VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Zlaté Hory náměstí Svobody Zlaté Hory FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského , , ,00 půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,88 odpadu Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac , , ,06 př Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1011 Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 2 032, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 800, Pěstební činnost , , , Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , , , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 968, Silnice 968, h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a obcemi , Mateřské školy , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 860, Ostatní záležitosti kultury , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 039, Zachování a obnova kulturních památek , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 300, , , Rozhlas a televize 3 300, , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 724, Sportovní zařízení v majetku obce , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 75, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Nebytové hospodářství , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , Pohřebnictví , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného ,00 dlouhodob.majetk Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 585, , Přijaté pojistné náhrady , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , Požární ochrana - dobrovolná část , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 884, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 105, Činnost místní správy 6 989, Příjmy z úroků (část) 5 000, , , Kursové rozdíly v příjmech 42, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000, , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Pojištění funkčně nespecifikované , , Převody z ostatních vlastních fondů , Převody z rozpočtových účtů , , , Převody z vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 041, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Ostatní činnosti j.n , , ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Poštovní služby 3 000, Nákup ostatních služeb 3 000, , Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem 3 000, , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Poštovní služby 2 500, , Nákup ostatních služeb , , , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,99 služ.m Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů 9 700, , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání 3 000, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a 1 000, ,00 513,04 kom.technol Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , , Ostatní nákupy j.n , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 250, , , Náhrady mezd v době nemoci 3 561, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1031 Pěstební činnost , , , Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Silnice , , , Nájemné 2 500, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000, , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Nákup ostatních služeb 2 000, , , Pitná voda 2 000, , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Opravy a udržování , Úpravy drobných vodních toků , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 19

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , , Vodní díla v zemědělské krajině , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 7 600, , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,00 organ Budovy, haly a stavby , , Mateřské školy , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , , , , Základní školy , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a ,00 podob.organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , Základní umělecké školy , , , Nákup ostatních služeb 4 800, , Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 4 800, , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 služ.m Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 177,00 177, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné 5 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,54 kom.technol Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny , Věcné dary , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 550,00 550,00 podob.organizacím Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 100,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 3 433, , Ostatní záležitosti kultury , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , ,00 služ.m Ostatní osobní výdaje , , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 19

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní platby za provedenou práci jinde , ,00 nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 9 815, ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 414, , Ochranné pomůcky , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 5 000, , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 5 000, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, ,00 38, Zpracování dat a služby souv. s inf. a 2 000, , ,88 kom.technol Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Programové vybavení , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary 500,00 476, Zachování a obnova kulturních památek , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , Poštovní služby 900,00 859, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , ,20 kom.technol Nákup ostatních služeb 4 678, , Opravy a udržování , Rozhlas a televize , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , , Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , , ,00 podob.organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 000, , Hospice 4 000, , Léky a zdravotnický materiál , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot , , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 služ.m Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 5 000, , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,26 kom.technol Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 761, Poskytnuté náhrady 2 000,00 708, Ostatní výdaje související s neinvestičními , , ,00 nákupy Nákup kolků 5 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , , Budovy, haly a stavby , , Bytové hospodářství , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby 5 000, , , Nebytové hospodářství , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, , Elektrická energie , , , Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , ,00 720, Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby 1 658, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté náhrady , ,00 916, Pohřebnictví , , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , , Územní plánování , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Studená voda 8 000, ,00 733, Elektrická energie 3 000, , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Studená voda 1 500, , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 960,00 960, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Poštovní služby 4 410, , Konzultační, poradenské a právní služby 2 350, , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní nákupy j.n , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 400, Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Nákup ostatních služeb 500,00 488, Ostatní ochrana půdy a spod.vody 500,00 488, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,03 služ.m Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,01 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Potraviny 1 000, , Ochranné pomůcky , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby školení a vzdělávání 3 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny Náhrady mezd v době nemoci 6 000, , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , , , , Domovy pro seniory , , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 19

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , Konzultační, poradenské a právní služby 4 000, , Nákup ostatních služeb , , , Poskytnuté náhrady 3 000, , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Ostatní platy , ,00 946, Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde 4 588, ,00 nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000, , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Ochranné pomůcky , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 4 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a , ,00 703,72 kom.technol Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, ,00 115, Ostatní nákupy j.n , , Věcné dary 5 000, , , Neinvestiční transfery spolkům , , Dary obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , , Ostatní platy 2 000, , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,93 kom.technol Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 19

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference 2 800, , Ostatní nákupy j.n , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 40, Věcné dary , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500, , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Zastupitelstva obcí , , , Nákup materiálu j.n ,00 613, Poštovní služby 600,00 592, Nákup ostatních služeb 6 300, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 7 900, , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 služ.m Ostatní osobní výdaje , ,00 500, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky 6 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,56 kom.technol Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , Účastnické poplatky na konference 5 000, , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000, Věcné dary , , Nákup kolků 5 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 810, , Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Programové vybavení , , Stroje, přístroje a zařízení , , Činnost místní správy , , , Úroky vlastní , , , Kursové rozdíly ve výdajích 500,00 500,00 334, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 500,00 500,00 43, Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 19

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Převody do vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní finanční operace , , , Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO , , Finanční vypořádání minulých let , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb , , , Ostatní nákupy j.n , , Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav , , ,00 postiž Neinvestiční transf.obecně prospěšným , ,00 společnostem Neinvestiční transfery spolkům 9 000, Ostatní neinv.transfery nezisk.a , , ,58 podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 485, Ostatní činnosti j.n , , ,33 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 19

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,41- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,20 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,38- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) , , ,55 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 19

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,12 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,57 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,09 PŘÍJMY CELKEM , , ,78 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , ,67 * Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny ,00 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,11 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,81 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,73 VÝDAJE CELKEM , , ,54 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,00 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 19

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r * Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let , ,69 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00- ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,87 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,24 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,24- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,24- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,90- Běžné účty fondů ÚSC , , ,51- Běžné účty celkem , , ,41- Pokladna , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 19

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu , Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,00- rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 19

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 19

17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Dotace ÚP 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Dotace ÚP Neinv. trans. kr Zák. 133/1985 o pož. ochr Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Neinv. trans. kr Zák. 133/1985 o pož. ochr , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Prevence rizik,chování 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Prevence rizik,chování , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , dotace SFŽP - ČOV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , dotace SFŽP - ČOV , Dotace-rekonstrukce panel. domů Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , Dotace-rekonstrukce panel. domů ,00 C e l k e m ,42 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 19

18 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , Investiční přijaté transfery od regionálních r , , Bez ODPA , ,42 C e l k e m , ,42 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu , , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Pěstební činnost , , , , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu , , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní záležitosti kultury , , , , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu , , h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 19

19 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,99 C e l k e m , ,99 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Milan Rác Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Adéla Belešová tel.: o skutečnosti: tel.: h28m59s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 19

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Město Osečná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263061 název Město Osečná ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105 obec Osečná PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Žirovnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249505 název Město Žirovnice ulice, č.p. Cholunská 665 obec Žirovnice PSČ, pošta 394

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Město Nasavrky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00270580 název Město Nasavrky ulice, č.p. Náměstí 77 obec Nasavrky PSČ, pošta 538 25

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Licence: DGLX ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: Plankova Datum zpracování: 28.01.2015 Čas zpracování: 12h15m20s Strana: 1 IČO: 75011476 Ministerstvo financí FIN

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hořenice 2015 IČO 578720 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hořenice 42 Hořenice 55101

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Licence: DDG4 XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: DDG4 XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Zpracoval: Ing. Martina Síbrtová Datum zpracování: 19.05.2015 Čas zpracování: 13h34m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2016 12 279307 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Všechovice 2015 IČO 302228 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Všechovice 17 Všechovice

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Řeka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576891 název Obec Řeka ulice, č.p. č.p. 73 obec Řeka PSČ, pošta 739 55 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více