Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.), PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf Omluven: Vilém Kraus, Doc. Ing. Lukáš Čechura Ph.D Tajemník: Ing. Jaroslav Šuk RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. : 213/2013 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Zápis z dopravní komise č. 2/2013 RM bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 2/2013 ze dne RM schvaluje oboustranné podélné parkování v ul. Legionářů a podélné parkování v ul. U Tanku po jedné straně komunikace dle předloženého návrhu( vč. doplnění dopravních stínů křižovatek a žlutého kříže u vjezdu k čp. 71 v ul. Legionářů). RM bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 2/2013 ze dne RM schvaluje oboustranné podélné parkování v ul. Legionářů a podélné parkování v ul. U Tanku po jedné straně komunikace dle předloženého návrhu( vč. doplnění dopravních stínů křižovatek a žlutého kříže u vjezdu k čp. 71 v ul. Legionářů). 2. bod programu materiál č. : 223/2013 : Záměr pronájmu pozemků p.č. 2988/155, 2988/156, 2988/158, 2988/159, 2988/34, 2988/31, 2988/135, 2988/167, 2988/169, 2988/161 k.ú. Mělník - Václav Habák RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 2988/155, 2988/156, 2988/158, 2988/159, 2988/34, 2988/31, 2988/135, 2988/167, 2988/169, 2988/161 k.ú. Mělník. Jana Prejzová 1

2 RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 2988/155, 2988/156, 2988/158, 2988/159, 2988/34, 2988/31, 2988/135, 2988/167, 2988/169, 2988/161 k.ú. Mělník. 3. bod programu materiál č. : 228/2013 : Záměr pronájmu pozemku p.č. 7118/66 k.ú. Mělník, ul. Zemědělská - Štefan Schlosser RM schvaluje /neschvaluje/ záměr pronájmu pozemku p.č. 7118/66 k.ú. Mělník, ul. Zemědělská, který byl vytvořen GP č /2012 z části pozemků p.č. 7118/64, 7118/65, 7118/66, 7836/19, 7836/21 a 7836/22 o výměře 660 m2. RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 7118/66 k.ú. Mělník, ul. Zemědělská, který byl vytvořen GP č /2012 z části pozemků p.č. 7118/64, 7118/65, 7118/66, 7836/19, 7836/21 a 7836/22 o výměře 660 m2. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 1 proti 0 4. bod programu materiál č. : 253/2013 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Žádost a.s Bonver Win o přehodnocení omezující vyhlášky č. 1/2011 RM bere na vědomí dopis spol. BONVER WIN, a.s. a jeho žádost přehodnotit podmínky k provozování loterií na území města Mělník vyplývající z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 s tím, že vyhláška č.1/2011omezující VZP v Mělníku nebude měněna. RM bere na vědomí a postupuje ZM dopis spol. BONVER WIN, a.s. a jeho žádost přehodnotit podmínky k provozování loterií na území města Mělník vyplývající z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 s tím, že vyhláška č.1/2011omezující VZP v Mělníku nebude měněna. 5. bod programu materiál č. : 265/2013 předkládá : Monika Nová, DiS. za odbor : Odbor školství a kultury Jana Prejzová 2

3 : Termín zápisů, kritéria přijímání dětí a prázdninový provoz mateřských škol 1. RM schvaluje otevření mělnických MŠ během letních prázdnin dle rozpisu. 2. RM bere na vědomí termín zápisů a tato kritéria přijímání dětí do MŠ: - děti předškolního věku s trvalým bydlištěm v Mělníku - děti s trvalým bydlištěm v Mělníku - věk dítěte, přičemž starší děti jsou přijímáni přednostně - děti na celodenní docházku - děti s lékařským doporučením docházky do stacionáře pro děti s respiračními a alergickými chorobami (pouze u MŠ Pod Vrchem) - děti vycházející z dětské skupiny (pouze u MŠ Pod Vrchem) 1. RM schvaluje otevření mělnických MŠ během letních prázdnin dle rozpisu. 2. RM bere na vědomí termín zápisů a tato kritéria přijímání dětí do MŠ: - děti předškolního věku s trvalým bydlištěm v Mělníku - děti s trvalým bydlištěm v Mělníku - věk dítěte, přičemž starší děti jsou přijímáni přednostně - děti na celodenní docházku - děti s lékařským doporučením docházky do stacionáře pro děti s respiračními a alergickými chorobami (pouze u MŠ Pod Vrchem) - děti vycházející z dětské skupiny (pouze u MŠ Pod Vrchem) 3. RM doporučuje ředitelkám MŠ zařadit mezi kritéria o příjímání dětí na doporučení PPP a na doporučení odboru sociálních a zdravotnictví MÚ 6. bod programu materiál č. : 271/2013 předkládá : Bc. Lukáš Kuda za odbor : Kancelář vedení úřadu : Schválení směrnice projektového řízení, Směrnice 01/2013 NÁVRH USNSENÍ: RM schvaluje Směrnici projektového řízení 01/2013. RM schvaluje Směrnici projektového řízení 01/ bod programu materiál č. : 290/2013 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Záměr- budova Dukelská 2668 Jana Prejzová 3

4 RM doporučuje ZM schválit záměr změny provozovatele sociálních služeb sociální rehabilitace a odborné poradenství a záměr pronájmu prostor budovy RM doporučuje ZM schválit záměr změny provozovatele sociálních služeb sociální rehabilitace a odborné poradenství a záměr pronájmu prostor budovy RM ukládá doplnit materiál do ZM záruky. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 1 proti 0 8. bod programu materiál č. : 291/2013 předkládá : Mgr. Zuzana Jansová za odbor : Odbor školství a kultury : Smlouva se Sdružením obcí Kokořínska o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti. Dotace na cyklobus. RM doporučuje ZM schválit smlouvu se Sdružením obcí Kokořínska o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti. RM doporučuje ZM schválit smlouvu se Sdružením obcí Kokořínska o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti. 9. bod programu materiál č. : 292/2013 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádost manž. O. o přidělení sociálního bytu RM bere na vědomí žádost o přidělení sociálního bytu doručenou dne a doporučuje manželům O. podat svou žádost o byt do domu s pečovatelskou službou. RM bere na vědomí žádost o přidělení sociálního bytu doručenou dne a postupuje žádost manželů O. odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 10. bod programu materiál č. : 293/2013 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádost Mgr. L. o prodloužení nájmu bytu č. 1 v č.p v ul. Pražská v Mělníku o 10 let Jana Prejzová 4

5 1) RM neschvaluje Mgr. L. prodloužení nájmu bytu č. 1 v č.p o vel. 3+1 v ul. Pražská v Mělníku o 10 let a schvaluje prodloužení nájmu bytu o 6 měsíců. Současně RM doporučuje Mgr. L. zajistit si pro dobu po uplynutí nájmu bytu jiné vhodné bydlení. 2) RM neschvaluje Mgr. L. prodloužení nájmu bytu č. 1 v č.p o vel. 3+1 v ul. Pražská v Mělníku. RM neschvaluje Mgr. L. prodloužení nájmu bytu č. 1 v č.p o vel. 3+1 v ul. Pražská v Mělníku o 10 let a schvaluje prodloužení nájmu bytu o 6 měsíců. Současně RM doporučuje Mgr. L. zajistit si pro dobu po uplynutí nájmu bytu jiné vhodné bydlení. 11. bod programu materiál č. : 296/2013 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Smlouva o budoucím vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury RM doporučuje ZM uzavření smlouvy o budoucím vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury se Středočeskými vodárnami, a.s. a Vodárnami Kladno - Mělník, a.s. RM doporučuje ZM uzavření smlouvy o budoucím vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury se Středočeskými vodárnami, a.s. a Vodárnami Kladno - Mělník, a.s. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. : 301/2013 : Věcné břemeno - ul. Komenského, ČEZ Distribuce, a.s. RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., kabelové vedení NN, ul. Komenského do pozemku města 5867/1, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 3m, jednorázová úhrada ve výši 2 500,-Kč + DPH. RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., kabelové vedení NN, ul. Komenského do pozemku města 5867/1, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 3m, jednorázová úhrada ve výši 2 500,-Kč + DPH. Jana Prejzová 5

6 13. bod programu materiál č. : 302/2013 : Věcné břemeno - ul. Vinohradská, ČEZ Distribuce, a.s. RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení věcného břemene do níže uvedených pozemků města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přeložka stávajícího vedení NN, ul. Vinohradská do pozemků města 2124/1 a 7994, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 8m, jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH. RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení věcného břemene do níže uvedených pozemků města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přeložka stávajícího vedení NN, ul. Vinohradská do pozemků města 2124/1 a 7994, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 8m, jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH. 14. bod programu materiál č. : 303/2013 : Záměr směny - ul. Na Podhoří, manž. R. RM ne/doporučuje ke schválení ZM záměr směny pozemku p.č. 578 (SJM R.) za pozemky p.č. 580 a 582/2 a část pozemku p.č. 582/1 (město), k.ú. Mělník, ul. Na Podhoří. RM předkládá ZM záměr směny pozemku p.č. 578 (SJM R.) za pozemky p.č. 580 a 582/2 a část pozemku p.č. 582/1 (město), k.ú. Mělník, ul. Na Podhoří. 15. bod programu materiál č. : 304/2013 : Směna pozemků - ul. Komenského, manž. V. Jana Prejzová 6

7 RM doporučuje ke schválení ZM směnu pozemku p.č. 5875/11 odděleného z pozemků p.č. 5875/1 a 5875/2 za pozemek p.č. 5876/13 odděleného z pozemků p.č. 5876/1 a 5878, vše odděleno geometrickým plánem č /2013 a pozemek p.č. 5875/7 oddělený z pozemku p.č. 5875/3 dle geometrického plánu č /2012. Směna s doplatkem - manž. V. uhradí Městu Mělník částku ve výši 4 150,-Kč. Město uhradí veškeré náklady spojené s výše uvedenou směnou. RM doporučuje ke schválení ZM směnu pozemku p.č. 5875/11 odděleného z pozemků p.č. 5875/1 a 5875/2 za pozemek p.č. 5876/13 odděleného z pozemků p.č. 5876/1 a 5878, vše odděleno geometrickým plánem č /2013 a pozemek p.č. 5875/7 oddělený z pozemku p.č. 5875/3 dle geometrického plánu č /2012. Směna s doplatkem - manž. V. uhradí městu Mělník částku ve výši 4 150,-Kč. Město uhradí veškeré náklady spojené s výše uvedenou směnou. 16. bod programu materiál č. : 307/2013 : Žádost p. J.M. o ukončení nájemní smlouvy RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s p. J.M. na pronájem části pozemku p.č. 5831/5 k.ú. Mělník o výměře 49 m2 dohodou ke dni RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s p. J.M. na pronájem části pozemku p.č. 5831/5 k.ú. Mělník o výměře 49 m2 dohodou ke dni bod programu materiál č. : 308/2013 : Záměr prodeje části pozemku 7893/1 k.ú.mělník, Na Staré cestě RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku 7893/1 k.ú.mělník. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku 7893/1 k.ú.mělník. 18. bod programu materiál č. : 309/2013 Jana Prejzová 7

8 : Záměr prodeje části pozemku 1578 k.ú.mělník, ul.pražská, B.Černý RM (ne) doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku 1578 k.ú.mělník. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku 1578 k.ú.mělník. 19. bod programu materiál č. : 310/2013 : Vyhodnocení obálkové metody - prodej bytové jednotky 431/3 ul.čechova RM doporučuje ke schválení ZM prodej bytové jednotky č.431/3 o velikosti 1+1, spolu se spoluvl.podílem 117/1000 na společných částech domu č.p.431, spoluvl. podílem 117/1000 k parcele p.č.1507/1, spoluvl. podílem 1/8 k parcele p.č.1508 a spoluvl. podílem 1/8 k parcele p.č.1507/2 k.ú.mělník, ul.čechova dle nabídky:,- Kč, kupující J.B. RM doporučuje ke schválení ZM prodej bytové jednotky č.431/3 o velikosti 1+1, spolu se spoluvl.podílem 117/1000 na společných částech domu č.p.431, spoluvl. podílem 117/1000 k parcele p.č.1507/1, spoluvl. podílem 1/8 k parcele p.č.1508 a spoluvl. podílem 1/8 k parcele p.č.1507/2 k.ú.mělník, ul.čechova dle nabídky: kupující J.B. částka 710 tis. Kč. (210 tis. v hotovosti 500 tis. formou stavebního spoření) 20. bod programu materiál č. : 311/2013 : Úprava podmínek prodeje pozemků k.ú.mělník 4077/4, 4077/6, 8049/45 dle geom.pl. č /2013, J.V.P.Stavební s.r.o. RM doporučuje ZM přijmout následující usnesení: 1. ZM částečně revokuje usnesení ZM číslo 169/2012 ze dne 30. července 2012 v části "závazek provést výstavbu objektu za shora uvedených podmínek bude zajištěn smluvní pokutou ve výši trojnásobku tržní ceny, přičemž zájemce při podpisu kupní smlouvy složí tuto částku na zvláštní účet" a nově rozhoduje tak, že závazek provést výstavbu objektu bude zajištěn možností města odstoupit od kupní smlouvy od samého počátku v případě odchýlení se od záměru výstavby ze strany kupujícího. 2. ZM částečně revokuje usnesení ZM číslo 307/2012 ze dne 19. listopadu 2012 v části "ZM schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem" a nově rozhoduje tak, že schvaluje upravený návrh kupní smlouvy (příloha č. 2 tohoto materiálu) a pověřuje starostu města jejím podpisem. Jana Prejzová 8

9 RM doporučuje ZM přijmout následující usnesení: 1. ZM částečně revokuje usnesení ZM číslo 169/2012 ze dne 30. července 2012 v části "závazek provést výstavbu objektu za shora uvedených podmínek bude zajištěn smluvní pokutou ve výši trojnásobku tržní ceny, přičemž zájemce při podpisu kupní smlouvy složí tuto částku na zvláštní účet" a nově rozhoduje tak, že závazek provést výstavbu objektu bude zajištěn možností města odstoupit od kupní smlouvy od samého počátku v případě odchýlení se od záměru výstavby ze strany kupujícího. 2. ZM částečně revokuje usnesení ZM číslo 307/2012 ze dne 19. listopadu 2012 v části "ZM schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem" a nově rozhoduje tak, že schvaluje upravený návrh kupní smlouvy (příloha č. 2 tohoto materiálu) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 21. bod programu materiál č. : 312/2013 : Zrušení záměru prodeje pozemku 1520/4 k.ú.mělník, ul.nemocniční RM ruší závěr RM z , a a doporučuje ke schválení ZM zrušení záměru prodeje pozemku 1520/4 k.ú.mělník. RM ruší závěr RM z , a a doporučuje ke schválení ZM zrušení záměru prodeje pozemku 1520/4 k.ú.mělník. 22. bod programu materiál č. : 313/2013 : Záměr výkupu částí pozemků 4571/2, 4571/16 k.ú.mělník, ul.růžová, P. Kubicová, J. Vinkler RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu částí pozemků 4571/2 a 4571/16 k.ú.mělník, ul.růžová. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu částí pozemků 4571/2 a 4571/16 k.ú.mělník, ul.růžová. 23. bod programu materiál č. : 317/2013 Jana Prejzová 9

10 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Jmenování vedoucí org. složky SPMM RM jmenuje do funkce vedoucího org. složky SPMM paní Mgr. Evu Vetešníkovou s účinností od RM jmenuje do funkce vedoucího org. složky SPMM paní Mgr. Evu Vetešníkovou s účinností od HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. : 322/2013 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace KU Středočeského kraje UZ ve výši 172,01 tis. Kč, na"medializaci přírodních věd " pro ZŠ Jungmannovy sady Mělník (neinv. transfer, sk. 41). Zároveň dojde k navýšení neinvestičního transferu ZŠ Mělník Jungmannovy sady o tutéž částku - závazný ukazatel (provozní výdaje odd. 31 Školství). 2.RM doporučuje ZM ke schválení příp. RM schvaluje navýšení položky nákup poradenských služeb ka 19 ve výši 93 tis. Kč na financování projektu Posouzení bezpečnostních rizik a návrh řešení u 31 budov vlastněných městem (odd. Správa, provozní výdaje). Finanční krytí z ka 39 akce Jarošova ve stejné výši (provozní výdaje,odd. 22 Doprava). 3.RM doporučuje ZM ke schválení přijetí neinvestiční dotace MPSV ve výši 337 tis. Kč UZ (příjmy,neinvestiční transfery, sk. 41). Zároveň jsou zvyšovány mzdové výdaje soc. oblasti o tutéž částku (závazný ukazatel, provozní výdaje, odd. 43). Vše ka 29 Sociální služby. 4.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení oprav o 19 tis. Kč na budově čp. 94 (bývalá Podnikatelská školy, nyní součást ZŠ Jungmannovy sady). Finanční krytí z nespecifikovaných oprav. (vše provozní výdaje, odd. 31 Školství, ka SMI). ZÁVĚR ARDY: 1.RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace KU Středočeského kraje UZ ve výši 172,01 tis. Kč, na"medializaci přírodních věd " pro ZŠ Jungmannovy sady Mělník (neinv. transfer, sk. 41). Zároveň dojde k navýšení neinvestičního transferu ZŠ Mělník Jungmannovy sady o tutéž částku - závazný ukazatel (provozní výdaje odd. 31 Školství). 2.RM předkládá ZM ke schválení příp. RM schvaluje navýšení položky nákup poradenských služeb kap. 19 ve výši 93 tis. Kč na financování projektu Posouzení bezpečnostních rizik a návrh řešení u 31 budov vlastněných městem (odd. Správa, provozní výdaje). Finanční krytí z kap. 39 akce Jarošova ve stejné výši (provozní výdaje,odd. 22 Doprava). 3.RM doporučuje ZM ke schválení přijetí neinvestiční dotace MPSV ve výši 337 tis. Kč UZ (příjmy,neinvestiční transfery, sk. 41). Zároveň jsou zvyšovány mzdové výdaje soc. oblasti o tutéž částku (závazný ukazatel, provozní výdaje, odd. 43). Vše kap. 29 Sociální služby. Jana Prejzová 10

11 4.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení oprav o 19 tis. Kč na budově čp. 94 (bývalá Podnikatelská školy, nyní součást ZŠ Jungmannovy sady). Finanční krytí z nespecifikovaných oprav (vše provozní výdaje, odd. 31 Školství, kap. SMI). 25. bod programu materiál č. : 323/2013 předkládá : Mgr. Zuzana Jansová za odbor : Odbor školství a kultury : Žádost TJ Liaz Vehlovice o dotaci na investice - sekačka. RM doporučuje ZM schválit účelovou dotaci TJ Liaz Vehlovice na investice (sekačka na trávu). RM doporučuje ZM schválit smlouvu o této účelové dotaci. RM doporučuje ZM schválit účelovou dotaci TJ Liaz Vehlovice na investice (sekačka na trávu). RM doporučuje ZM schválit smlouvu o této účelové dotaci. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. : 324/2013 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Standardy kvality sociální služby Terénní program Mělník RM schvaluje Standardy kvality sociální služby Terénní program Mělník. RM schvaluje Standardy kvality sociální služby Terénní program Mělník. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. : 327/2013 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Mělníkem a Neratovicemi na úseku státní správy v oblasti ochrany města a rybářství RM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Mělníkem a Neratovicemi na úseku výkonu státní správy v oblasti ochrany lesa, rybářství a myslivosti s účinností od Jana Prejzová 11

12 RM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Mělníkem a Neratovicemi na úseku výkonu státní správy v oblasti ochrany lesa, rybářství a myslivosti s účinností od bod programu materiál č. : 328/2013 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Vyhláška města o nakládání s komunálním odpadem na území města Mělníka RM doporučuje ZM schválit vyhlášku č města o nakládání s komunálním odpadem na území města Mělníka. RM doporučuje ZM zrušit vyhlášku č. 63/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území města Mělníka v úplném znění. RM doporučuje ZM schválit vyhlášku č města o nakládání s komunálním odpadem na území města Mělníka. RM doporučuje ZM zrušit vyhlášku č. 63/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území města Mělníka v úplném znění. 29. bod programu materiál č. : 330/2013 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Diskuze - jmenování dozorčí rady Mekuc o.p.s. Mělník RM doporučuje ZM jmenovat do dozorčí rady Mekuc o.p.s. Mělník Ing. Jana Petrželku. Jednání ukončeno v 18:30 hod. Jana Prejzová 12

13 MVDr. Ctirad Mikeš Mgr. Miroslav Neumann starosta města místostarosta města Jana Prejzová 13

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod v 17:35 hod.),

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:15), Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 5. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31.8.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 19 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod 16:45 hod.), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 3. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 25 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 27. 7. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.1. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus (příchod 16:10), Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 2. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 6. 2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 27.4.2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Kašparec, Zbyněk

Více

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 2 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 1. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.5.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 29. 6. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Robert Šlégl,

Více

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 42 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8.12.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 18.11.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Čermák,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 16.9.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Rudolf Fidler,

Více

Z á p i s č. 6. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 6. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25. 2. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 12 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 47 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 12. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, DiS., Petr Limprecht, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 4. 2013 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 18:15 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25. 3. 2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, PaedDr. Zdeněk Koudelka

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/082/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek, dne 19. 4. 2012 v 13,00 hodin

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 21. zasedání Rady města, konaného dne 26. 08. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 32 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:10), Vilém Kraus

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 4. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr. Zdeněk Koudelka Omluven:

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 25. 4. 2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Bc. Robert Šlégl, Rudolf Fidler, Petr Patera, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Rudolf

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 29 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24.6.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více