Aktualizace Munis, verze , říjen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Munis, verze 3.18.2, říjen 2012"

Transkript

1 Převod Majetku Program Převod Majetku je určen pro převod dat ze stávajícího modulu Majetek do nového modulu Majetek ISM. Převod sestává z nastavení převodních parametrů, kontrol před převodem i po převodu a ze samotného převodu dat. Veškerá nastavení i samotný převod jsou opakovatelné kroky až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. S programem může pracovat uživatel s jedním z práv: Majetek WIN vše, Majetek ISM vše a Sys Správce systému. Licence programu je vázána na Majetek. Seznámení s programem Po úspěšném přihlášení uživatele do programu je aktivován průvodce převodem, kterého reprezentuje tlačítko Další. Toto tlačítko zajistí provedení uživatele všemi formuláři, nastaveními i samotným převodem. Jednotlivé formuláře a nastavení je možné spouštět i samostatně pomocí ikon nebo programové nabídky. Převodní program sestává z několika částí. Každou část je možné spouštět samostatně a opakovaně až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. Následuje jejich stručný přehled. Formulář Nastavení parametrů převodu dat majetku, je aktivní po startu programu. Na tomto formuláři se nastavují parametry, které mají vliv na výsledný převod. Doporučujeme pozornosti především Typ převodu a AU v novém majetku. Formulář s testy kontroluje vstupní data. Některé testy jsou informativní, jiné umožňují opravu vstupních dat a některé testy znemožňují pokračování převodu. V třetí části se mapují důvody (zařazení, změny, vyřazení, ) z původního na důvody nového modulu, tj. říká se, který důvod ve starém odpovídá důvodu v novém modulu. Mapování důvodů lze připravit i pokud některá z kontrol zjistí důvod k nepokračování v převodu. Ve čtvrté části, formulář Sloučení externích subjektů, se slučují subjekty, pokud je to třeba. V původním modulu Majetek nebyly textové údaje Výrobce a Dodavatel číselníkové. V novém modulu je Číselník externích subjektů, tj. každý subjekt je uveden pouze jednou. Na tomto formuláři je možné sloučit více subjektů do jednoho. Typicky subjekty uvedené na více kartách s překlepem nebo změnou v názvu (např. Firma s.r.o. a Firma, spol. s r. o.). V poslední, páté, části je převod dat. Ten je rozdělen na čtyři fáze aktualizace měsíčního odpisového plánu, testy po aktualizaci odpisového plánu, převod dat a testy po převodu. Po provedeném převodu dat jsou data pro úpravu dostupná jak v modulu Majetek, tak v modulu Majetek ISM. Na tuto skutečnost modul Majetek ISM upozorňuje při spuštění. Převod lze opakovat, avšak veškeré případné úpravy v modulu Majetek ISM budou ztraceny! Po definitivním odsouhlasení převodu dat nebudou moduly Majetek a Majetek Oprávky ISM, pracující s původními daty, umožňovat editaci dat. Umožní pouze prohlížení a tisk. Upozorňujeme, že zjednodušený typ odpisu je povolen na přechodnou dobu, která končí Další informace ke změně ze zjednodušeného na rovnoměrný odpis budou uvedeny samostatně k tématu převodu dat se nevztahují.

2 Formulář Nastavení parametrů převodu dat majetku Způsob převodu dat není pevně daný, lze upravit dle místních potřeb. Nastavení jednotlivých parametrů významně ovlivňuje výsledný stav převodu, věnujte mu proto pozornost. Nastavení je možné spustit z menu Převod majetku Nastavení parametrů převodu nebo první ikonou zleva v nástrojové liště převodního programu. Odpisový cyklus Detekce odpisového cyklu je zcela automatická bez možnosti zásahu uživatele. Řídí se existencí měsíčních odpisů. Převést Kategorie Podle stavu Převést kategorie převodní program převádí/nepřevádí Číselník kategorií. Převádět Rok nákupu do Poznámky Při aktivní volbě Převádět rok nákupu do poznámky převodní program zapíše informaci o roku nákupu majetku do pole Poznámka. Převádět Datum užívání do Poznámky Při aktivní volbě Převádět datum užívání do poznámky převodní program zapíše informaci o datu zařazení do užívání do pole Poznámka. Popis Pořízení V poli Popis Pořízení je možné definovat pevný text, který bude uveden v textu pořizovacího pohybu při převodu stavem. V novém modulu jsou pohyby dva, pořízení a zařazení. Pořizovací pohyb se převádí, zařazovací se generuje (v původních datech není). Ignorovat případné měsíční odpisy a vytvořit roční odpisový plán I v případě existence měsíčních odpisů se vynutí vygenerování ročního odpisového plánu. Vhodné v případě, kdy, z jakéhokoli důvodu, je potřeba ignorovat vytvořený měsíční odpisový plán. Typ převodu Zásadní nastavení převodního programu. Pouze aktuální stav karet majetku Převod aktuálního stavu na kartách majetku (aktuální počty ks, aktuální cena, ) bez ohledu na historii (změny účetní, umístění, ) a pohyby. Výhody tohoto způsobu převodu dat jsou např. v rychlosti převodu, kdy časový rozdíl oproti převodu i s historií a pohyby může být v řádu stovek procent, očištění od chybně zadaných pohybů. Pohyby při převodu stavem vznikají max. dva, a to následně pořizovací pohyb je převeden ze zařazovací karty majetku, zařazovací pohyb je generován, z pořizovacího pohybu, nebo není generován, pokud je pořizovací pohyb na SU 04X a během historie karty se SU nezměnil. 2

3 Karty majetku i s historií a pohyby Kompletní převod včetně historie pohybů. Ve výsledném převedeném datovém souboru budou nejen aktuální karty, ale i vyřazené karty a veškeré pohyby. Tento převod může být časově velmi náročný (až v jednotkách hodin). Především u síťových instalací může výrazně pomoci dočasná konfigurace modulu Majetek lokálně (nikdy bez konzultace helpdesku). Převádět pořadová čísla karet Majetek ISM nepodporuje pořadová čísla na kartách majetku s více ks. Pro tyto karty je potřeba učinit rozhodnutí, zda převádět pořadová čísla či nikoli. Převádět Převádět pořadová čísla znamená převod původní karty s více ks na karty po 1 ks. Zároveň je do Inventárního čísla přidán oddělovač dle definice a pořadové číslo z původní karty. V některých případech jsou karty tímto způsobem převáděny vynuceně. Je to u karet s částečným vyřazením nebo částečným převodem v historii, které nový modul nepodporuje. Nepřevádět Karty majetku při převodu zapomenou pořadová čísla. I při této volbě může převodní program rozpadnout původní kartu po 1 ks, více viz Převádět. Minimální použitelné datum Nastavení hraničního datumu, více viz Test č. 11. Zůstatková hodnota a životnost může být 0 Povolení nulové zůstatkové hodnoty nebo životnosti, více viz Test č. 5-A. Maximální počet kusů na kartě s pořadovými čísly Uvedená hodnota má vliv na Test č. 19, který upozorní na karty s pořadovými čísly a počtem kusů větším než hodnota. Rozšířená podpora pozemků Převod s podporou pro číselník KÚ, čísel pozemků, typů pozemků a dalších bude uvolněn později (pozemková data byla hromadně importována ze souboru VFK). Nový modul má podporu pro vedení pozemků. Původní modul takovou podporu neměl, přesto někteří uživatelé mohou mít pozemky jednorázově importovány. Pokud tito uživatelé nechtějí přijít o výše uvedené pozemkové údaje, musí vyčkat verze převodního programu, která bude převod pozemkových údajů podporovat. Současná verze převodního programu převede pozemkové karty jako jakékoli ostatní karty. Nebude mít informaci o tom, že se jedná o pozemky (a rozšiřující údaje se nepřevedou). Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky Převod s podporou odpisů podle původní metodiky pro příspěvkové organizace bude uvolněn později. Změna metody je možná až po provedení všech změn za rok 2012 v modulu Majetek a vygenerování odpisů za 12/2012. Příspěvkové organizace, které nepoužívaly odpisování do , a tudíž nemají vygenerované žádné odpisy, mohou převod majetku provést. V takovém případě zruší volbu Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky, viz Test č. 10 3

4 AU v novém majetku Majetek ISM využívá ISM účetního jádra. Zde je AU čtyřmístné. Pokud nyní v modulu Účetnictví používáte AU4, vybrat AU + KAP AU2, vybrat 00 + AU KAP v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do KAP. AU4, vybrat 00 AU2, vybrat KAP ORG v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do ORG. ORG (původní hodnota z ORG) 0000 (nepřebírat) ORGL v novém majetku Jaká hodnota se vkládá do ORG (nepřebírat) ORG (původní hodnota ORG) Výchozí AU pro náklady a výnosy (5XX a 6XX) Podle nejrozšířenější účetní metodiky se k SU 5XX a 6XX připojují specifické AU (min. různé pro hlavní a hospodářkou činnost). V modulu Majetek ISM lze AU pro náklady a výnosy podchytit v účetním nastavení u útvarů, viz menu Servis Další nastavení Účetní informace k útvarům. Pokud se AU nerozlišuje je možné vyplnit pole Výchozí AU pro náklady a výnosy (5XX a 6XX). Vstupní testy karet majetku Pro úspěšný převod dat je nutné mít data ve stavu, který předpokládá nový Majetek ISM. To kontrolují a v některých případech i zajišťují vstupní testy. Jestliže kontrolní testy zjistí chybu u karty majetku, program vypíše ID (jednoznačná identifikace karty), inventární číslo a název karty. Zároveň bude uvedeno číslo testu. Pokud vstupní testy najdou karty, které budou odporovat převodu dat, průvodce převodem zablokuje pokračování v převodu. I přes zablokování pokračování je umožněna práce s některými formuláři, především Mapování důvodů a Slučování subjektů. V obou případech se může jednat o časově náročnou práci. Test č. 1 V modulu Majetek Oprávky ISM nebyl dokončen přechod na rok Kontrola odsouhlasení přechodu do roku Odsouhlasení přechodu znamená souhlas s vytvořenými oprávkami. Pokud nebyly oprávky odsouhlaseny v převodu není možné pokračovat. Převodní program předpokládá vytvořené a odsouhlasené oprávky, aby mohl převést vytvořený měsíční nebo vytvořit roční odpisový plán jednotlivých karet majetku. Oprávky měly být vytvořeny při změně metody, tj. k Při pokusu o jejich dodatečné vytvoření (nebo přepočet) až nyní, nemusí být množina odpisovaných karet a výše oprávek korektní. V takovém případě je doporučeno kontaktovat helpdesk. 4

5 Test č. 2 Karta odpisovaného majetku musí mít právě jeden kus. Proč pouze 1 ks na kartě? Více kusů na jedné kartě znemožňuje individuální nastavení životnosti pro 1 kus. Při budoucím rozdělení karty (částečné vyřazení, částečný prodej,...) nelze zajistit, že suma oprávek původní karty bude odpovídat sumě oprávek hodnot rozdělených kusů. Doporučený postup rozdělení karty Před provedením rozdělení doporučujeme založit do číselníků důvodů zařazení a vyřazení vhodné kódy (např. vyřazení/zařazení z důvodu rozdělení více kusů) a využít je k uvedené operaci. Kartu s více kusy vyřadit k datu původního zařazení nebo k datu posledního pohybu (v případě následných převodů). Ke stejnému datu zařadit jednotlivé kusy jako samostatné karty. Test č. 3 Vstupní cena pro odepisování musí být prázdná, nebo stejná jako výchozí cena. Postup odstranění ceny Detail karty majetku Záložka Příprava odpisů Tlačítko Opravit Odstranit hodnotu z pole Vstupní cena/ks Tlačítko Uložit Test č. 4 Pro zjednodušený typ odpisu (1) musí být vyplněna Kategorie. Odpisované karty majetku se zjednodušeným typem odpisu musí mít vyplněnu (platnou) kategorii odpisu CPA/CC. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 5 Pro rovnoměrný typ odpisu (2) musí být vyplněna Kategorie, Datum užívání a Životnost. Odpisované karty majetku s rovnoměrným typem odpisu musí mít vyplněnu (platnou) kategorii odpisu CPA/CC, datum užívaní a zbývající životnost. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC, Datum užívání a Životnost. Životnost se vztahuje ke změně metody ( ) nebo k datu zařazení do užívání podle toho, co nastalo později. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 5-A Cena a životnost nesmí být nula. Podle našeho výkladu ČÚS 708 by neměla být v majetku vedena žádná odpisovaná karta s nulovou cenou nebo životností. Proto byla ve standardu zavedena hranice významnos- 5

6 ti. Případně je možné prodloužit délku životnosti (pokud ještě nedošlo k odepsání celé částky). Test je pouze informativní. V nastavení parametrů převodu lze povolit nulovou cenu nebo životnost. Test č. 6 Kategorie odpisu musí být platná. Odpisované karty majetku musí mít vyplněnu platnou kategorii odpisu CPA/CC. Aktivním kartám majetku lze na detailu karty majetku na záložce Příprava odpisů přiřadit Kategorii odpisu CPA/CC. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 7 SU na kartě odpisovaného majetku musí být 01X, nebo 02X. Odpisované karty majetku nemohou mít jiný SU než 01X nebo 02X (s výjimkou 018 a 028). Pro karty majetku zachycené v tomto testu je třeba se rozhodnout, jestli se odpisují či nikoli. Aktivní karty je možné opravit na detailu karty tlačítkem Opravit. U neaktivních karet majetku nelze změnu provést uživatelsky. Doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 8 Změna počtu kusů při účetní opravě. Test se provádí pouze při volbě převod pohybů. Pro změnu počtu ks na kartě majetku byly určeny operace částečný převod (část ks bylo možno převést do jiného útvaru, lokality, místnosti, ) nebo částečně vyřadit. Z jedné karty vznikly dvě následnické karty. Součet počtu ks z následnických karet odpovídal počtu ks původní karty. Algoritmus převodního programu s těmito operacemi počítá. Počet ks bylo ale možné změnit také při účetní změně. Výsledkem je nová verze karty s novým počtem ks. Počet ks původní a následnické karty si neodpovídá. Některé ks se tak ztrácí nebo objevují, podle toho, zda byly ks poníženy nebo navýšeny. Převodní program takové karty převést neumí. Při nalezení karet, dáváme na zvážení převod pouze stavu. Test č. 9 Odpisované karty s datem užívání před , které nemají spočtenou oprávku. Kontrola existence vytvořených oprávek pro odpisované karty v modulu Majetek Oprávky ISM a zařazené před při změně metody k Karty zařazené po se odpisují po , proto jsou z testu č. 9 vynechány. Pokud nebyly oprávky vytvořeny v převodu není možné pokračovat. Převodní program předpokládá vytvořené a odsouhlasené oprávky, aby mohl převést vytvořený měsíční nebo vytvořit roční odpisový plán jednotlivých karet majetku. Oprávky měly být vytvořeny při změně metody, tj. k Při pokusu o jejich dodatečné vytvoření (nebo přepočet) až nyní, nemusí být množina odpisovaných karet a výše oprávek korektní. V takovém případě je doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 10 Ve stávajícím majetku je nastaven a používán původní způsob odpisování. 6

7 Převod s podporou odpisů podle původní metodiky pro příspěvkové organizace bude uvolněn později. Změna metody je možná až po provedení všech změn za rok 2012 v modulu Majetek a vygenerování odpisů za 12/2012. Příspěvkové organizace, které nepoužívaly odpisování do , a tudíž nemají vygenerované žádné odpisy, mohou převod majetku provést. V takovém případě zruší volbu Jsme příspěvková organizace a dosud používáme odpisy podle původní metodiky. Test č. 11 Rozsah dat užívání/zařazení musí být v rozsahu Minimální datum až datum převodu (Datum zařazení a Datum užívání na kartě majetku a Datum pohybu). Tento test má odhalit překlepy v datech, které při pořizování karet a při práci s nimi vznikly. Příklady typických překlepů: 0007 (1997), 1897 (1997), 0002 (2002), apod. Hodnotu Minimální datum je možné změnit v poli Minimální použitelné datum na formuláři Nastavení parametrů převodu dat majetku. Převodní program automaticky nabídne okno, kde je možné datum opravit. Pokud by některé z dat nabízených k opravě byl správný, lze změnit minimální hodnotu, viz výše. Upozorňujeme, že změna údaje datum je prováděna nad živými daty majetku! Test č. 12 Suma cen majetku a suma cen pohybů musí být shodná. Test se provádí pouze při volbě převod pohybů. Sumy cen aktivního majetku a sumy pohybů (aktivního i vyřazeného majetku) se musí rovnat. V případě nerovnosti převodní program nabídne spuštění konsolidačních skriptů. Skripty řeší známé situace dat majetku. Vykonání skriptů může být časově náročné. Pokud ani pak se sumy nerovnají, v převodu není možné pokračovat, doporučeno kontaktovat helpdesk, evnt. je možné zvážit převod stavu. Test č. 13 Částečný převod pro SU 031 a SU 06X. Nový Majetek ISM nepodporuje částečný převod. Karty s částečným převodem ve své historii budou rozpadnuty na karty po jednotlivých kusech. To je u karet SU 031 a SU 06X většinou nežádoucí. Test varuje, ale případný převod umožní. Řešením může být převod pouze stavu. Test č. 14 Cena za kus má mít přesnost maximálně na dvě desetinná místa. Pokud se vyskytnou karty, které mají cenu s delším desetinným rozvojem než je dvě, převodní program na tyto karty upozorní. Případný převod dat přesto umožní. Pokračovat v převodu není doporučeno. Test č. 15 Karta majetku nemá správný počet pohybů. Každé verzi karty majetku odpovídá nějaký pohyb. Neaktivní karta má zpravidla pohyby dva (ve výjimečných případech jeden). Aktivní karta majetku vždy jeden až dva pohyby (podle předchozí geneze). Přesný počet pohybů dané karty lze vždy dovodit a otestovat. Neautorizovaným přímým zásahem do datových tabulek mohla vzniknout nekonzistence, která by mohla výrazným způsobem změnit výsledná data po převodu, či převod v průběhu zcela znemožnit (běhová chyba). V případě detekce takových karet doporučen převod stavem, případně kontaktovat helpdesk. 7

8 Test č. 16 Karty majetku nezařazené do modulu Majetek Oprávky ISM, ale označené za odpisovaný majetek. Test se provádí v převodní části po konzumaci/odkonzumaci období (zohlednění změn v modulu Majetek). Test se spouští nejen v případě měsíčního, ale i v případě generování ročního odpisového plánu. U ročního odpisového plánu je však omezen na karty zařazené do užívání před U takových karet majetku je třeba rozhodnout, zda zařadit do modulu Majetek Oprávky ISM nebo v modulu Majetek označit za neodpisované. Pro postup změny odkazujeme na manuály příslušných modulů. Test č. 17 Karty vynechané při převodu. Probíhá až po ukončení převodu dat. Každá verze karty majetku v původním modulu by měla být převedena do nového modulu (včetně navazujících pohybů), až na, definované, výjimky. V případě nalezení takových karet se pravděpodobně jedná o nekonzistenci dat, doporučeno kontaktovat helpdesk. Test č. 18 Detekce změn po (změna metody) na odpisovaných kartách. Test pouze pro kombinaci převodu stavem a zároveň generování ročního odpisového plánu. Převodní program na tyto karty upozorní, případný převod dat přesto umožní. Pokračovat v převodu není doporučeno. Výsledkem může být nesprávný roční odpisový plán. Test č. 19 Detekce karet s pořadovými čísly a počtem ks více než uvedená hodnota v konfiguraci. Platí pro převod pohybů. Pouze upozornění pro karty, které mají pořadová čísla a počet kusů větší než specifikovaná hodnota. Pokud v genezi karty byl částečný převod nebo částečné vyřazení nebo je v konfiguraci vybrána možnost Převádět pořadová čísla karet (rozdělit karty po 1 ks), bude karta převedena jako jednotlivé karty po 1 ks, např. 250 ks jako 250 samostatných karet majetku. Pokud by u některé karty bylo výše popsané rozdělení po 1 ks nežádoucí, možno uvažovat o převodu stavem. Kontrola sum majetku Suma cen majetku a suma cen pohybů musí být shodná. Podobné Testu č. 12, avšak rozšířeno na kontrolu původních i nových (převedených) dat. Mapování důvodů pohybů Mapují se důvody (zařazení, změny, vyřazení, ) z původního na důvody nového modulu, tj. říká se, který důvod ve starém odpovídá důvodu v novém modulu. Tlačítko se symbolem kouzelné hůlky spojuje dva vybrané důvody k sobě. V dolní tabulce jsou vidět již spojené (namapované) důvody. Tlačítko se symbolem bílé šipky v zeleném kruhu přidá vybraný původní důvod mezi nové důvody, pokud není uveden. Tlačítko se symbolem červeného kříže rozpojí vybrané spojené důvody. 8

9 Tlačítko se symbolem červeného kříže a textem vše rozpojí všechny spojené důvody. Sloučení subjektů Ve formuláři Sloučení externích subjektů se slučují subjekty, pokud je to třeba. V původním modulu Majetek nebyly textové údaje Výrobce a Dodavatel číselníkové. V novém modulu je Číselník externích subjektů, tj. každý subjekt je uveden pouze jednou. Na tomto formuláři je možné sloučit více subjektů do jednoho (zástupného) subjektu. Typicky subjekty uvedené na více kartách s překlepem nebo změnou v názvu (např. Firma s.r.o. a Firma, spol. s r. o.). V levém sloupci jsou původní subjekty. Pomocí klávesy CTRL (a myši) lze vybrat více subjektů zároveň. Tlačítko se symbolem kouzelné hůlky sloučí vybrané subjekty. V následujícím formuláři Výběr subjektu se z vybraných subjektů označí zástupný subjekt. Různé verze názvů subjektů budou převedeny pod jedním názvem (zástupného subjektu). Tlačítko se symbolem plus a kouzelné hůlky (dodatečně) přidá vybrané subjekty k vybranému zástupnému subjektu. U vybraného zástupného subjektu jsou v dolní tabulce vidět slučované subjekty. Tlačítko se symbolem červeného kříže rozpojí sloučené subjekty u vybraného zástupného subjektu. Tlačítko se symbolem červeného kříže a textem vše rozpojí všechny spojené subjekty. Subjekty, které mají pouze jeden výskyt se neslučují. Obr. 1. Sloučení subjektů 9

10 Na obrázku jsou vidět sloučené subjekty Agrofert, AgroFert a Agro-Fert do jednoho nového subjektu Agrofert. Dále lze pozorovat vybrané subjekty AAudi, Audi a Auudi, které se budou slučovat pod subjekt Audi. Obr. 2. Výběr subjektu pro sloučení Zahájení převodu majetku Samotný převod majetku může být časově velmi náročný (až v jednotkách hodin). V okamžiku práce s převodním programem nesmí žádný další uživatel pracovat s některým z majetkových modulů. V případě převodu měsíčního odpisového plánu se provádí konzumace/odkonzumace odpisů (stejně jako v modulu Majetek Oprávky ISM) pro zohlednění aktuálních změn z modulu Majetek do odpisů, což je většinou časově náročné. O průběhu převodu je uživatel průběžně informován. Obr. 3. Informace o průběhu převodu Po dokončení převodu se zobrazí výsledný protokol o převodu. Převod, stejně jako kontroly, nastavení, mapování a slučování, je opakovatelný až do finálního odsouhlasení správnosti převodu. Po provedeném převodu dat jsou data pro úpravu dostupná jak v modulu Majetek, tak v modulu Majetek ISM. Na tuto skutečnost modul Majetek ISM upozorňuje při spuštění. Převod lze opakovat, avšak veškeré případné úpravy v modulu Majetek ISM budou ztraceny! Odsouhlasení převodu majetku Po definitivním odsouhlasení převodu dat nebudou moduly Majetek a Majetek Oprávky ISM, pracující s původními daty, umožňovat editaci dat. Umožní pouze prohlížení a tisk. Doporučujeme důslednou kontrolu převedených dat. Odsouhlasení není vhodné provádět ihned po převodu, ale až odsouhlasení si, že původní a převedená data si odpovídají. 10

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Kontrola účetních výkazů

Kontrola účetních výkazů Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Kontroly definice účtů - Výkazy... 4 2.1 Doklady ve fázi pořízeno... 5 2.2 Doklady v nesprávném stavu... 6 2.3 Bilanční vyrovnanost...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Aktualizováno 11.12.2006 Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Strana 1 (celkem 7) WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 1 - Příprava DAT Příprava

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházkový systém Docházka 3000 umí od verze 6.83 přenášet data do účetnictví Abra FlexiBee. Jedná se o přenos dat pomocí XML souborů. Systém přenosu je ale závislý

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Převodový můstek ÚČTO 2014

Převodový můstek ÚČTO 2014 Převodový můstek ÚČTO 2014 Instalace a použití můstku mezi programy ÚČTO 2014 a DUEL 10 www.jezeksw.cz 2 Převodový můstek z programu ÚČTO 2014 do Daňové evidence ekonomického systému DUEL 10.0 od firmy

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

MAJETEK Evidence drobného a investičního majetku

MAJETEK Evidence drobného a investičního majetku červen 2003 verze 7.xx MAJETEK Evidence drobného a investičního majetku autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Viktor Samek Ivana Mrtková autor příručky: Drahoslava Mayová distributor

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Subjekty Modul Hromadné operace strana 1 EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Téma: Popis modulu Hromadné operace v programu EVI 8 Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Vojtek (oddělení technické podpory) OBSAH

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz EKONOM Majetek Plus www.ekonom-system.cz EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Evidence majetku rozšířená... 4 1.1 Hlavní okno evidence... 4 1.1.1 Vyhledávací funkce... 5 1.1.2 Výběr druhu majetku...

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD leden 2003 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD autor programu: Josef Gruntorád autoři příručky: Josef Gruntorád Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová

Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová 30.9.2010 Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová 1 Účetní reforma a Majetek Povinné odpisování od roku 2011 Odpisy jsou nákladovou položkou umožňující vyjádřit, jaké zdroje by měly být vytvářeny k

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Montážní deník. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Montážní deník. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Montážní deník manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014)

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Zpracování docházky jako automatizovaná služba Největší novinkou v této verzi aktualizace je zajisté automatizovaná služba zpracování docházky zaměstnanců.

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více