Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden"

Transkript

1 Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums in Zusammenarbeit mit dem Institut für Internationale Beziehungen Praha 2007

2 VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů dne října v Liberci VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums in Zusammenarbeit mit dem Institut für Internationale Beziehungen am Oktober in Reichenberg

3 Na začátku října 2006 se v Liberci konala již VIII. výroční konference Českoněmeckého diskusního fóra. Fórum vzniklo na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a jeho úkolem je pečovat o česko-německý dialog prostřednictvím zapojení všech skupin, které prosazují dobrou česko-německou spolupráci. Aktivity fóra, včetně výročních konferencí, podporuje administrativně i finančně Česko-německý fond budoucnosti. VIII. výroční konference byla organizována ve spolupráci s pražským Ústavem mezinárodních vztahů a tematicky byla věnována vzdělání a vzdělávání. Jejím cílem bylo nabídnout možnost srovnání, jak Česká republika a Spolková republika Německo odpovídají na klíčové otázky v této oblasti. Konferenci zahájil 7. října pan Michael Libal, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra. Na něj navázaly projevy zástupců ministerstev školství spolkové země Sasko a České republiky, pánů Hansjörga Königa a Jindřicha Fryče. Účastníky uvítal rovněž hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Program tentýž den pokračoval dvěma panely, třetí panel následující den pak celé setkání uzavřel. Závěrečné slovo pronesli oba spolupředsedové Českoněmeckého diskusního fóra, pan Michael Libal a paní Barbara Köpplová. Následující sborník textů obsahuje autorizované přepisy vystoupení jednotlivých panelistů (není-li uvedeno jinak) a shrnutí diskuse, která se po každém panelu rozproudila.

4 Anfang Oktober 2006 fand in Reichenberg schon die VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums statt. Das Forum entstand auf Grund der Deutsch-Tschechischen Deklaration vom Jahre 1997 und seine Aufgabe ist, unter Beteiligung aller an einer engen und guten deutsch-tschechischen Partnerschaft interessierten Kreise den deutsch-tschechischen Dialog zu pflegen. Die Aktivitäten des Forums werden administrativ und finanziell von dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond unterstützt. Die VIII. Jahreskonferenz wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Internationale Beziehungen aus Prag organisiert und thematisch der Bildung und Ausbildung gewidmet. Die Konferenz setzte sich zum Ziel einen Vergleich anbieten, wie die Tschechische Republik und Bundesrepublik Deutschland auf Fragen in diesem Bereich antworten. Die Konferenz wurde am 7. Oktober von Herrn Michael Libal, Co-Vorsitzenden des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, eröffnet. Daran knüpften die Ansprachen der Vertreter der Bildungsministerien von Bundesland Sachsen und der Tschechischen Republik, Herrn Hansjörg König und Jindřich Fryč, an. Die Teilnehmer wurden auch vom Hauptmann der Region Reichenberg, Petr Skokan, begrüßt. Das Program setzte mit zwei Panels am demselben Tag fort, das dritte Panel am folgenden Tag brachte dann das ganze Treffen zum Abschluss. Letztes Wort wurde von beiden Co-Vorsitzenden des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Herrn Michael Libal und Frau Barbara Köpplová, vorgebracht. Der folgende Sammelband beinhaltet autorisierte Transkriptionen der Auftritte der einzelnen Panelisten (wenn nicht anders angeführt) und die Zusammenfassung der Debatte, die sich nach jedem Panel entspannte.

5

6 VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VZDĚLÁNÍM PŘEKONAT BARIÉRY Liberec, 7. a 8. října 2006 Praha 2007

7 Tato publikace vznikla za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Vydal Ústav mezinárodních vztahů v Praze roku 2007 pro Česko-německé diskusní fórum za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Návrh obálky Jan Šavrda Tisk: Petr Dvořák Tiskárna, Dobříš ISBN

8 Obsah 7. říjen 2006 Úvodní slovo Michael Libal, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra...11 I. panel: Nové nároky na vzdělání a vzdělávání...13 Petr Matějů, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky...15 Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto a.s...19 Jiří Kraft, prorektor Technické univerzity v Liberci...23 Shrnutí debaty k I. panelu...27 II. panel: Evropské a národní vzdělávací strategie pro budoucnost...33 Hansjörg König, státní tajemník Saského státního ministerstva školství...35 Jindřich Fryč, ředitel Odboru mezinárodních vztahů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky...39 Wolfgang Freytag, referent Oddělení pro základní otázky, Bavorská státní kancelář...45

9 Petr Urbánek, docent Katedry pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci...53 Shrnutí debaty k II. panelu říjen 2006 III. panel: Vzdělání/vzdělávání jako nástroj vzájemného respektu a důvěry...67 Andreas Stäbe, Síť pro demokracii a odvahu, občanské sdružení...69 Ladislav Mrklas, ředitel CEVRO (Centrum pro vzdělávání a rozvoj) Liberálně konzervativní akademie...73 Miroslav Mareš, Institut pro srovnávací politologický výzkum...79 Shrnutí debaty k III. panelu...83 Obrazová příloha...89 Verze v německém jazyce Kontakty na česko-německé školy, nadace a další vzdělávací iniciativy Spolupráce českých a německých škol v oblasti EUREGIO EGRENSIS, pracovní sdružení Bavorsko, občanské sdružení...207

10 7. říjen 2006

11

12 Michael Libal Michael Libal spolupředseda Česko-německého diskusního fóra Pane ministře, pane státní tajemníku, pane hejtmane, paní poslankyně a pánové poslanci, pane velvyslanče, dámy a pánové, vítám Vás co nejsrdečněji na letošní konferenci Česko-německého diskusního fóra. Městu Liberci děkuji za projevenou pohostinnost. Toto město nebylo vybráno náhodně. V prostorách gymnázia F. X. Šaldy sídlí česko-německý vzdělávací projekt s možností vykonání německé maturity, v Liberci má také své sídlo česko-německá knihovna jako vzpomínka na doby, kdy zde mírumilovně žili Němci a Češi spolu s obyvateli židovského původu. Poděkovat chci zvláště všem těm, kdo tuto konferenci iniciovali a také na základě usilovné práce tematicky připravili, děkuji především zástupcům Česko-německého fóra mládeže a panu Detlefu Wittigovi z firmy Škoda, který jejich práci obzvláště podpořil. Za technickou přípravu konference chci poděkovat panu Dr. Vladimíru Handlovi a Ústavu mezinárodních vztahů. Skutečnost, že se nám nakonec nepodařilo sehnat všechny referenty, o jejichž účast jsem stáli, souvisí především s politickými peripetiemi v obou zemích, jež bohužel vyžadují nejen přítomnost politiků, ale i expertů v oblasti vzdělávání. Přesto jsem si jist, že můžeme očekávat věcnou a zajímavou diskusi, neboť téma vzdělávání je stále méně esoterické, naopak se ukazuje být zásadním prvkem v mnoha otázkách, které budou rozhodovat o přežití evropské civilizace. K tomu patří nejenom otázka individuální a kolektivní konkurenceschopnosti v rámci světového hospodářství, ale v širším horizontu i rozsáhlý komplex migrace a integrace lidí, pocházejících z jiných kultur. Dále je nutné se ptát, jakou roli může hrát vzdělávání v rámci boje proti politickým a náboženským extremistům, či jak se nám podaří udržet čelné postavení vědeckého myšlení proti pronikání obskurantismu a nepřátelství vůči vědě, k nimž v poslední době dochází. V tomto smyslu přeji nám všem zajímavé a plodné jednání a naši konferenci tímto zahajuji. 11

13

14 I. panel I. panel NOVÉ NÁROKY NA VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání je chápáno jako centrální výzva budoucnosti pro dosažení úspěchu v globální soutěži. V aktuální diskusi o reformě vzdělání proti sobě ale stojí na jedné straně důraz na hospodářství a nasměrování vzdělání na pracovní trh, na druhé straně akcent na nezávislost vědy. Mezi další otázky patří, jakou úroveň rozvoje humanitních a sociálních věd potřebuje vzdělaná společnost? Jak chápe mladá generace vzdělání/vzdělávání a jeho význam? Jaké jsou rozdíly ve vzdělávacích systémech v České republice a ve Spolkové republice Německo? Jak se mohou Češi a Němci svými specifickými kompetencemi vzájemně obohatit? Jaké šance a jaká rizika přináší oběma zemím a zejména jejich příhraničním regionům proces globalizace? Těmito otázkami se zabýval dopolední panel, který spolu s následnou diskusí moderovala paní Barbora Procházková z Českého rozhlasu. 13

15

16 Petr Matějů Petr Matějů * náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Pan Petr Matějů na úvod ocenil příspěvek pana Fryče, který zasvěceně z nadčasového hlediska zhodnotil spolupráci ministerstva s německou stranou. Ve svém vystoupení se věnoval překonávaní bariér na cestě ke vzdělání, čili překonávaní sociálních nerovností. Na základě nedávných výzkumů v zemích OECD se zjistilo, že Česká republika a Německo jsou si v této souvislosti velice blízké a potýkají se s podobnými problémy. Podrobný výklad začal vyjmenováním a charakteristikou čtyř dominantních rolí vzdělání ve společnosti. Pro každého jednotlivce je vzdělání prostředkem pro odstranění sociálních bariér a klíčem k životnímu úspěchu. Mimo to přispívá ke konkurenceschopnosti, umožňuje zemi ekonomickou prosperitu a kultivaci kulturního kapitálu. Dále pak rostoucí vzdělanost přispívá i k racionálnějšímu postoji obyvatel k politice, populace se stává více issue-oriented, tedy orientovaná na skutečné problémy. Proto by se vzdělání mělo stát klíčovým tématem diskusí po celé Evropě. Při plnění těchto úloh je podle pana Matějů důležitá otevřenost, dynamičnost a rychlý rozvoj vzdělávacího systému, který jediný dokáže najít uspokojivou odpověď na rychle rostoucí vzdělanostní aspirace. Musí je provokovat i v rodinách sociálně slabých, ve kterých nejsou ještě tradicí. Do vyšších stupňů vzdělávacího systému je potřeba dostávat i ty jedince, kteří by se tam za normálních okolností pravděpodobně nedostali. Své tvrzení podložil výsledky projektů zaměřených na mládež mezi lety, zejména projektu PISA (Programme for International Student Assessment), ukazujících na časté selhání České republiky i Německa při otevírání vzdělávacího systému i dalším, kteří by možná o vzdělání zájem měli, kdyby tento systém vypadal jinak. Za základ tohoto problému považuje pan Matějů institucionální * Tento text je neautorizovaným výtahem z projevu pana Matějů. 15

17 Petr Matějů kontext formování vzdělanostních aspirací, tj. to, kde se rodí chuť či nechuť a strach vzdělávat se. Vzdělávací systémy se v dnešní době klasifikují podle míry stratifikace, tedy podle počtu typů škol, které lze hierarchicky uspořádat, podle orientace na odbornou, resp. všeobecnou složku vzdělání a podle stupně standardizace jednotlivých vzdělávacích složek. Vysoce stratifikované vzdělávací systémy jsou fakticky uzavřené, vyznačují se velkým počtem různých typů škol. Děti jsou už v raném věku dělené do odlišných vzdělávacích drah, které představují původ příští vzdělanostní nerovnosti. Druhým typem systémů jsou ty, které jsou silně orientované na odborné vzdělání; sem řadíme i Českou republiku a Německo. Tyto vysoce stratifikované systémy sice usnadňují přechod mezi školou a trhem práce, což je pohodlné, ale zároveň vedou k segregaci. Děti se rozhodují ve velmi časném věku, a to posiluje vazby mezi vzdělanostní aspirací a sociálním původem. Opakem jsou vzdělávací systémy, které do 18 let poskytují prakticky všeobecné vzdělání, např. v USA, Finsku nebo Austrálii. V těchto zemích je snaha poskytnout odbornou přípravu co možná nejpozději. Soutěž o vyšší vzdělání se zde posouvá do vyššího věku, kdy má dítě ucelenější vlastní názory a je otevřenější vzestupné mobilitě. Vliv rodičů na výběr oboru či školy je tím pádem menší, a to vše oslabuje vliv sociálního původu na vzdělanostní aspiraci. Samozřejmě jsou v těchto systémech kladeny vyšší nároky na zaměstnavatele, pro mladé lidi je to však výhodnější. Vzhledem k tomu, že doposud nevznikla studie klasifikující takto všechny vzdělávací systémy všech zemí OECD, pokusil se o to pan Matějů ve své prezentaci, a to na základě projektu PISA Zvolil přitom dvě dimenze otevřenost sekundárního systému a otevřenost terciárního systému. Ukazuje se, že obě dimenze jsou spolu velmi úzce spjaty. Je-li uzavřen a velmi stratifikován systém středního vzdělávání, uzavře se studentům cesta ještě dříve a terciární systém již není schopen tuto ztrátu dohnat. Situace v České republice a Německu je podle prezentace pana Matějů právě taková. Stratifikace vzdělávacího systému v obou zemích je tak vysoká, že způsobuje velké disproporce mezi vzdělanostními aspiracemi stejně schopných dětí, avšak z různých sociálních vrstev. V České republice tak uvažuje z nejnadanějších dětí ze sociálně slabých rodin o studiu na vysoké škole pouze 18 procent. Ze stejně schopných dětí nejvyššího sociálního původu je to však až 95 procent. Do vyšších systémů vzdělávání se tak dostává 16

18 Petr Matějů mnohem užší elita dětí, jež je definována jak schopnostmi, tak ovšem i sociálním původem. Jiné země mají tento poměr vyrovnanější, např. Finsko 45 procent ku 81 procentům. Podle pana Matějů tak existují vážné důvody proto, aby mezi odborníky i politiky v České republice i v Německu nastal dialog vedoucí k proměnám obou vzdělávacích systémů, jejichž výsledkem by byla jejich otevřenost, dynamičnost a neselektivnost. 17

19

20 Martin Jahn Martin Jahn * člen představenstva Škoda Auto a.s. Škoda Auto je třetí nejstarší výrobce automobilů ve světě, největší průmyslová firma a průmyslový zaměstnavatel v České republice a mezinárodní hráč na 90 trzích. Svůj úspěch staví na principech corporate social responsibility. Naším cílem není pouze zisk i když samozřejmě zisk je to hlavní, proč firmy fungují, ale soustředíme se i na vzdělávání, do nějž investujeme poměrně velké prostředky. Příkladem je vysoká škola, kterou Škoda Auto založila proto, že v oblasti podnikového managementu a některých dalších disciplín jsme neměli dostatečnou oporu ve veřejném školství. Podle mě je nejdůležitější, že se tato škola soustředí nejenom na odborné kompetence, ale především na tzv. softskills, které v českém školství výrazně chybějí schopnost týmově pracovat, schopnost prezentovat, schopnost přesvědčovat jiné prostřednictvím dobré komunikace, schopnost přesvědčit ostatní, kteří mají jiný názor. Také bych rád zdůraznil, že naše odpovědnost a naše snaha zlepšit vysoké školství jde ještě dále a v současné době máme pět projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a v rámci tohoto projektu se na třech univerzitách podílíme na změně učebních osnov a na změně výuky pěti technických oborů. Škoda Auto v současné době také realizuje poměrně velký projekt tzv. Univerzitního centra na Karmeli, které zahájí letos v říjnu svůj provoz. V současné době se ve Škoda Auto rozvíjí projekt Wanderjahre, který bychom mohli nazvat projektem celoživotního vzdělávání a který má za úkol přispět k odbourávání bariér v rámci koncernu Volkswagen. Koncern Volkswagen je největší evropský výrobce automobilů, jedna z největších evropských firem, a je to koncern, který má své pobočky a své aktivity v mnoha zemích, má zaměstnance, kteří mluví mnoha jazyky a působí v zemích, jež * Tento text je autorizovanou sumarizací projevu pana Jahna. 19

21 Martin Jahn mají odlišné kultury. Proto se tento projekt soustřeďuje na mladé lidi, na absolventy, na zaměstnance, kteří mají méně než pět let praxe, a snaží se pro ně vytvořit systém stáží, aby měli možnost seznámit se s ostatními kulturami v koncernu. Škoda Auto není vzorem pouze v přístupu k zákazníkovi, pouze k tvorbě zisku, ve zvyšování internacionalizace apod., ale je podle mě i vzorem vhodného spojení dvou kultur. Většina zahraničních investic, minimálně z mé zkušenosti, byla v České republice úspěšná a ten úspěch vždy závisel na tom, jak se podaří spojit českou a německou kulturu, českou a japonskou kulturu, českou a americkou kulturu. Češi a Němci přitom mají k sobě velmi blízko. Jsem přesvědčen, že ze slovanských národů mají Češi k německé kultuře nejblíže, ale přesto nebo právě proto jsou tu určité bariéry, které je také třeba překonávat. Podíváme-li se, co přinesla česká a německá strana do Škody Auto: samozřejmě preciznost, disciplínu, osvědčené systémy řízení, investice tak to jsou prvky, které vložil koncern Volkswagen do Škody, a proto se stala Škoda tím, čím je. Nicméně důležité bylo to, že německý management nechal prostor pro českou flexibilitu, pro českou tvořivost a pro českou touhu po úspěchu. A já si myslím, že ta touha po úspěchu je právě jedna z věcí, která výrazně odlišuje Škodu Auto od jiných firem nejenom v koncernu, ale i vůbec ve světě, a v tom je pokud mi dovolíte toto srovnání i velký rozdíl mezi rozvojem české ekonomiky a německé ekonomiky. Německá ekonomika je jedna z nejúspěšnějších a nejbohatších na světě, a právě to vede k určitému pocitu (možná) uspokojení, k určité averzi ke změnám, jež jsou absolutně nezbytné i v německé ekonomice. To, že Česká republika pořád ještě 15 let po změně systému touží po úspěchu, má drive, tak to, myslím si, že žene Škodu Auto i českou ekonomiku kupředu. Je velmi dobře, že se ve firmě podařilo s přispěním německého know-how, německého managementu, preciznosti a dochvilnosti vytvořit prostředí dávající vyniknout i těm českým dobrým vlastnostem. A toto prostředí nám pomáhá i překonávat možné bariéry. Úspěšná firma musí výrazně investovat do vzdělání, protože vzdělání podporuje překonávání bariér. Domnívám se, že firmy dnes mají v České republice odpovědnost za změnu vzdělávacího systému a že bez toho, aniž by stát a kraje, firmy a školy spolupracovaly, se systém změnit nedá. Pokud jediná z těchto stran spolupráce vypadne, tak se české školství nezmění a jsem přesvědčen, že české školství a jeho reforma je jedním ze základních parame- 20

22 Martin Jahn trů dalšího úspěchu. Česká ekonomika má v současné době dva problémy: ať už se na politické scéně nebo v médiích hovoří o čemkoli, těmito problémy jsou posilující koruna, což lze jen velmi obtížně ovlivnit, a vzdělávací systém, jenž se změnit musí. Pokud bude český vzdělávací systém produkovat absolventy připravené na to, co průmysl a ekonomika chce a potřebuje, pak bude česká ekonomika i Škoda Auto, které jsou samozřejmě velmi spojeny, ještě dlouho a dlouho prosperovat. 21

23

24 Jiří Kraft Jiří Kraft prorektor Technické univerzity v Liberci Dámy a pánové, dovoluji si pozdravit vaše jednání jménem Technické univerzity v Liberci a poděkovat Vám za pozvání. V tomto panelu projednávané nové nároky na vzdělání a vzdělávání jsou v úzkém spojení s hlavními cíli Boloňského procesu. Ten si kladl za úkol vytvořit do roku 2010 evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Konkrétně boloňská deklarace, která byla přijata v roce 1999, vedla ke snaze o celosvětovou konkurenceschopnost právě evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Dalšími cíli byl rozvoj mobilit studentů a akademických pracovníků, dále zaměstnavatelnost absolventů, a co je pro nás mimořádně důležité, vymezení dvou hlavních stupňů studijních programů, tzn. bakalářského stupně a na něj navazujícího magisterského stupně. V roce 2001 zdůraznilo pražské komuniké potřebu celoživotního vzdělávání, o kterém tady bylo již hovořeno, v roce 2003 potom berlínské komuniké stimulovalo propojení evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání s evropským výzkumným prostorem. Zároveň byly vymezeny tři hlavní stupně studijních programů, přičemž kromě bakalářského a magisterského byl přidán i stupeň doktorský. Poslední jednání probíhala v Bergenu v roce 2005 a tam došlo k podpoře lisabonské strategie rozvoje Evropské unie. Další jednání je plánované v roce 2007 v Londýně. Právě zmíněná stupňovitost vysokoškolského vzdělávání z Boloňského procesu a berlínského komuniké vyplývající je výrazně novou realitou českého vysokého školství, rozuměno tedy po roce Studijní programy jsou konstituovány jako bakalářské, navazující magisterské a doktorské oproti minulé realitě, která u nás byla v podstatě taková, že bylo studium magisterské, a to nenavazující, ale kontinuální, v zásadě pětileté až na výjimky a vědecká příprava tří až pětiletá, která končila získáním titulu kandidáta věd. 23

25 Jiří Kraft Změna byla přijímána s velkými rozpaky, avšak časem se ukázaly její nezanedbatelné přednosti. Ty bych stručně vymezil takto nový systém umožňuje mobilitu studentů, obvyklou se stává mobilita nejen teritoriální, tzn. že student absolvuje bakalářské studium na jedné škole a třeba i v jiné zemi než navazující studium magisterské a doktorské. Dochází ale zároveň k žádoucí mobilitě mezioborové. Student získává často interdisciplinární vzdělání. Není výjimkou bakalář strojař, který absolvuje magisterské navazující vzdělání ekonomického charakteru. Díky změnám, o kterých tady hovoříme, dochází ke zvýšení průchodnosti vzdělávacím systémem. Za často až osobně tragickou bylo možné v minulosti považovat situaci, kdy student bývalého standardního pětiletého magisterského programu opouštěl školu ve čtvrtém ročníku např. z rodinných důvodů bez uznání jakéhokoliv vyššího vzdělání, tedy v podstatě jen s maturitou. Nyní by obdržel de facto plné vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně. Tato stupňovitost vzdělání umožňuje zároveň i větší selekci posluchačů podle jejich schopností zcela v rozporu s obavami, které před zavedením nového systému existovaly. Byl vytvořen prostor pro růst náročnosti při vzdělávání. Nároky na teoretické znalosti posluchačů navazujícího magisterského studia dříve tedy čtvrtého a pátého ročníku mohou narůstat, neboť, jak již bylo výše uvedeno, případný neúspěch v tomto čtvrtém a pátém ročníku neznamená dnes neabsolvování vysoké školy a navíc do magisterského studia postoupí už jen ti nejlepší, kterým je možné se věnovat, a to i s ohledem na jejich počet, věnovat jim tedy mimořádnou pozornost. Ještě výraznější je tento efekt u studia doktorského, které je v současnosti vyloženě studiem individuálním. Ne všechno, co jsem zde uvedl, tedy cíle Boloňského procesu, již funguje zcela bez problémů, a to jak na straně univerzit, tak na straně posluchačů. Podle mého názoru náročnost na znalosti a schopnosti studentů prvního ročníku bakalářského studia bývají zbytečně vysoké a tím dochází k selekci, která je, myslím si, až nežádoucí. Naopak vyšší nároky bychom mohli mít právě v obou ročnících navazujícího magisterského studia, a to jak v oblasti teorie, tak v oblasti aplikace. Posluchači ještě nejsou vždy srozuměni s faktem, a to je v České republice velmi výrazné, že bakalář je také vysokoškolsky vzdělaný člověk a že ze školy nemusí odcházet pouze jako inženýr nebo magistr. Jisté problémy, a slovo jisté zde znamená velké problémy, jsou i s výjezdy studentů do zahraničí. Posluchači o ně mají minimální zájem. Vy- 24

26 Jiří Kraft žaduje to asi určitý čas, každopádně jsem přesvědčen, že jsme na správné cestě, která vede vpřed. Uvedl bych k tomu konkrétní příklad. Je to rozvíjející se spolupráce Technické univerzity v Liberci a vysokých škol ve Spolkové republice Německo a v Polsku, těch, které sídlí v Euroregionu Nisa. Pravděpodobně jeden z prvních join degree v České republice je realizován na univerzitě Nisa, tak jsme tuto univerzitu pojmenovali, a představuje společnou výuku Technické univerzity v Liberci, Hochschule Zittau/Görlitz a Polytechniky ve Wroclavi. Výuka probíhá v angličtině, a to na úrovni bakalářského studia, kde už je jistá tradice, a nově i v navazujícím magisterském studiu. Obrovský problém spočívá právě v malém zájmu posluchačů o takovéto studium, přestože to je studium oborově velice atraktivní. Jde o informační a komunikační management. Je to program, jehož absolventi nacházejí uplatnění v celé Evropské unii. Roli zde hraje pravděpodobně příliš velká sebekritika ze strany studentů, kteří se bojí, že nezvládnou studium v angličtině. Ještě když jsem byl děkanem ekonomické fakulty, tak jsem řešil neustále problém, že posluchači, kteří se přihlásili na toto studium v angličtině, ještě před nastoupením ke studiu žádali o převedení do české varianty, v níž by cizí jazyk nemuseli používat v takové míře. Zajímavé je, že bakaláři absolvující toto studium pak mohou pokračovat na svých domácích univerzitách, tedy jak u nás, tak ve Spolkové republice Německo a v Polsku, v navazujícím magisterském studiu. Příjemným překvapením je to, že po třech letech studia mají někteří absolventi zájem zůstávat v zahraničí, tzn. čeští studenti chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve Spolkové republice Německo a naopak jsou i zájemci o studium na Technické univerzitě v Liberci. V letošním akademickém roce jsme zahájili společné studium v Polsku s prvními posluchači navazujícího magisterského studijního oboru, který se nazývá risk management. To by mohlo navozovat dojem, že jde o čistě ekonomický směr, ale není tomu tak, tento studijní obor je pod patronací strojní fakulty a jde o technické vzdělávání. Univerzita Nisa tak rozšiřuje svůj záběr. Stále však, a to i v případě magisterského navazujícího studia, zůstává problémem právě jazyk, který je u techniků obzvlášť výraznou bariérou. Položme si nyní otázku: Co by měly v dohledné době univerzity dělat v souvislosti s implementací Boloňského procesu? Jak překonat ty bariéry, které pořád ještě existují? Jde v zásadě o čtyři body: 25

27 Jiří Kraft 1. Nově určit výstupy, kterých bychom měli dosáhnout: vědomosti, dovednosti a kompetence, tedy to, co potřebují naši odběratelé, a tomu podřídit koncepci studijních programů a oborů. V tomto směru musím uznat, že konzervativnost vládnoucí na vysokých školách je značná a změna obsahu studijního oboru a programu se neprovádí vůbec lehce. 2. Je třeba důsledně aplikovat ECTS (Evropský systém převoditelných kreditů), což je záležitost velice důležitá pro možnost krátkodobých pobytů studentů v rámci programu Erasmus, kdy přecházejí na zahraniční univerzitu a tam získají kredity za předměty, které absolvovali, a ty jsou jim uznány na mateřské vysoké škole, tzn. neztrácejí semestr, neztrácejí akademický rok v důsledku svého vycestování do zahraničí. 3. Naší povinností je vydávat diploma supplement a naší snahou je získat diploma supplement label, což umožňuje právě ještě ve větší míře prostupnost mezi vysokými školami a uznávání vzdělání jako celku v rámci Evropské unie. 4. Jako poslední bod si myslím, že je důležité implementovat vnitřní systém hodnocení kvality vysokých škol. Nespoléhat se jen na to, že projdeme jakousi kontrolou vnější, třeba ze strany ministerstva, ale orientovat se na vlastní zájem o takovéto sebehodnocení a zlepšení stávajícího stavu. Dámy a pánové, děkuji Vám za vaši pozornost. 26

28 Shrnutí debaty k I. panelu Shrnutí debaty k I. panelu Petr Matějů ve své reakci označil školství za nejkonzervativnější systém, protože do něj jdou ze státního rozpočtu obrovské prostředky a zároveň je jednotlivým školám dán vysoký stupeň autonomie. Jakákoli reforma je proto velice citlivou záležitostí. Pokud nedojde k zavedení spoluúčasti studentů na financování, navrhuje do vedení školství zavést i státem jmenované manažery. Z vystoupení pana prorektora Krafta reagoval pan Matějů zejména na Boloňský proces, kde navrhuje diskusi s německými partnery o společné strategii zejména při řešení problému hierarchizace vysokých škol podle kvality. Zároveň v této souvislosti měl námitky vůči užívání pojmu sebehodnocení, jelikož jediným kritériem pro hodnocení kvality školy musí zůstat uplatnitelnost studentů na trhu práce a jejich spokojenost. Martin Jahn označil vzdělávání v České republice za konkurenční výhodu země, pro její zachování je však podle něj zapotřebí apolitické reformy, a to především ve dvou oblastech: řízení akademických institucí manažery a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Jelikož peníze do vzdělávání dává stát, není možno argumentovat v tom smyslu, že akademická sféra nemá být služkou průmyslu. Se zástupci průmyslu je při provádění reformy potřeba spolupracovat už kvůli budoucnosti absolventů a jejich platům. Jiří Kraft vyjádřil svoje překvapení nad referátem pana Matějů a jeho slovy o selekci zájemců o vysokoškolské studium, kteří se rekrutují z velice omezeného rodinného zázemí. Pokud nemají jít školy s nároky dolů, je potřeba, aby se to změnilo. Na téma zaměstnatelnosti absolventů poukázal na nedávný výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který ukázal velmi pozitivní vývoj navzdory výrazně nadprůměrným platům vysokoškoláků. Varoval však před úskalími zkoumání rozdílů mezi fakultami, jelikož výsledky může často ovlivnit třeba špatný výběr referenčních dat. Kromě 27

29 Shrnutí debaty k I. panelu neustálého zdůrazňování uplatnitelnosti absolventů je třeba myslet i na potřebu určité univerzálnosti vzdělávání, která umožňuje flexibilitu a změnu orientace na příbuzný obor. Barbora Procházková uvedla statistiku Českého sociálního ústavu, kterou zveřejní v rámci výzkumu Naše společnost. Z této statistiky vyplývá relativní spokojenost respondentů s úrovní vzdělávání v České republice, která navíc stále roste. Většina tázaných je přesvědčena, že střední školy podporují samostatné myšlení a tvorbu vlastního názoru. Miroslav Prokeš (člen Rady Česko-německého diskusního fóra) upozornil na způsob vzniku česko-německého fóra, který sám o sobě svědčí o důležitosti role tandemů. Navrhl do závěrů konference uvést snahu rozšířit fórum, otevřít možnost jeho multilateralizace po vzoru německo-polského a německo-francouzského společenství a podporovat akce se Slovenskem nebo Rakouskem. Název konference označil za málo ambiciózní cíl, protože překážky není potřeba jenom překonávat, je potřeba je odstranit. V otázce na pana Matějů poukázal na možné sociální dopady zavedení školného na vysoké školy. Petr Matějů potvrdil svou podporu spoluúčasti studentů na financování vysokých škol. Zdůvodnil to vědeckými výzkumy, podle kterých studují na veřejných vysokých školách především děti z bohatších rodin, zatímco děti ze sociálně slabších rodin se na tyto školy nedostanou a studují na soukromých školách. Tuto sociální nespravedlnost je potřeba odstranit. Zmínil existenci sociálních programů ve všech zemích, které spoluúčast studentů zavedly. V liberálních zemích, jako jsou Spojené státy nebo Austrálie, studuje z nižších vrstev 33 procent, ve skandinávských zemích 27 procent, zatímco v České republice a Německu pouhých 8 procent. Bariéry tedy nevytváří spoluúčast studentů, ale naopak její absence. Představil svůj návrh systému odloženého školného, kdy by školné platili absolventi kontingenčně až po dosažení průměrného příjmu podle jeho výšky. Pokud by někdo průměrného příjmu nikdy nedosáhl, neplatil by a potrestal by tak svou vysokou školu. Martin Jahn také doporučuje školné zavést. Na základě vlastních studijních zkušeností pozoroval totiž značný rozdíl v přístupu studentů i profesorů 28

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka Konkurenceschopné vysoké školství (Vize 2020) Rudolf Haňka Podfinancované veřejné vysoké školy? Výdaje na VVŠ jako takové, i přepočtené na jednoho studenta, narůstají každoročně Těžká soutěžse zeměmi které

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, pane předsedo Akademie, pane čestný předsedo, vážení hosté, dámy a pánové! Nejprve

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012 Příspěvek místních a regionálních orgánů k přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období Hodnocení stěžejní iniciativy Mládež v pohybu Více ž dva roky po přijetí stěžejní iniciativy strategie Evropa

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci mezi Smlouva o spolupráci Hochschule Zittau/Görlitz (FH) zastoupenou a Prof. Dr. Ing.- habil. Rainerem Hampelem Rektor Theodor-Körner-Allee 16 D-02763 Zittau dále jen Hochschule Zittau/Görlitz o Technickou

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami)

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) I. Úvod: A. Výuka v cizích jazycích v předchozích strategických dokumentech univerzity: Již první Strategie internacionalizace

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Rozvoj lidí a znalostí v automobilovém průmyslu Vilemov 15.6.2012 Struktura klastru Klastr byl založen 22 členy na ustanovující Valné Hromadě v

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více