Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

4 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 8 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 JEDNOTLIVÉ MODULY LZE CHARAKTERIZOVAT TAKTO:... 8 ORGANIZACE VÝUKY... 9 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 9 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 9 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ PŘÍLOHA Č. 2 - PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHA Č. 3 - ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Minimálně střední vzdělání s výučním listem v oboru strojírenství nebo elektro Dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením pro výkon práce s elektrotechnikou Prezenční Délka studia 140 Způsob ukončení Započtení úspěšně absolvovaných modulů Získaná kvalifikace Certifikát Certifikát školy o absolvování kurzu 5

6 2. Profil absolventa Absolvent tohoto vzdělávajícího programu získá znalosti a základní dovednosti v oblasti řízení a automatizační techniky se zaměřením na pneumatické mechanismy, programovatelné automaty a numericky kontrolované stroje. Znalosti z tohoto programu mohou posloužit jako základ pro další vzdělávání v tomto oboru. Absolvent bude připraven pro praktické řešení jednoduchých úkolů týkajících se navrhování obvodů pneumatického a elektropneumatického řízení, programování řídicích systémů, údržby a seřizování výrobních linek a vytváření programů pro NC stroje. Dále bude mít základní znalosti z oblasti průmyslových robotů a manipulátorů a dovednost vytvořit jednoduchý ovládací program. Rovněž bude schopen ovládat simulační programy pro navrhování pneumatických a elektropneumatických obvodů a pracovat s CAD systémem. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: vysvětlit princip a řízení pomocí programovatelných automatů, popsat funkci PLC, jejich typy, možnosti a využití, sestavit jednoduché řídící programy v některém ze standardních programovacích jazyků (dle IEC ) orientovat se v problematice řízení pomocí PLC a posoudit vhodnost nasazení tohoto typu řízení pro zvolenou úlohu řízení linky popř. jiného zařízení vysvětlit a popsat stavbu pneumatických a hydraulických systémů, druhy a praktické použití pneumatických a hydraulických řídících a akčních členů navrhnout základní řídící obvod pneumatického nebo hydraulického mechanizmu, provádět servis, seřízení a údržbu automatizovaných systémů řízení využívající pro svou činnost elektropneumatické nebo elektrohydraulické řízení; vysvětlit a popsat funkci a stavbu elektropneumatických a elektrohydraulických systémů, princip činnosti řídícího reléového obvodu a praktické využití řídících a akčních členů; navrhnout elektropneumatické a elektrohydraulické obvody řízení, posoudit praktické využití těchto členů, provádět servis, seřízení a údržbu automatizovaných systémů řízení využívající pro svou činnost elektropneumatické nebo elektrohydraulické řízení; ovládat základy programování NC strojů, číst a orientovat se v NC programech, uplatňovat zásady tvorby výkresové dokumentace pomocí CAD technologie, vytvořit jednoduchý výkres pomocí CAD programu na PC provést základní seřízení nástrojů na NC stroji a vytvořit jednoduchou strojní součást; definovat pojmy průmyslový robot a manipulátor, rozlišovat základní druhy robotů, orientovat se v kinematice jejich pohybů, rozlišovat jednotlivé typy hlavic robotů a posoudit vhodnost jejich použití, vytvářet jednoduché programy pro řízení robotů pomocí počítačové simulace. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Technik obchodník Provádění a zajišťování prodeje hydraulických a pneumatických komponent, kompresorů, agregátů. Poskytování zákazníkům informace týkající se pneumatických a hydraulických prvků. 6

7 Strojní mechanik/seřizovač Se znalostí pneumatických a hydraulických zařízení, schopný práce s řídícími systémy typu PLC, diagnostika a analýza závad na pneumatických a hydraulických systémů. Schopnost obsluhy automatizovaných výrobních prostředků. Seřizovač a obsluha číslicově řízených strojů Se znalostí systémů automatizovaných systémů výroby, řízení pneumatických a hydraulických systémů a PLC řízení. Obsluha průmyslových robotů - operátor CNC Po zaučení možnost uplatnění jako obsluha CNC strojů a obsluha robotizovaných pracovišť se základními schopnostmi seřízení, servisu a diagnostiky automatizovaných prostředků výroby, jako např. výrobní a montážní linky, dopravníky, manipulační zařízení atd. 7

8 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům teoretické vědomosti i praktické dovednosti z oblasti automatizovaného řízení. Tyto nabyté zkušenosti mohou absolventi uplatnit nejen v oblasti strojírenské výroby, ale obecně ve všech sférách kde se vyskytují prvky automatizace. Absolvováním tohoto kurzu získají účastníci základní informace o problematice automatizované výroby, na kterých mohou dále stavět a rozvíjet se. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Předložený vzdělávací program obsahuje devět modulů, dva se zabývají řízením automatizovaných systémů pomocí programovatelných automatů, dva pneumatickými a hydraulickými prvky systému, dva elektricky řízenými pneumatickými a hydraulickými systémy. Další dva moduly se věnují základům obsluhy programově řízených výrobních strojů (NC, CNC) a seznámení s moderními metodami tvorby výkresové dokumentace. V posledním modulu se účastníci seznámí se základy z oblasti robotizovaných systémů výroby. Jednotlivé moduly lze charakterizovat takto: Úvod do programování PLC automatů Seznámení s principem funkce a využitím programovatelného automatu, možnostmi a standardy programování, základními funkcemi používanými v PLC. Programování PLC automatů Seznámení s PLC ve spojení s modely výrobních a montážních linek, programováním základních úkolů řízení, diagnostikou a odlaďováním programu. Pneumatické a hydraulické řízení Seznámení se základními vlastnosti pneumatických a hydraulických mechanizmů, schématickými značky jednotlivých prvků a jejich funkcemi, čtením a vytváření schémat řízení. Řešení pneumatických a hydraulických obvodů Seznámení s praktickými pracemi na výukových panelech a s PC prostředky pro kreslení a simulaci pneumatických a hydraulických obvodů. Elektropneumatické a elektrohydraulické řízení Seznámení se stavbou a principem funkce elektricky řízených tekutinových mechanizmů, schématickými značky a činnostmi jednotlivých prvků řídícího obvodu, způsoby kreslení schémat řízení. Řešení elektropneumatických a elektrohydraulických obvodů Seznámení s praktickou prací na výukových panelech pro reléové řízení, využitím PC prostředí pro kreslení a simulací elektropneumatických a elektrohydraulických obvodů. 8

9 NC technologie obrábění, základy tvorby a čtení technických výkresů Seznámení se základy NC a CNC obrábění, zásadami kreslení strojírenských výkresů, základy práce v CAD systému, vytvářením programu pro výrobu jednoduché součásti. Praktický trénink na NC strojích Praktické seznámení s NC a CNC stroji, upnutím a seřízením nástroje, korekcí, výrobou součásti, kontrolou rozměrů. Průmyslové roboty a manipulátory Seznámení s definicí základních pojmů robotiky, s kinematickou stavbou robotů, pohony robotů, hlavicemi, praktickými základy programování robotů s využitím simulačního software i skutečného robota. Organizace výuky Vzdělávání bude probíhat prezenční formou, vzdělávací program je realizován modulovou výukou. Teoretická výuka bude realizována v délce 45 minut, praktická výuka bude probíhat v délce 60 minut a to v hlavní budově Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, která je vybavena potřebným zařízením a pomůckami. Výuka bude probíhat při splnění všech požadavků na bezpečnost a ochranu při práci, účastník bude respektovat požadavky školicí organizace. V souladu s učebním plánem budou probírány jednotlivé povinné moduly. Týdenní rozvrh předpokládá výuku 2 dny v týdnu s denní dotací 6 vyučovacích hodin. Účastník kurzu bude absolvovat celý vzdělávací program dle níže uvedené trajektorie. Metodické postupy výuky Výuka bude probíhat formou přednášek s využitím audiovizuální techniky, v podobě výkladu s využitím moderních učebních pomůcek a postupů. Na praktických cvičeních budou účastníci samostatně řešit zadané úkoly a modelové situace s využitím teoretických znalostí získaných v předcházejících teoretických modulech. Při vysvětlování principu funkce jednotlivých tekutinových prvků bude využito počítačové simulace a ukázky reálných součástí. Pro simulaci obvodů řízení tekutinových mechanizmů bude využito osobního počítače a speciálního software. K výuce počítačového programování a CAD systémů CNC bude využito příslušného software a spojení se strojem či zařízením. Postupy hodnocení výuky Hodnocení účastníků kurzu bude prováděno průběžně ústní formou, případně písemnou formou. Teoretický modul bude zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu bude splnění docházky a úspěšné napsání závěrečného testu. Praktický modul bude zakončen praktickou zkouškou a jeho úspěšné ukončení bude rovněž podmíněno účastí. Závěrečný písemný test nebo praktickou zkoušku může účastník 1x opakovat. Celý kurz bude ukončen úspěšným absolvování všech povinných modulů. 9

10 Vstupní předpoklady Vzdělávací program je určen pro muže i ženy, kteří dosáhli středního vzdělání s výučním listem, maturitní zkouškou nebo vysokoškolského vzdělání se zaměřením na obor strojírenství, případně elektrotechniku. Účastníci mají přístupna internet. Praxe v oboru není podmínkou pro absolvování tohoto kurzu. Podmínkou je dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením o schopnosti vykonávat činnosti s tímto kurzem spojené Hlavní indispozice jsou: závažná onemocnění srdce a oběhové soustavy, závažná poranění sluchu, závažné poruchy vidění, záchvatové a kolapsové stavy, závažná onemocnění končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci. 10

11 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Automatizované řízení strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC název modulu kód modulu teorie hodinové dotace praxe samostudium Ukončení modulu POVINNÉ MODULY Úvod do programování PLC automatů Programování PLC automatů praktické cvičení Pneumatické a hydraulické řízení Řešení pneumatických a hydraulických obvodů Elektropneumatické a elektrohydraulické řízení Řešení elektropneumatických a elektrohydraulických obvodů NC technologie obrábění, základy tvorby a čtení technických výkresů UDP Zápočet PPA Zkouška PH Zápočet PHO Zkouška EPH Zápočet EPHO Zkouška ZNCT Zápočet Praktický trénink na NC strojích NCP Zkouška Průmyslové roboty a manipulátory PRAM Zápočet Součet 140 CELKEM 11

12 Optimální trajektorie: UDP PPA PH PHO EPH EPHO ZNCT NCP PRAM Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů () znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 12

13 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Úvod do programování PLC automatů Kód UDP Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání s výučním listem v oboru strojírenství nebo elektro Stručná anotace vymezující cíle modulu V rámci absolvování tohoto modulu účastník získá základní znalosti o způsobech programování PLC automatů, programování logických funkcí, pamětí, čítačů a časovačů. Seznámí se se základními vlastnostmi a možnostmi použití PLC automatu MITSUBISHI FX0N-24MR-ES. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) rozdělit a popsat druhy řízení v automatizaci, b) používat různé metody programování PLC automatů, c) ovládat základní logické funkce, d) pochopit a použít paměti, čítače a časovače, e) popsat PLC automat MITSUBISHI FX0N-24MR-ES a automaty řady SIMATIC. Učivo / obsah výuky PLC systémy druhy řízení, řídící systémy, funkce a vlastnosti PLC, programovací jazyky dle standardu IEC , možnosti programování, logické funkce funkce NEGACE, OR, AND, složené logické funkce, paměti, čítače, časovače, PLC MITSUBISHI řady FX - popis, systémové adresy, instrukce, operandy, PLC SIMATIC - popis, systémové adresy, instrukce, operandy. Doporučené postupy výuky Přednášky k vybraným obsahovým celkům, příklady a praktické procvičování k dané problematice, opakování, upevňování znalostí a vědomostí v oblasti logických funkcí a programování. Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účast, splnění písemného testu v délce trvání 30 min a kritériem úspěšnosti 60 %. Písemný test zahrnuje 10 otázek. V případě neúspěchu bude možné test 1x opakovat. Kritéria hodnocení výsledků výuky Výsledek výuky ad a) ad b) Kritéria hodnocení Přesně a úplně popíše jednotlivé druhy řízení. Věcně správně vysvětlí funkci PLC. Správně používá odbornou terminologii. (20 %) Věcně správně vysvětlí jednotlivé způsoby programování PLC i s praktickými ukázkami. Správně používá odbornou terminologii. (20 %) 13

14 ad c) Správně naprogramuje složené logické funkce. (20 %) ad d) ad e) Věcně správně popíše a vysvětlí programování pamětí, čítačů a časovačů. Správně používá odbornou terminologii. (20 %) Přesně a úplně popíše PLC MITSUBISHI-FX a PLC řady SIMATIC včetně adres, operandů a instrukcí. Správně používá odbornou terminologii. (20 %) doporučená literatura a informační zdroje MARTINÁSKOVÁ, Marie; ŠMEJKAL, Ladislav. PLC a automatizace Praha: BEN, s. ISBN ŠMEJKAL, Ladislav. PLC a automatizace Praha: BEN, s. ISBN

15 Název modulu Programování PLC automatů Kód PPA Délka modulu 15 hodin Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu UDP Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je získat praktické dovednosti při programování PLC automatu MITSUBISHI FX0N-24MR-ES a naučit se využívat ve specifických typech příkladů sekvenční programování. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) zprovoznit a propojit PLC automat s ovládaným systémem, b) naprogramovat PLC pomocí programovacího přístroje MITSUBISHI FX 10P, c) naprogramovat PLC pomocí softwaru MELSEC MEDOC, d) naprogramovat PLC pomocí instrukcí sekvenčního programování STL, e) samostatně řešit praktické úlohy s použitím PLC automatu. Učivo / obsah výuky PLC automat MITSUBISHI FX0N-24MR-ES vstupy, výstupy, propojení, MITSUBISHI FX 10P - propojení a ovládání, software MELSEC MEDOC, programování průběhů řízení pomocí instrukcí STL, řešení praktických příkladů na konkrétních zadaných úkolech. Doporučené postupy výuky praktická cvičení k vybraným obsahovým celkům; opakování, upevňování znalostí a vědomostí z modulu UDP; příklady a praktické procvičování k dané problematice; Způsob ukončení modulu Zkouška nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účast, splnění písemného testu složeného z 5 otázek a praktického úkolu zaměřeného na programování PLC automatů pomocí sekvenčního řízení. Kritérium úspěšnosti je 60 % a délka trvání testu a praktického úkolu je 90 minut. V případě neúspěchu bude možné zkoušku 1x opakovat. Kritéria hodnocení výsledků výuky Výsledek výuky ad a) ad b) ad c) Kritéria hodnocení Samostatně zprovozní PLC automat a propojí jej s ovládaným systémem. Dodrží technologický postup. (10 %) Správně a bezchybně naprogramuje PLC automat s použitím ručního programovacího přístroje. (10 %) Samostatně a správně používá software MELSEC MEDOC při programování PLC automatu. (10 %) 15

16 ad d) Samostatně a správně řeší úlohy pomocí instrukcí STL. (20 %) ad e) Samostatně a správně zpracuje zadaný praktický úkol libovolným způsobem s použitím PLC automatu. (50 %) doporučená literatura a informační zdroje Materiály výrobce PLC MITSUBISHI FX MARTINÁSKOVÁ, Marie; ŠMEJKAL, Ladislav. PLC a automatizace Praha: BEN, s. ISBN ŠMEJKAL, Ladislav. PLC a automatizace Praha: BEN, s. ISBN

17 Název modulu Pneumatické a hydraulické řízení Kód PH Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu PPA Stručná anotace vymezující cíle modulu Získání základních znalostí v teoretické oblasti tekutinových mechanizmů. Seznámení s vlastnostmi pneumatických zařízení, výrobou a úpravou stlačeného vzduchu, prvky obvodu a jejich značením a funkcemi. Osvojení poznatků o vlastnostech hydraulických mechanizmů, stavbě hydraulického obvodu, funkce jednotlivých prvků obvodu a jejich značení. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Posoudit vhodnost pneumatického nebo hydraulického řízení, b) číst výkresy obvodů pneumatického řízení a znát funkci jednotlivých prvků, c) navrhovat jednoduché pneumatické řídící obvody, d) číst výkresy obvodů hydraulického řízení a znát funkci jednotlivých prvků, e) navrhovat jednoduché hydraulické řídící obvody. Učivo / obsah výuky Vlastnosti a stavba pneumatických mechanizmů, výroba a úprava stlačeného vzduchu, prvky pneumatického obvodu, funkce a použití, vlastnosti a stavba hydraulických mechanizmů, fyzikální základy hydrauliky, prvky hydraulického obvodu, funkce a použití, základní principy hydraulického řízení. Doporučené postupy výuky Opakování a upevnění znalostí a vědomostí v oblasti fyzikálních jednotek tlaku, sil a proudění, řešení příkladů výpočtu sil a rychlostí motorů; přednášky o funkci jednotlivých prvků, názorné ukázky pomocí video animace; ukázky praktického využití probíraného obsahu; opakování, rozšíření a upevnění znalostí a vědomostí. Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 60%. Písemný test bude obsahovat 15 otázek s časovou dotací 60 minut. V případě neúspěchu bude možné test 1x opakovat. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Optimálnost navržené metody řízení. (10%) ad b) Přesnost a úplnost popisu jednotlivých prvků a jejich funkce v obvodu podle předloženého pneumatického schématu. (20%) 17

18 ad c) ad d) ad e) Správnost nakreslení pneumatického schématu řídícího obvodu podle zadané funkce. (25%) Přesnost a úplnost popisu jednotlivých prvků a jejich funkce v obvodu podle předloženého schématu hydraulického mechanizmu. (20%) Správnost nakreslení hydraulického řídícího obvodu podle zadané funkce. (25%) doporučená literatura a informační zdroje Coptel.coptkm.cz [online] [cit ]. Coptel.coptkm.cz. Dostupné z WWW: SCHMID, Dietmar. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. 1. Praha : Europa Sobotáles, s. ISBN

19 Název modulu Řešení pneumatických a hydraulických obvodů Kód PHO Délka modulu 20 Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu PH Stručná anotace vymezující cíle modulu Vysvětlit účastníkům pracovní postupy při diagnostice pneumatických a hydraulických obvodů. Seznámit je s prvky běžně se vyskytujícími v těchto řídících obvodech a naučit je rozpoznat jejich případnou chybnou funkci. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) diagnostikovat pneumatické a hydraulické systémy, b) konstruovat a sestavovat a obvody pneumatického a hydraulického řízení, c) rozlišovat jednotlivé prvky obvodu a znát jejich vlastnosti, d) posoudit vhodnost daného typu řízení pro dané zařízení. Učivo / obsah výuky Stavba pneumatických obvodů, seznámení s jednotlivými prvky, řízení pohybu jednočinných a dvojčinných pneumotorů s ověřením zapojení na výukových panelech, realizace základních pneumatických úloh řízení pomocí simulačního software a sestavení na panelu, diagnostika chování řídícího pneumatického obvodu, odstraňování chyb a poruch, stavba hydraulických obvodů, seznámení s jednotlivými prvky, řízení pohybu hydromotorů s ověřením zapojení na výukových panelech, realizace základních úloh hydraulického řízení pomocí simulačního software a sestavení na panelu, diagnostika chování řídícího hydraulického obvodu, vyhledávání poruch. Doporučené postupy výuky Ukázky funkce obvodů na reálných obvodech s využitím výukových panelů, názorné řešení obvodů v simulačním software, multimediální prezentace, samostatné řešení úloh na výukových panelech. Způsob ukončení modulu Zkouška nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění praktické úlohy s minimální úspěšností 60%. Úlohou bude sestavit obvod dle schématu a prokázání znalosti funkce jednotlivých prvků. Časová dotace na vyřešení úlohy bude 30 minut. V případě neúspěchu bude možné zkoušku 1x opakovat. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení 19

20 ad b) Bezchybně a přesné sestaví obvod podle zadání (50%) ad c) ad d) Správně rozpozná jednotlivé prvky ve schématu a bezchybně popíše jejich funkce (20%) Správně zvolí a věcně správně zdůvodní variantu řešení. Správně používá odbornou terminologii (10%) doporučená literatura a informační zdroje Coptel.coptkm.cz [online] [cit ]. Coptel.coptkm.cz. Dostupné z WWW: < 20

21 Název modulu Elektropneumatické a elektrohydraulické řízení Kód EPH Délka modulu 10 Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu PHO Stručná anotace vymezující cíle modulu Získání základních znalostí v oblasti řízení tekutinových mechanizmů elektrickým signálem. Seznámení s principem a funkcí reléových řídících obvodů. Výčet používaných řídících prvků, jejich schématické označení, funkce a použití. Osvojení poznatků o elektrickém řízení tekutinových mechanizmů a možnostech použití tohoto typu řízení. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit podstatu a funkci elektropneumatického a elektrohydraulického řízení, b) popsat princip reléového řízení a základní způsoby použití, c) rozlišovat schématické značky jednotlivých řídících prvků, d) orientovat se v použití různých typů snímačů pro automatizaci výroby, e) navrhovat základní schémata elektropneumatického a elektrohydraulického řízení. Učivo / obsah výuky Podstata a stavba elektropneumatických řídících obvodů, základy elektrických reléových obvodů, prvky elektropneumatického obvodu, funkce a použití, základní typy reléových řídících obvodů, činnost a stavba elektrohydraulických řídících obvodů, prvky elektrohydraulického obvodu, funkce a použití, základní principy hydraulického řízení, příklady řízení. Doporučené postupy výuky Opakování a upevnění znalostí a vědomostí v oblasti elektrických veličin, prvků reléového řízení, jejich označení, funkce a možnost použití, přednášky o funkci jednotlivých prvků, názorné ukázky reálných prvků, animace funkce, ukázky praktického využití probíraného obsahu, opakování, rozšiřování a upevnění znalostí a vědomostí. Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 60%. Písemný test bude obsahovat 15 otázek s časovou dotací 60 minut. V případě neúspěchu bude možné test 1x opakovat. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) kritéria hodnocení Bezchybně popíše princip a funkci elektrického řízení tekutinových mechanizmů, správně používá odbornou terminologii. (10%) 21

22 ad b) ad c) ad d) ad e) Přesně a úplně popíše jednotlivé prvky a jejich funkce v daném obvodu podle předloženého elektrického schématu, správně používá odbornou terminologii. (20%) Správně a přesně nakreslí elektropneumatické schéma řídícího obvodu podle zadané funkce. (25%) Přesně a úplně popíše jednotlivé prvky a jejich funkce v obvodu podle předloženého schématu hydraulického mechanizmu, správně používá odbornou terminologii. (20%) Správně a přesně nakreslí elektrohydraulický řídící obvod podle zadané funkce. (25%) doporučená literatura a informační zdroje Coptel.coptkm.cz [online] [cit ]. Coptel.coptkm.cz. Dostupné z WWW: < SCHMID, Dietmar. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. 1. Praha : Europa Sobotáles, s. ISBN

23 Název modulu Řešení elektropneumatických a elektrohydraulických obvodů Kód EPHO Délka modulu 20 Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu EPH Stručná anotace vymezující cíle modulu Vysvětlit účastníkům pracovní postupy při diagnostice elektropneumatických a elektrohydraulických obvodů. Seznámit je s prvky běžně se vyskytujícími v těchto řídících obvodech a naučit je rozpoznat jejich případnou chybnou funkci. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) diagnostikovat elektropneumatické a elektrohydraulické systémy, b) konstruovat a sestavovat a obvody elektropneumatického a elektrohydraulického řízení, c) rozlišovat jednotlivé prvky obvodu a znát jejich vlastnosti, d) navrhovat obvody elektropneumatického a elektrohydraulického řízení s ohledem na reálné podmínky, posoudit vhodnost daného typu řízení pro zadanou úlohu. Učivo / obsah výuky Stavba elektropneumatických obvodů, seznámení s jednotlivými prvky, řízení jednočinných a dvojčinných pneumotorů s ověřením zapojení na simulačním software a výukových panelech, stavba elektrohydraulických obvodů, seznámení s jednotlivými prvky, realizace základních úloh hydraulického řízení pomocí simulačního software a sestavení na panelu, diagnostika chování řídícího reléového obvodu, odstraňování chyb a poruch. Doporučené postupy výuky Ukázky funkce prvků na reálných obvodech s využitím výukových panelů, názorné řešení obvodů v simulačním software, multimediální prezentace, samostatné řešení úloh na PC a s využitím výukových panelů. Způsob ukončení modulu Zkouška nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění praktické úlohy s minimální úspěšností 60%. Úlohou bude sestavit obvod dle schématu a prokázání znalosti funkce jednotlivých prvků. Časová dotace na vyřešení úlohy bude 30 minut. V případě neúspěchu bude možné zkoušku 1x opakovat. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Samostatně nalezne a bezchybně odstraní poruchy v řídícím obvodu. (20%) ad b) Bezchybně a přesné sestaví obvod podle zadání. (50%) ad c) Správně rozpozná jednotlivé prvky ve schématu a bezchybně popíše jejich funkce. (20%) 23

24 ad d) Správně navrhne obvod řízení a věcně správně odůvodní zvolenou variantu řešení. Používá správně odbornou terminologii. (10%) doporučená literatura a informační zdroje Coptel.coptkm.cz [online] [cit ]. Coptel.coptkm.cz. Dostupné z WWW: < 24

25 Název modulu NC technologie obrábění, základy tvorby a čtení technických výkresů Kód ZNCT Délka modulu 20 hodin Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu EPHO Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámení se základy programování NC strojů, čtení a orientace v NC programech. Seznámení s tvorbou výkresové dokumentace pomocí software na počítači. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) číst a orientovat se v NC programech, b) vytvořit jednoduchý NC program v ručním programování pro soustružení, c) vytvořit jednoduchý NC program v ručním programování pro frézování, d) čtení a úprava NC programu, e) vytvořit jednoduchý výkres na PC. Učivo / obsah výuky NC program popis jednotlivých částí programu, software pro programování soustružení - S 2000, software pro programování frézování F 2000, software pro kreslení - Workshop 21. Doporučené postupy výuky Výklad se zpětnou vazbou, seznámení s prostředím jednotlivých programů, seznámení s používáním jednotlivých částí programů, vysvětlení způsobu práce při tvorbě programů, zadávání vstupních informací při tvorbě programů, vysvětlení způsobu práce při tvorbě výkresů, zadávání vstupních informací při tvorbě výkresů, cvičení tvorba programů dle výkresů, cvičení tvorba výkresů dle zadání. Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75 % účasti. Sestavení a následné odladění jednoduchého programu v grafické simulaci. Nakreslení výkresu jednoduché součásti. Splnění úkolů bude hodnoceno podle níže uvedených kritérií. Splnění jednotlivých úloh s minimální úspěšností 60%. V případě neúspěchu bude možné úkol 1x opakovat. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) kritéria hodnocení Věcně a správně popíše jednotlivé typy programů (absolutní programování, přírůstkové programování) a části programu (blok, funkce, věta). (20%) 25

26 ad b) Samostatně a správně vytvoří jednoduchý program dle výkresu v prostředí S 2000 soustružení. (20%) ad c) Samostatně a správně vytvoří jednoduchý program dle výkresu v prostředí S 2000 frézování. (20%) ad d) Věcně správně a samostatně čte a upravuje NC program. (20%) ad e) Správně a přesně nakreslí výkres součásti v prostředí Workshop 21. (20%) doporučená literatura a informační zdroje Coptel.coptkm.cz [online] [cit ]. Coptel.coptkm.cz. Dostupné z WWW: < SCHMID, Dietmar. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. 1. Praha: Europa Sobotáles, s. ISBN

27 Název modulu Praktický trénink na NC strojích Kód NCP Délka modulu 20 hodin Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu ZNCT Stručná anotace vymezující cíle modulu Seznámení s prací na NC strojích, jejich seřizování a oprava korekcí. Seřizování a upínání nástrojů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) orientovat se v jednotlivých typech a způsobech ovládání stroje, b) provést základní seřízení nástrojů, c) vyrobit jednoduché součásti na NC stroji, d) provést opravu korekcí nástroje. Učivo / obsah výuky Popis a parametry stroje SUF16 CNC/ S2000, bezpečnost práce, ruční ovládání, ovládání v režimu blok po bloku, ovládání v režimu exec, upínání obrobků, upínání a seřizování nástrojů, oprava korekcí. Popis a parametry stroje FC16 CNC/ F2000, bezpečnost práce, ruční ovládání, ovládání v režimu blok po bloku, ovládání v režimu exec, upínání obrobků, upínání a seřizování nástrojů, oprava korekcí. Doporučené postupy výuky Soustružení předvedení ručního ovládání SUF 16 CNC/ S 2000, cvičení ručního ovládání, předvedení upínání obrobků, předvedení upínání nástrojů, cvičení na upínání obrobků a upínání nástrojů, názorná ukázka seřizování nástrojů, názorná ukázka ovládání stroje v režimu blok po bloku, cvičení výroba součástí, názorná ukázka ovládání stroje v režimu exec. Frézování předvedení ručního ovládání FC 16 CNC/ F 2000, cvičení ručního ovládání, 27

28 předvedení upínání obrobků, předvedení upínání nástrojů, cvičení na upínání obrobků a upínání nástrojů, názorná ukázka seřizování nástrojů, názorná ukázka ovládání stroje v režimu blok po bloku, cvičení výroba součásti, názorná ukázka ovládání stroje v režimu exec. Způsob ukončení modulu Zkouška nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění praktické výroby jednoduché součásti dle zadání s kritériem úspěšnosti alespoň 70% a s časovou dotací 60 minut. V případě neúspěchu bude možné zkoušku 1x opakovat. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Samostatně a správně obsluhuje stroj Suf 16 CNC ve všech režimech. Dodrží předpisy BOZP. (20%) ad b) Správně a bezchybně upne a seřídí nástroje. Dodrží předpisy BOZP. (30%) ad c) Samostatně a bezchybně vyrobí jednoduché součásti na NC stroji. Dodrží technologický postup a předpisy BOZP. (30%) ad d) Samostatně a správně provede korekce. Dodrží technologický postup. (20%) doporučená literatura a informační zdroje Coptel.coptkm.cz [online] [cit ]. Coptel.coptkm.cz. Dostupné z WWW: < ELTEK, Uživatelská příručka SUF 16 CNC/S2000, ELTEK s.r.o., 2002 ELTEK, Uživatelská příručka FC 16 CNC/F2000, ELTEK s.r.o., 2002 SCHMID, Dietmar. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. 1. Praha: Europa Sobotáles, s. ISBN

29 Název modulu Průmyslové roboty a manipulátory Kód PRAM Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu NCP Stručná anotace vymezující cíle modulu Seznámení s problematikou průmyslových robotů a manipulátorů, jejich konstrukcí a pracovním prostorem. Vysvětlení možnosti použití, seznámení se základními typy hlavic. Seznámení s principy programování robotů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní pojmy robotiky, popsat průmyslový robot a manipulátor, rozlišovat jejich druhy, b) orientovat se v problematice kinematické stavby robotů, znát možnosti použití různých typů pohonů, charakterizovat základní druhy efektorů a možnostech využití, c) rozlišovat různé typy robotizovaných pracovišť a znát zásady při jejich navrhování, d) vytvářet jednoduché programy pro řízení robotů pomocí počítačové simulace i na reálných zařízeních. Učivo / obsah výuky Základní pojmy v robotice, definice průmyslového robota a manipulátoru, rozdělení manipulačních prostředků a jejich charakteristika, kinematická stavba průmyslových robotů a manipulátorů, typy pracovního prostoru druhy konstrukce, orientace v pracovním prostoru robotů, programování jednoduchý robotů. Doporučené postupy výuky Názorné ukázky konstrukce manipulátorů a robotů. Orientace v pracovním prostoru. Vysvětlení jednotlivých funkcí pro programování. Ukázky programování robotů. Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75 % účasti. Písemný test s kritériem hodnocení úspěšnosti 60%. Písemný test bude obsahovat 15 otázek s časovou dotací 30 minut. Tvorba jednoduchého programu s kritériem hodnocení úspěšnosti 60%. V případě neúspěchu bude možné test 1x opakovat. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) kritéria hodnocení Věcně správně vysvětlí základní pojmy, rozdělení robotů a manipulátorů a jejich kinematické stavby. Správně používá odbornou terminologii. (30%) Úplně a bezchybně popíše konstrukci robotů, typů hlavic a jejich orientace 29

30 ad c) ad d) Věcně a úplně vyjmenuje výčet typů robotizovaných pracovišť a jejich základní charakteristiky. (10%) Úplně a správně sestaví jednoduchý program v prostředí simulačního programu, zvládne základy obsluhy reálného robota. (40%) doporučená literatura a informační zdroje Coptel.coptkm.cz [online] [cit ]. Coptel.coptkm.cz. Dostupné z WWW: < MAIXNER, Ladislav. Mechatronika. 1. Praha: Computer Press, s. ISBN SCHMID, Dietmar. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. 1. Praha: Europa Sobotáles, s. ISBN

31 Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Dotazník zjišťování zpětné vazby od absolventů vzdělávacího programu Vážená absolventko, vážený absolvente programu dalšího vzdělávání Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC prosíme Vás o vyplnění předloženého dotazníku. Poznatky, které od Vás takto získáme, budou použity ke zkvalitnění výuky tohoto programu. Děkujeme Vám za spolupráci. (zvolenou odpověď označte křížkem) Organizace kurzu byla: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Výkon lektorů kurzu byl: výborný dobrý uspokojivý neuspokojivý Po obsahové stránce byla náplň kurzu: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Využití počítačů a další možné techniky při výuce můžete hodnotit jako: výborné dobré uspokojivé neuspokojivé Prostředí, v němž byl kurz realizován, hodnotíte jako: výborné dobré uspokojivé neuspokojivé Chtěl/a byste pokračovat dalšími kurzy a dosáhnout úplnou kvalifikaci v tomto oboru: ano ne nevím Doporučil/la byste naše vzdělávací středisko dalším zájemcům: ano ne Další náměty a připomínky: 31

32 Příloha č. 2 - Prvotní evaluace programu DV sociálními partnery Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele Technodat s.r.o. ELTEK spol. s.r.o. Třída Tomáše Bati 3295, Zlín, Tomečkova 4298, Kroměříž, Ing. Richard Polišenský Ing. Petr Mikšík Vypořádání připomínek 1. sociálního partnera Připomínky Vypořádání připomínek Pro hlubší pochopení tak široké problematiky by bylo vhodnější zvýšit hodinovou dotaci. Časově náročnější moduly zejména prakticky zaměřené by bylo vhodnější časově rozšířit. Programování PLC by bylo dobré rozšířit i o další typy v praxi používaných automatů. Hodinová dotace byla zvýšena u dvou modulů PPA a NCP. Další změny v hodinové dotaci by vyplynuly na základě výsledků pilotního ověřování. Řešeno v předchozí připomínce, u dvou stěžejních praktických modulů PPA a NCP na základě připomínky došlo k navýšení hodinové dotace, celkově o 10 hodin. Na základě této připomínky byl do modulu UDP zahrnut i automat řady SIMATIC. Vypořádání připomínek 2. sociálního partnera Připomínky Vypořádání připomínek Bez připomínek. 32

33 Příloha č. 3 - Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu KALKULACE NÁKLADŮ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (MODULU) v projektu UNIV 2 KRAJE Název školy : Název vzdělávacího programu ( modulu) : Délka, počet hodin : SŠ - COPT Kroměříž Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC 130 hodin teoretické výuky č. Položka KČ Poznámka 1. Přímý materiál (součet řádků 1a až 1c) výbava potřebná k provádění VP, kterou obdrží účastník (např. 1.a nutné školní potřeby a učebnice) 500 sešit + psací potřeby - potřebné ochranné pracovní a mycí prostředky - OOPP dle 1.b vyhlášky č. 204 MPSV z roku 1994 ve znění 279/98 (v platnosti) 0 1.c - použitý výukový materiál, suroviny apod papír, toner 2. Přímé mzdy a odměny celkem (součet řádků 2a až 2b) a organizační pracovníci (pracovní poměr, DPP) 0 2.b pedagogičtí pracovníci - učitelé, lektoři, instruktoři, učitelé odborného výcviku, zkušební komisaři (pracovní poměr, DPP) Ostatní přímé náklady (součet řádků 3a až 3e) a odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pracovníků a lektorů (DPP - bez odvodů) b cestovní náklady pracovníků a lektorů podílejících se na VP 0 3.c nájmy a půjčovné (prostory, vyučovací technika) d jiné ostatní přímé náklady: 0 3.e dílčí subdodávky (fakturace)- lektoři, zkušební komisaři 0 4. Celkové vlastní náklady (součet položek 1 až 3) DPH 20%-pouze plátci DPH Cena celkem Počet účastníků 10 DPP lze použít do 150 hodin na osobu za rok 8. Cena na jednoho účastníka (vložené) Kč/ 1 účastník Poznámky: Samostatně (je-li nutno): 1. Stravování : Kč/1 účastník 2. Ubytování : Kč/1 účastník Cena Cena na jednoho účastníka při zkoušce ( = D25) Cena na jednoho účastníka při zkoušce a uznání Komentář 33

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů Robotika Katalog kurzů Programování a údržba robotů Základní rozdělení nabízených kurzů 1. úroveň Operátor L1 S4C+ L1.1 IRC5 L1.2 IRC5 L1.1.1 2. úroveň Mechanická údržba L2.1.1 Seřizovač - základ L2 3.

Více

Kurz práce s počítačem

Kurz práce s počítačem Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kurz práce s počítačem Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 S - Soubor specifických školení - Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídících jednotek ALLEN-. A. ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY KA 02: S

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Kulatý stůl k výuce automatizace na SŠ. konaný dne 31. 1. 2014 v Liberci

Kulatý stůl k výuce automatizace na SŠ. konaný dne 31. 1. 2014 v Liberci Kulatý stůl k výuce automatizace na SŠ konaný dne 31. 1. 2014 v Liberci SPŠSE a VOŠ Liberec Jednání zahájil ing. J. Semerád, který uvítal přítomné. Ředitel školy ing. Josef Šorm ve svém vystoupení krátce

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI Název odborného zařízení: Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice: Č.p. Č.orient. PSČ: Oprávněný zástupce

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

PROJEKT MECHANIK ELEKTROTECHNIK

PROJEKT MECHANIK ELEKTROTECHNIK STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROJEKT IMPLEMENTACE MECHATRONIKY DO VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ VZDĚLÁVACÍ MODUL PRO VÝUKU MECHATRONIKY PRO STUDIJNÍ OBOR 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK SE ZAMĚŘENÍM

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2011

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2011 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2011 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Naše škola /středisko TUO, K.Světlé 2703/ zajišťuje výuku auto, dřevo, elektro a hlavně strojírenských oborů

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu Charakteristika projektu Projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání program 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Kombinovaný projekt Podnikové školící středisko a pořízení školících pomůcek Termín uskutečnění

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Tematická oblast: Tabulkové procesory (VY_32_INOVACE_10_3_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: únor až květen 2013

Tematická oblast: Tabulkové procesory (VY_32_INOVACE_10_3_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: únor až květen 2013 Tematická oblast: Tabulkové procesory (VY_32_INOVACE_10_3_AP) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: únor až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení s možnostmi a s prací v tabulkových

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

CZ.1.07/1.1.34/01.0010

CZ.1.07/1.1.34/01.0010 Projekt MECHATRONIKA "Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ" CZ.1.07/1.1.34/01.0010 Datum zahájení projektu: 1.3. 2012 Datum ukončení projektu: 28.2. 2014 Doba trvání projektu:

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Podpora technického vybavení dílen 3. část

Podpora technického vybavení dílen 3. část Olomoucký kraj Podpora technického vybavení dílen 3. část Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem projektu je pořízení nového vybavení (strojů a dalšího technického

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více