Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch"

Transkript

1 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010

2 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň, leden 2011 Zpracoval: Jan Lontschar a kol. Sazba: Jiří Fictum, Plzeň; Marko Junghänel, Mnichov Korektury: Jitka Walterová Odpovědnost za obsah české části: Jan Lontschar Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Sedláčkova 31, CZ Plzeň tel.: , fax: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.

3 Obsah 1 Úvod, idea a poslání Tandemu 1 Úvod, idea a poslání Tandemu Úvod Idea a poslání Tandemu Oblasti práce Tandemu Mimoškolní oblast Programy mimoškolní oblasti Regionální zastoupení programu EU Mládež v akci Akce mimoškolní oblasti Školská oblast Akce školské oblasti Oblast odborných praxí Pilotní projekt pro mládež ohroženou nezaměstnaností Akce oblasti odborných praxí Finanční podpora Oblast jazyka a jazykové animace Akce oblasti jazyka a jazykové animace Komunikace s veřejností Informace a poradenství Internetové stránky Newsletter Tandem Info Kontaktní databáze Tandemu Internetová databáze příkladných projektů best practice Publikační činnost Projekty Portál česko-německý portál pro mladé Akce projektu Ahoj.info Odmalička - Von klein auf Akce projektu Odmalička Von klein auf Dobrovolnické centrum Tandemu Dobrovolnické centrum Tandemu slaví 5 let Sousedé se stávají přáteli Akce projektu Sousedé se stávají přáteli Gremiální činnost Tandemu Finanční zpráva Rozpočet Tandemu Plzeň Program finanční podpory Odmalička v roce Tandem tým Poděkování Úvod Při ohlédnutí za rokem 2010 nelze opominout několik důležitých okamžiků v běžné činnosti Tandemu oslava existence 10 let Programu podpory odborných praxí, oslava existence 5 let Dobrovolnického centra Tandemu nebo ocenění projektu Tandemu na nejvyšší státní úrovni v Bavorsku. Ale nejen ocenění a oslavy jsou obsahem činnosti koordinačních center, ale snad ještě důležitější je zejména běžná činnost a jiné aktivity spojené s realizací akcí. Právě za tuto běžnou činnost je nutno všem spolupracovníkům hned v úvodu srdečně poděkovat. Pokud krátce nahlédneme do statistik, bylo v roce 2010 realizováno na 30 seminářů, akcí či konferencí, kterých se zúčastnilo přes 850 účastníků z Česka, Německa a v případě trilaterálních akcí ze školské a mimoškolní oblasti dokonce z Polska a Izraele. Jednou z největších událostí byla oslava desetileté existence Programu podpory odborných praxí v prostorách německého velvyslanectví, která se konala pod záštitou německého velvyslance a ředitelů sekretariátu Českoněmeckého fondu budoucnosti. V rámci slavnostní akce proběhl křest publikace příkladných českoněmeckých projektů odborných praxí a byla prezentována inventura programu za uplynulých 10 let jeho trvání. Stojí za zmínku, že se Tandemu za uplynulé období podařilo získat 1,57 milionu eur, tj. ca. 39,2 milionu korun na přímou podporu česko-německých odborných praxí, kterých se zúčastnilo 2875 praktikantů z ČR a SRN. Druhé jubileum, které Tandem v roce 2010 oslavil, bylo 5 let činnosti Dobrovolnického centra Tandemu, které se zaměřuje na zprostředkování konkrétních nabídek jednotlivcům, a to zejména v oblasti Evropské dobrovolné služby. Při menší oslavě a slavnostním zahájení výstavy fotografií jednotlivých dobrovolníků ocenil práci Tandemu vedoucí ČNA Mládež. Při té příležitosti zmínil, že Tandem přijímá, vysílá či koordinuje více než 10 % všech EVS-dobrovolníků v České republice. Během roku 2010 se toto číslo podařilo ještě navýšit. Asi největšího ocenění se dostalo Tandemu a Krajskému kruhu mládeže Horní Franky (Bezirksjugendring Oberfranken) z bavorské strany za projekt Sousedé se stávají přáteli. V rámci společného projektu byly realizovány českoněmecké aktivity, které získaly prestižní cenu Jugend für Bayern (Mládež Bavorsku), kterou je vyznamenáváno mimořádné nasazení mládeže pro demokracii a společnost v Bavorsku. Cenu udělil bavorský ministerský předseda Horst Seehofer. Poblahopřát projektu přišel i generální konzul České republiky v Mnichově Josef Hlobil. V červnu 2010 se po dlouhé přípravě podařilo obsadit pozici referenta pro práci s veřejností, o kterou Tandem usiloval již delší dobu. Částečný úvazek byl spojen s koordinací Dobrovolnického 4 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

4 1.2 Idea a poslání Tandemu Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem jsou institucemi, které byly zřízeny na základě Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN o záměru zřídit koordinační centra pro česko-německé výměny mládeže. Toto prohlášení bylo podepsáno při prvním Česko-německém setkání mládeže v Poličce dne 3. září 1996 a zřizuje vždy po jednom koordinačním centru pro výměny mládeže na obou stranách hranice. Celorepubliková působnost obou kanceláří je však samozřejmostí. Své poslání Tandem naplňuje Poslání Tandemu je jasně definováno právě pomocí svých programů a projektů na podporu ve výše zmíněném prohlášení, kde jsou také česko-německé spolupráce mladých lidí. vytyčeny úkoly, které mají být realizovány. Stručně řečeno, Tandem byl založen za účelem rozšíření Zmíněné dokumenty je možno najít na webových a zintezívnění výměny mládeže mezi ČR a SRN stránkách Tandemu Plzeň: centra a od září 2010 doplněn převzetím úkolů, zmiňovaná podpora česko-německé spolupráce na základě platné Dohody mezi vládou České cz/o-tandemu/dokumenty které plynou ze zastoupení programu EU Mládež dětí a mládeže v Plzeňském a Karlovarském kraji a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spol- v akci v Plzeňském kraji. Všechny tyto úkoly na a v Horních Francích Sousedé se stávají přáteli. kové republiky Německo o spolupráci a výměnách svá bedra převzal nový kolega Alexander Klozar. Ke sklonku roku 2010 už Tandem připravoval mládeže ze dne 29. listopadu Systematickým vydáváním tiskových zpráv pokračování všech stávajících projektů. a evidencí kontaktů na žurnalisty se daří zvyšovat Při dalších jednáních bylo rozhodnuto českou povědomí o činnosti Tandemu především V uplynulém roce Tandem Plzeň intenzivně rozvíjel kancelář situovat do Plzně a organizačně ji v regionálních médiích. svou internetovou prezentaci ať již nasazením přičlenit k Západočeské univerzitě. Metodicky je modulu fotogalerií nebo rozšířením své prezentace Tandem Plzeň veden Sekcí mezinárodních vztahů Během roku 2010 byly úspěšně realizovány dva na Facebook či designovými úpravami webových a evropských záležitostí MŠMT. Tandem Regens- (respektive tři) projekty financované z Evropského stránek a nasazením online přihlášek na akce. burg byl zakotven u Bavorského kruhu mládeže, fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Operační jakožto organizace zastřešující práci s mládeží na program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ziel 3. Pokud se tedy chcete o uplynulém roce úrovni spolkové země Bavorsko. První projekt se týká předškolní oblasti, kde 2010 dozvědět více listujte dále a nechte se se podařilo garantovat služby pro příhraniční inspirovat. spolupráci předškolních zařízení podél celé českoněmecké hranice. Tento projekt je výjimečný svým složením jsou to vlastně dva projekty, které jsou financovány z Cíle 3 Česko Bavorsko a zároveň Jan Lontschar z Cíle 3 Česko Sasko. Druhým projektem je již ředitel Tandemu Plzeň 6 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

5 2 Oblasti práce Tandemu pracovníky s mládeží. Jedná se o semináře pro Akce mimoškolní oblasti dobrovolné i profesionální mimoškolní pracovníky Pracovní setkání k tématu přeshraničních s mládeží. V rámci programu Vzdělávání je jim sítí extrémní pravice hrazeno 80 % účastnického poplatku. V roce 2010 Pracovní setkání 2.1 Mimoškolní oblast V mimoškolní oblasti byly v Tandemu v roce 2010 realizovány dva semináře, dvě pracovní setkání a informační cesta. Podrobněji se o jednotlivých akcích dočtete v části výroční zprávy zabývající se jednotlivými akcemi Tandemu v uplynulém roce. V rámci mimoškolní oblasti Tandemu je realizováno i regionální zastoupení programu EU Mládež v akci (viz kap ). Hlavními cíli do roku 2011 jsou realizace naplánovaných akcí a další šíření informací o nabídkách určených pro dobrovolné i profesionální pracovníky s dětmi a mládeží, mimo jiné programů Učit se navzájem využili podporu z tohoto programu 4 pracovníci s mládeží Regionální zastoupení programu EU Mládež v akci Regionální konzultant programu Mládež v akci Termín: únor 2010 Místo konání: ČR, Ústí nad Labem Počet účastníků: 13 účastníků z ČR a SRN V termínu února 2010 proběhlo v Ústí nad Labem pracovní setkání k tématu přeshraničních sítí extrémní pravice. Setkání se zúčastnilo 13 účastníků z Česka a Německa. a Vzdělávání umožňujících navyšování Jednalo se o experty z oblasti sledování projevů kompetencí za metodické a finanční podpory Tandemu. Za mimoškolní oblast je v Tandemu Plzeň zodpovědný Petr Vaněk, na straně Tandemu Regensburg Juliane Niklas. pravicového extremizmu, pedagogických zařízení a institucí věnujících se osvětě v otázkách rasizmu a pravicového extremizmu a z oblasti volnočasové práce s mládeží. Podzimní semináře nabídly zúčastněným vhled do česko-německé spolupráce mládeže a možnost navázání partnerství mezi organizacemi a institucemi, ať se jednalo o říjnový seminář Všechno v pohodě? pro začátečníky i pokročilé, nebo o listopadový Společně do toho!, určený k navázání nových a prohloubení stávajících kontaktů. Pracovní setkání se věnovala oblastem práce s riziky pravicového extremizmu a možnostem zintenzivnění spolupráce památných míst v Česku a Německu. Informační cesta zavedla specializované pracovníky krajských úřadů a zástupce neziskového sektoru do Bavorska a Saska. Kromě seminářů spadá do mimoškolní oblasti řada dalších aktivit. Patří sem mimo jiné podpora činnosti Dobrovolnického centra Tandemu, další rozvoj portálu ahoj.info a práce s dobrovolníky v Tandemu Plzeň i Regensburg, spolupráce na koordinaci dalších českoněmeckých dobrovolnických projektů, výběr dobrovolných pracovníků s mládeží na oborové jazykové kurzy v Kasselu a Tübingenu nebo správa programů podpory pro pracovníky s mládeží Vzdělávání a Učit se navzájem Programy mimoškolní oblasti Program hospitací pro pracovníky s mládeží Učit se navzájem Hospitační program Učit se navzájem byl zahájen v roce Jeho cílem je podpora pobytů českých a německých pracovníků s mládeží v zařízeních pro mládež v Německu a Česku. Těmito zařízeními mohou být vzdělávací střediska a centra setkávání, střediska volného času pro mládež, občanská sdružení, spolky či svazy, úřady pro mládež apod. Úkolem programu je podpora přeshraniční výměny zkušeností a umožnění přímého pohledu na konkrétní práci s mládeží v sousední zemi. Program finančně podporuje hospitační zařízení, která poskytnuté finanční prostředky využívají pro hospitanty. Díky této podpoře klesají náklady hrazené hospitanty na minimum. Programu Učit se navzájem se v průběhu roku 2010 zúčastnilo 6 pracovnic a pracovníků s mládeží, někteří další bohužel museli z různých příčin účast odříct. Cílem pro rok 2011 je rozšíření seznamu aktivních hospitačních míst a větší propagace programu mezi příslušníky dotyčných cílových skupin. Na německé straně se nabízí větší množství hospitačních možností, k čemuž bude přihlédnuto v prezentaci této nabídky potenciálním účastnicím a účastníkům programu z Česka. Program Vzdělávání Program Vzdělávání umožňuje získání příspěvku na vzdělávací semináře v Německu pro české Od září 2010 poskytuje Tandem znovu služby regionálního konzultanta programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj. Během posledního čtvrtletí došlo k opětovnému začlenění pozice regionálního konzultanta do procesů a do plánu činnosti Tandemu. Byla obnovena zásoba propagačních materiálů a zahájeno plnění standardních aktivit oblastního poradce. S žádostí o konzultaci se na regionálního konzultanta obrátili Sdružení slezsko-německých přátel Hlučín, Duha United, Památník Lidice, AIESEC Plzeň, neformální skupina mladých lidí v Plzni a Pražský literární dům autorů německého jazyka. Propagační akce a kontakt s médii proběhl ve spolupráci s Úřadem práce Plzeň-město a Českým rozhlasem Plzeň. Regionální konzultant prezentoval program Mládež v akci nebo jeho součásti na Dni pracovních příležitostí 29. září a na česko-německé konferenci občanských sdružení v Praze dne 2. října. V rámci networkingu proběhla jednání se zástupkyní EURES Úřadu práce Plzeňměsto a s ICM Techmania. Plzeňský kraj patří mezi regiony s obecně nízkým čerpáním prostředků z programu Mládež v akci a mezi priority oblastního poradce patří docílit v této oblasti změny. V rámci Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 se naskytla možnost zaměřit se zejména na zvýšení počtu žadatelů v rámci Akce 2 Evropská dobrovolná služba. Potřebou regionu je v prvé řadě vyšší informovanost o programu. Setkání se konalo záměrně v severních Čechách, protože právě mezi extremisty ze severních Čech a přilehlého Saska jsou nejintenzivnější přeshraniční kontakty na pravicově extremistické scéně. Spolupořadatelem pracovního setkání bylo německé Informační a dokumentační centrum pro práci proti rasizmu IDA e.v., setkání proběhlo v prostorách YMCA Ústí nad Labem. Cílem pracovního setkání bylo popsat pedagogickou nabídku v oblasti práce s mládeží, popsat extrémně pravicové aktivity, iniciovat česko-německou spolupráci a zamyslet se nad otázkou Co může česko-německá práce s mládeží nabídnout proti rizikům pravicového extremizmu?. V roce 2011 naváže na pracovní setkání tematický seminář Tandemu. Trilaterální výměnný projekt ČR SRN Izrael (pilotní ročník 2010) Vzdělávací akce Termín: 27. srpen 2010 Místo konání: ČR, Plzeň Počet účastníků: 20 účastníků z ČR, SRN a Izraele 8 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

6 Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz) na toto téma. Po prohlídce památníku Flossenbürg Studijní cesta, finančně podpořena zastoupením Všechno v pohodě? - Česko-německý společně s Německým kruhem mládeže (www. a závěrečném shrnutí akce se účastníci s mnoha Nadace Hannse Seidla v ČR, naplnila podle seminář pro začátečníky a středně pokročilé dbjr.de) a Radou hnutí mládeže v Izraeli na novými impulzy rozjeli zpět domů. vyhodnocení zúčastněných své cíle a výrazně Tematický seminář letošní rok naplánovala společný trilaterální přispěla k seznámení účastníků se strukturami Termín: říjen 2010 výměnný projekt: Mladí lidé z ČR, SRN a Izraele: Jak na to? - Studijní cesta pro krajské úřady práce s dětmi a mládeží v Bavorsku a Sasku. Místo konání: SRN, Berlín Objevovat historii rozumět současnosti tvořit a krajské rady Počet účastníků: 13 účastníků z ČR a SRN budoucnost. Informační cesta Konference ústředních kanceláří V termínu října 2010 proběhl v Berlíně pod Termín: září 2010 občanských sdružení názvem Všechno v pohodě? česko-německý Třetí programový den, 27. srpna 2010, proběhl Místo konání: SRN, Bavorsko a Sasko Konference seminář pro začátečníky a středně pokročilé částečně v Plzni ve spolupráci s Tandemem. Počet účastníků: 8 účastníků z ČR Termín: 30. září 3. říjen 2010 v rámci česko-německých výměn mládeže Tandem připravil prohlídku Velké synagogy v Plzni V termínu září 2010 proběhla v Bavor- Místo konání: ČR, Praha-Vinoř v oblasti volnočasové a výchovné práce s dětmi a poté debatu s předsedkyní Židovské obce. Po sku a Sasku studijní cesta pro pracovníky odborů Počet účastníků: 28 účastníků z ČR a SRN a mládeží. Zúčastnilo se jej 13 zástupců sdružení diskusi a prezentaci své činnosti v prostorách pro mládež krajských úřadů a zástupce krajských Tandem pravidelně pořádá konferenci pro a iniciativ z Česka a Německa, ale i účastníci, Tandemu se účastníci přesunuli na oběd do rad dětí a mládeže. V Bavorsku účastníci navštívili německá sdružení aktivní v česko-německé kteří své aktivní zapojení do česko-německé prostor plzeňského pivovaru do známé restaurace Bayreuth a Kulmbach, v Sasku pak Drážďany. spolupráci mládeže, ke které jsou zvána také česká práce s mládeží teprve plánují a seminář jim Na Spilce. Po obědě se účastníci vypravili na cestu občanská sdružení. Letos poprvé neproběhla mohl posloužit jako dobrý start. Cílem semináře do Mnichova, kde program pokračoval besedou Smyslem cesty bylo informovat o způso- konference v Německu, ale v Praze. bylo zprostředkovat zkušenosti z oblasti česko- s vedoucím zahraničního oddělení Bavorského bech aktivní podpory práce s mládeží ze stran německé spolupráce mládeže a zajistit přenos kruhu mládeže. samosprávy, krajských rad dětí a mládeže potřebného know-how. Účastníci navštívili a sdružení dětí a mládeže, ale také ukázat nízkoprahové centrum Naunynritze ve čtvrti Setkání zástupců památných míst a občan- možnosti spolupráce mezi veřejným a neziskovým Kreuzberg a seznámili se s prací několika sdružení ských sdružení sektorem a v neposlední řadě umožnit navázání či institucí aktivních na poli česko-německé či širší Pracovní setkání mezinárodní kooperace. mezinárodní spolupráce mládeže (Sudetoněmecká Termín: září 2010 mládež, sdružení Knoflík a program Europeans for Místo konání: SRN, Floß Peace). Kromě toho diskutovali o zkušenostech Počet účastníků: 23 účastníků z ČR a SRN z financování mezinárodní spolupráce mládeže, prohlédli si centrum Berlína, seznámili se s metodou česko-německé jazykové animace, Konference zástupců českých a německých představili ostatním aktivity vlastních sdružení ústředních kanceláří mládežnických občanských či absolvovali workshop o vedení projektů sdružení (tzv. Zentralstellenkonferenz) je v mezinárodních rozměrech. Na konci semináře pravidelným setkáním německých sdružení bylo zřejmé, že získané kontakty a informace mládeže aktivních v oblasti česko-německé povedou u mnoha zúčastněných k rozšíření jejich Účastníci cesty navštívili instituce veřejné správy spolupráce mládeže. Pořádá ji Koordinační aktivit v oblasti česko-německých výměn mládeže. i neziskového sektoru, stejně jako nízkoprahová centrum česko-německých výměn mládeže zařízení pro práci s dětmi a mládeží, a sice Tandem Regensburg ve spolupráci se Spolkovým následující: ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež. V termínu od 17. do 18. září 2010 se v německém Konference se každoročně zabývá zkušenostmi městě Floß setkali zástupci organizací práce s mládeží obou zemí a památných míst ve JUZ Bayreuth komunální centrum mládeže z česko-německých výměn mládeže z německé perspektivy a diskutuje o možnostech financování Flossenbürgu, Terezíně a Lidicích, aby zde jednali o eventuální spolupráci. Těžištěm jednání byly například diskuze, jak by bylo možné rozvinout novou oblast příhraniční spolupráce na památných místech, aby se stala pevnou součástí česko-německých výměn mládeže. Po intenzivní výměně zkušeností a následných diskuzích bylo rozhodnuto o realizaci dalšího setkání v roce 2011 nejen všech zúčastněných institucí, ale také samotných pedagogických pracovníků památných míst. Při hledání dalších formátů spolupráce se např. diskutovalo o možném kontaktním semináři Městský úřad pro mládež Bayreuth Alte Spinnerei Kulmbach kulturní centrum pro děti a mládež Krajský kruh mládeže Horní Franky Městský úřad pro mládež Drážďany Dům dětí a mládeže Schieferburg Kruh dětí a mládeže Sasko ze zdrojů Spolkového plánu pro děti a mládež. Na programu jsou i diskuze o situaci v práci s mládeží v Česku nebo například návštěva několika zařízení pro práci s dětmi a mládeží. Konference v roce 2010 v Praze se zúčastnilo 28 pracovníků s mládeží a zástupců ústředních kanceláří německých a českých sdružení dětí a mládeže. Na programu byly také konkrétní návštěvy u organizací jako: DDM hl. m. Prahy Spektrum, SEV Toulcův Dvůr nebo Národní informační centrum. 10 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

7 Společně do toho! na české straně, na které konference reagovala. Úspěšně se etablují studijní cesty budoucích Česko-německé školní projekty jako Kontaktní a plánovací seminář Důležitými partnery Tandemu přitom bylo MŠMT učitelů z německého příhraničí do Plzně a Prahy, možnost rozvoje školy Termín: listopad 2010 ČR, Česká školní inspekce a Goethe-Institut Prag. které Tandem připravuje společně s projektem Konference Místo konání: SRN, Výmar Nadace Brücke/Most, Pragkontakt. Tandem 1. termín: 22. únor 2010 Počet účastníků: 21 účastníků z ČR a SRN Na úspěšnou kooperaci s kolegy z DPJW tuto akci rozvine více i ve směru vlastním Místo konání: ČR, Praha V termínu listopadu 2010 proběhl ve (Deutsch-polnisches Jugendwerk bilaterální zapojí intenzivněji studenty pedagogické fakulty Počet účastníků: 99 zástupců škol z ČR Výmaru pod názvem Společně do toho! česko- organizace na podporu polsko-německé Západočeské univerzity v Plzni. 2. termín: 17. červen 2010 německý kontaktní (i plánovací) seminář pro oblast spolupráce mládeže) z minulého roku se Místo konání: ČR, Praha volnočasové a výchovné práce s dětmi a mládeží. v roce 2010 stavělo při realizaci česko-polsko- Novinkou ve školské oblasti byla nabídka česko- Počet účastníků: 52 zástupců škol z ČR Zúčastnilo se jej 21 zástupců sdružení a iniciativ německého semináře pro učitele. Seminář německého ekologicky laděného projektového Tématem celostátních konferencí pro ředitele škol z Česka a Německa. se setkal s nebývalým zájmem škol ve všech týdne pro žáky tříd ve spolupráci s Domem byl význam mezinárodního (česko-německého) zúčastněných zemích a spolupráce nejen Českého Švýcarska. Tandem v tomto směru partnerství škol a podpora škol při navazování Cílem semináře bylo umožnit navázání kontaktů zástupců obou organizací, nýbrž i učitelů, se spolupracuje i se vzdělávacím centrem pro mládež zahraničních kontaktů. Konference reagovala mezi českými a německými organizacemi ukázala natolik plodnou, že jsou do následujících v saském Sebnitzu a bavorském Waldmünchenu, mj. na aktuální problém poklesu zájmu o výuku a institucemi. Účastníci navštívili 2 zařízení pro let naplánovány další společné akce. kde se orientují na starší žáky. Do budoucna by se němčiny a na diskuze o výuce cizích jazyků práci s dětmi a mládeží ve Výmaru a Jeně. Dále programové spektrum mělo rozšířit. obecně. Mezinárodní partnerství škol výrazně diskutovali o zkušenostech s financováním Výměna zkušeností s DPJW i dalšími bilaterálními motivuje žáky při jazykové výuce a upevňuje mezinárodní spolupráce mládeže, prohlédli si organizacemi ve školské oblasti se už stává V neposlední řadě je třeba jmenovat spolupráci osvojování cizího jazyka, jehož znalost je centrum Výmaru i Jeny, seznámili se s metodou každoroční důležitou událostí. Na úvodní s Odborem mezinárodních vztahů MŠMT ČR. v dnešní době nezbytná pro výkon povolání. česko-německé jazykové animace a především mezinárodní pracovní setkání v Berlíně navázalo Tandem organizačně podpořil např. setkání Tandem se snaží spojit síly s Goethe-Institutem seznámili ostatní s aktivitami vlastních sdružení. v tomto roce druhé v Hamburku, v květnu českých a bavorských partnerských škol a kompetentními činiteli ve vzdělávací oblasti 2011 bude hostitelem Tandem. Opět se jednalo v Českých Budějovicích či vzdělávací akci pro a upozornit na výhody spolupráce škol o koordinaci školních výměn a projektů mezi SRN, žáky českých gymnázií v Hamburku. s německými partnery. Mezi referenty se v budově 2.2 Školská oblast ČR, Polskem, Francií a Ruskem, a to za aktivní Goethe-Institutu Prag, který akci podpořil, objevili V roce 2010 byly největší událostí ve školské účasti zástupce Pedagogické výměnné služby Akce školské oblasti PhDr. Jindřich Fryč, vrchní ředitel Sekce oblasti dvě celostátní konference pro ředitele (Pädagogischer Austauschdienst PAD), která Den učitelů němčiny mezinárodních vztahů a evropských záležitostí škol, které byly naplánovány v předešlém roce se podporuje školní výměny a další vzdělávání učitelů. Informační stánek MŠMT ČR, PhDr. Václav Flegl, vedoucí Termín: 20. březen 2010 samostatného oddělení vnějších vztahů České Místo konání: ČR, Praha školní inspekce, vedoucí programu Leonardo PAD také podpořila letošní seminář zaměřený na a Comenius Národní agentury pro evropské využití památných míst ve výuce a školních pro- programy, zástupkyně sekce pro školní projekty jektech, volně navazující na seminář věnovaný spo- Česko-německého fondu budoucnosti a další. lečné historii Čechů a Němců, uspořádaný minulý Červnovou konferenci uvedla Ing. Eva Bartoňová, rok. Přitom byly zúročeny i výsledky pracovního 1. náměstkyně ministryně školství, mládeže setkání zástupců památných míst a občanských a tělovýchovy. Promluvil zde i ředitel Rakous- sdružení, které Tandem organizoval. Tato tematická Goethe - Institut Prag pořádá jednou za dva kého kulturního fóra v Praze, Dr. Florian Haug. linie bude zachována i do budoucích let. roky celorepublikové setkání učitelů němčiny. Den O akci v únorovém termínu byl nebývalý zájem zástupci organizací a institucí činných v česko- učitelů němčiny v Praze proběhl 20. března 2010 jak ze strany ředitelů škol, tak ze strany referentů německé oblasti na poli školství. Ti se konferencí Intenzivněji se rozvíjí i spolupráce s Česko- za účasti asi 100 učitelů. Tandem se tentokrát jednotlivých organizací a institucí činných na poli zúčastnili jako referenti. Tandem se zaměřil na německým fórem mládeže, jehož projekt Do neprezentoval aktivně workshopem, pracovnice mezinárodní spolupráce ve školské oblasti. Proto domácí scénu a oproti svým zvyklostem uspořádal Německa na zkušenou získal letos ohlas pro školskou oblast však nabízela nové publikace byl vypsán dodatečně druhý termín, ze kterého se akci pouze pro české účastníky. Důvodem byly u vysokého počtu škol z celé ČR. Tandem proto a oslovila zúčastněné s aktuální nabídkou však kvůli pracovním povinnostem téměř polovina především specifické problémy ve školské oblasti připravuje ještě větší podporu pro tyto aktivity. Tandemu. přihlášených nakonec odhlásila. 12 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

8 Silná trojka trinacionální plánovací kontakty. Celým programem se prolínaly aktivity doprovázely při návštěvě Německé školy v Praze seminář jazykové animace jako inspirace pro vlastní čes- na tematické prohlídce města věnované událostem Plánovací seminář ko-německá setkání. Diskutovalo se o kulturních roku Ředitel kanceláře občanského sdružení Termín: duben 2010 shodách a rozdílech se zřetelem ke školním Antikomplex, Ondřej Matějka, jim představil Místo konání: PL, Szklarska Poręba výměnám. Opomenuto nezůstalo ani věčně konkrétní česko-německé projekty pro školy. Počet účastníků: 27 účastníků ze SRN, PL a ČR žhavé téma možnosti finanční podpory česko- První seminář pro učitele organizovaný ve německých projektů a komunikace s médii a veřej- Spolupráce školské a mimoškolní oblasti spolupráci s DPJW (Deutsch-Polnisches Jugend- ností. Jedním z témat se stala také motivace žáků s workshopem jazykové animace werk bilaterální organizace na podporu Polsko- a kolegů ze školy k účasti na česko-německém Tematický seminář německé spolupráce mládeže) proběhl velice projektu. v Bavorsku: jak žáci a jejich učitelé vnímají Termín: listopad 2010 úspěšně, ke spokojenosti všech zúčastněných návštěvu památných míst. Na akci přijali pozvání Místo konání: ČR, Domažlice i organizátorů. Program byl připraven za přispění Setkání zástupců školské oblasti bilaterál- též zástupci sdružení, nabízející v této oblasti Počet účastníků: 21 účastníků z ČR a SRN zástupkyně Euroregionu Nisa. O seminář ních organizací podněty, informace a poradenství. V neposlední Čeští a němečtí učitelé, kteří chtějí jazykovou zaměřený na trilaterální sousedskou spolupráci Pracovní setkání řadě se diskutovalo o možnostech financování výuku a česko-německé školní projekty realizovat byl velký zájem, proto chystají obě organizace Termín: 31. květen 1. červen 2010 česko-německých školních projektů. Součástí hravě a pro žáky atraktivně, se sjeli do Domažlic další společné akce. Místo konání: SRN, Hamburg semináře bylo také bližší seznámení s jazykovou a intenzivně se seznamovali s metodou jazykové Počet účastníků: 9 účastníků z ČR, SRN, Francie animací coby způsobem kreativního jazykového animace. Nešlo jen o to, umět jazykové hry dobře Účastníci prohloubili stávající spolupráci škol, a Polska sblížení a hravého zprostředkování cizího jazyka vést, nýbrž především o schopnost ji vhodně navázali nové kontakty, vyměnili si zkušenosti Na přelomu května a června proběhlo pra- při česko-německých setkáních. Seminář byl přizpůsobit žákům podle jejich potřeb a umět ji a blíže se seznámili s metodikou česko-německo- covní jednání zástupců školské oblasti bila- podpořen německou organizací PAD (Pedagogická zařadit do celkové struktury výuky nebo česko- polských školních výměn, především s jazykovou terálních organizací Německa. Již podruhé výměnná služba). německého setkání. Program semináře byl animací. Dozvěděli se také o možnostech se sešli zástupci Tandemu, DRJA (Stiftung poměrně náročný, protože trval výjimečně nikoli finanční podpory mezinárodních školních projektů Deutsch-Russischer Jugendaustausch), Informační cesta pro budoucí učitele čtyři, ale pět dnů, a tak se nezapomínalo ani na a fungování školského systému všech DPJW (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) Informační cesta zábavu a odpočinek. Dva vyhlášení domažličtí zastoupených zemí. a DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk). Termín: červen 2010 dudáci prezentovali Chodsko a roztančili účastníky Letos do diskuze přispěla i zástupkyně nadace Místo konání: ČR, Plzeň a Praha semináře chodskou muzikou. Ti se s Domažlicemi Jak realizovat česko-německé školní Stiftung West-Östliche Begegnungen. Opět Počet účastníků: 13 účastníků ze SRN projekty nechyběl představitel organizace PAD (Pädagogi- Kontaktní seminář scher Austauschdienst), která finančně podporuje Termín: květen 2010 mezinárodní výměny s německými školami. Místo konání: SRN, Würzburg Předmětem jednání byl aktuální vývoj v oblasti Počet účastníků: 21 účastníků z ČR a SRN školních výměn a projektů, plánování společných Kontaktní semináře pro učitele probíhají akcí, možnosti financování a společný postup každoročně a těší se velkému zájmu. I v roce 2010 vůči zástupcům školských úřadů spolkových zemí se podařilo podnítit spolupráci několika českých Německa. a německých škol, jejichž zástupci měli možnost se osobně poznat a naplánovat první kroky Využití památných míst ve výuce společných projektů. a projektech Metodický seminář Skupina 12 seminaristek - budoucích učitelek Každému z účastníků semináře bylo umožněno Termín: červen stupně základních škol na souvislé dvouleté prezentovat svou školu a navázat potřebné Místo konání: ČR, Terezín praxi z bavorského Schwandorfu přijela spolu a chodským krajem seznámili už při interaktivní Počet účastníků: 17 účastníků z ČR a SRN se svým vedoucím na informační cestu do Čech. prohlídce města, kdy si na vlastní kůži vyzkoušeli Učitelé, kteří se zajímají o tematiku holocaustu, V Plzni si účastnice pod taktovkou pracovnic různé typy hravé prohlídky města s jazykovými problematiku antisemitismu, rasismu a intolerance Tandemu prošly historické jádro města a navštívily úkoly. ve společnosti a obecně historická témata, která Muzeum loutek. Následně se seznámily se dotýkají Čechů i Němců společně, se sešli na s možnostmi česko-německé spolupráce škol a Druhým tématem semináře byla v současné česko-německém semináři v Terezíně. Pedagogičtí českým školským systémem. Jazykoví animátoři době diskutovaná spolupráce školy a subjektů pracovníci Památníku Terezín, s nimiž byl seminář jim přiblížili český jazyk a některé české kulinářské z mimoškolní oblasti. Referenti seznámili učitele připraven, je seznámili s rolí Terezína během speciality. s možnostmi vedení mezinárodních školních 2. světové války a představili workshopy pro mládež, projektů ve vzdělávacích střediscích pro mládež, které v Terezíně mohou absolvovat. Účastníci V Praze je pak pracovnice partnerského projektu pohovořili o propojení školních a mimoškolních se dozvěděli také o výzkumu provedeném informační a kontaktní kanceláře Pragkontakt výměn a metodách práce s mládeží. 14 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Mgr. Jana Cinková 5 let Europassu

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Plán akcí Tandemu v roce 2015

Plán akcí Tandemu v roce 2015 Plán akcí Tandemu v roce 2015 napříč všemi oblastmi práce Tandemu YOLO - You Only Live Once / Žiješ jen jednou. Fórum pro Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Název akce Koordinierungszentrum

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS Malé projekty EÚS Euregio Egrensis se stane v tomto plánovacím období správcem i administrátorem

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

ODMALIČKA VON KLEIN AUF

ODMALIČKA VON KLEIN AUF Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Sedláčkova 31, CZ-306 14 Plzeň, Tel.: +420 377 634 755, Fax: +420 377 634 752 e-mail:

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Další možnosti evropské spolupráce pro organizace zkušené s projektovou činností pod záštitou programu Grundtvig PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da Vinci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

ČESKO A NĚMECKO CO MI NABÍZÍ SOUSEDNÍ ZEMĚ?

ČESKO A NĚMECKO CO MI NABÍZÍ SOUSEDNÍ ZEMĚ? ČESKO A NĚMECKO CO MI NABÍZÍ SOUSEDNÍ ZEMĚ? PROČ PRÁVĚ DO NĚMECKA? náš největší obchodní partner mezinárodní prostředí poptávka zaměstnavatelů po němčině blízko k domovu a přitom se můžete osamostatnit

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Waldmünchen KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Prostory Ubytovna pro mládež Jsme zařízením patřícím katolickému hnutí pracujících KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) a křesťanské pracující mládeži

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Dr. David Michel Název příspěvku: Česko-saská spolupráce v oblasti

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Dr. David Michel Název příspěvku: Česko-saská spolupráce v oblasti Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Název příspěvku: Česko-saská spolupráce v oblasti profesního vzdělávání GEMINI - Společná iniciativa pro česko-německý trh práce pomocí

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více