Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch"

Transkript

1 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010

2 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň, leden 2011 Zpracoval: Jan Lontschar a kol. Sazba: Jiří Fictum, Plzeň; Marko Junghänel, Mnichov Korektury: Jitka Walterová Odpovědnost za obsah české části: Jan Lontschar Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Sedláčkova 31, CZ Plzeň tel.: , fax: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.

3 Obsah 1 Úvod, idea a poslání Tandemu 1 Úvod, idea a poslání Tandemu Úvod Idea a poslání Tandemu Oblasti práce Tandemu Mimoškolní oblast Programy mimoškolní oblasti Regionální zastoupení programu EU Mládež v akci Akce mimoškolní oblasti Školská oblast Akce školské oblasti Oblast odborných praxí Pilotní projekt pro mládež ohroženou nezaměstnaností Akce oblasti odborných praxí Finanční podpora Oblast jazyka a jazykové animace Akce oblasti jazyka a jazykové animace Komunikace s veřejností Informace a poradenství Internetové stránky Newsletter Tandem Info Kontaktní databáze Tandemu Internetová databáze příkladných projektů best practice Publikační činnost Projekty Portál česko-německý portál pro mladé Akce projektu Ahoj.info Odmalička - Von klein auf Akce projektu Odmalička Von klein auf Dobrovolnické centrum Tandemu Dobrovolnické centrum Tandemu slaví 5 let Sousedé se stávají přáteli Akce projektu Sousedé se stávají přáteli Gremiální činnost Tandemu Finanční zpráva Rozpočet Tandemu Plzeň Program finanční podpory Odmalička v roce Tandem tým Poděkování Úvod Při ohlédnutí za rokem 2010 nelze opominout několik důležitých okamžiků v běžné činnosti Tandemu oslava existence 10 let Programu podpory odborných praxí, oslava existence 5 let Dobrovolnického centra Tandemu nebo ocenění projektu Tandemu na nejvyšší státní úrovni v Bavorsku. Ale nejen ocenění a oslavy jsou obsahem činnosti koordinačních center, ale snad ještě důležitější je zejména běžná činnost a jiné aktivity spojené s realizací akcí. Právě za tuto běžnou činnost je nutno všem spolupracovníkům hned v úvodu srdečně poděkovat. Pokud krátce nahlédneme do statistik, bylo v roce 2010 realizováno na 30 seminářů, akcí či konferencí, kterých se zúčastnilo přes 850 účastníků z Česka, Německa a v případě trilaterálních akcí ze školské a mimoškolní oblasti dokonce z Polska a Izraele. Jednou z největších událostí byla oslava desetileté existence Programu podpory odborných praxí v prostorách německého velvyslanectví, která se konala pod záštitou německého velvyslance a ředitelů sekretariátu Českoněmeckého fondu budoucnosti. V rámci slavnostní akce proběhl křest publikace příkladných českoněmeckých projektů odborných praxí a byla prezentována inventura programu za uplynulých 10 let jeho trvání. Stojí za zmínku, že se Tandemu za uplynulé období podařilo získat 1,57 milionu eur, tj. ca. 39,2 milionu korun na přímou podporu česko-německých odborných praxí, kterých se zúčastnilo 2875 praktikantů z ČR a SRN. Druhé jubileum, které Tandem v roce 2010 oslavil, bylo 5 let činnosti Dobrovolnického centra Tandemu, které se zaměřuje na zprostředkování konkrétních nabídek jednotlivcům, a to zejména v oblasti Evropské dobrovolné služby. Při menší oslavě a slavnostním zahájení výstavy fotografií jednotlivých dobrovolníků ocenil práci Tandemu vedoucí ČNA Mládež. Při té příležitosti zmínil, že Tandem přijímá, vysílá či koordinuje více než 10 % všech EVS-dobrovolníků v České republice. Během roku 2010 se toto číslo podařilo ještě navýšit. Asi největšího ocenění se dostalo Tandemu a Krajskému kruhu mládeže Horní Franky (Bezirksjugendring Oberfranken) z bavorské strany za projekt Sousedé se stávají přáteli. V rámci společného projektu byly realizovány českoněmecké aktivity, které získaly prestižní cenu Jugend für Bayern (Mládež Bavorsku), kterou je vyznamenáváno mimořádné nasazení mládeže pro demokracii a společnost v Bavorsku. Cenu udělil bavorský ministerský předseda Horst Seehofer. Poblahopřát projektu přišel i generální konzul České republiky v Mnichově Josef Hlobil. V červnu 2010 se po dlouhé přípravě podařilo obsadit pozici referenta pro práci s veřejností, o kterou Tandem usiloval již delší dobu. Částečný úvazek byl spojen s koordinací Dobrovolnického 4 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

4 1.2 Idea a poslání Tandemu Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem jsou institucemi, které byly zřízeny na základě Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN o záměru zřídit koordinační centra pro česko-německé výměny mládeže. Toto prohlášení bylo podepsáno při prvním Česko-německém setkání mládeže v Poličce dne 3. září 1996 a zřizuje vždy po jednom koordinačním centru pro výměny mládeže na obou stranách hranice. Celorepubliková působnost obou kanceláří je však samozřejmostí. Své poslání Tandem naplňuje Poslání Tandemu je jasně definováno právě pomocí svých programů a projektů na podporu ve výše zmíněném prohlášení, kde jsou také česko-německé spolupráce mladých lidí. vytyčeny úkoly, které mají být realizovány. Stručně řečeno, Tandem byl založen za účelem rozšíření Zmíněné dokumenty je možno najít na webových a zintezívnění výměny mládeže mezi ČR a SRN stránkách Tandemu Plzeň: centra a od září 2010 doplněn převzetím úkolů, zmiňovaná podpora česko-německé spolupráce na základě platné Dohody mezi vládou České cz/o-tandemu/dokumenty které plynou ze zastoupení programu EU Mládež dětí a mládeže v Plzeňském a Karlovarském kraji a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spol- v akci v Plzeňském kraji. Všechny tyto úkoly na a v Horních Francích Sousedé se stávají přáteli. kové republiky Německo o spolupráci a výměnách svá bedra převzal nový kolega Alexander Klozar. Ke sklonku roku 2010 už Tandem připravoval mládeže ze dne 29. listopadu Systematickým vydáváním tiskových zpráv pokračování všech stávajících projektů. a evidencí kontaktů na žurnalisty se daří zvyšovat Při dalších jednáních bylo rozhodnuto českou povědomí o činnosti Tandemu především V uplynulém roce Tandem Plzeň intenzivně rozvíjel kancelář situovat do Plzně a organizačně ji v regionálních médiích. svou internetovou prezentaci ať již nasazením přičlenit k Západočeské univerzitě. Metodicky je modulu fotogalerií nebo rozšířením své prezentace Tandem Plzeň veden Sekcí mezinárodních vztahů Během roku 2010 byly úspěšně realizovány dva na Facebook či designovými úpravami webových a evropských záležitostí MŠMT. Tandem Regens- (respektive tři) projekty financované z Evropského stránek a nasazením online přihlášek na akce. burg byl zakotven u Bavorského kruhu mládeže, fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Operační jakožto organizace zastřešující práci s mládeží na program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ziel 3. Pokud se tedy chcete o uplynulém roce úrovni spolkové země Bavorsko. První projekt se týká předškolní oblasti, kde 2010 dozvědět více listujte dále a nechte se se podařilo garantovat služby pro příhraniční inspirovat. spolupráci předškolních zařízení podél celé českoněmecké hranice. Tento projekt je výjimečný svým složením jsou to vlastně dva projekty, které jsou financovány z Cíle 3 Česko Bavorsko a zároveň Jan Lontschar z Cíle 3 Česko Sasko. Druhým projektem je již ředitel Tandemu Plzeň 6 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

5 2 Oblasti práce Tandemu pracovníky s mládeží. Jedná se o semináře pro Akce mimoškolní oblasti dobrovolné i profesionální mimoškolní pracovníky Pracovní setkání k tématu přeshraničních s mládeží. V rámci programu Vzdělávání je jim sítí extrémní pravice hrazeno 80 % účastnického poplatku. V roce 2010 Pracovní setkání 2.1 Mimoškolní oblast V mimoškolní oblasti byly v Tandemu v roce 2010 realizovány dva semináře, dvě pracovní setkání a informační cesta. Podrobněji se o jednotlivých akcích dočtete v části výroční zprávy zabývající se jednotlivými akcemi Tandemu v uplynulém roce. V rámci mimoškolní oblasti Tandemu je realizováno i regionální zastoupení programu EU Mládež v akci (viz kap ). Hlavními cíli do roku 2011 jsou realizace naplánovaných akcí a další šíření informací o nabídkách určených pro dobrovolné i profesionální pracovníky s dětmi a mládeží, mimo jiné programů Učit se navzájem využili podporu z tohoto programu 4 pracovníci s mládeží Regionální zastoupení programu EU Mládež v akci Regionální konzultant programu Mládež v akci Termín: únor 2010 Místo konání: ČR, Ústí nad Labem Počet účastníků: 13 účastníků z ČR a SRN V termínu února 2010 proběhlo v Ústí nad Labem pracovní setkání k tématu přeshraničních sítí extrémní pravice. Setkání se zúčastnilo 13 účastníků z Česka a Německa. a Vzdělávání umožňujících navyšování Jednalo se o experty z oblasti sledování projevů kompetencí za metodické a finanční podpory Tandemu. Za mimoškolní oblast je v Tandemu Plzeň zodpovědný Petr Vaněk, na straně Tandemu Regensburg Juliane Niklas. pravicového extremizmu, pedagogických zařízení a institucí věnujících se osvětě v otázkách rasizmu a pravicového extremizmu a z oblasti volnočasové práce s mládeží. Podzimní semináře nabídly zúčastněným vhled do česko-německé spolupráce mládeže a možnost navázání partnerství mezi organizacemi a institucemi, ať se jednalo o říjnový seminář Všechno v pohodě? pro začátečníky i pokročilé, nebo o listopadový Společně do toho!, určený k navázání nových a prohloubení stávajících kontaktů. Pracovní setkání se věnovala oblastem práce s riziky pravicového extremizmu a možnostem zintenzivnění spolupráce památných míst v Česku a Německu. Informační cesta zavedla specializované pracovníky krajských úřadů a zástupce neziskového sektoru do Bavorska a Saska. Kromě seminářů spadá do mimoškolní oblasti řada dalších aktivit. Patří sem mimo jiné podpora činnosti Dobrovolnického centra Tandemu, další rozvoj portálu ahoj.info a práce s dobrovolníky v Tandemu Plzeň i Regensburg, spolupráce na koordinaci dalších českoněmeckých dobrovolnických projektů, výběr dobrovolných pracovníků s mládeží na oborové jazykové kurzy v Kasselu a Tübingenu nebo správa programů podpory pro pracovníky s mládeží Vzdělávání a Učit se navzájem Programy mimoškolní oblasti Program hospitací pro pracovníky s mládeží Učit se navzájem Hospitační program Učit se navzájem byl zahájen v roce Jeho cílem je podpora pobytů českých a německých pracovníků s mládeží v zařízeních pro mládež v Německu a Česku. Těmito zařízeními mohou být vzdělávací střediska a centra setkávání, střediska volného času pro mládež, občanská sdružení, spolky či svazy, úřady pro mládež apod. Úkolem programu je podpora přeshraniční výměny zkušeností a umožnění přímého pohledu na konkrétní práci s mládeží v sousední zemi. Program finančně podporuje hospitační zařízení, která poskytnuté finanční prostředky využívají pro hospitanty. Díky této podpoře klesají náklady hrazené hospitanty na minimum. Programu Učit se navzájem se v průběhu roku 2010 zúčastnilo 6 pracovnic a pracovníků s mládeží, někteří další bohužel museli z různých příčin účast odříct. Cílem pro rok 2011 je rozšíření seznamu aktivních hospitačních míst a větší propagace programu mezi příslušníky dotyčných cílových skupin. Na německé straně se nabízí větší množství hospitačních možností, k čemuž bude přihlédnuto v prezentaci této nabídky potenciálním účastnicím a účastníkům programu z Česka. Program Vzdělávání Program Vzdělávání umožňuje získání příspěvku na vzdělávací semináře v Německu pro české Od září 2010 poskytuje Tandem znovu služby regionálního konzultanta programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj. Během posledního čtvrtletí došlo k opětovnému začlenění pozice regionálního konzultanta do procesů a do plánu činnosti Tandemu. Byla obnovena zásoba propagačních materiálů a zahájeno plnění standardních aktivit oblastního poradce. S žádostí o konzultaci se na regionálního konzultanta obrátili Sdružení slezsko-německých přátel Hlučín, Duha United, Památník Lidice, AIESEC Plzeň, neformální skupina mladých lidí v Plzni a Pražský literární dům autorů německého jazyka. Propagační akce a kontakt s médii proběhl ve spolupráci s Úřadem práce Plzeň-město a Českým rozhlasem Plzeň. Regionální konzultant prezentoval program Mládež v akci nebo jeho součásti na Dni pracovních příležitostí 29. září a na česko-německé konferenci občanských sdružení v Praze dne 2. října. V rámci networkingu proběhla jednání se zástupkyní EURES Úřadu práce Plzeňměsto a s ICM Techmania. Plzeňský kraj patří mezi regiony s obecně nízkým čerpáním prostředků z programu Mládež v akci a mezi priority oblastního poradce patří docílit v této oblasti změny. V rámci Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 se naskytla možnost zaměřit se zejména na zvýšení počtu žadatelů v rámci Akce 2 Evropská dobrovolná služba. Potřebou regionu je v prvé řadě vyšší informovanost o programu. Setkání se konalo záměrně v severních Čechách, protože právě mezi extremisty ze severních Čech a přilehlého Saska jsou nejintenzivnější přeshraniční kontakty na pravicově extremistické scéně. Spolupořadatelem pracovního setkání bylo německé Informační a dokumentační centrum pro práci proti rasizmu IDA e.v., setkání proběhlo v prostorách YMCA Ústí nad Labem. Cílem pracovního setkání bylo popsat pedagogickou nabídku v oblasti práce s mládeží, popsat extrémně pravicové aktivity, iniciovat česko-německou spolupráci a zamyslet se nad otázkou Co může česko-německá práce s mládeží nabídnout proti rizikům pravicového extremizmu?. V roce 2011 naváže na pracovní setkání tematický seminář Tandemu. Trilaterální výměnný projekt ČR SRN Izrael (pilotní ročník 2010) Vzdělávací akce Termín: 27. srpen 2010 Místo konání: ČR, Plzeň Počet účastníků: 20 účastníků z ČR, SRN a Izraele 8 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

6 Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz) na toto téma. Po prohlídce památníku Flossenbürg Studijní cesta, finančně podpořena zastoupením Všechno v pohodě? - Česko-německý společně s Německým kruhem mládeže (www. a závěrečném shrnutí akce se účastníci s mnoha Nadace Hannse Seidla v ČR, naplnila podle seminář pro začátečníky a středně pokročilé dbjr.de) a Radou hnutí mládeže v Izraeli na novými impulzy rozjeli zpět domů. vyhodnocení zúčastněných své cíle a výrazně Tematický seminář letošní rok naplánovala společný trilaterální přispěla k seznámení účastníků se strukturami Termín: říjen 2010 výměnný projekt: Mladí lidé z ČR, SRN a Izraele: Jak na to? - Studijní cesta pro krajské úřady práce s dětmi a mládeží v Bavorsku a Sasku. Místo konání: SRN, Berlín Objevovat historii rozumět současnosti tvořit a krajské rady Počet účastníků: 13 účastníků z ČR a SRN budoucnost. Informační cesta Konference ústředních kanceláří V termínu října 2010 proběhl v Berlíně pod Termín: září 2010 občanských sdružení názvem Všechno v pohodě? česko-německý Třetí programový den, 27. srpna 2010, proběhl Místo konání: SRN, Bavorsko a Sasko Konference seminář pro začátečníky a středně pokročilé částečně v Plzni ve spolupráci s Tandemem. Počet účastníků: 8 účastníků z ČR Termín: 30. září 3. říjen 2010 v rámci česko-německých výměn mládeže Tandem připravil prohlídku Velké synagogy v Plzni V termínu září 2010 proběhla v Bavor- Místo konání: ČR, Praha-Vinoř v oblasti volnočasové a výchovné práce s dětmi a poté debatu s předsedkyní Židovské obce. Po sku a Sasku studijní cesta pro pracovníky odborů Počet účastníků: 28 účastníků z ČR a SRN a mládeží. Zúčastnilo se jej 13 zástupců sdružení diskusi a prezentaci své činnosti v prostorách pro mládež krajských úřadů a zástupce krajských Tandem pravidelně pořádá konferenci pro a iniciativ z Česka a Německa, ale i účastníci, Tandemu se účastníci přesunuli na oběd do rad dětí a mládeže. V Bavorsku účastníci navštívili německá sdružení aktivní v česko-německé kteří své aktivní zapojení do česko-německé prostor plzeňského pivovaru do známé restaurace Bayreuth a Kulmbach, v Sasku pak Drážďany. spolupráci mládeže, ke které jsou zvána také česká práce s mládeží teprve plánují a seminář jim Na Spilce. Po obědě se účastníci vypravili na cestu občanská sdružení. Letos poprvé neproběhla mohl posloužit jako dobrý start. Cílem semináře do Mnichova, kde program pokračoval besedou Smyslem cesty bylo informovat o způso- konference v Německu, ale v Praze. bylo zprostředkovat zkušenosti z oblasti česko- s vedoucím zahraničního oddělení Bavorského bech aktivní podpory práce s mládeží ze stran německé spolupráce mládeže a zajistit přenos kruhu mládeže. samosprávy, krajských rad dětí a mládeže potřebného know-how. Účastníci navštívili a sdružení dětí a mládeže, ale také ukázat nízkoprahové centrum Naunynritze ve čtvrti Setkání zástupců památných míst a občan- možnosti spolupráce mezi veřejným a neziskovým Kreuzberg a seznámili se s prací několika sdružení ských sdružení sektorem a v neposlední řadě umožnit navázání či institucí aktivních na poli česko-německé či širší Pracovní setkání mezinárodní kooperace. mezinárodní spolupráce mládeže (Sudetoněmecká Termín: září 2010 mládež, sdružení Knoflík a program Europeans for Místo konání: SRN, Floß Peace). Kromě toho diskutovali o zkušenostech Počet účastníků: 23 účastníků z ČR a SRN z financování mezinárodní spolupráce mládeže, prohlédli si centrum Berlína, seznámili se s metodou česko-německé jazykové animace, Konference zástupců českých a německých představili ostatním aktivity vlastních sdružení ústředních kanceláří mládežnických občanských či absolvovali workshop o vedení projektů sdružení (tzv. Zentralstellenkonferenz) je v mezinárodních rozměrech. Na konci semináře pravidelným setkáním německých sdružení bylo zřejmé, že získané kontakty a informace mládeže aktivních v oblasti česko-německé povedou u mnoha zúčastněných k rozšíření jejich Účastníci cesty navštívili instituce veřejné správy spolupráce mládeže. Pořádá ji Koordinační aktivit v oblasti česko-německých výměn mládeže. i neziskového sektoru, stejně jako nízkoprahová centrum česko-německých výměn mládeže zařízení pro práci s dětmi a mládeží, a sice Tandem Regensburg ve spolupráci se Spolkovým následující: ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež. V termínu od 17. do 18. září 2010 se v německém Konference se každoročně zabývá zkušenostmi městě Floß setkali zástupci organizací práce s mládeží obou zemí a památných míst ve JUZ Bayreuth komunální centrum mládeže z česko-německých výměn mládeže z německé perspektivy a diskutuje o možnostech financování Flossenbürgu, Terezíně a Lidicích, aby zde jednali o eventuální spolupráci. Těžištěm jednání byly například diskuze, jak by bylo možné rozvinout novou oblast příhraniční spolupráce na památných místech, aby se stala pevnou součástí česko-německých výměn mládeže. Po intenzivní výměně zkušeností a následných diskuzích bylo rozhodnuto o realizaci dalšího setkání v roce 2011 nejen všech zúčastněných institucí, ale také samotných pedagogických pracovníků památných míst. Při hledání dalších formátů spolupráce se např. diskutovalo o možném kontaktním semináři Městský úřad pro mládež Bayreuth Alte Spinnerei Kulmbach kulturní centrum pro děti a mládež Krajský kruh mládeže Horní Franky Městský úřad pro mládež Drážďany Dům dětí a mládeže Schieferburg Kruh dětí a mládeže Sasko ze zdrojů Spolkového plánu pro děti a mládež. Na programu jsou i diskuze o situaci v práci s mládeží v Česku nebo například návštěva několika zařízení pro práci s dětmi a mládeží. Konference v roce 2010 v Praze se zúčastnilo 28 pracovníků s mládeží a zástupců ústředních kanceláří německých a českých sdružení dětí a mládeže. Na programu byly také konkrétní návštěvy u organizací jako: DDM hl. m. Prahy Spektrum, SEV Toulcův Dvůr nebo Národní informační centrum. 10 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

7 Společně do toho! na české straně, na které konference reagovala. Úspěšně se etablují studijní cesty budoucích Česko-německé školní projekty jako Kontaktní a plánovací seminář Důležitými partnery Tandemu přitom bylo MŠMT učitelů z německého příhraničí do Plzně a Prahy, možnost rozvoje školy Termín: listopad 2010 ČR, Česká školní inspekce a Goethe-Institut Prag. které Tandem připravuje společně s projektem Konference Místo konání: SRN, Výmar Nadace Brücke/Most, Pragkontakt. Tandem 1. termín: 22. únor 2010 Počet účastníků: 21 účastníků z ČR a SRN Na úspěšnou kooperaci s kolegy z DPJW tuto akci rozvine více i ve směru vlastním Místo konání: ČR, Praha V termínu listopadu 2010 proběhl ve (Deutsch-polnisches Jugendwerk bilaterální zapojí intenzivněji studenty pedagogické fakulty Počet účastníků: 99 zástupců škol z ČR Výmaru pod názvem Společně do toho! česko- organizace na podporu polsko-německé Západočeské univerzity v Plzni. 2. termín: 17. červen 2010 německý kontaktní (i plánovací) seminář pro oblast spolupráce mládeže) z minulého roku se Místo konání: ČR, Praha volnočasové a výchovné práce s dětmi a mládeží. v roce 2010 stavělo při realizaci česko-polsko- Novinkou ve školské oblasti byla nabídka česko- Počet účastníků: 52 zástupců škol z ČR Zúčastnilo se jej 21 zástupců sdružení a iniciativ německého semináře pro učitele. Seminář německého ekologicky laděného projektového Tématem celostátních konferencí pro ředitele škol z Česka a Německa. se setkal s nebývalým zájmem škol ve všech týdne pro žáky tříd ve spolupráci s Domem byl význam mezinárodního (česko-německého) zúčastněných zemích a spolupráce nejen Českého Švýcarska. Tandem v tomto směru partnerství škol a podpora škol při navazování Cílem semináře bylo umožnit navázání kontaktů zástupců obou organizací, nýbrž i učitelů, se spolupracuje i se vzdělávacím centrem pro mládež zahraničních kontaktů. Konference reagovala mezi českými a německými organizacemi ukázala natolik plodnou, že jsou do následujících v saském Sebnitzu a bavorském Waldmünchenu, mj. na aktuální problém poklesu zájmu o výuku a institucemi. Účastníci navštívili 2 zařízení pro let naplánovány další společné akce. kde se orientují na starší žáky. Do budoucna by se němčiny a na diskuze o výuce cizích jazyků práci s dětmi a mládeží ve Výmaru a Jeně. Dále programové spektrum mělo rozšířit. obecně. Mezinárodní partnerství škol výrazně diskutovali o zkušenostech s financováním Výměna zkušeností s DPJW i dalšími bilaterálními motivuje žáky při jazykové výuce a upevňuje mezinárodní spolupráce mládeže, prohlédli si organizacemi ve školské oblasti se už stává V neposlední řadě je třeba jmenovat spolupráci osvojování cizího jazyka, jehož znalost je centrum Výmaru i Jeny, seznámili se s metodou každoroční důležitou událostí. Na úvodní s Odborem mezinárodních vztahů MŠMT ČR. v dnešní době nezbytná pro výkon povolání. česko-německé jazykové animace a především mezinárodní pracovní setkání v Berlíně navázalo Tandem organizačně podpořil např. setkání Tandem se snaží spojit síly s Goethe-Institutem seznámili ostatní s aktivitami vlastních sdružení. v tomto roce druhé v Hamburku, v květnu českých a bavorských partnerských škol a kompetentními činiteli ve vzdělávací oblasti 2011 bude hostitelem Tandem. Opět se jednalo v Českých Budějovicích či vzdělávací akci pro a upozornit na výhody spolupráce škol o koordinaci školních výměn a projektů mezi SRN, žáky českých gymnázií v Hamburku. s německými partnery. Mezi referenty se v budově 2.2 Školská oblast ČR, Polskem, Francií a Ruskem, a to za aktivní Goethe-Institutu Prag, který akci podpořil, objevili V roce 2010 byly největší událostí ve školské účasti zástupce Pedagogické výměnné služby Akce školské oblasti PhDr. Jindřich Fryč, vrchní ředitel Sekce oblasti dvě celostátní konference pro ředitele (Pädagogischer Austauschdienst PAD), která Den učitelů němčiny mezinárodních vztahů a evropských záležitostí škol, které byly naplánovány v předešlém roce se podporuje školní výměny a další vzdělávání učitelů. Informační stánek MŠMT ČR, PhDr. Václav Flegl, vedoucí Termín: 20. březen 2010 samostatného oddělení vnějších vztahů České Místo konání: ČR, Praha školní inspekce, vedoucí programu Leonardo PAD také podpořila letošní seminář zaměřený na a Comenius Národní agentury pro evropské využití památných míst ve výuce a školních pro- programy, zástupkyně sekce pro školní projekty jektech, volně navazující na seminář věnovaný spo- Česko-německého fondu budoucnosti a další. lečné historii Čechů a Němců, uspořádaný minulý Červnovou konferenci uvedla Ing. Eva Bartoňová, rok. Přitom byly zúročeny i výsledky pracovního 1. náměstkyně ministryně školství, mládeže setkání zástupců památných míst a občanských a tělovýchovy. Promluvil zde i ředitel Rakous- sdružení, které Tandem organizoval. Tato tematická Goethe - Institut Prag pořádá jednou za dva kého kulturního fóra v Praze, Dr. Florian Haug. linie bude zachována i do budoucích let. roky celorepublikové setkání učitelů němčiny. Den O akci v únorovém termínu byl nebývalý zájem zástupci organizací a institucí činných v česko- učitelů němčiny v Praze proběhl 20. března 2010 jak ze strany ředitelů škol, tak ze strany referentů německé oblasti na poli školství. Ti se konferencí Intenzivněji se rozvíjí i spolupráce s Česko- za účasti asi 100 učitelů. Tandem se tentokrát jednotlivých organizací a institucí činných na poli zúčastnili jako referenti. Tandem se zaměřil na německým fórem mládeže, jehož projekt Do neprezentoval aktivně workshopem, pracovnice mezinárodní spolupráce ve školské oblasti. Proto domácí scénu a oproti svým zvyklostem uspořádal Německa na zkušenou získal letos ohlas pro školskou oblast však nabízela nové publikace byl vypsán dodatečně druhý termín, ze kterého se akci pouze pro české účastníky. Důvodem byly u vysokého počtu škol z celé ČR. Tandem proto a oslovila zúčastněné s aktuální nabídkou však kvůli pracovním povinnostem téměř polovina především specifické problémy ve školské oblasti připravuje ještě větší podporu pro tyto aktivity. Tandemu. přihlášených nakonec odhlásila. 12 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

8 Silná trojka trinacionální plánovací kontakty. Celým programem se prolínaly aktivity doprovázely při návštěvě Německé školy v Praze seminář jazykové animace jako inspirace pro vlastní čes- na tematické prohlídce města věnované událostem Plánovací seminář ko-německá setkání. Diskutovalo se o kulturních roku Ředitel kanceláře občanského sdružení Termín: duben 2010 shodách a rozdílech se zřetelem ke školním Antikomplex, Ondřej Matějka, jim představil Místo konání: PL, Szklarska Poręba výměnám. Opomenuto nezůstalo ani věčně konkrétní česko-německé projekty pro školy. Počet účastníků: 27 účastníků ze SRN, PL a ČR žhavé téma možnosti finanční podpory česko- První seminář pro učitele organizovaný ve německých projektů a komunikace s médii a veřej- Spolupráce školské a mimoškolní oblasti spolupráci s DPJW (Deutsch-Polnisches Jugend- ností. Jedním z témat se stala také motivace žáků s workshopem jazykové animace werk bilaterální organizace na podporu Polsko- a kolegů ze školy k účasti na česko-německém Tematický seminář německé spolupráce mládeže) proběhl velice projektu. v Bavorsku: jak žáci a jejich učitelé vnímají Termín: listopad 2010 úspěšně, ke spokojenosti všech zúčastněných návštěvu památných míst. Na akci přijali pozvání Místo konání: ČR, Domažlice i organizátorů. Program byl připraven za přispění Setkání zástupců školské oblasti bilaterál- též zástupci sdružení, nabízející v této oblasti Počet účastníků: 21 účastníků z ČR a SRN zástupkyně Euroregionu Nisa. O seminář ních organizací podněty, informace a poradenství. V neposlední Čeští a němečtí učitelé, kteří chtějí jazykovou zaměřený na trilaterální sousedskou spolupráci Pracovní setkání řadě se diskutovalo o možnostech financování výuku a česko-německé školní projekty realizovat byl velký zájem, proto chystají obě organizace Termín: 31. květen 1. červen 2010 česko-německých školních projektů. Součástí hravě a pro žáky atraktivně, se sjeli do Domažlic další společné akce. Místo konání: SRN, Hamburg semináře bylo také bližší seznámení s jazykovou a intenzivně se seznamovali s metodou jazykové Počet účastníků: 9 účastníků z ČR, SRN, Francie animací coby způsobem kreativního jazykového animace. Nešlo jen o to, umět jazykové hry dobře Účastníci prohloubili stávající spolupráci škol, a Polska sblížení a hravého zprostředkování cizího jazyka vést, nýbrž především o schopnost ji vhodně navázali nové kontakty, vyměnili si zkušenosti Na přelomu května a června proběhlo pra- při česko-německých setkáních. Seminář byl přizpůsobit žákům podle jejich potřeb a umět ji a blíže se seznámili s metodikou česko-německo- covní jednání zástupců školské oblasti bila- podpořen německou organizací PAD (Pedagogická zařadit do celkové struktury výuky nebo česko- polských školních výměn, především s jazykovou terálních organizací Německa. Již podruhé výměnná služba). německého setkání. Program semináře byl animací. Dozvěděli se také o možnostech se sešli zástupci Tandemu, DRJA (Stiftung poměrně náročný, protože trval výjimečně nikoli finanční podpory mezinárodních školních projektů Deutsch-Russischer Jugendaustausch), Informační cesta pro budoucí učitele čtyři, ale pět dnů, a tak se nezapomínalo ani na a fungování školského systému všech DPJW (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) Informační cesta zábavu a odpočinek. Dva vyhlášení domažličtí zastoupených zemí. a DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk). Termín: červen 2010 dudáci prezentovali Chodsko a roztančili účastníky Letos do diskuze přispěla i zástupkyně nadace Místo konání: ČR, Plzeň a Praha semináře chodskou muzikou. Ti se s Domažlicemi Jak realizovat česko-německé školní Stiftung West-Östliche Begegnungen. Opět Počet účastníků: 13 účastníků ze SRN projekty nechyběl představitel organizace PAD (Pädagogi- Kontaktní seminář scher Austauschdienst), která finančně podporuje Termín: květen 2010 mezinárodní výměny s německými školami. Místo konání: SRN, Würzburg Předmětem jednání byl aktuální vývoj v oblasti Počet účastníků: 21 účastníků z ČR a SRN školních výměn a projektů, plánování společných Kontaktní semináře pro učitele probíhají akcí, možnosti financování a společný postup každoročně a těší se velkému zájmu. I v roce 2010 vůči zástupcům školských úřadů spolkových zemí se podařilo podnítit spolupráci několika českých Německa. a německých škol, jejichž zástupci měli možnost se osobně poznat a naplánovat první kroky Využití památných míst ve výuce společných projektů. a projektech Metodický seminář Skupina 12 seminaristek - budoucích učitelek Každému z účastníků semináře bylo umožněno Termín: červen stupně základních škol na souvislé dvouleté prezentovat svou školu a navázat potřebné Místo konání: ČR, Terezín praxi z bavorského Schwandorfu přijela spolu a chodským krajem seznámili už při interaktivní Počet účastníků: 17 účastníků z ČR a SRN se svým vedoucím na informační cestu do Čech. prohlídce města, kdy si na vlastní kůži vyzkoušeli Učitelé, kteří se zajímají o tematiku holocaustu, V Plzni si účastnice pod taktovkou pracovnic různé typy hravé prohlídky města s jazykovými problematiku antisemitismu, rasismu a intolerance Tandemu prošly historické jádro města a navštívily úkoly. ve společnosti a obecně historická témata, která Muzeum loutek. Následně se seznámily se dotýkají Čechů i Němců společně, se sešli na s možnostmi česko-německé spolupráce škol a Druhým tématem semináře byla v současné česko-německém semináři v Terezíně. Pedagogičtí českým školským systémem. Jazykoví animátoři době diskutovaná spolupráce školy a subjektů pracovníci Památníku Terezín, s nimiž byl seminář jim přiblížili český jazyk a některé české kulinářské z mimoškolní oblasti. Referenti seznámili učitele připraven, je seznámili s rolí Terezína během speciality. s možnostmi vedení mezinárodních školních 2. světové války a představili workshopy pro mládež, projektů ve vzdělávacích střediscích pro mládež, které v Terezíně mohou absolvovat. Účastníci V Praze je pak pracovnice partnerského projektu pohovořili o propojení školních a mimoškolních se dozvěděli také o výzkumu provedeném informační a kontaktní kanceláře Pragkontakt výměn a metodách práce s mládeží. 14 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více