků na ZŠ, ke zúžení nasávací oblasti bruntálských škol, což bylo způsobeno zřízením nových konkurenčních a oborů a škol v sousedních městech. SŠ Bruntálu tak byly významně oslabeny a dostávají se do vážných potíží s počtem a kvalitou žáků a tedy s ekonomickou prosperitou. K tomu přispívá protahující se restrukturalizace oborové. Uvedené faktory, stojící mimo nás, způsobují, že usilování o kvalitu školy nekoresponduje se zájmem žáků o školu, ale spíše tomu je, bohužel, naopak. Tento stav mne znepokojuje zejména proto, že pokles počtu žáků je přechodný stav, po jehož odeznění (za cca 7 let) bude potřeba kapacitu středních 20

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol. IX. Závěr

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol. IX. Závěr Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Ing. Ladislav Konopka ředitel školy září 2005 1 OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více