CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU. Informace pro STK a MEJ CSPSD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU. Informace pro STK a MEJ CSPSD"

Transkript

1 CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU SERVISNÍ ORGANIZACE MINISTERSTVA DOPRAVY NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 1222/ PRAHA 1 Informace pro STK a MEJ CSPSD kontroly technického stavu, schvalovaní a registrace Autor: Bc. Vladimír Dušek kontrolor, metodik STK CSPSD Trutnov CSPSD-2015/8

2 Stránka 2 z 44 Záznam o revizi dokumentu Rev. čís. Číslo jednací / účinnost Počet stran / příloh Předmět revize Instrukce k provedení revize Odpovědný pracovník Datum /8-VD-CSPSD NOVÝ DOKUMENT 44 / Všechna práva jsou vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora se nesmí v žádném případě tento dokument reprodukovat jinak než celý.

3 Stránka 3 z 44 OBSAH: Úvod ZÁKON č. 56/2001 Sb Kontrola technického stavu v provozu Kontrola technického stavu v STK a SME Měření emisí Technická prohlídka Přístroje pro provádění technické prohlídky Informační systém stanic technické kontroly - CIS STK Hodnocení závad Vyznačení výsledku technické prohlídky Stanice technické kontroly Oprávnění k provozování STK Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly Osvědčení k provozování stanice technické kontroly Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly Odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly Profesní osvědčení kontrolního technika Povinnosti kontrolního technika Základní a prohlubovací kurzy kontrolních techniků Zkušební stanice VYHLÁŠKA č. 302/2001 Sb Rozsah působnosti vyhlášky č. 302/2001 Sb Druhy technických prohlídek ( 8) Pravidelná technická prohlídka Opakovanou technickou prohlídkou Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla Technická prohlídka ADR Evidenční kontrola Technická prohlídka na žádost zákazníka Technickou prohlídkou před registrací vozidla Nařízená technická prohlídka Podmínky pro přistavení vozidla k technické prohlídce Vozidlo s plynovým pohonem Rozsah kontroly technického stavu Kontrolní úkony... 16

4 Stránka 4 z Základní popis závad (příloha č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb.) Podrobný popis závad (Instrukce pro STK č. 1/2012) Protokol o technické prohlídce Záznamník závad Druhy závad Závady vzniklé provozem Významné porušení předepsaných požadavků Předepsané požadavky VYHLÁŠKA č. 341/2014 Sb METODICKÉ POKYNY A INSTRUKCE STK REGULAČNÍ AKTY NA KONSTRUKCI VOZIDEL Předpisy EHK OSN Evropské regulační akty Přístup k technickým předpisům EHK OSN Přístup k Evropským regulačním aktům SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Schvalování typu vozidla / systému vozidla / samostatného technického celku / konstrukční části Homologace Homologace typu Homologační značka ES schválení typu Orgány, schvalující technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích Doklad o schválení technické způsobilosti vozidla / samostatného technického celku Ostatní vozidla, která nepodléhají schválení technické způsobilosti SCHVALOVÁNÍ VÝBAVY VOZIDEL Výbava, která musí mít schválenou technickou způsobilost: REGISTRACE VOZIDEL Povinnost registrace Povinnost zpětné registrace Výjimka vozidla, na která se nevztahovala povinnost zpětné registrace Vozidla, která nepodléhají registraci (bez RZ) Vozidlo, které je schváleno k provozu na pozemních komunikacích, ale které nepodléhá registraci (vozidlo není opatřeno RZ) Vozidlo, které není schváleno k provozu na pozemních komunikacích... 35

5 Stránka 5 z 44 Úvod Informace k problematice legislativních předpisů vztahující se ke kontrole technického stavu, schvalování a registrace je určena kontrolním technikům STK Trutnov a Krásná Lípa Centra služeb pro silniční dopravu (dále jen CSPSD), kontrolním pracovníkům mobilních expertních jednotek CSPSD (dále jen MEJ CSPSD), pro správné provádění kontroly technického stavu v STK a při technické silniční kontrole (dále jen TSK ) v souladu s příslušnými technickými předpisy (Předpisy EHK OSN, evropské regulační akty) a kontrolními úkony podle vyhlášky č. 302/2001 Sb. a vyhlášky č. 82/2012 Sb. Informace pro STK a MEJ CSPSD jsou studijní materiály pro výuku v základních a doškolovacích kurzech kontrolních techniků STK, kontrolních pracovníků MEJ CSPSD a pracovníků SOD, pořádaných CSPSD. 1. ZÁKON č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. 1) je základné právní dokument, který upravuje podmínky provozu na pozemních komunikacích v oblastech: a) registrace, b) technické požadavky na provoz silničních a zvláštních a schvalování jejich technické způsobilosti, c) práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla, d) práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů, e) práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí a f) kontroly technického stavu v provozu g) výkonu státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu na pozemních komunikacích Kontrola technického stavu v provozu Kontrolu technického stavu v provozu lze provádět: Ve stanici technické kontroly ( 48 zákon č. 56/2001 Sb.) Mobilním způsobem u stanovených kategorií ( 52b a 79 zákon č. 56/2001 Sb.) Při silniční kontrole ( 6a zákon č. 361/2000 Sb.) 2) Kontrola technického stavu v STK a SME Lhůty pravidelné technické prohlídky Provozovatel silničního vozidla je povinen ( 39 zákona) na svůj náklad přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí (motorové vozidlo) v zákonem stanovených lhůtách. Lhůty pro pravidelná technické prohlídky jsou uvedeny v 40 zákona (silniční vozidla) a v 79 zákona pro traktory a jejich přípojná vozidla (zvláštní vozidla) roky M 1, N 1, motocykl, O 1 brzděné, O 2, roky M 2, M 3, N 2, N 3, O 3, O roky T, O T 1 ) Zákon č. 56/2001 Sb. O podmínkách provozu na pozemních komunikacích 2 ) Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikačních

6 Stránka 6 z roky O 1 nebrzděné, motocykl do 50 km/h nebo do 50 cm roky - silniční vozidlo s právem přednosti jízdy, - vozidlo taxislužby, - vozidla půjčoven, mimo O 1 nebrzděné, - speciální automobil (např. pohřební vůz, obytný, montážní, eskortní.) 3) Pravidelné technické prohlídce nepodléhá motocykl opatřený šlapadly (moped moped). Provozovatel vozidla dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, přistaví vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě stanovené pro první registraci a potom pravidelně ve lhůtách stanovených zákonem. (Účinnost od ) Měření emisí Měření emisí podléhají ( 41 zákona) všechna motorová vozidla, podléhající pravidelné technické prohlídce, s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu. K pravidelnému měření emisí přistaví provozovatel toto vozidlo jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku. Měřením emisí se rozumí: kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad Hodnocení a vyznačování měření emisí Stanice měření emisí při měření emisí motorového vozidla hodnotí ( 45 zákona), zda: části motoru a příslušenství ovlivňující tvorbu škodlivých emisí jsou úplné, nepoškozené, funkční a bez zjevných vad a zda hodnoty parametrů po provedeném měření emisí nepřekračují stanovené limity. O provedeném měření emisí vyhotoví SME protokol o měření emisí motorového vozidla. Kontrolní nálepka se od již nevylepuje Technická prohlídka Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla a evidenční kontrola silničního vozidla. Technická prohlídka silničních a zvláštních se provádí ve stanici technické kontroly. U traktorů a jejich přípojných a u konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu se mohou provádět technické prohlídky a měření emisí mobilním způsobem na místech určených příslušným krajským úřadem. Na zkušební plochu nemusí být vypracovaná závěrečná expertní zpráva. Technickou prohlídku lze na určeném místě provést tehdy, pokud to místní a klimatické podmínky umožňují. 3 ) Jedná se o speciální vozidla kategorie M1 a N1.Druh vozidla je uveden na druhém řádku technického průkazu.

7 Stránka 7 z 44 Měření emisí traktorů a jejich přípojných a konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem. Při zahájení kontroly technického stavu silničního vozidla musí být předložen protokol o měření emisí motorového vozidla s kladným výsledkem. Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být při této technické prohlídce přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny pracovníků stanice technické kontroly pro zachování bezpečnosti při technické prohlídce Provádění technické prohlídky v STK a) Při kontrole technického stavu vozidla STK zjišťuje, ( 48) zda technický stav a činnost ústrojí a částí vozidla je bez závad nebo má závady porovnáním skutečného technického stavu vozidla s podmínkami stanovenými pro technický stav vozidla tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. STK nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat silniční vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů, pokud to umožňuje stav a přístupnost seřizovacích prvků. b) Při evidenční kontrole silničního vozidla STK zjišťuje ( 48) soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla a stav počítače ujeté vzdálenosti silničního vozidla. O provedení technické prohlídky silničního vozidla vyhotovuje STK na základě záznamníku závad protokol o technické prohlídce, který je předán fyzické osobě, která vozidlo k technické prohlídce přistavila. Protokol o technické prohlídce je vytvořen pomocí informačního systému STK Přístroje pro provádění technické prohlídky Pro provádění technických prohlídek se musí používat pouze přístroje, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce č. 302/2001 Sb. Přístroje musí být schváleny MD a metrologicky ověřeny a navázány Informační systém stanic technické kontroly - CIS STK Informační systém CIS STK je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo dopravy.( 48a) Informační systém CIS STK slouží k evidenci a vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly, k sestavení protokolů o technické prohlídce a k evidenci kontrolních nálepek. V informačním systému CIS STK jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost na stanici technické kontroly, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky a údaje o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky.

8 Stránka 8 z 44 Přístup do CIS STK (vyplňování protokolu o technické prohlídce) je umožněn správcem systému pouze osobě, která je držitelem osvědčení obsluhy CIS STK. Osvědčení udělí MD pouze osobě, která absolvovala školení na obsluhu CIS STK, zakončené úspěšně testem Hodnocení závad ( 49 zákona) Technickou prohlídkou silničního vozidla ve stanici technické kontroly mohou být zjištěny tyto stupně závad na technickém stavu vozidla, jeho ústrojí a částech: a) lehká závada, která nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, b) vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla a nepříznivě působí na životní prostředí, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích, c) nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích Vyznačení výsledku technické prohlídky a) Technicky způsobilé vozidlo Silniční vozidlo je technicky způsobilé ( 50 zákona) k provozu na pozemních komunikacích, pokud technickou prohlídkou silničního vozidla, jeho ústrojí a částí nebyly zjištěny žádné závady nebo jen lehké závady. Do technického průkazu vozidla vyznačí STK zápisem den, měsíc a rok provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla. Na zadní tabulku registrační značky vozidla umístí STK kontrolní nálepku o kontrole technické způsobilosti silničního vozidla s vyznačením: měsíce a roku příští pravidelné technické prohlídky silničního vozidla. b) Technicky způsobilé vozidlo k provozu pouze na 30 dnů Zjistí-li se technickou prohlídkou silničního vozidla vážná závada ( 51), je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla nebo ode dne vydání dokladu o výsledku kontroly technického stavu. Provozovatel silničního vozidla je povinen v této lhůtě přistavit silniční vozidlo s odstraněnou vážnou závadou k provedení prohlídky způsobu odstranění vážné závady. c) Technicky nezpůsobilé vozidlo Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla zjištěna nebezpečná závada ( 52), je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být používáno v provozu. Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad a) odtažení vozidla ze stanice technické kontroly,

9 Stránka 9 z 44 b) odstranění nebezpečné závady, c) přistavení silničního vozidla k opakované technické prohlídce. Při zjištění nebezpečné závady STK odstraní kontrolní nálepku o technické způsobilosti silničního vozidla ze zadní tabulky registrační značky a provede zápis o výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla. Pokud provozovatel silničního vozidla přistaví vozidlo s odstraněnou nebezpečnou závadou stanici technické kontroly, která zjistila tuto nebezpečnou závadu, ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od jejího zjištění, provede stanice technické kontroly pouze kontrolu odstranění nebezpečné závady Stanice technické kontroly Oprávnění k provozování STK Stanice technické kontroly je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních.( 54 zákona) STK může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k jejímu provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané krajským úřadem, v jehož správním obvodu bude provozovatel stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost. Krajský úřad udělí žadateli oprávnění k provozování stanice technické kontroly za těchto dalších podmínek: a) žadatel, statutární orgán nebo členové statutárního orgánu právnické osoby dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní, b) žadatel nesmí být právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy nebo jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, po celou dobu provozování stanice technické kontroly, c) žadatel splňuje podmínky nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti d) žadatel zajistí, aby prohlídky ve stanici technické kontroly prováděly jen osoby bezúhonné, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika, e) žádost o udělení oprávnění obsahuje předepsané náležitosti a kladná stanoviska příslušných orgánů f) žadatel zajistí, aby stanice technické kontroly byla vybavena přístroji a dalším technickým zařízením a programovým vybavením nezbytným k řádnému provádění technických prohlídek a souvisejících úkonů a aby měla stavební uspořádání potřebné pro výkon své činnosti. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

10 Stránka 10 z Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly Rozhodnutí o oprávnění k provozování STK vystavuje Krajský úřad na základě žádosti provozovatele stanice technické kontroly. ( 56 zákona) Před změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování STK je provozovatel stanice technické kontroly povinen podat krajskému úřadu žádost o vydání nového rozhodnutí Osvědčení k provozování stanice technické kontroly STK musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení. Osvědčení vydává krajský úřad, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování STK na základě žádosti provozovatele stanice technické kontroly. Osvědčením krajský úřad osvědčí provozovateli, že stanice technické kontroly a) splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice technické kontroly, b) splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování stanice technické kontroly, c) má vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly v souladu s prováděcím právním předpisem. Osvědčení k provozování stanice technické kontroly se vydává na dobu neurčitou. Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly stanoví vyhláška č. 302/2001 Sb Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly Provozovatel STK je povinen ( 58) zajistit po celou dobu provozování stanice technické kontroly, aby a) technické prohlídky byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika, a nebyla jim zakázána činnost, b) technické kontroly jednotlivých druhů a výměnných nástaveb nebo malých sérií před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného osvědčení k provádění technických kontrol před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, c) stanice technické kontroly byla provozována v souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování STK, d) přístroje a zařízení používané k provádění technických prohlídek byly schváleny a metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu, e) technické prohlídky jednotlivých kategorií byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování technických prohlídek, f) údaje o zahájení technické prohlídky a údaje ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vkládány do informačního systému stanic technické kontroly, g) byly řádně zpracovávány záznamníky závad a protokoly o technické prohlídce,

11 Stránka 11 z 44 h) byly uveřejněny informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo vyvěšením na veřejně přístupném místě nebo jejich poskytováním na vyžádání a i) STK měla vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek podle prováděcího právního předpisu. Provozovatel STK je povinen příslušnému krajskému úřadu písemně oznámit změny týkající se údajů uvedených v žádosti o udělení oprávnění do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Provozovatel STK je povinen na základě vnitřní kontroly prováděné v rámci systému vnitřní kontroly předložit krajskému úřadu vždy nejpozději do 31. března písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly za období předchozího kalendářního roku. Náležitosti zprávy o výsledku vnitřní kontroly stanoví vyhláška č. 302/2001 Sb. Krajský úřad nejméně jednou za 3 roky provádí kontrolu dodržování povinností provozovatele STK vyplývajících z tohoto zákona a provozování stanice technické kontroly v souladu s rozhodnutím o oprávnění k provozování stanice technické kontroly Odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly Krajský úřad odejme ( 59 zákona) oprávnění k provozování stanice technické kontroly, jestliže a) při provádění technických prohlídek jsou opakovaně závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem, b) provozovatel STK přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, nebo c) o to provozovatel stanice technické kontroly požádal Profesní osvědčení kontrolního technika Provádět technické prohlídky ve STK mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika ( 60 zákona). O vydání profesního osvědčení kontrolního technika rozhoduje ministerstvo. Ministerstvo vydá profesní osvědčení kontrolního technika osobě, která: a) má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi v autoopravárenství nejméně 2 roky nebo má ukončené střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi v autoopravárenství nejméně 6 let, b) dosáhla věku 21 let, c) je držitelem řidičského oprávnění pro skupiny, jejichž technické prohlídky bude ve stanici technické kontroly provádět; pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1, d) absolvovala výuku spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku na kontrolních linkách stanice technické kontroly (dále jen výuka v základním kurzu ), e) složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek, f) je bezúhonná V profesním osvědčení kontrolního technika ministerstvo uvede rozsah způsobilosti provádět technické prohlídky ve STK.

12 Stránka 12 z 44 Profesní osvědčení kontrolního technika se vydává ( 61 zákona) na dobu 3 let ode dne složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek. Ministerstvo záznamem do profesního osvědčení kontrolního technika prodlouží jeho platnost na dobu tří let od uplynutí jeho dosavadní platnosti na žádost držitele, který: a) v posledním roce platnosti profesního osvědčení kontrolního technika absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika a b) splňuje podmínky pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika Ministerstvo vydá fyzické osobě, která byla držitelem profesního osvědčení kontrolního technika, od jehož konce platnosti uplynuly nejvýše 2 roky, na její žádost nové profesní osvědčení kontrolního technika, Pokud a) absolvovala prohlubovací kurz a složila zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika v době po uplynutí platnosti profesního osvědčení kontrolního technika a b) splňuje podmínky pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika Odnětí profesního osvědčení kontrolního technika Ministerstvo rozhodne o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika, pokud jeho držitel závažným způsobem nebo opakovaně porušil své povinnosti při provádění technických prohlídek nebo přestal-li splňovat podmínky pro jeho vydání. Pokud bylo profesní osvědčení odňato z důvodu porušování povinností při provádění technických prohlídek, lze o vydání nového osvědčení požádat nejdříve po 5 letech od odnětí předchozího osvědčení Povinnosti kontrolního technika Kontrolní technik je povinen ( 61a) při provádění technických prohlídek a) provádět technické prohlídky v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek, b) v průběhu technické prohlídky vyznačovat zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad do záznamníku závad a vložit údaje o výsledku technické prohlídky do informačního systému stanic technické kontroly nebo za tímto účelem dokumentaci předat osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly a c) na vyžádání informovat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, o hodnocení technického stavu vozidla stupni závad. Kontrolní technik je povinen neprodleně oznámit ministerstvu odnětí nebo pozbytí řidičského oprávnění nebo ztrátu bezúhonnosti Základní a prohlubovací kurzy kontrolních techniků Výuku v základním kurzu a v prohlubovacím kurzu spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku na kontrolních linkách stanice technické kontroly zajišťuje právnická osoba zřízená ministerstvem nebo technická zkušebna, a to na základě pověření ministerstvem. Závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti odborného technika provádí ministerstvo, které si za tím účelem zřídí nejméně tříčlennou

13 Stránka 13 z 44 zkušební komisi. Členy zkušební komise jmenuje ministerstvo z odborníků v oblasti dopravy. Předsedou komise je zaměstnanec ministerstva. Učební osnovu výuky v základním a prohlubovacím kurzu, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika před zkušební komisí stanovuje vyhláška č. 302/2001 Sb Zkušební stanice Ministerstvo vydá oprávnění stanici technické kontroly k provádění technické kontroly jednotlivých druhů a výměnných nástaveb nebo malých sérií před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, pokud splňuje tyto požadavky: a) je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly, b) alespoň jeden zaměstnanec je držitelem platného osvědčení k provádění technických kontrol před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, c) činnosti budou vykonávat fyzické osoby, které jsou pro tyto činnosti odborně způsobilé a mají povinnost zachovávat státní, obchodní nebo služební tajemství. Ministerstvo rozhodne o vydání osvědčení k provádění technických kontrol před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, jestliže žadatel a) je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika, b) úspěšně absolvoval základní nebo zdokonalovací výcvik v teoretické přípravě a praktické výuce, c) složil závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti. Podrobnosti o druzích zkušebních stanic, vzory tiskopisů oprávnění podle odstavce 1 a osvědčení k provozování zkušebních stanic a podrobnosti o způsobu získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích stanoví vyhláška č. 341/2002 Sb. 2. VYHLÁŠKA č. 302/2001 Sb. Vyhláška č. 302/2001 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 56/2001 Sb., upravující podmínky provádění technických prohlídek v STK a měření emisí v SME. 2.1 Rozsah působnosti vyhlášky č. 302/2001 Sb. Upravuje rozsah a způsob měření emisí, ( 1 příloha č. 1) Stanovuje předepsané přístroje a zařízení používané na měření emisí ( 2 příloha č. 2 a 3) Stanovuje obsah protokolu o měření emisí ( 3 příloha č. 4) Stanovuje evidenci, vedenou SME ( 6 příloha č. 6) Upravuje rozsah a způsob provádění technických prohlídek, ( 8) Stanovuje druhy technických prohlídek, ( 8) Stanovuje podmínky pro přistavení vozidla k technické prohlídce ( 9) Stanovuje kontrolní úkony, metody kontroly a způsoby hodnocení jednotlivých závad ( 10 a příloha č. 7) Stanovuje předepsané přístroje a vybavení k provádění technické prohlídky ( 11 příloha č. 8)

14 Stránka 14 z 44 Stanovuje metrologickou návaznost měřidel v síti STK ( 11 a příloha č. 9) Stanovuje podrobně obsah protokolu o technické prohlídce ( 12 příloha č. 10) Stanovuje podrobně způsob vyznačování provedení technické prohlídky,( 13 příloha č. 6) Stanovuje podrobně činnost informačního systému STK ( 14) Stanovuje druhy STK ( 15) Stanovuje základní technické vybavení a uspořádání STK ( 16) Stanovuje rozsah a pokrytí správních obvodů činností STK ( 16a) Stanovuje způsob ověření plnění podmínek k provozování STK ( 17) Stanovuje vydávání osvědčení k zahájení provozu STK ( 18) Stanovuje rozsah odborných znalostí a osnovu výuky v základním kurzu techniků STK ( 19 příloha č. 12) Stanovuje organizaci závěrečných zkoušek odborné způsobilosti techniků STK ( 20 příloha č. 13) Stanovuje popis profesního osvědčení kontrolního technika ( 21 příloha č. 14) Stanovuje vnější označení STK (příloha č. 11) Stanovuje základní technické vybavení SME ( 22) Stanovuje způsob ověření plnění podmínek k provozování SME ( 23) Stanovuje vydávání osvědčení k zahájení provozu SME ( 24) Stanovuje vnější označení SME (příloha č. 15) Stanovuje rozsah odborných znalostí a osnovu výuky v základním kurzu mechaniků SME ( 25 příloha č. 16) Stanovuje organizaci závěrečných zkoušek odborné způsobilosti mechaniků SME ( 26 příloha č. 17) Stanovuje popis osvědčení o odborné způsobilosti k měření emisí (příloha č. 18) Stanovuje způsob výpočtu kapacitní potřeby správního obvodu a kapacit STK (příloha č. 19) Stanovuje doklady předkládané před provedením technické kontroly (příloha č. 20) 2.2 Druhy technických prohlídek ( 8) Ve stanici technické kontroly se provádějí tyto druhy technických prohlídek: ( 8 zákona) a) pravidelná technická prohlídka, b) opakovaná technická prohlídka, c) technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla, d) technická prohlídka ADR, e) evidenční kontrola, f) technická prohlídka na žádost zákazníka g) technická prohlídka před registrací vozidla h) nařízená technická prohlídka je technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly podle vyhlášky o technických silničních kontrolách Technická prohlídka se provádí v rozsahu plném nebo částečném. Plným rozsahem je provedení technické prohlídky v rozsahu všech kontrolních úkonů podle přílohy č. 7, které se vztahují na konstrukci a vybavení vozidla. Částečným rozsahem je provedení technické prohlídky jen v rozsahu vybraných kontrolních úkonů.

15 Stránka 15 z Pravidelná technická prohlídka Pravidelnou technickou prohlídkou je technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu; obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla Opakovanou technickou prohlídkou Opakovaná technická prohlídka je technická prohlídka následující po předchozí technické prohlídce nebo po předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla je technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla schválena a které dosud nebylo registrováno. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla. Kontrolní nálepku při této technické prohlídce vozidlu přidělí a na registrační značku vylepí registrační orgán Technická prohlídka ADR Technická prohlídka ADR je technickou prohlídkou vozidla určeného k přepravě nebezpečných věcí z hlediska plnění požadavků stanovených zvláštním právním předpisem4). Tento druh technické prohlídky může provádět pouze stanice technické kontroly, která byla k této činnosti pověřena ministerstvem a jejíž pracovníci byli pro tuto činnost vyškoleni. Podmínky zabezpečení této činnosti oznámí ministerstvo ve Věstníku dopravy Evidenční kontrola Evidenční kontrola je technická prohlídka vozidla v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 7 ve skupině kontrolních úkonů č. 0. Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla na kontrolu souladu provedení a umístění identifikátorů vozidla například VIN, výrobní štítek v porovnání se schválenou databází a za účelem jejich dokumentace. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Popis schválené databáze včetně stanovení jejího obsahu, podmínek její správy, zpřístupnění stanicím technické kontroly a schvalování obsahu ministerstvem, definice pojmů pro účely provádění evidenční kontroly jsou uvedeny v příloze č. 7. Podrobné podmínky zabezpečení této činnosti oznámí ministerstvo ve Věstníku dopravy Technická prohlídka na žádost zákazníka Technická prohlídka na žádost zákazníka je technickou prohlídkou provedenou v plném nebo částečném rozsahu, podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla Technickou prohlídkou před registrací vozidla Technickou prohlídkou před registrací vozidla se rozumí technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická 4 ) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

16 Stránka 16 z 44 prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů dle přílohy č. 20 této vyhlášky, Nařízená technická prohlídka Nařízená technická prohlídka se provádí v rozsahu stanoveném vyhláškou o technické silniční kontrole. O výsledku této technické prohlídky je vystaven protokol o technické prohlídce, jenž tvoří přílohu k dokladu vydanému policistou nebo celníkem, přičemž zápis o výsledku technické prohlídky se do technického průkazu vozidla neprovádí. Pokud nebyly při nařízené technické prohlídce zjištěny žádné závady nebo byly zjištěny jen lehké závady, kontrolní nálepka se nepřiděluje 2.3 Podmínky pro přistavení vozidla k technické prohlídce - 9 Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK doklady v závislosti na požadovaném druhu technické prohlídky podle přílohy č. 20 vyhlášky. Pokud žadatel o provedení technické prohlídky nepředloží předepsané doklady (např. chybí nebo je předložena kopie a pod), nesmí být technická prohlídka provedena. Žadatel přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky čisté a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti do jízdních souprav uvedené ve vyhlášce upravující schvalování technické způsobilosti STK provedení technické prohlídky odmítne, jestliže žadatel nepředloží předepsané doklady nebo z vozidla zjevně unikají provozní hmoty v takové míře, která by znečistila pracoviště nebo ohrozila bezpečnost práce. Stanice technické kontroly může provedení technické prohlídky odmítnout rovněž v případě, že přistavené vozidlo nemá demontované poklice nebo jízdní souprava nesplňuje podmínky spojitelnosti do jízdních souprav. 2.4 Vozidlo s plynovým pohonem ( 9 vyhlášky) U vozidla s plynovým pohonem kontrolní technik před vjezdem vozidla na linku stanice technické kontroly zkontroluje s použitím přístroje na zjišťování přítomnosti uhlovodíkového plynu těsnost plynové soustavy a u vozidla s alternativním pohonem přepne pohon na základní druh paliva. 2.5 Rozsah kontroly technického stavu Kontrolní technik provádí technickou prohlídku v rozsahu kontrolních úkonů uvedených v příloze č. 7 příslušných druhu technické prohlídky, konstrukci a vybavení vozidla. V průběhu technické prohlídky zaznamenává všechny závady, které na vozidle zjistil, do záznamníku závad. Pokud dojde v průběhu technické prohlídce k závadě, která neumožní dokončit kontrolu technického stavu v plném provozu (např. prasklá brzdová trubka), pro potřeby opakované technické prohlídky musí kontrolní technik tuto skutečnost uvést v poznámce v protokolu o technické prohlídce. Z důvodů prasklého brzdového potrubí nemohly být provedeny některé kontrolní úkony ze skupiny č. 1.2 Činnost a účinky systému provozního brzdění. 2.6 Kontrolní úkony ( 10 vyhlášky) Technický stav ústrojí a výbavy vozidla se kontroluje pomocí kontrolních úkonů. Obsahovou náplň kontrolního úkonu tvoří: a) technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 341/2014 Sb.)

17 Stránka 17 z 44 b) způsob kontroly, (příloha č. 7) c) specifikace závad, která popisuje zjištěné závady a stanoví stupeň jejich závažnosti (příloha č. 7). Seznam kontrolních úkonů, metody kontroly, základní popis závad a přípustné stupně hodnocení závad jsou stanoveny v příloze č. 7 této vyhlášky Základní popis závad (příloha č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb.) Základní popis závad, který je uveden v příloze č. 7, ve znění novelizace vyhláškou č. 83/2012 Sb., má účinnost od Závady jsou rozděleny do základních kontrolních skupin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových a jejich přípojných ve znění směrnice Komise 2010/48/EU. Změna původního rozdělení a číslování závad podle zrušené vyhlášky č. 103/1995 Sb. na rozdělení a číslování závad podle požadavků směrnice 2009/40/ES mělo jeden hlavní úkol. Sjednotit hodnocení technického stavu v celém evropském společenství (ES) podle jednotných pravidel. Kontrolní skupiny jsou dále rozděleny číselně do podskupin kontrolních úkonů (např. kontrolní skupina 0. IDENTIFIKACE je dále rozdělena do podskupin 0.1 Tabulka registrační značky; 0.2 Identifikace vozidla / identifikační číslo / výrobní číslo a povinný štítek výrobce, 0.3 Neshoda údajů atd. ). Každá podskupina kontrolních úkonů je rozdělena na jednotlivé kontrolní položky (0.2.1 Identifikační číslo / výrobní číslo; Povinný štítek výrobce). U každé kontrolní položky je stanovena metoda kontroly, jakou se má být kontrolní položka (např. konstrukční část / systém vozidla) kontrolována. Pokud je nutné u kontrolní položky (např. u brzdového systému vozidla) použít složitější metodu kontroly, je zde uveden odkaz na stanovenou metodiku kontroly. Pokud je u kontrolní položky stanovena vizuální kontrola, znamená to prohlédnutí kontrolovaných položek a v případě potřeby také fyzické prověření jejich ovládání, posouzení hluku nebo užití jiného vhodného prostředku kontroly bez použití technických zařízení. Z důvodů neustálých změn technických požadavků na konstrukci již nejsou technické požadavky (předepsané podmínky) součástí kontrolního úkonu jak tomu bylo ve zrušené vyhlášce č. 103/1995 Sb. Z těchto důvodů je v 10 vyhlášky č. 302/2001 Sb. uveden odkaz na u předepsaných podmínek na vyhlášku č. 341/202 Sb. U každé kontrolní položky je uveden základní popis závady a přípustné stupně hodnocení závady. Stupeň hodnocení může být jen jeden (např. B) nebo jich může být více (např. A, B, C). Protože u některé závady vyhláška připouští více stupňů hodnocení (A, B nebo C), bylo nutné tyto závady blíže specifikovat. Ukázka základního popisu závad podle vyhlášky č. 83/20012 Sb., kterou se mění příloha č. 7, která implementuje přílohu č. II směrnice 2010/48/ES ke směrnici 2009/40/ES. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. SKUPINA KONTROLNÍCH ÚKONŮ Podskupina kontrolních úkonů

18 Stránka 18 z 44 Položka Metoda kontroly Číslo položky Základní popis závady Hodnocení závady A B C 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA 0.1 Tabulka registrační značky (je-li vyžadována) 0.1 Tabulka registrační značky Vizuální kontrola Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značek. Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné nebo není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout nebo způsob uchycení neodpovídá požadavkům. Tabulka registrační značky je poškozená nebo deformovaná nebo nečitelná, nebo je upraven její rozměr nebo její nepovolená úprava snižuje její čitelnost. Údaje uvedené na tabulce registrační značky neodpovídají údajům uvedených v dokladech vozidla. Umístění tabulky registrační značky na vozidle nebo úhly geometrické viditelnosti tabulky registrační značky neodpovídají požadavkům. A A B B B B B Použití neschválené tabulky registrační značky (individuální výroba). B Podrobný popis závad (Instrukce pro STK č. 1/2012) Aby ze strany kontrolních techniků, Policie ČR nebo správních úředníků nedocházelo k subjektivním výkladům při posuzování nebezpečnosti závad v případech, kdy je v příloze č. 7 u jedné závady uvedeno více možností posuzování závady (viz ukázka přílohy č. 7), vydalo ministerstvo dopravy instrukci pro STK č. 1/2012. Tato instrukce upřesňuje jednotnost provádění technických prohlídek tím, že podrobněji rozpracovala základní popisy závad, uvedený v příloze vyhlášky č. 7. Podrobný popis závad blíže specifikuje závadu a přiřazuje ji konkrétní stupeň závažnosti (nebezpečnosti). Pro všechny kontrolní subjekty (kontrolní techniky STK, kontrolory při silniční kontrole, pracovníky správních orgánů) je hodnocení závady podle podrobného popisu závazné. Jiný způsob výkladu hodnocení závad MD nepřipouští. Instrukce vyšla ve Věstníku dopravy č. 9/2012 pod č.j. 4/ ORG3/1, a je veřejně přístupná na webových stránkách MD. +instrukce+pro+stk+c htm Pro potřeby kontrolních techniků v STK vydalo MD tuto instrukci v praktické knižní podobě pod názvem KONTROLNÍ ÚKONY pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce

19 Stránka 19 z 44 Ukázka podrobného popisu závad, který je uveden v instrukci pro STK č. 1/2012 a je uveřejněný ve věstníku dopravy č. 9/2012 pod č.j. 4/ ORG3/1 0. IDENTIFIKACE 0.1 Tabulka registrační značky (je-li vyžadována) Metoda kontroly Vizuální kontrola Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značek. Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné nebo není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout nebo způsob uchycení neodpovídá požadavkům. B Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné, ale nehrozí bezprostředně její upadnutí nebo zhoršení podmínek její čitelnosti. Uchycení tabulky registrační značky není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout. Způsob uchycení tabulky registrační značky neodpovídá požadavkům nebo snižuje její čitelnost. A B B Tabulka registrační značky je poškozená nebo deformovaná nebo nečitelná, nebo je upraven její rozměr nebo její nepovolená úprava snižuje její čitelnost Poškození některého písmenného nebo číselného znaku registrační značky, které částečně snižuje její čitelnost Poškození některého písmenného nebo číselného znaku registrační značky, které snižuje její čitelnost nebo poškození, či deformace (např. ohnutí) tabulky registrační značky, které snižují její čitelnost. A B Nepovolená úprava (např. zmenšení rozměrů) tabulky registrační značky. B Údaje uvedené na tabulce registrační značky neodpovídají údajům uvedených v dokladech vozidla. Umístění tabulky registrační značky na vozidle nebo úhly geometrické viditelnosti tabulky registrační značky neodpovídají požadavkům. Neschválená úprava umístění tabulky registrační značky na vozidle vzhledem k minimální nebo maximální výšce nad vozovkou nebo umístění tabulky registrační značky vzhledem k podélné střední rovině vozidla (vlevo nebo na střed) neodpovídá požadavkům a tyto změny umístění nejsou zapsány ve výjimce v technickém průkazu vozidla. Tabulka registrační značky není umístěná kolmo k podélné střední rovině vozidla (vychýlení do boku) nebo není její spodní hrana přibližně vodorovná s vozovkou nebo úhly naklopení tabulky registrační značky (od vozovky nebo k vozovce) překračují povolené hodnoty. B B A B Poloha umístění registrační značky na vozidle nebo dodatečné úpravy na vozidle zapříčiňují nedostatečnou viditelnost tabulky registrační značky B

20 Stránka 20 z 44 v některém z vymezených úhlů geometrické viditelnosti Použití neschválené tabulky registrační značky (vlastní výroba) B 2.7 Protokol o technické prohlídce Protokol o technické prohlídce se vyhotovuje bezprostředně po ukončení technické prohlídky, a to podle údajů uvedených v záznamníku závad. Obsah protokolu o technické prohlídce upravuje 12 vyhlášky č. 302/2001 Sb. Tisk protokolů o technické prohlídce je možný výhradně pomocí systému CIS STK, ve kterém se ukládají data z technických prohlídek. Vytištěný protokol o technické prohlídce musí být opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka stanice technické kontroly. Odpovědný pracovník STK je pracovník, stanovený v příručce systému řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly 2.8 Záznamník závad Záznamník závad je formulář s vyplněnými údaji o vozidle, do kterého v průběhu technické prohlídky kontrolní technik zapisuje nalezené závady a poznámky. Vyplněný a podepsaný záznamník závad se archivuje po dobu 5 let. 2.9 Druhy závad Na vozidlech se vyskytují dvě základní skupiny závad: Závady vzniklé provozem Významné porušení předepsaných požadavků Závady vzniklé provozem Závady vzniklé provozem jsou závady, které lze při technické prohlídce rozpoznat vizuálně, nebo pomocí kontrolních přístrojů (např. válcová brzda). Jedná se o korozi, opotřebení, praskliny deformace, vadná funkce apod. V podrobném popisu závad jsou tyto závady popsány a kontrolní orgán jim podle stupně závažnosti přiřazuje stanovený stupeň nebezpečnosti Významné porušení předepsaných požadavků Při porušení předepsaných požadavků se zpravidla jedná o neodbornou opravu nebo změnu, která je v rozporu s předepsanými požadavky. Za Neodbornou opravu nebo změnu je podle zákona považována oprava nebo změna, které sice mohou zajistit funkčnost, ale mají nepříznivý vliv na bezpečnost vozidla v silničním provozu nebo negativní vliv na životní prostředí nebo neodpovídají požadavkům, které byly vyžadovány při schválení vozidla. Kontrolní orgán musí znát předepsané požadavky, které konfrontuje se skutečným stavem. Znalost předepsaných požadavků na konstrukci je předpoklad pro profesionální výkon kontrolního technika Předepsané požadavky Požadavky podle zákona znamená požadavky na schválení typu vozidla k datu první registrace nebo prvního uvedení do provozu a také povinnosti dodatečného vybavení podle příslušných právních předpisů (např. dodatečná montáž zpětných zrcátek, desek zadního značení, zadní mlhové svítilny, tachografů). Požadavky, vztahující se k typu vozidla, platí také pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vozidla.

21 Stránka 21 z 44 Na rozdíl od zrušené vyhlášky č. 103/1995 Sb., kde byly předepsané požadavky uvedeny vždy stručně v záhlaví kontrolního úkonu, u nových kontrolních úkonů předepsané požadavky chybí. Zde byla dosavadní filosofie zcela zásadním způsobem změněna. Protože v důsledku vědeckotechnického pokroku se neustále mění technické požadavky na konstrukci, není již technicky možné neustále novelizovat předepsané požadavky při každé změně. Z tohoto důvodu je v 10 vyhlášky proveden odkaz na vyhlášku č. 341/2002 Sb., kde jsou uvedeny technické požadavky na schvalování. Předepsané požadavky jsou uvedeny v technických vyhláškách, upravující technické podmínky provozu na pozemních komunikacích. Jsou základním zdrojem informací, podle kterých kontrolní technici posuzují předepsané požadavky, stanovené ve vyhlášce č. 302/2001 Sb. (tzn., zda vozidlo splňuje předepsané technické požadavky z hlediska konstrukce, nebo zda na vozidle nebyly provedeny neschválené změny). Technické vyhlášky lze podle obsahu rozdělit do dvou skupin a) Vyhlášky do roku 2001 (Vyhláška č. 32/1972 Sb., vyhláška č. 90/1975 Sb., vyhláška č. 41/1984 Sb., vyhláška č. 102/1995 Sb.) b) Vyhlášky po roce 2001 (Vyhláška č. 301/2001 Sb., vyhláška č. 341/2002 Sb.) a) Vyhlášky do roku 2001 Vyhlášky do roku 2001 byly tvořeny převážně z výtahů (výpisů) požadavků z jednotlivých předpisů EHK OSN. V jednotlivých paragrafech byly uváděny požadavky pro všechny kategorie. Technické požadavky, upravující konkrétní problematiku konstrukce (např. směrové svítilny) lze dohledat přímo v konkrétním paragrafu vyhlášky. b) Vyhlášky po roce 2001 Po roce 2001 se používají tzv. odkazové hlášky. V odkazové vyhlášce již nejsou stanoveny předepsané požadavky na konstrukci v jednotlivých paragrafech, ale jsou zde pouze odkazy na regulační akty (předpisy EHK OSN, směrnice nebo nařízení Evropské unie), které danou část konstrukce vozidla upravují. 3. VYHLÁŠKA č. 341/2014 Sb. Vyhláška č. 341/2014 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 56/2001 Sb., pro schvalování technické způsobilosti a upravující technické podmínky provozu na pozemních komunikacích. Pro kontrolní techniky je to základní předpis, ve kterém jsou upraveny předepsané požadavky na konstrukci vozidla. Vyhláška č. 341/2014 Sb. je odkazová vyhláška, která se skládá ze dvou částí. Paragrafová část vyhlášky V paragrafové části jsou uvedeny zpravidla národní nebo obecné požadavky s odkazy na směrnice, předpisy nebo jednotlivé přílohy vyhlášky. Přílohová část vyhlášky (341/2014 Sb.) V jednotlivých přílohách jsou podrobně uvedeny požadavky vztahující se ke schvalování a provozu na pozemních komunikacích. Obsah přílohové části vyhlášky č. 341/ Seznam směrnic Evropské unie 2. Kategorie silničních a zvláštních 3. Technické požadavky pro konstrukci kategorií M, N, O

22 Stránka 22 z 44 Příklad 4. Technické požadavky na konstrukci kategorie L 5. Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána (Předpisy EHK OSN) 6. Technické požadavky na konstrukci kategorií T, C, R, S 7. Vzory jednotlivých dokladů a osvědčení 8. Značka schválení typu vozidla pro neharmonizované schválení 9. Způsob a forma předání údajů do evidence technických údajů typů silničních 10. Požadavky pro jednotlivě vyrobená vozidla 11. Podmínky pro přestavbu poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem 12. Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy A) Výbava, která musí mít schválenou technickou způsobilost: B) Technické požadavky na povinnou výbavu C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových a ručních vozíků D) Technické požadavky na výbavu světelnými zařízeními E) Technické požadavky na výbavu zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními F) Technické požadavky na výbavu koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy G) Technické požadavky na výbavu doplňkovými zařízeními H) Technické požadavky na výbavu označením nejvyšší povolené rychlosti I) Technické požadavky na výbavu zvláštních 13. Technické požadavky na konstrukci kategorií SS, SN, Z Pro kontrolní techniky STK je práce s odkazovou vyhláškou složitější, protože samotná vyhláška žádné podrobně specifikované požadavky na konstrukci vozidla neuvádí. Pokud chceme zjistit, jaké podmínky montáže musí splňovat např. směrové svítilny u motocyklu kategorie L3, musíme v příloze č. 4 vyhlášky č. 341/2014 Sb. zjistit, který technický předpis u motocyklů upravuje montáž směrových svítilen. V příloze č. 4 v odst. 1 je uvedena tabulka, kde je uvedeno, že montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci upravuje směrnice 209/67/ES. Ve zmíněné směrnici můžeme následně zjistit požadavky, které se vztahují k problematice směrových svítilen (povinnost, počet, výškové umístění, frekvence, el. zapojení atd.) Tabulka platných směrnic Evropské unie: Položka Směrnice Evropské unie Harmonizované technické požadavky, rozsah a způsob ověření splnění harmonizova-ných technických požadavků Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu Vzor osvědčení o schválení typu Značka schválení typu Měření tlaku vzduchu 86/217/EHS Příloha

23 Stránka 23 z 44 Brzdové systémy 93/14/EHS Příloha Dodatek 3 přílohy Dodatek 4 přílohy ---- Zvukové výstražné zařízení Ochranná zařízení bránící neoprávněnému použití 93/30/EHS 93/33/EHS Příloha I a II Příloha I Dodatek 1 přílohy I a II Dodatek 1 přílohy III Dodatek 2 přílohy I a II Dodatek 2 přílohy III Hmotnosti a rozměry 93/93/EHS Příloha Dodatek 1 přílohy Dodatek 2 přílohy ---- Maximální konstrukční rychlosti, maximální točivý moment a maximální netto výkon motoru Konstrukční části a vlastnosti 95/1/ES 97/24/ES Příloha I a II Kapitoly 1 až 12 Dodatek 2 přílohy I Poddodatky přílohy II Dodatky příloh kapitol 1 až 12 Dodatek 3 přílohy I Poddodatky přílohy II Dodatky příloh kapitol 1 až Kapitoly 1 až 12 Rychloměry 2000/7/ES Příloha Dodatek 1 přílohy Dodatek 2 přílohy ---- Snížení úrovně emisí znečišťujících látek Místo pro montáž zadní registrační tabulky Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci Stojany Zádržná zařízení pro spolujezdce Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů Povinné značení 2002/51/ES 2009/62/ES 2009/67/ES 2009/78/ES 2009/79/ES 2009/80/ES 2009/139/ES Příloha I Přílohy I až VI Příloha I Příloha I Příloha I Příloha I Dodatek 1 přílohy I Dodatek 3 přílohy II až VI Dodatek 1 přílohy I Dodatek 1 přílohy I Dodatek 1 přílohy II Dodatek 2 přílohy I Dodatek 2 přílohy I Dodatek 4 přílohy II až VI Dodatek 2 přílohy I Dodatek 2 přílohy I Dodatek 2 přílohy II Dodatek 3 přílohy I Schvalování typu 2002/24/ES Příloha I Příloha II Příloha III Příloha V Tabulky s předepsanými technickými předpisy, které musí vozidlo (všechny) splňovat, aby mohlo být schváleno do provozu, jsou uvedeny v každé rámcové směrnici pro schvalování. Přehled základních rámcových směrnic pro schvalování (tzv. globální homologace). Pro vozidla kategorie M, N a O Pro vozidla kat. L Pro vozidla kategorie T a R směrnice 2007/46/ES směrnice 2002/24/ES od platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 168/2013 směrnice 2003/37/ES od platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 167/2013 Ukázka tabulky s homologačními předpisy uvedenými v příloze IV směrnice 2007/46/ES na schvalování kat. M, N a O.

24 Stránka 24 z METODICKÉ POKYNY A INSTRUKCE STK. Pro účely odborného řízení STK, SME a správních orgánů jsou v souladu s 88 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. ministerstvem vydávány: 1. Pro správní orgány metodické pokyny, usměrnění nebo sdělení, informace. 2. Pro STK a SME instrukce pro STK informace Instrukce a metodiky jsou přístupné na stránkách MD, odboru silniční dopravy viz obrázek.

25 Stránka 25 z REGULAČNÍ AKTY NA KONSTRUKCI VOZIDEL 5.1 Předpisy EHK OSN V roce 1958 uzavřely v Ženevě některé členské státy EHK OSN Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových. V průběhu platnosti Dohody k ní postupně přistupovaly další členské státy, a též i některé státy mimoevropské. Bývalá čs. republika k ní přistoupila jako osmý stát v r Z tohoto důvodu je u homologační značky, pokud byla homologace udělena v ČR, uvedena 8. Účelem Dohody bylo co nejvíce sjednotit evropské zákonodárství pro konstrukci a schvalování silničních. V současné době je 126 předpisů EHK OSN. Předpisy EHK nejsou pro státy závazné, ale pouze doporučující. ČR stanovila povinnost plnit předpisy EHK v zákoně č. 56/2001 Sb., a jeho prováděcí vyhláškou č.341/2002 Sb., v které jsou tyto předpisy konkrétně uvedeny. 5.2 Evropské regulační akty Homologační značka udělená v ČR podle předpisu EHK OSN V roce 1970 po vzniku tzv., Evropských společenství začaly být v rámci Evropského hospodářského společenství vypracovávány EHS směrnice na konstrukci, které jsou zaměřením do jisté míry paralelní k předpisům EHK. V současné době jsou obě řady těchto technických předpisů pro konstrukci, tam, kde se obě řady technických předpisů shodují, plně harmonizovány tj. jsou identické. Aby došlo k nížení byrokratické zátěže, bylo rozhodnuto, že některé směrnice budou postupně zrušeny a nahrazeny pouze předpisy EHK OSN. V případech, kdy se předpis EHK a příslušná směrnice EHS/ES, upravující stejnou problematiku, vzájemně liší (např. v termínu aplikace apod.), platí příslušná směrnice, pokud schvalující orgán nerozhodl jinak.

26 Stránka 26 z 44 Homologace podle směrnic EHS/ES mohou udělovat pouze orgány, určené Evropskou Unií a se sídlem na jejím území. (V ČR je to ministerstvo dopravy na základě provedené homologační zkoušky v pověřených zkušebnách např. TŰV SŰD, SZZLPS, DEKRA,.) ČR se jako člen Evropské unie stala povinným uživatelem tohoto schvalovacího systému ode dne , kdy se stala jejím členem. Evropské regulační akty jsou z hlediska právní síly rozděleny do těchto skupin: Směrnice (např. komise) EU jsou pro Členské státy závazné, po povinném zapracování do svých vnitrostátních předpisů (vyhláška, zákon) Nařízení / rozhodnutí (např. rady a parlamentu) UE je přímo aplikovatelné právo. Pro členské státy EU je závazné ihned (nemusí se zapracovávat do vnitrostátních předpisů zákonů a vyhlášek). Např. NR (EU) č. 165/2014 (tachograf) Homologační značka udělená v ČR podle přílohy směrnice EHS / ES Od roku 1985, kdy začala platit vyhláška č. 41/1984 Sb. se vyžaduje homologace podle předpisů EHK OSN u všech konstrukčních částí, systémů a samostatných technických celků vozidla. Od roku 2001, kdy začala platit vyhláška č. 301/2001 Sb. jsou uplatňovány při schvalování, konstrukčních částí, systémů a samostatných technických celků i evropské regulační akty. Po vstupu do Evropského společenství je ČR povinna dodržovat evropské regulační akty. 5.3 Přístup k technickým předpisům EHK OSN V příloze č. 5 vyhlášky č. 341/2014 Sb. jsou uvedeny všechny předpisy EHK OSN (1 až 131) které se vztahují ke konstrukci silničních i zvláštních. K požadovaným předpisům EHK lze získat zdarma přístup na níže uvedených internetových stránkách. Stránky Evropské komise

27 Informace pro STK a MEJ CSPSD Stránka 27 z 44 V tabulce jsou v levém sloupci uvedeny čísla předpisů EHK OSN, k níž EU přistoupila a obsahují odkazy na všechny předpisy, které byly zveřejněny v Úředním věstníku EU-LEX. Kliknutím na CS získáme požadovaný předpis v českém jazyce. Protože seznam předpisů EHK OSN je uveden pouze v anglickém jazyce, pro překlad použijeme tabulku homologačních předpisů EHK OSN uvedenou v příloze č. 5 vyhlášky č. 341/2014 Sb. 5.4 Přístup k Evropským regulačním aktům Pro přístup k právu Evropské unie zadáme do internetového vyhledávače EUR-LEX. Pokud není úvodní stránka EUR-LEX v českém jazyce, rozbalíme v pravém horním rohu roletku a zadáme Čeština.

28 Stránka 28 z 44 Hledaný předpis zapíšeme do kolonek podle roku a čísla předpisu. V nabídce zaškrtneme, zda se jedná o směrnici, nařízení nebo rozhodnutí a dáme vyhledat. V nabídce, pokud je to možné, si vybíráme nejnovější konsolidované znění předpisu, které zahrnuje všechny změny předpisu. Ukázka vyhledané směrnice 2007/46/ES v konsolidovaném znění

29 Stránka 29 z 44 6 SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL 6.1 Schvalování typu vozidla / systému vozidla / samostatného technického celku / konstrukční části Podmínky schvalování technické způsobilosti typu vozidla / systému vozidla / samostatného technického celku / konstrukční části upravuje v České republice zákon 56/2001 Sb. 5). Technické požadavky na konstrukci jsou uvedeny v přílohách prováděcího předpisu 6) k tomuto zákonu. V přílohách jsou podrobně specifikovány požadavky na konstrukci jednotlivých kategorií s uvedenými odkazy na předepsané regulační akty (homologační předpisy). Výrobce vozidla musí při homologačních zkouškách prokázat splnění všech předepsaných regulačních aktů na konstrukci (předpisy EHK OSN, směrnice nebo nařízení Evropské unie) pro danou kategorii vozidla, aby získal osvědčení o schválení typu vozidla a vozidlo mohlo být provozováno na pozemních komunikacích. Jakýkoliv dodatečný zásah do konstrukce vozidla, který porušuje požadavky, stanovené příslušným homologačním předpisem (např. změna umístění RZ, úprava výfukového systému, zvýšení hluku, změna montáže nebo počtu světelných zařízení, montáž nehomologovaných světelných zařízení, porušení požadavků na vnější výčnělky, atd.), je považován za neschválenou změnu vozidla. Neschválené změny vozidla porušují požadavky homologačních předpisů, které byly vyžadovány u vozidla při jeho schválení. Podle zákona 7) je takové vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 6.2 Homologace Homologace je prohlášení o shodě s předepsanými požadavky homologačního předpisu. Homologaci provádí pověřené zkušebny (TÜV SÜD, DEKRA, SZZLPS). Seznamy homologačních předpisů, vyžadovaných při schvalování jednotlivých kategorií jsou uvedeny v přílohách vyhlášky č. 341/2001 Sb Homologace typu Homologace typu je posouzení shody typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného celku vozidla s technickým (homologačním) předpisem. Výsledek: - osvědčení o homologaci typu Homologační značka - přidělení homologační značky. Homologační značka má tvar podle toho, byla-li homologace provedena podle předpisu EHK nebo směrnice EHS/ES EHK příklad: 5 ) 15 až 35 a Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích 6 ) Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích 7 ) 37 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb. Podrobný popis závad je uveden v Příloze č. 7 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. Seznam kontrolních úkonů pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce ve znění novelizace vyhlášky č. 83/2013 Sb.

30 Stránka 30 z 44 kde E24 je označení země, která homologaci provedla, 92R je číslo homologačního předpisu (náhradní výfukový systém motocyklu), je číslo osvědčení pod kterým byla homologace udělena ES příklad: kde e1 je označení země, která homologaci provedla, 6789 je číslo osvědčení pod kterým byla homologace udělena pro nepůvodní výfukový systém podle směrnice 97/24/EHS, je označení katalyzátoru, je označení tlumiče hluku u nepůvodního výfukového systému. Detailní provedení homologační značky pro označení předmětu homologace, včetně případných dalších povinných údajů, stanoví příslušný homologační předpis ES schválení typu ES schválení typu (dříve globální homologace) nahrazuje všechny jednotlivé homologace a schválení vztahující se na danou kategorii (provedení) vozidla. 6.3 Orgány, schvalující technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích Technickou způsobilost typu vozidla schvaluje schvalovací orgán, který je podle zákona zmocněn rozhodovat o technické způsobilosti vozidla. 1. Ministerstvo dopravy je schvalovacím orgánem v případě schvalování typu vozidla (hromadná výroba). Schvalování provádí na základě žádosti výrobce vozidla. 2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je schvalovacím orgánem v případě schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, dovezeného nebo přestavěného vozidla Doklad o schválení technické způsobilosti vozidla / samostatného technického celku Doklad vystavující Ministerstvo dopravy Schválí-li ministerstvo dopravy typ silničního vozidla nebo typ samostatného technického celku, vydá výrobci vozidla / samostatného technického celku osvědčení o schválení technické způsobilosti typu Doklady vystavující výrobce vozidla (hromadná výroba) Výrobce vozidla, který je držitelem Osvědčení o schválení typu, a který chce uvést vozidlo na trh v České republice, je povinen vydat k vozidlu: Výrobce vystavuje k vozidlu nebo samostatnému technickému celku tyto doklady: Vozidlo podléhá povinné registraci Vozidlo nepodléhá povinné registraci 8) technický průkaz nebo prohlášení o shodě 9) (C.O.C. list), nebyl-li vydán technický průkaz 1. technické osvědčení a 2. výpis z technického osvědčení, 8 ) 28 odst. 1, písm. s) zákona č. 56/2001 Sb. 9) C.O.C. list (ES prohlášení o shodě) je dokument, který vydává výrobce vozidla v postavení držitele osvědčení homologace typu ES.

31 Stránka 31 z Doklady vystavující obecní úřad obce s rozšířenou působností Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí-li technickou způsobilost jednotlivého vozidla, které nepodléhá registraci / samostatného technického celku: Obecní úřad obce s rozšířenou působností vystavuje tyty doklady: 1) Jednotlivě vyrobené nebo dovezené vozidlo / samostatný technický celek Vozidlo podléhá povinné registraci technický průkaz Vozidlo nepodléhá povinné registraci Samostatný technický celek 1. technické osvědčení a 2. výpis z technického osvědčení 2) Přestavba vozidla Provede zápis změn v technickém průkazu 6.4 Ostatní vozidla, která nepodléhají schválení technické způsobilosti. V České republice lze na pozemních komunikacích provozovat i ostatní vozidla, která nepodléhají povinné registraci. Tato vozidla nemusí mít schválenou technickou způsobilost, nemusí mít sjednané povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Provozovatel nemusí při provozu na pozemních komunikacích předkládat žádný doklad o schválení vozidla. Jsou-li tato vozidla provozována na pozemních komunikacích, musí splňovat technické požadavky podle zvláštního zákona. 10) Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích se nevztahuje na: a) Vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km/h; b) vozidla určená výlučně pro používání tělesně postiženými osobami; c) vozidla určená výlučně pro ovládání pěšími osobami; d) potahová vozidla; e) jízdní kola; f) jízdní kola dodatečně vybavená pomocným motorkem, pokud je zachován nadále původní charakter jízdního kola, pomocný motorek přiměřeně plní podmínky schválení typu, jeho výkon nepřesahuje1 kw, v případě použití spalovacího motoru objem válce (válců) není větší než 50 cm 3, maximální konstrukční rychlost není vyšší než 25 km.h -1, montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádala zásah na jeho nosných částech; g) šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h; h) samovyvažující vozidla; Jízdním kolem podle písm. e) se rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (např. tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako např. koloběžky 11). 10 ) Příloha č. 12, písmeno C vyhlášky č. 341/2014 Sb. Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových a ručních vozíků.

32 Stránka 32 z 44 7 SCHVALOVÁNÍ VÝBAVY VOZIDEL Výbava vozidla podle 75 zákona č. 56/2001 Sb. podléhá schvalovacímu procesu. Seznam výbavy vozidla i způsob značení výbavy vozidla je uveden v příloze č. 12 písm. A vyhlášky č. 341/2014 Sb. Schválená výbava vozidla musí být opatřena předepsaným značením. - každý kus schválené výbavy musí být označen nejméně znakem výrobce, typem a schvalovací značkou, - schvalovací značka má tvar kde XXXX je číslo schválení. ATEST 8SD XXXX nebo CZ XXXX, jedná-li se o konstrukční část vozidla, Výrobce výbavy odpovídá za to, že na výrobcích bude na každém kusu viditelně umístěna výše popsaná značka. Tato značka musí být na výrobku umístěna tak, aby byla čitelná a pevně připevněna. Způsob připevnění značky není předepsán. V případě, kde to není možné, může být schvalovací číslo umístěno na obalu nebo na kartě vkládané do obalu a v návodu k obsluze. Schvalovací značka ATEST 8SD je vyžadována u schválené výbavy vozidla od Výbava, která musí mít schválenou technickou způsobilost: 1. Antény pro motorová vozidla 2. Audio soustavy a) autorádia, radiopřehrávače a jejich příslušenství b) televizní a navigační systémy určené k montáži do prostoru pracoviště řidiče 3. Automobilové koberce 4. Disky kol a) z lehkých slitin b) ocelové 5. Elektroinstalace a) zástrčky a zásuvky pro spojení el. instalací tažného a připojeného vozidla (7-pól., 13-pól., 15-pól., - 12 V, 24 V) b) elektroinstalace přípojných 6. Elektrické a elektronické příslušenství a) cyklovače stěračů b) elektronické záznamníky jízd c) palubní počítače d) taxametry e) tempomaty f) vozidlové telefony a příslušenství g) vozidlové ventilátory h) vozidlové vysílačky a příslušenství i) zvuková výstražná zařízení signalizující zpětnou jízdu j) informační a odbavovací systémy 7. Nosiče zavazadel 11) Odst. 9), Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. 12) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 102/1995 Sb.

33 Stránka 33 z 44 a) střešní b) jiné než střešní c) nosiče kol d) nosiče lyží e) střešní boxy 8. Ochranná zařízení a) ochranné rámy b) boční ochrany c) zadní ochrany proti podjetí d) ochranné kryty motoru a jiných částí vozidla 9. Vnější plastové a pryžové doplňky 10. Pneumatiky a) obnovené b) příslušenství: c) ventilky d) duše e) prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky 11. Potahy sedadel a potahy volantů a) potahy volantů b) potahy sedadel c) pro sedadla s airbagy d) pro sedadla bez airbagů 12. Přídavná zařízení motorů a) zařízení pro úpravu parametrů motorů, automatické převodovky a systémů jízdní dynamiky (ABS, ASR, EDS) b) zařízení pro dodatečnou úpravu výfukových plynů, 13. Nálepky na skla 14. Sněhové řetězy 15. Spojovací tažná zařízení 16. Světelná zařízení, doplňková světelná označení některých druhů 17. Tažná lana, tažné tyče a upínací soupravy 18. Zabezpečovací zařízení a) mechanické b) elektronické c) bezpečnostní značení skel kódem 19. Zařízení k ovládání a) ruční ovládání pro tělesně postižené b) druhé ovládání pro potřeby autoškol 20. Zařízení pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí 21. Zasklení a) střešní okna b) plastová okna c) technologie oprav skel

34 Stránka 34 z 44 d) tónování skel e) fólie - bezpečnostní, ztemňovací, protisluneční pásy 22. Značkové příslušenství Výbava vozidla, která nemá schválenou technickou způsobilost, se nesmí používat na vozidle, které je provozováno na pozemních komunikacích. 8 REGISTRACE VOZIDEL 8.1 Povinnost registrace Registraci podléhají všechna vozidla, poprvé uváděné do provozu po , pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu. Povinné registraci nepodléhá pouze pracovní stroj přípojný, který je účelově určen pro práci v zemědělství. Do registru silničních lze při splnění dalších podmínek, zapsat pouze takové vozidlo, které má schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Technická způsobilost při zápisu vozidla do registru silničních je prokázána: a) Technickým průkazem (Osvědčení o registraci vozidla část II) nebo b) C.O.C listem u nových dosud neregistrovaných v ES, pokud nebyl vystaven technický průkaz Po zapsání vozidla do registru Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá k vozidlu: 1) Doklad o registraci Osvědčení o registraci vozidla (dále jen ORV). 2) Registrační značku (dále jen RZ). 8.2 Povinnost zpětné registrace Před účinností zákona č. 56/2001 Sb. ( ) byla na pozemních komunikacích provozována i vozidla, na která se podle předchozích právních předpisů nevztahovala povinnost registrace. Tato vozidla byla provozována na pozemních komunikacích bez tabulky registrační značky. Jednalo se zejména o: pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, některá přípojná vozidla traktoru (např. jednonápravové na přepravu balíků tzv. paleťák ) mopedy a motokola, Tuto skutečnost změnil zákon, který vyžaduje povinnou registraci u všech, uvedených do provozu po Pro vozidla, která byla uvedena do provozu před a nebyla opatřena registrační značkou, stanovil zákon povinnost, 13) přihlásit je dodatečně do registru silničních nejpozději do Výjimka vozidla, na která se nevztahovala povinnost zpětné registrace Podle 89 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb. zpětně registraci nepodléhají vozidla, která byla uvedena do provozu před , pokud se jedná o: 13 ) 89 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb. Vozidla mohou být registrována na žádost vlastníka.

35 Stránka 35 z 44 Pracovní stroj samojízdný, dvoukolové mopedy a motokola Tato vozidla se registrují pouze na žádost majitele, a proto mohou být nadále provozována na pozemních komunikacích bez registrační značky. 8.4 Vozidla, která nepodléhají registraci (bez RZ) Na pozemní komunikaci lze v zákonem stanovených případech provozovat: a) Vozidlo, které je schváleno k provozu na pozemních komunikacích, ale které nepodléhá registraci vozidlo není opatřeno RZ. b) Vozidlo, které není schváleno k provozu na pozemních komunikacích (vlastní výroba) 8.5 Vozidlo, které je schváleno k provozu na pozemních komunikacích, ale které nepodléhá registraci (vozidlo není opatřeno RZ). Povinné registraci podle zákona nepodléhá: 1) Pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství.14) 2) Vozidla, na která se vztahovala výjimka podle 89 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb. viz odst Vozidlo, které není schváleno k provozu na pozemních komunikacích Podle zvláštního zákona 15) lze na základě vydaného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu výjimečně užívat místní komunikaci a silnici samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost. Silniční správní úřad může vydat rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti. Žádost se vystavuje na dobu určitou a v rozhodnutí jsou stanoveny podmínky zvláštního užívání. 14 ) 79 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona 239/2013 Sb. 15 ) 25 (Zvláštní užívání) odst. 6 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích

36 Stránka 36 z 44 Zkušební otázky 1. Podrobný popis závad se stupněm jejich hodnocení je uveden: a) V příloze č. 7 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. b) V CIS STK c) V instrukci pro STK č. 1/ Povinnost provozovatele, přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve stanovených lhůtách upravuje: a) 9 vyhlášky č. 302/2001 Sb. b) 39 zákona č. 56/2001 Sb. c) 6 zákona č. 361/200 Sb. 3. Způsob provádění kontroly (metoda kontroly) u jednotlivých kontrolních skupin upravuje: a) Instrukce pro STK č. 1/2012 Sb. b) Zákon č. 56/2001 Sb. c) Příloha č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. 4. Lehká závada A : a) Je menší nedostatek, který nemá významný vliv na bezpečnost vozidla či dopad na životní prostředí. b) Je závada, která nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. c) Je závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, ale bezprostředně nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 5. Vážná závada B : a) Je závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla a nepříznivě působí na životní prostředí. b) Je závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla a nepříznivě působí na životní prostředí, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích. c) Je závada, která bezprostředně nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 6. Nebezpečná závada C : a) Je závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích. b) Je závada, která ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích. c) Je závada, která bezprostředně ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla. 7. Protokol o technické prohlídce podepisuje a opatřuje razítkem: a) Vedoucí a jeho zástupce nebo operátorka b) Kontrolní technik, který technickou prohlídku vozidla vykonal c) Odpovědný pracovník stanice technické kontroly

37 Stránka 37 z Stanice technické kontroly může provedení technické prohlídky odmítnout: a) Pokud žadatel nepředloží předepsané doklady k vozidlu nebo z vozidla unikají provozní hmoty v takové míře, že by došlo k znečištění pracoviště nebo by mohla být ohrožena bezpečnost práce b) Pokud žadatel nepředloží předepsané doklady k vozidlu, přistaví vozidlo, které neumožní bezpečné provedení technické prohlídky nebo z vozidla unikají provozní hmoty v takové míře, že by došlo k znečištění pracoviště nebo by mohla být ohrožena bezpečnost práce c) Pokud žadatel nepředloží předepsané doklady k vozidlu, přistaví vozidlo, které neumožní bezpečné provedení technické prohlídky, vozidlo je vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol, jízdní souprava nesplňuje podmínky spojitelnosti do jízdních souprav, z vozidla unikají provozní hmoty v takové míře, že by došlo k znečištění pracoviště nebo by mohla být ohrožena bezpečnost práce. 9. Odpovědný pracovník je: a) Vedoucí a jeho zástupce nebo operátorka b) Kontrolní technik, který technickou prohlídku vozidla vykonal c) Pracovník, stanovený v příručce systému řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly. 10. Pozbytí řidičského oprávnění nebo ztrátu bezúhonnosti kontrolní technik: a) Je povinen nahlásit vedoucímu stanice technické kontroly b) Je povinen bezodkladně nahlásit ministerstvu dopravy c) Nemá povinnost nikomu hlásit 11. Kontrolní technik smí provádět technické prohlídky: a) Pouze na skupině, pro kterou je držitelem řidičského oprávnění. b) Pouze na skupině, pro kterou je držitelem řidičského oprávnění, pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1. c) Pouze na skupině, pro kterou je držitelem řidičského oprávnění, pro vozidla kategorie T postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C Předepsané požadavky : a) Znamená požadavky na schválení typu vozidla k datu schválení b) Znamená požadavky na schválení typu vozidla k datu prvního uvedení do provozu c) Znamená požadavky na schválení typu vozidla k datu první registrace nebo prvního uvedení do provozu a také povinnosti dodatečného vybavení podle příslušných právních předpisů.

38 Stránka 38 z Metoda Vizuální kontrola znamená: a) Znamená prohlédnutí kontrolovaných položek a v případě potřeby také fyzické prověření jejich ovládání, posouzení hluku nebo užití jiného vhodného prostředku kontroly bez použití technických zařízení. b) Znamená pouze prohlédnutí kontrolovaných položek bez použití technických zařízení. c) Znamená pouze prohlédnutí kontrolovaných položek, v případě potřeby lze použit i montážní jámu. 14. Za Neodbornou opravu nebo změnu je podle zákona považována: a) Oprava nebo změna, které mění provozní vlastnosti vozidla. b) Oprava nebo změna, která byla vykonána neautorizovaným servisem nebo opravnou. c) Oprava nebo změna, které sice mohou zajistit funkčnost, ale mají nepříznivý vliv na bezpečnost vozidla v silničním provozu nebo negativní vliv na životní prostředí. 15. Za provedení technické prohlídky zodpovídá: a) Vedoucí stanice technické kontroly b) Oprávněná osoba, která podepsala protokol o technické prohlídce. c) Kontrolní technik, který provedl technickou prohlídku vozidla. 16. Předepsané technické požadavky pro kontrolu vozidla jsou uvedeny: a) V instrukci pro STK č. 1/2012 b) V příloze č. 7 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. c) Ve vyhlášce o schvalování technické způsobilosti č. 341/2014 Sb. s odkazem na Evropské regulační akty a předpisy EHK OSN. 17. Zkušební plochu pro technické prohlídky traktoru, nebo konstrukčně určených k provozu na sněhu nebo ledu, prováděná mobilním způsobem mimo stanici technické kontroly. a) Schvaluje příslušný krajský úřad na základě vypracované závěrečné expertní zprávy. b) Schvaluje příslušný krajský úřad, na zkušební plochu nemusí být vypracovaná závěrečná expertní zpráva. c) Nemusí být schválena příslušným krajským úřadem, kontrolní technik, který provádí technickou prohlídku mobilním způsobem, zodpovídá za to, že plocha splňuje požadavky 28 vyhlášky č. 302/2001 Sb. 18. V technickém průkazu je uvedeno: NAKLADNÍ AUTOMOBIL SPECIÁLNÍ SNĚŽNÉ PÁSOVÉ VOZIDLO LAVINA 801 TD-Z a) Vozidlo podléhá pravidelné technické prohlídce, pokud je vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, protože se jedná o silniční vozidlo - nákladní automobil speciální b) Vozidlo podléhá pravidelné technické prohlídce vždy c) Vozidlo nepodléhá pravidelné technické prohlídce

39 Stránka 39 z V technickém průkazu je uvedeno: SNĚŽNÉ PÁSOVÉ VOZIDLO LAVINA PL 800-Z-02 a) Vozidlo podléhá pravidelné technické prohlídce, pokud je provozováno na pozemních komunikacích b) Vozidlo podléhá pravidelné technické prohlídce vždy c) Vozidlo nepodléhá pravidelné technické prohlídce, i když je provozováno na pozemních komunikacích, protože se jedná o zvláštní vozidlo kategorie Z - sněžné pásové vozidlo 20. Provozovatel vozidla kat. M1, provozované jako autoškola, přistaví vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtách. a) Nejpozději ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let b) Nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách c) Nejpozději ve lhůtě dvou let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách 21. Provozovatel vozidla kat. O1, provozované jako autoškola, přistaví vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtách. a) Nejpozději ve lhůtě šesti let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let b) Nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách c) Nejpozději ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách 22. Provozovatel traktoru, provozovaného jako autoškola, přistaví vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtách. a) Nejpozději ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let b) Nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách c) Nejpozději ve lhůtě dvou let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních

40 Stránka 40 z 44 lhůtách 23. Provozovatel traktorové přívěsu, provozovaného jako autoškola, přistaví vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtách. a) Nejpozději ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let b) Nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách c) Nejpozději ve lhůtě dvou let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách 24. Provozovatel speciálního vozidla kat. N1 - POHŘEBNÍ, přistaví vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtách. a) Nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách b) Nejpozději ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let c) Nejpozději ve lhůtě dvou let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách 25. Provozovatel přípojného vozidla kat. O1, - obytný, bržděný, přistaví vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtách. a) Nejpozději ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let b) Nejpozději ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let c) Nejpozději ve lhůtě šesti let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let

41 Stránka 41 z Provozovatel motocyklu kat. L3, max. konstrukční rychlost 60 km, obsah 50 cm 3, přistaví vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtách. a) Nejpozději ve lhůtě dvou let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let b) Nejpozději ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let c) Nejpozději ve lhůtě šesti let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let 27. Provozovatel motocyklu kat. L2 (lehká čtyřkolka), max. konstrukční rychlost 45 km, obsah 50 cm 3, přistaví vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtách. a) Nejpozději ve lhůtě dvou let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let b) Nejpozději ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let c) Nejpozději ve lhůtě šesti let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let 28. Při kontrole účinnosti brzd vozidla na válcové zkušebně brzd došlo k prasknutí brzdové trubky. Kontrolní technik zjištěnou skutečnost: a) Zaznamená jako nebezpečnou závadu (C) č prasknutí brzdového potrubí b) Zaznamená jako nebezpečnou závadu (C) č prasknutí brzdového potrubí a č vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku c) Zaznamená jako nebezpečnou závadu (C) č prasknutí brzdového potrubí a č vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku. Do poznámky uvede: Z důvodů prasklého brzdového potrubí nemohly být provedeny některé kontrolní úkony ze skupiny č. 1.2 Činnost a účinky systému provozního brzdění 29. Při pravidelné technické prohlídce je oprava nebo seřizování vozidla a) Zakázané b) Zakázané s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů, pokud to umožňuje stav a přístupnost seřizovacích prvků c) Zakázané, pokud se kontrolní technik na opravě nebo seřízení předem nedomluví s řidičem

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava ANOTACE 1. Stanice technické kontroly, Stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl.

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl. N á v r h III. ZÁKON ze dne.., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ministerstvo dopravy

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl.

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl. N á v r h I. ZÁKON ze dne.., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

TECHAGRO 2016

TECHAGRO 2016 04.04.2016 TECHAGRO 2016 Adresa Ministerstva dopravy ČR - schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích: Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží Ludvíka

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK

OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: a) č. 111/1994 Sb. b) č. 38/1995 Sb. c) č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: a)

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozi... Stránka č. 1 z 33 ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon 56/2001 Sb. ČÁST PRVNĺ Základní ustanovení. 1 Předmět úpravy. (1) Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:

Zákon 56/2001 Sb. ČÁST PRVNĺ Základní ustanovení. 1 Předmět úpravy. (1) Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích: Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Citace pův. předpisu: 302/2001 Sb. Částka: 115/2001 Sb. Datum

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti.

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti. INSTRUKCE PRO STK č. 12/215 Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly Tato instrukce je vydána z důvodu

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy Zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. ČR, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy a spojů

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb.

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. 14 Druhy výuky a výcviku (1) Provozovatel autoškoly je oprávněn poskytovat v rozsahu stanoveném v registraci k provozování autoškoly tyto druhy výuky a výcviku: a)

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření 87a (6) Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: Výrobce: Název a typ: KOTTE Landtechnik, 49597 Rieste, Germany Výrobní

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 7. srpna 2001. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 7. srpna 2001. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo")

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 302/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 302/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 302/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Ze dne 07.08.2001 Částka 115/2001 Účinnost od 28.08.2001 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-302

Více

USNESENÍ hospodářského výboru ze 41. schůze ze dne 31. srpna 2016

USNESENÍ hospodářského výboru ze 41. schůze ze dne 31. srpna 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 296 USNESENÍ hospodářského výboru ze 41. schůze ze dne 31. srpna 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Systém jednotných zkušebních metodik KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL. s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA POHON CNG

Systém jednotných zkušebních metodik KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL. s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA POHON CNG 1 Zpracovatel ÚVMV s.r.o. Systém jednotných zkušebních metodik KM A/29.s KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 29 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti Bc. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ V minulých letech jsme na stránkách našeho časopisu v určitých intervalech publikovali příspěvky, týkající se problematiky dopravy, a to zejména dopravy silniční, která především

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti BC. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní:

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní: Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Instrukce pro SME č. 1/2016

Instrukce pro SME č. 1/2016 Instrukce pro SME č. 1/2016 Měření emisí v přechodném období 1. ledna 30. června 2016 1. Vyčítání Readiness kódů 2. Protokoly o měření emisí a jejich přílohy 3. Měření kouřivosti V souvislosti s nabytím

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (k 01-07-2008)

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (k 01-07-2008) 56/2001 Sb. (k 01-07-2008) ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

Hasicí přístroje ve vozidle

Hasicí přístroje ve vozidle CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU SERVISNÍ ORGANIZACE MINISTERSTVA DOPRAVY NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 1222/12 110 15 PRAHA 1 Informace pro STK a MEJ CSPSD ke kontrolnímu úkonu 7.2 Autor: Bc. Vladimír Dušek

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

Používání zubních rentgenových zařízení po , podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Od tedy mohou nastat následující situace:

Používání zubních rentgenových zařízení po , podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Od tedy mohou nastat následující situace: Používání zubních rentgenových zařízení po 1.1.2017, podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon Ing. Karla Petrová, ředitelka Sekce radiační ochrany, Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ing. Eva Jursíková,

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: MANATECH CZ, s. r. o. Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaeqkdcdq)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaeqkdcdq) Platné znění vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 nadpis vypuštěn Tato vyhláška zapracovává

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Úvodní ustanovení. Základní pojmy

Úvodní ustanovení. Základní pojmy Nařízení Města Bruntálu číslo 7/2003, kterým se vymezují místní komunikace na území města Bruntálu, které nelze užít ke stání (parkování) silničních vozidel. Rada města Bruntálu se usnesla na svém zasedání

Více

(2) Zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

(2) Zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích. 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 91 odst. 1 zákona č.

Více

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů.

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. MZA 56/2006 -Informace-stanoviska I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. Dotaz: Zda se vyšetření podle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ANOTACE Obsah zákona ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název a číslo projektu Název školy Předmět Tématická oblast Název materiálu Ročník

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více