Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)"

Transkript

1 Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Turisté jezdí do Česka za rekreací a zábavou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo výsledky exkluzivního výzkumu o příjezdovém cestovním ruchu za první pololetí Nejčastěji přijíždí zahraniční návštěvníci individuálně a 47 % z nich je velmi spokojeno. Výsledky šetření za první pololetí 2007 v meziročním srovnání se pohybují na přibližně stejné úrovni jako v prvním pololetí Výzkum probíhá od roku 2005 a ve čtvrtletních intervalech jsou zveřejňovány nové výsledky. Výzkum příjezdového cestovního ruchu je jedním z hlavních zdrojů dat pro vytvoření Satelitního účtu cestovního ruchu pro Českou republiku, který podává přesnější ekonomický a sociální obraz o postavení cestovního ruchu v národním hospodářství. Jedná se o výzkum, který probíhá na silničních a železničních hraničních přechodech a na letišti Praha Ruzyně. Zahraniční návštěvníci se dělí do tří základních skupin: zahraniční turisté (přenocují v České republice alespoň jednou), jednodenní návštěvníci (osoby bez přenocování a návštěva v ČR je hlavním cílem) a tranzitující návštěvníci (pouze projíždí Českou republikou a hlavním cílem cesty je jiný stát). Jedním ze zajímavých dílčích výsledků je například frekvence návštěv České republiky. Provedené šetření nepotvrzuje, v porovnání s rokem 2006, trend "okoukání České republiky", ale spíše mírný nárůst těch zahraničních návštěvníků, kteří se do České republiky vrací opakovaně. Podíl zahraničních turistů s frekvencí návštěv "několikrát ročně" vzrostl v porovnání se stejným obdobím roku 2006 o dvě procenta a činí 28 %. Naproti tomu podíl zahraničních turistů, kteří navštívili Českou republiku poprvé se ve srovnání s prvním pololetím 2006 nezměnil a stále zůstává na 35 %. Ještě markantnější je tento vývoj u skupiny jednodenních návštěvníků, kde pouze 1 % všech jednodenních návštěvníků navštívilo Českou republiku poprvé (za stejné období roku 2006 byla tato hodnota na 2 %). Podíl jednodenních návštěvníků, kteří přijedou do České republiky několikrát ročně činí 25 % (oproti tomu pro 1. pololetí 2006 to bylo pouze 22 %). Podíl těch co přijíždí 1-3x měsíčně je 41 % (ve srovnání v 1. pololetí 2006 se jednalo o 40 %). Průměrné celkové výdaje zahraničních turistů v prvním pololetí 2007 na osobu a den činily Kč, naproti tomu v prvním pololetí 2006 dosahovaly hodnoty Kč. V prvním pololetí 2007 k nám nejčastěji přicestovali zahraniční turisté ze sousedních států, především Němci (25 %). Na druhém místě se umístili Britové (15 %), následováni Slováky (9 %). Zahraniční turisté se zdrželi v průměru čtyři a půl dne, nejčastěji v hotelech, pětina se ubytovala bezplatně. Nejdelší pobyty v České republice volí turisté ze vzdálenějších destinací - Portugalci (18,2 nocí), Rusové (12,4 nocí) a na třetím místě jsou občané USA (8,4 nocí). Hlavním důvodem návštěvy ČR byly u zahraničních turistů, rekreace a zábava (44 %), návštěva příbuzných a známých (19 %) a na třetím místě se umístila obchodní cesta (19 %). Tradičně největší zájem byl u zahraničních turistů o Prahu (60 %), na druhém místě se umístilo Brno (5 %) a třetí příčku společně obsadila města Cheb, Plzeň a Karlovy Vary (po 3 %). Většina zahraničních turistů zhodnotila návštěvu Česka pozitivně (47 % ohodnotilo spokojenost školní známkou 1 a 40 % školní známkou 2). V případě, že měli zahraniční turisté jmenovat negativa, tak v 60 % zazněla odpověď "žádné", na druhém místě se umístila nespokojenost s infrastrukturou a stavem silnic (9 %) a třetí příčku zaujala nespokojenost s jazykovou vybaveností a přístupem obyvatel (5 %). Další výzva k nabídkám na lesnické práce Státní podnik Lesy ČR vypsal druhou část zadávacího řízení na lesnické práce do roku Jedná se celkem o 159 smluvních územních jednotek na nichž bude obchod s dřívím probíhat v režii firmy pracující na dané lokalitě. Od vypsání běží 49-ti denní lhůta pro podání nabídek.první část zakázek byla vypsána 9. a a v současnosti běží lhůty na podání nabídek. Vyhlášení zadávacího řízení na zakázky je výsledkem jednání mezi MZe a konfederací lesnických a dřevařských společností. Tato jednání ukončil podpis memoranda o hospodaření se státním lesním majetkem do roku Podpisem memoranda jsme uzavřeli dlouhá a náročná jednání a nalezli jsme kompromis, který nám umožňuje pokračovat v práci říká ministr zemědělství Petr Gandalovič a doplňuje jsem velmi rád, že Lesy ČR mohou vypsat zakázky na lesnické práce pro období Tyto zakázky se týkají modelu ve kterém budou firmy obchodovat dřevo samy. Jedná se celkem o 159 otevřených zadávacích řízení. Tím, že necháme oba modely souběžně běžet si slibujeme jasnou odpověď na otázku, který model je lepší, říká ministr Gandalovič a dodává nezávislá komise oba modely důkladně posoudí a v roce 2009 nám dá jasnou odpověď,. Stanovisko komise bude podkladem pro návrh zákona o správě státního lesního majetku. Bližší informace o těchto veřejných zakázkách naleznete na webových stránkách Lesů České republiky, s.p. I. Chalupská

2 Str á n k a 2 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Zapojujete občany do rozvoje vaší obce, města, mikroregionu, kraje? Spolupracujete s neziskovými organizacemi? Pak přihlaste svůj úřad do soutěže! CpKP střední Morava letos pořádá již pátým rokem soutěž o nejlepší zapojení veřejnosti O lidech s lidmi cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO. V letošním roce soutěž probíhá také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Vítězové ze všech zemí se utkají o titul nejlepší projekt zapojení veřejnosti ve střední Evropě. Do soutěže se mohou přihlásit obce, města, městské části, mikroregiony, krajské úřady a další instituce státní správy a samosprávy, které: zorganizovaly účast občanů v rozvoji obce nebo regionu a přispěli tak ke zvýšení jejich podílu na rozhodování, a zároveň/nebo spolupracují a podporují nevládní neziskové organizace a na principu partnerství je zapojují do regionálního rozvoje Do soutěže se mohou přihlásit Výsledky 1. kola Programu rozvoje venkova budou v září a v listopadu (MZe) V rámci prvního kola Programu rozvoje venkova (PRV) bylo přijato celkem projektů. Na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ukončili příjem žádostí 20. července u opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců a 27. července u zbývajících dvou opatření. Největší zájem byl o opatření I Modernizace zemědělských podniků, o záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Pro tento záměr bylo zaevidováno 678 projektů. Nejvíce žádostí (341) bylo přijato na Regionálním odboru SZIF v Brně. V letošním roce bude v rámci instituce, které zapojily veřejnost do rozvoje obcí, měst, mikroregionů a regionů a to různými formami. Například účastí veřejnosti v komunitním plánování (např. komunitní plánování sociálních služeb), při tvorbě veřejných prostranství, při regeneraci panelových sídlišť nebo při společném strategickém plánování s veřejností apod. projektových opatření PRV, vyhlášených v prvním kole příjmu žádostí, rozdělena zemědělcům celková částka téměř 2,3 miliardy Kč, říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ředitel SZIF Tomáš Révész shrnuje první kolo PRV: Dá se říci, že počty přijatých žádostí splnily naše očekávání. Nyní vcházíme do další fáze administrace a tou jsou administrativní kontroly přijatých žádostí, příloh, projektů resp. podnikatelských plánů. Přihlásit lze projekty realizované v letech 2006 a Jeden účastník může mít přihlášeno i více projektů. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 1. října Z došlých projektů vybere porota složená z nezávislých odborníku nejlepší projekty, které budou posléze hodnoceny přímo na místě. Po hodnocení na místě proběhne finální hodnocení. Výsledky české části soutěže budou vyhlášeny na jednodenní národní konferenci koncem roku Vítězové získají věcné ceny - např. techniku, která jim pomůže lépe pracovat a komunikovat s veřejností nebo zahraniční studijní cestu. V loňském ročníku byla hlavní cenou desetidenní studijní cesta do Japonska. Vybrané projekty obdrží také čestné uznání ministra vnitra nebo ministra životního prostředí. Vítězný projekt mezinárodní části soutěže bude slavnostně vyhlášen na dvoudenní mezinárodní konferenci o zapojování veřejnosti, která proběhne v dubnu 2008 v Praze. Po ukončení administrativních kontrol jsou žadatelům rozesílána oznámení o provedené administrativní kontrole, resp. výzvy k doplnění neúplné dokumentace. Na to mají žadatelé dle pravidel 21 kalendářních dní. U projektů, kde tak stanovují Pravidla, je zároveň prováděno hodnocení finančního zdraví žadatele. Ihned jak budou žádosti kompletní, bude následovat hodnocení přijatelnosti projektů, bodování projektů, vytvoření seznamu doporučených/nedoporučených projektů k financování z PRV a následně schválení vybraných projektů. Ačkoliv je jedním z dodatečných kritérií i datum a čas přijetí žádosti, podstatná bude kvalita předložených projektů. Cílem soutěže je podpořit principy občanské společnosti, zapojit do veřejného života nevládní neziskový sektor a občany, podpořit transparentní prvky rozhodování do místní samosprávu zamezit korupci. Přihlášku, podrobná pravidla účasti v soutěži a další důležité informace naleznete na Soutěž pořádá CpKP ve spolupráci s týdeníkem vlády Veřejná správa, nadací Partnerství, za finanční podpory Evropské unie a Visegradského fondu a pod záštitou Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí. (PZ) Kontaktní adresa: telefon: Vítězné projekty z opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců budou známy do poloviny září Úspěšné projekty ze zbývajících dvou opatření pak do poloviny listopadu U opatření I.3.2. bude žadateli poskytnuta záloha ve výši 500 tis. Kč. Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců činí (cca 1,1 mil. Kč dle aktuálního kurzu) za období 2007 až U zbývajících dvou opatření činí dle okolností popsaných v pravidlech maximální výše dotace 60% způsobilých výdajů. Podpory u všech tří opatření hradí ze 75 % EU a z 25 % ČR.

3 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Str á n k a 3 Vyletnik.cz raketový start portálu pro volný čas Internetový portál Vyletnik.cz se v rekordně krátké době zařadil mezi nejnavštěvovanější portály z oblasti cestování v ČR. Návštěvnost stránek Vyletnik.cz, zaměřených na místopis a turistiku v ČR, přesáhla v červenci 2007 počet reálných uživatelů (RUest) a (PV) zobrazení (Zdroj: Netmonitor ). Od svého uvedení na trh v roce 2006 Výletník stále udržuje trend růstu své návštěvnosti měsíčně v průměru o 20 %. Stránky tvoří unikátní autorský obsah popisující přes 6000 míst, 70 oblastí a 10 regionů v celé České republice. Návštěvníci portálu aktivně přispívají do komentářů a diskutují nad jednotlivými místy. Díky této aktivitě udržuje Výletník informace a popis míst v aktuální podobě. Po devíti letech hotel opět v provozu Devět let uzavřený hotel Zdobnice, který dělal obci stejného jména Zdobnice v Orlických horách ostudu, konečně od 14. července slouží veřejnosti Hotel, který postavila v 70. letech 20. století Jednota Kostelec nad Orlicí, postupně změnil pět majitelů, jeho stav byl jen horší a horší - celá léta byl prázdný, zezadu otevřený, shora do něj zatékalo a sanitární technika i radiátory byly z něj odvezeny. V roce 2004 ho za 1 milion 600 tisíc korun koupili mladí manželé v dražbě od správce konkurzní podstaty. Tehdy na otázku, jaký s ním mají záměr, řekl starosta obce Bohumil Trpišovský: Právě z toho mám trošku obavy to je můj vlastní názor - mně to připadá, že mají spíš větší zájem provozovat včelstva, protože v Klíčanech u Prahy V obsahu lze nalézt například tipy na výlety, rozhledny, koupání, cyklotrasy, hrady a zámky, muzea a galerie a mnoho dalšího. Své profily zde prezentují také města a obce. Často navštěvovanou rubrikou je kalendář akcí, který upozorňuje i na ty méně známé a menší lokální akce v naší zemi. mají údajně asi 250 včelstev. Když jsem se jich ptal, řekli, že to bude trvat několik roků, než to zprovozní. Je to škoda hotel by bylo potřeba zprovoznit co nejdřív, protože je na pěkném místě. Od nich tento zchátralý objekt koupili loni na podzim manželé Michaela Součková a Vojtěch Vojtěch, o nichž řekl Bohumil Trpišovský, že jsou to velice pracovití lidé a se zkušenostmi z oboru. Za tu krátkou dobu tu postupně vzniká rodinný penzion (syn je kuchař, dcera servírka, rodiče se starají o provoz), v němž nejprve byla zprovozněna restaurační část a do zimní sezóny bude hotové i ubytování v 8 pokojích pro dvacet hostů. Zdevastovaný hotel prošel náročnou rekonstrukcí má nové rozvody vody, elektroinstalaci a topení. V obci Zdobnice, která se rozkládá na katastru 3305 hektarů a kde jsou tři lyžařské vleky, žije ve čtyřech místních částech (Zdobnice, Kačerov, Kunčina Ves a Souvlastní) 161 obyvatel. Před dvěma lety v ní bylo 14 ubytovacích zařízení s 500 lůžky. PhDr. Josef Krám Nejnavštěvovanějšími rubrikami jsou Tipy na výlety, Hrady a zámky, Ubytování, Cyklotrasy. Návštěvníci Výletníka si zde plánují své pobyty a výlety po ČR, po svém návratu se vracejí a sdělují své dojmy ostatním návštěvníkům. Této skutečnosti využívají hotely, lázeňské areály a další služby, navázané na turistický ruch, a prezentují zde své služby. Součástí portálu je tedy i katalog ubytování a dalších služeb, který je provázán se samotným obsahem. Na Výletníku tak vznikl prostor nejen pro místopisné informace, ale i pro nabídku služeb. Návštěvníci si proto plánují své výlety na jednom místě. Dle sociodemografického průzkumu Netmonitor navštěvuje Vyletník 47 % žen, 53 % mužů, 70 % návštěvníků je v produktivním věku, 66 % návštěvníků používá internet 21 a více dní v měsíci. Za poslední měsíc Výletník zaznamenal největší zájem o informace z oblastí Českého ráje, Lednicko- Valtického areálu a Hané - Olomoucka. Společnost Paseo s.r.o., která provozuje portál Vyletnik.cz uzavírá dohody o poskytování obsahu s dalšími médii a internetovými portály v ČR, proto lze například tipy na výlety z portálu Výletník vidět či slyšet například na Blesk.cz, Country Radiu, v Tip servisu a dalších. Vyletnik.cz podporuje: Národní muzeum, Moravskou galerii v Brně, Národní památkový ústav a Galerii hlavního města Prahy Josef Jarmara Informační systém regionu Blanský les-netolicko Místní akční skupina Blanský les-netolicko o.p.s. v rámci projektu Destinační management cestovního ruchu, spustila nový informační systém cestovního ruchu Blanet regionu Blanský les-netolicko, na internetových stránkách Obsahují tipy na výlety, dovolenou, památky, přírodní zajímavosti, informační střediska i katalog ubytování a stravování. Stránky se zatím stále doplňují o další informace. Projekt byl financován z EU. Průvodcem po stránkách a regionu bude nový turistický maskot regionu, pohádková postavička čertíka-hříbečka Peklíka a slogan Blanský les-netolicko, čertovky hezké místo. Do konce roku 2007 se zde mohou bezplatně zaregistrovat a prezentovat firmy podnikající v cestovním ruchu, zejména provozující ubytování a stravování. V rámci projektu vydala MAS i sérii letáků Aktivní dovolená s Peklíkem a v těchto dnech bude vydána i nová turistická mapa regionu. Projekt by měl přispět k lepší propagaci celého regionu a zlepšit nabídku a služby jeho návštěvníků.. Oldřich Petrášek

4 Str á n k a 4 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Výsledky Mezinárodní konference o LEADERu Celkové zhodnocení přínosu a organizace konference, ohlasy Konference proběhla bez jakýchkoli organizačních nebo jiných komplikací. Naši i zahraniční účastníci hodnotili přínos konference velmi kladně, a to v první řadě zástupci Slovenska, Bulharska a Rumunska. Paní Jela Tvrdoňová ze slovenského Vidieckého parlamentu přednesla žádost o spolupráci mezi českými a slovenskými MAS. Tato nabídka spolupráce byla českou stranou vřele přijata a rozšířena také na další nové členské státy. V současné době se již připravuje setkání zástupců českých a slovenských MAS na Národní konferenci o venkovu, která se bude konat letos v listopadu v Boskovicích. TAIEX shromáždil kladné hodnotící dotazníky. Zároveň bychom touto cestou chtěli panu ministrovi poděkovat za zahájení konference. Poděkování za aktivní účast bylo tlumočeno významným řečníkům ze zahraničí a všem ostatním účastníkům. Celkové závěry z konference Z celkových závěrů konference vyplývá, že pro úspěch MAS v Programu Leader je důležité, aby do svých aktivit co nejvíce zapojila místní obyvatele, stejně jako jsou nezbytné nejrůznější animační aktivity členů MAS. Program Leader má za cíl posílit identifikaci obyvatel s venkovským prostředím a společenstvím. Posílení sounáležitosti, identity společenství má být provedeno cestou sounáležitosti s prostředím, a proto je důležitým aspektem obnova nebo posílení image dané oblasti. Tato image může být založena buď na (1.) kořenech, památkách a historickém půdorysu dané oblasti, nebo (2.) vůli a odhodlání místních lidí. Obojí dodává regionu jeho specifičnost a jedinečnost, která z lidí a sídel vytváří komunity. Je to zároveň cesta k posílení a rozšíření demokracie na místní úroveň. Vzhledem k témto pozitivním dopadům není žádoucí velikost území MAS omezovat, ale je naopak vhodné motivovat MAS ke zvětšování. Při posuzování a výběru MAS by měla být pozornost věnována schopnosti jejích členů vybudovat soudržnou komunitu a dále také jejich manažerským schopnostem a znalosti území. V ČR je vysoký počet malých obcí, nebezpečím pro fungování MAS jsou proto komunální volby a následné případné znovu přesvědčování jejich nových zástupců. Tyto změny mohou ohrozit stabilitu MAS. MAS si musí uvědomit svou zodpovědnost za rozvoj celého území, být aktivní a spolupracovat s obcemi a ministerstvem. Místní rozvojové strategie by měly být vypracovávány komunitní metodou plánování a nikoli externím expertem, který potřebám daného území zcela nerozumí. Specifičnost venkovských oblastí vyžaduje různé specifické strategie. Velká území vyžadují jiné manažerské dovednosti než území malá. Vzhledem k této diverzitě je životně důležité poskytnout větší šíři opatření PRV pro Leader, nebo umožnit opatření mimo PRV v rámci cílů Os. V ČR chybí například přírodní dědictví, obce podnikající v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty u kulturního dědictví nebo marketing nezemědělských produktů. Ukazuje se, že důležitější je podporovat společenství lidí, kteří se postarají o infrastrukturu i o památky. Je žádoucí posílení samosprávy, ale nejen to. Důležitým pojmem je podpora self-governance tj. samovládnutí, kdy přímo lidé žijící v místě rozhodují o místních záležitostech, jelikož své potřeby znají nejlépe. Konference byla ze značné části věnována také přípravám národních sítí rozvoje venkova. Z pohledu Programu Leader je důležité, aby tato síť kromě formálních sítí zahrnovala také sítě neformální. Projekty spolupráce, které tvořily jedno z hlavních témat konference jsou důležité zejména pro nové členské státy, které jsou na začátku a mohou se tak naučit metodu Leader rychleji než studiem písemných metodik. Bylo by proto vhodné aby řídící orgán zpracoval příručku, která by žadatelům-příjemcům dotace pomohla snadněji se orientovat v příslušné legislativě a správně administrovat své žádosti - projekty. Nejdůležitější poznatky z 1. dne konference Po zahájení konference panem ministrem zazněly v dopoledním programu prvního dne konference prezentace s tématikou politiky rozvoje venkova a role Osy Leader, její historie a budoucnosti. Odpolední program byl rozdělen na tři tématické panelové diskuse zaměřené na předpoklady úspěšného fungování Místních akčních skupin (MAS). Politika rozvoje venkova EU v perspektivě Role LEADERu Antonis Constantinou, ředitel Sekce programů rozvoje venkova DG AGRI EK ve své prezentaci hovořil o roli Programu LEADER v rámci politiky rozvoje venkova pro období a nastínil budoucí trendy s ohledem na finanční aspekty. Uvedl, že metoda LEADER je použitelná a užitečná pro celou škálu opatření rozvoje venkova, nicméně vyžaduje trvalé podpůrné struktury pro budování kapacity, podporu sítě a zajištění administrativní koordinace. Evropská komise neustále zdůrazňuje důležitost širšího Praha přístupu k rozvoji venkova, čímž je především míněn multidisciplinární, multisektorový a územní přístup. Tento přístup by se měl v budoucnosti projevit zvýšeným důrazem na integraci územních a ekonomických aspektů rozvoje venkova. Pan Constantinou uvedl, že vývoj politiky rozvoje venkova bude směřovat k maximalizaci synergie mezi zemědělstvím a lesnictvím na jedné straně a celé venkovské ekonomiky a života na venkově na straně druhé. Závěrem uvedl, že vzhledem k rostoucím tlakům některých zemí evropské 15 na omezení celkového rozpočtu EU, bude muset současná politika rozvoje venkova prokázat svou legitimitu jasným důkazem svého přispění k ekonomickému růstu, růstu zaměstnanosti a naplňování cílů ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Osa Leader Politika rozvoje venkova Jean-Michel Courades (DG AGRI) hovořil o koncepcích osy Leader, přičemž rozdělil možnosti aplikací Místních rozvojových strategií na ty, které jsou v souladu s rámcem opatření Programu rozvoje venkova (PRV) a na ty, které leží mimo tento rámec, ale v rámci cílů třech Os PRV. Na první skupinu operací jsou uplatněny podmínky působnosti daného opatření, u druhé skupiny operací je kritériem výběru přínos dané operace k rozvoji venkova a rovněž kritéria způsobilosti a indikátory jsou posuzovány z hlediska MAS, území a spojení s cíly Dokončení na straně 5

5 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Str á n k a 5 Výsledky Mezinárodní konference o LEADERu Dokončení ze strany 4 Osy. Musí být dodržena definice operace : akce vybraná v souladu s kritérii stanovenými v příslušném programu rozvoje venkova a implementována jedním nebo více příjemci, což umožňuje dosažení jednoho z cílů osy. Jako příklad operací, které neodpovídají opatřením definovaným nařízením 1698/2005 uvedl vytvoření místní teritoriální značky kvality potravin a propagaci místních nepotravinářských výrobků. Uvedl, že Osa IV Leader by neměla být jen jiným způsobem realizace opatření PRV, ale také možností zařazení projektů a příjemců, na které není v programu pamatováno, tak aby byly lépe naplněny cíle jednotlivých Os. Závěry z panelových diskusí Panel 1 Zahájení procesu: budování kapacity a výběr místních akčních skupin Na tomto panelu se představili tři přednášející z českých MAS a moderátorka diskuse Mgr. Gabriela Šulmanová (Sam. odd. koncepcí rozvoje venkova, MZe). Hovořili o postupech budování partnerství a přípravy strategie v rámci jejich MAS včetně vlastních doporučení. Na panelu se zdůrazňovala důležitost účasti veřejnosti, místních aktivistů a mladých lidí a dále důležitost animace a účasti expertů stejně jako zástupců státní správy. Dále se na tomto panelu diskutovala problematika průměrného počtu obyvatel MAS, který je v současné době v ČR poměrně malý. Účastníci panelové diskuse se shodli na potřebě zvyšování velikosti MAS v dlouhodobém přirozeném procesu, který by byl iniciován odspoda spíše než nuceným rozšiřováním, aby se zvýšila kapacita MAS a pokryla větší území státu. Shodně se účastníci vyjádřili k potřebě snížení administrativní zátěže MAS. Panel 2 Realizace místních rozvojových strategií Kromě třech zástupců českých MAS vystoupila ve druhém panelu Ing. Eva Roskotová (ŘO EAFRD, MZe), která byla zároveň moderátorkou panelové diskuse. Ve vystoupeních a následné diskusi byla zdůrazněna potřeba dobré spolupráce a komunikace mezi národní a místní správou, sdílení zkušeností a publicita aktivit jednotlivých MAS. Rovněž se diskutovala potřeba dobrých monitorovacích kritérií a evaluace. Předmětem diskuse v tomto panelu byla rovněž možnost převedení větší zodpovědnosti na MAS v podobě začlenění do kontrolních mechanismů platební agentury. Dále problematika předfinancovávání činnosti MAS a projektů. Účastníci se shodli na potřebě jasného stanovení pravidel a intenzivního školícího systému pro MAS. V tématu výběru projektů byla diskutována především nutnost poskytnutí výběrové komisi jasná kritéria a minimalizace nebezpečí střetu zájmů. Panel 3 Struktura místních akčních skupin V třetím diskusním panelu se prezentovalo pět MAS z toho čtyři české a jedna rakouská (její zástupce Tomuas Müller byl zároveň moderátorem diskuse). Přednášející představili různé typy organizační struktury MAS. Shodli se na důležitosti přizpůsobení struktury potřebám konkrétní MAS a důležitosti začlenění vzdělaných lidí. Doporučeno bylo využívání služeb projektových managerů a sdílení knowhow. Účastnící se shodli na nutnosti a obtížnosti dlouhodobého udržení vysoké úrovně motivace. Diskutovány byly rovněž možnosti financování v překlenovacím období mezi jednotlivými programovacími obdobími a alternativní zdroje financování přípravy nových partnerství v průběhu programovacího období. Nejdůležitější poznatky z 2. dne konference Na začátku druhého dne konference vystoupila Katalina Horváth z Maďarského ministerstva zemědělství a rozvoje venkova, která přednesla presentaci o zkušenostech s metodou Leader v Maďarsku. Presentace potvrdila velmi dobrou úroveň práce metodou Leader v Maďarsku. Další přednášky byly věnovány problematice tvorby národních sítí. Prezentace přednesli Paní Urszula Budzich (Polsko) a p a n L uis Fidl s ch us t e r (Rakousko). Paní Budzich uvedla příklady různých typů národních síti v nových členských státech EU. Dále hovořila o funkcích sítě a o jejích důležitých složkách. Pan Fidlschuster se ve svém vystoupení zaměřil především proces tvorby a způsob provozování národní sítě. Síť popsal jako tlumočníka mezi státní správou a lidmi na venkově a také jako integrační a inovační prvek. Další přednášející hovořili na téma projektů spolupráce a nadnárodní spolupráce. Pan Pierre Poussard (Francie) hovořil nadnárodní spolupráci ve Francii. Vyslovil potřebu vybudování evropské databáze projektů spolupráce a s nimi spojených akcí, poskytnutí technické pomoci. Jean-Michel Courades poskytl podrobný návod od nastavení pravidel, přes výběr projektů spolupráce až po administraci realizovaných projektů. V následujícím týdnu bude k dispozici Příručka EK pro projekty spolupráce. Závěry z panelových diskusí Panel 1 Postup výběru pro projekty spolupráce (včetně přípravných) Tento panel byl zaměřený na přípravu a výběr projektů. Moderátorem diskuse a přednášejícím byl pan Jean-Michel Courades. Dalšími přednášejícími byli: Ing. Lukýš Lánský ze SZIF a István Már z maďarského Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova. Ing. Lánský představil připravovaná pravidla projektů spolupráce v ČR. Diskutovány byly postupy výběru projektů spolupráce, jaké typy projektů by měly být podporovány a očekávané problémy a rizika. Panel 2 Projekt spolupráce Druhý panel představil konkrétní projekty spolupráce a jejich realizaci. Pierre Poussard, moderátor panelu, hovořil o zkušenostech s projekty spolupráce ve Francii. Zástupci třech českých MAS představili projekty spolupráce realizované v ČR a vysvětlili dosavadní problémy s jejich financováním. Dále byla diskutována problematika vyhledávání potenciálních partnerů a přínosy spolupráce MAS. Zazněla řada doporučení pro ty z účastníků, jejichž země mají zatím s projekty spolupráce málo nebo žádné zkušenosti. MZe Zámek Kratochvíle a Město Netolice pořádají ŘEMESLNÝ JARMARK 26. srpna :00-17:30 hodin v zahradě zámku Kratochvíle

6 Str á n k a 6 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Regionální značce v Beskydech se daří Značka původu pro místní výrobky s názvem Vyrobeno v BESKYDECH byla prvním šesti výrobcům udělena na začátku roku Po roce a půl své existence dosáhla velkých úspěchů, letos na jaře byl udělen už 20. certifikát a celkový počet výrobků, které značku mohou užívat, se pohybuje okolo 70. To je dosud nejvíc mezi všemi regiony v České republice, které užívají regionální značky pro své produkty. Výrobcům značka zatím pomáhá zejména s propagací. Do informačních center a na další místa v regionu jsou dodávány letáčky o značce, katalogy značených výrobků, které jsou pravidelně aktualizovány, nebo noviny Doma v Beskydech. Důležitá je prezentace značených výrobků na Internetu na stránkách která pomáhá hlavně malým výrobcům, kteří nemají možnost vlastních stránek. Další z výhod, které značka přináší, jsou nové možnosti odbytu zatím formou nabídek účasti na různých akcích a jarmarcích v regionu i mimo něj, dokonce v zahraničí. Výrobci ocenili např. možnost účasti na loňském Mikulášském jarmeku ve Valašských Kloboukách. Na větší podporu prodeje značených výrobků se projekt zaměří nyní: vypracovat přehled prodejen, které nabízí tyto výrobky, a oslovovat další obchody s nabídkou stát se oficiálním prodejním místem značených výrobků. Značení spravuje a značku výrobcům uděluje sdružení založené v loňském roce: Lidé v Beskydech, o.s.. Členy sdružení, které už poměrně dobře funguje, jsou téměř všichni držitelé certifikátu Vyrobeno v BESKYDECH a může se mezi ně přidat každý nový žadatel o značku, má-li o to zájem. A samozřejmě i další fyzické a právnické osoby, které by se chtěly na regionálním značení podílet. O značení se sdružení stará prostřednictvím své předsedkyně a zároveň manažerky Radky Sachrové. Financování projektu značení je nyní zajištěno ze dvou zdrojů: jednak z grantu Nadace Partnerství v rámci projektu FOA - nadačního fondu pro ekologické zemědělství, který je financován z prostředků UNDP-GEF, jednak z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Posuďte sami, jaké výrobky mají v současné době tu čest honosit se dobrým jménem Beskyd: Plstěné výrobky z ovčí vlny od Petry Mikulenkové papuče, klobouky, vložky do bot a drobné suvenýry, všechny vyráběné i barvené ručně. Dřevořezby Jana Brlici plastiky, reliéfy, vyřezávané podložky pro lovecké trofeje, nebo i štípané šindele. Valašské škrábané kraslice Boženy Pařenicové kraslice z vajec slepičích, husích i pštrosích s vyškrábanými tradičními valašskými vzory. Tiskoviny Zdeňka Hartingera - kalendáře, publikace, prospekty a pohlednice s motivy beskydských měst a obcí, krajiny a folklóru. Štípané holubičky ze smrkového dřeva od Boženy Vráželové tradiční holubičky tří velikostí k zavěšení nad stůl nebo do okna pro štěstí. Valašský trdelník od Ondřeje Hladkého - koláč z hutného těsta namotaný a opékaný na dřevěném válci, zvenku polepený ořechy nebo medem. Tradiční pečivo z Valašska z Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY zejména tradiční valašské frgály, koláče z kynutého těsta s náplněmi různých příchutí, ale i další pečivo dle starých receptur. Valašský kolovrátek Václava Zbranka klasický funkční kolovrátek na vlnu i na len, navíc krásně P R Á C E V Z A H R A N I Č Í J A Z Y K O V É K U R Z Y L E T E N K Y vyřezávaný. Ručně tkané hadřáky od Jany Krystyníkové koberce tkané z použitého textilu v různých velikostech i barvách podle přání zákazníka. Kolářské a stolařské práce Augustina Krystyníka zejména výroba všech druhů a typů dřevěných loukoťových kol. Drobné dřevařské výrobky od Jaroslava Hurty drobné upomínkové předměty a bytové doplňky ze dřeva s valašskou tématikou. Ručně tkané výrobky ze zbytkových a použitých materiálů od Anny Smýkalové koberečky, polštáře nebo somradla libovolných barev a velikostí. Křehké válené uši ze Štramberka od Františka Šuberta známé křehké a trvanlivé medové pečivo s 11 druhy koření. Příborská freudovka od firmy FARNESE COMPANY bylinný likér dle původní receptury, kterou chutnal i otec příborského rodáka Sigmunda Freuda. Dekorace ze sušených květin Hany Hladké - dekorace z přírodních materiálů nasbíraných na loukách, doplněny jsou proutím a jutou. Pivo Trubač a The Troobacz z Městského pivovaru Štramberk - nefiltrované, tedy živé pivo s kvasnicemi, jež má osobité vlastnosti, kterými se odlišuje od piv z velkokapacitních pivovarů Med Josefa Řádka kvalitní český med z čisté oblasti v okolí Liptálu, květový, medovicový i pastovaný Štramberské oplatky od firmy ŠMÍRA-PRINT tradiční ručně sypané lázeňské oplatky ve čtyřech druzích: lískooříškové, kakaové, vanilkové a kokosové. Keramické výrobky Lenky Horecké z Keramické dílny Štramberk ručně vyráběná nápojová a jídelní keramika, zvonečky a jiná dekorační a dárková keramika s motivy z Beskyd. Cukrářské a pekařské výrobky Aleny Žaludkové z Cukrárny ALFA cukroví a čajové pečivo podle valašských receptů, tradičně skromně zdobené a s využitím vlašských ořechů a sušeného ovoce. Radka Sachrová, Lidé v Beskydech, o.s.

7 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Str á n k a 7 Školení Standardů kvality a Komunitní plánování sociálních služeb v mikroregionech Vltavotýnsko a Lužnice má první výsledky Spolek pro rozvoj regionu, realizátor projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v mikroregionech Vltavotýnsko a Lužnice, pokračuje v naplňování aktivit projektu prostřednictvím odborných lektorů ze společnosti CpKP Jižní Čechy, s jejichž pomocí vznikly vzdělávací programy Standardy kvality sociálních služeb a Komunitní plánování sociálních služeb, které napomáhají k dalšímu vzdělávání odborníků v této oblasti. Školení standardů kvality u poskytovatelů sociálních služeb probíhá již od počátku roku 2007 u vybraných organizací v obou mikroregionech v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v mikroregionech Vltavotýnsko a Lužnice. Jednotlivých školení se účastní vybraní pracovníci poskytovatelů a pod metodickým vedením lektora vypracovávají jednotlivé standardy kvality. Do konce měsíce června 2007 školením Česká republika dosáhla dohody s komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübnerovou a komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Vladimírem Špidlou ohledně národního plánu a priorit pro politiku soudržnosti v období České orgány ve svém národním strategickém referenčním rámci popisují, jak použijí finanční prostředky ve výši 26,3 miliard EUR, které obdrží v následujících sedmi letech, v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost. Danuta Hübnerová uvedla: Jsem velmi ráda, že se Česká republika zařadila mezi členské státy, jejichž referenční rámce již byly schváleny. Těší mě závazek českých orgánů vůči Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost. Jsem přesvědčena, že evropské investice pomohou v blízké budoucnosti zvýšit životní úroveň všech českých občanů. prošla Pečovatelská služba v Bechyni a Farní Charita v Týně nad Vltavou. Tyto organizace jsou již také plně připraveny na inspekci kontrolních orgánů. Co jsou to Standardy kvality nám řekl Tomáš Chovanec: Standardy kvality sociálních služeb stanovují kritéria, jak poskytovat konkrétní sociální službu v daném sociálním zařízení. Každá organizace si stanovuje standardy kvality sama pod odborným vedením. Podle nového zákona o sociálních službách je zavedení standardů kvality povinné pro všechny, kteří chtějí sociální služby poskytovat. Vzdělávací program komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) probíhá v mikroregionu Vltavotýnsko, konkrétně pro zástupce obcí a poskytovatele sociálních služeb. Realizace školení začala v lednu 2007 a skončí v průběhu srpna, začátkem září Jednou měsíčně účastníci hodnotí školení prostřednictvím hodnotících Komisař Vladimír Špidla dodal: Česká strategie ukazuje pevný závazek k podpoře lepších investic do lidských zdrojů, což povede ke vzniku více a lepších pracovních míst. Tento cíl tvoří podstatu evropského programu reforem. Česká republika si zvolila priority, které podpoří zaměstnanost a umožní pracovníkům přizpůsobit se měnícím se okolnostem." Český národní strategický referenční rámec v hrubých rysech stanoví, jakým způsobem budou české orgány v příštích sedmi letech investovat 26,3 miliard EUR z prostředků EU za účelem růstu a vytváření pracovních míst. Politika soudržnosti má za cíl odstraňovat nerovnosti mezi rychle se rozvíjejícími regiony (jakým je například Praha, jíž se týká cíl konkurenceschopnosti) a zaostávajícími regiony (Střední Morava, Moravskoslezsko a Severozápad), na Vláda určila pro období tyto priority: které se vztahuje cíl konvergence. Podpora konkurenceschopnosti: posílení podnikatelského sektoru prostřednictvím zlepšení jeho produktivity a urychlení udržitelného hospodářského růstu. Prioritou je též zvýšení relativně nízké míry výdajů na výzkum a vývoj (1,42 % HDP v roce 2005) v zájmu boje proti odlivu mozků. Podpora cestovního ruchu v regionech, jenž může napomoci vytváření nových pracovních míst, rovněž v programu zaujímá významné místo. Rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti: podpora rozvoje rozmanité, sociálně uvědomělé a soudržné společnosti, která je otevřená novým příležitostem. Cílem je vytvořit moderní vzdělávací systém, který se stane hnací silou účinného a flexibilního trhu práce. dotazníků, z kterého vyplývá, že účastníkům přináší hodnotné informace v sociální oblasti pro jejich další odbornou činnost. Od konce srpna nebo začátkem září 2007 se začne se vzdělávacím programem KPSS i v mikroregionu Lužnice, a to pro zástupce obcí Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Komárov, Malšice, Radětice, Rataje, Stádlec a Sudoměřice u Bechyně. Komunitní plánování sociálních služeb je plánování na místní a regionální úrovni s účastí veřejnosti, obcí a organizací, které sociální služby nabízí (domov důchodců, pečovatelská služba, apod.). Komunitní plánování je založeno na dialogu a vzájemné dohodě účastníků. Hana Chovančíková, Spolek pro rozvoj regionu Politika soudržnosti pro období : Česko se dohodlo s Komisí na svém plánu a prioritách České orgány též mají v úmyslu snížit administrativní zátěž pro podnikatele alespoň o 20 %. Zlepšení životního prostředí: vnitrostátní orgány budou usilovat o zlepšení kvality životního prostředí a přístupu k dopravním sítím, jakož i o zvýšení podílu železniční dopravy a rozvoj kombinované dopravy. Vyvážený rozvoj: podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti s ohledem na místní potenciál a rozdílné místní podmínky (přírodní, hospodářské, sociální i kulturní). Ve venkovských oblastech budou vnitrostátní orgány podporovat nové hospodářské aktivity. Česká republika má v úmyslu rozvrhnout hlavní priority stanovené v referenčním rámci do 17 operačních programů (sedmi regionálních, osmi odvětvových a dvou určených pro pražský region).

8 Str á n k a 8 Venkovské noviny, SRPEN 2008, číslo 8 / 2007 Domácí výrobky z Orlických hor mají certifikáty První certifikáty "Olické hory originální produkt" byly uděleny domácím výrobků 9. června. Stalo se tak ve Valu v rámci festivalu Orlické ozvěny. Předání certifikátů se uskutečnilo pod záštitou 1. náměstka Jak se značí domácí výrobky v Itálii či v Maďarsku? Jaké jsou možnosti místních výrobců a jak jim pomoci? O tom se bavili zástupci místních akčních skupin (MAS) Sdružení Splav a Vyhlídka se zahraničními partnery na setkání 13. června v Rokytnici v Orlických horách. V rámci projektu Evropské unie LoProDeN (Local Product Development Network) zavítali do Čech zástupci regionů z maďarského Oszkó, dvou italských regionů Basilicata a Friuli a také ze Slovenska z oblasti východně od Košic. Přes společné projekty partneři řeší, jak podporovat a poukázat na místní produkty. V EU se dává hodně pozornosti výrobkům typickým pro to místo. Proto i z tohoto důvodu je dobré co nejlépe využít fondů, abychom propagovali výrobky z každého regionu, uvedla hejtmana Královéhradeckého kraje Helmuta Dohnálka a za účasti senátorů Václavy Domšové, která projekt od začátku podporuje, a Josefa Zosera, dále starosty města Dobrušky Petra Tojnara a Tomáše Kažmierského z Regionálního environmentálního centra ČR, které zajišťuje koordinaci značení domácích výrobků v zemi. Značkou Orlické hory originální produkt se bude honosit celkem osm výrobků. Jejich škála je přitom pestrá, od přírodních produktů jako jsou med, mák či zelenina až po rukodělné výrobky. Místní výrobci vycítili potenciál, který jim značka nabízí. Ať se již jedná o jejich propagaci, tak i o myšlenku tradičních a k přírodě Michela Giarlg z Gruppo di Aziong Locale Gal Euroleader, která v severoitalském regionu Friuli řídí evropské fondy. Smyslem projektu LoProDeN mají být možnosti místních výrobců v těchto našich regionech a případně vymyslet, jakým způsobem pomoci propagaci místních výrobků v těch opačných partnerských regionech, uvedla manažerka MAS Sdružení Splav Kateřina Holmová. Každý z nás čtyř představuje druh řemesla, které je typické pro každý ten daný region a je strašně zajímavé vidět a porovnávat ta různá řemesla v jednotlivých regionech, dodala Michela Giarlg. Během setkání proběhla i návštěva u brašnáře Ladislava Hemrlíka a v pekárně Marie Kalousové v Rokytnici v Orlických horách, kteří jsou čerstvými držiteli certifikátu Orlické šetrných výrobků. Místní výrobci vycítili potenciál, který jim značka nabízí. Ať se již jedná o jejich propagaci, tak i o myšlenku tradičních a k přírodě šetrných výrobků. V žádném jiném regionu v České republice totiž na prvním udělování totik zájemců o prestižní značku nebylo. "Toto je vůbec výjimka ve všech regionech. Jedná se o jeden z největších zájmů. Je to hlavně i práce místních akčních skupin, kterým se podařilo tady o té značce dát vědět a výrobce s tím postupně seznamovat," míní Tomáš Kažmierski z Regionálního environmentálního centra ČR, které zajišťuje koordinaci značení domácích výrobků v zemi. Podle něho se značením výrobků mají dobré zkušenosti i v zahraničí. Systém funguje především v Německu, Itálii a Francii. Zájem o podobný projekt projevily ale dokonce i národní parky v USA, které se Evropou nechali inspirovat. Doufejme, že se zde nechají hory originální produkt. V rámci setkání prezentovala MAS Vyhlídka i tento projekt značení domácích výrobků, na kterém se podílí spolu s MAS Pohoda venkova a národním koordinátorem Regionálním enviromentálním centrem ČR. Mohli jsme si tu porovnat, jak probíhá vzájemné udělování v ostatních státech. V Itálii bych řekl, že to mají najvíce zaběhlé a využíté možnosti certifikace, uvedl předseda MAS Vyhlídka Pavel Tichý. V Itálii existuje několi druhů značení a mají zde mnohaletou tradici a prestiž. O tom svědčí i zájem o značení podnicovaný nejen v regionech, ale i celonárodně. Existuje u nás dokonce řada podobných věcí jako jsou tyto certifikáty tady. Jedná se o certifikáty kvality a certifikáty původu. Naše ministerstvo vytvořilo p r o značku b r z y inspirovat i další výrobci, aby mohla co nejlépe plnit své poslání, totiž podpořit místní zemědělce, řemeslníky a drobné podnikatele a zviditelnit jejich kvalitní produkty, hlavně v oblasti cestovního ruchu. dodal předseda místní akční skupiny Pohoda venkova a koordinátor projektu v Orlických horách Luboš Řehák. Značka Orlické hory originální produkt tak má pomoci dalšímu rozvoji regionu hned v několik směrech. Prodej domácích výrobků z Orlických hor bude brzy možný nejen u výrobců a v infocentrech, ale i prostřednictvím zvažovaného internetového obchodu. Projekt značení výrobků podnítili místní akční skupiny Pohoda venkova a Vyhlídka a podporuje jej Královéhradecký kraj. Pavel Bednář Orlické originální produkty prezentován i zahraničním partnerům seznam výrobků, které jsou nazývány originálními původními výrobky a které díky té své originalitě patří do určitého teritoria tou svou typičností, dodala Michela Giarlg. Italové se tak mohou pochlubit třeba značením ze zdravého prostředí v případě výrobků z území národních parků. V severoitalském Friuli pak mezi výrobky s tradicí patří potraviny a lahůdky či dřevěný nábytek. Podpora domácím výrobkům má za cíl nejen přilákat turisty, ale poukázat i na jiný trh, který zde existuje proti tomu globalnímu. Domácí a tradiční výrobky totiž svědčí o dějinách, tradicích, zvycích nejen regionů, ale především o životě a historii jejich obyvatel. Tak si i lidé mohou uvědomit své kořeny a sounáležitost s regionem. Pavel Bednář

9 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Str á n k a 9 Dojení krav dětem učarovalo Krmení koní, prasat a hus, dojení krav či pečení chleba a spaní na seně letos poprvé zažily děti na ekofarmě Kozodoj u Karlových Varů, kde se uskutečnil netradiční letní tábor. Že se i statek může stát vzrušujícím prostředím pro trávení prázdnin se v 2. polovině července přesvědčilo přes 30 školáků. Kromě her v přírodě, koupání v řece a ježdění na koni se děti seznámily se životem farmáře a šetrným způsobem života. Díky službě v kuchyni se děti naučily rozpoznávat biopotraviny od konvenčních a při různých environmentálních hrách zase poznaly, jak je důležité dodržovat principy trvale udržitelného rozvoje. O budíček se nejednou postarala prasečí rodinka obývající výběh hned vedle seníku, ve kterém se rozhodla nocovat většina dětí. Pro mnoho z nich to byl jedinečný zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Pár dětí se dokonce chystá docházet na farmu i v průběhu školního roku. Ta koneckonců organizuje i několikahodinové exkurze pro třídy základních škol, ve kterých se žáci seznamují s jednotlivými hospodářskými zvířaty a původem některých potravin, který bývá zejména dětem z města naprosto neznámý. Tábor je součástí projektu Podpora neformálního vzdělávání dětí a mládeže na ekofarmách podpořený prostřednictvím České národní agentury Mládež z grantu EU. Vychází ze zkušenosti z ekofarem pro mládež v Německu a jeho cílem je zapojit zemědělce, zejména ty ekologické, do environmentální výchovy. Kromě toho ale nabízí dětem i ze sociálně slabších rodin a dětských domovů smysluplné trávení volného času. Právě úzký kontakt se zvířaty, který je nezbytný během ošetřování, má vysoce pozitivní vliv na dětskou psychiku. I když projekt v srpnu končí, plánují majitelka farmy Pavlína Štyndlová i koordinátorka projektu Lenka Navrátilová v aktivitách pokračovat. Ohlas škol, volnočasových center i veřejnosti je velký, a proto budeme hledat způsoby, jak v činnosti pokračovat a rozšiřovat ji. Výchovně-vzdělávací programy na ekofarmách přibývají i jiných zemích a jsou podporovány různými národními i mezinárodními programy, řekla Lenka Navrátilová. U nás se podobné aktivity uskutečňují spíš ojediněle, ale nabídka začíná růst. Více informací naleznete na Lenka Navrátilová Azylové zařízení pro muže bez přístřeší OS ČČK Zlín má již desetileté zkušenosti s vedením a správou Azylového zařízení pro muže bez přístřeší. Ubytovna vznikla v březnu 1994, kdy zřizovatelem bylo Statutární město Zlín a OS ČČK Zlín na základě příkazní smlouvy tuto ubytovnu spravoval. Od má OS ČČK Zlín toto zařízení ve výpůjčce od Statutárního města Zlín. Rozšířil kapacitu Azylové zařízení na 14 míst a v současné době upravuje prostory pro Nízkoprahové centrum, tedy Noclehárnu pro nepřizpůsobivé muže bez přístřeší s budoucí kapacitou 10 až 15 míst. V současné době je kapacita Azylového zařízení plně využívána. Zaměstnanci OS ČČK se starají nejen o samotný chod zařízení. Provádějí s klienty také sociální činnost a pomáhají jim najít vhodné zaměstnání, diskutují s nimi o jednotlivých nabídkách a možnostech jejich uplatnění, pomáhají jim najít vlastní cíle a znovu je motivovat do dalšího života. Dle zdravotního stavu klienta také zajišťují umístění do příslušných pobytových zařízení - nemocnice, domovy důchodců apod.. Toto všechno by nebylo možné uskutečnit bez pomoci Statutárního města Zlína. V roce 2005 se podařilo získat dotace také od Evropské unie v rámci Společného regionálního programu. Pod opatřením Podpora sociální integrace v regionech v oblasti pomoci Začlenění do společnosti získal náš projekt "Zlepšení situace osob bez přístřeší ze Zlínského kraje prostřednictvím nových služeb azylového zařízení" podporu na období Silvie Babčáková Střední školství a nová politika EU pro zemědělství a venkov Do druhé poloviny vstupuje o prázdninách projekt, který Olomoucký kraj vybral do opatření Rozvoj celoživotního učení operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, a který je podpořen penězi z ESF a státního rozpočtu ČR. A tak zatímco studenti Střední školy Zemědělské v Olomouci si užívají volna, mnozí jejich učitelé pokračují v usilovné práci. Tvoří totiž základ tzv. metodického týmu projektu. Projekt má za cíl seznámit pedagogy školy s měnícím se postojem společnosti k rolím zemědělství a venkova. To jim návazně umožní potřebnou úpravu obsahu výuky. A nelze vyloučit, že se objeví i témata pro nové výukové předměty, možná dokonce i obory. Ty nejzásadnější postřehy a poznatky pak učitelé zemědělské školy ještě zpracují do několika modulů, a nabídnou je pedagogům všech středních škol. Měnící se požadavky společnosti jsou definovány zejména v Rozhodnutí Rady EU o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova a v Národním strategickém plánu rozvoje venkova ČR. Výuka na škole musí tyto změny reflektovat. Jinak řečeno je zapotřebí, aby budoucí absolventi školy změněný přístup chápali, dovedli ho kvalifikovaně osvětlovat, šířit a prosazovat, a aby byli uplatnitelní i v nových profesích, které reformované pojetí zemědělství a rozvoje venkova přinese. Základní seznámení se s novou politikou znamenalo pro členy týmu vstřebat náplň 16ti seminářů. Dověděli se při nich proč vůbec nová politika vznikla, co se v budoucnu od zemědělství a venkova očekává, ale i to, jaké aktivity jsou nadále na venkově nežádoucí, a které naopak budou podporovány, a to i finančně z veřejných prostředků, hlavně pak z nového fondu EU pro zemědělství a venkov. Nejvíce osobních zážitků si však odnesli z Centra ekologických aktivit Sluňákov a zejména pak z dvoudenní exkurze na sever Moravy. V Novém Malíně se seznámili s příklady krajinných úprav, na farmě v Hynčicích a v PRO-BIO Staré Město s pozadím ekologického zemědělství a produkce potravin v biokvalitě. Na svazích Pradědu pak s posláním soustavy NATURA 2000, a na příkladě Schindlerovy stodoly v Malé Morávce či Sklenářova muzea v Bystrovanech také s metodou LEADER, utvářením místních partnerství pro rozvoj a místních akčních skupin, a snahou o vyšší ekonomické využívání místního kulturněhistorického potenciálu. J. Kabilka

10 Str á n k a 10 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Moravský kras bude spolupracovat s Dolinou Baryczy v Polsku V Moravském krase a okolí od května loňského roku působí místní akční skupina která pracuje na principech iniciativy LEADER+. Základním pilířem iniciativy je místní partnerství mezi podnikateli, obcemi a neziskovými organizacemi, definování společné vize rozvoje regionu a její realizace. V prvním červencovém týdnu navštívila Moravský kras místní akční skupina z Doliny Barycza z Polska. I když po stránce přírodní jsou obě oblasti úplně rozdílné, protože polský region je údolí nížinné řeky s největší rybniční soustavou v celé Evropě, našli mnoho společných problémů a témat v rozvoji svých oblastí. U obou oblastí je to hlavně blízkost velkých měst, Brna a Wroclawi, obě oblasti disponují velkým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, který se ale plně nedaří využít. Obě oblasti jsou i chráněnými krajinnými oblastmi a jsou zařazeny i do evropské sítě NATURA POPIS PROGRAMU Cílem programu Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí je podpořit obnovu nebo výstavbu veřejných prostranství s aktivní účastí veřejnosti při plánování i samotné výstavbě. Veřejným prostranstvím může být park, náves, náměstí, dvůr činžovního domu, obytná ulice, opuštěná a nepoužívaná plocha nebo jiná veřejná plocha v obci/městě/na sídlišti. Projekty dětských hřišť se mohou přihlásit pouze v případě, že jsou součástí většího řešeného celku, který bude sloužit široké veřejnosti (nejen dětem a rodičům). Program v první řadě klade důraz na zapojení místních obyvatel do projektu. Podmínkou je, že veřejnost bude mít během plánovacího procesu možnost ovlivnit budoucí podobu prostranství a zároveň přispěje svou dobrovolnou prací k jeho výstavbě. Program bude Polský region je trochu dále zejména v tom, že se jim podařilo v minulém roce získat finanční prostředky přímo na realizaci své rozvojové strategie. Podpořily projekty budování koňských stezek, cyklostezek a vodních stezek. Dále realizovali společenské akce a slavnosti k výlovům rybníků a klasické projekty na obnovu vesnic. U nás je zaujal hlavně projekt značení místních produktů a vize rozvoje postavená na šetrném rozvoji cestovního ruchu. Velmi inspirující pro nás je to, že pro myšlenku regionální značky se vám podařilo získat velké partnery kteří jsou zároveň rozhodujícími aktéry v rozvoji oblasti. Za velmi krátkou dobu jste doslova profesionálně zvládly i reklamu a marketing. Obojí je pro nás velká inspirace v zavádění značky u nás, říká předseda místní akční skupiny Dolina Barzyczy Krzsystof Smolnicki. vyhledávat projekty, do kterých jsou významnou měrou zapojeny znevýhodněné skupiny obyvatel jako senioři, sociálně slabí, zdravotně postižení apod. Zároveň program očekává vytváření příležitostí pro úzkou spolupráci mezi neziskovými organizacemi a místní samosprávou. Důležitým aspektem je i spolupráce s místními podnikateli. Nadační příspěvek v programu je míněn jako startovací grant, se kterým budou vybrané organizace/instituce shánět další finanční prostředky pro realizaci projektu. PROGRAM ZAHRNUJE 1) pět vybraných organizací/institucí získá nadační příspěvek ve výši korun na plánovací proces a obnovu/výstavbu veřejného prostranství 2) nadační příspěvek ve výši Kč na zpracování případové studie z realizace projektu 3) odborného konzultanta, který vybraným organizacím/institucím poskytne komplexní poradenství v oblasti strategického plánování projektu, při přípravě plánovacího a stavebního postupu a při organizaci a moderování veřejných setkání; 4) účast na třech odborných seminářích na téma plánování s veřejností, fundraising získávání finanční/nefinanční podpory z místních zdrojů a vlastní realizace výstavby za účasti dobrovolníků 5) pro účastníky programu bude vyhlášena soutěž O nejlepší úpravu veřejného prostranství, vítěz získá Kč Na druhou stranu pro nás bylo zajímavé, že v polském regionu se velmi daří rozvíjet agroturistiku a venkovskou turistiku, připravovat pro návštěvníky nabídky pro vícedenní pobyty, perfektně fungují půjčovny kol a lodí. Při diskuzích z kolegy z Polska jsme našli mnoho společných témat pro spolupráci, shodli jsme se dokonce i možnosti realizace několika společných projektů. Pro to, aby se venkovské oblasti rozvíjeli je velmi důležité, aby partnerství nebylo jenom formální, ale skutečné. Potom v mnoha případech se daří realizovat projekty i s minimem finančních prostředků. I když jsou peníze samozřejmě nutné, není to vždy jenom o penězích. Myslím, že partnerství postavili na první místo oba regiony, dodala Dáša Zouharová z domácí místní akční skupiny. Regiony teď připravují partnerskou smlouvu a prvním společným projektem bude prezentace značky Moravský kras regionální produkt na podzimních Dnech kapra v Miliczu v Doline Byryczy. Jozef Jančo, MAS Moravský kras o.s. Nadace VIA a Nadace České spořitelny vyhlašují 5. ročník programu POMÁHÁME LIDEM ZLEPŠOVAT MÍSTO, KDE ŽIJÍ KDO MŮŽE ŽÁDAT O ÚČAST V PROGRAMU 1) České neziskové organizace (NO) registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví. Nadace se do programu hlásit nemohou. 2) Obce ČR do 2000 obyvatel (v obcích nad 2000 obyvatel a městech musí být nositelem projektu NO, obec bude partnerem projektu). 3) Školy, muzea a knihovny (pouze tyto 3 typy příspěvkových organizací). Uzávěrka přihlášek do programu: 10. září 2007 KONTAKT : Nadace VIA, Katka Bláhová, ,

11 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Str á n k a 11 Co se děje na Hranicku? Obce na Hranicku plánují svou budoucnost Dvanáct obcí z Hranicka projevilo zájem o zpracování plánu rozvoje obce, který načrtne noty, podle kterých se budou obce rozvíjet v následujících 6-8 letech. Zpracování plánů nejenže odhalí a seřadí problémy obcí podle významnosti, ale také navrhne také jak je řešit a financovat. Plány, jejichž cena se bude pohybovat od 50 do 90 tisíc Kč podle velikosti obce, nezůstanou pouze u odborných posudků a návrhů, ale své názory do nich budou moci promítnout i občané obcí. Veřejná projednání nebo také anketa pomůže stanovit, na jaké akce by se měla místní zastupitelstva zaměřit jako první. Významnou částí plánu bude i doporučení jak získat na zlepšení života v obci dotace z fondů Evropské unie. O zpracování plánů projevily zájem obce: Horní Újezd, Rouské, Všechovice, Partutovice, Bělotín, Skalička, Milotice nad Bečvou, Černotín, Potštát, Ústí, Býškovice a Špičky. Zaplacení plánů umožní mezinárodní projekt INNOREF, který realizuje Mikroregion Hranicko ve spolupráci s italskými a řeckým regionem a financuje ho Evropská unie. Plány budou dokončeny do konce roku MKHR Klokočí vybuduje pro nejmenší dětské hřiště Na vybudování dětského hřiště v Klokočí přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou Kč. Na návrhu, jakou podobu bude hřiště mít, se výtvarnými návrhy podíleli ti nejmladší obyvatelé vesnice. V uplynulých 2 letech jsme vybudovali univerzální hřiště pro míčové sporty, kde najde sportovní vyžití dospívající mládež a nyní přijdou na řadu naši nejmenší. Do konce roku dokončíme první etapu areálu, který naplní alespoň částečně jejich přání, která nám sdělili prostřednictvím svých obrázků, které nám předaly paní učitelky mateřské školky v Milenově, kde řada našich dětí studuje, popisuje úsilí obce o vytvoření prostor pro volnočasové aktivity dětí starosta obce Oldřich Šnajdárek. Hřiště bude hotové už na podzim a nebudou na něm chybět houpačky, skluzavka, domeček a další oblíbené nářadí. MKHR Firmy z Hranicka mohou získat rekvalifikace pro nové zaměstnance Do 2. poloviny vstupuje projekt, který řeší dlouhodobou nezaměstnanost na Hranicku. V současné době probíhají výběry uchazečů z řad dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce v Hranicích. V této fázi projektu bude přeobsazeno 9 pracovních míst z celkových 25. Pracovníci tak budou moc pracovat na jednotlivých zapojených obcích nebo ve firmě Ekoltes Hranice. Všichni účastníci projektů se budou účastnit motivačních a poradenských kurzů a individuálního poradenství. Někteří budou mít možnost se rekvalifikovat. Rekvalifikace budou na ruční motorovou pilu a křovinořez ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích. Další rekvalifikace budou individuální. Budeme se zaměřovat hlavně na ty rekvalifikační kurzy, které běžně neorganizuje Úřad práce. Bude záležet na každém účastníkovi, jaký projeví zájem, jaké jsou jeho osobnostní předpoklady a poptávka na trhu práce. Rádi bychom touto formou oslovili místní firmy a podnikatele, kteří by měli zájem o spolupráci v této oblasti. Jestliže je možnost zaměstnání uchazeče z Úřadu práce, který nemá potřebné vzdělání a kvalifikaci, nabízíme možnost rekvalifikovat takového pracovníka na pozici požadovanou zaměstnavatel. Pokud máte zájem o tuto formu spolupráce, kontaktujte do konce října 2007 prosím projektového manažera: Bc. Marcela Tomášová, tel , Další informace o projektu naleznete na MKHR Nadace Partnerství rozdělila dva miliony korun na péči o krajinu Celkem 36 žadatelů z celé republiky obdrží v následujících dnech 1,9 milionu korun z programu Strom života Nadace Partnerství. Peníze jsou určeny na výsadby stromů, ochranu krajinného rázu, záchranu ohrožených druhů či zachování přírodního dědictví. Program Strom života podporuje třetím rokem společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 6,1 milionu korun. Na poslední grantovou výzvu, v níž se rozdělovaly prostředky ze dvou podprogramů, reagovalo celkem 87 žadatelů. Grantová komise pak vybrala 36 projektů, mezi které rozdělila 1,9 milionu korun. Podprogram Stromy pro stezky je určený na rozvoj stezek Greenways, především pak na péči o jejich přírodní okolí. Kategorie Pro přírodu je zase zaměřena na projekty ve volné krajině, které přispívají k ochraně krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot krajiny nebo zvyšování biodiverzity, uvedla Mirka Drobílková z Nadace Partnerství. Podobné projekty mají ještě šanci získat podporu v posledním letošním grantovém kole, jehož uzávěrka je stanovena na 31. srpna. Prostředky jsou určeny nejširšímu okruhu žadatelů, přičemž výše grantu může dosáhnout 20 tisíc korun. Taková částka většinou odpovídá drobným výsadbám stromů. Teoretické znalosti o výsadách stromů mohou žadatelé nově čerpat i z čerstvě vydané publikace Jak se sází strom. Publikace Jak se sází strom je určena nejen pro naše žadatele, ale i všechny nadšené sadaře. Jejím hlavním cílem je co možná nejvíce ulehčit práci všem, kteří se rozhodli sázet stromy, dodává Drobílková, která je autorkou knihy.

12 Str á n k a 12 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Do Holandska nejen za krajinou... V pátek vyrazilo z pražské Florence 17 mladých lidí na týdenní pobyt do Holandska. Projektu se účastnily tři země - Holandsko, Finsko a ČR. A jak to celé vzniklo? Kdo je z Vlašimi, jistě si vybaví podzimní konferenci Studenti pro venkov II., které se konala v KD Blaník na konci října Na akci přijeli také mladí lidé z Holandska, konkrétně členové organizace Landschapsbeheer Nederland, jejíž hlavní náplní je péče o krajinu. Skupinka nadšenců neměla nouzi sehnat zájemce, kteří by se v létě do Holandska vypravili. Jenže, jak už to bývá, když se ukázalo, že jet do Holandska znamená také spoustu práce s přípravou projektu, sepsáním žádosti a tvorbou aktivit, nadšení u mnohých opadlo a bylo nutné najít vhodného organizátora celého projektu. Protože aktivity holandské organizace jsou v mnohém blízké Českému Svazu ochránců přírody (ČSOP), nebylo vhodnější organizace, která by se příprav ujala. Proto členové o.s. PODBLANICKEM organizátor konference, navázali spolupráci s benešovskou ZO ČSOP a společně dali dohromady projektovou žádost za českou stranu. Výměnný pobyt v Holandsku jsme spolu s Janou Zmeškalovou ml. z benešovské ZO ČSOP začaly plánovat už na konci roku února 2007 jsme podaly žádost na financování akce v rámci programu EU Mládež v akci. Žádosti podali u svých národních agentur také partneři akce finská LAG Maaseutukehitys (místní akční skupina) a holandská organizace Lanschapsbeheer Nederland. Všichni jsme naštěstí uspěli, takže nic nebránilo tomu, abychom se od května vrhli na přípravy. Hned první květnový víkend jsme se spolu s Janou Zmeškalovou ze ZO ČSOP Benešov a 15ti účastníky z řad studentů sešli ve Spolkovém domě a společně jsme připravili program Mezinárodního dne jednoho z bodů výměny. Cílem připravovaných aktivit bylo doslova přivést do Holandska kus České republiky představit naše tradice, zvyklosti, místní speciality, ale především interaktivním způsobem seznámit finské a holandské mladé lidi s typickým rázem české krajiny. Za organizátory mohu říct, že jsme měli šťastnou ruku při výběru účastníků, protože se nám podařilo dát dohromady mladé lidi s opravdovým zájmem o krajinu a navíc z různých koutů ČR. V Holandsku na nás čekal velmi nabitý a zajímavý program. Převážnou část týdne jsme strávili na ekologické farmě v městečku Drogeham v severní části Holandska, Frísku. Kromě mezinárodního dne, kdy dopolední program včetně oběda připravili Finové a odpoledne s večeří pak Češi, jsme všechny ostatní dny trávili seznamováním se s rázem holandské krajiny. Než uvedu výčet dalších aktivit, neodpustím si zmínku o tom, jak skvěle byl odpolední program o České republice účastníky připraven. Nechybělo mlácení obilí dovezeným cepem, ochutnávky místních specialit typu olomoucké tvarůžky, poznávací kvizy o krajině, výlov rybníka a další interaktivní záležitosti. Nutno dodat, že recept na zelňačku a bramboráky, které jsme pro všechny večer připravili, z nás lákali jak Finové tak Holanďané. Program dalších dnů byl následující: v úterý jsme dopoledne plánovali ve skupinkách výstavbu nových vesnic v okolí města Groningenu při zachování krajinného rázu, odpoledne jsme vyrazili proklestit turistickou cestu. Večer byl věnován národním hrám. Další den, tedy ve středu nás na farmě navštívili zástupci Státní lesní správy (volný překlad), pan Theo Spek a pan Yolt Ijzerman, kteří nám vysvětlili, jak v Holandsku získávají úrodnou půdu vysoušením mokřadů. Aby nezůstalo jen u teorie, vyrazili jsme na kolech do terénu, tj. do mokřadů. Dobrodružné putování pokračovalo i odpoledne, kdy jsme postupně navštívili dvě blízké ekofarmy, specializující se na výrobu domácí zmrzliny a na chov dobytka. Ve čtvrtek jsme vyrazili do civilizace, tedy do města Groningenu, které jsme si po skupinkách prohlédli jak jinak, než ze sedla kola. Poslední den, tedy pátek nás Holanďané zavezli nejprve na unikátní nafukovací hráz, která slouží jako ochrana proti povodním a poté jsme si prohlédli na lodích národní park Weerribben. Večer jsme autobusem vyrazili zpět do Čech. Přiznám se, že shrnout zážitky z celého týdne do jednoho odstavce je nadlidský úkol. I to je jeden z důvodů, proč jsme se s účastníky výměny dohodli, že na přelomu října a listopadu 2007 uspořádáme ve Spolkovém domě Holandský den. Za týden jsme nasbírali přes 1500 fotek, dozvěděli se spoustu nových informací o Holandsku a vztahu tamních obyvatel ke krajině, navázali nová přátelství a vyzvěděli zajímavé recepty. Pokud se budete chtít o našem pobytu dozvědět více, jste srdečně zváni na naši podzimní akci. Přesný termín včas upřesníme. Zároveň poradíme aktivním zájemcům, jak podobnou výměnu zorganizovat a jak připravit žádost o grant. Alena Sanders, o.s. PODBLANICKEM Projekt Mládež a krajina byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

13 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Str á n k a 13 Průvodce sklepními uličkami Třísetstránkový Průvodce sklepními uličkami Jižní Moravy, který vydala Nadace Partnerství, provádí návštěvníky šedesáti nejzajímavějšími sklepními uličkami a přibližuje jim život ve vinných sklepech v průběhu několika staletí. Autentické zážitky, zápisy z kronik a vinařský folklór doplňuje jedinečná fotodokumentace sklepních uliček i jednotlivých sklepů a jejich interiérů. Součástí knihy je i kalendář vinařských akcí a slovníček vinařských pojmů. Podpoří recyklaci odpadů v obcích Občané v 15 obcích a městech Plzeňského a Jihočeského kraje budou mít od srpna do října příležitost setkat se přímo v ulicích s pracovními týmy, které jim poradí, jak správně nakládat s odpady. Nosnou páteří těchto kampaní jsou informační stánky. V Černošíně a ve Švihově se první informační stánky objevily 6. a 7. srpna. Akce je součástí projektu Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství 2 (zkrácená verze plného názvu projektu), jehož cílem je podpora rozvoje odpadového hospodářství (zejména recyklace) v zapojených obcích v obou krajích. Nositelem projektu je CZ Biom České sdružení pro biomasu3, které jako jednu z hlavních cest pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství spatřuje v aktivním vzdělávání a spolupráci. V součinnosti s firmou Ing. Průvodce sklepními uličkami Jižní Moravy vydává Nadace Partnerství v rámci projektu Sklepní uličky Jižní Moravy, který je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem. Sklepní uličky jsou ikonou vinařské turistiky, symbolizují pro návštěvníky tradice, produkty i práci jihomoravských vinařů. Jejich potenciál pro rozvoj vinařské turistiky je však zatím spíše nevyužitý, uvedl jeden z autorů publikace Jan Grombíř, který se v Nadaci Partnerství stará o rozvoj Moravských vinařských stezek. Dle odborných odhadů se ve 310 vinařských obcích nachází asi 100 lokalit, které lze charakterizovat jako sklepní uličky. Autoři knihy tyto uličky zmapovali a šedesát z nich zařadili do publikace. Jejich cílem přitom nebylo jen vydání přehledného a čtivého Průvodce po sklepních uličkách Jižní Moravy, ale i podpora sklepních uliček jako přirozeného turistického centra ve vinařských obcích. Očekáváme, že příklady dobře zorganizovaných turistických služeb ve sklepních uličkách vyvolají zájem o Pavel Novák, která je hlavním odborným partnerem projektu, sdružení CZ Biom připravilo pro 15 zapojených obcí sérii tří informačních kampaní zaměřených na občany ve vybrané části každé obce. V rámci každé kampaně se provádí dotazníkové průzkumy a zjišťuje se stav veřejného mínění o nakládání s odpady. Hlavní příležitost pro získání informací má veřejnost na informačních stáncích, které se ve 3. vlnách postupně zaměří na nejaktuálnější témata v oblasti odpadů. V průběhu srpna to bude zpětný odběr použitých zařízení (lednice, TV, baterie atd.), v září pak nakládání s bioodpady a v říjnu tříděný sběr zejména plastů, papíru a skla. V rámci kampaní se pro občany připravuje také série informačních letáků popisujících aktuální témata a praktické rady, jak mohou tříděním odpadů zlepšit stav životního prostředí. Cílem srpnové informační kampaně bude poutavou i využití, obnovu a zachování k u l t u r n ě - historické hodnoty sklepů i celých uliček, dodal Grombíř. Publikace se může pro řadu cyklistů, kteří se rozhodnou strávit aktivní dovolenou v České republice, stát vítaným zdrojem potřebných informací. P r ů v o d c e sklepními uličkami Jižní Moravy si mohou objednat na e- mailové adrese nebo na adrese Nadace Partnerství. odbornou formou zvýšit povědomí občanů o možnostech bezplatného odevzdání elektrozařízení a elektroodpadu na konkrétních místech v jejich obci. Dosloužilé spotřebiče by tak již v žádném případě neměly končit v příkopech a na skládkách, ale občané je mohou zdarma předat k recyklaci a využití. Přímo na informační stánky může každý zájemce přinést i použité malé (přenosné) baterie a monočlánky, připraveny jsou také soutěžní otázky na téma zpětný odběr s možností získání ceny pro výherce a zároveň jsou připraveny hry a drobné odměny pro děti. Realizaci srpnových informačních stánků podpořili také kolektivní systémy zpětného odběru Elektrowin, a.s., Ekolamp s.r.o., Asekol s.r.o. a Retela s.r.o. Partnerem projektu je také Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. Hledají pomocníky Na 23. září se v Hostětíně připravuje Jablečná slavnost. Hledáme pomocníky na následující činnosti: prodej občerstvení prodej vstupného na koncert prodej čerstvě tlačené šťávy a sušeného ovoce zabezpečení řízeného parkováni prodej na pořadatelském stánku hry pro dospělé Fotografování organizování výstavy jablečných moučníků Jablečné slavnosti bude předcházet týden pro žáky základních škol: přivítáme učitele předpřipraveného výukového programu. Děkujeme! ZO CSOP Veronica Centrum Veronica Hostětín Hostětín 86, Bojkovice tel ,

14 Str á n k a 14 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Strom roku 2007 Tucet finalistů ankety Strom roku 2007 již týden získává první hlasy. Soutěž o nejsympatičtější strom Česka pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí Martina Bursíka. Hlasovat je možné až do 11. října a to formou dárcovských SMS zaslaných na číslo či zpoplatněných hlasovacích archů, které je možné si objednat na stránkách Výtěžek z hlasování bude použit na výsadbu nových stromů po celé republice z programu Nadace Partnerství Strom života. Odměnou pro vítězný strom pak bude jeho odborné ošetření, které provede zahradnická firma Eden na jaře příštího roku. Pokud bude strom zdravý, vysadíme za ušetřené peníze nové stromky v jeho okolí, říká Klára Slámová z Nadace Partnerství. V loňském roce se tak pro výsadbu stromů podařilo získat Kč, za které byly letos na jaře rekonstruovány tři parky a vysazeno 7 alejí a stromořadí. 12 finalistů ankety Strom roku 2007: 1) Sokolské lípy na Spořilově Praha DMS STROM1 / 2) Lípa ve Staré Lysé Středočeský kraj DMS STROM2 / 3) Švandova lípa Jihočeský kraj DMS STROM3 / 4) Hrušeň v Hrachovišti Jihočeský kraj DMS STROM4 / 5) Lípy ze Sedliště Plzeňský kraj DMS STROM5 / 6) Školní buk Liberecký kraj DMS STROM6 / 7) Stolanský javor Pardubický kraj DMS STROM7 / 8) Prosetínský dub Vysočina DMS STROM8 / 9) Platan na Kociánce Jihomoravský kraj DMS STROM9 / 10) Stojanova lípa Olomoucký kraj DMS STROM10 / 11) Polomská lípa Moravskoslezský kraj DMS /STROM11 / 12) Buk na Bařince Zlínský kraj DMS STROM12. Klára Slámová Naše aktivity při realizaci celostátního projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb končí a rádi bychom odborné veřejnosti představili výsledky projektu i vizi do budoucna, říká Ivan Úlehla z obecně prospěšné společnosti Komunitního plánování. Projekt realizují na základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR organizace Komunitní plánování o.p.s., Centrum pro komunitní práci, Domov sv. Anežky o.p.s. a Katedra antropologie Filosofické fakulty ZČU v Plzni, a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni. Další realizace projektu Splavnění Labe do Pardubic za 2,3 miliardy korun, který počítal s výstavbou plavební komory Přelouč, přístavu Pardubice a se zvýšením podjezdových výšek u několika mostů mezi Kolínem a Pardubicemi, byl Ministerstvem dopravy zastaven a nebude dále financován. Vyplývá to z návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 i z oznámení Ministerstva životního prostředí, kterým bylo hodnocení vlivů plánovaného přístavu na životní prostředí po roce a půl zastaveno. Děti Země toto rozhodnutí považují za vítězství zdravého rozumu. Sice nevíme, zda se bude ještě hledat jiný, ekologicky přijatelný, dopravně odůvodnitelný a ekonomicky efektivní, způsob splavnění Labe mimo přírodně cenné Slavíkovy ostrovy či zda se vůbec bude nějaký přístav v Pardubicích stavět, nicméně je to pro přírodu i daňové poplatníky jistě dobrá zpráva, neboť celý projekt v této podobě byl nesmyslný, prohlásil s uspokojením Miroslav Patrik z Dětí Země. Loňský rozpočet SFDI sice ještě s výstavbou projektu splavnění Labe pod názvem Stupeň Přelouč II (ev. č ) v období od srpna 2006 do prosince 2010 počítal, letošní návrh už je ale bez této položky. Velkou ránu mu dal už letos na konci března ministr životního prostředí Martin Bursík, který nepovolil výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů téměř třiceti zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Následně další dvě obdobné výjimky nepovolila i Správa CHKO Kokořínsko. Řada zastupitelů Pardubického kraje v čele s radním Ivo Tomanem nebyla těmito rozhodnutími vůbec nadšena. Ekologicky, finančně a dopravně ještě více spornou stavbou byl uvažovaný nový přístav v Pardubicích. Přitom z průběhu procesu hodnocení jeho vlivů na životní prostředí se zjistily velké střety s přírodou i s překračováním hygienických limitů přístupové komunikace na okolní obyvatele. Navíc Ředitelství vodních cest ČR nebylo schopno podrobně zdůvodnit, proč stavba na úrodných půdách není posuzována ve variantách. Po roce práce na ekologické dokumentaci ji MŽP v listopadu 2006 pro nízkou odbornou kvalitu muselo dokonce vrátit k přepracování, ale to už je teď samozřejmě bezpředmětné, upřesňuje Michael Kousal ze sdružení Svoboda zvířat Hradec Králové, které tuto stavbu kritizuje již od roku (DZ) Plánování sociálních služeb závěrečná konference Příprava plavebního stupně u Přelouče i nového přístavu v Pardubicích končí V pondělí 27.srpna 2007 se v Hotelu Olympik v Praze ve spolupráci s MPSV ČR uskuteční závěrečná celostátní konference projektu pod názvem Další podpora plánování sociálních služeb v České republice. Hlavními tématy konference jsou závěrečné výsledky a zhodnocení projektu a také další perspektivy plánování sociálních služeb v České republice. Konference se bude věnovat i kritériím kvality pro plánování sociálních služeb a internetové podpoře informování o plánování sociálních služeb. Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek Na této adrese najdete také veškeré ostatní informace o probíhajícím projektu. KPSS Společný technický sekretariát pro program INTERREG IIIA ČR Polsko v Olomouci (CRR ČR), ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje si Vás dovolují pozvat na školení týkající se přípravy přeshraničních projektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Školení se koná dne 21. srpna 2007 od 10:00 hodin do cca 15:00 hodin v České republice v Ostravě v hotelu Imperial (Kongresový sál), ul. Tyršova 6, Ostrava. V případě Vašeho zájmu, se prosím registrujte od 9. do 19. srpna na internetu: Doporučujeme všem zájemcům o školení, aby přišli na školení společně se svými případnými projektovými partnery nejen z opačné (druhé strany) hranice. Ludmila Navrátilová

15 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 Str á n k a 15

16 Str á n k a 16 Venkovské noviny, SRPEN 2007, číslo 8 / 2007 CpKP Střední Čechy ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje pořádá seminář Máme komunitní plán sociálních služeb, jak budeme pokračovat? 11. října 2007 od 9 do 16 hodin v budově KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, zasedací místnost č Na vaší účast se těší Martina Mirovská, metodička a vzdělavatelka v plánování sociálních služeb. Více informací a přihlášení k účasti na u Centrum pro komunitní práci CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru především v těchto oblastech: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů. Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti v investičním plánování a rozhodování. Místní udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR. Prosazujeme p ri nci p y p art n e rst ví a transparentního rozhodování v regionální politice Evropské unie. V Česku prosazujeme konzultace a zapojení veřejnosti a NNO při přípravě a využívání Strukturálních fondů. Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Další informace najdete na V srpnu 2007 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, zlom, redakční a grafická úprava: Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. Poštovní adresa redakce: Na Václavce 46, Praha 5 Smíchov. Sídlo: CpKP, Palackého 30, Přerov. Tel.: , Uzávěrka tohoto vydání byla v pátek 10. srpna, distribuce od pondělí 13. srpna Příští uzávěrka je v pátek 31. srpna 2007, jeho distribuce od 5. září 2007.

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více