Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření."

Transkript

1 Návod k použití

2 Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly: VÝSTRAHA: Indikuje potenciálně nebezpečné situace, které při nedodržení pokynů mohou vyústit ve vážné nebo smrtelné zranění. UPOZORNĚNÍ: Indikují potenciálně nebezpečné situace, které při nedodržení pokynů mohou vést k poškození zdraví. Důležité Indikuje provozní požadavky a omezení. Prosím čtěte a dodržujte tyto pokyny, aby bylo možné přístroj řádně provozovat a nedošlo k jeho poškození. Poznámka: Indikuje další vysvětlení nebo zpřesnění. Důrazně doporučujeme přečíst. VÝSTRAHA: Neodstraňujte jiné kryty nebo šrouby, než je uvedeno v tomto návodu, aby nedošlo k poškození zdraví elektrickým proudem nebo požáru. UPOZORNĚNÍ: Pro snížení nebezpečí požáru používejte jen telekomunikační kabel 26AWG nebo silnější. Vypojujte elektrickou vidlici ze sítě tažením za vidlici, ne za kabel. Nedotýkejte se kovových úchytek na desce ADF modulu. Hrany jsou ostré a dotyk může vést k zranění. ii

3 Bezpečnostní opatření Neinstalujte zařízení v blízkosti topení nebo klimatizace. Neumísťujte zařízení na vlhké nebo prašné místo. Používejte jen síťové adaptéry (HEG L od společnosti Hitron) dodané se zařízením. Použití jiných síťových adaptérů může vést k poškození a má za následek zánik záruky. Umístěte zařízení bezpečně na vodorovné, ploché místo. Nakloněné nebo nerovné povrchy mohou způsobit mechanické problémy nebo potíže s podáváním papíru. Uchovejte krabici a balící materiál pro účely přepravy. Upozornění Důležité Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy. Kopírování následujících materiálů je obvykle zákonem zakázáno: Bankovky, kolkové známky, cenné papíry, akcie, bankovní příkazy, šeky, cestovní pasy, řidičské průkazy. Tento přístroj je vybaven funkcí, která brání vytváření padělaných bankovek. Kvůli tomu nelze kvalitně kopírovat obrázky, které se podobají bankovkám. Autorská práva a obchodní značky Ethernet je registrovanou obchodní značkou Xerox Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP, a Windows Vista jsou registrované značky Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích. Jiná jména výrobků používaná zde jen pro účely identifikace mohou být obchodními značkami příslušných společností. Popíráme, že bychom měli jakákoli práva k těmto značkám. Řádné jméno operačního systému Windows je následující: Záruka Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit. Výrobce nedává žádnou záruku jakéhokoli druhu ve vztahu k tomuto materiálu, včetně záruk pro vhodnost k jakýmkoli konkrétním účelům. Výrobce nebude ručit za chyby zde obsažené ani za náhodné nebo následné škody vzniklé v souvislosti s použitím tohoto materiálu. iii

4 FCC prohlášení o interferenci s rádiovými frekvencemi Tento výrobek byl testován a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 pravidel FCC. Provozování podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivou interferenci a (2) toto zařízení musí přijmout všechny interference, včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí provoz. Limity FCC třídy B jsou navrženy tak, aby poskytly přiměřenou ochranu proti škodlivé interferenci při instalaci v obývaných prostorech. Tento přístroj generuje, užívá a může vyzařovat energii v rádiových frekvencích, a pokud není instalován a užíván podle instrukcí, může rušit rádiovou komunikaci. Správný provoz však není zárukou, že se rušení při konkrétní instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení přesto způsobuje rušení příjmu rádia nebo televize, k čemuž může docházet při zapínání a vypínání, uživatel může zkusit následující opravné kroky: Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu. Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem. Připojit zařízení k vývodu v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. Poradit se s místním prodejcem nebo servisem o dalších opatřeních. Upozornění pro střední Evropu Tento produkt splňuje normy Třídy B podle EN55022, EN55024 a bezpečnostní požadavky EN iv

5 Obsah 1 Začínáme... 1 Úvod... 1 Možnosti... 1 Vnější pohled... 3 Pohled zepředu... 3 Komunikační porty... 4 Ovládací panel... 5 Informace před instalací... 7 Možnosti internetové komunikace Skenování na Skenování do složky Instalace vašeho zařízení Minimální konfigurační požadavky Odemčení skenovací jednotky Instalace vstupního zásobníku papíru Instalace výstupní zarážky papíru Připojení kabelů Připojení kabelu ADF Připojení ethernetového kabelu Připojení kabelu tiskárny Připojení telefonního vedení Připojení k elektrické síti a zapnutí přístroje Instalace ovladačů tiskárny Před instalací ovladačů tiskárny Volba jazyka displeje panelu Tisk zkušební stránky Instalace tiskových ovladačů pomocí sítě Konfigurace zařízení Specifikace síťového nastavení zařízení Zadání Dalších nastavení správce pomocí webové stránky zařízení Specifikace dalších nastavení správce pomocí Nástroje správy sítě Zadání složky šablon Nastavení serveru pro ukládání vašich skenů Zadání složky šablon pomocí webové stránky zařízení Editace složek pomocí webové stránky zařízení Nastavení nutných voleb faxu Nastavení vašeho umístění Nastavení záhlaví faxu v

6 5 Provoz Vkládání papíru...67 Poznámka k použití ADF Umístění dokumentů do ADF Umístění dokumentů na sklo Pořizování kopií...70 Základní postupy Pokročilé operace Posílání dokumentů na Základní postupy Pokročilé operace Používání softwarové klávesnice Používání adresáře Posílání dokumentů na servery pro ukládání...82 Základní postupy Pokročilé operace Přidání nové složky Faxování skenovaných dokumentů...90 Základní postupy Pokročilé operace Stornování faxování Použití telefonního seznamu Skenování dokumentů...96 Systémové požadavky Postup Instalace Ovladače Provoz skeneru Přehled uživatelského rozhraní Použití základních vlastností Použití pokročilých funkcí Použití Dalších nástrojů Tisk dokumentu Řešení problémů Informační zprávy Informační zprávy během skenování a kopírování Informační zprávy během práce se sítí Informační zprávy během posílání ů Informační zprávy během ukládání souborů Informační zprávy během faxování Odstranění zaseknutého papíru Odstranění abnormálních čar na obrázku Úloha není provedena Odstraňování problémů při používání funkce tiskárny vi

7 7 Údržba zařízení Čištění skla Vyčistění LCD displeje Čištění ADF Výměna ADF přídržné desky Dodatek Správa adresáře Přidání ové adresy Změna ové adresy Smazání ové adresy Přidání nové skupiny Změna skupiny Smazání skupin Správa telefonního seznamu faxu Přidání nového čísla faxu Smazání nebo změna telefonních čísel Přidání nové skupiny faxů Změna telefonní skupiny Smazání telefonní skupiny Správa účtů Nastavení správy účtů pomocí webové stránky zařízení Specifikace Rejstřík vii

8 1 Začínáme Úvod Děkujeme Vám za zakoupení výrobku, 4-in-1 MFP. Tento výrobek nabízí bezprecedentní technologii dodávání dokumentů, přenosu papírových dokumentů elektronicky přes internet. S tímto výrobkem můžete okamžitě skenovat papírové dokumenty a posílat jejich elektronický obraz na různá cílová místě včetně ových adres, tiskáren, faxových přístrojů, FTP serverů, webových stránek nebo cizích počítačů na internetu. Nový způsob distribuce dokumentů je rychlejší, úspornější a bezpečnější než tradiční způsoby jako pošta nebo kurýr. Možnosti Digitální kopírování Protože výrobek obsahuje laserovou tiskárnu, je schopný vytvářet digitální kopie s mimořádnou kvalitou kopírování. S intuitivním ovládacím panelem a kvalitním LCD displejem je digitální kopírování rychlé a snadné. Pokud je připojeno ethernetové síti a serveru SMTP, zařízení umožňuje přenášet dokumenty jako přílohy u. Po dotyku klávesy u a po volbě ové adresy příjemce jsou dokumenty nejprve skenovány a pak převedeny do souborů obrazového formátu a během několika minut přeneseny příjemci. Ukládání (Skenování do složky): Přístroj umožňuje posílat skenované dokumenty na server nebo do složky osobního počítače přes intranet pomocí FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (zabezpečený protokol HTTP), CIFS (Common Internet File System). Skenování do složky zabraňuje zatížení ového serveru velkými přílohami. Faxování: Se zabudovaným faxmodemem a připojenou telefonní linkou je přístroj schopen přenášet skenované dokumenty na vzdálený fax stejně jako běžný faxový přístroj. 1

9 Zasílání vícestránkových dokumentů: S volbou Automatické podávání dokumentů je zařízení schopno plynule skenovat až padesátistránkové dokumenty najednou v spolehlivé kvalitě a zvýšit tak vaši produktivitu. Vzdálené ovládání zařízení: Zařízení umožňuje pohodlné vzdálené spravování vašeho ového adresáře, složky (složek) pro ukládání a telefonního seznamu. Webovou stránku zařízení lze vyvolat jednoduše napsáním IP adresy zařízení do řádku pro zadání URL vašeho prohlížeče. Tato webová stránka umožňuje vytvořit až ových adres, 40 míst pro ukládání a 200 faxových čísel pro posílání mnoha příjemcům současně. 2

10 Vnější pohled Pohled zepředu Vstupní zásobník papíru a opěrka papíru 5. Ovládací panel 2. Zarážka papíru 6. LCD displej 3. Kryt dokumentu 7. ADF jednotka 4. Držadlo 3

11 Komunikační porty Linková zdířka: Pro připojení zařízení k telefonní zdířce RJ-11 od telefonní společnosti. Poznámka: Pokud chcete přístroj používat jako běžný fax, musíte připojit jeden konec telefonního kabelu do zdířky "Line" (externí) a druhý do zásuvky pro telefon RJ 11 s telefonní sítí. 2. Telefonní zdířka Tento telefonní zdířku je třeba ignorovat, protože k zařízení není poskytováno sluchátko. 3. LAN Port: Pro připojení sítě pomocí síťového kabelu. 4. Port tiskárny: Pro připojení tiskárny pomocí USB kabelu. 5. USB port Pro připojení počítače jako USB skeneru 6. ADF port Pro připojení ADF jednotky pomocí ADF kabelu VDC/2.0A: Pro připojení k elektrické síti pomocí kabelu. 8. Síťový vypínač Pro zapnutí a vypnutí přístroje. 4

12 Ovládací panel Část C: Část D: Část B: Část A: Část A: LCD displej Ukazuje probíhající operace. Část B: Funkční klávesy: Pro volbu pracovního režimu. Funkční klávesy: Stiskněte pro kopírování. Stiskněte pro odeslání skenovaného dokumentu em. Stiskněte pro uložení skenovaného dokumentu na určený server. Stiskněte pro odeslání skenovaného dokumentu na fax. 5

13 Část C: Numerická klávesnice: Pro zadání kvality kopie nebo čísla faxu. Část D: Spouštěcí a jiné klávesy: Pro speciální požadavky nebo spouštěcí klávesy pro zahájení odeslání nebo kopírování vašich dokumentů. Zvolte pro přístup k uživatelským nástrojům pro nastavení systému. Zvolte pro zrušení aktuálního nastavení a návratu k výchozímu nastavení. Držte tlačítko stisknuté nejméně pět sekund pro návrat k výchozímu nastavení výrobce. Zvolte pro úsporný režim. LED kontrolka. Indikuje připojení k síti a připravenost k činnosti. Výstražná LED kontrolka indikuje chybový stav. Kontrolka úsporného režimu indikuje úsporný režim. Zvolte pro zastavení zpracování. Zvolte pro zahájení kopírování, odeslání u, uložení nebo faxování v ČB režimu. Zvolte pro zahájení kopírování, odeslání u, uložení nebo faxování v barevném režimu 6

14 Informace před instalací Zařízení musí být řádně připojeno k síti, aby bylo možné odesílat y a ukládat soubory. Před použitím zařízení je řádně připojte k síti pro funkce elektronické pošty a ukládání. Je třeba nastavit následující parametry sítě:povolit DHCP, IP Adresu, Masku podsítě, IP brány, SMTP Server, SMPT Port. Důležité! Zkopírujte si následující tabulku a požádejte svého správce sítě o vyplnění informací. 1. Povolit DHCP: 2. IP Adresa: Maska podsítě: IP Brány Server DNS: Server SMTP: 7. Port SMTP: Server POP3: 9. Port POP3: 10. Server LDAP: LDAP port: 7

15 Vysvětlení obsahu tabulky: 1. * Povolit DHCP: Zvolte ANO pro automatické získání adres IP/podsítě/brány od serveru DHCP. 2. *IP adresa: IP adresa přidělená vašemu zařízení správcem sítě nebo serverem DHCP. 3. Maska podsítě Maska adresy přidělené vaším správce sítě nebo serverem DHCP. 4. IP brány IP brány přidělená správcem sítě nebo serverem DHCP. 5. *DNS server IP adresa DNS serveru přidělená správcem sítě. 6. *SMTP server IP adresa poštovního serveru SMTP přidělená správcem sítě. 7. SMTP port Číslo portu poštovního serveru SMTP. 8. *POP3 server IP adresa serveru POP3. 9. *POP3 port Číslo portu na serveru POP *LDAP server IP adresa serveru LDAP. 11. LDAP port Číslo portu serveru LDAP. 8

16 Poznámka: 1. DHCP server: Pomocí DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) může zařízení automaticky získat jedinečnou IP adresu vždy, když se připojí k síti to správci sítě usnadňuje správu IP adres. Pokud je z vaší sítě dostupný server DHCP, nemusíte zadávat TCP/IP, masku podsítě, bránu ani DNS informace. Místo toho budou informace pro zařízení získány automaticky. 2. IP adresa: IP (Internet Protocol) adresa identifikuje zařízení připojené k IP síti. IP adresu přiděluje správce nebo projektant sítě. IP adresa se skládá ze dvou částí, jedna část identifikuje síť a druhá část váš konkrétní uzel v síti. IP adresy tvoří obvykle čtyři čísla oddělená tečkami. Každé číslo může nabývat hodnoty od 0 do 255. Například by mohla být IP adresa. 3. SMTP: Znamená Simple Mail Transfer Protocol. Jde o hlavní komunikační protokol používaný k příjmu a odesílání elektronické pošty na internetu. 4. DNS: Znamená Domain Name System. DNS server identifikuje zařízení pomocí jmen místo IP adres. Pokud je na vaší síti dostupný DNS server, můžete zadávat jméno domény místo čísel IP adresy. 5. POP3: POP3 je nejnovější Post Office Protocol 3, je to služba, která ukládá a obsluhuje y pro různé klientské stroje, které nejsou neustále připojeny na internet. y jsou uloženy v POP3, dokud se uživatel nepřihlásí. 6. LDAP: Znamená Lightweight Directory Access Protocol.. LDAP umožňuje uživatelům přistupovat k adresářům přímo z externího síťového zařízení a tím zjednodušuje distribuci dokumentů. 9

17 Možnosti internetové komunikace Skenování na zřízení umožňuje dodávat skenované dokumenty na ové adresy v síti. Dokument je nejprve skenován a převeden do formátů souborů PDF, JPEG, TIFF, nebo MTIF (Multi-page TIFF) a poté přenesen vzdáleným příjemcům jako příloha u. Když ze zařízení posíláte někomu , zařízení použije protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pro přenos odchozí pošty na váš SMTP poštovní server, a poté odešle y přes internet. Intranetu internetu Zařízení ová adresa PC PC Zařízení PC 10

18 Skenování do složky Prostřednictvím intranetu pomocí FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (zabezpečené verze HTTP), nebo CIFS (Common Internet File System),vám zařízení umožňuje dodávat skenované dokumenty přímo na určený server nebo osobní počítač na síti v souborových formátech PDF, JPEG, JPEG_EXIF, TIFF, nebo MTIFF.. CIFS je systém sdílení v Microsoft Windows. Na této ukládací funkci je jedinečné, že umožňuje celé společnosti sdílet jedno zařízení pro posílání dokumentů do každého požadované složky na vyhrazeném server nebo konkrétním počítači. Intranetu FTP, HTTP, HTTPS servers Zařízení CIFS servers (Windows) PC 11

19 2 Instalace vašeho zařízení Tato kapitola je zvláště určena osobám odpovědným za správu zařízení. Doporučuje se, aby si správce kapitolu přečetl před instalací zařízení. Minimální konfigurační požadavky Pro využití zařízení je nutná následující konfigurace: Pro odesílání ů ze zařízení: Síť TCP/IP SMTP server a volitelně POP3 server Pro ukládání dokumentů na intranetu: Prostředí s protokoly FTP, HTTP, HTTPS nebo CIFS Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, HTTP nebo FTP server 12

20 Odemčení skenovací jednotky Skenovací jednotka je během přepravy zamčena kvůli ochraně skenovacího mechanismu před poškozením. Ujistěte se, že jste před použitím zařízení skenovací jednotku odemkli. 1). Najděte uzamykací přepínač za skenerem 2). Přepněte přepínač do pozice odemčeno. Uzamčeno Odemčeno Skenovací jednotka v této poloze před zamčením skeneru Poznámka: Pokud musíte zařízení kvůli opravě nebo z jiného důvodu přepravovat, před přepravou opět zařízení zamkněte. Při zamčení zařízení postupujte takto: 1. Vypněte zařízení. 2. Pokud skenovací jednotka není umístěna před sklem, zapněte zařízení. Jakmile se skenovací jednotka vrátí dopředu, vypněte zařízení. 3. Přepněte přepínač do pozice uzamčeno. 13

21 Instalace vstupního zásobníku papíru 1. Připojte opěrku papíru k vstupnímu zásobníku papíru. Vstupní zásobník papíru opěrka papíru 2. Potom připojte vstupní zásobník papíru k zařízení. 14

22 Instalace výstupní zarážky papíru Připojte zarážku papíru ke slotu nosiče dokumentu podle obrázku níže. - Pokud užíváte papír velikosti A4 nebo letter, zdvihněte páčku nahoru, aby nedošlo k vypadávání dokumentů z MFP na podlahu. - Pokud užíváte papír formátu legal, nastavte páčku dolů. Zarážka Papíru Páčka Kryt Dokumentu Dokumentů 15

23 Připojení kabelů Připojení kabelu ADF Zapojte kabel (připojený k vílu dokumentů) ADF (Auto Document Feeder, samočinné zásobování dokumenty) do portu ADF na zadní straně zařízení. ADF port Připojení ethernetového kabelu 1. Připojte jeden konec vašeho kabelu Ethernet LAN do svého ethernetového hubu. 2. Druhý konec kabelu připojte do LAN portu na zadní straně zařízení. LAN Port: Připojení kabelu tiskárny 1. Připojte jeden konec kabelu tiskárny do tiskárny. 2. Druhý konec kabelu připojte k PRINTER (tiskárna) portu na zadní straně zařízení. Port tiskárny: 16

24 Připojení telefonního vedení 1. Připojte jeden konec telefonního vedení do zásuvky LINE na levé straně zadní části zařízení. Linková zdířka: 2. Připojte druhý konec telefonního vedení do zásuvky RJ 11 od vaší telefonní společnosti. Připojení k elektrické síti a zapnutí přístroje 1. Přepněte síťový vypínač do polohy 0, aby bylo zařízení vypnuté. 2. Připojte vrchní konec síťového kabelu do síťové zásuvky (24Vdc/2.0A) na zařízení. 3. Zapojte druhý konec kabelu do odpovídající elektrické zásuvky. 24Vdc/2.0A zdířka 4. Přepněte síťový vypínač do polohy 1, aby bylo zařízení zapnuté. Po signalizaci zprávy o spouštění přejde LCD displej do přednastaveného pohotovostního stavu. Poznámka: Můžete stisknout tlačítko Spořič energie na ovládacím panelu pro přechod do úsporného režimu. Pokud je zařízení 15 minut nečinné (podle nečinné nastavení), automaticky vypne skenovací lampu. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte libovolnou klávesu kromě tlačítka spořiče energie. 17

25 3 Instalace ovladačů tiskárny Před zahájením těchto postupů se ujistěte, že jste nastavili zařízení podle postupů v Průvodci rychlou instalací. Před instalací ovladačů tiskárny Volba jazyka displeje panelu Výchozím jazykem pro panel displeje tiskárny je angličtina. Pokud chcete použít jen angličtinu, následující postup vynechte. 1. Zapněte tiskárnu. 2. Stiskněte tlačítko Menu. 3. Stiskněte tlačítka nebo pro výběr jazyka, a potom stiskněte tlačítko # Enter. 4. Stiskněte tlačítka nebo pro výběr jazyka, a potom stiskněte tlačítko # Enter. 5. Stiskněte tlačítko Menu pro návrat na počáteční obrazovku. 18

26 Tisk zkušební stránky Správnou funkci tiskárny si můžete ověřit vytištěním zkušební stránky (konfigurační stránky). Nelze ale pomocí tisku zkušební stránky testovat spojení mezi tiskárnou a vaším počítačem. 1. Stiskněte tlačítko Menu. 2. Stiskněte tlačítka nebo pro zobrazení Seznam/zkušební tisk a potom stiskněte tlačítko # Enter. 3. Stiskněte tlačítka nebo pro zobrazení Konfigurační.Strána, a potom stiskněte tlačítko # Enter. 4. Stiskněte tlačítka # Enter pro návrat na počáteční obrazovku. 19

27 Instalace tiskových ovladačů pomocí sítě 1. Vložte dodaný CD-ROM do CD jednotky. Pokud začne běžet Aut Run, klepněte na Zrušit, potom Konec. 2. Otevřete okno Tiskárny a faxy nebo Tiskárny. 3. Klepněte na Přidat tiskárnu. Tím se spustí průvodce přidáním tiskárny, a klepněte na Další. 4. Klepněte na Místní tiskárna připojená k tomuto počítači nebo Místní tiskárna a potom na Další. 5. Klepněte na Vytvořit nový port a zvolte typ portu Standardní port TCP/IP. 20

28 6. Klepněte na Další pro spuštění průvodce přidáním tiskárny na standardní port TCP/IP. 7. Zadejte IP adresu skeneru a klepněte na Další. Pro nastavení IP adresy skeneru viz Specifikace síťového nastavení zařízení. 8. Klepněte na Zvolit disk 21

29 9. Klepněte na Procházet a najděte umístění ovladače tiskárny. Pokud je CD jednotkou D, ovladače tiskárny jsou umístěny na těchto místech: RPCS printer driver D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PCL5E printer driver D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PCL6 printer driver D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PostScript 3 printer driver D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PS3\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 10. Zvolte instalační soubor ovladače tiskárny, který chcete instalovat, a klepněte Otevřít. 22

30 11. Klepněte na OK. 12. Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro dokončení instalace ovladače. Poznámka: Pokud používáte tiskárnu pod Windows Vista, musíte si stáhnout ovladač tiskárny z následující webové stránky dodavatele. Zvolte tiskárnu a operační systém, které používáte, a pak si ovladač stáhněte. 23

31 4 Konfigurace zařízení Správce systému musí definovat následující nastavení a cílová umístění před použitím zařízení pro distribuci skenovaných dokumentů po síti. Parametry u a sítě: Definují parametry pro TCP/IP, SMTP a POP3 protokoly pro posílání skenovaných dokumentů em. Ukládání souborů: Definuje protokoly a cílová umístění skenovaných souborů na FTP servery, weby nebo osobní počítače v síti. Pro zadání těchto nastavení nebo umístění může správce použít příslušných hodnot z volby Uživatelské nástroje ovládacího panelu. Kromě použití ovládacího panelu umožňuje tento produkt správci vzdálenou konfiguraci zařízení spuštěním webové stránky zařízení (Web image monitor) nebo spuštěním Nástroje správy sítě, který je obsažen na dodaném CD-ROM s ovladači skeneru. Webová stránka zařízení (Web Image Monitor) umožňuje správci konfigurovat každé zařízení vzdáleně pomocí webového prohlížeče, zatímco Nástroj správy sítě umožňuje správci aktualizovat zařízení a spravovat několik produktů na síti. Další informace o používání nástroje Network Management Tool tohoto produktu najdete v nápovědě online nástroje Network Management Tool. Poznámka: Pokud správce systému zvolil DHCP, budou IP adresy TCP/IP, brány, maska podsítě a DNS server poskytnuty automaticky. Při první instalaci zařízení se doporučuje, aby správce ponechal výchozí nastavení. Nastavení lze upravit později po bližším seznámení s provozem a funkcemi zařízení. 24

32 Specifikace síťového nastavení zařízení 1. Zapněte zařízení. Po několika sekundách zahřívání je vyvolán výchozí pracovní režim na dotykovém panelu. Například režim Kopírování ukázaný níže. 2. Stiskněte tlačítko Uživatelské nástroje na ovládacím panelu. Tím vyvoláte tuto obrazovku Uživatelské nástroje. 25

33 3. Stiskněte volbu Nastavení sítě pro vyvolání obrazovky Nastavení sítě. 4. Protože výchozí nastavení TCP/IP informací je nesprávné, zadejte informace platné pro vaši síť pomocí softwarové klávesnice. Stiskněte kdekoli pole IP Adresa/Maska podsítě/ip brány/dns Server pro vyvolání softwarové klávesnice a zadejte příslušné hodnoty. Například 5. Stiskněte Return po dokončení zadání pro návrat na obrazovku Nastavení sítě. 6. Na obrazovce Nastavení sítě stiskněte OK pro návrat na obrazovku Nástroje uživatele. 26

34 Zadání Dalších nastavení správce pomocí webové stránky zařízení 1. Zadejte nastavení sítě pomocí ovládacího panelu a softwarové klávesnice. Pro více informací prostudujte předchozí oddíl Specifikace síťového nastavení přístroje. 2. Zařízení je navrženo s připojenou webovou stránkou, která umožňuje správci systému spravovat zařízení vzdáleně. Napište IP adresu zařízení do pole URL svého prohlížeče a stiskněte Enter. Objeví se webová stránka zařízení. 3. Klikněte na položky menu pro zadání příslušných hodnot. Pro podrobnosti prostudujte následující oddíl Shrnutí uživatelských voleb. 27

35 Poznámka: Položka Správa a menu Nastavení správce jsou zajištěny hesly. Klepněte na Přihlásit pro přístup k podrobnému nastavení zařízení, protože zařízení je dodáno bez nastavení hesla. Můžete zadat heslo později a poznamenat si ho pro případ zapomenutí. Pro efektivní správu se doporučuje vytvořit později heslo správce. Pokud si přejet návrat k výchozím hodnotám výrobce, stiskněte na víc než pět sekund tlačítko Smazat režimy. Během sekundy budou hodnoty v nastavení Správa a Správce vráceny k výchozím hodnotám výrobce. Některé hodnoty v nastavení Uživatelské nástroje mohou měnit také uživatelé při kopírování, posílání jednotlivých ů, souborů nebo adresářů nebo při posílání souborů na fax, pokud stisknout Kopírovat, , Složka, nebo Faksimile na ovládacím panelu. Ale pokud uživatel nezadá tato nastavení, automaticky se nastaví výchozí hodnoty pro kopírování, y, složky nebo faxy používané uživatelem. Bude tedy platit výchozí nastavení od správce pro obvyklé funkce. Jednotliví uživatelé však mají možnost při provádění funkcí své nastavení měnit. Více nastavení správce můžete také zadat na ovládacím panelu pomocí softwarové klávesnice. Prostudujte si předchozí oddíl Specifikace síťového nastavení zařízení pro nastavení pomocí softwarové klávesnice. 28

36 Specifikace dalších nastavení správce pomocí Nástroje správy sítě 1. Vložte dodaný CD ROM s ovladači skeneru do CD jednotky. Během několika vteřin se objeví instalační grafika. 2. Zvolte Nástroj správy sítě a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení instalace. 3. Spusťte Nástroj správy sítě postupem Start>Všechny programy>nástroj správy sítě>nástroj správy sítě. 4. Během několika vteřin se objeví tato obrazovka Nástroj správy sítě. 5. Zvolte Nové zařízení z menu Soubor pro vyvolání následujícího dialogového okna Nové zařízení. Nebo můžete klepnout na nové zařízení z panelu nástrojů. Nebo můžete dvakrát klepnout na ikonu nového zařízení ( ).. 6. Zadejte IP adresu vašeho zařízení, jak je uvedeno na obrázku. 29

37 7. Během sekundy bude zobrazeno v síti na hlavní obrazovce, jak je vidět na obrázku. 8. Dvakrát klepněte na ikonu zařízení nebo můžete vyvolat webovou stránku zařízení pro zadání požadovaných nastavení. -Zvolte ikonu zařízení a vyberte Menu Nastavení na panelu nástrojů. - Zvolte ikonu zařízení a klikněte pravým tlačítkem a zvolte Menu. 9. Klepněte na příslušné položky menu pro zadání hodnot. Pro podrobnosti prostudujte následující oddíl Shrnutí Uživatelských nástrojů. Poznámka: Pro více informací prostudujte použití Nástroje správy sítě v on-line nápovědě k Nástroji správy sítě. 30

38 Shrnutí Uživatelských nástrojů Informace: Slouží k zobrazení základních informací zařízení. Položka Model Výrobce Adresa MAC Sériové číslo Verze systémového firmwaru Verze firmwaru skeneru Verze domovské stránky. Počet stránek Popis Zobrazí název zařízení. Zobrazí jméno výrobce. Zobrazí adresu MAC skenovací jednotky. Zobrazí sériové číslo zařízení. Zobrazí verzi systémového firmwaru. Zobrazí verzi firmwaru skeneru. Zobrazí verzi domovské stránky. Zobrazí čítače pro ČB síťové skenování + PC skenování, barevné síťové skenování + PC skenování, ČB kopie, Poslané faxy, přijaté faxy, ADF, celkově. Mapa nabídek: Stiskněte Tisk pro vytištění všech položek menu a jejich hodnot. Zpráva o využití: Stiskněte Tisk pro vytištění informací čítače. 31

39 Všeobecně: Slouží k zobrazení všeobecných informací zařízení. Položka Jméno zařízení Směrové číslo státu Časové pásmo Datum/čas Popis Nastaví jméno zařízení. (Jméno, které uvidí příjemce u.) Zvolte stát, kde se nacházíte. Toto nastavení je třeba pro funkci faksimile. Nastavuje místní časoví pásmo podle Greenwičského času (GMT) Pomocí časového nastavení budou vaše y do zahraničí ukazovat váš místní čas a ne čas příjemce. Nastavuje hodiny přístroje včetně data a času. Nastavení sítě: Používáno k specifikaci nastavení sítě. Položka Popis Povolit DHCP Pokud máte na své síti dostupný server DHCP a máte povoleno DHCP, budou automaticky získány adresa IP, maska podsítě, IP brány a DNS server. Volby: ON, *OFF IP Adresa IP adresa přidělená vašemu zařízení správcem sítě nebo serverem DHCP. Maska podsítě Maska sítě přiřazená vaším správcem sítě. IP brány IP adresa brány přiřazená vaším správcem sítě. Server DNS DNS server přidělený vaším správcem sítě. *Výchozí nastavení z výroby 32

40 Poštovní server: Slouží k zadání informací o serveru elektronické pošty. Položka Popis ový účet zařízení ová adresa Zadejte ovou adresu zařízení. Jde také o zařízení výchozí adresu Od při posílání u z přístroje. IP nebo URL Zadejte IP adresu nebo URL serveru SMTP. serveru SMTP odchozí pošty Port # Zadejte číslo portu serveru SMTP. * 25 Metoda Zadejte metodu ověřování. ověřování Volby: *Žádná, SMTP, POP3 Přihlašovací Zadejte přihlašovací jméno pro ověření SMTP nebo jméno POP3. Heslo Zadejte heslo pro ověření SMTP nebo POP3. IP adresa nebo Zadejte IP adresu nebo URL serveru POP3. URL serveru POP3 Port # Zadejte číslo portu serveru POP3. * 110 Externí adresář IP adresa nebo Zadejte IP adresu nebo URL serveru LDAP. URL serveru LDAP Port # Zadejte číslo portu serveru LDAP. * 389 Přihlašovací Zadejte přihlašovací jméno k serveru LDAP. jméno Poznámka: 1. V rámci služby Microsoft Active Directory mohou některé servery vyžadovat přidání názvu domény jako vašeho plného přihlašovacího jména. Například pokud je váš název domény copany a vaše uživatelské jméno administrator, bude vaše plné přihlašovací jméno company\administrator. 2. Když váš server LDAP vyžaduje anonymní přihlášení, zadejte anonymous místo vašeho přihlašovacího jména a hesla. Heslo Zadejte heslo k serveru LDAP. 33

41 Base DN Zadejte vaše základní DN. Základní DN (jednoznačný (Základní DN) název) označuje počáteční bod vyhledávání. dn označuje záznam, který má být zobrazen ve stromové struktuře LDAP. Nejvyšší úroveň stromového adresáře LDAP je základ, označovaný jako základní DN. Například můžete uvést základ dc=com, dc=net pro vyhledávání, které bude provedeno shora dolů. *Výchozí nastavení z výroby Poznámka 1. Přihlašovací jméno a heslo mohou mít až 28 znaků a jsou case-senzitivní (rozlišují se malá a velká písmena). 2. Vyhledávání LDAP: Toto zařízení podporuje dva typy ověření, jednoduché a anonymní, pro přihlášení serverů LDAP. Toto zařízení umožňuje až 100 odpovídajících výsledků jednoho vyhledávání. Atributy jako například cn a mail jsou předdefinovány jako pole vyhledávání. Je-li hledaný text m, vyhledávač LDAP vyhledá jméno nebo ovou adresu, která obsahuje znak m. Mohou se vrátit odpovídající výsledky jako například mary, nebo jack, 34

42 Výchozí nastavení kopírky: Používá se k nastavení výchozích hodnot pro kopírování. Pokud proběhne automatické resetování systémového času nebo je zařízení zapnuto a opět vypnuto, nastavení kopírování se vrátí k těmto hodnotám. Položka Popis Základní Hustota Pomocí ovládacího panelu nastaví hustotu obrázku na jeden obrázku ze sedmi stupňů. Také můžete stanovit jednu hustotu obrázku jako výchozí pomocí webové stránky zařízení. Zvýšení hodnoty povede k tmavšímu výstupu a snížení ke světlejšímu výstupu. Volby: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Režim Volba zaměření výsledné kopie. Například pokud dokument kopírování obsahuje mnoho obrázků, zvolte Fotografické. Pokud váš dokument obsahuje pouze text, zvolte Text. Rychlý režim je standardní pro všechny dokumenty. Volby: *Rychlý, Text, Fotografie Editace obrázků Vymazat Nastavuje šířku obrázků, kterou chcete oříznout. ohraničení Volby: *0/0.25/0.5/0.75/1.0 palců tj. *0/6/13/19/25 mm. Nastavení Volba Nastavení okraje přesune kopírování obrázku vpravo okraje a/nebo dolů; v závislosti na parametrech Vpravo a Dole. Volba pro Vpravo nebo Dole: *0/0.25/0.5/0.75/1.0 palců tj. *0/6/13/19/25 mm. Jednotka Volba jednotek, které chcete užívat Volby: *Palce, mm *Výchozí nastavení z výroby 35

43 Pokročilé kopírování Kompletovat Zvolte, jak chcete řadit kopie, pořadí Řadit (tj. strany 1,2,3/1,2,3/1,2,3) nebo *Stohovat (tj. strany 1,1,1/2,2,2/3,3,3). Duplex Zvolte jeden ze tří typů duplexního tisku. Volby: *OFF, KrátkýOkraj, DlouhýOkraj (zkontrolujte, zda vaše tiskárna umožňuje duplexní volbu) KrátkýOkraj znamená, že nejprve bude tištěn krátký okraj papíru. DlouhýOkraj znamená, že nejprve bude tištěn dlouhý okraj papíru. OFF Krátkýokraj DlouhýOkraj N:1 (úspora papíru) Použijte k tisku více stránek dokumentu na jeden arch papíru a nastavení posloupnosti obrázků stránek na arch papíru... Volby: *1-na-1, 2-na-1, 4-na-1 (na šířku), 4-na-1 (na délku). 1-na-1 znamená jedna strana na jeden arch papíru. 2-na-1 znamená dvě strany na jeden arch papíru. 4-na-1 (na šířku) znamená čtyři strany na jeden arch papíru v řadě zleva doprava, shora dolů podle obrázku. 4-na-1 (na délku) znamená čtyři strany na jeden arch papíru v shora dolů, zleva doprava podle obrázku. 2-na 1 4-na- 1 (na šířku) 4-na -1 (na délku Razítko Pokud si přejete, aby kopie obsahovala razítko,zadejte text v této volbě pro skenovaný dokument. Poznámka: V poli Razítko je malá ikona softwarové klávesnice vpravo nahoře. Dotkněte se kdekoli pole Razítko pro vyvolání softwarové klávesnice a zadání znaků. *Výchozí nastavení z výroby 36

44 Výchozí nastavení u: Platí pro výchozí nastavení správcem pro elektronickou poštu posílanou ze zařízení. Výchozí znamená, že tyto hodnoty budou platit při resetování systému nebo při vypnutí a zapnutí zařízení. Výchozí nastavení u Položka Výchozí předmět Výchozí oddělení souborů Popis Zadejte text pro předmět u posílaného ze zařízení. Je možné použít nejvýše 64 znaků. Dotkněte se kdekoli pole Předmět pro vyvolání softwarové klávesnice a zadání znaků. Zvolte maximální velikost obrázku posílaného jako příloha u. Účelem této položky je předejít konfliktu s omezením velikosti příloh poštovního serveru SMTP. Použijte dialogové okno pro volbu ze seznamu. Volby: 1MB/3MB/5MB/10M/30MB/*neomezené Výchozí volby skenování Položka Popis Velikost Zvolte výchozí velikost dokumentu. originálu Volby: *A4/Letter/A5/B5/Legal. Poznámka: Volba legal platí jen pro ADF skenování. Rozlišení Zvolte výchozí rozlišení pro skenované dokumenty. Čím vyšší rozlišení, tím větší budou podrobnosti, ale také bude třeba více místa na disku. Volby: 75, 100, 150, *200, 300, 400, 600 dpi. Hustota Pomocí ovládacího panelu nastaví hustotu obrázku na jeden ze obrázku sedmi stupňů. Také můžete stanovit jednu hustotu obrázku jako výchozí pomocí webové stránky zařízení. Zvýšení hodnoty povede k ztmavení obrázku a snížení hodnoty k zesvětlení obrázku. Volby: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Barva Formát souborů posílaných v barevném formátu em. Volby: 1. Formát souboru: *PDF, JPEG, TIFF, JPEG_EXIF, MTIF (Multi-page TIFF) Poznámka: Zvolte MTIFF nebo PDF, pokud potřebujete skenovat vícestránkové dokumenty a převést je do jednoho souboru. 2. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká (Pokud je zvolen TIF nebo MTIFF jako formát souborů, úroveň komprese může být jen Bez formátování.) 37

45 Černobíle Víceúrovňová ČB (šedá): Zvolte ON, pokud chcete vytvářet kopie v stupních šedi, nebo OFF pro vytváření černobílých kopií. Volby: 1. Víceúrovňová ČB (šedá): ON, *OFF 2. Formát souboru: *PDF, MTIFF(Multi-page TIFF), TIFF 3. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká Pokud zvolíte ON na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, JPEG, TIF, MTIF a JPEG_EXIF. Pokud je zvolen jako formát TIF nebo MTIFF, úroveň komprese může být jen Bez formátování. Pokud zvolíte OFF na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, TIF a MTIF. Úroveň komprese pro TIF a MTIF zahrnuje G3, G4 a Bez formátování) *Výchozí nastavení z výroby Vysvětlení formátů souborů: PDF TIFF/MTIFF JPEG JPEG_EXIF PDF(Portable Document Format) je velmi rozšířený formát souborů používaný společností Adobe. Soubory PDF je možné prohlížet pomocí Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. TIFF (The Tagged-Image File Format) je bitmapový obrázek podporovaný téměř všemi editory obrázků a aplikacemi pro rozvržení stránek. Také prakticky všechny skenery umí vytvářet obrázky ve formátu TIFF, JPEG(Joint Photographic Experts Group) komprese poskytuje nejlepší výsledek při plynulém barevném přechodu a nejmenší velikost souboru. Výměnný formát souborů pro digitální kamery. Následující tabulka dává představu a velikost souboru a formátu. Formát souboru: TIFF PDF JPEG Velikost souboru (A4, dpi) 10M 53KB 212KB 38

46 Složka šablony: Slouží ke specifikaci složky pro šablony. Složka pro šablonu obsahuje podobné informace jako obrazovka nové složky. Složka pro šablonu se zobrazí na obrazovce, když uživatel chce přidat novou složku a ušetřit čas tím, že nezadá znovu data. Nastavení serveru Položka Cílová adresa URL Popis Do prvního pole zadejte typ protokolu serveru pro ukládání. Výběr zahrnuje *FTP, HTTP, CIFS, HTTPS. Zadejte cílovou adresu URL do druhého pole. Můžete zadat doménové jméno nebo IP adresu s adresářovou cestou. Adresář se bude lišit podle protokolu. Cesta začíná kořenovým adresářem v FTP, HTTP, HTTPS a CIFS Například, ftp://, a file:\\, Důležitá poznámka: Pro nastavení ukládání v CIFS je nutné použít formát file\\ip\jméno počítače\jméno složky, aby byla nastavena cílová adresa URL v CIFS. Port # Zadejte číslo portu pro server, kam chcete skenované dokumenty ukládat. Výchozí hodnota: *ftp:21, CIFS:139, Pokud se vaše nastavení liší od výchozích hodnot, zadejte správné číslo portu do tohoto pole. Dotkněte se kdekoli pole Port pro vyvolání softwarové klávesnice a zadání znaků. Výchozí 21 Jméno Jméno skenovaného souboru bez extenze. Pokud hodnotu souboru nezadáte, system zvolí implicitní jméno souboru. Pomocí #R#M#D#h#m#s#n můžete zadat časově proměnné jméno. (R), M, D, h, m, s, a n znamená rok, měsíc, den, hodinu, minuty, sekundy a sériové číslo v tomto pořadí. Například zadání jména: test#d#n povede k jménu souboru test Zpráva na Zadejte ovou adresu, pokud se přejete zaslat správu o uložení. Vytvořit Zvolte ON pokud chcete umožnit vytvoření podsložky při posílání podsložku skenovaných dokumentů na server. (ujistěte se, že máte dostatečná oprávnění k zápisu na cílovém serveru). Volby: ON, *OFF *Výchozí nastavení z výroby 39

47 Výchozí volby skenování Položka Popis Velikost Zvolte výchozí velikost dokumentu. dokumentu Volby: *A4/Letter/A5/B5/Legal. Rozlišení Zvolte výchozí rozlišení pro skenované dokumenty. Čím vyšší rozlišení, tím větší budou podrobnosti, ale také bude třeba větší více místa na disku. Volby: 75, 100, 150, *200, 300, 400, 600 dpi. Hustota Pomocí ovládacího panelu nastaví hustotu obrázku na jeden ze obrázku sedmi stupňů. Také můžete stanovit jednu hustotu obrázku jako výchozí pomocí webové stránky zařízení. Zvýšení hodnoty povede k ztmavení obrázku a snížení hodnoty k zesvětlení obrázku. Volby: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Barva Formát souborů posílaných v barevném formátu em. Volby: 1. Formát souboru: *PDF, JPEG, TIFF, JPEG_EXIF, MTIF (Multi-page TIFF) Poznámka: Zvolte MTIFF nebo PDF, pokud potřebujete skenovat vícestránkové dokumenty a převést je do jednoho souboru s obrázkem. 2. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká (Pokud je zvolen TIF nebo MTIFF jako formát souborů, úroveň komprese může být jen Bez formátování.) Černobílá Formát souborů ukládaných v barevném formátu. Volby: 1. Víceúrovňová ČB (šedá): ON,*OFF 2. Formát souboru: *PDF, MTIFF(Multi-page TIFF), TIFF 3. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká Pokud zvolíte ON na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, JPEG, TIF, MTIF a JPEG_EXIF. Pokud je zvolen jako formát TIF nebo MTIFF, úroveň komprese může být jen Bez formátování. Pokud zvolíte OFF na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, TIF a MTIF. Úroveň komprese pro TIF a MTIF zahrnuje G3, G4 a Bez formátování) *Výchozí nastavení z výroby 40

48 Vysvětlení formátů souborů: PDF TIFF/MTIFF JPEG JPEG_EXIF PDF(Portable Document Format) je velmi rozšířený formát souborů používaný společností Adobe. Soubory PDF je možné prohlížet pomocí Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. TIFF (The Tagged-Image File Format) je bitmapový obrázek podporovaný téměř všemi editory obrázků a aplikacemi pro rozvržení stránek. Také prakticky všechny skenery umí vytvářet obrázky ve formátu TIFF, JPEG(Joint Photographic Experts Group) komprese poskytuje nejlepší výsledek při plynulém barevném přechodu a nejmenší velikost souboru. Výměnný formát souborů pro digitální kamery. Následující tabulka dává představu a velikost souboru a formátu. Formát souboru TIFF PDF JPEG Velikost souboru (A4, 10M 53KB 212KB dpi) 41

49 Výchozí nastavení faxu: Slouží k nastavení výchozích hodnot pro fax. Položka Popis Kvalita: Určuje výchozí nastavení kvality. Volby: Standardní, *Jemná, Extra jemná, Fotografická Standard (200 x 100 dpi): Vhodné pro většinu tištěných originálů. Jemná (200 x 200 dpi): Vhodné pro drobný tisk. Extra jemná (200 x 400 dpi): Vhodné pro drobný tisk nebo zobrazení a přenáší pomaleji než rozlišení jemná. Fotografická (200 x 200 dpi): Použijte pro ogriginály s různými stupni šedi. Poznámka: Faxy jsou přenášeny v zadaném rozlišení, pokud je přijímající fax podporuje. Velikost Nastaví výchozí velikost dokumentu. dokumentu Volby: A4/Letter/A5/B5/Legal. Poznámka: Volba legal platí jen pro ADF skenování. Hustota Pomocí ovládacího panelu nastaví hustotu obrázku na jeden obrázku ze sedmi stupňů. Také můžete stanovit jednu hustotu obrázku jako výchozí pomocí webové stránky zařízení. Zvýšení hodnoty povede k ztmavení obrázku a snížení hodnoty k zesvětlení obrázku. Nastaví výchozí úroveň hustoty. Volby: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Příjem Nastaví výchozí hodnotu příjmu cyklickým dotazováním. cyklickým Zvolte On, pokud chcete, aby se zařízení cyklicky dotazovalo dotazováním jiných přístrojů. Jde o příjem faxů odjinud. Volby: ON, *OFF Zámořský Nastavuje výchozí zámořský režim. Zvolte ON, pokud režim chcete předejít problémům při faxování do zahraničí. Volby: ON, *OFF *Výchozí nastavení z výroby 42

50 Nastavení faxu: Slouží k nastavení dalších voleb faxu. Nastavení Položka Popis Číslo ID Zadejte číslo ID přístroje. Lze zadat až 20 znaků. Můžete zadat jméno své společnosti nebo číslo faxu své společnosti. Dotkněte se kdekoli pole Číslo ID pro vyvolání softwarové klávesnice a zadání znaků. Text v tomto poli, stejně jako číslo stanice (telefonní číslo přístroje), čas nastavený v přístroji včetně data a času, příjmové faxové číslo a index stránek budou vytištěny na začátku stránky všech odchozích faxů jako záhlaví. Číslo stanice Zadejte telefonní číslo přístroje. Číslo stanice je telefonní číslo linky připojení k zabudovanému modemu a nemělo by přesáhnout 20 znaků. Jsou podporovány některé speciální znaky jako +, (mezera). Telefonní číslo bude vytištěno jako část hlavičky odcházejících faxů. Dotkněte se kdekoli pole Číslo stanice pro vyvolání softwarové klávesnice a zadání znaků. Volba linky Zvolte pro použití telefonní linky faxu jako přímé odchozí linky (PSTN linka) nebo jako pobočné linky (PABX linka). Volby: *Ven, Pobočka Číslo Zadejte číslo přístupu k veřejné telefonní síti PSTN (Public přístupu Switched Telephone Network), pokud je přístroj používán jako PNTS pobočka. Například zadejte 0 až 9 pomocí softwarové klávesnice. Opakované Nastavuje počet opakovaných volání, pokud je volaná linka vytáčení obsazena. Volby: 0, 1, *2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (0 znamená bez opakování) Interval Zvolte počet minut mezi opakovanými pokusy o volání. opakovanéh Volby: 1, 2, *3, 4, 5, 6 minut. o vytáčení Počet Nastaví počet zvonění předtím, než fax odpoví. zvonění Volby: *1 zvonění, 5, 10, 15, 20 sekund. Hlasitost Použijte klívaly šipek k nastavení hlasitosti faxové komunikace. zvuku Volby: 0, 1, 2, *3 *Výchozí nastavení z výroby 43

51 Volby Položka Popis Přidat Nastavení ON způsobí, že faxové číslo bude po odeslání faxu telefon # automaticky přidáno do adresáře. Volby: ON, *OFF Zpráva o Zvolte, pokud si přejete vytisknout zprávu o přenosu. Tato přenosu zpráva vytiskne datum a čas přenosu, a zda proběhle úspěšně (OK) Pokud zvolíte ANO, po každém přenosu bude vytištěna zpráva. Pokud zvolíte Chyba, zpráva bude vytištěna jen při neúspěšném přenosu. Volby: *Ano, Ne, Pouze chyba Přizpůsobit Zvolte Aktivovat, pokud chcete, aby se celý obsah přijímaného stránce faxu upravil tak,aby vyhovoval stránce tiskárny. Pokud je volby vypnuta, přicházející obrazy větší než stránka se mohou táhnout přes víc stránek. Volby: *Aktivovat, Deaktivovat Rozpoznat Zvolte Aktivovat, pokud chcete, aby přístroj čekal na oznamovací oznamovací tón před pokračováním volání. Pokud používáte tón přístroj na stejné lince jako telefon, zapněte tuto volbu. To zabrání přístroji v odesílání faxů, když někdo volá. Volby: Aktivovat, *Deaktivovat Rozpoznat Zapnutí volby umožní zařízení rozpoznat obsazenou linku při obsazenou posílání faxu. linku Volby: *Aktivovat, Deaktivovat (výchozí nastavení se liší podle kódu země). Ruční příjem Zapněte pro ruční příjem faxů nebo vypněte pro automatický příjem. Ruční znamená, že při příjmu faxu přístroj bude vyzvánět, dokud nestisknete tlačítko Start, a pak automaticky přijme fax. Volby: Aktivovat, *Deaktivovat ECM režim Zvolte Aktivovat pro ECM režim. Režim Error Correction Mode (oprava chyb) pomáhá zařízení zlepšit komunikaci v oblastech se špatným telefonním spojením. Volby: *Aktivovat, Deaktivovat *Výchozí nastavení z výroby 44

52 Tisk zprávy Zvolte pro tisk následujících zpráv. Zpráva o činnosti: Zvolte pro vytištění až 50 záznamů o komunikaci mezi přijímajícími a vysílajícími faxovými přístroji. Výchozí nastavení je vytisknout zprávu o každých 50 komunikacích mezi výchozím a přijímajícím zařízením. Zpráva může obsahovat informace užitečné pro řešení potíží. Zpráva o vysílání: Zvolte pro tisk zpráv o skupinových přenosech. Zpráva o přenosu: Zvolte pro vytištění zprávy o posledním přenosu pro kontrolu výsledku přenosu bez ohledu na to, jakou hodnotu jste nastavili ve volbě Zpráva o přenosu. Zrušení faxových úloh Položka Popis Smazat Pokud chcete zrušit probíhající faxovou úlohu, můžete vybrat její položku ze seznamu čekajících úloh faxu a stisknout tlačítko Delete. 45

53 Telefonní seznam: Slouží k zadávání a editaci faxového seznamu čísel, který zahrnuje až 200 jednotlivých telefonních čísel a 20 skupin. Individuální vytáčení Položka Popis Program Zadejte nové jméno a telefonní číslo. Lze zadat až 200 telefonních čísel. Změnit Změnit aktuální telefonní číslo. Zvolte telefonní číslo, které chcete změnit a pak se dotkněte tlačítka Změnit. Smazat Smazat aktuální telefonní číslo. Zvolte telefonní číslo, které chcete smazat a pak se dotkněte tlačítka Delete. Zvolené telefonní číslo bude vymazáno. Skupinové vytáčení Položka Popis Program Zadejte novou skupinu. Lze zadat až 20 telefonních skupin. Změnit Změnit aktuální telefonní skupinu. Zvolte skupinu, kterou chcete změnit a pak se dotkněte tlačítka Změnit. Smazat Smazat aktuální telefonní skupinu. Zvolte skupinu, kterou chcete smazat a pak se dotkněte tlačítka Delete. Zvolená skupina bude vymazána. 46

54 Správa: Slouží k zadání ověření správce a dalších nastavení správy jako například časování přechodu do úsporného režimu, jazyka displeje, výchozího provozního režimu atd. Profil správce Položka Přihlašovací jméno Heslo ová adresa Popis Nastavení správy Položka Popis Přidat do Komu po odeslání: Přidat Novou složku po odeslání. Spořič energie Spořič energie (časování) Automatick é resetování systému Jazyk Výchozí režim * Výchozí nastavení z výroby. Zadejte přihlašovací jméno pro přístup do Uživatelských nástrojů. Lze zadat až 32 znaků včetně číslic. Rozlišují se malá a velká písmena. Zadejte heslo pro přístup do Uživatelských nástrojů. Lze zadat až 8 znaků včetně číslic. Rozlišují se malá a velká písmena. Zadejte ovou adresu správce, aby systém mohl odesílat zprávy o chybách nebo varování. Lze zadat až 64 znaků včetně číslic. Rozlišují se malá a velká písmena. Zvolte Aktivovat pro přidání adresáta do telefonního seznamu po odeslání u ze zařízení. Volby: *Aktivovat, Deaktivovat Zvolte Aktivovat pro přidání nového složky do aktuálního seznamu po ukončení ukládání skenů na nový server ze zařízení. Volby: *Aktivovat, Deaktivovat Nastavuje povolení nebo zákaz spořiče energie. Úsporný režim snižuje spotřebu elektrické energie při nečinnosti přístroje. Volby: *Aktivovat, Deaktivovat Pokud je povolen spořič energie, zvolte dobu nečinnosti, po které přístroj přejde do tohoto režimu. Výchozí nastavení z výroby je 15 minut. Volby: 5, *15, 30, 60, 240 minutes Stanoví dobu automatického resetování. Pokud uživatel neprovede operaci během stanovené doby, LCD displej se automaticky vrátí do výchozího režimu, a výchozí režim bude platit například pro kopírování nebo y. Volby: 20, 40, *60, 120,180 sekund Zvolte jazyk pro LCD displej. Volby: *Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Portugalština, Holandština,. Švédština, Norština, Finština, Dánština, Maďarština Čeština, Polština a Ruština Stanoví výchozí pracovní režim. Výchozí režim platí po automatickém resetování systému nebo po vypnutí a zapnutí zařízení. Volby: *Kopírování, , Složka, Faksimile 47

55 Správa účtů: Slouží k nastavení uživatelských práv včetně kopírování ů, složek, nebo funkce faksimile pomocí ověření účtu. Důležité! Pro efektivní správu umožňuje zařízení správci upravovat uživatelská práva jen prostřednictvím webové stránky zařízení. Zapište IP adresu přístroje do pole URL svého prohlížeče a zvolte Správa účtů pro nastavení uživatelských práv na webové stránce přístroje. (Podrobnosti jsou uvedeny v Dodatku) Správa účtů Položka Typ ověření Popis Zvolte typ ověření pro správu účtů. Volby: Žádné, Místní, HTTP, LDAP, SMTP Poznámka: Žádné znamená bez použití správy účtů. Místní znamená užití přístroje jako ověření a zadané jméno a heslo jsou uloženy v paměti přístroje. HTTP, LDAP nebo SMTP znamená použití HTTP, LDAP nebo SMTP serveru jako typu ověření. Informace serveru IP nebo URL Port # Přiřazuje URL nebo IP adresu ověřujícímu SMTP, HTTP nebo LDAP serveru. Dotkněte se kdekoli pole URL pro vyvolání softwarové klávesnice a zadání znaků. Zadejte číslo portu, pokud volíte ověřovací server HTTP, LDAP nebo SMTP. 48

56 Zadání složky šablon Než začnete odesílat skenované dokumenty na určený server, musíte si být vědomi několika věcí. Následují pasáže vás seznámí s několika serverovými systémy užívanými se zařízením. Nastavení serveru pro ukládání vašich skenů FTP FTP znamená File Transfer Protocol. Jde o obecnou metodu přenášení souborů mezi počítači prostřednictvím internetu. FTP používá protokol RFC 959[FTP], a implicitní port je obvykle 21. Pro přidání podsložky ze zařízení musíte mít oprávnění pro vytváření nových adresářů. HTTP HTTP užívá protocol RFC 2616[HTTP 1.1] a implicitní port je obvykle 80. Pokud neužíváte tento port pro ukládání souborů, musíte změnit HTTP port zařízení podle portu svého webového serveru. Všeobecně platí, že webový server, například IIS nebo jiný, použije anonymní účet pro ověření, takže uživatel nemusí zadávat před přístupem na stránku uživatelské jméno a heslo. Proto pokud HTTP server povoluje anonymní účet pro ověření, není třeba do polí Jméno a Heslo zadávat nic. Na druhé straně, pokud IIS nebo jiný server anonymní přístup nedovoluje, uživatel bude vyzván k zadání jména a hesla při přístupu na webovou stránku. V tomto režimu je ukládání souborů přípustné jen po zadání jména a hesla do polí Přihlašovací jméno a Heslo v zařízení. 49

57 Proto zjistěte, jaký režim váš webový server používá před použitím HTTP pro ukládání souborů. Pokud není dovolen anonymní přístup, musíte mít jméno k HTTP účtu a heslo. Protože přístroj kontroluje, zda existuje adresář pro ukládání souborů, před uložením souborů, a pak zapisuje skenované soubory do zadaného adresáře, musíte adresář nastavit pomocí procházení a dovolit zápis na webový server; jinak přístroj nebude moci do adresáře zapisovat. Pokud chcete použít zařízení pro ukládání souborů, pak kromě některých nastavení webového serveru musíte potvrdit účet a oprávnění pro zápis na webovém serveru; jinak zařízení nebude moci zapsat skenovaný soubor. Následující příklad ukazuje anonymní přístup na IIS pro Microsoft Windows 2000 a předpokládá, že HTTP aplikace je instalována v kořenovém adresáři IIS C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet a adresář pro ukládání souborů je C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet. Pro neanonymní přístup si prostudujte podrobnější informace k IIS. Nastavení pro anonymní přístup k IIS je uvedeno níže: 1. Spusťte Internet service manager z Ovládacích panelů, zvolte Výchozí webová stránka a klepněte pravým tlačítkem myši na C:\Inetpub\wwwroot\. Xcabinet, a zvolte Vlastnosti. 50

58 2. V dialogovém boxu Xcabinet zvolte kartu Zabezpečení adresáře a klepněte na editovat pro Anonymní přístup a ověření. Ujistěte se, že v dialogovém okně Metody ověření je vybráno Anonymní přístup. 3. Klepněte na Editovat pro otevření Účtu pro anonymní přístup. Ujistěte se, že účet uložený v vašem počítači jako v poli uživatelské jméno má dostatečná oprávnění k přístupu na souborový systém. 51

59 Nastavení pro oprávnění k IIS je uvedeno níže: 1. Stejně jako u nastavení anonymního přístupu spusťte Internet service manager, zvolte Výchozí webová stránka, a klepněte pravým tlačítkem myší na C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet a zvolte Vlastnosti. 2. Zvolte kartu Adresář na stránce Vlastnosti. Ujistěte se, že jsou zaškrtnuta oprávnění Číst, Zapisovat a Procházet adresář. Nastavení pro adresář je uvedeno níže: Pokud je systém správy souborů na vašem serveru NTFS, je třeba k tomu, aby anonymní účet k IIS mohl přistupovat k souborům v adresáři C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet, aby měl anonymní účet dostatečná práva. Můžete je nastavit takto: 1. Vyberte adresář C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet v průzkumníku Windows, klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti. 2. Zvolte kartu Zabezpečení v dialogovém okně Soubor a zvolte Everyone. Nastavte oprávnění na Číst a spouštět, Seznam vlastností složky, Číst a Zapisovat. Poté bude mít každý uživatel právo spravovat všechny soubory v adresáři pro ukládání souborů. Poznámka: V zájmu zabezpečení skenovaných souborů by neměli mít uživatelé Everyone všechna práva k adresáři pro ukládání. Proto se doporučuje nastavit práva pro anonymní přístup a ostatní uživatele nebo určené skupiny, aby mohli používat jen tento adresář. 52

60 Poznámky: 1. HTTP nemůže přidávat na server podadresáře z přístroje. 2. Při použití Apache jako serveru HTTP je třeba použít HTTP/1.1 a je třeba přidat doplněk, protože zařízení užívá zakódování přenosu. Navíc je třeba Apache nakonfigurovat tak, aby akceptoval příkaz PUT, aby bylo možné ze zařízení ukládat soubory. Pro podrobnosti prostudujte příslušnou dokumentaci Apache. 3. Pro IIS 6.0 na Windows 2003 je třeba povolit WebDAV ve složce Server Extension. HTTPS HTTPS je bezpečná verze HTTP. HTTP téměř neposkytuje bezpečnostní funkce. Obsahuje jen základní ověřovací mechanismy a nedostatečně podporuje utajení. Tento problém řeší HTTPS přidáním SSL, bezpečnostní transportní vrstvy nad nezabezpečeným TCP: Pro posílání skenovaných dokumentů na servery pomocí HTTPS musíte instalovat na cílovém serveru SSL. Postup instalace si prostudujte v dokumentaci k serveru. Po úspěšné instalaci SSL zkontrolujte, zda lze editovat port SSL a že je vybráno zabezpečení adresáře. Následující ilustrace ukazují, jak zkontrolovat port SSL a zabezpečení adresáře v systému Windows 2000 Server. Pro kontrolu, zda byly zvoleny port SSL a zabezpečení adresáře, 1. Klepněte postupně na Start>Programy>Nástroje správy>internet Service Manager. 2. Klepněte na Výchozí webová stránka a po stisku pravého tlačítka myši zvolte Vlastnosti. Objeví se dialogové okno Vlastnosti výchozí webové stránky. Klepněte na kartu Webová stránka a zkontrolujte, zda lze editovat port SSL. 53

61 3. V dialogu Vlastnosti výchozí webové stránky klepněte na kartu Zabezpečení adresáře a potom na tlačítko Editovat z pole Zabezpečená komunikace. Objeví se dialogové okno Zabezpečená komunikace. 4. Zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuty volby požadovat zabezpečené spojení (SSL) a Ignorovat certifikáty klienta. nebo Můžete z příkazové řádky MS-DOS spustit příkaz netstart. Pokud bylo zavedeno https, jak je ukázáno na obrázku, server je připraven přijímat skenované dokumenty přes HTTPS. 54

62 CIFS CIFS (Windows Network Share) je protokol pro ukládání souborů používaný pro sdílení zdrojů v sítích Microsoft Windows. Vytvořte sdílený adresář přes nastavení sítě pro sdílení v MS Windows. Obecně je třeba v dialogovém okně Vlastnosti sdíleného adresáře pod Windows XP zvolit kartu Sdílení a zaškrtnout Sdílet tento adresář. Klepněte na tlačítko Povolení pro otevření dialogového okna Povolení pro sdílený adresář. Zaškrtněte Všechna oprávnění pro všechna práva ke sdílenému adresáři. Zaškrtněte Všechna oprávnění 55

63 Zadání složky šablon pomocí webové stránky zařízení Pro efektivní správu umožňuje zařízení správci upravovat Složku šablon vzdáleně jen prostřednictvím webové stránky přístroje. Nelze zadávat tyto volby na dotykovém panelu. Pro zadání složky šablon pomocí webové stránky zařízení 1. Napište IP adresu zařízení do svého prohlížeče a stiskněte Enter. Přejdete na webovou stránku zařízení. 2. Klepněte na Složka šablon pro vyvolání obrazovky Složka šablon. 56

64 3. Zadejte nebo zvolte příslušné parametry a nakonec klepněte na Aktualizovat pro uložení nového nastavení. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce: Položka Protokol Cílová adresa URL Nastavení Vyberte protokol, který chcete používat pro uložené skenovaných obrázků. Volby: *FTP, HTTP, CIFS, HTTPS. Zadejte server a adresářovou cestu. Adresář se bude lišit podle protokolu. Cesta začíná kořenovým adresářem v FTP, HTTP, HTTPS a CIFS Například, ftp://, a file:\\, Důležitá poznámka: Pro nastavení adresy CIFS je nutné použít formát file:\\ip\jméno počítače\jméno složky Port # Jméno souboru Formát barevných obrázků Číslo portu serveru k ukládání. Výchozí hodnota: FTP:21, CIFS:139, Pokud se vaše nastavení liší od výchozích hodnot, zadejte správné číslo portu do tohoto pole. Jméno skenovaného souboru bez extenze. Pomocí #R#M#D#h#m#s#n můžete zadat časově proměnné jméno. (R), M, D, h, m, s, a n znamená rok, měsíc, den, hodinu, minuty, sekundy a sériové číslo v tomto pořadí. Například zadání jména: test#d#n povede k jménu souboru test Formát souborů posílaných v barevném formátu em. Volby: 1. Formát souboru: *PDF, JPEG, TIFF, JPEG_EXIF, MTIF (Multi-page TIFF) Poznámka: Zvolte MTIFF nebo PDF, pokud potřebujete skenovat vícestránkové dokumenty a převést je do jednoho souboru. 2. Úroveň komprese: *Nízká, Střední, Vysoká (Pokud je zvolen TIF nebo MTIFF jako formát souborů, úroveň komprese může být jen bez formátování.) 57

65 Černobíle Rozlišení Hustota obrázku Podsložka Zpráva na Velikost dokumentu Formát souborů ukládaných v barevném formátu. Volby: 1. Víceúrovňová ČB (šedá): ON, *OFF 2. Formát souboru: *PDF, MTIFF(Multi-page TIFF), TIFF 3. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká Pokud zvolíte ON u Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, JPEG, TIF, MTIF a JPEG_EXIF. Pokud je zvolen jako formát TIF nebo MTIFF, úroveň komprese může být jen bez formátování. Pokud zvolíte OFF u Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, TIF a MTIF. Úroveň komprese pro TIF a MTIF zahrnuje G3, G4 a Bez formátování) Rozlišení skenování vašich dokumentů. Vyšší rozlišení znamená jasnější obraz, ale vyžaduje více místa. Volby: 75, 100, 150, *200, 300, 400, 600 dpi. Pomocí ovládacího panelu nastaví hustotu obrázku na jeden ze sedmi stupňů. Také můžete stanovit hustotu obrázku 1 až 7 jako výchozí pomocí webové stránky zařízení. Zvýšení hodnoty povede k ztmavení obrázku a snížení hodnoty k zesvětlení obrázku. Volby: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Zadejte jméno podadresáře. Ujistěte se, že mate potřebná oprávnění pro vytváření podadresářů na serveru. Volby: *ON,OFF Zadejte ovou adresu, pokud se přejete zaslat správu o uložení. Zadejte velikost dokumentu. Volby: A4, A5, B5, Letter, Legal Velikost legal je dostupná jen pro ADF. Výchozí velikost papíru závisí na hlavním zásobníku tiskárny. * Výchozí nastavení z výroby 58

66 Editace složek pomocí webové stránky zařízení Pomocí webové stránky zařízení můžete vyvářet nové složky, měnit aktuální složky nebo mazat složky. Pro přidání nové složky 1. Napište IP adresu zařízení do pole URL svého prohlížeče a stiskněte Enter pro spuštění webové stránky zařízení. 2. Zvolte Nastavení správce. Objeví se přihlašovací okno. Klepněte na Přihlásit pro vyvolání obrazovky správy přístroje, protože zařízení není dodáváno s přihlašovacím jménem a heslem. 3. Klepněte na Nový pro vyvolání dialogového okna Nová složka. 59

67 Poznámky: Pokud jste už složku pro ukládání zadali, všechny volby budou automaticky kopírovány i pro novou složku, takže je nemusíte psát znovu. Prvních pět jmen často používaných složek se objeví na hlavní obrazovce složky. Lze zadat až 40 složek. Můžete použít šipky pro rolování seznamem složek. 4. Zadejte příslušné informace o složce. Pro jednoduchost předpokládejme, že chcete užít stejné nastavení jako pro složku šablon. 60

68 5. Klepněte na Přidat pro dočasné uložení posledních dat a návrat na hlavní obrazovku. Vaše nové nastavení se zobrazí na hlavní obrazovce. Klepněte na Aktualizovat pro trvalé uložení změn nebo Konec pro zrušení změn. Pro změnu aktuální složky 1. Opakujte kroky 1 až 2 z předchozího oddílu, Editace složek z webové stránky přístroje. 2. Zvolte složku, kterou si přejete editovat, ze seznamu složek a klepněte na Změnit pro vyvolání obrazovky Změnit složku. Nebo můžete dvakrát klepnout pro vyvolání obrazovky Změnit složku. 61

69 3. Změňte aktuální složku a klepněte na Aktualizovat pro dočasné uložení posledních změn, nebo Zrušit pro ukončení, a potom se vraťte na obrazovku správy složek. 4. Na obrazovce správy složek klepněte na Aktualizovat pro trvalé uložení změn nebo Konec pro zrušení změn. 62

70 Pro vymazání složky 1. Opakujte kroky 1 až 2 z předchozího oddílu, Přidání nové složky z webové stránky zařízení. 2. Zvolte složku, kterou chcete smazat, na obrazovce správy složek. 3. Klepněte na Delete pro smazání adresáře. Objeví se varovná zpráva pro potvrzení smazání. Klepněte na OK pro potvrzení smazání nebo Zrušit pro zrušení. 4. Klepněte na Aktualizovat pro trvalé uložení změn nebo Konec pro ukončení bez posledních změn. 63

71 Nastavení nutných voleb faxu Nastavení vašeho umístění Nejprve je nutné nastavit umístění, aby se zajistilo, že přenosové signály budou přenášeny správně. Pro nastavení umístění 1. Spusťte svůj prohlížeč. 2. Zadejte IP adresu vašeho MFP do pole URL. Objeví se webová stránka MFP. 3. Klepněte na Obecné z menu pro vyvolání obrazovky Obecné. 4. zvolte své umístění z rozvíracího seznamu Směrové číslo státu. 5. Klepněte na Aktualizovat pro uložení nastavení. Poznámka: Můžete nastavit své umístění také pomocí dotykového panelu. 64

72 Nastavení záhlaví faxu Záhlaví faxu se skládá z data, času, čísla ID, čísla přijímajícího faxu a indexu stránek, který bude zobrazen na začátku všech odchozích faxů. Pro nastavení záhlaví faxu 1. Spusťte svůj prohlížeč. 2. Napište IP adresu svého MFP. Objeví se webová stránka MFP. 3. Klepněte na Obecné z menu pro vyvolání obrazovky Obecné. 4. Napište aktuální datum a čas ve formátu (RRRR/MM/DD) a (hh:mm:ss) a klepněte na Aktualizovat pro uložení nastavení. 5. Klepněte na Nastavení faxu z menu pro vyvolání obrazovky Nastavení faxu. 6. Zadejte svůj text do pole ID #. Například jméno vaší společnosti nebo číslo faxu. Lze zadat až 32 znaků. 7. Zadejte faxové číslo přístroje do pole Číslo stanice na obrazovce Nastavení faxu. Lze zadat až 20 číslic a jsou podporovány některé speciální znaky jako +, (mezera). Toto je příklad záhlaví: ID#: AAA Společnost Stanice #: Komu: /07/31 15:31 Strana:1 65

73 5 Provoz Díky intuitivnímu ovládacímu panelu a velkému LCD displeji je snadné zařízení používat. Po dokončení konfigurace správcem vyžaduje ovládání zařízení jen několik kroků. 1. Umístěte papír na ADF nebo na sklo. 2. Stiskněte,,, nebo na ovládacím panelu. 3. Pokud stisknete,zadejte ovou adresu nebo ji vyberte. z adresáře. Pokud stisknete skeny., zadejte požadovanou složku pro své Pokud stisknete seznamu..,zadejte číslo faxu nebo ho zvolte z telefonního 4. Stiskněte tlačítko ( ČB,)nebo ( Barva ) pro zahájení skenování a odeslání skenovaných dokumentů na tiskárnu, ovou adresu, server pro uložení nebo na vzdálený fax. Následující oddíly popisují pokročilé postupy kopírování skenovaných dokumentů, faxování skenovaných dokumentů a distribuci skenovaných dokumentů přes internet. 66

74 Vkládání papíru Zařízení může skenovat a odesílat dokumenty prostřednictvím ADF (automatického zásobníku) nebo ze skla. Pokud potřebujete sejmout mnoho stran, vložte je do ADF. ADF může pojmout až 50 stran najednou. Pokud potřebujete skenovat knihy, noviny nebo časopisy, pomačkané nebo nerovné papíry, umístěte je na sklo. Poznámka k použití ADF Před použitím ADF se ujistěte, že váš papír splňuje tyto specifikace: Velikost mezi 4,5 až 5,5 palců na 8,5 až 14 palců (legal). Gramáž dokumentu je v rozsahu 16 ž 28 lbs (0.002 to ). Papír má čtvercový nebo obdélníkový tvar a je v dobrém stavu ( bez trhlin nebo opotřebení) Dokument by neměl být zmuchlaný, pomačkaný, potrhaný, vlhký od inkoustu nebo mít otvory od děrovače. Dokument nemá svorky, přezky, sponky apod. Na skle nejsou vloženy dokumenty. Poznámka: Pro přenos nepravidelných typů dokumentů umístěte dokumenty na sklo nebo napřed udělejte kopii a pak ji pošlete. 67

75 Umístění dokumentů do ADF 1. Ujistěte se, že dokument nemá svorky a není potrhaný. 2. Pokud máte mnoho stránek, upravte je, aby nedošlo k zaseknutí papíru. ADF může pojmout až 50 stran najednou. 3. Umístěte dokumenty Kopírovanou stranou nahoru do ADF a ujistěte se, že horní strana každé stránky bude vložena napřed Vedení papíru 4. Upravte vodítka papíru na střed dokumentu v ADF. 68

76 Umístění dokumentů na sklo 1. Otevřete kryt dokumentů pro přístup ke sklu. 2. Umístěte dokumenty KOPÍROVANOU STRANOU DOLŮ a srovnejte je k hornímu levému rohu. Kryt dokumentu Dokument potištěnou stranou dolů 3. Zavřete kryt dokumentů. 69

77 Pořizování kopií Základní postupy Důležité! Před pořizováním kopií na vaší tiskárně se ujistěte, že tiskárna byla řádně připojena k zařízení a že byla nejprve zapnuta. Jinak by kopírování nemuselo správně fungovat. Použití výchozího nastavení 1. Umístěte dokumenty kopírovanou stranou nahoru do ADF nebo kopírovanou stranou dolů na sklo. 2. Stiskněte tlačítko Kopírovat na ovládacím panelu pro vyvolání obrazovky kopírování. 3. Stiskněte ČB Start nebo Barevně Start na ovládacím panelu pro zahájení černobílého nebo barevného kopírování. 70

78 Pokročilé operace Použití speciálních nastavení 1. Umístěte dokumenty kopírovanou stranou nahoru do automatického podavače nebo kopírovanou stranou dolů na sklo. 2. Stiskněte tlačítko Kopírovat na ovládacím panelu pro vyvolání obrazovky kopírování. 3. Pokud potřebujete pořídit víc než jednu kopii, zadejte požadovaný počet kopií pomocí numerické klávesnice na ovládacím panelu. Počet kopií se objeví v pravém horním rohu. 4. Na obrazovce Základní zkontroluje, zda odpovídá velikost originálu, nastavené měřítko, hustota obrázku a režim kopírování. Pokud ne, změňte příslušné hodnoty. 5. Pro další volby vyberte karty Editace obrázku nebo Pokročilé kopírování. (Více informací o těchto nastaveních je uvedeno níže). 6. Stiskněte ČB Start nebo Barevně Start na ovládacím panelu pro zahájení černobílého nebo barevného kopírování. 71

79 Popis nastavení Základní Položka Nastavení Zmenšit/zvětšit Zvolte měřítko jako procento pomocí tlačítka Přepínač. Volby: *100%, 25%, 50%, 78% (Legal -> Letter), 93% (Přizpůsobit na stránku), 127% (Letter -> Legal), 200%, Nastavitelné Nastavitelné znamená zvyšování, resp. zmenšování o 1% pomocí horní a dolní šipky v rozsahu 25% až 400%. Zásobník papíru Nastavuje, který zásobník papíru bude použit pro aktuální úlohu. Volby: *Automaticky, Zásobník 1, Zásobník 2, MP(Víceúčelový) zásobník Potvrďte, zda se při změně velikosti papíru změní velikost papíru na displeji LCD skeneru. Velikost papíru Nastavte velikost papíru. Volby: Legal, A4, Letter, A5, B5. Velikost Legal je dostupná jen pro ADF. Hustota obrázku Použijte ovladač Hustota pro stanovení hustoty na úrovni jedna až 7. Volby: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Režim kopírování Volba zaměření výsledné kopie. Například pokud dokument obsahuje mnoho obrázků, zvolte Fotografie. Pokud váš dokument obsahuje pouze text, zvolte text. Rychlý režim je standardní pro všechny dokumenty. Volby: *Rychlý, Text, Fotografie Editace obrázků Vymazat Nastavuje šířku obrázků, kterou chcete oříznout. ohraničení Volby: *0/0.25/0.5/0.75/1.0 palců tj. *0/6/13/19/25 mm. Nastavení okraje Volba nastavení okraje přesune kopírování obrázku vpravo a/nebo dolů; v závislosti na parametrech Vpravo a Dolů. Volby vpravo nebo dolů: *0/0.25/0.5/0.75/1.0 palců tj. *0/6/13/19/25 mm. Jednotka Volba jednotek, které chcete užívat Volby: *Palce, mm * Výchozí nastavení z výroby 72

80 Pokročilé kopírování Kompletovat Zvolte, jak chcete kompletovat kopie, pořadí Řadit (tj. strany 1,2,3/1,2,3/1,2,3) nebo *Stohovat (tj. strany 1,1,1/2,2,2/3,3,3). Duplex Zvolte jeden ze tří typů duplexního tisku. Volby: *OFF, KrátkýOkraj, DlouhýOkraj (zkontrolujte, zda vaše tiskárna umožňuje duplexní volbu) KrátkýOkraj znamená, že nejprve bude tištěn krátký okraj. DlouhýOkraj znamená, že nejprve bude tištěn DlouhýOkraj. OFF KrátkýOkraj DlouhýOkraj N:1 (úspora papíru) Použijte k tisku více stránek dokumentu na jeden arch papíru a nastavení posloupnosti kopií stránek na arch papíru. Volby: *1-na-1, 2-na-1, 4-na-1 (na šířku), 4-in-1 (na délku). 1-na-1 znamená jedna strana na jeden arch papíru. 2-na-1 znamená dvě strany na jeden arch papíru. 4-in-1 (na šířku) znamená čtyři strany na jeden arch papíru v řadě zleva doprava, shora dolů podle obrázku. 4-na-1 (na délku) znamená čtyři strany na jeden arch papíru v shora dolů, zleva doprava podle obrázku. 2-na 1 4-na 1 (na šířku) 4-na -1 (na délku) Razítko Pokud si přejete, aby kopie obsahovala razítko, zadejte text v této volbě pro skenovaný dokument. Poznámka: V poli Razítko je malá ikona softwarové klávesnice vpravo nahoře. Dotkněte se kdekoli pole Razítko pro vyvolání softwarové klávesnice a zadání znaků. * Výchozí nastavení z výroby 73

81 Posílání dokumentů na Základní postupy Použití výchozího nastavení 1. Umístěte dokumenty kopírovanou stranou nahoru do ADF nebo kopírovanou stranou dolů na sklo. 2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Objeví se hlavní obrazovka pro . Tlačítko Adresář Do pole Komu / Ko pie / Skrytá 3. Zadejte ovou adresu. Dotkněte se kdekoli pole Komu (prázdné pole uprostřed) pro vyvolání softwarové klávesnice a napište ovou adresu. Stiskněte Enter pro zadání druhé ové adresy a potom Return pro návrat do hlavní obrazovky u. Můžete také stisknout tlačítko Adresář pro vyvolání adresáře a volbu ze seznamu. Můžete také zvolit více adres současně. 4. Stiskněte tlačítko ČB Start pro odeslání dokumentů černobíle nebo tlačítko Barva Start pro odeslání dokumentů barevných. 74

82 Pokročilé operace Použití speciálních nastavení 1. Umístěte dokumenty kopírovanou stranou nahoru do ADF nebo kopírovanou stranou dolů na sklo. 2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Objeví se hlavní obrazovka pro . Tlačítko Adresář Do pole Komu / Kopie / Skrytá 3. Zadejte ovou adresu. Dotkněte se kdekoli pole Komu (prázdné pole uprostřed) pro vyvolání softwarové klávesnice a napište ovou adresu. Stiskněte Enter pro zadání druhé ové adresy a potom Return pro návrat do hlavní obrazovky u. Můžete také stisknout tlačítko Adresář pro vyvolání adresáře a volbu ze seznamu. Můžete také zvolit více adres současně. 4. Zadejte nebo vyberte adresy pro CC (kopie) a BCC (skrytá kopie), je-li to potřebné. Zadejte předmět u pomocí softwarové klávesnice. Jinak bude příjemci zobrazen k u výchozí předmět. 5. Na obrazovce Základní zkontrolujte, zda velikost papíru, rozlišení skenování a hustota obrázku odpovídají požadavků. 6. Pokud ne, změňte nastavení podle potřeby pomocí karty Možnosti u pro vyvolání obrazovky Možnosti u. Zadejte jméno souboru skenovaného dokumentu, adresu Od a napište ovou zprávu do pole Text pomocí softwarové klávesnice. (Více informací o těchto nastaveních je uvedeno níže). 75

83 7. Stiskněte kartu Možnosti skenování pro vyvolání obrazovky Možnosti skenování. Změňte formát souboru a úroveň komprese skenovaného obrázku, pokud vám nevyhovují výchozí hodnoty. 8. Stiskněte tlačítko ČB Start pro odeslání dokumentů černobíle nebo tlačítko Barva Start pro odeslání dokumentů barevných. Popis nastavení Základní Položka Popis Rozlišení: Rozlišení skenování vašich dokumentů. Čím vyšší rozlišení, tím větší budou podrobnosti, ale také bude třeba větší více místa na disku. Volby: 75, , 150, *200, 300, 400, 600 dpi. Velikost Zvolte velikost papíru originálu. papíru Volby: A4/Letter/A5/B5/Legal. Poznámka: Volba legal platí jen pro ADF skenování. Hustota Pomocí ovládacího panelu nastaví hustotu obrázku na jeden ze obrázku sedmi stupňů. Také můžete stanovit jednu hustotu obrázku jako výchozí pomocí webové stránky zařízení. Zvýšení hodnoty povede k tmavšímu výstupu a snížení ke světlejšímu výstupu. Volby: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Vázat Bude možné vícedávkové skenování dokumentů z ADF nebo vícestránkové skenování ze snímače. Stiskněte tlačítko Vázat při nakládání více než 50 stránek do ADF nebo více než jedné stránky na snímač. Po skenování první dávky nebo první strany se objeví dialogové okno, které se dotáže, zda chcete pokračovat v úloze Vázat nebo skončit Konec. Zvolte Vázat pro další dávku nebo stránku nebo Konec pro zastavení skenování. Nastavení u: Položka Nastavení Jméno Jméno skenovaného souboru bez extenze. Pokud hodnotu souboru nezadáte, systém zvolí implicitní jméno souboru. Pomocí přílohy #R#M#D#h#m#s#n můžete zadat časově proměnné jméno. (R), M, D, h, m, s, a n znamená rok, měsíc, den, hodinu, minuty, sekundy a sériové číslo v tomto pořadí. Například zadání jména: test#d#n povede k jménu souboru test

84 Od Příjemce odpovědi Text Oddělení souborů Volby skenování Barva Černobílá Zadejte adresu Od pro odchozí y ze zařízení. Pokud nelze odeslat , bude vráceno upozornění na tuto adresu. Pokud správce nenastavil účet přístroje v nastavení poštovního serveru, můžete to učinit zde. Jde o adresu Od ve vašem u, který přijmete z přístroje. Zadejte adresu Příjemce odpovědi, pokud chcete jinou adresu než Od. Lze zadat až 60 znaků. Pro zadání adresy můžete stisknout kdekoli pole Příjemce odpovědi a vyvoláte softwarovou klávesnici. Zde zadejte svoji ovou zprávu. Pro zadání adresy můžete stisknout kdekoli pole Text a vyvoláte softwarovou klávesnici. Omezuje velikost příloh pro odesílané y kvůli omezení poštovního serveru SMTP. Použijte dialogový box pro volbu ze seznamu. Volby: 1MB/3MB/5MB/10M/30MB/*neomezené Formát souboru: Zvolte formát skenovaného souboru. Volby zahrnují *PDF, TIF, JPEG, MTIF, JPEG_EXIF Poznámka: Zvolte MTIFF nebo PDF, pokud potřebujete skenovat vícestránkové dokumenty a převést je do jednoho souboru. Úroveň komprese. Zvolte úroveň komprese skenovaného souboru. Volby: *Nízká, Střední, Vysoká Pokud je zvolen jako formát TIF nebo MTIFF, úroveň komprese může být jen Bez formátování. Víceúrovňová ČB (šedá): Zvolte ON, pokud chcete vytvářet kopie ve stupních šedi, nebo OFF pro vytváření černobílých kopií. Formát souboru: Zvolte formát skenovaného souboru. Volby zahrnují *PDF, TIF, JPEG, MTIF, JPEG_EXIFobrázky ve stupních šedi nebo *PDF, TIFF, MTIF pro černobílé obrázky. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká Pokud zvolíte ON na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, JPEG, TIF, MTIF a JPEG_EXIF. Pokud je zvolen jako formát TIF nebo MTIFF, úroveň komprese může být jen Bez formátování. Pokud zvolíte OFF na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, TIF a MTIF. Úroveň komprese pro TIF a MTIF zahrnuje G3, G4 a Bez formátování 77

85 Poznámka: Pokud během operace uděláte chybu, můžete stisknout tlačítko Zastavit na ovládacím panelu pro zastavení operace Zařízení umožňuje posílat skenované dokumenty na více ových adres. Po dokončení zadávání prvního u stiskněte Enter pro zadání dalšího u na další řádku. Lze použít až 64 znaků pro jméno souboru s přílohou, a pole Komu, Od, Příjemce odpovědi, Předmět a Text. Pokud chcete skenovat vícestránkový dokument a převést ho na jeden soubor, zvolte formát MTIFF nebo PDF. Pokud si přejete odeslat více stránek ze snímače nebo dát do ADF více než jednu dávku (50 stánek), nejprve stiskněte tlačítko Vázat. Tlačítko bude svítit a po skončení skenování první stránky nebo první dávky budete vyzváni, zda si přejete pokračovat Vázat další dávkou nebo skončit Konec. Umístěte další stránku nebo dávku a stiskněte Vázat pro pokračování. Po skončení skenování všech stránek stiskněte Konec v dialogovém okně. 78

86 Používání softwarové klávesnice V hlavní obrazovce se používá softwarová klávesnice pro zadání vaší ové adresy do textového pole. Pro použití softwarové klávesnice 1. Kdykoli se v prázdném poli objeví ikona softwarové klávesnice (zde například v poli Předmět na obrazovce , dotkněte se kdekoli prázdného pole pro vyvolání klávesnice. Prázdné pole Ikona softwarové klávesnice Tlačítko Přepínače klávesnice 2. pro zadání malých písmen nebo jiných znaků stiskněte tlačítko KB přepínač pro vyvolání klávesnice s malými znaky, jak je vidět níže. 3. Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Return. 79

87 Používání adresáře Pro výběr ové adresy 1. Stiskněte ikonu Adresář na hlavní obrazovce . Objeví se následující obrazovka Adresář. 2. Dotkněte se ové adresy pro její výběr. Zvolená adresa bude zvýrazněna. (Můžete zvolit další) 3. Dotkněte se OK pro návrat do hlavní obrazovky . Pro volbu skupiny adres 1. Na obrazovce Adresář se dotkněte karty Skupina a vyvoláte obrazovku Skupina. 2. Dotkněte se skupiny pro její výběr a potom OK pro návrat na hlavní obrazovku . (Můžete vybrat více skupin opakováním dotyku). 80

88 Pro vyhledání ové adresy nebo skupiny. 1. Na hlavní obrazovce Adresář se dotkněte tlačítka Hledat pro vyvolání následující obrazovky hledání u. 2. Zvolte typ hledání (Vždy se hledá v aktuálním adresáři zařízení LDAP znamená hledání v externích adresářích LDAP serveru.) 3. Zadejte řetězec pomocí softwarové klávesnice. 4. Dotkněte se tlačítka Hledat pro zahájení hledání. 81

89 Posílání dokumentů na servery pro ukládání Před odesláním dokumentu na cílové servery je vhodné nastavit několik složek pro urychlení tohoto procesu. Ukládání má seznam parametrů jako protokol, adresář, jméno souboru a parametry skenování. Nastavení nové složky je popsáno v oddílu Přidání nového adresáře pomocí webové stránky, v předchozí kapitole. Základní postupy Použití výchozího nastavení 1. Umístěte dokumenty kopírovanou stranou nahoru do ADF nebo kopírovanou stranou dolů na sklo. 2. Stiskněte tlačítko Složka na ovládacím panelu. LCD displej zobrazí hlavní obrazovku Složka. 3. Zvolte složku pro umístění vašich skenů. -Nebo můžete použít šipky pro rolování seznamem. -Nebo můžete přepnout na seznam použitých složek pomocí tlačítka Ukázat vše. 4. Stiskněte tlačítko ČB Start pro odeslání dokumentů černobíle nebo tlačítko Barva Start pro odeslání dokumentů barevných. 82

90 Pokročilé operace Použití speciálních nastavení 1. Umístěte dokumenty kopírovanou stranou nahoru do ADF nebo kopírovanou stranou dolů na sklo. 2. Stiskněte tlačítko Složka na ovládacím panelu. LCD displej zobrazí hlavní obrazovku Složka. 3. Zvolte složku pro umístění vašich skenů. - Nebo můžete použít šipky pro rolování seznamem. - Nebo můžete přepnout na seznam použitých složek pomocí tlačítka Ukázat vše. 4. Na obrazovce Základní můžete zvolit velikost papíru, rozlišení skenování, hustotu obrázku podle svých požadavků. Hodnoty můžete měnit. 5. Stiskněte kartu Možnosti serveru pro vyvolání obrazovky Možnosti serveru. Pokud máte na serveru odlišné uživatelské jméno než je ukázáno na obrazovce, zadejte zde své uživatelské jméno a heslo, jméno souboru pro ukládání, ovou adresu pro poslání zprávy o uložení, a zaškrtněte, zda chcete vytvořit podsložku. 6. Stiskněte kartu Skenování pro vyvolání obrazovky Nastavení skenování. Můžete změnit formát souboru a úroveň komprese. (Více informací o těchto nastaveních je uvedeno níže). 7. Stiskněte tlačítko ČB Start pro odeslání dokumentů černobíle nebo tlačítko Barva Start pro odeslání dokumentů barevných. 83

91 Popis nastavení Základní Položka Nastavení Rozlišení Rozlišení skenování vašich dokumentů. Čím vyšší rozlišení, tím větší budou podrobnosti, ale také bude třeba více místa na disku. Volby: 75, , 150, *200, 300, 400, 600 dpi. Velikost Zvolte velikost papíru originálu. originálu Volby: A4/Letter/A5/B5/Legal. Poznámka: Volba legal platí jen pro ADF skenování. Hustota Pokud je originál dokumentu příliš tmavý nebo příliš světlý, obrázku můžete zde upravit nastavení hustoty. Volby: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Vázat Bude možné vícedávkové skenování dokumentů ADF nebo snímání více stránek ze snímače. Stiskněte tlačítko Vázat při nakládání více než 50 stránek do automatického zásobníku nebo více než jedné stránky na snímač. Po skenování první dávky nebo první strany se objeví dialogové okno, které se dotáže, zda chcete pokračovat v úloze nebo skončit. Zvolte Vázat pro další dávku nebo stránku nebo Konec pro zastavení skenování. Možnosti serveru Přihlašovací Pokud máte na serveru odlišné uživatelské jméno než je jméno ukázáno na obrazovce, zadejte zde své uživatelské jméno. Heslo Pokud máte na serveru odlišné heslo než je ukázáno na obrazovce, zadejte zde své heslo. Jméno Zadejte požadované jméno souboru, pokud si přejete jiné souboru než nastavené pro danou složku. Pomocí #R#M#D#h#m#s#n můžete zadat časově proměnné jméno. (R), M, D, h, m, s, a n znamená rok, měsíc, den, hodinu, minuty, sekundy a sériové číslo v tomto pořadí. Například zadání jména: test#d#n povede k jménu souboru test

92 Zpráva na Zadejte ovou adresu, pokud si přejete zaslat zprávu o uložení. Vytvořit Zvolte ON pokud chcete povolit vytvoření podsložky při podsložku posílání skenovaných dokumentů na server. (ujistěte se, že máte dostatečná oprávnění k zápisu na cílovém serveru). Volby: ON, *OFF * Výchozí nastavení z výroby 85

93 Možnosti skenování Položka Popis Barva Formát souborů posílaných v barevném formátu em. Volby: 1. Formát souboru: *PDF, JPEG, TIFF, JPEG_EXIF, MTIF (Multi-page TIFF) Poznámka: Zvolte MTIFF nebo PDF, pokud potřebujete skenovat vícestránkové dokumenty a převést je do jednoho souboru. 2. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká (Pokud je zvolen TIF nebo MTIFF jako formát souborů, úroveň komprese může být jen Bez formátování.) Černobílá Formát souborů ukládaných v černobílém formátu. Volby: 1. Víceúrovňová ČB (šedá): ON, *OFF 2. Formát souboru: *PDF, MTIFF(Multi-page TIFF), TIFF 3. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká Pokud zvolíte ON na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, JPEG, TIF, MTIF a JPEG_EXIF. Pokud je zvolen jako formát TIF nebo MTIFF, úroveň komprese může být jen Bez formátování. Pokud zvolíte OFF na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, TIF a MTIF. Úroveň komprese pro TIF a MTIF zahrnuje G3, G4 a Bez formátování) * Výchozí nastavení z výroby 86

94 Přidání nové složky Pokud požadované místo uložení není v seznamu, můžete přidat novou složku dotykem tlačítka Přidat novou složku. Tím vyvoláte tuto obrazovku Nová složka. Obrazovka Nová složka obsahuje parametry serveru a skenování, které jsou skoro stejné jako parametry z nastavení složky, kromě jména složky. Podívejte se na následující tabulku pro příslušené hodnoty a nakonec stiskněte tlačítko ČB Start nebo Barva Start pro zahájení posílání vašich dokumentů. Poznámka: Po odeslání skenovaných dokumentů na cílový server bude nový adresář automaticky přidán do seznamu adresářů. Informace serveru Položka Jméno složky Cílová adresa URL Popis Zadejte jméno složky Zadejte typ protokolu serveru pro ukládání do prvního pole. Výběr zahrnuje *FTP, HTTP, CIFS, HTTPS. Zadejte cílovou URL do druhého pole. Můžete zadat doménové jméno nebo IP adresu s adresářovou cestou. Adresář se bude lišit podle protokolu. Cesta začíná kořenovým adresářem v FTP, HTTP, HTTPS a CIFS Například, ftp://, a file:\\, Důležitá poznámka: Pro nastavení adresy CIFS je nutné použít formát file:\\ip\jméno počítače\jméno složky. 87

95 Port # Zadejte číslo portu pro server, kam chcete skenované dokumenty ukládat. Výchozí hodnoty: FTP:21, CIFS:139, Pokud se vaše nastavení liší od výchozích hodnot, zadejte správné číslo portu do tohoto pole. Dotkněte se kdekoli pole Port pro vyvolání softwarové klávesnice a zadání znaků. Možnosti serveru Přihlašovací Zadejte přihlašovací jméno k cílovému serveru. jméno Heslo Zadejte heslo k cílovému serveru. Jméno souboru Jméno skenovaného souboru bez extenze. Pomocí #Y#M#D#h#m#s#n můžete zadat časově proměnné jméno. (Y), M, D, h, m, s, a n znamená rok, měsíc, den, hodinu, minuty, vteřiny a sériové číslo v tomto pořadí. Například zadání jména: test#d#n povede k jménu souboru test Elektronická Zadejte ovou adresu, pokud se přejet zaslat zpráva správu o uložení. Vytvořit Zvolte ON pokud chcete umožnit vytvoření podadresáře podadresář při posílání skenovaných dokumentů na server. (ujistěte se, že máte dostatečná oprávnění k zápisu na cílovém serveru). Volby: ON, *OFF Možnosti skenování Položka Velikost papíru Nastavení Zadejte velikost dokumentu. Volby: *A4, A5, B5, Letter, Legal Velikost legal je dostupná jen pro ADF. Rozlišení Rozlišení stanování vašich dokumentů. Vyšší rozlišení znamená jasnější obraz, ale vyžaduje více místa. Volby: 75, 100, 150, *200, 300, 400, 600 dpi. Hustota obrázku Zvolte úroveň hustoty. Volby: 1, 2, 3,*4, 5, 6, 7. (1 znamená nejnižší hustotu a 7 nejvyšší hustotu). 88

96 Formát Formát souborů posílaných v barevném formátu barevných em. obrázků Volby: 1. Formát souboru: *PDF, JPEG, TIFF, JPEG_EXIF, MTIF (Multi-page TIFF) Poznámka: Zvolte MTIFF nebo PDF, pokud potřebujete skenovat vícestránkové dokumenty a převést je do jednoho souboru. 2. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká (Pokud je zvolen TIF nebo MTIFF jako formát souborů, úroveň komprese může být jen Bez formátování.) Černobílý Formát souborů ukládaných v barevném formátu. formát Volby: 1. Víceúrovňová ČB (šedá): ON,*OFF 2. Formát souboru: *PDF, MTIFF(Multi-page TIFF), TIFF 3. Úroveň komprese. *Nízká, Střední, Vysoká Pokud zvolíte ON na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, JPEG, TIF, MTIF a JPEG_EXIF. Pokud je zvolen jako formát TIF nebo MTIFF, úroveň komprese může být jen Bez formátování. Pokud zvolíte OFF na Víceúrovňová ČB (šedá), formáty souborů mohou být PDF, TIF a MTIF. Úroveň komprese pro TIF a MTIF zahrnuje G3, G4 a bez formátování. *Výchozí nastavení z výroby 89

97 Faxování skenovaných dokumentů Důležité! Před faxováním dokumentů ze zařízení se ujistěte, že je k zařízení instalována telefonní linka. Prostudujte si Kapitolu 2 pro připojení linky. Základní postupy Použití výchozího nastavení 1. Umístěte dokumenty kopírovanou stranou nahoru do ADF nebo kopírovanou stranou dolů na sklo. 2. Stiskněte tlačítko Faksimile na ovládacím panelu pro vyvolání obrazovky Fax. Tlačítko Telefonní seznam Tlačítko Backspace 3. Zadejte číslo faxu pomocí numerické klávesnice na ovládacím panelu. -Můžete také stisknout tlačítko Telefonní seznam pro vyvolání telefonního seznamu a volbu ze seznamu. -Můžete také zvolit více čísel současně. Pro zadání nového čísla stiskněte dolní šipku na poli telefonní číslo po zadání prvního faxového čísla. 4. Stiskněte ČB Start pro zahájení posílání černobílých dokumentů. 90

98 Poznámka: Pokud během operace uděláte chybu, můžete stisknout tlačítko Zastavit na ovládacím panelu pro stornování operace. Do pole Číslo faxu lze zadat až 20 znaků a jsou podporovány některé speciální znaky jako -, #, *, P (pauza trvající dvě vteřiny). Při zadávání telefonního čísla z numerické klávesnice zadejte také pobočkové přístupové číslo, místní kód a telefonní číslo. Zařízení umožňuje skupinové faxování. To znamená, že dovoluje odesílat dokumenty na více faxových čísel najednou. Po zadání prvního faxového čísla můžete pomocí klávesy dolní šipky na displeji LCD zadat další číslo na další řádku. Lze zadat až 200 faxových čísel pro současné odeslání. Pokud si přejete odeslat více stránek ze snímače nebo dát do ADF více než jednu dávku (50 stánek), nejprve stiskněte tlačítko Vázat. Tlačítko bude svítit a po skončení skenování první stránky nebo první dávky budete vyzváni, zda si přejete pokračovat další dávkou nebo skončit. Umístěte další stránku nebo dávku a stiskněte Vázat pro pokračování. Po skončení skenování všech stránek stiskněte Konec v dialogovém okně. 91

99 Pokročilé operace Použití speciálních nastavení 1. Umístěte dokumenty kopírovanou stranou nahoru do ADF nebo kopírovanou stranou dolů na sklo. 2. Stiskněte tlačítko Faksimile na ovládacím panelu pro vyvolání obrazovky Fax. Tlačítko Telefonní seznam Tlačítko Backspace 3. Zadejte číslo faxu pomocí numerické klávesnice na ovládacím panelu. -Můžete také stisknout tlačítko Telefonní seznam pro vyvolání telefonního seznamu a volbu ze seznamu. -Můžete také zvolit více čísel současně. Pro zadání nového čísla stiskněte dolní šipku na poli telefonní číslo po zadání prvního faxového čísla. Tlačítko Cíl v pravém horním rohu ukazuje počet příjemců, které jste zvolili. 4. Zkontrolujte, zda vám vyhovuje velikost papíru, kvalita a hustota obrázku. Pokud ne, změňte nastavení. (Více informací o těchto nastaveních je uvedeno níže). 92

100 5. Klepněte na kartu Více nastavení pro vyvolání obrazovky s dalšími volbami. Zkontrolujte, zda vám vyhovuje Odklad odeslání, Cyklické dotazování a Zámořský režim. (Více informací o těchto nastaveních je uvedeno níže). 6. Stiskněte ČB Start pro zahájení posílání černobílých dokumentů nebo Barva Start pro posílání barevných dokumentů. Popis nastavení Základní Položka Nastavení Kvalita Zvolte požadovanou kvalitu. Volby: Standardní, *Jemná, Extra jemná, Fotografická Standardní (200 x 100 dpi): Vhodné pro většinu tištěných originálů. Jemná (200 x 200 dpi): Vhodné pro drobný tisk. Extra jemná (200 x 400 dpi): Vhodné pro drobný tisk nebo zobrazení a přenáší pomaleji než rozlišení Jemná. Fotografická (200 x 200 dpi): Use when the original has varying shades of gray. Velikost papíru Zvolte velikost papíru originálu. Volby: A4/Letter/A5/B5/Legal. Poznámka: The Legal option is only for ADF scan. Hustota If your original document is too light or too dark, you can obrázku use this option to adjust the density level. Volby: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Další volby Položka Nastavení Doba zpoždění Zadejte pomocí softwarové klávesnice datum a čas, kdy si (datum, čas) přejete fax odeslat. Pak nemusíte v danou dobu odesílat fax ručně. Příjem Zvolte On, pokud chcete, aby se zařízení cyklicky cyklickým dotazovalo jiných přístrojů. Jde o příjem faxů odjinud. dotazováním Volby: ON, *OFF Zámořský Zvolte ON, pokud chcete předejít problémům při faxování režim do zahraničí. Volby: ON, *OFF * Výchozí nastavení z výroby 93

101 Stornování faxování Pro stornování během skenování Pokud je originál ještě skenován, stiskněte tlačítko Zastavit pro zastavení odesílání faxu. Pro stornování během čekání Pokud si přejete stornovat odložené odeslání faxu, dotkněte se tlačítka Storno faxové úlohy pro vyvolání obrazovky Storno faxové úlohy. Vyberte faxovou úlohu, kterou si přejete zrušit, a stiskněte tlačítko Delete. 94

102 Použití telefonního seznamu Pro volbu faxového čísla nebo faxové skupiny 1. V hlavní obrazovce Fax stiskněte ikonu Telefonní seznam pro vyvolání obrazovky Telefonní seznam 2. Pro volbu telefonního čísla nebo skupiny můžete - Vybrat dotykem jednotlivé telefonní číslo nebo skupinu čísel na obrazovce. Vybrat další číslo nebo skupinu pro odeslání více příjemcům. - pokud se číslo příjemce nebo skupiny neobjevuje na obrazovce, můžete je najít pomocí tlačítka Znaky pro rychlé hledání. Nebo můžete stisknout tlačítko Nejčastější nebo Poslední pro nalezení deseti nejčastěji užívaných a deseti posledních příjemců. 95

103 Skenování dokumentů Systémové požadavky IBM kompatibilní PC (Pentium nebo novější); Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista USB (universal serial bus) port Nejméně 100MB volného místa na disku Operační paměť nejméně 128 MB VGA monitor Jednotka CD-ROM Postup Instalace OvladaČe Důležité: 1. Pro zajištění správné funkce skenování instalujte ovladač skeneru PŘED připojením USB kabelu k počítači. 2. Ovladač skeneru obsahuje ovladač TWAIN i ovladač WIA. Po dokončení instalace ovladače je možné skener používat prostřednictvím uživatelského rozhraní TWAIN nebo WIA. Spusťte softwarovou aplikaci pro editaci obrazu kompatibilní s rozhraním TWAIN a vyberte uživatelské rozhraní TWAIN nebo WIA. Nebo můžete spustit Průvodce skenery a fotoaparáty Microsoft a skenovat prostřednictvím uživatelského rozhraní WIA. Instalační postup je následující: 1. Připojte elektrický kabel a zapněte přístroj. 2. Spusťte Microsoft Windows. 3. Vložte dodaný CD Rom do CD jednotky. 4. Na většině systémů se CD-ROM sám spustí. Pokud Vaše jednotka nepodporuje automatické spouštění CD-ROM, stiskněte tlačítko Start a zvolte Spustit, napište d:\driver\setup.exe (d: je používaná jednotka) a potom klepněte na OK. 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení instalace ovladače. 6. Připojte čtvercový konec USB kabelu do USB portu zařízení. Připojte obdélníkový konec do USB portu počítače podle obrázku níže. 96

104 USB Port USB Cable 7. Počítač by měl rozpoznat nové zařízení a vypsat zprávu Nalezen nový hardware. 8. Ve Windows 98SE nebo Windows ME ověřte, že nalezení ovladače je zaškrtnuto a klepněte na tlačítko Další. Ve Windows XP klepněte na Další. Když se objeví zpráva o certifikaci XP, klepněte na Instalovat přesto a dokončete instalaci. 9. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení instalace. Poznámka: 1. Odinstalaci ovladače skeneru ve Windows 2000/XP je nutné mít skener 2. připojený k počítači. 3. Toto zařízení obsahuje dvě zařízení USB, jedno pro skener a druhé pro tiskárnu. Po instalaci ovladače skeneru a ovladače tiskárny musí počítač rozpoznat dvě zařízení USB. Dokončete instalaci softwaru podle zobrazených pokynů. 97

105 Provoz skeneru 1. Spusťte aplikaci skenování 2. Z menu Soubor zvolte Vybrat zdroj. Pokud není příkaz Vybrat zdroj dostupný z menu Soubor, prostudujte si uživatelskou příručku své aplikace pro zjištění, jak užívá spojení TWAIN. Objeví se dialogové okno se seznamem zdrojů pro skenování. 3. Zvolte model vašeho zařízení. Zdroj je nutné vybrat pouze jednou, pokud nebudete volit další skener. 4. Umístěte dokument tiskem dolů na sklo nebo tiskem nahoru do automatického podavače. 5. Z menu Soubor vyberte Acquire. Objeví se dialogové okno s vlastnostmi skenování. 6. Zvolte metodu skenování, kterou si přejete použít, z rozbalovacího seznamu Metoda skenování. 7. Zvolte režim, který si přejet použít, z rozbalovacího seznamu Typ obrázku. 8. Zvolte rozlišení z rozbalovacího seznamu Rozlišení. 9. Zvolte nastavení vlastností skenování (např. Ostrost, Descreen apod.), které si přejete použít. 10. Klepněte na tlačítko Náhled nebo Sken pro ukázku nebo skenování dokumentu. 98

106 Přehled uživatelského rozhraní Metoda skenování Volby: ADF/Více stran, Snímač. 2. Typ obrázku Volby: Černobílý, Polotóny 1-4, Difuzní, 8-Bit Šedá, 24-Bit barevný, 48-Bit Barevný. 3. Rozlišení Volby: 50, 100, 150, *200, 300, 600, 1200 dpi. 4. Jas Přizpůsobuje úroveň jasu od 100 do Kontrast Přizpůsobuje úroveň kontrastu od 100 do Další nástroje Descreen, Ostřit, Úprava barev, Automatická úroveň, Pokročilá nastavení (Zleva doprava). 7. Invertovat Invertuje barvy skenovaného obrázku- 8. Funkce zrcadlení Zrcadlově převrátí obrázek. 9. Náhled automatické Změní velikost skenované oblasti. oblasti 10. Velikost papíru Zvolte velikost papíru Karta 4 x2.5, Fotografie 5 x3.5, Fotografie 3.5 x5, Fotografie 4 x6, Fotografie 6 x4, A5, B5, A4, Letter, Legal, maximum skeneru. 11. Měrná jednotka Volby: cm, palec, a pixel. 99

107 Použití základních vlastností Volba metody skenování. Volby: Snímač: Používá se k skenování jedné strany na skle, například strany z novinových výstřižků, zmačkaných nebo nerovných papírů. ADF/Více stran: Použijte, pokud potřebujete skenovat vícestránkový dokument z ADF. VOLBA SPRÁVNÉHO TYPU OBRÁZKU Černobílá Polotóny Zvolte ČB, pokud originál obsahuje jen černobílý text, tužku nebo inkoust. Polotóny reprodukují obraz v šedi. Příkladem jsou obrazy v novinách. 8 bitová šeď Osmibitová šeď obsahuje skutečné stupně šedi. 8 bitová barva Poskytuje 256 barev škály 24 bitová barva Zvolte 24 bitovou barvu, pokud chcete skenovat barevný obraz. Černobílá Polotóny Šeď 8 bitová barva 24 bitová barva 100

108 Určení správného rozlišení Správné rozlišení reprodukuje obrázek kvalitně i s detaily. Rozlišení se určuje v bodech na palec (dpi). Přizpůsobeni jasu a kontrastu 1. Jas Upravte světlost nebo tmavost podle obrázku. Čím vyšší hodnota, tím světlejší obrázek. 2. Kontrast Upravuje rozdíl mezi nejsvětlejší a nejtmavší částí obrázku. Čím vyšší kontrast, tím větší rozdíl mezi stupni šedi. Zvětšení náhledu obrázku Zvětšuje náhled obrázku na maximum okna náhledu. Tato funkce jen zvětší náhled. Nezvětší skenovaný obraz. Invertování a výběr obrázku. Invertování obrátí jas a barvu obrázku. U barevnách obrázků bude každý pixel změněn na komplementární. Funkce zrcadlového převrácení Zamění levou a pravou stranu obrázku. Automatický výběr obrázku Automaticky nastaví celý obrázek jako skenovanou oblast. Nebo ji můžete upravit diagonálním tažením myší. 101

109 Zvětšení obrázku 1. Descreen Eliminuje moire vzory, které se často nacházejí v tisku. 2. Zaostření Zaostří skenovaný obrázek. Před Descreen Po Descreen Před zaostřením Po zaostření *Moire vzory: Nežádoucí vzory v tisku barev vzniklé následkem nesprávného úhlu přetištění polotónů. Úprava barev Upraví kvalitu barevného skenování, aby se více blížila originálu. Tato funkce užívá výchozí parametry pro přizpůsobení obrázku. Normální Po srovnání barev 102

110 Automatická úroveň Automaticky upraví zvýrazněné a zastíněné oblasti skenovaného obrázku pro optimalizaci skenované kopie. Normální Po automatické úpravě úrovně Použití pokročilých funkcí Tlačítko Přepínání 1. Klepněte pro vyvolání panelu s pokročilým nastavením. Pokročilé nastavení zahrnuje Zvýraznění/Potlačení, Odstín/Sytost/Světlost, Barevné vyvážení, Barevné kapátko 2. Panel pokročilého nastavení

111 Upravit úrovně zvýraznění/potlačení Zvýraznění odkazuje na nejsvítivější bod skenovaného obrázku, zatímco potlačení na nejtemnější bod. Použití nástroje Zvýraznění a Potlačení současně dovoluje rozšířit rozsah barev a zobrazit víc detailů na barevném obrázku nebo obrázku ve stupních šedi Potlačení Nejtemnější bod obrázku. 2. Gamma: Střední tóny obrázku 3. Zvýraznění: Nejsvítivější bod obrázku. 4. Ukazatel: Pohybujte ukazatelem pro změnu hodnot. Když se změní gamma hodnota, odpovídajícím způsobem se změní také obrázek. Gamma hodnota: 1.0 Gamma hodnota: 1.4 Gamma hodnota:

112 Když se změní hodnoty zvýraznění a potlačení, odpovídajícím způsobem se změní také obrázek. Zvýraznění: 255/Potlačení: 0(normální) Zvýraznění: 210/Stín:10 Zvýraznění: 200/Stín:0 Zvýraznění: 255/Stín: 50 Úprava křivky jasu Upraví střední tóny obrázku bez podstatné změny světlejších a tmavších oblastí. Když je křivkou pohybováno nahoru nebo dolů, obrázek bude jasnější nebo temnější. 105

113 Změna Odstínu/Sytosti/Světelnosti Zlepší váš obrázek změnou úrovně odstínu/sytosti/světelnosti. (1) (2) (3) (1). Odstín Upravte odstín tažením trojúhelníku napravo nebo nalevo. (Všimněte si, že intenzita barvy se mění současně s přizpůsobením odstínu). (2). Sytost Upravte sytost tažením trojúhelníku napravo pro zvýšení sytosti nebo nalevo pro snížení sytosti. Úroveň sytosti určuje, zda je barva sytá nebo bledá. (3). Světelnost Upravte světelnost tažením trojúhelníku napravo pro zvýšení světelnosti nebo nalevo pro snížení světelnosti. Při pohybu vpravo ukazatelem saturace poroste sytost barvy. 106

114 Použití vyvážení barev Barevné vyvážení barev vám umožní získat optimální kvalitu obrázku. Pokud pohybujete ukazatelem k červené, obrázek získá červený odstín. Pokud pohybujete ukazatelem k zelené, obrázek získá zelený odstín. 107

115 Barevné kapátko Klepněte na tlačítko a objeví se dialogové okno zobrazené níže. Dialogové okno vám umožní odstranit R (červený), G(zelený) nebo B(modrý) barevný kanál. Tato funkce je zvláště užitečná, pokud potřebujete převádět text pomocí OCR software. Tato funkce podporuje jen černobílé obrázky a obrázky ve stupních šedi. Proto se před aplikací této funkce ujistěte, že jste zvolili černobílý typ obrázku nebo obrázek ve stupních šedi. Efekt odstranění zeleného kanálu. Efekt odstranění červeného kanálu. 108

116 Uživatelské nastavení Klepněte na tlačítko Uživatelské nastavení pro vyvolání dialogového okna, kde můžete uložit volby pro skenování a konfiguraci. Jsou zde dvě karty: Nastavení skenování a Nastavení konfigurace. Nastavení skenování Karta Nastavení skenování vám umožní uložit nastavení skenování do souboru, načíst existující soubor nebo smazat existující soubor. Uložení souboru nastavení skenování Napište jméno souboru do textového pole Jméno souboru a klepněte na tlačítko Uložit. Vaše nastavení bude uloženo a soubor se objeví v seznamu. Použití souboru nastavení skenování Můžete použít existující soubor nastavení. Klepněte pravým tlačítkem myši na jméno souboru a klepněte na tlačítko Načíst. Nastavení ze souboru se automaticky objeví v dialogovém okně nastavení skenování. Smazání souboru nastavení skenování Klepněte pravým tlačítkem myši na jméno souboru a klepněte na tlačítko Delete na klávesnici počítače. Nelze smazat výchozí nastavení v souboru default.av2. 109

117 Konfigurační nastavení Karta Nastavení konfigurace umožňuje upravit některá speciální nastavení. Úsporný režim zatrhněte Aktivovat pro povolení úsporného režimu. Můžete stanovit časový interval v boxu Minuty. Pro uložení změn klepněte na tlačítko Použít. Výchozí nastavení je 15 minut. Nastavení tipů - zaškrtněte box Ukazovat tipy, pokud si přejete, aby se u položek objevovaly při umístění kurzoru myši jejich názvy. Pro uložení změn klepněte na tlačítko Použít. 110

118 Použití Dalších nástrojů Měrná jednotka Ukazuje používané měrné jednotky. Klepnutím na tlačítko můžete měrné jednotky změnit. Volby: Palec, cm, Pixel. 2. Velikost papíru Uvádí často užívané velikosti skenů. Volby: Karta 4 x2.5, Fotografie 5 x3, Fotografie 6 x4, B5, A5, A4, Letter, a maximum skeneru. 3. Velikost obrázku Ukazuje velikost obrázku skenované oblasti. 4. Uzamknout obrázek Stanoví pevně šířku a výšku výstupu. 111

119 112

120 Tisk dokumentu Podrobné pokyny pro používání funkce tisku najdete v příručce (Příručka pro hardware, Příručka pro software) dodané s tiskárnou. V následující tabulce jsou uvedeny možnosti a software podporované tímto zařízením. Při čtení příručky dodané s tiskárnou vynechejte části věnované nepodporovaným možnostem a softwaru. Možnost Podavač papíru TK1030 AD1000 (jednotka pro oboustranný tisk) Podavač obálek typ 400 Paměťová jednotka typ C 128 MB/256 MB Jednotka rozhraní IEEE802.11b Karta Gigabit Ethernet typ A Pevný disk typ 2650 Karta VM typ D Paměťová karta typ A Software Font Manager 2000 SmartDeviceMonitor for Admin DeskTopBinder- SmartDeviceMonitor for Client Další Připojení k Mac OS Filtr Unix Standardní možnosti připojení Síťový protokol Obrázkový skener IS200e (možnost rozšíření na MFP) Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Shoda se specifikacemi MFP Shoda se specifikacemi MFP Ne 113

121 6 Řešení problémů Informační zprávy Informační zprávy během skenování a kopírování Zpráva Chyba domácího snímače Chyba lampy Zaseknutí papíru v ADF Chyba zámku Zkontrolujte kabel a stav tiskárny Zjištěna chyba tiskárny Velikost papíru není podporována Akce Restartujte zařízení Pokud se zpráva objevuje přesto dále, požádejte o pomoc nejbližšího prodejce. Restartujte zařízení Pokud se zpráva objevuje přesto dále, kontaktujte nejbližšího prodejce. Zaseknutí papíru v ADF Otevřete kryt ADF a odstraňte zaseknutý papír, pak restartujte zařízení. Pokud se zpráva objevuje přesto dále, požádejte o pomoc nejbližšího prodejce. Skenovací jednotka je zamčena. 1. Vypněte zařízení. 2. Najděte přepínač zámku pod zařízením a odemkněte zařízení. 3. Restartujte zařízení Pokud se zpráva objevuje přesto dále, požádejte o pomoc nejbližšího prodejce. 1. Zkontrolujte, zda je kabel tiskárny řádně připojen. 2. Zkontrolujte, zda je zapnutá tiskárna. 3. Restartujte zařízení a tiskárnu. 4. Pokud se zpráva objevuje přesto dále, požádejte o pomoc nejbližšího prodejce. Před zapnutím skeneru vypněte a zapněte tiskárnu. Nastavte podporovaný typ papíru pro zásobník tiskárny. Velikosti HLT- Half Letter (5½ 8½ ) a * nejsou podporovány. 114

122 Informační zprávy během práce se sítí Zpráva Spojení se nezdařilo. Zkontrolujte nastavení sítě Neplatná adresa. Please check network settings. Síť je mimo provoz Zkontrolujte nastavení sítě. Síť je nedostupná. Zkontrolujte nastavení sítě. Spojení přerušeno serverem. Zkontrolujte nastavení sítě. Spojení bylo resetováno serverem. Akce Zkontrolujte IP adresu zařízení programem ping nebo jiným programem z příkazové řádky DOS. Například napište Ping na příkazové řádce DOS. Pokud zařízení neodpovídá, proveďte následující kroky. 1. Zkontrolujte konektor RJ-45, zda je pevně zasunutý. 2. Zkontrolujte kabel ethernetu. 3. Zkontrolujte IP adresu zařízení. 4. Zkontrolujte cílovou IP adresu. 5. Zkontrolujte masku podsítě. 6. Zkontrolujte IP brány. Zkontrolujte nastavení sítě. Spojení vypršelo. Zkontrolujte nastavení sítě. Cílový počítač je nedostupný. Zkontrolujte nastavení sítě. Spojení s poštovním serverem se nezdařilo. Zkontrolujte prostředí sítě. Zkontrolujte prostředí sítě. Chyba spojení. Zkontrolujte prostředí sítě. Nepodařilo se vytvořit socket Zkontrolujte IP adresu serveru DHCP nebo pro DHCP kontaktujte správce sítě pro další pomoc. Nepodařilo se najít DHCP server. Nepodařilo se získat IP od DHCP serveru. Failed to renew IP from DHCP server. 115

123 Informační zprávy během posílání ů. Zpráva Akce Chyba pořadí Restartujte zařízení a opakujte akci později. Pokud se zpráva objevuje přesto dále, požádejte o pomoc nejbližšího prodejce. Selhání vnitřního zařízení Restartujte zařízení a opakujte akci později. Pokud se zpráva objevuje přesto dále, požádejte o pomoc nejbližšího prodejce. Nepodařilo se spojení Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. s poštovním serverem. Nepodařilo se získat IP od DHCP Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. serveru. SMTP server je prázdný. Zadejte IP adresu SMTP serveru stisknutím Zadejte server SMTP tlačítka Uživatelské nástroje na panelu. v Uživatelských nástrojích. Adresa SMTP serveru je chybná. Zkontrolujte IP adresu SMTP serveru. Zkontrolujte SMTP server. Neočekávaná chyba Nedostatek systémového úložného prostoru. Poštovní server nepodporuje SMTP service extension Poštovní server nepodporuje SMTP ověření uživatele. Chyba přihlášení na server SMTP Poštovní schránka je nedostupná Chyba zpracování Dočasné selhání ověření Chyba příkazu Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. Kontaktujte svého správce sítě pro nastavení voleb ověřování přihlášení na SMTP server. Zkontrolujte své uživatelské jméno. Zkontrolujte adresu Komu. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc s mechanismem ověření serveru. Zvolte metodu ověření pro y nebo vypněte na serveru ověření a zkuste znovu. Restartujte zařízení a opakujte akci později. Pokud se zpráva objevuje přesto dále, požádejte o pomoc nejbližšího prodejce. 116

124 Chyba parametru nebo argumentu Parametry příkazu nejsou implementovány 1. Zkontrolujte, zda je jméno zařízení platné. Jméno zařízení lze nalézt v Uživatelské nástroje>obecné. 2. Zkontrolujte adresu Od. 3. Zkontrolujte adresu Komu. 4. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. Zkontrolujte, zda je jméno zařízení platné. Jméno zařízení lze nalézt v Uživatelské nástroje>obecné. Nebo kontaktujte svého správce sítě pro další Je vyžadováno ověření Poštovní schránka je nedostupná pomoc. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc s mechanismem ověření serveru. Zvolte metodu ověření pro y nebo vypněte na serveru ověření a zkuste znovu. Zkontrolujte adresu Komu. Uživatel není místní Služba není dostupná Poštovní server nepodporuje SMTP service extension Překročení vyhrazeného úložného prostoru Jméno poštovní schránky není povoleno Činnost elektronické pošty nebyla provedena Chyba spojení Selhání transakce Zkontrolujte adresu Komu. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. 1. Zkontrolujte adresu Komu. 2. Zkontrolujte kvótu pro ukládání pošty. 3. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. Zkontrolujte adresu Komu. Zkontrolujte adresu Komu. 1. Zkontrolujte prostředí sítě. 2. Zkontrolujte, zda velikost přílohy nepřesahuje kvótu poštovní schránky. Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. 117

125 Informační zprávy během ukládání souborů Význam Akce Nelze vytvořit Ujistěte se, že máte přístupová práva podsložku Vnitřní chyba Restartujte zařízení a opakujte akci později. Pokud se zpráva zařízení objevuje přesto dále, požádejte o pomoc nejbližšího prodejce. Selhání spojení s Ujistěte se, že FTP server není vypínán a je správné číslo portu. FTP serverem Pokud se zpráva objevuje přesto dále, kontaktujte nejbližšího prodejce. Neočekávaná Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. chyba Chybné Zkontrolujte své přihlašovací jméno a zkuste znovu. přihlašovací jméno FTP Nesprávné heslo Zkontrolujte heslo a zkuste znovu. FTP FTP nemůže Ujistěte se, že máte právo přístupu do adresáře. přistupovat k tomuto adresáři FTP nemůže Ujistěte se, že máte právo procházet adresář. zkontrolovat, zda adresář existuje FTP nemůže změnit Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. typ přenosu dat. Chyba při FTP Ujistěte se, že máte právo ukládat soubory na server. ukládání souboru Nedostatek Zkontrolujte volné místo na serveru FTP a kontaktujte správce sítě. systémového úložného prostoru. Nedovolené jméno Změňte název souboru tak, aby odpovídal požadavkům OS serveru souboru. FTP. FTP přístup Zkontrolujte práva svého účtu. odepřen CIFS (uživatel) Tento účet nemá právo vytvářet nové podadresáře. nemůže vytvářet podadresáře CIFS chybné jméno Zkontrolujte adresáře ve složce a ujistěte se, že odpovídají sdílení sítě zásadám UNC, např. \\Počítač\Prostředek\adresář. Nezdařilo se Zkontrolujte, zda server podporuje spojení CIFS (SMB). spojení CIFS CIFS chyba jména Ujistěte se, že jméno počítače v adresáři je zadáno správně. počítače 118

126 Vyjednání dialektu CIFS možná nepodporuje PC NETWORK PROGRAM 1.0 dialekt. CIFS se nezdařilo. CIFS (uživatel) Zkontrolujte přihlašovací jméno a heslo a zkuste znovu. neúspěšné přihlášení. CIFS se nepodařilo Ujistěte se, že mate potřebná práva k síťovému zdroji. vytvořit soubor CIFS chyba Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. odesílání dat CIFS selhání Ujistěte se, že máte přístupová práva odeslání atributu HTTP neověřeno Tento http server vyžaduje ověření. Ujistěte se, že mate správné ověření účtu. HTTP spojení se Zkontrolujte IP serveru a port HTTP. Ujistěte se, že jsou správné. nezdařilo Nebo zkontrolujte, zda server podporuje spojení HTTP. HTTP zdroj Server nemůže uložit soubory, kontaktujte pro pomoc správce sítě. nenalezen HTTP zakázáno Tato akce je na serveru zakázána. To není neověřené, nýbrž zakázané. Neočekávaná Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. chyba HTTP MKCOL Kontaktujte správce serveru pro změnu oprávnění. metoda nepovolena HTTP MKCOL HTTP server nepodporuje metodu MKCOL vytváření adresářů. metoda není Přestaňte vytvářet nové adresáře nebo je vytvořte předem. implementována Metoda HTTP PUT Kontaktujte správce serveru pro změnu oprávnění. není dovolena HTTP vnitřní chyba Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. serveru Metoda HTTP PUT Server nepodporuje metodu PUT http. Zařízení nemůže uložit není soubor na tento server, kontaktujte pro pomoc správce systému. implementována HTTP server není Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. dostupný HTTP server Server nepodporuje HTTP 1.1 (používané zařízením), kontaktujte nepodporuje HTTP pro pomoc správce serveru. verzi 1.1 Chybná adresa Zkontrolujte IP adresu POP3. serveru POP3 Připojení k POP3 Kontaktujte svého správce sítě pro další pomoc. serveru se nezdařilo 119

127 Přihlášení k POP3 Zkontrolujte přihlašovací jméno a heslo. serveru se nezdařilo Chyba přihlášení k Zkontrolujte přihlašovací jméno a heslo. LDAP serveru Chyba IP LDAP Zkontrolujte IP adresu serveru LDAP. Nebo kontaktujte svého serveru správce sítě pro další pomoc. Chyba portu LDAP Zkontrolujte, zda je správné číslo portu. Chybné heslo LDAP Zkontrolujte, zda je správné heslo. 120

128 Informační zprávy během faxování Zpráva Akce Není oznamovací tón Pokud k tomu dojde, musíte přestat užívat vnitřní (201) telefonní linku (tj. linku PBX uvnitř kanceláře) a připojit Faxmodem zařízení přímo k vnější lince. nerozpoznal oznamovací tón. Nedostatek paměti Probíhá zpracování skenování, ale paměť pro ukládání (234) stránek je plná. Stiskněte Start pro odeslání už Stiskněte Start pro neskenovaných stránek nebo Zastavit pro ukončení odeslaní úspěšně úlohy. skenovaných stránek Zvolte nižší rozlišení nebo zkuste posílat méně stránek nebo Zastavit pro současně. zastavení operace. Zvolte nižší rozlišení nebo odesílejte méně stránek současně. Zrušeno operátorem Uživatel úlohu zrušil během skenování nebo přenosu. (205) Linka je obsazena Počkejte několik sekond a zkuste to znovu. (204) Fax modem rozpoznal obsazovací signál. Žádná odpověď faxu Zkontrolujte vzdálený fax a zkuste to znovu. (203) Vzdálený modem nebo faxmodem neodpověděl během stanoveného času na volání. 121

129 Odstranění zaseknutého papíru Pokud dojde k zaseknutí papíru, postupujte takto: 1. Opatrně otevřete kryt ADF doleva. 2. Opatrně vytáhněte papír z ADF jednotky. 3. Zavřete přední kryt ADF. Zařízení je připraveno k činnosti. Přední víko ADF 122

130 Odstranění abnormálních čar na obrázku Pokud má skenovaný obrázek abnormální čáry, vyčistěte bílou oblast na skle ukázanou níže pomocí čistého hadříku. Bílá oblast 123

131 Úloha není provedena Jestliže úlohu nelze provést, zařízení je pravděpodobně používáno jinou funkcí. Před dalším pokusem počkejte na dokončení aktuální úlohy. V některých případech můžete během zpracovávání aktuální úlohy provést jinou úlohu za použití jiné funkce. Takové provádění více funkcí najednou se nazývá Vícestranný přístup. Objednat ÚLOHU Provádění ÚLOHY Kopírovat Kopírovat paměť Skenovat Tisknout z PC Odeslat fax Paměť pro FAX Přijmout fax Telefonní volání Kopírování Ne Ne Ne Ano* 1 Ne Ne Ano Ano Kopírování paměti Ne Ne Ne Ano* 1 Ne Ne Ano Ano Skenování Ne Ne Ne Ano* 1 Ne Ne Ano Ano Tisk Ne Ne Ne Ano* 1 Ne Ne Ano Ano Odeslání faxu (z předlohy) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Skenování do paměti pro fax Ne Ne Ne Ano* 1 Ne Ne Ne Ne Příjem faxu Ne Ne Ne Ano* 1 Ne Ne Ne Ne Tisk přijatého faxu Ne Ne Ne Ano* 1 Ne Ne Ano Ano Přenášení na FTP, SMTP Ne Ne Ne Ano* 1 Ne Ne Ano Ano Telefonní volání Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Operování Ne Ne Ne Ano* 1 Ne Ne Ano Ano Ano: Simultánní operace jsou možné nebo je operace provedena automaticky po dokončení předchozí operace. ANO*1: Při používání síťového připojení jsou tiskové úlohy zařazovány do tiskové fronty. Při používání připojení USB nejsou tiskové úlohy zpracovávány. Ne: Operace musí být spuštěna po dokončení předchozí operace. (Simultánní operace nejsou možné.) 124

132 Odstraňování problémů při používání funkce tiskárny Otázka: Při otevření dialogového okna vlastností ovladače tiskárny se zobrazí chybová zpráva. Odpověď: Zakažte obousměrnou komunikaci v dialogovém okně vlastností ovladače tiskárny. 1. V nabídce Start klepněte na položku Tiskárny a fax. 2. Klepněte na ikonu tiskárny, kterou chcete použít. 3. V nabídce Soubor klepněte na položku Vlastnosti. 4. Klepněte na kartu Port. 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci. 125

133 7 Údržba zařízení Čištění skla Zařízení je navrženo tak, aby nevyžadovalo údržbu. Je však třeba ho občas vyčistit pro zajištění optimální výkonnosti a dobré kvality obrázků. Pro vyčištění skla 1. Otevřete kryt pro dokumenty, jak je ukázáno níže. 2. Namočte měkký hadřík do izopropylového alkoholu (95%). 3. Jemně očistěte sklo na dokumenty a bílý arch pod krytem na dokumenty a odstraňte prach nebo nečistoty. 4. Zavřete kryt. Zařízení je připraveno k činnosti. 1 2 Kryt dokumentu Sklo na dokumenty 126

134 Vyčistění LCD displeje Pro vyčistění povrchu LCD displeje použijte čistý hadřík nebo hadřík namočený do neutrálního detergentu nebo alkoholu. Neužívejte organická činidla nebo alkalické roztoky. LCD displej 127

135 Čištění ADF Čas od času mohou být deska a zásobník znečištěny inkoustem, tonerem, nečistotami nebo prachem. V tom případě zařízení nemůže hladce podávat dokumenty. Pokud k tomu dojde, postupujte takto: 1. Zvedněte oba konce vstupního zásobníku papíru a odstraňte ho. 2. Namočte měkký hadřík do izopropylového alkoholu (95%). 3. Opatrně otevřete přední kryt ADF. Očistěte podávací bubínek ze strany na stranu. Otáčejte bubínkem dopředu prsty a opakujte očištění, dokud není celý čisté, Dávejte pozor, abyste nezmačkli nebo nepoškodili zdvižné pružiny. 4. Očistěte desku ve směru shora dolů. Nezachyťte přitom o pružiny. 5. Zavřete ADF jednotku. Zařízení je připraveno k činnosti. Válec zásobníku Opěrná pružina Podložka ADF 128

136 Výměna ADF přídržné desky Po skenování přibližně stran přes ADF může být deska opotřebovaní a můžete mít problémy s podáváním dokumentů. V tom případě se doporučuje výměna modulu desky. S objednávkou nového modulu podložky se obraťte na nejbližšího prodejce zařízení. Postup demontáže 1. Opatrně otevřete kryt ADF doleva. 2. Stiskněte obě strany držáku desky ADF prsty a vytáhněte ji z uložení. ADF Pad Postup montáže 1. Vyjměte modul desky ADF z krabice. 2. Tiskněte oběma rukama držadla modulu ADF dovnitř. 3. Tiskněte ho na místo, dokud nezapadne. 129

137 Dodatek Správa adresáře Java-manažer zařízení je pohodlný a efektivní nástroj pro vzdálenou správu adresáře zařízení. Protože adresář může spravovat jen správce, doporučuje se, aby si před správou zařízení přečetl tuto kapitolu. Přidání ové adresy Pro přidání ové adresy 1. Spusťte svůj prohlížeč, např. Microsoft IE 5.0 nebo vyšší, Netscape Communicator 6.0 nebo vyšší nebo Mozilla Firefox. 2. Zadejte IP adresu vašeho zařízení do pole URL. Například Objeví se webová stránka zařízení, jak vidíte níže. 130

138 3. Klapněte na Správa adresáře a budete vyzváni k zadání hesla. 4. Klepněte na Přihlásit pro vyvolání obrazovky správy přístroje, protože přístroj není dodáván s přihlašovacím jménem a heslem., a objeví se obrazovka Správa adresáře. (později můžete přidat heslo). 5. Klepněte na ikonu a zvolte Nový pro vyvolání dialogového okna pro přidání nového u. 6. Zadejte jméno, ovou adresu a popis a klepněte na Přidat pro dočasné uložení posledních dat nebo Zrušit pro návrat na obrazovku Správa adresáře. 131

139 7. Klepněte na Aktualizovat pro trvalé uložení změn, nebo Konec pro odchod bez uložení adresy. Poznámka: Do adresáře lze zadat až 300 ových adres. 132

140 Změna ové adresy Pro změnu ové adresy 1. Opakujte kroky 1 až 4 z předchozího oddílu, Přidání nového u do adresáře. Objeví se dialogové okno Správa adresáře. 2. Zvolte adresu, kterou si přejete změnit, ze seznamu, a zvolte Změnit pro vyvolání dialogového okna Změnit ovou adresu. Nebo dvakrát klepněte na adresu, kterou si přejete změnit, pro vyvolání dialogového okna Změnit ovou adresu. 3. Změní vaše data o adresách. 133

141 4. Klepněte na Aktualizovat pro dočasné uložení posledních dat, nebo Storno pro návrat na obrazovku Správa adresáře. 5. Klepněte na Aktualizovat pro trvalé uložení změn nebo Konec pro zrušení změn, 134

142 Smazání ové adresy Pro smazání ové adresy 1. Opakujte kroky 1 až 4 z předchozího oddílu, Přidání nového u do adresáře. Objeví se dialogové okno Správa adresáře. 2. Zvolte adresu, kterou si přejet vymazat ze seznamu a pak stiskněte Delete pro vymazání adresy. Objeví se okno pro potvrzení vymazání. Klepněte na OK pro potvrzení nebo Zrušit pro odchod. 3. Klepněte na Aktualizovat pro trvalé uložení změn nebo Konec pro zrušení změn, 135

143 Poznámka: Můžete vybrat víc adres tak, že po zvolení první ové adresy stisknete klávesu Shift, a vymazat je najedou. 136

144 Přidání nové skupiny Pro odesílání na více adres současně můžete vytvořit skupinu adres pro urychlení tohoto postupu. Do skupiny lze zahrnout až 99 adres a do adresáře lez zadat až 20 skupin. Pro přidání nové skupiny 1. Opakujte kroky 1 až 4 z předchozího oddílu, Přidání nového u do adresáře. Objeví se dialogové okno Správa adresáře. 2. Klepněte na ikonu Skupina a zvolte Nová pro vyvolání dialogového okna Přidat novou skupinu. 137

145 3. Zadejte jméno skupiny. 4. Zvolte adresy zprava a klepněte na šipku pro přidání člena do skupiny. 5. Klepněte na Přidat pro dočasné uložení posledních dat, nebo Zrušit pro návrat na obrazovku Správa adresáře. 138

146 6. Klepněte na Aktualizovat pro trvalé uložení změn nebo Konec pro zrušení změn, 139

147 Změna skupiny Pro změnu skupiny 1. Na obrazovce správy adresáře klepněte na ikonu Skupina a zvolte Změnit pro vyvolání dialogového okna Změnit skupinu. Nebo můžete klepnout na skupinu pro vyvolání dialogového okna Změnit skupinu. 2. Změňte informace o skupině. Zvolte členy, které chcete přidat, a klepněte na pro přidání členů nebo a klepněte na pro odebrání členů. 3. Klepněte na Aktualizovat pro dočasné uložení posledních dat, nebo Zrušit pro návrat na obrazovku Správa adresáře. 140

148 4. Klepněte na Aktualizovat pro trvalé uložení změn nebo Konec pro zrušení změn, 141

149 Smazání skupin Pro vymazání skupiny 1. Na obrazovce Správa adresáře klepněte na ikonu Skupina a zvolte skupinu, kterou chcete smazat. 2. Klepněte na Delete pro smazání skupiny. Objeví se okno pro potvrzení vymazání. Klepněte na OK pro potvrzení nebo Zrušit pro odvolání zrušení. 3. Klepněte na Aktualizovat pro trvalé uložení změn nebo Konec pro zrušení změn. Poznámka: Můžete vybrat víc skupin tak, že po zvolení první skupiny stisknete klávesu Shift, a vymazat je najedou. 142

150 Správa telefonního seznamu faxu Pomocí telefonního seznamu faxu můžete skenované dokumenty posílat současně na více faxových přístrojů a tím zvýšit efektivnost práce. Faxový adresář umožňuje vytvořit až 200 telefonních čísel a 20 skupin pro úsporu času. Přidání nového čísla faxu Pro přidání nového čísla faxu 1. Spusťte svůj prohlížeč, např. Microsoft IE 5.0 nebo vyšší, Netscape Communicator 6.0 nebo vyšší nebo Mozilla Firefox. 2. Zadejte IP adresu vašeho zařízení do pole URL. Například Objeví se webová stránka zařízení, jak vidíte níže. 3. Klepněte na Správu telefonního seznamu z Možností správce. V přihlašovacím dialogovém okně klepněte na Přihlásit, protože zařízení je dodáváno bez výchozího nastavení. 4. Na obrazovce telefonní seznam vytvořte svůj telefonní seznam zadáním jmen a telefonních čísel podle zobrazení níže. 143

151 5. Klepněte na Aktualizovat pro dokončení zadání nebo Konec pro odchod bez uložení změn. Smazání nebo změna telefonních čísel Pro smazání nebo změnu aktuálního telefonního čísla, jednoduše proveďte změny na obrazovce Správa telefonního seznamu a potom klepněte na Aktualizovat. 144

152 Přidání nové skupiny faxů Do skupiny faxů lze zahrnout až 50 telefonních čísel a lze vytvořit až 20 skupin v telefonním seznamu. Pro přidání nové skupiny 1. Na obrazovce Telefonní seznam klepněte na Skupina v pravém horním rohu a objeví se obrazovka Seznam telefonních skupin. 2. Klepněte na číslo nové skupiny a vyvoláte obrazovku Přidání nové skupiny. 3. Zadejte jméno skupiny, zvolte členy skupiny pomocí tlačítek šipek podle zobrazení níže. 145

153 4. Klepněte na Přidat pro uložení nastavení a návrat na obrazovku Seznam telefonních skupin. Změna telefonní skupiny Pro změnu telefonní skupiny 1. Na obrazovce Seznam telefonních skupin klepněte na skupinu, kterou si přejete změnit. 2. Na obrazovce Změna skupiny zadejte změny a pak klepněte na Aktualizovat pro uložení změn a návrat na obrazovku Seznam telefonních skupin. Smazání telefonní skupiny Pro vymazání skupiny 1. Na obrazovce Seznam telefonních skupin klepněte na skupinu, kterou si přejete vymazat. 2. Objeví se potvrzovací okno. Klepněte na Ano pro smazání nebo Ne pro odvolání smazání. 146

154 Správa účtů Tato kapitola je zvláště určena osobám, které jsou odpovědné za správu přístroje. Pokud jste správcem zařízení, přečtěte si kapitolu před používáním zařízení. Tato kapitola popisuje, jak nastavit správu účtů. Pokud si přejete místním uživatelům nastavit práva k jednotlivým funkcím zařízení jako kopírování, , složky nebo faxování, musíte nastavit účty pomocí správy účtů. Správa účtů je přístupná jen prostřednictvím webové stránky zařízení. Po nastavení účtu správcem ve správě účtů uživatel musí vytvořit přihlašovací jméno, heslo a kvótu, aby mohl užívat zařízení. Přístup k správě účtů je chráněn heslem správce. Doporučuje se, aby správce vytvořil heslo před provedením těchto činností. Nastavení správy účtů pomocí webové stránky zařízení 1. Spusťte svůj prohlížeč, např. Microsoft IE 5.0 nebo vyšší, Netscape Communicator 6.0 nebo vyšší nebo Mozilla Firefox. 2. Zadejte IP adresu vašeho zařízení do pole URL. Například Objeví se webová stránka zařízení, jak vidíte níže. 147

155 3. Klepněte na Správa účtů a budete vyzváni k zadání hesla. 4. Klepněte na Přihlásit, protože přístroj není dodáván s přihlašovacím jménem a heslem., a objeví se dialogové okno Správa účtů. (doporučuje se později zadat heslo). 5. Na kartě základních nastavení zvolte typ zabezpečení a potom zadejte URL serveru do pole URL serveru a port serveru do pole Port. Nakonec klepněte na Aktualizovat pro uložení nastavení. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce: Základní nastavení Položka Nastavení Typ Zvolte upřednostňovaný způsob ověření pro správu účtů. Volby: Žádné, Místní, HTTP, LDAP, SMTP Žádné žádná znamená bez správy účtů. Místní znamená užití přístroje jako ověření a zadané jméno a heslo jsou uloženy v paměti přístroje. HTTP, LDAP nebo SMTP znamená použití HTTP, LDAP nebo Informac e serveru IP nebo URL Port # SMTP serveru jako typu ověření. Zadejte URL ověřujícího serveru SMTP, HTTP nebo LDAP. Dotkněte se kdekoli pole URL pro vyvolání softwarové klávesnice a zadání znaků. Zadejte číslo portu, pokud volíte ověřovací server HTTP, LDAP nebo SMTP. Výchozí hodnota: *ftp:21, CIFS:139, 148

156 6. Poté, co jste zvolili jeden z typů zabezpečení Místní, SMTP server, LDAP server nebo HTTP server. Musíte každému uživateli přidělit jméno a heslo. Pro vytvoření nového účtu klepněte na kartu Seznam účtů pro otevřené dialogového okna Seznam účtů zobrazeného níže. 7. Klepněte na tlačítko Nový účet pro otevření dialogového okna Nový účet ukázaného níže. 8. Nastavte uživatelské jméno a heslo do pole Jméno a Heslo. U jména a hesla se rozlišují malá a velká písmena a lze zadat až 64 znaků do pole Jméno a 16 znaků do pole Heslo. Vyplňte Popis, pokud je to potřebné. 149

157 9. Stanovte uživatelská práva k zařízení. -Funkce Zaškrtněte název funkce, kterou chcete povolit. Například správce chce uživatelce Bess povolit kopírování, posílání ů a ukládání do složek, ale ne funkci faksimile. Nastavení Nového účtu je zobrazeno níže. 10. Klepněte na Aktualizovat pro uložení nastavení a návrat na obrazovku Seznam účtů. Kopírování účtu: Pokud si přejete přidělit dalším uživatelům stejná práva jako již definovanému uživateli, můžete zvolit účet a potom kliknout na tlačítko Kopírovat účet pro vyvolání obrazovky Kopírování účtu. Je třeba jen zadat jméno novému účtu a heslo pro nového uživatele, ostatní není třeba zadávat. Klepněte na Aktualizovat pro uložení nastavení nebo Zrušit pro návrat na obrazovku Správa účtů bez uložení změn. 150

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více